Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"

Transkrypt

1 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje, r.

2 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 Roczna ocena jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za rok wyniki klasyfikacji stref przeprowadzonej zgodnie z art. 89 ustawy Poś Klasa C dla aglomeracji miasto Szczecin ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów w dopuszczalnych pyłu u zawieszonego PM r. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu u zawieszonego PM10 przez stęż ężenia o okresie uśredniania u 24 godziny, wynoszącego 50 μg/m 3 PM10 ochrona zdrowia

3 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 Podstawa stwierdzenia przekroczeń: wyniki pomiarów w na 1 stanowisku w Szczecinie, ul. Piłsudskiego Wskazane w ocenie przyczyny przekroczeń: centrum miasta z intensywnym ruchem samochodowym emisja liniowa; wpływem emisji z indywidualnego ogrzewania mieszkań emisja wtórna z brudnych nawierzchni drogowych i posypywania jezdni solą warunki meteorologiczne (słabe przewietrzanie, transport zanieczyszczeń z innych obszarów)

4 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 - Zarejestrowane wyższe stężenia w sezonie grzewczym wskazują na wpływ emisji pochodzącej z ogrzewania mieszkań na wysokość stężeń PM10 w tej części miasta. -Stężenia w miesiącach letnich stanowią około 50% wartości średnich z okresu grzewczego wpływ emisji z transportu samochodowego, emisji napływowej. [ug/m3] Szczecin_Piłsudskiego średnie miesięczne stężenie PM10 w 2005 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 r [st. C] Średnie miesięczne temoeratury na stacjach w Szczecinie w 2005 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 r. Szczecin_Andrzejewskiego Szczecin_Piłsudskiego Szczecin_Łączna

5 Obszary przekroczeń -strefa zanieczyszczonego powietrza Rok obszar 1.4 km2, liczba mieszkańców w 39 tysięcy. Szczecin Śródmieście - Śródmieście Centrum, - Śródmieście Północ, P - Śródmieście Zachód, - Nowe Miasto, - Turzyn, - Stare Miasto. Rok obszar przekroczeń 5.3 km2, mieszkańcy 73,6 tysięcy Szczecin Śródmieście (Śródmieście Centrum, Północ, Zachód,Nowe Miasto,Turzyn,Stare Miasto, Łękno kno), Szczecin Zachód, (Zachód Pogodno, Zawadzkiego Klonowica,, Arkońskie Niemierzyn), Szczecin Prawobrzeże,(Osiedle e,(osiedle Słoneczne, Majowe Kijewo)

6 Obszar przekroczeń w roku 2006

7 Pył zawieszony PM10 stęż ężenia 24-godzinne w 2006 r. [ug/m3] PM10 - rozkład stężeń S24 w 2006 r. Szczecin_Piłsudskiego Szczecin_Andrzejewskiego Widuchowa Koszalin Szczecin_Wincentego Pola Szczecin_Łączna Gry f ino r Średnia miesięczna temperatura powietrza [st. C] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 Widuchowa Szczecin_Łączna Szczecin_Andrzejewskiego Szczecin_Piłsudskiego

8 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 W programie ochrony powietrza powinien być określony lony: zakres działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu u zawieszonego PM10 termin realizacji, orientacyjne koszty i źródła a finansowania poszczególnych zadań, wpływ emisji ze źródeł punktowych zlokalizowanych na obszarze Szczecina, wpływ emisji napływowych z innych stref, w tym napływu zanieczyszczeń transgranicznych z obszaru Niemiec, wpływ emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego, wpływ emisji z transportu i komunikacji.

9 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 Najczęś ęściej wskazywane działania ania dla ograniczenia emisji Ograniczenie emisji pyłu u PM10 z dużych instalacji: podnoszenie efektywności odpylania w istniejących obiektach przemysłowych, ograniczenie emisji niezorganizowanej i wtórnej z sektora przemysłowego, dostosowanie dużych źródeł energetycznego spalania do wymagań BAT, Ograniczenie emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego: podłą łączenie do sieci ciepłowniczych, zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej i gazu dla celów w grzewczych oraz podgrzewania wody na cele bytowo gospodarcze, termomodernizacja budynków

10 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 Ograniczenie emisji z transportu i komunikacji: kontynuacja inwestycji drogowych, modernizacja i przebudowa dróg g w mieście, modernizacja układu drogowego i budowa obwodnic, rozwój j i modernizacja transportu szynowego, zmiany organizacji ruchu lokalnego, modernizacja taboru komunikacji zbiorowej, przebudowa dróg g o tymczasowej nawierzchni, budowa parkingów w poza centrami miast, rozwój j transportu publicznego, Działania ania porządkuj dkujące: wprowadzenie całkowitego zakazu spalania odpadów, biomasy, liści itp. na otwartej przestrzeni w obszarze aglomeracji, zakaz stosowania materiałów w pylących do utwardzania nawierzchni dróg g i parkingów, utrzymanie czystości ci nawierzchni dróg.

11 Klasyfikacja stref za 2005 r. - POP dla Szczecina Pył zawieszony PM10 Edukacja ekologiczna - kształtowanie towanie właściwych w zachowań społecze eczeństwa: oszczędno dność energii cieplnej i elektrycznej, używanie węgla w dobrej jakości, aspekty zdrowotne narażenia na oddziaływanie PM10.

12 Struktura emisji w Szczecinie 20% PM10 35% 45% źródła punktowe źródła powierzchniowe źródła liniowe

13 Kataster emisji liniowej PM10 dla Szczecina z uwzględnieniem pyłu u z kurzu.

14 Wizualizacja wyników obliczeń

15 Wizualizacja wyników obliczeń

16 Warsztaty cel ćwiczenia Podsumowanie zdobytej wiedzy. Przedstawienie możliwych działań dla poprawy jakości powietrza pod względem stęż ężenia PM10, które mogą znaleźć się w POP dla miasta Szczecina. Odpowiedź na pytanie czy możemy jednocześnie nie ograniczyć inne zanieczyszczenia powietrza? Powiązanie działań naprawczych z rodzajem emisji. Lista możliwych działań daje obraz koniecznej integracji przy realizacji POP zarówno użytkowniku ytkowników środowiska jak i instytucji zarządzaj dzających i kontrolujących środowisko.

17 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Lp. Działanie Zagrożenie Rodzaj działania Redukcja zanieczyszczen ia 1 Modernizacja kotłów w ciepłowniach w celu uzyskania większej sprawności. P K/D NOx, SO2, CO, PM, bap 2 Modernizacja instalacji odpylania spalin w ciepłowniach. 3 Wykorzystanie paliw niskoemisyjnych. 4 Strategia wykorzystania energii odnawialnej. 5 Pozwolenia IPPC, kontrola wdrażania BAT. 6 Rewizja i kontrola pozwoleń na emisję do powietrza. 7 Aktywna działalność władz wojewódzkich i miejskich w sprawie budowy obwodnic. 8 Wprowadzenie zintegrowanego systemu nawigacji i sterowania ruchem. 9 Rozwój systemu transportu publicznego.

18 Zadania do rozwiązania zania Do określonego działania ania dopisać czy ma ono wpływ na emisję powierzchniową (PO), liniową (L) czy punktową (P). Określić charakter działań w podziale na krótkoterminowe (do trzech lat) i długoterminowe d (powyżej trzech lat) wstawiając c literę K lub/i D w kolumnie 3. Dopisać do każdego działania ania na jakie zanieczyszczenia powietrza będzie b ono miało o wpływ pozytywny. Podać poniżej pięć wybranych działań,, które Państwa zdaniem będąb najefektywniejsze dla ograniczenie zanieczyszczeń pyłem zawieszonym w krótkim okresie, tanie i łatwe do realizacji z punktu widzenia prawa.

19 Dziękuj kuję za uwagę

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo