Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60"

Transkrypt

1 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie treści nauczania przewidzianych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Praca z podręcznikiem English Adventure 3 zakłada 2 lekcje wprowadzające na początku roku szkolnego (okres bezpodręcznikowy), wstępny rodział Hello oraz 8 rozdziałów: Two worlds, I m dancing!, It s snowing!, It s magic!, Lions eat meat, Bugs!, My Day, I like surfing. W rozkładzie zostały uwzględnione 3 lekcje okolicznościowe: New Year s Day, Valentine s Day, Mother s Day. W kursie English Adventure uwzględniono lekcje kulturowe, multisensoryczne gry i zabawy, materiał wideo z postaciami z bajek i filmów Disneya oraz ciekawe projekty. Zeszyt ćwiczeń uwzględnia potrzeby uczniów będących na różnych etapach rozwoju grafomotorycznego, wdrażające ich do nauki pisania.

2 Lp. Temat rozdziału 1 Okres bezpodręcznikowy Temat lekcji Kolory. Liczby. Produkty spożywcze. Ćwiczenia językowe. Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkt podstawy Kolory. Przybory - SB: - szkolne. Liczby Produkty spożywcze. WB: - Pytania: What is it?, What colour is it?, Have you got?, Do you like?. Zwroty: I've got, I haven't got, It's a..., I like/ don't like, My favourite food is i rozróżnia nazwy kolorów, przyborów szkolnych, liczb i produktów spożywczych. Materiał podręcznika i ćwiczeń TB: 28,29 Uczeń przedstawia się, pyta o imię i wiek. Uczeń podaje nazwy przyborów, które posiada, a których nie. Uczeń pyta i podaje nazwy potraw, które lubi, a których nie. Uczeń podaje nazwę swojej ulubionej potrawy. imienia, wieku, kolorów, przyborów szkolnych i produktów spożywczych.

3 2 Okres bezpodręcznikowy Czynności. Ubrania. Członkowie rodziny. Ćwiczenia językowe. Czynności. Ubrania. Członkowie rodziny. Zwroty: I can/ can't, I'm/ She's/ He's wearing Pytania: Is it...?, Can you? i rozróżnia czynności, ubrania i członków rodziny. - SB: - WB: - TB: 30,31 Uczeń mówi o swoich umiejętnościach. Uczeń pyta o umiejętności innych. Uczeń mówi o ubiorze członków swojej rodziny. Uczeń opisuje ubiór kolegi/ koleżanki z klasy. 3 Hello! The alphabet. Nauka alfabetu. Zabawki. Ubrania. Produkty spożywcze. Pytania: What's your name?, What's your favourite colour?, How old are you?, What's your lucky number? pytania: I opisy czynności, ubrań i członków rodziny. Pytania i polecenia zabawek i kolorów. Uczeń y nagrań. 1,2,3b,4,5,6,8 SB: 1/2, 2/2, 3/3, 4/3, 5/3 WB: 1/74, 2/74, 3/75, 4/75 TB: 32,33 Uczeń przedstawia się, podaje swój ulubiony kolor i

4 liczbę. Uczeń odczytuje litery alfabetu. Uczeń literuje wyrazy. 4 Hello! Wyrażanie preferencji kulinarnych. Produkty spożywcze. Zabawki. Zwroty: I like, I don't like, I've got, I haven't got, He's/ She's got Pytanie Do you like? pytania i polecenia zabawek i kolorów. produktów spożywczych i zabawek. Uczeń y nagrań. 1,3b,4,5,6,8 SB: 6/4, 7/4, 8/5, 9/5 WB: 5/76, 6/76, 7/77, 8/77 TB: 34,35 Uczeń pyta o upodobania kulinarne. Uczeń podaje nazwy produktów, które lubi, a których nie. Uczeń podaje nazwy zabawek, które posiada. 5 Two worlds Story time. Słuchanie Części twarzy. Kolory. Zwroty: She's got, She hasn't got, produktów spożywczych i zabawek. 1,2,3d,4,5,8 SB: 1/6

5 historyjki. That's, That isn't... i rozróżnia części twarzy. Uczeń historyjki. WB: 1/78 TB: 36 Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń opisuje wygląd osób. 6 Two worlds Dad's got blond hair. Nauka piosenki. Części twarzy. Członkowie rodziny. Kolory. Zwroty: She's got, She hasn't got opisy wyglądu osób. polecenia części twarzy. opisy wyglądu. Uczeń piosenki. 1,3b,5,6,8 SB: 2/7, 3/7 WB: 2/79 TB: 37 Uczeń opisuje wygląd osób. Uczeń śpiewa piosenkę. 7 Two worlds Opisywanie wyglądu. Części ciała. Członkowie rodziny. Kolory. Zwroty: Her/His hair's black, She's got, She hasn't got opisy wyglądu osób. opisy wyglądu. teksty nagrań. 1,2,3a,3b,3d,4,5,6,8 SB: 4/8, 5/8 WB: 3/80, 4/80 TB: 38

6 Uczeń opisuje wygląd osób. 8 Two worlds Opisywanie i porównywanie obrazków. Słowa: boat, ship, people, houses, beautiful. Zwroty: Her/His hair's black, She/ He's tall. They're tall. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników. opisy wyglądu osób. zdania opisujące długość i kolor włosów. Uczeń 1,2,3b,5,6,8 SB: 6/9, 7/9 WB: 5/81 TB: 39 Uczeń opisuje długość i kolor włosów kolegi/ koleżanki. Uczeń przeprowadza dialog dotyczący porównywania miejsc i rzeczy. 9 Two worlds Describing appearance. Opisywanie wyglądu. Członkowie rodziny. Ubrania. Kolory. Pytania: Is it?, Are they? porównywania miejsc oraz opisy wyglądu osób. tekst wyglądu i ubioru. 1,3b,3d,5,6,8 SB: 8/10, 9/10 WB: 6/82, 7/82

7 Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń zadaje pytania wyglądu kolegi/ koleżanki. wyglądu i ubioru. TB: Two worlds Wiadomości o Indianach Ameryki Północnej. Części ciała. Ubrania. Zwroty: These are, Look at the tekst wyglądu i ubioru. 1,3c,4,6,8 SB: 10/11, 11/11 WB: 8/83, 9/83 TB: 41 Uczeń wymienia słowa i zwroty opisania wyglądu. Uczeń opisuje wygląd osób. Uczeń czyta tekst o Indianach. 11 Two worlds Ćwiczenia językowe z rozdziału 1. Test z rozdziału 1. wyglądu Indian. 12 I'm dancing! Story time. Słuchanie historyjki. Czynności. Zwroty: I'm dancing, He's singing, Be careful!, Thank you, A cup of tea, please, Oh, no! Pytanie: Do you want a cup of tea? i rozróżnia nazwy czynności. Uczeń historyjki. 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 1/12 WB: 1/84 TB: 42

8 Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń opisuje demonstrowane czynności. 13 I'm dancing! A fridge can't fly. Nauka piosenki. Meble. Sprzęt domowy. Naczynia. Czynności. Zwroty: (A plate) can't (dance), Four in a row. umiejętności. rozumie i rozróżnia nazwy mebli, sprzętów domowych i naczyń. Uczeń piosenki. 1,2,3b,4,5,8 SB: 2/13, 3/13 WB: 2/85, 3/85 TB: 43 śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa meble, sprzęty domowe i naczynia. 14 I'm dancing! Opisywanie wykonywany ch czynności. Czynności. Meble. Sprzęty domowe. Naczynia. Zwrot: The (wardrobe)'s (walking). demonstrowanych czynności. y nagrań. Uczeń wykonywanych czynności. 1,3b,4,5,6 SB: 4/14, 5/14 WB: 4/86, 5/86 TB: 44

9 układa zdania z nazwami mebli, sprzętów domowych i naczyń. Uczeń opisuje wykonywane czynności. 15 I'm dancing! Zadawanie pytań w czasie Present Continuous. Czynności. Meble. Sprzęty domowe. Naczynia. Zwrot: It's (talking) Pytanie: Is (the sofa) (juggling)? mebli, sprzętów domowych i naczyń. Uczeń wykonywanych czynności. wykonywanych czynności. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 6/14, 7/15 WB: 6/87, 7/87 TB: 45 nazywa meble, sprzęty domowe i naczynia. Uczeń opisuje czynności wykonywane na obrazku. Uczeń zadaje Pytania i podaje odpowiedzi na temat różnych przedmiotów z obrazka.

10 16 I'm dancing! pytań w czasie Present Continuous. Czynności. Zwroty: Listen everybody!, I'm falling!, (Joe)'s moving, Stop! Stand still, (Joe)'s out. Pytanie: Are you (juggling)? reaguje na polecenia czynności. wykonywanych czynności. wykonywanych czynności. Uczeń 1,2,3b,4,6,8 SB: 8/16, 9/16 WB: 8/88, 9/88 TB: 46 podaje nazwy czynności. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń podaje czynność, którą wykonuje. 17 I'm dancing! The fish's swimming. Opisywanie wykonywany ch czynności. Czynności. Zwroty: She/He is (talking), This is, The (fish)'s (swimming). demonstrowanych czynności. wykonywanych czynności. Uczeń 1,2,3c,4,6,8 SB: 10/17, 11/17, 12/17 WB: 10/89, 11/89 TB: 47 pyta i udziela odpowiedzi na temat ulubionego filmu

11 animowanego. Uczeń opisuje wykonywane czynności. 18 Revision Ćwiczenia językowe z rozdziału 1 i 2. Test z rozdziału 2. Alfabet. Części ciała. Kolory. Czynności. Mable. Sprzęty domowe. Naczynia. Zwroty: She/He's running, She/He's got (earrings) Pytanie: Is the (chair) (running)? reaguje na polecenia czynności. ulubionego filmu animowanego. upodobań, wyglądu, wieku, itp. Uczeń 1,2,3a,3b,4,5,6,8 SB: 1/18 WB: 1/90, 2/91, 3/91 TB: 48, 49 wymienia litery alfabetu angielskiego oraz podaje słowa rozpoczynające się na daną literę. Uczeń opisuje wygląd osób. 19 It's snowing! Story time. Słuchanie historyjki. Pogoda. Ubrania. Kolory. Produkty spożywcze. Zabawki. Zwrot: She/ He's wearing (trousers), Pytanie: What's the weather like? reaguje na polecenia części ciała. Uczeń reaguje na opisy wyglądu. rozumie i rozróżnia rodzaje pogody. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 1/20 WB: 1/92 TB: 50

12 mówi o ubiorze innych. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń pyta i podaje, jaka jest pogoda. 20 It's snowing! It's cloudy. Nauka piosenki. Pogoda. Pytania: Where is?, Where are?, What's the weather like? ubrań i pogody. rozumie wyrażenia pogody. Uczeń piosenki. 1,2,5,6,8 SB: 2/21, 3/21 WB: 2/93, 3/93 mówi o pogodzie. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: It's snowing! Określanie rodzajów pogody. Pogoda. Pomieszczenia. Zwroty: (He)'s in the (bathroom), It's in the (tower). pogody. pogody i pomieszczeń. Uczeń y nagrań. 1,2,3b,5,8 SB: 4/22, 5/22 WB: 4/94 TB: 52 nazywa pomieszczenia. Uczeń określa rodzaj pogody.

13 22 It's snowing! What's the weather like in the kitchen? Określanie rodzajów pogody. Pogoda. Pomieszczenia. Ubrania. Pytania: What's the weather like (in the kitchen)?, Where's the (owl)? i polecenia pomieszczeń i pogody. pogody i pomieszczeń. Uczeń y nagrań. 1,3b,5,6,8 SB: 6/23, 7/23 WB: 5/95, 6/95 TB: 53 pyta o pogodę i udziela odpowiedzi. 23 It's snowing! Pory roku. Pory roku. Pogoda. Zwroty: My favourite season's (summer), Today is (Monday), The season is (winter), I like, I don't like pogody i pomieszczeń. rozumie i rozróżnia nazwy pór roku. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 8/24, 9/24 WB: 7/96, 8/96 nazywa pory roku. Uczeń określa rodzaje pogody i pór roku. Uczeń czyta dialog. TB: 54 upodobań, pogody i pór roku. 24 It's snowing! Rozmowa o Pory roku. Zwroty: My favourite 1,3c,4,6,8 SB: 10/25,

14 zjawiskach atmosferycz nych. Pogoda. Ubrania. Pomieszczenia. season's (summer), I like, She/He's wearing (a scarf) rozumie wypowiedzi pogody i pór roku. Uczeń opowiadania. 11/25, 12/25 WB: 9/97, 10/97 TB: 55 określa rodzaj pogody, porę roku i ubiór. 25 It's snowing! Ćwiczenia językowe z rozdziału 3. Test z rozdziału 3. pogody. 26 I'm scared! Story time. Słuchanie historyjki. Uczucia. Czynności. Zwroty: We can't get out, There's the lamp, It's dirty, Wait. i rozróżnia odczucia. Uczeń historyjki. 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 1/26 WB: 1/98 TB: 56 Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń nazywa uczucia. demonstrowanych czynności. Uczeń reaguje na

15 27 I'm scared! I'm happy, I'm so happy. Nauka piosenki. Uczucia. Zwroty: He's not (happy), There's a monster in my bed, Yes, I am, So (happy). polecenia uczuć. odczuć. Uczeń piosenki. 1,2,3b,4,5,6,8 SB: 2/27, 3/27 WB: 2/99, 3/99 TB: 57 Uczeń śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa uczucia. 28 I'm scared! pytań ze zwrotami określającymi uczucia. Uczucia. Zwroty: She/He's sad, They're (tigers), Yes, she/he is, Yes, it is, No, it's (sad) Pytanie: Is she/he sad? uczuć. teksty nagrań. uczuć. 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 4/28, 5/28 WB: 4/100, 5/100 TB: 58 Uczeń nazywa uczucia. Uczeń pyta o uczucia. 29 I'm scared! Okreslanie uczuć. Uczucia. Ubrania. Pytania: Is (the monkey) scared?, Are (the children) (angry)? Zwroty: She/ He's uczuć. 1,2,3b,3d,5,6,8 SB: 6/28, 7/28 WB: 6/101,

16 (angry), They're (scared). uczuć. Uczeń 7/101 TB: 59 Uczeń pyta o uczucia. Uczeń określa uczucia. 30 I'm scared! Opisywanie czego się boimy. Uczucia. Rodzina. Zwroty: It's a, It isn't a, My (sister)'s scared of (bats) Pytania Are you scared of snakes?, What's that? uczuć. Uczeń uczuć. opisy czego boja się inni. 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 8/30, 9/30 WB: 8/102, 9/102 TB: 60 mówi o uczuciach. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń pyta kolegę/ koleżankę czego się boi. Uczeń mówi, czego boją się członkowie rodziny. 31 I'm scared! Rozmowa o zagrożonych gatunkach zwierząt. Uczucia. Zwierzęta. Zwroty: It's, It's a, They're (flying) Pytanie: Are you scared of (the dark)? uczuć. samopoczucia. 1,2,3d,4,5,6,8 SB: 10/31, 11/31 WB: 10/103, 11/103

17 Uczeń TB: 61 opisuje karty obrazkowe przedstawiające uczucia. Uczeń czyta tekst Uczeń opisuje wybrane zwierzę. Uczeń pyta i udziela odpowiedzi na temat samopoczucia. 32 New Year's Day New Year's Day. Lekcja kulturowa. Słowa związane z Nowym Rokiem: party, clock, calendar, crown, fireworks. Zwroty: Happy New Year!, Good health, Good luck, May all your dreams come true, Party poppers. uczuć. rozumie i rozróżnia słowa związane z Nowym Rokiem. teksty nagrań. 1,2,3d,4,5,6 SB: 1/62, 2/62, 3/62, 4/62 WB: 1/134, 2/134 nazywa słowa związane z Nowym Rokiem. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: Revision Ćwiczenia językowe z rozdziału 3 i 4. Test z rozdziału 4. Pogoda. Ubrania. Pory roku. Dni tygodnia. Uczucia. Zwroty: My favourite season's, I like, It's (winter), I'm wearing, She/He's (happy) Nowego Roku. pogody, 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 1/32, 2/32, 3/32, 4/32

18 Pytania: Where's my (sweater)?, What's the weather like in (Classroom 3)?, Who's (happy)?, Has she/he got (blond hair)?, Who's scared of (spiders)? pór roku, uczuć i ubrań. Uczeń y nagrań. nazywa różne rodzaje pogody, pory roku, dni tygodnia i uczucia. WB: 1/104, 2/104, 3/105 TB: 62, Valentine's Day Valentine's Day. Lekcja kulturowa. Słowa związane z Walentynkami: flowers, heart, cake, chocolate, card. Zwroty: I love (chocolate), Happy Valentine's Day. pogody, pór roku, uczuć i ubrań. rozumie i rozróżnia słowa związane z Walentynkami. teksty nagrań. 1,2,3b,3d,5,6,8 SB: 1/63, 2/63, 3/63 WB: 1/135, 2/135 TB: 93 nazywa słowa związane z Walentynkami. Uczeń układa posiadania. upodobań i posiadania. Uczeń reaguje na polecenia położenia

19 35 Lions eat meat Story time. Słuchanie historyjki. Zwierzęta. Zwroty: But not today!, Look at, No, it's (angry) Pytania: What do (tigers) eat?, Is it (happy)? przedmiotów. zwierząt. Uczeń historyjki. 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 1/34 WB: 1/106 TB: 64 nazywa zwierzęta. Uczeń czyta tekst historyjki. 36 Lions eat meat Frogs and birds and fish eat bugs. Nauka piosenki. Zwierzęta. Pożywienie. Zwroty: Yes, they do, It eats (grass). zwierząt. rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt. Uczeń piosenki. 1,2,3b,5,6,8 SB: 2/35, 3/35 WB: 2/107, 3/107 nazywa zwierzęta. Uczeń śpiewa piosenkę. Uczeń zadaje pytania umiejętności, kolorów i części ciała zwierząt. TB: Lions eat meat Zwierzęta i ich pożywienie. Zwierzęta. Pożywienie. Zwroty: (Dogs) eat (meat), (Hippos) don't go reaguje na polecenia i zwierząt i ich pożywienia. 1,2,3b,3c,5,6 SB: 4/36, 5/36

20 (in boats) Pytanie: What do (frogs) eat? zwierząt. teksty nagrań. WB: 4/108 TB: 66 opisuje zwierzęta. Uczeń wymienia pożywienie zwierząt. 38 Lions eat meat Zadawanie pytań o zwierzęta i ich pożywienie. Zwierzęta. Pożywienie. Zwrot: My favourite animal is a (dog) reaguje na opisy i zwierząt i ich pożywienia. rozumie opisy zwierząt. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 6/36, 7/37 WB: 5/109, 6/109 nazywa zwierzęta. Uczeń pyta o pożywienie zwierząt i udziela odpowiedzi. Uczeń podaje nazwę swojego ulubionego zwierzęcia. TB: Lions eat meat Zwierzęta i ich pożywienie. Zwierzęta. Pożywienie. Zwrot: I'm feeding a (horse). pożywienia zwierząt. rozumie opisy 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 8/38, 9/38

21 zwierząt. Uczeń WB: 7/110, 8/110 nazywa zwierzęta i podaje, czym się żywią. Uczeń czyta tekst TB: Lions eat meat Łańcuchy pokarmowe. Zwierzęta. Pożywienie. Zwrot: Food chain. gatunków zwierząt, ich pożywienia i czynności. rozumie wypowiedzi pożywienia zwierząt. Uczeń opowiadania. 1,2,3c,4,5 SB: 10/39, 11/39, 12/39 WB: 9/111, 10/111 TB: 69 nazywa zwierzęta. Uczeń czyta tekst opowiadania. Uczeń tworzy łańcuchy pokarmowe. Uczeń opisuje swoje ulubione zwierzę. reaguje na opisy zwierząt. Uczeń

22 41 Lions eat meat Ćwiczenia językowe z rozdziału 5. Test z rozdziału 5. pożywienia zwierząt. 42 Bugs! Story time. Słuchanie historyjki. Uczucia. Części ciała. Zwrot: It's got (wings). historyjki. Uczeń rozumie opisy owadów. 1,2,3b,3d,4,5 SB: 1/40 WB: 1/112 TB: 70 zadaje pytania uczuć. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń opisuje owady. 43 Bugs! There's a beetle in my salad. Nauka piosenki. Owady. Zwrot: It's got (long legs). uczuć. rozumie i rozróżnia nazwy owadów. Uczeń piosenki. 1,2,3b,5,8 SB: 2/41, 3/41 WB: 2/113, 3/113 śpiewa piosenkę. Uczeń zadaje owadów. TB: Bugs! Określanie położenia. Owady. Przyimki: behind, in front of, next to. reaguje na opisy osób. Uczeń reaguje na owadów. 1,2,3b,3c,3d,4,5 SB: 4/42, 5/42

23 rozumie i rozróżnia przyimki. Uczeń y nagrań. WB: 4/114, 5/114 mówi o położeniu zabawek i owadów. TB: Bugs! Where are the bugs? Okreslanie położenia. Owady. Przyimki: behind, in front of, next to. Zwroty: I'm (behind) (Marta) Pytania: Where are (the bugs)?, Where's (Marta)? reaguje na opisy i polecenia owadów. owadów. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 6/42, 7/42 WB: 6/115, 7/115 nazywa owady. Uczeń układa zdania o owadach. Uczeń pyta i udziela odpowiedzi na temat położenia owadów. TB: Bugs! Owady. Liczby Owady. Liczby Przyimki: behind, in front of, next to. Zwroty: They've got (six legs), That's a (fly), (Joe)'s got the (cake). miejsca w klasie. Uczeń posiadania. 1,2,3d,4,5,6,8 SB: 8/44, 9/44 WB: 8/116, 9/116 TB: 74

24 liczy do 100. Uczeń czyta tekst historyjki. 47 Bugs!. Poznawanie nowych gatunków owadów. Owady. Produkty spożywcze. Zwroty: Look (mum), There's a (spider) in the (kitchen) Pytania: What insects are you scared of?, What insects do you like? reaguje na polecenia owadów i ich położenia. opisy owadów. Uczeń czyta teksty o owadach. Uczeń wymienia owady, których się boi i które lubi. Uczeń opisuje ulubionego owada. 1,2,3b,4,5,6,8 SB: 10/45, 11/45, 12/45 WB: 10/117, 11/117 TB: Revision Ćwiczenia językowe z rozdział 5 i 6. Test z rozdziału 6. Zwierzęta. Liczby Przyimki: behind, in front of, next to. Zwroty: (Lions) eat (meat), They're (zebras), It's a (crocodile) Pytanie: Is it? opisy owadów. Pytania i polecenia zwierząt, liczb i przyimków. 1,2,3b,3c,4,5,6,8 SB: 1/46 WB: 1/118, 2/118, 3/119, 4/119 Uczeń nazywa zwierzęta. Uczeń liczy do 100. TB: 76, 77

25 49 My day Story time. Słuchanie historyjki. Czynności dnia codziennego. Zwroty: It's late, It's (6) o'clock, I (get up) at (10) o'clock, At the palace, At half past (10), You're not (the Emperor) Pytanie: What time is it? zwierząt. Uczeń reaguje na polecenia przyimków, zwierząt i liczb. ulubionego koloru, pory roku, filmu animowanego, zwierzątka czy dnia tygodnia. Uczeń historyjki. 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 1/48 WB: 1/120 TB: 78 podaje nazwę swojego ulubionego koloru, pory roku, zwierzątka, filmu animowanego i nazwę swojego ulubionego dnia tygodnia. Uczeń czyta tekst historyjki. 50 My day I get up. Nauka rymowanki. Czynności dnia codziennego. Zwroty: I (get up) at (7) o'clock Pytanie: What time do you get up? reaguje na polecenia czynności. pytania o godzinę. rozumie i rozróżnia 1,2,3b,4,5,6,8 SB: 2/49, 3/49

26 czynności dnia codziennego. Uczeń rymowanki. WB: 2/121, 3/121 pyta i udziela odpowiedzi o godzinę wykonywania codziennych czynności. Uczeń nazywa czynności dnia codziennego. Uczeń mówi rymowankę. TB: My day Opisywanie dnia codziennego. Czynności dnia codziennego. Zwroty: I (get up) at (7) o'clock, He gets up late, He has a bath, He goes to town, He dances, It's cool, On (Thursday). o godzinę. czynności dnia codziennego. teksty nagrań. 1,2,3b,3c,3d,4,5,8 SB: 4/50, 5/50 WB: 4/122, 5/122 TB: 80 mówi, o której godzinie wykonuje czynności dnia codziennego. Uczeń powtarza tekst Uczeń podaje czynności i ich czas wykonywane przez bohatera historyjki.

27 52 My day Określanie czasu. Czynności dnia codziennego. Zwrot: At half past (10). o godzinę. czynności dnia codziennego i godzin. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 6/51, 7/51 WB: 6/123, 7/123 TB: 81 określa czas. Uczeń mówi o czynnościach dnia codziennego wykonywanych przez innych. wykonywania czynności dnia codziennego przez innych. Uczeń o godzinę. 53 My day She gets up at 7 o'clock. Opisywanie dnia codziennego. Czynności dnia codziennego. Zwroty: It's half past (eight) Pytanie: What time do you (get up)? czynności dnia codziennego i godzin. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 8/52, 9/52 WB: 8/124, 9/124 TB: 82 opisuje typowy

28 dzień. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń określa czas. Uczeń pyta o czas wykonywania czynności codziennych. 54 My day Zdobywanie wiadomości o strefach czasowych. Czynności dnia codziennego. Zwroty: (Ben) lives in (England), When (Ben) has breakfast, (Mia) has (lunch). o godzinę i czynności dnia codziennego. Uczeń czynności dnia codziennego. 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 10/53, 11/53, 12/53 WB: 10/125, 11/125 TB: 83 pyta o czas wykonywania czynności. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń opisuje swój dzień. 55 My day Ćwiczenia językowe z rozdziału 7. Test z rozdziału 7. czynności dnia codziennego. 56 I like surfing Story time. Słuchanie historyjki. Dyscypliny sportowe. Zwroty: Let's (swim), He/She likes (football), He/She doesn't like (swimming), That's a (surfboard). sportów. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,8 SB: 1/54 WB: 1/126

29 historyjki. czyta tekst historyjki. Uczeń pyta i udziela odpowiedzi na temat sportów. TB: I like surfing I like surfing. Nauka piosenki. Dyscypliny sportowe. Zwroty: I like (surfing) best of all. o sportach. rozumie i rozróżnia dyscypliny sportowe. Uczeń piosenki. 1,2,3b,5,6,8 SB: 2/55, 3/55 WB: 2/127, 3/127 nazywa dyscypliny sportowe. Uczeń zadaje pytania o upodobania. Uczeń wymienia sporty, które lubi, a których nie. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: I like surfing Dyscypliny sportowe. Dyscypliny sportowe. Zwroty: She/ He likes (swimming), She/He doesn't like (surfing), She/He's (surfing) Pytanie: Do you like upodobań. ubrań i kolorów. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6 SB: 4/56, 5/56 WB: 4/128

30 (tennis)? y nagrań. TB: 86 nazywa dyscypliny sportowe. Uczeń mówi o upodobaniach innych. 59 I like surfing Does he like swimming? Dyscypliny sportowe. Dyscypliny sportowe. Czynności. Zwrot: Does she/he like (swimming)? dyscyplin sportowych. dyscyplin sportowych. Uczeń 1,3b,5,6,8 SB: 6/56, 7/56 WB: 5/129, 6/129 TB: 87 nazywa dyscypliny sportowe. Uczeń pyta o upodobania dyscyplin sportowych. 60 I like surfing He doesn't like playing basketball. Dyscypliny sportowe. Dyscypliny sportowe. Zwroty: Let's play, This is fun, I'm sorry, He/She doesn't like playing basketball, Oh no, Here's upodobań dyscyplin sportowych. historyjki. Uczeń 1,2,3b,3d,4,5,6,8 SB: 8/58, 9/58

31 a (racket), She's angry. bohaterów historyjki. WB: 7/130, 8/130 wymienia sporty, które lubi, a których nie. Uczeń czyta tekst historyjki. Uczeń wymienia sporty, które lubią inni, a których nie. Uczeń przeprowadza ankietę dotyczącą ulubionych dyscyplin sportowych. TB: I like surfing. Niebezpieczne dyscypliny sportowe. Dyscypliny sportowe. Zwroty: My favourite sport is (tennis), I don't like sports. Pytanie: What's your favourite sport? upodobań dyscyplin sportowych. dyscyplin sportowych. Uczeń 1,3c,3d,4,6,8 SB: 10/59, 11/59 WB: 9/131, 10/131 TB: 89 wymienia sporty, które lubią inni, a których nie. Uczeń wymienia swoją i pyta innych o ulubioną dyscyplinę sportową. Uczeń nazywa dyscypliny sportowe.

32 62 Mother's Day Mother's Day. Lekcja kuturowa. Członkowie rodziny. Słowa: flowers, beautiful chocolate, book. Zwroty: Here's a cup of tea for you, Look at my (beautiful flowers), Thank you very much. dyscyplin sportowych. posiadania i przyimków. Uczeń 1,2,3d,4,5,6 SB: 1/64, 2/64 WB: 1/136, 2/136 TB: 94 nazywa członków rodziny. Uczeń czyta tekst 63 Revision My day. I like surfing. Powtórzenie materiału. Dni tygodnia. Dyscypliny sportowe. Czynności dnia codziennego. Zwroty: She/He likes (surfing), It's at (10) o'clock, It's from (half past twelve) to (two) o'clock, She/He (has breakfast) at (half past seven), I (get up) at (10) o'clock, It's on (Saturday), I (don't) like (riding), (Beth) likes/ doesn't like diving. P posiadania i przyimków. czynności dnia codziennego, upodobań dyscyplin sportowych, godzin i dni tygodnia. Uczeń y nagrań. opisuje czynności dnia codziennego wykonywane przez innych. Uczeń mówi na temat ulubionych dyscyplin sportowych. Uczeń 1,2,3b,3d,5,6,8 SB: 1/60, 2/60, 3/60, 4/60, 5/60 WB: 1/132, 2/132, 3/133, 4/133 TB: 90, 91

33 wymienia sporty, które lubią inni, a których nie. czynności dnia codziennego, upodobań dyscyplin sportowych, godzin i dni tygodnia.

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3 PODRĘCZNIK OUR DISCOVERY ISLAND 3 Nr MEN: 393/3/2011 Autorka: Mariola Bogucka PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 3

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 3 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 3 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Okres bezpodręcznikowy, lekcja 1

Okres bezpodręcznikowy, lekcja 1 Okres bezpodręcznikowy, lekcja 1 Arkusz 1 1 Unjumble and answer Utwórz pytania i odpowiedz na nie 1 What s /? / name / your 2 How /? / you / are 3 I m / thanks, / fine, / you / and /? 2 Read and match

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo