Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com

2

3 Spis treści 1 Panel DC Wprowadzenie Pomiar temperatury Szybka obsługa Prezentacja Stosowanie DC60 w trybie Light (podstawowym) DC60 w trybie Full (pełnym) Ustawienie wartości Aktywacja poziomu Panel DM Szybka obsługa Funkcje DM Ekrany organizacyjne Lista alarmów według kodów DC60, Instalacja 4.1 Połączenie Ferrytowe zabezpieczenie paneli Czujnik temperatury Konfiguracja Inicjalizacja DM60, Instalacja 5.1 Połączenie Połączenie rozdzielacza DT Ferrytowe zabezpieczenie paneli Konfiguracja Komunikacja Master/Slave DC60-DM Połączenie DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 1 -

4 1 Panel DC Wprowadzenie Panel DC60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. W zależności od ustawienia, możliwe są dwie konfiguracje wyświetlania: Tryb Light (podstawowy) Tryb Full (pełny) 'DC60' jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. 'DC60' jest wyposażony w czujnik temperatury. Czujnik temperatury umożliwia przekazanie wartości temperatury w pomieszczeniu do sterownika. 1.2 Pomiar temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 2 -

5 1.3 Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Przekręcić gałkę, aż wyświetli się Unit (urządzenie). Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer 4. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór Jak włączyć wszystkie urządzenia podłączone do tego DC60? Wcisnąć klawisz przez kilka sekund. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS60. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 3 -

6 1.3.3 Jak włączyć urządzenie 4? Do DC60 może być podłączonych tylko kilka urządzeń.. Wybrać urządzenie 4 (patrz: Jak zobaczyć działanie urządzenia 4?) Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst I-O. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby wybrać numer1 (1 dla włączenia, 0 dla wyłączenia ). Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. Urządzenie nie może być włączone/wyłączone przez DC60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wyświetli się wartość nastawy temperatury. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 4 -

7 1.3.5 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Przekręcić gałkę, aż wyświetli się tekst Set. Wcisnąć gałkę, aby przejść do trybu 'Set' (ustawienie). Przekręcić gałkę, aby zmienić wartość. Wcisnąć gałkę, aby zatwierdzić wybór. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 5 -

8 1.4 Prezentacja Funkcje na wyświetlaczu Tryb pracy sterownika Grzan Chłod Tryb pracy wentylatora Wyświetl Etykieta lub Zegar Status Alarm Pompa Sprężarka(ki) Odszranianie Skraplacz(e) Nagrzewnice Programowanie Dzień Dzień I Dzień II Noc BMS Ukryte : nieczynne Widoczne : czynne Migające : błąd Klawisze Sterowanie Nie używane Wentylacja Nie używane Zegar Podgląd lub ustawienie czasu Oczekiwanie Gałka Wybór lub ustawienie śi DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 6 -

9 1.5 Stosowanie Praca w trybie sterownika Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aż wyświetli się żądany tryb pracy. Tryb ogrzewania Tryb chłodzenia Tryb automatyczny Sterowanie prędkością wentylatora Tylko dla serii Flatair i Aqualean. Wciskać, aby wybrać żądaną prędkość (min, śr, maks.) lub działanie automatyczne (Auto). Prędkość minimalna Prędkość średnia Prędkość maksymalna Prędkość automatyczna Wł/Wył urządzenia Przytrzymując przez kilka sekund klawisz można włączyć lub wyłączyć (On/Off) podłączone urządzenie. Jeśli wyświetli się symbol oraz czas, urządzenie jest wyłączone, a panel DC60 przechodzi w tryb uśpienia. Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Jeśli DC60 jest używany w magistrali z konfiguracją Master/Slave, Off wyłącza wszystkie urządzenia połączone w magistrali, zaś On wszystkie włącza. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 7 -

10 1.5.4 Ustawienie czasu Podczas inicjalizacji DC60, Climatic 60 synchronizuje czas i dzień tygodnia z zegarem DC60. Aby zobaczyć czas, krótko wcisnąć klawisz Aby ustawić zegar, wcisnąć klawisz przez kilka sekund Wartość godziny miga. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Następnie miga wartość minut. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Następnie miga wartość dzień tygodnia. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Wcisnąć gałkę aby zatwierdzić wybór. Po kilku sekundach panel DC60 przekazuje nowy czas do sterownika Climatic Dostępne informacje Obracając gałkę można przeglądać lub zmieniać następujące wartości: 1.6 DC60 w trybie Light (podstawowym) * : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) : : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) : Kod alarmu * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Regulowane przez DC Wybrane urządzenie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 8 -

11 Jeśli ten punkt zostanie zmieniony, ta wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (Dzień, Dzień I, Dzień II, Noc, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr. 1.7 DC60 w trybie Full (pełnym) - : Indeks urządzenia wybrany przez DC60 - *: Włączanie/wyłączanie wybranego urządzenia. - : Zaprogramowana nastawa temperatury w bieżącym trybie ( C) - : Nastawa temperatury powietrza w bieżącym trybie ( C) - : Kod alarmu - * : Temperatura zewnętrzna ( C) - : Temperatura nawiewu ( C) - * : Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) ( C) - * : Wilgotność we wnętrzu (w pomieszczeniu) (%hr) - * : Jakość powietrza we wnętrzu (w pomieszczeniu) (ppm) - * : Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza (%) * :Dostępne jeśli opcja jest włączona. : Dostępne jeśli włączony jest poziom 2. : Regulowane przez DC Urządzenie podłączone Ta pozycja może wybrać lub rozpoznać indeks urządzenia wybranego przez panel DC Wł/Wył, Zasilanie Jeśli DC60 jest używany z magistralą Master/Slave, ta pozycja umożliwia podgląd i/lub zmianę statusu włączenia lub wyłączenia wybranego urządzenia Nastawa temperatury powietrza Ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli ta pozycja zostanie zmieniona, wartość jest wykorzystywana do momentu zmiany trybu (A, B, C, D, BMS). Podczas każdej zmiany trybu, sterownik Climatic 60 ustawia tę nastawę na zadaną wartość w danym trybie Zaprogramowana nastawa temperatury Jeśli jest aktywny poziom 2, ta funkcja umożliwia przeglądanie i/lub zmianę nastawy temperatury dla aktywnego trybu. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL - 9 -

12 1.7.5 Kod alarmu Ta funkcja umożliwia podgląd kodów różnych aktywnych alarmów w urządzeniu. Jeśli w urządzeniu nie ma alarmów, ta wartość wynosi 0. Ta funkcja umożliwia zresetowanie aktywnych alarmów. Aby to zrobić, należy ustawić wartość tej funkcji na Temperatura zewnętrzna Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury powietrza zewnętrznego. Temperatura zewnętrzna nie jest dostępna dla serii WSHP Temperatura nawiewu Ta funkcja pokazuje pomiar temperatury na wyjściu z urządzenia Temperatura we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja wskazuje zmierzoną temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu nie jest dostępna, jeśli sterownik Climatic 60 kontroluje ten parametr Wilgotność względna we wnętrzu (w pomieszczeniu) Ta funkcja pokazuje pomiar wilgotności względnej w klimatyzowanym pomieszczeniu. Funkcja kontroli wilgotności względnej nie jest dostępna, jeśli nie jest włączona opcja zarządzania wilgotnością Pomiar CO² Ta funkcja pokazuje pomiar CO² w klimatyzowanym pomieszczeniu, w ppm (liczba cząstek na milion). Pomiar CO² nie jest dostępny, jeśli ta opcja nie jest włączona Otwarcie przepustnicy świeżego powietrza Ta funkcja pokazuje pomiar otwarcia przepustnicy świeżego powietrza, w %, (mieszanina powietrza zewnętrznego i powrotnego) Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli urządzenie posiada tę opcję. 1.8 Ustawienie wartości Jeśli wartość wybranego punktu jest modyfikowana. Aby aktywować zmienioną wartość Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby ustawić żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

13 1.9 Aktywacja poziomu 2 Jednocześnie wcisnąć klawisze i. (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000'. Obrócić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 066. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy poziom 2 zostanie włączony, a symbol pojawi się z prawej strony wartości. Poziom 2 wyłącza się automatycznie co godzinę. 2 Panel DM60 Panel DM60 jest przystosowany do użytkownika. Umożliwia on przegląd działania urządzenia i pozwala na dostęp do niektórych parametrów. Panel DM60 jest przeznaczony do zdalnego połączenia z urządzeniem. Panel 'DM60' może być podłączony do kilku urządzeń firmy Lennox, od 1 do Szybka obsługa Jak zobaczyć działanie urządzenia nr 4? Wcisnąć kilka razy klawisz Esc aby wyświetlić stronę 'Unit' (urządzenie). Wcisnąć kilka razy klawisz W dół aby wybrać numer 4 Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wyświetlacz dla urządzenia włączonego On Wyświetlacz dla urządzenia wyłączonego Off DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

14 2.1.2 Jak włączyć urządzenie? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić stan z Off na On Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Jak zobaczyć bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wyświetli się wartość nastawy temperatury. Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

15 2.1.4 Jak zmienić bieżącą wartość nastawy temperatury? Wcisnąć Prg aby włączyć menu ustawień W razie konieczności, wcisnąć kilka razy strzałkę W górę lub W dół aby zaczernić ikonę Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć strzałkę W górę lub W dół aby zmienić wartość Wcisnąć Enter aby zatwierdzić wybór Wcisnąć Esc aby powrócić do głównego ekranu 2.2 Funkcje panelu DM Wybór urządzenia Panel DM60 może być połączony do 8 urządzeń za pomocą magistrali plan. DM60 można przyłączyć do jednego z paneli BM60. Następny ekran umożliwia wybór wyświetlanego urządzenia: Każde z 8 urządzeń ma przypisany numer. Wybrane urządzenie jest wskazane jego numerem w ramce. Po każdorazowym wciśnięciu strzałki W dół wyświetlacz przełącza się na kolejne urządzenie Wciśnięcie 'Enter': przywraca główny ekran. Strzałka W dół': wybór następnego urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

16 2.2.2 Wyłączenie urządzenia Jeśli rooftop jest wyłączony (Off), wyświetlany jest ten ekran. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia Obsługa urządzenia Ekran główny Lewa góra : Sterowanie w trybie grzania lub sterowanie w trybie chłodzenia Duża wielkość, wartość liczbowa: bieżąca temperatura powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Prawa góra: Stan wentylacji Prawy dół: Tryb pracy w oparciu o program, godzina, minuta, z Climatic : Tryb nocny Tryb dzienny Tryb dzienny I Tryb dzienny II Lewy dół: Ten symbol jest wyświetlany, jeśli w urządzeniu występuje alarm. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran wyboru urządzenia. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

17 Wyświetlane wartości Z lewej strony domu: Wyświetlanie wartości wilgotności zewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej. Wewnątrz domu: Wyświetlanie wartości wilgotności wewnętrznej (jeśli ta funkcja jest włączona). Wyświetlanie wartości temperatury wewnętrznej. Wyświetlanie wartości jakości powietrza (jeśli ta funkcja jest włączona) Nastawy Wyświetlanie wartości nastawy w trybie grzania. Wyświetlanie wartości nastawy w trybie chłodzenia Działanie Wyświetlanie procentowej wartości otwarcia przepustnicy świeżego powietrza Wyświetlanie procentowej liczby pracujących sprężarek Wyświetlanie procentowej wydajności pracujących nagrzewnic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Prg': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzedni ekran pracy urządzenia Klawisz W dół': wyświetla następny ekran pracy urządzenia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

18 2.2.4 Lista alarmów Historia może zapamiętać ostatnie 99 alarmów jakie wystąpiły w urządzeniu. Każdy alarm jest zapamiętany razem z datą i godziną jego wystąpienia. Aktywny alarm jest oznaczony symbolem Dzwonek. Resetowany alarm jest oznaczony symbolem '.'. Każdy alarm jest oznaczony 3-cyfrowym kodem Aby uzyskać opis alarmu, należy ustawić kursor na żądanej linii za pomocą klawiszy W górę lub W dół', następnie zatwierdzić wciskając Enter Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : ustawia pozycję na liście. Klawisz 'Enter': wyświetla kod błędu. Klawisz W dół': ustawia pozycję na liście Menu ustawień Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla ekran główny. Klawisz W górę : wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': wyświetla ekran wybranej funkcji Klawisz W dół': wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja kompensacji lub nastawy temperatury dla wybranego urządzenia. Jeśli nastawa zostanie zmieniona, wartość ta utrzymuje się momentu zaprogramowanej zmiany trybu pracy urządzenia (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II, BMS). Przy każdej zmianie trybu Climatic 60 ustawia wartość tej nastawy na wartości ustawionej w danym trybie. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

19 Klawisz W górę : zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Włączanie/Wyłączanie urządzenia Podgląd/edycja, status Wł/Wył urządzenia. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': zatwierdza zmiany następnie przenosi do menu nastaw urządzenia. Klawisz W dół': odwraca status. Urządzenia nie mogą być włączone/wyłączone przez DM60, jeśli jest podłączony panel serwisowy DS Ustawienia; Zegar sterownika Climatic Podgląd/edycja, godzina, minuta, dzień miesiąca, miesiąc i rok na zegarze Climatic. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wybraną wartość. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmniejsza wybraną wartość. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

20 2.2.9 Dostęp do menu ustawień Plus Menu ustawień Plus Wejście do menu ustawień jest zabezpieczone hasłem. Hasło należy wprowadzać cyfra po cyfrze. Jeśli hasło jest prawidłowe, następuje otwarcie dostępu, aktywny jest również wybór funkcji. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': wyświetla menu ustawień urządzenia. Klawisz W górę : zwiększa wartość cyfry hasła lub wyświetla poprzednią funkcję. Klawisz 'Enter': przenosi kursor na kolejną cyfrę hasła lub wyświetla ekran wybranej funkcji. Klawisz W dół': zmniejsza wartość cyfry hasła lub wyświetla następną funkcję Ustawienia; Temperatura Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie grzania dla danej strefy czasowej. Podgląd/edycja, bieżąca nastawa temperatury w trybie chłodzenia dla danej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

21 Ustawienia; Minimum świeżego powietrza. Podgląd/edycja, nastawa minimum świeżego powietrza wybranej strefy czasowej. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zwiększa wartość nastawy. Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmienia zaprogramowany tryb pracy lub zmniejsza wartość nastawy Ustawienia; Reset alarmów Podgląd/edycja, bezpieczny reset alarmów. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : odwraca status. Klawisz 'Enter': resetuje alarmy, po wybraniu słowa 'Reset' wyświetla się menu ustawień urządzenia Plus. Klawisz W dół': odwraca status Ustawienia; Programy czasowe Climatic Podgląd/edycja, godzina i minuta początku każdej strefy czasowej. Podgląd/edycja, tryb pracy w każdej strefie czasowej. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

22 Program pracy jest inny dla każdego dnia tygodnia. Należy ustawić program dla poniedziałku, wtorku,, i niedzieli. Klawisz 'Alarm': wyświetla listę alarmów. Klawisz 'Esc': powrót do menu ustawień Plus urządzenia. Klawisz W górę : zmiana trybu lub zwiększenie wybranej wartości Klawisz 'Enter': zatwierdza wybór, następnie wyświetla kolejną wartość. Klawisz W dół': zmiana trybu lub zmniejszenie wybranej wartości. 2.3 Ekrany organizacyjne Wybór urządzenia Obsługa urządzenia Lista alarmów DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

23 2.3.4 Menu ustawień DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

24 3 Lista alarmów według kodów Kod Alarm 001 Wentylator nawiewny, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 002 Skraplacz, Odcięcie przepływu przez czujnik przepływu 003 Skraplacz, Delta-T przepływu 004 Wentylator nawiewny, Filtry, Brudne 005 Wentylator nawiewny, Filtry, Brak 009 Zasilanie urządzenia 011 Nagrzewnice elektryczne, Przegrzanie 012 Świeże powietrze, Nagrzewnica elektryczna, Przegrzanie 013 Nagrzewnica wodna, Ryzyko zamarznięcia 014 Palnik gazowy Palnik gazowy Palnik gazowy, Przegrzanie 021 Temperatura nawiewu, Za wysoka 022 Temperatura nawiewu, Za niska 023 Temperatura w pomieszczeniu, Za wysoka 024 Temperatura w pomieszczeniu, Za niska 025 Temperatura wody na skraplaczu, Za niska 026 Temperatura wody w skraplaczu, za wysoka 027 Skraplacz, Pompa 029 Jakość powietrza, Za wysoka 031 Nawilżacz, Defekt 032 Wilgotność w pomieszczeniu, Za niska 033 Wilgotność w pomieszczeniu, Za wysoka 041 Pompa 051 Moduł odzysku, Silnik 052 Moduł odzysku, Wymiennik obrotowy 054 Moduł odzysku, Filtry, Brudne 056 Moduł odzysku, Czujnik przepływu powietrza 059 Moduł odzysku, Czujnik temperatury na wylocie 070 Zegar czasu rzeczywistego 071 BE.1, Magistrala komunikacyjna 072 BE.2 Magistrala komunikacyjna 073 Wentylator nawiewny, Falownik, Magistrala komunikacyjna 074 Wentylator wyciągowy, Falownik, Magistrala komunikacyjna 075 Obieg 1 Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 076 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik, Magistrala komunikacyjna 080 Czujnik przepływu powietrza 081 Czujnik temperatury w pomieszczeniu 082 Czujnik wilgotności w pomieszczeniu 083 Czujnik temperatury zewnętrznej 084 Czujnik wilgotności zewnętrznej DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

25 Kod 085 Czujnik temperatury nawiewu Alarm 086 Skraplacz, Czujnik na wejściu 087 Skraplacz, Czujnik na wyjściu 088 Czujnik temperatury powietrza powrotnego 089 Czujnik jakości powietrza 090 Czujnik ciśnienia nawiewu 091 Wentylator nawiewny 092 Wentylator nawiewny, falownik 093 Wentylator wyciągowy 094 Wentylator wyciągowy, falownik 099 Wykrycie ognia/dymu 101 EVD, Magistrala komunikacyjna 102 Obieg 1, Wentylator skraplacza 103 Obieg 1, Wentylator skraplacza, Falownik 110 Obieg 1, Wykryty wyciek ziębnika 114 Obieg 1, Sprężarka, Defekt elektryczny 115 Obieg 1, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 116 Obieg 1 Zawór rewersyjny, Zablokowany 117 Obieg 1, Niskie ciśnienie, Odcięcie 118 Obieg 1, Ryzyko zamarznięcia 119 Obieg 1 Niska temperatura skraplania 121 Obieg 1, Niska wartość ciepła przegrzania 122 Obieg 1, Wysoka wartość ciepła przegrzania 123 Obieg 1, Niska wartość dochładzania 124 Obieg 1, Wysoka wartość dochładzania 127 Obieg 1, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 128 Obieg 1, LOP, Niskie ciśnienie robocze 129 Obieg 1, Wysoka temperatura skraplania 130 Obieg 1, Sprężarka 1, Za wysoka temperatura linii tłocznej 132 Obieg 1, Zawór rozprężny, Silnik 141 Obieg 1, Czujnik wysokiego ciśnienia 142 Obieg 1, Czujnik niskiego ciśnienia 143 Obieg 1, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 144 Obieg 1, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 145 Obieg 1, Sprężarka 1, Temperatura linii tłocznej, Defekt czujnika 202 Obieg 2, Wentylator skraplacza 203 Obieg 2, Wentylator skraplacza, Falownik 210 Obieg 2, Wykryty wyciek ziębnika 214 Obieg 2, Sprężarka, Defekt elektryczny 215 Obieg 2, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 216 Obieg 2, Zawór rewersyjny, Zablokowany 217 Obieg 2, Niskie ciśnienie, Odcięcie 218 Obieg 2, Ryzyko zamarznięcia DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

26 Kod 219 Obieg 2 Niska temperatura skraplania Alarm 221 Obieg 2, Niska wartość ciepła przegrzania 222 Obieg 2, Wysoka wartość ciepła przegrzania 223 Obieg 2, Niska wartość dochłodzenia 224 Obieg 2, Wysoka wartość dochłodzenia 227 Obieg 2, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 228 Obieg 2, LOP, Niskie ciśnienie robocze 229 Obieg 2, Wysoka temperatura skraplania 232 Obieg 2 Zawór rozprężny, Silnik 241 Obieg 2, Czujnik wysokiego ciśnienia 242 Obieg 2, Czujnik niskiego ciśnienia 243 Obieg 2, Czujnik temperatury cieczy 244 Obieg 2, Temperatura linii ssącej, Defekt czujnika 310 Obieg 3, Wykryty wyciek ziębnika 314 Obieg 3, Sprężarka, Defekt elektryczny 315 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Odcięcie 316 Obieg 3, Zawór rewersyjny, Zablokowany 317 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Odcięcie 319 Obieg 3 Niska temperatura skraplania 321 Obieg 3, Niska wartość ciepła przegrzania 322 Obieg 3, Wysoka wartość ciepła przegrzania 323 Obieg 3, Niska wartość dochłodzenia 324 Obieg 3, Wysoka wartość dochłodzenia 327 Obieg 3, MOP, Maksymalne ciśnienie robocze 328 Obieg 3, LOP, Niskie ciśnienie robocze 329 Obieg 3, Wysoka temperatura skraplania 341 Obieg 3, Wysokie ciśnienie, Defekt czujnika 342 Obieg 3, Niskie ciśnienie, Defekt czujnika 343 Obieg 3, Temperatura cieczy, Defekt czujnika 344 Obieg 3, Temperatura w linii ssącej, Defekt czujnika DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

27 4 DC60, Instalacja Panel DC60 jest przeznaczony do płaskiego montażu na ścianie, na skrzynkach rozdzielczych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 4.1 Połączenie OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec interferencji elektromagnetycznej, należy starannie odseparować czujniki, wyświetlacze i kable wejść logicznych od kabli zasilających o silnym obciążeniu impedancyjnym Ważne ostrzeżenie Błąd podłączenia do wyświetlacza natychmiast powoduje jego pogorszenie lub BM60. Wszelkie modyfikacje połączeń CLIMATIC 60 muszą być wykonywane przez technika z firmy Lennox lub pracowników posiadających ważne kwalifikacje i upoważnienia. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

28 4.1.2 Zasilanie Zasilanie DC60 może być 24Vac (+10-15%) 50/60Hz lub 24Vdc (22 35Vdc), maksymalny prąd 2VA. Firma Lennox zaleca zasilanie 24Vac (z urządzenia) dla instalacji panelu w odległości do 30 metrów od urządzenia. Dla instalacji panelu w odległości ponad 30 metrów od urządzenia, zasilanie 24Vac musi być doprowadzone w pobliże panelu przez instalatora. Dla zewnętrznego podłączenia do urządzenia (24V) stosować transformator klasy 2 poniżej 0,1A. Dokonując jakichkolwiek modyfikacji okablowania zasilanego napięciem 24V lub czujnika 4-20mA, przed włączeniem zasilania sprawdzić biegunowość. Nieprawidłowa biegunowość może spowodować poważne uszkodzenie i zniszczenie sieci Plan. Firma Lennox nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego podłączenia zasilania lub modyfikacji okablowania dokonanych przez osoby niewykwalifikowane i nie upoważnione Transmisja danych Panel DC60 jest sterowany za pomocą magistrali RS485, 2 przewody Właściwości kabli Przyłączenie zasilania oraz komunikacji muszą być wykonane za pomocą następującego kabla: - LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 pary z ogólnym ekranowaniem Długość kabla zasilającego nie powinna przekraczać 30m. Długość kabla bez zasilania (24V z poza urządzenia) nie może przekraczać 150m. Dla lepszego zabezpieczenia elektromagnetycznego, firma Lennox zaleca stosowanie kabla LiYCY-P Dla sieci zewnętrznych, należy umieścić opornik 120 Ohm (R2) między RX/TX+ i RX/TX- na ostatnim urządzeniu, w celu uniknięcia problemów z komunikacją. PANEL MIEJSCOWY (OPCJA) CAREL ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY BIAŁY BRĄZOWY ZIELONY NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE KOMPONENTU I UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY BRĄZOWY BIAŁY ZIELONY DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

29 4.2 Ferrytowe zabezpieczenie panelu Aby uniknąć zakłóceń na częstotliwościach radiowych, które mogą wywołać uszkodzenie komponentów wyświetlaczy, podczas instalacji należy wyposażyć kabel w zabezpieczenie ferrytowe (dostarczane przez firmę Lennox). 4.3 Czujnik temperatury Wszystkie urządzenia firmy Lennox posiadają czujnik temperatury; musi on być umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jeśli panel 'DC60' znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym przez urządzenie, możliwe jest wykorzystanie pomiaru temperatury bezpośrednio z 'DC60'. Aby wskazać swój wybór sterownikowi Climatic 60, ustawić nastawę 3213: - 128' aby wykorzystać pomiar bezpośrednio z DC60-1 BM-B12' lub '2 BM-B1' aby wykorzystać pomiar ze zdalnego czujnika Uwaga: - - Dla urządzenia ze średnim sterownikiem Climatic 60: Przyłączyć zdalny czujnik między punktami B12 i GND, zespół listew zaciskowychj Dla urządzenia z małym sterownikiem Climatic 60: Domyślnie Climatic 60 kontroluje pomiar temperatury powietrza powrotnego. Jeśli Użytkownik chce kontrolować pomiar temperatury w pomieszczeniu, należy odłączyć czujnik w punktach B1 i GND, zespół listew zaciskowych J13. W to miejsce przyłączyć czujnik zdalny. 4.4 Konfiguracja Aby umożliwić komunikację Climatic 60, należy ustawić podstawowe parametry wewnętrznego panelu DC Menu ustawienia (2 klawisze z prawej strony jednocześnie) W tym celu, kiedy panel DC60 jest zasilany; jednocześnie wcisnąć klawisze i. Po kilku sekundach pojawi się tekst oraz migająca wartość '000' Przekręcić gałkę aby zmienić wartość i wybrać liczbę 022. Zatwierdzić kod wciskając gałkę. Jeśli kod jest nieprawidłowy, dostęp do menu ustawienia jest niemożliwy, a wyświetlacz DC60 wraca do poprzedniego ekranu. Jeśli kod jest prawidłowy, wyświetlacz pokazuje DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

30 4.4.2 Wybór parametrów Obracając gałkę można przeglądać i zmieniać następujące parametry: - : Adres 'DC60' na magistrali komunikacyjnej (Zawsze ustawione na wartość 31) - : Prędkość komunikacji (zawsze ustawione na wartość 2) - : Tryb podświetlenia - : Natężenie podświetlenia - : Kalibracja czujnika - : Kontrast wyświetlacza - : Wyłączenie sygnału dźwiękowego klawiszy - : Hasło (Zawsze ustawione na wartość 22) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Rok - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Miesiąc - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Dzień tygodnia (1= poniedziałek) - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Godzina - : Zegar czasu rzeczywistego DC 60; Minuta - : Wyjście z trybu ustawień Zmiana wartości parametrów Aby włączyć tryb zmiany wartości: Po wybraniu żądanego parametru poprzez obrót gałki. Wcisnąć gałkę. Symbol pojawi się z prawej strony wartości. Przekręcić gałkę aby wybrać żądaną wartość. Ponownie wcisnąć gałkę aby zatwierdzić swój wybór. Symbol nie jest wyświetlany z prawej strony wartości. Obrót gałki służy do wybrania nowego ustawienia Wartości obowiązkowe - : 31 - : 2 - : Inicjalizacja Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest nieprawidłowe (Offline) na ekranie widać tylko symbol. W takim przypadku należy sprawdzić: - - Połączenie między Climatic 60 i 'DC60' - - Ustawienia panelu 'DC60' - - Zasilanie sterownika Climatic 60 Jeśli połączenie między Climatic 60 i panelem DC60 jest prawidłowe (Online) na ekranie widać tylko symbol. W tej sytuacji sterownik Climatic 60 umożliwia ustawienie parametrów urządzenia z panelu DC60. Po kilku sekundach panel DC60 jest gotowy do pracy. DC60-DM60-ROOFTOP-IOM-1310-PL

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo