Ap62nwin. Podręcznik użytkownika. Katowice 2014 Dotyczy produktu Ap62nwin w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ap62nwin. Podręcznik użytkownika. Katowice 2014 Dotyczy produktu Ap62nwin w wersji 2014.0.0.7"

Transkrypt

1 Ap62nwin Podręcznik użytkownika Katowice 2014 Dotyczy produktu Ap62nwin w wersji Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) WWW:

2 Wstęp Program raportujący Ap62nwin jest programem służącym do komunikacji pomiędzy Apteką a centralą KS-ZSA (poprzez FTP). Program pozwala na wysyłanie min. raportów przyrostowych w każdym momencie oraz na stworzenie harmonogramu do pracy automatycznej. W menu głównego okna programu dostępne są następujące pozycje: Komunikacja - funkcje umożliwiają prace programu AP62NWIN w trybie ręcznym, Harmonogram - funkcje tej grupy sterują pracą AP62NWIN w trybie automatycznym, Konfiguracja - to definiujemy parametry pracy programu, Log - funkcja ta udostępnia przegląd historii pracy programu. Praca raportownika w trybie bezokienkowym W trybie bezokienkowym program raportujący jest wyświetlany przy zegarze systemowym w postaci ikonki. Po jej rodzaju, można się zorientować, jaki jest aktualny stan programu. Rodzaje ikon raportownika: - program działa w trybie automatu - program działa w trybie automatu i w tej chwili wykonuje zadanie - program działa w trybie automatu, ostatnio wykonywane zadanie zakończyło się niepowodzeniem - program działa w trybie ręcznym, wyłączony jest tryb filtrowania danych osobowych - program działa w trybie ręcznym, włączony jest tryb filtrowania danych osobowych - program działa w trybie automatycznym, włączony jest tryb filtrowania danych osobowych Po ustawieniu kursora myszy na ikonę, otrzymujemy informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu. Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie otrzymujemy dostęp do menu podręcznego, które umożliwia: Wyświetlenie okna programu Zatrzymanie / wznowienie pracy automatu Wygenerowanie i wysłanie raportu do ZSA. Odebranie zleceń z centrali. 2

3 Instalacja Ap62nwin Instalację programu raportującego jest bardzo szybka i prosta. Zaczynamy od ściągnięcia najnowszej wersji z serwera FTP firmy KAMSOFT S.A. Znajduje się ona pod ścieżką: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/ap62nwin.nobde Po ściągnięciu całego katalogu odszukujemy plik ap62inst.exe i uruchamiamy go. Przed przystąpieniem do instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje Proces instalacji krok po kroku : Pojawia się pierwsze okno instalatora. Po zapoznaniu się z treścią klikamy DALEJ. Następnym krokiem jest określenie parametrów bazy danych apteki: 3

4 Wybieramy pomiędzy bazą Firebird lub Oracle oraz wypełniamy parametry: Serwer. nazwa bazy danych (Dla FRB localhost lub nazwa komputera (Nazwa lub IP), dla ORA SID bazy) Plik bazy danych ścieżka do bazy danych FRB. Wpis ten pojawia się tylko przy wyborze typu bazy danych Firebird Nazwa użytkownika nazwa użytkownika bazy danych. Hasło hasło do bazy danych (Przy konfigurowaniu połączenia do bazy danych Oracle należy łączyć się na użytkownika apw_user. Nie należy łączyć się na użytkownika system) Po tych czynnościach klikamy DALEJ. Instalator określa gdzie zainstalować raportownik. Najlepszą lokalizacją jest zainstalowanie Ap62nwin w katalogu programu aptecznego. Po określeniu ścieżki klikamy DALEJ. Instalator jest gotowy do instalacji programu. Należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i kliknąć DALEJ. 4

5 * Jeżeli instalujemy program raportujący w nowej wersji na katalog ze starą wersją instalator zapyta: W przypadku gdy zgodzimy się na podegranie nowych plików zostaną one podmienione. Po tej czynności należy ponownie stworzyć harmonogram oraz ustawić parametry konfiguracji. Aby zachować starą konfigurację oraz harmonogram należy dać na NIE. Pliki ap62nwin.ini oraz zadania.dbf nie zostaną zmienione. Gdy program zostanie zainstalowany (potrwa to kilka sekund) pojawi się ostatnie okno instalatora. 5

6 Po zakończeniu instalacji: 1. Powinien się stworzyć min. plik ap62nwin.ini, w którym znajduje się konfiguracja raportownika. Należy sprawdzić czy podane wyżej wpisy istnieją. Wszystkie opcje możliwe do ustawienia opisane zostały w rozdziale Usprawnienie pracy z raportownikiem Plik ap62nwin.ini 2. Powinny utworzyć się katalogi: - RAPORTY katalog gdzie będą generowane raporty - OFERTY katalog w którym przechowywana będzie oferta własna Katalogi te tworzą się TYLKO przy instalacji raportownika! 3. W późniejszym czasie powinien się również stworzyć katalog LOGI w którym przechowywane będą logi tworzone przez raportownik. Katalog ten stworzy się automatycznie w momencie gdy plik ap62nwin.log osiągnie graniczną wartość 400KB. W katalogu głównym pozostanie tylko jeden plik ap62nwin.log W obecnych instalacjach katalog ten stworzy sięw identycznej sytuacji. 6

7 Omówienie podstawowej funkcjonalności 1. Komunikacja Funkcje znajdujące się w menu Komunikacja służą do ręcznej obsługi programu. Po wybraniu określonego zadania wykona się ona w sposób natychmiastowy. W celu ich użycia, należy wyłączyć automat (pierwsza pozycja w menu harmonogram). W przeciwnym wypadku pojawić się może komunikat: lub zadanie zostanie dodane do harmonogramu gdzie wykona się po kilku sekundach. W menu Komunikacja mamy do wyboru następujące funkcje: Wygeneruj raport przyrostowy powoduje wygenerowanie raportu przyrostowego. Jeżeli zaznaczona jest opcja automat wtedy zostanie wygenerowany raport od daty ostatniego raportu do dnia dzisiejszego (data ostatniego raportu jest brana z pliku datadesc.ini w katalogu apteki na serwerze FTP). W przeciwnym przypadku zostaniemy zapytani o zakres dat: 7

8 Jeżeli apteka raportuje do więcej niż jednej centrali wówczas przy ręcznym generowaniu raportu przyrostowego zostaniemy zapytani, dla jakiej centrali ma być raport wygenerowany: W przypadku, gdy na serwerze FTP znajdują się już jakieś raporty program zapyta czy usunąć zaległe raporty: Po poprawnym wygenerowaniu raportu pojawi się komunikat: Teraz zostaje już tylko wysłanie raportu. Należy skorzystać z innej funkcji w tym menu a mianowicie Wyślij raporty. Po tej operacji pojawi się komunikat: Wygeneruj raport pełny powoduje wygenerowanie raportu pełnego dla konkretnej apteki. Funkcja ta jest nieaktywna dla aptek dosowych oraz przy włączonym automacie. Po wygenerowaniu takiego raportu należy wysłać na serwer FTP (identycznie jak w przypadku raportów przyrostowych) Wyślij raporty funkcja ta pozwala na wysłanie wygenerowanych raportów na serwer FTP. Pobierz zlecenia odbiera wszystkie zlecenia z serwera FTP (z katalogu danej apteki), które się na nim znajdują. Po pobraniu zleceń otrzymujemy komunikat: 8

9 Przegląd zlecenia z centrali pozwala na przeglądanie wszystkich zleceń z centrali. Funkcja ta jest dostępna tylko dla aptek dosowych. Sprawdź aktualizację - sprawdza dostępność nowszej wersji programu Ap62nwin i jeżeli jest dostępna, wykonuje aktualizację - automatycznie lub pyta czy dokonać aktualizacji. W przypadku braku nowszej wersji dostaniemy komunikat: Kartoteka centralna funkcja ta pozwala na pobieranie i wczytywanie pełnej kartoteki centralnej. Są dostępne dwie opcje: Wczytaj pełną kartotekę centralną Pobierz i wczytaj pełną kartotekę centralną 2. Harmonogram Menu Harmonogram służy do stworzenia listy zadań do cyklicznego wykonywania przez raportownik. Harmonogram taki można również stworzyć w centrali ZSA ( patrz Centralne zarządzanie harmonogramem ap62nwin z poziomu KS-ZSA. ) W menu Harmonogram mamy do wyboru następujące funkcje: Automat funkcja ta zmienia tryb pracy raportownika (automat/tryb ręczny) 9

10 Dodaj zadanie funkcja ta umożliwia dodanie nowego zadania do harmonogramu Przy dodawaniu zadania do harmonogramu określamy następujące dane: Zadanie do wykonania mamy do wyboru następujące zadania: Wygeneruj i wyślij raport - utworzy raport zawierający odpowiedni zakres danych i wyśle na serwer(y) FTP lub skopiuje do lokalnego katalogu. W przypadku wystąpienia problemów z wysłaniem i włączeniu opcji wysyłaj aż do skutku będzie ponawiał transmisję co 5 minut. Odbierz zlecenia z centrali - odbierze zlecenia z ZSA i przekaże je do apteki. Usuń wykonane zadania - w celu optymalizacji szybkości działania można dodać takie zadanie np. raz w tygodniu, które usunie wykonane zadania (nie zaburzy to w żaden sposób pracy automatu). Gdy jest ustawiony parametrw pliku INI CleanSKFN=1 wtedy to zadanie również czyści tabelę SKFN Wyślij raporty - wszystkie przygotowane raporty zostaną wysłane do centrali KS-ZSA. Wygeneruj raport - odpowiedni raport zostanie wygenerowany i pozostawiony w katalogu z raportami i będzie czekał na wysyłkę. Wygeneruj i wyślij raport pełny - zadanie to utworzy raport zawierający pełne dane i wyśle je na serwer(y) FTP lub skopiuje do lokalnego katalogu. Pobierz i wczytaj kartoteki centralne - zadanie to pobiera i wczytuje dostępne kartoteki centralne Pobierz i wczytaj pełne kartoteki centralne - zadanie to pobiera i wczytuje dostępne pełne kartoteki centralne Pobierz ofertę stworzoną ręcznie - zadanie to pozwala na pobieranie ofert stworzonych ręcznie w ZSA. Zadanie to pojawia się dopiero w przypadku gdy zaznaczymy w konfiguracji opcję Zezwalaj na import ręcznie tworzonych ofert. Oblicz aktualny stan magazynu zadanie to oblicza aktualny stan magazynu apteki i przesyła go do ZSA. (na FTP pojawia się plik stm..zip). Zadanie to pojawia się dopiero gdy w pliku ap62nwin.ini dodamy wpis do sekcji LOCAL o treści ObliczStanMag=1 Wyślij faktury XML - typuje wszystkie nowo wprowadzone dokumenty, które posiadają dodatkowo powiązany z nimi dokument w formacie KS-XML. Dokumenty takie zostają pobrane z systemu KS-EDE (za pomocą unikalnego numeru GID) i następnie przesłane do centrali w postaci archiwum zip. Zadanie to należy zawsze dodawać po zadaniu Wygeneruj i wyślij raport 10

11 Data wykonania opcja ta określa datę wykonania wybranego zadania. W przypadku zadań powtarzalnych (np. codziennie) określa godzinę o której każdego dnia zadanie ma się wykonać (przy włączonym automacie). Przy wyborze daty możemy pomóc sobie korzystając z kalendarza: Powtarzalne daje możliwość utworzenia zadania powtarzalnego. Mamy tu do wyboru następujące opcje: codziennie co tydzień co miesiąc co 3 miesiące co pół roku co rok zdanie ciągłe - opcja zadanie ciągłe równoznaczna jest z zaznaczeniem okienka Ciągłe i na odwrót. Zadanie powtarzalne po dodaniu go do harmonogramu zostaje oznaczone Ciągłe - ciągłość wykonywania zadania oznacza częstość jego wykonywania większą niż codziennie, która określana jest poprzez parametr w konfiguracji Zadania ciągłe co... minut Zadanie ciągłe po dodaniu go do harmonogramu zostaje oznaczone Centrala Farmanet parametr ten określa do której centrali zadanie ma się odnosić. Zatwierdzamy przyciskiem OK Usuń zadanie umożliwia usunięcie zadania z harmonogramu. Usuń wykonane zadania umożliwia usuwanie zadań które zostały już wykonane przez program. Stworzony harmonogram zostaje zapisany w pliku zadania.dbf. Dodatkowo zostaje utworzony plik zadania_backup.dbf który jest kopią pliku zadania.dbf. W momencie awarii lub uszkodzenia pliku zadania.dbf zostaje on odtworzony z kopii. Plik zadania_backup tworzy się i uaktualnia w momencie wykonywania następujących zadań: - wygeneruj i wyślij raport - pobierz i wczytaj kartoteki centralne - pobierz i wczytaj pełne kartoteki centralne - wygeneruj raport (pełny lub przyrostowy) - wyślij raporty 11

12 3. Konfiguracja definiujemy parametry pracy programu. Konfigurację programu tworzymy na początku pracy z programem Konfiguracja programu Ap62nwin została podzielona na 5 zakładek. Są to kolejno: Centrala (Ctrl+1) opcje dotyczące centrali KS-ZSA do której będziemy raportować: 12

13 Centrala (Ctrl+1) - dostępne opcje: Centrala Farmanet - ten parametr wybieramy z listy, a określa on do jakiej centrali ZSA będziemy raportować - możliwe jest raportowanie do wielu central ZSA. Aby dodać nową centralę ZSA należy kliknąć przycisk "[F2] Dodaj" u dołu okna i wybrać pozycję Centralę Farmanet lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+F2. Usuwania centrali dokonujemy za pomocą przycisku "[F8] Usuń" i pozycji Centralę Farmanet. Można też użyć skrótu Ctrl+F8. Katalog gener. rap. - parametr określający ścieżkę do katalogu, w którym zapisywane będą wygenerowane raporty Katalog lokalny (FN) - jest to lokalny katalog, do którego trafiać będą gotowe raporty. Katalog ten należy wprowadzić tylko w przypadku, gdy apteka, z której raportujemy, pracuje w tej samej sieci lokalnej co ZSA, do którego ma raportować. Przy komunikacji przez FTP pozycja musi pozostać pusta!!! Ostatni raport dnia - parametr określający jak sama nazwa wskazuje datę ostatniego raportu. W automatycznym trybie pracy data ta zmienia się po każdorazowym wygenerowaniu raportu na aktualną datę. Baza (Ctrl+2) parametry dotyczące bazy danych apteki: Baza (Ctrl+2) - dostępne opcje: Typ bazy danych - ten parametr określa rodzaj bazy danych. Do wyboru mamy FRB lub ORA Serwer. nazwa bazy danych (Dla FRB localhost lub nazwa komputera (Nazwa lub IP), dla ORA SID bazy) Plik bazy danych ścieżka do bazy danych Firebird. Wpis ten pojawia się tylko przy wyborze typu bazy danych Firebird Nazwa użytkownika nazwa użytkownika bazy danych. Hasło hasło do bazy danych. (Przy konfigurowaniu połączenia do bazy danych Oracle należy łączyć się na użytkownika apw_user. Nie należy łączyć się na użytkownika system) Katalog licencji ścieżka do licencji aptecznej. (Przy konfigurowaniu połączenia do bazy danych Oracle należy łączyć się na użytkownika apw_user. Nie należy łączyć się na użytkownika system) 13

14 FTP (Ctrl+3) Parametry związane z serwer FTP: FTP (Ctrl+3) - dostępne opcje: Serwer FTP - z tej listy wybieramy, który z wprowadzonych serwerów FTP będziemy zmieniać. Serwery można dodawać i usuwać przyciskami "[S+F2] Dodaj serwer FTP" oraz "[S+F8] Usuń serwer FTP". Adres serwera FTP - adres serwera FTP, za pomocą którego kontaktujemy się z centralą. Nazwa użytkownika - parametr określający nazwę użytkownika na serwerze FTP Hasło - parametr specyfikujący hasło użytkownika Katalog na serwerze - parametr ten oznacza podkatalog wymiany danych z ZSA. Pamiętać należy, aby każda apteka miała swój własny podkatalog. Katalog znaczników - parametr ten określa ścieżkę do katalogu na serwerze FTP. Po odebraniu zleceń z centrali w katalogu tym raportownik zapisze pliki *.rsp, które są znacznikami dla centrali KS-ZSA, że dane zlecenia zostało odebrane (zlecenie wysłane, potwierdzone ). Gdy nie podamy ścieżki do katalogu znaczników AP62NWIN domyślnie będzie wysyłał pliki do katalogu głównego na serwerze FTP. Bardzo istotną kwestią jest, aby ścieżki do katalogu znaczników były takie same po stronie ZSA i raportownika, w przeciwnym wypadku w centrali nadawanie zleceniom znacznika wysłane, potwierdzone nie będzie miało miejsca. Katalog baz centralnych FTP - Ścieżka do katalogu na serwerze FTP, z której ściągane są pliki aktualizujące kartoteki centralne apteki. Nr portu - serwery FTP domyślnie działają na porcie 21, ale jeżeli istnieje konieczność użycia innego portu, wówczas uzupełniamy to pole. F5 Proxy możliwość ustawień proxy Próba nawiązania połączenia ilość prób podłączenia do FTP. Co interwał czasu nawiązywania podłączenia do FTP. Autorozłączenie - parametr ten specyfikuje dla połączeń internetowych, nie stałych rozłączenie bądź jego brak po wykonaniu zadania. Pasywny - parametr ten specyfikuje tryb połączenia z serwerem FTP UWAGA Niektóre serwery FTP rozróżniają wielkość liter w nazwach należy pamiętać aby ścieżki wpisywać w taki sam sposób jak na serwerze FTP. 14

15 Opcje (Ctrl+4) parametry specyfikujące dodatkowe opcje raportownika: Opcje (Ctrl+4) - dostępne opcje: Katalog ofert własn. - parametr określa ścieżkę do katalogu, w którym raportownik zapisywać będzie odebrane z centrali ZSA pliki z ofertą własną. Zadania ciągłe co - interwał czasu dla zadań ciągłych Wysyłaj raporty SAP - parametr specyfikujący - znak V / jego brak - czy raporty SAP będą/nie będą wysyłane do centrali KS-ZSA. Aby wysłać taki raport należy go najpierw stworzyć w aptece - patrz moduł APW21 -> FK -> Przekazanie raportu SAP. Tylko wybrane towary - - jest to parametr określający czy raporty mają uwzględniać tylko towary określone na tzw. ograniczonej liście asortymentowej - puste okienko, czy też wszystkie towary mają być brane pod uwagę - znak V w okienku. Listę towarów monitorowanych stworzyć należy w aptece w module APW44 - Komunikacja lub w centrali ZSA w module NET52 - Kartoteki. Wysyłaj pliki refundacyjne włączenie opcji powoduje przekazanie plików refundacyjnych do centrali KS-ZSA za pomocą raportownika. Przy wykonywaniu zadania Wyślij raporty ap62nwin sprawdza czy w katalogu generowania raportów znajdują się pliki refundacyjne (np.rsp00222.xml) i jeśli są to zostają wysłane na serwer FTP. Na serwerze FTP pojawi się plik np zip oraz plik potwierdzający ptr Zabezpiecz hasłem - określa on poziom bezpieczeństwa w pracy z programem Ap62NWin. Niektóre z operacji tj. zmiana konfiguracji, dodawanie zadania, itp. mogą być zabezpieczane hasłem. Zezwalaj na import ręcznie tworzonych ofert - zaznaczenie tego parametru pozwala na dodawanie do harmonogramu z poziomu raportownika zadania Pobierz ofertę stworzoną ręcznie 15

16 Aktualizacja (Ctrl+5) parametry dotyczące aktualizacji programu: Aktualizacja (Ctrl+5) - dostępne opcje: Aktualizacja automatyczna - parametr określa czy program ma sam się aktualizować co pewien czas ( bez pytania o potwierdzenie). Interwał - parametr określający, co jaki czas program będzie szukał nowszej wersji na serwerze FTP. Nr.Portu - parametr ten określa numer portu, na którym działa serwer FTP. Pasywny - określa tryb połączenia z FTP. 4. Log Program raportujący Ap62nwin podczas swojej pracy rejestruje wszystkie zdarzenia które miały miejsce w programie. Możemy min. odszukać błąd który wyskoczył podczas generowania raportu. Zdarzenia te można podejrzeć w pliku ap62nwin.log (znajduje się on w katalogach programu raportującego) oraz w dzienniku zdarzeń (z poziomu programu). 16

17 Usprawnienie pracy z raportownikiem 1. Plik ap62nwin.ini W pliku Ap62nwin.ini znajdują się wpisy służące do ustawień samego programu oraz wpisy bezpośrednio związane z konfiguracją raportownika. Większość tych wpisów odpowiada konkretnym ustawieniom z konfiguracji programu (patrz rozdział: Omówienie podstawowej funkcjonalności -> Konfiguracja). Plik ten pomaga w konfigurowaniu raportownika włączania. Spis parametrów się mogących wystąpić w pliku ap62nwin.ini: LOCAL: TMRK =... - interwał czasu. Parametr określający czas po jakim raportownik sprawdzi czy apteka dodała jakieś zadanie. First run =... - parametr ustawiony na 1 oznacza pierwsze uruchomienie raportownika, przy każdym następnym będzie 0. Baza Dir =... - parametr określający w jakim katalogu znajduje się baza apteki z której raportujemy lub do której przesyłamy zlecenia. Oferty Dir =... - parametr określa ścieżkę do katalogu, w którym raportownik zapisywać będzie odebrane z centrali ZSA pliki z ofertą własną. AliasAOW =... - alias apteki WinSys =... - określa rodzaj systemu aptecznego (Windows - 1, DOS - 0) AutoDisconnect =... - parametr ten specyfikuje dla połączeń internetowych, nie stałych rozłączenie bądź jego brak po wykonaniu zadania IleFN =... - ilość zdefiniowanych central w konfiguracji. Opoznienie =... - parametr ten określa po jakim czasie wznowić wysyłanie w przypadku niepowodzenia. OpoznienieStartu= - parametr ten powoduje iż raportownik uruchomi się z pewnym opóźnieniem (podajemy wartość w minutach) tak aby uruchomił się po starcie bazy. AutoRun =... - gdy jest ustawiony na 0 oznacza iż po zamknięciu programu zostanie usunięty wpis z rejestru i raportownik nie będzie się uruchamiał przy następnym starcie systemu. MAskaFTp =... - parametr wykorzystywany podczas pobierania listy plików z serwera FTP. UsunTxtZlec =... - podczas zadania "Odbierz zlecenia" jeżeli ustawiony na 1 usuwa zlecenia tekstowe starsze niż 30 dni (1- usuwa zlecenia, 0 - nie usuwa zleceń) Priorytet =... - ustawienie priorytetu procesu Ap62NWin (dostępne wartości to 0, -1, -2) (-2 oznacza najniższy priorytet) CleanSKFN =... - podczas zadania "Usuń wykonane zadania" usuwa zawartość tabeli SKFN z bazy (liczba dni określająca ile danych należy pozostawić - domyślnie jest to 30 dni) PominSKFN =... - pomija dodawanie pliku SKFN.db do generowanego pakietu (1 - plik jest pomijany; 0 - plik nie jest pomijany) - domyślnie = 0. PassivFTPAkt =... - określa tryb połączenia z FTP. PortFTPAkt =... - numer portu serwera FTP. Harmonogram =... - możliwe poziomy: 0 - raportownik nie będzie co 1h sprawdzał i pobierał harmonogramu, 1 - raportownik będzie co 1h sprawdzał i pobierał harmonogram. AutoAkt =.. - parametr określający czy program będzie się sam aktualizował ( 1- Tak, 0 - Nie ) AutoAktStop= wyłącza sprawdzanie czy jest nowa wersja raportownika - użyteczne w sieciach VPN bez dostępu do serwera ftp.kamsoft.pl AutoAktInterval =... - parametr określający co jaki czas ( w minutach ) program będzie szukał nowej wersji na serwerze FTP. ObliczStanMag =... - parametr ten gdy jest ustawiony na 1 powoduje dodanie się do harmonogramu raportownika zadania Oblicz aktualny stan magazynu (gdy parametr 17

18 ustawiony jest na 1 a harmonogram zostanie usunięty program doda takie zadanie na godzinę 23.50). [FTP - plik STM.zip oraz identyczny STM.ptr] PominTabele =... - parametr ten pozwala na pomijanie określonych tabel podczas generowania raportu (tabele należy rozdzielić przecinkiem) OfertaReczna =... - parametr ten informuje czy w konfiguracji raportownika jest zaznaczona opcja Zezwalaj na import ręcznie tworzonych ofert ( 1- włączona, 0 - wyłączona ) DodajSapPref =... - parametr ten ustawiony na 1 aktywuje opcję która umożliwia zmianę nazwy archiwum zawierającego raporty SAP. Nazwa archiwum będzie miała format idapteki_mmddhhnnss (idapteki_miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda) KSEDEDIR= - katalog systemu KS-EDE. W przypadku, gdy raportownik jest uruchamiany z innej lokalizacji niż standardowa (...\APW\Ap62nwin\) czyli poza katalogiem programu KS-AOW konieczne będzie poprawienie opcji. Opcja w takim przypadku powinna wskazywać główny katalog systemu KS-EDE. KSEDELOGIN= opcja służąca do elektronicznej wymiany dokumentów. Należy wpisać login użytkownika WysylajFakturyXml= opcja ta ustawiona 1 umożliwiającą wysyłanie plików zawierających faktury XML w ramach zadania automatycznego generowania i wysyłania raportu. Domyślnie funkcja jest nieaktywna. DB_USER = użytkownik bazy DB_PASS = zakodowane hasło do bazy DB_PROVIDER = typ bazy danych (Firebird lub Oracle) DB_SERWER = dla bazy Firebird nazwa komputera np. localhost, dla Oracle alias z tnsnames DB_PATH = ścieżka do bazy danych. WPIS TYLKO DLA BAZY FIREBIRD GodzinaRestartu= - wartość określająca godzinę, po której nastąpi restart raportownika w celu zwolnienia zasobów. Aby wyłączyć mechanizm restartu należy wpisać GodzinaRestartu=OFF FDODB= - parametr określający czy właczyć/wyłączyć filtrowanie danych odbiorców przy 2 poziomie filtrowania danych osobowych/identyfikacyjnych. Wartość domyślna = 1 (1 włączenie, 0 wyłączenie) USTAWIENIA CENTRALI (są to ustawienia centrali ustawiane w konfiguracji): Name - centrala ZSA LokalDir - lokalny katalog (FN) RaportDir - katalog generowania raportów LastRaport - ostatni raport dnia Tries - próba nawiązania połączenia SAP - wysyłaj raporty SAP REF - wysyłaj pliki refundacyjne OGR - tylko wybrane towary PMins - zadania ciągłe co... IleFTP - ilość serwerów FTP 18

19 USTAWIENIA FTP (są to ustawienia serwera FTP ustawiane w konfiguracji) : Name - serwer FTP Host - adres serwera FTP User - nazwa użytkownika Pass - hasło Dir - katalog na serwerze Znaczniki - katalog znaczników Port - nr. portu Passiv - tryb pracy BazyCentralneDir - katalog baz centralnych FTP Ustawienia Proxy - PxHost, PxUser, PxPass, PxPort, PxTyp 2. Rodzaje plików trafiających na FTP. Podczas komunikacji na linii ZSA Raportownik na serwerze FTP pojawiają się różnego rodzaju pliki. W zdecydowanej większości przypadków posiadają one dwa formaty: *.zip archiwum z danymi *.ptr plik potwierdzający (ta sama nazwa inne rozszerzenie) Stałym plikiem w katalogu danej firmy na serwerze FTP jest plik dtrange.txt. W pliku tym znajduje się data końcowa zakresu danych w ZSA. Przykład wpisu w pliku dtrange.txt: [ZAKRESDANYCH] BRAKDANYCHOD= Inny plik o takim samym wpisie to dctrange.txt. Jest to plik z datą końcową zaczytanych kartotek centralnych Rodzaje plików na FTP: Rodzaj opis (rozszerzenie) NW... raport z danymi (zip/ptr) NA zlecenia do aptek (zip/ptr) STM... aktualne stany magazynowe apteki (zip/ptr) Dbenterp kartoteki centralne (zip/ptr) requ plik żądające wysłania brakujących danych z apteki (zip/ptr) Oferta plik z ofertą własną. (DB) Ofertaręczna plik z ofertą ręczną (zip/ptr) R potwierdzenie odebrania zlecenia (trafia do głównego katalogu lub do katalogu ustawionego w Ap62nwin katalog znaczników.(rsp) 19

20 3. Centralne zarządzanie harmonogramem ap62nwin z poziomu KS-ZSA. W celu wygodniejszej kontroli nad raportownikami istnieje możliwość tworzenia dla nich harmonogramów w centrali KS-ZSA i rozsyłania po aptekach. Harmonogram centralny zastąpi aktualnie działający w aptece. Mechanizm centralnego sterowania raportownikami znacząco przyspiesza proces konfiguracji raportowania i ułatwia jego dostrajanie. Funkcja obsługi centralnych harmonogramów dla programów raportujących stworzyć znajduje się w KS-ZSA w module 61.ADMIN: Pełna instrukcja dotycząca tworzenia, rozsyłania i działania centralnych harmonogramów znajduje się w instrukcji użytkownika KS-ZSA: Rozdział Administrator 11. Dodatkowe funkcje 11.1Centralne zarządzanie pracą programów ap62nwin.exe. Aktualna wersja instrukcji KS-ZSA znajduje się na serwerze FTP firmy KAMSOFT S.A w poniższej lokalizacji ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ 20

21 4. Sterowanie raportownikiem od strony AOW Aby przyspieszyc prace z raportownikiem w programie aptecznym jest możliwość częściowego sterowania zadaniami raportownika Funkcja ta znajduje się w prawie każdym module AOW (Program Komunikacja z centralą [CTRL+ALT+K]) Po dodaniu zadania pojawia się ono w raportowniku z dopiskiem (APW): Można dodawać zadania: - Test komunikacji - Wygeneruj i wyślij raport - Odbierz zlecenia z centrali - Pobierz i wczytaj kartoteki centralne - Pobierz i wczytaj pełne kartoteki centralne - Wyślij faktury XML - Pobierz znaczniki zamawiania - Włącznie / Wyłącznie automatu 21

22 5. Filtrowanie danych osobowych Filtrowanie danych pozwala dostosować proces przesyłania danych z apteki do centrali KS-ZSA do wymogów a) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych b) Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz Filtrowanie danych osobowych można włączyć tylko z poziomu centrali (centralne zarządzanie harmonogramem ap62nwin z poziomu KS-ZSA). W celu włączenie filtrowania danych osobowych oraz zapoznania się z celem działania tych filtrów należy zapoznać się z dokumentem (KS-ZSA-uruchomienie_filtrowania_danych) na serwerze FTP firmy KAMSOFT S.A. pod ścieżką: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ks-zsa-uruchomienie_filtrowania_danych.pdf Gdy włączymy filtrowanie danych osobowych w raportownikach, wtedy w dolnej części okna pojawi się komunikat o poziomie filtrowania: 22

23 6. Instalacja klienta komunikacyjnego KS-OMNIPHARM Od czerwca 2012 roku raportownika ma możliwość zainstalowania narzędzia komunikacyjnego systemu KS-OMNIPHARM. Aby tego dokonać należy: Dokonać integracji z systemem KS-OMNIPHARM Należy tego dokonać w module 61.ADMIN Dodać do centralnego harmonogramu programu raportującego zadania INSTALUJ KOMUNIKATOR KS-OMNIPHARM 61.ADMIN Centralne Sterowanie Centralne Harmonogramy 23

24 Wysłać centralny harmonogram do wybranych aptek Pojawi się odpowiedni znacznik przy harmonogramie W Ap62nwin zadanie zostanie wykonane i odpowiednie programowanie zostanie zainstalowane. Harmonogram programu raportującego zostaje odświeżony co godzinę lub w momencie wykonania zadania Wyślij raporty 24

25 Spis Treści: Wstęp....2 Praca raportownika w trybie bezokienkowym.. 2 Instalacja Ap62nwin...3 Proces instalacji krok po kroku... 3 Omówienie podstawowej funkcjonalności Komunikacja..7 Harmonogram....9 Konfiguracja Log Usprawnienie pracy z raportownikiem Plik ap62nwin.ini 17 Rodzaje plików trafiających na FTP 19 Centralne zarządzanie harmonogramem ap62nwin z poziomu KS-ZSA Sterowanie raportownikiem od strony AOW..21 Filtrowanie danych osobowych Instalacja klienta komunikacyjnego KS-OMNIPHARM

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

ApwPlan Harmonogram zadań

ApwPlan Harmonogram zadań ApwPlan jest osobnym modułem przystosowanym do pracy z systemem aptecznym, działającym podobnie jak harmonogram zadań systemu Windows. Pozwala na automatyczne wykonywanie wybranych funkcji aptecznych w

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA wdrożenie systemu Katowice 2013-04-09

KS-ZSA wdrożenie systemu Katowice 2013-04-09 Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na serwerze FTP firmy KAMSOFT w katalogu: /pub/ks-zsa/dokumentacja ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ks-zsa-wdrozenie_systemu.pdf Katowice 2013-04-09

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Podział bazy danych Opracował: Katowice, Styczeń 2013 1 Podział bazy danych cel Wraz z wersją 3.3.0 systemu KSP, nastąpiła zmiana architektury systemu z jednej do wielu baz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Pobieranie ofert. W celu pobrania oferty GSK Services Sp. z o.o., należy postępować według poniższych kroków:

Pobieranie ofert. W celu pobrania oferty GSK Services Sp. z o.o., należy postępować według poniższych kroków: Pobieranie ofert W celu pobrania oferty GSK Services Sp. z o.o., należy postępować według poniższych kroków: 1. Otworzyć moduł 12 ZAMÓWIENIA systemu KS-AOW 2. Otworzyć moduł aptecznej bazy ofert klawisz

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna Automatyczna konfiguracja kanału komunikacji KS-EWD (opcja dla aptek korzystających z kanału FTP) Apteki korzystające z kanału FTP mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja 1/74 Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. MINIPOS POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System KS ZSA Instrukcja Ekportu danych finansowych do systemu Optima firmy Comarch

System KS ZSA Instrukcja Ekportu danych finansowych do systemu Optima firmy Comarch System KS ZSA Instrukcja Ekportu danych finansowych do systemu Optima firmy Comarch 1/13 I. WSTĘP i LOKALIZACJA W module ZESTAWIENIA w ostatniej zakładce "Eksport danych" dodano możliwość generowania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Data dokumentu: 07.08.2012 Wdrożenie internetowej platformy B2B wspomagającej pracę biura rachunkowo - księgowego - projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo