Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w szczególności polegających na: 1.Montażu i dzierżawie cyfrowej... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w szczególności polegających na: 1.Montażu i dzierżawie cyfrowej centrali telefonicznej w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 z modułem wyniesionym w lokalizacji Nowy Sącz, Strzelecka 1, 2. Całodobowym serwisie centrali, 3. Świadczeniu usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), 4. Linii 800. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zasady świadczenia usługi: 1. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 2. Połączenia pomiędzy użytkownikami wewnętrznymi dzierżawionej centrali będą bezpłatne. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania numerów obecnie przydzielonych Zamawiającemu. Aktualnie Zamawiający posiada numery telefoniczne: Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, - linia cyfrowa ISDN PRA (30B+D) - (18) zakres do (300 numerów DDI) - linia Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, - linia analogowa PSTN (18) Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, - linia analogowa PSTN (18) Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18, - linia analogowa PSTN (18) linia analogowa PSTN (18) linia analogowa PSTN (18) uruchomienie usługi od dnia 22 sierpnia 2013 r. Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Grybowska 1 - budynek PSP, - 2 linie cyfrowe ISDN (2B+D) - (18)

2 Page 2 of 13 zakres do (10 numerów DDI) 4. Wykonawca zapewni przełączenie wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii przy założeniu posiadania przez Wykonawcę warunków technicznych. 6. Wykonawca zapewni bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej płatności dla numerów 30..., 40..., 70..., przy zachowaniu możliwości jej usunięcia. 7. Rozliczenia za usługi połączeń będą się odbywać na następujących zasadach: - Wykonawca będzie stosował do rozliczeń za połączenia stawki naliczania sekundowego, - Wykonawca nie będzie naliczał opłaty za inicjację połączenia, - Wysokość stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy, - W przypadku powszechnego obniżenia stawek za usługi telekomunikacyjne w stosunku do innych abonentów, Wykonawca obniży stawki dla zamawiającego w takiej samej proporcji. Uwaga: Zamawiający informuje, że średnio miesięcznie w roku 2012 czas trwania połączeń wychodzących kształtował się następująco: Czas trwania połączeń (min.)/m-c Lokalne 8500 Międzystrefowe 1400 Międzynarodowe I strefa 70 do sieci komórkowych (T-Mobile, PLUS, ORANGE) 4200 Do sieci komórkowej PLAY 120 Zamawiający informuje, że średnio miesięcznie w roku 2012 czas trwania połączeń przychodzących do numeru kształtował się następująco: Czas trwania połączeń (min.)/m-c Lokalne, I i II strefa 1100 Międzystrefowe i z sieci komórkowych w godzinach Międzystrefowe i z sieci komórkowych w godzinach SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG I ZWIĄZANYCH Z NIMI OPŁAT: a) Jednorazowa opłata - montaż centrali wraz z podłączeniem istniejących kabli oraz jej konfiguracja, b) Opłata miesięczna za dzierżawę, serwis i administracje central, c) Jednorazowa opłata instalacyjna za 1 łącze ISDN PRA 30 kanałów, 300 numerów DDI, d) Opłata abonamentowa miesięczna za 1 łącze ISDN PRA 30 kanałów, 300 numerów DDI, e) Jednorazowa opłata instalacyjna za 2 łącza ISDN 2 kanały, 10 numerów DDI, f) Opłata abonamentowa miesięczna za 2 łącza ISDN 2 kanały, 10 numerów DDI g) Jednorazowa opłata instalacyjna za 5 telefonicznych łączy analogowych, h) Opłata abonamentowa za 5 linii analogowych, i) Opłata za połączenia lokalne i strefowe - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, j) Opłata za połączenia międzystrefowe - plan sekundowy z zerową opłata początkową, k) Opłata za połączenia międzynarodowe do I strefy - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, l) Opłata za połączenia do sieci telefonii komórkowej (T-Mobile, PLUS, ORANGE, PLAY) - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, m) Opłaty za pozostałe nie wymienione usługi telekomunikacyjne, z których Zamawiający skorzysta według aktualnych cenników i regulaminów operatora, n) Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę linia 800, o) Opłata abonamentowa miesięczna za linię 800, p) Opłata za połączenia przychodzące lokalne i strefowe do numeru 800, q) Opłata za połączenia przychodzące międzystrefowe i z sieci komórkowych do numeru 800 w godzinach , r) Opłata za połączenia przychodzące międzystrefowe i z sieci komórkowych do numeru 800 w godzinach Minimalne wymagania warunków technicznych, które winny spełniać cyfrowe centrale telefoniczne: Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 z

3 Page 3 of 13 modułem wyniesionym w lokalizacji ulica Strzelecka 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi r. I. Wymagania ilościowe dla lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33: a) porty linii miejskich cyfrowych ISDN PRA (30B+D), obsługa sygnalizacji Euro ISDN Q.931 oraz numeracji DDI - sztuk 1 b) łącze do połączenia z modułem wyniesionym po trakcie cyfrowym 2Mbit/s co najmniej 20 kanałów c) porty wewnętrzne systemowe - 96 portów d) porty wewnętrzne analogowe - 8 portów z obsługą FAX G3 e) Aparaty systemowe proste - 65 sztuk f) Aparaty systemowe rozszerzone - 19 sztuk g) Aparaty systemowe zaawansowane - 7 sztuk h) Abonenci wirtualni - abonenci systemu telekomunikacyjnego nie przypisani do fizycznego aparatu telefonicznego, możliwość realizacji połączeń z wykorzystaniem kodów PIN z dowolnego aparatu wewnętrznego; prawidłowy biling połączeń realizowanych przez abonenta wirtualnego - połączenia przypisane do użytkownika wirtualnego, nie do aparatu, z którego wykonywano połączenie i) Oprogramowanie dla systemu do taryfikacji, utrzymania i zarządzania - 1 komplet j) Stanowisko komputerowe do zarządzania systemem oraz prowadzenia taryfikacji wraz z oprogramowaniem i licencją na system operacyjny - 1 komplet k) Podtrzymanie zasilania - 2 godziny. (autonomiczna praca systemu przez co najmniej 2 godz. W przypadku braku zasilania podstawowego 230V) l) Panele 19 cali RJ45 - dla co najmniej 150 gniazd RJ45, m) Możliwość rozbudowy w zakresie ilości portów wewnętrznych (łącznie: analogowych oraz systemowych) o co najmniej 80 portów wewnętrznych) n) Szafa RACK 19 cali o) Niezbędne okablowanie II. Wymagania ilościowe dla lokalizacji Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1: a) łącze do połączenia z modułem wyniesionym po trakcie cyfrowym 2Mbit/s co najmniej 20 kanałów b) porty wewnętrzne systemowe - 40 portów c) porty wewnętrzne analogowe - 4 porty z obsługą FAX G3 d) Aparaty systemowe proste - 34 sztuki e) Aparaty systemowe zaawansowane - 6 sztuk f) Abonenci wirtualni - abonenci systemu telekomunikacyjnego nie przypisani do fizycznego aparatu telefonicznego, możliwość realizacji połączeń z wykorzystaniem kodów PIN z dowolnego aparatu wewnętrznego; prawidłowy biling połączeń realizowanych przez abonenta wirtualnego - połączenia przypisane do użytkownika wirtualnego, nie do aparatu, z którego wykonywano połączenie g) Podtrzymanie zasilania - 2 godziny. (autonomiczna praca systemu przez co najmniej 2 godz. W przypadku braku zasilania podstawowego 230V) h) Panele 19 cali RJ45 - dla co najmniej 100 gniazd RJ45, i) Szafa RACK 19 cali j) Niezbędne okablowanie III. Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne centrali w lokalizacji ul. Jagiellońska 33 i ul. Strzelecka 1: System musi spełniać następujące wymagania: a) System musi posiadać modułową konstrukcję, zbudowaną w oparciu o uniwersalne półki 19 cali wyposażone w gniazda rozszerzeń, do których montowane są karty interfejsów (linii miejskich, abonenckich). Wymiana kart abonenckich lub kart łączy miejskich musi odbywać się bez zatrzymywania pracy systemu telekomunikacyjnego. b) System musi posiadać możliwość rozbudowy w zakresie ilości portów wewnętrznych (łacznie: analogowych oraz systemowych) o co najmniej o 25% (do całkowitej pojemności systemu wynoszącej co najmniej 300 numerów wewnętrznych) c) Karty abonenckie muszą być wyposażone w gniazda RJ45, umożliwiające krosowanie portów wewnętrznych przy wykorzystaniu kabli krosowych RJ45. d) System musi zapewniać możliwość przyszłej rozbudowy

4 Page 4 of 13 poprzez instalację dodatkowych kart interfejsów bądź modułów. e) Wszystkie oferowane urządzenia systemu, w tym aparaty telefoniczne a także system taryfikacji i zarządzania muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta. Wyjątek może stanowić jedynie stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem i licencją na system operacyjny. f) System musi posiadać standardowo złącze FastEthernet IEEE na złączu RJ-45 dla podłączenia sieci LAN/IP. g) System musi zapewnić możliwość odsłuchu muzyki podczas oczekiwania (w trybie hold), udostępnianą ze źródła zewnętrznego (np. odtwarzacz CD/DVD, MP3, radio) h) System musi zapewnić automatyczny wybór drogi połączenia ARS/LCR, oraz funkcjonalność numeracji DDI dla łączy miejskich cyfrowych ISDN. i) System musi zapewnić stworzenie jednolitego oraz spójnego planu numeracyjnego (translacja numerów sieci publicznej na numery wewnętrzne systemu telekomunikacyjnego oraz translacja numerów wewnętrznych systemu na numery sieci publicznej). j) Dla abonentów wyposażonych w aparaty telefoniczne systemowe rozszerzone i zaawansowane system musi zapewniać wybieranie abonenta po nazwie oraz przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami oferowanego systemu telekomunikacyjnego. k) System musi oferować centralną elektroniczną książkę telefonicznej, o pojemności co najmniej 3000 rekordów. l) System musi umożliwiać przekierowywanie połączeń typu: - przekierowanie natychmiastowe - przekierowanie po czasie - przekierowanie podczas zajętości - jednoczesne przekierowanie podczas zajętości oraz po czasie. m) System musi zapewniać realizację funkcji transferu odebranych połączeń na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny. n) System musi zapewniać realizację funkcji transferu nieodebranych połączeń na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny. o) System musi zapewniać realizację funkcji call hold, nie przeszkadzać, parkowania połączeń, blokowania telefonu kodem z klawiatury aparatu. p) System musi zapewniać funkcję zalogowania/wylogowania się (określonego numeru abonenta) na aparacie telefonicznym. q) System musi zapewniać obsługę tzw. gorącej linii (hot-line). r) System musi umożliwiać tworzenie wieloosobowych grup (minimum 3 osoby) do obsługi zestawów sekretarsko-dyrektorskich. s) Wymagania zestawu sekretarsko-dyrektorskiego: elastyczna konfiguracja zestawów n-sekretarek, m- dyrektorów, filtrowanie połączeń zewnętrznych i wewnętrznych, przekazywanie połączeń, przesyłanie wiadomości tekstowych również w trakcie trwania połączenia. t) System musi umożliwiać realizację funkcji łączenia abonentów w grupy wywoławcze typu hunting, oraz przechwytujących połączenia - tzw. pick up grup. u) System musi zapewniać tworzenie 3-stronnych telekonferencji. v) System musi zapewniać funkcjonalność nagrywania i zmian zapowiedzi głosowych powitalnych z aparatu telefonicznego (łączny czas nagrań - co najmniej 7 minut). w) System musi być wyposażony w komunikaty głosowe wygłaszane w języku polskim. IV. Wymagania dotyczące Systemu Taryfikacyjnego: System musi spełniać następujące wymagania: a) Taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących oraz rejestracja połączeń przychodzących. b) Możliwość definicji dowolnych szablonów raportów taryfikacyjnych z użyciem filtrów dla każdych z dowolnie wybranych pól bazy danych (rekordu taryfikacyjnego). c) Taryfikacja połączeń służbowych i prywatnych. d) Możliwość definiowania szablonów

5 Page 5 of 13 raportów taryfikacyjnych. e) Możliwość opisania kodu PIN (Abonenta wirtualnego) np. imię, nazwisko, wydział oraz jego raportowania. f) Możliwość definiowania szablonów raportów w postaci opisania numerów zewnętrznych i połączeń wykonywanych na te numery. g) System musi generować raporty taryfikacyjne typu: bilingi dla odbiorcy i dla dostawcy, bilingi połączeń wg czasu, raporty specjalne (raporty typu: rozmowy najdłuższe, najdroższe, itd.), bilingi wg łączy (tzn. wg linii miejskich, wg operatorów, itd.), bilingi wg lokalizacji (tzn. bilingi rozmów lokalnych, międzymiastowych, komórkowych, międzynarodowych, itd.), bilingi wg rodzaju (tzn. bilingi rozmów wychodzących, przychodzących, prywatnych (kod PIN), służbowych (wszystkie oprócz kodu PIN)). h) System musi zapewniać eksport raportów do plików typu pdf, xls, txt, html. i) System billingowy będzie automatycznie generował (zdefiniowane wcześniej) raporty dotyczące połączeń przychodzących oraz wychodzących. Generowanie raportów powinno się odbywać w sposób okresowy. V. Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych: 1. Prosty aparat systemowy: minimum 4 programowalne klawisze, klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 2. Rozszerzony aparat systemowy: wieloliniowy obsługa min. 10 linii możliwość wykorzystania w zestawie Dyrektor / Sekretarka klawiatura alfanumeryczna wyświetlacz LCD 1 x 20 znaków 12 programowalnych klawiszy 10 klawiszy funkcyjnych 10 numerów pamięci indywidualnej możliwość realizacji połączenia bez podnoszenia słuchawki interkom wyciszenie mikrofonu sygnalizacja nagranej wiadomości na poczcie głosowej - LED nagranej wiadomości 3. Zaawansowany aparat systemowy: wieloliniowy - obsługa min. 20 linii możliwość wykorzystania w zestawie Dyrektor / Sekretarka klawisz nawigatora klawiatura alfanumeryczna Wyświetlacz LCD 2 x 40 znaków 5 klawiszy kontekstowych 24 programowalne klawisze 7 klawiszy funkcyjnych 30 numerów pamięci indywidualnej możliwość realizacji połączenia bez podnoszenia słuchawki interkom wyciszenie mikrofonu sygnalizacja nagranej wiadomości na poczcie głosowej - LED nagranej wiadomości 4. Montaż i instalacja centrali wykonanie testu systemu telefonicznego konfiguracja centrali zgodnie z zaleceniami użytkownika: (wybrane funkcje do uruchomienia). 5. Montaż i instalacja centrali w budynku: Jagiellońska 33, Strzelecka 1 (moduł wyniesiony). wykonanie testu systemu telefonicznego konfiguracja centrali zgodnie z zaleceniami użytkownika: (wybrane funkcje do uruchomienia, konfiguracja modułu taryfikacji). Wymogi dotyczące serwisu central: 1. wymagane jest aby wykonawca mógł zapewnić serwis z następującymi czasami reakcji: maksymalny czas interwencji bezpośredniej u Zamawiającego na zgłoszoną usterkę uniemożliwiającą całkowite lub częściowe funkcjonowanie centrali do 8 godzin, maksymalny czas usunięcia usterki do 48 godzin, 2. koszty usunięcia awarii i usterek wraz z kosztami części zamiennych ponosi Wykonawca, 3. wykonywanie na życzenie Zamawiającego czynności administracyjnych w centrali (np. zmiana uprawnień abonentów wewnętrznych, itp.), 4. o zaistnieniu awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer czynny całą dobę, Wymagania w stosunku do łączy miejskich: a) doprowadzenie łączy: 1 łącze ISDN PRA (30B+D), 2 łącza ISDN (2B+D), 5 analogowych linii telefonicznych od operatora do poszczególnych wyżej wymienionych lokalizacji, b) rozpoczęcie

6 Page 6 of 13 świadczenia usługi - linia analogowa PSTN ( ) nastąpi z dniem 22 sierpnia 2013 r., c) usługi winny umożliwiać bezbłędną transmisję faksową (faks grupy III) w dla wszystkich posiadanych przez zamawiającego urządzeń do wszystkich sieci stacjonarnych, d) AOC dla łączy ISDN dla wszystkich wychodzących połączeń, e) Wykonawca zapewni przełączenie wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację), f) usługi ISDN winny zapewniać możliwość transmisji cyfrowej w każdym kanale B z prędkością 64 kbps. Wymagania w stosunku linii 800: a) zachowanie obecnie przydzielonego Zamawiającemu numeru , b) kierowanie połączeń przychodzących ze wszystkich stref numeracyjnych na numer na jeden numer docelowy w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA usługa dostępu do Internetu szerokopasmowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet szerokopasmowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Koncepcja rozwiązania obejmuje uruchomienie i utrzymanie łącz dostępowych o parametrach podanych poniżej oraz zarządzanie urządzeniami w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. CPE - urządzenie komunikacyjne zapewniające dostęp do sieci, zarządzane przez Wykonawcę usługi stanowiące zakończenie łącza po stronie Wykonawcy i umożliwiające dołączenie do urządzenia trasującego Zamawiającego poprzez interfejs elektryczny Ethernet. Zakres świadczonych usług: 1) Dostęp do sieci Internet z min. CIR = 30 Mb/s poprzez zestawione symetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 33 - Nowy Sącz. Zarządzanie urządzeniami CPE obejmujące: - zdalne zarządzanie konfiguracją logiczną, monitorowanie oraz utrzymanie urządzeń CPE; - wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń CPE; - naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia CPE; 2) Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12 h. 3) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 18 - Nowy Sącz o przepływności minimum 1024/256 Kb/s o dynamicznym adresie IP. Stały adres IP jest dopuszczalny ale nie wymagany. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12 h. 4) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 18 - Nowy Sącz o przepływności minimum 10/1 Mb/s o stałym adresie IP. Stały adres IP jest wymagany. Uruchomienie usługi nastąpi od dnia r. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 5) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 31 - Nowy Sącz o przepływności minimum 1024/256 Kb/s o dynamicznym adresie IP. Stały adres IP jest dopuszczalny ale nie wymagany. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 7) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, o przepływności minimum 512/128 Kb/s o stałym adresie IP. Serwis zestawionego łącza. Stały adres IP jest wymagany. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 8) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione symetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, o przepływności minimum 3900/3900 Kb/s o stałym adresie IP.

7 Page 7 of 13 Serwis zestawionego łącza. Stały adres IP jest wymagany. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 9) Wykonanie torów (łączy) teleinformatycznych w celu świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, realizowane z punktu dostępowego ul. Jagiellońska 33 Nowy Sącz, o przepływności (przepustowości) minimum 2048 Kb/s. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 10) Wykonanie torów (łączy) teleinformatycznych w celu świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalizacji ul. Grybowska 1 - Nowy Sącz, realizowane z punktu dostępowego ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz o przepływności (przepustowości) minimum 1024 Kb/s. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 12h. 11) W przypadku powszechnego obniżenia stawek za usługi dostępu do sieci Internet w stosunku do innych abonentów, Wykonawca obniży stawki dla zamawiającego w takiej samej proporcji. Zamawiający za gwarantowaną minimalną przepływność do zasobów sieci Internet rozumie zdolność danego kanału do przenoszenia informacji binarnej, wyrażoną liczbowo określającą, ile bitów danych można przesłać w ciągu jednej sekundy przez medium transmisyjne w relacji pomiędzy modemem Zamawiającego a routerem szerokopasmowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności 30 Mb/s do zasobów sieci Internet w technologii Ethernet; 2) Zarządzania i monitorowania urządzeniami CPE; 3) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 1024 Kb/s do zasobów sieci Internet. 4) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 512 Kb/s do zasobów sieci Internet. 5) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 10 Mb/s do zasobów sieci Internet. 6) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 3900 Kb/s do zasobów sieci Internet. 7) Wykonanie łącza (toru) o przepływności (przepustowości) minimum 1024 Kb/s 8) Wykonanie łącza (toru) o przepływności (przepustowości) minimum 2048 Kb/s. W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w szczególności polegających na: 1.Montażu i dzierżawie cyfrowej centrali telefonicznej w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 z modułem wyniesionym w lokalizacji Nowy Sącz, Strzelecka 1, 2. Całodobowym serwisie centrali, 3. Świadczeniu usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych), 4. Linii 800. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zasady świadczenia usługi: 1. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 2. Połączenia pomiędzy użytkownikami wewnętrznymi dzierżawionej centrali będą bezpłatne. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania numerów obecnie przydzielonych Zamawiającemu. Aktualnie Zamawiający posiada numery telefoniczne: Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, - linia cyfrowa ISDN PRA (30B+D) - (18) zakres do (300 numerów DDI) - linia Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, - linia analogowa PSTN (18) Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, - linia analogowa PSTN (18) Lokalizacja

8 Page 8 of 13 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18, - linia analogowa PSTN (18) linia analogowa PSTN (18) linia analogowa PSTN (18) uruchomienie usługi od dnia 22 sierpnia 2013 r. Lokalizacja Nowy Sącz, ul. Grybowska 1 - budynek PSP, - 2 linie cyfrowe ISDN (2B+D) - (18) zakres do (10 numerów DDI) 4. Wykonawca zapewni przełączenie wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii przy założeniu posiadania przez Wykonawcę warunków technicznych. 6. Wykonawca zapewni bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej płatności dla numerów 30..., 40..., 70..., przy zachowaniu możliwości jej usunięcia. 7. Rozliczenia za usługi połączeń będą się odbywać na następujących zasadach: - Wykonawca będzie stosował do rozliczeń za połączenia stawki naliczania sekundowego, - Wykonawca nie będzie naliczał opłaty za inicjację połączenia, - Wysokość stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy, - W przypadku powszechnego obniżenia stawek za usługi telekomunikacyjne w stosunku do innych abonentów, Wykonawca obniży stawki dla zamawiającego w takiej samej proporcji. Uwaga: Zamawiający informuje, że średnio miesięcznie w roku 2012 czas trwania połączeń wychodzących kształtował się następująco: Czas trwania połączeń (min.)/m-c Lokalne 8500 Międzystrefowe 1400 Międzynarodowe I strefa 70 do sieci komórkowych (T-Mobile, PLUS, ORANGE) 4200 Do sieci komórkowej PLAY 120 Zamawiający informuje, że średnio miesięcznie w roku 2012 czas trwania połączeń przychodzących do numeru kształtował się następująco: Czas trwania połączeń (min.)/m-c Lokalne, I i II strefa 1100 Międzystrefowe i z sieci komórkowych w godzinach Międzystrefowe i z sieci komórkowych w godzinach SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG I ZWIĄZANYCH Z NIMI OPŁAT: a) Jednorazowa opłata - montaż centrali wraz z podłączeniem istniejących kabli oraz jej konfiguracja, b) Opłata miesięczna za dzierżawę, serwis i administracje central, c) Jednorazowa opłata instalacyjna za 1 łącze ISDN PRA 30 kanałów, 300 numerów DDI, d) Opłata abonamentowa miesięczna za 1 łącze ISDN PRA 30 kanałów, 300 numerów DDI, e) Jednorazowa opłata instalacyjna za 2 łącza ISDN 2 kanały, 10 numerów DDI, f) Opłata abonamentowa miesięczna za 2 łącza ISDN 2 kanały, 10 numerów DDI g) Jednorazowa opłata instalacyjna za 5 telefonicznych łączy analogowych, h) Opłata abonamentowa za 5 linii analogowych, i) Opłata za połączenia lokalne i strefowe - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, j) Opłata za połączenia międzystrefowe - plan sekundowy z zerową opłata początkową, k) Opłata za połączenia międzynarodowe do I strefy - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, l) Opłata za połączenia do sieci telefonii komórkowej (T-Mobile, PLUS, ORANGE, PLAY) - plan sekundowy z zerową opłatą początkową, m) Opłaty za pozostałe nie wymienione usługi telekomunikacyjne, z których Zamawiający skorzysta według aktualnych cenników i regulaminów operatora, n) Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę linia 800, o) Opłata abonamentowa miesięczna za linię 800, p) Opłata za połączenia przychodzące lokalne i strefowe do numeru 800, q) Opłata za połączenia przychodzące międzystrefowe i z sieci komórkowych do numeru 800 w godzinach 8.00-

9 Page 9 of , r) Opłata za połączenia przychodzące międzystrefowe i z sieci komórkowych do numeru 800 w godzinach Minimalne wymagania warunków technicznych, które winny spełniać cyfrowe centrale telefoniczne: Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 z modułem wyniesionym w lokalizacji ulica Strzelecka 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi r. I. Wymagania ilościowe dla lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33: a) porty linii miejskich cyfrowych ISDN PRA (30B+D), obsługa sygnalizacji Euro ISDN Q.931 oraz numeracji DDI - sztuk 1 b) łącze do połączenia z modułem wyniesionym po trakcie cyfrowym 2Mbit/s co najmniej 20 kanałów c) porty wewnętrzne systemowe - 96 portów d) porty wewnętrzne analogowe - 8 portów z obsługą FAX G3 e) Aparaty systemowe proste - 65 sztuk f) Aparaty systemowe rozszerzone - 19 sztuk g) Aparaty systemowe zaawansowane - 7 sztuk h) Abonenci wirtualni - abonenci systemu telekomunikacyjnego nie przypisani do fizycznego aparatu telefonicznego, możliwość realizacji połączeń z wykorzystaniem kodów PIN z dowolnego aparatu wewnętrznego; prawidłowy biling połączeń realizowanych przez abonenta wirtualnego - połączenia przypisane do użytkownika wirtualnego, nie do aparatu, z którego wykonywano połączenie i) Oprogramowanie dla systemu do taryfikacji, utrzymania i zarządzania - 1 komplet j) Stanowisko komputerowe do zarządzania systemem oraz prowadzenia taryfikacji wraz z oprogramowaniem i licencją na system operacyjny - 1 komplet k) Podtrzymanie zasilania - 2 godziny. (autonomiczna praca systemu przez co najmniej 2 godz. W przypadku braku zasilania podstawowego 230V) l) Panele 19 cali RJ45 - dla co najmniej 150 gniazd RJ45, m) Możliwość rozbudowy w zakresie ilości portów wewnętrznych (łącznie: analogowych oraz systemowych) o co najmniej 80 portów wewnętrznych) n) Szafa RACK 19 cali o) Niezbędne okablowanie II. Wymagania ilościowe dla lokalizacji Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1: a) łącze do połączenia z modułem wyniesionym po trakcie cyfrowym 2Mbit/s co najmniej 20 kanałów b) porty wewnętrzne systemowe - 40 portów c) porty wewnętrzne analogowe - 4 porty z obsługą FAX G3 d) Aparaty systemowe proste - 34 sztuki e) Aparaty systemowe zaawansowane - 6 sztuk f) Abonenci wirtualni - abonenci systemu telekomunikacyjnego nie przypisani do fizycznego aparatu telefonicznego, możliwość realizacji połączeń z wykorzystaniem kodów PIN z dowolnego aparatu wewnętrznego; prawidłowy biling połączeń realizowanych przez abonenta wirtualnego - połączenia przypisane do użytkownika wirtualnego, nie do aparatu, z którego wykonywano połączenie g) Podtrzymanie zasilania - 2 godziny. (autonomiczna praca systemu przez co najmniej 2 godz. W przypadku braku zasilania podstawowego 230V) h) Panele 19 cali RJ45 - dla co najmniej 100 gniazd RJ45, i) Szafa RACK 19 cali j) Niezbędne okablowanie III. Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne centrali w lokalizacji ul. Jagiellońska 33 i ul. Strzelecka 1: System musi spełniać następujące wymagania: a) System musi posiadać modułową konstrukcję, zbudowaną w oparciu o uniwersalne półki 19 cali wyposażone w gniazda rozszerzeń, do których montowane są karty interfejsów (linii miejskich, abonenckich). Wymiana kart abonenckich lub kart łączy miejskich musi odbywać się bez zatrzymywania pracy systemu telekomunikacyjnego. b) System musi posiadać możliwość rozbudowy w zakresie ilości portów wewnętrznych (łacznie: analogowych oraz systemowych) o co najmniej o 25% (do

10 Page 10 of 13 całkowitej pojemności systemu wynoszącej co najmniej 300 numerów wewnętrznych) c) Karty abonenckie muszą być wyposażone w gniazda RJ45, umożliwiające krosowanie portów wewnętrznych przy wykorzystaniu kabli krosowych RJ45. d) System musi zapewniać możliwość przyszłej rozbudowy poprzez instalację dodatkowych kart interfejsów bądź modułów. e) Oferowane urządzenia systemu, aparaty telefoniczne, centrala wraz z modułem wyniesionym oraz system taryfikacji i zarządzania muszą być w pełni kompatybilne ze sobą, co zapewni sprawne działanie całości. f) System musi posiadać standardowo złącze FastEthernet IEEE na złączu RJ-45 dla podłączenia sieci LAN/IP. g) System musi zapewnić możliwość odsłuchu muzyki podczas oczekiwania (w trybie hold), udostępnianą ze źródła zewnętrznego (np. odtwarzacz CD/DVD, MP3, radio) h) System musi zapewnić automatyczny wybór drogi połączenia ARS/LCR, oraz funkcjonalność numeracji DDI dla łączy miejskich cyfrowych ISDN. i) System musi zapewnić stworzenie jednolitego oraz spójnego planu numeracyjnego (translacja numerów sieci publicznej na numery wewnętrzne systemu telekomunikacyjnego oraz translacja numerów wewnętrznych systemu na numery sieci publicznej). j) Dla abonentów wyposażonych w aparaty telefoniczne systemowe rozszerzone i zaawansowane system musi zapewniać wybieranie abonenta po nazwie oraz przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami oferowanego systemu telekomunikacyjnego. k) System musi oferować centralną elektroniczną książkę telefonicznej, o pojemności co najmniej 3000 rekordów. l) System musi umożliwiać przekierowywanie połączeń typu: - przekierowanie natychmiastowe - przekierowanie po czasie - przekierowanie podczas zajętości - jednoczesne przekierowanie podczas zajętości oraz po czasie. m) System musi zapewniać realizację funkcji transferu odebranych połączeń na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny. n) System musi zapewniać realizację funkcji transferu nieodebranych połączeń na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny. o) System musi zapewniać realizację funkcji call hold, nie przeszkadzać, parkowania połączeń, blokowania telefonu kodem z klawiatury aparatu. p) System musi zapewniać funkcję zalogowania/wylogowania się (określonego numeru abonenta) na aparacie telefonicznym. q) System musi zapewniać obsługę tzw. gorącej linii (hot-line). r) System musi umożliwiać tworzenie wieloosobowych grup (minimum 3 osoby) do obsługi zestawów sekretarsko-dyrektorskich. s) Wymagania zestawu sekretarsko-dyrektorskiego: elastyczna konfiguracja zestawów n-sekretarek, m- dyrektorów, filtrowanie połączeń zewnętrznych i wewnętrznych, przekazywanie połączeń, przesyłanie wiadomości tekstowych również w trakcie trwania połączenia. t) System musi umożliwiać realizację funkcji łączenia abonentów w grupy wywoławcze typu hunting, oraz przechwytujących połączenia - tzw. pick up grup. u) System musi zapewniać tworzenie 3-stronnych telekonferencji. v) System musi zapewniać funkcjonalność nagrywania i zmian zapowiedzi głosowych powitalnych z aparatu telefonicznego (łączny czas nagrań - co najmniej 7 minut). w) System musi być wyposażony w komunikaty głosowe wygłaszane w języku polskim. IV. Wymagania dotyczące Systemu Taryfikacyjnego: System musi spełniać następujące wymagania: a) Taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących oraz rejestracja połączeń przychodzących. b) Możliwość definicji dowolnych szablonów raportów

11 Page 11 of 13 taryfikacyjnych z użyciem filtrów dla każdych z dowolnie wybranych pól bazy danych (rekordu taryfikacyjnego). c) Taryfikacja połączeń służbowych i prywatnych. d) Możliwość definiowania szablonów raportów taryfikacyjnych. e) Możliwość opisania kodu PIN (Abonenta wirtualnego) np. imię, nazwisko, wydział oraz jego raportowania. f) Możliwość definiowania szablonów raportów w postaci opisania numerów zewnętrznych i połączeń wykonywanych na te numery. g) System musi generować raporty taryfikacyjne typu: bilingi dla odbiorcy i dla dostawcy, bilingi połączeń wg czasu, raporty specjalne (raporty typu: rozmowy najdłuższe, najdroższe, itd.), bilingi wg łączy (tzn. wg linii miejskich, wg operatorów, itd.), bilingi wg lokalizacji (tzn. bilingi rozmów lokalnych, międzymiastowych, komórkowych, międzynarodowych, itd.), bilingi wg rodzaju (tzn. bilingi rozmów wychodzących, przychodzących, prywatnych (kod PIN), służbowych (wszystkie oprócz kodu PIN)). h) System musi zapewniać eksport raportów do plików typu pdf, xls, txt, html. i) System billingowy będzie automatycznie generował (zdefiniowane wcześniej) raporty dotyczące połączeń przychodzących oraz wychodzących. Generowanie raportów powinno się odbywać w sposób okresowy. V. Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych: 1. Prosty aparat systemowy: minimum 4 programowalne klawisze, klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 2. Rozszerzony aparat systemowy: wieloliniowy obsługa min. 10 linii możliwość wykorzystania w zestawie Dyrektor / Sekretarka klawiatura alfanumeryczna wyświetlacz LCD 1 x 20 znaków 12 programowalnych klawiszy 10 klawiszy funkcyjnych 10 numerów pamięci indywidualnej możliwość realizacji połączenia bez podnoszenia słuchawki interkom wyciszenie mikrofonu sygnalizacja nagranej wiadomości na poczcie głosowej - LED nagranej wiadomości 3. Zaawansowany aparat systemowy: wieloliniowy - obsługa min. 20 linii możliwość wykorzystania w zestawie Dyrektor / Sekretarka klawisz nawigatora klawiatura alfanumeryczna Wyświetlacz LCD 2 x 40 znaków 5 klawiszy kontekstowych 24 programowalne klawisze 7 klawiszy funkcyjnych 30 numerów pamięci indywidualnej możliwość realizacji połączenia bez podnoszenia słuchawki interkom wyciszenie mikrofonu sygnalizacja nagranej wiadomości na poczcie głosowej - LED nagranej wiadomości 4. Montaż i instalacja centrali wykonanie testu systemu telefonicznego konfiguracja centrali zgodnie z zaleceniami użytkownika: (wybrane funkcje do uruchomienia). 5. Montaż i instalacja centrali w budynku: Jagiellońska 33, Strzelecka 1 (moduł wyniesiony). wykonanie testu systemu telefonicznego konfiguracja centrali zgodnie z zaleceniami użytkownika: (wybrane funkcje do uruchomienia, konfiguracja modułu taryfikacji). Wymogi dotyczące serwisu central: 1. wymagane jest aby wykonawca mógł zapewnić serwis z następującymi czasami reakcji: maksymalny czas interwencji bezpośredniej u Zamawiającego na zgłoszoną usterkę uniemożliwiającą całkowite lub częściowe funkcjonowanie centrali do 8 godzin, maksymalny czas usunięcia usterki do 48 godzin, 2. koszty usunięcia awarii i usterek wraz z kosztami części zamiennych ponosi Wykonawca, 3. wykonywanie na życzenie Zamawiającego czynności administracyjnych w centrali (np. zmiana uprawnień abonentów wewnętrznych, itp.), 4. o zaistnieniu awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer czynny całą dobę, Wymagania w stosunku do łączy miejskich: a)

12 Page 12 of 13 doprowadzenie łączy: 1 łącze ISDN PRA (30B+D), 2 łącza ISDN (2B+D), 5 analogowych linii telefonicznych od operatora do poszczególnych wyżej wymienionych lokalizacji, b) rozpoczęcie świadczenia usługi - linia analogowa PSTN ( ) nastąpi z dniem 22 sierpnia 2013 r., c) usługi winny umożliwiać bezbłędną transmisję faksową (faks grupy III) w dla wszystkich posiadanych przez zamawiającego urządzeń do wszystkich sieci stacjonarnych, d) AOC dla łączy ISDN dla wszystkich wychodzących połączeń, e) Wykonawca zapewni przełączenie wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację), f) usługi ISDN winny zapewniać możliwość transmisji cyfrowej w każdym kanale B z prędkością 64 kbps. Wymagania w stosunku linii 800: a) zachowanie obecnie przydzielonego Zamawiającemu numeru , b) kierowanie połączeń przychodzących ze wszystkich stref numeracyjnych na numer na jeden numer docelowy w lokalizacji Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA usługa dostępu do Internetu szerokopasmowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet szerokopasmowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Koncepcja rozwiązania obejmuje uruchomienie i utrzymanie łącz dostępowych o parametrach podanych poniżej oraz zarządzanie urządzeniami w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. CPE - urządzenie komunikacyjne zapewniające dostęp do sieci, zarządzane przez Wykonawcę usługi stanowiące zakończenie łącza po stronie Wykonawcy i umożliwiające dołączenie do urządzenia trasującego Zamawiającego poprzez interfejs elektryczny Ethernet. Zakres świadczonych usług: 1) Dostęp do sieci Internet z min. CIR = 30 Mb/s poprzez zestawione symetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 33 - Nowy Sącz. Zarządzanie urządzeniami CPE obejmujące: - zdalne zarządzanie konfiguracją logiczną, monitorowanie oraz utrzymanie urządzeń CPE; - wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń CPE; - naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia CPE; 2) Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 3) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 18 - Nowy Sącz o przepływności minimum 1024/256 Kb/s o dynamicznym adresie IP. Stały adres IP jest dopuszczalny ale nie wymagany. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 4) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 18 - Nowy Sącz o przepływności minimum 10/1 Mb/s o stałym adresie IP. Stały adres IP jest wymagany. Uruchomienie usługi nastąpi od dnia r. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 5) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Jagiellońska 31 - Nowy Sącz o przepływności minimum 1024/256 Kb/s o dynamicznym adresie IP. Stały adres IP jest dopuszczalny ale nie wymagany. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 7) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione asymetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, o przepływności minimum 512/128 Kb/s o stałym adresie IP. Serwis zestawionego łącza. Stały adres IP jest wymagany. Czas reakcji serwisowej

13 Page 13 of 13 maksymalnie 24 h. 8) Dostęp do sieci Internet poprzez zestawione symetryczne łącze dostępowe w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, o przepływności minimum 3900/3900 Kb/s o stałym adresie IP. Serwis zestawionego łącza. Stały adres IP jest wymagany. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 9) Wykonanie torów (łączy) teleinformatycznych w celu świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalizacji ul. Strzelecka 1 - Nowy Sącz, realizowane z punktu dostępowego ul. Jagiellońska 33 Nowy Sącz, o przepływności (przepustowości) minimum 2048 Kb/s. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 10) Wykonanie torów (łączy) teleinformatycznych w celu świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalizacji ul. Grybowska 1 - Nowy Sącz, realizowane z punktu dostępowego ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz o przepływności (przepustowości) minimum 1024 Kb/s. Serwis zestawionego łącza. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 24 h. 11) W przypadku powszechnego obniżenia stawek za usługi dostępu do sieci Internet w stosunku do innych abonentów, Wykonawca obniży stawki dla Zamawiającego w takiej samej proporcji. Zamawiający za gwarantowaną minimalną przepływność do zasobów sieci Internet rozumie zdolność danego kanału do przenoszenia informacji binarnej, wyrażoną liczbowo określającą, ile bitów danych można przesłać w ciągu jednej sekundy przez medium transmisyjne w relacji pomiędzy modemem Zamawiającego a routerem szerokopasmowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności 30 Mb/s do zasobów sieci Internet w technologii Ethernet; 2) Zarządzania i monitorowania urządzeniami CPE; 3) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 1024 Kb/s do zasobów sieci Internet. 4) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 512 Kb/s do zasobów sieci Internet. 5) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 10 Mb/s do zasobów sieci Internet. 6) Instalacji i uruchomienia łącza dostępowego o przepływności minimum 3900 Kb/s do zasobów sieci Internet. 7) Wykonanie łącza (toru) o przepływności (przepustowości) minimum 1024 Kb/s 8) Wykonanie łącza (toru) o przepływności (przepustowości) minimum 2048 Kb/s. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:15, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kancelaria Administracyjna pok. 113, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz. W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kancelaria Administracyjna pok. 113, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz.

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293067-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz PAKIET I - świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Page 1 of 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Page 1 of 9 Nowy Sącz: ZP.272.29.2012 Zamówienie na świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dot.: Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znak postępowania: NZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji WZÓR

Załącznik nr 1 do specyfikacji WZÓR Załącznik nr 1 do specyfikacji WZÓR UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Zapytanie ofertowe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-05/15 Lublin, dnia 27 sierpnia 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00.

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00. O śro d ek Pom ocy Sp o łeczn ej D zielnicy Bielany m.st. W arszaw y 01-824 W arszaw a, ul. P rzyb yszew skie go 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; R egon : 010843854 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S

PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 1/11 PL-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2009/S 118-169839 Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Dział Zamówień Publicznych UW, attn: Marcin Skonecka, PL-00-927 Warszawa. Tel. +48

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801 obowiązuje od 01.03.2012 r. DEFINICJE:... 3 Taryfa SPECJALNA 800 i 801... 4 1. Opłata Instalacyjna (jednorazowa)... 4 2. Opłaty abonamentowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080... Nazwa i adres wykonawcy REGON... NIP... Tel./fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ Dąbrowa Górnicza: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Numer ogłoszenia: 190216-2015;

Bardziej szczegółowo

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką)

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką) Cennik Dostawcy Usług Echostar Studio (obowiązuje do umów podpisanych po 0.0.05r). Podane ceny są cenami brutto. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI Cena przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Świadczenie drogą kablową usług telefonicznych i faksowych na łączach analogowych i cyfrowych w budynkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000,- euro, prosimy o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. 0 68 322-91-

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo