Ciemna materia i ciemna energia. Andrzej Oleś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciemna materia i ciemna energia. Andrzej Oleś"

Transkrypt

1 Ciemna materia i ciemna energia Andrzej Oleś Wstęp Dlaczego ma istnieć ciemna materia Idea pomiaru MOND Modified Newtonian Dynamics? Ciemna energia i przyszłość Wszechświata? Wstęp Obecnie przypuszcza się, że Wszechświat zbudowany jest z następujących cząstek: Rodzaj materii Typowe cząstki Liczba cząstek Wkład do masy Dowody istnienia Wszechświata ( około ) Zwykła-barionowa protony % Bezpośrednie elektrony obserwacje Promieniowanie fotony % Obserwacje Gorąca c. materia neutrina % Detekcja neutrin Zimna c. materia cząstki % Wnioskowanie supersymetryczne? z dynamiki galaktyk Ciemna energia cząstki skalarne % Wnioskowanie z ekspansji Wszechświata Dlaczego ma istnieć ciemna materia? Ciemnej materii nie umiemy obserwować bezpośrednio. Argumentu za istnieniem tego składnika Wszechświata dostarczają obserwacje orbitalnych prędkości gwiazd w dyskach galaktyk. Prędkości te uzyskujemy z obserwacji przesunięcia dopplerowskiego w widmie promieniowania emitowanego przez gwiazdę. Wyliczana siła dośrodkowa, która utrzymuje gwiazdy na orbitach jest wielokrotnie większa od grawitacji wszystkich świecących składników galaktyki. Podobnie sprawa wygląda, gdy przechodzimy do obserwacji w większej skali w gromadach galaktyk.

2 Rys.1. Wyliczona zależność prędkości gwiazdy od odległości od centrum galaktyki ( disk ). Punkty pomiarowe świadczą o stałej prędkości dla różnych odległości, co narzuca obecność ciemnej materii w postaci halo. Rysunek 1 przedstawia wyliczoną zależność prędkości gwiazdy od jej odległości od centrum galaktyki.( krzywa z maksimum ). W tym przypadku uwzględniono grawitację jedynie świecącej materii. Kwadraciki odtwarzają wyniki konkretnych pomiarów. Jak widać konieczna jest jeszcze duża niewidoczna masa stanowiąca halo galaktyki. Tak więc ciemna materia otacza znaną nam świecącą materię.

3 Rys.2. Soczewka grawitacyjna z uwzględnieniem halo ciemnej materii. Z kolei rys. 2 ilustruje działanie soczewki grawitacyjnej. Promieniowanie biegnące od bardzo odległego kwazara doznaje ugięcia w polu grawitacyjnym galaktyki. Silny efekt wymaga obecności wielkich mas zawartych w nie świecącym halo galaktyki. Jednym z argumentów przemawiającym za istnieniem ciemnej materii jest zbyt krótki czas, poczynając od Wielkiego Wybuchu ( 13,7 mld lat ), aby wytworzyły się galaktyki. Przyjęcie obecności ogromnej masy ciemnej materii usuwa trudności. Obserwacje kosmologiczne, w połączeniu z dobrze znanym prawem grawitacji narzucają konieczność przyjęcia istnienia ciemnej materii. Co więcej, przeprowadzone szacunki sugerują, że jest jej znacznie więcej ( 25% ) od zwykłej materii barionowej ( 5% ). Teoretyczny model tzw. supersymetrii przyjmuje możliwość istnienia ciemnych cząstek ( tzw. neutralin ) o bardzo wielkiej masie, które mogą niezwykle słabo oddziaływać z barionami ( tzn. ze znaną nam postacią materii ). Pojawia się możliwość badania bezpośrednio na ziemi tajemniczej ciemnej materii. Idea pomiaru Nasz układ słoneczny obiega centrum galaktyki z prędkością 220 km/s. Gaz ciemnej materii owiewa nas zatem z ogromną prędkością. Wobec ruchu Ziemi wokół Słońca należy do wymienionej prędkości dodać w lecie 15 km/s a w zimie tę wartość odjąć. Jest to rezultat czysto geometrycznych rozważań. Tak więc idea pomiaru polega na wykryciu powyższych oscylacji. Cała trudność sprowadza się do znalezienia detektora, który umożliwi rejestrację niezwykle rzadkich przypadków oddziaływania neutalina z jądrem atomowym. Gdy taki

4 rzadki przypadek zachodzi, w wyniku zderzenia cząstki z jądrem atomowym, to ostatnie doznaje odrzutu i uderza w sąsiednie atomy wyzwalając energię w formie ciepła lub światła. Cały problem polega na odróżnieniu tej energii od energii wydzielanej w innych pasożytniczych procesach np. rozpadzie promieniotwórczym ( świat zaśmiecony izotopami radioaktywnymi ). Niewątpliwie pomiary muszą być dokonywane na dużych głębokościach pod ziemią aby uchronić się przed promieniowaniem kosmicznym. W chwili obecnej prowadzi się 11 tego typu pomiarów w dużych zespołach międzynarodowych. Wyróżnia się głównie następujące detektory: kriogeniczne i jonizacyjno scyntylacyjne. Detektory kriogeniczne wykorzystują energię termiczną wydzielaną przy zderzeniu neutralin z jądrami atomowymi. Stosuje się tu czysty Ge lub Si w temperaturze ~ 25 mk. Do pomiaru wzrostu temperatury służą termistory. Ponadto korzysta się z nadprzewodnictwa i przekroczenia temperatury krytycznej w chwili wydzielania ciepła. W przypadku drugiego rodzaju detektorów korzystamy z tego, że w procesie zderzenia neutralin z jądrami atomowymi mogą być wybijane elektrony z sąsiednich atomów i powstają ekscymery. Po jakimś czasie jądra te wychwytują elektrony. co powoduje scyntylacje w gazach szlachetnych. I tak np. w ciekłym ksenonie błysk jest bardzo silny. Celem zabezpieczenia się przed tłem elektromagnetycznym korzysta się z detektorów nie tylko scyntylacyjnych, ale scyntylacyjno jonizacyjnych. Scyntylacje zachodzące np. w ciekłym ksenonie rejestrowane są przez fotopowielacze. Natomiast w komorze zawierającej gazowy ksenon ( w górnej części detektora ) dokonuje się ( w koincydencji ) rejestracji zachodzącej jonizacji. Jakie wyniki dotychczasowych badań? W jednym przypadku współpracy grupy włosko - chińskiej ( tzw. DAMA ) uzyskano w ciągu czterech lat pomiarów efekt oscylacji lato zima. Niemniej wyniki przyjmowane są z dużą rezerwą powszechnie uważa się, że pojawiły się tu pasożytnicze efekty.

5 Rys. 3. Przekrój czynny na oddziaływanie cząstki ciemnej materii z barionem w zależności od jej masy. Wyrysowane krzywe określają granice czułości detektorów stosowanych przez różne międzynarodowe grupy badawcze. O stopniu trudności wymownie informuje rys. 3. Przedstawia on prawdopodobieństwo oddziaływania neutrlina z jądrem atomowym w zależności od jego masy. Na rysunku zaznaczono granice wykrywalności efektu przez detektory konstruowane przez różne zespoły badawcze, W Wielkiej Brytanii projektowany detektor zawierający 10 ton Xe. MOND Modified Newtonian Dynamics Astronomowie szacują ilość materii we Wszechświecie na dwa sposoby. Po pierwsze, zliczają wszystko, co widać. Po drugie, wyznaczają jak szybko poruszają się widoczne ciała, i na podstawie praw fizycznych wyliczają, jakiej masy potrzeba, aby wytworzyć grawitację konieczną do ich powiązania.. Niestety obie metody dają odmienne wyniki. Na ogół wyciągają z tego wniosek o istnieniu ciemnej materii.

6 Rys. 4. Proponowana w MOND modyfikacja II Zasady Newtona. Pojawiła się idea ( M. Milgram ), że może problem tkwi nie w ilości materii a w prawach fizyki. Autor zaproponował modyfikację drugiej zasady dynamiki Newtona ( rys. 4 ). Modyfikacja ta, znana jako MOND, radzi sobie ze wspomnianymi danymi obserwacyjnym. Napotyka jednak również na poważne trudności. Wymieńmy choć dwa zastrzeżenia : - Jest to model fenomenologiczny nie opiera się na zasadach fundamentalnych. - Nie stosuje się w przypadku, gdy a < a o, ( a o = 1 A/s 2 ) a jednak występują bardzo wielkie prędkości.. Ciemna energia i przyszłość Wszechświata? W astronomii przyjmuje się jako tzw. wzorcowe świece supernowe typu 1a, których jasność określa ich odległość. Są to wybuchy naturalnych bomb termojądrowych, które pojawiają się, gdy gwiazdy wygasają. Supernowa osiąga maksymalną jasność po trzech tygodniach a następnie rozpoczyna się trwający kilka miesięcy zanik jasności. Jaśniejsze wybuchy trwają trochę dłużej niż słabsze. Ponadto przesunięcie dopplerowskie rejestrowanego widma informuje o prędkości oddalania się. Z obserwacji odległych wybuchających supernowych wynika, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Może to oznaczać, że rozpycha go nieznana, egzotyczna forma energii. Już w 1998 r. zaczęto podejrzewać, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Obserwując jeszcze dalsze supernowe odkryto, że przed fazą przyspieszenia ekspansji Wszechświat przeszedł przez fazę jej spowalniania tak jak to przewidzieli kosmolodzy. Jak twierdzą kosmolodzy, dokładne

7 określenie momentu, w którym skończyło się zwalnianie, a zaczęło przyspieszanie, pozwoli poznać naturę ciemnej energii oraz przyszłe losy Wszechświata. Teoretycy twierdzą, ze tzw. pusta przestrzeń w rzeczywistości wypełniona jest cząstkami elementarnymi, które pojawiają się i znikają zbyt szybko, aby można je było bezpośrednio wykryć. Ich obecność jest efektem działania podstawowej zasady mechaniki kwantowej w połączeniu ze szczególną teorią względności: nic nie jest dokładne, nawet nicość. Sumaryczna energia związana z tymi wirtualnymi cząstkami wywierałaby, podobnie jak inne formy energii, siłę grawitacyjną przyciągającą albo odpychająca w zależności od praw fizycznych, których jeszcze nie udało się nam zrozumieć. W skalach makroskopowych energia ta działałaby jak stała kosmologiczna zaproponowana przez Alberta Einsteina. Rys. 5. Krzywe określające przyszłe losy Wszechświata. Dla względnej gęstości materii Q > 1 przewidywany kolaps; dla Q = 1 znany nam Wszechświat płaski ; dla Q < 1 rosnący Wszechświat; t o chwila obecna. Górna krzywa przerywana uwzględnia wzrost ekspansji.. W tym miejscu należy nawiązać do modeli Friedmana ( rys. 5 ). Przyspieszenie ekspansji wskazuje, że nie grozi nam ponownie kolaps Wszechświata do jednego punktu. Raczej należy oczekiwać ciągłej, ekspansji, a w dalekiej przyszłości będą już zapewne tylko fotony.

8

9

10 tylko fotony.

11

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pabjan. Czas

Tadeusz Pabjan. Czas Tadeusz Pabjan Czas Czas jedna z fundamentalnych wielkości fizycznych będąca swego rodzaju miarą zmienności rzeczy, umożliwiającą określanie kolejności zdarzeń (topologia) i dokonywanie pomiarów odstępów

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Jak badamy cząstki elementarne? 2010/11(z) Ewolucja Wszech'swiata czas,energia,temperatura Detekcja cząstek

Bardziej szczegółowo

Czas i przestrzeń w teorii względności

Czas i przestrzeń w teorii względności Czas i przestrzeń w teorii względności Żeby zrozumieć czas trzeba zrozumieć fizykę. Jak się dalej okaże nie ma innej drogi do fizyki, jak królewskiej drogi matematyki. Zastanowimy się w tym referacie czy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA Opiekun ćwiczenia: Jerzy Żak Miejsce ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób istnieją rzeczy?

W jaki sposób istnieją rzeczy? Tadeusz Pabjan W jaki sposób istnieją rzeczy? Jedną z centralnych kategorii filozoficznych jest kategoria istnienia. MoŜna się o tym przekonać, zaglądając do podręczników historii filozofii: przewaŝająca

Bardziej szczegółowo

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Wojciech Gawlik a, Włodzimierz Jastrzębski b, Andrzej Noga a, Jerzy Zachorowski a, Michał Zawada c a Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński b Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo

Cechy procesów ewolucyjnych Procesom e. biologicznej najczęściej przypisuje się kilka spośród następujących charakterystyk (w różnych ujęciach tego

Cechy procesów ewolucyjnych Procesom e. biologicznej najczęściej przypisuje się kilka spośród następujących charakterystyk (w różnych ujęciach tego Ewolucja jeden z podstawowych rodzajów wieloetapowej, naturalnie zachodzącej zmiany, prowadzącej do powstawania nowości. Termin ewolucja pochodzi od łacińskiego evolutio oznaczającego rozwijanie się, wyłanianie

Bardziej szczegółowo

Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa

Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa Semina Nr 7 Scientiarum 2008 Małgorzata Stawarz Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa Zagadnienia wstępne Marian Smoluchowski, wybitny polski

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojtysiak ZASADA

Jacek Wojtysiak ZASADA Jacek Wojtysiak ZASADA I. Termin. Termin zasada jest odpowiednikiem łacińskiego słowa principium (por. np. fr. principe, ang. principle, niem. das Prinzip), które z kolei (przynajmniej częściowo) odpowiada

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo