URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,"

Transkrypt

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211

2 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ZAANGAŻOWANIE BANKÓW WOBEC GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Liczba kredytów mieszkaniowych na koniec 21 r Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 21 r Wskaźnik bieżący LtV na koniec 21 r Struktura kredytów mieszkaniowych wg roku uruchomienia Liczba i wartość kredytów Kredyty zagrożone Kredyty opóźnione w spłacie Kredyty spisane w ciężar rezerw i sprzedane KREDYTY MIESZKANIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH UDZIELONE W 21 R Liczba kredytów Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w 21 r Wskaźnik LtV kredytów udzielonych w 21 r KREDYTY MIESZKANIOWE - PRZEWALUTOWANIA Liczba i wartość przewalutowanych kredytów STRUKTURA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DENOMINOWANYCH W WALUTACH OBCYCH WYBRANE ELEMENTY POLITYKI KREDYTOWEJ W ZAKRESIE NOWO UDZIELANYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH PODSUMOWANIE

4 - 4 -

5 WSTĘP W kwietniu 211 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wysłał do banków ankietę dotyczącą kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych, stanowiącą kontynuację oraz rozszerzenie dwóch badań ankietowych skierowanych do banków w poprzednich latach (w styczniu 29 r. oraz w styczniu 21 r.). Celem badania było zebranie aktualnych informacji na temat kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym ich przewalutowań oraz dalsza analiza zmian zachodzących w polityce kredytowej banków. Na ankietę odpowiedziały wszystkie badane banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych (37). Ankietą, w drodze konsultacji z bankami, nie objęto 6 podmiotów, dla których łączny udział w portfelu kredytów mieszkaniowych był marginalny (,35%). W celu uproszczenia zapisu w dalszej części materiału termin banki będzie dotyczył grupy instytucji objętych badaniem ankietowym. 1. ZAANGAŻOWANIE BANKÓW WOBEC GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH 1.1. Liczba kredytów mieszkaniowych na koniec 21 r. Na r. w portfelach banków znajdowało się 1 516,6 tys. aktywnych umów kredytowych, z tego 717,9 tys. walutowych, głównie denominowanych w CHF (621,7 tys.). Najwięcej (882,9 tys.) umów kredytowych dotyczyło kredytów o wartości do 15 tys. zł, a wg pierwotnego okresu trwania umowy najwięcej (723,7 tys.) umów znajdowało się w przedziale od 2 do 3 lat. Struktura liczby umów kredytowych dla gospodarstw domowych (stan na koniec grudnia 21 r.) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych Walutowe Walutowe Walutowe Walutowe Ogółem CHF EUR pozostałe LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH - sztuki Ogółem, w tym: według wartości (na dzień bilansowy) x x x x x x - do 15 tys. zł powyżej 15 tys. zł do 3 tys. zł powyżej 3 tys. zł do 45 tys. zł powyżej 45 tys. zł do 6 tys. zł powyżej 6 tys. zł według pierwotnego okresu trwania (na dzień bilansowy) x x x x x x - do 1 lat powyżej 1 lat do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 15 tys. zł LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH sztuki 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH sztuki do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat Liczba umów kredytowych na koniec 21 r. (procentowo według kwoty kredytu) 3,59% 3,34% 1,45% 1,2% 5,17% 6,% 5,8% 6,13% 5,32% 9,4% 21,85% 13,91% 44,58% 16,13% 43,28% 25,45% 58,22% 7,33% 29,71% 29,14% do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł - 5 -

6 Liczba umów kredytowych na koniec 21 r. (procentowo według okresu udzielenia kredytu),89% 8,2% 13,71% 4,37%,56% 2,38% 1,36% 12,79% 6,22%,38% 1,88% 6,34% 47,72% 29,48% 42,61% 32,9% 53,87% 25,77% 51,64% 3,76% do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat 1.2. Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 21 r. Wartość uruchomionych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na r. wyniosła 266,8 mld zł, z tego 169,1 mld zł walutowe, zwłaszcza denominowane w CHF (148,4 mld zł). Największy wolumen tych kredytów (81,2 mld zł) znajdował się w przedziale wartości od 15 tys. zł do 3 tys. zł, natomiast uwzględniając pierwotny okres trwania umowy największy wolumen kredytów (158,8 mld zł) znajdował się w przedziale od 2 do 3 lat. Struktura kredytów (wg wartości) dla gospodarstw domowych (stan na koniec grudnia 21 r.) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych Walutowe Walutowe Walutowe Walutowe Ogółem CHF EUR pozostałe WARTOŚĆ URUCHOMIONYCH KREDYTÓW - według wartości nominalnej w tys. zł Ogółem, w tym: według wartości (na dzień bilansowy) x x x x x x - do 15 tys. zł powyżej 15 tys. zł do 3 tys. zł powyżej 3 tys. zł do 45 tys. zł powyżej 45 tys. zł do 6 tys. zł powyżej 6 tys. zł według pierwotnego okresu trwania (na dzień bilansowy) x x x x x x - do 1 lat powyżej 1 lat do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat WARTOŚĆ URUCHOMIONYCH KREDYTÓW według wartości nominalnej w mld zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł WARTOŚĆ URUCHOMIONYCH KREDYTÓW według wartości nominalnej w mld zł do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat Wartość uruchomionych kredytów na koniec 21 r. (procentowo według kwoty kredytu) 1,44% 17,85% 21,99% 5,73% 14,37% 9,19% 35,1% 22,9% 13,9% 14,87% 27,46% 14,% 21,25% 1,81% 28,11% 19,27% 3,45% 35,61% 21,69% 25,83% do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł do 15 tys. zł 15 tys. zł do 3 tys. zł 3 tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł - 6 -

7 1.3. Wskaźnik bieżący LtV na koniec 21 r. Szacunkową wartość wskaźnika LtV przesłały 32 banki (spośród 37 odpowiadających na ankietę). Ukształtował się on w granicach od 36,7% do 137,6%. Przy czym 21 banków miało LtV w przedziale do 8% (w tym 14 z nich do 7%). W 6 bankach wyniósł on 1% i więcej. Najwięcej umów kredytowych (847,8 tys.) na koniec 21 r. znajdowało się w przedziale LtV do 7%, także w tym przedziale był największy wolumen kredytów mieszkaniowych (12,2 mld zł). Struktura umów kredytowych (wg relacji LtV) dla gospodarstw domowych (stan na koniec grudnia 21 r.) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych Walutowe Walutowe Walutowe Walutowe Ogółem CHF EUR pozostałe LTV - szacunkowa wartość LTV portfela kredytowego - % Liczba umów kredytowych (na dzień bilansowy) x x x x x x - LTV do 7% LTV powyżej 7% do 8% LTV powyżej 8% do 9% LTV powyżej 9% do 1% LTV powyżej 1% do 11% LTV powyżej 11% Wartość kredytów (na dzień bilansowy) x x x x x x - LTV do 7% LTV powyżej 7% do 8% LTV powyżej 8% do 9% LTV powyżej 9% do 1% LTV powyżej 1% do 11% LTV powyżej 11% LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH sztuki 12 1 WARTOŚĆ URUCHOMIONYCH KREDYTÓW według wartości nominalnej w mld zł LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% Liczba umów kredytowych na koniec 21 r. (procentowo według LTV) 3,37% 6,83% 2,48% 1,9% 4,3% 14,96% 15,99% 15,13% 7,73% 14,22% 8,19% 56,65% 9,85% 62,87% 9,83% 7,61% 9,4% 49,5% 4,94% 1,48% 13,91% 16,51% 5,63% 12,53% LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% LTV do 7% 7% do 8% 8% do 9% 9% do 1% 1% do 11% 11% 1.4. Struktura kredytów mieszkaniowych wg roku uruchomienia Liczba i wartość kredytów. Z ogólnej liczby (1,5 mln) kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych znajdujących się w bilansach banków na r. najwięcej zostało uruchomionych w 28 r. (268,6 tys., 17,7%) i w 27 r (256, tys., 16,9%). W strukturze walutowej największy odsetek (22,1%) umów kredytowych złotowych pochodziło z 21 r. natomiast denominowanych w walutach obcych (24,7%) z 28 r

8 Liczba umów kredytowych (procentowo według roku uruchomienia) 14,68% 16,88% 9,37% 14,86% 17,71% 11,7% ,79% 19,4% 5,35% 11,42% 22,8% 17,39% ,3% 3,18% 2,53% 15,88% 16,59% 28,25% ,8% 1,1%,72% 1,8% 2,11% 45,51% Wartość kredytów wg stanu na r. (procentowo według roku uruchomienia) 5,9% 4,85% 13,2% 2,39% 16,8% 26,94% 12,64% 2,36% 2,58% 4,4% 8,39% 12,77% 28,47% 23,4% 4,96% 18,6% 1,76% 3,9% 8,83% 23,4% 39,45% 1,7%,52% 5,64% 1,3% 1,53% 26,67% 63,26% i i i i Pod względem wolumenu kredytów na koniec 21 r., największy udział posiadały kredyty uruchomione w 28 r. (71,9 mld zł, 26,9%) i w 27 r. (54,4 mld zł, 2,4%). W strukturze walutowej najwięcej kredytów złotowych pochodziło z 21 r. (27,8 mld zł, 28,5%), a denominowanych w walutach obcych z 28 r. (59,4 mld zł, 35,1%) Kredyty zagrożone. Liczba umów kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych/ze stwierdzoną utratą wartości wyniosła na koniec 21 r. 26,8 tys., a ich wartość 5,1 mld zł. Najwięcej z nich (7,2 tys.) zostało uruchomionych w 24 r. i latach szych oraz (5,4 tys.) w 27 r. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5% Udział złych kredytów na koniec 21 r. uruchomionych w poszczególnych latach (wskażnik wg liczby umów) Ogółem WalutoweCHF 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% Jakość kredytów na koniec 21 r. uruchomionych wposzczególnych latach (wskażnik wg wartości portfela) Ogółem WalutoweCHF Walutowe pozostałe,% i,% i Na koniec 21 r. najwyższe udziały (odpowiednio: 4,8% i 2,7%) kredytów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych/ze stwierdzoną utratą wartości w kredytach uruchomionych w poszczególnych latach dotyczyły 24 r. (i lat szych) oraz 25 r. W strukturze walutowej najwyższy udział kredytów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych/ze stwierdzoną utratą wartości w kredytach uruchomionych w poszczególnych latach dla kredytów złotowych wyniósł 7,4%, a dla denominowanych w walutach obcych 3,5% dla 24 r. (i lat szych)

9 Kredyty opóźnione w spłacie. W portfelach banków znajdowało się 3,3 tys. kredytów opóźnionych w spłacie (najwięcej - 44,4% opóźnionych w spłacie powyżej 18 dni i 4,6% opóźnionych od 31 do 9 dni). Kredyty walutowe stanowiły 36,7% (11,1 tys.) kredytów opóźnionych w spłacie Opóźnienie w spłacie kredytów ogółem uruchomionych w poszczególnych latach (wskażnik wg liczby umów) i opóźnienie w spłacie 31 9 dni opóźnienie w spłacie dni opóźnienie w spłacie powyżej 18 dni Opóźnienie w spłacie kredytów walutowych uruchomionych w poszczególnych latach (wskażnikk wg liczby umów) i opóźnienie w spłacie 31 9 dni opóźnienie w spłacie dni opóźnienie w spłacie powyżej 18 dni Liczba umów kredytowych ogółem z opóźnieniem w spłacie (procentowo według roku uruchomienia) Liczba umów kredytowych walutowychh z opóźnieniemm w spłacie (procentowo według roku uruchomienia) Wartość kredytów opóźnionych w spłacie wyniosła na koniec 21 r. 6,5 mld zł (przy czym największe wolumeny 2,3 mld złł i 1,6 mld zł z dotyczyły kredytów uruchomionych w 28 r. i 27 r.). Prawie 45% (2,9 mld zł) tych kredytów stanowiły kredyty opóźnione od 31 do 9 dni, w tym 1,1 mld zł uruchomionych w 28 r

10 1 2 Opóźnienie w spłacie kredytów ogółem uruchomionych w poszczególnych latach (wskażnik wg wartości portfela), mln zł 7 Opóźnienie w spłacie kredytów walutowych uruchomionych w poszczególnych latach (wskażnik wg wartości portfela), mln zł i opóźnienie w spłacie 31 9 dni opóźnienie w spłacie dni opóźnienie w spłacie powyżej 18 dni i opóźnienie w spłacie 31 9 dni opóźnienie w spłacie dni opóźnienie w spłacie powyżej 18 dni Wolumen walutowych kredytów stanowił 45,5% (2,8 mld zł) ogółu kredytów opóźnionych w spłacie Kredyty spisane w ciężar rezerw i sprzedane. Z 37 ankietowanych banków, 16 spisało w ciężar rezerw 797 kredytów mieszkaniowych. Zdecydowaną większość (678) stanowiły kredyty złotowe o wartości na dzień spisania 1,5 mld zł Kredyty spisane w ciężar rezerw (z uruchomionych w danym roku) wg liczby uruchomionych i Ogółem WalutoweCHF Kredyty spisane w ciężar rezerw (z uruchomionych w danym roku) wg wartości portfela, mln zł i Ogółem WalutoweCHF Z kolei 1 ankietowanych banków sprzedało 673 kredyty, o wartości na dzień sprzedaży 76,2 mln zł. Zarówno w liczbie (59), jak i wolumenie (51,1 mln zł) przeważały kredyty uruchomione w 24 r. i latach szych. 6 Kredyty sprzedane (z uruchomionych w danym roku) wg liczby uruchomionych 6 Kredyty sprzedane (z uruchomionych w danym roku) wg wartości portfela, mln zł Ogółem 4 Ogółem 3 WalutoweCHF 3 WalutoweCHF i i 2. KREDYTY MIESZKANIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH UDZIELONE W 21 R Liczba kredytów. W 21 r. ankietowane banki udzieliły 233,4 tys. kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (w 78,8% były to umowy w PLN). Najwięcej w III i IV kwartale 21 r. odpowiednio: 64,2 tys. i 62,6 tys. kredytów. Najwięcej umów (47,5%) dotyczyło kredytów o wartości do 15 tys. zł, przy czym dominowały w tym przedziale kredyty złotowe (55,5%), natomiast wśród kredytów denominowanych w walutach obcych przeważały (36,9%) kredyty w przedziale od 15 tys. zł do 3 tys. zł

11 Wg pierwotnego okresu trwania umowy najwięcej (122,4 tys., 52,4%) umów było udzielanych na okres od 2 lat do 3 lat. Struktura liczby kredytów dla gospodarstw domowych udzielonych w 21 r. Kredyty udzielone w poszczególnych KWARTAŁACH 21 r. ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE WALUTOWEWALUTOWEWALUTOWEWALUTOWE I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH - sztuki Ogółem, w tym: według wartości nominalnej x x x x x x x x x x x x - do 15 tys. zł powyżej 15 tys. zł do 3 tys. zł powyżej 3 tys. zł do 45 tys. zł powyżej 45 tys. zł do 6 tys. zł powyżej 6 tys. zł według pierwotnego okresu trwania (na dzień bilansowy) x x x x x x x x x x x x - do 1 lat powyżej 1 lat do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH ZŁOTOWYCH sztuki (wg wartości nominalnej) 6 LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH WALUTOWYCH sztuki (wg wartości nominalnej) 25 do 15 tys. zł 5 do 15 tys. zł 2 15 tys. zł do 3 tys. zł 4 15 tys. zł do 3 tys. zł 15 3 tys. zł do 45 tys. zł 3 3 tys. zł do 45 tys. zł 1 45 tys. zł do 6 tys. zł 2 45 tys. zł do 6 tys. zł 5 6 tys. zł 1 6 tys. zł I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV 21 3 LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH ZŁOTOWYCH sztuki (wg pierwotnego okresu trwania) LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH WALUTOWYCH sztuki (wg pierwotnego okresu trwania) 25 do 1 lat do 1 lat lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat I 21 II 21 III 21 IV I 21 II 21 III 21 IV Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w 21 r. Łączna wartość (wynikająca z umowy) udzielonych w 21 r. kredytów wyniosła 49,1 mld zł (32,6 mld zł złotowe i 16,5 mld walutowe). Najwyższy wolumen (16,8 mld zł, w tym 12,7 mld zł w PLN) udzielonych kredytów dotyczył przedziału od 15 tys. zł do 3 tys. zł. W przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych ich największy wolumen (4,7 mld zł) dotyczył przedziału od 3 tys. zł do 45 tys. zł. Struktura wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych udzielonych w 21 r. Kredyty udzielone w poszczególnych KWARTAŁACH 21 r. ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE WALUTOWEWALUTOWEWALUTOWEWALUTOWE I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV WARTOŚĆ KREDYTÓW WYNIKAJĄCA Z UMOWY - tys. zł Ogółem, w tym: według wartości x x x x x x x x x x x x - do 15 tys. zł powyżej 15 tys. zł do 3 tys. zł powyżej 3 tys. zł do 45 tys. zł powyżej 45 tys. zł do 6 tys. zł powyżej 6 tys. zł według pierwotnego okresu trwania (na dzień bilansowy) x x x x x x x x x x x x - do 1 lat powyżej 1 lat do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat Wg pierwotnego okresu trwania największy wolumen kredytów w 21 r. (3,3 mld zł, 61,6%) był udzielany na okres od 2 lat do 3 lat

12 4 WARTOŚĆ KREDYTÓW ZŁOTOWYCH wynikająca z umowy (wg wartości nominalnej) mln zł 1 6 WARTOŚĆ KREDYTÓW WALUTOWYCH wynikająca z umowy (wg wartości nominalnej) mln zł 3 5 do 15 tys. zł 1 4 do 15 tys. zł tys. zł do 3 tys. zł tys. zł do 3 tys. zł tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł tys. zł do 45 tys. zł 45 tys. zł do 6 tys. zł 6 tys. zł I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV 21 6 WARTOŚĆ KREDYTÓW ZŁOTOWYCH wynikająca z umowy (wg pierwotnego okresu trwania) mln zł 3 5 WARTOŚĆ KREDYTÓW WALUTOWYCH wynikająca z umowy (wg pierwotnego okresu trwania) mln zł do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat do 1 lat 1 lat do 2 lat 2 lat do 3 lat 3 lat do 4 lat 4 lat I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV Wskaźnik LtV kredytów udzielonych w 21 r. Najwięcej umów kredytowych (93,5 tys, tj. 4,3%) z udzielonych w 21 r. znajdowało się w przedziale LtV od 75% do 1%, także w tym przedziale LtV był największy wolumen kredytów mieszkaniowych udzielonych w 21 r. (24,2 mld zł). Struktura liczby i wolumenu kredytów udzielonych w 21 r. (wg relacji LtV) dla gospodarstw domowych Kredyty udzielone w poszczególnych KWARTAŁACH 21 r. ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE ZŁOTOWE WALUTOWEWALUTOWEWALUTOWEWALUTOWE I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV LTV W MOMENCIE UDZIELENIA KREDYTU (wartość kredytu wynikająca z umowy / wartość nieruchomości wynikająca z umowy) - % 1/ Liczba umów kredytowych - sztuki Ogółem, w tym: do 5% powyżej 5% do 75% powyżej 75% do 1% powyżej 1% / Wartość kredytów wynikająca z umów kredytowych - tys. zł Ogółem, w tym: do 5% powyżej 5% do 75% powyżej 75% do 1% powyżej 1% LTV LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH ZŁOTOWYCH sztuki LTV LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH WALUTOWYCH sztuki do 5% 5% do 75% do 5% 5% do 75% % do 1% 1% % do 1% 1% I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV

13 LTV WARTOŚĆ KREDYTÓW ZŁOTOWYCH wynikająca z umów mln zł LTV WARTOŚĆ KREDYTÓW WALUTOWYCH wynikająca z umów mln zł do 5% 2 5 do 5% % do 75% 1 5 5% do 75% 2 75% do 1% 1 75% do 1% 1 1% 5 1% I 21 II 21 III 21 IV 21 I 21 II 21 III 21 IV KREDYTY MIESZKANIOWE - PRZEWALUTOWANIA Liczba i wartość przewalutowanych kredytów. Na koniec 21 r. w portfelach ankietowanych banków znajdowało się 6,5 tys. kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe (o łącznej wartości 1,1 mld zł) oraz 1,4 tys. kredytów przewalutowanych ze złotowych na walutowe (o łącznej wartości 2,8 mld zł). Najwięcej kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe (3,5 tys.) pochodzi z 24 r. i lat szych oraz z 25 r. (,8 tys.). Natomiast najwięcej przewalutowanych ze złotowych na walutowe (5 tys. i 1,9 tys.) pochodzi z 27 r. i 26 r. 25 LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH PRZEWALUTOWANYCH NA ZŁOTE sztuki 6 LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH PRZEWALUTOWANYCH NA WALUTĘ sztuki i kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) i kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) Ponad połowa (56,3%) kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe na dzień przewalutowania była zaklasyfikowana do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości, a ich wolumen stanowił aż 71% wartości przewalutowanych kredytów WARTOŚĆ BILANSOWA NA R. KREDYTÓW PRZEWALUTOWANYCH NA ZŁOTE WG ROKU UDZIELENIA mln zł i kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) WARTOŚĆ BILANSOWA NA R. KREDYTÓW PRZEWALUTOWANYCH NA WALUTĘ WG ROKU UDZIELENIA mln zł i kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) Odmienna sytuacja dotyczyła kredytów przewalutowanych ze złotowych na walutowe, gdzie do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości było zakwalifikowanych,2% przewalutowanych kredytów, a ich wolumen stanowił zaledwie,4% wartości przewalutowanych kredytów

14 Struktura liczby i wolumenu przewalutowanych kredytów Rok udzielenia kredytu i LICZBA UMÓW KREDYTOWYCH - sztuki Kredyty przewalutowane z walutowych na złotowe, w tym: a/ kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) b/ kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) Kredyty przewalutowane ze złotowych na walutowe a/ kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) b/ kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) WARTOŚĆ BILANSOWA UDZIELONYCH KREDYTÓW - tys. zł Kredyty przewalutowane z walutowych na złotowe, w tym: a/ kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) b/ kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) Kredyty przewalutowane ze złotowych na walutowe a/ kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją/bez rozpoznanej utraty wartości (na dzień przewalutowania) b/ kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania) STRUKTURA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DENOMINOWANYCH W WALUTACH OBCYCH. Na koniec 21 r. w portfelach banków znajdowało się 73,4 tys. kredytów denominowanych w walutach obcych spłacanych w walucie kredytu (zgodnie z zaleceniami Rekomendacji S II), co stanowiło 1,2% całkowitej liczby umów kredytowych denominowanych w walutach obcych. Najwięcej tych kredytów (19,2 tys.) zostało udzielonych w 28 r Liczba umów kredytowych spłacanych w walucie oryginalnej (walucie kredytu) według okresu udzielenia zakup waluty możliwy jest wyłącznie w Banku, w którym klient posiada kredyt zakup waluty możliwy jest poza Bankiem, ale Bank nie prowadzi obsługi kasowej w walucie kredytu Ogólna wartość kredytów spłacanych w walucie oryginalnej (walucie kredytu) w mln zł według okresu udzielenia zakup waluty możliwy jest wyłącznie w Banku, w którym klient posiada kredyt zakup waluty możliwy jest poza Bankiem, ale Bank nie prowadzi obsługi kasowej w walucie kredytu 24 lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 I pół. 21 II pół. 21 zakup waluty możliwy jest poza Bankiem, a Bank prowadzi obsługę kasową w walucie kredytu 24 lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 I pół. 21 II pół. 21 zakup waluty możliwy jest poza Bankiem, a Bank prowadzi obsługę kasową w walucie kredytu Wartość kredytów denominowanych w walutach obcych spłacanych w walucie kredytu wyniosła na koniec 21 r. 28,2 mld zł (16,7% całkowitego wolumenu kredytów mieszkaniowych walutowych). Największy wolumen tych kredytów (9,5 mld zł) został udzielony w 28 r. Systematycznie zwiększa się odsetek wolumenu kredytów spłacanych w walucie kredytu w relacji do ogółu kredytów walutowych udzielonych w poszczególnych latach (np. w 29 r. i 21 r. udział ten wynosił 33,4% i 34,%, podczas gdy w 27 r. i 28 r. było to odpowiednio 15,2% oraz 16,%). Zdecydowana większość (89,8%) umów kredytów denominowanych w walutach obcych o łącznej wartości na koniec 21 r. 14,9 mld zł była spłacana w złotych. 12 Liczba umów kredytowych indeksowanych do walut obcych spłacanych w złotych, według okresu udzielenia 3 Ogólna wartość kredytów indeksowanych do walut obcych spłacanych w złotychw (mln zł) według okresu udzielenia lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 I pół. 21 II pół lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 I pół. 21 II pół. 21 Analizując liczbę oraz wartość walutowych umów kredytowych zawartych w poszczególnych latach na tle kursu walutowego (CHF/PLN) można zauważyć, że najwięcej umów kredytowych zostało udzielonych w czasie gdy

15 kurs PLN/CHF był na niskim poziomie (rok 27 i 28). Obecnie przy najwyższych w historii kursach PLN do CHF wartość tych kredytów udzielonych w okresach najniższego kursu jest znacznie wyższa. w sztukach Liczba umów kredytowych walutowych według okresu udzielenia 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 PLN/CHF w mln zł Wartość umów kredytowych walutowych według okresu udzielenia 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 PLN/CHF 24 lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 Liczba umów kredytowych walutowych według okresu udzielenia MAX PLN/CHF w danym półroczu MIN PLN/CHF w danym półroczu ŚREDNI PLN/CHF w danym półroczu I pół. 21 II pół lub I pół. 25 II pół. 25 I pół. 26 II pół. 26 I pół. 27 II pół. 27 Wartość umów kredytowych walutowych według okresu udzielenia w mln zł MAX PLN/CHF w danym półroczu MIN PLN/CHF w danym półroczu ŚREDNI PLN/CHF w danym półroczu I pół. 28 II pół. 28 I pół. 29 II pół. 29 I pół. 21 II pół WYBRANE ELEMENTY POLITYKI KREDYTOWEJ W ZAKRESIE NOWO UDZIELANYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH. Przeciętna marża kredytów mieszkaniowych złotowych w ankietowanych bankach wahała się w przedziale od,5% do 3,9% w 21 r., a kredytów walutowych od,5% do 3,7%. W porównaniu z 29 r. jej dolny poziom nie zmienił się (,5%) zarówno dla kredytów złotowych, jak i walutowych, natomiast maksymalny obniżył się dla złotowych z 5,6%, a walutowych z 5,%. 6,% Przeciętna marża (w %) 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% MAX MIN MEDIANA,% Kredyty złotowe Kredyty walutowe Okres na jaki ankietowane banki udzielały kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w 21 r. wahał się od 15 do 5 lat dla kredytów złotowych i od 2 do 5 lat dla walutowych. Najwięcej (9 banków) udzielało kredytów złotowych na maksymalnie 4 lat, a walutowych (8 banków) na 3 lat. 6 Maksymalny okres kredytowania (w latach) MAX MIN DOMINANTA Kredyty złotowe Kredyty walutowe Maksymalna wielkość wskaźnika LtV w bankach w 21 r. dla kredytów złotowych wahała się od 8% do 11%, a dla walutowych od 7% do 12%

16 Najwięcej (1 banków) charakteryzowało się maksymalnym LtV na poziomie 1% dla kredytów złotowych, a dla kredytów walutowych (5 banków) na poziomie 8%. 16% Maksymalny poziom LtV (w %) 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% MAX MIN DOMINANTA % Kredyty złotowe Kredyty walutowe Widać w porównaniu do 29 r., że banki złagodziły politykę ostrożnościową zwiększając poziom maksymalnego LtV, zarówno dla kredytów złotowych, jak i walutowych. WERYFIKACJA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ Jaką metodę weryfikacji wartości zabezpieczeń stosuje bank? Z odpowiedzi udzielonych przez banki na pytania zawarte w ankiecie wynika, że zasadą jest weryfikowanie wartości nieruchomości, jeżeli ma ona stanowić zabezpieczenie kredytu bądź pożyczki. Stosowana przez banki metoda weryfikacji wartości zabezpieczeń zależy najczęściej od rodzaju oraz kwoty kredytu lub pożyczki, aczkolwiek niektóre banki jednolicie traktują zabezpieczenia wszystkich wierzytelności. Wartość nieruchomości banki ustalają na podstawie: operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego; w niektórych bankach wycena taka jest dodatkowo weryfikowana przez doświadczonego pracownika, oszacowania wartości nieruchomości, które zwykle przeprowadza pracownik banku wykazujący się doświadczeniem i wiedzą w zakresie wyceny nieruchomości, zwykle posiłkując się danymi z porównawczej bazy cen nieruchomości, własnej lub zewnętrznej. Najważniejszym parametrem decydującym o użyciu pierwszej albo drugiej metody jest wnioskowana kwota kredytu bądź pożyczki, a także charakter nieruchomości (mieszkalny lub niemieszkalny) oraz dostępność danych porównawczych. 6. PODSUMOWANIE. Wartość uruchomionych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na r. wyniosła 266,8 mld zł, z tego 63,4% stanowiły kredyty walutowe (głównie nominowane w CHF 88%). Uwzględniając pierwotny okres trwania umowy największy wolumen kredytów (158,8 mld zł) znajdował się w przedziale od 2 do 3 lat. Szacunkowa wartość wskaźnika LtV na koniec 21 r. ukształtowała się w granicach od 36,7% do 137,6%. Przy czym w 21 bankach w przedziale do 8%, w 5 bankach od 8% do 1% i w 6 bankach 1% i powyżej. W przypadku kredytów o wysokim LTV pojawia się pytanie o skalę potencjalnych strat, gdyby doszło do konieczności realizacji przez banki zabezpieczeń (w postaci sprzedaży mieszkań) na masową skalę. Prowadziłoby to zapewne do załamania cen na rynku nieruchomości, a banki poniosłyby straty (jednocześnie nastąpiłby wzrost LTV pozostałego portfela). W przypadku banków posiadających bardzo duży udział kredytów walutowych skala strat byłaby istotnie wyższa. Istotę ryzyka związanego z kredytami walutowymi uwidoczniło silne osłabienie złotego do jakiego doszło w II połowie 28 r. i na początku 29 r. oraz w lipcu i sierpniu 211 r. W jego rezultacie, nastąpił skokowy wzrost zadłużenia klientów posiadających kredyt w CHF i jest wyższy niż w momencie zaciągnięcia kredytu. Z ogólnej liczby (1,5 mln) kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych znajdujących się w bilansach banków na r. najwięcej (17,7%) zostało uruchomionych w 28 r. i (16,9%) w 27 r. W strukturze

17 walutowej największy odsetek (22,1%) umów kredytowych złotowych został uruchomiony w 21 r. natomiast denominowanych w walutach obcych (24,7%) w 28 r. Analogicznie pod względem wolumenu kredytów na koniec 21 r., największy udział (26,9%) stanowiły kredyty uruchomione w 28 r. i (2,4%) w 27 r. W strukturze walutowej najwięcej kredytów złotowych (27,8 mld zł, 28,5% pochodziło z 21 r., a denominowane w walutach obcych (59,4 mld zł, 35,1%) z 28 r. Na koniec grudnia 21 r. liczba umów kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych/ze stwierdzoną utratą wartości wyniosła 26,8 tys. (ich wolumen wyniósł 5,1 mld zł). Najwięcej z nich (7,2 tys.) zostało uruchomionych w 24 r. i latach szych oraz (5,4 tys.) w 27 r. Wartość kredytów opóźnionych w spłacie wyniosła na koniec 21 r. 6,5 mld zł. Prawie 45% tych kredytów stanowiły kredyty opóźnione w spłacie od 31 do 9 dni. Przyrost zagrożonych kredytów mieszkaniowych utrzymuje się na stałym poziomie, a analiza terminowości obsługi tych kredytów nie wskazuje na zahamowanie niekorzystnych tendencji. Należy mieć na uwadze że kredyty walutowe to przede wszystkim długoterminowe kredyty mieszkaniowe (często 3-letnie i dłuższe). Portfel kredytów mieszkaniowych jest bardzo młody większość stanowią kredyty zaciągnięte w okresie ostatnich kilku lat przy relatywnie dobrej koniunkturze gospodarczej nie można więc obecnie formułować jednoznacznych wniosków o jego jakości. W 21 r. ankietowane banki udzieliły 233,4 tys. kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (w 21,2% były to umowy walutowe). Najwięcej w III i IV kwartale 21 r. odpowiednio: 64,2 tys. i 62,6 tys. kredytów. Łączna wartość (wynikająca z umowy) tych kredytów wyniosła 49,1 mld zł (32,6 mld zł złotowe i 16,5 mld walutowe). W portfelach ankietowanych banków na koniec 21 r. znajdowało się 6,5 tys. kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe (o łącznej wartości 1,1 mld zł) oraz 1,4 tys. kredytów przewalutowanych ze złotowych na walutowe (o łącznej wartości 2,8 mld zł). Ponad połowa (56,3%) kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe na dzień przewalutowania była zaklasyfikowana do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości, a ich wolumen stanowił aż 71% wartości przewalutowanych kredytów. Odmienna sytuacja miała miejsce w kredytach przewalutowanych ze złotowych na walutowe, gdzie do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości było zakwalifikowanych,2% przewalutowanych kredytów, a ich wolumen stanowił zaledwie,4% wartości przewalutowanych kredytów. Większość banków dopuszcza przewalutowanie kredytów, jednakże poszczególne podmioty różnią się pod względem warunków realizacji tej operacji. Dominuje zasada przeprowadzania ponownej oceny kredytowej. Przewalutowanie może nastąpić na wniosek klienta, a także z inicjatywy banku w przypadku zaistnienia określonych okoliczności, które zazwyczaj następują z winy lub inicjatywy klienta. Niepokojącym i potencjalnie niekorzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem jest możliwość przymusowej zmiany waluty kredytu z obcej na krajową w sytuacji znacznej deprecjacji waluty, a zatem w momencie najmniej korzystnym dla klienta i jednocześnie w okolicznościach przez niego niezawinionych. Na koniec 21 r. w portfelach banków znajdowało się 73,4 tys. kredytów denominowanych w walutach obcych spłacanych w walucie kredytu (zgodnie z zaleceniami Rekomendacji S II), co stanowiło 1,2% całkowitej liczby umów kredytowych denominowanych w walutach obcych. Najwięcej tych kredytów (19,2 tys.) zostało udzielonych w 28 r. Przeciętna marża kredytów mieszkaniowych złotowych w ankietowanych bankach wahała się w przedziale od,5% do 3,9% w 21 r., a kredytów walutowych od,5% do 3,7%. Okres na jaki ankietowane banki udzielały kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w 21 r. wahał się od 15 do 5 lat dla kredytów złotowych i od 2 do 5 lat dla walutowych. Maksymalna wielkość wskaźnika LtV w bankach w 21 r. dla kredytów złotowych wahała się od 8% do 11%, a dla walutowych od 7% do 12%. Weryfikacja wartości zabezpieczeń dokonywana jest zarówno na etapie udzielania kredytów, jak i w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Przed udzieleniem kredytu stosowane są zarówno operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawcę, jak i oszacowania wartości nieruchomości przez pracowników banków. W trakcie późniejszej aktualizacji wyceny wykorzystuje się analizę porównawczą, wskaźniki indeksacyjne, zewnętrzne bazy danych o cenach nieruchomościach, a w szczególnych przypadkach zwłaszcza w sytuacji

18 znaczącego spadku cen nieruchomości lub wysokiego początkowego wskaźnika LtV także ponowną wycenę przez rzeczoznawcę. Coraz istotniejsze staje się też ryzyko nadmiernej koncentracji produktowej przejawiające się wysokim udziałem kredytów mieszkaniowych w bilansach banków zajmujących kluczową pozycję na rynku. Banki te uzależniły swoją przyszłą sytuację finansową od jakości portfela kredytów mieszkaniowych i sytuacji na rynku nieruchomości, a ze względu na wysoki udział kredytów walutowych również od sytuacji na rynku walutowym i poziomu stóp procentowych kształtowanych przez zagraniczne władze monetarne. Trzeba dodać, że dane nadzoru bankowego wskazują na to, że jakość kredytów złotowych i walutowych jest zbliżona, a statystycznie wysoki udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów złotowych wynika z przewalutowania części zagrożonych kredytów walutowych na złote. Odpowiedzią na poziomie regulacyjnym, na zidentyfikowane niekorzystne zjawiska i potencjalne zagrożenia, było uchwalenie przez KNF nowelizacji Rekomendacji S oraz zmiana uchwały KNF nr 76/21 polegająca na podwyższeniu, z preferencyjnego poziomu 75% do bazowego poziomu 1%, wagi ryzyka dla ekspozycji walutowych

19 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Plac Powstańców Warszawy 1-95 Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) (95) v.pl

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH 118 mld PLN 502 tys. łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF wg stanu na 09.2017 liczba czynnych umów kredytowych wg stanu na 09.2017 ok. 58 tys. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OCENA WPŁYWU NA SYTUACJJĘ SEKTORA BANKOWEGO II POLSKIIEJJ GOSPODARKII PROPOZYCJJII PRZEWALUTOWANIIA KREDYTÓW MIIESZKANIIOWYCH UDZIIELONYCH W CHF NA PLN WEDŁUG KURSU Z DNIIA UDZIIELENIIA KREDYTU URZĄD KOMISJI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2011 r. 1 Układ prezentacji Podstawowe wnioski z kryzysu finansowego lat 2007-2009 Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016

Sektor bankowy. Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach MARZEC 2016 Sektor bankowy MARZEC 2016 www.tableandgraph.pl Ryzyko walutowe portfela kredytowego Grupy mbank S.A. i Commerzbank AG w latach 51% Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mbank S.A. w r. 49% Table&Graph

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów, będąca Załącznikiem Nr 2 do Decyzji Nr 033/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA kierującego Pionem

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Materiał na Forum Bankowe 2015 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2015 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1,

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1, Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Finanse i Prawo Finansowe 2/1, 109-112 2015 Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Iwa Kuchciak Dr, Uniwersytet Łódzki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R.

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2012 1 Układ prezentacji Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski Sytuacja kapitałowa i płynnościowa Uwarunkowania zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Warszawa, 12 lipca 2007 ABC REKOMENDACJI S = + 20% 1 S W PRAKTYCE Założenia dla kalkulacji: 4-osobowa rodzina o łącznych dochodach

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)*

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)* Aneks nr 13 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 6 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 54/2015 Obowiązuje od: w przypadku umów zawartych od 11 września 2015 - od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania.

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania. Broszura informacyjna 3Q/2017 Załącznik nr 1 do IS określającej obowiązki Pracownika DOK i Pośrednika Kredytu Hipotecznego w procesie pozyskiwania Klientów Indywidualnych. Informacja dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 49/2016 Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 roku od dnia 15 sierpnia 2016 roku dla umów zawieranych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 14/2017. Komitetu Stabilności Finansowej. z dnia 13 stycznia 2017 r. Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych Na podstawie art. 5 i

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2014 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 sierpnia 2015 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - NB300

Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - NB300 Załącznik nr 4 NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - NB300 Waluta PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego Sprawozdanie finansowe JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE Termin przekazywania (w ciągu.

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0

http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=400&_id=0 http://system.finhouse.pl/mod/wyszukiwarka/index.php5?_op=4&_id= 1 z 1 28-5-3 14:37 OFERTA KREDYTOWA 28-5-3 22:28 Deutsche Bank Deutsche Bank DomBank Wartość kredytu 33 33 343 31 Wartość 33 33 33 Okres

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe istota i zasada ewidencji. mgr inŝ. Justyna Woźniak Wydział GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska

Kredyty bankowe istota i zasada ewidencji. mgr inŝ. Justyna Woźniak Wydział GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska Kredyty bankowe istota i zasada ewidencji mgr inŝ. Justyna Woźniak Wydział GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska Plan wystąpienia - Kredyt bankowy istota i klasyfikacja - Wycena kredytów

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych 8 kwietnia 2014 r. dr Jacek Furga Prezes Zarządu Centrum AMRON ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM

Bardziej szczegółowo