Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

2

3 I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane poniżej, są bardzo ważne, aby poprawnie użytkować przemiennik, zapewniając tym samym bezpieczeństwo operatora, osób postronnych oraz nie dopuszczając do zniszczenia innych urządzeń oraz mienia. Konieczne jest gruntowne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz wskazaniami. Objaśnienia do oznaczeń Oznaczenie! NIEBEZPIECZEŃSTWO! OSTRZEŻENIE Znaczenie hasła Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu lub śmierci Wskazuje, że niewłaściwe działanie może doprowadzić do poważnego urazu ciała ludzkiego (*1) lub działanie to może doprowadzić do zniszczenia mienia (*2) (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Znaczenie symboli Oznaczenie! Znaczenie hasła Oznacza zakaz wykonywania danej czynności Czynność zabroniona będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Oznacza czynność przymusu Czynność przymusu będzie opisana w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki Wskazuje na ostrzeżenie Ostrzeżenie będzie opisane w lub obok symbolu, w formie tekstu lub grafiki (*1) Okaleczenia, oparzenia lub szok, które wymagają hospitalizacji lub długiego okresu rehabilitacji (*2) Uszkodzenie mienia urządzeń oraz materiałów do produkcji Ograniczenia zastosowania Przemiennik dedykowany jest do sterowania prędkością 3 fazowych silników indukcyjnych! Ostrzeżenia Przemiennik nie może zostać zastosowany w żadnym urządzeniu, które stanowi realne zagrożenie uszkodzenia ciała ludzkiego lub w wyniku swojego błędnego działania może doprowadzić do bezpośredniej utraty życia (urządzenie sterujące energią jądrową, urządzenie stosowane w awiacji, urządzenie sterujące ruchem ulicznym, urządzenia lub systemy podtrzymania życia itp.). Jeżeli przemiennik ma zostać użyty do innych celów niż jego przeznaczenie, należy skonsultować się z producentem lub jego przedstawicielem. Przemiennik został wyprodukowany zgodnie z najsurowszymi procedurami kontroli jakości, niemniej jednak jeżeli ma być zastosowany w urządzeniu, którego błędne działanie ma charakter krytyczny dla bezpieczeństwa, należy zastosować produkty zapewnienia bezpieczeństwa. Nie należy aplikować przemiennika do celów innych niż sterowania prędkością odpowiednio zastosowanych 3 fazowych silników asynchronicznych. Zastosowanie do innych celów może doprowadzić do wypadku. 1

4 I Ogólne działanie Zabroniony demontaż Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nigdy nie demontuj, modyfikuj lub naprawiaj. Powyższe czynności mogą być przyczyną porażenia prądem, pożaru lub innych uszkodzeń. W celu naprawy skontaktuj się z serwisem. Nigdy nie demontuj panelu czołowego lub nie otwieraj drzwi rozdzielnicy, gdy przemiennik jest zasilony. W przemienniku jest wiele części pod napięciem. Nie dotykaj otworów w osłonach kablowych lub wentylatora. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Nie umieszczaj żadnego typu obiektów metalowych wewnątrz przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie pozwalaj na dostanie się do wewnątrz przemiennika wody lub innych płynów. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nigdy nie zasilaj przemiennika w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy. Jeżeli przemiennik zostanie zasilony w przypadku zdemontowanego panelu czołowego lub otwartych drzwi rozdzielnicy, może to doprowadzić do porażenia prądem lub innych uszkodzeń ciała. Jeżeli z przemiennika zaczyna wydobywać się dym, nienormalny zapach, nienormalne dźwięki, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Kontynuacja pracy w tym stanie może doprowadzić do pożaru. Należy wezwać serwis. Należy zawsze odłączać przemiennik od zasilania w przypadku braku pracy przez długi okres czasu, gdyż możliwy jest stan awaryjny spowodowany zwarciem doziemnym lub różnymi zanieczyszczeniami. Pozostawienie w takiej sytuacji przemiennika w stanie zasilonym może spowodować pożar Zabroniony kontakt! Uwaga Patrz punkty Nie dotykać części odprowadzających energię cieplną lub rezystorów wyładowczych. 3. Części te mają wysoką temperaturę, mogą spowodować oparzenia podczas dotyku. 2

5 Zabronione! Obowiązkowe Zabronione! Obowiązkowe! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie instaluj oraz uruchamiaj przemiennika, gdy jest on uszkodzony lub brakuje części składowej Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Należy wezwać serwis. Nie umieszczaj obok łatwopalnych materiałów. Podczas emisji ognia, w wyniku awarii przemiennika, może dojść do pożaru. Nie umieszczaj przemiennika w pobliżu źródeł wody lub innych płynów, z którymi może dojść do 2. bezpośredniego kontaktu. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Przemiennik musi być eksploatowany tylko w warunkach otoczenia opisanych w instrukcji użytkowania. Użytkowanie w innych warunkach może być przyczyną awarii Należy instalować przemiennik na płycie metalowej. Tylny panel nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy instalować na częściach łatwopalnych. Może to doprowadzić do pożaru. Przemiennik nie może pracować ze zdemontowanym panelem czołowym Jeżeli przemiennik będzie pracował ze zdemontowanym panelem czołowym, może to doprowadzić do porażenia prądem prowadzącym do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała Musi zostać zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa, który jest zgodny ze specyfikacją (np odłączenie zasilania, a następnie aktywacja hamulca). Działanie nie może zostać przerwane natychmiast przez sam przemiennik, gdyż związane to może być z uszkodzeniem mienia lub ciała ludzkiego Wszystkie opcje sprzętowe muszą być zgodne ze specyfikacją Wykorzystywanie innych może być powodem uszkodzenia urządzeń.! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Podczas transportu lub przenoszenia nie można wykorzystywać zaczepów panelu czołowego. 2. Zaczepy mogą zostać uszkodzone i spowodować upadek przemiennika powodując niebezpieczeństwo dla urządzeń i osób. Nie można instalować przemiennika w miejscu narażonym na silne wibracje. Może to spowodować jego uszkodzenie i niebezpieczeństwo dla osób. Przemiennik musi zostać zainstalowany w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo mechaniczne związane z ciężarem. W wyniku nieodpowiedniej instalacji przemiennik może zostać uszkodzony mechanicznie powodując niebezpieczeństwo dla mienia i osób. Należy zainstalować hamulec mechaniczny, gdy jest to konieczne. Brak hamulca mechanicznego (niezbędnego w niektórych aplikacjach) może spowodować uszkodzenia mienia i osób. I Zabronione Okablowanie! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać zasilania na zaciski wyjściowe przemiennika (U/T1, V/T2, W/T3). 2.2 Doprowadzi to do zniszczenia urządzenia i może być przyczyną pożaru. Nie można podłącz rezystorów do zacisków szyny prądu stałego DC (między PA/+ oraz PC/-). 2.2 Może to spowodować pożar. Po odłączeniu zasilania nie należy dotykać przewodów lub części przemiennika związanych 2.2 z obwodami wejściowymi przez co najmniej 10 minut. Może to doprowadzić do porażenia prądem. 3

6 I! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Zabronione Do uziemienia Zabronione Zabronione! Obowiązkowe Podłączenia elektryczne muszą zostać dokonane przez uprawnione osoby. Podłączenie zasilania w nieodpowiedni sposób może spowodować pożar lub porażenie prądem Należy podłączyć prawidłowo kable zasilające silnik. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje obroty silnika w kierunku przeciwnym do założonego co może być przyczyną uszkodzenia mienia lub osób. Kablowanie powinno zostać dokonane po instalacji. Jeżeli zostanie dokonane przed instalacją może doprowadzić do uszkodzenia osób lub porażenia prądem. Poniższe kroki muszą zostać wykonane przed kablowaniem (1) Całkowite odłączenie zasilania (2) Należy poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Należy sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować porażenie prądem Należy dokręcić śruby zacisków z odpowiednio dużym momentem. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować pożar. Należy sprawdzić, czy tolerancja znamionowego napięcia zasilającego jest w granicach +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej). Jeżeli znamionowe napięcie zasilające nie zachowuje granic tolerancji +10%, -15% (+/-10% dla obciążenia 100% przy pracy ciągłej, może to doprowadzić do pożaru. Uziemienie musi zostać podłączone z pełną starannością. Nieodpowiednie podłączenie uziemienia może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru podczas działania awaryjnego lub zwarcia doziemnego! Uwaga Patrz punkty Nie można podłączać urządzeń (filtry sygnałowe, przepięciowe), które posiadają zintegrowane 2.1 kondensatory do zacisków wyjściowych przemiennika. Może to spowodować pożar Działanie! Niebezpieczeństwo Patrz punkty Nie można dotykać zacisków przemiennika gdy jest on zasilony, nawet jeżeli silnik nie jest 3. zasilony jest zatrzymany. Dotykanie zacisków podczas zasilenia może spowodować porażenie prądem. Nie moża dotykać przycisków za pomocą mokrych rąk lub czyścić przemiennik za pomocą 3. mokrej tkaniny. Nie zastosowanie się może doprowadzić do porażenia prądem Nie można podchodzić do silnika podczas zatrzymania awaryjnego, podczas aktywnej funkcji 3. automatycznego ponownego rozruchu. Nie zastosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie osób w wyniku niespodziewanego rozruchu silnika. Należy przedsięwziąć kroki zabezpieczające przed takimi sytuacjami np. osłony mechaniczne silnika. Należy zasilić przemiennik dopiero po zamontowaniu panelu czołowego 3. Gdy przemiennik znajduje się w rozdzielnicy, bez panelu czołowego, należy najpierw zamknąć drzwi rozdzielnicy, a dopiero później zasilić przemiennik. W przeciwnym wypadku może to spowodować porażenie prądem Należy upewnić się, czy wszystkie sygnały sterowania są nieaktywne przed skasowaniem 3. stanu awaryjnego. Jeżeli kasowanie stanu awaryjnego nastąpi bez upewnienia się co do stanu sygnałów sterujących, może to doprowadzić do niespodziewanego rozruchu i zagrożenia życia

7 Zabronione! Uwaga Patrz punkty Należy sprawdzić dopuszczalne charakterystyki silników oraz urządzeń mechanicznych 3. (instrukcja użytkowania silnika). Brak świadomości o tych danych może doprowadzić do uszkodzenia osób. Tryb ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania przemiennika I! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zaniku zasilania i ponownym jego powrocie przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych. Tryb ponownego automatycznego ponownego rozruchu! Obowiązkowe ! Uwaga Patrz punkty Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych. Po zatrzymaniu awaryjnym silnika i maszyny przemiennik dokona natychmiast rozruchu po upływie zaprogramowanego czasu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Należy dołączyć prewencyjne ostrzeżenie do przemienników zaprogramowanych w ten sposób, napędzanych przez nie silników oraz części mechanicznych Maintenance and inspection Zabronione! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Nie można samodzielnie wymieniać części przemiennika. Może to doprowadzić do porażenia 14.2 prądem, pożaru, uszkodzenia ciała. Należy wezwać serwis. Urządzenia muszą być sprawdzane codziennie. Brak kontroli może doprowadzić do niewykrycia błędów oraz stanów awaryjnych i spowodować wypadki. Przed kontrolą maszyny lub urządzenia należy (1) Odłączyć przemiennik od zasilania (2) Poczekać przez co najmniej 10 minut i sprawdzić czy dioda zasilania nie świeci się (3) Sprawdzić miernikiem wartość napięcia zasilania szyny prądu stałego (800VDC lub więcej), jego bezpieczna wartość (między zaciskami PA/+ oraz PC/-) powinna wynosić 45V lub mniej. Nie uwzględnienie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem

8 I Utylizacja przemiennika! Obowiązkowe! Uwaga Patrz punkty Utylizacja przemiennika powinna zostać dokonana przez wyspecjalizowane jednostki (*) Pozostawienie przemiennika bez utylizacji może doprowadzić do wybuchu kondensatorów, wydzielenia szkodliwych gazów, co może prowadzić do zagrożenia życia (*) Jednostki specjalizujące się w utylizacji odpadów przemysłowych 16. Dołącz napisy z ostrzeżeniami Poniżej widoczne są przykłady oznaczeń prewencyjnych przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem przemienników, napędzanych przez nich silników oraz innych urządzeń mechanicznych,. Należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym, gdy uruchomiona została funkcja ponownego rozruchu po chwilowe utracie zasilania (6.12.1) lub automatycznego ponownego rozruchu (6.12.3) Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do ponownego rozruchu po chwilowej utracie zasilania należy umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu po utracie zasilania) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zaniku zasilania, przemiennik dokona natychmiast rozruchu, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Jeżeli przemiennik został zaprogramowany do automatycznego ponownego rozruchu umieścić oznaczenie w miejscu widocznym i łatwym do odczytania (przykład oznaczenia)! UWAGA (Zaprogramowana funkcja ponownego rozruchu) Należy zachować bezpieczną odległość od silnika oraz urządzeń mechanicznych po zatrzymaniu spowodowanym stanem awaryjnym, przemiennik dokona natychmiast rozruchu po zaprogramowanym czasie, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. 6

9 II. Wstęp II Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości Altivar 21 Wersja jednostki centralnej przemiennika: 1.00 oraz 1.01 Wersje jednostek centralnych przemiennika Altivar 21 mogą ulec zmianie Cechy 1. Wbudowane filtry EMC Wszystkie modele zasilane napięciem 3x230V oraz 3x400V mają zintegrowany filtr EMC Zapewniają zgodność z wymaganiami oznaczenia CE Redukują koszt instalacji 2. Proste działanie Funkcje automatyczne (historia zdarzeń, konfigurator, rampy przyspieszania/zwalniania oraz funkcje programowalne) zapewniają rozruch aplikacji w bardzo krótkim czasie. Przyciski RUN/STOP oraz LOC/REM pozwalają na szybką obsługę 3. Wysoka jakość pracy Automatyczny algorytm redukcji poboru energii Eliminacja zakłóceń mechanicznych w wyniku unikalnego formowania sygnałów sterujących Obwód ograniczający stany nadprądowe: może zostać wykorzystany nawet dla małych mocy obciążeń Częstotliwość wyjściowa do 200Hz (maszyny do obróbki drewna, młynki): Maksymalna częstotliwość nośna - 16kHz (cicha praca), unikalny algorytm PWM redukuje hałas dla małych częstotliwości nośnych 4. Kompatybilność międzynarodowa Zasilanie 3x230V oraz 3x400V Zgodność z wymaganiami CE, UL, CSA Wejścia sterujące pracujące jako ujście/źródło 5. Bogata gama opcji sprzętowych Opcje komunikacyjne (Lonworks, Metasys N2, APOGEE FLN, BACnet itd.) Zewnętrzny terminal operatorski Filtry EMC Inne opcje wspólne dla przemienników Telemecanique 6. Szeroka gama mocy Do 30kW 7

10

11 Spis treści I Zalecenia bezpieczeństwa II Wstęp Przeczytaj 1.1 Sprawdź szczegóły zakupu A Dane produktu A Nazwy oraz funkcje A Notatki A Podłączenie B Uwagi dotyczące kablowania B Połączenia standardowe B Opis zacisków B-5 3. Działanie C Uproszczone obsługa ATV C Obsługa ATV C-6 4. Podstawowe cechy ATV D Przebieg trybu monitoringu stanu D Jak konfigurować parametry D-3 5. Podstawowe parametry E Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania E Specyfikacja trybu działania, wykorzystania parametrów E Wybór trybu działania E Nastawy miernika E Standardowe ustawienia domyślne E Praca naprzód/wstecz E Maksymalna częstotliwość E Częstotliwości graniczne E Częstotliwość podstawowa E-17 i

12 5.10 Wybór trybu sterowania E Manualne podbicie momentu zwiększenie momentu dla małych prędkości E Nastawa elektronicznego zabezpieczenia termicznego E Predefiniowane prędkości (7 prędkości) E Parametry zaawansowane F Parametry wejść/wyjść F Wybór sygnału wejściowego F Wybór funkcji terminala F Podstawowe parametry F Priorytet wyboru częstotliwości F Częstotliwość pracy F Hamowanie prądem stałym F Automatyczne zatrzymanie w wyniku zbyt długiej pracy z minimalną prędkościa F Omijanie częstotliwości F Działanie bezkolizyjne F Częstotliwość nośna PWM F Intensyfikacja trip-less F Sterowanie opadaniem charakterystyki F Sterowanie z PID F Nastawa parametrów silnika F Nastawa rampy przyspieszania/zwalniania F Funkcje zabezpieczające F Funkcja pożarowa F Parametry korygujące F Parametry panela operatorskiego F Funkcje komunikacyjne (łącze szeregowe) F Parametry opcji F Silniki z magnesami trwałymi F Działanie skonfigurowane G Nastawa częstotliwości pracy G Nastawa trybu pracy G-5 8. Monitoring stanu działania H Tryb śledzenia stanu H Wyświetlanie informacji o wyzwoleniu H-5 ii

13 9. Środki zapewnienia zgodności z normami I Jak zapewnić zgodność z dyrektywą CE I Zgodność z normami UL oraz CSA I Urządzenia zewnętrzne J Dobór materiałów oraz urządzeń łączeniowych J Instalacja stycznika J Instalacja przekaźnika przeciążeniowego J Zewnętrzne urządzenia opcjonalne J-5 11 Tabela parametrów oraz danych K Parametry użytkownika K Parametry podstawowe K Parametry rozszerzone K-4 12 Dobór L Modele oraz ich specyfikacja L Wymiary zewnętrzne oraz ciężar L Diagnostyka wstępna M Powody, eliminacja i ostrzeżenia o wyzwoleniach M Kasowanie stanu wyzwolenia M Gdy silnik nie pracuje pomimo braku powodu wyzwolenia M Określenie powodów stanów awaryjnych M Serwisowanie oraz przeglądy N Regularne przeglądy N Okresowe przeglądy N Wezwanie serwisu N Przechowywanie przemiennika N Utylizacja przemiennika O-1 iii

14

15 1. Przeczytaj 1.1 Sprawdź zakupiony produkt Zanim zaczniesz używać sprawdź, czy zakupione urządzenie jest zgodne z zamówieniem 1! Obowiązkowe! Uwaga Parametry elektryczne przemiennika muszą być kompatybilne z parametrami zasilania oraz parametrami 3 fazowego silnika synchrnicznego. W innym przypadku zarówno jakość pracy silnika nie będzie zadowalająca jak i może to przyczynić się do niebezpiecznego wzrostu temperatury i pożaru. Parametry znamionowe Przemiennik Nazwa serii Zasilanie Moc silnika ATV 21 3PH-200/240V-0,75kW/1HP Naklejka z ostrzeżeniami Pudełko kartonowe Tabliczka znamionowa Naklejka ze wskazaniem typu A-1

16 1.2 Dane produktu 1 Objaśnienia do naklejki z parametrami znamionowymi Typ Konfiguracja A T V H M 3 X Nazwa modelu Altivar 21 Rodzaj wykonania H: z radiatorem W: IP54 Dla mocy silnika 075 : 0.75kW U15 : 1.5kW U22 : 2.2kW U30 : 3kW U40 : 4kW U55 : 5.5kW U75 : 7.5kW D11 : 11kW D15 : 15kW D18 : 18.5kW D22 : 22kW D30 : 30kW D37 : 37kW D45 : 45kW D55 : 55kW D75 : 75kW Napięcie zasilające AC M3: 220 V to 240 V N4: 380 V to 480 V Funkcje dodatkowe Brak: zintegrowany filtr EMC X: brak filtru EMC Uwaga: Przed załączeniem zasilania sprawdź parametry elektryczne przemiennika A-2

17 1.3 Nazwy i funkcje Wygląd zewnętrzny Dioda RUN Świeci się, gdy zadana jest komenda PRACY, ale nie jest wydatkowany sygnał częstotliwościowy. Miga, gdy rozpocznie się PRACA Dioda PRG Świeci, gdy przemiennik jest w trybie nastawy parametrów Miga, gdy przemiennik wprawiony jest w tryb AUF, GrU Dioda MON Świeci się, gdy przemiennik jest w trybie monitoringu Miga, gdy przemiennik jest w trybie wyświetlania historii błędów Przycisk ʌ (Up) Dioda % Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana w postaci procentowej Dioda Hz (Hertz) Świeci się, gdy wartość numeryczna jest wyświetlana jest w Hz Dioda przycisku LOC/REM Przycisk MODE Wyświetla częstotliwość pracy, parametry oraz przyczyny błędów 1 Dioda przycisków ʌ(up)/ν(down) Naciskając przyciski ʌ lub ν, gdy świeci się dioda pozwala na nastawę częstotliwości pracy Przycisk ν (Down) Przycisk ENT Przycisk LEC/REM Przełącza między trybem pracy lokalnej oraz zdalnej Dioda przycisku RUN Świeci się, gdy przycisk RUN jest aktywowany Przycisk RUN Naciskając ten przycisk, gdy świeci się dioda RUN wprawiamy przemiennik w działanie Przycisk STOP Każde naciśnięcie przycisku, gdy świeci się dioda RUN inicjuje proces zatrzymania. A-3

18 1 Dioda ładowania Świadczy o obecności niebezpiecznego napięcia w przemienniku. Nie należy otwierać osłony zacisków, gdy świec Panel czołowy Panel czołowy przemiennika lub listwy zacisków. Panel czołowy powinien zostać zamknięty przed rozpoczęciem pracy przemiennika Pozycja otwarty Panel czołowy jest odblokowany, gdy kropka śruby zamka jest w górnej pozycji. Śruba zamka panelu czołowego Przemiennik jest dostarczany ze śrubą zamka w pozycji zamknięty. Należy przekręcić śrubę o 90 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować panel czołowy lub 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować panel czołowy. Śruba nie obraca się o 360. Nie należy używać nadmiernej siły, aby nie zniszczyć śruby zamka. Pozycja zamknięty Panel czołowy jest zablokowany, gdy kropka śruby zamka jest w dolnej pozycji. Widok od dołu Otwór dla połączenia komunikacyjnego Prawa strona Naklejka z ostrzeżeniem (1) Radiator Port kabla sterującego Szczeliny chłodzenia Port obwodu głównego Tabliczka znamionowa Uwaga (1): Należy usunąć naklejkę oraz obniżyć wartość prądu, gdy przemienniki montowane są jeden obok drugiego dla temperatury otoczenia powyżej 40 C. A-4

19 Przykład naklejki 40 C 50mm Zaciski silnoprądowe oraz sterowania W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane Uwaga: płytka do zapewnienia kompatybilności EMC połączeń dostarczana jako standard. 1) Listwa zacisków silnoprądowych W przypadku połączeń szynowych należy zaizolować połączenie lub wykorzystać połączenie szynowe izolowane. Rozmiar śruby Moment dokręcający M4 1,3 Nm 10,7 Ib in M5 2,5 Nm 22,3 Ib in M6 4,5 Nm 40,1 Ib in M8 12 Nm 106 Ib in M12 41 Nm 360 Ib in A-5

20 1 Śruba M4 HU22M3X HU40M3X Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M4 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-6

21 Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD11N4 tylko) 1 Śruba M5 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) Odłącznik filtru EMC w postaci śruby M4 (patrz strony A-9) (HU75N4, HD18N4 tylko) Śruba M6 Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-7

22 ATV21HD22M3X 1 Odłącznik filtru EMC (typ 400V) (patrz strony A-9) ATV21HD22N4, HD30N4 Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M8 R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) UWAGA Rys różni się od tłumaczenia ATV21HD30M3X Odłącznik filtru EMC (patrz strony A-9) Śruba M12 Listwa zacisków obwodu głównego ma budowę opisaną jak na rysunku. Należy podłączyć przewód do części A jeżeli zakończony jest oczkiem lub do części B, jeżeli przewód ni ma zakończenia. Części A oraz B przystosowane są do różnych przekrojów przewodu. Należy sprawdzić w tabeli możliwe konfiguracje połączeń. R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 PE PA/+ PC/- PE A B Zacisk uziemiający Otwór mocowania płytki EMC Zacisk uziemiający (śruba M5) A-8

23 2) Odłączniki filtru EMC! Obowiązkowe! Uwaga Odłącznik filtru EMC w postaci zacisku posiada osłonę. W celu uniknięcia porażenia prądem należy zamocować osłonę po każdej czynności odłączania lub przyłączania filtru. Każdy przemiennik w wykonaniu z zasilaniem 3x400V posiada zintegrowany filtr EMC, który jest uziemiony poprzez pojemność. W celu odłączenia uziemienia poprzez pojemność i redukcji tym samym prądu upływu należy wykorzystać przełącznik lub zacisk. Należy jednak pamiętać, że odłączenie filtru powoduje utratę kompatybilności elektromagnetycznej. Należy także zawsze zdejmować zasilanie z przemiennika przed każdą taką operacją 1 Uwaga W przypadku wykonań 3x400V 5,5kW i mniejszych po odłączeniu filtru należy zmienić częstotliwość nośną w parametrze F300 do 6kHz przy założeniu długości kabla między silnikiem i przemiennikiem o długości 30m i mniejszej. 5,5kW lub mniejszy, 22kW i większy: Przełącznik W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy wcisnąć przełącznik (ustawienia fabryczne) W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy wysunąć przełącznik W celu odłączenia pojemności od uziemienia należy połączyć końcówkę oczkową z zaciskiem W celu przyłączenia pojemności do uziemienia należy odłączyć końcówkę oczkową od zacisku (ustawienia fabryczne) A-9

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM

Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM armatura i automatyka przemysłowa tel. / fax (061) 848 84 31 tel. kom. 0506 110 005 e-mail: biuro@armaterm.pl www.armaterm.pl Super kompaktowy, łatwy w użyciu przemiennik TOSVERT TM Jednofazowe zasilanie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uwaga!

Instrukcja montażu Uwaga! Instrukcja montażu 8200 vector 3 kw 11 kw Uwaga! Poniższa instrukcja jest jedynie suplementem. Komplet stanowi instrukcja montażu przemiennika 8200 vector 0,25.2,2 kw w połączeniu z suplementem! 1 Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

3 lata gwarancji. bezpłatne oprogramowanie. najlepsza relacja ceny do jakości

3 lata gwarancji. bezpłatne oprogramowanie. najlepsza relacja ceny do jakości 3 lata gwarancji bezpłatne oprogramowanie najlepsza relacja ceny do jakości Charakterystyka Przemiennik VF-S11 jest nowoczesnym przemiennikiem japońskiej firmy TOSHIBA o wielu zaletach: wysoki i stabilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy tel. 48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A Styczniki półprzewodnikowe i układy łagodnego rozruchu 14/6 Typ Projektowanie Elementy przeznaczone do łączenia i zabezpieczenia Moc silnika przy 400 V P kw Prąd znamionowy 1) Działanie softstartera Aparat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 Instrukcja obsługi SIEMENS AG ÖSTERREICH, 03.2010 1/5 Zasilacz SITOP, 5A/10A 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników

Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników SP - FAL 1/750 SP - FAL 1/1500 SP - FAL 1/2200 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC104

Instrukcja obsługi SMC104 Instrukcja obsługi SMC104 Sterownik silnika krokowego o prądzie do 3,8A P.P.H. WObit E.J.K. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 Tel. 61 22 27 422 Fax. 61 22 27 439 wobit@wobit.com.pl http://www.wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo