GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń"

Transkrypt

1 GlobalFloor. Cofrastra 4 Tablice obciążeń

2

3 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Cofrastra 4 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych stropów międzykondygnacyjnych, tarasów, stropodachów we wszystkich typach budownictwa, wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obciążeniami statycznymi lub słabo dynamicznymi (biurowce, budynki użyteczności publicznej, obiekty wysokościowe, parkingi, magazyny). Wyróżnia się ona ze względu na możliwość realizacji płyt stropowych o niewielkich grubościach (od cm) a jednocześnie posiada wysoką wytrzymałości na rozwarstwienie co umożliwia realizację stropów o dużych rozpiętościach przy umiarkowanych obciążeniu. Materiał Blacha profilowana Cofrastra 4 kształtowana jest w technologii ciągłego profilowana z wykorzystaniem blachy stalowej płaskiej typu S 5 GD według normy PN-EN 6: 6 obustronnie ocynkowanej powłokami cynkowymi o masie 5 g/m (środowisko korozyjne C i C). Cofrastra 4 nie jest dostępna w wersji powlekanej. Deskowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 w fazie realizacji stanowi nierozbieralny szalunek stropowy, mocowany do podpór stałych i ewentualnie stemplowany. Blacha szalunkowa musi być ciągła w przęsłach a ewentualne jej przerwanie realizowane jest na podporach stałych. Nie ma możliwości łączenia blach na podporach na zakład. Dlatego też na podporach pośrednich z blachą przerwaną należy zastosować korki lub taśmy uszczelniające. Arkusze blachy posiadają wzdłużny zamek zatrzaskowy ułatwiający montaż. Jednakże z uwagi na możliwość otwarcia zamka, szczególnie przy dłuższych odcinkach, zalecane jest dodatkowe jego zszycie. Lekkość blachy ułatwia ręczne manewrowanie elementami o dużych wymiarach ciężar jednostkowy blachy wynosi (dla grubości,5 mm), kg/m. Maksymalna długość pojedynczego arkusza z uwagi na możliwości transportowe i możliwość manipulacji na budowie nie powinna przekraczać 5 m..

4 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Zbrojenie Cofrastra 4 w fazie użytkowej z uwagi na specyficzne właściwości, więzy mechaniczne wytworzone pomiędzy blachą a betonem w wyniku sił spowodowanych tarciem i karbami na powierzchni, traktowana jest jako współpracująca (zespolona) i zastępuje ona w całości lub częściowo dolne zbrojenie przęsłowe płyty stropowej żelbetowej. Przekrój zbrojenia blachy Cofrastra 4 zawiera się z zależności od grubości materiału wsadowego w granicach od, do,5 cm /mb. Grubość całkowita płyty stropowej mieści się w zakresie od do cm. Przy projektowaniu płyt żelbetowych ciągłych konieczne jest uzupełnienie płyty stropowej o pręty zbrojenia pracujące na moment ujemny przypodporowy. Z uwagi na skurcz betonu zalecane jest zastosowanie siatki przeciwskurczowej o przekroju w obu kierunkach nie mniejszym niż mm /mb. Aprobata i Normy Konstrukcja płyty żelbetowej z wykorzystaniem blachy współpracującej Cofrastra 4, sposób jej wymiarowania dla fazy montażowej i fazy użytkowej oraz projektowanie z uwagi na wymagania co do odporności ogniowej oparta jest o wytyczne i metodologię zawartą w: PN EN 4--: PN EN 4--: PN EN --: Parametry niezbędne do wyznaczenia wytrzymałości na rozwarstwienie oraz charakterystyczne wartości do projektowania płyty stropowej ze względu na odporność ogniową zostały wyznaczone i zweryfikowane w Instytucie Techniki Budowlanej i opublikowane są w Aprobacie Technicznej AT-5-6/. Parametry techniczne Parametry geometryczne blachy stropowej Cofrastra 4 Dane geometryczne Cofrastra 4 b o b r b s [cm] b b [cm] b o [cm] b r [cm] h p [cm] 5,,4,5 4,65 4, h p / b b h p Właściwości użytkowe profilu b s Grubość nominalna blachy ts mm,5,5 Ciężar użytkowy gs kg/ m,, Przekrój efektywny stali Ap cm /m,,5 Moment bezwładności przekroju Ip cm 4 /m,55,4 Położenie osi obojętnej e cm,4,4

5 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Tablica dopuszczalnych rozpiętości dla fazy montażowej blachy Cofrastra 4 L f max < L / L f max < L /5 L L d= L L L d= Grubość blachy stropowej [mm],5,,5,,5,,5, Grubość płyty L [m] L [m] L [m] L [m] stropowej [cm],5,,,,6,6,45,,,,,,5,5,4,6,,,5,6,5,,,5,,,,,6,,,5,,4,4,4,,,,4 4,,,,,,,, 6,,,6,,6,,,,,,55,64,56,4,6,,65,5,4,5,4,4,65,5 Zużycie nominalne betonu Grubość płyty stropowej cm Zużycie betonu m /m,,,,,,,4,5,, Teoretyczny ciężar płyty stropowej* kn/m,,5,5,5,,5,5,5 4,5 4,5 * Aby otrzymać całkowity ciężar płyty należy uwzględnić dodatkowo ciężar betonu z uwzględnieniem strzałki ugięcia oraz ciężar profilu blachy. Przyjęty ciężar właściwy betonu 5 kn/m

6 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Właściwości użytkowe zespolonej płyty stropowej h [cm] M pl,rd [knm/m] COFRASTRA 4;,5mm V vrd [kn/m] I [cm 4 /m] M pl,rd [knm/m] COFRASTRA 4;,5mm V vrd [kn/m] I [cm 4 /m] 5,64 4, 45, 45,5 44,5 4,4 56, 4, 5 4,6 5,,5 5, 6,6 54,4 4,4 56, 5 4,4 5,46 4, 5, 4 46,6 6,4 45 5,5 6, , 6,6 6 56,6 65, 6 55, 6,4 4 6, 6, 6,5,4, 5, 5,,4 4,, 46, 5,5 5, 6,6 5 4,5,5 665,4, ,5, 64,44, 5 Odporność ogniowa Płyta stropowa wykonana na blasze typu Cofrastra 4 nieizolowana o grubości min mm bez dodatkowego zbrojenia przęsłowego posiada nośność pożarową na poziomie nie mniejszym niż REI. Minimalne grubości płyty stropowej jakie gwarantują spełnienie kryterium izolacyjności pożarowej podane zostały w tabeli. Nośność na warunki pożarowe dla klasy wyższej niż REI uzyskujemy poprzez odpowiednie zaprojektowanie w oparciu o PN EN 4-- załącznik D dodatkowego zbrojenia umieszczanego w określonej otulinie w fałdach płyty stropowej. Sposób wymiarowania oraz niezbędnie charakterystyczne parametry zawarto są w AT-5-6/. Prosimy również o kontakt z Działem Technicznym ArcelorMittal. REI 6 Grubość [cm] Izolacyjność akustyczna Właściwości akustyczne stropu bez zastosowania sufitu podwieszonego zależne są od masy płyty stropowej i wynoszą odpowiednio: Grubość płyty stropowej Izolacyjność akustyczna R w (C:C tr ) db(a) (;-4) 46(;-4) 4(-;-4) 4(-;-5) 4(-;-5) 5(-;-6) 5(-;-5) 5(-;-6)

7 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Nośność stropu z uwagi na rozwarstwienie Zgodnie z PN EN 4-- nośność płyty stropowej z uwagi na rozwarstwienie blachy sprawdzana jest w oparciu o dwie metody: metodę m-k oraz metodą zespolenia częściowego. Parametry niezbędne do wyznaczenia tej nośności zostały wyznaczone w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej z wykorzystanie metodologii zgodnej z PN-EN-4-- załącznik B.. m Mpa k MPa T Rd Mpa,,5, Tablice obciążeń (faza użytkowa zespolona) Tabele dopuszczalnych obciążeń zostały opracowane dla rozpiętości do 6m. W zależności od statyki układu możliwe jest również zastosowanie tego typu rozwiązań na dużo większych rozpiętościach. W przypadku potrzeby szczegółowego przeanalizowania rozwiązań dla naszych systemów stropowych prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Nasz Dział Techniczny oferuje nieodpłatne wsparcie projektowe i doradztwo techniczne w ramach produkowanego przez naszą firmę asortymentu. Płyta stropowa ciągła jednoprzęsłowa Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6,, Rozpiętość podpór konstrukcji nośnej [mm] Ø 5 Ø Ø Ø Ø 4 Ø 4 Ø 5 Ø 4 5 Q 6 Q 5 Ø 4 Ø 4 5 Ø 6 Ø Ø 5 5 Q 6 Q Q Q 5 Ø 5 5 Ø 6 Ø 4 Ø Q 6 Q Q Q Q Ø Q Ø 6 Ø 5 Ø Q Q Q Ø 4 Q Ø 4 Q Ø 5 Q Ø 5

8 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Płyta stropowa ciągła dwuprzęsłowa L/ L/ Rozpiętość podpór konstrukcji nośnej [mm] L L Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6,, Ø Ø 4 Q Ø Ø 5 4 Q 6 4 Ø 6 Q Ø 6 Ø 5 Q 5 5 Q Q Ø Q Ø Q Ø 6 Ø Q Ø6 Ø 6 Q 6 6 Q Ø Q Ø 4 6 Ø 6 Q Ø 6 Ø Q 5 Ø Q Ø Ø Q Q Ø 5 Q Ø Ø Q 5 Ø Q Ø6 Ø Q Ø Ø 4 A B F C D E G H A - grubość płyty stropowej B - liczna stempli w przęśle w fazie montażowej C - typ siatki zbrojeniowej przeciwskurczowej D - średnica pręta zbrojeniowego w strefie nadpodporowej (otulina cm) E- rozstaw pretów zbrojeniowych w strefie nadpodporowej F- grubość płyty stropowej dla REI 6 G- średnica pręta zbrojeniowego w fałdzie blachy stropowej obliczonego na przeniesienie obciążeń w warunkach pożarowych H- otulina pręta pożarowego Założenia do Tablic -obciążenia podane w tablicy są wartościami charakterystycznymi - założona klasa betonu: C5/ - założony gatunek stali zbrojeniowej : A-IIIN (RB5W) - założony współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń,5 - założona grubość blachy stropowej,5 mm - podane rozpiętości są rozpiętościami w osiach podpór - tablice sporządzone dla równych przęseł

9 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Płyta stropowa ciągła trójprzęsłowa L/ L/ L/ L/ Rozpiętość podpór konstrukcji nośnej [mm] L L L Q k [kn/m ],5,5,5 4,5 6,, Ø Ø Ø Ø Ø Q Ø Ø 5 4 Ø 4 Q 4 Ø 5 Q 6 5 Ø 5 Q 5 5 Q Q Ø 5 5 Q Ø 6 5 Ø 6 Q Ø 6 Ø Q Ø Ø 6 Q 6 6 Q 6 6 Q Ø 6 6 Ø 6 Q Ø 4 6 Ø Q Ø Ø Q 5 Ø Q Q Ø Q Ø 5 Ø Q Ø Ø Q Ø Ø Objaśnienia do tabeli cm Grubość całkowita płyty stropowej w cm dla REI Liczba stempli w przęśle w fazie montażowej typ siatki zbrojeniowej przeciwskurczowej Ø 6 mm średnica pręta zbrojeniowego w strefie nadpodporowej (otulina cm) cm rozstaw prętów w strefie nadpodporowej Ø mm średnica pręta zbrojeniowego w fałdzie płyty stropowej obliczonego na przeniesienie bciążenia w warunkach pożaru dla REI 6 cm grubość płyty stropowej w przypadku REI 6 q obciążenie użytkowe q = q + g q obciążenie zmienne g obciążenie stałe L rozpiętość podpór konstrukcji nośnej n liczba przęseł płyty stropowej np. L = 5 n = q=,5 kn/m g= kn/m q =,5 kn/m odczytane z tabeli nr.

10 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Dodatkowe usługi Otworowanie Blacha Cofrastra 4 może być wyprodukowana z wykonanymi fabrycznie otworami do przeprowadzania łączników do zespolenia belek stropowych z płytą stropową. Taka wersja oznaczana jest nazwą COFRASTRA 4P. Obliczenia i produkcja dla wersji otworowanej dokonywane są na zamówienie. Układ otworowania wykonanego fabrycznie Szalowanie krawędzi płyty stropowej Szalowanie krawędzi płyty stanowi opaska wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zagiętej pod kątem prostym. Długości standardowe tej obróbki wynoszą od do 4 m. Na placu budowy należy przewidzieć inne niezbędne akcesoria i materiały. Grubość płyty stropowej [cm] od do 4 5 Grubość blachy obróbki krawędziowej [mm],,5, Zaciski Cofrafix do realizacji podwieszeń stropowych dopuszczalne obciążenie robocze, kn/wieszak Uszczelniający element (korek) z tworzywa spienionego

11 Cofrastra 4. Tablice obciążeń Siatki zbrojeniowe Rozstaw prętów poprzecznych regulowanych bezstopniowo a = 5 mm Rozstaw prętów wzdłużnych b =, 5, mm Typ siatki Q Q Q Q 5 Q 5 Q 5 Q Q Q44 Q 5 Q 54* Q 6 Pręty wzdłużne rozstaw x średnica Pręty poprzeczne rozstaw x średnica Długość arkusza Szerokość arkusza Występy końców na długości Występy końców na szerokości Waga arkusza Przekrój zbrojenia prętów wzdłużnych Przekrój zbrojenia prętów poprzecznych [mm] [mm] [mm] [kg] [cm /m] 5 x 5, 5,,,5 5 x 5,,5 5 5, 5 x 6, 5,,,4 5 x 6,,5 5 5, 5 x 6,5/5,-4/4 5,,, 5 x 6,5,5 5 5, 5 x, 5,,5 44, 5 x,,5 5 5,5 5 x,5/5,5-4,4 5,,5 44, 5 x,5,5 5 5,5 5 x, 5,,5 5, 5 x,,5 5 5,5 5 x 6,d-6,-4/4 6,, 6,6 x,,5 5 5, 5 x,5/6,-4/4 6, 5 5, 66, 5 x,5,5 5 5, 5 x 6,5/6,5-4/4 6, 4,4, x,5, ,4 5 x,d/,-4/4 6, 5,, x,, , 5 x, 5, 5,4, 5 x,, ,4 5 x,d/,-4/4 6, 6, 5,4 x,, , *siatki z drutu mm są produkowane wg DIN 4. Konfiguracja i budowa na życzenie Klienta.

12 ArcelorMittal Construction Solutions Konopnica 6-Rawa Mazowiecka Poland T F

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm

FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm 1.0 Informacje ogólne dotyczące materiałów i robót hydroizolacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI

RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI RHEINZINK TECHNIKA BLACHARSKA - FACHOWE WYKONANIE DETALI Uwaga: Skrótowa forma tego opracowania (nie jest to pełna prezentacja technologii RHEINZINK ) nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń! Bibliografia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo