Wymagania programowe zajęć technicznych dla klasy I Projektowanie. 2015/2016 Gimnazjum nr 4 nauczyciel: Maria Mikołajewska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe zajęć technicznych dla klasy I Projektowanie. 2015/2016 Gimnazjum nr 4 nauczyciel: Maria Mikołajewska"

Transkrypt

1 Wymagania programowe zajęć technicznych dla klasy I Projektowanie 2015/2016 Gimnazjum nr 4 nauczyciel: Maria Mikołajewska

2 2 Gimnazjum nr 4 w Otwocku ul. Szkolna 31 przedmiot: ZAJĘCIA TECHNICZNE nauczyciel: MARIA MIKOŁAJEWSKA Działy programowe Tematy lekcyjne WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 Warsztaty: PROJEKTOWANIE Wymagania Wymagania ponad niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca uczeń

3 3 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki 2. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. Postępowanie w razie wypadku Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Ochrona przeciwpożarowa w szkole. Postępowanie w razie wypadku nie zna i nie stosuje regulaminu pracowni nie stosuje ustalonych zasad na lekcjach techniki nie zna zakresu materiału zajęć technicznych nie zna przedmiotowych zasad oceniania nie umie po stępować w razie wypadku nie zna i nie stosuje przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie szkoły nie zna sposobów ogłaszania alarmu w szkole zna punkty regulaminu pracowni stosuje się do niektórych zasad pracy na lekcjach techniki zna częściowo zakres materiału zajęć technicznych zna zasady oceniania zna numery alarmowe i niektóre zasady postępowania w razie wypadku zna rodzaje podstawowych środków gaśniczych, potrafi je scharakteryzować umie dobrać odpowiedni środek gaśniczy do rodzaju regulamin pracowni zasady pracy na lekcjach techniki zna zakres materiału z techniki zna przedmiotowe zasady oceniania umie postępować w razie wypadku zna i stosuje zasady postępowania w razie zagrożenia zna rodzaje środków gaśniczych, potrafi je scharakteryzować umie dobrać odpowiedni środek gaśniczy do rodzaju pożaru jego zachowanie cechuje dojrzałość, odpowiedzialność za swoje czyny i zrozumienie odpowiedzialności grupowej zna rodzaje środków gaśniczych, potrafi je scharakteryzować umie dobrać odpowiedni środek gaśniczy do rodzaju pożaru przejawia własną inicjatywę w sytuacjach zagrożeń pomaga uczniom i nauczycielom w sposób bezinteresowny zna rodzaje środków gaśniczych, potrafi je scharakteryzować umie dobrać odpowiedni środek gaśniczy do rodzaju pożaru zna i nazywa potrafi przejąć rolę organizatora i przywódcy tworzy nowatorskie programy i rozwiązania zna rodzaje środków gaśniczych, potrafi je scharakteryzować umie dobrać odpowiedni środek gaśniczy do rodzaju pożaru zna i nazywa znaki środków ga-

4 4 postępuje wbrew przepisom podczas próbnych ewakuacji w szkole odmawia współpracy z nauczycielem, nie rozumie znaczenia i wagi tych zagadnień pożaru z pomocą nauczyciela zna i nazywa znaki środków gaśniczych zna drogę ewakuacyjną w szkole zna znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia zna i nazywa znaki środków gaśniczych zna drogę ewakuacyjną w szkole zna znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia alarmu w szkole zna numery służb ratowni zna i nazywa znaki środków gaśniczych zna drogę ewakuacyjną w szkole zna znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia alarmu w szkole podczas alarmów prób znaki środków gaśniczych zna drogę ewakuacyjną w szkole zna znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia alarmu w szkole podczas alarmów próbnych wykazuje się szczególną dyscypliną śniczych zna drogę ewakuacyjną w szkole zna znaki ewakuacyjne podaje sposób ogłoszenia alarmu w szkole podczas alarmów próbnych wykazuje się szczególną dyscypliną służy pomocą nauczycielowi przejmuje ini

5 5 3. Rysunek techniczny Rodzaje aksonometrii, perspektywa jest nieprzygotowany do lekcji po raz kolejny bez podania poważnych powodów nie zna i nie potrafi zastosować pojęć aksonometria i perspektywy alarmu w szkole zna numery służb ratowniczych pojęcia: wypadek, kolizja wymienia zasady postępowania w miejscu wypadku pojęcie aksonometrii i perspektywy tworzenia rysunków aksonometrycznych zna rodzaje perspektyw potrafi spo czych pojęcia: wypadek, kolizja wymienia zasady postępowania w miejscu wypadku zna sposoby zapobiegania wypadkom pojęcie aksonometrii i perspektywy zasady tworzenia rysunków aksonometrycznych rodzaje nych wykazuje się szczególną dyscypliną zna numery służb ratowniczych pojęcia: wypadek, kolizja wymienia zasady postępowania w miejscu wypadku zna sposoby zapobiegania wypadkom pojęcie aksonometrii i perspektywy wyczerpująco zasady tworzenia rysunków aksonometrycznych zna i oma służy pomocą nauczycielowi zna numery służb ratowniczych pojęcia: wypadek, kolizja wymienia zasady postępowania w miejscu wypadku zna sposoby zapobiegania wypadkom pojęcie aksonometrii i perspektywy wyczerpująco zasady tworzenia rysunków aksonometrycznych, podając przykłady ich cjatywę współpracując z nauczycielem zna numery służb ratowniczych pojęcia: wypadek, kolizja wymienia zasady postępowania w miejscu wypadku zna sposoby zapobiegania wypadkom zna procedury udzielania pomocy przedlekarskiej zna wyposażenie apteczki pojęcie aksonometrii i perspektywy przy różnych ustawieniach tego samego wyczerpująco zasady tworzenia rysunków aksonometrycznych, podając

6 6 Dimetria ukośna nie zna rodzajów i zasad tworzenia różnego rodzaju perspektyw lekceważy pracę na lekcji, odmawia współpracy z nauczycielem jest nieprzygotowany do lekcji po raz kolejny bez podania poważnych powodów nie zna i nie potrafi zastosować pojęcia di rządzić prosty rysunek w jednym z rodzajów aksonometrii prosty rysunek perspektywiczny do jednego i do dwóch punktów zbiegu próbuje osiągnąć jak największą precyzję w swoich rysunkach pojęcie dimetrii ukośnej tworzenia rysunków tą metodą prosty perspektyw prosty rysunek we wszystkich omówionych rodzajach aksonometrii prosty rysunek we wszystkich omówionych rodzajach perspektyw jego rysunki nie są w pełni prawidłowo zakomponowane i precyzyjne pojęcie dimetrii ukośnej zasady tworzenia rysunków tą metodą potrafi spo wia wyczerpująco rodzaje perspektyw rysunki we wszystkich omówionych rodzajach aksonometrii rysunki we wszystkich omówionych rodzajach perspektyw jego rysunki są wykonane prawidłowo i zakomponowane i pojęcie dimetrii ukośnej wyczerpująco zasady tworzenia rysunków tą metodą wykorzystania wyczerpująco rodzaje perspektyw, podając przykłady ich wykorzystania rysunki we wszystkich omówionych rodzajach aksonometrii rysunki we wszystkich omówionych rodzajach perspektyw jego rysunki są wykonane i zakomponowane bezbłędnie pojęcie dimetrii ukośnej wyczerpująco zasady tworzenia rysunków metodą dimetrii ukośnej przykłady ich wykorzystania wyczerpująco rodzaje perspektyw, podając przykłady ich wykorzystania skomplikowane rysunki we wszystkich omówionych rodzajach aksonometrii skomplikowane rysunki we wszystkich omówionych rodzajach perspektyw jego rysunki są wykonane i zakomponowane bezbłędnie pojęcie dimetrii ukośnej przy różnych ustawieniach tego samego wyczerpująco zasady tworzenia ry

7 7 Pismo techniczne proste metria ukośna nie zna zasad tworzenia dimetrii ukośnej lekceważy pracę na lekcji, odmawia współpracy z nauczycielem nie zna rodzajów pisma technicznego nie zna cech pisma technicznego i nie potrafi go scharakteryzować nie zna i nie umie napisać wzorów cyfr i liter tekst pismem technicznym rodzaju B pisze nieprawidłowo i niestarannie pracę na lekcji traktuje lek rysunek w dimetrii ukośnej próbuje osiągnąć jak największą precyzję w swoim rysunku zna rodzaje pisma zna cechy pisma technicznego i potrafi je scharakteryzować zna i pisze wzory liter i cyfr potrafi napisać tekst pismem technicznym rodzaju B stara się wykonać ćwiczenie starannie i rządzić prosty rysunek w dimetrii ukośnej jego rysunki nie są w pełni prawidłowo zakomponowane i precyzyjne znaczenie pisma, zna jego rodzaje zna cechy pisma technicznego i potrafi je scharakteryzować zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4 zna i pisze wzory liter i cyfr potrafi napisać tekst pismem tech rysunki omówionych brył geometrycznych w dimetrii ukośnej jego rysunki są wykonane prawidłowo i zakomponowane i znaczenie pisma, zna jego rodzaje zna cechy pisma technicznego i potrafi je scharakteryzować zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4 zna i pisze wzory liter i cyfr potrafi napisać tekst pismem tech potrafi bezbłędnie sporządzić rysunki omówionych brył geometrycznych (w tym obrotowych) w dimetrii ukośnej) jego rysunki są wykonane i zakomponowane bezbłędnie znaczenie pisma, zna jego rodzaje zna cechy pisma technicznego i potrafi je scharakteryzować zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4 zna i pisze wzory liter i cyfr potrafi napisać tekst pismem technicznym rodzaju B bez zarzutu sunków dimetrycznych podając przykłady ich wykorzystania skomplikowane rysunki metodą dimetrii ukośnej jego rysunki są wykonane i zakomponowane bezbłędnie znaczenie pisma, zna jego rodzaje zna cechy pisma technicznego i potrafi je scharakteryzować zna wielkości pisma stosowane dla arkusza A4 zna i pisze wzory liter i cyfr potrafi napisać tekst pismem technicznym rodzaju B bez zarzutu światła liternicze wykazuje się

8 8 4. Projekt i wykonanie układu prostych form przestrzennych Pojemnik na kredki - projekt rysunkowy, opis Wykonanie pojemnika na kredki ceważąco, odmawia współpracy z nauczycielem jest notorycznie nie przygotowany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, projekt wstępny tworzy rysunki materiały formę i wielkość pojemnika sposób łączenia i uwzględnia w projekcie nicznym rodzaju B wie, co to są światła liternicze i podejmuje próby prawidłowego ich zastosowania ćwiczenie jego posiada braki w staranności i precyzji wykonania projekt wstępny na podstawie analizy istniejących już podobnych przedmiotów tworzy rysunki materiały formę i wielkość pojemnika nicznym rodzaju B światła liternicze wykazuje się starannością i dokładnością analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych pojemnika światła liternicze wykazuje się starannością i dokładnością zna i podaje wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego prawidłowego układ tekstu pisanego pismem technicznym i je stosuje analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych pojemnika starannością i dokładnością zna i podaje wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego prawidłowego układ tekstu pisanego pismem technicznym i je stosuje wykazuje się szczególną starannością i dokładnością analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny rysunki z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych

9 9 5. Rzuty prostokątne i wymiarowanie figur płaskich Zasada tworzenia rzutów prostokątnych. Wymiarowanie figur płaskich nie wypełnia poleceń nauczyciela nie zna i nie stosuje zasad rysunku technicznego nie zna linii, symboli, ani zasad wymiarowania nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego funkcjonalność i estetykę stara się wykonać zasady wykonania rysunku technicznego zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie zna symbole stosowane sposób łączenia i stara się uwzględnić w projekcie funkcjonalność i estetykę stara się wykonać zasady wykonania rysunku technicznego zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie doskonali umiejętności założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii zasady wykonania rysunku technicznego zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie doskonali umiejętności założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii zasady wykonania rysunku technicznego zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie doskonali umiejętności pojemnika, w sposób wykraczający poza program nauczania posiada dodatkowe walory projektowe stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza program nauczania przedmiot wyjątkowo wymogi techniki ergonomii zasady wykonania rysunku technicznego zna i podaje rodzaje linii, ich kształt i zastosowanie doskonali umiejętności w tym zakresie

10 10 materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji w rysunku technicznym rzuty prostokątne prostej figury przestrzennej zasady wymiarowania w tym zakresie zna symbole stosowane w rysunku technicznym rzuty prostokątne prostej figury przestrzennej zasady wymiarowania umie wymiarować okręg o różnej wielkości i średnicy potrzebę wymiarowania figur wykazuje się starannością i dokładnością w tym zakresie zna symbole stosowane w rysunku technicznym zasady wymiarowania rzuty prostokątne prostej figury przestrzennej umie wymiarować okręg o różnej wielkości i średnicy potrzebę wymiarowania figur wykazuje się starannością i dokładnością podaje wymiary arkuszy stosowanych w technice w tym zakresie zna symbole stosowane w rysunku technicznym zasady wymiarowania rzuty prostokątne złożonej figury przestrzennej umie wymiarować okręg o różnej wielkości i średnicy potrzebę wymiarowania figur wykazuje się starannością i dokładnością podaje wymiary arkuszy stosowanych w technice wykazuje się pełną znajomością zasad rysunku technicznego zna symbole stosowane w rysunku technicznym zasady wymiarowania rzuty prostokątne złożonej figury przestrzennej oraz rysuje figury przestrzenne w dimetrii ukośnej na podstawie rzutów prostokątnych tej figury umie wymiarować okręg o różnej wielkości i średnicy potrzebę wymiarowania figur wykazuje się starannością i dokładnością podaje wymiary arkuszy stosowanych w technice wykazuje się pełną znajomością zasad rysunku tech

11 11 Przekroje brył nie potrafi określić czym jest przekrój w rysunku technicznym nie zna i nie stosuje zasad tworzenia przekroju nie zna zasad oznaczania i wymiarowania nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji pojęcie przekroju zasady wykonywania stosuje zasady oznaczenia potrafi wy kreślić jednopłaszczyznowe przekroje brył potrzebę wykonania przekroju stosuje zasady oznaczenia pojęcie przekroju zasady wykonywania stosuje zasady oznaczenia potrafi wy kreślić jednopłaszczyznowe przekroje brył potrzebę wykonania przekroju stosuje zasady oznaczenia pojęcie przekroju zasady wykonywania stosuje zasady oznaczenia potrafi wy kreślić jednopłaszczyznowe przekroje brył potrzebę wykonania przekroju stosuje zasady oznaczenia doskonali umiejętności wykazuje się starannością i dokładnością w ćwiczeniach pojęcie przekroju zna i określa rodzaje zasady wykonywania stosuje zasa dy oznaczenia potrafi wykreślić jednopłaszczyznowe przekroje brył potrzebę wykonania przekroju stosuje zasady oznaczenia doskonali umiejętności potrafi podać sposób wykonania przekroju nicznego prace wykonuje z pełną precyzją i bezbłędnie pojęcie przekroju zna i określa rodzaje zasady wykonywania stosuje zasady oznaczenia potrafi wykreślić jednopłaszczyznowe przekroje brył potrzebę wykonania przekroju stosuje zasady oznaczenia doskonali umiejętności wykazuje się starannością i dokładnością wykonywanych ćwiczeń potrafi podać

12 12 6. Dekoracja świąteczna Projekt i wykonanie ozdoby świątecznej jest notorycznie nie przygotowany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów ma lekceważący stosunek do odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela zna obrzędy i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia zna tradycyjne ozdoby świąteczne projekt wstępny tworzy rysunki materiały formę i wielkość dekoracji sposób łączenia zna obrzędy i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia zna tradycyjne ozdoby świąteczne projekt wstępny na podstawie analizy istniejących już podobnych ozdób tworzy rysunki materiały zna obrzędy i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i w naszym regionie zna tradycyjne ozdoby świąteczne analizę istniejących ozdób świątecznych, przeglądarką internetową rysunki z opraco wielopłaszczyznowego, półprzekroju, przekroju cząstkowego oraz kładu wykazuje się starannością i dokładnością wykonywanych ćwiczeń zna obrzędy i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i w naszym regionie zna tradycyjne ozdoby świąteczne analizę istniejących ozdób świątecznych, posługując się przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi rysunki z dokładnym opracowa sposób wykonania przekroju wielopłaszczyznowego, półprzekroju, przekroju cząstkowego oraz kładu potrafi wykreślić przekrój wielopłaszczyznowy i półprzekrój zna obrzędy i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i w naszym regionie oraz w wybranych krajach europejskich zna tradycyjne ozdoby świąteczne analizę istniejących ozdób świątecznych, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny rysunki

13 13 7. Rysunki poglądowy złożeniowy i wykonawczy Rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy nie zna i nie stosuje zasad rysunku technicznego i uwzględnia w projekcie funkcjonalność i estetykę stara się wykonać najważniejsze cechy rysunku poglą formę i wielkość ozdoby sposób łączenia i stara się uwzględnić w projekcie funkcjonalność, symbolikę i estetykę stara się wykonać znaczenie i zastosowanie, charakteryzuje waniem sposobu łączenia poszczególnych ozdoby założenia projektowe przedmiot, spełniając wymogi symboliki świątecznej spełnia wymogi ergonomii znaczenie i zastosowanie, charakteryzuje niem sposobu łączenia poszczególnych ozdoby, stosując prawidłowo wcześniej poznane techniki rysunkowe założenia projektowe stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe przedmiot, stosując oryginalną symbolikę świąteczną spełnia wymogi ergonomii znaczenie i zastosowanie, charakteryzuje wyczer z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych ozdoby, w sposób wykraczający poza program nauczania posiada dodatkowe walory projektowe i koncepcyjne stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza program nauczania przedmiot wyjątkowo stosując wyjątkowo oryginalną symbolikę świąteczną wymogi techniki i ergonomii znaczenie i zastosowanie, charakteryzuje wyczerpująco cechy

14 14 8. Proces powstawania produktu Proces powstawania produktu nie zna i nie potrafi scharakteryzować rysunku go, złożeniowego i wykonawczego nie potrafi rozpoznać żadnego z tych rysunków nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji nie zna i nie rozumie procesu powstawania produktu nie umie wymienić etapów powstawania produktu nie rozumie pojęć funkcjonalizm i forma dowego, złożeniowego i wykonawczego rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy z niewielką pomocą nauczyciela wie na czym polega proces powstawania produktu potrafi wymienić jego etapy i scharakteryzować je z pomocą nauczyciela cechy rysunku go, złożeniowego i wykonawczego rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy dokumentację wypełnia tabelę do odpowiedniego rodzaju rysunku wie na czym polega proces powstawania produktu potrafi wymienić jego etapy i scharakteryzować je cechy rysunku go, złożeniowego i wykonawczego jego funkcje w dokumentacji projektu rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy dokumentację wypełnia tabelę do odpowiedniego rodzaju rysunku wie na czym polega proces powstawania produktu wymienia etapy powstawania produktu i charakteryzuje je i omawia zna pująco cechy rysunku go, złożeniowego i wykonawczego jego funkcje w dokumentacji projektu rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy dokumentację wypełnia tabelę do odpowiedniego rodzaju rysunku wie na czym polega proces powstawania produktu wymienia etapy powstawania produktu i charakteryzuje je i omawia zna rysunku go, złożeniowego i wykonawczego jego funkcje w dokumentacji projektu rozpoznaje rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy samodzielnie sporządza rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy tworzy i wypełnia odpowiednie tabele czyta te rysunki wie na czym polega proces powstawania produktu wymienia etapy powstawania produktu i charakteryzuje je i omawia znaczenie pojęć: proces tech

15 15 9. Planowanie pracy. Proces technologiczny Proces technologiczny. Operacja technologiczna. Planowanie pracy Formy organizacji pracy. oraz ergonomia nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji nie zna i nie potrafi zastosować pojęć: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i cią znaczenie pojęcia proces technologiczny, funkcjonalizm, forma i ergonomia ilustruje znaczenie tych pojęć na przykładach konkretnych produktów pojęcia: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i ciągła, znaczenie pojęcia proces technologiczny, funkcjonalizm, forma i ergonomia ilustruje znaczenie tych pojęć na przykładach konkretnych produktów pojęcia: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i ciągła, czenie pojęć: proces technologiczny, funkcjonalizm, forma i ergonomia ilustruje znaczenie tych pojęć na przykładach konkretnych produktów pojęcia: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i ciągła, czenie pojęć: proces technologiczny, funkcjonalizm, forma i ergonomia ilustruje znaczenie tych pojęć na przykładach konkretnych produktów znaczenie ekonomii i możliwości technologicznych w procesie tworzenia produktów i stosuje pojęcia: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i ciągła, ergonomia nologiczny, funkcjonalizm, forma i ergonomia ilustruje znaczenie tych pojęć na przykładach konkretnych produktów znaczenie ekonomii i możliwości technologicznych w procesie tworzenia produktów i uzasadnia nadrzędność względów ekologicznych nad względami ekonomicznymi w procesie powstawania produktu i stosuje pojęcia: dokumentacja technologiczna, proces i operacja technologiczna, produkcja jednostkowa, wieloseryjna i ciągła, ergonomia określenia czasu operacji

16 16 gła, ergonomia nie potrafi dokonać określenia czasu prostej operacji technologicznej nie potrafi opracować procesu technologicznego prostego nie rozumie znaczenia i nie stosuje procesu planowania pracy nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji ergonomia określenia czasu prostej operacji technologicznej potrafi opracować proces technologiczny prostego przedstawiony proces technologiczny zna rodzaje operacji technologicznych formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce z pomocą nauczyciela ergonomia określenia czasu operacji technologicznej potrafi opracować proces technologiczny prostego przedstawiony proces technologiczny rodzaje operacji technologicznych i ich funkcje formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce narzędzia do operacji technologicznej ergonomia określenia czasu operacji technologicznej potrafi opracować proces technologiczny prostego przedstawiony proces technologiczny rodzaje operacji technologicznych i ich funkcje formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce narzędzia do operacji technologicznej proces technologiczny wy określenia czasu operacji technologicznej potrafi opracować proces technologiczny prostego urządzenia przedstawiony proces technologiczny rodzaje operacji technologicznych i ich funkcje formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce narzędzia do operacji technologicznej proces technologiczny wytwarzania dowolnego przedstawia technologicznej potrafi opracować proces technologiczny prostego urządzenia przedstawiony proces technologiczny rodzaje operacji technologicznych i ich funkcje formy organizacji pracy i ich zastosowanie w praktyce narzędzia do operacji technologicznej proces technologiczny wytwarzania dowolnego przedstawia zasady właściwego doboru operacji do rodzaju wytwarzanego, wybór uzasadnia podaje przy

17 Planowanie pracy. Proces technologiczny Narzędzia i przyrządy pomiarowe nie zna podstawowych rodzajów narzędzi i nie potrafi podać ich nazw nie zna ich prawidłowego zastosowania nie zna zasady działania, budowy suwmiarki i mikrometru, i nie potrafi dokonać pomiaru tymi narzędziami nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczycielem wykazuje lekceważący stosu zna i wymienia rodzaje narzędzi, podaje ich nazwy wie, jak właściwie korzystać z narzędzi wymienionych przez siebie wie, jak dokonać ich konserwacji zna budowę i zasadę pomiaru suwmiarki zna budowę i zasadę pomiaru mikrometrem przedstawia zastosowanie suwmiarki zna i wymienia rodzaje narzędzi, podaje ich nazwy wie, jak właściwie korzystać z narzędzi wie, jak dokonać konserwacji narzędzi budowę i zasadę pomiaru suwmiarki budowę i zasadę pomiaru mikrometrem przedstawia zastosowanie suwmiarki pomiaru suw twarzania dowolnego zna i wymienia rodzaje narzędzi, podaje ich nazwy wie, jak właściwie korzystać z narzędzi wie i omawia sposoby konserwacji narzędzi budowę i zasadę pomiaru suwmiarki budowę i zasadę pomiaru mikrometrem przedstawia zastosowanie suwmiarki pomiaru suw zasady właściwego doboru operacji do rodzaju wytwarzanego, wybór uzasadnia zna i wymienia rodzaje narzędzi, podaje ich nazwy wie, jak właściwie korzystać z narzędzi wie i omawia sposoby konserwacji narzędzi budowę i zasadę pomiaru suwmiarki budowę i zasadę pomiaru mikrometrem przedstawia zastosowanie suwmiarki pomiaru suwmiarką i mikrometrem kłady produkcji ciągłej, potokowej i seryjnej zna i wymienia rodzaje narzędzi, podaje ich nazwy wie, jak właściwie korzystać z narzędzi wie i omawia sposoby konserwacji narzędzi budowę i zasadę pomiaru suwmiarki budowę i zasadę pomiaru mikrometrem przedstawia zastosowanie suwmiarki pomiaru suwmiarką i mikrometrem odczytu pomiaru skalę dokładności

18 Proste urządzenie mechaniczne Proste urządzenie mechaniczne nek do lekcji jest notorycznie nie przygotowany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia jego poleceń pomiaru suwmiarką i mikrometrem prostego odczytu pomiaru projekt wstępny tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz funkcję, jaką ma wykonywać urządzenie sposób łączenia i uwzględnia miarką i mikrometrem odczytu pomiaru projekt wstępny na podstawie analizy istniejących już podobnych przedmiotów tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz funkcję projektowanego urządzenia miarką i mikrometrem odczytu pomiaru skalę dokładności przyrządów pomiarowych analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych urządzenia urządzenie założenia odczytu pomiaru skalę dokładności przyrządów pomiarowych umie dokonać pomiaru i odczytu z uwzględnieniem różnych skali dokładności analizę istniejących urządzeń spełniających tę funkcję, posługując się przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi rysunki z dokładnym opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych urządzenia, stosując prawi przyrządów pomiarowych umie dokonać pomiaru i odczytu zuwzględnieniem różnych skali dokładności zna i potrafi zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe nie objęte programem nauczania analizę istniejących urządzeń spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny rysunki z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych urządzenia, w sposób wykra

19 Powtórzenie i uzupełnienie omówionych zagadnień 13. Planowanie pracy. Proces technologiczny Powtórzenie i uzupełnienie omówionych zagadnień Rodzaje połączeń materiałów w projekcie funkcjonalność i estetykę stara się wykonać jego urządzenie posiada pewne błędy technologiczne sposób łączenia i stara się uwzględnić w projekcie funkcjonalność i estetykę stara się wykonać urządzenie pod względem technicznym wykonane jest poprawnie projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii urządzenie pod względem technicznym i mechanicznym wykonane jest prawidłowo dłowo wcześniej poznane techniki rysunkowe urządzenie założenia projektowe stosuje oryginalne rozwiązania mechaniczne, konstrukcyjne i projektowe projekt spełnia wymogi ergonomii urządzenie pod względem technicznym i mechanicznym wykonane jest bez zarzutu wystawienie ocen semestralnych zgodnie z WSO oraz wymaganiami programowymi nie dokonuje klasyfikacji połączeń klasyfikacji połączeń klasyfikacji połączeń klasyfikacji połączeń klasyfikacji połączeń czający poza program nauczania urządzenie posiada dodatkowe walory projektowe i mechaniczne stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza program nauczania projekt wyjątkowo wymogi techniki, mechaniki i ergonomii klasyfikacji połączeń

20 Książeczka dla małego dziecka Książeczka dla małego dziecka nie potrafi ich scharakteryzować nie rozróżnia rodzajów połączeń ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela jest notorycznie nie przygotowany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów niektóre rodzaje połączeń materiałów określa rodzaj połączenia(połączenia rozłączne i nierozłączne) projekt wstępny tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz treść rodzaje połączeń materiałów przedstawia sposoby oznaczania połączeń określa rodzaj połączenia(połączenia rozłączne i nierozłączne) projekt wstępny na podstawie analizy istniejących już podobnych przedmiotów tworzy rysunki dobiera od rodzaje połączeń materiałów przedstawia sposoby oznaczania połączeń określa rodzaj połączenia(połączenia rozłączne i nierozłączne) przedstawia zasady doboru rodzaju połączenia do materiału i pełnionej funkcji analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opraco rodzaje połączeń materiałów przedstawia sposoby oznaczania połączeń określa rodzaj połączenia(połączenia rozłączne i nierozłączne) przedstawia zasady doboru rodzaju połączenia do materiału i pełnionej funkcji na podstawie oznaczenia określa sposób połączenia analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opraco rodzaje połączeń materiałów przedstawia sposoby oznaczania połączeń określa rodzaj połączenia(połączenia rozłączne i nierozłączne) przedstawia zasady doboru rodzaju połączenia do materiału i pełnionej funkcji na podstawie oznaczenia określa sposób połączenia połączenia nie występujące w programie nauczania analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny

21 Planowanie pracy. Proces technologiczny Budowa i zasada działania ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela nie zna rodzajów lutownic nie omawia ich działania nie zna budowy i grafikę książki sposób mocowania kartek i okładki i uwzględnia w projekcie technologię, funkcjonalność i estetykę stara się wykonać pojęcia: lutowanie miękkie i twarde, spoina zna i charakteryzuje powiednie materiały formę i wielkość oraz treść, liternictwo i grafikę książki sposób łączenia stron i okładki i stara się uwzględnić w projekcie technologię, funkcjonalność i ergonomię stara się wykonać pojęcia: lutowanie miękkie i twarde, spoina zna i charakteryzuje waniem sposobu łączenia poszczególnych książki założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii pojęcia: lutowanie miękkie i twarde, spoina zna i charakteryzuje waniem sposobu łączenia poszczególnych książki założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii, wyróżnia się pomysłowością i i jakością wykonania pojęcia: lutowanie miękkie i twarde, spoina zna i charakteryzuje rodzaje rysunki z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych książki, w sposób wykraczający poza program nauczania posiada dodatkowe walory projektowe stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza program nauczania przedmiot wyjątkowo wymogi techniki i ergonomii pojęcia: lutowanie miękkie i twarde, spoina zna i charakteryzuje rodzaje lutow

22 22 i rodzajów połączeń materiałów przy jej pomocy nie zna zasad czyszczenia lutowni nie zna zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela rodzaje lutownic ogólną budowę i zasadę działania zna sposób połączenia materiałów bezpieczeństwa przy użytkowaniu rodzaje lutownic ogólną budowę i zasadę działania zna sposób połączenia materiałów umie dobrać odpowiedni materiał na grot czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa przy użytkowaniu rodzaje lutownic ogólną budowę i zasadę działania zna sposób połączenia materiałów umie dobrać odpowiedni materiał na grot czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa przy użytkowaniu różnice pomiędzy lutownicą oporową, a transformatorową lutownic ogólną budowę i zasadę działania zna sposób połączenia materiałów umie dobrać odpowiedni materiał na grot czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa przy użytkowaniu różnice pomiędzy lutownicą oporową, a transformatorową zna wszelkie zasady bezpiecznego użycia tego urządzenia nic ogólną budowę i zasadę działania zna sposób połączenia materiałów umie dobrać odpowiedni materiał na grot czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa przy użytkowaniu różnice pomiędzy lutownicą oporową, a transformatorową zna wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania tego urządzenia posługuje się lutownicą w sposób prawidłowy i bezpieczny

23 23 Budowa i zasada działania nie zna i nie rozróżnia pojęć: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy nie zna budowy nie zna zasady budowy nie zna zasad bezpieczeństwa podczas pracy ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela pojęcia: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy budowę zna zasadę działania zna budowę bezpieczeństwa podczas pracy pojęcia: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy budowę posługując się schematem zna zasadę działania zna budowę czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa podczas pracy pojęcia: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy budowę posługując się schematem zna zasadę działania zna budowę czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa podczas pracy analizuje instrukcję obsługi urządzenia pojęcia: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy budowę schematem zna zasadę działania zna budowę czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa podczas pracy analizuje instrukcję obsługi urządzenia analizuje treści instrukcji obsługi pojęcia: wiercenie, ruch roboczy, ruch posuwowy budowę posługując się schematem zna zasadę działania zna budowę czyta instrukcję obsługi czyszczenia i konserwacji bezpieczeństwa podczas pracy analizuje instrukcję obsługi urządzenia analizuje treści instrukcji obsługi potrafi omówić prawidłowo proces wiercenia, dobór prędkości wiercenia i rodzaju wiertła do danego materiału

24 Drewno. Budowa drewna. Obróbka drewna. Materiały drewnopodobne. nie zna budowy drewna nie potrafi omówić na podstawie schematów etapów obróbki drewna nie potrafi dokonać podziału drewna ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela elementy budowy drewna na podstawie schematów etapy obróbki drewna i otrzymania gotowego elementu wymienia podział drewna zna właściwości drewna: fizyczne i mechaniczne elementy budowy drewna, określa słoje na podstawie schematów etapy obróbki drewna i otrzymania gotowego elementu właściwości drewna, jego podział porównuje właściwości drewna: fizyczne i mechaniczne elementy budowy drewna, określa słoje na podstawie schematów etapy obróbki drewna i otrzymania gotowego elementu właściwości drewna, jego podział porównuje właściwości drewna: fizyczne i mechaniczne elementy budowy drewna, określa słoje na podstawie schematów etapy obróbki drewna i otrzymania gotowego elementu właściwości drewna, jego podział porównuje właściwości drewna: fizyczne i mechaniczne wskazuje na przykładach wady drewna rozpoznaje rodzaje drewna, charakteryzuje je rozpoznaje i określa materiały drewnopochodne elementy budowy drewna, określa słoje na podstawie schematów etapy obróbki drewna i otrzymania gotowego elementu właściwości drewna, jego podział porównuje właściwości drewna: fizyczne i mechaniczne wskazuje na przykładach wady drewna rozpoznaje rodzaje drewna, charakteryzuje je rozpoznaje i określa materiały drewnopochodne określa różnice materiałów drewnianych i drewnopochodnych Narzędzia do ob nie zna i nie rozpoznaje rozpoznaje rozpoznaje rozpoznaje rozpoznaje

25 Podstawka pod róbki drewna Podstawka pod zdjęcie rozpoznaje przyrządów pomiarowych oraz narzędzi do obróbki drewna nie rozróżnia połączeń rozłącznych i nierozłącznych nie podaje przykładów połączeń: kształtowych, klejowych, łączników i wkrętów ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela jest notorycznie nie przygoto i nazywa przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna podziału połączeń drewna na rozłączne i nierozłączne, charakteryzuje je zna przykłady połączeń kształtowych, klejowych, łączników i wkrętów projekt wstępny i nazywa przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna podziału połączeń drewna na rozłączne i nierozłączne, charakteryzuje je połączenia kształtowe rodzaje, sposób wykonania połączenia klejowe, łączniki i wkręty projekt wstępny i nazywa przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna podziału połączeń drewna na rozłączne i nierozłączne, charakteryzuje je połączenia kształtowe rodzaje, sposób wykonania połączenia klejowe, łączniki i wkręty nazywa i opisuje operacje technologiczne, określa czas ich trwania analizę istnieją i nazywa przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna podziału połączeń drewna na rozłączne i nierozłączne, charakteryzuje je połączenia kształtowe rodzaje, sposób wykonania połączenia klejowe, łączniki i wkręty nazywa i opisuje operacje technologiczne, określa czas ich trwania opisuje charakterystyczne cechy połączeń, stosuje je w praktyce analizę istnieją i nazywa przyrządy pomiarowe oraz narzędzia do obróbki drewna podziału połączeń drewna na rozłączne i nierozłączne, charakteryzuje je połączenia kształtowe rodzaje, sposób wykonania połączenia klejowe, łączniki i wkręty nazywa i opisuje operacje technologiczne, określa czas ich trwania opisuje charakterystyczne cechy połączeń, stosuje je w praktyce dobiera materiał do wykonywanego produktu prace z drewna analizę istniejących

26 26 zdjęcie wany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela tworzy rysunki materiały formę i wielkość podstawki sposób mocowania zdjęcia i uwzględnia w projekcie technologię, funkcjonalność i estetykę stara się wykonać na podstawie analizy istniejących już podobnych przedmiotów tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz sposób mocowania zdjęcia sposób łączenia stron i okładki i stara się uwzględnić w projekcie technologię, funkcjonalność i ergonomię stara się wykonać cych przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych podstawki założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii cych przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych podstawki założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii, wyróżnia się pomysłowością i i jakością wykonania przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny rysunki z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych podstawki, w sposób wykraczający poza program nauczania posiada dodatkowe walory projektowe stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza program nauczania przedmiot wyjątkowo

27 Projekt i wykonanie modelu Projekt i wykonanie: robot jest notorycznie nie przygotowany do lekcji nie pracuje na lekcji nie wykonuje żadnego z ćwiczenia w żadnym z wyznaczonych terminów ma lekceważący stosunek do, odmawia współpracy z nauczycielem, nie wypełnia poleceń nauczyciela projekt wstępny tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz funkcję robota sposób mocowania poszczególnych części i uwzględnia w projekcie technologię, funkcjonalność i estetykę stara się wykonać projekt wstępny na podstawie analizy istniejących już podobnych przedmiotów tworzy rysunki materiały formę i wielkość oraz funkcję robota sposób łączenia poszczególnych części i stara się uwzględnić w projekcie technologię, funkcjonalność i ergonomię analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych robota założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową rysunki z opracowaniem sposobu łączenia poszczególnych robota założenia projektowe przedmiot spełnia wymogi ergonomii, wyróżnia się pomy wymogi techniki i ergonomii analizę istniejących przedmiotów spełniających tę funkcję, przeglądarką internetową i innymi materiałami źródłowymi w sposób wyczerpujący i wszechstronny rysunki z dokładnym opracowaniem metod łączenia poszczególnych robota, w sposób wykraczający poza program nauczania posiada dodatkowe walory projektowe stosuje oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i projektowe wykraczające poza pro

28 Ochrona środowiska naturalnego Recykling segregacja odpadów. nie zna i nie potrafi scharakteryzować pojęć: recykling, odpady i segregacja odpadów nie potrafi podać podstawowych źródeł zanieczyszczeń nie zna znaczenia znaków stosowanych na opakowaniach produktów, związanych z ochroną środowiska nie wykazuje chęci nauczenia się omawianego materiału nie współpracuje z nauczy pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów źródła zanieczyszczeń znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska stara się wykonać pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów źródła zanieczyszczeń znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnym pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów źródła zanieczyszczeń znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnym wykazuje świadomość słowością i i jakością wykonania pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów źródła zanieczyszczeń znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnym wykazuje świadomość konieczności segre gram nauczania przedmiot wyjątkowo wymogi techniki i ergonomii pojęcia: recykling, odpady, segregacja odpadów źródła zanieczyszczeń znaki stosowane na opakowaniach produktów związane z ochroną środowiska zależność między rozwojem techniki a środowiskiem naturalnym wykazuje świadomość konieczności segregacji śmieci segreguje śmieci we własnym gospo

29 29 cielem wykazuje lekceważący stosunek do lekcji konieczności segregacji śmieci segreguje śmieci we własnym gospodarstwie domowym gacji śmieci segreguje śmieci we własnym gospodarstwie domowym sposoby ochrony środowiska darstwie domowym sposoby ochrony środowiska określa przetwarzanie metali i stopów 20. Projekt Oni zmienili świat wyboru wynalazcy z uwagi na nowatorskie rozwiązania techniczne i ich znaczenie dla rozwoju ludzkości przedstawia zasadę działania wynalazku wkład wybranego wynalazku w rozwój techniki prezentuje sylwetkę wynalazcy 21. Oceny roczne Wystawienie według WSO oraz zgodnie z wymaganiami programowymi 1 Wymagania programowe materiału nauczania zajęć technicznych w klasie I powstały w oparciu o Zajęcia techniczne program nauczania dla gimnazjum autorstwa Urszuli Białki, wydawnictwo OPERON

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3c, 3d WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3a, 3b, 3c WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Ocenę niedostateczną posiada wiadomości i znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

I I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI

I I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć Technicznych - pierwszy rok nauki w gimnazjum. Kl.II gimnazjum Semestr I I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych. Stopień opanowania wiedzy. Zastosowanie wiedzy w działaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne Wymagania na ocenę celującą. Uczeń: opanował pełny zakres treści zawartych w podstawie programowej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA:

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i samodzielnie. Zadania wykonuje starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń:

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń: Wynalazczość Ochrona przeciwpożaro wa Zasady BHP na lekcjach techniki MODUŁ Gimnazjum Nr 2 w Łukowie. Rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału do przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. 1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania uczenia się, jego aktywność,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podręcznik Ewa Bubak, Technika na co dzień, cz.1 - kl.4 i 5, cz. 2 - kl. 6; WSiP KLASA 5 OCENA CELUJĄCĄ umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, prezentuje

Bardziej szczegółowo

podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice omawia normy techniczne i ich znaczenie definiuje pojęcia: normalizacji

podaje wymiary formatów arkuszy stosowanych w technice omawia normy techniczne i ich znaczenie definiuje pojęcia: normalizacji PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Klasa I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany,

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie I. WYMAGANIA OGÓLNE z zajęć technicznych Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie Nauczyciel techniki powinien dostosować swoje wymagania i kryteria ocen do pracy z uczniem o mniejszej sprawności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności [P] Ponadpodstawowe [PP] [P]

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K 1 S t r o n a WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K l a s y I LP OCENA KRYTERIA OCENY 1 2 Celujący otrzymuje uczeń który spełnia wymogi oceny bardzo dobrej oraz: Bardzo dobry: spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni Program nauczania realizowany z nową podstawą programową: 1. W systemie oceniania z techniki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum Wymagania edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2016/2017 Tematy 1-16 Rozdział: Zasady bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE III Dział I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI (3 godziny lekcyjne) zna przedmiotowe zasady oceniania, omawia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: Renata Główczyk OPRACOWANO

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) BHP, ORGANIZACJA PRACY ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej wymieniam zawartość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II Lp. 1. Temat lekcji Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie zajęć technicznych. Przepisy BHP na zajęciach z techniki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki

Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy z techniki na podstawie podr cznika Technika. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Zawód: technik mechatronik 311410/T-4 - klasa II Kryteria wymagań proponowanych na poszczególne oceny I. Montaż elementów podzespołów i zespołów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA GIMNAZJUM I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Formy oceniania: Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje się systematycznie, w różnych

Bardziej szczegółowo