Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com

2

3 Spis treści 1 Panel DC Wprowadzenie Pomiar temperatury Szybka obsługa Prezentacja Stosowanie DC60 w trybie Light (podstawowym) DC60 w trybie Full (pełnym) Ustawienie wartości Aktywacja poziomu Panel DM Szybka obsługa Funkcje DM Ekrany organizacyjne Lista alarmów według kodów DC60, Instalacja 4.1 Połączenie Ferrytowe zabezpieczenie paneli Czujnik temperatury Konfiguracja Inicjalizacja DM60, Instalacja 5.1 Połączenie Połączenie rozdzielacza DT Ferrytowe zabezpieczenie paneli Konfiguracja Komunikacja Master/Slave DC60-DM Połączenie DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 1 -

4 1 Panel DC Wprowadzenie Panel DC60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. W zależności od ustawienia, możliwe są dwie konfiguracje wyświetlania: Tryb Light (podstawowy) Tryb Full (pełny) 'DC60' jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. 'DC60' jest wyposażony w czujnik temperatury. Czujnik temperatury umożliwia przekazanie wartości temperatury w pomieszczeniu do sterownika. 1.2 Pomiar temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 2 -

5 1.3 Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Przekręcić gałkę, aż wyświetli się Unit (urządzenie). Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer 4. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór Jak włączyć wszystkie urządzenia podłączone do tego DC60? Wcisnąć klawisz przez kilka sekund. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS60. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 3 -

6 1.3.3 Jak włączyć urządzenie 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Wybrać urządzenie 4 (patrz: Jak zobaczyć działanie urządzenia 4?) Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst I-O. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer1 (1 dla włączenia, 0 dla wyłączenia ). Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wyświetli się wartość nastawy temperatury. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 4 -

7 1.3.5 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby zmienić wartość. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 5 -

8 1.4 Prezentacja Funkcje na wyświetlaczu Tryb pracy sterownika Grzan Chłod Tryb pracy wentylatora Wyświetl Etykieta lub Zegar Status Alarm Pompa Sprężarka(ki) Odszranianie Skraplacz(e) Nagrzewnice Programowanie Dzień Dzień I Dzień II Noc BMS Ukryte : nieczynne Widoczne : czynne Migające : błąd Klawisze Sterowanie Nie używane Wentylacja Nie używane Zegar Podgląd lub ustawienie czasu Oczekiwanie Gałka Wybór lub ustawienie śi DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 6 -

9 1.5 Stosowanie Praca w trybie sterownika Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aż wyświetli się żądany tryb pracy. Tryb ogrzewania Tryb chłodzenia Tryb automatyczny Sterowanie prędkością wentylatora Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aby wybrać żądaną prędkość (min, śr, maks.) lub działanie automatyczne (Auto). Prędkość minimalna Prędkość średnia Prędkość maksymalna Prędkość automatyczna Wł/Wył urządzenia Przytrzymując przez kilka sekund klawisz można włączyć lub wyłączyć (On/Off) podłączone urządzenie. Jeśli wyświetli się symbol oraz czas, urządzenie jest wyłączone, a panel DC60 przechodzi w tryb uśpienia. Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Jeśli DC60 jest używany w magistrali z konfiguracją Master/Slave, Off wyłącza wszystkie urządzenia połączone w magistrali, zaś On wszystkie włącza. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 7 -

10 1.5.4 Ustawienie czasu Podczas inicjalizacji DC60, Climatic 60 synchronizuje czas i dzień tygodnia z zegarem DC60. Aby zobaczyć czas, krótko wcisnąć klawisz Aby ustawić zegar, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Wartość godziny miga. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Następnie miga wartość minut. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Następnie miga wartość dzień tygodnia. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Po kilku sekundach panel DC60 przekazuje nowy czas do sterownika Climatic Dostępne informacje Obracając gałkę można przeglądać lub zmieniać następujące wartości: 1.6 DC60 w trybie Light (podstawowym) * : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) : : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) : Kod alarmu * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Regulowane przez DC Wybrane urządzenie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 8 -

11 Jeśli ten punkt zostanie zmieniony, ta wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (Dzień, Dzień I, Dzień II, Noc, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr. 1.7 DC60 w trybie Full (pełnym) - : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 - *: Włączanie/wyłączanie wybranego urządzenia. - : Zaprogramowana nastawa temperatury w bieżącym trybie ( C) - : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) - : Kod alarmu - * : Temperatura zewnętrzna ( C) - : Temperatura nawiewu ( C) - * : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) - * : Wilgotność we wnętrzu (w pomieszczeniu) (%hr) - * : Jakość powietrza we wnętrzu (w pomieszczeniu) (ppm) - * : Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza (%) * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Dostępne jeśli włączony jest poziom 2. : Regulowane przez DC Urządzenie podłączone Ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Wł/Wył, Zasilanie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja umożliwia podgląd i/lub zmianę statusu włączenia lub wyłączenia wybranego urządzenia Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli ta pozycja zostanie zmieniona, wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (A, B, C, D, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Zaprogramowana nastawa temperatury Jeśli jest aktywny poziom 2, ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla aktywnego trybu. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 9 -

12 1.7.5 Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi 0. Ta funkcja umożliwia zresetowanie aktywnych alarmów. Aby to zrobić, należy ustawić wartość tej funkcji na Temperatura zewnętrzna Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury powietrza zewnętrznego. Temperatura zewnętrzna nie jest dostępna dla serii WSHP Temperatura nawiewu Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury na wyjściu z urządzenia Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr Wilgotność względna we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja pokazuje pomiar wilgotności względnej w klimatyzowanym pomieszczeniu. Funkcja kontroli wilgotności względnej nie jest dostępna, jeśli nie jest włączona opcja zarządzania wilgotnością Pomiar CO² Ta funkcja pokazuje pomiar CO² w klimatyzowanym pomieszczeniu, w ppm (liczba cząstek na milion). Pomiar CO² nie jest dostępny, jeśli ta opcja nie jest włączona Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza Ta funkcja pokazuje pomiar otwarcia przepustnicy świeżego powietrza, w %, (mieszanina powietrza zewnętrznego i powrotnego) Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli urządzenie posiada tę opcję. 1.8 Ustawienie wartości Jeśli wartość wybranego punktu jest modyfikowana. Aby aktywować zmienioną wartość Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

13 1.9 Aktywacja poziomu 2 Jednocześnie wcisnąć klawisze i. (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000'. Obrócić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 066. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy poziom 2 zostanie włączony, a symbol pojawi się z prawej strony wartości. Poziom 2 wyłącza się automatycznie co godzinę. 2 Panel DM60 Panel DM60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. Panel DM60 jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. Panel 'DM60' może być podłączony do kilku urządzeń firmy Lennox, od 1 do Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Wcisnąć kilka razy klawisz Esc aby wyświetlić stronę 'Unit' (urządzenie). Wcisnąć kilka razy klawisz W dół aby wybrać numer 4 Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wyświetlacz dla urządzenia włączonego On Wyświetlacz dla urządzenia wyłączonego Off DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

14 2.1.2 Jak włączyć urządzenie? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić stan z Off na On Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wyświetli się wartość nastawy temperatury. Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

15 2.1.4 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić wartość Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu 2.2 Funkcje panelu DM Wybór urządzenia Panel DM60 może być połączony do 8 urządzeń za pomocą magistrali plan. DM60 można przyłączyć do jednego z paneli BM60. Następny ekran umożliwia wybór wyświetlanego urządzenia: Każde z 8 urządzeń ma przypisany numer. Wybrane urządzenie jest wskazane jego numerem w ramce. Po każdorazowym wciśnięciu strzałki W dół wyświetlacz przełącza się na kolejne urządzenie Wciśnięcie 'Enter': przywraca główny ekran. Strzałka W dół': wybór następnego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

16 2.2.2 Wyłączenie urządzenia Jeśli rooftop jest wyłączony (Off), wyświetlany jest ten ekran. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia Obsługa urządzenia Ekran główny Lewa góra : Sterowanie w trybie grzania lub sterowanie w trybie chłodzenia Duża wielkość, wartość liczbowa: bieżąca temperatura powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Prawa góra: Stan wentylacji Prawy dół: Tryb pracy w oparciu o program, godzina, minuta, z Climatic : Tryb nocny Tryb dzienny Tryb dzienny I Tryb dzienny II Lewy dół: Ten symbol jest wyświetlany, jeśli w urządzeniu występuje alarm. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

17 Wyświetlane wartości Z lewej strony domu: Wyświetlanie wartości wilgotności zewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej. Wewnątrz domu: Wyświetlanie wartości wilgotności wewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury wewnętrznej. Wyświetlanie wartości jakości powietrza (jeśli ta funkcja jest włączona) Nastawy Wyświetlanie wartości nastawy w trybie grzania. Wyświetlanie wartości nastawy w trybie chłodzenia Działanie Wyświetlanie procentowej wartości otwarcia przepustnicy świeżego powietrza Wyświetlanie procentowej liczby pracujących sprężarek Wyświetlanie procentowej wydajności pracujących nagrzewnic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

18 2.2.4 Lista alarmów Historia może zapamiętać ostatnie 99 alarmów jakie wystąpiły w urządzeniu. Każdy alarm jest zapamiętany razem z datą i godziną jego wystąpienia. Aktywny alarm jest oznaczony symbolem Dzwonek. Resetowany alarm jest oznaczony symbolem '.'. Każdy alarm jest oznaczony 3-cyfrowym kodem Aby uzyskać opis alarmu, należy ustawić kursor na żądanej linii za pomocą klawiszy W górę lub W dół', następnie zatwierdzić wciskając Enter Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : ustawia pozycję na liście. Klawisz 'Enter': wyświetla kod błędu. Klawisz W dół': ustawia pozycję na liście Menu ustawień Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': wyświetla ekran wybranej funkcji Klawisz W dół': wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja kompensacji lub nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli nastawa zostanie zmieniona, wartość ta utrzymuje się momentu zaprogramowanej zmiany trybu pracy urządzenia (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II, BMS). Przy każdej zmianie trybu Climatic 60 ustawia wartość tej nastawy na wartości ustawionej w danym trybie. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

19 Klawisz W górę : zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Włączanie/Wyłączanie urządzenia Podgląd/edycja, status Wł/Wył urządzenia. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': odwraca status. Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Ustawienia; Zegar sterownika Climatic Podgląd/edycja, godzina, minuta, dzień miesiąca, miesiąc i rok na zegarze Climatic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wybraną wartość. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmniejsza wybraną wartość. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

20 2.2.9 Dostęp do menu ustawień Plus Menu ustawień Plus Wejście do menu ustawień jest zabezpieczone hasłem. Hasło należy wprowadzać cyfra po cyfrze. Jeśli hasło jest prawidłowe, następuje otwarcie dostępu, aktywny jest również wybór funkcji. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wartość cyfry hasła lub wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': przenosi kursor na kolejną cyfrę hasła lub wyświetla ekran wybranej funkcji. Klawisz W dół': zmniejsza wartość cyfry hasła lub wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie grzania dla danej strefy czasowej. Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie chłodzenia dla danej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

21 Ustawienia; Minimum świeżego powietrza. Podgląd/edycja, nastawa minimum świeżego powietrza wybranej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Reset alarmów Podgląd/edycja, bezpieczny reset alarmów. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': resetuje alarmy, po wybraniu słowa 'Reset' wyświetla się menu ustawień urządzenia Plus. Klawisz W dół': odwraca status Ustawienia; Programy czasowe Climatic Podgląd/edycja, godzina i minuta początku każdej strefy czasowej. Podgląd/edycja, tryb pracy w każdej strefie czasowej. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

22 Program pracy jest inny dla każdego dnia tygodnia. Należy ustawić program dla poniedziałku, wtorku,, i niedzieli. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmiana trybu lub zwiększenie wybranej wartości Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmiana trybu lub zmniejszenie wybranej wartości. 2.3 Ekrany organizacyjne Wybór urządzenia Obsługa urządzenia Lista alarmów DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

23 2.3.4 Menu ustawień DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

24 3 Lista alarmów według kodów Kod Alarm 001 Wentylator nawiewny, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 002 Skraplacz, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 003 Skraplacz, Delta-T przepływu 004 Wentylator nawiewny, Filtry, Brudne 005 Wentylator nawiewny, Filtry, Brak 009 Zasilanie urządzenia 011 Nagrzewnice elektryczne, Przegrzanie 012 Świeże powietrze, Nagrzewnica elektryczna, Przegrzanie 013 Nagrzewnica wodna, Ryzyko zamarznięcia 014 Palnik gazowy Palnik gazowy Palnik gazowy, Przegrzanie 021 Temperatura nawiewu, Za wysoka 022 Temperatura nawiewu, Za niska 023 Temperatura w pomieszczeniu, Za wysoka 024 Temperatura w pomieszczeniu, Za niska 025 Temperatura wody na skraplaczu, Za niska 026 Temperatura wody w skraplaczu, za wysoka 027 Skraplacz, Pompa 029 Jakość powietrza, Za wysoka 031 Nawilżacz, Defekt 032 Wilgotność w pomieszczeniu, Za niska 033 Wilgotność w pomieszczeniu, Za wysoka 041 Pompa 051 Moduł odzysku, Silnik 052 Moduł odzysku, Wymiennik obrotowy 054 Moduł odzysku, Filtry, Brudne 056 Moduł odzysku, Czujnik przepływu powietrza 059 Moduł odzysku, Czujnik temperatury na wylocie 070 Zegar czasu rzeczywistego 071 BE.1, Magistrala komunikacyjna 072 BE.2 Magistrala komunikacyjna 073 Wentylator nawiewny, Falownik, Magistrala komunikacyjna 074 Wentylator wyciągowy, Falownik, Magistrala komunikacyjna 075 Obieg 1 Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 076 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 080 Czujnik przepływu powietrza 081 Czujnik temperatury w pomieszczeniu 082 Czujnik wilgotności w pomieszczeniu 083 Czujnik temperatury zewnętrznej 084 Czujnik wilgotności zewnętrznej DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

25 Kod 085 Czujnik temperatury nawiewu Alarm 086 Skraplacz, Czujnik na wejściu 087 Skraplacz, Czujnik na wyjściu 088 Czujnik temperatury powietrza powrotnego 089 Czujnik jakości powietrza 090 Czujnik ciśnienia nawiewu 091 Wentylator nawiewny 092 Wentylator nawiewny, falownik 093 Wentylator wyciągowy 094 Wentylator wyciągowy, falownik 099 Wykrycie ognia/dymu 101 EVD, Magistrala komunikacyjna 102 Obieg 1, Wentylator skraplacza 103 Obieg 1, Wentylator skraplacza, Falownik 110 Obieg 1, Wykryty wyciek ziębnika 114 Obieg 1, Sprężarka, Defekt elektryczny 115 Obieg 1, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 116 Obieg 1 Zawór rewersyjny, Zablokowany 117 Obieg 1, Niskie ciśnienie, Odcięcie 118 Obieg 1, Ryzyko zamarznięcia 119 Obieg 1 Niska temperatura skraplania 121 Obieg 1, Niska wartość ciepła przegrzania 122 Obieg 1, Wysoka wartość ciepła przegrzania 123 Obieg 1, Niska wartość dochładzania 124 Obieg 1, Wysoka wartość dochładzania 127 Obieg 1, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 128 Obieg 1, LOP, Niskie ciśnienie robocze 129 Obieg 1, Wysoka temperatura skraplania 130 Obieg 1, Sprężarka 1, Za wysoka temperatura linii tłocznej 132 Obieg 1, Zawór rozprężny, Silnik 141 Obieg 1, Czujnik wysokiego ciśnienia 142 Obieg 1, Czujnik niskiego ciśnienia 143 Obieg 1, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 144 Obieg 1, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 145 Obieg 1, Sprężarka 1, Temperatura linii tłocznej, Defekt czujnika 202 Obieg 2, Wentylator skraplacza 203 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik 210 Obieg 2, Wykryty wyciek ziębnika 214 Obieg 2, Sprężarka, Defekt elektryczny 215 Obieg 2, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 216 Obieg 2, Zawór rewersyjny, Zablokowany 217 Obieg 2, Niskie ciśnienie, Odcięcie 218 Obieg 2, Ryzyko zamarznięcia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

26 Kod 219 Obieg 2 Niska temperatura skraplania Alarm 221 Obieg 2, Niska wartość ciepła przegrzania 222 Obieg 2, Wysoka wartość ciepła przegrzania 223 Obieg 2, Niska wartość dochłodzenia 224 Obieg 2, Wysoka wartość dochłodzenia 227 Obieg 2, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 228 Obieg 2, LOP, Niskie ciśnienie robocze 229 Obieg 2, Wysoka temperatura skraplania 232 Obieg 2 Zawór rozprężny, Silnik 241 Obieg 2, Czujnik wysokiego ciśnienia 242 Obieg 2, Czujnik niskiego ciśnienia 243 Obieg 2, Czujnik temperatury cieczy 244 Obieg 2, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 310 Obieg 3, Wykryty wyciek ziębnika 314 Obieg 3, Sprężarka, Defekt elektryczny 315 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 316 Obieg 3, Zawór rewersyjny, Zablokowany 317 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Odcięcie 319 Obieg 3 Niska temperatura skraplania 321 Obieg 3, Niska wartość ciepła przegrzania 322 Obieg 3, Wysoka wartość ciepła przegrzania 323 Obieg 3, Niska wartość dochłodzenia 324 Obieg 3, Wysoka wartość dochłodzenia 327 Obieg 3, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 328 Obieg 3, LOP, Niskie ciśnienie robocze 329 Obieg 3, Wysoka temperatura skraplania 341 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Defekt czujnika 342 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Defekt czujnika 343 Obieg 3, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 344 Obieg 3, Temperatura w linii ssącej, Defekt czujnika DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

27 4 DC60, Instalacja Panel DC60 jest przeznaczony do płaskiego montażu na ścianie, na skrzynkach rozdzielczych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 4.1 Połączenie OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec interferencji elektromagnetycznej, należy starannie odseparować czujniki, wyświetlacze i kable wejść logicznych od kabli zasilających o silnym obciążeniu impedancyjnym Ważne ostrzeżenie Błąd podłączenia do wyświetlacza natychmiast powoduje jego pogorszenie lub BM60. Wszelkie modyfikacje połączeń CLIMATIC 60 muszą być wykonywane przez technika z firmy Lennox lub pracowników posiadających ważne kwalifikacje i upoważnienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

28 4.1.2 Zasilanie Zasilanie DC60 może być 24Vac (+10-15%) 50/60Hz lub 24Vdc (22 35Vdc), maksymalny prąd 2VA. Firma Lennox zaleca zasilanie 24Vac (z urządzenia) dla instalacji panelu w odległości do 30 metrów od urządzenia. Dla instalacji panelu w odległości ponad 30 metrów od urządzenia, zasilanie 24Vac musi być doprowadzone w pobliże panelu przez instalatora. Dla zewnętrznego podłączenia do urządzenia (24V) stosować transformator klasy 2 poniżej 0,1A. Dokonując jakichkolwiek modyfikacji okablowania zasilanego napięciem 24V lub czujnika 4-20mA, przed włączeniem zasilania sprawdzić biegunowość. Nieprawidłowa biegunowość może spowodować poważne uszkodzenie i zniszczenie sieci Plan. Firma Lennox nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego podłączenia zasilania lub modyfikacji okablowania dokonanych przez osoby niewykwalifikowane i nie upoważnione Transmisja danych Panel DC60 jest sterowany za pomocą magistrali RS485, 2 przewody Właściwości kabli Przyłączenie zasilania oraz komunikacji muszą być wykonane za pomocą następującego kabla: - LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 pary z ogólnym ekranowaniem Długość kabla zasilającego nie powinna przekraczać 30m. Długość kabla bez zasilania (24V z poza urządzenia) nie może przekraczać 150m. Dla lepszego zabezpieczenia elektromagnetycznego, firma Lennox zaleca stosowanie kabla LiYCY-P Dla sieci zewnętrznych, należy umieścić opornik 120 Ohm (R2) między RX/TX+ i RX/TX- na ostatnim urządzeniu, w celu uniknięcia problemów z komunikacją. PANEL MIEJSCOWY (OPCJA) CAREL ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE KOMPONENTU I UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

29 4.2 Ferrytowe zabezpieczenie panelu Aby uniknąć zakłóceń na częstotliwościach radiowych, które mogą wywołać uszkodzenie komponentów wyświetlaczy, podczas instalacji należy wyposażyć kabel w zabezpieczenie ferrytowe (dostarczane przez firmę Lennox). 4.3 Czujnik temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. Aby wskazać swój wybór sterownikowi Climatic 60, ustawić nastawę 3213: - 128' aby wykorzystać pomiar bezpośrednio z DC60-1 BM-B12' lub '2 BM-B1' aby wykorzystać pomiar ze zdalnego czujnika Uwaga: - - Dla urządzenia ze średnim sterownikiem Climatic 60: Przyłączyć zdalny czujnik między punktami B12 i GND, zespół listew zaciskowychj Dla urządzenia z małym sterownikiem Climatic 60: Domyślnie Climatic 60 kontroluje pomiar temperatury powietrza powrotnego. Jeśli Użytkownik chce kontrolować pomiar temperatury w pomieszczeniu, należy odłączyć czujnik w punktach B1 i GND, zespół listew zaciskowych J13. W to miejsce przyłączyć czujnik zdalny. 4.4 Konfiguracja Aby umożliwić komunikację Climatic 60, należy ustawić podstawowe parametry wewnętrznego panelu DC Menu ustawienia (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) W tym celu, kiedy panel DC60 jest zasilany; jednocześnie wcisnąć klawisze i. Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000' Przekręcić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 022. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy, wyświetlacz pokazuje DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

30 4.4.2 Wybór parametrów Obracając gałkę można przeglądać i zmieniać następujące parametry: - : Adres 'DC60' na magistrali komunikacyjnej (Zawsze ustawione na wartość 31) - : Prędkość komunikacji (zawsze ustawione na wartość 2) - : Tryb podświetlenia - : Natężenie podświetlenia - : Kalibracja czujnika - : Kontrast wyświetlacza - : Wyłączenie sygnału dźwiękowego klawiszy - : Hasło (Zawsze ustawione na wartość 22) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Rok - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Miesiąc - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień tygodnia (1= poniedziałek) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Godzina - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Minuta - : Wyjście z trybu ustawień Zmiana wartości parametrów Aby włączyć tryb zmiany wartości: Po wybraniu żądanego parametru poprzez obrót gałki. Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby wybrać żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór. Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia Wartości obowiązkowe - : 31 - : 2 - : Inicjalizacja Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest nieprawidłowe (Offline) na ekranie widać tylko symbol. W takim przypadku należy sprawdzić: - - Połączenie między Climatic 60 i 'DC60' - - Ustawienia panelu 'DC60' - - Zasilanie sterownika Climatic 60 Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest prawidłowe (Online) na ekranie widać tylko symbol. W tej sytuacji sterownik Climatic 60 umożliwia ustawienie parametrów urządzenia z panelu DC60. Po kilku sekundach panel DC60 jest gotowy do pracy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI Instrukcja użytkownika CLIMATIC 50 - ZIĘBIARKI Providing indoor climate comfort Climatic 50 ZIĘBIARKA I POMPA CIEPŁA ŁĄCZNIE Z SERIĄ NEOSYS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Ref: WERSJA DLA KLIENTA LENNOX dostarcza

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia.

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia. Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY POWIETRZEM

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 088U0221 PL Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji...........................................................

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH OPROGRAMOWANIE UZYTKOWE DLA SIECI plan MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Wersja instrukcji: 2.812 20/03/02 Kod programu: EPSTDEMSCA Wersja:

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05 Instrukcja Instalacji i Obsługi 162 105 14-1 2012-11 05 English Spis treści 1. 3 1.1 Opis 3 2. Instalacja CTC EcoPart 400 4 Opis 4 2.1 Instalacja sterownika 4 2.1.1 Instalacja przewodów 5 2.1.2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- ST 208 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 Dziękujemy Ci za wybranie tego produktu. Ufamy, że będziesz z niego usatysfakcjonowany. Wprowadzenie Urządzenie to pozwala regulatorowi µchiller 2

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Sterowniki Zehnder do jednostek wentylacyjnych Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Panel ComfoSense Panel sterujący ComfoSense został stworzony

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 0.3 (c.d.n) Strona 1 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INSTALACJA... 3 2.1. GNIAZDA... 3 2.2. PROCEDURA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika SYSTEMY WENTYLACYJNE Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a 47-300 KRAPKOWICE OPOLE 2012 v1.0 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo