OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja INFORMATOR OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Ostróda, 2012

2 Broszura informacyjna przygotowana w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

3 Wykaz ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym na przyjazdy PKP Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP Uwagi Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun 18 lat, przewodnik 13 lat lub pies przewodnik) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ulga 95% na pociągi osobowe i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata ulga 78% na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne imienne ulga 78% na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (domszkoła-dom, dommiejsce leczeniadom)

4 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) ulga 49% na pociągi osobowe bilety jednorazowe ulga 37% na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata ulga 93% na pociągi osobowe Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności 04-O) Osoby niewidome, które nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-O) ulga 51% na pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata ulga 37% na pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie 1 dopłata PKP ul. Słowackiego 13, Informacja PKP

5 Wykaz ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym na przejazdy PKS Uprawnieni Przejazdy PKS Uwagi Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun 18 lat, przewodnik 13 lat lub pies przewodnik) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) ulga 95% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe ulga 78% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne ulga 78% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe ulga 49% na autobusy zwykłe ulga 37% na autobusy przyspieszone i pospieszne Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (domszkoła-dom, dommiejsce leczeniadom) bilety jednorazowe

6 5. Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności 04-O) ulga 93% na autobusy zwykłe ulga 51% na autobusy przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne 6. Osoby niewidome, które nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-O) ulga 37% na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne PKS ul. Garnizonowa 14, tel , , do 53 Ulgi na przejazdy autobusowe dla osób niepełnosprawnych u innych przewoźników niż PKS ustalane są indywidualnie.

7 Żegluga Ostródzko - Elbląska 1. Przejazdy bezpłatne: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły; osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej; osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego; osoby niewidome lub ociemniałe; opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji; osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (04 O), naruszoną sprawnością narządu ruchu (05 R) lub uszkodzeniem narządu słuchu (03 L). 2. Przejazdy ulgowe: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia; Żegluga Ostródzko Elbląska ul. Grunwaldzka 49, tel

8 Urząd Skarbowy Uprawnienia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej: 1. Wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota): adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; opłacenie tłumacza języka migowego; kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia; odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego; b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawne do 16 lat również innymi środkami transportu sanitarnego. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

9 a) na turnusie rehabilitacyjnym; b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych; c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia. 2. Wydatki limitowane: opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (maksymalna kwota w roku podatkowym wynosi 2280 zł); utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego (maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł); używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne (maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł); leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Urząd Skarbowy ul. Olsztyńska 5b, tel do 03 Ministerstwo Finansów

10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze O zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE; kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS; oryginał(y) faktur(y) (z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego); kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (zrealizowanego przez sklep ortopedyczny i potwierdzonego za zgodność z oryginałem). 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH; kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS; zaświadczenie lekarskie, o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych; wycenę sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proforma. 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

11 Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ; kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS; zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia; udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. 4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ; kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH; kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR: wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM;

12 kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS; wniosek lekarza, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Druki wszystkich wymienionych wniosków można pobrać w PCPR lub na stronie internetowej: (w zakładce formularze do pobrania lub rehabilitacja społeczna ). Informacji na temat uprawnień dla osób niepełnosprawnych udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5,, tel , e mail: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć: wniosek; zaświadczenie lekarskie; kserokopię dokumentacji medycznej. 2. Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej; orzeczenie o niepełnosprawności (ksero); 2 zdjęcia. Posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub na stronie internetowej (w zakładce Orzecznictwo ) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kościuszki 2, tel

13 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programy celowe skierowane do osób niepełnosprawnych: 1. PEGAZ 2010 Cele programu: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu; pomoc w zakupie sprzętu komputerowego; pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego; pomoc w zakupie części zamiennych do wózka inwalidzkiego, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, w pokryciu kosztów napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacjii renowacji; pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 2. STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. 3. Komputer dla HOMERA 2010 Celem programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich, urządzeń lektorskich. Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku. 4. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie Program ma na celu poprawienie warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkujących w gminach oraz umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną. Realizatorem programu są Gminy. Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów można uzyskać: PFRON Oddział Warmińsko Mazurski ul. Mickiewicza 21/23, Olsztyn tel

14 Ulga pocztowa Zwolnienie z opłat dla osób niewidomych, w przypadku gdy: przesyłka dla osób niewidomych nadana jest przez osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, adresowana jest do biblioteki lub organizacji osób niewidomych, bądź organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych; przesyłka dla osób niewidomych nadana jest przez bibliotekę, organizację osób niewidomych, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowana jest do osoby niewidomej lub ociemniałej; przesyłka adresowana przez osobę niewidomą lub ociemniałą lub nadaną do tej osoby zawierającą informacje utrwalone pismem wypukłym. Ulga telekomunikacyjna Telekomunikacja Polska SA udziela osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (narząd wzroku 04-O) 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament). Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 16 rok życia. Ulgi telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych u innych operatorów niż TP SA ustalane są indywidualnie. Zwolnienie z opłat abonamentowych Abonamentu nie płacą osoby, które posiadają orzeczenie o: zaliczeniu do I grupy inwalidów; całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; znacznym stopniu niepełnosprawności; trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

15 Ośrodki Pomocy Społecznej W miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia; 2. osobie powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 3. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia; 4. osobie powyżej 75 roku życia.

16 Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Ostródzkim: 1. MOPS Ostróda ul. Olsztyńska 2 tel GOPS Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 tel GOPS Dąbrówno ul. Agrestowa Dąbrówno tel GOPS Grunwald Gierzwałd Gierzwałd tel GOPS Łukta ul. Mazurska Łukta tel GOPS Małdyty ul. Kopernika 13b Małdyty tel MGOPS Miłakowo ul. Olsztyńska Miłakowo tel MGOPS Miłomłyn ul. Twarda Miłomłyn tel MGOPS Morąg ul. Dworcowa Morąg tel

17 Karta Parkingowa Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego odpowiada za wydawanie Karty parkingowej osobie niepełnosprawnej. Mogą je otrzymać osoby, które: posiadają orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności (ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym); posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone w przypadku ustalonej przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (narząd ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej: wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej; kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; opłata 25 zł; aktualna fotografia (35 mm x 45 mm); dowód osobisty wnioskodawcy. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Grunwaldzka 62 tel

18 Zakłady Pracy Chronionej w Powiecie Ostródzkim: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLAS ul. Przemysłowa Morąg tel Agencja Ochrony SKORPION ul. Świetlińska 14 tel , Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane OPB HOLDING ul. Czarnieckiego 19b tel , MOD BIS Żabi Róg Żabi Róg tel Mazurska Spółdzielnia Inwalidów ul. Warmińska 21b Morąg tel Usługowa Spółdzielnia Pracy KONWÓJ ul. Kopernika 8a tel GERDA-STAR ul. Wróblewskiego Morąg tel Agencja Ochrony Mienia FENIKS ul. Garnizonowa 7a tel

19 Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy (dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych) a) Niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym: czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, lub lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości skróconej normy czasu pracy; dodatkowy urlop wypoczynkowy 10 dni roboczych w roku kalendarzowym; prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia: w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, jeśli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy; do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. b) Niepełnosprawni w stopniu lekkim: czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz, gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badanie wyrazi na to zgodę.

20 Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim 1. Fundacja Niepełnosprawnych SANUS ul. Konstytucji 13b/ Ostróda tel Cel Fundacji: Fundacja świadczy pomoc materialną, rzeczową oraz finansową na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Stowarzyszenia AMAZONEK: Morąskie Stowarzyszenie AMAZONEK ul. Jana Pawła II Morąg tel Ostródzkie Towarzystwo AMAZONKI ul. Olsztyńska 2 tel Stowarzyszenia świadczą pomoc kobietom przed i po zabiegu mastektomii. 3. Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym Plac Jana Pawła II Morąg Stowarzyszenie świadczy pomoc pielęgniarską, psychologiczną, socjalną osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom. 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Ostróda ul. Sienkiewicza 15 tel PKPS świadczy pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym oraz rodzinom pozbawionym środków do życia.

21 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Morągu Plac Jana Pawła II Morąg tel Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 16A tel Organizacje świadczą pomoc socjalno bytową emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. 6. Polski Związek Niewidomych Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Ostródzie ul. Grunwaldzka 13 tel Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko- Mazurski Zarząd Koła w Morągu Plac Jana Pawła II 1/ Morąg Organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Ostródzie z siedzibą w Samborowie Zatorze 12 Samborowo tel Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Gminne w Morągu ul. Jana Pawła II Morąg

22 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Powiatowe w Ostródzie ul. Grunwaldzka 22a/2 Stowarzyszenia działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 8. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19A tel Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom. 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej Olsztyńska 2 pok. 209 tel Stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych. 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych AMICUS ul. Grunwaldzka 13 tel Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Do głównych zadań organizacji należy: organizowanie dzieciom i młodzieży zajęć rehabilitacyjnych, warsztatowych, wyjazdów na przeglądy twórczości, konkursów. 11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin SONIR Gminy Grunwald z/s w Stębarku Stębark Gierzwałd Stowarzyszenie działa w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

23 12. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dębowe Wzgórze Szymanowo Morąg tel Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, świadczy pomoc w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia. 13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu ul. Jana Pawła II Morąg tel Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski ul. Ostródzka Łukta tel Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży specjalnej Troski ul. Kopernika 13b Małdyty tel Stowarzyszenia świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 14. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA ul. 11 go Listopada 25 pok. 2 tel wew. 10 Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. 15. Wspólnota WIARA i ŚWIATŁO przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie ul. Jagiełły 33/1 tel Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

24 Źródła: 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 4. Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011 r. 5. Przewodnik Osoby Niepełnosprawnej, wydanie IV, stan prawny na 1 grudnia 2009 r. Przydatne strony internetowe:

25 NOTATKI

26 NOTATKI

27 NOTATKI

28 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje Ostróda, 2012

29

30 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera: 1. Zespół, który wydał orzeczenie 2. Datę wydania orzeczenia (od tej daty można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON. Faktury za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawione przed tą datą nie podlegają refundacji) 3. Datę złożenia wniosku 4. Podstawę prawną wydania orzeczenia 5. Imię i nazwisko osoby zainteresowanej 6. Datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania lub pobytu 7. PESEL a) Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość b) Zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności lub odmowa zaliczenia do osób niepełnosprawnych 8. Stopień niepełnosprawności: a) Znaczny do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. b) Umiarkowany do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. c) Lekki do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować

31 przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 9. Symbole przyczyn niepełnosprawności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚ WYJAŚNIENIE CI 01 U upośledzenie umysłowe 02 P choroby psychiczne 03 L zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu 04 O choroby narządu wzroku 05 R upośledzenie narządu ruchu 06 E epilepsja 07 S choroby układu oddechowego i krążenia 08 T choroby układu pokarmowego 09 M choroby układu moczowo-płciowego 10 N choroby neurologiczne 11 I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 12 C całościowe zaburzenia rozwojowe

32 Symbole przyczyn niepełnosprawności do 2003 r. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz. U. z 2002 r. nr 66, poz. 604). SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 26 pkt 1 lit. a 26 pkt 1 lit. b 26 pkt 1 lit. c WYJAŚNIENIE wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii, prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym 26 pkt 1 lit. d psychozy i zespoły psychotyczne 26 pkt 1 lit. e zespół autystyczny padaczka z częstymi napadami lub 26 pkt 1 lit. f wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia leczenia wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące 26 pkt 1 lit. g ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0/2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni

33 26 pkt 1 lit. i głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego 10. Termin ważności orzeczenia czas określony lub na stałe 11. Data, od kiedy istnieje niepełnosprawność 12. Data ustalenia stopnia niepełnosprawności Wskazania dotyczące Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby niepełnosprawnej a) Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. b) Zakład Pracy Chronionej zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PFRON. c) Otwarty rynek pracy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wymagane jest, aby stanowisko pracy dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności było odpowiednio przystosowane. Szkolenia, w tym specjalistycznego jeśli zapis brzmi: nie wymaga, oznacza to, że nie ma konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych. Schorzenie pozwala na pracę w wyuczonym zawodzie.

34 Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej jeżeli zapis brzmi: wymaga lub dotyczy osoba niepełnosprawna może starać się o zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej. Uczestnictwa w terapii zajęciowej jeśli zapis brzmi: wymaga, istnieje możliwość uczestniczenia w rehabilitacji prowadzonej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia lekarz rodzinny, bądź specjalista. Wykaz przedmiotów ortopedycznych określają: Załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Załącznik nr 1: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, Załącznik nr 2: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji ). Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki dotyczy zadań Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a także Środowiskowych Domów Samopomocy. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji dotyczy zadań Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej wobec osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dotyczy dzieci do 16 roku życia).

35 Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) jeśli zapis brzmi: spełnia, oznacza to, że można starać się o uzyskanie Karty Parkingowej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, która zwalnia z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju Jeśli zapis w orzeczeniu brzmi: dotyczy, osoba niepełnosprawna może starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w MOPS). Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a mianowicie, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych (wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m²). 15. Uzasadnienie 16. Pouczenie o przysługującym odwołaniu 17. Podpis przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków komisji.

36 WZÓR ORZECZENIA

37 NOTATKI

38 NOTATKI

39 OPRACOWANIE: Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny Przygotowano w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktynie integruje Projekt i druk: GRAF Ostróda

40 REALIZATOR PROJEKTU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (89) PARTNER PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, (89) ; (89) PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMATOR OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Człowiek najlepsza inwestycja INFORMATOR OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Broszura informacyjna przygotowana w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Twoje dziecko jest niepełnosprawne? Uzyskaj orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni Przejazdy

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (limit

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) Dofinansowanie osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NR sprawy BON.5140...2016... data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda BON-IV-071 2-2-2-MTK/1 4 Warszawa, Z 1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych O czym rodzic/opiekun/nauczyciel wiedzieć powinien Definicja niepełnosprawności w wieku do lat 16: Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia zaliczane

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie działa przy

Bardziej szczegółowo

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) Dofinansowanie osobie fizycznej na likwidację ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NR sprawy BON.5141..2016... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasiłek pielęgnacyjny Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów

Bardziej szczegółowo

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne str.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 543..2017 I. Informacja o Wnioskodawcy 1. Osoba niepełnosprawna WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok)

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) ... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 Tel. 61 22-22-906;.../.../...... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*. Nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne (dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej 16 r.ż. posiadający znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności)

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K ... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 Tel. 61 22-22-906;.../.../...... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. 2. Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego dziecka), opiekun prawny lub pomocnik:

WNIOSEK. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. 2. Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego dziecka), opiekun prawny lub pomocnik: pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 545..2016 WNIOSEK o dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Data wpływu... (wypełnia PCPR) Załącznik nr 3 do zarządzenia Załącznik do zarządzenia nr 4 Numer wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2016

W N I O S E K NA ROK 2016 W N I O S E K NA ROK 2016 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pola zacienione wypełnia PCPR I. Wniosek składany jest rubryce)

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

PCPR. 546..2016 WNIOSEK

PCPR. 546..2016 WNIOSEK pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 546..2016 WNIOSEK o dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie Informacji umieszczonych na stronach 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych ... numer sprawy data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Lubin, ul. Składowa 3

Lubin, ul. Składowa 3 nr wniosku DR.507. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2014

W N I O S E K NA ROK 2014 W N I O S E K NA ROK 2014 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM SYSTEM ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: III-MP-BK /.../..

Nr sprawy: III-MP-BK /.../.. Nr sprawy: III-MP-BK.6150-. - /..../.. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 Nr sprawy RSN.700.2..2016/M WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania*

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2017 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2015 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie...

WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY. Tak uzasadnienie... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego WNIOSEK LEKARSKI NA TURNUS REHABILITACYJNY Imię i nazwisko... PESEL... Rodzaj schorzenia*: choroby psychiczne narząd wzroku układ krążenia choroby

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU Nr sprawy.. Miejscowość i data... Imię/imiona i nazwisko PESEL Dokładny adres zameldowania Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO)

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) nr wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY 59-220 Legnica, ul. Pl. Słowiański 1, tel. 76 72 43 486 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2017

W N I O S E K NA ROK 2017 W N I O S E K NA ROK 2017 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia Znak sprawy: W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Informacje ogólne Do wniosku załącza się ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.

Bardziej szczegółowo

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON **

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON ** POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU NR wniosku... Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5 -1-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5 -1- ...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5... numer wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

.../... numer wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku

.../... numer wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku .../... numer wniosku rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku Data wpływu kompletnego wniosku oraz pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo