Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31)"

Transkrypt

1 Nadchodzi ostatni DYKTATOR ŚWIATA ANNUIT: On zgadza się COEPTIS: Ze sprawą, którą rozpoczął NOVUS: Nowy ORDO: Ład SECLORUM: Wszech czasów (pod wszystkowidzącym okiem Lucyfera (szatana) Tytuł oryginału: THE WORLD S LAST DICTATOR Copyright second edition by Dwight L. Kinman Copyright for the Polish Edition 1997 by VERITAS ET PNEUMA PUBLISHERS LTD. (Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za poglądy wyrażone w książce) (Wszystkie prawa wydania polskiego zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie komputerowym, ani transmitowana w żaden sposób i w żadnej formie, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia wydawcy. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. (2 Królewska 6:16-17) Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas boje (2 Kronik 32:7-8) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (Objawienie 12:11) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (Rzymian 8:31) sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? (Hebrajczyków 13:5-6) Spis treści: Wstęp: Wstęp do wydania polskiego

2 Rozdział 1 Nowy Ład Światowy Rozdział 2 Ameryka w niebezpieczeństwie Rozdział 3 Obce wojska na ziemi amerykańskiej Rozdział 4 Czy zbliża się okres państwa policyjnego Rozdział 5 Okultystyczny zegar Rozdział 6 Nadchodzący krach finansowy Rozdział 7 Superbank Światowy Rozdzial 8 Cele: 2000 Rozdział 9 Mistrzowski plan szatana Rozdział 10 Ostatni dyktator świata Rozdział 11 Kobieta i bestia Rozdział 12 Bestia z Belgii Rozdział 13 Społeczeństwo bezgotówkowe Uwagi od autora Dodatek A Tragedia w Waco Dodatek B Wielka pieczęć Dodatek C Przemoc w Oklahomie: Milicja Obywatelska Dodatek C Przypisy WSTĘP Książka ta mówi o nadziei. Nadziei, która pali się jak nieugaszony ogień w sercu każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. Nadzieja, o której piszę przedstawiona jest w Piśmie Świętym, w Liście Ap. Pawła do Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. W XX wieku żyło dwóch ludzi i każdy z nich pisał o nadziei. Jeden z nich otwarcie wyznawał ateizm. Nazywał się Bertrand Russel i był światowej sławy filozofem. Przed swoją śmiercią analizował zagrażający światu kryzys. Napisał takie słowa: Ludzkość znajduje się w spirali prowadzącej w dół do rozpaczy. Ja nie mam już żadnej nadziei. Drugi człowiek był jednym z największych psychiatrów w Europie. Był skromnym naśladowcą Jezusa Chrystusa i całkowicie przekonany o tym, że Biblia jest Słowem Bożym. Nazywał się Paul Tournier. Pod koniec swego życia on także pisał o nadziei. Oto jego chwytające za serce słowa: Jedyną nadzieją dla odkupienia rodzaju ludzkiego jest osobista konfrontacja z Panem Jezusem Chrystusem. W następnych rozdziałach rozważać będziemy niektóre z wielkich proroctw z Księgi Daniela, zapisane dwadzieścia sześć wieków temu oraz Księgę Objawienia napisaną prawie 2000 lat temu. Zdumiewającą rzeczą jest oglądać wypełnianie się tych proroctw na naszych oczach w tej ostatniej dekadzie XX wieku. Proroctwa te oglądamy na naszych ekranach

3 telewizyjnych, które niemalże krzyczą, abyśmy zwrócili na nie uwagę. Ci ludzie odważyli się pisać historię naprzód. Właśnie tym są biblijne proroctwa historia napisana wcześniej. Żadna inna księga w historii nie była w stanie tego dokonać. Nigdzie nie ma pomyłki. Jej aktualność oraz precyzja są zaskakujące! Wypełnienie się tych biblijnych proroctw samo w sobie stanowi niepodważalny dowód wiarygodności tej Księgi ksiąg i udowadnia, że jest to natchnione, niepodważalne i nieomylne Słowo Boga. Moją szczerą modlitwą jest to, aby czytający następne strony przeżyli taką samą konfrontację o jakiej pisał Paul Tournier, konfrontację z Jezusem Chrystusem, aby poznali Go jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana. Dwight L. Kinman WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO Książka ta jest niezwykła, gdyż przemawia do dwóch rodzajów ludzi do wierzących i niewierzących. Najpierw mówi do ludzi wierzących, ale i wtedy dzieli ich na dwie grupy. Pierwsza grupa, to wyznawający wiarę chrześcijańską, co oznacza ludzi, którzy tylko wyznają wiarę, ale jej nie posiadają albo mówiąc inaczej, w rzeczywistości jej nie praktykują. Druga grupa chrześcijan, to posiadający wiarę chrześcijańską, co oznacza ludzi, którzy nie tylko wyznają, ale również posiadają wiarę chrześcijańską, czyli świadomie prowadzą chrześcijański styl życia, oparty na nauce Biblii. To ludzie, którzy rzeczywiście narodzili się na nowo i w których sercach mieszka Chrystus. Drugi rodzaj ludzi, do których ta książka przemawia, to niechrześcijanie. Ta kategoria jest obszerna i obejmuje każdego, kto nigdy nie słyszał, albo nigdy nie chciał osobiście spotkać się z Jezusem Chrystusem. Tę kategorię ludzi można nazwać ludźmi, którzy nigdy nie znaleźli się na drodze do Damaszku. Obejmuje ona zarówno ludzi inteligentnych jak i prostych, bogatych i biednych, uczciwych ateistów i nieszczerych agnostyków, religijnych i zadufanych w sobie oraz współczesnych faryzeuszy, bez względu na to, czy są duchownymi, czy laikami, katolikami czy ewangelikami. Kategoria ta obejmuje również tych, którzy praktykują New Age, ruchy ezoteryczne i okultystyczne, oparte na religiach astralnych i kosmicznych. Dla tej kategorii nie-chrześcijan będzie to wyzwaniem, ciekawostką a może obrazą. Niektórzy mogą uważać, że aspekt faktologiczny tej książki nie jest prawdziwy, albo zbyt

4 fantastyczny, by mógł być prawdziwy, ale to jedynie prowadzi nas do niepokojącej natury tych faktów. Wielu chrześcijan może się dziwić, że nawet wśród nie-chrześcijan są ludzie, którzy nie są powierzchowni i są skłonni przyjąć wezwanie faktów zawartych w tej książce, a nawet robić swoje własne, dodatkowe dociekania, poświęcić czas i kopać głębiej dla ich zweryfikowania i sprawdzenia, czy faktologiczny aspekt tej książki jest prawdziwy. Książka ta mówi o czymś takim, jak nowo przygotowane obozy koncentracyjne (dwu 7 metrowej wysokości zasieki z Volt 12Amper po środku tych zasiek), jak nowy ład światowy, globalizm, globalna wioska, jeden rząd ogólnoświatowy, inicjacja lucyferyczna, globalne obywatelstwo, koniec narodowej suwerenności, globalna armia, globalna policja, globalna okupacja, globalna dyktatura, globalny totalitaryzm, globalne prześladowania tych, którzy wierzą zgodnie z Biblią, znak bestii, mikroprocesory lub bioprocesory (do wszczepiania ludziom na rękę lub czoło). Jest to mowa o rzeczach, które niektórzy ludzie uważają za przyszłe, a inni mocno twierdzą, że ta przyszłość już nadeszła i jest już teraz tutaj! Książka mówi również o ostatnich wydarzeniach przed otwarciem kurtyny i jak obecny świat będzie zahipnotyzowany przez nadchodzącego ostatniego dyktatora świata, niesławnego antychrysta. Tu powstaje pytanie: po co nam polskie wydanie, (a jest to pierwsze wydanie tej tak pilnie potrzebnej książki w krajach tworzących kiedyś blok krajów komunistycznych Europy Wschodniej). Obecnie Polska nie jest już odizolowaną wyspą, ale jest i chce być częścią zjednoczonej Europy. Znane polskie przysłowie mówi iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Dlatego też Polacy powinni wiedzieć i być informowani o najnowszych zamierzeniach oraz wydarzeniach na świecie i do czego zmierza ten zjednoczony świat. Zdąża on do przepaści. Tak, do tej samej przepaści o której mówi prorok Daniel w Starym Testamencie i księga Apokalipsy w Nowym Testamencie. Polska była odizolowana od świata przez prawie piećdziesiąt lat, ale obecnie nie ma już powodów takiej izolacji i życia w nieświadomości. Wymownym dowodem cierpień Polaków w niedawnej przeszłości pod panowaniem nazizmu i komunizmu są istniejące dziś w

5 formie muzeum obozy koncentracyjne. Dopiero wczoraj ( ) Polska straciła miliony swoich ludzi podczas panowania Furhrera Adolfa Hitlera. Hitler w książce Mein Kamph przedstawił swój plan przed czasem, ale wielu Polaków było zbyt zajętych, by o tym myśleć. Historia obaliła zbankrutowane teorie humanistów i sekularystyczne nauki filozofa francuskiego Jean-Jaque Rousseau, że człowiek od urodzenia posiada dobrą naturę, a staje się coraz lepszy poprzez edukację. W rozwoju i postępie człowieka ta lekcja historii jest bezużyteczna. Tacy ludzie wierzą, że człowiek stale się rozwija ku lepszemu, a zapominają o tym, że horror w wykonaniu nazistów w Polsce przyszedł ze strony ludzi inteligentnych, popierających postęp, jakimi byli wykształceni i cywilizowani Niemcy. Polacy nie oczekiwali II Wojny Światowej. Nikt z polskiej elity intelektualnej nie chciał malować obrazu Holokaustu i ostrzegać przed nim swojego własnego kraju, gdyż zostało by to uznane za coś w złym stylu przez wielu humanistów, a nawet przez letnich chrześcijan, którzy woleli słuchać tylko dobrych wieści. Jednak złe wieści nadeszły do Polski. Tragedia, jaką Polska przeżyła jest większa niż wszelkie możliwe ostrzeżenia, których nie wystosowano, chociaż można było. Takim współczesnym ostrzeżeniem jest ta książka. Stephan Collins, Toronto, Canada ROZDZIAŁ 1 NOWY ŁAD ŚWIATOWY Pod koniec tej dekady (AD. 2000) będziemy mieli pierwszy rząd światowy, który zawsze istniał w społeczeństwie narodów. Jeden rząd światowy jest nieunikniony. -Papież Jan Paweł II z książki Klucze tej Krwi Malachi Martin Jeśli nie przerwiesz tego ostrzeżenia to cię zabijemy! Tak brzmiał głos w słuchawce osoby podającej się za satanistę podczas programu prowadzonego na żywo ze studia telewizyjnego w Salem, w stanie Oregon. Nigdy wcześniej nikt mi nie groził. Nie brałem też na serio tej pogróżki. Tego wieczora wyszedłem ze studia około godziny 22:30. Wsiadłem do swojego małego samochodu, zwolniłem hamulec i wyjechałem na pierwsze skrzyżowanie. Ulica Madison jest słabo oświetlona i widziałem stojące bloki po obu stronach. Kiedy wjechałem na skrzyżowanie przez moment widziałem duży motocykl włączający długie światła. Czekał w

6 ciemnościach i niemalże doskonale obliczył czas. Z ogromną prędkością jechał wprost na mnie. Zostałem oślepiony jego światłami i ogłuszony hałasem silnika. Nie miałem nawet ułamka sekundy na naciśnięcie hamulca lub pedału gazu. Prawie otarliśmy się o siebie, potem nagle znalazłem się po drugiej stronie skrzyżowania. Inżynierowie w stacji telewizyjnej powiedzieli mi później: Gdyby nie Boża interwencja nie miałeś szans, by nie trafił w ciebie. Teraz wierzę, że to Boża dłoń stanęła między nami tamtej nocy. Trzy dni później w mojej skrytce pocztowej znalazłem anonim. Przeczytałem: Jeśli nie przerwiesz tego ostrzeżenia to cię zabijemy. Nie ma takiej siły na ziemi, która mogłaby nas powstrzymać. Przestań póki jeszcze masz czas. Był to najgroźniejszy list jaki kiedykolwiek otrzymałem. Pokazałem go żonie i razem przeczytaliśmy. Właśnie zakończyliśmy świętowanie naszej 42 letniej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Kochanie powiedziałem bardzo kocham ciebie, naszych synów, nasze synowe i wnuki. Co mam robić? Czy mam zaprzestać? Nigdy nie przestaniemy! brzmiała jej natychmiastowa odpowiedź. W liście przeczytaliśmy: Zabijemy cię. Nie ma takiej siły na ziemi, która mogłaby nas powstrzymać. Ale oni nie wiedzieli o tym, że jest jeszcze większa siła i to nie z tego świata. Oni nie wiedzieli, że ja mam ochronę Najwyższego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam (Ps. 91:1-2) Oni nie wiedzieli o tym, że mam polisę ubezpieczeniową na życie. Płaci ona zawsze i wszędzie. Jest to Ew. Jana 3:16. Nie byli świadomi również i tego, że Centralna Agencja Wywiadowcza przyznała mi ochronę przez całą dobę. Nie była to rządowa CIA lecz pochodząca z nieba: Niezliczone Rzesze Aniołów Chrystusa (Christ s Innumerable Angeles). Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich (Ps. 91:11). Przez krótką chwilę ogarnął mnie strach. Potem przypomniałem sobie jedną z największych obietnic Słowa Bożego, która dawno temu stała się wersetem mojego życia: Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to

7 przez życie, czy przez śmierć. (Flp 1:20) Strach mnie opuścił i od tamtej chwili aż dotąd Bóg mnie chroni. Dzięki Jego łasce posiadłem zdolności do tego aby nadal być strażnikiem na murach, dając wyraźny dźwięk na trąbce. Obecnie moim celem jest to o czym pisał wielki apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 20:24: Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. NADCHODZĄCY NOWY ŁAD ŚWIATOWY (Jeden Rząd Światowy) Istnieje plan wprowadzenia Ameryki w nowy ład światowy, co stanowi tajny kod dla jednego światowego rządu. Nabiera on momentu obrotowego i przyspiesza z prędkością rozpędzonego pociągu towarowego. Za tym planem stoją potężne, światowe supermoce; nieugięte, nieubłagane siły dążące do ustanowienia na tej planecie światowego superrządu do 2000 roku. Oni są przekonani o tym, że jest to już w zasięgu ich ręki i są gotowi rzucić się do mety. Ten właśnie plan chcemy przeanalizować w tej książce. NOWY ŁAD ŚWIATOWY W MIKROKOSMOSIE Plan nowego ładu światowego w mikrokosmosie jest następujący: Wszystkie władze państwowe na świecie rezygnują ze swojej narodowej tożsamości na rzecz Jednego Centralnego Ośrodka Władzy. W ten sposób wszelka władza polityczna, ekonomiczna, wojskowa i kościelna na całym świecie zostanie podporządkowana władzy centralnej Narodom Zjednoczonym. Wszelka broń nuklearna zostanie poddana pod całkowitą kontrolę ONZ. Jeśli Ameryka na to pozwoli to nasza Konstytucja i Karta Wolnościowa przepadną na zawsze. Nasza broń zostanie skonfiskowana na zawsze i wolni obywatele tego kraju staną się niewolnikami jednego światowego rządu supertotalitarnego państwa. PRZYWÓDCY ŚWIATA NAWOŁUJĄ DO NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO Po raz pierwszy w historii Ameryki, prezydent Stanów Zjednoczonych George Herbert Walker Bush nawoływał do nowego ładu światowego (tajny ezoteryczny zwrot dla jednego światowego rządu).

8 Żyjemy w szczególnym i wyjątkowym okresie, Kryzys w Zatoce Perskiej choć tak straszny, jednak dostarcza nam wyjątkowej okazji do tego, aby wkroczyć w historyczny okres współpracy. Z tego tragicznego okresu może się wyłonić, nasz cel nowy ład światowy Setki pokoleń szukało tej nieuchwytnej ścieżki pokoju, podczas kiedy tysiące wojen przetacza się przez ciąg ludzkich wysiłków. *Przemówienie Georga Busha w Kongresie USA w dniu 11 września 1990roku. W przeddzień wojny w Zatoce Perskiej generał Brent Skowcroft, prezydencki doradca d/s bezpieczeństwa narodowego powiedział: Spadło na nas olbrzymie wydarzenie narodziny nowego ładu światowego W swojej książce Klucze tej krwi Malachi Martin, ksiądz z Rzymu, odnosi się do wypowiedzi Papieża Jana Pawła II: Pod koniec obecnej dekady (AD 2000) będziemy żyć pod pierwszym ogólnoświatowym rządem, który zawsze istniał w społeczeństwie narodów rząd władzy absolutnej, decydujący o podstawowych prawach istnienia ludzkości. Mówił on o siłach, które dają impulsy w kierunku jednego ogólnoświatowego rządu. Następnie dodaje: Rząd ogólnoświatowy jest nieunikniony Książka ta była szeroko reklamowana przez Watykan. Senator Mark O. Hatfield z Oregon w przeddzień wojny w Zatoce Perskiej napisał do prezydenta Busha: -Zapewniam o moim całkowitym poparciu dla pana oraz młodych chłopców i dziewcząt pod pana dowództwem. Chciałbym dołączyć do pana podczas wprowadzania nowego ładu światowego. (5) Norman Cousin w roku 1985 powiedział: Ogólnoświatowy rząd nadchodzi. Jest to nieuniknione. Żadne argumenty za ani przeciw nie mogą tego faktu zmienić (6) Celem tego rozdziału jest dokonanie analizy tego planu. Najpierw przejdźmy do źródeł. ŹRÓDŁO Rozpoczęło się od dr Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego w Inglostadt w Bawarii. Ten apostoł Lucyfera był Żydem nawróconym na katolicyzm, z którego później także zrezygnował. Ten były ksiądz jezuita był zaangażowany w wolnomularstwo i czary, w których stał się ekspertem, a następnie 1 maja 1776 założył sektę o nazwie Iluminaci. Celem Weishaupta było ukrycie sztuki czarów za filantropią, zniszczenie

9 chrześcijaństwa, a następnie ustanowienie rządu ogólnoświatowego (7). Ludzie tego obrządku mają dla nas siódme millenium, w którym superrasa ludzi-bogów przejmie władzę i poprowadzi naszą planetę w złoty wiek. Przytłaczająca większość ludzi to nieudacznicy, ignoranci i niegodni bóstwa. Ci zostaną zniszczeni lub sprowadzeni do stanu niewolniczego (8). Adam Weishaupt przy zakładaniu obrządku iluminatów stwierdza z zadowoleniem jak to oszukał naiwnych chrześcijan mówiąc: Najwspanialszą rzeczą jest to, że wybitni teolodzy luteranie i kalwiniści, którzy należą do naszego obrządku naprawdę wierzą, że widzą w tym (w iluminacji) prawdziwy sens religii chrześcijańskiej. O śmiertelniku, czy jest coś czego nie można by tobie wmówić? Jezus powiedział: aby, o ile można, zwieść i wybranych (M.24:24) ILUMINACI Podobnie jak wolnomularstwo, iluminaci to ruch lucyferiański istniejący po to, aby zachować i promować pradawne sztuku czarnej magii Babilończyków i Druidów. Ich celem jest zniszczenie chrześcijaństwa i wszelkich form władzy, a następnie zjednoczenie ich pod jednym światowym rządem, którego głową będzie Lucyfer. Dążenia te wywołały zniszczenie w Europie: opanowało Rewolucję Francuską, w czasie której zginęło od dwóch do pięciu milionów ludzi setki tysięcy zostało ściętych na gilotynie. Ruch ten przedostał się przez Atlantyk i dotarł do Ameryki około 1770 roku. (Ze względu na brak miejsca rozpoczniemy analizę ich potajemnego działania w Ameryce od 1913 roku) TRÓJKĄT SEKRETNY SYMBOL ILUMINATÓW NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ. Ten symbol mówi wszystko. Jest to symbol nowego ładu światowego, nadchodzącego jednego ogólnoświatowego rządu. Przedstawia on mistrzowski plan jednego ogólnoświatowego rządu pod kontrolą Lucyfera, tego którego Biblia opisuje jako szatana, boga tego świata, diabła. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity (Obj. 13:8) RADA STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH (CFR) CFR stała się potężną siłą w USA, ustanawiając system Rezerw Federalnych pod kierownictwem pułkownika Mandalla House a. ustawa o Rezerwach Federalnych, która ustanowiła Bank Centralny w Ameryce (FED), została pośpiesznie uchwalona i ratyfikowana przez Senat USA w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1913 roku, a w pełni weszła w życie

10 w 1922 roku. Jest to jedna z najpotężniejszych organizacji w Ameryce. Ta stanowiąca prywatną własność organizacja prowadzi naszą politykę zagraniczną. Infrastruktura składa się z elitarnej grupy mężczyzn i kobiet, którzy piastują najwyższe urzędy w Stanach Zjednoczonych w bankowości, w Kongresie, edukacji, obronności, mediach, a nawet w kościele. CFR kontrolowane jest przez super mega bankowca Dawida Rockefellera. Rockefellerowie i Rothschildowei z Londynu są w ścisłych kręgach wolnomularstwa obrządku masońskiego. Wolnomularstwo jest ukrytym katalizatorem wielu tajnych organizacji. Więcej na ten temat będzie napisane później. Imperia finansowe Rothschildów i Rockefellerów są zbyt fantastyczne aby je kalkulować. Rothschild mocno skłania się w kierunku doktryny lucyferiańskiej. NIEKTÓRZY KLUCZOWI CZŁONKOWIE RADY STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH Radę stanowi ok członków. Niektóre nazwiska są bardzo znane. Poniższa lista zawiera zaledwie kilka nazwisk najbardziej oświeconych: Cyrus Vance człowiek, który pracuje obecnie nad przywróceniem pokoju w Somalii. Pojawia się w telewizji. Paul Voelker wprowadził nowy pieniądz. Jest wpływowym członkiem CFR oraz byłym przewodniczącym Rady Rezerw Federalnych. Henry Kissinger były sekretarz stanu za prezydentury Richarda Nixona. George Bush 33. Stopień w masonerii Dawid Rockefeller Alan Greenspan obecnie przewodniczący Rezerw Federalnych Ross Perot Ross Perot nie pojawił się nagle. On był starannie przygotowywany do objęcia stanowiska. Należy uważać na Rossa Perota, człowieka, który powiedział, że zmieni system ( potrzebuje naprawienia nasza konstytucja). Jest również zwolennikiem konfiskaty broni. Jesse Jackson; Jimmy Carter; Colin Powell; Bill Clinton; Gerald Ford; Newt Gingrich. Członkowie CFR mają władzę na najwyższych szczytach w rządzie. Ich priorytetem jest ustanowienie ogólnoświatowego rządu pod tajnym kodem nowy ład światowy. Wielu przedstawicieli w mediach to członkowie CFR: Dan Rather; Bill Moyers; Ted Koppel; Irving R. Levine; Barbara Walters; Dawid Brinkley; Tom Brokaw; John Chancellor i Diana Sawyer. Jeden z głównych członków, Richard Gardner z Instytutu Studiów Humanistycznych w Aspen, w stanie Colorado bezceremonialnie obnażył ich cel. Napisał: Dom nowego ładu będzie musiał być raczej budowany z dołu w górę niż z góry w

11 dół ostateczna runda wokół narodowej niepodległości, powodując jej rozkład kawałek po kawałku zrobi o wiele więcej niż staromodny przewrót. (9) On mówi o rozkładzie naszej Ustawy Wolnościowej, Konstytucji i niepodległości naszego narodu, którą tak bardzo kochamy oraz flagi przed którą salutujemy. Ich celem jest doprowadzenie do całkowitego poddania niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki pod jeden ogólnoświatowy rząd. Kontradmirał Chester Ward, były prokurator sądu wojennego, generał Marynarki Wojennej USA i członek CFR przed 16 laty napisał: Zatopienie niezależności i narodowej niepodległości we wszechwładny rząd ogólnoświatowy ta pogoń za poddaniem niezależnośći i niepodległości Stanów Zjednczonych rozprzestrzenia się wśród większości jej członków. (10). KOMISJA TRÓJSTRONNA Druga tajna organizacja Komisja Trójstronna założona w 1973 roku przez Dawida Rockefellera jest przedłużeniem CFR. Na jej dyrektora Rockefeller wybrał profesora Uniwersytetu Columbia Zbigniewa Brzezińskiego doradcę d/s bezpieczeństwa prezydenta Cartera. Komisja Trójstronna jest egzekutywą CFR. Posiada ponad 200 członków. W skład Komisji Trójstronnej w 1993 roku wchodziło dwanaście państw z Europy oraz Kanada, USA, Meksyk i Japonia. Trójstronna Kula Stany Zjednoczone, Europa i Japonia w połączeniu z Klubem Rzymskim oraz Komisją Trójstronną podzielili planetę na dziesięć bioregionów. Stany Zjednoczone to region pierwszy, Europa to region drugi, a Japonia to region trzeci. Te pierwsze trzy regiony zostały powołane jako ośrodki władzy dla dziesięciu innych regionów jednego ogólnoświatowego rządu w nowym ładzie światowym. Te państwa należące go G7 mają być władzą polityczną i finansową świata. Ich celem jest uczynić Stany Zjednoczone regionem w globalnym społeczeństwie narodów w nowym ładzie światowym. Senator Barry Goldwater w swojej książce Bez przeprosin napisał: Najnowsze międzynarodowe zjednoczenie Dawida Rockefellera jest założone dla międzynarodowej konsolidacji interesów handlowych i bankowości, aby uniknąć kontroli politycznej Stanów Zjednoczonych. (11). Ruch trójstronny nieświadomie przygotowuje scenę dla politycznego i ekonomicznego jednolitego systemu światowego, który Biblia przepowiada dla czasów ostatecznych. To co trilateraliści chcą osiągnąć już wkrótce będzie kontrolowane przez nadchodzącego władcę

12 świata, samego antychrysta. Wymienię zaledwie kilka znanych nazwisk członków tej komisji: George Bush, Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger, Dawid Rockefeller, Brent Scowcroft, Jimmy Carter, Cyrus Vance, Jesse Jackson, Bill Clinton i wielu innych. TOWARZYSTWO CZASZKI I PISZCZELI UNIWERSYTETU YALE Z Uniwersytetu Yale pochodzi jedna z najpotężniejszych tajnych organizacji, która zmierza w kierunku nowego ładu światowego. Członkowie tej organizacji zajmują najbardziej wpływowe stanowiska w świecie: Dawid Rockefeller, George Bush, William Buckley, generał Brent Skowcroft, Averill Harriman itd. Anthony Sutton, wykładowca Uniwersytetu Stanford napisał książkę Tajny Establishment Ameryki Wprowadzenie do Obrządku Czaszki i Piszczeli. Stowarzyszenie Czaszki i Piszczeli ma swoją siedzibę na Uniwersytecie Yale. Każdego roku wybiera się 15 absolwentów i wprowadza do stowarzyszenia. Oni kładą się do trumny, piją krew z ludzkiej czaszki w otoczeniu nazistowskich sfastyk odwiecznego symbolu babilońskiego bogasłońce; następnie powstają jako nowonarodzeni ludzie-bogowie. To o czym pisze w tej książce podsumuję w jednym zdaniu: Posłużymy się heglowskim procesem dialektycznym, aby założyć społeczeństwo, w którym państwo sprawuje władzę absolutną, nowy ład światowy, w którym państwo jest absolutem a jednostki mogą znaleźć wolność w ślepym posłuszeństwie państwu. (12). Opisuje całkowicie okultystyczną, socjalistyczną dyktaturę zjednoczonego świata! Zgodnie z przysięgą, którą wiele lat temu złożył George Bush w czasie inicjacji w Obrządku Czaszki i Piszczeli, jest ona zbowiązująca i nadrzędna w stosunku do wszystkich innych ślubów nawet do przysięgi o przestrzeganiu i obronie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. BILDERBERGERS Następną tajną organizacją w Europie jest Bilderbergers Czwarta rzesza superbogatych wpływowa grupa 100 mężczyzn i kobiet w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zazębia się o CFR. Niektórzy członkowie w Ameryce to: Henry Kissinger, Zbigniew Brzeziński, David Rockefeller, Robert MacNamara, Gerald Ford, William Buckley i Catherine Graham wydawca gazety Washington Post. Oni mają wielką władzę. Mają niewiarygodnie

13 ogromną władzę. To właśnie grupa Bildergergers jest architektem powstania Stanów Zjednoczonych Europy (Unii Europejskiej). Właściwie było to katalizatorem do wypełnienia się proroctwa dot., wielkiego imperium czasów ostatecznych dziesięć palców u nóg z wizji Daniela odnowienia rzymskiego imperium. W tych ultra tajnych spotkaniach grupy Bilderbergesów w Europie uczestniczą m.in., baron Edmund D. Rothschild z Londynu, który kontroluje prawie w pełni ilość wydobywanej ropy naftowej na Wschodzie i ustala cenę złota na świecie, jest on bardzo głęboko związany z lucyferiańską doktryną oświeconych wolnomularzy; następnie Helmut Kohl z Niemiec; książę Barnhardt z Holandii; książę Karol z Anglii; Lloyd Bentson oraz Gerald Ford i William Buckley ze Stanów Zjednoczonych. BILL CLINTON PRZYGARNIĘTY PRZEZ ELITY NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO Bilderbergers miało swoje ultra tajne spotkanie w Schwarz Wald w Niemczech w połowie 1992 roku. David Rockefeller był głównym mówcą, a oto jego słowa wygłoszone na wstępie: Jesteśmy wdzięczni dyrektorom New York Times, Washington Post, Time Magazine oraz wielu innym, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach i uszanowali naszą obietnicę zachowania dyskrecji przez prawie czterdzieści lat. (13). Należy to odczytać jako dziękujemy za 40 lat kamuflażu. Lewica oraz iluminaci odwracali się w drugą stronę i ukrywali to przed amerykańską publicznością. W ten sposób jeden z największych guru grupy Bilderbergersów w Ameryce, David Rockefeller złożył podziękowanie dla gazet i czasopism za kamuflowanie planów zatopienia niepodległości Stanów Zjednoczonych i naszej Konstytucji oraz Ustaw Wolnościowych. Bilderbergersi zaprosili Amerykanina, którego elity nowego ładu światowego starannie pielęgnowały przez dwadzieścia lat, człowieka, który był bliskim współpracownikiem George a McGoverna. (Pan McGovern jest w radzie ACLU organizacji, która zabiega o wymazanie imienia Boga z każdej dziedziny życia w Ameryce). Człowiek, o którym piszę był stypendystą Rhodes. Stypendium Rhodesa zostało ustanowione na Uniwersytecie Oxford w Anglii w celu kształcenia wybitnych młodych ludzi z Anglii i Ameryki, aby stali się przywódcami w nowym ładzie światowym. Zostało to opisane przez pewnego badacza autorytet w dziedzinie nowego ładu światowego jako wprowadzenie do iluminatów.

14 On uczęszczał na Uniwersytet Georgetown, do szkoły jezuickiej, gdzie głównym jego profesorem i mentorem był Carol Quingley, główny propagator idei nowego ładu światowego. Następnie przeniósł się na uniwersytet Yale, do głównej siedziby i bazy szkoleniowej tajnego Stowarzyszenia Czaszki i Piszczeli. Podczas ultra tajnego spotkania grupy Bilderbergersów w Baden w Niemczech został przesłuchany i przeegzaminowany. Zdał z honorem. Ten człowiek położył swoją rękę na Biblii 20 stycznia 1993 roku i solennie przysięgał jako nasz prezydent stać na straży i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tym człowiekiem jest Bill Clinton. ZIEMIA W RÓWNOWADZE AL GORE PAN EKOLOG Wiceprezydent Al Gore napisał w swojej książce Ziemia w równowadze : Nasze religijne dziedzictwo oparte jest na pojedynczej bogini ziemi, która ma być źródłem życia. (14) Jest to stara religia babilońska. Mieszkańcy Babilonu czcili Matkę Ziemię, której szatańska liczba wynosi 666. Nasz wiceprezydent mówi, że powinniśmy przygarnąć religie Wschodu. Wszyscy ludzie mają w sobie boga. Każdy człowiek ma w sobie boga ponieważ stworzenie to bóg. Przyroda w swojej pełni jest bogiem On przyjął kłamstwo Edenu opisane w liście do Rzymian 1:25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Pisze, iż fundamentalne chrześcijaństwo nauczające proroctw biblijnych to herezja. Sądzę, że mówi o nas iż jesteśmy heretykami. Al Gore będąc senatorem, przewodził delegacji Stanów Zjednoczonych na Konferencji Ziemi w Rio de Jainerio w 1992 roku. Konferencja ta była w całej rozciągłości sponsorowana przez religię New Age (Nowy Wiek). W swojej książce pisze on o matce bogini. Ten wielki senator, ulubieniec nowego wieku wzywa aby wszyscy Amerykanie przyjęli wielkie religie Wschodu. Hinduizm jest religią, która naucza, iż stajemy się bogami i poprzez reinkarnację nigdy nie umrzemy. Pan Gore jest za homoseksualizmem, za aborcją i za religią Matki Ziemi. 7 marca 1995 roku ogłoszono w sieci telewizyjnej kablowej CBN, że wraz ze swoją żoną Tipper podejmowali niedawno w swoim domu 150 homoseksualistów. STYPENDIUM RHODESA Stypendium Rhodesa zostało ufundowane przez Cecil Rhodes jako część jego planu

15 zawładnięcia światem. Cecil Rhodes ufundował stypendium w celu kształcenia młodych ludzi (śmietankę intelektualną Ameryki i Wielkiej Brytanii) oraz ich indoktrynacji by zostali przywódcami w nadchodzącym nowym ładzie światowym. Fritz Springmeir w swojej książce Bądźcie roztropni jak węże dowodzi, że stypendium Rhodesa jest wstępem do tajnego stowarzyszenia jakim są iluminaci. Obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych oraz wszyscy członkowie jego gabinetu są członkami CFR, TLC lub Fundacji Rhodesa. Prezydent jest członkiem CFR i TLC oraz stypendystą Rhodesa i wolnomularzem (wprowadzony do masonerii przez DeMolay, International Hall of Fame w roku 1988). O Hillary Rodham Clinton mówi się, że komunikuje się z duchem zmarłej Eleonory Roosevelt. Zostało to ogłoszone w programie radiowym Rush Limbaugh poprzez 600 rozgłośni w czerwcu 1993 roku. Jest to nekromancja, która została zabroniona w Słowie Bożym. Jest to komunikowanie się z demonami, które podszywają się pod duchy zmarłych ważnych osobistości. Słowo Boże ostrzega nas w III księdze Mojżeszowej 20:6 Kto zaś zwróci do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytrącę go spośród jego ludu. PAN PREZYDENT I NOWA POLITYKA ZNACZENIA. Następna rewelacja Clinton/Rodham pochodzi z prasy brytyjskiej, The Sunday Telegraph z 20 czerwca 1993 roku. Nagłówek Gorączka kultu w Białym Domu podtytuł Guru Billa i Hillary w jarmułce głosi Mojżesza zmieszanego z Marksem. Ten obszerny artykuł został przedrukowany przez Ambrose-Evans-Pritchard w Waszyngtonie D.C. Rozpoczyna się następująco: Pełna historia zaczyna się dopiero wyłaniać. Pan prezydent i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych są wyznawcami ekscentrycznego kultu, herezji żydowskiej, która jest mieszanką Starego Testamentu ze średniowiecznym mistycyzmem Cabbala oraz szkoły marksistowskiej lat 60 Znaczenie tego artykułu musi być potraktowane z wielką powagą, w szczególności w świetle tego, co zostało ujawnione odnośnie pierwszoplanowych postaci. Dlatego wybrałem fragment z tego obszernego artykułu. A oto kilka uderzających faktów z artykułu pana Evansa Pritcharda. Wiedzieliśmy, że jest coś nie tak, kiedy w kwietniu Hillary Clinton odwróciła się od swojego programu ochrony zdrowia i zaczęła nawoływać do nowej polityki znaczenia, duchowego

16 przebudzenia, do uzdrowienia uśpionej choroby duszy, na którą cierpi Ameryka. Lecz teraz dowiadujemy się, że zarówno ona jak i jej mąż czerpali swoje filozoficzne inspiracje przez ostatnie pięć lat z Tikkun, z mrocznego, lewicowego czasopisma żydowskiego. Tikkun posiada prenumeratorów którzy spotykają się w małych grupkach w całym kraju. Raz w miesiącu spotykają się na Tikkun Sallon, podczas którego spożywają przygodny wegetariański posiłek, a następnie prowadzą głębokie dyskusje na ważne polityczne tematy. Mogą oni pić lecz nie palą. Dalej dowiadujemy się skąd Bill Clinton wziął zwrot nowe przymierze, które tak bardzo denerwuje wielu religijnych przywódców, jako stojące na progu bluźnierstwa. Pan Evans Pritchard pisze: Guru Clintona, Michael Lerner (wydawca Tikkun) w Białym Domu, jest postrzegany jako zaniedbany, pucołowaty mężczyzna po pięćdziesiątce, pełen nerwowości i żydowskiego wdzięku, który nosi przepoconą jarmułkę i chodzi niezgrabnie jakby miał ciężkie stopy. Spadło to jak grom z jasnego nieba, kiedy Bill Clinton napisał do Lernera list w 1988 roku mówiąc: Pomogłeś mi rozjaśnić moje myślenie. Hillary nawróciła się trochę później, lecz obecnie głęboko wierzy w plan Tikkun feminizacji Ameryki i w osiągnięcie nowego przymierza poprzez zmianę paradygmatu. (Gdyby ktoś nie wiedział co to oznacza, to odpowiadam, że sam tego nie wiem). Pan Lerner powiada: Człowiek z natury jest troskliwy i czuły. To kapitalizm zmienił go w brutala, dlatego system ten musi być całkowicie zreformowany. Jeśli chodzi o przeszłość pana Lernera dowiadujemy się, że na początku lat 70-tych jako młody profesor, przewodził Frontowi Wyzwolenia w Seattle, ultra lewicowej organizacji określanej w tamtym czasie przez prokuratora stanowego jako całkowicie nie do odróżnienia od faszyzmu i nazizmu. Wiele jego burzliwych przygód doprowadziło do sporządzenia przeciwko niemu aktu oskarżenia za brutalną napaść na gmach sądu federalnego w Seattle.

17 Jego wcześniejsze związki to m.in., nielegalny związek małżeński z jedną z jego studentek, z którą miał dziecko. Na ceremonii ich wspólnego zamieszkania, tort weselny udekorowany był słowami obalić monogamię. Rozbicie rodzin, głęboki kryzys jaki przechodzą ludzie w znalezieniu i utrzymaniu wzajemnych relacji, zakorzenione są w psychodynamice kapitalistycznego urynkowienia. Tikkun łączy polityków lewicowych z religią. Promuje żydowski wariant teologii wyzwolenia katolicko-marksistowska krzyżówka zaadoptowana przez księży w Ameryce Łacińskiej. Słowo Tikkun oznacza naprawić, zreperować i przekształcić świat. Swoje inspiracje czerpie z manuskryptu Zohara, dzieła końcowego okresu średniowiecza, które zakłada pierwotne udoskonalenie człowieka. Ortodoksyjni rabini uważają to za pogranicze herezji, wierząc, że człowiek z natury jest zepsuty i grzeszny. Z założenia szaleństwo Tikkun dotyczy średniowiecznego kryzysu znaczenia kliki absolwentów Szkoły Prawa Yale oraz ich pogmatwanych przyjaciół. Kulturalni zdani na łaskę losu, próbują stworzyć nowy model religii dla samych siebie z fetyszy współczesnego życia trochę ekologii, trochę psychologii kult bez wiary w Boga, bez transcendentalnego celu, skazani na niepowodzenie. Co mamy sądzić o prezydenckim małżeństwie, baptysty z metodystką pogrążających się w herezjach innych religii? Wydaje się iż sami nie mają nic pewnego, bez moralnej kotwicy, bez dna. Jak wspominałem wcześniej, takie spojrzenie na współprezydenturę Clinton/Rodham ma niezwykłe znaczenie. Pozwala wyjaśnić to, co dla wielu było dotąd niewyjaśnione dlaczego robią to co robią. Biorąc pod uwagę to, że obecna administracja sprawuje urząd przez prawie dziewięć miesięcy, wyłania się jeden aspekt ich zachowania i postawy. Można to określić jednym zdaniem Oni nie są jednymi z nas. Właściwie bez używania tego zwrotu, (istnieje on bardziej w odczuciach niż w wypowiedziach), większość Amerykanów bez względu na wiek czy przynależność polityczną zaczyna odczuwać, że w obecnej administracji jest coś, co nie

18 jest zupełnie w porządku. Oto postawa. Bill Clinton i Hillary Rodham nie podzielają naszych kulturowych wierzeń. Właściwie są wpływowymi przedstawicielami kontrkultury. To co Michael Lerner głosi, a oni kupują, uderza bezpośrednio w judeo-chrześcijańską cywilizację. Nie jest to tylko sprawa ekonomii marksistowskiej czy licencji na rozpustę seksualną, jest to sprawa władzy władzy ciemności a ona rzuca wyzwanie zasadom naszej cywilizacji. Jak ci ludzie mogą mówić o zachowaniu rodziny, a następnie proponować każdy możliwy ruch, który podważa samą definicję rodziny? Jak ci ludzie mogą mówić o ochronie dziecka, kiedy w całej polityce i w każdym programie ostatecznie los naszych dzieci składają w ręce państwa, a w niektórych przypadkach w ręce zboczeńców, np., Roberta Achtenberga? Jak ci ludzie mogą mówić o uczynieniu Ameryki silną, kiedy każda wypowiedź administracji skierowana jest przeciwko tym, którzy najlepiej potrafią zapewnić jej siłę klasie średniej. I na koniec, jak ci ludzie mogą mówić o przewodzeniu Zachodowi skoro podstawowe wierzenia stoją w sprzeczności z filozofią i teologią, która uczyniła Zachód tym czym naprawdę jest cywilizacją opartą na etyce judeo-chrześcijańskiej? Nie można popełnić żadnego błędu w tej sprawie guru Białego Domu, Lerner tak samo nie jest Żydem jak metodyzm Hillary chrześcijaństwem. Nie przyniesie też ludzkości środków na przemianę i transformację świata. Wierząc tak jak oni w początkową doskonałość człowieka możemy jedynie doprowadzić do chaosu, zamieszania i pogorszenia. Po trzydziestu latach badań, pisania i przemawiania na temat problemów i zagadnień dot., naszego świata, naszego kraju, nas samych, doszedłem do wniosku, że podstawową, najtrudniejszą do zrozumienia sprawą dla porządnych ludzi jest to, że są między nami tacy, którzy świadomie i dobrowolnie wybierają czynienie zła. Poprzez wybór czynienia zła nie mam na myśli normalnego procesu prowadzącego do złych czynów czy, też rozwój tego, co nazywa się rozluźnienie świadomości. To co mam na myśli, to dokładnie to, co powiedziałem: obmyślony dokładnie akt woli, który ze świadomego założenia jest zły. Samo znalezienie się w szponach tej strasznej i przerażającej rzeczywistości jest

19 czymś, co każdy z nas unikałby przy pierwszym zetknięciu się jest to zbyt straszne aby się nad tym zastanawiać. Podczas kiedy (mam nadzieję bez pośpiechu) zastanawiasz się nad tą przerażającą możliwością, pozwól, że dorzucę jeszcze jeden niezaprzeczalny fakt. Podczas kiedy niektórzy z ludzi celowo wybierają zło i je czynią, niewielu posiada potrzebne środki do tego, aby zniszczyć życie, własność lub sposób życia milionów ludzi. Tylko głowy państwa mają taką władzę. Większość przykładów takiej dewastacji w historii cechuje głowy państw XX wieku. Rozważajcie to przypatrując się administracji Clinton/Rodham jak wprowadza swoją wolę i wykonuje swoją władzę (15) W tym rozdziale wymieniliśmy sześć tajnych, globalnych organizacji, które posiadają nieugięte i srogie zapędy, aby wszystkie narody podporządkować pod swój nowy ład światowy, jeden światowy rząd. Lecz poza sceną istnieje ukryta, tajna siła kierująca i aranżująca to wszystko tajna arystokracja, potężna elita czwarta rzesza superbogatych którzy wolą aby nazywano ich po prostu bractwo lub zakon. Dr John Coleman napisał książkę pt. 300 mężczyzn, którzy rządzą światem. Lecz jest także mniejsza grupa potężna elita trzynaście arystokratycznych rodów, którzy kontrolują bogactwa tej planety i w ten sposób sprawują władzę nad tą planetą. TRZYNASTU LUDZI RZĄDZĄCYCH ŚWIATEM Ich głównym trzonem są międzynarodowi super mega bankierzy. Kierują olbrzymimi dynastiami bankowymi, potężnymi, wzajemnie zazębiającymi się kartelami. Zasiadają jako prezesi magabanków. Wolą być anonimowi, a znani tylko jako bractwo. Taka jest siła za Bilderbergersami w Europie, Radą Stosunków Zagranicznych, Komisją Trójstronną, Stowarzyszeniem Czaszki i Piszczeli (amerykański tajny establiszment), Klubu Rzymskiego itd. Oni powołują królów i doprowadzają państwa do ruiny. Ich połączone bogactwo zapiera dech w piersi. Sprawują kontrolę nad największymi bankami świata i nadzorują gigantyczne korporacje-imperia. Zakon jest gigantycznym, wijącym się monstrum, a ich najwyższym celem jest zaprowadzić nowy ład światowy jeden rząd światowy. Nie jest to coś, co wyczarowałem. Winston Churchil pisał o zakonie w swoich pamiętnikach. Woodrow Wilson wiedział o zakonie. Napisał: Od kiedy zaangażowałem się w politykę, potajemnie przekazywano mi różne poglądy.

20 Niektóre wielkie osobistości w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie handlu i produkcji boją się kogoś, boją się czegoś. Wiedzą, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak przebiegła, tak czujna, tak zazębiona, tak pełna, tak przekonywująca, że lepiej o nich nie mówić, kiedy oni coś potępiają. (16) Winston Churchil pisał o tej ezoterycznej organizacji: O czasów Spartakusa (Weishaupt, założyciel iluminatów używał imienia Spartakus jako tajnego hasła) aż do Karola Marksa ta światowa konspiracja, której celem jest dokonanie przewrotu cywilizacji i rekonstrukcji społeczeństwa systematycznie rośnie. Była główną sprężyną wszystkich ruchów wywrotowych XIX wieku, a teraz ta zgraja niezwykłych osobistości z podziemnego świata wielkich miast Europy i Ameryki chwyciła za kark Rosjan i stała się bezspornie władcami tego wielkiego imperium. (17). Feliks Frankfurter, były członek Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych napisał: Działanie i zaangażowanie zakonu w Ameryce jest olbrzymie. Prawdziwi władcy Białego Domu pozostają niewidzialni i sprawują władzę spoza kurtyny. (18) 23 lutego 1954 roku senator William Jenner ostrzegał wszystkich Amerykanów: Na zewnątrz mamy rząd konstytucyjny. Wewnątrz rządu i systemu politycznego mamy inne ciało reprezentujące inną formę rządu: biurokratyczną elitę, która wierzy, że nasza Konstytucja jest przestarzała wszelkie dziwne pociągnięcia w polityce zagranicznej można przypisać tej grupie, która gotowa jest na wszystko aby osiągnąć swój cel. (19) SZEŚĆ GLOBALNYCH CELÓW Ci ludzie mają władzę niewiarygodną władzę! Podobnie jak Adolf Hitler w Mein Kampf oni już wcześniej ogłosili swój program. Globalny program skonstruowany jest wokół sześciu celów. Teraz już wiemy jakie są to cele. Czytając je wpadniesz w osłupienie, ponieważ są napisane dokładnie według scenariusza (z niesamowitą precyzją), jaki za sprawą Ducha Świętego został zapisany w Biblii prawie 2000 lat temu. *Cel 1: Ustanowienie nowego międzynarodowego porządku ekonomicznego, ujednoliconego pod bezpośrednim nadzorem niewybieralnej elity na najwyższych szczeblach zakonu. *Cel 2: Ustanowienie czegoś co będzie miało pozory jednej demokratycznej władzy światowej, która w rzeczywistości będzie kontrolowana spoza kurtyny przez zakon. *Cel 3: Podbicie i opanowanie poprzez środki ekonomiczne, finansowe i duchowe dwóch supermocarstw Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji (byłego ZSRR). Celem w

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

,,Światopoglądy i religie" podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych

,,Światopoglądy i religie podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych ,,Światopoglądy i religie" podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 30 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Lekcje organizacyjne Tematyka Cele i treści szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33) Lekcja 4 na 22 października 2016 Mojżesz napisał Księgę Joba i Genesis w czasie, gdy przebywał w Midianie. Tak więc Księga Joba jest jedną z pierwszych ksiąg Biblii. W odróżnieniu od innych ksiąg Starego

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej

Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej 3 Modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej Modlitwa zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej Matko Odkupiciela, Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprostsza, Ty jesteś przechodnią bramą do raju wiecznego. Racz podźwignąć,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOPOGLĄD NEW AGE

ŚWIATOPOGLĄD NEW AGE ŚWIATOPOGLĄD NEW AGE ŚWIATOPOGLĄD względnie stały zespół sądów (często wartościujących), przekonań i opinii na temat otaczającego świata czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

DWIGHT L. KINMAN NADCHODZI OSTATNI DYKTATOR ÂWIATA

DWIGHT L. KINMAN NADCHODZI OSTATNI DYKTATOR ÂWIATA DWIGHT L. KINMAN NADCHODZI OSTATNI DYKTATOR ÂWIATA wydane przez Powrót do Natury Katolickie Publikacje 80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d ANNUIT: On zgadza si " COEPTIS: Ze sprawà, którà rozpoczà NOVUS:

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK gdzie szukać informacji? YouCat 348 351 KKK 2052 2082 Jacek Salij Dekalog o. Adam Szustak, Konferencje o Dekalogu Valerio Bocci Dziesięć przykazań wyjaśniane dzieciom Wiesława Lewandowska Pan Bóg nie robi

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja etyki E. Levinasa

Koncepcja etyki E. Levinasa Koncepcja etyki E. Levinasa Fragment wypowiedzi Jana Pawła II z: Przekroczyć próg nadziei : Skąd się tego nauczyli filozofowie dialogu? Nauczyli się przede wszystkim z doświadczenia Biblii. Całe życie

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE Krystyna Alagor MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE (wydanie drugie, poprawione i połączone) Copyright by Wydawnictwo Autorskie ALAGOR Krystyna Krawczyk 2007 Skład i łamanie: Rafał Celej Wydawnictwo: W.A. ALAGOR

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Przegląd treści Księgi Objawienia

Przegląd treści Księgi Objawienia Przegląd treści Księgi Objawienia Rozdział 1 - Przedstawienie bohatera Księgi Rozdział 2/3 - Poselstwo Chrystusa do siedmiu zborów Rozdział 4/5 - Otwarcie tajemniczej, zapieczętowanej księgi Rozdział 6/7

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Johnem Eldredge'm przeprowadzony w im. Mężczyzn Św. Józefa podczas spotkania na Słowacji

Wywiad z Johnem Eldredge'm przeprowadzony w im. Mężczyzn Św. Józefa podczas spotkania na Słowacji Wywiad z Johnem Eldredge'm przeprowadzony w im. Mężczyzn Św. Józefa podczas spotkania na Słowacji 28.04.2011 Andrzej Lewek: John, bardzo nam miło cię widzieć, witaj w Europie! Witam Cię w imieniu grupy

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

7 Złotych Zasad Uczestnictwa

7 Złotych Zasad Uczestnictwa 7 Złotych Zasad Uczestnictwa Złota Zasada nr 1: Zrozumienie moich praw Powinno mi się przekazać informacje dotyczące przysługujących mi praw. Muszę zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mnie słuchano i poważnie

Bardziej szczegółowo

Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu

Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu 3 WSTĘP 5 Wstęp Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu książki pt. Wezwanie do Miłości i zawartego w niej Apelu Miłości objawia tym, którzy tego nie wiedzieli, iż książka ta, wołanie

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Cała Trójca była zaangażowana w stworzenie (1Mojż. 1:1; Izajasz 45:11-12; Jan 1:3), a głównym wykonawcą był Jezus.

Cała Trójca była zaangażowana w stworzenie (1Mojż. 1:1; Izajasz 45:11-12; Jan 1:3), a głównym wykonawcą był Jezus. Lekcja 2 na 20. stycznia 2018 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią,

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014)

Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014) Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie AntyEkumenia:(Rok 2013/2014) AntyEkumenia- Kościół Inkubator.mp3 Tytuł kazania AntyEkumenia-Hip Hop, Proroctwo, Kościół, Świątynia.mp3 AntyEkumenia-

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu UWAŻANO JE ZA NAJWIĘKSZY KODEKS MORALNY ZNANY KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI. NAZYWANO JE STRASZNĄ DZIESIĄTKĄ! PRZEZ WIEKI ZAWIESZANO JE NA ŚCIANACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DOMÓW.

Bardziej szczegółowo