Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie"

Transkrypt

1 Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU /16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie 1. Rzepak W opracowaniu wykorzystano dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej publikowane w raportach Rynek rzepaku stan i perspektywy (seria Analizy Rynkowe). Wielkości zbiorów są w tych raportach przyjmowane wg danych GUS, prognozy i szacunki są opracowywane przez IERIGŻ przy wykorzystaniu ocen i szacunków GUS. Prognozy zbiorów rzepaku podawane są w tych opracowaniach na ogół jesienią roku poprzedzającego zbiór. Poza tym wiosną roku zbioru publikowany jest szacunek tego zbioru, uwzględniający przezimowanie rzepaku ozimego. Obie te wartości uwzględniono zatem w tabeli nr 1. Z analizy danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, że jesienne prognozy przyszłorocznych zbiorów często nie odpowiadają rzeczywistej wielkości zbioru, z uwagi na trudny do oszacowania wpływ zimowych warunków pogodowych na stan upraw rzepaku. Z tego względu dokładniejsze są na ogół dane szacunkowe, publikowane na wiosnę w roku zbiorów. Zawyżone prognozy plonów były charakterystyczne dla 2011 r. i 2012 r.: - zbiory rzepaku w 2011 r. różniły się od ch jesienią 2010 r. prognoz tych zbiorów, z uwagi na niekorzystne warunki przezimowania rzepaku. Na początku 2011 r. (w lutym) wzrosła bowiem temperatura, rozpuściła się pokrywa śnieżna chroniąca oziminy, a następnie, w wyniku znacznych spadków temperatury (do minus 29 o C), doszło do wymarzania rzepaku. Straty zimowe oceniono na około 10% zasiewów (wg objaśnień z Rynek rzepaku nr 39),

2 2 - zbiory rzepaku w roku 2012 różniły się znacząco od ch jesienią 2011 r. prognoz tych zbiorów, ponieważ rzepak przezimował znacznie gorzej niż w poprzednich latach. Wiosną 2012 r. w skali kraju zakwalifikowano do zaorania ponad 29% powierzchni jego zasiewów. Większość zaoranych plantacji obsiano następnie rzepakiem jarym (wg objaśnień z Rynek rzepaku nr 41). Tabela nr 1 Zbiory rzepaku w Polsce w latach w tys. ton - prognozy, szacunki i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza zbioru (jesienna) Szacunek zbioru (wiosenny) Rzeczywista wielkość zbioru , , , , , , ,7 (szacunek 2 105,8 przedwynikowy w listopadzie 2008) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 (szacunkowo, dane nieostateczne) Źródła danych: Prognoza na 2007 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 30, IERiGŻ, listopad 2006 r. Szacunek na 2007 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 31, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Prognoza na 2008 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, listopad 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 34, IERiGŻ, listopad 2008 r. Prognoza na 2009 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 34, IERiGŻ, listopad 2008 r. Szacunek na 2009 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza na 2010 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, listopad 2009 r. Szacunek na 2010 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 37, IERiGŻ, czerwiec 2010 r. Prognoza na 2011 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, październik 2010 r. Szacunek na 2011 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 39, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza na 2012 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, październik 2011 r. Szacunek na 2012 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 41, IERiGŻ, czerwiec 2012 r. Prognoza na 2013 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, październik 2012 r. Szacunek na 2013 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 43, IERiGŻ, czerwiec 2013 r. Prognoza na 2014 wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, październik 2013 r. Szacunek na 2014 wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 45, IERiGŻ, czerwiec 2014 r. Prognoza na 2015 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, październik 2014 r. Szacunek na 2015 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 47, IERiGŻ, czerwiec 2015 r. Prognoza na 2016 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, listopad 2015 r. Szacunek na 2016 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 49, IERiGŻ, maj 2016 r. Zbiory w roku 2007 (rzeczywista wielkość) wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, październik 2014 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) oraz zbiór (szacunkowo, dane nieostateczne) w 2016 r. wg Rynek rzepaku stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, listopad 2016 r.

3 3 Niekiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, kiedy to prognozowane lub szacowane zbiory okazują się dużo niższe od faktycznie osiągniętych. Zjawisko takie było szczególnie wyraźne w latach 2009, 2013 i prognozy zbiorów na rok 2009 (opublikowane jesienią 2008 r.) były dość korzystne, natomiast wg szacunków dokonanych wiosną 2009 r. zbiory miały ulec ograniczeniu w efekcie wiosennej suszy i spadku nawożenia (odnotowano wysoki wzrost cen nawozów). Poza tym w szacunku wiosennym uwzględniono mniejszą powierzchnię zasiewów (750 tys. ha) niż w prognozie z jesieni 2008 r. (800 tys. ha). Rzeczywista powierzchnia zasiewów okazała się jednak zbliżona do tej prognozowanej jesienią (810 tys. ha), a susza nie wywarła tak negatywnego wpływu na uprawy, jak się spodziewano. Dane szacunkowe nie okazały się zatem miarodajne i ostatecznie zbiory rzepaku okazały się bardzo wysokie, wyższe nawet od tych prognozowanych jesienią 2008 r. (wg objaśnień z Rynek rzepaku nr 34, 35 i 50) - w prognozie na rok 2013 przyjęto powierzchnię zasiewów rzepaku tys. ha, a plony - w wysokości 2,6 t/ha. Wiosną 2013 r. okazało się, że w trakcie zimy nie doszło do poważniejszych uszkodzeń upraw rzepaku, a ponadto powierzchnia uprawy okazała się wyższa (szacunkowo około 40 tys. ha stanowił bowiem rzepak jary). Według wiosennych szacunków (z uwagi na spodziewane wyższe plonowanie i zwiększoną powierzchnię uprawy) zbiory miały więc być wyższe od prognozowanych jesienią. Okazało się jednak, że również wiosenne szacunki zbiorów były zaniżone; powierzchnia uprawy wyniosła ostatecznie 920,7 tys. ha, a plony 2,91 t/ha, co oznaczało, że zbiory (2 677,7 tys. ton) były o około 35% wyższe od jesiennej prognozy (wg objaśnień z Rynek rzepaku nr 42, 43 i 50) 1. - w prognozie na rok 2014 przyjęto powierzchnię uprawy wynoszącą tys. ha, a plony 2,6 t/ha. Wiosną 2014 r. oszacowano (dość ostrożnie) łączną powierzchnia uprawy rzepaku ozimego i jarego na 840 tys. ha. Plony oszacowano na około 2,91 3,0 t/ha, z uwagi na dobre przezimowanie rzepaku ozimego. Ostatecznie jednak powierzchnia uprawy rzepaku wyniosła 951,1 tys. ha, a plony 1 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 1. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

4 4 3,44 t/ha, zbiory zatem wyniosły 3 275,8 tys. ton czyli były o około 50% wyższe od prognozowanych jesienią (wg objaśnień z Rynek rzepaku nr 44, 45 i 50) Zboża W opracowaniu wykorzystano dane IERiGŻ publikowane w raportach Rynek zbóż stan i perspektywy (seria Analizy Rynkowe). Wielkości zbiorów są w tych raportach przyjmowane wg danych GUS, a prognozy są opracowywane przez IERIGŻ przy wykorzystaniu ocen i szacunków GUS. W przypadku zbóż IERiGŻ nie publikuje prognoz jesiennych dotyczących zbiorów w roku następnym. Prognozy publikowane są wiosną roku zbioru Pszenica W analizowanym okresie wyraźne ograniczenia zbiorów pszenicy w stosunku do prognoz miały miejsce w 2007 i w 2016 roku (tabela nr 2). W roku 2007 zmniejszenie zbiorów pszenicy w porównaniu do wartości prognozowanej było spowodowane spadkiem plonowania oraz ograniczeniem faktycznego areału uprawy (z prognozowanego tys. ha do tys. ha) na rzecz uprawy rzepaku. Na spadek plonowania (z prognozowanego 4,16 t/ha do 3,94 t/ha) wpłynęły niedobory wilgoci w glebie jesienią 2006 r. oraz wczesną wiosną 2007 r., deszcze i chłody w maju i czerwcu 2007 r. oraz opady i silne wiatry w okresie żniw (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 32, 33 i 50) 3. Na spadek zbiorów w stosunku do prognoz w roku 2016 wpłynęło głównie zmniejszone plonowanie (4,53 t/ha wg szacunku przedwynikowego, wobec prognozowanego 4,7 t/ha). Spadek plonów nastąpił w efekcie rozhartowania i nadmiernego wybujania roślin ozimych w I połowie zimy (panowały wtedy relatywnie wysokie temperatury), a następnie zniszczenia roślin przez niską temperaturę i wiatr (przy braku okrywy śniegowej). Ponadto ujemny wpływ na zbiory wywarły opady deszczu podczas żniw (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 50 i 51). 2 Patrz uwaga w przypisie nr 1. 3 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 2. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

5 5 Tabela nr 2 Zbiory pszenicy w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. - wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r. Wyraźne zwiększenia zbiorów pszenicy w stosunku do prognoz miały natomiast miejsce w roku 2009, 2010, 2012 i W 2009 r. wzrost zbiorów w stosunku do wartości prognozowanej związany był ze zwiększeniem faktycznej powierzchni zasiewów (z prognozowanej tys. ha do tys. ha) oraz ze zwiększonym plonowaniem (4,17 t/ha, zamiast prognozowanej 3,89 t/ha),związanym z korzystnymi warunkami pogodowymi (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 36, 37 i 50) 4. 4 Patrz uwaga w przypisie nr 3.

6 6 W 2010 r. wzrost zbiorów spowodowany był zwiększeniem plonowania (4,39 t/ha), w stosunku do prognozowanego 3,96 t/ha (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 38 i 50). W 2012 wzrost zbiorów był efektem zwiększonego plonowania pszenicy ogółem (4,14 t/ha wobec prognozowanego 3,82 t/ha) i zwiększenia areału uprawy pszenicy jarej (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 42 i 50). W 2014 r. wzrost zbiorów w stosunku do wartości prognozowanej był efektem rekordowych plonów (wynoszących 4,97 t/ha wobec prognozowanych 4,14 t/ha) oraz zwiększenia areału uprawy (2 339 tys. ha) w stosunku do przyjętego w prognozie (2 200 tys. ha). Wysokie plonowanie było możliwe dzięki korzystnym warunkom agrometeorologicznym, które wpłynęły np. na bardzo dobre przezimowanie zbóż ozimych (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 46 i 50) Żyto W analizowanym okresie wyraźne ograniczenia zbiorów żyta w stosunku do prognoz miały miejsce w 2007, 2010, 2011 i 2015 roku (tabela nr 3). W roku 2007 wpływ na ograniczenie zbiorów żyta miały podobne czynniki, jak w przypadku pszenicy: ograniczenie areału uprawy w stosunku do areału przyjętego w prognozie oraz spadek plonowania (2,37 t/ha wobec prognozowanego 2,6 t/ha) spowodowany niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 32, 33 i 50). W roku 2010 główną przyczyną zmniejszenia zbiorów był spadek areału uprawy (1 063 tys. ha) w stosunku do prognozowanego tys. ha (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 38 i 50). W roku 2011 silnemu ograniczeniu uległ areał uprawy (z prognozowanego tys. ha do tys. ha). Poza tym warunki agrometeorologiczne były niekorzystne (nadmiar opadów w okresie siewów, uszkodzenia upraw w trakcie zimy, wyleganie w lipcu utrudniające żniwa). Dane dotyczące plonowania nie uległy jednak znacznym zmianom; wg prognoz plon miał wynieść 2,3 t/ha, a wg danych ostatecznych był równy 2,4 t/ha (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 40, 41 i 50) 6. 5 Patrz uwaga w przypisie nr 3. 6 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 3. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

7 7 W roku 2015 spadek zbiorów w stosunku do prognoz był spowodowany głównie ograniczeniem areału uprawy, który wg prognoz wynieść miał 960 tys. ha, a ostatecznie był równy 725 tys. ha (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 48, 49 i 50). Tabela nr 3 Zbiory żyta w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) (szacunek przedwynikowy w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r. Wyraźne zwiększenie zbiorów żyta w stosunku do wielkości prognozowanych wystąpiło natomiast w roku 2009 i W 2009 r. był to głównie efekt zwiększonego w stosunku do prognoz plonowania żyta (2,66 t/ha, wobec

8 8 prognozowanego 2,35 t/ha). Plonowanie takie było możliwe do osiągnięcia wskutek korzystnych warunków pogodowych w trakcie uprawy (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 36, 37 i 50). W roku 2013 zarówno areał jak i plony okazały się wyższe od prognozowanych. Według prognoz areał uprawy miał wynieść tys. ha, a plon - 2,6 t/ha, a ostatecznie areał był równy tys. ha, a plon 2,86 t/ha 7 (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 44, 45 i 50) Jęczmień W analizowanym okresie wyraźne ograniczenie zbiorów jęczmienia w stosunku do wielkości prognozowanych wystąpiło w roku 2011 (tabela nr 4). Było to głównie spowodowane spadkiem areału uprawy, z prognozowanego tys. ha do tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 40,41 i 50). Wyraźne wzrosty zbiorów jęczmienia w stosunku do wartości prognozowanych miały natomiast miejsce w roku 2009, 2012 i Wzrost zbiorów w roku 2009 w stosunku do wielkości prognozowanej był efektem zwiększenia plonowania jęczmienia (3,44 t/ha wobec prognozowanego 2,96 t/ha); na poprawę plonowania wpłynęły korzystne warunki agrometeorologiczne w trakcie wegetacji jęczmienia (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 36, 37 i 50). W roku 2012 na wzrost zbiorów w stosunku do prognoz wpłynęło zwiększenie areału uprawy (1 161 tys. ha wobec prognozowanego tys. ha) oraz plonowania, które wyniosło 3,6 t/ha wobec prognozowanego 3,31 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 42, 43 i 50). Podobne przyczyny wzrostu zbiorów wystąpiły w roku 2016; powierzchnia uprawy wyniosła 964 tys. ha (szacunek przedwynikowy) wobec prognozowanej 840 tys. ha, a plony - 3,72 t/ha (szacunek przedwynikowy) wobec prognozowanych 3,68 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 50 i 51) 8. 7 Patrz uwaga w przypisie nr 6. 8 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 4. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

9 9 Tabela nr 4. Zbiory jęczmienia w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. - wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r Owies W analizowanym okresie spadki zbiorów owsa w stosunku do wartości prognozowanych miały miejsce w roku 2011, 2013, 2014 i 2015 (tabela nr 5).

10 10 W roku 2011, 2013 i 2014 główną przyczyną ograniczenia zbiorów w stosunku do prognoz był spadek areału uprawy; w roku 2011 areał uprawy wyniósł tys. ha, wobec prognozowanego tys. ha, w roku tys. ha, wobec prognozowanego tys. ha (poza tym w 2013 siewy zbóż jarych były spóźnione), a w roku tys. ha, wobec prognozowanego tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 40, 41, 44, 45, 46, 47 i 50). W roku 2015 doszło do poważnego spadku plonowania w wyniku suszy z prognozowanego 3,08 t/ha do 2,72 t/ha (owies ma duże wymagania wodne; stąd tak wyraźny spadek plonowania w efekcie suszy) oraz do zmniejszenia areału uprawy, z prognozowanego tys. ha do tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 48, 49 i 50) 9. Tabela nr 5. Zbiory owsa i mieszanek zbożowych w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. 9 obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 5. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

11 11 Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. - wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r. Wyraźne wzrosty zbiorów owsa w stosunku do wartości prognozowanych miały miejsce, podobnie jak w przypadku jęczmienia, w roku 2009, 2012 i W roku 2009 wzrost zbiorów w stosunku do wartości prognozowanych był głównie efektem zwiększonego plonowania; korzystne dla owsa warunki agrometeorologiczne (opady w maju) wpłynęły na wzrost plonowania z prognozowanego 2,54 t/ha do 2,84 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 36, 37 i 50). Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2012; plony owsa wzrosły z prognozowanych 2,79 t/ha do 3,01 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 42, 43 i 50). W roku 2016 na wzrost zbiorów owsa w stosunku do prognoz decydujący wpływ miał natomiast zwiększony areał uprawy z prognozowanego tys. ha do określonego w szacunku przedwynikowym na poziomie tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 50 i 51) Pszenżyto W analizowanym okresie wyraźne spadki zbiorów w stosunku do prognoz odnotowano w roku 2012 i 2016 (tabela nr 6). Były to głównie efekty przeszacowania powierzchni uprawy. Według prognoz powierzchnie uprawy w powyższych latach miały wynosić odpowiednio tys. ha i tys. ha; powierzchnie te okazały się jednak niższe i wyniosły 992 tys. ha w roku 2012 i tys. ha wg szacunku przedwynikowego w roku 2016 (wg danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 42, 43, 50 i 51). Wyraźne wzrosty zbiorów pszenżyta w stosunku do wartości prognozowanych miały natomiast miejsce w roku 2009 i W roku 2009 wzrost zbiorów w stosunku do prognoz był efektem korzystnych warunków agrometeorologicznych, zwiększenia powierzchni zasiewów (z prognozowanej tys. ha do tys. ha) oraz wzrostu plonów w stosunku do wartości prognozowanej - z 3,16 t/ha do 3,57 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 36, 37 i 50) 10. W roku 2014 na wzrost zbiorów w stosunku do prognoz wpłynęły głównie zwiększenie powierzchni zasiewów (z tys. ha do tys. ha) i plonowania (z 10 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 6. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

12 12 3,39 t/ha do 4,02 t/ha) w stosunku do wartości prognozowanych (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 46, 47 i 50) Patrz uwaga w przypisie nr 10.

13 13 Tabela nr 6 Zbiory pszenżyta w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. - wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r Kukurydza W analizowanym okresie spadki zbiorów kukurydzy w stosunku do wartości prognozowanych odnotowano w roku 2015 i 2016 (tabela nr 7). W roku 2015 główną przyczyną spadku zbiorów w stosunku do prognozy było zmniejszenie plonowania kukurydzy w efekcie suszy. Plonowanie zmniejszyło się z prognozowanego 6,73 t/ha do 4,71 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 48,49 i 50).

14 14 Tabela nr 7 Zbiory kukurydzy w Polsce w latach w tys. ton - prognozy i rzeczywiste wielkości zbiorów. Rok Prognoza (wiosenna) Rzeczywista wielkość zbioru w październiku 2008) (szacunek przedwynikowy w październiku 2016) Źródła danych: Prognoza wiosenna na 2007 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 32, IERiGŻ, czerwiec 2007 r. Szacunek przedwynikowy na 2008 r. Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 35, IERiGŻ, październik 2008 r. Prognoza wiosenna na 2009 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 36, IERiGŻ, czerwiec 2009 r. Prognoza wiosenna na 2010 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 38, IERiGŻ, maj 2010 r. Prognoza wiosenna na 2011 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 40, IERiGŻ, maj 2011 r. Prognoza wiosenna na 2012 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 42, IERiGŻ, maj 2012 r. Prognoza wiosenna na 2013 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ, maj 2013 r. Prognoza wiosenna na 2014 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 46, IERiGŻ, kwiecień 2014 r. Prognoza wiosenna na 2015 r. wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 48, IERiGŻ, maj 2015 r. Zbiory w latach (rzeczywiste wielkości) i prognoza wiosenna na 2016: wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 50, IERiGŻ, maj 2016 r. Szacunek przedwynikowy na 2016 r. - wg Rynek zbóż stan i perspektywy, nr 51, IERiGŻ, październik 2016 r W roku 2016 na ograniczenie zbiorów w stosunku do prognoz wpłynął głównie spadek areału uprawy; wg prognozy wyniósł on 690 tys. ha, a wg szacunku przedwynikowego 577 tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 50 i 51). Wyraźne wzrosty zbiorów kukurydzy w stosunku do wartości prognozowanych miały natomiast miejsce w roku 2010, 2011, 2012, 2013 i Trafne oszacowanie zbiorów kukurydzy wydaje się zatem stosunkowo najtrudniejsze. Kukurydza siana jest bowiem stosunkowo późno, i dlatego dość trudno jest wczesną wiosną oszacować areał uprawy. Poza tym jest to roślina wyjątkowo wrażliwa na niedobór wody w okresie kwitnienia stąd ostrożne szacunki plonowania.

15 15 W latach 2010, 2011 i 2012 na wzrost zbiorów w stosunku do prognoz miały wpływ niedoszacowania powierzchni uprawy i plonowania w stosunku do wielkości ostatecznych (szczególnie znaczące było niedoszacowanie powierzchni uprawy kukurydzy w prognozie na rok 2012). W roku 2010 prognozowana powierzchnia uprawy wyniosła 290 tys. ha, a rzeczywista 334 tys. ha. Plon prognozowany wyniósł 5,7 t/ha, a rzeczywisty 5,97 t/ha. W roku 2011 prognozowana powierzchnia uprawy wyniosła 320 tys. ha, a rzeczywista 333 tys. ha. Prognozowany plon wyniósł 6 t/ha, a rzeczywisty 7,18 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 38, 39, 40, 41 i 50). W roku 2012 powierzchnia uprawy kukurydzy wg prognoz miała wynieść 360 tys. ha, natomiast ostatecznie była równa 544 tys. ha. Równolegle zwiększyło się plonowanie - z prognozowanego 6,7 t/ha do 7,35 t/ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 42,43 i 50) 12. W roku 2013 i 2014 na zwiększenie zbiorów kukurydzy w stosunku do prognoz wpłynął głównie wzrost powierzchni uprawy; prognozowane powierzchnie uprawy dla tych lat wyniosły odpowiednio 510 tys. ha i 580 tys. ha, zaś rzeczywiste powierzchnie uprawy wyniosły 614 tys. ha i 678 tys. ha (według danych i objaśnień z Rynek zbóż nr 44, 45, 46, 47 i 50). Autor: Dr Dorota Stankiewicz specjalista ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Akceptował: Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Jakub Borawski Deskryptory bazy Rex: rolnictwo, rośliny 12 Wartości zbiorów obliczone jako iloczyny powierzchni uprawy i plonów mogą się nieznacznie różnić od wartości zbiorów podanych w tabeli nr 7. Różnice te wynikają głównie z zaokrągleń danych liczbowych.

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2008 WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 29.04.2011 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Zarządu Komitetu Firm Nasiennych PIN

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 51/2016 (19-25 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 51/2016 (19-25 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 20 grudnia 2016 00:39 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 51/2016 TYDZIEŃ 51/2016

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2012 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 8 listopada 2016 00:55 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 45/2016 + październikowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 września 2016 23:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 39/2016 TYDZIEŃ 39/2016

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce ocena zagrożeń

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce ocena zagrożeń Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce ocena zagrożeń Anna Nieróbca Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 30.05.2008 r. WIOSENNA OCENA STANU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 29.05.2014 r. Informacja sygnalna WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) w 2014 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Warszawa,25.07.2006 r. B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

AGROMETOEOROLOGICZNA OCENA 2011 ROKU

AGROMETOEOROLOGICZNA OCENA 2011 ROKU Jerzy Kozyra Andrzej Doroszeski Anna Nieróbca Katarzyna Mizak Rafał Pudełko Magdalena Borzęcka-Walker AGROMETOEOROLOGICZNA OCENA 2011 ROKU Zadanie 1.1. System informacji o wpływie zmian klimatycznych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016)

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 lipca 2016 01:18 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 30/2016 TYDZIEŃ 30/2016

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 25 października 2016 10:46 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 43/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 22 listopada 2016 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 47/2016 TYDZIEŃ 47/2016

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 6 września 2016 00:26 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 36/2016 + sierpniowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Puławy, Czerwiec 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna - World Meteorological Organization

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne Warszawa, 2011-09-23 B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J PRZEDWYNIKOWY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2015 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 stycznia 2017 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 3/2017 TYDZIEŃ 3/2017

Bardziej szczegółowo

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r.

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.07.2015 Opracowanie sygnalne Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 26.07.2011 r. WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu konsekwencje dla rolnictwa. Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zmiana klimatu konsekwencje dla rolnictwa. Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach SZKOLENIE CENTRALNE Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych Zmiana klimatu konsekwencje dla

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ POTENCJAŁ Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy DLACZEGO ZBOŻA... Prosta technologia uprawy, względnie niskie koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 2/2017 (9-15 STYCZNIA 2017)

TYDZIEŃ 2/2017 (9-15 STYCZNIA 2017) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 10 stycznia 2017 11:38 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 2/2017 + grudniowe

Bardziej szczegółowo

bstrona 1 z 5 TYDZIEŃ 7/2017 (13-20 LUTEGO 2017) Kondycja upraw w Polsce Sparks Polska

bstrona 1 z 5 TYDZIEŃ 7/2017 (13-20 LUTEGO 2017) Kondycja upraw w Polsce Sparks Polska bstrona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Data: 14 lutego 2017 00:28 Do: Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

Zmiany agroklimatu w Polsce

Zmiany agroklimatu w Polsce Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Zmiany agroklimatu w Polsce Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016 Opracowanie sygnalne Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dane satelitarne wsparciem w zarządzaniu produkcją rolniczą Serwis ASAP i doświadczenia Centrum Teledetekcji IGiK

Dane satelitarne wsparciem w zarządzaniu produkcją rolniczą Serwis ASAP i doświadczenia Centrum Teledetekcji IGiK Dane satelitarne wsparciem w zarządzaniu produkcją rolniczą Serwis ASAP i doświadczenia Centrum Teledetekcji IGiK Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska Mgr Martyna Gatkowska Mgr inż. Karolina

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna

Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Sezon wegetacyjny 2011/2012 jak na

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Szacujemy, iż na dzień 25/08 zboża podstawowe w skali kraju zebrano z około 90% areału uprawy. Zbiory zbóż są praktycznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2015 Spis treści Rzepak ozimy...................................

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Konferencja nt. WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego 26-28

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych?

Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych? .pl https://www..pl Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych? Autor: Karol Bogacz Data: 10 maja 2017 Zboża ozime znajdują się obecnie w zaawansowanych stadiach rozwojowych w zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe Żyto Wymagania klimatyczno - glebowe Temperatura Żyto w porównaniu z innymi zbożami ma najmniejsze wymagania termiczne. Na terenie całego kraju występują korzystne warunki do jego uprawy. Zarówno kiełkuje,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY 228 Anna Olszańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 Anna Olszańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W kwietniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 712,5 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy - aktualności

Rzepak ozimy - aktualności Aktualno ści 2017-04-27 Rzepak ozimy - aktualności Aktualności z dn. 27.04.2017 Kwietniowa aura nie sprzyja rzepakom. Wiele plantacji rzepaku ozimego na skutek niskich temperatur przybrało fioletowy odcień.

Bardziej szczegółowo

Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski

Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski Warszawa, 24 luty 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Standaryzowany indeks opadu, Standarized Precipitation Index (SPI) powinien być wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce

Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce Katarzyna Mizak, Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra, Andrzej Doroszewski WODA Dostępność wody jest warunkiem podtrzymania

Bardziej szczegółowo

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r.

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. Pani/Pan Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wszyscy Informuję, iŝ w związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2010 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (086) 275 89 00 fax (086) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 19 grudnia 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 2013 R. 1) Rezultaty

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Jesienne ubezpieczenia upraw... za nami?

Jesienne ubezpieczenia upraw... za nami? .pl Jesienne ubezpieczenia upraw... za nami? Autor: Elżbieta Bodnar Data: 20 października 2016 Jeszcze dobrze się nie zaczął a już się skończył mam na myśli jesienny sezon ubezpieczenia upraw. Tego jeszcze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo