25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1"

Transkrypt

1 25 KROKÓW JAK SZYBKO OGRANICZYĆ BIUROKRACJĘ R U C H P O P A R C I A 1

2 W najnowszym prestiżowym rankingu Heritage Foundation Polska jest sklasyfikowana na 71 miejscu (na 183 kraje objęte rankingiem) na świecie pod względem wolności gospodarczej. Nasz kraj rządzony dziś przez liberalną Platformę Obywatelską jest daleko w tyle nawet za takimi "potęgami" gospodarczymi, jak Gruzja, Bostwana, Urugwaj, Peru czy Kostaryka. Obiecywano nam drugą Irlandię, a ledwo wyprzedzamy Ugandę, Namibię, Kirgizję czy Paragwaj. Pod względem wolności dla biznesu jest jeszcze gorzej bo Polska zajmuje 105 miejsce, za przyjazność systemu podatkowego Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% ogólnej liczby firm. Są zatem liczebnie główną siłą gospodarczą na rynku przedsiębiorstw, wytwarzają 33% PKB i zatrudniają prawie 30% ogółu pracujących w Polsce. Największa część firm sektora MSP - około 95% - to prawie 3,6 mln mikroprzedsiębiorstw, tzn. tych, które zatrudniają maksymalnie dziewięciu pracowników. Jedynie pozostałe 5% to małe i średnie przedsiębiorstwa. Znacząca liczba firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma największy udział w tworzeniu miejsc pracy i w istotny sposób przyczynia się do powstawania nowej wartości dodanej polskiej gospodarki. Rozwój sektora MSP złagodził skutki zmian strukturalnych w sektorze publicznym. Uważamy, że grupa o której mowa (mikro przedsiębiorcy) jest na tyle ważna społecznie, że warto jej poświęcić więcej miejsca niż robią to obecne na scenie politycznej partie. Ogromne rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce związane są właśnie z rozwojem mikroprzedsiębiorstw. Inicjatywy państwowe podejmowane w ramach pomocy osobom wkraczającym na drogę samo zatrudnienia, bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej stanowią kluczową kwestię dla aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Niestety, w ostatnich latach maleje liczba aktywnych przedsiębiorstw, zmniejsza się także skłonność do uruchamiania nowych firm. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu istniejących barier rozwoju. Lista dziesięciu najważniejszych czynników utrudniających działalność małych i średnich przedsiębiorstw jest od lat niezmienna (zmianie ulega jedynie ich wskazywana przez przedsiębiorców kolejność). R U C H P O P A R C I A 2

3 Bariery powyższe skutecznie uniemożliwiają rozpoczynanie działalności gospodarczej. Szczególnie w wypadku istnienia ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia oznaczają poważne straty finansowe, które trudno jest pokryć bez posiadania dostatecznych zasobów materialnych. Rynek w naszym kraju również uległ w ostatnich latach daleko idącym zmianom obecnie jest on już nasycony dobrami i usługami w stopniu wymuszającym ostrą konkurencję pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami na rynku relewantnym. W tej sytuacji, wobec dającego się zauważyć w ostatnich dwu latach spadku gotowości wśród młodych ludzi do otwarcia własnych przedsięwzięć postulujemy wprowadzenie radykalnych rozwiązań ułatwiających podejmowanie działalności. Powrót do dobrego i prostego rozwiązania prawnego jakiego wzorem może być tzw. Ustawa Wilczka, może znów uwolnić przedsiębiorczość Polaków i przyczynić się do większej konkurencyjności polskiej gospodarki. Ustawa ta umożliwiła każdemu obywatelowi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele nowych miejsc pracy. Ustawa stwierdzała m.in., że podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione. Obecne przepisy z kolejnymi regulacjami, ograniczeniami, koncesjami, zezwoleniami są w stylu typowym raczej dla komunizmu, a nie budowanego kapitalizmu. Dziś ustawa, w której tytule figuruje swoboda działalności gospodarczej, ma artykułów dwa razy tyle - głównie dlatego, że wolność ma tylko w tytule, ale nie w zawartości. Zniesienie liberalnej Ustawy Wilczka poprzez kolejne ograniczenia, koncesje i zezwolenia co trwa do dnia dzisiejszego spowodowało znaczne utrudnienia dla uczciwych przedsiębiorców i spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju. Polska gospodarka potrzebuje dziś wielkiego skoku cywilizacyjnego, który możliwy jest jedynie dzięki masowej deregulacja w gospodarce, administracji, inwestycjach i szeregu innych obszarach. Polska, jeśli nie chce stoczenia się do drugiego świata, ugrzęźnięcia w stagnacji, musi wprowadzić proste, przejrzyste i łatwe prawo. Resztę załatwią R U C H P O P A R C I A 3

4 obywatele. Będzie to jednak niemożliwe jeśli nie zmienimy chorego systemu politycznego, niefunkcjonującego wymiaru sprawiedliwości i nie pozbawimy biurokracji władzy przeprowadzając deregulację. Uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej. Procedura jednego okienka, sztandarowy pomysł rządu Donalda Tuska, okazał się największym bublem prawnym uchwalonym na przestrzeni wielu lat. Dziś założenie firmy wymaga od przedsiębiorcy biegania po wielu urzędach, a sama procedura zajmuje ponad miesiąc. Suchej nitki nie pozostawia na Polsce Bank Światowy przyznając Polsce dopiero 112 miejsce (na183) w rankingu Doing Business Dlaczego w dużo uboższej Białorusi czy Macedonii ta sama procedura trwa zaledwie od 3 do 5 dni? Czy naszych urzędników naprawdę nie stać na to by załatwić tak prostą i kluczową, z punktu widzenia całej gospodarki, sprawę szybciej? Proponujemy przyjęcie rozwiązań od lat funkcjonujących w Irlandii, czy Wielkiej Brytanii. Zgłaszasz i działasz dopiero potem odpowiedni urząd pomaga przedsiębiorcy w dopełnieniu tylko niezbędnych formalności. Firma przez okres 3 miesięcy, tak jak jest to w wielu wysokorozwiniętych krajach, powinna mieć prawo działać w fazie próbnej bez rejestracji, opłacania składek do ZUS-u, bez ryzyka kosztów związanych z niepowodzeniem przedsięwzięcia, z możliwością wystawiania faktury na nazwisko i adres przedsiębiorcy). Wielu Polaków marzy od lat o własnej firmie jednak procedura przez jaką muszą przebrnąć skutecznie odstrasza ich od podjęcia tego ryzyka. Wierzymy, że tylko radykalne uproszczenie formalności jakie stają na drodze wrodzonej przedsiębiorczości Polaków pozwolą uwolnić tkwiącą w nich energię, przyczyniając się tym samym do gospodarczego boomu. Obniżenie składek dla każdej nowej działalności gospodarczej. Składka na ZUS jest dziś istotną barierą finansową dla młodych ludzi rozpoczynających przygodę z biznesem. Obowiązująca obecnie możliwość obniżenia jej do połowy dla osób R U C H P O P A R C I A 4

5 rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą nie jest wystarczająca, tym bardziej że dotyczy tylko pierwszej działalności. W wypadku jej niepowodzenia, co jest stosunkowo częstym przypadkiem, kolejna rozpoczęta działalność powinna również korzystać z takiego przywileju. Zasada milczącej zgody. Propozycja związana jest z faktem przewlekłości postępowań administracyjnych i długiego okresu "załatwiania" wszelkiego rodzaju spraw realizowanych przez obywateli za pośrednictwem organów administracji publicznej. W chwili obecnej nie istnieją w praktyce żadne skuteczne przepisy ograniczające swobodę organów administracji publicznej w zakresie nieusprawiedliwionego przedłużania różnego rodzaju procedur administracyjnych. Większość terminów obligujących organy do załatwiania spraw obywateli, stanowią tzw. Terminy instrukcyjne, a więc takie, które nie wiążą organów i w praktyce nie łączą się z żadną sankcją w przypadku ich niedotrzymania. Teoretycznie obywatel ma możliwość wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej względnie ponaglenia, jednak ta droga również nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony. W praktyce bowiem wniesienie skargi następuje po stosunkowo długim okresie (np. pół roku), po kolejnych miesiącach rozpatrywania skargi sprawa wraca do urzędu, który znów dysponuje określonym terminem na załatwienie sprawy. Nawet zatem jeśli skarga na bezczynność wywrze skutek w postaci załatwienia sprawy obywatela, to nie przyspiesza procedowania organu, bowiem jej efekty widoczne są np. po półtora roku od rozpoczęcia sprawy. W efekcie powoduje to przeciąganie nawet prostych spraw, a obywatel czekając na decyzję staje się niewolnikiem organu, ponieważ od decyzji organu niejednokrotnie zależy np. możliwość podjęcia określonych inicjatyw gospodarczych, rozpoczęcia nowych inwestycji itp. W sprawnie zarządzanej demokracji obywatelskiej, w której jedną z fundamentalnych zasad jest zasada zaufania obywateli do organów administracji publicznej, naszym zdaniem nie może być mowy o tego typu traktowaniu obywatela. R U C H P O P A R C I A 5

6 Należy również mieć na uwadze, iż postępowania organu obywatel w żaden sposób nie jest w stanie usprawnić czy zaskarżyć, ponieważ skargi na bezczynność organów administracyjnych, choć teoretycznie zagwarantowane w przepisach prawa, nie dają pożądanych efektów. Rezultatem powyższego stanu rzeczy staje się często sytuacja, w której nawet proste sprawy ciągną się długimi miesiącami, pozostawiając obywatela w sferze nieusprawiedliwionej bezsilności i braku możliwości do poprawienia swojej pozycji prawnej. Tymczasem w stosunkach pomiędzy obywatelami i organami administracji publicznej, to te ostatnie powinny być zobligowane do profesjonalnego działania wedle ściśle określonych zasad i ram czasowych, tak aby własną aktywnością nie doprowadzać do spiętrzenia niekorzystnych okoliczności przed obywatelem. Czas najwyższy, aby to urzędnik i urząd martwił się, czy zdąży na czas wydać zgodę na budowę, rejestr stowarzyszenia bądź firmy. Te urzędy są po to, aby rozwiązywać nasze problemy, a nie zmuszać nas do ciągłego uzupełniania wniosków. Jest absurdem, że mamy donosić zaświadczenia z innych urzędów do tego, w którym składamy wniosek. Tak jakby urzędnicy nie mogli tego załatwić między sobą. Prostym rozwiązaniem istniejącej sytuacji byłoby nałożenie na organy administracji publicznej obowiązku wydania decyzji w każdej sprawie administracyjnej w terminie 60 dni od złożenia przez obywatela wniosku w danej sprawie. W przypadku, gdy organ nie zdążyłby wydać decyzji w przedmiotowym okresie, zastosowanie znajdowałyby natomiast wprowadzone do Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej przepisy o "decyzji milczącej", zgodnie z którymi należałoby przyjmować fikcję prawną, na mocy której decyzja organu jest zgodna ze stanowiskiem strony przedstawionym we wniosku, a w sytuacji gdyby decyzja organu miała być następstwem procedury zainicjowanej przez tenże organ z urzędu - brak decyzji po 3 miesiącach byłby równoznaczny z umorzeniem toczącego się postępowania. Tylko tak powstanie administracja usługowa wobec każdego z nas. R U C H P O P A R C I A 6

7 Uproszczenie wymogów administracyjnych związanych z produkcją i sprzedażą swojskich wyrobów spożywczych oraz domowych napojów alkoholowych. Formalizm procedur administracyjnych i podatkowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa odstrasza wielu rolników od legalnej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędliny, dżemów, serów) oraz wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych. W efekcie wiele doskonałej jakości produktów regionalnych trafia na rynek przy powszechnej akceptacji społecznej z jednoczesnym naruszeniem restrykcyjnego prawa. Dlaczego węgierski czy austriacki rolnik oferujący w przydrożnym straganie palinkę i wino może robić to legalnie a polski spychany jest do szarej strefy? W myśl propozycji ustawowej Komisji Przyjazne Państwo, które odrzucone zostały przez Sejm, proponujemy umożliwienie w Polsce produkcji i sprzedaży niewielkich ilości swojskich wyrobów spożywczych oraz napojów alkoholowych domowej produkcji bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, uzyskiwania koncesji i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Uproszczenia dla prowadzenia działalności agroturystycznej i małej gastronomii. Mając na uwadze problemy polskiej wsi rozwój agroturystyki i małej gastronomi może być doskonałym bodźcem dla poprawy sytuacji ekonomicznej jej mieszkańców i walki z bezrobociem. Jednak ilość wymogów biurokratycznych, restrykcyjne przepisy sanitarne, nieprzyjazne nastawienie urzędników oraz brak informacji na temat spełnienia koniecznych warunków sprawia, że wejście do tego sektora jest możliwe tylko dla nielicznych. Konieczna jest weryfikacja każdej procedury administracyjnej w tej branży w celu jej skrócenia, uproszczenia i potanienia. R U C H P O P A R C I A 7

8 Uwolnienie dla celów inwestycyjnych gruntów rolnych wszystkich klas. Do niedawna duże polskie miasta w myśl absurdalnych przepisów były de facto wsiami. W wielu ośrodkach miejskich w tym w stolicy grunty rolne stanowiły ponad 50% powierzchni hamując całkowicie rozwój budownictwa i infrastruktury. Procedury odrealniania tych gruntów dotychczas wiązały się z dużymi opłatami oraz bardzo skomplikowanymi procedurami administracyjnymi. Przykład prowokacji za rządów Jarosława Kaczyńskiego, który przeszedł do historii pod nazwą afery gruntowej, wykazał jak bardzo zawiłe i w efekcie korupcjogenne były dotychczasowe metody. Wprowadzona przez Komisję Przyjazne Państwo liberalizacja przepisów uwolniła grunty rolne na terenach miast pod inwestycje, w szczególności budownictwo mieszkaniowe, przyczyniając się tym samym do zdynamizowania jego rozwoju. Ponadto korzyści odniosły same miasta, nie tylko w wyniku zmiany architektury ale również zysków czerpanych ze sprzedaży gruntów oraz podatków od nieruchomości. Czas na kolejny krok, by zamiast urzędnika to obywatel decydował jak rozwijać będzie się polska wieś uwolnimy pod inwestycje wszystkie grunty rolne! Pozwoli to na swobodny rozkwit gospodarstw agroturystycznych, ekspansję terytorialną miast, przeniesieni części produkcji z miast na obszary o wysokim bezrobociu. Liberalizacja prawa budowlanego. W raporcie Banku Światowego Doing Busienss 2011 Polska w kwestii uzyskiwania pozwoleń budowlanych została oceniona jako jedno z najbardziej zacofanych państw na świecie (164 miejsce na 183 państwa). Rozwiązania wypracowane w tym zakresie przez Komisję Przyjazne Państwo niestety skierowane zostały przez Prezydenta L. Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Doprowadzimy do błyskawicznego przyjęcia tej ustawy wraz z kilkoma jeszcze bardziej liberalnymi rozwiązaniami. Najważniejsza z nich to likwidacja pozwolenia na budowę, R U C H P O P A R C I A 8

9 likwidacja decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz usunięcie konieczności zabezpieczenia w media przed rozpoczęciem budowy. Jest jeszcze wiele drobnych korekt, jak choćby sprecyzowanie warunków zmiany projektu oraz legalizacja samowoli budowlanej. Warto podkreślić, że decyzja o pozwoleniu budowlanym jest decyzją biurokratyczną, nie merytoryczną! Architekt wykonuje projekt w oparciu o warunki zabudowy lub plan przestrzennego zagospodarowania, właściciel przedstawia akt własności i projekt, a urząd jedynie to sprawdza. To zbędna zwłoka w sytuacji, gdy wszystkie uzgodnienia miały już miejsce a nadzór budowlany w każdej chwili może wszystko sprawdzić podczas kontroli. Uwalniamy więc proces od zbędnej biurokracji, lecz nie wprowadzamy chaosu. Proponujemy jedynie procedurę zawiadomienia urzędu o rozpoczęciu budowy przez przedstawienie projektu i aktu własności działki. Potem następuje rejestracja i to wszystko, nie są wymagane już żadne decyzje. Podobnie jest w przypadku zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania. Uproszczenie procedur przechowywania dokumentacji pracowniczej. Żyjemy w XXI wieku, mamy administrację XX wieku, która myśli kategoriami XIX wiecznymi. W dobie internetu, telefonii komórkowej i cyfrowej telewizji urzędnik nadal wymaga od pracodawcy archiwizacji i przechowywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Spełnienie tego obowiązku pociąga za sobą wysokie koszty i utrudnienia lokalowe, natomiast niedopełnienie go pociąga za sobą sankcję w postaci grzywny w wysokości od do zł. Czas skończyć z tym absurdem i wprowadzić przepisy, które zezwolą na przechowywanie takich danych na nośnikach elektronicznych. R U C H P O P A R C I A 9

10 Liberalizacja restrykcyjnych przepisów BHP. Zmiany wymagają restrykcyjne przepisy BHP, które niejednokrotnie eliminują możliwość prowadzenia działalności gospodarczej we własnych pomieszczeniach, lub wymuszają kosztowne przeróbki/przebudowy pomieszczeń. Likwidacja biurokratycznych obowiązków informacyjnych przedsiębiorców. Średnie polskie przedsiębiorstwo musi poświęcić 560 godzin miesięcznie na wypełnianie raportów i formularzy. Tak rozbudowane wymogi biurokratyczne hamują rozwój polskich firm i zmuszają przedsiębiorców do zajmowania się bezproduktywnym tworzeniem papierologii. Likwidacji obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w "Monitorze Polskim B". Postulujemy likwidację obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w "Monitorze Polskim B". Jedna strona to koszt 700 zł, przez co firmy wydają na to łącznie kilka milionów złotych. Zniesienie nakazu przesyłania do ZUS zwolnienia lekarskiego. Postulujemy zniesienie nakazu przesyłania do ZUS zwolnienia lekarskiego zarówno przez lekarza, jak i pracodawcę. Pracodawca powinien przesyłać taką informację jedynie w formie elektronicznej, w sytuacji kiedy jego pracownik skorzysta ze zwolnienia. Skrócenie okresu przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych. Postulujemy skrócenie do 5 lat okresu przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS, m.in. kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. R U C H P O P A R C I A 10

11 Likwidacja obowiązku przesyłania formularza ZUS RMUA każdego miesiąca. Pracodawca obciążony jest biurokratycznym obowiązkiem przesyłania formularza z wykazem zapłaconych składek każdego miesiąca. Postulujemy by znieść ten wymóg i zastąpić go możliwością sporządzania takiego raportu raz w roku, chyba że pracownik zażądałby tego częściej. Przygotowywanie takiego formularza 12 razy w roku to niepotrzebne dokładanie przedsiębiorcom kosztów i marnotrawienie ich czasu. Jawność dokumentów urzędowych. Ledwo wybudowane autostrady już muszą być remontowane. Dopiero co oddane Orliki też wymagają remontów. Ktoś rozstrzygnął przetargi, ktoś dopuścił do użytkowania, ktoś zatwierdził, odebrał. Te protokoły i nazwiska muszą być jawne. Podobnie jak wydruki z kart kredytowych urzędników, kalendarzy polityków, wynagrodzeń urzędników. Jawność zwiększy nacisk oraz kontrolę i przyniesie efekt w postaci ograniczenia korupcji i ulepszenia sposobów wydawania publicznych pieniędzy. Zmiana zasad dofinansowania z Urzędu Pracy. Niewątpliwie ogromną pomocą dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność połączoną ze zrealizowaniem inwestycji byłoby dofinansowanie z Urzędu Pracy. Obecnie uzyskanie takiej dotacji poprzedzić musi faktyczne wykonanie inwestycji co w znacznej mierze czyni iluzorycznym pomoc państwa na etapie podejmowanie działalności. Urzędy Pracy powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu, rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorców i to we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach poczynając od dotacji na tworzenie miejsc pracy poprzez fundusz poręczeń i gwarancji kredytowych aż do bieżącego finansowania realizowanego wspólnie z bankami zainteresowanymi współpraca z mikroprzedsiębiorstwami. W miarę rozwoju firm powstających z mikroprzedsiębiorstw stawałyby się one klientami Agencji Rozwoju Przemysłu powołanej do wspomagania przedsiębiorców w większych rozmiarach. R U C H P O P A R C I A 11

12 Uproszczenie kodeksu pracy Przedsiębiorcy narzekają na niejasność kodeksu przepisów pracy. Jego słabą stroną są przepisy dotyczące czasu pracy. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy problem. Duże firmy mają wyspecjalizowane działy prawne, które mogą analizować każdy przepis, nawet ten najbardziej skomplikowany. Gorzej mają małe firmy, których w Polsce jest 99 proc. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że to właśnie przepisy o czasie pracy oraz te o wypłacie wynagrodzeń są najczęściej łamane przez pracodawców. Czas to zmienić - aby nie robić z małych przedsiębiorców przestępców oraz stworzyć im warunki do zwiększenia zatrudnienia. Zmiana formuły ministerstwa gospodarki na formułę ministerstwa przedsiębiorczości. Siłą naszej gospodarki jest duża liczba małych firm. Tymczasem ta sytuacja w żaden sposób nie jest uwzględniana w organizacji administracji. Jednocześnie tempo tworzenia nowych firm spadło i grozi stagnacją. Istnieje potrzeba ciągłego premiowania przedsiębiorczości i sprawdzania, jakie bariery są źródłem trudności. Ministerstwo gospodarki powinno przestać zajmować się sprawami nadzoru w spółkach, gdzie posiada tak zwane resztówki, konieczne jest zatem szybkie pozbycie się tych małych pakietów i zwolnienie tysięcy urzędników, którzy tam pracują w imieniu Skarbu Państwa. Pozostałe funkcje kontrolne powinny być przekazane do Agencji Rozwoju Przemysłu. Promocja Polski. Promocja Polski jest jednym z istotnych źródeł wzrostu, tymczasem traktuje się ją całkowicie nieprofesjonalnie. Powinna stać się kluczowym zadaniem ministerstwa przedsiębiorczości. Środowisko przyrodnicze Polski stanowi unikat w skali Europejskiej. Dzięki tym zasobom Polska mogłaby stać się ważnym graczem R U C H P O P A R C I A 12

13 na turystycznej mapie kontynentu. Pieniądze zostawiane przez turystów to dla wielu krajów świata kluczowy składnik dochodu. Czemu nie dla Polski? Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za błędne decyzje. Urzędnik nie może pozostawać bezkarny gdy jego błędne decyzje doprowadzają nieraz do bankructwa przedsiębiorcę. Niezależnie od pełnionej funkcji w administracji każdy funkcjonariuszy także sędzia czy prokurator musi ponieść konsekwencje za bezzasadne nakazy przeszukania, zatrzymania, podsłuchu, zajęcia konta itd. Paragony zamiast faktur VAT Rygorystyczne podejście organów skarbowych uniemożliwia przedsiębiorcom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów drobnych wydatków ponoszonych przykładowo na prasę, benzynę, opłatę parkingową czy materiały biurowe udokumentowanych paragonem fiskalnym zamiast fakturą VAT. To absurd, który między innymi sprawia, że w raporcie Banku Światowego Doing Business 2011 Polska zajmuje jedną z ostatnich pozycji w Europie. Średni czas rozliczenia się przez polskiego przedsiębiorcę z fiskusem to aż 325 godzin rocznie, podczas gdy w Irlandii zaledwie 76 godzin a na Litwie 135 godzin. Zamiast codziennie spędzać ponad godzinę na księgowości pozwólmy przedsiębiorcom uczciwie zarabiać pieniądze. Wymusimy ustawowo na organach skarbowych zastąpienie paragonami faktur VAT przy drobnych wydatkach zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Likwidacja koncesji, zezwoleń i licencji Obowiązujące dziś w Polsce przepisy w wielu przypadkach drastycznie naruszają proporcję pomiędzy ograniczeniami nakładanymi na przedsiębiorcę przez opresyjne państwo a swobodą działalności gospodarczej wynikającą z Konstytucji. Stopień interwencji państwa w gospodarkę w porównaniu do roku R U C H P O P A R C I A 13

14 1989 państwo jest dziś znacząco nieuzasadniony ograniczając tym samy swobodny rozwój przedsiębiorczości. W 1989 r. obowiązywało 135 zezwoleń na działalność gospodarczą, w 2007 r. już 215. Nowe dotyczą np. prowadzenia domu opieki, hodowli zwierząt laboratoryjnych, prowadzenia związku sportowego. W 1989 r. obowiązywały 53 dopuszczenia produktów, wyrobów i usług, w 2007 r. już 103, w tym dotyczące produktów biobójczych, obrotu roślinami i produktami rolnictwa ekologicznego. W 1989 r. limitowana była jedynie produkcja tytoniu, w 2007 r. limitów było już 20, w tym na takie produkty jak cukier, skrobia i mleko. W 1989 r. 96 profesji wymagało tzw. dopuszczenia do wykonywania zawodu, w 2007 już 140, w tym: doradca podatkowy, psycholog czy hydrolog. W 1989 r. zgłoszenia wymagały 4 rodzaje działalności, podczas gdy w 2007 r. już 52, w tym takie jak prowadzenie gospodarstwa rolnego, plantacji chmielu czy paczkowanie produktów. Konieczna jest weryfikacja istniejących rodzajów reglamentacji, zmierzająca do likwidacji wszystkich koncesji, zezwoleń i licencji z wyjątkiem tych wymaganych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Reforma systemu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne to jedna z najgorzej zarządzanych dziedzin w naszej gospodarce. Pomimo że wartość udzielonych zamówień publicznych rokrocznie przekracza 100 mld złotych, rząd nadal nie potrafi albo nie chce doprowadzić do stanu, w którym system przetargów funkcjonuje sprawnie i przejrzyście. Jest to sytuacja niekorzystna zarówno dla przedsiębiorców, którzy muszą zmagać się z uciążliwymi biurokratycznymi wymogami, czasochłonną procedurą i nieprzejrzystymi kryteriami wyboru, jak i dla całego społeczeństwa. W końcu to z naszej kieszeni idą pieniądze na nieudane inwestycje. R U C H P O P A R C I A 14

15 Jednym z najpoważniejszych problemów w systemie zamówień publicznych jest nadmierne akcentowanie kryterium cenowego, co w wielu przypadkach prowadzi do patologii. Dochodzi do zmów przetargowych, zaniżania kosztów do nierealistycznego poziomu, ustawiania przetargu pod z góry wyznaczoną firmę. W efekcie realizacja inwestycji trwa znacznie dłużej i kosztuje więcej, niż gdyby na etapie przetargu wybrano sprawdzoną, choć nieco droższą, firmę. Dlatego postulujemy reformę systemu zamówień publicznych polegającą, między innymi, na odrzuceniu z przetargów ofert o najwyższej i najniższej cenie oraz zwiększeniu udziału w przetargach małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie odpowiedniej pomocy szkoleniowej wraz z upowszechnieniem narzędzi elektronicznych w kontaktach z administracją publiczną. R U C H P O P A R C I A 15

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Leszek Miller / 3 Wstęp: rok 2012 / 5 Priorytety socjaldemokratycznej polityki gospodarczej / 9 wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo