dlarodziny Prostyplan:pomócrodzinom Miasto Paniówki, ul. Gliwicka 11B, telefon: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dlarodziny Prostyplan:pomócrodzinom Miasto Paniówki, ul. Gliwicka 11B, telefon: 32 44 00 470, www.wodnik-paniowki.pl"

Transkrypt

1 dlarodziny Miasto Bezpłatny dodatek do Dziennika Zachodniego 15 października 2014 Prostyplan:pomócrodzinom Wciąż nie w każdym mieście robi się wszystko, co można, by pomóc rodzinom i seniorom. Pokazujemy samorządy, które do sprawy podeszły poważnie. I firmy, które włączają się w akcje. Rodzina Pałków z Zabrza: rodzice Mariola i Andrzej z córeczkami Martą, Marysią imagdą. Szczęśliwi pokazują, że duża rodzina daje radość FOT. Z ALBUMU PRYWATNEGO RODZINY PAŁKÓW REKLAMA Basen pływacki z 6 torami Duży basen rekreacyjny z masażami 63-metrowa zjeżdżalnia 4 wanny z hydromasażem (w tym 2 z solanką) Tunel wodny z masażami Nowoczesna siłownia z instruktorem Szkoły pływackie dla niemowląt, dzieci i dorosłych Aqua aerobic, sauny, masaże, kosmetyka I wiele innych atrakcji w cenach niższych niż w Aquaparku Paniówki, ul. Gliwicka 11B, telefon: ,

2 02// Reklama Polska Dziennik Zachodni REKLAMA Katowice przyjazne rodzinom Miasto od lat wspiera rodziny i to w każdym pokoleniu. Realizowane tutaj programy wsparcia skierowane są tak do rodzin wielodzietnych, seniorów jak i najmłodszych mieszkańców. Program Nas Troje i więcej W Katowicach realizację programu Nas Troje i więcej skierowanego do rodzin wielodzietnych, tj. z co najmniej trójką dzieci, rodzin zastępczych oraz rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczęto w styczniu 2011 r. Celem programu jest: - wspieranie ww. rodzin oraz poprawę warunków ich życia; - zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tychże rodzin; - kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych. Dzięki programowi i jego partnerom można skorzystać z atrakcyjnych zniżek na imprezy i usługi świadczone, między innymi przez miejskie jednostki kultury i sportu, wybrane apteki, irmy ubezpieczeniowe, przedszkola, księgarnie, szkoły czy sale zabaw dla dzieci. Do końca września 2014 r. w programie udział brało prawie 2 tysiące rodzin, czyli około 9 tysięcy osób. Aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić specjalny wniosek o wydanie karty (dostępny na stronie programu), a następnie złożyć go osobiście w Biurze Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów przy ul. Rynek 1 (pokój nr 512 na V piętrze) lub Wydziale Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1 (pokój nr 812 na VIII piętrze) gdzie przyjmowane są także wnioski i wydawane Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, bądź też przesłać go listownie na adres Urzędu lub elektronicznie (za pomocą platformy: SEKAP lub epuap). Aby przyłączyć się do programu jako jego partner, wystarczy wejść na stronę programu pobrać z niej wzór porozumienia, wypełnić go i przesłać w formie elektronicznej na adres: Zapraszamy!!! Program Babcia, dziadek i ja w Katowicach Z początkiem lipca 2009 roku miasto Katowice przystąpiło do realizacji miejskiego programu pomocy dla rodzin z dziećmi pt. Babcia, dziadek i ja w Katowicach. Program ten adresowany jest do dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/ babć pełniących funkcję rodzin zastępczych. Celem programu jest: - Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych. - Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin. - Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych. - Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich. Legitymacje uczestnika programu, uprawniającą do korzystania z usług oferowanych w ramach programu oraz ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych i obiektów sportowych, wydawane są w: Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Rynek 1 (pok. 808 VIII piętro). Do końca września 2014 r. ogółem wydano ponad 1,5 tysiąca legitymacji. Zniżki dla katowickich seniorów w ramach programu z zakresu polityki społecznej Aktywni seniorzy Miasto Katowice realizuje szereg działań skierowanych do seniorów naszego miasta m.in. od kwietnia 2014 r. uruchomiony został program z zakresu polityki społecznej Aktywni Seniorzy. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami Katowic. Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Każdemu seniorowi, który złoży stosowny wniosek, jest wydawana karta Aktywnego Seniora, na podstawie której przysługują zniżki oraz rabaty. Wniosek o przyznanie karty Aktywnego Seniora można składać w Katowicach przy ul. 3 Maja 11 (dawna hala butów), Stowarzyszenie FAMI.LOCK. Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu Aktywni Seniorzy znajdują się na stronie internetowej Z programu Aktywni Seniorzy korzysta już 1977 osób. Ponadto Miasto Katowice realizuje projekty: Rodzicielstwo mój czas!, Wolontariat w formie korepetycji oraz Program psychoedukacyjny Świadomy rodzic szczęśliwsza rodzina. Szczegółowe informacje na temat opisanych projektów można znaleźć na stronie w zakładce Rodzina i zdrowie.

3 Polska Dziennik Zachodni //03 Taniejdokina,pociągu,teatruinawczasy: takwspieranesąrodzinywielodzietne Kartę Dużej Rodziny otrzymało w województwie śląskim już ponad 30 tysięcy osób, w całym kraju ponad 10 razy więcej. Dokument ma pozwolić rodzinom z co najmniej trójką dzieci na ograniczenie wydatków Michał Wroński Jutro miną cztery miesiące od uruchomieniarządowegoprojektukartadużejrodziny.jakdotejpory w województwie śląskim otrzymałojąponad30tysięcyosób(wcałym kraju 10 razy więcej). Dzięki temudokumentowizyskałyulgiwkomunikacjikolejowej, wybranychsieciachsklepowych, kinach, restauracjach, czyprzedszkolach. Mniejpłacątakżewniektórychobiektach sportowych i muzeach. Kryterium nie są dochody, a wyłącznie liczba dzieci Rządowy projekt nie był pierwszy wcześniej podobne przedsięwzięcia realizowały lokalne samorządy (o ich ofercie piszemy na kolejnych stronach). Ze zrozumiałych jednak względówzyskałsobiezdecydowanie większą popularność. Z rządowej Karty korzystać mogąrodziny(takżezwiązkinieformalne) z minimum trójką dzieci(równieżrodzinyzastępczeorazrodzinne domy dziecka), niezależnie od posiadanych dochodów. Kartę otrzymują wszyscy członkowie rodziny, choćniewszyscyrówniedługo.dzieciomprzyznanajestona doukończenia18. rokużycialub jeśliucząsięjeszczewszkolelubstudiują doukończenia25. rokużycia. Zkoleirodzicemogązniejkorzystać dożywotnio(bezwzględunato, czy sąnadalmałżeństwem; jeślijestinaczej,tozkdrmogąteżkorzystać ich nowi małżonkowie), zaś osoby niepełnosprawnewczasieobowiązywaniaorzeczeniao niepełnosprawności. Do rządowego projektu przystąpiło już 200 firm Liczba dołączających do programu systematycznie rośnie początkowobyłoich46,dziślistaobejmuje już 200 różnego rodzaju podmiotów. Są wśród nich m.in. PKP IntercityiPrzewozy Regionalne, PKOBPiBankOchronyŚrodowiska, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski i Stadion Narodowy wwarszawie,krakowskiwawel,czy lotnisko w Balicach(zniżki dotyczą głównie parkingów i punktów gastronomicznych). Wwojewództwie śląskim posiadacze Karty Dużej Rodzinymogąliczyćnazniżkim.in. wzameczku(rezydencjiprezydenta RP w Wiśle), Wesołym Miasteczku w Chorzowie, Ośrodku PrzygotowańOlimpijskichwSzczyrkuoraz częściośrodkównadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Pełnąiszczegółowąlistęwszystkich partnerów programu KDR Mieszkający w Jastrzębiu-Zdroju Marzena ijarosław Ochmanowie nie mają wątpliwości, że plusem dużej rodziny jest codzienna nauka odpowiedzialności oraz umiejętność dzielenia się z innymi. No i to, co łączy wszystkich najbardziej, czyli miłość... (wraz z informacją o oferowanych przez nich ulgach) można znaleźć nastronieinternetowejwww.rodzina.gov.pl(w zakładce Duża Rodzina ).Znajdujesiętamrównieżwformacie elektronicznym wniosek o wydanie takiego dokumentu, a także załącznik z listą dokumentów, które należy przedstawić przy składaniu wniosku o KDR. Pod tym samym adresem informację mogą znaleźć również firmy zainteresowane akcesem do programu. Jak podkreślali od samego początkuprzedstawicielepilotującego toprzedsięwzięcieministerstwapracyipolitykispołecznej,możedoniegoprzystąpićkażdafirma(państwowa lub prywatna), niezależnie odswejwielkościizasięgudziałania. Dla przedsiębiorców akces do tego projektu niesie za sobą wymierne korzyściwizerunkowe każdafirma uczestnicząca w nim opatrzona zostaje bowiem logiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny, a wiadomośćnatychmiasttrafianawspomniany już serwis Potwierdzajątymsamym ponadto, żeideaodpowiedzialnego społecznie biznesu nie jest dla nich jedynie hasłem. Wielodzietnych rodzin jestunascorazmniej Od1wrześniadziałazkoleifirmowany przez samorząd województwa śląskiego projekt Śląskie dla rodziny KartaDużejRodziny.Niejest tobynajmniejkalkarządowegoprojektu. Samorząd województwa nie wypuściłbowiemżadnegowłasnegodokumentu. Stworzyłnatomiast katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego, z którego korzystać mogą posiadacze Karty Dużej Rodziny.Wtymprzypadkurównież partnerami projektu zostały gminy, instytucjepubliczne,organizacjepozarządowe,podmiotydziałające na rzecz rodziny oraz przedsiębiorcy. Mamnadzieję,żetenwojewódzki projekt przyczyni się do tego, żerodzinwielodzietnychbędzie coraz więcej. Dawniej rodzina wielodzietnaprzeważnieoznaczałarodzinę patologiczną, w tej chwili to jestnaszedobro, tojestprzyszłybyt naszegowojewództwa mówiła podczas spotkania inaugurującego tenprojektaleksandraskowronek, wicemarszałek województwa śląskiego. Dane Głównego Urzędu Statystycznegopokazujątymczasem, że rodzinwielodzietnychwwojewództwie śląskim ubywa w dramatycznym tempie. Jeszcze w 2002 roku byłoichponad96tysięcy(stanowiły11,3proc.wmiastachoraz18,7 proc. naobszarachwiejskich). Wroku2011ichliczbaspadładoprzeszło55tysięcy(stanowiłyjużtylko7,6 proc.wmiastachoraz12proc.naobszarach wiejskich). Sprawdź kto, gdzie i jakie ulgi proponuje Wramachsamorządowegoprojektu zniżki dla rodzin wielodzietnych zaproponowały m.in.: Filharmonia ŚląskawKatowicach(35proc. zniżki na koncerty repertuarowe), Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (wstępdlarodzinyza30zł),koleje Śląskie(50proc. ulgidlarodzicalub opiekunaprawnegoorazulgaustawowa dla dzieci i młodzieży, względnie30proc. ulgiwprzypadku braku legitymacji uprawniającej do ulgi ustawowej), Muzeum ZamkowewPszczynie(50proc. zniżki), OperaŚląskawBytomiu(od20 do30proc. zniżkinawybranespektakle repertuarowe), Planetarium iobserwatoriumastronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie(zakupbileturodzinnegonaseans(dlarodziny2+3,15zł zniżka 50proc.),czyTeatrŚląskiwKatowicach(50 proc. zniżki na spektakle własne repertuarowe). Pełną listępodmiotów, którezaangażowały się wto przedsięwzięcie, wraz ze szczegółową informacją o proponowanych przez nie ulgach można znaleźćnastronieinternetowej ulgi i uprawnienia ). Prócz stworzenia systemu ulg projektsamorząduwojewódzkiego zakładarównież miękkiedziałania : diagnozęsytuacjirodzinwwojewództwie śląskim, a także jej promocję, wzmacnianiefunkcjiprokreacyjnychiopiekuńczo-wychowawczychorazwspieraniepieczyzastępczej.stądwłaśnietakieakcje,jakzorganizowana 20 września Biała sobota, podczas której w28 placówkachmedycznychnatereniecałego regionu można było wykonać bezpłatne badania, a także skorzystać zporadorazkonsultacjimedycznych. W programie prezydenta znalazły się 44 porady Zarównorządowa, jakteżsamorządowe wersje Karty Rodziny wpisująsięwogłoszonywmaju2013program Polityki Rodzinnej PrezydentaRP. Ponad100-stronicowydokument wskazuje 44 rekomendacje wśródnichzaśm.in. wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin,ustanawiającepowszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych. Na liście propozycji znalazło się też ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka(im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota powinna być wyższa), wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejącychprzepisówtrzebapoliczyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci(taka analizamabyćobowiązkowączęścią oceny skutków regulacji), wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w formule urlopów rodzicielskichorazorganizacjipracy, zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, wprowadzenie górnego limitu wysokości opłaty rodziców zaopiekęwżłobkachiklubachdziecięcych, czy stworzenie tzw. żłobków rodzinnych. A FOT. ZALBUMUPRYWATNEGOPP.OCHMANÓW Jak otrzymać Kartę? akrok1:należyzłożyćwniosekwurzędziegminy,natereniektórejsięmieszka(miejsce zameldowanianiejestistotne). Wniosek,wimieniurodziny,może złożyćjejkażdypełnoletniczłonek.razemzwnioskiemnależy dołączyć:dokumentpotwierdzającytożsamość(wprzypadkurodzicaorazmałżonkarodzica);akt urodzenialubdokumentpotwierdzającytożsamość(wprzypadku dzieciwwiekudoukończenia18. rokużycia);dokumentpotwierdzającytożsamośćorazzaświadczeniezeszkołylubszkoływyższejoplanowanymterminie ukończenianaukiw danejplacówce(wprzypadkudzieci wwiekupowyżej18.rokużycia); dokumentpotwierdzającytożsamośćorazorzeczenieoumiarkowanymalboznacznymstopniu niepełno-sprawności(wprzypadkudziecilegitymującychsięorzeczeniemoumiarkowanymalbo znacznymstopniu niepełnosprawnościwwiekupowyżej18.rokużycia);postanowienieoumieszczeniuwrodziniezastępczejlubrodzinnymdomu dziecka(wprzypadkudzieci umieszczonychwrodziniezastępczejlubrodzinnymdomu dziecka);zaświadczenieopozostawaniuwdotychczasowejrodziniezastępczejlubrodzinnym domudziecka(wprzypadku osób,októrychmowawart.37 ust.2ustawyzdnia9czerwca 2011r.o wspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej). akrok2:gminamusirozpatrzyćwniosek.niepowinnoto trwaćdłużejniżmiesiąc,awprzypadkusprawyszczególnieskomplikowanej dwóchmiesięcy. Porozpatrzeniuwnioskugmina zamawiawydrukkarty,anastępnieczekanajejdostarczenie(powinnotonastąpićwciągu30dni). Wurzędziegminyskładający wniosekpowiniensiędowiedzieć,gdziebędziemógłodebrać gotowąkartę.dokumentwydawanyjestbezpłatnie(choćjuż wraziejejzgubieniaotrzymanie duplikatukosztuje8,76zł). Kartamawymiary54x85,6mm. ZnajdujesięnaniejimięinazwiskooraznumerPESELjejposiadacza.Dodatkowopodanajest dataważnościkarty,jejnumer, skrót KDR pisanyalfabetem Braille aorazelementyzabezpieczająceprzedjejpodrobieniem. OPRAC.(MIW)

4 04// Polska Dziennik Zachodni JakBógdazajączka,todaiłączkę, czylirodzinnatabliczkamnożenia Zabrze,,rodzinną łączkę pielęgnuje od lat. Nie tylko swoją. To stąd,,poszło w Polskę głośne wołanie o rodzinę! JakmówiąwZabrzu pocichu tomożnasięmodlić.orodzinie trzeba mówić głośno. Żeby nigdy nie zapominać, że sam,,dobry klimat to zamało! Elżbieta Twórz Wiele lat temu, kiedy jeszcze nikt nie myślałospecjalnychprogramachdla wielodzietnych rodzin, dwie kobiety ze Śląska śp. Krystyna Bochenek i Małgorzata Mańka-Szulik, podczas pielgrzymki do Watykanu wymyśliły Metropolitalne Święto Rodziny. Był rok2007.namówiłydopomocyówczesnego metropolitę katowickiego abp Damiana Zimonia, który pomysłowi przyklasnął i tak to się zaczęło? Co? Moda,,na rodzinę najpierw napochyleniesięnad tymi potrzebującymimaterialnegowsparcia,potem nad wszystkimi mającymi więcej niż jednoczydwojedzieci, apóźniej... PoszłozeŚląska jakburza! Modanaaktywizacjęcałychpokoleń: najmłodszych, młodych małżeństw zaczynających rodzinny start, rodzin 3+,5+,noiseniorów. Dziśjużniema chybamiasta,któreniechwaliłobysię jakimśspecjalnymprogramemprorodzinnyminiktjużteż niepyta,takjak wtedy gdy Małgorzata Mańka-Szulik w 2013 roku organizowała w Zabrzu pierwszą ogólnopolską debatę o rodzinie:,,pocopanitogadanie,czy po to, żeby pomóc ludziom związać konieczkońcemodrazutrzebasię spotykać?pocodebatować,nielepiej pocichupomagać? Pocichu,tomożnasięmodlić odpowiadałaprezydentzabrza.iprzekonywała: Otrudnejsytuacjipolskich rodzin trzeba mówić jak najgłośniej, tak żeby wszyscy, nie tylko samorządowcy usłyszeli.itrzebarozmawiać. Bo od spotkania wszystko się zaczyna.apowiemjeszczemocniej odrodziny wszystko się zaczyna. Od kilku lat pracujemy nad Metropolitalnym ŚwiętemRodziny,bojakspotykająsię ludzie,tozawszesobiecośpowiedzą, zawsze sobie coś podpowiedzą, podzielą się jakimiś informacjami i wartościami. A ja jestem przekonana, że to,czegodziśnajbardziejnambrakuje,czegobrakujenaszymrodzinomto ustabilizowanieświatawartości. Samorząd może dać rodzinom różne ulgi. Ale polityka rodzinna i tak czeka wprzedpokoju... MałgorzataMańka-Szulik:Jestemmatkączworgadzieciiwiem,ileradości dajelicznarodzina.aleteżwyzwań.znaszychrodzinna5+jestemdumna Świat wartości i portfele... Jesttakiepowiedzenie:,,JakBógda zajączkatodaiłączkę mówiśmiejącsię AndrzejPałka,mążMarioliitatatrzechdziewczynek:Marty,MarysiiMagdy. Zapewnekażdarodzina ma swoją receptę na szczęście. Naszą jest miłość, wsparcie, zaufanie i zrozumienie, wspólne spędzanie czasuimodlitwa.dzisiejszyświatdajenamtrudnezadanie musimysprostać wielu obowiązkom i zajęciom wtymsamymczasie,któryjestniezmiennyiupływatakjakkiedyś, gdy obowiązków było mniej. Myślę, że bardzo ważne jest wspólne robienie dobrychiwartościowychrzeczy. Terazwieleczasuzajmujemipraca,dzięki której utrzymuję rodzinę. Często mam wyrzuty sumienia, że pracuję zbyt dużo zaniedbując ważne sprawy. Myślę, żewielurodzicówmaten samdylematidlategowartoprzemyśleć: co potrzebne jest rodzinom, a właściwie co bardziej wspólny czasczywięcejpieniędzy? zastanawiasięandrzejpałka. Nie zamykajmy oczu Ważnesąiwartości,iportfele.Inikt tuniemówiomilionachzgromadzonychnakoncieleczogodnychwarunkachżycia, takichktórepozwalająmłodymludziommyślećozałożeniu rodziny. Ale to jest jak,,zwrotnica, bo jak przekonuje Małgorzata Mańka-Szulik bezokreśleniajasnegosystemuwartości,nicsięteżwgospodarce nie zmieni. Jeśli dbałość o polską rodzinę nie przełoży się nanaszeportfele,tozakilkanaścielat przeżyjemydramatycznechwile,kiedy ubędzie około 6 milionów Polaków i będziemy rozglądać się, kto nampodaszklankęwodywmomencie, gdy naszą energię spalimy dla młodych pokoleń, które opuszczą naszkraj dodajeprezydentzabrza. Trzeba więc w porę zareagować i podać rękę rodzinom, młodym ludziom,zatrzymaćichwdomuipowstrzymać to, co się dzisiaj dzieje na masową skalę drenaż mózgów, czyliwyjazdy młodych,,zapracą. Jak tozrobić?prezydenckiprogram,,dobry klimat dla rodziny jest OK! Nikt tego nie neguje. Ogólnopolska karta dużejrodzinytodobryprojekt, ale... FOT. MAT. PRAS./UM W ZABRZU MariolaPałka(zMartąiMarysią):Imwiększarodzina,tymwięcejradości, mniejnudyiczasudlasiebie.aletworzysięwięźnajcenniejszanaświecie Wciążjestdużodozrobienia Tożejużgłośniejmówimyorodzinie, że coraz więcej osób podejmuje ten temat od pałacu prezydenckiego, poprzezparlament,ażposamorządy, które najwcześniej ten problem dostrzegły, bo są najbliżej ludzi i wprowadziłysystemulgdlarodzin,towciąż zamało podkreślaprezydentmańka- Szulik.Idodaje:Powiedzmysobieuczciwie,toniejestjeszczenawetpolitykarodzinna,acodopieromówićopolityce prorodzinnej... Wierzę, że jest dobra wola, tylko przy wielu problemach rodzinagdzieśnamsię rozmywa.wydawałobysię,żegdziejak gdzie, ale na Śląsku przyrost demograficznypowinienwyglądaćnieźle tak,żespokojniemoglibyśmy patrzeć w przyszłość. A okazuje się, że wcale tak nie jest. Dlatego nadal nie możemy zamykać oczu na problem rodziny.bojesttoproblemtakżenaszejgospodarki, naszejcałejprzyszłości, naszego,,byćalboniebyć.bojeżelimłodemałżeństwoniemamieszkania,to jakonomożezakładaćszczęśliwąrodzinę?mysięoburzamy,że1/3zawieranychmałżeństwkończysiędrama- tycznieibardzoszybko rozwodem. Alejakmabyćinaczej,jeślizamiastdobregostartu,jestkątprzyrodziniemężaczyżonyikoniecznośćradzeniasobie ze zrozumiałymi w takich sytuacjachkonfliktami? Podstawowakwestia to jest mieszkanie, podstawowa kwestiatojestpraca.imymusimy otymbardzopoważniemyśleć.imówićjasno,żebezwsparciafinansowegosobienieporadzimy.samorządnie jest w stanie sam udźwignąć tego problemu. Możemyrobićnajpiękniejsze karty 5+, możemy dawać nawet największeupustynawejściadoteatru,dokina,nabasen...wtensposób możemy oczywiście tworzyć dobry klimat, ale nie zbudujemy mocnych fundamentów. Musimy wspólnie spojrzećnaterodziny,którewchodzą w życie. Jak wchodzą? Z nadzieją, apóźniejjestparaliż,botutrudno,tam trudno,trudnoopracę,omieszkanie, notowyjeżdżajązagranicę.atam,te samepolskiemamy,cisamipolscyojcowie,mieszkając we Francji,wIrlandii,wAnglii decydująsięnadrugie itrzeciedziecko.cosiętakiegodzieje, że wyjeżdżając parę tysięcy kilometrówdalejnieboimysiębudowaćdużychrodzin?toproste:wtamtychkrajach znacznie lepiej działają systemy pomocyrodzinie.notosięodnich uczmy, to żaden wstyd, żadna ujma, jeśliczerpiemyzdobrychwzorów.dlatego ja przynajmniej nie odpuszczę ibędziewzabrzunawiosnęprzyszłego roku kolejna debata orodzinie zapowiadamałgorzatamańka-szulik. Ijeszczejedno,copodkreślaprezydentZabrza:,,Dobrze, żespotykamy się w pałacu prezydenckim raz wroku,dobrzeżeterazwszędziemówisięorodzinie,alesłowatozamało, mymusimyprócztychsłówtworzyć konkretneprogramyidbaćoto,żeby dlakażdegorządurodzinabyłaniewyborcząkiełbasą, tylkopriorytetem. Karta to nie jałmużna! Czy postrzeganie dużych rodzin się zmieniło? I tak, i nie... Ochmanowie mająszóstkędzieciiwedługnich,stereotyp, żedużarodzinamusibyćpatologiczna jest nadal żywy. Pałkowie jużotymtakniemówią,chociażwich słowach też pobrzmiewa podobnanutka... Nigdyniechcemy, byludzieobokmyślelionaszewspółczuciem podkreślaandrzejpałka. AprezydentMańkę-Szulikoburza sugestia, żekarta,,rodzina5+ tojałmużna. Żadnajałmużna. Tojestnagroda, a nie jałmużna. Przecież program rodzina 5+ to jest,,rodzina napiątkęzplusem!,czylitanajlepsza. Musimyotympamiętaćitakieprogramytraktowaćniejakocoś,,złaskawości dane, tylko nagrodę dla tych, którzy podejmują na co dzień pracę większąniżprzeciętna.mamtakiobrazekprzedoczyma;przychodzimłody 35-letni tatuś z maluchem na ręku imówi:paniprezydent,proszępopatrzeć mamytrzeciąpociechę,mamy dwóch synów, teraz córeczkę, ale ostatniegozdanianiepowiedzieliśmy! Tojestnajlepszamotywacjadodalszej pracy na rzecz rodzin przekonuje prezydent Zabrza. Andrzej Pałka, ojciectrójkidziecitaktowidzi:dużerodzinypotrzebujążyczliwościzestrony państwapoprzezmądre wsparcieułatwiające funkcjonowanie. Bardzo mniebolito,żewnaszymkrajupodatek na wszystkie rzeczy związane zdziećmijestkilkakrotniewyższyniż naprezerwatywy... A FOT. Z ALBUMU PRYWATNEGO PP.PAŁKÓW Zabrze to miasto z plusem awzabrzuwielodzietnerodzinyodkilkulat mogąliczyćnadodatkowewsparcie Zestronymiasta, instytucjipublicznychorazprzedsiębiorców. Doprogramu Rodzinana5+ systematycznieprzyłączająsięnowipartnerzyoferującyliczneulgi ibonifikaty. Programposiadaponadtrzydziestupartnerów. Z,,rodzinki jaknazywająwzabrzuprogramzniżek korzystają 493rodziny 2627mieszkańców. aprogram Rodzina na5+ Jestskierowanydoczłonkówrodzinwielodzietnychirodzinzastępczychorazpodopiecznych całodobowychplacówekopiekuńczo-wychowawczychdziałającychwzabrzu. WewprowadzającymgozarządzeniuprezydentMałgorzatyMańki-Szulik zostałyokreślonezasadywydawaniaspecjalnejuprawniającej dokorzystaniazezniżekkarty orazwarunkiprzystępowania i uczestnictwawtymprogramie. a Miejskie instytucje iprzedsiębiorstwa oferująposiadaczom imiennychkartnawet 50proc. zniżki Sąwśródnichm.in.: MiejskiZakładKąpielowy, OgródBotaniczny, zabrzańskiteatrnowy, MuzeumMiejskie, Filharmonia, zabrzańskimcdonald s, atakże księgarniavictoria, szkołajęzykowa, pizzeria, lodowiskooraz apteka,,magiczna. a Programwspierający majątakżeseniorzy Zniżkiobejmująseniorów, którzy ukończyli65. rokżycia. Podczas gdykorzystaniez rodzinki wymagazłożeniawnioskuowydanieimiennejkartyzniżkowej, uzyskanierabatówprzezseniorównastępujezaokazaniemdowoduosobistegolubinnegodokumentupotwierdzającegotożsamośćiwiek. aprogram Zabrzański Senior65+ Obejmujeok. 30tys. mieszkańców. Partnerówspośródzabrzańskichfirmciągleprzybywa, amiastozachęcakolejnych doprzyłączaniasiędoprogramu. (ET)

5 Polska Dziennik Zachodni Reklama //05 REKLAMA

6 06// Polska Dziennik Zachodni Katowice:Rabatyiulgidlarodzin wielodzietnychorazmiastodlaseniorów KatalogulgiuprawnieńdlarodzinwielodzietnychwKatowicachiinnychmiastachaglomeracjiwciążjestotwartyisukcesywnieposzerzany. J. Przybytek, M. Nowak Aktywny Senior, Nas Troje i Więcej, Duża Rodzina stolica aglomeracji realizuje trzy programy skierowane do wielodzietnych i seniorów. Wszystkie z powodzeniem. Wielodzietni w Katowicach mogą korzystaćjużnietylkozkarty Nastroje i więcej, ale też jej wojewódzkiego odpowiednika w ramach programu Śląskiedlarodziny Kartadużejrodziny. Katowiczan starających się Legitymacje Nas troje i więcej mają już w Katowicach 1604 rodziny wielodzietne okartęwojewódzkąjestjakna razie najwięcej w regionie. Trudno się im dziwić dotychczasulgi zaoferowało 22 partnerów Śląskie dla rodziny, wśród miejsc oferujących zniżkisąm.in.obiektywparkuśląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i sukcesywnie poszerzany. Legitymacjeprogramuwydajekatowicki magistrat, także tu katowiczanie otrzymają kartę programumiejskiego Nastrojeiwięcej przysługującąrodzinomwielodzietnym, zastępczym i korzystającym z pomocy MOPS. Legitymacje Nas troje i więcej mająjuż1604rodzinywielodzietne, zastępczeorazkorzystającezpomocy MOPS. To ponad 7000 katowiczan. Dziękiniejmogąkorzystać z rabatów w miejskich instytucjachkulturyorazsportu,aleteżoferowanychprzezprywatnefirmy, jak zakłady fryzjerskie, sale zabaw dla dzieci, księgarnie, ulgi są też m.in. w kwiaciarniach, gabinetach dentystycznych, restauracjach, kawiarniachczyszkołachnaukijazdy.zniż- kiwynosząod5donawet50pro- centceny. Znaczniemłodszy,bouruchomiony dopiero wiosną tego roku jest program skierowany do dojrzałychkatowiczan to AktywnySenior. Działanatychsamychzasadach, coprogramydlawielodzietnych,tzn. seniorzy otrzymują legitymacje, z którymi kupują tańsze wejściówki dokina,nakoncert,itp.takżewkatowicach seniorzy mogą korzystać znajwiększejwwojewództwieoferty uniwersytetów trzeciego wieku, takiedziałająjużprzyuniwersytecie Medycznym, Śląskim i Ekonomicznych.Wszystkierazemzrzeszająiorganizujązajęciatysiącommieszkańców. Natomiast całkiem nową inicjatywąskierowanądotejcorazliczniejszejgrupymieszkańcówkatowicjest powstająca w mieście Rada Seniorów,któramabyćciałemopiniotwórczymidoradczymdlawładzmiasta. Aktualnie do20października trwa głosowanienaczłonkówrady.zmyślą o seniorach dużo zniżek przygotował także gliwicki samorząd. WmieścieRudaŚląskaod1stycznia br.działaprogram RudzkaKartaRodziny 3+, którego podstawowym założeniem jest wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Programskierowanyjestdlarodzinwielodzietnych mieszkających(zameldowanychnapobytstałylubczasowy powyżej 3 miesięcy) na terenie MiastaRudaŚląska,wychowujących conajmniejtrojedzieciwwiekudo18 latlubdo24lat(gdyucząsięlubstudiują).napodobnychzasadachokartęmogąubiegaćsięrodzinyzastępcze,rodzinnedomydzieckaorazcałodoboweplacówkiopiekuńczo-wychowawcze.nachwilęobecnązkartykorzystajuż495rodzinwielodzietnych tj. prawie 2650 osób. Rudzka KartaRodziny3+upoważniadopreferencyjnychcen,ulgorazzniżekoferowanych przez 23 partnerów programu. Wprzypadkuosóbstarszych miastocorokuprzeznaczaśrodkifinansowenarealizacjeprojektów przez organizacjepozarządowe. Wrokubieżącymrealizowanom.in. zadania pt. Aktywizacja osób starszychpoprzezdziałania wspomagająceutrzymanieprawidłowejkondycji oraz Spotkaniaintegracyjne emerytów i rencistów. a Wśród 22 partnerów oferujących ulgi w ramach wojewódzkiego programu Śląskie dla rodziny jest m.in. Park Śląski ijego obiekty FOT. KARINA TROJOK REKLAMA OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘCIA OD ZARAZ NOWE MIESZKANIA PIĘKNIE WYKOŃCZONE,,POD KLUCZ : ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOMPLEKSIE:,,REKREACYJNA DOLINA - MAŁY STAW UL. PUŁASKIEGO W KATOWICACH 2-POKOJOWE O POW. 56,76 m 2 3-POKOJOWE O POW. 69,67 m 2 4-POKOJOWE O POW. 84,49,m 2

7 Polska Dziennik Zachodni //07 Rybnik:Inabasen,idomarketu W Rybniku przedsiębiorcy nie garną się do programu, w Żorach zniżki dają nawet duże sieci handlowe Barbara Kubica Ponad 2 tysiące wejściówek na najnowocześniejszekąpieliskowregionie rybnickąrudę sprzedanopodczas dwóch letnich miesięcy posiadaczomkartydladużychrodzin w Rybniku. Rodziny wielodzietne i zastępcze, których w mieście nie brakuje, były stałymi bywalcami kąpieliska.topierwszyprzypadek,gdy karty zostały wykorzystane na tak masową skalę. Bo choć w mieście program funkcjonuje od dwóch lat, jakdotądnajchętniejposiadaczekart kupowalinatakdużąskalętylkotańsze bilety na autobusy. Z usług firm, przedsiębiorstwisklepów,które weszłydoprogramu,takżekorzystają,alejużnazdecydowaniemniejszą skalę. Dlaczego? RodzinywielodzietnezRybnika przyznają, że choć cieszą je zniżki u fryzjera czy w księgarni, to brakujeimzniżekwsklepachspożywczych. Mamwdomu11dzieci.15 bułekibochenekchlebatozamało na nasze śniadanie. Ratuje nas każdazniżka nawet5czy10procent Posiadacze Karty dla Dużej Rodziny z Rybnika zakupili w wakacje ponad 2 tys. biletów na kąpielisko Ruda mówiłnamniedawnoryszardwróbel, szef Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego w Rybniku. Dziecimusząsięczymśbawić, trzebajeubrać,atowszystkokosztuje. Szkoda,żelokalniprzedsiębiorcynie sątakhojni dodaje. WRybnikudotejporywydano 2614 kart. Przysługują one wszystkim rodzinom zastępczym oraz rodzinom, w których wychowuje się więcej niż trójka dzieci. Z automatu doprogramuweszływszystkiejednostki miejskie domy kultury, krytepływalnie, ośrodeksportuiświetlice. Akcję wspiera także 21 prywatnych firm. WbrewpozoromwprowadzenieogólnopolskiejKartyDużychRodzin nie zaszkodziło naszemu programowi. Wręcz przeciwnie, dzięki FOT. BARBARA KUBICA darmowejreklamiezgłosilisięnowi chętni mówijerzykajzerek,dyrektorośrodkapomocyspołecznej wrybniku. ZnacznielepiejniżwRybniku Program dla Dużych Rodzin funkcjonuje w sąsiednich Żorach. Tam wydanojuż4488kart,korzysta znich750rodzin.dłuższajesttakże lista firm, które ich posiadaczom oferujązniżki.wśródnichsąiduże siecihandlowe jakmarketauchan. W pobliskim Jastrzębiu-Zdroju do programu Rodzina 3+ należy ponad 500 rodzin. Liczba ta cały czas rośnie. Dzięki karcie jastrzębskierodzinymogąliczyćna50-procentowyrabatnazakupwejściówek do obiektów zarządzanych przez miejskie instytucje, m.in. MOK i MOSiR. Na liście obiektów znajdujesięm.in. kinocentrum, basenlaguna czy lodowisko Jastor. Z kolei w Wodzisławiu Śląskim przez cały okres działania karty Rodzina3+,czyliodroku2012,wydanowsumie1614kart,nawniosek 328 wodzisławian. Tylko w tym rokuwnioskiokolejnekartyzłożyło67 osób, którymwydanowsumie289 kart. WSPÓŁ.JACK,KAKA,KASIA A Brakuje chętnych aw Rybniku Program dla Dużych Rodzin rodził się wbólach. Oilepracenadjegoprzygotowaniem przeprowadzone zostały szybko, to od początku kulała jego promocja i w efekcie zaledwie kilku prywatnych przedsiębiorców zdecydowało się do niego przystąpić. Do dziś na liście firm dających zniżki posiadaczom specjalnych kart jest zaledwie 21 prywatnych przedsiębiorstw. Dziwi m.in. to, że do programu nie przyłączyły się np. lokalne kluby sportowe. Takie postępowanie jest na przykład normą w pobliskich Tychach. 18 prywatnych przedsiębiorców przyłączyło się do identycznego programu w ciągu ostatnich dwóch lat w Wodzisławiu. Tam także wielkiego boomuniema.wprogramiesą za to jednostki miejskie. (KUB) REKLAMA

8 08// Polska Dziennik Zachodni WZagłębiutakżeprywatnefirmylicznie uczestnicząwprogramachpomocowych Zagłębiowskie miasta dbają orodziny wielodzietne. W Sosnowcu wspomaga je program Miej więcej. Jest też Dąbrowska Rodzinka.pl T. Szymczyk, P. Sobierajski W Dąbrowie Górniczej programem pomocowym objęto szersze grono osób,botakżeiterodziny,wktórychjestdwojedzieci Daneopracowaneprzezdemografów sąnieubłagane. Dziecirodzisięcoraz mniej, co powoduje spadek ogólnej liczby ludności w miastach. Dlatego kolejneurzędystarająsięzachęcaćpary do posiadania większej liczby pociech, oferującimulgiwmiejskichinstytucjach i obiektach prywatnych. WSosnowcuniebrakujerównieżtych drugich. Ciąglepojawiająsięnowipartnerzy naszego programu. Teraz sami przysyłają do nas oferty. Chcą być wtensposóbwyróżnieni przyznaje MałgorzataOchęduszko-Ludwik,naczelnik Wydziału Polityki Społecznej sosnowieckiegourzędumiejskiego. Program Miejwięcej wnajwiększymmieściezagłębiadąbrowskiego funkcjonuje od stycznia 2013 roku. Dziś uprawniające do zniżek specjalnekartymaniecoponad2500osób. Akcjamaprawie80partnerówzróżnychsferżycia. W programie może wziąć udział każdarodzina zarównobiologiczna, jakizastępcza,wktórejjesttrojeiwięcejdzieci. Urzędnicyniepatrząnato, czyrodzicesąmałżeństwem. Wprogramiebiorąteżudziałrodziny,wktórych dzieci wychowywane są przez samotnegoojcaczymatkę.napoczątkutegorokuwdąbrowiegórniczejruszył program Dąbrowska Rodzinka.pl, który w swym założeniu ma promować i wzmacniać rodziny, wspieraćdzieciimłodzież.dostępne ulgi wynoszą co najmniej 5 procent, awszczególnychprzypadkachnawet 100procent.Programskierowanyjest do rodzin zamieszkałych na terenie FOT. DĄBROWSKARODZINKA.PL miasta,niezależnieodichdochodów isytuacjimaterialnej,wychowujących dzieciwwiekudo18.rokużycialub wprzypadku,gdysięucząlubstudiują do25.rokużycia.dąbrowskimwyróżnikiem wśród miast realizujących programywspierającerodzinyjestto, że wieloma atrakcyjnymi ulgami objętesąjużrodzinyzminimumdwójką dzieci lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym, a także rodziny będące rodziną zastępczą dla co najmniej jednegodziecka.wdąbrowiejestdziś ok.400rodzin,wktórychwychowujesięconajmniejtrojedzieci,funkcjonuje151rodzinzastępczych,akolejne 3,5tys.rodzinwychowujedwojedzieci.Wsumieprogramemmożezostać objętychaż17tys. osób. Partnerami akcji jest ok. 50 firm, punktówusługowychiinstytucjimiejskich.więcejinformacjioulgachoraz wnioskiowydaniekarty Dąbrowskiej Rodzinki.pl dostępne są na stronie a także w Urzędzie Miejskim, Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria. Czas oczekiwania na kartę wynosi do 30 dni.kartywydawanesąwumcodziennieod7.30do15.30,pokój225, IIpiętro.A Rodzina 3+ górą i Jaworznicka Rodzina Wielodzietna WJaworznie i Będzinie też działają programy, których celem jest pomoc rodzinom wielodzietnym. Włączają się donich prywatne firmy. WJaworzniedziałaprogram podnazwą JaworznickaRodzinaWielodzietna. Wjegoramachrodzinyztrójkąiwiększą liczbądziecimogąliczyćnarozmaitezniżkiwmiejskichinstytucjach, różnychorganizacjach iwprywatnychfirmach, zaokazaniemkartyjaworznickiejrodzinywielodzietnej. Najważniejsze jest jednak to, że coraz więcej prywatnych firm, stowarzyszeń i instytucji przystępuje do tego programu. Zgłaszasiędonascorazwięcej firm, które chcą wesprzeć rodziny wielodzietne w naszym mieście przyznaje Katarzyna Florek z UrzęduMiejskiego. Nazwytych,zktórymi podpisaliśmy już stosowne umowy, znajdują się na naszej miejskiej stronie internetowej dodaje. Im więcej, tym lepiej. Dlatego urzędnicy zachęcają kolejnych przedsiębiorców, chcących przyłączyć się do programu. Kontakt z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiegopodnrtel lub mejlowo: WBędzinieodkilkumiesięcy funkcjonujeprogram Rodzina 3+górą.Do programu zgłosiły się zarówno instytucje miejskie, jak i prywatne firmy oferujące zniżki na szereg usług. Rodziny wielodzietnemogąliczyćnazniżkiod10 do50proc.np.zniżkinausługistomatologiczne oferuje NZOZ DUO- DENT. Rodziny wielodzietne mogąliczyćtutajna30procentzniżki na usługi stomatologiczne oraz bezpłatne przeglądy profilaktyczne dladzieciimłodzieżydo18.roku życia.zkoleina20procentzniżki nastrzyżenieoraz10proc.napozostałe usługi fryzjerskie oferuje firmasowexiadammarzycki.a ZIELA, KK REKLAMA Nasi partnerzy: Sklep obuwniczy EURO-CENTRUM, ul. Witosa 33 ALFA-SYSTEM sp. j., ul. Lotników 6 Sklep Rowerowy R-bike, ul. Niepodległości 40 Kraina Obuwia, ul. Kapelanów Wojskowych 2A Salon Fryzjerski Joanna, ul. Paderewskiego 1B Studio Kwiatowe FLORRIS, ul. Ułanów 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B Renoma, ul. Kazimierza Wielkiego 20A/XIII Restauracja 777, ul. 1 Maja 25 Sklep obuwniczy EURO-SHOP, ul. W. Łokietka 1A Centrum Języków Obcych FOCUS, ul. W. Łokietka 3 - CH Merkury Raj Dziecka Sklep przemysłowy, ul. Niepodległości 12 Usługi transportowe Rolnik, ul. Niepodległości 12 Zakład Fotograficzny Piotr Barchański, ul. Kapelanów Wojskowych 2d Restauracja-Hotel Zacisze Leśne, ul. Niepodległości 107 Vident Gabinet Stomatologiczny, ul. Kazimierza Wielkiego 20a Niepubliczne Przedszkole PLANETA DZIECI Maja Podgórska, ul. 1 Maja 62 Szkoła Języków Obcych LEVEL - ul. W. Witosa 31A, - ul. Jedności Narodowej 5 (budynek MSP nr 7) English Centre, ul. Szarych Szeregów 3 Sklep NIKI - centrum dziecięce, ul. Korfantego 3, Rybnik Multiplay sp. z o.o. sp. k., ul. Szpitalna 8 Biuro rachunkowe Fiscal s.c., ul. Daszyńskiego 5, Gliwice Sklep rowerowy, serwis narciarski Stychno Zbigniew, ul. S. Batorego 3f, Knurów Sklep Bajkowy Maluch Aneta Kamińska, ul. B. Chrobrego 11A Stowarzyszenie Fight Club Knurów, ul. W. Witosa 8 Spółdzielnia Socjalna Spichlerz Smaku Kawiarnia Maszkiety - ul. Kapelanów Wojskowych 2E O Programie słów kilka... Z początkiem stycznia br. na terenie Knurowa wprowadzono samorządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ w Knurowie. Ma on na celu promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz ich wspieranie w dostępie do różnorakich dóbr i usług oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz prywatnych przedsiębiorców i właścicieli firm. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg jest posiadanie bezpłatnej Karty wydawanej przez Urząd Miasta Knurów na wniosek rodziny mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Już ponad 900 osób dołączyło do grona uczestników Programu i może korzystać z oferty basenów, lodowiska, kina, Domu Kultury, Klubu Kultury Lokalnej Sztukateria. Oferta programu obejmuje także wybrane sklepy z artykułami dziecięcymi, sportowymi, obuwniczymi, prywatne przedszkole, restauracje i puby, szkoły językowe, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i fotograficzne, ośrodki nauki jazdy, studio kwiatowe, biuro rachunkowe czy też operatorów telewizji kablowej i usług internetowych. Zachęcamy więc Państwa do złożenia wniosku i wzięcia udziału w programie Jak uzyskać Kartę Rodzina 3+ w Knurowie? krok pierwszy: - należy zapoznać się Regulaminem Programu oraz pobrać wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ w Knurowie. Oba dokumenty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5 oraz na stronie (w zakładce poświęconej Programowi). krok drugi: należy uważnie wypełnić wniosek. To zadanie wykonuje rodzic lub opiekun prawny, który musi wypisać we wniosku dane wszystkich członków rodziny, którzy mają otrzymać Kartę. krok trzeci: wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 112 na I piętrze w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Knurów przy ul. dr. F.Ogana 5. krok czwarty: odebrać Kartę w pokoju nr 09 (niski parter) w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5. We wszelkich sprawach dotyczących programu Rodzina 3+ w Knurowie informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Knurów pod numerem telefonu

9 Polska Dziennik Zachodni Reklama //09 REKLAMA GOTSiR to wspaniała zabawa dla całej rodziny! Dwa baseny, Cztery jacuzzi, Zjeżdżalnia, Tunel wodny, Grota solna, Odnowa biologiczna, Studio urody, Fryzjer, Sklep sportowy, Kawiarnia. Ponadto: duży plac zabaw, skate park, siłownia plenerowa, kompleks boisk Orlik Już wkrótce JESIENNA PROMOCJA Zapraszamy! Gorzyce, ul. Bogumińska 31 tel REKLAMA Pręgowane i łaciate te co skaczą i pływają i garbate czekają na Was ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie jest CZYNNY CAŁY ROK OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI w Śląskim ZOO i skrzydlate wrzesień: od 9.00 do październik: dni robocze: od 9.00 do soboty, niedziele i święta: od 9.00 do 18.00

10 Polska Dziennik Zachodni Programy pomocowe dla rodzin i seniorów to nie tylko sprawa samorządów. To także odpowiedzialność 10// Tychy: tańsza pływalnia, imprezy kulturalne, szkoły językowe, ubezpieczenia, fryzjer, kwiaciarnia... a Program 3+ Liczna rodzina wtychachma5lat. Został wprowadzony wiosną 2009 roku. Karta 3+ Liczna rodzina uprawnia do 50-procentowej zniżki przy zakupie biletów na pływalnię miejską(z wyjątkiem biletu instruktorskiego), lodowisko oraz na wypożyczenie sprzętu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Ponadto są 50-procentowe zniżkinabiletwstępunapłatneimprezy kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury. I są różnego rodzaju ulgi przygotowane dla beneficjentów kart przez firmy, które przyłączyły się do programu. awciągu5latfunkcjonowania programu wydano wtychach 6110 kart. Firm, któredotejporysiędoniego przyłączyły,jest116. Na liście firm, które udzielają wielodzietnym rodzinom zniżek, są sklepy, firmy ubezpieczeniowe, kwiaciarnie, szkoły językowe, usługi fotograficzne, fryzjerzy, fizjoterapeuci... a Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak Ostatnio na liście firm, które dołączyły do programu znalazła się akademia Bystrzak przy ulicy Paprocańskiej 47. Dopiero dwa tygodnie temu podpisał umowę. Dlaczego? Samajestemmamąwrodzinie3 plus.mamtrojedzieciwwieku3,6 oraz10latiteżmamtakąkartę, więc wiem, że to jest niezwykle ważne- mówi właścicielka. W Mysłowicach rodzinę 3+ mniej kosztować będzie wizyta u fryzjera czy w muzeum awbytomiuodkilkulatdziała programpromującywielodzietność.jeśliwrodziniejestwięcco najmniejtrójkadzieci, wystarczy wypełnićwniosek(możnagopobraćzestronyumlubwum), złożyćgowwydzialekulturyumiodebraćkartę 3+licznarodzina. Karta jestważnazdokumentemtożsamości. agdziezniżki?pełnainformacjanastronieumbytom Wakcjibiorąudziałm.in.: BytomskieCentrumKultury, Opera Śląska, MiejskaBibliotekaPubliczna, OSiR, GaleriaMotoryzacjiiTechniki,KlubSportowyPoloniaBytom Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak przypaprocańskiej 47 wtychach jest 116. firmą, która dołączyła do programu 3+ Henryk Nowok swój salon prowadzi przy ulicy Katowickiej 7 amysłowice swój program Rodzina 3+ wprowadziły dopierowwakacjetegoroku.jak dotąd,włączyłysięwniegotrzyinstytucje miejskie Mysłowicki Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice i Miejski Ośrodek SportuiRekreacji orazczteryfirmy biuro Oriflame(ul. Kołłątaja 8), biuro rachunkowe ARD Finance Mariusza Kostrzewskiego(ul. Kubicy 4a), myjnia samochodowa Carfresh Systema(ul. Bończyka 38) i Salon Fryzjerstwa Damsko- Męskiego Henryka Nowoka. Gminny program Mysłowice łączy z rządowym Karta Dużej Rodziny. Oznacza to, że wielodzietni składają tylko jeden wniosek i otrzymują jedną kartę(kartę Dużej Rodziny), za okazaniem której przysługują im też zniżki w instytucjach miejskich. Wnioski o wydanie karty sądopobraniawum(powstańców1,pokój321,2.piętro) i na stronie myslowice.pl. Jedynym wymogiem jest posiadanie minimum trójki dzieci. Karty wydawane są bezpłatne. Czekać na nie trzeba około miesiąca. ahenryk Nowok, mistrz fryzjerstwa i właściciel zakładu przy ul. Katowickiej 7: Jeszcze zanim urząd miasta wprowadził swój program Rodzina 3+, co roku, 1 czerwca, strzygłem dzieci zadarmo.robiętakjużbodaj30 lat. Na bezpłatne strzyżenie mogą liczyć też młodociani podopieczni Caritasu. Bardzo lubię dzieci, a niestety społeczeństwo ubożeje i rodzicom jest coraz trudniej. Jeśli tylkomogęwjakiśsposóbpomócludziom, staram się to zrobić. Dlatego zdecydowałem się przyłączyć do miejskiego programu. Urząd miasta wyszedł do firm z wyjściową propozycją wprowadzenia 10- procentowych zniżek, a ja poszedłem dalej i zaproponowałem ulgi na poziomie 20 procent. Obejmują strzyżenie z modelowaniem i czesaniedzieciimłodzieżydo16lat. Dodatkowo mogą jeszcze liczyć na gadżet lub przysmak np. lizak. Informację o tym, że jako zakład respektujemy Karty Dużej Rodziny, klienci znajdą w witrynie salonu iwśrodkulokalu.zarównosam program, jak i nasza oferta, dopiero nabierają rozpędu, ale już kilkadziesiąt osób skorzystało ze zniżek, co bardzo mnie cieszy.(mch) W okresie, gdy te karty honorowało kino, chodziliśmy często na różnefilmy.korzystamyteżztejkarty w sklepie z zabawkami. W Akademii Twórczego Rozwoju upust jest dziesięcioprocentowy na wszystkie kursy oraz imprezy (np. urodziny dzieci). Na razie działają kursy Tajemnicza planeta (dla dzieci w wieku 4-5 lat), Kraina przygód (dla sześciolatków) oraz Drużyna wynalazców (dladzieciwwieku9-11lat). Podczas zajęć, w sposób ciekawy i przyjemny, zdobywają wiedzę z fizyki, chemii i geografii, aprzytymwszystkimucząsię asertywności, kreatywności i autoprezentacji. Młodsze dzieci poznają ponadto tzw. globalną metodę czytania, starsze szybkiego czytania. Każde zajęcie kosztuje 30 złotych, a ponieważ przypada raz w tygodniu, więc w zależności od miesiąca, wychodzi 90 lub 120 złotych. Nabór trwa.(jol) Dobry start Chorzowa Bytom: dla licznej rodziny zniżki do restauracji, księgarni, galerii, sal zabaw, na koncerty, mecze... S.A, salazabaw Nibylandia, restauracja PodCzaplą, StaraPiekarnia, CentrumSportu Skarpa, skleppapierniczyzakładusług GRAFPRINT, księgarnias.c. Anita Góral, AleksandraKucharska, sklep dziecięcysagitechdariusz Wojcieszek, KRASNOLUDEK, firma APerfectImageStudio. apiotra. Jeleń, Galeria MotoryzacjiiTechniki przyul. Strzelców Bytomskich Tak, bierzemyudziałwtejakcji. Rodzinaposiadającakartę 3+liczna rodzina możeunaszwiedzaćcałą galerię. Mamyspecjalnątabliczkę FOT. ARC. PRYWATNE ztakąinformacją. Wiemy, żeinni partnerzyoferujązniżki, mywtakiejsytuacjioprowadzamypogaleriicałkowiciezadarmo. Narazie mieliśmykilkatakichwizyt. Ostatniotakieodwiedzinyodbyły sięmiesiąctemu- przyszłamama ztrojgiemdzieci, dwiedziewczynki ichłopiecwwiekuwczesnoszkolnym. OprowadzałjemójkolegaAndrzejGralka, zktórymrobimyto nazmianę. Dzieciombardzosiępodobałoibyłatodlanichnaprawdę niesamowitaatrakcja. Staramysię, abyprogramoprowadzaniabyłdostosowanydowiekuzwiedzających. (MANO) JOLANTA PIEROŃCZYK aw Chorzowie karta dużej rodziny działa od kilku miesięcyijestzwiązanazrządową kartą rodzin wielodzietnych. Każda chorzowska rodzina 3+ ubiegającasięokartę ogólnopolską, dostaje specjalny, lokalny identyfikator, który uprawnia jej członków do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez miejskich partnerów. ana liście partnerów lokalnych już można znaleźć kilkanaście miejskich instytucji kulturalnych, sportowych i prywatnych przedsiębiorców. Wśród nich są domy kultury i muzeum miejskie. Z kartą rodziny wielodzietne zapłacą mniej za wejściówki na basen oraz mecze ligowe piłki ręcznej KPR Ruch. Zrobią także tańsze zakupy w niektórych sklepach ogólnospożywczych i aptekach. (KR) Panowie Andrzej i Piotr pokazują rodzinom cuda motoryzacji FOT.M.NOWACKA-GOIK Jastrzębie: liczy się to, że pomagamy rodzinom awewszystkichmiastachzasadysątakiesame-doprogramu przystąpićmogąrodziny,wktórychwychowujesięwięcejniż trójkadzieci.kryteriumdochodówniejestbranepoduwagę. Jakprzystąpić doprogramu? arybnik: Wnioskiowydaniee-kartyimiennej, upoważniającejdozniżek, wydawanebędąwmiejskimpunkciesprzedaży- KasaZarząduTransportu ZbiorowegowRybnikunaPlacu Wolności. IstniejemożliwośćpobraniawnioskuwOPSiwPunktachTerenowych. a WodzisławŚląski: Wystarczypobraćwniosekowydaniekart Rodzina3+ dostępny wbiurzeobsługiklientaurzędu Miastaprzyul. Bogumińskiej4b, wypełnićgoizłożyćwbiurzeobsługi Klienta. Poweryfikacjizłożonego wniosku, niepóźniejniżwciągu1 miesiąca, kartabędziedoodbioru. arybnik: MOSiR, domykultury, atakżeksięgarniaorbita, GaleriaKola, Puls- Med, CukierniaKról, SzkołaMatematyki Horyzonty, Graf-Rybnik, SalonMotoland, SiećAgencjiUbezpieczeniowychMultifinancial, Bisam2, SklepPapierniczySzkolak 3, FirmaKonderla, DomWakacji Rodzinnych MalinoweWzgórza wbrennej, SzkołaWyższaim. BogdanaJańskiego, WydziałZamiejscowywZabrzu, SalonOptyczny Binokle, restauracjapizzahut, firma ARTO ArturOlszówka, Zakład FryzjerskiTopTrendy, StudiofryzjerskiePinSTYLE, FirmaAvailo, FirmapiTERN. ażory: M.in. kinonastarówce, ParkWodnyAQUARION, SklepyMix, hurtowniapapirus, CentrumJęzyka AngielskiegoRightNow, Centrum Rehabilitacyjno Sportowe Vitasport, TOWERSzkołaJęzyka Angielskiego, sklepogólnospożywczy Miś, KsięgarniaHokus, AUCHANŻory, Firma Balonik, ażory Wnioskiowydawaniekart Dużarodzina wżorachmożnapobierać iskładaćwwydzialesprawspołecznych- ReferatZdrowia- UrzęduMiastaŻoryprzyul. Rynek9, wgodzinachpracyurzędu: wponiedziałki od7.30do17, odwtorkudopiątku od7.30do a Jastrzębie-Zdrój Wnioskiowydaniekart Rodzina3+ wrazzewentualnymizałącznikami możnaskładaćwpokoju115blub 103BbudynekB, Ipiętro. Dodatkoweinformacjeudzielanesąpodnr tel lub jest szansa, żezczasem, zakresusług dostępnychdlarodzinwielodzietnychdziękikarcie Rodzina3+ będziesiępowiększać a AgnieszkaCichoń, właścicielkaszkołytańca Eksplozja wjastrzębiu. Dlanas, firm, któreuczestniczą wtymprogramie, przychodyzkarty właściwiesązerowe. Aletunieoto chodzi. Liczysięto, żewtensposób pomagamyrodzinom. Nierazsłyszymy, żegdybynieta30-procentowazniżka, którądajemynazakup karnetównalekcjetańca, rodzice niewysłalibydonaszejszkołydziecka, boprzykilkupociechach, nie staćichnatakdrogiekursydlakażdego.(kub,kasia,jack) W Jastrzębiu dzieci wychowujące się w dużych rodzinach mogą liczyć m.in. na zniżki przy zapisach do miejscowej szkoły tańca Rybnik, Żory, Wodzisław, Jastrzębie: tu też dają zniżki PunktPrzedszkolny Tęczowe, KsięgarniaOrbitawRybniku, PracowniaPedagogiczno Socjologiczna Alternatywa wtoruniu, księgarniamatras. a Wodzisław: CentrumFryzjerstwaul. Ks.Konstancji, PlacZabawZoolandia, Sklep4F, FirmaNortia, Pontonami.pl, WiejskaChata, FotoKieca, Lorin, FABAS.C, KsięgarnianaRynku, Monsun, KsięgarniaOrbita, KsięgarniaDudziak, KlubokawiarniaKrzyżówka, SzkołaWyższaim. BogdanaJańskiegoWydziałZamiejscowywZabrzu, ofertafirmy Logopus, FirmaTobiornotTobi, AvailoSp. zo.o. a Jastrzębie-Zdrój: MOKiMOSiR, StudioFiguryLady FitII, BiuroRachunkowe Krystyna, JSS Społem, JastrzębskiKlub HokejowyGKSJastrzębie, AKUKU bajecznakrainazabaw, Eksplozjatańca, Wesołkowo, księgarnia Akrybia, ŚląskiOgródZoologiczny. FOT. ARC

11 Polska Dziennik Zachodni firmśroda, i instytucji, 15 października 2014 które muszą chcieć uczestniczyć w akcji. Promujmy firmy, które lubią rodziny! //11 Będzin: siłownia ze zniżką WSosnowcuuczestnicyprogramu Miejwięcej najczęściejkorzystajązbasenów Jaworzno: dobra wymowa z logopedą aw Będzinie w program Rodzina 3+ górą, włączył się klub fitness MissFit. Rodzice i dzieci mogą korzystać z wszystkich oferowanych tam zajęć. - MissFit w Będzinie zaoferował 25 procent zniżki na wszystkie zajęcie prowadzone w naszym klubie fitness. Zdecydowaliśmy sięwziąćudziałwtymprogramie, ponieważ już wcześniej wprowadziliśmy program Aktywna mama, aktywne dziecko. W trakcie zajęć np. zzumby,gdyćwicząmamy,ich pociechy obok też w ramach zabawy uczą się tańczyć z innymidziećmi.wtensposóbmamamatrochęczasudlasiebie, a dziecko się nie nudzi. Niestety jeszcze żadna rodzina wielodzietna nie zgłosiła się do nas. Wciąż czekamy na tych pierwszych z programu Rodzina 3+ górą - mówi Małgorzata Kania zmissfit. az programu w Będzinie korzysta 77 rodzin. W Będzinie wydano dotychczas352kartywramachprogramu Rodzina 3+górą. Inicjatywa ta jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorządbędzinaimanacelu promocję rodzin wielodzietnych w mieście.(kk) azprogramu Miejwięcej nanaszymbaseniewciągumiesiącakorzystaokołopięćdziesięciuosób-mówitomaszburtan, kierowniknależącejdomosir-u krytejpływalniwsosnowieckiej dzielnicyklimontów.-odpo- czątkurokubyłoichokoło450- dodaje. Kierownikbasenuzauważa, żedziękitejkarcieiinnemuprogramowi AktywnySenior60+ wzrosłaliczba osóbkorzystającychzpływalni. Dużorodzinkorzystaztegoprogramu. TodobrysposóbichwsparciaoceniaTomaszBurtan. aurzędnicyzwydziałupolityki Społecznejprowadząstatystyki dotyczącepopularnościróżnych ofert.każdyzpartnerówprogramu,zgodniezpodpisaną Z basenu w sosnowieckiej dzielnicy Klimontów od początku roku z programu Miej więcej skorzystało 450 osób FOT. ARC umową,corokudostarcza dourzędusprawozdanie,mówiąceotym,ileosóbskorzystałouniegozulgoferowanych wramachprogramu Miejwięcej. Wynikaznich, żenajczęściejuczestnicyprogramu Miejwięcej korzystajązobiektówsportowo-rekreacyjnych. Nadrugimmiejscuznalazły sięsklepyzartykułamidladzieci: odzieżączypodręcznikamiszkolnymi. Trzeciemiejscezajęłysklepy spożywcze, aczwarte- wszelkiepozostałerodzajedziałalności. a Zainteresowaniejestduże WSosnowcujestponad600rodzin wielodzietnych. Ztejliczbywniosek owydaniespecjalnejkarty, uprawniającejdozniżekzłożyło456znich. Dotejporyurzędnicywydalidokładnie2584karty. Otrzymujejąkażdy członekrodzinywielodzietnejiokazujeupartneraprojektuwmomenciekorzystaniazdanejusługi. SosnowieckierodzinyuczestnicząrównieżwogólnopolskimprojekcieKartyDużejRodziny. Wramachtego programuodmieszkańcówsosnowcadourzęduwpłynęło120 wniosków, napodstawiektórych wydanychzostało541kart. Wszelkie informacjenatematprogramusosnowieckierodzinywielodzietnemogąuzyskaćwwydzialepolitykispołecznejurzędumiejskiego(ul. 3Maja33, IIIpiętro, pokój405, tel ).(TOS) akartarodzinywielodzietnej obowiązujem.in.wgabinecielogopedycznymmonikimichael. Znajdujesięonprzyul.Piaskowej11 imożnaliczyćwnimnazniżkidlarodzinztrójkąiwiększąliczbądzieciwzakresiediagnostykiiterapiilogopedycznejdzieci,młodzieżyidorosłych. SzczególniezapraszamrodzinykorzystającezJaworznickiej KartyRodzinWielodzietnych,którymnawszystkiewykonywane przezemnieusługidajęrabatwwysokości50procent zachęcapani Monika. akartęjaworznickiejrodziny Wielodzietnejmajuż459rodzin. Rodzinymajązniżkizarówno wmiejskichinstytucjach,stowarzyszeniach,atakżenaartykułyiusługi firmzterenumiastaizinnychmiejscowości.ofertjestprawie60. Wśródnichsąnp.zniżkiopłatzawywózśmieci,nabiletyna koncerty, nabasen. ajakdostaćkartę? AbydostaćKartęJaworznickiejRodzinyWielodzietnej,trzebazłożyć wniosekwdzialestrategiiiprojektówspołecznychmiejskiegoośrodkapomocyspołecznej(budynek ZLOprzyul.Grunwaldzkiej235 parter tel ). Wniosek dopobraniam.in.nastroniemiejskiejumjaworzno,wmagistracie iplacówkachmops-u.mogąwnioskowaćrodzinyztrójkąlubwiększą liczbądzieciwwiekudo18rokużycia(lubdo24lat,jeślisięuczylub studiuje).(ziela) Łukasz, Monika i mała Emma Michael są szczęśliwą rodziną. Pani Monika dba o prawidłową wymowę mieszkańców Jaworzna ARCHIWUM PRYWATNE W Bielsku-Białej Rodzina + taniej wyjedzie na Szyndzielnię. Mniej też zapłaci za wizytę w Teatrze Banialuka Czechowice-Dziedzice: taniej bułki i kurs prawa jazdy Wyjazd kolejką gondolową naszyndzielnię z kartą Rodzina + to dla pięcioosobowej rodziny wydatek mniejszy o 30 zł FOT. ARC awyjazdpięcioosobowejrodzinykolejkąlinowąnaszyndzielnięwobukierunkachto koszt89zł. NależącdoprogramuRodzina+takarodzinazapłacio30złmniej. Spółka ZIAD Bielsko-Biała to jeden z wielu partnerów programu Rodzina +. Administrowana przez spółkę kolej linowa na Szyndzielnię to jedna z największych atrakcji Bielska-Białej. Bilety w jedną stronękosztują16złi13zł(ulgowy). W ramach programu Rodzina + przejazd w jedną stronę wyniesie 13i8zł(ulgowy).Biletdwukierunkowytokoszt22złi15zł(ulgowy), azkartąrodzina+to16złi9zł(ulgowy). Równie atrakcyjną ofertę w ramach programu oferuje słynny Teatr Lalek Banialuka wbielsku-białej. Karta Rodzina+ upoważnia do zakupu biletu tańszego o połowę! Wybierając się na Koziołka Matołka, gdzie bilety kosztują 20 zł (dorośli) i 15 zł(dzieci) pięcioosobowa rodzina zamiast wydać 85 zł, zapłaci 42,50 zł. Zniżka obowiązuje na wszystkie spektakle z wyłączeniem przedstawień gościnnych oraz festiwalowych. (KLM) aw październiku mija rok od chwili, gdy Gmina Czechowice-Dziedzice rozpoczęła realizację Programu Rodzina 3+. W tym czasie przystąpiło do niego 355 rodzin, którym wydano ponad 1850 kart. Czechowicka inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem. Rodziny w naszym programie mogą taniej skorzystać z basenu, kąpieliska miejskiego czy propozycji Miejskiego Domu Kultury, ale nie tylko. Mogą zrobić codzienne zakupy, kupić komputer albo rower, a nawet uzyskać bonifikatę przyopłaciezakursprawajazdy wyjaśniają urzędnicy z Czechowic- Dziedzic. Biorące udział w programie dwa ośrodki szkolenia kierowców oferują 15- i 10-procentowe zniżki na kurs prawa jazdy. Czechowicka piekarnia z kolei daje 10-procentową zniżkę na zakup pieczywa, drożdżówek, francuzów i pączków, jedna z restauracji proponuje 30 procent zniżki na wszystkie daniazmenu,alokalnydostawca internetu uczestnikom programu Rodzina 3+ oferują ulgi m.in. na abonament WiFi, a także podłączenie internetu. (KLM) Częstochowa:darmowezajęciazjęzykówobcychikursykomputerowe Częstochowa: kawa i herbata dla seniora za złotówkę, a ciastko też taniej a Wpomoc seniorom aktywnie włącza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wczęstochowie. Zwielu jego propozycji wybraliśmy najciekawsze. W 2011 roku przy placówce powstał zespół ds. organizacji społeczności lokalnej, który przygotowuje szereg działań skierowanych do seniorów. Osoby starsze mogą uczęszczać na darmowe zajęcia języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania, a także zajęcia integracyjne, gdzie mogą wspólnie bawićsię,grającnagitarzeiśpiewając. MOPS współpracuje także z dwiema częstochowskimi bibliotekami, które umożliwiają osobom MOPS też aktywnie włączył się wpomoc seniorom FOT. ADRIAN HELUSZKA starszym odbywanie cyklicznych kursów komputerowych. - Chcemy wychodzić naprzeciwko potrzebom mieszkańców. Seniorzy są grupą najbardziej zapomnianą. Wiemy, że potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Starsi ludzie muszągdzieśwyjśćzdomuiopowiedzieć choćby o swoich problemach twierdzi Jolanta Baron z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki porozumieniu, jakie MOPS zawarł z Centrum Kształcenia Praktycznego, dwa razy w miesiącu osoby starsze mogą skorzystać również z darmowych usług fryzjerskich. (AH) akilkanaścieczęstochowskich restauracjiiklubówoferuje starszymosobomswojeusługi wbardzoprzystępnejcenie. Na liście znalazła się m.in. restauracjatori,wktórejwewtorkiseniorzy za symboliczną złotówkę mogą napićsiękawyiherbaty,awcenie 2,50 zł również kupić ciastko czy tosty. - Dużo osób korzysta z promocyjnej oferty zarówno w restauracji Tori,jakiwklubieParadoks-mówi właściciel, Roman Radecki.- Na początku ludzie byli pełni obaw,aleobecnieczująsięwlokalu bardzo dobrze. Radość na ich twarzach jest najważniejsza. Roman Radecki popiera inicjatywę pomocy seniorom FOT. ADRIAN HELUSZKA Właściciel częstochowskich lokali gastronomicznych zauważa, jak ciężki los spotyka seniorów, którzy w podeszłym wieku są samotni iciężkoimodnaleźćsięwspołeczeństwie. -Myślę,żewartobraćudziałwtakich projektach, bo ludziom trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom starsi ludzie mogą się spotkać i przy kawie miło spędzić czas, a wiadomo przecież, że nie mają zbyt dużo pieniędzy- dodaje Radecki. W ślad za restauracjami poszły także inne instytucje. Promocyjne oferty dla seniorów przygotowały m.in. siłownie.(ah)

12 12// Polska Dziennik Zachodni Rodzina+wBielsku-Białejrobifurorę. Zkartyskorzystałoponad10tysięcyosób Ponad 1300 rodzin wielodzietnych korzysta z programu Rodzina+, który w Bielsku-Białej z powodzeniem działa odczterech lat. Jacek Drost ProgramRodzina+ruszyłwBielsku- Białej1czerwca2010roku.Tomiał byćtakiprezentdlabielskichrodzin wielodzietnych od samorządu na Dzień Dziecka. I był. WramachprogramukartęRodzina+mogąotrzymaćrodzice, którzymajątrojedzieciorazrodzinyzastępcze, ale w tym przypadku nie mażadnegokryterium,iledziecimają. Jeśli mają tylko jedno dziecko, to takżeotrzymająkartęrodzina+ tłumaczy Martyna Dudek-Hrapkowicz,inspektorwWydzialeSpraw SpołecznychUrzęduMiejskiego w Bielsku-Białej. Obecnie z programu Rodzina+ korzystawbielsku-białej6469osób z1320rodzin.przezczterylatafunkcjonowaniategoprogramuzoferty skorzystało ponad 10 tysięcy osób. Bielska rodzina Włodarczyków. Program Rodzina+ skierowany jest przede wszystkim właśnie do takich rodzin wielodzietnych FOT.ARC Liczby mówią same za siebie: projektcieszysięsporymzainteresowaniem bielszczan. W programie Rodzina+ uczestniczą instytucje miejskie zajmujące siękulturąisportem tom.in.pływalnie, lodowiska, bielski Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Galeria BielskaBWA. Uczestnicyprogramu Rodzina+mogątamotrzymaćrabat wwysokości50procent.doprogramuprzystąpiłytakżeróżnorakie podmioty prywatne, w tym szkoły językowe, sklepy, właściciele atrakcjiturystycznychtakichjaksiłownie czy miejsca zabaw dla dzieci. Tutaj zniżkiwynosząod5do30procent, właścicielesamipodejmujądecyzję o wysokości rabatu. Jestdużezainteresowanietym programem. Co roku pojawiają się nowi partnerzy, więc oferta systematycznie się rozszerza. Otrzymujemy sygnały, że osoby korzystające zkarty Rodzina+ są zadowolone podkreśla Martyna Dudek- Hrapkowicz. Idodaje, żeposiadanie tej karty powiązana jest z tzw. biletemwolnejjazdy podczasroku szkolnego dzieci wychowujące się wrodzinachmającychpięciorodzieci,rodziniezastępczejlubrodzinnym domu dziecka otrzymują tzw. bilet wolnej jazdy, który upoważnia do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami MZK przez cały rok szkolny. Warto także wspomnieć, że w ramachprogramurodzina+bielskaspółkawodociągowaaquaprzyznajecorokudzieciomobjętymprogramem stypendia za dobre wyniki wnauceiwypłacajeprzez12miesięcy. Wnioski o przyznanie Karty Rodzina+możnaskładaćwBiurzeObsługiInteresantaUrzęduMiejskiego wbielsku-białejprzyplacuratuszowym 6. Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny, uprawnia do uzyskania ulg przy korzystaniu z usług instytucjibiorącychudziałwprogramie. Posiadaczekarty Rodzina+ mogąkorzystaćzulgizwolnieńoferowanychprzezinstytucjeifirmyod 1 październikadanegoroku, ażdo30 września roku następnego. Co ciekawe, bielskie Karty Rodzina + są imienne, posiadają termin ważności,unikalnynumerkarty,kodkreskowy oraz hologram. Kolejne samorządy decydująsię na pomaganie rodzinom wielodzietnym Rodziny wielodzietne wspiera na Podbeskidziu także m.in. Skoczów. Mogąoneliczyćnaniższeopłatyzaśmieci, adziękispecjalnymkartom narabatyzabilety na wydarzenia kulturalne, basen, muzea,przejazdykomunikacjąpubliczną czy nawet wakacje poinformowaładorotakochmanzbiura Promocji i Informacji ARTadres wskoczowie. Wsumiew2014roku do tego programu zgłosiły się 402 osoby z gminy Skoczów. Wub. rokutakiprogramzaczęły równieżrealizowaćczechowice- Dziedzice. Dzięki specjalnej karcie możnanp. kupować biletyz25-procentową zniżką na imprezy własne Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach(spektakle teatralne, koncerty). A REKLAMA

13 Polska Dziennik Zachodni //13 Częstochowskarodzinamalżej W Częstochowie osoby powyżej 60 lat spotykają się na kawie za złotówkę. Duże rodziny też mają liczne ulgi Janusz Strzelczyk Seniorzyi wielodzietnerodziny mieszkające w Częstochowie mogą od połowy tego roku korzystać z licznych ulg. Wprowadzono dla nichbezpłatnei bezterminowe karty, które upoważniają do zniżek w różnych instytucjach. Posiadaczekartymajązniżki nakorzystaniez kilkuobiektów MiejskiegoOśrodkaSportui Rekreacjiw Częstochowie pływalni przy ul. Dekabrystów, Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, pływalniprzyul.niepodległości,sztucznego lodowiska, sali sportowej Częstochowiankiimiejskiejślizgawki. Karta Seniora, upoważnia m.in. do zniżek w niektórych aptekach, drogeriach,kawiarniach,cukierniach, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych,obiektachsportowych, siłownitaurus, klubachfitness, centrachizakładachrehabilitacji,ośrodkach wypoczynkowych, szkole językowej,biurzetłumaczeń,taxi,parku Miniatur Sakralnych, teatrze, filharmonii, kinie OKF. Częstochowscy seniorzy chętnie ćwiczą w siłowniach na świeżym powietrzu Program Częstochowski Senior adresowanyjest doosób,które ukończyły 60 rok życia. Z projektu RodzinaPlusskorzystać mogąwielodzietnerodzinyz minimumtrójką dzieci. W Częstochowie najnowsząpropozycjądlaseniorówsądar- mowe szczepienia przeciwko grypie. Do szczepienia kwalifikują się osoby powyżej 65. roku życia. Wyznaczono trzy przychodnie, w których można się zaszczepić. Miasto wydanatęakcjęw tymrokuponad 100 tysięcy złotych. OdtrzechlatwCzęstochowierealizowanyjestprogramKawadlaSeniora. Mieszkańcy po60 roku życia mogąpićkawęlubherbatęzasymboliczną złotówkę w kilku restauracjach. Bardzo ważny jest w Częstochowie dla starszych mieszkańców FOT.JANUSZ STRZELCZYK DomDziennegoPobytuidziałające przy nim Częstochowskie Centrum AktywnościSeniora. Organizowane są tam różne zajęcia, m.in. zplastyki, muzyczne. Seniorówodwiedzająteżfunkcjonariuszepolicjiiostrzegają na przykład, jak nie paść ofiarą oszustówiniedaćsięokraśćmetodą na wnuczka. Częstochowski MOPS przez całyrokorganizujeróżneimprezyizajęcia dla seniorów. Tradycyjnie razem z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje bal karnawałowy. Od marca dowrześniaodbywająsięspotkania w ramach profilaktyki prozdrowotnej(m.in. gimnastyka geriatryczna, przedstawienie technik przedłużania aktywnego życia). A pod koniec roku szkolnego, w maju i czerwcu seniorzy odwiedzają przedszkola. DlapodopiecznychCentrumPomocyDzieckuNiepełnosprawnemu ijego Rodzinie przygotowują bajki, w których występują. Zespół teatralno-muzyczny Starsza Młodzież działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przygotowujeprogramyartystycznedladzieci z przedszkoli. A RadaSeniorów Odtrzechmiesięcydziała wczęstochowieradaseniorów. Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. Jest to organ doradczy, opiniodawczy i z inicjatywą. Ściśle współpracuje z władzami miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych oraz informuje społeczność miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów. Radaliczy12członków,wwiekupowyżej60lat.Radapowinna się zbierać minimum cztery razywroku,anatespotkania jest zapraszany prezydent miasta. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów pokrywa się z kadencją Rady Miasta.(JS) REKLAMA

14 14// Polska Dziennik Zachodni Otym,żemiastojestprzyjaznerodzinie, decydująnietylkoprogramypomocowe Rozmowa Prof. Jerzy Runge zzakładu Geografii Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, autor opracowań o kurczeniu się miast. Jakiepowinnobyćmiastoito nie to idealne, tylko po prostu takie, żeby ludzie nie chcieli z niego uciekać? To musi być miasto, które oferuje pracę. Taką, która może za odpowiedni ekwiwalent przyciągnąć młodych ludzi. Z drugiej strony to miasto musi stwarzać dobre warunki zamieszkania. To mogą być mieszkania zróżnicowane. Bo nie chodzi o to, aby koniecznie mieszkać gdzieś na przedmieściach. Jeśli jest atrakcyjne mieszkanie, osiedle w centrum miasta, które jest po procesie rewitalizacji, to na zachodzie Europy, czy w Ameryce też jest uważane za doskonałe miejsce do codziennej egzystencji. To zadanie jest dopiero przed nami. Nie przedyskutowaliśmy jeszczekwestiiwjakimkierunkuwnajbliższych latach ma pójść polityka mieszkaniowa. Mówimy jedynie: sąśrodkiunijne.alecoznimizrobić? Jak mądrze je wydać? Zbudować coś, co będzie przyciągało ludzi, a nie stało puste? To duża sztuka. Czyim zadaniem jest stworzenie takiej koncepcji polityki mieszkaniowej? To musi być wspólne przemyślenie sprawy przez władze lokalne, wojewódzkie, środowisko naukowców, którzy tym się zajmują oraz tych, którzy kształtują ową przestrzeń: urbanistów i architektów.niemożebyćtak,żetotylko jedno środowisko robi. Tutaj trzeba widzieć powiązania między bardzo wieloma elementami. Jakie obecnie błędy popełniają nasi włodarze? Niemożebyćtak,żekażdemiasto matosamo.jakczytamywgazetach, że sale sportowe, aquaparki chcą budować niemal w każdym mieście, to pojawia się pytanie za jakie środki to zostanie utrzymanie? Bo dzisiaj nie jest sztuką zdobycie pieniędzy na budowę, tylko na późniejsze utrzymanie obiektów. Należy się zastanowić, jak wyspecjalizować ośrodki, które ze sobą sąsiadują, aby można korzystać z usług zwłaszcza tych wyższego rzędu niekoniecznie w ośrodku macierzystym. Tylko po sąsiedzku, gdzie są lepsze warunki.alewtymprzypadkumuszą się dogadać wszystkie strony. Również taka instytucja jak Górnośląski Związek Metropolitalny, awobecnejformuleniemamożliwości porozumienia. ConiepodobasiępanuwGZMie? To instytucja, stowarzyszenie, związek, który ma bardzo wiele ograniczeń formalnych i prawnych.niemożebyćtak,żedecydujemy o czymś w skali konurbacji, kiedy nie wszystkie ośrodki dotejformułynależą.totakjak mówienie o rozwoju konurbacji Tworzącofertędlarodziniseniorów,miastapowinnyjeszczeszerzejze sobąwspółpracować.oznaczatolepszewykorzystanieobiektów krakowskiej, ale bez punktu widzenia dwóch dzielnic: Kazimierza inowejhuty,atoprzecieżzaledwie fragment tego ogromnego zespołu miejskiego. Konurbacja katowicka, czyli GZM nie funkcjonuje na zasadzie księstwa udzielnego. Po sąsiedzku mamy konurbację rybnicką, aglomerację częstochowską, Bielsko-Białą. To wszystko trzeba widzieć w większej całości., Jakie są największe wady naszych miast? Dlaczego ludzie z nich wyjeżdżają? Przede wszystkim dlatego, że nie ma pracy dla ludzi młodych. Środowisko mieszkaniowe nie jest atrakcyjne. Brak jest też atrakcyjnych centrów śródmiejskich. Tylko kilka ośrodków próbuje w tej materii coś zrobić. Kto, panie profesorze, coś robi? Władze Katowic próbują, czy raczej próbowały coś robić. Ale nie wykształcono w Katowicach przestrzeni śródmiejskiej, która byłaby jednakowo atrakcyjna dla wszystkich grup społecznych, przestrzeni, którą by ceniono. Zagospodarowano powierzchnię między placem Wolności a teatrem im. Wyspiańskiego wielkim domem towarowym, w miejscu, gdzie wcześniej była estakada dworca. Tylko to nie jest miejsce centralne Katowic. To swojego rodzaju poczekalnia przed podróżą gdzieś tam. Próbuje się tworzyć tę przestrzeń tam, gdzie mamy NOSPR, znakomity zresztą obiekt, ale bardzo oddalony odrynku.mamydoniegododatkowo przeszkody pośrednie FOT. LUCYNA NENOW w postaci ciągów komunikacyjnych. Przestrzeń śródmiejska powinna ludzi przyciągać. W Katowicach ona ich odpycha. Niestety historycznie centrum Katowic to węzeł komunikacyjny, który dzieli,aniełączy. To przekleństwo Katowic: zajezdnia tramwajowa na rynku. No właśnie. Dodatkowo my te wizytówki miasta wyprowadziliśmy na zewnątrz. Bo co tak naprawdę mamy pomiędzy placem Wolności, a rynkiem i teatrem Wyspiańskiego? To strefa sklepów, usług, która już nie przyciąga. Na zakupy ludzie wolą dojechać do Silesii. Co więc pozostaje przestrzeni śródmiejskiej Katowic? Jedynie ta funkcja komunikacyjna. Możliwość przemieszczenia się tramwajem, pociągiem. To nie zatrzymatunikogonadłużej,wsensie korzystania z usług kulturalnych, czy innych. Punkt przesiadkowy, a nie miejsce, gdzie przychodzimy, aby miłospędzićczas.ajakpan oceniato,comiastarobiądla rodzin? Uczestniczyłem w programie Karta Dużych Rodzin. Te spotkania odbywały się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, toczyła się dyskusja różnych środowisk. Potem to ucichło. Obawiam się, że teraz w tej materii niewiele się dzieje. Zgłaszałem tam uwagę, że to nie jesttakieprosteiżeniemożna skupiać się wąsko tylko na kategorii osób wielodzietnych. Bo pojawia się pytanie co z pozostałymi, np. niepełnosprawnymi? Co z mieszkającymi w obszarach wiejskich? Jaka jest ich dostępnośćdosportuikultury?tomusi być program bardziej przestronny. Mamy wzorce. Na kim możemy się wzorować? Można korzystać choćby z tego, co zrobiono na Opolszczyźnie. Wiem, że tam potencjał demograficzny jest mniejszy, ale mimo wszystko wiele rzeczy im się udaje zrobić. Tam jest większe zrozumienie potrzeb, tak ze strony władz regionalnych, jak i instytucji, przedsiębiorców. W listopadzie 2013 roku na forum Sejmiku Wojewódzkiego sygnalizowaliśmy wiele problemów związanych z kurczeniem się miast.mianocośztymdalejzrobić ico?cisza. No właśnie. Nicsięniedzieje,azjawiskoprzecież nadal postępuje. GZM tradycyjnie już organizuje w październiku jesienną konferencję poświęconą rozwojowi metropolii, wizji, jak to ma funkcjonować. Szczerze mówiąc włos mi się na głowie jeży, kiedy widzę jak na problemy miast można patrzeć wybiórczo, tylko w kontekście gospodarki, bez uwzględniania zjawisk społecznych, bez tego kontekstu szerszego regionalnego. Mam wrażenie, że te dyskusje na temat rozwoju pojawiają się tylko przed wyborami. Po wyborachznikazpolawidzenia,azjawiska narastają. a Rozmawiała ALDONAMINORCZYK-CICHY Dbając o seniorów, dbamy także o samych siebie i naszą przyszłość Rozmowa Z prof. Marią Zrałek, przewodniczącą śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, rozmawia Agata Pustułka Czymodernizując,rozbudowując miasta,myślimyoludziachstarszych,czylitaknaprawdęonaszej,każdegoznasprzyszłości? WPolscenajwiększyboombudowlanyprzypadłnalata70. Wtedyjednakniktniemyślałwperspektywie kolejnychdziesięcioleci, zaśosiedla zwielkiejpłytyiinfrastrukturaspołeczna(przedszkola, szkoły) powstawałyzmyśląoosobachmłodych, wwiekuprodukcyjnych, orodzinach. Terazcorazbardziejbierzesię poduwagępunktwidzeniaseniora, bozmuszadotegodemografia. Corazdłużejżyjemyichcemyżyćwjak najbardziejprzyjaznymśrodowisku. Większośćpolskichseniorówto, niestety,osobyniepełnosprawne ruchowo.jakułatwićimżycie? Prof. Maria Zrałek jest dziekanem wwyższej Szkole Humanitas ObecniewEuropiebardzointensywnierozważasięwieloaspektowe działanianarzeczludzistarszych. TakżeŚwiatowaOrganizacjaZdrowiaprzygotowałakoncepcjemiasta przyjaznegoseniorom. Trzebasię nanimwzorować. Najogólniejchodzioto, byseniormiałgdziewypocząć, byczułsiębezpieczny, bymógł FOT. HUMANITAS spędzaćaktywnieczas. Naideęmiastaprzyjaznegosenioromskładasię wieleróżnychczynników. Tonp. dostępnakomunikacjaoznaczającanie tylkoniskopodłogowepojazdyale takżeczytelnainformacja, dostosowanadoograniczonychmożliwości staregoczłowieka, ogólnodostępne budynkiużytecznościpublicznej. To niskiekrawężniki, równechodniki, boosobastarszabardziejszuranogami, niżjepodnosi. Totakżeodpowiedniorozlokowaneławki, aleteż toalety, dziękiktórymosobystarsze mogąswobodnieporuszaćsię wprzestrzenipublicznej. WUSApanujeteraztrendzwiązanyzpowrotamidocentrówmiast starszychosób,któreniemająjuż siłydbaćoswojebasenyistrzyżenietrawników.jaktojestunas? Mymamydoczynieniazdramatycznymwyludnianiemsięmiast, centrówmiast, wktórychpozostają osobystarszeiwielepatologicznych środowisk. Bogatsiwyprowadzilisię naprzedmieścia. Oddecydentów samorządowychzależypolitykazarządzaniacentrummiasta, naile stworząwarunkiprzestrzeniprzyjaznejwszystkimmieszkańcom. Osobystarszemuszączućsiębezpiecznewmieście. Mamydoczynieniaze skutkamirozpadusąsiedzkichwięzi. Kiedyś, gdyktośniezabrałspod drzwibutelkizmlekiemtowzbudzał niepokójsąsiadów. Dziśjestinaczej. Bardzoważnyjestwolontariatseniorówskierowanyprzezosoby starsze, jeszczewpełnisiłdoswoich rówieśników. Sąsiadsąsiadowizrobi zakupy, kupileki, pójdzienaspacer, przeczytaksiążkę. Zastraszającajestliczbazaginięć wśródosóbstarszychwpolsce. Osobystarszebojąsiędużychprzestrzeni. Pewnieczująsięnaswojej ulicy, wswojejdzielnicy. Niezwykle istotnejestwzmacnianieintegracji międzypokoleniowej. Rolęwjejbudowaniukiedyśodgrywałytetypowedlaśląskichmiaststojącepoddomamiławeczki. Niedoprzecenienia jestrolamediówwpromowaniu obrazuczłowiekastarszego. Poza tymtrzebaumiećmówićipisać ostarości. WPolscewielesięzmienianalepsze. Powolutkuzmieniasię mentalność, alebymówićoprzełomowychsukcesachmusiupłynąć trochęczasu. WielewzakresiepomocyosobomstarszymrobiRzecznikPrawObywatelskichprof. Irena Lipowicz, codajenadzieję, żeuda namsiędogonićeuropęiwtejdziedzinie. Zpewnościąwiększychpieniędzywymagazreformowaniesystemuopiekizdrowotnej, rozwójgeriatriiiusługopiekuńczych. Mamtu namyślitakżezastosowanienowoczesnychtechnologiiinformacyjnokomunikacyjnychnp. telemedycynę, któradajeseniorommożliwość szybkiegokontaktuzlekarzem, czy różnegorodzajuurządzeniaułatwiająceżyciesenioromipozwalające dłużejpozostawaćimwswoimśrodowiskuzamieszkania. Czymożnasięprzygotować dodobrejstarości? Oczywiścietak. Ojakościnaszego życiawstarościdecydujetojakonie dbaliśmywcześniej. Itonietylko waspekciezdrowia, aletakżeumiejętnościzagospodarowaniaczasu wolnego, relacjirodzinnychispołecznych, zdobywanianowejwiedzy. Musimybyćprzygotowani nacorazdłuższeżycieiważne, abyśmymoglijespędzićwdobrychwarunkach. Bardzoważnajestaktywizacjazawodowaosób50plus,bo rynekpracymusiuwzględniaćdemograficznetrendy. Dlategotak ważnejestumożliwienieosobom starszymkorzystaniazelastycznego czasupracy, wniepełnymwymiarze czasupracy, pracynaczasokreślony, aletakżepodnoszenieswoichumiejętnościikwalifikacji. Trzebadbać oto, byniebylioniwykluczenicyfrowo, botozamknieimdostępdo wieluusług. Możektośmizarzuci: łatwotomówić, gdytylumłodych ludzimaproblemyzzatrudnieniem iczęstowybieraemigrację. Alenależyuświadomićsobie, żetedwiegeneracjeniekonkurująnarynkupracy otesamemiejscapracy, natomiast połączeniedoświadczeniastarszych inowoczesnejwiedzymłodszych przyniesiekorzyściwszystkim. Osobystarszepełniąfunkcjęspoiwa międzypokoleniowego. Dbając onichdbamyosiebie. a Rozmawiała: AGATAPUSTUŁKA

15 Polska Dziennik Zachodni REKLAMA Reklama //15 REKLAMA CHWILÓWKI OD 100 zł DO 1200 zł NA OKRES DWÓCH LUB CZTERECH TYGODNI POŻYCZKI GOTÓWKOWE OD 300 zł DO zł ZE SPŁATĄ W RATACH TYGODNIOWYCH LUB MIESIĘCZNYCH Potrzebujesz gotówki! Wyślij dane kontaktowe na nasz adres a nasz doradca skontaktuje się z Tobą lub zadzwoń na poniższy numer i umów się na spotkanie Proponujemy Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, pożyczki na jasnych zasadach, bez ukrytych kosztów Krótkoterminowe Chwilówki od 100 zł do 1200 zł na okres dwóch lub czterech tygodni z możliwością przedłużenia Pożyczki Gotówkowe od 300 zł do zł ze spłatą w ratach tygodniowych lub miesięcznych. Pożyczkę możesz otrzymać i spłacić wygodnie bez wychodzenia z domu ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 29, TEL , i pon.-pt mkiosk Aspiro > Sosnowiec, ul. 3 Maja 5, pon.-pt ul. Stodolna 1, pon.-pt Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mbank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. REKLAMA ORZECH II już od 550 zł/t

16 16// Reklama Polska Dziennik Zachodni REKLAMA Czy po operacji zaćmy można rozstać się z okularami? Zaćma to schorzenie oczu polegające na trwałym pogorszeniu ostrości wzroku. Jedynym leczeniem pozwalającym na przywrócenie widzenia jest operacja. Zabieg fakoemulsyfikacji polegający na osunięciu zaćmy niepowikłanej przez małe ciecie w przedniej części gałki ocznej trwa od 10 do 20 minut i jest przeprowadzany na sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym/kropelkowym w obecności lekarza anestezjologa. Okres rehabilitacji trwa od 1 do 3 tygodni, a praktycznie w pierwszej dobie po operacji większość pacjentów jest w stanie uzyskać 100% widzenia. Jest to możliwe dzięki wszczepianym zwijalnym sztucznym soczewkom wewnątrzgałkowym w miejsce usuniętej zaćmy. Po wszczepieniu standardowych (jednoogniskowych) soczewek pacjent po operacji musi używać przynajmniej jednej pary okularów albo do czytania albo do patrzenia w dal. W naszym szpitalu Euromedic proponujemy naszym pacjentom częściową lub całkowitą niezależność od okularów po wszczepach nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych multifokalnych, torycznych lub multifokalno - torycznych. Po obszernym wywiadzie i wnikliwej konsultacji pacjent kwalifi kowany jest przez lekarzy specjalistów do wszczepu odpowiedniej soczewki umożliwiającej np. czytanie, jeżdżenie samochodem, pracę przy komputerze, oglądanie telewizji bez okularów. Szczególnie polecane są soczewki toryczne wszczepiane pacjentom, którzy mają astygmatyzm i przez całe życie nosili okulary cylindryczne. W naszym szpitalu działa jedyna w Polsce TORIC ACADEMY, w ramach której dr n. med. Aneta Adamczyk-Ludyga przeprowadza szkolenia teoretyczne i praktyczne dla lekarzy okulistów chirurgów z całej Polski z procedury wszczepiania soczewek torycznych. Ostatnia, już VI edycja odbyła się 3 października. Dr n. med. Aneta Adamczyk-Ludyga, ordynator Oddziału Okulistyki Szpitala Euromedic w Katowicach, ekspert Firmy Alcon W związku z ogromnym zainteresowaniem nie tylko lekarzy ale również pacjentów przewidujemy możliwość bezpłatnej konsultacji dla osób ze zdiagnozowaną zaćmą w czasie Białej Soboty Okulistycznej 25 października w Tarnowskich Górach w Bi-med przy ul. Mickiewicza 8 oraz 15 listopada w Szpitalu Euromedic przy ul. Kościuszki 92. Bezpłatna konsultacja u lekarza specjalisty. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 20:00 pod nr tel Promocja operacja zaćmy od 2900 zł Katowice, Kościuszki 92 T: kontrakt NFZ

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo