FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH"

Transkrypt

1 FUNKCJE DWÓCH MIENNYCH De. JeŜel kaŝdemu puktow (, ) ze zoru E płaszczz XY przporządkujem pewą lczę rzeczwstą z, to mówm, Ŝe a zorze E określoa została ukcja z (, ). Gd zór E e jest wraźe poda, sprawdzam dla jakch par (, ) ukcja (, ) ma ses, p.: Fukcja z jest określoa gd:. pod perwastkem jest lcza eujema tj. czl : ( ) ( -) alo ( ) ( -)

2 Pole ukcj z.wraŝee w maowku jest róŝe od zera tj. gd ( -) to De. ór E to pole ukcj dwóch zmech, aczej zwa dzedzą ukcj. Jest to część płaszczz.

3 3 Wkresem ukcj dwóch zmech azwam zór W puktów w przestrze R 3 spełającch waruk: W ((,, z) : (, ) E z (, ) ) Jest to zatem pewa powerzcha w przestrze R 3. Na przkład orazem geometrczm ukcj: z ( ),, gdze R jest powerzcha zwaa paraolodą orotową.

4 4 Paraoloda z

5 5 Fukcja potęgowa z 3 4 De. Rzut prostopadł a płaszczzę OXY przekroju powerzch z (, ) płaszczzą rówoległą do płaszczz OXY azwam warstwcą tej ukcj. Jak wka z decj warstwce ukcj dwóch zmech są pewm prostm lu krzwm a płaszczźe OXY.

6 6

7 7 POCHODNA CĄSTKOWA FUNKCJI z (, ) De. Daa jest ukcja z (, ). akładając, Ŝe jeda ze zmech jest ustaloa, p. zmea otrzmujem w te sposó ukcję jedej zmeej z(, ). JeŜel ukcja (, ) posada pochodą w pukce, to pochodą tę azwam pochodą cząstkową w pukce (, ) ukcj (, ) względem zmeej ozaczam przez ( ), lu δ (, δ ) Aalogcze deujem pochodą cząstkową względem zmeej (, ) Aalogcze moŝem deować pochodą pochodej czl drugą pochodą. tm, Ŝe w tm przpadku mam aŝ czter pochode rzędu drugego: Przkład: (,,,, )

8 8 z GRADIENT FUNKCJI z (, ) GRADIENTEM ukcj z azwam wektor, którego składowm są pochode cząstkowe rzędu perwszego grad (, ) ( ), ( ), W otoczeu puktu (, ) gradet wskazuje keruek w którm ukcja wzrasta ajszcej. Przkład: WskaŜ keruek ajszszego przrostu wartośc ukcj (, ) 3 z 6 5 prz

9 9 grad grad (, ) (,) grad 5 3 (,) Elastczość cząstkowa ukcj z (, ) Elastczośc cząstkowe ukcj dwóch zmech deujem: Ez E (, ), (, ) ( )

10 Ez E (, ) (, ) (, ) Określam w te sposó % wzrost wartośc ukcj z (, ), gd jeda zmea ezaleŝa ( lu )wzrasta o %. Przkład: Olczć elastczośc cząstkowe ukcj z 3 z 4 3 z stąd Ez Ez kole dla ukcj z e pochode cząstkowe elastczośc woszą:

11 , e z e z e e Ez e e Ez RÓśNICKA UPEŁNA z (, ) akładam, Ŝe ukcja z (, ) jest róŝczkowala w pewm oszarze. RóŜczk cząstkowe tej ukcj względem zmeej zmeej są określoe astępującm wzoram: d oraz d ), ( ), ( Jako, Ŝe róŝczka zmeej ezaleŝej jest po prostu rówa przrostow tej zmeej to powŝsze wzor moŝa zapsać: d d oraz d d ), ( ), ( Sumę róŝczek cząstkowch azwam róŝczką zupełą ukcj (,).

12 d (, ) d (, ) d (, ) d d Przkład: 3 Olczć przrost ukcj z z puktu (, ) prz, (, ) ( ) 4 ( ) 3,, (, ) 8, 3,, Przkład: W adaach ekoomczch stosowaa jest tzw ukcja Co-Douglasa D am α β D- welkość wtworzoego dochodu arodowego M- welkość produkcjego majątku trwałego ukcjoującego w gospodarce arodowej - welkość zatrudea w produkcj materalej a, α, β- parametr (dodate) średe tempo wzrostu dochodu arodowego: D r D D

13 3 poewaŝ : D ( M, ) to przrost zupeł ukcj wos: D D M M D D a M α M α β D β a M α β czl: D αam M βam α β α β stąd średe tempo wzrostu dochodu arodowego wos: D D αam M am βam α β α β α β M α M β

14 4 Uwzględając zaps: M r m M ozacza średe tempo wzrostu produkcjego majątku trwałego r ozacza średe tempo wzrostu zatrudea w produkcj materalej średe tempo wzrostu dochodu arodowego wos: r D α r β M r Na podstawe ukcj Co-Douglasa olczam elastczość dochodu arodowego względem produkcjego majątku trwałego zatrudea: ED M M D D M M α β α a M α α β am ED D D α β β a M β α β am

15 5 EKSTREMA FUNKCJI DWÓCH MIENNYCH De. F: D, D R (, ) D Fukcja (, ) ma w pukce (, ) maksmum, jeŝel steje otoczee tego puktu take, Ŝe dla kaŝdego puktu (, ) aleŝącego do tego otoczea zachodz erówość: r> (, ) (, ) (, ) D ( ) ( ) (, ) (, ) czl r De. Fukcja (, ) ma w pukce (, ) mmum jeŝel steje otoczee tego puktu take, Ŝe dla kaŝdego puktu (, ) aleŝącego do tego otoczea zachodz erówość:

16 6 r> (, ) (, ) (, ) D ( ) ( ) (, ) (, ) czl r Maksma mma ukcj to aczej ekstrema ukcj. Tw. [WARUNEK KONIECNY ISTNIENIA EKSTREMUM] JeŜel ukcja F: D, D R ma w pukce (, ) D ekstremum oe pochode cząstkowe perwszego rzędu, to pochode te są w tm pukce rówe zeru to jest: (, ) (, ) Tw. [WARUNEK WYSTARCAJACY ISTNIENIA EKSTREMUM] ałóŝm, Ŝe ukcja (, ) ma w otoczeu puktu (, ) cągłe pochode cząstkowe drugego rzędu ozaczm:

17 7 w (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) wraŝee W wróŝk ukcj akładam, Ŝe (, ) (, ) JeŜel W(, )> > to ukcja ma w pukce (, ) mmum. JeŜel W(, )> < to ukcja ma w pukce (, ) maksmum 3 JeŜel W(, )< to ukcja e ma w pukce (, ) ekstremum 4 JeŜel W(, ) to ukcja moŝe meć lu e meć w pukce (, ) ekstremum Przkład: adać ekstrema ukcj (, )

18 W (, 3) ( 8)( 8) 44> < czl ukcja posada w tm pukce (, -3) maksmum.

19 9 W zastosowaach matematk do ekoom wstępuje prolem wzaczea zaleŝośc mędz welkoścam ekoomczm a przkład: mędz dochodem arodowm, a westcjam, poptem a dae doro, a dochodam ludośc. Przez X określm jedą z welkośc ekoomczch, a przez Y drugą oraz załoŝm, Ŝe mam odpowede ormacje statstcze o tch welkoścach w lośc dach. Metoda ajmejszch kwadratów polega a wzaczeu parametrów ukcj (), które zapewał, Ŝe suma kwadratów S odchleń przjmowała wartość ajmejszą: S e ( ( ) ) ałóŝm, Ŝe zaleŝość mędz zmem ma charakter low: Y ax Metoda ajmejszch kwadratów pozwala am a wzaczee parametrów a : S ( a ) Jest to ukcja dwóch zmech a

20 Naszm zadaem jest zalezee mmum ukcj dwóch zmech. Pochode cząstkowe ukcj S(a,) określoej wzorem: ( ) a S woszą: ( ) ( ) ( ) ( ) a a a a S, ( ) ( ) ( ) ( ) a a a S, waruek koecz a ekstremum przjmuje postać układu rówań: ( ) ( ) a a,,

21 po przekształceach rówaa przjmują postać: a a co daje rozwązae tego układu względem zmech a : a a akładając, Ŝe:

22 ukcja S moŝe meć ekstremum w pukce o współrzędch określoch wzoram a a Sprawdzm jeszcze cz ukcja speła waruek dostatecz stea ekstremum w tm pukce: ( )( ) aa S ( )( ) S ( )( ) a S ( )( ) a S WróŜk: ( ) a W 4, MoŜa udowodć, Ŝe jeŝel (,, 3, 4,,)

23 3 e są wszstke rówe, (załoŝee to w metodze ajmejszch kwadratów jest spełoe), to > tego waruku wka, Ŝe wróŝk jest dodat w kaŝdm pukce (a, ). Jest o ukcją stałą zmech a, - jest węc dodat w pukce o współrzędch a, wzaczoch MNK. atem w pukce tm ukcja S ma ekstremum jest to mmum ( S aa ( a, ) > dla kaŝdego puktu (a, ).

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7 ozwiązwanie ram płaskich wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 7 Obciążenie ram płaskiej, podobnie jak w przpadku beek rozdział 6, mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe

Bardziej szczegółowo

14. Grupy, pierścienie i ciała.

14. Grupy, pierścienie i ciała. 4. Grup, pierścienie i ciała. Definicja : Zbiór A nazwam grupą jeśli jest wposaŝon w działanie wewnętrzne łączne, jeśli to działanie posiada element neutraln i kaŝd element zbioru A posiada element odwrotn.

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

Zadania 1. Czas pracy przypadający na jednostkę wyrobu (w godz.) M 1. Wyroby

Zadania 1. Czas pracy przypadający na jednostkę wyrobu (w godz.) M 1. Wyroby Zadania 1 Przedsiębiorstwo wytwarza cztery rodzaje wyrobów: A, B, C, D, które są obrabiane na dwóch maszynach M 1 i M 2. Czas pracy maszyn przypadający na obróbkę jednostki poszczególnych wyrobów podany

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe w zadaniach

Przestrzenie liniowe w zadaniach Przestrzenie linioe zadaniach Zadanie 1. Cz ektor [3, 4, 4 jest kombinacja linioa ektoró [1, 1, 1, [1, 0, 1, [1, 3, 5 przestrzeni R 3? Roziazanie. Szukam x,, z R takich, że [3, 4, 4 x [1, 1, 1 + [1, 0,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE ITERACYJNE

INSTRUKCJE ITERACYJNE INSTRUKCJE ITERACYJNE Zadanie nr 1 Przedstaw algorytm za pomocą a i schematów blokowych, który wyświetla na ekranie monitora 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 1. Zrealizuj problem za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi: Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk Teoria grup I Andriy Panasyuk 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1 Grupa: Zbiór G wyposażony w działanie μ : G G G (skrótowo oznaczamy μ(a, b) =: a b lub poprostu ab) spełniające następujące aksjomaty: 1.

Bardziej szczegółowo