Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

2

3 I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane poniżej, są bardzo ważne, aby poprawnie użytkować przemiennik, zapewniając tym samym bezpieczeństwo operatora, osób postronnych oraz nie dopuszczając do zniszczenia innych urządzeń oraz mienia. Konieczne jest gruntowne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz wskazaniami. Objaśnienia do oznaczeń Oznaczenie! NIEBEZPIECZEŃSTWO! OSTRZEŻENIE Znaczenie hasła Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu lub śmierci Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu ciała ludzkiego (*1) lub działanie to może doprowadzić do zniszczenia mienia (*2) (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Znaczenie symboli Oznaczenie! Znaczenie hasła Oznacza zakaz wykonywania danej czynności Czynność zabroniona będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Oznacza czynność przymusu Czynność przymusu będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na ostrzeżenie Ostrzeżenie będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Ograniczenia zastosowania Przemiennik dedykowany jest do sterowania prędkością 3 fazowych silników indukcyjnych! Ostrzeżenia Przemiennik nie może zostać zastosowany w żadnym urządzeniu, które stanowi realne zagrożenie uszkodzenia ciała ludzkiego lub w wyniku swojego błędnego działania może doprowadzić do bezpośredniej utraty życia (urządzenie sterujące energią jądrową, urządzenie stosowane w awiacji, urządzenie sterujące ruchem ulicznym, urządzenia lub systemy podtrzymania życia itp.). Jeżeli przemiennik ma zostać użyty do innych celów niż jego przeznaczenie, należy skonsultować się z producentem lub jego przedstawicielem. Przemiennik został wyprodukowany zgodnie z najsurowszymi procedurami kontroli jakości, niemniej jednak jeżeli ma być zastosowany w urządzeniu, którego błędne działanie ma charakter krytyczny dla bezpieczeństwa, należy zastosować produkty zapewnienia bezpieczeństwa. Nie należy aplikować przemiennika do celów innych niż sterowania prędkością odpowiednio zastosowanych 3 fazowych silników asynchronicznych. Zastosowanie do innych celów może doprowadzić do wypadku. 1

4 I Ogólne działanie Zabroniony demontaż Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nigdy nie demontuj, modyfikuj lub naprawiaj. Powyższe czynności mogą być przyczyną porażenia prądem, pożaru lub innych uszkodzeń. W celu naprawy skontaktuj się z serwisem. Nigdy nie demontuj panelu czołowego lub nie otwieraj drzwi rozdzielnicy, gdy przemiennik jest zasilony. W przemienniku jest wiele części pod napięciem. Nie dotykaj otworów w osłonach kablowych lub wentylatora. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Nie umieszczaj żadnego typu obiektów metalowych wewnątrz przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie pozwalaj na dostanie się do wewnątrz przemiennika wody lub innych płynów. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nigdy nie zasilaj przemiennika w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy. Jeżeli przemiennik zostanie zasilony w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy, może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Jeżeli z przemiennika zaczyna wydobywać się dym, nienormalny zapach, nienormalne dźwięki, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Kontynuacja pracy w tym stanie może doprowadzić do pożaru. Należy wezwać serwis. Należy zawsze odłączać przemiennik od zasilania w przypadku braku pracy przez długi okres czasu, gdyż możliwy jest stan awaryjny spowodowany zwarciem doziemnym lub różnymi zanieczyszczeniami. Pozostawienie w takiej sytuacji przemiennika w stanie zasilonym może spowodować pożar Zabroniony kontakt! Uwaga Patrz punkty Nie dotykać części odprowadzających energię cieplną lub rezystorów wyładowczych. 3. Części te mają wysoką temperaturę, mogą spowodować oparzenia podczas dotyku. 2

5 Zabronione! Obowiązkowe Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie instaluj oraz uruchamiaj przemiennika, gdy jest on uszkodzony lub brakuje części składowej Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Należy wezwać serwis. Nie umieszczaj obok łatwopalnych materiałów. Podczas emisji ognia, w wyniku awarii przemiennika, może dojść do pożaru. Nie umieszczaj przemiennika w pobliżu źródeł wody lub innych płynów, z którymi może dojść do 2. bezpośredniego kontaktu. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Przemiennik musi być eksploatowany tylko w warunkach otoczenia opisanych w instrukcji użytkowania. Użytkowanie w innych warunkach może być przyczyną awarii Należy instalować przemiennik na płycie metalowej. Tylny panel nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy instalować na częściach łatwopalnych. Może to doprowadzić do pożaru. Przemiennik nie może pracować ze zdemontowanym panelem czołowym Jeżeli przemiennik będzie pracował ze zdemontowanym panelem czołowym, może to doprowadzić do porażenia prądem prowadzącym do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała Musi zostać zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa, który jest zgodny ze specyfikacją (np odłączenie zasilania, a następnie aktywacja hamulca). Działanie nie może zostać przerwane natychmiast przez sam przemiennik, gdyż związane to może być z uszkodzeniem mienia lub ciała ludzkiego Wszystkie opcje sprzętowe muszą być zgodne ze specyfikacją Wykorzystywanie innych może być powodem uszkodzenia urządzeń.! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Podczas transportu lub przenoszenia nie można wykorzystywać zaczepów panelu czołowego. 2. Zaczepy mogą zostać uszkodzone i spowodować upadek przemiennika powodując niebezpieczeństwo dla urządzeń i osób. Nie można instalować przemiennika w miejscu narażonym na silne wibracje. Może to spowodować jego uszkodzenie i niebezpieczeństwo dla osób. Przemiennik musi zostać zainstalowany w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo mechaniczne związane z ciężarem. W wyniku nieodpowiedniej instalacji przemiennik może zostać uszkodzony mechanicznie powodując niebezpieczeństwo dla mienia i osób. Należy zainstalować hamulec mechaniczny, gdy jest to konieczne. Brak hamulca mechanicznego (niezbędnego w niektórych aplikacjach) może spowodować uszkodzenia mienia i osób. I Zabronione Okablowanie! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać zasilania na zaciski wyjściowe przemiennika (U/T1, V/T2, W/T3). 2.2 Doprowadzi to do zniszczenia urządzenia i może być przyczyną pożaru. Nie można podłącz rezystorów do zacisków szyny prądu stałego DC (między PA/+ oraz PC/-). 2.2 Może to spowodować pożar. Po odłączeniu zasilania nie należy dotykać przewodów lub części przemiennika związanych 2.2 z obwodami wejściowymi przez co najmniej 10 minut. Może to doprowadzić do porażenia prądem. 3

6 I! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Zabronione Do uziemienia Zabronione Zabronione! Obowiązkowe Podłączenia elektryczne muszą zostać dokonane przez uprawnione osoby. Podłączenie zasilania w nieodpowiedni sposób może spowodować pożar lub porażenie prądem Należy podłączyć prawidłowo kable zasilające silnik. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje obroty silnika w kierunku przeciwnym do założonego co może być przyczyną uszkodzenia mienia lub osób. Kablowanie powinno zostać dokonane po instalacji. Jeżeli zostanie dokonane przed instalacją może doprowadzić do uszkodzenia osób lub porażenia prądem. Poniższe kroki muszą zostać wykonane przed kablowaniem (1) Całkowite odłączenie zasilania (2) Należy poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Należy sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować porażenie prądem Należy dokręcić śruby zacisków z odpowiednio dużym momentem. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować pożar. Należy sprawdzić, czy tolerancja znamionowego napięcia zasilającego jest w granicach +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej). Jeżeli znamionowe napięcie zasilające nie zachowuje granic tolerancji +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej, może to doprowadzić do pożaru. Uziemienie musi zostać podłączone z pełną starannością. Nieodpowiednie podłączenie uziemienia może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru podczas działania awaryjnego lub zwarcia doziemnego! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać urządzeń (filtry sygnałowe, przepięciowe), które posiadają zintegrowane 2.1 kondensatory do zacisków wyjściowych przemiennika. Może to spowodować pożar Działanie! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie można dotykać zacisków przemiennika gdy jest on zasilony, nawet jeżeli silnik nie jest 3. zasilony jest zatrzymany. Dotykanie zacisków podczas zasilenia może spowodować porażenie prądem. Nie moża dotykać przycisków za pomocą mokrych rąk lub czyścić przemiennik za pomocą 3. mokrej tkaniny. Nie zastosowanie się może doprowadzić do porażenia prądem Nie można podchodzić do silnika podczas zatrzymania awaryjnego, podczas aktywnej funkcji 3. automatycznego ponownego rozruchu. Nie zastosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie osób w wyniku niespodziewanego rozruchu silnika. Należy przedsięwziąć kroki zabezpieczające przed takimi sytuacjami np. osłony mechaniczne silnika. Należy zasilić przemiennik dopiero po zamontowaniu panelu czołowego 3. Gdy przemiennik znajduje się w rozdzielnicy, bez panelu czołowego, należy najpierw zamknąć drzwi rozdzielnicy, a dopiero później zasilić przemiennik. W przeciwnym wypadku może to spowodować porażenie prądem Należy upewnić się, czy wszystkie sygnały sterowania są nieaktywne przed skasowaniem 3. stanu awaryjnego. Jeżeli kasowanie stanu awaryjnego nastąpi bez upewnienia się co do stanu sygnałów sterujących, może to doprowadzić do niespodziewanego rozruchu i zagrożenia życia

7 Zabronione! Uwaga Patrz punkty Należy sprawdzić dopuszczalne charakterystyki silników oraz urządzeń mechanicznych 3. (instrukcja użytkowania silnika). Brak świadomości o tych danych może doprowadzić do uszkodzenia osób. Tryb ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania przemiennika I! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zaniku zasilania i ponownym jego powrocie przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych. Tryb ponownego automatycznego ponownego rozruchu! Obowiązkowe ! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zatrzymaniu awaryjnym silnika i maszyny przemiennik dokona natychmiast rozruchu po upływie zaprogramowanego czasu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych Maintenance and inspection Zabronione! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Nie można samodzielnie wymieniać części przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia 14.2 prądem, pożaru, uszkodzenia ciała. Należy wezwać serwis. Urządzenia muszą być sprawdzane codziennie. Brak kontroli może doprowadzić do niewykrycia błędów oraz stanów awaryjnych i spowodować wypadki. Przed kontrolą maszyny lub urządzenia należy (1) Odłączyć przemiennik od zasilania (2) Poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie uwzględnienie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem

8 I Utylizacja przemiennika! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Utylizacja przemiennika powinna zostać dokonana przez wyspecjalizowane jednostki (*) Pozostawienie przemiennika bez utylizacji może doprowadzić do wybuchu kondensatorów, wydzielenia szkodliwych gazów, co może prowadzić do zagrożenia życia (*) Jednostki specjalizujące się w utylizacji odpadów przemysłowych 16. Dołącz napisy z ostrzeżeniami Poniżej widoczne są przykłady oznaczeń prewencyjnych przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem przemienników, napędzanych przez nich silników oraz innych urządzeń mechanicznych,. Należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym, gdy uruchomiona została funkcja ponownego rozruchu po chwilowe utracie zasilania (6.12.1) lub automatycznego ponownego rozruchu (6.12.3) Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu po utracie zasilania) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zaniku zasilania, przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do automatycznego ponownego rozruchu umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zatrzymaniu spowodowanym stanem awaryjnym, przemiennik dokona natychmiast rozruchu po zaprogramowanym czasie, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. 6

9 II. Wstęp II Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości Altivar 21 Wersja jednostki centralnej przemiennika: 1.00 oraz 1.01 Wersje jednostek centralnych przemiennika Altivar 21 mogą ulec zmianie Cechy 1. Wbudowane filtry EMC Wszystkie modele zasilane napięciem 3x230V oraz 3x400V mają zintegrowany filtr EMC Zapewniają zgodność z wymaganiami oznaczenia CE Redukują koszt instalacji 2. Proste działanie Funkcje automatyczne (historia zdarzeń, konfigurator, rampy przyspieszania/zwalniania oraz funkcje programowalne) zapewniają rozruch aplikacji w bardzo krótkim czasie. Przyciski RUN/STOP oraz LOC/REM pozwalają na szybką obsługę 3. Wysoka jakość pracy Automatyczny algorytm redukcji poboru energii Eliminacja zakłóceń mechanicznych w wyniku unikalnego formowania sygnałów sterujących Obwód ograniczający stany nadprądowe: może zostać wykorzystany nawet dla małych mocy obciążeń Częstotliwość wyjściowa do 200Hz (maszyny do obróbki drewna, młynki): Maksymalna częstotliwość nośna - 16kHz (cicha praca), unikalny algorytm PWM redukuje hałas dla małych częstotliwości nośnych 4. Kompatybilność międzynarodowa Zasilanie 3x230V oraz 3x400V Zgodność z wymaganiami CE, UL, CSA Wejścia sterujące pracujące jako ujście/źródło 5. Bogata gama opcji sprzętowych Opcje komunikacyjne (Lonworks, Metasys N2, APOGEE FLN, BACnet itd.) Zewnętrzny terminal operatorski Filtry EMC Inne opcje wspólne dla przemienników Telemecanique 6. Szeroka gama mocy Do 30kW 7

10

11 Spis treści I Zalecenia bezpieczeństwa II Wstęp Przeczytaj 1.1 Sprawdź szczegóły zakupu A Dane produktu A Nazwy oraz funkcje A Notatki A Podłączenie B Uwagi dotyczące kablowania B Połączenia standardowe B Opis zacisków B-5 3. Działanie C Uproszczone obsługa ATV C Obsługa ATV C-6 4. Podstawowe cechy ATV D Przebieg trybu monitoringu stanu D Jak konfigurować parametry D-3 5. Podstawowe parametry E Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania E Specyfikacja trybu działania, wykorzystania parametrów E Wybór trybu działania E Nastawy miernika E Standardowe ustawienia domyślne E Praca naprzód/wstecz E Maksymalna częstotliwość E Częstotliwości graniczne E Częstotliwość podstawowa E-17 i

12 5.10 Wybór trybu sterowania E Manualne podbicie momentu zwiększenie momentu dla małych prędkości E Nastawa elektronicznego zabezpieczenia termicznego E Predefiniowane prędkości (7 prędkości) E Parametry zaawansowane F Parametry wejść/wyjść F Wybór sygnału wejściowego F Wybór funkcji terminala F Podstawowe parametry F Priorytet wyboru częstotliwości F Częstotliwość pracy F Hamowanie prądem stałym F Automatyczne zatrzymanie w wyniku zbyt długiej pracy z minimalną prędkościa F Omijanie częstotliwości F Działanie bezkolizyjne F Częstotliwość nośna PWM F Intensyfikacja trip-less F Sterowanie opadaniem charakterystyki F Sterowanie z PID F Nastawa parametrów silnika F Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania F Funkcje zabezpieczające F Funkcja pożarowa F Parametry korygujące F Parametry panela operatorskiego F Funkcje komunikacyjne (łącze szeregowe) F Parametry opcji F Silniki z magnesami trwałymi F Działanie skonfigurowane G Nastawa częstotliwości pracy G Nastawa trybu pracy G-5 8. Monitoring stanu działania H Tryb śledzenia stanu H Wyświetlanie informacji o wyzwoleniu H-5 ii

13 9. Środki zapewnienia zgodności z normami I Jak zapewnić zgodność z dyrektywą CE I Zgodność z normami UL oraz CSA I Urządzenia zewnętrzne J Dobór materiałów oraz urządzeń łączeniowych J Instalacja stycznika J Instalacja przekaźnika przeciążeniowego J Zewnętrzne urządzenia opcjonalne J-5 11 Tabela parametrów oraz danych K Parametry użytkownika K Parametry podstawowe K Parametry rozszerzone K-4 12 Dobór L Modele oraz ich specyfikacja L Wymiary zewnętrzne oraz ciężar L Diagnostyka wstępna M Powody, eliminacja i ostrzeżenia o wyzwoleniach M Kasowanie stanu wyzwolenia M Gdy silnik nie pracuje pomimo braku powodu wyzwolenia M Określenie powodów stanów awaryjnych M Serwisowanie oraz przeglądy N Regularne przeglądy N Okresowe przeglądy N Wezwanie serwisu N Przechowywanie przemiennika N Utylizacja przemiennika O-1 iii

14

15 1. Przeczytaj 1.1 Sprawdź zakupiony produkt Zanim zaczniesz używać sprawdź, czy zakupione urządzenie jest zgodne z zamówieniem 1! Obowiązkowe! Uwaga Parametry elektryczne przemiennika muszą być kompatybilne z parametrami zasilania oraz parametrami 3 fazowego silnika synchrnicznego. W innym przypadku zarówno jakość pracy silnika nie będzie zadowalająca jak i może to przyczynić się do niebezpiecznego wzrostu temperatury i pożaru. Parametry znamionowe Przemiennik Nazwa serii Zasilanie Moc silnika ATV 21 3PH-200/240V-0,75kW/1HP Naklejka z ostrzeżeniami Pudełko kartonowe Tabliczka znamionowa Naklejka ze wskazaniem typu A-1

16 1.2 Dane produktu 1 Objaśnienia do naklejki z parametrami znamionowymi Typ Konfiguracja A T V H M 3 X Nazwa modelu Altivar 21 Rodzaj wykonania H: z radiatorem W: IP54 Dla mocy silnika 075 : 0.75kW U15 : 1.5kW U22 : 2.2kW U30 : 3kW U40 : 4kW U55 : 5.5kW U75 : 7.5kW D11 : 11kW D15 : 15kW D18 : 18.5kW D22 : 22kW D30 : 30kW D37 : 37kW D45 : 45kW D55 : 55kW D75 : 75kW Napięcie zasilające AC M3: 220 V to 240 V N4: 380 V to 480 V Funkcje dodatkowe Brak: zintegrowany filtr EMC X: brak filtru EMC Uwaga: Przed załączeniem zasilania sprawdź parametry elektryczne przemiennika A-2

17 1.3 Nazwy i funkcje Wygląd zewnętrzny Dioda RUN Świeci się, gdy zadana jest komenda PRACY, ale nie jest wydatkowany sygnał częstotliwościowy. Miga, gdy rozpocznie się PRACA Dioda PRG Świeci, gdy przemiennik jest w trybie nastawy parametrów Miga, gdy przemiennik wprawiony jest w tryb AUF, GrU Dioda MON Świeci się, gdy przemiennik jest w trybie monitoringu Miga, gdy przemiennik jest w trybie wyświetlania historii błędów Przycisk ʌ (Up) Dioda % Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana w postaci procentowej Dioda Hz (Hertz) Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana jest w Hz Dioda przycisku LOC/REM Przycisk MODE Wyświetla częstotliwość pracy, parametry oraz przyczyny błędów 1 Dioda przycisków ʌ(up)/ν(down) Naciskając przyciski ʌ lub ν, gdy świeci się dioda pozwala na nastawę częstotliwości pracy Przycisk ν (Down) Przycisk ENT Przycisk LEC/REM Przełącza między trybem pracy lokalnej oraz zdalnej Dioda przycisku RUN Świeci się, gdy przycisk RUN jest aktywowany Przycisk RUN Naciskając ten przycisk, gdy świeci się dioda RUN wprawiamy przemiennik w działanie Przycisk STOP Każde naciśnięcie przycisku, gdy świeci się dioda RUN inicjuje proces zatrzymania. A-3

18 1 Dioda ładowania Świadczy o obecności niebezpiecznego napięcia w przemienniku. Nie należy otwierać osłony zacisków, gdy świec Panel czołowy Panel czołowy przemiennika lub listwy zacisków. Panel czołowy powinien zostać zamknięty przed rozpoczęciem pracy przemiennika Pozycja otwarty Panel czołowy jest odblokowany, gdy kropka śruby zamka jest w górnej pozycji. Śruba zamka panelu czołowego Przemiennik jest dostarczany ze śrubą zamka w pozycji zamknięty. Należy przekręcić śrubę o 90 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować panel czołowy lub 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować panel czołowy. Śruba nie obraca się o 360. Nie należy używać nadmiernej siły, aby nie zniszczyć śruby zamka. Pozycja zamknięty Panel czołowy jest zablokowany, gdy kropka śruby zamka jest w dolnej pozycji. Widok od dołu Otwór dla połączenia komunikacyjnego Prawa strona Naklejka z ostrzeżeniem (1) Radiator Port kabla sterującego Szczeliny chłodzenia Port obwodu głównego Tabliczka znamionowa Uwaga (1): Należy usunąć naklejkę oraz obniżyć wartość prądu, gdy przemienniki montowane są jeden obok drugiego dla temperatury otoczenia powyżej 40 C. A-4

19 Przykład naklejki 40 C 50mm Zaciski silnoprądowe oraz sterowania W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane Uwaga: płytka do zapewnienia kompatybilności EMC połączeń dostarczana jako standard. 1) Listwa zacisków silnoprądowych W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane. Rozmiar śruby Moment dokręcający M4 1,3 Nm 10,7 Ib in M5 2,5 Nm 22,3 Ib in M6 4,5 Nm 40,1 Ib in M8 12 Nm 106 Ib in M12 41 Nm 360 Ib in A-5

20 1 Śruba M4 HU22M3X HU40M3X Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M4 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-6

21 Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD11N4 tylko) 1 Śruba M5 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD18N4 tylko) Śruba M6 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-7

22 ATV21HD22M3X 1 Odłącznik filtru EMC (typ 400V) (patrz strony A-9) ATV21HD22N4, HD30N4 Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M8 R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) UWAGA Rys różni się od tłumaczenia ATV21HD30M3X Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M12 Listwa zacisków obwodu głównego ma budowę opisaną jak na rysunku. Należy podłączyć przewód do części A jeżeli zakończony jest oczkiem lub do części B, jeżeli przewód ni ma zakończenia. Części A oraz B przystosowane są do różnych przekrojów przewodu. Należy sprawdzić w tabeli możliwe konfiguracje połączeń. R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE A B Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-8

23 2) Odłączniki filtru EMC! Obowiązkowe! Uwaga Odłącznik filtru EMC w postaci zacisku posiada osłonę. W celu uniknięcia porażenia prądem należy zamocować osłonę po każdej czynności odłączania lub przyłączania filtru. Każdy przemiennik w wykonaniu z zasilaniem 3x400V posiada zintegrowany filtr EMC, który jest uziemiony poprzez pojemność. W celu odłączenia uziemienia poprzez pojemność i redukcji tym samym prądu upływu należy wykorzystać przełącznik lub zacisk. Należy jednak pamiętać, że odłączenie filtru powoduje utratę kompatybilności elektromagnetycznej. Należy także zawsze zdejmować zasilanie z przemiennika przed każdą taką operacją 1 Uwaga W przypadku wykonań 3x400V 5,5kW i mniejszych po odłączeniu filtru należy zmienić częstotliwość nośną w parametrze F300 do 6kHz przy założeniu długości kabla między silnikiem i przemiennikiem o długości 30m i mniejszej. 5,5kW lub mniejszy, 22kW i większy: Przełącznik W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy wcisnąć przełącznik (ustawienia fabryczne) W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy wysunąć przełącznik W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy połączyć końcówkę oczkową z zaciskiem W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy odłączyć końcówkę oczkową od zacisku (ustawienia fabryczne) A-9

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM

Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM armatura i automatyka przemysłowa tel. / fax (061) 848 84 31 tel. kom. 0506 110 005 e-mail: biuro@armaterm.pl www.armaterm.pl Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM Jednofazowe zasilanie

Bardziej szczegółowo

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.4sun.eu e-mail: biuro@4sun.eu Seria LS-E Solarny Regulator Ładowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nominalne Napięcie Systemu Maksymalne Napięcie Wejściowe PV Nominalny Prąd Ładowania / Rozładowania LS0512E/LS1012E

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Przemiennik VF-P7 P 7-2 1 8 5 P Y - A 2 2. Objaśnienie kodu przemiennika

Przemiennik VF-P7 P 7-2 1 8 5 P Y - A 2 2. Objaśnienie kodu przemiennika Przemiennik VF-P7 VF-P7 jest przemiennikiem do silników elektrycznych napędzających urządzenia o zmiennym momencie obrotowym. Zakresy napięć i mocy: 3 fazy, 400V, od 18,5 kw do 315kW Właściwości: 1. Wysoka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania. Altivar 31H Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych

Instrukcja u ytkowania. Altivar 31H Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Instrukcja u ytkowania Altivar 31H Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Zawartość Referencje przemienników Montowanie 4 Podłączenia 8 NOTA: Odwołaj się także do Instrukcji Programowania

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic

Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic 1 Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI Electronic, Stworzone dla wentylatorów przemienniki częstotliwości COBI-Electronic Od czasów ujarzmienia praw magnetyzmu i wymyślenia pierwszych

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędów a efektywność energetyczna. Napędy są w chwili obecnej najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny sposób zredukować

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/ drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K/ SNO 4062KM

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/ drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K/ SNO 4062KM Urządzenie bazowe do nadzoru jedno-, lub dwukanałowych wyłączników, drzwi, mat i barier świetlnych kategoria stopu 0 według EN 60204-1 zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1 kategoria urządzenia: 4

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo