plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego"

Transkrypt

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny plany Studiów dla studentów I Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2010/2011

2 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam. 348 / 2010 nakład 150 egz. tel. (22)

3 Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych i zaocznych) I Wydziału Lekarskiego: Kierunku lekarskiego, Kierunku zdrowie publiczne specjalność elektroradiologia, Kierunku zdrowie publiczne specjalność audiofonologia, na rok akademicki 2010/2011 Spis treści Kierunek Lekarski 1. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) IV rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) V rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) VI rok studiów stacjonarnych (dziennych)...10 Specjalność Elektroradiologia 7. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) I rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych) III rok studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia (d. zaocznych)...18 Specjalność Audiofonologia 13. I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych)...23

4 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów I Liczba grup dziekańskich: 16 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Anatomia 25 c egzamin 240,0 60,0 20,0 160,0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Chemia 5 1 zaliczenie 70,0 20,0 5,0 45,0 1 M8 Katedra i Zakład Chemii Medycznej c. kurs Histologia z cytofizjologią, embriologia 10 c zaliczenie 104,0 20,0 20,0 64,0 Język franc., niem., ros., ang., (1 język do wyboru) Język łaciński (nie dla wszystkich studentów) Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa 1 M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (80%) 1 M17 Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek (20%) c. kurs c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 3 c zaliczenie 40,0 40,0 S1 Studium Języków Obcych zaliczenie 45,0 9,0 12,0 24,0 1 MC1 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs 20 5 Technologie informacyjne cz zaliczenie 30,0 8,0 22,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny c. kurs 10 Propedeutyka medycyny uzależnień 1 2 zaliczenie 25,0 25,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna 20 Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna 20 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 2,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny (50%) c. kurs 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska (50%) c. kurs Socjologia w medycynie 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 20 Wychowanie fizyczne 1 1 zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 20 Język polski (tylko dla obcokrajowców) c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 880,0 136,0 97,0 647,0

5 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów: II Liczba grup dziekańskich: 16 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Biochemia 17 c egzamin 200,0 75,0 50,0 75,0 1WK Katedra i Zakład Biochemii c. kurs Biofizyka 4 1 zaliczenie 60,0 20,0 4,0 36,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Fizjologia 17 c egzamin 210,0 75,0 45,0 90,0 1 MA Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs Histologia z cytogizjologią, embriologia 5 1 egzamin 51,0 10,0 10,0 31,0 1 M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii (80%) 1 M17 Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek (20%) c. kurs Biologia medyczna 3 2 zaliczenie 40,0 10,0 15,0 15,0 1 M14 Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii c. kurs Immunologia 5 2 egzamin 42,0 19,0 23,0 1 M19 Zakład Immunologii c. kurs 20 Język franc., niem., ros., ang., (1 język do wyboru) 4 c egzamin 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych 20 Wychowanie fizyczne 1 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 20 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 833,0 209,0 147,0 477,0 3

6 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów III Liczba grup dziekańskich: 13 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) ECTS Patomorfologia 15 c egzamin 210,0 w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 60,0 30,0 120,0 60,0 30,0 105,0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej c. kurs ,0 Zakład Patomorfologii Wieku rozwojowego 5 Patofizjologia 7 1 egzamin 90,0 30,0 25,0 35,0 2 M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej c. kurs Mikrobiologia 8 c egzamin 115,0 20,0 5,0 90,0 1 M20 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej c. kurs Farmakologia i toksykologia 5 2 zaliczenie 45,0 15,0 30,0 1 M9 Choroby wewnętrzne 8 c zaliczenie 130,0 60,0 70,0 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs 10 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii (13,3%) WS 1WM 1WU 1WN 1WO Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (20%) Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych (13,4%) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (20%) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (20%) Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (13,3%) Biologia medyczna 2 1 egzamin 30,0 5,0 10,0 15,0 1 M14 Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii c. kurs Psychologia lekarska 2 2 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 2 MB Zakład Psychologii Medycznej Etyka lekarska 2 1 zaliczenie 30,0 16,0 4,0 10,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs Historia medycyny 2 2 zaliczenie 30,0 16,0 14,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs

7 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów III Liczba grup dziekańskich: 13 Propedeutyka onkologii 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Genetyka 2 c zaliczenie 30,0 9,0 21,0 1WY Zakład Genetyki Medycznej Pediatria 2 c zaliczenie 30,0 10,0 20,0 5,0 10,0 1W63 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka ,0 2,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii ,0 2,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii ,0 2,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 33,33%) 4 1,0 4,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 33,33%) ,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 33,33%) 20 4 Technologie informacyjne cz. 2 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 10 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 970,0 162,0 202,0 606,0 20 5

8 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Farmakologia i toksykologia 9 c egzamin 105,0 30,0 10,0 65,0 1 M9 Choroby wewnętrzne 12 c zaliczenie 210,0 Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 70,0 140,0 25,0 35,0 1WS 10,0 1WS 25,0 35,0 1WO 10,0 1WO 10,0 25,0 1WP Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych c. kurs ,0 25,0 1WN Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 20 5 Dermatologia i wenerologia 25,0 43,0 1 M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna egzamin 90,0 Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Dermatologia i wenerologia 10,0 12,0 2 M Płciową Psychiatria 7 c egzamin 120,0 20,0 30,0 70,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 20 5 Psychiatria dziecięca 1 2 zaliczenie 23,0 4,0 7,0 12,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs

9 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) Pediatria ul. Działdowska gr. 6-11, 6 grup (46,2%) 6 c zaliczenie 115,0 30,0 30,0 55,0 Diagnostyka laboratoryjna 3 c egzamin 45,0 5,0 15,0 25,0 1WW 4,0 30,0 55,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii c. kurs ,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs 5,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii c. kurs 3,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii c. kurs 2,0 10,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) c. kurs ,0 8,0 55,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 26%) c. kurs ,0 12,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) c. kurs 20 4 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego c. kurs 20 5 Higiena 1 c zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Epidemiologia 1 c zaliczenie 20,0 12,0 8,0 2 M8 Zakład Epidemiologii Genetyka kliniczna 2 2 egzamin 30,0 6,0 10,0 14,0 1W44 Klinika Pediatrii c. kurs 20 5 Medycyna nuklearna 2 2 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej 20 5 Immunologia kliniczna 2 1 zaliczenie 30,0 14,0 16,0 10,0 15,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej ,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii ,0 1,0 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Medycyna rodzinna 3 c zaliczenie 75,0 15,0 10,0 50,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej c. kurs 20 5 Otolaryngologia dziecięca 1 1 zaliczenie 20,0 8,0 12,0 1WT Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 20 4 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 20 5 c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1113,0 110,0 286,0 717,0 0,0 7

10 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów V Liczba grup dziekańskich: 13 Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Chirurgia 8 c zaliczenie 150,0 Choroby wewnętrzne 13 c egzamin 210,0 Radiologia 7 c egzamin 100,0 30,0 30,0 90,0 15,0 30,0 90,0 1W8 15,0 1W9 75,0 135,0 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (sem. i ćw 53,8%) Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (sem. i ćw. 46,2%) c. kurs 20 4 c. kurs ,0 35,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii ,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Oddział Intensywnej Terapii 1,0 1WR1 Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 20 25,0 35,0 1WU 10,0 1WU 25,0 35,0 1WM 25,0 75,0 10,0 1WM Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Oddział Intensywnej Terapii Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Oddział Intensywnej Terapii ,0 20,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej ,0 55,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej (sem. i ćw. 46,2%) ,0 55,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej (sem. i ćw. 53,8%) 20 5 Chirurgia dziecięca 2 c zaliczenie 50,0 17,0 33,0 1W7 Klinika Chirurgii Dziecięcej

11 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów V Liczba grup dziekańskich: 13 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) Pediatria ul. Działdowska gr grup (46,2%) 6 c zaliczenie 120,0 Choroby zakaźne 7 c egzamin 110,0 50,0 70,0 50,0 30,0 70,0 1W34 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii (ćw. 53,8%) 20 4 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (19,4%) ,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 12%) ,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 14,8%) ,0 20,0 85,0 1,0 1 M24 1,0 2 M5 1,0 20,0 85,0 1 M22 1,0 1 M21 1,0 2 M4 Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych (sem. 6,6%, ćw. 11%) Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (sem. 23,35%, ćw 24,4%) Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych (sem. 23,35%, ćw. 24,4%) Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych (sem. 23,35%, ćw. 20,1%) Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych (sem. 23,35%, ćw. 20,1%) c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 c. kurs 20 4 Neurologia 7 c egzamin 120,0 20,0 50,0 50,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii c. kurs 20 5 Ortopedia i traumatologia 4 c egzamin 60,0 20,0 40,0 1WE Ginekologia i położnictwo 2 2 zaliczenie 20,0 6,0 14,0 1W51 1W61 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Klinika Położnictwa i Ginekologii (sem. i ćw. 46,2%) 6 grup II Klinika Położnictwa i Ginekologii (sem. i ćw. 53,8%) 7 grup Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 20 4 c. kurs 4 c. kurs 4 c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1112,0 63,0 280,0 754,0 9

12 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów VI Liczba grup dziekańskich 13 ECTS Nazwa przedmiotu Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) Chirurgia 7 c egzamin 150,0 w tym: Kod jednostki Urologia 2 1 egzamin 30,0 10,0 20,0 1 M7 Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. 30,0 30,0 90,0 15,0 29,0 45,0 1WA Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej (sem. 50%) c. kurs ,0 45,0 1WB Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (sem. 50%) c. kurs ,0 1WR1 Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 20 Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Neurochirurgia 2 c zaliczenie 30,0 10,0 20,0 1 M5 Katedra i Klinika Neurochirurgii 20 4 Endokrynologia ginekologiczna 2 c zaliczenie 30,0 5,0 10,0 15,0 1W62 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej c. kurs 20 5 Otolaryngologia 4 c egzamin 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii 20 4 Okulistyka 4 c egzamin 60,0 15,0 45,0 1WD Katedra i Klinika Okulistyki 20 5 Pediatria ul. Marszałkowska gr 1-5, 12, 13 7 grup (53, 8%) Pediatria ul. Działdowska gr grup (46, 2%) 5 1 egzamin 90, ,0 55,0 30,0 55,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii ,0 2 M6 Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 20 20,0 55,0 1W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) ,0 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (26%) ,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) 20 4 Anestezjologia i intensywna terapia 3 2 egzamin 60,0 8,0 15,0 37,0 1 MC Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs 20 4 Prawo i medycyna sądowa 3 c egzamin 55,0 15,0 15,0 25,0 1 MB Katedra i Zakład Medycyny Sądowej c. kurs Onkologia 3 2 egzamin 49,0 19,0 4,0 26,0 1,0 5,0 X19 1,0 3,0 1WB 19,0 2,0 18,0 1WP Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych c. kurs

13 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów VI Liczba grup dziekańskich 13 Ginekologia i położnictwo 10 c egzamin 200,0 80,0 120,0 80,0 120,0 1W51 I Klinika Położnictwa i Ginekologii (6 gr.) ,0 120,0 1W61 II Klinika Położnictwa i Ginekologii (7 gr.) 20 4 Propedeutyka stomatologii 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1S17 Zakład Stomatologii Dziecięcej (23, 1%) 20 1S111 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (23, 1%) 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (30, 7%) 20 1S15 Zakład Ortodoncji (23, 1%) 20 Rehabilitacja 2 2 zaliczenie 30,0 10,0 20,0 1 M6 Klinika Rehabilitacji 20 5 Farmakologia kliniczna 2 1 zaliczenie 25,0 10,0 15,0 1 M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 20 c. kurs 20 Zdrowie publiczne 2 1 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs ,0 15,0 5,0 11,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 20 5 Transplantologia 1 zaliczenie 25,0 4,0 3,0 1W23 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej ,0 1,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej 20 5 Medycyna ratunkowa 2 2 egzamin 35,0 12,0 3,0 20,0 1 MR Zakład Medycyny Ratunkowej c. kurs 20 6 Medycyna katastrof 1 2 zaliczenie 25,0 13,0 3,0 9,0 S2 Studium Medycyny Katastrof c. kurs Medycyna rodzinna 2 2 egzamin 30,0 6,0 24,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 20 5 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku 1 c zaliczenie 30,0 30,0 5 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1059,0 132,0 311,0 616,0 11

14 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Anatomia 8 c egzamin 120, 0 60, 0 60, 0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Matematyka i statystyka 4 1 egzamin 50, 0 10, 0 40, 0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Fizyka 8 c egzamin 120, 0 60, 0 60, 0 X18 Zakład Fizyki Politechniki Warszawskiej c. kurs Etyka w medycynie 1 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 5. Patomorfologia 2 1 zaliczenie 30, 0 30, 0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Fizjologia 3 1 zaliczenie 45, 0 45, 0 1 MA Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Patofizjologia 2 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 2 M2 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Aparatura medyczna 8 c zaliczenie 120, 0 60, 0 60, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 2 2 zaliczenie 30, 0 30, 0 20, 0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej 20 10, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Rentgenodiagnostyka klasyczna 15 c zaliczenie 225, 0 60, 0 165, 0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2, 0 2, 0 BIBG Biblioteka Główna Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4, 0 4, 0 2, 0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2, 0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 13. Międzynarodowe problemy zdrowia 1 1 zaliczenie 15, 0 15, 0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 14. Zdrowie środowiskowe 1 2 zaliczenie 15, 0 5, 0 10, 0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 60, 0 60, 0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Język obcy 3 c zaliczenie 60, 0 60, 0 S1 Studium Języków Obcych , 0 174, 0 265, 0 517, 0 12

15 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Anatomia 10 1 egzamin 60,0 30,0 30,0 1 M12 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs Matematyka i statystyka 7 1 zaliczenie 45,0 22,0 23,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Fizyka 10 1 egzamin 60,0 60,0 X18 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej c. kurs 4. Etyka w medycynie 2 2 zaliczenie 20,0 20,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 5. Patomorfologia z elementami histologii 7 c zaliczenie 45,0 23,0 22,0 1 M11 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej c. kurs Fizjologia 5 1 zaliczenie 30,0 30,0 1 MA 7. Patofizjologia 5 2 zaliczenie 30,0 30,0 2 M2 Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 8. Aparatura medyczna 8 2 egzamin 45,0 30,0 15,0 X20 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej c. kurs 10 Radiologia ogólna i kliniczna 4 2 zaliczenie 20,0 20,0 12,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 8,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 12. Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 4,0 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 16. Podstawy informatyki 2 2 zaliczenie 30,0 9,0 21,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny c. kurs ,0 278,0 113,0 c. kurs c. kurs 13

16 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Propedeutyka chorób wewnetrznych 5 1 egzamin 70,0 40,0 30,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 2. Podstawy psychologii 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 2 MB Zakład Psychologii Medycznej Podstawy resuscytacji i elementy pierwszej pomocy 1 2 zaliczenie 20,0 20,0 1 MC2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podstawy zdrowia publicznego 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej Aparatura medyczna 3 1 egzamin 30,0 30,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 6. Radioterapia 11 c egzamin 180,0 60,0 120,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Rentgenodiagnostyka 12 c egzamin 210,0 30,0 180,0 5,0 40,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej ,0 90,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej ,0 30,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej ,0 20,0 1S19 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Diagnostyka elektromedyczna 8 c egzamin 150,0 30,0 120,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Podstawy informatyki 2 1 zaliczenie 30,0 4,0 26,0 1 MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 10. Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 3 c egzamin 30,0 30,0 12,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej 20 12,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej 20 6,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej Metodologia badań naukowych 1 1 zaliczenie 6,0 6,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 60,0 60,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs 14. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs 10 14

17 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 15. Ochrona środowiska 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs Polityka społeczna i zdrowotna 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 17. Prawo pracy 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 18. Epidemiologia 1 1 zaliczenie 30,0 20,0 10,0 2M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Język obcy 3 c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 92,0 270,0 636,0 15

18 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Propedeutyka chorób wewnetrznych 8 1 egzamin 40,0 40,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 2. Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs 3. Podstawy resuscytacji i elementy pierwszej pomocy 3 2 zaliczenie 20,0 20,0 1 MC2 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii c. kurs Podstawy zdrowia publicznego 3 1 zaliczenie 20,0 20,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 5. Radioterapia 12 c egzamin 40,0 40,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 6. Rentgenodiagnostyka 13 2 egzamin 18,0 c. kurs 18,0 2,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 10,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 4,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 2,0 1S19 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 11. Diagnostyka elektromedyczna 9 2 egzamin 20,0 20,0 1S13 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii c. kurs 12. Współczesna aparatura medyczna 3 1 zaliczenie 20,0 20,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna 6 1 egzamin 18,0 c. kurs 18,0 2,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 12,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 4,0 2 MD Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej c. kurs 17. Język obcy 3 c zaliczenie 40,0 40,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 178,0 0,0 60,0 16

19 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: ECTS wyk. sem. ćwicz. prak. zaw. Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach wyk. sem. ćwicz Rezonans magnetyczny 8 1 egzamin ,0 75,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Ultrasonografia 5 1 zaliczenie 75 10,0 65,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego Radiobiologia i ochrona radiologiczna 7 1 egzamin 90 30,0 60,0 egzamin 26,0 52,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna egzamin 4,0 8,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii zaliczenie 30 30,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Medycyna nuklearna 6 1 egzamin 75 30,0 45,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej Metodologia badań naukowych 2 1 zaliczenie 24 24,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1 1 zaliczenie 15 15,0 NZB Zakład Zdrowia Publicznego c. kurs 8. Żywienie człowieka 1 1 zaliczenie 15 5,0 10,0 1 M31 I Katedra i Klinika Kardiologii c. kurs Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1 1 zaliczenie 15 15,0 NZB Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny c. kurs 10. Seminarium licencjackie 10 2 egzamin ,0 Indywidualni opiekunowie prac Praktyki zawodowe 17 2 zaliczenie , Rentgenodiagnostyka ,0 75,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej 10 75,0 1W12 II Zakład Radiologii Klinicznej MR 25 25,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej Radioterapia 50 50,0 X19 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 15. Medycyna nuklearna 25 25,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej Diagnostyka elektromedyczna 75 75,0 25,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna 10 50,0 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Elektrokardiografia praktyczna 25 25,0 1S13 Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ,0 35,0 324,0 #### 350,

20 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Elektroradiologia 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne (d. zaoczne) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz Rezonans magnetyczny 10 1 egzamin 24,0 24,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 2. Ultrasonografia 8 1 zaliczenie 10,0 10,0 1W11 I Zakład Radiologii Klinicznej c. kurs 3. Diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego 9 1 egzamin 20,0 20,0 4. Radiobiologia i ochrona radiologiczna 9 1 zaliczenie 30,0 30,0 NZME 17,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 3,0 1WC Katedra i Klinika Neurologii c. kurs Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 5. Medycyna nuklearna 10 1 egzamin 24,0 24,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej c. kurs 6. Metodologia badań naukowych 2 1 zaliczenie 16,0 16,0 NZD Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia 7. Seminarium licencjackie 10 2 egzamin 10,0 10,0 Indywidualni opiekunowie prac Język obcy 2 1 egzamin 18,0 18,0 S1 Studium Języków Obcych 20 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 152,0 124,0 10,0 18,0 c. kurs c. kurs 18

21 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wy miar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. zaj. prak. zaw. wyk. sem. ćwicz Wychowanie fizyczne 2 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Etyka 2 c zaliczenie 30,0 30,0 2 MC Zakład Historii Medycyny i Filozofii c. kurs 3. Prawo 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 4. Socjologia 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Ochrona środowiska 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs Ekonomia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 7. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 10. Polityka społeczna i zdrowotna 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 11. Podstawy zdrowia publicznego 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 13. Propedeutyka zdrowia i choroby 3 2 egzamin 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs c egzamin 14. Zdrowie środowiskowe 1 1 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M Nauka o człowieku 6 1 egzamin 60,0 30,0 30,0 1 M Patologia słuchu, głosu, mowy i równowagi Zaburzenia porozumiewania się językowego 150,0 90,0 60,0 45,0 30,0 1 M32 Zakład Opieki Zdrowotnej c. kurs 10 45,0 30,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 10 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej c. kurs 10 c. kurs egzamin 90,0 45,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 19

22 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 18. Kwalifikowana pierwsza pomoc 5 2 zaliczenie 45,0 18,0 30,0 8,0 16,0 1MC2 7,0 14,0 1S13 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii c. kurs 10 c. kurs Elementy fizyki z elektroniką 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 5,0 10,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Elementy matematyki 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 zaliczenie 4,0 4,0 2,0 AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska c. kurs 2,0 1M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 22. Przysposobienie biblioteczne 1 zaliczenie 2,0 2,0 BIBG Biblioteka Główna c. kurs 23. Język obcy 2 c zaliczenie 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 399, ,0 c. kurs 20

23 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk sem ćwicz wyk sem ćwicz Wychowanie fizyczne 1 c zaliczenie 30,0 30,0 S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2. Ochrona własności intelektualnej 2 zaliczenie 2,0 2,0 1S18 Zakład Stomatologii Zachowawczej c. kurs Informatyka i technologie Zakład Informatyki Medycznej zaliczenie 30,0 8,0 22,0 1 MF c. kurs 10 informacyjne i Telemedycyny Zakład Dydaktyki i Efektów 4. Metodologia badań naukowych 2 2 zaliczenie 45,0 30,0 15,0 NZD c. kurs 10 Kształcenia 5. Psychologia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 6. Demografia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 7. Epidemiologia 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 9. Organizacja ratownictwa medycznego 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 S2 Studium Medycyny Katastrof c. kurs 10. Żywienie człowieka 1 2 zaliczenie 15,0 5,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 20 c. kurs 10 c. kurs Elementy nauki o języku 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Fonetyka i fonologia języka polskiego 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Kultura żywego słowa 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 14. Rozwój mowy dziecka 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 15. Metody wspomagające komunikację 1 2 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 16. Wprowadzenie do neuropsychologii 2 2 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 17. Biologiczne podstawy zachowania 2 1 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 18. Psychologia osób z wadą słuchu 3 1 egzamin 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 19. Wprowadzenie do akustyki 4 1 egzamin 60,0 30,0 20,0 10,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs Wprowadzenie do psychoakustyki 2 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Biostatystyka 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 NZME Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka c. kurs 22. Międzynarodowe problemy zdrowia 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 2 M8 Zakład Epidemiologii c. kurs 23. Podstawy języka migowego 4 c zaliczenie 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii 10 21

24 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 II Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) 24. Wprowadzenie do logopedii 7 c egzamin 90,0 45,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Metody badania narządu słuchu i procesu komunikatywnego 9 c egzamin 120,0 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Język obcy 3 c egzamin 60,0 60,0 S1 Studium Języków Obcych ,0 470,0 20,0 382,0 22

25 Lp Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 III Rok I Wydział Lekarski Audiofonologia - 3 letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. prak. zaw. wyk. sem. ćwicz. prak. zaw Logorytmika 2 1 zaliczenie 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Pedagogika specjalna dzieci z wadą słuchu 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Budowa i obsługa aparatów słuchowych 4 1 zaliczenie 60,0 30,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Miernictwo i naprawa aparatów słuchowych 4 1 zaliczenie 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Aparaty słuchowe-dopasowanie 6 1 egzamin 75,0 30,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Nowoczesne systemy leczenia głuchoty i niedosłuchu 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 7. Otoplastyka 4 1 zaliczenie 60,0 15,0 45,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Trening słuchowy i wychowanie słuchowe 3 1 egzamin 30,0 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Genetyka i poradnictwo genetyczne 1 1 zaliczenie 15,0 15,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs 10. Terapia habituacyjna osób z zaburzeniami słuchu i równowagi 3 1 zaliczenie 45,0 15,0 30,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii c. kurs Kinezyterapia 2 1 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 X1 Zakład Rehabilitacji SPCSK c. kurs Seminarium dyplomowe 17 2 zaliczenie 60,0 60,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Praktyki zawodowe 11 2 zaliczenie 300,0 300,0 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii ,0 180, ,

26 24

27 Kody Jednostek Dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1M1 1M11 1M12 1M14 1M15 1M17 1M19 1M2 1M20 1M21 1M22 1M24 1M3 1M31 1M32 1M4 1M5 1M6 1M7 1M8 1M9 1MA 1MB 1MC 1MC1 1MC2 1MC3 1MF 1MG 1MH 1MR 1S1 1S11 1S111 1S112 1S113 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16 1S17 Centrum Biostruktury Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Zakład Immunologii Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Instytut Medycyny Społecznej Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Zakład Opieki Zdrowotnej Katedra i Klinika Dermatologiczna Katedra i Klinika Neurochirurgii Katedra i Klinika Rehabilitacji Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Katedra i Zakład Chemii Medycznej Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zakład Immunologii Klinicznej Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Zakład Medycyny Ratunkowej Instytut Stomatologii Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedra Protetyki Stomatologicznej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Zakład Ortodoncji Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Zakład Stomatologii Dziecięcej 25

28 1S18 1S19 1S2 1W11 1W12 1W13 1W2 1W21 1W22 1W23 1W33 1W34 1W44 1W5 1W51 1W6 1W61 1W62 1W63 1W7 1W8 1W9 1WA 1WB 1WC 1WD 1WE 1WF 1WG 1WH 1WI 1WJ 1WK 1WM 1WN 1WO 1WP 1WR 1WR1 1WS 1WT 1WU 1WW 1WY Zakład Stomatologii Zachowawczej Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Klinika Otolaryngologii I Zakład Radiologii Klinicznej II Zakład Radiologii Klinicznej Zakład Medycyny Nuklearnej Instytut Transplantologii Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Klinika Pediatrii I Katedra Położnictwa i Ginekologii I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedra Położnictwa i Ginekologii II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Klinika Endokrynologii Ginekologicznej II Katedry Położnictwa i Ginekologii Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Klinika Chirurgii Dziecięcej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Katedra i Klinika Neurologii Katedra i Klinika Okulistyki Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katedra i Klinika Otolaryngologiczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Katedra i Klinika Psychiatryczna Katedra i Zakład Biochemii Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych I Katedra i Klinika Kardiologii Klinika Kardiochirurgii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Zakład Genetyki Medycznej 26

29 2F1 2F2 2F3 2F4 2M1 2M11 2M12 2M2 2M4 2M5 2M6 2M7 2M8 2MB 2MC 2MD 2W1 2W13 2W2 2W3 2W4 2W5 2W6 2W61 2W62 2W7 2WA 2WC 2WE 2WF 2WG 2WH 2WI 2WJ FW11 FW12 FW13 FW14 FW15 FW21 FW22 FW23 FW24 FW25 Zakład Rehabilitacji Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Klinika Dermatologii i Wenerologii Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Zakład Epidemiologii Zakład Psychologii Medycznej Zakład Historii Medycyny i Filozofii Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Zakład Biochemii II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Zakład Zaburzeń Rytmu Katedry i Kliniki Kardiologii Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Klinika Neurochirurgii Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Klinika Psychiatryczna Klinika Neurologii Katedra i Klinika Okulistyki Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Zakład Diagnostyki Obrazowej Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny III Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Katedra i Zakład Bromatologii Katedra i Zakład Toksykologii Zakład Badania Środowiska Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Katedra i Zakład Chemii Organicznej Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii 27

30 FW26 FW27 FW28 FW29 FW3 FW4 FW5 NZA NZB NZC NZD NZE NZF NZG NZH NZI NZJ NZK NZL NZM NZME NZN NZO NZP NZR NZS NZT NZU NZW NZZ S1 S2 S3 NZX 1M9A Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych Zakład Analizy Leków Zakład Chemii Fizycznej Zakład Farmacji Stosowanej Zakład Farmakodynamiki Zakład Farmakoekonomiki Zakład Fizjologii Człowieka Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Klinika Geriatrii Zakład Żywienia Człowieka Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zakład Biologii Medycznej Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Klinika Neurologii Zakład Ratownictwa Medycznego Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Zakład Immunologii i Żywienia Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności Klinika Ginekologiczna Klinika Położnicza Studium Języków Obcych Studium Medycyny Katastrof Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakład Profilaktyki Onkologicznej Zespół Dydaktyczny ds. Farmakologii 28

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Id. Wydział: Katedra / : 1 ul. Narutowicza 60 2 Oddział Nauk Biomedycznych i 3 Kształcenia Podyplomowego Adres: Nr, nazwa Sali: Rodzaj Sali: Koordynator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02013 r.) Alergologia w Białymstoku, Klinika Alergologii i Chorób

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza z dnia 27 maja 2014 r. Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, stanowiący

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów wojewódzkich stan na dzień 2 stycznia 2015 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Dz. U. Nr 124 z 2007 r., poz. 867 ROZPORZĄDZE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 11 WOJEWÓDZKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 080 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2008 Rektora AMG z dnia 04.02.2008 r. REGULAMIN WYBORÓW organów jednoosobowych i członków organów kolegialnych oraz na inne wybieralne stanowiska Akademii Medycznej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 013/14 III V LATA 014/17 Uchwalony przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Zakład Alergologii PUM al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin tel. (91) 466 16 46, 47

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Zakład Alergologii PUM al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin tel. (91) 466 16 46, 47 Lp 1. alergologia 2. Dziedzina anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca 6. chirurgia klatki piersiowej 7. chirurgia naczyniowa 8. chirurgia ogólna

Bardziej szczegółowo

Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie

Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie Wykaz konsultantów stan na dzień 1 sierpnia 2014 r. Województwo dolnośląskie Lp. Dziedzina Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy Data powołania Adres do korespondencji (tel/fax) 1 alergologia Bernard

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH

S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2006 Rady Społecznej SP ZOZ w Pabianicach z dnia 11.09.2006r. - tekst jednolity. S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PABIANICACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014 Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (T) 325907 K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z9) Lp 1 Wychowanie fizyczne 2x3 2x3 2x3 2x3 2 Wybrane zagadnienia 1+2x2 1+2x1 - - 3 Podstawy pedagogiki 2 2 -

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Wiadomości ogólne

Część pierwsza. Wiadomości ogólne Część pierwsza Wiadomości ogólne Rozdział 1 Pojęcie i źródła prawa medycznego 1. Pojęcie prawa medycznego Pojęcie prawa medycznego zarówno w piśmiennictwie prawniczym, jak i medycznym jest coraz częściej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli. (stan na dzień 18 marca 2015 r.)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli. (stan na dzień 18 marca 2015 r.) 1, 2,3 Załącznik nr 3 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oraz nadanych symboli (stan na dzień 18 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok studiów NIESTACJONARNYCH semestr II (letni ) rok akademicki 2011/2012

Plan zajęć dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok studiów NIESTACJONARNYCH semestr II (letni ) rok akademicki 2011/2012 Plan zajęć dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok studiów NIESTACJONARNYCH semestr II (letni ) rok akademicki 2011/2012 Zjazd I Terminy Godziny I grupa II grupa piątek 24.II.2012 r. sobota

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zwany dalej Szpitalem prowadzony

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik do uchwały Nr 57/2003 PRG z dn. 12.11.2003r. STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (plik zaktualizowany w dn. 13.03.2013 r.) Wykaz specjalności lekarskich

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (plik zaktualizowany w dn. 13.03.2013 r.) Wykaz specjalności lekarskich KONSULTANCI WOJEWÓDZCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (plik zaktualizowany w dn. 13.03.2013 r.) lp. Dziedzina Tytuł naukowy Nazwisko i imię Wykaz specjalności lekarskich 1 ALERGOLOGIA Prof. dr hab.n. med. Marek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne w systemie modułowym wg stanu na dzień 22.09.2015 r.

Lista jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne w systemie modułowym wg stanu na dzień 22.09.2015 r. Lista jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne w systemie modułowym wg stanu na dzień.09.0 r. L.p Nazwa jednostki akredytacyjnej/nazwa komórki szkolącej Adres jednostki Powiatowy

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki 12-14 maja 2011 r. Roboczy plan stoisk i ekspozycji

Festiwal Nauki 12-14 maja 2011 r. Roboczy plan stoisk i ekspozycji Zgłoszenia do Festiwalu Nauki 2011 Stan przygotowań na dzień 16 kwiecień 2011 r. 12 i 13 maja 2011 r. godz. 11 18, 14 maja 2011 r. godz. 11-17 A Tematyczne grupy schorzeń A1 Program badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 15 września 2015 r.

stan na dzień 15 września 2015 r. KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Lista jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo

Rozkład zajęć dydaktycznych Pielęgniarstwo 21.09 22.09 Tok A grupa I s 209 Tok A grupa II s. 408 Tok C, D s. 402 15:00 17:45 Filozofia i etyka zawodu (1-3) 15:00 17:45 Pielęgniarstwo chirurgiczne (1-3) 15:00 17:45 Ratownictwo medyczne (1-3) 17:20

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 256 UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY POWIATU W ŁUKOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Lublin, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 256 UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY POWIATU W ŁUKOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 256 UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY POWIATU W ŁUKOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo