RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA WYKŁAD 2 1. Zasady rzutowania elementów i obiektów budowlanych. 2. Rzuty budynku, przekroje i elewacje budynków wiadomości ogólne. 3. Klatka schodowa, schody wiadomości ogólne. 4. Oznaczenia schodów na rzutach kondygnacji. 5. Wymiarowanie rysunków architektoniczno-budowlanych. 6. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram. Wykorzystano w prezentacji pozycje literaturowe: 1. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M.: Rysunek techniczny w budownictwie 2. Miśniakiewicz E., Skowroński W. : Rysunek techniczny budowlany 3. Mazur J., Tofiluk A.: Rysunek budowlany Materiały dr inż. Małgorzaty Fedorczak-Cisak

2 Normy dotyczące metod rzutowania elementów i obiektów budowlanych oraz wymiarowania PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1 postanowienia ogólne. PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2 przedstawianie prostokątne. PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 3 przedstawianie aksonometryczne. PN-EN ISO :2006 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 4 rzutowanie środkowe. PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak Rysunek budowlany. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne.

3 Rodzaje rzutów stosowane do przygotowywania rysunków technicznych Rzut prostokątny PN-EN ISO :2002 Rzut aksonometryczny PN-EN ISO :2002 Rzut perspektywiczny (środkowy) PN-EN ISO :2006 Zgodnie z jego zasadami przygotowywane są podstawowe rysunki dokumentacji technicznej. Geometria wykreślna (nauka dotycząca metod odwzorowywania figur przestrzennych na płaszczyźnie) Rzutowanie polega na odwzorowaniu obiektu znajdującego się w przestrzeni na płaszczyznę rzutu (rzutnię) za pomocą równoległych do siebie linii rzutowania (prostych rzutujących) prostopadłych do płaszczyzny rzutni. Kształt obiektu i jego szczegóły muszą być odwzorowane jednoznacznie i czytelnie.

4 Płaszczyzna rzutu głównego Rzutowanie prostokątne można przyrównać do zamknięcia odwzorowywanego obiektu w sześcianie, którego boki są w miarę możliwości równoległe lub prostopadłe do płaszczyzn obiektu. Kierunki obserwacji a-f Proste rzutujące Rzutowanie prostokątne według metody pierwszego kąta PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2 przedstawianie prostokątne. Obserwator patrzy na każdą ze ścian sześcianu i obiekt rzutowany w taki sposób, że płaszczyzna rzutu znajduje się za obiektem. A rzut główny obiektu (widok z przodu) rzut B (widok z góry) rzut E (widok z dołu) rzut C (widok od lewej strony) rzut D (widok od prawej strony) rzut F (widok z tyłu)

5 Kierunki obserwacji a-f Rzutowanie prostokątne według metody trzeciego kąta PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2 przedstawianie prostokątne. Obserwator patrzy na każdą ze ścian sześcianu i obiekt rzutowany w taki sposób, że płaszczyzna rzutu znajduje się przed obiektem. A rzut główny obiektu (widok z przodu) rzut B (widok z góry) rzut E (widok z dołu) rzut C (widok od lewej strony) rzut D (widok od prawej strony) rzut F (widok z tyłu)

6 Na rzucie głównym strzałkami wskazujemy kierunek patrzenia Rzutowanie identyfikowane strzałkami PN-EN ISO :2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2 przedstawianie prostokątne. Dowolne jest rozmieszczenia rzutów na rysunku. Rzuty pozostałe opisujemy wielkimi literami A rzut główny obiektu (widok z przodu) rzut B (widok z góry) rzut E (widok z dołu) rzut C (widok od lewej strony) rzut D (widok od prawej strony) rzut F (widok z tyłu)

7 RODZAJE RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH PN-B-01025:2004 RYSUNEK BUDOWLANY. OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH Rzut Przekrój Elewacja Rysunek szczegółów.

8 Rzut budynku Rzut przekrój poziomy obiektu budowlanego prowadzony przez charakterystyczny poziom oraz kondygancję, w celu określenia w możliwie czytelny sposób ich funkcji wyjątek: widok z góry w przypadku rzutu więźby dachowej oraz rzutu dachu. Oznaczenie płaszczyzny przekroju na rzucie Przykład

9 Przekrój budynku Elewacja budynku Przekrój otrzymywany z zastosowaniem pionowych płaszczyzn siecznych dobranych tak, by umożliwić pokazanie w przecięciu lub w widoku jak największej liczby elementów budowlanych,charakterystycznych dla ukształtowania przedstawionego obiektu. Elewacja widok przedstawianego obiektu na tle rzutni pionowej, charakteryzujący jego zewnętrzne ukształtowanie.

10

11 Numeracja kondygnacji i pomieszczeń na rysunkach architektonicznobudowlanych PN-B 01025:2004

12 SCHODY Zespół elementów konstrukcyjnych umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi poziomami budynku (kondygnacjami) Elementy konstrukcyjne schodów: spoczniki (podesty piętrowe i międzypiętrowe), biegi schodowe, elementy zabezpieczające (balustrady, poręcze, cokoliki).

13 Schody s h s mm h mm 2h s x 160 x 300 ilość wysokość szerokość

14 SZEROKOŚCI SPOCZNIKÓW I WYSOKOŚCI STOPNI 68.1 Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela: PRZEZNACZENIE BUDYNKÓW MINIMALNA SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA(M) BIEGU SPOCZNIKA MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ STOPNI (M) Budynki jednorodzinne i zagrodowe oraz mieszkania dwupoziomowe 0,8 0,8 0,19 Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej*), z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne*), magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób 1,2 1,5 0,175 Przedszkola i żłobki 1,2 1,3 0,15 Budynki opieki zdrowotnej*) 1,4 1,5 0,15 Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób 0,9 0,9 0,19 We wszelkich budynkach - schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych oraz służących do przechowywania pasz słomiastych w budynkach inwentarskich 0,8 0,8 0,2

15

16 Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych, łączących kondygnacje, powinna wynosić nie mniej niż 3 i nie więcej niż: 1) w budynku opieki zdrowotnej - 14 stopni, 2) w innych budynkach - 17 stopni. 2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynków jednorodzinnych, zagrodowych oraz mieszkań dwupoziomowych. 3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.

17 Klatka schodowa Rys. Elementy klatki schodowej

18

19 -Stopień Część pozioma to podnóżek, stopnica lub posunięcie. Część pionowa to przednóżek, podstopnica albo podniesienie.

20 PODZIAŁ SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE Wewnętrzne (komunikacja wewnątrz budynku) Zewnętrzne (komunikacja z zewnątrz do wnętrza budynku, powiązanie budynku z terenem), Terenowe (komunikacja między różnymi poziomami terenu)

21 PODZIAŁ SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA KIERUNEK WCHODZENIA Proste (prostoliniowy kierunek wchodzenia), Lewoskrętne, Prawoskrętne.

22 PODZIAŁ SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ BIEGÓW Jednobiegowe Dwubiegowe Wielobiegowe

23 PODZIAŁ SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA UKŁAD I KSZTAŁT BIEGÓW Proste Łamane Powrotne Zabiegowe Kręcone (jedno lub wielobiegowe) Wachlarzowe Spiralne Rozdzielne

24 Podział schodów ze względu na rozwiązanie przestrzenne

25 PODZIAŁ SCHODÓW ZE WZGLĘDU NA NACHYLENIE łagodne ( 30 o ) normalne ( o ) strome ( o ) drabiniaste ( o )

26 Podział schodów ze względu na nachylenie Rys.. Podział schodów z uwagi na kąt nachylenia

27 Podział ze względu na nachylenie

28 Przeznaczenie schodów ze względu na stopień nachylenia

29 Podział schodów ze względu na rozwiązania materiałowe - Schody żelbetowe Głównie ze względów ochrony przeciw pożarowej, ale także z uwagi na sztywność i trwałość jest to rozwiązanie podstawowe. -Schody drewniane Stosowane w budynkach o konstrukcji drewnianej, lecz także jako schody wewnątrz mieszkaniowe ( np. z uwagi ma walory estetyczne). -Schody metalowe w budynkach sfery komunalno-bytowej jedynie jako komunikacja uzupełniająca (np. w wydzielonej części technologicznej jako komunikacja dla obsługującej urządzenia lub jako zewnętrzne schody awaryjne. Stosowane w budynkach przemysłowych jako schody dla obsługi urządzeń schody międzypiętrowe i tu najczęściej projektowane są jako żelbetowe. -Schody kamienne -Schody ceglane - Schody z materiałów mieszanych

30 Schody kamienne Wykonuje się ze stopniami obustronnie podpartymi na belkach stalowych lub na murach. Stopnie wykonane są z kamieni twardych np. z granitu, bazaltu, sjenitu czy piaskowca.

31 Schody ceglane Wykonuje się z cegły pełnej na zaprawiecementowej. To zazwyczaj schody zewnętrzne

32

33 Schody żelbetowe Schody żelbetowe w zależności od konstrukcji mogą być: -płytowe, -policzkowe -wspornikowe, W zależności od sposobu wykonania: - monolityczne -prefabrykowane

34 Schody płytowe Schody oparte w dwóch przeciwległych ścianach Rys. Typy schodów płytowych z biegami połączonymi z płytami spocznikowymi

35 Schody płytowe z jedną belką spocznikową Rys. Typy schodów płytowych z biegami podpartymi: a/ na jednej belce spocznikowej i płycie

36 Schody płytowe z dwoma belkami spocznikowymi Stosuje się w schodach dużej rozpiętości powyżej 4 4,5 m Można również opierać biegi na żebrach ukrytych w grubości płyty spoczników Rys. Typy schodów płytowych z biegami podpartymi: a/ na dwóch belkach spocznikowych

37 Schody płytowe z żebrami ukrytymi w płycie spocznika Rys. Przykłady ukrytych belek spocznikowych

38 Schody płytowe Rys. Schody jednobiegowe Rys. Schody trójbiegowe

39 Schody płytowe Rys. Schody trójbiegowe powrotne Rys. Schody zabiegowe jednobiegowe

40 Schody płytowe Rys. Schody zabiegowe Rys. Schody wachlarzowe

41 Rys.. Schody kręte Rys.. Schody spiralne

42 Schody płytowe Rys.. Schody rozdzielne

43 Schody żelbetowe płytowe Podział w zależności od sposobu wykonania: - monolityczne - prefabrykowane Schody żelbetowe prefabrykowane Schody żelbetowe monolityczne

44

45

46

47

48 Schody płytowe prefabrykowane

49 Schody żelbetowe policzkowe Mają stopnie swobodnie podparte lub częściowo zamocowane w ścianach lub belkach policzkowych

50 Schody policzkowe Mają stopnie swobodnie podparte lub częściowo zamocowane w ścianach lub belkach policzkowych Rys. Schody policzkowe. Sposób kształtowania policzków. 1 stopień; 2- belka policzkowa

51 Schody policzkowe Rys. Schody policzkowe. a/ Stopnie oparte na dwóch belkach policzkowych; b/ Stopnie oparte na ścianie i jednej belce policzkowej

52 Schody policzkowe Rys. Przykłady zbrojenia schodów o stopniach swobodnie podpartych

53 Schody policzkowe

54 Schody policzkowe

55

56 Schody wspornikowe

57 Schody wspornikowe jednowspornikowe Wysięg nie przekracza 1,2 1,5 m (max 2,0 m) Rys. Stopnie wspornikowe. a/ Zamocowanie w ścianie; b/ Zamocowanie w belce

58 Schody dwuwspornikowe Z jedną belką nośną schemat korzystniejszy niż jednowspornikowy, przekroje stopni i belki mniejsze Rys. Stopnie dwuwspornikowe o szerokości biegu a/ do 2,0 m

59 Schody dwu wspornikowe Z dwiema belkami nośnymi Rys. Stopnie dwuwspornikowe o szerokości biegu powyżej 2,0 m.

60 Schody wspornikowe zbrojenie wieńca

61 Schody wspornikowe zbrojenie stopni

62 Schody wspornikowe zbrojenie stopni

63 Schody dwuwspornikowe Rys. Stopnie dwuwspornikowe.

64 Schody wspornikowe prefabrykowane

65 Schody wspornikowe

66 Schody wspornikowe monolityczne

67

68 Schody drewniane Schody drewniane najczęściej mają Konstrukcję policzkową. Wykonuje się z drewna sosnowego lub dębowego.

69 Schody drewniane ze stopniami wsuwanymi Belki policzkowe mają wyżłobione gniazda. W gniazda wsuwa się stopnice i podstopnice. Schody ze stopniami wsuwanymi od spodu

70 Schody drewniane ze stopniami wsuwanymi Schody ze stopniami wsuwanymi z wierzchu

71 Schody drewniane ze stopniami osadzanymi

72 Schody drewniane ze stopniami nakładanymi

73 Schody drewniane ze stopniami nakładanymi

74

75

76 Schody drewniane drabiniaste

77 Schody drewniane kręte Na drewniane stopnice stosuje się nakładki antypoślizgowe Średnica schodów cm

78

79 Schody drewniane kręte, ażurowe

80 Schody drewniane modułowe naprzemienne Schody modułowe -każda podstopnica podparta jest w połowie długości -Schody naprzemienne kacze -stopnice schodów naprzemiennie wycięte, schody strome (drabiniaste). Szerokość ok cm

81

82

83

84

85

86

87 Schody oznaczenia umowne oznaczenia uproszczone

88 Kondygnacja najniższa - opis schodów ilość wysokość szerokoś ć

89 Kondygnacja pośrednia - opis schodów

90 Kondygnacja najwyższa - opis schodów

91 Wymiarowanie przekroju i rzutów klatki schodowej

92 Wymiarowanie rzutów klatki schodowej kondygnacja najniższa

93 Wymiarowanie przekroju i rzutów klatki schodowej parter

94 Wymiarowanie rzutów klatki schodowej kondygnacja powtarzalna

95 Wymiarowanie rzutów klatki schodowej kondygnacja najniższa

96 Oznaczenia schodów na rzutach kondygnacji

97 RODZAJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PN-B-01025:2004 RYSUNEK BUDOWLANY. OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH Oznaczenia umowne stosuje się na rysunkach kreślonych w podziałkach 1:200 i mniejszych (wchodzących w skład architektonicznych projektów koncepcyjnych), sygnalizują przez odpowiednie znaki graficzne fakt występowania podstawowych części przedstawionego obiektu oraz ich lokalizację, funkcję i powiązania z innymi elementami. Oznaczenia uproszczone stosuje się na rysunkach kreślonych w podziałkach od 1:50 do 1:200 (wchodzących w skład projektów architektonicznobudowlanych lub wykonawczych), przedstawiają poszczególne elementy obiektu z podaniem tylko najistotniejszych ich cech identyfikacyjnych, funkcjonalnych i lokalizacji w całości obiektu. Oznaczenia dokładne stosuje się na rysunkach kreślonych w podziałkach większych od 1:50 (będących na ogół rysunkami szczegółów), pozwalają na odwzorowanie przedstawianego obiektu z uwzględnieniem zróżnicowania jego kształtu i wielkości.

98 Szeregi wymiarowe zewnętrzne linia wymiarowa min 7 mm 638 Pomocnicza linia wymiarowa min 10 mm Pierwszy z szeregów zewnętrznych może być podany wewnątrz rzutu budynku. Ograniczenie linii wymiarowej Liczba wymiarowa Na rysunku dla wszystkich wymiarów powinna być stosowana taka sama jednostka miary (przykładowo mm), bez podawania symbolu jednostki. W celu uniknięcia błędnej interpretacji można w uwadze podać symbol jednostki miary dominującej na rysunku. Milimetry podane są jako przykład miana wymiarów, skąd nie wynika nakaz ich stosowania. W praktyce przyjęło się, że podstawową jednostką wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych jest centymetr.

99 Kolejność wymiarowania obiektów budowlanych wymiarowanie zewnętrzne, wymiarowanie wewnętrzne, sprawdzenie czy wszystkie wymiary niezbędne do wzniesienia budynku zostały podane, ewentualne uzupełnienie wymiarowania.

100 1200 (850) 1500 O Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram PN-B-01029:2000 Wymiary otworów okiennych i drzwiowych oraz bram podaje się w świetle ościeżnicy lub w świetle ościeży, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Wymiary należy zapisywać jako ułamek o kresce pokrywającej się z osią otworu (w liczniku szerokość, w mianowniku wysokość). powierzchnia ściany wyznaczona przez płaszczyzny prostopadłe lub nachylone pod kątem do lica tej ściany, ograniczające otwór okienny lub drzwiowy (futryna) - obramowanie skrzydeł drzwiowych lub okiennych, umożliwiające ich umocowanie w miejscu przeznaczenia polska praktyka projektowa wymiary drzwi w wewnętrznym obrysie ościeżnicy (w jej świetle) wymiary okien w świetle ościeży Jeśli w projekcie sporządzono oddzielny wykaz stolarki to zamiennie stosuje się odpowiedni symbol drzwi lub okna. Wymiar wysokości parapetu lub ściany podokiennej, jeśli nie jest podany na przekroju pionowym, to na rzucie podaje się w nawiasie, przed wymiarem wysokości otworu. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podawane na liniach ciągów wymiarowych to wymiary mierzone w świetle ościeży. Przy otworach przesklepionych wymiar wysokości jest sumą wysokości otworu w wezgłowiu i wymiaru strzałki łuku lub promienia przesklepienia.

101 Wymiarowanie wewnętrzne Położenie otworów w stropach, w ścianach wewnętrznych oraz usytuowania trzonów kominowych i wnęk Położenie otworów i wnęk w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych Położenie otworów i wnęk w ścianach wewnętrznych działowych Położenie przewodów kominowych

102 Odnośniki elementów wielowarstwowych Odnośnik skrótowy Oznaczenie spadku dachu Odnośnik szczegółu

103 Oznaczenia poziomów normowe najczęściej stosowane w praktyce

104 Wymiarowanie przekrojów budynków Na rysunkach sporządzanych z zastosowaniem oznaczeń umownych (w podziałkach nie większych niż 1:200) Podaje się (w formie ciągów wymiarowych zewnętrznych) wymiary zasadnicze, takie jak: -wysokość konstrukcyjna kondygnacji, -wysokość całkowita budynku, -głębokość posadowienia. Podaje się również rzędne: -poziomu posadowienia, -poziomu terenu, -poziomu posadzek poszczególnych kondygnacji, -najwyżej położonego (oprócz kominów) punktu budynku.

105 Wymiarowanie przekrojów budynków c.d. Na rysunkach sporządzanych z zastosowaniem oznaczeń uproszczonych (w podziałkach od 1:200 do 1:50) Podaje się dodatkowo: -wysokość kondygnacji w świetle przegród poziomych, -grubość stropów, -wysokość otworów w ścianach, -wysokość murów podokiennych, -wysokość fundamentów. A także: -wysokość kominów poprzez podanie rzędnej najwyżej położonego punktu komina. Nie podaje się: -Informacji wymiarowych o elementach wykreślonych w widoku, -zbędnych wymiarów poziomych.

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo