TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI MULTIMEDIALNE"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski

2 Budowa ludzkiego oka Wg

3 Parametry fizyczne oka Podstawowe parametry: zmienna ogniskowa (zmiana kątów załamania soczewki) zdolność akomodacji (od odległości dobrego widzenia do nieskończoności) mierzona w dioptriach 4 D tłumienie soczewki i ciała szklistego ok.. 50% energii zdolność rozdzielcza 140 mln pręcików i 7 mln czopków bezwzględny próg czułości 4*10-17 J (1 kwant promieniowania na 1 pręcik) mechanizmy adaptacji: czopki tylko widzenie jasne (fotopowe), pręciki widzenie ciemne (skotopowe) Efekt Purkinjego inaczej oceniamy względną jasność przedmiotów o odmiennej barwie przy adaptacji jasnej i ciemnej wady procesu widzenia aberracja sferyczna i chromatyczna, astygmatyzm

4 Parametry fizyczne oka

5 Parametry fizyczne oka

6 Parametry fizyczne oka

7 Parametry fizyczne oka

8 Parametry fizyczne oka

9 Parametry fizyczne oka

10 Parametry fizyczne oka

11 Parametry fizyczne oka

12 Parametry fizyczne oka

13 Parametry fizyczne oka

14 Parametry fizyczne oka

15 Parametry fizyczne oka

16 Parametry fizyczne oka

17 Parametry fizyczne oka

18 Parametry fizyczne oka

19 Oko kontra mózg

20 Widzenie barw Oko odbiera tylko część promieniowania nań padającego. Związane jest to z własnościami fizyko-chemicznymi rogówki, czopków i pręcików. Odbieramy światło, które mieści się w zakresie tzw. okna optycznego czyli od ok. 400nm do ok. 700nm. Rysunek przedstawia krzywą czułości widmowej oka ludzkiego dla widzenia jasnego i ciemnego.

21 Widzenie stereoskopowe 1. Najważniejsze: istnienie pary oczu obserwujących ten sam obiekt umożliwienie oceny odległości gdyż obrazy każdego oka różnią się. 2. Przedmioty położone bliżej przesłaniają te położone dalej oraz zamglenie tych dalej 3. Światła i cienie - ocena bryłowatości 4. Perspektywa oraz wysiłek akomodacyjny oczu, szybsze przemieszczanie się obiektów bliższych

22 Widzenie stereoskopowe

23 Rodzaje światła 1. Achromatyczne 2. Monochromatyczne 3. Złożone 4. Białe

24 Barwa i kolor Barwa, to względny parametr oceny światła monochromatycznego (o dokładnie jednej długości fali). Kolor, to względny parametr oceny światła złożonego (o różnych długościach fali) Kolor może być biały lub czarny, barwa NIGDY.

25 Dodawanie światła Światło sumacyjne addytywne, odbierane przez oko bezpośrednio ze źródeł promieniowania (nawet jeśli użyte są filtry) podstawowy model koloru RGB nałożenie wszystkich barw składowych kolor biały Światło różnicowe substraktywne, odbierane przez oko po odbiciu od różnych powierzchni (różne zdolności do odbijania i pochłaniania różnych składowych widma światła białego) podstawowy model koloru CMY nałożenie wszystkich barw kolor czarny

26 Pojęcie przestrzeni barw Przestrzenie barw inaczej nazywane są modelami barw i oznaczają naukowego opisu barw przy użyciu pojęć i zapisów ilościowych. Specyfikowanie barw musi być tak wykonane, aby nie zależało od konkretnego urządzenia (wejściowego lub wyjściowego). Podstawowym elementem specyfikacji jest określenie sposobu odbioru światła: perceptualnie (np. CIE) transmisyjnie addytywnie (RGB) odbiciowe substraktywne (CMYK)

27 Prawo Grassmana Każdą dowolnie wybraną barwę można otrzymać za pomocą trzech liniowo niezależnych barw. Trzy barwy tworzą układ niezależnych liniowo barw jeżeli dowolne zsumowanie dwóch z nich nie może dać trzeciej barwy układu. Cyan G Yellow R B Magenta Model RGB Model CMY

28 Modele barw Jeżeli w grafice komputerowej chcemy korzystać z barw w sposób precyzyjny, to musimy umieć je określić i mierzyć - J. Foley Modele barw: Ukierunkowane na użytkownika - HSV Ukierunkowane na sprzęt - RGB, CMY, CMYK Niezależne od urządzenia - CIE Yxy, CIE La*b*

29 Model addytywny Przestrzeń barw RGB nazywana jest naturalnym językiem barw wielu urządzeń tj.: monitory, skanery, cyfrowe fotoaparaty Powstałe w wyniku sumowania kolory są zawsze jaśniejsze od barw podstawowych Barwy: czerwona R, zielona G i niebieska B o maksymalnych jasnościach dodane do siebie dają kolor biały Równe jasności (niemaksymalne) 3 podstawowych barw dają różne odcienie szarości

30 RGB Source:

31 Barwa piksela = (r,g,b) RGB B 1 R = (1,0,0) G = (0,1,0) B = (0,0,1) 0 C = (0,1,1) M = (1,0,1) 1 Y = (1,1,0) R czarna = (0,0,0) biała = (1,1,1) neutralna 50% szarość = (0.5, 0.5, 0.5) 1 G Source:

32 Model substraktywny Podstawowe kolory tego modelu powstają jako wynik odejmowania barw podstawowych RGB od światła koloru białego. Powstają: cyan C, magenta M i yellow Y. Paleta CMYK, jest wynikiem dodania pigmentu o kolorze czarnym: black Cyan pochłania czerwień, przepuszcza zielony i niebieski Magenta (purpura) pochłania zieleń, przepuszcza czerwony i niebieski Yellow (żółty) pochłania niebieski, przepuszcza czerwony i zielony Odejmowanie zachodzące w procesie odbijania światła od podłożą daje w efekcie przyciemnianie kolorów w modelu CMYK. Stąd inny efekt wydruku (model CMYK) w stosunku do obrazu na monitorze (model RGB). Obrazy do odpowiedzialnych wydruków powinny być oglądane po konwersji do CMYK. Czerń modelu CMY z powodu niedoskonałości pigmentów bardziej przypomina brudny brąz. Stąd potrzeba dodatkowego pigmentu czarnego K. Kolory modelu CMY i RGB zachodzą na siebie, ale się nie pokrywają. Wiele kolorów oglądanych na monitorze nie może być wydrukowanych!!!

33 CMY Source:

34 Barwa piksela = (c,m,y) CMY Y C = (1,0,0) M = (0,1,0) Y = (0,0,1) R = (0,1,1) 0 G = (1,0,1) B = (1,1,0) 1 czarna = (1,1,1) C biała = (0,0,0) neutralna 50% szarość = (0.5, 0.5, 0.5) 1 1 M Source:

35 Model barw CMYK Aby poprawić kolorystykę druku do atramentów C, M, Y dołączono atrament czarny K (black), który zastępuje (całkowicie lub częściowo) tą część atramentów C, M, Y, które w barwie CMY tworzą neutralną szarość.

36 Perceptualny model barw Zakres wrażliwości barwowej oczu człowieka znacznie większy od jakiegokolwiek urządzenia: aparatu cyfrowego, skanera, czy fotonaświetlarki. Już w 1920 r. CIE (Commision International de l Eclairage) zaproponowała trójwymiarową przestrzeń barw. Kolejne wymiary to: jasność, dwa następne to nasycenie barw. Przestrzeń CIE nie zależy od użytego urządzenia i jest znacznie szersza od RGB, czy CMY Praktyczne mutacje CIE to: YCC Kodak Photo CD, LAB Adobe Photoshop.

37 CIE L*, a*, b* Color L brightness, a passing from green to red, b passing from blue to yellow Source:

38 Praktyczne wersje CIE YCC (Photo CD by Kodak) Y luminancja (jasność), 2 kanały C przedstawiają zakresy barw od purpury do zieleni i od żółci do błękitu. Aby nie tracić pełnego zakresu barwnego należy obrazy Photo CD otwierać w przestrzeni Photoshop CIE LAB. LAB (Adobe) L kontrola jasności i kontrastu, A i B są odpowiednikami kanałów CC

39 Inne perceptualne przestrzenie barwne HLS H (Hue), L (Lightness), S (Saturation) HSB H (Hue), S (Saturation), B (Brightness) HSV H (Hue), S (Saturation), V (Variance)

40 HSV Source:

41 V v=0.8 s=0.3 S HSV Barwa = (h, s, v)

42 HSB Do opisu barwy światła emitowanego bywa stosowany także system HSB (Hue, Saturation, Brightness), czyli (odcień, nasycenie, jasność). Parametr odcienia odpowiada kolorom brzegowym koła barw od 0 (czerwony) przez 120 (zielony) i 240 (niebieski) do 360 (czerwony), parametr nasycenia leży w przedziale od 0 (biel) do 1.0 lub 100% (pełne nasycenie), parametr jasności leży w przedziale od 0 (czerń) do 1.0 lub 100% (jasny kolor o podanym odcieniu i nasyceniu).

43 Bitmapa i wektor

44 Grafika rastrowa Reprezentacja siatki pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym Source:

45 Podstawowe pojęcia o o o o o o Piksel: ang. Picture Element. Podstawowa, najmniejsza część obrazu Raster: Struktura złożona z pikseli określana w ilości pikseli w poziomie i ilości pikseli w pionie, np x1200 px Mapa bitowa lub bitmapa: Obraz utworzony w ramach struktury rastra poprzez przydzielenie poszczególnym pikselom odpowiednich atrybutów koloru Rasteryzacja: Technika tworzenia struktury rastrowej Wektoryzacja: Technika opisu obrazu przy pomocy zestawu równań Prymityw graficzny: Prosty element (linia, elipsa, prostokąt) opisywany możliwie małą liczbą punktów o podanych współrzędnych o Grafika 2D: Obraz definiowany dwoma wymiarami bez cech obrazu przestrzennego (3D) o o o Grafika 3D: Obraz definiowany dwoma wymiarami wyposażony w efekty typowe dla widzenia przestrzennego Scena: Okno projektowania grafiki Rendering: Proces tworzenia animowanej sekwencji, tworzenie obrazów danych w postaci modeli

46 Grafika wektorowa 1. Zapis obrazu przy pomocy równań potrzeba mniej pamięci do zapamiętania 2. Możliwe wektoryzacje. Kiedy się to opłaca? 3. Popularne zastosowania: wizytówki, reklamówki, foldery 4. Znane programy: Adobe Ilustrator, Corel Draw 5. Łączenie grafiki wektorowej z rastrową

47 Idea wektorowego zapisu grafiki Rysunek zapisany wektorowo jest przechowywany jako zespół standardowych elementów, takich jak linie (proste bądź krzywe), obszary, napisy, znaczniki itp. Obraz przedstawiany na urządzeniu (monitor, drukarka, ploter) jest kreślony element po elemencie. Każdy element obrazu jest opisany za pomocą pewnej liczby cech (atrybutów), których wartości można zmieniać podczas edycji. Cechy ich nazwy, właściwości i zasady edycji zależą od środowiska, w którym powstaje rysunek. Poszczególne elementy rysunku mogą się wzajemnie przesłaniać lub przenikać.

48 Idea wektorowego zapisu grafiki Poniższy przykład przedstawia zapis wektorowy prostego rysunku dokonany w pewnym fikcyjnym języku. rozmiar (-100, -100, 100, 100) kolor (czarny) okrąg (0, 0, 50) półokrąg górny (25, 0, 25) półokrąg dolny (-25, 0, 25) wypełnij obszar (0, - 25)

49 SVG <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG //EN" " /DTD/svg dtd" > <svg xmlns=" width="230" height="180" viewbox=" " > <g style="fill-opacity: 0.7; stroke:black; stroke-width: 0.1cm;" > <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill: red;" transform="translate(0,50)" /> <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill: blue;" transform="translate(70,150)" /> <circle cx="6cm" cy="2cm" r="100" style="fill: green;" transform="translate(-70,150)" /> </g> </svg> Nawet w tak prostym przykładzie wyraźnie widać problem przenośności grafiki wektorowej pomiędzy programami

50 SVG Ważnym formatem zapisu wektorowego jest język SVG (Scalable Vector Graphics). Zaprojektowany w roku 2000 z myślą o bezpośrednim umieszczaniu rysunków w dokumentach internetowych, okazał się wygodną platformą do wymiany informacji graficznej między różnymi środowiskami. Dane zapisywane są znakowo w pewnym języku. Odpowiedni program graficzny na podstawie tych poleceń zbuduje obrazek

51 Formaty zapisu grafiki wektorowej Przykładowe formaty poszczególnych aplikacji użytkowych cdr - Corel DRAW! dgn - CAD (Bentley) dwg - CAD (AutoDesk) sda - Sun StarDraw sxd - OpenOffice Draw swf - format prezentacyjny grafiki Flash wmf - format wymiany grafiki w systemach Windows

52 Formaty zapisu grafiki wektorowej Formaty publicznie dostępne i przenośne cgm - Computer Graphics Metafile, obiekty dwuwymiarowe dxf - CAD i GIS, obiekty dwu- i trójwymiarowe gml - GIS, obiekty trójwymiarowe fig - XFig, obiekty dwuwymiarowe mp - MetaPost, język do tworzenia rysunków technicznych w formacie PostScript odg - OpenDocument Graphics, w istocie jest to xml/svg skompresowany algorytmem zip ps - Adobe PostScript, wektorowy opis wydruku dokumentu strona po stronie svg - Scalable Vector Graphics, język znaczników do opisu dwuwymiarowych obiektów graficznych; jest obsługiwany przez wiele edytorów grafiki i przez przeglądarki internetowe wrl - Virtual Reality Modeling Language (VRML), prezentacja scen i danych trójwymiarowych

53 Pojemność informacyjna 1. Strony tekstu średnio 300 wyrazów na stronę, 1 bajt na literę tekst poddaje się kompresji bezstratnej pojemność informacyjna zależna od treści 2. Fotografii kolorowej fotografia analogowa teoretycznie nieskończona pojemność informacyjna straty w trakcie kwantyzacji poddaje sie kompresji stratnej kompresja bazuje na usuwaniu informacji nadmiarowych 3. Utworu muzycznego jak wyżej

54 Kompresja obrazu

55 Kompresja LZW Lempel-Ziv-Welch (skracane zwykle do LZW) to metoda strumieniowej bezstratnej kompresji słownikowej. Pomysłodawcą algorytmu jest Terry A. Welch. Metodę opisał w 1984 roku. Metoda LZW jest względnie łatwa do zaprogramowania, daje bardzo dobre rezultaty. Wykorzystywany jest m.in. w programach ARC, PAK i UNIX-owym compress, w formacie zapisu grafiki GIF, w formatach PDF i Postscript (filtry kodujące fragmenty dokumentu) oraz w modemach (V.32bis). LZW było przez pewien czas algorytmem objętym patentem, co było przyczyną podjęcia prac nad nowym algorytmem kompresji obrazów, które zaowocowały powstaniem formatu PNG.

56 Kompresja LZW Wartościom wejściowym o zmiennej długości (tzn. poziomym ciągom pikseli tworzących powtarzający się wzór) przypisane są kody o stałej długości Wszystkie przykładowe próbki są 8-o bitowe, rozmiaru 90x90 pikseli (8100 bajtów bez kompresji). Zauważmy, że dłuższe ciągi poziome dają lepsza kompresję.

57 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Prace nad standardem rozpoczęły się w roku 1986 z inicjatywy organizacji ISO oraz CCITT. Prowadzone przez zespół ekspertów nazywany Joint Photographic Experts Group. Standard został opublikowany w 1991 roku. Definiuje cztery tryby kompresji: sekwencyjny, oparty na DCT (kompresja stratna) progresywny, oparty na DCT (kompresja stratna) sekwencyjny, bezstratny hierarchiczny

58 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Założenia: Obraz monochromatyczny: tablica liczb całkowitych opisujących jasność punktów obrazu Obraz kolorowy: tablice liczb całkowitych (najczęściej 3) opisujące obraz w języku przyjętego modelu barw, np. dla modelu RGB 3 tablice określające zawartość 3 barw podstawowych

59 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Algorytm kodowania obrazu 1. Konwersja obrazu do modelu YIQ (obrazy barwne) 2. Podział obrazu na bloki 3. Obliczenie transformaty kosinusowej dla bloków 4. Kwantyzacja współczynników transformaty 5. Konwersja tablicy współczynników do postaci wektora 6. Kodowanie wektora współczynników

60 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Obraz jest konwertowany z kanałów czerwony-zielonyniebieski (RGB) na jasność (luminancję) i 2 kanały barwy (chrominancje). Ludzie znacznie dokładniej postrzegają drobne różnice jasności od drobnych różnic barwy, a więc użyteczne jest tutaj użycie różnych parametrów kompresji. Krok nie jest obowiązkowy (opcjonalnie można go pominąć).

61 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Wstępnie odrzucana jest część pikseli kanałów barwy, ponieważ ludzkie oko ma znacznie niższą rozdzielczość barwy niż rozdzielczość jasności. Można nie redukować wcale, redukować 2 do 1 lub 4 do 1. Kanały są dzielone na bloki 8x8. W przypadku kanałów kolorów, jest to 8x8 aktualnych danych, a więc zwykle 16x8.

62 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Na blokach wykonywana jest dyskretna transformacja kosinusowa (DCT). Zamiast wartości pixeli mamy teraz średnią wartość wewnątrz bloku oraz częstotliwości zmian wewnątrz bloku, obie wyrażone przez liczby zmiennoprzecinkowe. Transformata DCT jest odwracalna, więc na razie nie tracimy żadnych danych. Zastąpienie średnich wartości bloków przez różnice wobec wartości poprzedniej. Poprawia to w pewnym stopniu współczynnik kompresji.

63 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Przykłady transformaty DCT obrazów

64 Kompresja obrazów - algorytm JPEG

65 Kompresja obrazów - algorytm JPEG Kwantyzacja, czyli zastąpienie danych zmiennoprzecinkowych przez liczby całkowite. To właśnie tutaj występują straty danych. Zależnie od parametrów kompresora, odrzuca się mniej lub więcej danych. Zasadniczo większa dokładność jest stosowana do danych dotyczących niskich częstotliwości niż wysokich. Współczynniki DCT są uporządkowywane zygzakowato, aby zera leżały obok siebie. Współczynniki niezerowe są kompresowane algorytmem Huffmana. Są specjalne kody dla ciągów zer.

66 Formaty zapisu obrazu GIF Standardowa metoda kodowania skanowanych i generowanych komputerowo obrazów zdefiniowana przez CompuServe w 1987r. Czym jest GIF? Ilość kodowanych kolorów 1. Format plików (*.gif) 2. Format strumienia danych przesyłanych z komputera głównego do terminala graficznego Maksymalnie 256 barw. Piksele są zapisywane przy użyciu najmniejszej koniecznej liczby bitów: 256 barw 8 bitów/piksel, 2 barwy 1 bit/piksel. Kompresja LZW bezstratna, średni współczynnik kompresji 4:1 Zastosowanie Uwagi: 1. Skanowane obrazy 2-kolorowe, w skali szarości, z paletą do 256 kolorów, z dużą ilością szczegółów, linii, krawędzi (wykres, siatka, szkic, diagram, logo, napis, itp.). 2. Obrazy generowane komputerowo (max 256 barw) z dużymi polami jednobarwnych wypełnień i wzorów oraz z ostrymi krawędziami, które powinny być zachowane. Obraz zawierający więcej niż 256 barw jest przybliżany paletą 256 barw przed kodowaniem GIF.

67 Formaty zapisu obrazu GIF Standardowa metoda kodowania skanowanych i generowanych komputerowo obrazów zdefiniowana przez CompuServe w 1987r. Czym jest GIF? Ilość kodowanych kolorów Format plików (*.gif) Format strumienia danych przesyłanych z komputera głównego do terminala graficznego Maksymalnie 256 barw. Piksele są zapisywane przy użyciu najmniejszej koniecznej liczby bitów: 256 barw 8 bitów/piksel, 2 barwy 1 bit/piksel. Kompresja LZW bezstratna, średni współczynnik kompresji 4:1 Zastosowanie Uwagi: Skanowane obrazy 2-kolorowe, w skali szarości, z paletą do 256 kolorów, z dużą ilością szczegółów, linii, krawędzi (wykres, siatka, szkic, diagram, logo, napis, itp.). Obrazy generowane komputerowo (max 256 barw) z dużymi polami jednobarwnych wypełnień i wzorów oraz z ostrymi krawędziami, które powinny być zachowane. Obraz zawierający więcej niż 256 barw jest przybliżany paletą 256 barw przed kodowaniem GIF.

68 Formaty zapisu obrazu PNG bezpłatny standard, który powstał w 1995r. jako odpowiedź na zapowiedź firm UNISYS i CompuServe o planowanym pobieraniu opłat za korzystanie z oprogramowania do kompresji plików GIF. Czym jest PNG? Ilość kodowanych kolorów Kompresja Zastosowanie Uwagi: Format plików (*.png) Format strumienia danych przesyłanych z komputera głównego do terminala graficznego Maksymalna głębia piksela 48 bitów, skala szarości do 16 bitów, pełny 8-bitowy kanał Alfa. LZW bezstratna (nie opatentowana wersja, lepsza niż w GIF) W programach multimedialnych, gdy obraz wymaga efektów przezroczystości, maskowania i przechowywania innych informacji. Obsługuje dwukierunkowy przeplot, korekcję gamma w celu kontroli jasności obrazka na różnych platformach, sprawdzenie poprawności pliku. Pozwala dodać do pliku ilustracji dowolnie określony obszar przeznaczony na tekstową metainformację, włączając w to adres URL i informacje związane z bazami danych.

69 Porównanie GIF - PNG GIF PNG

70 Formaty zapisu obrazu JPEG (Joint Photographic Experts Group Wspólna Grupa Ekspertów Fotografii). Standardowa metoda kompresji zdigitalizowanych fotografii przeznaczonych do przesyłania liniami komunikacyjnymi. Czym jest JPEG Kodowanie kolorów Kompresja Zastosowanie Uwagi: Format plików (*.jpg) Standard wymiany danych w sieci. True Color RGB 2 24 =16,7 milionów barw. Zeskanowana fotografia jest kodowana przy użyciu przeciętnie jednego bitu na piksel (współczynniki kompresji od 10:1 do 100:1). Stratna jpeg. Najpopularniejszy format tonalnych obrazów w skali szarości i pełnokolorowych dla sieci Internet, programów prezentacyjnych i multimedialnych, wymagających małych plików. Im większy stopień kompresji tym mniejszy plik i tym większa strata jakości. Z obrazu mogą zostać usunięte drobne szczegóły, a linie i ostre krawędzie zostaną rozmyte. Należy używać zawsze tego samego stopnia kompresji przy wielokrotnym ponownym kompresowniu tego samego obrazu JPEG. Obrazy o wysokiej rozdzielczości są degradowane o wiele mniej niż obrazy o niskiej rozdzielczości.

71 Formaty zapisu obrazu JPEG - jakość maksymalna JPEG - jakość średnia JPEG kompresja 100% 117 kb 25,5 kb 1,96 kb

72 Formaty zapisu obrazu TIFF (Tagged Image Format znacznikowy format pliku obrazowego) Kodowany kolor Kompresja Zastosowanie Uwagi Obraz 2-kolorowy, indeksowana paleta kolorów, pełnokolorowy RGB lub CMYK, YCbCr (model oparty na systemie telewizji kolorowej), CIE La*b* Bez kompresji (mimo to format stosunkowo wydajny) lub bezstratna kompresja LZW. Najpopularniejszy format obrazów skanowanych przeznaczonych do druku oraz do prac DTP. Pliki TIFF są praktycznie niezależne od platformy, więc można je przenosić np. między platformami Maintosh i Windows (programy edycji obrazów powinny otworzyć każdy plik TIFF). Część programów prezentacyjnych lub multimedialnych nie obsługuje formatu TIFF.

73 Przykład TIFF JPEG

74 Przykład TIFF JPEG

75 Źródło: Wikipedia

76 Dziękuję za uwagę

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ Przygotowała mgr Joanna Guździoł e-mail: jguzdziol@wszop.edu.pl WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 1. Pojęcie grafiki komputerowej Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych FORMATY GRAFICZNE Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW 1. Rodzaje plików graficznych 1. Mapy bitowe reprezentują obraz jako prostokątną tablicę pikseli (np. standardy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko Grafika Komputerowa modele kolorów Marek Pudełko Pojęcie Barwy Barwa to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

Bardziej szczegółowo

Grafika na stronie www

Grafika na stronie www Grafika na stronie www Grafika wektorowa (obiektowa) To grafika której obraz jest tworzony z obiektów podstawowych najczęściej lini, figur geomtrycznych obrazy są całkowicie skalowalne Popularne programy

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA (raster graphic) grafika bitmapowa: prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor Barwa i kolor Barwa to zjawisko, które zachodzi w trójkącie: źródło światła, przedmiot i obserwator. Zjawisko barwy jest wrażeniem powstałym u obserwatora, wywołanym przez odpowiednie długości fal świetlnych,

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty Grafika komputerowa Opracowali: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Czerwony czopek

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski Przetwarzanie obrazów wykład 1 Adam Wojciechowski Teoria światła i barwy Światło Spektrum światła białego: 400nm 700nm fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony Światło białe

Bardziej szczegółowo

Elementy grafiki komputerowej

Elementy grafiki komputerowej Formaty plików w grafice komputerowej Formaty plików w grafice komputerowej formaty dla grafiki rastrowej zapis bez kompresji: BMP, RAW zapis z kompresją bezstratną: PCX, GIF, PNG, TIFF zapis z kompresją

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych FORMATY GRAFICZNE Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW 1. Rodzaje plików graficznych 1. Mapy bitowe reprezentują obraz jako prostokątną tablicę pikseli (np. standardy

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych - jest to obraz, którego poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz 1 Grafika komputerowa dział

Bardziej szczegółowo

Obróbka grafiki cyfrowej

Obróbka grafiki cyfrowej Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf.

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Plik graficzny o formacie ".tiff" TIFF (ang. Tagged Image File Format)- komputerowy format plików graficznych służy on do

Bardziej szczegółowo

Temat: Podział grafiki komputerowej

Temat: Podział grafiki komputerowej Temat: Podział grafiki komputerowej 1. Grafika komputerowa - wywodzi się z informatyki, ma na celu wizualizację obiektów przy pomocy komputera. Polega to m.in. na tym, aby przedstawić martwą materię w

Bardziej szczegółowo

Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej

Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej Światło widzialne wycinek szerokiego widma fal elektromagnetycznych 1 Narząd wzroku Narząd wzroku jest wysoko zorganizowanym analizatorem zmysłowym, którego

Bardziej szczegółowo

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika komputerowa Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa Kolor w grafice komputerowej Światło i barwa Światło Spektrum światła białego: 400nm 700nm fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony Światło białe składa się ze wszystkich długości

Bardziej szczegółowo

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Wykorzystane materiały: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd. FPT, Kraków, 1997 A. Przelaskowski, Techniki Multimedialne,

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

Grafika. Formaty zapisu obrazu cyfrowego

Grafika. Formaty zapisu obrazu cyfrowego Grafika Formaty zapisu obrazu cyfrowego Od formatu pliku graficznego zależy objętość/wielkość pliku jakość obrazu przystosowanie do późniejszej edycji obrazu i zmiany jego rozmiarów. Zapis obrazu rastrowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania grafiki komputerowej

Zastosowania grafiki komputerowej dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Zastosowania grafiki komputerowej Interfejsy użytkownika; Graficzna prezentacja danych; Kartografia; Obrazy medyczne; Kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na teście teoretycznym

Przykładowe pytania na teście teoretycznym Przykładowe pytania na teście teoretycznym Przedmiot: Informatyka I Rok akademicki: 2014/2015 Semestr : zimowy Studia: I / Z W grafice wektorowej obraz reprezentowany jest: przez piksele przez obiekty

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Grafika komputerowa mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Spis treści Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa Format graficzny, piksel, raster Rozdzielczość, głębia koloru Barwa Modele barw Kompresja

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA Dział informatyki zajmujący się cyfrowym przetwarzaniem obrazów przy wykorzystaniu algorytmów komputerowych. 2 GRAFIKA KOMPUTEROWA Rastrowa i wektorowa, 2D i 3D,

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. XI Grafika rastrowa Grafika rastrowa Standardowe i wektorowa formaty plików i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Modele i przestrzenie koloru

Modele i przestrzenie koloru Modele i przestrzenie koloru Pantone - międzynarodowy standard identyfikacji kolorów do celów przemysłowych (w tym poligraficznych) opracowany i aktualizowany przez amerykańską firmę Pantone Inc. System

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu.

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu. WAŻNE POJĘCIA GRAFIKA KOMPUTEROWA - to dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do tworzenia, przekształcania i prezentowania obrazów rzeczywistych i wyimaginowanych.

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka.

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Oprogramowanie Na rynku istnieje wiele programów do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Adam Wojciechowski

Grafika komputerowa. Adam Wojciechowski Grafika komputerowa Adam Wojciechowski Grafika komputerowa Grafika komputerowa podstawowe pojęcia i zastosowania Grafika komputerowa - definicja Grafika komputerowa -dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j

Według raportu ISO z 1988 roku algorytm JPEG składa się z następujących kroków: 0.5, = V i, j. /Q i, j Kompresja transformacyjna. Opis standardu JPEG. Algorytm JPEG powstał w wyniku prac prowadzonych przez grupę ekspertów (ang. Joint Photographic Expert Group). Prace te zakończyły się w 1991 roku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Trudno jest w czasie wykonywania fotografii widzieć i myśleć o wszystkim! Zasady ogólne wykonywania zdjęć (od strony wygody ich późniejszej edycji): 1. maksymalna

Bardziej szczegółowo

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Dwa typy grafiki komputerowej Dziewięddziesiąt pięd procent wszystkich obrazów, które fotografowie i artyści drukują cyfrowo, to obrazy binarne. Obraz przekształcony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych. dr inż.. Wojciech Zając

Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych. dr inż.. Wojciech Zając Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych dr inż.. Wojciech Zając Wykład 7. Standardy kompresji obrazów nieruchomych Obraz cyfrowy co to takiego? OBRAZ ANALOGOWY OBRAZ CYFROWY PRÓBKOWANY 8x8 Kompresja danych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy Warstwa - powierzchnia robocza w programie graficznym. Jest obszarem roboczym o określonych rozmiarach, położeniu i stopniu przeźroczystości. Warstwę należy traktować jako przeźroczystą folię na której

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Założenia i obszar zastosowań. JPEG - algorytm kodowania obrazu. Geneza algorytmu KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG

Założenia i obszar zastosowań. JPEG - algorytm kodowania obrazu. Geneza algorytmu KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG Założenia i obszar zastosowań KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG Plan wykładu: Geneza algorytmu Założenia i obszar zastosowań JPEG kroki algorytmu kodowania obrazu Założenia: Obraz monochromatyczny

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Formaty plików graficznych

GRAFIKA. Formaty plików graficznych GRAFIKA Formaty plików graficznych Pliki graficzne Ilustracje mogą być pamiętane jako pliki graficzne o różnych formatach. Można wyróżnić formaty, służące do pamiętania bitmap, akceptowane przez większość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

Chemia Procesu Widzenia

Chemia Procesu Widzenia Chemia Procesu Widzenia barwy H.P. Janecki Miłe spotkanie...wykład 11 Spis treści Światło Powstawanie wrażenia barwy Barwa Modele barw 1. Model barw HSV 2. Model barw RGB 3. Sprzętowa reprezentacja barwy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony WYKŁAD 11 Modelowanie koloru Kolor Światło widzialne fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony ~400nm ~700nm Rozróżnialność barw (przeciętna): 150 czystych barw Wrażenie koloru-trzy

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kompresja danych i formaty plików graficznych

Kompresja danych i formaty plików graficznych Kompresja danych i formaty plików graficznych Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław maj 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Archiwizacja dokumentów i danych maj 2007 1 / 21 Kompresja i dekompresja W znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow. Grafika Komputerowa Wybrane definicje Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.pl Spis pojęć Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska

Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Izabela Szczęch Politechnika Poznańska KOMPUTEROWA REPREZENTACJA OBRAZÓW 2 Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Przetwarzanie graficzne plików. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Przetwarzanie graficzne plików. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie Przetwarzanie graficzne plików Wprowadzenie teoretyczne ddytywne składanie kolorów (podstawowe barwy R, G, ) arwy składane addytywnie wykorzystywane są najczęściej w wyświetlaczach, czyli stosuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. IX Powtórzenie Ile bajtów zawiera tekst (ASCII)? Pracownia komputerowa!! jest najciekawsza! Kod ASCII Reprezentacje znaków Strony kodowe Standardy ISO-8859

Bardziej szczegółowo

Analiza obrazu. wykład 2. Marek Jan Kasprowicz Uniwersytet Rolniczy 2009

Analiza obrazu. wykład 2. Marek Jan Kasprowicz Uniwersytet Rolniczy 2009 Analiza obrazu komputerowego wykład 2 Marek Jan Kasprowicz Uniwersytet Rolniczy 2009 Plan wykładu Modele przestrzeni barw Typy plików -.jpg,.bmp,.tiff,.gif,.raw Obraz jako macierz pikseli Geometryczne

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Grafika komputerowa Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności December 12, 2016 1 Wprowadzenie 2 Optyka 3 Geometria 4 Grafika rastrowa i wektorowa 5 Kompresja danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Joint Photographic Experts Group

Joint Photographic Experts Group Joint Photographic Experts Group Artur Drozd Uniwersytet Jagielloński 14 maja 2010 1 Co to jest JPEG? Dlaczego powstał? 2 Transformata Fouriera 3 Dyskretna transformata kosinusowa (DCT-II) 4 Kodowanie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików.

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. S P E C Y F I K A C J A Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. Prace przesłane do druku powinny być rozseparowane każdy layout powinien być osobnym plikiem, a nie elementem wielostronnicowego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Reprezentacja obrazów dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików graficznych

Bardziej szczegółowo

KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG

KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG KOMPRESJA OBRAZÓW STATYCZNYCH - ALGORYTM JPEG Joint Photographic Expert Group - 1986 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie et Télégraphie Standard

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji i modeli barw Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 38 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów. Karol Czapnik

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów. Karol Czapnik Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów Karol Czapnik Podstawowe zastosowania (1) automatyka laboratoria badawcze medycyna kryminalistyka metrologia geodezja i kartografia 2/21 Podstawowe zastosowania (2) komunikacja

Bardziej szczegółowo

Grafika 2D. Pojęcia podstawowe. opracowanie: Jacek Kęsik

Grafika 2D. Pojęcia podstawowe. opracowanie: Jacek Kęsik Grafika 2D Pojęcia podstawowe opracowanie: Jacek Kęsik Obraz - przedmiot, przeważnie płaski, na którym za pomocą plam barwnych i kreski, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor

Bardziej szczegółowo

Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2013/14

Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2013/14 Algorytmy graficzne Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 213/14 1 Zagadnienia, wykład, laboratorium Wykład: Światło i barwa. Modele barw. Charakterystyki obrazu. Reprezentacja i opis. Kwantyzacja skalarna

Bardziej szczegółowo

Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie progresywne (Adam 7)

Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie progresywne (Adam 7) mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 5, strona 1. PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHICS) Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną

Bardziej szczegółowo

Kolor, mat. pomoc. dla technologia inf. (c) M. Żabka (12 listopada 2007) str. 1

Kolor, mat. pomoc. dla technologia inf. (c) M. Żabka (12 listopada 2007) str. 1 Kolor, mat. pomoc. dla technologia inf. (c) M. Żabka (12 listopada 2007) str. 1 Kolor (barwa) 1 Modele RBG i CMY(K) Kolor każdego punktu, linii lub powierzchni (oraz inne cechy wyglądu) jest wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Idea Kompresji Kompresja danych - polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć redundancję czyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

Anna Barwaniec Justyna Rejek

Anna Barwaniec Justyna Rejek CMYK Anna Barwaniec Justyna Rejek Wstęp, czyli czym jest tryb koloru? Tryb koloru wyznacza metodę wyświetlania i drukowania kolorów danego obrazu pozwala zmieniać paletę barw zastosowaną do tworzenia danego

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Człowiek-Komputer

Komunikacja Człowiek-Komputer Komunikacja Człowiek-Komputer Kolory Wojciech Jaśkowski Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wersja: 4 listopada 2013 Światło Źródło: Practical Colour management R. Griffith Postrzegany kolor zależy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści 1. Model CMYK Literatura

Spis treści Spis treści 1. Model CMYK Literatura Spis treści Spis treści...................................... Model CMYK.................................. Sześcian CMY...............................2. Konwersje RGB, CMY i CMYK.................... 2.2..

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 14 PODSTAWY TEORII BARW. Plan wykładu: 1. Wrażenie widzenia barwy. Wrażenie widzenia barwy Modele liczbowe barw

WYKŁAD 14 PODSTAWY TEORII BARW. Plan wykładu: 1. Wrażenie widzenia barwy. Wrażenie widzenia barwy Modele liczbowe barw WYKŁAD 14 1. Wrażenie widzenia barwy Co jest potrzebne aby zobaczyć barwę? PODSTAWY TEOII AW Światło Przedmiot (materia) Organ wzrokowy człowieka Plan wykładu: Wrażenie widzenia barwy Modele liczbowe barw

Bardziej szczegółowo

1. Reprezentacja obrazu w komputerze

1. Reprezentacja obrazu w komputerze 1. Reprezentacja obrazu w komputerze Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna podstawowe rodzaje plików graficznych, potrafi podać ich krótki opis oraz ich zastosowanie, 2. umie obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo Formaty plików graficznych, dźwiękowych, wideo Spis treści: Wstęp: Co to jest format? Rodzaje formatów graficznych Właściwości formatów graficznych Porównanie formatów między sobą Formaty plików dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy i multimedia w technice Wykład. Grafika. Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk 12.04.2011

Interfejsy i multimedia w technice Wykład. Grafika. Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk 12.04.2011 Interfejsy i multimedia w technice Wykład Grafika Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk 12.04.2011 1 Grafika jest ważnym elementem przekazu multimedialnego, dzięki której multimedia zyskują na atrakcyjności.

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Grafika Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4 Linux w biurze 5 Grafika 6 Multimedia/Rozrywka

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa - wprowadzenie. Grafika Komputerowa

Grafika Komputerowa - wprowadzenie. Grafika Komputerowa Grafika Komputerowa - wprowadzenie Marek Pudełko Grafika Grafika jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych (obok malarstwa i rzeźby). Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze

Bardziej szczegółowo

nich ma swój własny niezaleŝny od innego kolor. Matrycę takich punktów nazywamy mapą bitową lub rastrem.

nich ma swój własny niezaleŝny od innego kolor. Matrycę takich punktów nazywamy mapą bitową lub rastrem. Podstawowe pojęcia Grafika Komputerowa Zajęcia 12-1313 Reprezentacja obrazu w komputerze Reprezentacja obrazu w komputerze jest bezpośrednio związana ze sposobem działania urządzeń wyjściowych a dokładniej

Bardziej szczegółowo

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria 12. (współrzędne i składowe trójchromatyczne promieniowania monochromatycznego; układ bodźców fizycznych RGB; krzywa barw widmowych; układ barw CIE 1931 (XYZ); alychne; układy CMY i CMYK). http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor O rozdzielczości i przeznaczeniu zdjęć słów kilka Często po wykonaniu zdjęć zastanawiamy się nad tym, w jakiej postaci będziemy je przechowywać i prezentować. Czy ograniczymy się tylko do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska. Projekt znaczka inż. M. Janecka

Grafika inżynierska. Projekt znaczka inż. M. Janecka Grafika inżynierska Projekt znaczka inż. M. Janecka Worek Bieszczadzki Dolina Mucznego Grafika start definicja http://www.fizyka.umk.pl/~duch/wyklady/komp http://www.fizyka.umk.pl/~duch/wyklady/komp ut/w10/grafika.html

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB)

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) dr inż. Beata Leśniak-Plewińska pok. 40 (parter, niska cześć budynku Wydziału Mechatroniki) B.Lesniak-Plewinska@mchtr.pw.edu.pl zib.mchtr.pw.edu.pl Dydaktyka Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University.

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 14 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadania

Bardziej szczegółowo