Spis treści Czym jest inicjatywa - Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny?... 2 Innowacyjne budownictwo pasywne... 3 Zasady standardu pasywnego...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Czym jest inicjatywa - Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny?... 2 Innowacyjne budownictwo pasywne... 3 Zasady standardu pasywnego..."

Transkrypt

1

2 Spis treści Czym jest inicjatywa - Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny?... 2 Innowacyjne budownictwo pasywne... 3 Zasady standardu pasywnego... 3 Korzyści budowy w standardzie pasywnym... 4 Dla indywidualnego użytkownika/inwestora... 4 Dla firm z branży budowlanej... 4 Dla instytutów badawczo-naukowych... 4 Dla szkół i uczelni... 5 Dla samorządów... 5 Innowacyjne technologie w budownictwie pasywnym... 5 Wizja i misja... 7 Wizja Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego... 7 Misja Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego... 7 Korzyści z udziału w klastrze... 8 Korzyści dla firm... 8 Korzyści dla instytutów badawczo-naukowych... 9 Korzyści dla szkół i uczelni... 9 Korzyści dla regionu/samorządów Budowa przewagi klastra Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny Wiedza Innowacja W klastrze wykorzystane zostanie kilka różnych kategorii innowacji: Wymiana międzynarodowa Wspólna marka Czynniki sprzyjające budowie klastra WIDP Program NFOŚiGW Ustawa OZE Dyrektywy i priorytety Unii Europejskiej Wsparcie działań kooperacyjnych Planowany rozwój klastra na lata Cel strategiczny (do 2020r.) Cele taktyczne (do 2015r.) Projekt klastra WIDP na konkurs w ramach POIG Działanie 5.1 na lata Założenia Działania Budżet Minimalny przewidywany udział członków klastra w pierwszym roku działania... 20

3 Czym jest inicjatywa - Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny? Inicjatywa Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny to pomysł powołania konsorcjum złożonego z: firm sektora budowlanego, instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji samorządowych zainteresowanych rozwojem nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego w Wielkopolsce.

4 Innowacyjne budownictwo pasywne Zasady standardu pasywnego Budownictwo pasywne staje się standardem na świecie i budzi coraz większe zainteresowanie w Polsce. Budowa według tego modelu gwarantuje komfort cieplny i wysoką jakość powietrza w budynku, przy minimalnych wymaganiach energetycznych, wynoszących 15kWh/m 2 rocznie. Dla porównania, tradycyjne budynki budowane obecnie w Polsce zużywają średnio 120kWh/m 2 rocznie, czyli niemal dziesięciokrotnie więcej. Tak wysoką efektywność energetyczną budynki pasywne uzyskują dzięki zastosowaniu prostych zasad: użyciu doskonałej izolacji termicznej fundamentów, ścian i dachu, redukującej straty ciepła, odpowiedniemu zaprojektowaniu oraz lokalizacji budynku względem stron świata, jak również rozmieszczeniu okien tak by pozyskiwać jak najwięcej promieni słonecznych ogrzewających pomieszczenia, montowaniu okien i drzwi o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, konstrukcji budynku pozbawionej mostków cieplnych, czyli miejsc, przez które dochodzi do utraty ciepła, zapewnieniu szczelnej powłoki budynku zabezpieczającej przed uciekaniem ciepłego, wilgotnego powietrza, zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła (rekuperacją). Warunkiem uzyskania standardu pasywnego jest jednak zastosowanie wszystkich powyższych zasad równocześnie.

5 Korzyści budowy w standardzie pasywnym Dla indywidualnego użytkownika/inwestora Dom pasywny oferuje dla właściciela korzyści finansowe i jakościowe: niższe koszty utrzymania budynku, zwiększony komfort, przytulność i wygoda użytkowania, zabezpieczenie przed wzrostem cen energii cieplnej, a nawet możliwe całkowite uniezależnienie od nośników energii cieplnej, wyższa jakość wykonania i trwałość budynku, wyższa wartość nieruchomości w momencie sprzedaży, prestiż i duma z posiadania oryginalnego, ekologicznego projektu domu, możliwość obniżenia kosztów budowy domu dzięki skorzystaniu z dotacji programu wsparcia NFOŚIGW, niższe oprocentowanie kredytów dla inwestorów budujących w tym standardzie Dla firm z branży budowlanej Dla firm należących do łańcucha wartości branży budowlanej, budownictwo pasywne jest możliwością nie tylko zaoferowania nowych, niszowych produktów i usług ale także szansą na przedefiniowanie wartości oferowanej klientom. Dzięki skupieniu się na energooszczędności, komforcie, innowacyjności i unikalności, firmy budujące w standardzie pasywnym otwierają nowe, nieokupowane przestrzenie rynkowe zamiast koncentrować się na konkurencji opartej na niskiej cenie. Obecnie, rynek budownictwa pasywnego w Polsce jest we wczesnej fazie powstawania. Firmy, które już teraz zdecydują się na rozwinięcie swojej działalności w tym segmencie, będą miały szansę na zbudowanie niezbędnego doświadczenia i know-how, na wykreowanie marki oraz na zdobycie silnej, wyjściowej pozycji rynkowej. Dzięki wczesnemu wejściu na rynek, pionierzy mogą liczyć na uzyskanie premii w postaci wyższych cen. Zapowiadany system dotacji z programu NFOŚiGW oraz obniżone koszty ogrzewania i utrzymania budynków oznacza, że wyższe ceny nie muszą oznaczać wyższych kosztów dla ostatecznych klientów. Dla instytutów badawczo-naukowych Budownictwo pasywne oznacza szanse dla rozwoju innowacyjnych technologii. Instytuty badawczo-naukowe z Wielkopolski skorzystają z rozwoju nowego rynku prowadząc badania nad nowymi materiałami budowlanymi, komponentami i urządzeniami przy współpracy z regionalnymi i lokalnymi firmami.

6 Dzięki priorytetom Unii Europejskiej i przyszłym programom wsparcia związanym z poprawą efektywności energetycznej w budynkach, możliwe będzie dofinansowania badań ze źródeł publicznych. Dla szkół i uczelni Nowy standard budownictwa jest szansą ale i wyzwaniem dla szkół i uczelni z Wielkopolski, kształcących przyszłą kadrę specjalistów i ekspertów z tej dziedziny. Budownictwo pasywne wymaga od pracowników interdyscyplinarnych umiejętności i kwalifikacji w stosowania nowych materiałów, nowych procedur i nowych narzędzi pracy. Budownictwo pasywne to przykład gospodarki opartej o wiedzę. Dla samorządów Z punktu widzenia naszego regionu, rozwój budownictwa pasywnego jest niezwykle ważny, gdyż budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii. Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie jest najtańszym i najszybszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i zmniejszenia jego uzależnienia od zasobów kupowanych od firm spoza Wielkopolski. Budownictwo pasywne prowadzi także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją energii. Korzyści te przełożą się w sposób bezpośredni na zdrowie i jakość życia mieszkańców regionu. Budowa nowych niskoenergetycznych budynków jak i poprawa efektywności energetycznej budynków istniejących pozwolą na stworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy. Oszczędności energii umożliwią uzyskanie środków finansowych, które firmy będą mogły reinwestować w lokalny przemysł i które ulżą znajdującym się pod presją budżetom publicznym. W przypadku osób fizycznych, przełoży się to na niższe rachunki za energię. Innowacyjne technologie w budownictwie pasywnym Dzięki kooperacji między instytutami badawczo-naukowymi i firmami, możliwy będzie rozwój innowacyjnych technologii w Wielkopolsce. Współpraca z partnerami z Niemiec i Austrii umożliwi transfer wiedzy i najlepszych praktyk z regionów posiadających wieloletnie doświadczenie w stosowaniu standardu pasywnego zarówno w indywidualnych budynkach mieszkalnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. Projekt WIDP ma również promować i wspierać technologie wykraczające poza standard budownictwa pasywnego ale z nim komplementarne. Technologie takie jak: inteligentne systemy zarządzania, mikroinstalacje OZE, transport

7 elektryczny ukazują pełnię swojego potencjału dopiero w wykorzystaniu z budownictwem niskoenergetycznym.

8 Wizja i misja Wizja Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego Budownictwo pasywne i blisko zero-energetyczne standardem budownictwa w Wielkopolsce do 2020 roku. Misja Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego Organizacja i przygotowanie firm sektora budowlanego, instytucji naukowo-badawczych, organizacji wsparcia biznesu i samorządów do powszechnego wdrażania innowacyjnych i pasywnych standardów budownictwa w Wielkopolsce.

9 Korzyści z udziału w klastrze Korzyści dla firm szkolenia i warsztaty dla pracowników z zasad i technologii budownictwa pasywnego, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, budowa wspólnej silnej marki Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, zwiększenie bazy klientów poprzez wzajemne referencje i poszerzenie oferty każdego z członków klastra o ofertę partnerów, rozwijanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii poprzez współpracę z instytutami badawczo-naukowymi z Wielkopolski i z zagranicy, prestiż z udziału w innowacyjnym, ekologicznym projekcie służącym zarówno samym firmom jak i mieszkańcom regionu, możliwość skorzystania z publicznych środków finansowania, które byłyby niemożliwe do pozyskania bez funkcjonowania w klastrze, a które przyniosą pośrednią i bezpośrednią korzyść firmom (np.: projekty badawcze, koszty certyfikacji i patentów, część kosztów promocji i marketingu), w przyszłości możliwość korzystania ze sprzętu i budynków Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego będącego: o siedzibą klastra oraz miejscem spotkań, treningów, szkoleń i seminariów z dziedziny budownictwa pasywnego, o centrum wystawienniczym dla technologii, usług i produktów oferowanych przez firmy, o wizytówką budownictwa pasywnego w Wielkopolsce wzorem dla innych obiektów budowanych w tym standardzie.

10 Korzyści dla instytutów badawczo-naukowych możliwość nawiązania kontraktów z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi firmami (członkami lub partnerami) - oferta usług badawczych, możliwość wspólnych innowacyjnych projektów badawczych wraz z członkami klastra współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych, możliwość nawiązania kontaktów z partnerami z zagranicy i udział we wspólnych projektach, prestiż z udziału w innowacyjnym, ekologicznym projekcie służącym poprawie efektywności energetycznej i jakości życia mieszkańców regionu, w przyszłości możliwość korzystania ze sprzętu i budynków Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego. Korzyści dla szkół i uczelni możliwość zapoznania się studentów i uczniów oraz kadry naukowej i nauczycielskiej z różnymi aspektami budownictwa niskoenergetycznego, możliwość dostosowania programów nauczania szkół i uczelni do szybko rosnącego rynku pracy związanego z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii, możliwość zaangażowania studentów i uczniów w projektach badawczych oraz korzystania z urządzeń instytutów i firm zaangażowanych w klastrze, możliwość organizacji praktyk i staży dla studentów i uczniów w firmach zaangażowanych w klastrze, wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami z Niemiec i Austrii, prestiż z udziału w projekcie służącym rozwojowi dotyczącym innowacyjnych technologii mających duży potencjał rynkowy, w przyszłości możliwość korzystania z urządzeń i budynków Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego.

11 Korzyści dla regionu/samorządów rozwój gospodarczy firm oznaczający nowe, stabilne miejsca pracy dla mieszkańców regionu, rozwijanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii poprawiających konkurencyjność regionu i jego dalszy rozwój gospodarczy, możliwość korzystania z dofinansowania projektów ze środków krajowych i europejskich: o projekt klastrowy WIDP przewiduje budowę Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego ze środków POIG Działanie 5.1 (szacowana wartość projektu: ok. 5 mln zł), o dzięki działaniom klastra WIDP możliwe będzie sprawniejsze ubieganie się osób indywidualnych o dofinansowanie z nowego programu wsparcia NFOŚiGW dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego (budżet programu: 300 mln zł), o wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe członków klastra korzystające z dofinansowania programów europejskich (7 Program Ramowy, IEE, Life+), wspólne projekty z regionami partnerskimi dla regionu Wielkopolski i Poznania (Dolna Saksonia, Brandenburgia, Berlin). korzyści płynące z rozwoju budownictwa pasywnego (wspomniane wcześniej).

12 Budowa przewagi klastra Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny Wiedza We współczesnym świecie, wiedza jest podstawowym zasobem organizacji. Coraz większe znaczenie wartości niematerialnych, takich jak patenty, sieci powiązań biznesowych, udział w rynku, marki w budowie wartości rynkowej firmy jest szczególnie ważne w dziedzinach gospodarki opartych na wiedzy. Ta zależność odnosi się także a może nawet przede wszystkim do powiązań sieciowych, które są oplecione kanałami przepływu informacji i wiedzy. Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny będzie opierał swoją przewagę konkurencyjną właśnie na wymianie, zarządzaniu i wykorzystaniu wiedzy gromadzonej z różnych źródeł: zewnętrznych (np.: partnerzy zagraniczni, szkolenia prowadzone przez ekspertów, wyjazdy szkoleniowe, targi, Internet), wewnętrznych (np.: swobodna wymiana doświadczeń między członkami klastra, interaktywne warsztaty, wspólne badania naukowe). Szczególne znaczenie w procesie zdobywania wiedzy będą miały spotkania klastrowe, na których prowadzone będą szkolenia i warsztaty z zastosowania technologii budownictwa pasywnego, efektywności energetycznej oraz mikro instalacji OZE. W trakcie interaktywnych warsztatów członkowie będą mieli sposobność dzielenia się swoją wiedzą, co pozwoli na wypracowanie wspólnych rozwiązań np.: opracowanie mapy sieci wartości klastra. Dzięki takim grupowym zadaniom, partnerzy będą mieli szansę na: przedstawienie swojej opinii i poznanie opinii innych, wypracowywanie wspólnych rozwiązań, integrację uczestników, zdobycie wzajemnego zaufania. Inną ważnym elementem pozwalającym na zdobywanie wiedzy będą również wyjazdy i wizyty zagraniczne, na których członkowie klastra poznają najlepsze praktyki stosowane w budownictwie przez bardziej doświadczonych partnerów zagranicznych (głównie z Niemiec i Austrii).

13 Innowacja Ważnym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego będzie innowacja. Innowacja rozumiana jako proces, w którym członkowie klastra wykorzystywać będą wzajemnie powiązane i komplementarne zasoby i czynności w celu stałego polepszania jakości i ekonomiczności oferowanych usług i produktów. W klastrze wykorzystane zostanie kilka różnych kategorii innowacji: Innowacja produktowa - dzięki współpracy z instytutami badawczymi możliwe będzie: o tworzenie nowych materiałów i usług (np.: dzięki badaniom nad wykorzystaniem włókien naturalnych z Wielkopolski do ocieplania budynków), o dokonywania znaczących zmian w istniejących produktów (np.: poprzez dostosowywanie oferty firm do standardu pasywnego). Dzięki temu może dojść do poprawy specyfikacji technicznej produktu/usługi, wykorzystania nowych surowców, zmiany w charakterystykach funkcjonalnych (takich jak np. wygoda instalacji), stworzenia nowego sposobu wykorzystania. Innowacja produktowa może być oparta na nowo zdobytej wiedzy czy technologii (poprzez projekty badawcze w instytutach), albo może wykorzystywać wiedzę/technologie już istniejące w nowy sposób (np.: nowe zastosowanie znanego materiału przy izolacji termicznej budynku). Innowacja procesowa - znaczące zmiany w procesie tworzenia lub w metodach dostarczania dóbr i usług. W przypadku budownictwa pasywnego może to oznaczać całościową obsługę klienta od momentu jego pozyskania do oddania gotowego domu. W takim procesie, wzrasta np.: rola architekta, który oprócz stworzenia projektu obejmuję rolę nadzoru autorskiego kontrolując jakość wykonania pod względem efektywności energetycznej. Celem wprowadzania innowacji procesowych w WIDP będzie głównie zapewnienie wysokiej jakości tej całościowej usługi oraz finalnego produktu jakim będzie funkcjonujący budynek pasywny. Innowacja marketingowa - nowe rozwiązania w zakresie metod marketingowych, takie jak zmiany w strategii promocyjnej, sposobie myślenia o produkcie czy polityce cenowej. W przypadku klastra WIDP będzie to nakierowanie na konkretną grupę klientów (np.: ludzi chcących wyróżnić się modnym i indywidualnym projektem domu). Celem wprowadzania innowacji marketingowych w klastrze będzie trafniejsze nakierowanie na potrzeby klienta, oraz nowe wykreowanie pozycji

14 produktu na rynku, które przyczynią się do wzrostu sprzedaży budynków w standardzie pasywnym. Wymiana międzynarodowa Bardzo ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej klastra WIDP będzie organizacja wymiany międzynarodowej pomiędzy partnerami z Wielkopolski i partnerami z zagranicy. Korzystając z licznych kontaktów lidera klastra Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o z instytucjami (ZAP z Brandenburgii, BEA z Berlina, 3N z Dolnej Saksonii itd.) oraz firmami z zagranicy zajmującymi się efektywnością energetyczną możliwa będzie organizacja wyjazdów studyjnych na zagraniczne obiekty pasywne oraz przyjazdów przedstawicieli firm z zagranicy do Polski. Taka wymiana pozwoli na transfer najlepszych praktyk a także na głębszą współpracą zarówno czysto biznesową jak i badawczo-rozwojową. Wspólna marka Budowa wspólnej silnej marki Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, pozwoli osiągnąć konkretne korzyści dla członków klastra: Identyfikacja wyróżnienie oferty klastra WIDP i jego członków na tle konkurencji realizowana jest poprzez przypisanie marce nazwy, symbolu oraz innych znaków graficznych, Gwarancja zapewnienie standardu jakości usług i produktów oferowanych przez członków WIDP w celu kreowania związku z konsumentami, Promocja wspieranie sprzedaży i wprowadzanie nowych usług oferowanych przez członków klastra (wspólne logo, materiały promocyjne, strona internetowa).

15 Czynniki sprzyjające budowie klastra WIDP Program NFOŚiGW W tym roku NFOŚiGW ogłosił założenia nowego programu wsparcia budownictwa pasywnego i energooszczędnego, którego realizacja rozpocznie się w pierwszym kwartale roku Projekt zakłada dopłaty do kredytów dla osób fizycznych budujących domy jednorodzinne jak i kupujących mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów. Proponowana wysokość dopłat dla nowego domu wynosi do 40 tys. zł dla budynku pasywnego i do 20 tys. zł dla budynku energooszczędnego (o zużyciu 40 kwh energii cieplnej na m 2 powierzchni mieszkalnej rocznie). Tak atrakcyjne wsparcie może stać się impulsem dla rozwoju budownictwa pasywnego i podobnie jak inny program NFOŚiGW, dotyczący instalacji solarnych, ten również zakończy się rynkowym sukcesem. Ustawa OZE W przyszłym roku ma wejść w życie nowa ustawa OZE. Ustawa ta, choć bezpośrednio nie odnosi się do budownictwa pasywnego, wprowadza znaczne korzyści dla rozwoju technologii komplementarnych dla budownictwa niskoenergetycznego takich jak mikro instalacje OZE. Projekty ustawy zaprezentowane do tej pory wprowadzają między innymi: ułatwienia podłączenia i sprzedaży instalacji do sieci, wyższe stawki dla sprzedaży prądu produkowanego z mikro instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Dyrektywy i priorytety Unii Europejskiej Dyrektywa 2010/31/EU - w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązująca państwa członkowskie aby: do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

16 Wsparcie działań kooperacyjnych Projekt WIDP zakłada uzyskanie wsparcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych. Dofinansowanie to jest udzielane w celu: stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego.

17 Planowany rozwój klastra na lata Cel strategiczny (do 2020r.) Rozwój rynku budownictwa pasywnego w regionie poprzez wspólne działania firm i instytucji naukowo-badawczych posiadających potencjał i rozwijających kompetencje w tym zakresie. Cele taktyczne (do 2015r.) Budowa silnej marki Wielkopolskiego Innowacyjnego Domu Pasywnego, pod którą firmy konsorcjum będą mogły sprzedawać swoje produkty, materiały i usługi. Marka ta, poprzez wspólne działania marketingowe i ciągłe szkolenia członków konsorcjum, będzie wiązać się z nowoczesnością, rzetelnością i dobrą jakością usług, Budowa Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego.

18 Projekt klastra WIDP na konkurs w ramach POIG Działanie 5.1 na lata Założenia Działania Minimalizacja budżetu projektu przy maksymalizacji korzyści dla członków i przy pełnym wykorzystania dofinansowania z programu PARP Działania 5.1 wczesna faza rozwoju. Kontynuacja projektu - przygotowanie kolejnego projektu na konkurs z Działania 5.1: dla fazy rozwoju w roku 2014 z elementem inwestycyjnym - budowa Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego i Pasywnego Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów biznesowych między podmiotami zainteresowanymi rozwojem budynków pasywnych w Wielkopolsce poprzez: o Organizację 6 spotkań klastrowych o Budowę bazy danych kompetencji i potrzeb oraz mapowanie ścieżek wartości sieciowych o Udostępnienie bazy danych w Internecie dla wszystkich członków powiązania Ubieganie się o fundusze na badania, promocje a nawet trwałe inwestycje (budowa Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego i Pasywnego w ramach klastra WIDP) o Przygotowanie projektu na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka faza rozwoju o Przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra WIDP (zawierającą opracowania: Mapa wartości sieciowych klastra WIDP, Potencjał innowacyjny klastra WIDP, Planu kampanii reklamowej i promocji klastra, Analiza SWOT klastra WIDP) o Budowę bazy danych kompetencji i potrzeb członków klastra oraz mapowanie ścieżek wartości sieciowych Budowa wspólnej silnej marki używanej przy promocji działań klastrowych i oferty członków klastra o Opracowanie logo i materiałów reklamowych o Przygotowanie artykułów w prasie regionalnej i specjalistycznej o Budowę i promocję strony internetowej widp.pl

19 Budowanie kompetencji i poszerzanie wiedzy członków klastra w zakresie budownictwa pasywnego o Przeprowadzenie 5 szkoleń oraz 6 warsztatów w zakresie technologii związanej z budownictwem pasywnym w czasie spotkań klastrowych o Przeprowadzenie szkoleń w zakresie doradztwa na temat budownictwa pasywnego i programu wsparcia NFOŚIGW dla pracowników członków klastra o Internetowe forum oraz zbiór artykułów i linków do materiałów dotyczących innowacyjnego budownictwa pasywnego publikowane na stronie internetowej: widp.pl o Przeszkolenie pracowników członków klastra w zakresie doradztwa dotyczącego budownictwa pasywnego i korzystania z programu wsparcia NFOŚIGW Promocja oferty klastra WIDP i jego członków oraz promocja idei budownictwa pasywnego wśród potencjalnych klientów klastra o Organizację 100 konsultacji dla klientów indywidualnych chcących wybudować domy pasywne, na których oprócz wiedzy rekomendowane byłyby usługi i produkty oferowane przez członków klastra o Kampanię promocyjną uwzględniającą broszury drukowane i artykuły w prasie Nawiązanie kontaktów biznesowych oraz wymiana najlepszych praktyk z firmami zajmującymi się zagadnieniami budownictwa pasywnego poprzez: o Przeprowadzenie 2 wyjazdów szkoleniowych do Brandenburgii i Berlina w celu obejrzenia istniejących i budowanych obiektów w standardzie pasywnym o Organizację 2 spotkań z klastrami/firmami związanymi z budową budynków niskoenergetycznych z Brandenburgii i Berlina Rozwój innowacji oraz transfer wiedzy i technologii poprzez: o Wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe przygotowywane wraz z firmami z Wielkopolski oraz partnerami z zagranicy przy wykorzystaniu funduszy europejskich (VII Program Ramowy, IEE) Budowę wspólnej silnej marki klastra WIDP i promocja usług poszczególnych członków poprzez: o Przygotowanie wspólnego stoiska wystawienniczego na targach Budma 2014 o Przygotowanie broszur reklamowych promujących działania klastra WIDP i markę klastra

20 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy Wielkopolskiego Centrum Budownictwa Innowacyjnego i Pasywnego, który będzie: o siedzibą klastra i miejscem spotkań, treningów, szkoleń seminariów z dziedziny budownictwa pasywnego dla członków klastra i dla podmiotów i osób zewnętrznych o centrum wystawienniczym dla technologii, usług i produktów oferowanych przez członków klastra o wizytówką budownictwa pasywnego w Wielkopolsce wzorem dla innych obiektów budowanych w standardzie pasywnym. Budżet Suma wszystkich kosztów brutto: zł Suma kosztów kwalifikowanych: zł Procent kwalifikalności kosztów: 95,05% Procent dofinansowania: 70,00% Kwota do pokrycia: zł

21 Minimalny przewidywany udział członków klastra w pierwszym roku działania Jednostki otoczenia-biznesu: Instytuty badawcze: Szkoły: Uniwersytety/uczelnie wyższe: Firmy: Jednoosobowe/mikro (architekci, doradcy): MSP: Większe firmy: Kwota do pokrycia: 0,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 5 000,00 zł 1 000,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł W następnych 3 latach przewidziany udział będzie co najmniej pięciokrotnie niższy gdyż odejdą koszty związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej POIG 5.1, z przygotowaniem Strategii rozwoju klastra oraz koszty zakupu środków trwałych.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie osób, firm

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady

Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady Budownictwo pasywne i zero-energetyczne, zielone budynki moda a efektywność w oparciu o konkretne przykłady Zużycie energii końcowej w Polsce w poszczególnych sektorach (%) Przemysł 45% 28% Transport 27%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Nazwa programu: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Projekt programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt pierwszego realizowanego ze środków publicznych ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych.

Bardziej szczegółowo

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Plan prezentacji Kim jesteśmy? Czym się

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii 2010 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych wsparcia powiązań o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia Domy z przyszłością S sukces I innowacje D drewno E ekologia Idea BUDOWAĆ LEPSZE DOMY Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOM EKOLOGICZNE SZYBKIE I ŁATWE W BUDOWIE NIEDROGIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego CEL: Opracowanie modelu podnoszącego skuteczność transferu wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKOKreatywne Firmy nowe kompetencje - czysty zysk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy projekt jest dla Ciebie? TAK Jeżeli jesteś mikro,

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Instytut Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Forma prawna prowadzonej działalności spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wiedza kluczem do sukcesu. Kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze

Wiedza kluczem do sukcesu. Kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze Wiedza kluczem do sukcesu Kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII POKL Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI

AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI NATURALNIE CIEPŁO AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI Nie chcesz już dłużej marnować energii? Chciałbyś coś zmienić? Rzetelny audyt jest podstawą! Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 20 marzec 2013 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dr inż.. Arkadiusz Węglarz Dyrektor Dział Zrównoważonego rozwoju Gospodarka Niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH ENERGIA ODNAWIALNA TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 108 km² a liczba ludności wynosi

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo