Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com

2

3 Spis treści 1 Panel DC Wprowadzenie Pomiar temperatury Szybka obsługa Prezentacja Stosowanie DC60 w trybie Light (podstawowym) DC60 w trybie Full (pełnym) Ustawienie wartości Aktywacja poziomu Panel DM Szybka obsługa Funkcje DM Ekrany organizacyjne Lista alarmów według kodów DC60, Instalacja 4.1 Połączenie Ferrytowe zabezpieczenie paneli Czujnik temperatury Konfiguracja Inicjalizacja DM60, Instalacja 5.1 Połączenie Połączenie rozdzielacza DT Ferrytowe zabezpieczenie paneli Konfiguracja Komunikacja Master/Slave DC60-DM Połączenie DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 1 -

4 1 Panel DC Wprowadzenie Panel DC60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. W zależności od ustawienia, możliwe są dwie konfiguracje wyświetlania: Tryb Light (podstawowy) Tryb Full (pełny) 'DC60' jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. 'DC60' jest wyposażony w czujnik temperatury. Czujnik temperatury umożliwia przekazanie wartości temperatury w pomieszczeniu do sterownika. 1.2 Pomiar temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 2 -

5 1.3 Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Przekręcić gałkę, aż wyświetli się Unit (urządzenie). Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer 4. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór Jak włączyć wszystkie urządzenia podłączone do tego DC60? Wcisnąć klawisz przez kilka sekund. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS60. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 3 -

6 1.3.3 Jak włączyć urządzenie 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Wybrać urządzenie 4 (patrz: Jak zobaczyć działanie urządzenia 4?) Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst I-O. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer1 (1 dla włączenia, 0 dla wyłączenia ). Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wyświetli się wartość nastawy temperatury. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 4 -

7 1.3.5 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby zmienić wartość. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 5 -

8 1.4 Prezentacja Funkcje na wyświetlaczu Tryb pracy sterownika Grzan Chłod Tryb pracy wentylatora Wyświetl Etykieta lub Zegar Status Alarm Pompa Sprężarka(ki) Odszranianie Skraplacz(e) Nagrzewnice Programowanie Dzień Dzień I Dzień II Noc BMS Ukryte : nieczynne Widoczne : czynne Migające : błąd Klawisze Sterowanie Nie używane Wentylacja Nie używane Zegar Podgląd lub ustawienie czasu Oczekiwanie Gałka Wybór lub ustawienie śi DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 6 -

9 1.5 Stosowanie Praca w trybie sterownika Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aż wyświetli się żądany tryb pracy. Tryb ogrzewania Tryb chłodzenia Tryb automatyczny Sterowanie prędkością wentylatora Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aby wybrać żądaną prędkość (min, śr, maks.) lub działanie automatyczne (Auto). Prędkość minimalna Prędkość średnia Prędkość maksymalna Prędkość automatyczna Wł/Wył urządzenia Przytrzymując przez kilka sekund klawisz można włączyć lub wyłączyć (On/Off) podłączone urządzenie. Jeśli wyświetli się symbol oraz czas, urządzenie jest wyłączone, a panel DC60 przechodzi w tryb uśpienia. Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Jeśli DC60 jest używany w magistrali z konfiguracją Master/Slave, Off wyłącza wszystkie urządzenia połączone w magistrali, zaś On wszystkie włącza. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 7 -

10 1.5.4 Ustawienie czasu Podczas inicjalizacji DC60, Climatic 60 synchronizuje czas i dzień tygodnia z zegarem DC60. Aby zobaczyć czas, krótko wcisnąć klawisz Aby ustawić zegar, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Wartość godziny miga. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Następnie miga wartość minut. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Następnie miga wartość dzień tygodnia. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Po kilku sekundach panel DC60 przekazuje nowy czas do sterownika Climatic Dostępne informacje Obracając gałkę można przeglądać lub zmieniać następujące wartości: 1.6 DC60 w trybie Light (podstawowym) * : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) : : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) : Kod alarmu * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Regulowane przez DC Wybrane urządzenie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 8 -

11 Jeśli ten punkt zostanie zmieniony, ta wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (Dzień, Dzień I, Dzień II, Noc, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr. 1.7 DC60 w trybie Full (pełnym) - : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 - *: Włączanie/wyłączanie wybranego urządzenia. - : Zaprogramowana nastawa temperatury w bieżącym trybie ( C) - : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) - : Kod alarmu - * : Temperatura zewnętrzna ( C) - : Temperatura nawiewu ( C) - * : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) - * : Wilgotność we wnętrzu (w pomieszczeniu) (%hr) - * : Jakość powietrza we wnętrzu (w pomieszczeniu) (ppm) - * : Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza (%) * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Dostępne jeśli włączony jest poziom 2. : Regulowane przez DC Urządzenie podłączone Ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Wł/Wył, Zasilanie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja umożliwia podgląd i/lub zmianę statusu włączenia lub wyłączenia wybranego urządzenia Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli ta pozycja zostanie zmieniona, wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (A, B, C, D, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Zaprogramowana nastawa temperatury Jeśli jest aktywny poziom 2, ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla aktywnego trybu. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 9 -

12 1.7.5 Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi 0. Ta funkcja umożliwia zresetowanie aktywnych alarmów. Aby to zrobić, należy ustawić wartość tej funkcji na Temperatura zewnętrzna Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury powietrza zewnętrznego. Temperatura zewnętrzna nie jest dostępna dla serii WSHP Temperatura nawiewu Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury na wyjściu z urządzenia Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr Wilgotność względna we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja pokazuje pomiar wilgotności względnej w klimatyzowanym pomieszczeniu. Funkcja kontroli wilgotności względnej nie jest dostępna, jeśli nie jest włączona opcja zarządzania wilgotnością Pomiar CO² Ta funkcja pokazuje pomiar CO² w klimatyzowanym pomieszczeniu, w ppm (liczba cząstek na milion). Pomiar CO² nie jest dostępny, jeśli ta opcja nie jest włączona Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza Ta funkcja pokazuje pomiar otwarcia przepustnicy świeżego powietrza, w %, (mieszanina powietrza zewnętrznego i powrotnego) Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli urządzenie posiada tę opcję. 1.8 Ustawienie wartości Jeśli wartość wybranego punktu jest modyfikowana. Aby aktywować zmienioną wartość Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

13 1.9 Aktywacja poziomu 2 Jednocześnie wcisnąć klawisze i. (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000'. Obrócić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 066. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy poziom 2 zostanie włączony, a symbol pojawi się z prawej strony wartości. Poziom 2 wyłącza się automatycznie co godzinę. 2 Panel DM60 Panel DM60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. Panel DM60 jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. Panel 'DM60' może być podłączony do kilku urządzeń firmy Lennox, od 1 do Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Wcisnąć kilka razy klawisz Esc aby wyświetlić stronę 'Unit' (urządzenie). Wcisnąć kilka razy klawisz W dół aby wybrać numer 4 Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wyświetlacz dla urządzenia włączonego On Wyświetlacz dla urządzenia wyłączonego Off DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

14 2.1.2 Jak włączyć urządzenie? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić stan z Off na On Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wyświetli się wartość nastawy temperatury. Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

15 2.1.4 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić wartość Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu 2.2 Funkcje panelu DM Wybór urządzenia Panel DM60 może być połączony do 8 urządzeń za pomocą magistrali plan. DM60 można przyłączyć do jednego z paneli BM60. Następny ekran umożliwia wybór wyświetlanego urządzenia: Każde z 8 urządzeń ma przypisany numer. Wybrane urządzenie jest wskazane jego numerem w ramce. Po każdorazowym wciśnięciu strzałki W dół wyświetlacz przełącza się na kolejne urządzenie Wciśnięcie 'Enter': przywraca główny ekran. Strzałka W dół': wybór następnego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

16 2.2.2 Wyłączenie urządzenia Jeśli rooftop jest wyłączony (Off), wyświetlany jest ten ekran. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia Obsługa urządzenia Ekran główny Lewa góra : Sterowanie w trybie grzania lub sterowanie w trybie chłodzenia Duża wielkość, wartość liczbowa: bieżąca temperatura powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Prawa góra: Stan wentylacji Prawy dół: Tryb pracy w oparciu o program, godzina, minuta, z Climatic : Tryb nocny Tryb dzienny Tryb dzienny I Tryb dzienny II Lewy dół: Ten symbol jest wyświetlany, jeśli w urządzeniu występuje alarm. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

17 Wyświetlane wartości Z lewej strony domu: Wyświetlanie wartości wilgotności zewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej. Wewnątrz domu: Wyświetlanie wartości wilgotności wewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury wewnętrznej. Wyświetlanie wartości jakości powietrza (jeśli ta funkcja jest włączona) Nastawy Wyświetlanie wartości nastawy w trybie grzania. Wyświetlanie wartości nastawy w trybie chłodzenia Działanie Wyświetlanie procentowej wartości otwarcia przepustnicy świeżego powietrza Wyświetlanie procentowej liczby pracujących sprężarek Wyświetlanie procentowej wydajności pracujących nagrzewnic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

18 2.2.4 Lista alarmów Historia może zapamiętać ostatnie 99 alarmów jakie wystąpiły w urządzeniu. Każdy alarm jest zapamiętany razem z datą i godziną jego wystąpienia. Aktywny alarm jest oznaczony symbolem Dzwonek. Resetowany alarm jest oznaczony symbolem '.'. Każdy alarm jest oznaczony 3-cyfrowym kodem Aby uzyskać opis alarmu, należy ustawić kursor na żądanej linii za pomocą klawiszy W górę lub W dół', następnie zatwierdzić wciskając Enter Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : ustawia pozycję na liście. Klawisz 'Enter': wyświetla kod błędu. Klawisz W dół': ustawia pozycję na liście Menu ustawień Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': wyświetla ekran wybranej funkcji Klawisz W dół': wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja kompensacji lub nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli nastawa zostanie zmieniona, wartość ta utrzymuje się momentu zaprogramowanej zmiany trybu pracy urządzenia (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II, BMS). Przy każdej zmianie trybu Climatic 60 ustawia wartość tej nastawy na wartości ustawionej w danym trybie. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

19 Klawisz W górę : zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Włączanie/Wyłączanie urządzenia Podgląd/edycja, status Wł/Wył urządzenia. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': odwraca status. Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Ustawienia; Zegar sterownika Climatic Podgląd/edycja, godzina, minuta, dzień miesiąca, miesiąc i rok na zegarze Climatic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wybraną wartość. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmniejsza wybraną wartość. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

20 2.2.9 Dostęp do menu ustawień Plus Menu ustawień Plus Wejście do menu ustawień jest zabezpieczone hasłem. Hasło należy wprowadzać cyfra po cyfrze. Jeśli hasło jest prawidłowe, następuje otwarcie dostępu, aktywny jest również wybór funkcji. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wartość cyfry hasła lub wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': przenosi kursor na kolejną cyfrę hasła lub wyświetla ekran wybranej funkcji. Klawisz W dół': zmniejsza wartość cyfry hasła lub wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie grzania dla danej strefy czasowej. Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie chłodzenia dla danej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

21 Ustawienia; Minimum świeżego powietrza. Podgląd/edycja, nastawa minimum świeżego powietrza wybranej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Reset alarmów Podgląd/edycja, bezpieczny reset alarmów. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': resetuje alarmy, po wybraniu słowa 'Reset' wyświetla się menu ustawień urządzenia Plus. Klawisz W dół': odwraca status Ustawienia; Programy czasowe Climatic Podgląd/edycja, godzina i minuta początku każdej strefy czasowej. Podgląd/edycja, tryb pracy w każdej strefie czasowej. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

22 Program pracy jest inny dla każdego dnia tygodnia. Należy ustawić program dla poniedziałku, wtorku,, i niedzieli. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmiana trybu lub zwiększenie wybranej wartości Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmiana trybu lub zmniejszenie wybranej wartości. 2.3 Ekrany organizacyjne Wybór urządzenia Obsługa urządzenia Lista alarmów DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

23 2.3.4 Menu ustawień DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

24 3 Lista alarmów według kodów Kod Alarm 001 Wentylator nawiewny, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 002 Skraplacz, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 003 Skraplacz, Delta-T przepływu 004 Wentylator nawiewny, Filtry, Brudne 005 Wentylator nawiewny, Filtry, Brak 009 Zasilanie urządzenia 011 Nagrzewnice elektryczne, Przegrzanie 012 Świeże powietrze, Nagrzewnica elektryczna, Przegrzanie 013 Nagrzewnica wodna, Ryzyko zamarznięcia 014 Palnik gazowy Palnik gazowy Palnik gazowy, Przegrzanie 021 Temperatura nawiewu, Za wysoka 022 Temperatura nawiewu, Za niska 023 Temperatura w pomieszczeniu, Za wysoka 024 Temperatura w pomieszczeniu, Za niska 025 Temperatura wody na skraplaczu, Za niska 026 Temperatura wody w skraplaczu, za wysoka 027 Skraplacz, Pompa 029 Jakość powietrza, Za wysoka 031 Nawilżacz, Defekt 032 Wilgotność w pomieszczeniu, Za niska 033 Wilgotność w pomieszczeniu, Za wysoka 041 Pompa 051 Moduł odzysku, Silnik 052 Moduł odzysku, Wymiennik obrotowy 054 Moduł odzysku, Filtry, Brudne 056 Moduł odzysku, Czujnik przepływu powietrza 059 Moduł odzysku, Czujnik temperatury na wylocie 070 Zegar czasu rzeczywistego 071 BE.1, Magistrala komunikacyjna 072 BE.2 Magistrala komunikacyjna 073 Wentylator nawiewny, Falownik, Magistrala komunikacyjna 074 Wentylator wyciągowy, Falownik, Magistrala komunikacyjna 075 Obieg 1 Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 076 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 080 Czujnik przepływu powietrza 081 Czujnik temperatury w pomieszczeniu 082 Czujnik wilgotności w pomieszczeniu 083 Czujnik temperatury zewnętrznej 084 Czujnik wilgotności zewnętrznej DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

25 Kod 085 Czujnik temperatury nawiewu Alarm 086 Skraplacz, Czujnik na wejściu 087 Skraplacz, Czujnik na wyjściu 088 Czujnik temperatury powietrza powrotnego 089 Czujnik jakości powietrza 090 Czujnik ciśnienia nawiewu 091 Wentylator nawiewny 092 Wentylator nawiewny, falownik 093 Wentylator wyciągowy 094 Wentylator wyciągowy, falownik 099 Wykrycie ognia/dymu 101 EVD, Magistrala komunikacyjna 102 Obieg 1, Wentylator skraplacza 103 Obieg 1, Wentylator skraplacza, Falownik 110 Obieg 1, Wykryty wyciek ziębnika 114 Obieg 1, Sprężarka, Defekt elektryczny 115 Obieg 1, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 116 Obieg 1 Zawór rewersyjny, Zablokowany 117 Obieg 1, Niskie ciśnienie, Odcięcie 118 Obieg 1, Ryzyko zamarznięcia 119 Obieg 1 Niska temperatura skraplania 121 Obieg 1, Niska wartość ciepła przegrzania 122 Obieg 1, Wysoka wartość ciepła przegrzania 123 Obieg 1, Niska wartość dochładzania 124 Obieg 1, Wysoka wartość dochładzania 127 Obieg 1, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 128 Obieg 1, LOP, Niskie ciśnienie robocze 129 Obieg 1, Wysoka temperatura skraplania 130 Obieg 1, Sprężarka 1, Za wysoka temperatura linii tłocznej 132 Obieg 1, Zawór rozprężny, Silnik 141 Obieg 1, Czujnik wysokiego ciśnienia 142 Obieg 1, Czujnik niskiego ciśnienia 143 Obieg 1, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 144 Obieg 1, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 145 Obieg 1, Sprężarka 1, Temperatura linii tłocznej, Defekt czujnika 202 Obieg 2, Wentylator skraplacza 203 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik 210 Obieg 2, Wykryty wyciek ziębnika 214 Obieg 2, Sprężarka, Defekt elektryczny 215 Obieg 2, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 216 Obieg 2, Zawór rewersyjny, Zablokowany 217 Obieg 2, Niskie ciśnienie, Odcięcie 218 Obieg 2, Ryzyko zamarznięcia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

26 Kod 219 Obieg 2 Niska temperatura skraplania Alarm 221 Obieg 2, Niska wartość ciepła przegrzania 222 Obieg 2, Wysoka wartość ciepła przegrzania 223 Obieg 2, Niska wartość dochłodzenia 224 Obieg 2, Wysoka wartość dochłodzenia 227 Obieg 2, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 228 Obieg 2, LOP, Niskie ciśnienie robocze 229 Obieg 2, Wysoka temperatura skraplania 232 Obieg 2 Zawór rozprężny, Silnik 241 Obieg 2, Czujnik wysokiego ciśnienia 242 Obieg 2, Czujnik niskiego ciśnienia 243 Obieg 2, Czujnik temperatury cieczy 244 Obieg 2, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 310 Obieg 3, Wykryty wyciek ziębnika 314 Obieg 3, Sprężarka, Defekt elektryczny 315 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 316 Obieg 3, Zawór rewersyjny, Zablokowany 317 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Odcięcie 319 Obieg 3 Niska temperatura skraplania 321 Obieg 3, Niska wartość ciepła przegrzania 322 Obieg 3, Wysoka wartość ciepła przegrzania 323 Obieg 3, Niska wartość dochłodzenia 324 Obieg 3, Wysoka wartość dochłodzenia 327 Obieg 3, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 328 Obieg 3, LOP, Niskie ciśnienie robocze 329 Obieg 3, Wysoka temperatura skraplania 341 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Defekt czujnika 342 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Defekt czujnika 343 Obieg 3, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 344 Obieg 3, Temperatura w linii ssącej, Defekt czujnika DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

27 4 DC60, Instalacja Panel DC60 jest przeznaczony do płaskiego montażu na ścianie, na skrzynkach rozdzielczych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 4.1 Połączenie OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec interferencji elektromagnetycznej, należy starannie odseparować czujniki, wyświetlacze i kable wejść logicznych od kabli zasilających o silnym obciążeniu impedancyjnym Ważne ostrzeżenie Błąd podłączenia do wyświetlacza natychmiast powoduje jego pogorszenie lub BM60. Wszelkie modyfikacje połączeń CLIMATIC 60 muszą być wykonywane przez technika z firmy Lennox lub pracowników posiadających ważne kwalifikacje i upoważnienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

28 4.1.2 Zasilanie Zasilanie DC60 może być 24Vac (+10-15%) 50/60Hz lub 24Vdc (22 35Vdc), maksymalny prąd 2VA. Firma Lennox zaleca zasilanie 24Vac (z urządzenia) dla instalacji panelu w odległości do 30 metrów od urządzenia. Dla instalacji panelu w odległości ponad 30 metrów od urządzenia, zasilanie 24Vac musi być doprowadzone w pobliże panelu przez instalatora. Dla zewnętrznego podłączenia do urządzenia (24V) stosować transformator klasy 2 poniżej 0,1A. Dokonując jakichkolwiek modyfikacji okablowania zasilanego napięciem 24V lub czujnika 4-20mA, przed włączeniem zasilania sprawdzić biegunowość. Nieprawidłowa biegunowość może spowodować poważne uszkodzenie i zniszczenie sieci Plan. Firma Lennox nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego podłączenia zasilania lub modyfikacji okablowania dokonanych przez osoby niewykwalifikowane i nie upoważnione Transmisja danych Panel DC60 jest sterowany za pomocą magistrali RS485, 2 przewody Właściwości kabli Przyłączenie zasilania oraz komunikacji muszą być wykonane za pomocą następującego kabla: - LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 pary z ogólnym ekranowaniem Długość kabla zasilającego nie powinna przekraczać 30m. Długość kabla bez zasilania (24V z poza urządzenia) nie może przekraczać 150m. Dla lepszego zabezpieczenia elektromagnetycznego, firma Lennox zaleca stosowanie kabla LiYCY-P Dla sieci zewnętrznych, należy umieścić opornik 120 Ohm (R2) między RX/TX+ i RX/TX- na ostatnim urządzeniu, w celu uniknięcia problemów z komunikacją. PANEL MIEJSCOWY (OPCJA) CAREL ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE KOMPONENTU I UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

29 4.2 Ferrytowe zabezpieczenie panelu Aby uniknąć zakłóceń na częstotliwościach radiowych, które mogą wywołać uszkodzenie komponentów wyświetlaczy, podczas instalacji należy wyposażyć kabel w zabezpieczenie ferrytowe (dostarczane przez firmę Lennox). 4.3 Czujnik temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. Aby wskazać swój wybór sterownikowi Climatic 60, ustawić nastawę 3213: - 128' aby wykorzystać pomiar bezpośrednio z DC60-1 BM-B12' lub '2 BM-B1' aby wykorzystać pomiar ze zdalnego czujnika Uwaga: - - Dla urządzenia ze średnim sterownikiem Climatic 60: Przyłączyć zdalny czujnik między punktami B12 i GND, zespół listew zaciskowychj Dla urządzenia z małym sterownikiem Climatic 60: Domyślnie Climatic 60 kontroluje pomiar temperatury powietrza powrotnego. Jeśli Użytkownik chce kontrolować pomiar temperatury w pomieszczeniu, należy odłączyć czujnik w punktach B1 i GND, zespół listew zaciskowych J13. W to miejsce przyłączyć czujnik zdalny. 4.4 Konfiguracja Aby umożliwić komunikację Climatic 60, należy ustawić podstawowe parametry wewnętrznego panelu DC Menu ustawienia (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) W tym celu, kiedy panel DC60 jest zasilany; jednocześnie wcisnąć klawisze i. Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000' Przekręcić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 022. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy, wyświetlacz pokazuje DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

30 4.4.2 Wybór parametrów Obracając gałkę można przeglądać i zmieniać następujące parametry: - : Adres 'DC60' na magistrali komunikacyjnej (Zawsze ustawione na wartość 31) - : Prędkość komunikacji (zawsze ustawione na wartość 2) - : Tryb podświetlenia - : Natężenie podświetlenia - : Kalibracja czujnika - : Kontrast wyświetlacza - : Wyłączenie sygnału dźwiękowego klawiszy - : Hasło (Zawsze ustawione na wartość 22) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Rok - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Miesiąc - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień tygodnia (1= poniedziałek) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Godzina - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Minuta - : Wyjście z trybu ustawień Zmiana wartości parametrów Aby włączyć tryb zmiany wartości: Po wybraniu żądanego parametru poprzez obrót gałki. Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby wybrać żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór. Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia Wartości obowiązkowe - : 31 - : 2 - : Inicjalizacja Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest nieprawidłowe (Offline) na ekranie widać tylko symbol. W takim przypadku należy sprawdzić: - - Połączenie między Climatic 60 i 'DC60' - - Ustawienia panelu 'DC60' - - Zasilanie sterownika Climatic 60 Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest prawidłowe (Online) na ekranie widać tylko symbol. W tej sytuacji sterownik Climatic 60 umożliwia ustawienie parametrów urządzenia z panelu DC60. Po kilku sekundach panel DC60 jest gotowy do pracy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

Wyświetlacze DC 60 i DM 60

Wyświetlacze DC 60 i DM 60 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wyświetlacze DC 60 i DM 60 BALTIC FLEXAIR ENERGY AIRCOOLAIR COMPACTAIR FLATAIR (& Inverter) AQUALEAN DC60-DM60-IOM-1310-PL www.lennoxemea.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, Tel./fax (032) 285 54 11, Tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4 STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02 Do sterowania komorą kriogeniczną. od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI Providing indoor climate comfort Climatic 50 ZIĘBIARKA I POMPA CIEPŁA ŁĄCZNIE Z SERIĄ NEOSYS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Ref: WERSJA DLA KLIENTA LENNOX dostarcza

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI.

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 Wyposażenie 3 Sterowanie i wskazania 4 Konfiguracja za pomocą C-CLIMA 5 1. Ustawianie godziny i daty 6 2. Ustawianie cyklu

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Sterownik elektroniczny DIGI 2 (1601-12) Dedykowany do puszek przyłączeniowych: WE-3 (2005-3) moc od 3 do 9 kw WE-4 (2005-4) moc od 9 do 15 kw Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz DEN 17-C obsługa nigdy nie była tak prosta nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem sterujący pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych DANE TECHNICZNE PARAMETR napięcie zasilania wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo