Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

2

3 I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane poniżej, są bardzo ważne, aby poprawnie użytkować przemiennik, zapewniając tym samym bezpieczeństwo operatora, osób postronnych oraz nie dopuszczając do zniszczenia innych urządzeń oraz mienia. Konieczne jest gruntowne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz wskazaniami. Objaśnienia do oznaczeń Oznaczenie! NIEBEZPIECZEŃSTWO! OSTRZEŻENIE Znaczenie hasła Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu lub śmierci Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu ciała ludzkiego (*1) lub działanie to może doprowadzić do zniszczenia mienia (*2) (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Znaczenie symboli Oznaczenie! Znaczenie hasła Oznacza zakaz wykonywania danej czynności Czynność zabroniona będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Oznacza czynność przymusu Czynność przymusu będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na ostrzeżenie Ostrzeżenie będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Ograniczenia zastosowania Przemiennik dedykowany jest do sterowania prędkością 3 fazowych silników indukcyjnych! Ostrzeżenia Przemiennik nie może zostać zastosowany w żadnym urządzeniu, które stanowi realne zagrożenie uszkodzenia ciała ludzkiego lub w wyniku swojego błędnego działania może doprowadzić do bezpośredniej utraty życia (urządzenie sterujące energią jądrową, urządzenie stosowane w awiacji, urządzenie sterujące ruchem ulicznym, urządzenia lub systemy podtrzymania życia itp.). Jeżeli przemiennik ma zostać użyty do innych celów niż jego przeznaczenie, należy skonsultować się z producentem lub jego przedstawicielem. Przemiennik został wyprodukowany zgodnie z najsurowszymi procedurami kontroli jakości, niemniej jednak jeżeli ma być zastosowany w urządzeniu, którego błędne działanie ma charakter krytyczny dla bezpieczeństwa, należy zastosować produkty zapewnienia bezpieczeństwa. Nie należy aplikować przemiennika do celów innych niż sterowania prędkością odpowiednio zastosowanych 3 fazowych silników asynchronicznych. Zastosowanie do innych celów może doprowadzić do wypadku. 1

4 I Ogólne działanie Zabroniony demontaż Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nigdy nie demontuj, modyfikuj lub naprawiaj. Powyższe czynności mogą być przyczyną porażenia prądem, pożaru lub innych uszkodzeń. W celu naprawy skontaktuj się z serwisem. Nigdy nie demontuj panelu czołowego lub nie otwieraj drzwi rozdzielnicy, gdy przemiennik jest zasilony. W przemienniku jest wiele części pod napięciem. Nie dotykaj otworów w osłonach kablowych lub wentylatora. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Nie umieszczaj żadnego typu obiektów metalowych wewnątrz przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie pozwalaj na dostanie się do wewnątrz przemiennika wody lub innych płynów. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nigdy nie zasilaj przemiennika w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy. Jeżeli przemiennik zostanie zasilony w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy, może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Jeżeli z przemiennika zaczyna wydobywać się dym, nienormalny zapach, nienormalne dźwięki, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Kontynuacja pracy w tym stanie może doprowadzić do pożaru. Należy wezwać serwis. Należy zawsze odłączać przemiennik od zasilania w przypadku braku pracy przez długi okres czasu, gdyż możliwy jest stan awaryjny spowodowany zwarciem doziemnym lub różnymi zanieczyszczeniami. Pozostawienie w takiej sytuacji przemiennika w stanie zasilonym może spowodować pożar Zabroniony kontakt! Uwaga Patrz punkty Nie dotykać części odprowadzających energię cieplną lub rezystorów wyładowczych. 3. Części te mają wysoką temperaturę, mogą spowodować oparzenia podczas dotyku. 2

5 Zabronione! Obowiązkowe Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie instaluj oraz uruchamiaj przemiennika, gdy jest on uszkodzony lub brakuje części składowej Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Należy wezwać serwis. Nie umieszczaj obok łatwopalnych materiałów. Podczas emisji ognia, w wyniku awarii przemiennika, może dojść do pożaru. Nie umieszczaj przemiennika w pobliżu źródeł wody lub innych płynów, z którymi może dojść do 2. bezpośredniego kontaktu. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Przemiennik musi być eksploatowany tylko w warunkach otoczenia opisanych w instrukcji użytkowania. Użytkowanie w innych warunkach może być przyczyną awarii Należy instalować przemiennik na płycie metalowej. Tylny panel nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy instalować na częściach łatwopalnych. Może to doprowadzić do pożaru. Przemiennik nie może pracować ze zdemontowanym panelem czołowym Jeżeli przemiennik będzie pracował ze zdemontowanym panelem czołowym, może to doprowadzić do porażenia prądem prowadzącym do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała Musi zostać zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa, który jest zgodny ze specyfikacją (np odłączenie zasilania, a następnie aktywacja hamulca). Działanie nie może zostać przerwane natychmiast przez sam przemiennik, gdyż związane to może być z uszkodzeniem mienia lub ciała ludzkiego Wszystkie opcje sprzętowe muszą być zgodne ze specyfikacją Wykorzystywanie innych może być powodem uszkodzenia urządzeń.! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Podczas transportu lub przenoszenia nie można wykorzystywać zaczepów panelu czołowego. 2. Zaczepy mogą zostać uszkodzone i spowodować upadek przemiennika powodując niebezpieczeństwo dla urządzeń i osób. Nie można instalować przemiennika w miejscu narażonym na silne wibracje. Może to spowodować jego uszkodzenie i niebezpieczeństwo dla osób. Przemiennik musi zostać zainstalowany w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo mechaniczne związane z ciężarem. W wyniku nieodpowiedniej instalacji przemiennik może zostać uszkodzony mechanicznie powodując niebezpieczeństwo dla mienia i osób. Należy zainstalować hamulec mechaniczny, gdy jest to konieczne. Brak hamulca mechanicznego (niezbędnego w niektórych aplikacjach) może spowodować uszkodzenia mienia i osób. I Zabronione Okablowanie! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać zasilania na zaciski wyjściowe przemiennika (U/T1, V/T2, W/T3). 2.2 Doprowadzi to do zniszczenia urządzenia i może być przyczyną pożaru. Nie można podłącz rezystorów do zacisków szyny prądu stałego DC (między PA/+ oraz PC/-). 2.2 Może to spowodować pożar. Po odłączeniu zasilania nie należy dotykać przewodów lub części przemiennika związanych 2.2 z obwodami wejściowymi przez co najmniej 10 minut. Może to doprowadzić do porażenia prądem. 3

6 I! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Zabronione Do uziemienia Zabronione Zabronione! Obowiązkowe Podłączenia elektryczne muszą zostać dokonane przez uprawnione osoby. Podłączenie zasilania w nieodpowiedni sposób może spowodować pożar lub porażenie prądem Należy podłączyć prawidłowo kable zasilające silnik. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje obroty silnika w kierunku przeciwnym do założonego co może być przyczyną uszkodzenia mienia lub osób. Kablowanie powinno zostać dokonane po instalacji. Jeżeli zostanie dokonane przed instalacją może doprowadzić do uszkodzenia osób lub porażenia prądem. Poniższe kroki muszą zostać wykonane przed kablowaniem (1) Całkowite odłączenie zasilania (2) Należy poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Należy sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować porażenie prądem Należy dokręcić śruby zacisków z odpowiednio dużym momentem. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować pożar. Należy sprawdzić, czy tolerancja znamionowego napięcia zasilającego jest w granicach +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej). Jeżeli znamionowe napięcie zasilające nie zachowuje granic tolerancji +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej, może to doprowadzić do pożaru. Uziemienie musi zostać podłączone z pełną starannością. Nieodpowiednie podłączenie uziemienia może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru podczas działania awaryjnego lub zwarcia doziemnego! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać urządzeń (filtry sygnałowe, przepięciowe), które posiadają zintegrowane 2.1 kondensatory do zacisków wyjściowych przemiennika. Może to spowodować pożar Działanie! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie można dotykać zacisków przemiennika gdy jest on zasilony, nawet jeżeli silnik nie jest 3. zasilony jest zatrzymany. Dotykanie zacisków podczas zasilenia może spowodować porażenie prądem. Nie moża dotykać przycisków za pomocą mokrych rąk lub czyścić przemiennik za pomocą 3. mokrej tkaniny. Nie zastosowanie się może doprowadzić do porażenia prądem Nie można podchodzić do silnika podczas zatrzymania awaryjnego, podczas aktywnej funkcji 3. automatycznego ponownego rozruchu. Nie zastosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie osób w wyniku niespodziewanego rozruchu silnika. Należy przedsięwziąć kroki zabezpieczające przed takimi sytuacjami np. osłony mechaniczne silnika. Należy zasilić przemiennik dopiero po zamontowaniu panelu czołowego 3. Gdy przemiennik znajduje się w rozdzielnicy, bez panelu czołowego, należy najpierw zamknąć drzwi rozdzielnicy, a dopiero później zasilić przemiennik. W przeciwnym wypadku może to spowodować porażenie prądem Należy upewnić się, czy wszystkie sygnały sterowania są nieaktywne przed skasowaniem 3. stanu awaryjnego. Jeżeli kasowanie stanu awaryjnego nastąpi bez upewnienia się co do stanu sygnałów sterujących, może to doprowadzić do niespodziewanego rozruchu i zagrożenia życia

7 Zabronione! Uwaga Patrz punkty Należy sprawdzić dopuszczalne charakterystyki silników oraz urządzeń mechanicznych 3. (instrukcja użytkowania silnika). Brak świadomości o tych danych może doprowadzić do uszkodzenia osób. Tryb ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania przemiennika I! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zaniku zasilania i ponownym jego powrocie przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych. Tryb ponownego automatycznego ponownego rozruchu! Obowiązkowe ! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zatrzymaniu awaryjnym silnika i maszyny przemiennik dokona natychmiast rozruchu po upływie zaprogramowanego czasu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych Maintenance and inspection Zabronione! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Nie można samodzielnie wymieniać części przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia 14.2 prądem, pożaru, uszkodzenia ciała. Należy wezwać serwis. Urządzenia muszą być sprawdzane codziennie. Brak kontroli może doprowadzić do niewykrycia błędów oraz stanów awaryjnych i spowodować wypadki. Przed kontrolą maszyny lub urządzenia należy (1) Odłączyć przemiennik od zasilania (2) Poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie uwzględnienie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem

8 I Utylizacja przemiennika! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Utylizacja przemiennika powinna zostać dokonana przez wyspecjalizowane jednostki (*) Pozostawienie przemiennika bez utylizacji może doprowadzić do wybuchu kondensatorów, wydzielenia szkodliwych gazów, co może prowadzić do zagrożenia życia (*) Jednostki specjalizujące się w utylizacji odpadów przemysłowych 16. Dołącz napisy z ostrzeżeniami Poniżej widoczne są przykłady oznaczeń prewencyjnych przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem przemienników, napędzanych przez nich silników oraz innych urządzeń mechanicznych,. Należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym, gdy uruchomiona została funkcja ponownego rozruchu po chwilowe utracie zasilania (6.12.1) lub automatycznego ponownego rozruchu (6.12.3) Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu po utracie zasilania) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zaniku zasilania, przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do automatycznego ponownego rozruchu umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zatrzymaniu spowodowanym stanem awaryjnym, przemiennik dokona natychmiast rozruchu po zaprogramowanym czasie, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. 6

9 II. Wstęp II Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości Altivar 21 Wersja jednostki centralnej przemiennika: 1.00 oraz 1.01 Wersje jednostek centralnych przemiennika Altivar 21 mogą ulec zmianie Cechy 1. Wbudowane filtry EMC Wszystkie modele zasilane napięciem 3x230V oraz 3x400V mają zintegrowany filtr EMC Zapewniają zgodność z wymaganiami oznaczenia CE Redukują koszt instalacji 2. Proste działanie Funkcje automatyczne (historia zdarzeń, konfigurator, rampy przyspieszania/zwalniania oraz funkcje programowalne) zapewniają rozruch aplikacji w bardzo krótkim czasie. Przyciski RUN/STOP oraz LOC/REM pozwalają na szybką obsługę 3. Wysoka jakość pracy Automatyczny algorytm redukcji poboru energii Eliminacja zakłóceń mechanicznych w wyniku unikalnego formowania sygnałów sterujących Obwód ograniczający stany nadprądowe: może zostać wykorzystany nawet dla małych mocy obciążeń Częstotliwość wyjściowa do 200Hz (maszyny do obróbki drewna, młynki): Maksymalna częstotliwość nośna - 16kHz (cicha praca), unikalny algorytm PWM redukuje hałas dla małych częstotliwości nośnych 4. Kompatybilność międzynarodowa Zasilanie 3x230V oraz 3x400V Zgodność z wymaganiami CE, UL, CSA Wejścia sterujące pracujące jako ujście/źródło 5. Bogata gama opcji sprzętowych Opcje komunikacyjne (Lonworks, Metasys N2, APOGEE FLN, BACnet itd.) Zewnętrzny terminal operatorski Filtry EMC Inne opcje wspólne dla przemienników Telemecanique 6. Szeroka gama mocy Do 30kW 7

10

11 Spis treści I Zalecenia bezpieczeństwa II Wstęp Przeczytaj 1.1 Sprawdź szczegóły zakupu A Dane produktu A Nazwy oraz funkcje A Notatki A Podłączenie B Uwagi dotyczące kablowania B Połączenia standardowe B Opis zacisków B-5 3. Działanie C Uproszczone obsługa ATV C Obsługa ATV C-6 4. Podstawowe cechy ATV D Przebieg trybu monitoringu stanu D Jak konfigurować parametry D-3 5. Podstawowe parametry E Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania E Specyfikacja trybu działania, wykorzystania parametrów E Wybór trybu działania E Nastawy miernika E Standardowe ustawienia domyślne E Praca naprzód/wstecz E Maksymalna częstotliwość E Częstotliwości graniczne E Częstotliwość podstawowa E-17 i

12 5.10 Wybór trybu sterowania E Manualne podbicie momentu zwiększenie momentu dla małych prędkości E Nastawa elektronicznego zabezpieczenia termicznego E Predefiniowane prędkości (7 prędkości) E Parametry zaawansowane F Parametry wejść/wyjść F Wybór sygnału wejściowego F Wybór funkcji terminala F Podstawowe parametry F Priorytet wyboru częstotliwości F Częstotliwość pracy F Hamowanie prądem stałym F Automatyczne zatrzymanie w wyniku zbyt długiej pracy z minimalną prędkościa F Omijanie częstotliwości F Działanie bezkolizyjne F Częstotliwość nośna PWM F Intensyfikacja trip-less F Sterowanie opadaniem charakterystyki F Sterowanie z PID F Nastawa parametrów silnika F Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania F Funkcje zabezpieczające F Funkcja pożarowa F Parametry korygujące F Parametry panela operatorskiego F Funkcje komunikacyjne (łącze szeregowe) F Parametry opcji F Silniki z magnesami trwałymi F Działanie skonfigurowane G Nastawa częstotliwości pracy G Nastawa trybu pracy G-5 8. Monitoring stanu działania H Tryb śledzenia stanu H Wyświetlanie informacji o wyzwoleniu H-5 ii

13 9. Środki zapewnienia zgodności z normami I Jak zapewnić zgodność z dyrektywą CE I Zgodność z normami UL oraz CSA I Urządzenia zewnętrzne J Dobór materiałów oraz urządzeń łączeniowych J Instalacja stycznika J Instalacja przekaźnika przeciążeniowego J Zewnętrzne urządzenia opcjonalne J-5 11 Tabela parametrów oraz danych K Parametry użytkownika K Parametry podstawowe K Parametry rozszerzone K-4 12 Dobór L Modele oraz ich specyfikacja L Wymiary zewnętrzne oraz ciężar L Diagnostyka wstępna M Powody, eliminacja i ostrzeżenia o wyzwoleniach M Kasowanie stanu wyzwolenia M Gdy silnik nie pracuje pomimo braku powodu wyzwolenia M Określenie powodów stanów awaryjnych M Serwisowanie oraz przeglądy N Regularne przeglądy N Okresowe przeglądy N Wezwanie serwisu N Przechowywanie przemiennika N Utylizacja przemiennika O-1 iii

14

15 1. Przeczytaj 1.1 Sprawdź zakupiony produkt Zanim zaczniesz używać sprawdź, czy zakupione urządzenie jest zgodne z zamówieniem 1! Obowiązkowe! Uwaga Parametry elektryczne przemiennika muszą być kompatybilne z parametrami zasilania oraz parametrami 3 fazowego silnika synchrnicznego. W innym przypadku zarówno jakość pracy silnika nie będzie zadowalająca jak i może to przyczynić się do niebezpiecznego wzrostu temperatury i pożaru. Parametry znamionowe Przemiennik Nazwa serii Zasilanie Moc silnika ATV 21 3PH-200/240V-0,75kW/1HP Naklejka z ostrzeżeniami Pudełko kartonowe Tabliczka znamionowa Naklejka ze wskazaniem typu A-1

16 1.2 Dane produktu 1 Objaśnienia do naklejki z parametrami znamionowymi Typ Konfiguracja A T V H M 3 X Nazwa modelu Altivar 21 Rodzaj wykonania H: z radiatorem W: IP54 Dla mocy silnika 075 : 0.75kW U15 : 1.5kW U22 : 2.2kW U30 : 3kW U40 : 4kW U55 : 5.5kW U75 : 7.5kW D11 : 11kW D15 : 15kW D18 : 18.5kW D22 : 22kW D30 : 30kW D37 : 37kW D45 : 45kW D55 : 55kW D75 : 75kW Napięcie zasilające AC M3: 220 V to 240 V N4: 380 V to 480 V Funkcje dodatkowe Brak: zintegrowany filtr EMC X: brak filtru EMC Uwaga: Przed załączeniem zasilania sprawdź parametry elektryczne przemiennika A-2

17 1.3 Nazwy i funkcje Wygląd zewnętrzny Dioda RUN Świeci się, gdy zadana jest komenda PRACY, ale nie jest wydatkowany sygnał częstotliwościowy. Miga, gdy rozpocznie się PRACA Dioda PRG Świeci, gdy przemiennik jest w trybie nastawy parametrów Miga, gdy przemiennik wprawiony jest w tryb AUF, GrU Dioda MON Świeci się, gdy przemiennik jest w trybie monitoringu Miga, gdy przemiennik jest w trybie wyświetlania historii błędów Przycisk ʌ (Up) Dioda % Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana w postaci procentowej Dioda Hz (Hertz) Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana jest w Hz Dioda przycisku LOC/REM Przycisk MODE Wyświetla częstotliwość pracy, parametry oraz przyczyny błędów 1 Dioda przycisków ʌ(up)/ν(down) Naciskając przyciski ʌ lub ν, gdy świeci się dioda pozwala na nastawę częstotliwości pracy Przycisk ν (Down) Przycisk ENT Przycisk LEC/REM Przełącza między trybem pracy lokalnej oraz zdalnej Dioda przycisku RUN Świeci się, gdy przycisk RUN jest aktywowany Przycisk RUN Naciskając ten przycisk, gdy świeci się dioda RUN wprawiamy przemiennik w działanie Przycisk STOP Każde naciśnięcie przycisku, gdy świeci się dioda RUN inicjuje proces zatrzymania. A-3

18 1 Dioda ładowania Świadczy o obecności niebezpiecznego napięcia w przemienniku. Nie należy otwierać osłony zacisków, gdy świec Panel czołowy Panel czołowy przemiennika lub listwy zacisków. Panel czołowy powinien zostać zamknięty przed rozpoczęciem pracy przemiennika Pozycja otwarty Panel czołowy jest odblokowany, gdy kropka śruby zamka jest w górnej pozycji. Śruba zamka panelu czołowego Przemiennik jest dostarczany ze śrubą zamka w pozycji zamknięty. Należy przekręcić śrubę o 90 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować panel czołowy lub 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować panel czołowy. Śruba nie obraca się o 360. Nie należy używać nadmiernej siły, aby nie zniszczyć śruby zamka. Pozycja zamknięty Panel czołowy jest zablokowany, gdy kropka śruby zamka jest w dolnej pozycji. Widok od dołu Otwór dla połączenia komunikacyjnego Prawa strona Naklejka z ostrzeżeniem (1) Radiator Port kabla sterującego Szczeliny chłodzenia Port obwodu głównego Tabliczka znamionowa Uwaga (1): Należy usunąć naklejkę oraz obniżyć wartość prądu, gdy przemienniki montowane są jeden obok drugiego dla temperatury otoczenia powyżej 40 C. A-4

19 Przykład naklejki 40 C 50mm Zaciski silnoprądowe oraz sterowania W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane Uwaga: płytka do zapewnienia kompatybilności EMC połączeń dostarczana jako standard. 1) Listwa zacisków silnoprądowych W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane. Rozmiar śruby Moment dokręcający M4 1,3 Nm 10,7 Ib in M5 2,5 Nm 22,3 Ib in M6 4,5 Nm 40,1 Ib in M8 12 Nm 106 Ib in M12 41 Nm 360 Ib in A-5

20 1 Śruba M4 HU22M3X HU40M3X Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M4 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-6

21 Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD11N4 tylko) 1 Śruba M5 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD18N4 tylko) Śruba M6 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-7

22 ATV21HD22M3X 1 Odłącznik filtru EMC (typ 400V) (patrz strony A-9) ATV21HD22N4, HD30N4 Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M8 R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) UWAGA Rys różni się od tłumaczenia ATV21HD30M3X Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M12 Listwa zacisków obwodu głównego ma budowę opisaną jak na rysunku. Należy podłączyć przewód do części A jeżeli zakończony jest oczkiem lub do części B, jeżeli przewód ni ma zakończenia. Części A oraz B przystosowane są do różnych przekrojów przewodu. Należy sprawdzić w tabeli możliwe konfiguracje połączeń. R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE A B Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-8

23 2) Odłączniki filtru EMC! Obowiązkowe! Uwaga Odłącznik filtru EMC w postaci zacisku posiada osłonę. W celu uniknięcia porażenia prądem należy zamocować osłonę po każdej czynności odłączania lub przyłączania filtru. Każdy przemiennik w wykonaniu z zasilaniem 3x400V posiada zintegrowany filtr EMC, który jest uziemiony poprzez pojemność. W celu odłączenia uziemienia poprzez pojemność i redukcji tym samym prądu upływu należy wykorzystać przełącznik lub zacisk. Należy jednak pamiętać, że odłączenie filtru powoduje utratę kompatybilności elektromagnetycznej. Należy także zawsze zdejmować zasilanie z przemiennika przed każdą taką operacją 1 Uwaga W przypadku wykonań 3x400V 5,5kW i mniejszych po odłączeniu filtru należy zmienić częstotliwość nośną w parametrze F300 do 6kHz przy założeniu długości kabla między silnikiem i przemiennikiem o długości 30m i mniejszej. 5,5kW lub mniejszy, 22kW i większy: Przełącznik W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy wcisnąć przełącznik (ustawienia fabryczne) W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy wysunąć przełącznik W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy połączyć końcówkę oczkową z zaciskiem W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy odłączyć końcówkę oczkową od zacisku (ustawienia fabryczne) A-9

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo