25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1"

Transkrypt

1 25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1

2 W najnowszym prestiżowym rankingu Heritage Foundation Polska jest sklasyfikowana na 71 miejscu (na 183 kraje objęte rankingiem) na świecie pod względem wolności gospodarczej. Nasz kraj rządzony dziś przez liberalną Platformę Obywatelską jest daleko w tyle nawet za takimi "potęgami" gospodarczymi, jak Gruzja, Bostwana, Urugwaj, Peru czy Kostaryka. Obiecywano nam drugą Irlandię, a ledwo wyprzedzamy Ugandę, Namibię, Kirgizję czy Paragwaj. Pod względem wolności dla biznesu jest jeszcze gorzej bo Polska zajmuje 105 miejsce, za przyjazność systemu podatkowego Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% ogólnej liczby firm. Są zatem liczebnie główną siłą gospodarczą na rynku przedsiębiorstw, wytwarzają 33% PKB i zatrudniają prawie 30% ogółu pracujących w Polsce. Największa część firm sektora MSP - około 95% - to prawie 3,6 mln mikroprzedsiębiorstw, tzn. tych, które zatrudniają maksymalnie dziewięciu pracowników. Jedynie pozostałe 5% to małe i średnie przedsiębiorstwa. Znacząca liczba firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma największy udział w tworzeniu miejsc pracy i w istotny sposób przyczynia się do powstawania nowej wartości dodanej polskiej gospodarki. Rozwój sektora MSP złagodził skutki zmian strukturalnych w sektorze publicznym. Uważamy, że grupa o której mowa (mikro przedsiębiorcy) jest na tyle ważna społecznie, że warto jej poświęcić więcej miejsca niż robią to obecne na scenie politycznej partie. Ogromne rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce związane są właśnie z rozwojem mikroprzedsiębiorstw. Inicjatywy państwowe podejmowane w ramach pomocy osobom wkraczającym na drogę samo zatrudnienia, bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej stanowią kluczową kwestię dla aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Niestety, w ostatnich latach maleje liczba aktywnych przedsiębiorstw, zmniejsza się także skłonność do uruchamiania nowych firm. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu istniejących barier rozwoju. Lista dziesięciu najważniejszych czynników utrudniających działalność małych i średnich przedsiębiorstw jest od lat niezmienna (zmianie ulega jedynie ich wskazywana przez przedsiębiorców kolejność). R U C H P O P A R C I A 2

3 Bariery powyższe skutecznie uniemożliwiają rozpoczynanie działalności gospodarczej. Szczególnie w wypadku istnienia ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia oznaczają poważne straty finansowe, które trudno jest pokryć bez posiadania dostatecznych zasobów materialnych. Rynek w naszym kraju również uległ w ostatnich latach daleko idącym zmianom obecnie jest on już nasycony dobrami i usługami w stopniu wymuszającym ostrą konkurencję pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami na rynku relewantnym. W tej sytuacji, wobec dającego się zauważyć w ostatnich dwu latach spadku gotowości wśród młodych ludzi do otwarcia własnych przedsięwzięć postulujemy wprowadzenie radykalnych rozwiązań ułatwiających podejmowanie działalności. Powrót do dobrego i prostego rozwiązania prawnego jakiego wzorem może być tzw. Ustawa Wilczka, może znów uwolnić przedsiębiorczość Polaków i przyczynić się do większej konkurencyjności polskiej gospodarki. Ustawa ta umożliwiła każdemu obywatelowi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele nowych miejsc pracy. Ustawa stwierdzała m.in., że podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione. Obecne przepisy z kolejnymi regulacjami, ograniczeniami, koncesjami, zezwoleniami są w stylu typowym raczej dla komunizmu, a nie budowanego kapitalizmu. Dziś ustawa, w której tytule figuruje swoboda działalności gospodarczej, ma artykułów dwa razy tyle - głównie dlatego, że wolność ma tylko w tytule, ale nie w zawartości. Zniesienie liberalnej Ustawy Wilczka poprzez kolejne ograniczenia, koncesje i zezwolenia co trwa do dnia dzisiejszego spowodowało znaczne utrudnienia dla uczciwych przedsiębiorców i spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju. Polska gospodarka potrzebuje dziś wielkiego skoku cywilizacyjnego, który możliwy jest jedynie dzięki masowej deregulacja w gospodarce, administracji, inwestycjach i szeregu innych obszarach. Polska, jeśli nie chce stoczenia się do drugiego świata, ugrzęźnięcia w stagnacji, musi wprowadzić proste, przejrzyste i łatwe prawo. Resztę załatwią R U C H P O P A R C I A 3

4 obywatele. Będzie to jednak niemożliwe jeśli nie zmienimy chorego systemu politycznego, niefunkcjonującego wymiaru sprawiedliwości i nie pozbawimy biurokracji władzy przeprowadzając deregulację. Uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej. Procedura jednego okienka, sztandarowy pomysł rządu Donalda Tuska, okazał się największym bublem prawnym uchwalonym na przestrzeni wielu lat. Dziś założenie firmy wymaga od przedsiębiorcy biegania po wielu urzędach, a sama procedura zajmuje ponad miesiąc. Suchej nitki nie pozostawia na Polsce Bank Światowy przyznając Polsce dopiero 112 miejsce (na183) w rankingu Doing Business Dlaczego w dużo uboższej Białorusi czy Macedonii ta sama procedura trwa zaledwie od 3 do 5 dni? Czy naszych urzędników naprawdę nie stać na to by załatwić tak prostą i kluczową, z punktu widzenia całej gospodarki, sprawę szybciej? Proponujemy przyjęcie rozwiązań od lat funkcjonujących w Irlandii, czy Wielkiej Brytanii. Zgłaszasz i działasz dopiero potem odpowiedni urząd pomaga przedsiębiorcy w dopełnieniu tylko niezbędnych formalności. Firma przez okres 3 miesięcy, tak jak jest to w wielu wysokorozwiniętych krajach, powinna mieć prawo działać w fazie próbnej bez rejestracji, opłacania składek do ZUS-u, bez ryzyka kosztów związanych z niepowodzeniem przedsięwzięcia, z możliwością wystawiania faktury na nazwisko i adres przedsiębiorcy). Wielu Polaków marzy od lat o własnej firmie jednak procedura przez jaką muszą przebrnąć skutecznie odstrasza ich od podjęcia tego ryzyka. Wierzymy, że tylko radykalne uproszczenie formalności jakie stają na drodze wrodzonej przedsiębiorczości Polaków pozwolą uwolnić tkwiącą w nich energię, przyczyniając się tym samym do gospodarczego boomu. Obniżenie składek dla każdej nowej działalności gospodarczej. Składka na ZUS jest dziś istotną barierą finansową dla młodych ludzi rozpoczynających przygodę z biznesem. Obowiązująca obecnie możliwość obniżenia jej do połowy dla osób R U C H P O P A R C I A 4

5 rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą nie jest wystarczająca, tym bardziej że dotyczy tylko pierwszej działalności. W wypadku jej niepowodzenia, co jest stosunkowo częstym przypadkiem, kolejna rozpoczęta działalność powinna również korzystać z takiego przywileju. Zasada milczącej zgody. Propozycja związana jest z faktem przewlekłości postępowań administracyjnych i długiego okresu "załatwiania" wszelkiego rodzaju spraw realizowanych przez obywateli za pośrednictwem organów administracji publicznej. W chwili obecnej nie istnieją w praktyce żadne skuteczne przepisy ograniczające swobodę organów administracji publicznej w zakresie nieusprawiedliwionego przedłużania różnego rodzaju procedur administracyjnych. Większość terminów obligujących organy do załatwiania spraw obywateli, stanowią tzw. Terminy instrukcyjne, a więc takie, które nie wiążą organów i w praktyce nie łączą się z żadną sankcją w przypadku ich niedotrzymania. Teoretycznie obywatel ma możliwość wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej względnie ponaglenia, jednak ta droga również nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony. W praktyce bowiem wniesienie skargi następuje po stosunkowo długim okresie (np. pół roku), po kolejnych miesiącach rozpatrywania skargi sprawa wraca do urzędu, który znów dysponuje określonym terminem na załatwienie sprawy. Nawet zatem jeśli skarga na bezczynność wywrze skutek w postaci załatwienia sprawy obywatela, to nie przyspiesza procedowania organu, bowiem jej efekty widoczne są np. po półtora roku od rozpoczęcia sprawy. W efekcie powoduje to przeciąganie nawet prostych spraw, a obywatel czekając na decyzję staje się niewolnikiem organu, ponieważ od decyzji organu niejednokrotnie zależy np. możliwość podjęcia określonych inicjatyw gospodarczych, rozpoczęcia nowych inwestycji itp. W sprawnie zarządzanej demokracji obywatelskiej, w której jedną z fundamentalnych zasad jest zasada zaufania obywateli do organów administracji publicznej, naszym zdaniem nie może być mowy o tego typu traktowaniu obywatela. R U C H P O P A R C I A 5

6 Należy również mieć na uwadze, iż postępowania organu obywatel w żaden sposób nie jest w stanie usprawnić czy zaskarżyć, ponieważ skargi na bezczynność organów administracyjnych, choć teoretycznie zagwarantowane w przepisach prawa, nie dają pożądanych efektów. Rezultatem powyższego stanu rzeczy staje się często sytuacja, w której nawet proste sprawy ciągną się długimi miesiącami, pozostawiając obywatela w sferze nieusprawiedliwionej bezsilności i braku możliwości do poprawienia swojej pozycji prawnej. Tymczasem w stosunkach pomiędzy obywatelami i organami administracji publicznej, to te ostatnie powinny być zobligowane do profesjonalnego działania wedle ściśle określonych zasad i ram czasowych, tak aby własną aktywnością nie doprowadzać do spiętrzenia niekorzystnych okoliczności przed obywatelem. Czas najwyższy, aby to urzędnik i urząd martwił się, czy zdąży na czas wydać zgodę na budowę, rejestr stowarzyszenia bądź firmy. Te urzędy są po to, aby rozwiązywać nasze problemy, a nie zmuszać nas do ciągłego uzupełniania wniosków. Jest absurdem, że mamy donosić zaświadczenia z innych urzędów do tego, w którym składamy wniosek. Tak jakby urzędnicy nie mogli tego załatwić między sobą. Prostym rozwiązaniem istniejącej sytuacji byłoby nałożenie na organy administracji publicznej obowiązku wydania decyzji w każdej sprawie administracyjnej w terminie 60 dni od złożenia przez obywatela wniosku w danej sprawie. W przypadku, gdy organ nie zdążyłby wydać decyzji w przedmiotowym okresie, zastosowanie znajdowałyby natomiast wprowadzone do Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej przepisy o "decyzji milczącej", zgodnie z którymi należałoby przyjmować fikcję prawną, na mocy której decyzja organu jest zgodna ze stanowiskiem strony przedstawionym we wniosku, a w sytuacji gdyby decyzja organu miała być następstwem procedury zainicjowanej przez tenże organ z urzędu - brak decyzji po 3 miesiącach byłby równoznaczny z umorzeniem toczącego się postępowania. Tylko tak powstanie administracja usługowa wobec każdego z nas. R U C H P O P A R C I A 6

7 Uproszczenie wymogów administracyjnych związanych z produkcją i sprzedażą swojskich wyrobów spożywczych oraz domowych napojów alkoholowych. Formalizm procedur administracyjnych i podatkowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa odstrasza wielu rolników od legalnej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędliny, dżemów, serów) oraz wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych. W efekcie wiele doskonałej jakości produktów regionalnych trafia na rynek przy powszechnej akceptacji społecznej z jednoczesnym naruszeniem restrykcyjnego prawa. Dlaczego węgierski czy austriacki rolnik oferujący w przydrożnym straganie palinkę i wino może robić to legalnie a polski spychany jest do szarej strefy? W myśl propozycji ustawowej Komisji Przyjazne Państwo, które odrzucone zostały przez Sejm, proponujemy umożliwienie w Polsce produkcji i sprzedaży niewielkich ilości swojskich wyrobów spożywczych oraz napojów alkoholowych domowej produkcji bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Uproszczenia dla prowadzenia działalności agroturystycznej i małej gastronomii. Mając na uwadze problemy polskiej wsi rozwój agroturystyki i małej gastronomi może być doskonałym bodźcem dla poprawy sytuacji ekonomicznej jej mieszkańców i walki z bezrobociem. Jednak ilość wymogów biurokratycznych, restrykcyjne przepisy sanitarne, nieprzyjazne nastawienie urzędników oraz brak informacji na temat spełnienia koniecznych warunków sprawia, że wejście do tego sektora jest możliwe tylko dla nielicznych. Konieczna jest weryfikacja każdej procedury administracyjnej w tej branży w celu jej skrócenia, uproszczenia i potanienia. R U C H P O P A R C I A 7

8 Uwolnienie dla celów inwestycyjnych gruntów rolnych wszystkich klas. Do niedawna duże polskie miasta w myśl absurdalnych przepisów były de facto wsiami. W wielu ośrodkach miejskich w tym w stolicy grunty rolne stanowiły ponad 50% powierzchni hamując całkowicie rozwój budownictwa i infrastruktury. Procedury odrealniania tych gruntów dotychczas wiązały się z dużymi opłatami oraz bardzo skomplikowanymi procedurami administracyjnymi. Przykład prowokacji za rządów Jarosława Kaczyńskiego, który przeszedł do historii pod nazwą afery gruntowej, wykazał jak bardzo zawiłe i w efekcie korupcjogenne były dotychczasowe metody. Wprowadzona przez Komisję Przyjazne Państwo liberalizacja przepisów uwolniła grunty rolne na terenach miast pod inwestycje, w szczególności budownictwo mieszkaniowe, przyczyniając się tym samym do zdynamizowania jego rozwoju. Ponadto korzyści odniosły same miasta, nie tylko w wyniku zmiany architektury ale również zysków czerpanych ze sprzedaży gruntów oraz podatków od nieruchomości. Czas na kolejny krok, by zamiast urzędnika to obywatel decydował jak rozwijać będzie się polska wieś uwolnimy pod inwestycje wszystkie grunty rolne! Pozwoli to na swobodny rozkwit gospodarstw agroturystycznych, ekspansję terytorialną miast, przeniesieni części produkcji z miast na obszary o wysokim bezrobociu. Liberalizacja prawa budowlanego. W raporcie Banku Światowego Doing Busienss 2011 Polska w kwestii uzyskiwania pozwoleń budowlanych została oceniona jako jedno z najbardziej zacofanych państw na świecie (164 miejsce na 183 państwa). Rozwiązania wypracowane w tym zakresie przez Komisję Przyjazne Państwo niestety skierowane zostały przez Prezydenta L. Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Doprowadzimy do błyskawicznego przyjęcia tej ustawy wraz z kilkoma jeszcze bardziej liberalnymi rozwiązaniami. Najważniejsza z nich to likwidacja pozwolenia na budowę, R U C H P O P A R C I A 8

9 likwidacja decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz usunięcie konieczności zabezpieczenia w media przed rozpoczęciem budowy. Jest jeszcze wiele drobnych korekt, jak choćby sprecyzowanie warunków zmiany projektu oraz legalizacja samowoli budowlanej. Warto podkreślić, że decyzja o pozwoleniu budowlanym jest decyzją biurokratyczną, nie merytoryczną! Architekt wykonuje projekt w oparciu o warunki zabudowy lub plan przestrzennego zagospodarowania, właściciel przedstawia akt własności i projekt, a urząd jedynie to sprawdza. To zbędna zwłoka w sytuacji, gdy wszystkie uzgodnienia miały już miejsce a nadzór budowlany w każdej chwili może wszystko sprawdzić podczas kontroli. Uwalniamy więc proces od zbędnej biurokracji, lecz nie wprowadzamy chaosu. Proponujemy jedynie procedurę zawiadomienia urzędu o rozpoczęciu budowy przez przedstawienie projektu i aktu własności działki. Potem następuje rejestracja i to wszystko, nie są wymagane już żadne decyzje. Podobnie jest w przypadku zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania. Uproszczenie procedur przechowywania dokumentacji pracowniczej. Żyjemy w XXI wieku, mamy administrację XX wieku, która myśli kategoriami XIX wiecznymi. W dobie internetu, telefonii komórkowej i cyfrowej telewizji urzędnik nadal wymaga od pracodawcy archiwizacji i przechowywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Spełnienie tego obowiązku pociąga za sobą wysokie koszty i utrudnienia lokalowe, natomiast niedopełnienie go pociąga za sobą sankcję w postaci grzywny w wysokości od do zł. Czas skończyć z tym absurdem i wprowadzić przepisy, które zezwolą na przechowywanie takich danych na nośnikach elektronicznych. R U C H P O P A R C I A 9

10 Liberalizacja restrykcyjnych przepisów BHP. Zmiany wymagają restrykcyjne przepisy BHP, które niejednokrotnie eliminują możliwość prowadzenia działalności gospodarczej we własnych pomieszczeniach, lub wymuszają kosztowne przeróbki/przebudowy pomieszczeń. Likwidacja biurokratycznych obowiązków informacyjnych przedsiębiorców. Średnie polskie przedsiębiorstwo musi poświęcić 560 godzin miesięcznie na wypełnianie raportów i formularzy. Tak rozbudowane wymogi biurokratyczne hamują rozwój polskich firm i zmuszają przedsiębiorców do zajmowania się bezproduktywnym tworzeniem papierologii. Likwidacji obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w "Monitorze Polskim B". Postulujemy likwidację obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w "Monitorze Polskim B". Jedna strona to koszt 700 zł, przez co firmy wydają na to łącznie kilka milionów złotych. Zniesienie nakazu przesyłania do ZUS zwolnienia lekarskiego. Postulujemy zniesienie nakazu przesyłania do ZUS zwolnienia lekarskiego zarówno przez lekarza, jak i pracodawcę. Pracodawca powinien przesyłać taką informację jedynie w formie elektronicznej, w sytuacji kiedy jego pracownik skorzysta ze zwolnienia. Skrócenie okresu przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych. Postulujemy skrócenie do 5 lat okresu przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS, m.in. kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. R U C H P O P A R C I A 10

11 Likwidacja obowiązku przesyłania formularza ZUS RMUA każdego miesiąca. Pracodawca obciążony jest biurokratycznym obowiązkiem przesyłania formularza z wykazem zapłaconych składek każdego miesiąca. Postulujemy by znieść ten wymóg i zastąpić go możliwością sporządzania takiego raportu raz w roku, chyba że pracownik zażądałby tego częściej. Przygotowywanie takiego formularza 12 razy w roku to niepotrzebne dokładanie przedsiębiorcom kosztów i marnotrawienie ich czasu. Jawność dokumentów urzędowych. Ledwo wybudowane autostrady już muszą być remontowane. Dopiero co oddane Orliki też wymagają remontów. Ktoś rozstrzygnął przetargi, ktoś dopuścił do użytkowania, ktoś zatwierdził, odebrał. Te protokoły i nazwiska muszą być jawne. Podobnie jak wydruki z kart kredytowych urzędników, kalendarzy polityków, wynagrodzeń urzędników. Jawność zwiększy nacisk oraz kontrolę i przyniesie efekt w postaci ograniczenia korupcji i ulepszenia sposobów wydawania publicznych pieniędzy. Zmiana zasad dofinansowania z Urzędu Pracy. Niewątpliwie ogromną pomocą dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność połączoną ze zrealizowaniem inwestycji byłoby dofinansowanie z Urzędu Pracy. Obecnie uzyskanie takiej dotacji poprzedzić musi faktyczne wykonanie inwestycji co w znacznej mierze czyni iluzorycznym pomoc państwa na etapie podejmowanie działalności. Urzędy Pracy powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu, rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorców i to we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach poczynając od dotacji na tworzenie miejsc pracy poprzez fundusz poręczeń i gwarancji kredytowych aż do bieżącego finansowania realizowanego wspólnie z bankami zainteresowanymi współpraca z mikroprzedsiębiorstwami. W miarę rozwoju firm powstających z mikroprzedsiębiorstw stawałyby się one klientami Agencji Rozwoju Przemysłu powołanej do wspomagania przedsiębiorców w większych rozmiarach. R U C H P O P A R C I A 11

12 Uproszczenie kodeksu pracy Przedsiębiorcy narzekają na niejasność kodeksu przepisów pracy. Jego słabą stroną są przepisy dotyczące czasu pracy. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy problem. Duże firmy mają wyspecjalizowane działy prawne, które mogą analizować każdy przepis, nawet ten najbardziej skomplikowany. Gorzej mają małe firmy, których w Polsce jest 99 proc. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że to właśnie przepisy o czasie pracy oraz te o wypłacie wynagrodzeń są najczęściej łamane przez pracodawców. Czas to zmienić - aby nie robić z małych przedsiębiorców przestępców oraz stworzyć im warunki do zwiększenia zatrudnienia. Zmiana formuły ministerstwa gospodarki na formułę ministerstwa przedsiębiorczości. Siłą naszej gospodarki jest duża liczba małych firm. Tymczasem ta sytuacja w żaden sposób nie jest uwzględniana w organizacji administracji. Jednocześnie tempo tworzenia nowych firm spadło i grozi stagnacją. Istnieje potrzeba ciągłego premiowania przedsiębiorczości i sprawdzania, jakie bariery są źródłem trudności. Ministerstwo gospodarki powinno przestać zajmować się sprawami nadzoru w spółkach, gdzie posiada tak zwane resztówki, konieczne jest zatem szybkie pozbycie się tych małych pakietów i zwolnienie tysięcy urzędników, którzy tam pracują w imieniu Skarbu Państwa. Pozostałe funkcje kontrolne powinny być przekazane do Agencji Rozwoju Przemysłu. Promocja Polski. Promocja Polski jest jednym z istotnych źródeł wzrostu, tymczasem traktuje się ją całkowicie nieprofesjonalnie. Powinna stać się kluczowym zadaniem ministerstwa przedsiębiorczości. Środowisko przyrodnicze Polski stanowi unikat w skali Europejskiej. Dzięki tym zasobom Polska mogłaby stać się ważnym graczem R U C H P O P A R C I A 12

13 na turystycznej mapie kontynentu. Pieniądze zostawiane przez turystów to dla wielu krajów świata kluczowy składnik dochodu. Czemu nie dla Polski? Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za błędne decyzje. Urzędnik nie może pozostawać bezkarny gdy jego błędne decyzje doprowadzają nieraz do bankructwa przedsiębiorcę. Niezależnie od pełnionej funkcji w administracji każdy funkcjonariuszy także sędzia czy prokurator musi ponieść konsekwencje za bezzasadne nakazy przeszukania, zatrzymania, podsłuchu, zajęcia konta itd. Paragony zamiast faktur VAT Rygorystyczne podejście organów skarbowych uniemożliwia przedsiębiorcom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów drobnych wydatków ponoszonych przykładowo na prasę, benzynę, opłatę parkingową czy materiały biurowe udokumentowanych paragonem fiskalnym zamiast fakturą VAT. To absurd, który między innymi sprawia, że w raporcie Banku Światowego Doing Business 2011 Polska zajmuje jedną z ostatnich pozycji w Europie. Średni czas rozliczenia się przez polskiego przedsiębiorcę z fiskusem to aż 325 godzin rocznie, podczas gdy w Irlandii zaledwie 76 godzin a na Litwie 135 godzin. Zamiast codziennie spędzać ponad godzinę na księgowości pozwólmy przedsiębiorcom uczciwie zarabiać pieniądze. Wymusimy ustawowo na organach skarbowych zastąpienie paragonami faktur VAT przy drobnych wydatkach zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Likwidacja koncesji, zezwoleń i licencji Obowiązujące dziś w Polsce przepisy w wielu przypadkach drastycznie naruszają proporcję pomiędzy ograniczeniami nakładanymi na przedsiębiorcę przez opresyjne państwo a swobodą działalności gospodarczej wynikającą z Konstytucji. Stopień interwencji państwa w gospodarkę w porównaniu do roku R U C H P O P A R C I A 13

14 1989 państwo jest dziś znacząco nieuzasadniony ograniczając tym samy swobodny rozwój przedsiębiorczości. W 1989 r. obowiązywało 135 zezwoleń na działalność gospodarczą, w 2007 r. już 215. Nowe dotyczą np. prowadzenia domu opieki, hodowli zwierząt laboratoryjnych, prowadzenia związku sportowego. W 1989 r. obowiązywały 53 dopuszczenia produktów, wyrobów i usług, w 2007 r. już 103, w tym dotyczące produktów biobójczych, obrotu roślinami i produktami rolnictwa ekologicznego. W 1989 r. limitowana była jedynie produkcja tytoniu, w 2007 r. limitów było już 20, w tym na takie produkty jak cukier, skrobia i mleko. W 1989 r. 96 profesji wymagało tzw. dopuszczenia do wykonywania zawodu, w 2007 już 140, w tym: doradca podatkowy, psycholog czy hydrolog. W 1989 r. zgłoszenia wymagały 4 rodzaje działalności, podczas gdy w 2007 r. już 52, w tym takie jak prowadzenie gospodarstwa rolnego, plantacji chmielu czy paczkowanie produktów. Konieczna jest weryfikacja istniejących rodzajów reglamentacji, zmierzająca do likwidacji wszystkich koncesji, zezwoleń i licencji z wyjątkiem tych wymaganych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Reforma systemu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to jedna z najgorzej zarządzanych dziedzin w naszej gospodarce. Pomimo że wartość udzielonych zamówień publicznych rokrocznie przekracza 100 mld złotych, rząd nadal nie potrafi albo nie chce doprowadzić do stanu, w którym system przetargów funkcjonuje sprawnie i przejrzyście. Jest to sytuacja niekorzystna zarówno dla przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się z uciążliwymi biurokratycznymi wymogami, czasochłonną procedurą i nieprzejrzystymi kryteriami wyboru, jak i dla całego społeczeństwa. W końcu to z naszej kieszeni idą pieniądze na nieudane inwestycje. R U C H P O P A R C I A 14

15 Jednym z najpoważniejszych problemów w systemie zamówień publicznych jest nadmierne akcentowanie kryterium cenowego, co w wielu przypadkach prowadzi do patologii. Dochodzi do zmów przetargowych, zaniżania kosztów do nierealistycznego poziomu, ustawiania przetargu pod z góry wyznaczoną firmę. W efekcie realizacja inwestycji trwa znacznie dłużej i kosztuje więcej, niż gdyby na etapie przetargu wybrano sprawdzoną, choć nieco droższą, firmę. Dlatego postulujemy reformę systemu zamówień publicznych polegającą, między innymi, na odrzuceniu z przetargów ofert o najwyższej i najniższej cenie oraz zwiększeniu udziału w przetargach małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie odpowiedniej pomocy szkoleniowej wraz z upowszechnieniem narzędzi elektronicznych w kontaktach z administracją publiczną. R U C H P O P A R C I A 15

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Tarnów, 2 czerwca 2011 roku Działania legislacyjne Pakiet na rzecz przedsiębiorczości zmiany 20 ustaw z prawa gospodarczego (MG

Bardziej szczegółowo

Pytania dodatkowe r.

Pytania dodatkowe r. Pytania dodatkowe 21.06.2017 r. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Bariery prowadzenia własnej działalności gospodarczej (1) Jakie Pan(i/a) zdaniem są największe przeszkody w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-50-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP).

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). 2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce (GUS). Sektor MMSP to około 1.8 mln podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu Karta usługi nr WS-17 URZĄD MIASTA KRAKOWA Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Pomysłodawca i założyciel

Pomysłodawca i założyciel Pomysłodawca i założyciel Maciej Wroński Przedsiębiorca i pomysłodawca Federacji MSP. Autoryzowany dealer firmy KOMANDOR. Obserwując przez wiele lat swej działalności sposób funkcjonowania systemu podatkowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe Przedsiębiorcy, którzy w Niemczech prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe) muszą liczyć się z większymi kosztami prowadzonej działalności oraz zwiększoną biurokracją. Niemcy zaczynają

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania

Norweska gospodarka. Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zainteresowania Biznes w Norwegii Migracja Polaków do Norwegii w celach zarobkowych to coraz częstszy temat w mediach. Praca etatowa jest dla większości z nich najważniejsza, ale nie można zapominać o powiększającej się

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku.

UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku. UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2007 roku. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany Konferencja prasowa Pierwsze exposé : skrócenie czasu orzekania, deregulacja zawodów Projekty zrealizowane Usprawnienie pracy sądów Skrócenie i uproszczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-125(3)/08 Warszawa, 25 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo