DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT"

Transkrypt

1 MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres ] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji PPnr10 w Radomsku

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Charakterystyka placówki oraz badanej grupy 4. Diagnoza rozwoju fizycznego 5. Charakterystyka wad postawy występujących w badanej grupie 6. Charakterystyka rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych według obowiązujących norm centylowych 7. Zalecenia dla rodziców i nauczycieli 8. Bibliografia 9. Aneksy 2

3 1. Wstęp Rozwój fizyczny dziecka jest ważnym elementem procesu kształcenia, wychowania i nauczania. Z literatury wynika, że rozwój ten na etapie wychowania przedszkolnego jest w dużej mierze zaburzony. Prawidłowy rozwój fizyczny i poziom sprawności psychomotorycznych, jest wyznacznikiem zdrowia u dzieci. Stanowi on wartość, o którą trzeba dbać i modyfikować, szczególnie w wieku przedszkolnym. Edukacja zdrowotno-ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu zapewnienie im harmonijnego rozwoju psychofizycznego, dostarczenie niezbędnych wiadomości i umiejętności służących zdrowiu i sprawności fizycznej, nauczenie współdziałania w zespole oraz przygotowanie do samodzielnego planowania własnej aktywności fizycznej. Dużym znaczeniem dla racjonalnego kierowania procesem wychowania fizycznego dzieci jest właściwa diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego. Na tej podstawie można prognozować możliwości rozwojowe dziecka. Im wcześniej zostanie dokonana, tym łatwiej i celniej można sterować procesem rozwoju dzieci. Diagnoza ta, to rozpoznanie zastanego stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych, dokonana na podstawie objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości rozwojowych występujących u badanych. 3

4 2. Cele pracy Intencją mojej pracy było zbadanie rozwoju fizycznego dzieci w wieku 5-lat oraz określenie jaki jest poziom występowania u nich zaburzeń rozwojowych. Przeprowadzona diagnoza rozwoju fizycznego, ma za zadanie uświadomienie rodzicom dzieci, dzieciom oraz kadrze pedagogicznej, jaki jest poziom rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, skali występowania zaburzeń statyki ciała i wad kończyn dolnych badanych dzieci. Celem projektu jest podjęcie działań profilaktycznych, ukierunkowanych na zniwelowanie istniejących zaburzeń układu ruchu i statyki kończyn ruchu oraz wykształcenie nawyku prawidłowej postawy ciała u dzieci 5-letnich. W celu profilaktyki w diagnozie znajdują się zalecenia dla rodziców i nauczycieli placówki, do podjęcia działań kompensacyjno-korekcyjnych. 4

5 3. Charakterystyka placówki i badanej grupy dzieci Przedszkole położone jest z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku, posiada duży ogród zabaw, dobrze wyposażony w sprzęty do zabaw terenowych. Przedszkole posiada 5 przestronnych i słonecznych sal, znakomicie wyposażonych w pomoce do zajęć i zabaw ruchowych oraz zabawki i kąciki zabaw, co pozwala dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i aktywność ruchową. Sprzęty i kąciki zabaw dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. W ogrodzie przedszkolnym znajdują się wydzielone miejsca do zabaw ruchowych i do wypoczynku dzieci. Badana grupa dzieci to 5-latki. Grupa liczy 19 dzieci, w tym 9-ciu chłopców i 11- dziewczynek. Są to dzieci w wieku 5 lat. Dzieci te znają się bardzo dobrze i są dosyć mocno związane emocjonalnie, ponieważ przebywają ze sobą w przedszkolu już trzeci rok. Badane dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i innych, uczą się współdziałania w zespole, dokonywania wyborów i dostrzegania różnych rozwiązań. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają swoje doświadczenia, umiejętności i sprawności. Obserwuje się u nich szybki rozwój cech motorycznych takich jak : siła, zwinność, zręczność i wytrzymałość. Cechuje ich wzmożona ruchliwość i duże zapotrzebowanie na tenże ruch. Równomiernie z motoryką kształtują się takie cechy psychiczne jak : pojętność, pamięć, odwaga, ambicje itp. Dają się zaobserwować również, różnice w rozwoju motorycznym, występujące ze względu na płeć. 5

6 Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przedszkolnych przebiega nierównomiernie, skokowo, w cyklach dwuletnich. Można wyróżnić dwa etapy : są to trzy- i czterolatki oraz pięcio - i sześciolatki. 6

7 4. Diagnoza rozwoju fizycznego dzieci 5-letnich W rozwoju fizycznym dzieci w wieku 4-5 lat zachodzą istotne zmiany ilościowe i jakościowe, przejawiające się we wzrastaniu, różnicowaniu oraz dojrzewaniu poszczególnych układów i narządów. Nasilenie tych zmian występuje między 4-5 tym rokiem życia dziecka i nazwane zostało :,,skokiem rozwojowym. Okres ten cechuje się: intensywnym wzrostem dzieci i zmianami w proporcjach ciała (budowa ciała staje się bardziej smukła) następuje wydłużenie kończyn i szyi, lecz wielkość głowy nadal pozostaje taka sama występują również przemiany morfologiczno-fizjologiczne w układzie ruchowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym i nerwowym kościec krzepnie, przekształca się w tkankę kostną (proces osyfikacji), wzrasta jej elastyczność i wytrzymałość mięśnie szkieletowe krzepną, a układ mięśniowy traci podściółkę tłuszczową na rzecz masy mięśni (wytrzymałość, większy wysiłek) serce rozrasta się i rozbudowują naczynia włosowate płuca powiększają swoją pojemność (pełniejszy oddech, ekonomiczne oddychanie i lepsze dotlenienie organizmu) układ nerwowy pełni funkcję koordynatora działalności wszystkich układów i narządów. Stopniowo dojrzewają poszczególne pola i warstwy kory mózgowej. Szybciej rozwija się móżdżek, który zawiaduje koordynacją ruchów, równowagą ciała, reguluje napięcie mięśni. 7

8 Właściwa ocena rozwoju fizycznego dziecka powinna być oparta na wieku rozwojowym, gdyż tylko w przypadku znajomości wieku rozwojowego dziecka, możemy określić, czy jest ono rozwojowo (biologicznie) młodsze lub starsze, niż by wynikało z jego wieku kalendarzowego. Wiek rozwojowy zatem jest miarą biologicznej dojrzałości organizmu tj. stopnia zaawansowania w rozwój niektórych cech lub układów danego ustroju. Ocena wieku rozwojowego osobnika, sprowadza się zwykle do podania czasu, w którym wystąpiło zjawisko przyjęte jako kryterium oceny wieku rozwojowego. Oceniamy tu stopień zaawansowania czyli przyspieszenia lub opóźnienia danej właściwości biologicznej badanego dziecka. Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego. 1. Pomiar wysokości ciała. 2. Pomiar ciężaru ciała. 3. Pomiar obwodów. 4. Pomiar fałdów tłuszczowo-skórnych. 5. Pomiary fizjologiczne: (właściwości funkcjonalnych układów krążenia i oddychania), tj.: - pomiar rytmu oddechowego (amplituda oddechowa) - pomiar wydolności rytmu serca - pomiar rytmu tętna - pomiar wydolności pracy serca - pomiar ciśnienia tętniczego krwi Normy i metody oceny rozwoju fizycznego: 1. Tabele norm wzrostu i ciężaru. 2. Siatki centylowe. 3. Siatki do oceny tempa i harmonijności rozwoju. 4. Ocena rozwoju na tle cech rodziców. 5. Wskaźniki proporcji. 6. Przewidywanie ostatecznej wysokości. 8

9 Tempo rozwoju dziecka jest często zależne od predyspozycji odziedziczonych po swoich rodzicach. Na to dziedziczenie składają się też warunki środowiskowe w jakich dziecko przebywa i wzrasta. 9

10 5. Charakterystyka wad postawy badanej grupy Postawa wadliwa to taki stan, w którym nastąpiło zdeformowanie kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy lub kończyn dolnych. Cechuje się ona: 1. Głową wysuniętą do przodu lub pochyloną w bok 2. Klatką piersiową płaską, zapadniętą lub zniekształconą, barkami wysuniętymi do przodu 3. Brzuchem wypukłym, wysuniętym do przodu lub zwiotczałym, obwisłym 4. Plecami zgarbionymi, zaokrąglonymi, miednicą posiadającą zbyt duże nachylenie co łącznie daje silne wygięcie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej 5. Stopami płaskimi Nieprawidłowości postawy ciała są najczęstszą przyczyną różnego rodzaju dysfunkcji zdrowotnych, które są uwarunkowane: 1. Dynamicznie rozwijającą się cywilizacją, powodującą ograniczenie aktywności ruchowej człowieka. 2. Sedenteryjnym trybem życia, który powoduje powstawanie zmian przeciążeniowych układu ruchu, gorsze samopoczucie psychiczne i zmniejszenie sprawności fizycznej. 3. Zniekształcaniem się narządów ruchu w postaci wad postawy ciała, skolioz, wad kończyn dolnych. 4. Uwarunkowania środowiskowe, hipokinezja i inne. Prawidłowa postawa ciała to przestrzenny, trójwymiarowy układ poszczególnych części ciała w pozycji stojącej.postawę ciała należy traktować jako indywidualny sposób,,trzymania się osobnika, uwarunkowany nawykiem ruchowym, podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz jego działalnością. 10

11 Postawa ciała jest uzależniona od: - architektury kostno-stawowej - krzywizn kręgosłupa, które kształtują się w ciągu całego rozwoju dziecka - różnych proporcji ciała w różnych okresach życia - różnego układu segmentalnych środków ciężkości - zmienności postawy w ciągu dnia pod wpływem zmęczenia i stanów psychicznych Prawidłowa postawa to taki układ ciała, który jest najczęściej spotykany w populacji osób zdrowych w danym okresie ontogenezy, zapewniający optymalną wydolność statodynamiczną i odpowiednie warunki do funkcjonowania wszystkich narządów i układów. Prawidłowa postawa zależy od : - prawidłowego ukształtowania układu kostno-więzadłowego - dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego - sprawnie działającego układu nerwowego Cechy prawidłowej postawy : 1.Głowa prosto w osi ciała. 2. Barki na jednym poziomie. 3. Łopatki ściągnięte. 4. Miednica ustawiona symetrycznie. 5. Brzuch lekko wciągnięty. 6. Pośladki napięte. 7. Nogi ustawione równolegle, wyprostowane w stawach. 8. Stopy prawidłowo ustawione i obciążone. 9. Ręce ułożone swobodnie wzdłuż ciała. Błędy postawy, są odmienne od przyjętych za prawidłowe kształty lub ukształtowania poszczególnych części ciała. Polegają one na wyraźnym zwiększeniu lub zmniejszeniu ich fizjologicznego wygięcia, uwypuklenia czy odchylenia w stosunku do pionu i 11

12 poziomu. Są one najczęściej objawem nawykowego sposobu,,trzyma się, dające się świadomie, doraźnie zredukować napięciem mięśni. Wady postawy to niewłaściwe usytuowanie lub kształt części ciała, utrwalone lub powstałe na podłożu patologicznym. Wady postawy to inaczej błędy postawy utrwalone, wymagające postępowania korekcyjnego. To reflektoryczne, cofające się po ustąpieniu bólu, obarczające ustawienie ciała. Wrodzone lub nabyte, deformujące sylwetkę. To zniekształcenia ciała, wymagające kinezjoterapii, lub zachowawczo nieodwracalne. Przyczyny powstawania wad postawy ciała : - czynniki fizjologiczne (nawyk przyjmowania nieprawidłowej postawy, zaburzenia czucia głębokiego) - czynniki morfologiczne (powstawanie dystonii mięśniowej w obrębie kręgosłupa) - czynniki środowiskowe (nieunormowany tryb życia, złe warunki higieniczne i bytowe, nie przebywanie na świeżym powietrzu, brak ćwiczeń ruchowych, przyjmowanie jednorodnych i długotrwałych pozycji, niedostosowane ławki, zbyt ciężkie tornistry) Wady postawy występujące w płaszczyźnie strzałkowej: - plecy okrągłe( głowa wysunięta do przodu-opuszczona, barki opuszczone i wysunięte ku przodowi, łopatki odstające, rozsunięte, klatka piersiowa zapadnięta, ogólnie sylwetka pochylona ku przodowi, kończyny górne i dolne lekko ugięte) - plecy wklęsłe (zwiększone wygięcie kręgosłupa ku przodowi w odcinku lędźwiowym i zmniejszenie kifozy piersiowej, zwiększenie przodopochylenia miednicy, dość często wyst. tzw.,,obwisły brzuch, uwypuklone pośladki) - plecy wklęsło-okrągłe(nadmierne pogłębienie dwu podstawowych krzywizn kręgosłupa spowodowane przodopochylenem miednicy) 12

13 - plecy płaskie(brak fizjologicznych wygięć kręgosłupa, zmniejszenie przodopochylenia miednicy, klatka piersiowa płaska, barki opuszczone i wysunięte do przodu, zmniejszona ruchomość i pojemność klatki piersiowej) Wady postawy w płaszczyźnie czołowej: - boczne skrzywienie kręgosłupa; skolioza (jest to odchylenie od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej) Najczęściej skoliozy dzieli się na: - skoliozy strukturalne,w których stwierdza się utrwalone zmiany w budowie kręgosłupa - czynnościowe, w których nie stwierdza się utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa Wady kończyn dolnych: - kolana szpotawe (w tej wadzie oś podudzia z osią uda tworzą kąt otwarty do wewnątrz) - kolana koślawe (tutaj oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz) - płaskostopie (jest to proces stopniowego obniżania się podłużnego sklepienia stopy na skutek jej niewydolności statyczno-dynamicznej) - stopy płasko-koślawe (pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się o podłoże brzegiem przyśrodkowym) - stopa szpotawa (jest odwrotnością stopy płasko-koślawej) - stopa wydrążona (polega na pogłębieniu wydrążenia stopy w odcinku między guzem piętowym a głowami kości śródstopia i równoczesnym skróceniu tego odcinka) Rozpoznanie błędów i wad postawy ciała. 1. Badanie u specjalisty (lekarz ortopeda) 2. Badanie w placówce oświatowej (nauczyciel gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej) 13

14 3. Badanie w domu (samoocena postawy, metoda wzrokowa, planktokonturografia) Metody oceny postawy ciała: -płaszczyzna czołowa (zdjęcie rentgenowskie, badanie wzrokowe, test Adamsona) -płaszczyzna strzałkowa (wzrokowa ocena wybranych elementów postawy, wykrywanie przykurczy) Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowych postaw: 1. Nauczyć się i utrwalić prawidłowe wzorce wykonywania podstawowych ruchów. 2. Nauczyć się praktycznie stosować prawidłowe ruchy podczas codziennego życia. 3. Usunąć z codziennego życia przedmioty i sprzęty wymuszające ruchy przeciążeniowe. 4. Nauczyć się prawidłowych form i sposobów wypoczynku i rekreacji. 5. Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała i utrzymywanie jej w życiu codziennym. 6. Racjonalne odżywianie. 7. Uprawianie ruchu. 8. Prawidłowy sen. 14

15 6. Charakterystyka rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych wg. obowiązujących norm centylowych. Tabela 1. Masa badanych dzieci w ujęciu statystycznym dziewczynki. Lp. Grupa badana Wiek Masa ciała Kg /centyle Masa ciała -powyżej normy Masa ciała -poniżej normy 1. NK. 5lat 16,8 / 25 pon.normy I 2. MS. 6lat 19,5 / 25 NORMA NORMA I 3. AT. 6lat 14,6 / 3 I niedobór niedobór 4. NG. 6lat 20,0 / 25 I NORMA NORMA 5. NS. 6lat 23,1 / 50 i NORMA NORMA 6. JM.. 6lat 27,7 / 90 I tend.do tend.do nadw. nadw. 7. JN. 6lat 19,3 / pon.normy I 8. OG. 5lat 15,3 / 5 I niedobór 9. OZ. 6lat 19,o / 25 NORMA NORMA I 10. KJ. 6lat 21,2 / 50 NORMA NORMA 11. WK. 6lat 15,5 / 5 I niedobór data badania:

16 Badana grupa to: dziewczynki w wieku przedszkolnym, wybrane losowo z dwóch grup dzieci 5-letnich, uczęszczających do PP 10 w Radomsku. Według przeprowadzonych badań ( tab. 1.) można stwierdzić, że badana grupa dziewczynek w większości osiągnęła wiek 6-ciu lat kalendarzowych. Tylko dwie dziewczynki mają po 5 lat kalendarzowych. Znajomość wieku kalendarzowego jest bowiem punktem wyjścia przy ocenie poziomu rozwoju badanych dzieci. Do obliczenia wieku kalendarzowego jest potrzebna data badania dziecka oraz data urodzenia dziecka. Natomiast wiek kalendarzowy nie jest i nie może być miarą dojrzałości biologicznej badanych dzieci, świadczą o tym zamieszczone w tabeli wyniki. Wiek biologiczny dziecka to stopień jego zaawansowania w rozwoju, a więc jest to stan dojrzałości poszczególnych układów w kolejnych etapach rozwoju osobniczego. Na przykład jest to procent osiągniętych w danym momencie życia wymiarów ciała, wagi ciała, stopnia skostnienia układu kostnego itp. Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytanie:,,czy rozwój fizyczny naszego dziecka przebiega prawidłowo?, musimy mieć punkt odniesienia. W tym celu wyniki pomiarów należy nanieść na siatkę centylową. Mówiąc prościej na wykres pokazujący jak z upływem czasu, zmienia się określona cecha u dziecka (np. wzrost, waga). Umożliwi to nam dokonać ocenę, czy dziecko prawidłowo przybiera na wadze i ma wzrost odpowiedni do swojego wieku. Należy jednak zaznaczyć, iż siatki centylowe różnią się od siebie w zależności od płci (są inne dla chłopców i dziewczynek). Dotyczą także odmiennych parametrów określających budowę dziecka, co do masy ciała, wzrostu, obwodu głowy itp. Ponieważ tempo rozwoju dzieci zmienia się na przestrzeni kolejnych pokoleń, tak więc krzywe centylowe są co pewien czas uaktualniane, aby jak najlepiej odzwierciedlić aktualne tempo rozwoju. Na siatce centylowej należy określić miejsce przecięcia się linii pionowych i poziomych (tj. wiek kalendarzowy i wzrost dziecka). Miejsce to znajduje się w granicach określonego centyla. Warto podkreślić, że jedynie wynik poniżej 5-go centyla(przekroczenie dolnej granicy normy) oraz powyżej 95 centyla (przekroczenie górnej granicy normy), są powodem do niepokoju i mogą sugerować istnienie zaburzeń w rozwoju fizycznym dziecka. W pozostałych przypadkach najczęściej mamy do czynienia z dziećmi zdrowymi. Jakkolwiek 16

17 wymagającymi specjalnej uwagi oraz ewentualnej konsultacji lekarza(np. wartości poniżej 10-go i powyżej 90-go centyla). Interpretacja siatki centylowej: - powyżej 95-go centyla (otyłość) - pomiędzy centyli (nadmiar masy ciała) - pomiędzy centyli (tendencja do nadmiaru masy ciała) - pomiędzy centyli (wartości przeciętne, prawidłowe) - pomiędzy centyli (tendencja do niedoboru) - poniżej 5 centyli (wychudzenie) Według dokładnej analizy badań (tab. 1.) dowiadujemy się, że normę rozwojową osiągnęło pięcioro badanych dziewczynek ( MS. OZ. NG. KJ. NS. ),świadczy o tym wykres (Ryc.2.) Wg. wykresu normę stanowi przedział od 25 do 75 centyla. Pozostałe dwie badane dziewczynki (NK. JN.) znajdują się lekko poniżej normy rozwojowej, świadczy o tym położenie w przedziale poniżej 25-tego centyla. Badane dziewczynki, których wyniki pokazują położenie poniżej 5-go centyla świadczą o niedoborze rozwojowym. Jest to aż 3-oje dzieci. Jedna z badanych dziewczynek znajduje się powyżej 90 centyla, występuje u niej tendencja do nadwagi. W ostatecznym rozliczeniu badań : 45% badanych osiągnęło prawidłowy rozwój fizyczny, 18% jest poniżej normy rozwojowej i aż 27% stanowią dzieci z niedoborem rozwoju fizycznego. 9% badanych, to dziecko z tendencją do nadwagi. Ci ostatni, powinni poddać się konsultacji lekarskiej. 17

18 18

19 Tabela 2. Wysokość badanych dzieci w ujęciu statystycznym dziewczynki. Lp. Grupa Badana Wiek Wysokość ciała Cm /centyle Wys.ciała poniżej normy Wys.ciała powyżej normy 1. NK. 5lat 109 / 25 I NRMA NORMA 2. MS. 6lat 118 / 25 I NORMA NORMA 3. AT. 6lat 104 / 5 I niedobór NG. 6lat 115 / 25 NORMA NORMA I 5. NS. 6lat 116 / 50 NORMA NORMA 6. JM. 6lat 123 / 90 I wys.rosłość wys.rosłość 7. JN. 6lat 117,5 / 50 I NORMA NORMA 8. OG. 5lat 108 / 25 NORMA NORMA I 9. OZ. 6lat 110 / 10 pon.normy I 10. KJ. 6lat 114 / 25 NORMA NORMA I 11. WK. 6lat 111 / 10 pon.normy I data badania: Grupa badanych - jak wyżej. 19

20 Mimo, że większość rodziców zdaje sobie sprawę, że wzrost jest ważnym czynnikiem świadczącym o właściwym rozwoju malucha, to jednak 44% rodziców przeprowadza pomiary nieregularnie, a co dziesiąty rodzic w ogóle nie mierzy dziecka. Oczywiście nie ma potrzeby stresować dzieci i dokonywać pomiarów zbyt często. Za optymalny okres, który pozwala w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości, przyjmuje się dwa tygodnie maksymalnie do miesiąca (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Analizując wykres badań (ryc. 4.), aż 7-ro badanych znajduje się w granicach normy rozwojowej. 2-wie dziewczynki znajdują się poniżej normy, oraz 2-wie z tendencją do niskorosłości. W ostatecznym rozliczeniu : 64% badanych osiągnęło prawidłowy rozwój fizyczny. 18% - stanowią dzieci z przedziału : powyżej i poniżej normy, czyli z lekkim odchyleniem od normy rozwojowej. 18% - to dzieci w przedziale niedoboru rozwojowego tj. przedział między 10 5 centylem. Dzieci te powinny zgłosić się na konsultację do lekarza. Tabela 3. Masa badanych dzieci w ujęciu statystycznym chłopcy. Lp. Grupa badana Wiek Masa ciała Kg / centyle Masa ciała pon.normy Masa ciała pow.normy 1. M Z. 5lat 18,1 / 25 I NORMA NORMA 2. A W. 6lat 18,o / 5 niedobór niedobór 3. K S. 6lat 21,3 / 25 I NORMA NORMA 4. P D. 6lat 24,7 / 50 I NORMA NORMA 5. S M. 6lat 27,4 / 75 I pow.normy 6. K Ś. 6lat 19,8 / 10 niedobór niedobór 7. N G. 6lat 20,8 / 25 I pon.normy N S. 6lat 23,1 / 25 I NORMA NORMA 9. J M. 6lat 27,7 / 75 I pow.normy Data badania:

21 Badana grupa: to chłopcy wybrani losowo z grup dzieci 5-letnich, uczęszczających do PP 10 w Radomsku. Po analizie badań ( Tab. 3.), dowiadujemy się,że 4-ro dzieci spośród badanej grupy osiągnęło prawidłowy rozwój fizyczny. 2-oje dzieci znajduje się powyżej normy rozwojowej oraz 1 chłopiec poniżej normy rozwojowej. Natomiast 2 chłopców osiągnęło niedobór masy wagowej. Oglądając wykres (Ryc.2.), można zauważyć, iż norma rozwojowa mieści się między centylem. Normę tę osiągnęło 44% spośród badanych. Powyżej normy rozwojowej jest 22% badanych, a 11% klasyfikuje się poniżej normy. 22% - to dzieci z niedoborem rozwojowym, które powinny skonsultować się z lekarzem. Tabela 4. Wzrost badanych dzieci w ujęciu statystycznym chłopcy. Lp. Grupa Wiek Wysokość ciała Wysokość ciała Wysokość ciała badana cm / centyle pon.normy pow.normy 1. M Z. 5lat 110 / 25 I NORMA NORMA 2. A W. 6lat 110 / 5 I niedobór niedobór 3. K S. 6lat 110 / 5 I niedobór niedobór 4. P D. 6lat 122 / 75 I NORMA NORMA 5. S M. 5lat 118 / 90 I pow.normy 6. K Ś. 6lat 111 / 10 I Niedobór niedobór 7. N G. 6lat 115 / 25 I pon.normy N S. 6lat 116 / 25 I NORMA NORMA 9. J M. 6lat 123 / 75 I pow.normy data badania: Badana grupa: jak wyżej. Wzrost badanych (wg.tab.4.), klasyfikuje się następująco : 3 chłopców osiągnęło normę rozwojową, 2 chłopców znajduje się powyżej normy i 3 poniżej normy ze wskazaniem na niedobór wagowy. 21

22 Analizując Ryc.3.,należy podkreślić że norma mieści się pomiędzy 25 a 75 centylem i osiągnęło ją 33% badanych. Poniżej 25-go centyla jest aż 4-ro dzieci, w tym: 11% jest poniżej normy, 33% osiągnęło niedobór wskazujący na nisko rosłość. Chłopcy z przedziału powyżej normy stanowią 22% badanych. Dzieci z niedoborami wzrostu wymagają konsultacji lekarskiej. 22

23 Tabela 5. Postawy wadliwe występujące w badanej grupie dziewczynki. Lp. Badana Wiek Wystąpienie Grupa określonej wady postawy 1. N K. 5lat M S. 6lat Płaskostopie 3. A T. 6lat N G. 6lat N S. 6lat Płaskostopie 6. J M. 6lat J N. 6lat Koślawe kolana 8. O G. 5lat O Z. 6lat Plecy okrągłe 10. K J. 6lat W K. 6lat Na podstawie przeprowadzonych badań postawy ciała (Tab. 5), w badanej grupie dziewczynek odnotowano wystąpienie w dwóch przypadkach płaskostopia oraz kolana koślawe i plecy okrągłe. Do wykrycia powyższych wad postawy,wykorzystane zostały następujące metody oceny postawy ciała (wzrokowa ocena sylwetki): - Metoda sylwetkowa Wolańskiego - Typologia postaw wg Staffela - Oględziny ortopedyczne - Test punktowy Wolańskiego (wzrokowa analiza poszczególnych elementów ciała) 23

24 Tabela 6. Postawy wadliwe występujące w danej grupie chłopcy. Lp. Grupa badana Wiek Wystąpienie określonej Wady postawy 1. M Z. Płaskostopie 2. A W. 6lat K S. 6lat Plecy okrągłe 4. P D. 6lat S M. 6lat K Ś. 6lat N G. 6lat Płaskostopie 8. N S. 6lat J M. 6lat Na podstawie powyższych badań (Tab. 6), dotyczących postaw wadliwych u chłopców odnotowane zostało wystąpienie w dwóch przypadkach płaskostopia i w jednym przypadku pojawiły się plecy okrągłe. Wady te zostały wykryte podczas badania Metodą sylwetkową Wolańskiego, Testu punktowego Wolańskiego oraz na podstawie oględzin ortopedycznych i Typologii postaw wg Staffela. 24

25 METODY OCENY POSTAWY CIAŁA Metoda sylwetkowa Wolańskiego, w której autor wyodrębnia trzy typy postawy ciała (K- ki fotyczny, L- LORDOTYCZNY, R- równoważny), biorąc pod uwagę krzywizny kręgosłupa. Typologia postaw wg Staffela: (postawa normalna, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe) Oględziny ortopedyczne : metody oparte na kryteriach linii pionowych i poziomych, dzięki którym można wnioskować czy poszczególne elementy ciała są na tym samym poziomie. Test punktowy Wolańskiego: to obserwacja wybranych elementów budowy i postawy ciała i przydziale punktów karnych od 0-2, za odchylenia poszczególnych elementów ciała od postawy prawidłowej. Test ten zawiera VIII punktów: (ustawienie głowy, barków, klatki piersiowej, łopatek, kręgosłupa, brzucha, kolan, wysklepienia stóp). POSTĘPOWANIE KOREKCYJNE Podstawą właściwego postępowania korekcyjnego jest wczesne rozpoczęcie ćwiczeń, czyli wtedy gdy zmiany mają charakter czynnościowy nieutrwalony. Praca ma mieć charakter wybiórczy, z właściwą partią mięśni, z maksymalną korekcją odcinkową. Przed przystąpieniem do korekcji należy bezwzględnie wyeliminować szkodliwe działanie warunków zewnętrznych (tzw. czynnik środowiska),a także szkodliwego czynnika morfologicznego (np. przykurcze w stawach) oraz czynniki fizjologiczne (nawyk nieprawidłowej postawy). Działania profilaktyczne i korekcyjne powinny być: całodobowe; obejmować wszystkie sytuacje mające wpływ na kształtowanie postawy; trwać tak długo, aby nastąpił proces korekcji i utrwalania uzyskanych efektów poprawy 25

26 W całym postępowaniu korekcyjnym należy wyróżnić 3 okresy: 1. Dokładne badanie i zapoznanie się z odchyleniami w postawie ciała; uświadomienie i przekonanie dziecka o jego niewłaściwej postawie; nauka wyczucia właściwej postawy w miejscu i w ruchu; likwidowanie przykurczów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy; przywrócenie prawidłowych zakresów ruchów stawach; usuwanie czynników zewnętrznych wpływających na postawę. 2. Wygaszanie odruchu nieprawidłowej postawy; koordynacja oddechu z ćwiczeniami; korekcja kręgosłupa; wzmacnianie mięśni posturalnych; wzmacnianie mięśni grzbietu, które należy rozpocząć od warstwy najgłębszej, stopniowo przechodząc do powierzchniowej warstwy; ćwiczenia elongacyjne; wyrabianie nawyku prawidłowej postawy. 3. Doskonalenie nawyku prawidłowej postawy poprzez egzekwowanie jej w domu, w szkole na lekcjach i zajęciach korekcyjnych; autokorekcja; kształtowanie zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej. Przy planowaniu rocznego cyklu korekcyjnego należy stopniowo przechodzić od pozycji odciążających do obciążających; od niskich do wysokich; od podparcia wielopunktowego do jednopunktowego. 26

27 7. Zalecenia dla rodziców i dla nauczycieli Wiek przedszkolny to potoczna nazwa okresu w życiu dziecka, poprzedzającego rozpoczęcie nauki szkolnej. W polskiej psychologii za ten wiek uważany jest okres od 3 7 roku życia. W rozwoju dzieci następują wówczas zmiany. E. Hurlock twierdzi, że sekwencje zmian zachodzących w rozwoju dziecka można przewidzieć. Rozwój właściwości fizycznych i psychicznych jest ciągły, lecz nigdy nie jest taki sam dla całego organizmu. Typowe dla danego wieku właściwości i ogólnie przyjęte prawidłowości mogą ulegać zmianie, w procesie rozwoju określane jako fazy wywierające wpływ na stany następne, zmieniają je. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój działalności dziecka, jego aktywności twórczej, a dziecko nabywa coraz bardziej złożonych form zachowania. Wiąże się to z szybkim tempem rozwoju fizycznego, jaki występuje w tym okresie. W poszczególnych latach okresu przedszkolnego przyrost wzrostu jest nierównomierny. Najszybciej rośnie między 5-tym a 6-tym rokiem życia. Zmieniają się proporcje ciała, sylwetka staje się bardziej proporcjonalna. Wydłużają się nogi, dzięki zmniejszającej się ilości tkanki tłuszczowej, dziecko smukleje. Kości i mięśnie rosną szybko, wzrasta siła mięśni i sprawność neuromotoryczna. w dalszym ciągu jednak słabe są więzadła, co bywa przyczyną występowania urazów i wad postawy, zwłaszcza skrzywień kręgosłupa. Toteż wskazane jest dokonanie, na początku roku szkolnego badań dotyczących oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci. Jest ono nieodzowne dla właściwego planowania zajęć, trafnego doboru ćwiczeń, dostrzeżenia dzieci z deficytami i udzielenia im pomocy, poprzez indywidualizację zadań, a także do poinformowania rodziców o sytuacji dziecka, względem grupy rówieśniczej. Należy po pierwsze, uświadomić że dziecko ma defekt. Po drugie wygasić stary nawyk, czyli wpoić samokontrolę u dziecka. Wyrabiać wytrzymałość posturalną, utrzymującą skorygowaną postawę ciała. Utrwalać prawidłową postawę. Zlikwidować złe nawyki np. siedzenie z podwiniętą nogą, noszenie plecaka na jednym ramieniu 27

28 itp. Oglądać często plecy dziecka, zwracać uwagę na symetrię tułowia, łopatek i bioder. Należy również pamiętać o kontroli lekarskiej. Im wcześniej specjalista wychwyci początki powstania wady postawy, tym szybciej i łatwiej będzie można ją skorygować. Zalecenia dla rodziców nt. prawidłowego trybu życia dzieci z wadą: Sen dla dzieci w wieku 5-7 lat powinien trwać około godzin na dobę. Rozruch poranny powinien trwać około 15 minut. Dojście do szkoły lub przedszkola z tornistrem na plecach, założonym na dwa ramiona, w którym zawartość powinna być równomiernie rozłożona. Zajęcia poza przedszkolem dziecko powinno wykonywać w domu zestaw ćwiczeń pod kontrolą rodziców oraz odpoczywać czynnie uwzględniając różnorodne formy ruchu. Odrabianie lekcji z zachowaniem prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia (np. pisanie), oraz leżenia (np. czytanie). Odżywianie powinno być pełnowartościowe, spożywane 5 razy dziennie, zawierające nabiał, mięso, warzywa, owoce. Zalecenia dla rodziców do przeciwdziałania płaskostopiu: Chody boso po miękkim podłożu i zapewnienie stopom obszernych nie skrępowanych ruchów 1. Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych wzmacniających i aktywizujących całą stopę 2. Rozciąganie mięśni przykurczonych, głównie trójgłowego łydki 3. Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za wysklepienie i utrzymanie łuków decydujących o wydolności stóp 4. Noszenie właściwego obuwia 5. Zapobieganie otyłości Celem ćwiczeń przy korekcji wad stóp jest wzmocnienie osłabionych mięśni i usunięcie przykurczy. Zasadą podstawową jest prawidłowe ustalenie stopy przy każdym ćwiczeniu. Przestrzeganie tej zasady pozwala na wzmocnienie mięśni w 28

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie fizjologicznej kifozy piersiowej, kompensacyjne patologiczne pogłębienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 ZADANIA OGÓLNE: 1. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci.

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci. Szanowni Państwo, 31 sierpnia 2012r. w Przedszkolu Miejskim w Rucianem - Nidzie zrealizowano już V Spotkanie z rodzicami. Odbyło się ono w związku z realizacją projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Postawa ciała Jest to indywidualne ukształtowanie poszczególnych odcinków tułowia ciała

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu :

Zestaw ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu : Zestaw ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu : SKOLIZA - boczne skrzywienie kręgosłupa 1. Przysiad podparty Przejście do kociego grzbietu" i powrót do przysiadu 2. Leżenie przodem, ręce pod czołem

Bardziej szczegółowo

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się: Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku szyjnym zwiększoną lordozą szyjną i pochyleniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III 1 WSTĘP Zdrowe i proste dziecko to marzenie i dążenie wszystkich rodziców i wychowawców. Czy takie będzie Wasze dziecko? W dużym

Bardziej szczegółowo

WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH

WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 WADY STATYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH BUDOWA I CZYNNOŚĆ STOPY Jest uwarunkowana jej funkcją: podporową, nośną i amortyzacyjną. Budowa stopy jest dostosowana przede wszystkim do lokomocji.

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna.

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna. Wady postawy. Aneta Michalska W Polsce jest coraz więcej dzieci z wadami postawy. Co to jest wada postawy? Wada postawy to zmiany utrwalone w układzie kostnym, błędy trzymania się, to także zaburzenia

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA:

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA: 1. Przez cały dzień razem z dzieckiem poprawiać postawę. 2. Uświadamiać dziecku nieprawidłowości jego postawy i negatywne konsekwencje nie

Bardziej szczegółowo

Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1. mgr Magdalena Rosińska

Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1. mgr Magdalena Rosińska Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1 mgr Magdalena Rosińska 1 Charakterystyka programu Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna jest

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej.

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej. Małgorzata Sobczak nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w klasach I III. Korektywę prowadzę

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Autorski program edukacyjny Opracowała mgr Jadwiga Szponder Gozd 2005 Wstęp W rozwoju młodego człowieka bardzo ważna jest harmonia. Chodzi o to, aby prawidłowo

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Autorzy: mgr Agnieszka Chodyna mgr Małgorzata Wrona mgr Izabela Trela ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Ćwiczenia korygujące poszczególne wady postawy, które dzieci wykonują na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY Założenia programowe Program ten przygotowany jest dla ucznia klasy gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wskazania:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej - 2

Bardziej szczegółowo

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela.

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela. SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY III (gimnastyka korekcyjna) ZADANIE GŁÓWNE: Plecy okrągłe ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i rozciągające mieśnie klatki piersiowej. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym Autorzy: mgr Bartosz Nazimek, dr med. Dariusz Łątka Opole, kwiecień 2010 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole

Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 podczas Drzwi otwartych rodziców dzieci 6 letnich.

Bardziej szczegółowo

Płaskostopie Zdecydowanie niewskazane jest

Płaskostopie Zdecydowanie niewskazane jest Płaskostopie Jest to wada kooczyn dolnych. Przy tej wadzie wykonuje się najczęściej ruchy zginania i prostowania stóp oraz prostowania i rozstawiania palców, ruchy chwytne i manipulacyjne. Wskazane jest

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH Wady postawy stanowią w czasach współczesnych problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany zachodzące w środowisku otaczającego

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona),

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona), RODZAJE WAD POSTAWY WADY KRĘGOSŁUPA PLECY OKRĄGŁE. Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE.

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. Temat : Ruchy NN do stylu grzbietowego przy ścianie i ze współćwiczącym. Data: 26.03.2014 r. Cele szczegółowe w zakresie : A. sprawności motorycznej

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Informator dla rodziców i opiekunów Sprawdź postawę swojego dziecka! Każdy Rodzic chce, aby jego dziecko było zwinne, wysportowane i miało piękną sylwetkę. Warunki, w jakich żyje, uczy sie i wypoczywa

Bardziej szczegółowo

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp.

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp. Temat: Bawiąc się i ćwicząc dbam o prawidłową postawę. 1. Wada: skoliozy, stopy płaskie, płasko - koślawe 2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: 3. W obrębie kręgosłupa nie występują: 4. Szkielet kręgosłupa zbudowany jest z: 5. W obrębie kręgosłupa występują połączenia:

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE.

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. OPRACOWAŁA: MGR ANNA KOTLARCZYK AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI WSTĘP Żadne lekarstwo nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Jak żyć na co dzień z osteoporozą

Jak żyć na co dzień z osteoporozą Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko

Bardziej szczegółowo

Wada postawy: stopa płaska i płasko-koślawa.

Wada postawy: stopa płaska i płasko-koślawa. Wada postawy: stopa płaska i płasko-koślawa. Jest to wada, polegająca na obniżeniu łuków wysklepiających stopę, pochylaniu się stopy na zewnątrz, oraz skręceniu stopy na zewnątrz. Stopa taka całym ciężarem

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY U DZIECI

WADY POSTAWY U DZIECI 1 WADY POSTAWY U DZIECI Postawę dziecka kształtuje w dużej mierze środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Od chwili rozpoczęcia nauki szkoła staje się miejscem wielogodzinnego przebywania

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji.

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa Wiek: 10 lat Temat: Nauka zabawy Berek na czworakach Zadanie: Ćwiczenia rozciągające mm odcinka piersiowego i lędźwiowego Miejsce ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA WPROWADZENIE Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

uczestnicy zabawy szybko stają w pozycji zawieszonej tyłem do

uczestnicy zabawy szybko stają w pozycji zawieszonej tyłem do Adriana Kucharska, Anna Kozłowska gr.1 fizjo. zaocz. ada1213@op.pl Rodzaj zajęć: Ćwiczenia ogólnokondycyjne z piłkami Cel ćwiczeń-wzmocnienie mięśni posturalnych i korekcja postawy Temat: praca nad samokontrolą

Bardziej szczegółowo

Realizacja obszaru nr 3

Realizacja obszaru nr 3 Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 3 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Literka.pl Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Data dodania: 2013-04-01 23:57:52 Autor: Anna Helak Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2 Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Postawy skoliotyczne Wiek: 7-10 lat Temat: Nauka zabawy Ogonki Zadanie: Nauka prawidłowego oddychania torem m i przeponowym Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna Czas:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. TEST SPRAWNOŚCI SKŁADA SIĘ Z 4 PRÓB W HALI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa Ustawienie: D przed G w odległości kilku kroków w postawie zasadniczej

Bardziej szczegółowo

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: ławeczki, drabinki, woreczki, szarfy, laski gimnastyczne, piłki lekarskie, piłeczki, materace

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: ławeczki, drabinki, woreczki, szarfy, laski gimnastyczne, piłki lekarskie, piłeczki, materace PROWADZĄCA Maria Zgłobicka KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ TEMAT: Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych. ZADANIA: 1. rozciąganie mięśni biodrowo-lędźwiowych, czworobocznych lędźwi,

Bardziej szczegółowo

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH PRZECIW PLECOM OKRĄGŁYM (DORSUM ROTUNDUM) PLECY OKRĄGŁE są najczęstszą wadą postawy w wieku szkolnym. Wada ta lokalizuje się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Jest to

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

PIR poizometryczna relaksacja mięśni

PIR poizometryczna relaksacja mięśni PIR poizometryczna relaksacja mięśni Pojęcie PIR może wydawać się nam obce jednak to nic innego jak jedna z najlepszych technik rozciągania mięśni poprzez zastosowanie niewielkiego oporu. Rozciąganie to

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV PSP Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Przesłanki do realizacji programu: Wady postawy to coraz większy problem zdrowotny naszego społeczeństwa. W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY

JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY Systematyczna i racjonalna aktywność ruchowa może w sposób istotny zapobiec wielu dolegliwościom, które wiążą się zsiedzącym trybem życia. Równocześnie przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć Chybie, maj 2003 rok Danuta Żydek nauczyciel nauczania zintegrowanego, gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) Opracowanie: Zespół Kliniki ArtroCenter http: www.artrocenter.pl e-mail: kontakt@artrocenter.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących prób: a) wytrzymanie w zwisie na drążku b)

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 TADEUSZ KASPERCZYK Tadeusz Kasperczyk i WADY POSTAWY CIAŁA diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 t Spis treści Od A u to ra... 7 Rozdział I Wiadomości w stępne...9 Pojęcia: postawa prawidłowa, postawa wadliwa,

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM

GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM Szybki rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia ulega dość istotnej zmianie, następuje

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Do powyższych wyników dołączamy przykładowe konspekty zajęć korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych w wodzie jak i na sali gimnastycznej. KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum)

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) W warunkach nieprawidłowych, patologicznych, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa podlegają zmianom dającym obraz kliniczny różnych wad. Wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

1. Zbiórka w szeregu, powitanie. 2. Podanie zadań lekcji i ich motywacja

1. Zbiórka w szeregu, powitanie. 2. Podanie zadań lekcji i ich motywacja OPRACOWAŁA: ALEKSANDRA KOCHAN KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TEMAT: Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za podstawę ciała. ZADANIA: Utrzymanie nawyku prawidłowej podstawy ciała Wzmacnianie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wady Postawy Cia ł a

Wady Postawy Cia ł a Wady Postawy Ciała Wada postawy - okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych

Bardziej szczegółowo

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Klasa: I a, I TG Data: 24 02 2004r. Czas: 45 minut Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SKOLIOZY BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa od mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skolioza

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak 2. Wiek ćwiczących: 12-15 lat Ilość ćwiczących: 6 3. Wady: A ScThLsin DR g-0,3, B

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego PSP Sława Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego.

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Spis treści. Zadania ćwiczeń kształtujących. Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Kolejność prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Podział ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W związku z przystąpieniem naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej opracowane przez Iwonę Kaszubowską nauczycielkę Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Lutogniewie Temat: Profilaktyka i korekcja

Bardziej szczegółowo

SCENARISZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA

SCENARISZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA OPRACOWAŁA : ALEKSANDRA KOCHAN SCENARISZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KLASA IV TEMAT : Ćwiczenia mięśni brzucha CEL LEKCJI : Wzmacnianie mięśni brzucha MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji ruchowej Umiejętności: Poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE. dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne

POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE. dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj dwiczeo, które mają skompensowad pewien niedobór ruchowy zarówno pod względem

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zakład Rehabilitacji

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zakład Rehabilitacji ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zakład Rehabilitacji Kierownik: dr n. med. Anna Opuchlik Opracowanie: mgr Piotr Siwoń ZESTAW ĆWICZEŃ DLA PACJENTÓW KLINIKI ONKOLOGII KLINICZNEJ DZIAŁU CHEMIOTERAPII Z poniższego

Bardziej szczegółowo

WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH

WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH WADY STATYCZNE KOOCZYN DOLNYCH BUDOWA I CZYNNOŚD STOPY Jest uwarunkowana jej funkcją: podporową, nośną i amortyzacyjną. Budowa stopy jest dostosowana przede wszystkim do lokomocji. Czynnikiem negatywnie

Bardziej szczegółowo

http://www.mariuszgizynski.pl/

http://www.mariuszgizynski.pl/ 1. Rozciąganie pasma tylnego nóg (dwógłowy uda, łydka) 1 wersja: Noga wyprostowana, palce na siebie, ramiona splecione nad kolanem. Skłon tułowia w przód, plecy wyprostowane. Przytrzymad 15 sekund, rozluźnid,

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ PRZECIW PŁASKOSTOPIU

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ PRZECIW PŁASKOSTOPIU PRZYKŁADY ĆWICZEŃ PRZECIW PŁASKOSTOPIU 1. W siadzie lub staniu, stopy ustawione blisko siebie prostowanie podkurczanie palców stóp, wewnętrzne krawędzie stóp unoszą się. 2. Chód gąsienicą przesuwanie się

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo