Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)"

Transkrypt

1 Nadchodzi ostatni DYKTATOR ŚWIATA ANNUIT: On zgadza się COEPTIS: Ze sprawą, którą rozpoczął NOVUS: Nowy ORDO: Ład SECLORUM: Wszech czasów (pod wszystkowidzącym okiem Lucyfera (szatana) Tytuł oryginału: THE WORLD S LAST DICTATOR Copyright second edition by Dwight L. Kinman Copyright for the Polish Edition 1997 by VERITAS ET PNEUMA PUBLISHERS LTD. (Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za poglądy wyrażone w książce) (Wszystkie prawa wydania polskiego zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie komputerowym, ani transmitowana w żaden sposób i w żadnej formie, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia wydawcy. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. (2 Królewska 6:16-17) Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas boje (2 Kronik 32:7-8) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (Objawienie 12:11) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31) sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? (Hebrajczyków 13:5-6) Spis treści: Wstęp: Wstęp do wydania polskiego

2 Rozdział 1 Nowy Ład Światowy Rozdział 2 Ameryka w niebezpieczeństwie Rozdział 3 Obce wojska na ziemi amerykańskiej Rozdział 4 Czy zbliża się okres państwa policyjnego Rozdział 5 Okultystyczny zegar Rozdział 6 Nadchodzący krach finansowy Rozdział 7 Superbank Światowy Rozdzial 8 Cele: 2000 Rozdział 9 Mistrzowski plan szatana Rozdział 10 Ostatni dyktator świata Rozdział 11 Kobieta i bestia Rozdział 12 Bestia z Belgii Rozdział 13 Społeczeństwo bezgotówkowe Uwagi od autora Dodatek A Tragedia w Waco Dodatek B Wielka pieczęć Dodatek C Przemoc w Oklahomie: Milicja Obywatelska Dodatek C Przypisy WSTĘP Książka ta mówi o nadziei. Nadziei, która pali się jak nieugaszony ogień w sercu każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. Nadzieja, o której piszę przedstawiona jest w Piśmie Świętym, w Liście Ap. Pawła do Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. W XX wieku żyło dwóch ludzi i każdy z nich pisał o nadziei. Jeden z nich otwarcie wyznawał ateizm. Nazywał się Bertrand Russel i był światowej sławy filozofem. Przed swoją śmiercią analizował zagrażający światu kryzys. Napisał takie słowa: Ludzkość znajduje się w spirali prowadzącej w dół do rozpaczy. Ja nie mam już żadnej nadziei. Drugi człowiek był jednym z największych psychiatrów w Europie. Był skromnym naśladowcą Jezusa Chrystusa i całkowicie przekonany o tym, że Biblia jest Słowem Bożym. Nazywał się Paul Tournier. Pod koniec swego życia on także pisał o nadziei. Oto jego chwytające za serce słowa: Jedyną nadzieją dla odkupienia rodzaju ludzkiego jest osobista konfrontacja z Panem Jezusem Chrystusem. W następnych rozdziałach rozważać będziemy niektóre z wielkich proroctw z Księgi Daniela, zapisane dwadzieścia sześć wieków temu oraz Księgę Objawienia napisaną prawie 2000 lat temu. Zdumiewającą rzeczą jest oglądać wypełnianie się tych proroctw na naszych oczach w tej ostatniej dekadzie XX wieku. Proroctwa te oglądamy na naszych ekranach

3 telewizyjnych, które niemalże krzyczą, abyśmy zwrócili na nie uwagę. Ci ludzie odważyli się pisać historię naprzód. Właśnie tym są biblijne proroctwa historia napisana wcześniej. Żadna inna księga w historii nie była w stanie tego dokonać. Nigdzie nie ma pomyłki. Jej aktualność oraz precyzja są zaskakujące! Wypełnienie się tych biblijnych proroctw samo w sobie stanowi niepodważalny dowód wiarygodności tej Księgi ksiąg i udowadnia, że jest to natchnione, niepodważalne i nieomylne Słowo Boga. Moją szczerą modlitwą jest to, aby czytający następne strony przeżyli taką samą konfrontację o jakiej pisał Paul Tournier, konfrontację z Jezusem Chrystusem, aby poznali Go jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana. Dwight L. Kinman WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO Książka ta jest niezwykła, gdyż przemawia do dwóch rodzajów ludzi do wierzących i niewierzących. Najpierw mówi do ludzi wierzących, ale i wtedy dzieli ich na dwie grupy. Pierwsza grupa, to wyznawający wiarę chrześcijańską, co oznacza ludzi, którzy tylko wyznają wiarę, ale jej nie posiadają albo mówiąc inaczej, w rzeczywistości jej nie praktykują. Druga grupa chrześcijan, to posiadający wiarę chrześcijańską, co oznacza ludzi, którzy nie tylko wyznają, ale również posiadają wiarę chrześcijańską, czyli świadomie prowadzą chrześcijański styl życia, oparty na nauce Biblii. To ludzie, którzy rzeczywiście narodzili się na nowo i w których sercach mieszka Chrystus. Drugi rodzaj ludzi, do których ta książka przemawia, to niechrześcijanie. Ta kategoria jest obszerna i obejmuje każdego, kto nigdy nie słyszał, albo nigdy nie chciał osobiście spotkać się z Jezusem Chrystusem. Tę kategorię ludzi można nazwać ludźmi, którzy nigdy nie znaleźli się na drodze do Damaszku. Obejmuje ona zarówno ludzi inteligentnych jak i prostych, bogatych i biednych, uczciwych ateistów i nieszczerych agnostyków, religijnych i zadufanych w sobie oraz współczesnych faryzeuszy, bez względu na to, czy są duchownymi, czy laikami, katolikami czy ewangelikami. Kategoria ta obejmuje również tych, którzy praktykują New Age, ruchy ezoteryczne i okultystyczne, oparte na religiach astralnych i kosmicznych. Dla tej kategorii nie-chrześcijan będzie to wyzwaniem, ciekawostką a może obrazą. Niektórzy mogą uważać, że aspekt faktologiczny tej książki nie jest prawdziwy, albo zbyt

4 fantastyczny, by mógł być prawdziwy, ale to jedynie prowadzi nas do niepokojącej natury tych faktów. Wielu chrześcijan może się dziwić, że nawet wśród nie-chrześcijan są ludzie, którzy nie są powierzchowni i są skłonni przyjąć wezwanie faktów zawartych w tej książce, a nawet robić swoje własne, dodatkowe dociekania, poświęcić czas i kopać głębiej dla ich zweryfikowania i sprawdzenia, czy faktologiczny aspekt tej książki jest prawdziwy. Książka ta mówi o czymś takim, jak nowo przygotowane obozy koncentracyjne (dwu 7 metrowej wysokości zasieki z Volt 12Amper po środku tych zasiek), jak nowy ład światowy, globalizm, globalna wioska, jeden rząd ogólnoświatowy, inicjacja lucyferyczna, globalne obywatelstwo, koniec narodowej suwerenności, globalna armia, globalna policja, globalna okupacja, globalna dyktatura, globalny totalitaryzm, globalne prześladowania tych, którzy wierzą zgodnie z Biblią, znak bestii, mikroprocesory lub bioprocesory (do wszczepiania ludziom na rękę lub czoło). Jest to mowa o rzeczach, które niektórzy ludzie uważają za przyszłe, a inni mocno twierdzą, że ta przyszłość już nadeszła i jest już teraz tutaj! Książka mówi również o ostatnich wydarzeniach przed otwarciem kurtyny i jak obecny świat będzie zahipnotyzowany przez nadchodzącego ostatniego dyktatora świata, niesławnego antychrysta. Tu powstaje pytanie: po co nam polskie wydanie, (a jest to pierwsze wydanie tej tak pilnie potrzebnej książki w krajach tworzących kiedyś blok krajów komunistycznych Europy Wschodniej). Obecnie Polska nie jest już odizolowaną wyspą, ale jest i chce być częścią zjednoczonej Europy. Znane polskie przysłowie mówi iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Dlatego też Polacy powinni wiedzieć i być informowani o najnowszych zamierzeniach oraz wydarzeniach na świecie i do czego zmierza ten zjednoczony świat. Zdąża on do przepaści. Tak, do tej samej przepaści o której mówi prorok Daniel w Starym Testamencie i księga Apokalipsy w Nowym Testamencie. Polska była odizolowana od świata przez prawie piećdziesiąt lat, ale obecnie nie ma już powodów takiej izolacji i życia w nieświadomości. Wymownym dowodem cierpień Polaków w niedawnej przeszłości pod panowaniem nazizmu i komunizmu są istniejące dziś w

5 formie muzeum obozy koncentracyjne. Dopiero wczoraj ( ) Polska straciła miliony swoich ludzi podczas panowania Furhrera Adolfa Hitlera. Hitler w książce Mein Kamph przedstawił swój plan przed czasem, ale wielu Polaków było zbyt zajętych, by o tym myśleć. Historia obaliła zbankrutowane teorie humanistów i sekularystyczne nauki filozofa francuskiego Jean-Jaque Rousseau, że człowiek od urodzenia posiada dobrą naturę, a staje się coraz lepszy poprzez edukację. W rozwoju i postępie człowieka ta lekcja historii jest bezużyteczna. Tacy ludzie wierzą, że człowiek stale się rozwija ku lepszemu, a zapominają o tym, że horror w wykonaniu nazistów w Polsce przyszedł ze strony ludzi inteligentnych, popierających postęp, jakimi byli wykształceni i cywilizowani Niemcy. Polacy nie oczekiwali II Wojny Światowej. Nikt z polskiej elity intelektualnej nie chciał malować obrazu Holokaustu i ostrzegać przed nim swojego własnego kraju, gdyż zostało by to uznane za coś w złym stylu przez wielu humanistów, a nawet przez letnich chrześcijan, którzy woleli słuchać tylko dobrych wieści. Jednak złe wieści nadeszły do Polski. Tragedia, jaką Polska przeżyła jest większa niż wszelkie możliwe ostrzeżenia, których nie wystosowano, chociaż można było. Takim współczesnym ostrzeżeniem jest ta książka. Stephan Collins, Toronto, Canada ROZDZIAŁ 1 NOWY ŁAD ŚWIATOWY Pod koniec tej dekady (AD. 2000) będziemy mieli pierwszy rząd światowy, który zawsze istniał w społeczeństwie narodów. Jeden rząd światowy jest nieunikniony. -Papież Jan Paweł II z książki Klucze tej Krwi Malachi Martin Jeśli nie przerwiesz tego ostrzeżenia to cię zabijemy! Tak brzmiał głos w słuchawce osoby podającej się za satanistę podczas programu prowadzonego na żywo ze studia telewizyjnego w Salem, w stanie Oregon. Nigdy wcześniej nikt mi nie groził. Nie brałem też na serio tej pogróżki. Tego wieczora wyszedłem ze studia około godziny 22:30. Wsiadłem do swojego małego samochodu, zwolniłem hamulec i wyjechałem na pierwsze skrzyżowanie. Ulica Madison jest słabo oświetlona i widziałem stojące bloki po obu stronach. Kiedy wjechałem na skrzyżowanie przez moment widziałem duży motocykl włączający długie światła. Czekał w

6 ciemnościach i niemalże doskonale obliczył czas. Z ogromną prędkością jechał wprost na mnie. Zostałem oślepiony jego światłami i ogłuszony hałasem silnika. Nie miałem nawet ułamka sekundy na naciśnięcie hamulca lub pedału gazu. Prawie otarliśmy się o siebie, potem nagle znalazłem się po drugiej stronie skrzyżowania. Inżynierowie w stacji telewizyjnej powiedzieli mi później: Gdyby nie Boża interwencja nie miałeś szans, by nie trafił w ciebie. Teraz wierzę, że to Boża dłoń stanęła między nami tamtej nocy. Trzy dni później w mojej skrytce pocztowej znalazłem anonim. Przeczytałem: Jeśli nie przerwiesz tego ostrzeżenia to cię zabijemy. Nie ma takiej siły na ziemi, która mogłaby nas powstrzymać. Przestań póki jeszcze masz czas. Był to najgroźniejszy list jaki kiedykolwiek otrzymałem. Pokazałem go żonie i razem przeczytaliśmy. Właśnie zakończyliśmy świętowanie naszej 42 letniej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Kochanie powiedziałem bardzo kocham ciebie, naszych synów, nasze synowe i wnuki. Co mam robić? Czy mam zaprzestać? Nigdy nie przestaniemy! brzmiała jej natychmiastowa odpowiedź. W liście przeczytaliśmy: Zabijemy cię. Nie ma takiej siły na ziemi, która mogłaby nas powstrzymać. Ale oni nie wiedzieli o tym, że jest jeszcze większa siła i to nie z tego świata. Oni nie wiedzieli, że ja mam ochronę Najwyższego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam (Ps. 91:1-2) Oni nie wiedzieli o tym, że mam polisę ubezpieczeniową na życie. Płaci ona zawsze i wszędzie. Jest to Ew. Jana 3:16. Nie byli świadomi również i tego, że Centralna Agencja Wywiadowcza przyznała mi ochronę przez całą dobę. Nie była to rządowa CIA lecz pochodząca z nieba: Niezliczone Rzesze Aniołów Chrystusa (Christ s Innumerable Angeles). Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich (Ps. 91:11). Przez krótką chwilę ogarnął mnie strach. Potem przypomniałem sobie jedną z największych obietnic Słowa Bożego, która dawno temu stała się wersetem mojego życia: Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to

7 przez życie, czy przez śmierć. (Flp 1:20) Strach mnie opuścił i od tamtej chwili aż dotąd Bóg mnie chroni. Dzięki Jego łasce posiadłem zdolności do tego aby nadal być strażnikiem na murach, dając wyraźny dźwięk na trąbce. Obecnie moim celem jest to o czym pisał wielki apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 20:24: Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. NADCHODZĄCY NOWY ŁAD ŚWIATOWY (Jeden Rząd Światowy) Istnieje plan wprowadzenia Ameryki w nowy ład światowy, co stanowi tajny kod dla jednego światowego rządu. Nabiera on momentu obrotowego i przyspiesza z prędkością rozpędzonego pociągu towarowego. Za tym planem stoją potężne, światowe supermoce; nieugięte, nieubłagane siły dążące do ustanowienia na tej planecie światowego superrządu do 2000 roku. Oni są przekonani o tym, że jest to już w zasięgu ich ręki i są gotowi rzucić się do mety. Ten właśnie plan chcemy przeanalizować w tej książce. NOWY ŁAD ŚWIATOWY W MIKROKOSMOSIE Plan nowego ładu światowego w mikrokosmosie jest następujący: Wszystkie władze państwowe na świecie rezygnują ze swojej narodowej tożsamości na rzecz Jednego Centralnego Ośrodka Władzy. W ten sposób wszelka władza polityczna, ekonomiczna, wojskowa i kościelna na całym świecie zostanie podporządkowana władzy centralnej Narodom Zjednoczonym. Wszelka broń nuklearna zostanie poddana pod całkowitą kontrolę ONZ. Jeśli Ameryka na to pozwoli to nasza Konstytucja i Karta Wolnościowa przepadną na zawsze. Nasza broń zostanie skonfiskowana na zawsze i wolni obywatele tego kraju staną się niewolnikami jednego światowego rządu supertotalitarnego państwa. PRZYWÓDCY ŚWIATA NAWOŁUJĄ DO NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO Po raz pierwszy w historii Ameryki, prezydent Stanów Zjednoczonych George Herbert Walker Bush nawoływał do nowego ładu światowego (tajny ezoteryczny zwrot dla jednego światowego rządu).

8 Żyjemy w szczególnym i wyjątkowym okresie, Kryzys w Zatoce Perskiej choć tak straszny, jednak dostarcza nam wyjątkowej okazji do tego, aby wkroczyć w historyczny okres współpracy. Z tego tragicznego okresu może się wyłonić, nasz cel nowy ład światowy Setki pokoleń szukało tej nieuchwytnej ścieżki pokoju, podczas kiedy tysiące wojen przetacza się przez ciąg ludzkich wysiłków. *Przemówienie Georga Busha w Kongresie USA w dniu 11 września 1990roku. W przeddzień wojny w Zatoce Perskiej generał Brent Skowcroft, prezydencki doradca d/s bezpieczeństwa narodowego powiedział: Spadło na nas olbrzymie wydarzenie narodziny nowego ładu światowego W swojej książce Klucze tej krwi Malachi Martin, ksiądz z Rzymu, odnosi się do wypowiedzi Papieża Jana Pawła II: Pod koniec obecnej dekady (AD 2000) będziemy żyć pod pierwszym ogólnoświatowym rządem, który zawsze istniał w społeczeństwie narodów rząd władzy absolutnej, decydujący o podstawowych prawach istnienia ludzkości. Mówił on o siłach, które dają impulsy w kierunku jednego ogólnoświatowego rządu. Następnie dodaje: Rząd ogólnoświatowy jest nieunikniony Książka ta była szeroko reklamowana przez Watykan. Senator Mark O. Hatfield z Oregon w przeddzień wojny w Zatoce Perskiej napisał do prezydenta Busha: -Zapewniam o moim całkowitym poparciu dla pana oraz młodych chłopców i dziewcząt pod pana dowództwem. Chciałbym dołączyć do pana podczas wprowadzania nowego ładu światowego. (5) Norman Cousin w roku 1985 powiedział: Ogólnoświatowy rząd nadchodzi. Jest to nieuniknione. Żadne argumenty za ani przeciw nie mogą tego faktu zmienić (6) Celem tego rozdziału jest dokonanie analizy tego planu. Najpierw przejdźmy do źródeł. ŹRÓDŁO Rozpoczęło się od dr Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego w Inglostadt w Bawarii. Ten apostoł Lucyfera był Żydem nawróconym na katolicyzm, z którego później także zrezygnował. Ten były ksiądz jezuita był zaangażowany w wolnomularstwo i czary, w których stał się ekspertem, a następnie 1 maja 1776 założył sektę o nazwie Iluminaci. Celem Weishaupta było ukrycie sztuki czarów za filantropią, zniszczenie

9 chrześcijaństwa, a następnie ustanowienie rządu ogólnoświatowego (7). Ludzie tego obrządku mają dla nas siódme millenium, w którym superrasa ludzi-bogów przejmie władzę i poprowadzi naszą planetę w złoty wiek. Przytłaczająca większość ludzi to nieudacznicy, ignoranci i niegodni bóstwa. Ci zostaną zniszczeni lub sprowadzeni do stanu niewolniczego (8). Adam Weishaupt przy zakładaniu obrządku iluminatów stwierdza z zadowoleniem jak to oszukał naiwnych chrześcijan mówiąc: Najwspanialszą rzeczą jest to, że wybitni teolodzy luteranie i kalwiniści, którzy należą do naszego obrządku naprawdę wierzą, że widzą w tym (w iluminacji) prawdziwy sens religii chrześcijańskiej. O śmiertelniku, czy jest coś czego nie można by tobie wmówić? Jezus powiedział: aby, o ile można, zwieść i wybranych (M.24:24) ILUMINACI Podobnie jak wolnomularstwo, iluminaci to ruch lucyferiański istniejący po to, aby zachować i promować pradawne sztuku czarnej magii Babilończyków i Druidów. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa i wszelkich form władzy, a następnie zjednoczenie ich pod jednym światowym rządem, którego głową będzie Lucyfer. Dążenia te wywołały zniszczenie w Europie: opanowało Rewolucję Francuską, w czasie której zginęło od dwóch do pięciu milionów ludzi setki tysięcy zostało ściętych na gilotynie. Ruch ten przedostał się przez Atlantyk i dotarł do Ameryki około 1770 roku. (Ze względu na brak miejsca rozpoczniemy analizę ich potajemnego działania w Ameryce od 1913 roku) TRÓJKĄT SEKRETNY SYMBOL ILUMINATÓW NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ. Ten symbol mówi wszystko. Jest to symbol nowego ładu światowego, nadchodzącego jednego ogólnoświatowego rządu. Przedstawia on mistrzowski plan jednego ogólnoświatowego rządu pod kontrolą Lucyfera, tego którego Biblia opisuje jako szatana, boga tego świata, diabła. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity (Obj. 13:8) RADA STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH (CFR) CFR stała się potężną siłą w USA, ustanawiając system Rezerw Federalnych pod kierownictwem pułkownika Mandalla House a. ustawa o Rezerwach Federalnych, która ustanowiła Bank Centralny w Ameryce (FED), została pośpiesznie uchwalona i ratyfikowana przez Senat USA w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1913 roku, a w pełni weszła w życie

10 w 1922 roku. Jest to jedna z najpotężniejszych organizacji w Ameryce. Ta stanowiąca prywatną własność organizacja prowadzi naszą politykę zagraniczną. Infrastruktura składa się z elitarnej grupy mężczyzn i kobiet, którzy piastują najwyższe urzędy w Stanach Zjednoczonych w bankowości, w Kongresie, edukacji, obronności, mediach, a nawet w kościele. CFR kontrolowane jest przez super mega bankowca Dawida Rockefellera. Rockefellerowie i Rothschildowei z Londynu są w ścisłych kręgach wolnomularstwa obrządku masońskiego. Wolnomularstwo jest ukrytym katalizatorem wielu tajnych organizacji. Więcej na ten temat będzie napisane później. Imperia finansowe Rothschildów i Rockefellerów są zbyt fantastyczne aby je kalkulować. Rothschild mocno skłania się w kierunku doktryny lucyferiańskiej. NIEKTÓRZY KLUCZOWI CZŁONKOWIE RADY STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH Radę stanowi ok członków. Niektóre nazwiska są bardzo znane. Poniższa lista zawiera zaledwie kilka nazwisk najbardziej oświeconych: Cyrus Vance człowiek, który pracuje obecnie nad przywróceniem pokoju w Somalii. Pojawia się w telewizji. Paul Voelker wprowadził nowy pieniądz. Jest wpływowym członkiem CFR oraz byłym przewodniczącym Rady Rezerw Federalnych. Henry Kissinger były sekretarz stanu za prezydentury Richarda Nixona. George Bush 33. Stopień w masonerii Dawid Rockefeller Alan Greenspan obecnie przewodniczący Rezerw Federalnych Ross Perot Ross Perot nie pojawił się nagle. On był starannie przygotowywany do objęcia stanowiska. Należy uważać na Rossa Perota, człowieka, który powiedział, że zmieni system ( potrzebuje naprawienia nasza konstytucja). Jest również zwolennikiem konfiskaty broni. Jesse Jackson; Jimmy Carter; Colin Powell; Bill Clinton; Gerald Ford; Newt Gingrich. Członkowie CFR mają władzę na najwyższych szczytach w rządzie. Ich priorytetem jest ustanowienie ogólnoświatowego rządu pod tajnym kodem nowy ład światowy. Wielu przedstawicieli w mediach to członkowie CFR: Dan Rather; Bill Moyers; Ted Koppel; Irving R. Levine; Barbara Walters; Dawid Brinkley; Tom Brokaw; John Chancellor i Diana Sawyer. Jeden z głównych członków, Richard Gardner z Instytutu Studiów Humanistycznych w Aspen, w stanie Colorado bezceremonialnie obnażył ich cel. Napisał: Dom nowego ładu będzie musiał być raczej budowany z dołu w górę niż z góry w

11 dół ostateczna runda wokół narodowej niepodległości, powodując jej rozkład kawałek po kawałku zrobi o wiele więcej niż staromodny przewrót. (9) On mówi o rozkładzie naszej Ustawy Wolnościowej, Konstytucji i niepodległości naszego narodu, którą tak bardzo kochamy oraz flagi przed którą salutujemy. Ich celem jest doprowadzenie do całkowitego poddania niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki pod jeden ogólnoświatowy rząd. Kontradmirał Chester Ward, były prokurator sądu wojennego, generał Marynarki Wojennej USA i członek CFR przed 16 laty napisał: Zatopienie niezależności i narodowej niepodległości we wszechwładny rząd ogólnoświatowy ta pogoń za poddaniem niezależnośći i niepodległości Stanów Zjednczonych rozprzestrzenia się wśród większości jej członków. (10). KOMISJA TRÓJSTRONNA Druga tajna organizacja Komisja Trójstronna założona w 1973 roku przez Dawida Rockefellera jest przedłużeniem CFR. Na jej dyrektora Rockefeller wybrał profesora Uniwersytetu Columbia Zbigniewa Brzezińskiego doradcę d/s bezpieczeństwa prezydenta Cartera. Komisja Trójstronna jest egzekutywą CFR. Posiada ponad 200 członków. W skład Komisji Trójstronnej w 1993 roku wchodziło dwanaście państw z Europy oraz Kanada, USA, Meksyk i Japonia. Trójstronna Kula Stany Zjednoczone, Europa i Japonia w połączeniu z Klubem Rzymskim oraz Komisją Trójstronną podzielili planetę na dziesięć bioregionów. Stany Zjednoczone to region pierwszy, Europa to region drugi, a Japonia to region trzeci. Te pierwsze trzy regiony zostały powołane jako ośrodki władzy dla dziesięciu innych regionów jednego ogólnoświatowego rządu w nowym ładzie światowym. Te państwa należące go G7 mają być władzą polityczną i finansową świata. Ich celem jest uczynić Stany Zjednoczone regionem w globalnym społeczeństwie narodów w nowym ładzie światowym. Senator Barry Goldwater w swojej książce Bez przeprosin napisał: Najnowsze międzynarodowe zjednoczenie Dawida Rockefellera jest założone dla międzynarodowej konsolidacji interesów handlowych i bankowości, aby uniknąć kontroli politycznej Stanów Zjednoczonych. (11). Ruch trójstronny nieświadomie przygotowuje scenę dla politycznego i ekonomicznego jednolitego systemu światowego, który Biblia przepowiada dla czasów ostatecznych. To co trilateraliści chcą osiągnąć już wkrótce będzie kontrolowane przez nadchodzącego władcę

12 świata, samego antychrysta. Wymienię zaledwie kilka znanych nazwisk członków tej komisji: George Bush, Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger, Dawid Rockefeller, Brent Scowcroft, Jimmy Carter, Cyrus Vance, Jesse Jackson, Bill Clinton i wielu innych. TOWARZYSTWO CZASZKI I PISZCZELI UNIWERSYTETU YALE Z Uniwersytetu Yale pochodzi jedna z najpotężniejszych tajnych organizacji, która zmierza w kierunku nowego ładu światowego. Członkowie tej organizacji zajmują najbardziej wpływowe stanowiska w świecie: Dawid Rockefeller, George Bush, William Buckley, generał Brent Skowcroft, Averill Harriman itd. Anthony Sutton, wykładowca Uniwersytetu Stanford napisał książkę Tajny Establishment Ameryki Wprowadzenie do Obrządku Czaszki i Piszczeli. Stowarzyszenie Czaszki i Piszczeli ma swoją siedzibę na Uniwersytecie Yale. Każdego roku wybiera się 15 absolwentów i wprowadza do stowarzyszenia. Oni kładą się do trumny, piją krew z ludzkiej czaszki w otoczeniu nazistowskich sfastyk odwiecznego symbolu babilońskiego bogasłońce; następnie powstają jako nowonarodzeni ludzie-bogowie. To o czym pisze w tej książce podsumuję w jednym zdaniu: Posłużymy się heglowskim procesem dialektycznym, aby założyć społeczeństwo, w którym państwo sprawuje władzę absolutną, nowy ład światowy, w którym państwo jest absolutem a jednostki mogą znaleźć wolność w ślepym posłuszeństwie państwu. (12). Opisuje całkowicie okultystyczną, socjalistyczną dyktaturę zjednoczonego świata! Zgodnie z przysięgą, którą wiele lat temu złożył George Bush w czasie inicjacji w Obrządku Czaszki i Piszczeli, jest ona zbowiązująca i nadrzędna w stosunku do wszystkich innych ślubów nawet do przysięgi o przestrzeganiu i obronie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. BILDERBERGERS Następną tajną organizacją w Europie jest Bilderbergers Czwarta rzesza superbogatych wpływowa grupa 100 mężczyzn i kobiet w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zazębia się o CFR. Niektórzy członkowie w Ameryce to: Henry Kissinger, Zbigniew Brzeziński, David Rockefeller, Robert MacNamara, Gerald Ford, William Buckley i Catherine Graham wydawca gazety Washington Post. Oni mają wielką władzę. Mają niewiarygodnie

13 ogromną władzę. To właśnie grupa Bildergergers jest architektem powstania Stanów Zjednoczonych Europy (Unii Europejskiej). Właściwie było to katalizatorem do wypełnienia się proroctwa dot., wielkiego imperium czasów ostatecznych dziesięć palców u nóg z wizji Daniela odnowienia rzymskiego imperium. W tych ultra tajnych spotkaniach grupy Bilderbergesów w Europie uczestniczą m.in., baron Edmund D. Rothschild z Londynu, który kontroluje prawie w pełni ilość wydobywanej ropy naftowej na Wschodzie i ustala cenę złota na świecie, jest on bardzo głęboko związany z lucyferiańską doktryną oświeconych wolnomularzy; następnie Helmut Kohl z Niemiec; książę Barnhardt z Holandii; książę Karol z Anglii; Lloyd Bentson oraz Gerald Ford i William Buckley ze Stanów Zjednoczonych. BILL CLINTON PRZYGARNIĘTY PRZEZ ELITY NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO Bilderbergers miało swoje ultra tajne spotkanie w Schwarz Wald w Niemczech w połowie 1992 roku. David Rockefeller był głównym mówcą, a oto jego słowa wygłoszone na wstępie: Jesteśmy wdzięczni dyrektorom New York Times, Washington Post, Time Magazine oraz wielu innym, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach i uszanowali naszą obietnicę zachowania dyskrecji przez prawie czterdzieści lat. (13). Należy to odczytać jako dziękujemy za 40 lat kamuflażu. Lewica oraz iluminaci odwracali się w drugą stronę i ukrywali to przed amerykańską publicznością. W ten sposób jeden z największych guru grupy Bilderbergersów w Ameryce, David Rockefeller złożył podziękowanie dla gazet i czasopism za kamuflowanie planów zatopienia niepodległości Stanów Zjednoczonych i naszej Konstytucji oraz Ustaw Wolnościowych. Bilderbergersi zaprosili Amerykanina, którego elity nowego ładu światowego starannie pielęgnowały przez dwadzieścia lat, człowieka, który był bliskim współpracownikiem George a McGoverna. (Pan McGovern jest w radzie ACLU organizacji, która zabiega o wymazanie imienia Boga z każdej dziedziny życia w Ameryce). Człowiek, o którym piszę był stypendystą Rhodes. Stypendium Rhodesa zostało ustanowione na Uniwersytecie Oxford w Anglii w celu kształcenia wybitnych młodych ludzi z Anglii i Ameryki, aby stali się przywódcami w nowym ładzie światowym. Zostało to opisane przez pewnego badacza autorytet w dziedzinie nowego ładu światowego jako wprowadzenie do iluminatów.

14 On uczęszczał na Uniwersytet Georgetown, do szkoły jezuickiej, gdzie głównym jego profesorem i mentorem był Carol Quingley, główny propagator idei nowego ładu światowego. Następnie przeniósł się na uniwersytet Yale, do głównej siedziby i bazy szkoleniowej tajnego Stowarzyszenia Czaszki i Piszczeli. Podczas ultra tajnego spotkania grupy Bilderbergersów w Baden w Niemczech został przesłuchany i przeegzaminowany. Zdał z honorem. Ten człowiek położył swoją rękę na Biblii 20 stycznia 1993 roku i solennie przysięgał jako nasz prezydent stać na straży i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tym człowiekiem jest Bill Clinton. ZIEMIA W RÓWNOWADZE AL GORE PAN EKOLOG Wiceprezydent Al Gore napisał w swojej książce Ziemia w równowadze : Nasze religijne dziedzictwo oparte jest na pojedynczej bogini ziemi, która ma być źródłem życia. (14) Jest to stara religia babilońska. Mieszkańcy Babilonu czcili Matkę Ziemię, której szatańska liczba wynosi 666. Nasz wiceprezydent mówi, że powinniśmy przygarnąć religie Wschodu. Wszyscy ludzie mają w sobie boga. Każdy człowiek ma w sobie boga ponieważ stworzenie to bóg. Przyroda w swojej pełni jest bogiem On przyjął kłamstwo Edenu opisane w liście do Rzymian 1:25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Pisze, iż fundamentalne chrześcijaństwo nauczające proroctw biblijnych to herezja. Sądzę, że mówi o nas iż jesteśmy heretykami. Al Gore będąc senatorem, przewodził delegacji Stanów Zjednoczonych na Konferencji Ziemi w Rio de Jainerio w 1992 roku. Konferencja ta była w całej rozciągłości sponsorowana przez religię New Age (Nowy Wiek). W swojej książce pisze on o matce bogini. Ten wielki senator, ulubieniec nowego wieku wzywa aby wszyscy Amerykanie przyjęli wielkie religie Wschodu. Hinduizm jest religią, która naucza, iż stajemy się bogami i poprzez reinkarnację nigdy nie umrzemy. Pan Gore jest za homoseksualizmem, za aborcją i za religią Matki Ziemi. 7 marca 1995 roku ogłoszono w sieci telewizyjnej kablowej CBN, że wraz ze swoją żoną Tipper podejmowali niedawno w swoim domu 150 homoseksualistów. STYPENDIUM RHODESA Stypendium Rhodesa zostało ufundowane przez Cecil Rhodes jako część jego planu

15 zawładnięcia światem. Cecil Rhodes ufundował stypendium w celu kształcenia młodych ludzi (śmietankę intelektualną Ameryki i Wielkiej Brytanii) oraz ich indoktrynacji by zostali przywódcami w nadchodzącym nowym ładzie światowym. Fritz Springmeir w swojej książce Bądźcie roztropni jak węże dowodzi, że stypendium Rhodesa jest wstępem do tajnego stowarzyszenia jakim są iluminaci. Obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych oraz wszyscy członkowie jego gabinetu są członkami CFR, TLC lub Fundacji Rhodesa. Prezydent jest członkiem CFR i TLC oraz stypendystą Rhodesa i wolnomularzem (wprowadzony do masonerii przez DeMolay, International Hall of Fame w roku 1988). O Hillary Rodham Clinton mówi się, że komunikuje się z duchem zmarłej Eleonory Roosevelt. Zostało to ogłoszone w programie radiowym Rush Limbaugh poprzez 600 rozgłośni w czerwcu 1993 roku. Jest to nekromancja, która została zabroniona w Słowie Bożym. Jest to komunikowanie się z demonami, które podszywają się pod duchy zmarłych ważnych osobistości. Słowo Boże ostrzega nas w III księdze Mojżeszowej 20:6 Kto zaś zwróci do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytrącę go spośród jego ludu. PAN PREZYDENT I NOWA POLITYKA ZNACZENIA. Następna rewelacja Clinton/Rodham pochodzi z prasy brytyjskiej, The Sunday Telegraph z 20 czerwca 1993 roku. Nagłówek Gorączka kultu w Białym Domu podtytuł Guru Billa i Hillary w jarmułce głosi Mojżesza zmieszanego z Marksem. Ten obszerny artykuł został przedrukowany przez Ambrose-Evans-Pritchard w Waszyngtonie D.C. Rozpoczyna się następująco: Pełna historia zaczyna się dopiero wyłaniać. Pan prezydent i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych są wyznawcami ekscentrycznego kultu, herezji żydowskiej, która jest mieszanką Starego Testamentu ze średniowiecznym mistycyzmem Cabbala oraz szkoły marksistowskiej lat 60 Znaczenie tego artykułu musi być potraktowane z wielką powagą, w szczególności w świetle tego, co zostało ujawnione odnośnie pierwszoplanowych postaci. Dlatego wybrałem fragment z tego obszernego artykułu. A oto kilka uderzających faktów z artykułu pana Evansa Pritcharda. Wiedzieliśmy, że jest coś nie tak, kiedy w kwietniu Hillary Clinton odwróciła się od swojego programu ochrony zdrowia i zaczęła nawoływać do nowej polityki znaczenia, duchowego

16 przebudzenia, do uzdrowienia uśpionej choroby duszy, na którą cierpi Ameryka. Lecz teraz dowiadujemy się, że zarówno ona jak i jej mąż czerpali swoje filozoficzne inspiracje przez ostatnie pięć lat z Tikkun, z mrocznego, lewicowego czasopisma żydowskiego. Tikkun posiada prenumeratorów którzy spotykają się w małych grupkach w całym kraju. Raz w miesiącu spotykają się na Tikkun Sallon, podczas którego spożywają przygodny wegetariański posiłek, a następnie prowadzą głębokie dyskusje na ważne polityczne tematy. Mogą oni pić lecz nie palą. Dalej dowiadujemy się skąd Bill Clinton wziął zwrot nowe przymierze, które tak bardzo denerwuje wielu religijnych przywódców, jako stojące na progu bluźnierstwa. Pan Evans Pritchard pisze: Guru Clintona, Michael Lerner (wydawca Tikkun) w Białym Domu, jest postrzegany jako zaniedbany, pucołowaty mężczyzna po pięćdziesiątce, pełen nerwowości i żydowskiego wdzięku, który nosi przepoconą jarmułkę i chodzi niezgrabnie jakby miał ciężkie stopy. Spadło to jak grom z jasnego nieba, kiedy Bill Clinton napisał do Lernera list w 1988 roku mówiąc: Pomogłeś mi rozjaśnić moje myślenie. Hillary nawróciła się trochę później, lecz obecnie głęboko wierzy w plan Tikkun feminizacji Ameryki i w osiągnięcie nowego przymierza poprzez zmianę paradygmatu. (Gdyby ktoś nie wiedział co to oznacza, to odpowiadam, że sam tego nie wiem). Pan Lerner powiada: Człowiek z natury jest troskliwy i czuły. To kapitalizm zmienił go w brutala, dlatego system ten musi być całkowicie zreformowany. Jeśli chodzi o przeszłość pana Lernera dowiadujemy się, że na początku lat 70-tych jako młody profesor, przewodził Frontowi Wyzwolenia w Seattle, ultra lewicowej organizacji określanej w tamtym czasie przez prokuratora stanowego jako całkowicie nie do odróżnienia od faszyzmu i nazizmu. Wiele jego burzliwych przygód doprowadziło do sporządzenia przeciwko niemu aktu oskarżenia za brutalną napaść na gmach sądu federalnego w Seattle.

17 Jego wcześniejsze związki to m.in., nielegalny związek małżeński z jedną z jego studentek, z którą miał dziecko. Na ceremonii ich wspólnego zamieszkania, tort weselny udekorowany był słowami obalić monogamię. Rozbicie rodzin, głęboki kryzys jaki przechodzą ludzie w znalezieniu i utrzymaniu wzajemnych relacji, zakorzenione są w psychodynamice kapitalistycznego urynkowienia. Tikkun łączy polityków lewicowych z religią. Promuje żydowski wariant teologii wyzwolenia katolicko-marksistowska krzyżówka zaadoptowana przez księży w Ameryce Łacińskiej. Słowo Tikkun oznacza naprawić, zreperować i przekształcić świat. Swoje inspiracje czerpie z manuskryptu Zohara, dzieła końcowego okresu średniowiecza, które zakłada pierwotne udoskonalenie człowieka. Ortodoksyjni rabini uważają to za pogranicze herezji, wierząc, że człowiek z natury jest zepsuty i grzeszny. Z założenia szaleństwo Tikkun dotyczy średniowiecznego kryzysu znaczenia kliki absolwentów Szkoły Prawa Yale oraz ich pogmatwanych przyjaciół. Kulturalni zdani na łaskę losu, próbują stworzyć nowy model religii dla samych siebie z fetyszy współczesnego życia trochę ekologii, trochę psychologii kult bez wiary w Boga, bez transcendentalnego celu, skazani na niepowodzenie. Co mamy sądzić o prezydenckim małżeństwie, baptysty z metodystką pogrążających się w herezjach innych religii? Wydaje się iż sami nie mają nic pewnego, bez moralnej kotwicy, bez dna. Jak wspominałem wcześniej, takie spojrzenie na współprezydenturę Clinton/Rodham ma niezwykłe znaczenie. Pozwala wyjaśnić to, co dla wielu było dotąd niewyjaśnione dlaczego robią to co robią. Biorąc pod uwagę to, że obecna administracja sprawuje urząd przez prawie dziewięć miesięcy, wyłania się jeden aspekt ich zachowania i postawy. Można to określić jednym zdaniem Oni nie są jednymi z nas. Właściwie bez używania tego zwrotu, (istnieje on bardziej w odczuciach niż w wypowiedziach), większość Amerykanów bez względu na wiek czy przynależność polityczną zaczyna odczuwać, że w obecnej administracji jest coś, co nie

18 jest zupełnie w porządku. Oto postawa. Bill Clinton i Hillary Rodham nie podzielają naszych kulturowych wierzeń. Właściwie są wpływowymi przedstawicielami kontrkultury. To co Michael Lerner głosi, a oni kupują, uderza bezpośrednio w judeo-chrześcijańską cywilizację. Nie jest to tylko sprawa ekonomii marksistowskiej czy licencji na rozpustę seksualną, jest to sprawa władzy władzy ciemności a ona rzuca wyzwanie zasadom naszej cywilizacji. Jak ci ludzie mogą mówić o zachowaniu rodziny, a następnie proponować każdy możliwy ruch, który podważa samą definicję rodziny? Jak ci ludzie mogą mówić o ochronie dziecka, kiedy w całej polityce i w każdym programie ostatecznie los naszych dzieci składają w ręce państwa, a w niektórych przypadkach w ręce zboczeńców, np., Roberta Achtenberga? Jak ci ludzie mogą mówić o uczynieniu Ameryki silną, kiedy każda wypowiedź administracji skierowana jest przeciwko tym, którzy najlepiej potrafią zapewnić jej siłę klasie średniej. I na koniec, jak ci ludzie mogą mówić o przewodzeniu Zachodowi skoro podstawowe wierzenia stoją w sprzeczności z filozofią i teologią, która uczyniła Zachód tym czym naprawdę jest cywilizacją opartą na etyce judeo-chrześcijańskiej? Nie można popełnić żadnego błędu w tej sprawie guru Białego Domu, Lerner tak samo nie jest Żydem jak metodyzm Hillary chrześcijaństwem. Nie przyniesie też ludzkości środków na przemianę i transformację świata. Wierząc tak jak oni w początkową doskonałość człowieka możemy jedynie doprowadzić do chaosu, zamieszania i pogorszenia. Po trzydziestu latach badań, pisania i przemawiania na temat problemów i zagadnień dot., naszego świata, naszego kraju, nas samych, doszedłem do wniosku, że podstawową, najtrudniejszą do zrozumienia sprawą dla porządnych ludzi jest to, że są między nami tacy, którzy świadomie i dobrowolnie wybierają czynienie zła. Poprzez wybór czynienia zła nie mam na myśli normalnego procesu prowadzącego do złych czynów czy, też rozwój tego, co nazywa się rozluźnienie świadomości. To co mam na myśli, to dokładnie to, co powiedziałem: obmyślony dokładnie akt woli, który ze świadomego założenia jest zły. Samo znalezienie się w szponach tej strasznej i przerażającej rzeczywistości jest

19 czymś, co każdy z nas unikałby przy pierwszym zetknięciu się jest to zbyt straszne aby się nad tym zastanawiać. Podczas kiedy (mam nadzieję bez pośpiechu) zastanawiasz się nad tą przerażającą możliwością, pozwól, że dorzucę jeszcze jeden niezaprzeczalny fakt. Podczas kiedy niektórzy z ludzi celowo wybierają zło i je czynią, niewielu posiada potrzebne środki do tego, aby zniszczyć życie, własność lub sposób życia milionów ludzi. Tylko głowy państwa mają taką władzę. Większość przykładów takiej dewastacji w historii cechuje głowy państw XX wieku. Rozważajcie to przypatrując się administracji Clinton/Rodham jak wprowadza swoją wolę i wykonuje swoją władzę (15) W tym rozdziale wymieniliśmy sześć tajnych, globalnych organizacji, które posiadają nieugięte i srogie zapędy, aby wszystkie narody podporządkować pod swój nowy ład światowy, jeden światowy rząd. Lecz poza sceną istnieje ukryta, tajna siła kierująca i aranżująca to wszystko tajna arystokracja, potężna elita czwarta rzesza superbogatych którzy wolą aby nazywano ich po prostu bractwo lub zakon. Dr John Coleman napisał książkę pt. 300 mężczyzn, którzy rządzą światem. Lecz jest także mniejsza grupa potężna elita trzynaście arystokratycznych rodów, którzy kontrolują bogactwa tej planety i w ten sposób sprawują władzę nad tą planetą. TRZYNASTU LUDZI RZĄDZĄCYCH ŚWIATEM Ich głównym trzonem są międzynarodowi super mega bankierzy. Kierują olbrzymimi dynastiami bankowymi, potężnymi, wzajemnie zazębiającymi się kartelami. Zasiadają jako prezesi magabanków. Wolą być anonimowi, a znani tylko jako bractwo. Taka jest siła za Bilderbergersami w Europie, Radą Stosunków Zagranicznych, Komisją Trójstronną, Stowarzyszeniem Czaszki i Piszczeli (amerykański tajny establiszment), Klubu Rzymskiego itd. Oni powołują królów i doprowadzają państwa do ruiny. Ich połączone bogactwo zapiera dech w piersi. Sprawują kontrolę nad największymi bankami świata i nadzorują gigantyczne korporacje-imperia. Zakon jest gigantycznym, wijącym się monstrum, a ich najwyższym celem jest zaprowadzić nowy ład światowy jeden rząd światowy. Nie jest to coś, co wyczarowałem. Winston Churchil pisał o zakonie w swoich pamiętnikach. Woodrow Wilson wiedział o zakonie. Napisał: Od kiedy zaangażowałem się w politykę, potajemnie przekazywano mi różne poglądy.

20 Niektóre wielkie osobistości w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie handlu i produkcji boją się kogoś, boją się czegoś. Wiedzą, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak przebiegła, tak czujna, tak zazębiona, tak pełna, tak przekonywująca, że lepiej o nich nie mówić, kiedy oni coś potępiają. (16) Winston Churchil pisał o tej ezoterycznej organizacji: O czasów Spartakusa (Weishaupt, założyciel iluminatów używał imienia Spartakus jako tajnego hasła) aż do Karola Marksa ta światowa konspiracja, której celem jest dokonanie przewrotu cywilizacji i rekonstrukcji społeczeństwa systematycznie rośnie. Była główną sprężyną wszystkich ruchów wywrotowych XIX wieku, a teraz ta zgraja niezwykłych osobistości z podziemnego świata wielkich miast Europy i Ameryki chwyciła za kark Rosjan i stała się bezspornie władcami tego wielkiego imperium. (17). Feliks Frankfurter, były członek Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych napisał: Działanie i zaangażowanie zakonu w Ameryce jest olbrzymie. Prawdziwi władcy Białego Domu pozostają niewidzialni i sprawują władzę spoza kurtyny. (18) 23 lutego 1954 roku senator William Jenner ostrzegał wszystkich Amerykanów: Na zewnątrz mamy rząd konstytucyjny. Wewnątrz rządu i systemu politycznego mamy inne ciało reprezentujące inną formę rządu: biurokratyczną elitę, która wierzy, że nasza Konstytucja jest przestarzała wszelkie dziwne pociągnięcia w polityce zagranicznej można przypisać tej grupie, która gotowa jest na wszystko aby osiągnąć swój cel. (19) SZEŚĆ GLOBALNYCH CELÓW Ci ludzie mają władzę niewiarygodną władzę! Podobnie jak Adolf Hitler w Mein Kampf oni już wcześniej ogłosili swój program. Globalny program skonstruowany jest wokół sześciu celów. Teraz już wiemy jakie są to cele. Czytając je wpadniesz w osłupienie, ponieważ są napisane dokładnie według scenariusza (z niesamowitą precyzją), jaki za sprawą Ducha Świętego został zapisany w Biblii prawie 2000 lat temu. *Cel 1: Ustanowienie nowego międzynarodowego porządku ekonomicznego, ujednoliconego pod bezpośrednim nadzorem niewybieralnej elity na najwyższych szczeblach zakonu. *Cel 2: Ustanowienie czegoś co będzie miało pozory jednej demokratycznej władzy światowej, która w rzeczywistości będzie kontrolowana spoza kurtyny przez zakon. *Cel 3: Podbicie i opanowanie poprzez środki ekonomiczne, finansowe i duchowe dwóch supermocarstw Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji (byłego ZSRR). Celem w

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014)

Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014) Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014) AntyEkumenia- Kościół Inkubator.mp3 Tytuł kazania AntyEkumenia-Hip Hop, Proroctwo, Kościół, Świątynia.mp3 AntyEkumenia-

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte - Księga ksiąg Pytanie Dlaczego powinienem wierzyć Biblii? To tylko kolejna staroŝytna święta księga. Dlaczego Pismo Święte jest Księgą ksiąg? Pismo Święte (Biblia) jest: - Unikalne, - Uwiarygodnione,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Kara za grzech: śmierć czy męki?

Kara za grzech: śmierć czy męki? Kara za grzech: śmierć czy męki? Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Śmierć czy męki? Czy rzeczywiście po śmierci czeka większość ludzi straszny los w wiecznych mękach? Czy będący

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego W piątek 15 kwietnia 2011 roku razem z klasą wybraliśmy się na wycieczkę do Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Została ona zorganizowana przez panią mgr Mirosławę

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP

Duchowa Mądrość ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD L D KLEMP Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU e HAROLD L D KLEMP P Duchowa Mądrość o ZDROWIU I UZDRAWIANIU HAROLD KLEMP E ECKANKAR www.eckankar.org Duchowa Mądrość o zdrowiu i uzdrawianiu Copyright 2008 ECKANKAR

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cel Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cieszymy się z obecności wszystkich i mamy nadzieję, że wszyscy wytrwamy w naszym modlitewnym czuwaniu. Przypominamy proroka Nahuma, którego

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Patryk Rutkowski DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Problem z Dekalogiem Znacznej części katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Kościół jedynie przy okazji większych uroczystości, wydaje się, że chrześcijaństwo

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość Niech będą błogosławione wszystkie drogi, Proste, krzywe i dookolne, Jeżeli prowadzą do Ciebie, Albowiem moja dusza bardziej tęskni za Tobą, Niż tęsknią nocni stróże, pokryci rosą, Za wschodzącym słońcem.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. C. powszechna. C. przyrodzone. D. niezbywalne.

1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. C. powszechna. C. przyrodzone. D. niezbywalne. ID Testu: 53M1LI5 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Prawa, które człowiek nabywa w momencie urodzenia, sa A. nienaruszalne. B. powszechne. C. przyrodzone. D. niezbywalne. 2. Do praw pierwszej generacji

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Kochamy Pana Jezusa Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Copyright by Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 1 O słuchaniu Boga.

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże 16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek

Bardziej szczegółowo

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie Jezus Panem Sabatu 1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie 1. Sabat a cóż to? (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB Program Nauczania Biblijnego dla klas 1 do 3 szkoły podstawowej jest realizowany w podręcznikach:

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail. Edukacja na rzecz Pokoju Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.com Zaproszenie do Pokojowej Edukacji Dr Maria Montessori (1870 1952) Znana

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo