KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian"

Transkrypt

1 KIEROWNICY ROZMROŻENI, czyli jak przygotować liderów zmian Jakub Banasiak Autor jest konsultantem i trenerem w firmie JET Centrum Szkoleniowe sp. z o.o. Wydawać by się mogło, że każdy kierownik, który ma doświadczenie i na dodatek przeszedł w swoim życiu zawodowym różne szkolenie menedżerskie z komunikacji, coachingu czy asertywności powinien sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zmiana organizacyjna. W praktyce często okazuje się, że to zbyt mało. Dział personalny, a zwłaszcza komórka szkoleniowa firmy musi tak zaplanować rozwój menedżerów, by skuteczniej przeprowadzali swoje zespoły przez zmiany i byli agentami zmiany w tych grupach. Zadania, jakie czekają menadżera w obliczu zmiany w organizacji, warto skonfrontować z klasycznym już modelem K. Lewina: rozmrożenie zmiana zamrożenie. Przyjrzyjmy się, jakie zadania czekają menedżera na poszczególnych etapach tego procesu i które umiejętności odegrają tu kluczową rolę: ETAPY PROCESU WDRAŻANIA ZMIAN Etap rozmrażania - czyli odrzucenie starych sposobów działania i postrzegania rzeczywistości KLUCZOWE ZADANIA STOJĄCE PRZED SZEFEM Szefowie powinni wtedy: pomóc pracownikom zrozumieć i zaakceptować, że dotychczasowe sposoby działania już się nie sprawdzą i są niewystarczające; uświadomić pracownikom, jakie negatywne konsekwencje poniesie firma, jeśli się nic nie zmieni; intensywnie informować o tym, co i jak się zmieni, aby ludzie nie bali się nieznanego i by wiedzieli dokładnie o co KLUCZOWE NA TYM ETAPIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA Świadomość własnego stylu komunikowania i prowadzenia pracowników przez zmiany; Wiedza na temat zachowań ludzkich w procesie zmian; Sztuka przekonywania i wywierania wpływu; Umiejętność komunikowania i prezentowania; Zarządzanie 1

2 Etap zmiany - czyli pierwszy szok, pierwsze efekty i klarowanie się sytuacji chodzi; zagwarantować, że wszelkie istotne informacje pracownicy uzyskają nie z plotek, ale od swojego bezpośredniego przełożonego. Szefowie powinni wtedy: ciągle informować o faktach, aby ludzie wiedzieli, co się dzieje i czego można się spodziewać; pozwolić podwładnym wypowiadać się na temat zmian, rozmawiać z podwładnymi o ich odczuciach i obawach; pomóc osobom, które szczególnie się obawiają zmian, choć w zasadzie nie mają ku temu powodów; wyklarować sytuację z osobami wrogo nastawionymi, by nie nakręcały konfliktów; informować intensywnie pracowników o pierwszych sukcesach; wyrażać uznanie i podziękowania dla tych, dzięki którym udaje się wdrażać zmiany; przedstawiać w klarowny sposób kolejne kroki, które powinny już być łatwiejsze; wspierać nowe sposoby działania i zmiany, które zostały wprowadzone; nazywać po imieniu i piętnować stare odrzucone przez firmę zachowania i konfliktem; Asertywność w przekazywaniu kwestii nienegocjowalnych. Umiejętność komunikowania i prezentowania; Umiejętność motywowania w praktyce; Wyznaczanie celów i egzekwowanie ich realizacji; Udzielanie informacji zwrotnej autorom pierwszych sukcesów i tym, którzy nie chcą się podporządkować; Coaching wspierający, pomagający podwładnym sprostać nowym wyzwaniom i odnaleźć się w nowych realiach. 2

3 Etap zamrażania czyli stabilizowanie efektów zmiany sposoby działania, które są niekorzystne dla dokonujących się zmian. Szefowie powinni wtedy: sprawdzić, na ile zmiana rzeczywiście została osiągnięta; pokazywać wszystkim sukcesy, jakie osiągnięto; wyróżnić bohaterów zmian ; dopasować do nowego sposobu funkcjonowania wszelkie procedury, opisy stanowisk, zasady współpracy itd. Umiejętność komunikowania i prezentowania; Udzielanie informacji zwrotnej; Coaching wspierający, pomagający podwładnym sprostać nowym wyzwaniom i odnaleźć się w nowych realiach. W sytuacji modelowej firma przed wprowadzeniem zmian powołuje - poza grupą projektową (odpowiedzialną za całość wdrażanych zmian) - także zespoły wspierające na przykład zespół ds. wyników ekonomicznych, zespół ds. komunikacji, zespół ds. kształcenia. W praktyce jednak większość z tych zadań i ról spada na dział zarządzania zasobami ludzkimi. To właśnie ten dział, a głównie komórka ds. szkoleń, musi zaplanować i przeprowadzić cykl szkoleń wspomagających nie tylko rozwój wymaganych w nowej sytuacji kompetencji technicznych i operacyjnych, ale także doskonalenie niezbędnych w czasie zmian kompetencji menedżerskich. Wspomaganie szkoleniami Opracowując cykl szkoleń warto osadzić je od razu w realiach planowanych zmian. Angażujmy kierowników jako odbiorców tych szkoleń automatycznie w proces dopracowywania i wdrażania zmian. Planowane działania mogą przybrać na przykład następujący kształt: I Etap W wielu firmach, jako pierwszy krok, doskonale sprawdzają się tzw. warsztaty strategiczne, w czasie których uświadamia się menedżerom potrzebę zmian i wspólnie z nimi analizuje się szanse i zagrożenia dla projektu zmian. Przybierają one różne formy i nazwy, np. seminariów mobilizacyjnych. Interaktywna praca z wykorzystaniem analizy sił pola, SWOT, metaplanu i planowania scenariuszowego 3

4 pomaga kierownikom poczuć się współautorami projektu zmian, do których są przygotowywani. Intensywna otwarta komunikacja, dbałość o konstruktywizm przy jednoczesnym określeniu obszarów nienegocjowalnych - to przedsmak tego, co kierownicy ci powinni przeprowadzić ze swoimi ludźmi. Na zakończenie takich warsztatów zazwyczaj kierownicy proszeni są o szczegółowe określenie, co prawdopodobnie pomoże im przewodzić tej zmianie w swoim zespole, a z czym będą największe problemy. Jest to tym samym okazja, by spróbować dookreślić, w jakie umiejętności przede wszystkim trzeba będzie wyposażyć tychże szefów. Dodatkowo tego rodzaju warsztaty pomagają uświadomić kierownikom, jak ludzie reagują na zmiany i jak ważne jest to, co przed momentem przeprowadzono wobec nich rozmrażanie dotychczasowego status quo. Etap II Etap drugi to czas na szkolenie dla menedżerów uczące ich współpracy z własnym zespołem w czasie zmian. Najskuteczniejsze programy szkoleniowe zawierają tutaj następujące elementy: Testy i kwestionariusze pomagające uczestnikom rozpoznać własny styl komunikowania się z pracownikami i styl przewodzenia zmianom; Macierze postaw wobec zmian, dzięki którym kierownicy mogą bardziej wnikliwie i refleksyjnie ocenić własne postawy wobec zmian, ale przede wszystkim postawy swoich pracowników; Intensywne treningi prowadzenia rozmów z podwładnymi reprezentującymi różne postawy wobec zmian; Treningi prezentacji przed swoim zespołem i wygłaszania expose odnośnie wdrażanych zmian. PRZYKŁAD 1 Jeden z dyrektorów regionalnych ogólnopolskiej firmy świadczącej specjalistyczne usługi outsourcingowe wielokrotnie podkreślał, że długo nie mógł zrozumieć irracjonalnego zachowania przejmowanych przez jego firmę pracowników firmzleceniodawców. Starannie przygotowywane przez niego argumenty oraz przećwiczone w domu prezentacje i mowy nie odnosiły zamierzonego skutku. Dopiero uczestnictwo w szkoleniu dla wyższej kadry menedżerskiej przeprowadzone przed kolejnym projektem przejęcia dużej grupy pracowników pomogło zrozumieć źródła oporu przed zmianą i opracować skuteczny sposób argumentowania wobec osób pełnych obaw i wrogo nastawionych do nowego pracodawcy. 4

5 Z kolei szkolenia uczące coachingu, jako sposobu wspierania pracowników w odnalezieniu się w nowych realiach, dobrze jeśli będą skupiać się na takich niuansach jak: Monitorowanie działań podwładnego, by przyłapać go na pierwszych sukcesach; Faktyczne angażowanie pracownika do wypracowania nowego sposobu działania w czasie rozmowy coachingowej, tak by to, co zostało narzucone w trakcie dokonującej się zmiany było przez pracownika traktowane jako również owoc jego pracy; Faktyczne przetrenowanie w czasie rozmów coachingowych lub między rozmowami nowych sposobów działania, które ma wdrożyć podwładny (tak, by poczuł się w nowych sposobach działania jak najlepiej); Wyznaczanie na koniec każdej z rozmów coachingowych celów rozwojowych do osiągnięcia. Cele te mają pomóc pracownikowi krok po kroku oswoić się ze zmianą i nabyć kompetencji niezbędnych do efektywnego działania w nowych realiach. Jeśli szef jako coach wspierający pracownika w czasie zmian zaniedba wyznaczania i egzekwowania celów, da tym samym sygnał podwładnemu, że być może nie jest to tak istotne. Tym samym utrudni proces zamrażania. PRZYKŁAD 2 Aby zmaksymalizować efektywność zespołów handlowych, jeden z producentów branży artykułów papierniczych i biurowych zdecydował, by reprezentanci handlowi z jednego z kanałów sprzedaży, którzy do tej pory kontaktowali się jedynie z hurtowniami, sami zaczęli zbierać zamówienia ze sklepów. Było to istotne novum dla reprezentantów, gdyż do tej pory nie prowadzili oni faktycznej sprzedaży, a jedynie monitorowali w hurtowniach stopień realizacji postawionych tam celów i planów obrotów. Mimo spotkań szefów z reprezentantami i szkoleń z efektywnego zbierania zamówień reprezentanci przez wiele tygodni nie byli w stanie wdrożyć postulowanej zmiany. Twierdzili, że...jest to bez sensu, że się nie da, że zbieranie zamówień w proponowanym systemie to działanie, które nie przyniesie efektów. Dyrekcja powoli zaczęła się przychylać się do opinii z terenu, dopóki nie okazało się, że w jednym z regionów wreszcie pojawiły się rezultaty, ba, reprezentanci zaczęli z tygodnia na tydzień zdobywać coraz więcej zamówień ze sklepów. Źródłem sukcesu okazał się coaching: area manager tego rejonu, widząc opór i narzekanie swoich ludzi, tradycyjnie pojechał z nimi w teren, żeby rzeczywiście przyjrzeć się, co robią a czego nie robią jego ludzie. Prezentując na swoim przykładzie, skłaniając do spróbowania i omawiając z podwładnymi ich sposób działania menedżer ten w niespełna kilka tygodni pomógł swoim handlowcom odnaleźć się w nowych realiach i przyswoić nowe wymagania. 5

6 Oczywiście schemat i logika tychże rozmów coachingowych jest identyczna jak układ klasycznych rozmów rozwojowych, jednakże cel jest tutaj szerszy. Chodzi o to, by w czasie prowadzonych przez siebie rozmów coachingowych szef potrafił wychwycić pierwsze sukcesy w postępowaniu pracownika wg nowo wdrażanego modelu. Jeśli brak jest zauważalnej zmiany zgodnie z postulowanym przez firmę kierunkiem, szef w trakcie coachingu musi z podwładnym wypracować i przećwiczyć te sposoby działania, tak by zminimalizować opór pracownika wobec zmiany i zmniejszyć ryzyko wymówek, że podwładny nie wie, nie rozumie, nie jest w stanie. Tematem zasługującym na odrębne potraktowanie jest umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na swoich rozmówców. Chociaż umiejętność ta ma zastosowanie zarówno w coachingu, jak i we wspomnianych wcześniej rozmowach z podwładnymi reprezentującymi różne postawy wobec zmian, zazwyczaj rozwijana jest w czasie oddzielnego szkolenia. Dzieje się tak choćby ze względu na złożoność i objętość tematu. Aby szkolenie ze sztuki przekonywania w procesie zmian było jak najskuteczniejsze, tradycyjnie trzeba położyć nacisk na to, by uczestnicy odnosili omawiane umiejętności od razu do problemów, przed którymi stają w swojej pracy. Tak więc zazwyczaj na początku takich warsztatów uczestnicy wybierają sobie odbiorcę i szczegółowe zagadnienie, do którego będą chcieli tę osobę przekonać, a następnie w trakcie całego szkolenia uczą się strategii przekonywania odnosząc ją o razu do wybranego przez siebie realnego case u. Dzięki temu nie tylko uczą się w sposób bardzo praktyczny, ale też kończą szkolenie z gotowym scenariuszem, jak rozmawiać z wybranym Iksińskim i jak go przekonać do kluczowych kwestii. Szkoląc przyszłych agentów zmiany właśnie w ten sposób nie tylko rozwijamy ich kompetencje, ale rzeczywiście pomagamy im we wdrażaniu zmian. Widzą oni faktyczną przydatność działań komórki szkoleniowej i tym samym chętniej angażują się w przyszłości w podobne przedsięwzięcia. Etap III Ci, którzy wdrażali zmiany w swoich firmach wiedzą, że tak naprawdę nigdy nie da się przewidzieć wszystkich niuansów, źródeł oporu, potrzeb oraz możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Warto więc na bieżąco monitorować, czy mimo przeprowadzonych szkoleń szefowie dają sobie radę z wszystkimi pojawiającymi się problemami. Jest więc to czas bądź na szkolenia uzupełniające (często w formie krótkiego kilkugodzinnego warsztatu), bądź na wymianę doświadczeń i wzajemne nieformalne doradztwo: U mnie zadziałało w takim momencie to a to, pomyśl, może u Ciebie też to się sprawdzi w opisywanej przez 6

7 Ciebie sytuacji... Przy okazji tego typu spotkania wspierające (ustrukturyzowane i prowadzone przez moderatora) czy szkolenia follow up są dla kierowników wyraźnym sygnałem, że firma nie zostawiła ich samych z problemem. Jest to też jasny sygnał, że firma stara się monitorować proces zmiany i pilnuje jej logiki, ustalonych standardów oraz ma konkretne wymagania wobec szefów. PRZYKŁAD 3 Wiodący zachodni producent aparatów spawalniczych postanowił zintegrować działy badań i rozwoju, marketingu i produkcji w zespoły projektowe, stałe oraz powoływane w miarę potrzeby. Ustalono, że menedżerowie nie mają sztywnego zakresu zadań i obowiązków, ale prowadzą bądź monitorują pracę zespołów. Od tej pory produkcja rutynowa prowadzona jest przez dwa samodzielne zespoły pracownicze o zmiennym składzie, które ustalają harmonogramy, jedynie opierając się na planach produkcji jako wytycznych kierunkowych. O ile menedżerowie doskonale poradzili sobie ze zmianą kultury i decentralizacją, o tyle nie byli już w stanie skutecznie wspierać podwładnych w pracy zespołowej. Niezbędne były dodatkowe sesje szkoleniowe, zwłaszcza w zakresie motywowania zespołów i stymulowania wymiany wiedzy pomiędzy grupami, które wyrównały tę lukę kompetencyjną. Liderzy z drugiego szeregu... Szefowie nie zrobią wszystkiego sami. W wielu firmach czy działach w dalszym ciągu istnieje naturalny antagonizm: my pracownicy i oni szefowie. Pracownicy często chętniej słuchają i biorą pod uwagę zdanie swoich kolegów, nieformalnych opinionleaderów, niż góry. Dlatego tak ważne jest by nie tylko pozyskiwać tych liderów, ale też nauczyć ich aktywnego wspierania zmian w zespole. Najważniejszymi kompetencjami będą tu (podobnie jak i u kierowników): Zrozumienie procesu wprowadzania zmian i zjawisk towarzyszących zmianom; Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na współpracownikach (w tym umiejętność obrony i sprzedaży własnych pomysłów); A jeśli stawiamy na innowacyjność i aktywne kreowanie zmian przez samych pracowników umiejętność rozwiązywania problemów i przedstawiania swoich wariantów działania. 7

8 Więcej niż szkolenie Samo uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników, którzy mają być lokomotywami zmian wcale nie oznacza, że pracownicy ci będą zmotywowani do działania wg nauczanych wzorców. Ważne jest, by osoby te rzeczywiście czuły się motorami zmian i widziały, że firma i decydenci też ich tak postrzegają i pokładają w nich konkretne nadzieje. Jedną z form może być cykl warsztatów w stylu OPEN YOUR MIND, opisany szczegółowo w artykule Szymona Kudły Otwórz swój umysł ( Personel nr 6, marca 2003). Główne założenia, jakie poczyniono m.in. w tamtym projekcie, adresowanym do grupy starannie wybranych handlowców, zarządzających dodatkowo małymi zespołami sprzedażowymi zasadzały się na: dowartościowaniu uczestników, zaangażowaniu we wspólną sprawę, kreowaniu poczucia szczególnej misji, zachęcie do inicjowania zmian i innowacji przekonaniu o życzliwym, udowodnionym zainteresowaniu i wsparciu przełożonych. Uczestnicy tego rodzaju programów szkoleniowych nie tylko uczą się, jak efektywnie działać w czasie zmian, jak wspierać zmiany, jak inicjować własne innowacje, ale też mają od razu (w czasie warsztatów) okazję do wypracowywania rozwiązań, proponowania zmian, wzajemnego przekonywania się do swoich pomysłów, budowania koalicji i planowania sposobu wdrażania zgłaszanych sugestii. Jednakże i tutaj punktem wyjścia musi być przemodelowanie sposobu myślenia pracowników o obecnym sposobie funkcjonowania. We wspomnianym programie Open Your Mind osiągnięto ten cel poprzez prowadzona przez samych uczestników analizę SWOT obecnego stanu oraz rozbudowane planowanie scenariuszowe, pokazujące konsekwencje pozostania przy dotychczasowym sposobie działania. Przyszli nieformalni liderzy i kreatorzy zmian najpierw muszą uświadomić sobie obecny stan oraz konieczność pilnego reagowania. Dopiero wtedy pojawia się prawdziwa motywacja. Tak więc rozmrożenie to nie tylko pierwszy etap zasadniczych zmian, ale także pierwszy krok do przygotowania i przeszkolenia liderów tych zmian. Artykuł ukazał się w Personelu, numer 13/14/2003 Bibliografia A. Góralczyk Zmierzch produkcyjnej klasyki. Zmiana ale jaka, CXO, XI 2001, portal J. Zgud, M. Pacek Jak rozmrozić organizację?, Personel nr 13/14, 1-31 lipca

9 H.B. Karp The change leader, Pfeiffer, San Francisco 1996 B. Grouard, F.Meston Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces, Poltext, Warszawa 1997 L. Clarke Zarządzanie zmianą, Geberthner & Ska, Warszawa 1997 Sz. Kudła Otwórz swój umysł, Personel nr 6, marca 2003 Materiały szkoleniowe Centrum Szkoleniowego JET 9

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku Szymon Kudła Autor jest prezesem zarządu i konsultantem w firmie JET Centrum Szkoleniowe sp.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Joseph Grenny, David Maxfield, Andrew Shimberg Podejście Roku do Zarządzania Zmianą (The Change Management Approach of the Year), według Sloan Management Review, wydawanego

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo