KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian"

Transkrypt

1 KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian Jakub Banasiak Autor jest konsultantem i trenerem w firmie JET Centrum Szkoleniowe sp. z o.o. Wydawać by się mogło, że każdy kierownik, który ma doświadczenie i na dodatek przeszedł w swoim życiu zawodowym różne szkolenie menedżerskie z komunikacji, coachingu czy asertywności powinien sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zmiana organizacyjna. W praktyce często okazuje się, że to zbyt mało. Dział personalny, a zwłaszcza komórka szkoleniowa firmy musi tak zaplanować rozwój menedżerów, by skuteczniej przeprowadzali swoje zespoły przez zmiany i byli agentami zmiany w tych grupach. Zadania, jakie czekają menadżera w obliczu zmiany w organizacji, warto skonfrontować z klasycznym już modelem K. Lewina: rozmrożenie zmiana zamrożenie. Przyjrzyjmy się, jakie zadania czekają menedżera na poszczególnych etapach tego procesu i które umiejętności odegrają tu kluczową rolę: ETAPY PROCESU WDRAŻANIA ZMIAN Etap rozmrażania - czyli odrzucenie starych sposobów działania i postrzegania rzeczywistości KLUCZOWE ZADANIA STOJĄCE PRZED SZEFEM Szefowie powinni wtedy: pomóc pracownikom zrozumieć i zaakceptować, że dotychczasowe sposoby działania już się nie sprawdzą i są niewystarczające; uświadomić pracownikom, jakie negatywne konsekwencje poniesie firma, jeśli się nic nie zmieni; intensywnie informować o tym, co i jak się zmieni, aby ludzie nie bali się nieznanego i by wiedzieli dokładnie o co KLUCZOWE NA TYM ETAPIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA Świadomość własnego stylu komunikowania i prowadzenia pracowników przez zmiany; Wiedza na temat zachowań ludzkich w procesie zmian; Sztuka przekonywania i wywierania wpływu; Umiejętność komunikowania i prezentowania; Zarządzanie 1

2 Etap zmiany - czyli pierwszy szok, pierwsze efekty i klarowanie się sytuacji chodzi; zagwarantować, że wszelkie istotne informacje pracownicy uzyskają nie z plotek, ale od swojego bezpośredniego przełożonego. Szefowie powinni wtedy: ciągle informować o faktach, aby ludzie wiedzieli, co się dzieje i czego można się spodziewać; pozwolić podwładnym wypowiadać się na temat zmian, rozmawiać z podwładnymi o ich odczuciach i obawach; pomóc osobom, które szczególnie się obawiają zmian, choć w zasadzie nie mają ku temu powodów; wyklarować sytuację z osobami wrogo nastawionymi, by nie nakręcały konfliktów; informować intensywnie pracowników o pierwszych sukcesach; wyrażać uznanie i podziękowania dla tych, dzięki którym udaje się wdrażać zmiany; przedstawiać w klarowny sposób kolejne kroki, które powinny już być łatwiejsze; wspierać nowe sposoby działania i zmiany, które zostały wprowadzone; nazywać po imieniu i piętnować stare odrzucone przez firmę zachowania i konfliktem; Asertywność w przekazywaniu kwestii nienegocjowalnych. Umiejętność komunikowania i prezentowania; Umiejętność motywowania w praktyce; Wyznaczanie celów i egzekwowanie ich realizacji; Udzielanie informacji zwrotnej autorom pierwszych sukcesów i tym, którzy nie chcą się podporządkować; Coaching wspierający, pomagający podwładnym sprostać nowym wyzwaniom i odnaleźć się w nowych realiach. 2

3 Etap zamrażania czyli stabilizowanie efektów zmiany sposoby działania, które są niekorzystne dla dokonujących się zmian. Szefowie powinni wtedy: sprawdzić, na ile zmiana rzeczywiście została osiągnięta; pokazywać wszystkim sukcesy, jakie osiągnięto; wyróżnić bohaterów zmian ; dopasować do nowego sposobu funkcjonowania wszelkie procedury, opisy stanowisk, zasady współpracy itd. Umiejętność komunikowania i prezentowania; Udzielanie informacji zwrotnej; Coaching wspierający, pomagający podwładnym sprostać nowym wyzwaniom i odnaleźć się w nowych realiach. W sytuacji modelowej firma przed wprowadzeniem zmian powołuje - poza grupą projektową (odpowiedzialną za całość wdrażanych zmian) - także zespoły wspierające na przykład zespół ds. wyników ekonomicznych, zespół ds. komunikacji, zespół ds. kształcenia. W praktyce jednak większość z tych zadań i ról spada na dział zarządzania zasobami ludzkimi. To właśnie ten dział, a głównie komórka ds. szkoleń, musi zaplanować i przeprowadzić cykl szkoleń wspomagających nie tylko rozwój wymaganych w nowej sytuacji kompetencji technicznych i operacyjnych, ale także doskonalenie niezbędnych w czasie zmian kompetencji menedżerskich. Wspomaganie szkoleniami Opracowując cykl szkoleń warto osadzić je od razu w realiach planowanych zmian. Angażujmy kierowników jako odbiorców tych szkoleń automatycznie w proces dopracowywania i wdrażania zmian. Planowane działania mogą przybrać na przykład następujący kształt: I Etap W wielu firmach, jako pierwszy krok, doskonale sprawdzają się tzw. warsztaty strategiczne, w czasie których uświadamia się menedżerom potrzebę zmian i wspólnie z nimi analizuje się szanse i zagrożenia dla projektu zmian. Przybierają one różne formy i nazwy, np. seminariów mobilizacyjnych. Interaktywna praca z wykorzystaniem analizy sił pola, SWOT, metaplanu i planowania scenariuszowego 3

4 pomaga kierownikom poczuć się współautorami projektu zmian, do których są przygotowywani. Intensywna otwarta komunikacja, dbałość o konstruktywizm przy jednoczesnym określeniu obszarów nienegocjowalnych - to przedsmak tego, co kierownicy ci powinni przeprowadzić ze swoimi ludźmi. Na zakończenie takich warsztatów zazwyczaj kierownicy proszeni są o szczegółowe określenie, co prawdopodobnie pomoże im przewodzić tej zmianie w swoim zespole, a z czym będą największe problemy. Jest to tym samym okazja, by spróbować dookreślić, w jakie umiejętności przede wszystkim trzeba będzie wyposażyć tychże szefów. Dodatkowo tego rodzaju warsztaty pomagają uświadomić kierownikom, jak ludzie reagują na zmiany i jak ważne jest to, co przed momentem przeprowadzono wobec nich rozmrażanie dotychczasowego status quo. Etap II Etap drugi to czas na szkolenie dla menedżerów uczące ich współpracy z własnym zespołem w czasie zmian. Najskuteczniejsze programy szkoleniowe zawierają tutaj następujące elementy: Testy i kwestionariusze pomagające uczestnikom rozpoznać własny styl komunikowania się z pracownikami i styl przewodzenia zmianom; Macierze postaw wobec zmian, dzięki którym kierownicy mogą bardziej wnikliwie i refleksyjnie ocenić własne postawy wobec zmian, ale przede wszystkim postawy swoich pracowników; Intensywne treningi prowadzenia rozmów z podwładnymi reprezentującymi różne postawy wobec zmian; Treningi prezentacji przed swoim zespołem i wygłaszania expose odnośnie wdrażanych zmian. PRZYKŁAD 1 Jeden z dyrektorów regionalnych ogólnopolskiej firmy świadczącej specjalistyczne usługi outsourcingowe wielokrotnie podkreślał, że długo nie mógł zrozumieć irracjonalnego zachowania przejmowanych przez jego firmę pracowników firmzleceniodawców. Starannie przygotowywane przez niego argumenty oraz przećwiczone w domu prezentacje i mowy nie odnosiły zamierzonego skutku. Dopiero uczestnictwo w szkoleniu dla wyższej kadry menedżerskiej przeprowadzone przed kolejnym projektem przejęcia dużej grupy pracowników pomogło zrozumieć źródła oporu przed zmianą i opracować skuteczny sposób argumentowania wobec osób pełnych obaw i wrogo nastawionych do nowego pracodawcy. 4

5 Z kolei szkolenia uczące coachingu, jako sposobu wspierania pracowników w odnalezieniu się w nowych realiach, dobrze jeśli będą skupiać się na takich niuansach jak: Monitorowanie działań podwładnego, by przyłapać go na pierwszych sukcesach; Faktyczne angażowanie pracownika do wypracowania nowego sposobu działania w czasie rozmowy coachingowej, tak by to, co zostało narzucone w trakcie dokonującej się zmiany było przez pracownika traktowane jako również owoc jego pracy; Faktyczne przetrenowanie w czasie rozmów coachingowych lub między rozmowami nowych sposobów działania, które ma wdrożyć podwładny (tak, by poczuł się w nowych sposobach działania jak najlepiej); Wyznaczanie na koniec każdej z rozmów coachingowych celów rozwojowych do osiągnięcia. Cele te mają pomóc pracownikowi krok po kroku oswoić się ze zmianą i nabyć kompetencji niezbędnych do efektywnego działania w nowych realiach. Jeśli szef jako coach wspierający pracownika w czasie zmian zaniedba wyznaczania i egzekwowania celów, da tym samym sygnał podwładnemu, że być może nie jest to tak istotne. Tym samym utrudni proces zamrażania. PRZYKŁAD 2 Aby zmaksymalizować efektywność zespołów handlowych, jeden z producentów branży artykułów papierniczych i biurowych zdecydował, by reprezentanci handlowi z jednego z kanałów sprzedaży, którzy do tej pory kontaktowali się jedynie z hurtowniami, sami zaczęli zbierać zamówienia ze sklepów. Było to istotne novum dla reprezentantów, gdyż do tej pory nie prowadzili oni faktycznej sprzedaży, a jedynie monitorowali w hurtowniach stopień realizacji postawionych tam celów i planów obrotów. Mimo spotkań szefów z reprezentantami i szkoleń z efektywnego zbierania zamówień reprezentanci przez wiele tygodni nie byli w stanie wdrożyć postulowanej zmiany. Twierdzili, że...jest to bez sensu, że się nie da, że zbieranie zamówień w proponowanym systemie to działanie, które nie przyniesie efektów. Dyrekcja powoli zaczęła się przychylać się do opinii z terenu, dopóki nie okazało się, że w jednym z regionów wreszcie pojawiły się rezultaty, ba, reprezentanci zaczęli z tygodnia na tydzień zdobywać coraz więcej zamówień ze sklepów. Źródłem sukcesu okazał się coaching: area manager tego rejonu, widząc opór i narzekanie swoich ludzi, tradycyjnie pojechał z nimi w teren, żeby rzeczywiście przyjrzeć się, co robią a czego nie robią jego ludzie. Prezentując na swoim przykładzie, skłaniając do spróbowania i omawiając z podwładnymi ich sposób działania menedżer ten w niespełna kilka tygodni pomógł swoim handlowcom odnaleźć się w nowych realiach i przyswoić nowe wymagania. 5

6 Oczywiście schemat i logika tychże rozmów coachingowych jest identyczna jak układ klasycznych rozmów rozwojowych, jednakże cel jest tutaj szerszy. Chodzi o to, by w czasie prowadzonych przez siebie rozmów coachingowych szef potrafił wychwycić pierwsze sukcesy w postępowaniu pracownika wg nowo wdrażanego modelu. Jeśli brak jest zauważalnej zmiany zgodnie z postulowanym przez firmę kierunkiem, szef w trakcie coachingu musi z podwładnym wypracować i przećwiczyć te sposoby działania, tak by zminimalizować opór pracownika wobec zmiany i zmniejszyć ryzyko wymówek, że podwładny nie wie, nie rozumie, nie jest w stanie. Tematem zasługującym na odrębne potraktowanie jest umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na swoich rozmówców. Chociaż umiejętność ta ma zastosowanie zarówno w coachingu, jak i we wspomnianych wcześniej rozmowach z podwładnymi reprezentującymi różne postawy wobec zmian, zazwyczaj rozwijana jest w czasie oddzielnego szkolenia. Dzieje się tak choćby ze względu na złożoność i objętość tematu. Aby szkolenie ze sztuki przekonywania w procesie zmian było jak najskuteczniejsze, tradycyjnie trzeba położyć nacisk na to, by uczestnicy odnosili omawiane umiejętności od razu do problemów, przed którymi stają w swojej pracy. Tak więc zazwyczaj na początku takich warsztatów uczestnicy wybierają sobie odbiorcę i szczegółowe zagadnienie, do którego będą chcieli tę osobę przekonać, a następnie w trakcie całego szkolenia uczą się strategii przekonywania odnosząc ją o razu do wybranego przez siebie realnego case u. Dzięki temu nie tylko uczą się w sposób bardzo praktyczny, ale też kończą szkolenie z gotowym scenariuszem, jak rozmawiać z wybranym Iksińskim i jak go przekonać do kluczowych kwestii. Szkoląc przyszłych agentów zmiany właśnie w ten sposób nie tylko rozwijamy ich kompetencje, ale rzeczywiście pomagamy im we wdrażaniu zmian. Widzą oni faktyczną przydatność działań komórki szkoleniowej i tym samym chętniej angażują się w przyszłości w podobne przedsięwzięcia. Etap III Ci, którzy wdrażali zmiany w swoich firmach wiedzą, że tak naprawdę nigdy nie da się przewidzieć wszystkich niuansów, źródeł oporu, potrzeb oraz możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Warto więc na bieżąco monitorować, czy mimo przeprowadzonych szkoleń szefowie dają sobie radę z wszystkimi pojawiającymi się problemami. Jest więc to czas bądź na szkolenia uzupełniające (często w formie krótkiego kilkugodzinnego warsztatu), bądź na wymianę doświadczeń i wzajemne nieformalne doradztwo: U mnie zadziałało w takim momencie to a to, pomyśl, może u Ciebie też to się sprawdzi w opisywanej przez 6

7 Ciebie sytuacji... Przy okazji tego typu spotkania wspierające (ustrukturyzowane i prowadzone przez moderatora) czy szkolenia follow up są dla kierowników wyraźnym sygnałem, że firma nie zostawiła ich samych z problemem. Jest to też jasny sygnał, że firma stara się monitorować proces zmiany i pilnuje jej logiki, ustalonych standardów oraz ma konkretne wymagania wobec szefów. PRZYKŁAD 3 Wiodący zachodni producent aparatów spawalniczych postanowił zintegrować działy badań i rozwoju, marketingu i produkcji w zespoły projektowe, stałe oraz powoływane w miarę potrzeby. Ustalono, że menedżerowie nie mają sztywnego zakresu zadań i obowiązków, ale prowadzą bądź monitorują pracę zespołów. Od tej pory produkcja rutynowa prowadzona jest przez dwa samodzielne zespoły pracownicze o zmiennym składzie, które ustalają harmonogramy, jedynie opierając się na planach produkcji jako wytycznych kierunkowych. O ile menedżerowie doskonale poradzili sobie ze zmianą kultury i decentralizacją, o tyle nie byli już w stanie skutecznie wspierać podwładnych w pracy zespołowej. Niezbędne były dodatkowe sesje szkoleniowe, zwłaszcza w zakresie motywowania zespołów i stymulowania wymiany wiedzy pomiędzy grupami, które wyrównały tę lukę kompetencyjną. Liderzy z drugiego szeregu... Szefowie nie zrobią wszystkiego sami. W wielu firmach czy działach w dalszym ciągu istnieje naturalny antagonizm: my pracownicy i oni szefowie. Pracownicy często chętniej słuchają i biorą pod uwagę zdanie swoich kolegów, nieformalnych opinionleaderów, niż góry. Dlatego tak ważne jest by nie tylko pozyskiwać tych liderów, ale też nauczyć ich aktywnego wspierania zmian w zespole. Najważniejszymi kompetencjami będą tu (podobnie jak i u kierowników): Zrozumienie procesu wprowadzania zmian i zjawisk towarzyszących zmianom; Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na współpracownikach (w tym umiejętność obrony i sprzedaży własnych pomysłów); A jeśli stawiamy na innowacyjność i aktywne kreowanie zmian przez samych pracowników umiejętność rozwiązywania problemów i przedstawiania swoich wariantów działania. 7

8 Więcej niż szkolenie Samo uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników, którzy mają być lokomotywami zmian wcale nie oznacza, że pracownicy ci będą zmotywowani do działania wg nauczanych wzorców. Ważne jest, by osoby te rzeczywiście czuły się motorami zmian i widziały, że firma i decydenci też ich tak postrzegają i pokładają w nich konkretne nadzieje. Jedną z form może być cykl warsztatów w stylu OPEN YOUR MIND, opisany szczegółowo w artykule Szymona Kudły Otwórz swój umysł ( Personel nr 6, marca 2003). Główne założenia, jakie poczyniono m.in. w tamtym projekcie, adresowanym do grupy starannie wybranych handlowców, zarządzających dodatkowo małymi zespołami sprzedażowymi zasadzały się na: dowartościowaniu uczestników, zaangażowaniu we wspólną sprawę, kreowaniu poczucia szczególnej misji, zachęcie do inicjowania zmian i innowacji przekonaniu o życzliwym, udowodnionym zainteresowaniu i wsparciu przełożonych. Uczestnicy tego rodzaju programów szkoleniowych nie tylko uczą się, jak efektywnie działać w czasie zmian, jak wspierać zmiany, jak inicjować własne innowacje, ale też mają od razu (w czasie warsztatów) okazję do wypracowywania rozwiązań, proponowania zmian, wzajemnego przekonywania się do swoich pomysłów, budowania koalicji i planowania sposobu wdrażania zgłaszanych sugestii. Jednakże i tutaj punktem wyjścia musi być przemodelowanie sposobu myślenia pracowników o obecnym sposobie funkcjonowania. We wspomnianym programie Open Your Mind osiągnięto ten cel poprzez prowadzona przez samych uczestników analizę SWOT obecnego stanu oraz rozbudowane planowanie scenariuszowe, pokazujące konsekwencje pozostania przy dotychczasowym sposobie działania. Przyszli nieformalni liderzy i kreatorzy zmian najpierw muszą uświadomić sobie obecny stan oraz konieczność pilnego reagowania. Dopiero wtedy pojawia się prawdziwa motywacja. Tak więc rozmrożenie to nie tylko pierwszy etap zasadniczych zmian, ale także pierwszy krok do przygotowania i przeszkolenia liderów tych zmian. Artykuł ukazał się w Personelu, numer 13/14/2003 Bibliografia A. Góralczyk Zmierzch produkcyjnej klasyki. Zmiana ale jaka, CXO, XI 2001, portal J. Zgud, M. Pacek Jak rozmrozić organizację?, Personel nr 13/14, 1-31 lipca

9 H.B. Karp The change leader, Pfeiffer, San Francisco 1996 B. Grouard, F.Meston Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces, Poltext, Warszawa 1997 L. Clarke Zarządzanie zmianą, Geberthner & Ska, Warszawa 1997 Sz. Kudła Otwórz swój umysł, Personel nr 6, marca 2003 Materiały szkoleniowe Centrum Szkoleniowego JET 9

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w oddziale Uczestnik szkolenia poznaje nowoczesny model zarządzania oddziałem oparty

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Ś W I Ę T O K R Z Y S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Oferta szkoleniowa Program Rozwoju Kadry Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

1. Zakres i cele projektu

1. Zakres i cele projektu Zarządzanie procesem obsługi Podniesienie jakości obsługi Słowa uczą, przykłady pociągają 1. Zakres i cele projektu Proces przygotowania i wdrożenia projektu szkolenia odbywa się według poniższego schematu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić trwałość wdrożenia zarządzania jakością w urzędzie? Przełożony jako coach

Jak zapewnić trwałość wdrożenia zarządzania jakością w urzędzie? Przełożony jako coach Jak zapewnić trwałość wdrożenia zarządzania jakością w urzędzie? Przełożony jako coach dr Jarosław Rubin Szkoła Zwycięskiego Coachingu Jak zapewnić trwałość wdrożenia zarządzania jakością w urzędzie? Jarosław

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach

Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach 10 lat doświadczenia w Polsce (i ponad 20) na świecie w prowadzeniu badań zaangażowania Największa baza danych porównawczych: 400 przebadanych organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania zespołem technicznym prowadzanego przez dr Annę Adamus - Matuszyńską. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI LUTY 2012 OCENIANE KOMPETENCJE KOMPETENCJA OPIS WYMAGANEGO POZIOMU Poziom oczekiwany ANALIZA/ SYNTEZA Rozpatruje sytuacje problemowe

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji (2 dni - 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: 22-23 czerwca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla coachów

Analiza Transakcyjna dla coachów Analiza Transakcyjna dla coachów Poznań Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza Transakcyjna to złożona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym i motywowanie do pracy (gra strategiczna). 2-dniowe warsztaty interaktywne połączone z grą strategiczną dla menedżerów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w zespole CEL SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia poznaje

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo