Analiza Matematyczna 1 (2014/2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Matematyczna 1 (2014/2015)"

Transkrypt

1 Analiza Matematyczna 4/5) MAP43, 9, 4, 43, 345, 357 Opracowanie: dr Marian Gewert, doc Zbigniew Skoczylas Listazdań obejmujecałymateriałkursuijestpodzielonana4jednostekodpowiadającychkolejnym wykładom Na ćwiczeniach należy rozwiązać jeden lub dwa podpunkty z każdego zadania Wyjątkiem są zadania oznaczone literąp) oraz symbolem*) Zadania oznaczone literąp) są proste i należy je rozwiązać samodzielnie Z kolei zadania oznaczone gwiazdką*) są trudniejsze Te nieobowiązkowe zadania kierujemy do ambitnych studentów Dodatkowo na końcu listy zadań umieszczono po 4 przykłady zestawów zadań z I i II kolokwium oraz z egzaminów podstawowego i poprawkowego Zachęcamy studentów do weryfikowania rozwiązań zadań za pomocą programów komputerowych Programy te można wykorzystać min do rysowania wykresów funkcji, obliczania granic ciągów i funkcji, znajdowania pochodnych, wyznaczania całek nieoznaczonych i oznaczonych, rozwiązywania układów równań algebraicznych i różniczkowych, badań statystycznych itp Polecamy stronę internetową Wolfram Alpha Wiele kalkulatorów naukowych jest zaprogramowanych do wykonywania obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz do prezentowania wykresów funkcji Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminach na ocenę celującą z algebry i analizy Zadania z tych egzaminów z ubiegłych lat można znaleźć na stronie internetowej Przed kolokwiami i egzaminami warto zapoznać się z zestawieniem typowych błędów popełnianych przez studentów na sprawdzianach z matematyki skoczylas/typowe bledy studentowpdf Lista Czy podane wypowiedzi są zdaniami w logice? Jeśli są, to podać ich wartość logiczną: a) Amsterdam jest stolicą Holandii ; b) liczba 3888 jest podzielna przez 8 ; c) a +b =c ; e) 5 3 ; Napisać zaprzeczenia zdań: a) jem śniadanie i słucham radia ; b) kwadrat nie jest pięciokątem ; c) stolicą Polski jest Gniezno lub Wrocław ; d) trójkątobokach3,4,5jestostrokątny ; f) =b 4ac d) jeślifunkcjafjestrosnąca,tofunkcja fjestmalejąca ; e) liczbajestpodzielnaprzez6wtedyitylkowtedy,gdyjestpodzielnaprzezorazprzez3 Zadaniazaczerpniętozksiążekautorów:AnalizamatematycznaDefinicje,twierdzenia,wzory; Przykłady i zadania; Kolokwia i egzaminy) oraz Wstęp do analizy i algebry

2 3 Ocenić prawdziwość zdań złożonych: a) nieprawda,żefunkcjaf)= jestrosnącana R ; b) ) 44 = lub8jestliczbąparzystą ; c) funkcjag)=sinjestokresowa,afunkcjaf)=3 nieparzysta ; d) jeżeli Piotr jest synem Tadeusza, to Tadeusz jest starszy od Piotra ; e) liczba3579jestpodzielnaprzez9wtedyitylkowtedy,gdysuma jestpodzielna przez9 4Używająctylkokwantyfikatorów,spójnikówlogicznychorazrelacji=,,<, )zapisaćstwierdzenia: a)punkta,b)leżypodwykresemfunkcjiy=4 ; b) punktp, q) nie należy do wnętrza pierwszej ćwiartki; { c) układ równań +y =4, nie ma rozwiązań; +y= d)równanie =matylkojednorozwiązanierzeczywiste; e) liczba 7 jest pierwsza; f)funkcjafniejestrosnącanaprzedziale[,]; ) g)skorodlapewnego Rzachodzirówność + 3)=,arównanie +=niema rozwiązańrzeczywistych,to 3= 5 Zbadać, czy podane formy zdaniowe z kwantyfikatorami są prawdziwe: a) =7; b) +4+3>; c) +y =; R d) y R R R y=; e) R R y ) y>); f) y R R y R 6DlaparzbiorówA,B RwyznaczyćA B,A B,A\B,B\A,A c,b c : y R +) 4 +y ) 4 = a)a=,5), B=[,7]; b)a=,3), B=[, ); c)a={,}, B={,,3,4} WskazaćteparyA,B,dlaktórychA B 7P) Funkcje kwadratowe sprowadzić do postaci iloczynowejjeżeli istnieje) i naszkicować ich wykresy: a)f)= +; b)f)= +; c)f)= ++ 4 ; d)f)= + 3; e)f)= + 3 ; f)f)= Lista 8 Określić i narysować dziedziny naturalne funkcji: a)f)= 3 ; b)f)= 4 + ; c)f)= 6 ; d)f)= Korzystając z definicji uzasadnić, że podane funkcje są monotoniczne na wskazanych zbiorach: a)f)= 4+5, R; b)f)= 3,,3] Podaćwzoryfunkcjizłożonychf f,f g,g f,g gorazokreślićichdziedzinynaturalne: a)f)=, g)=+; b)f)=, g)= ; c)f)=, g)= 4 ; d)f)=, g)= +

3 Uzasadnić, że podane funkcje są różnowartościowe na wskazanych zbiorach: a)f)= 3, R; b)f)=,, ) P) Korzystając z własności logarytmów obliczyć: a)log 6 3+log 6 ; b)log 3 8 log 3 ; c)9log ; d)3log 3 log 3 4; e)3log 4 3 log 43+3log 4 log 4 6; f) log 54 log 6 log 7 log 9 3 Naszkicować wykresy funkcji: a)y=+) 4 ; b)y= ; c)y= ) d)y= + ; e)y= ; f)y=4 ; 3 g)y=5+log ; h)y= log ; i)y=log 3 +3) ; 4 Znaleźć funkcje odwrotne do funkcji: a)f)= + ; b)f)=3 3 +; c)f)= ; d)f)=4 e)f)=log+); f)f)= ; g)f)= 4 3 3) Lista 3 9 ; 5Narysunkuprzedstawionowykresfunkcjiy=f) Narysować wykresy funkcji: a)y=f)+3; b)y=f+); c)y= f); e)y= f); g)y= f) ; d)y=f ); f)y=f3); h)y=f ) y y=f) 6P) Korzystając z wykresu funkcji y = sin naszkicować wykresy funkcji: a)y=sin; b)y=sin 3 ; c)y=sin + π ) ; 4 d)y=+sin; e)y= sin ; f)y=sin π ) 6 7 Naszkicować wykresy funkcji: a)y= cos ; b)y=sin sin ; c)y= tg ctg 8 Uzasadnić tożsamości trygonometryczne: a) +tgα +ctgα =tgα; b)sin4 α+cos 4 α= sin α; c)tgα+ctgα= sinα ; d)tg α = cosα sinα ; e)sin4 α cos 4 α=sin α cos α; f) Dlajakichkątówαsąoneprawdziwe? cosα cosα=sinαtgα 9P) Podaj wartości wyrażeń: a)arcsin +arccos ) 3/ ; b)arcctg arctg; c)arcsin ; d)arctg 3 arcctg 3 arcsin 3

4 Określić dziedziny funkcji: a)f)=arcsin+); b)f)=arccos + ) ; c)f)=arctg + ; d)f)=arcctg * Funkcje odwrotne do podanych zapisać przy pomocy funkcji cyklometrycznych: [ ] π a)f)=sin,,3π ; b)f)=cos, [π,π]; c)f)=tg, 3π ), π ; d)f)=ctg, π,π) Naszkicować wykresy otrzymanych funkcji odwrotnych Lista 4 Zbadać, czy podane ciągi są ograniczone z dołu, z góry, są ograniczone: a)a n = +cosn 3 sinn ; b)a n= n n ; c)a n = n; d)a n = n+8 n+3; e*)a n = n +n 3 Zbadać, czy podane ciągi są monotoniczne od pewnego miejsca: a)a n = n+ n+ ; b)a n= n n + ; c)a n= n! n; d)a n = n 6n+ ; e)a n= 4n n +3 n; f)a n= n + n 4 Korzystając z definicji granicy właściwej lub niewłaściwej ciągu uzasadnić równości: 3 n a) lim = ; b) lim n+4 n =; c) lim n = 5 Korzystając z twierdzeń o arytmetyce granic ciągów obliczyć granice: a) lim d) lim g) lim 3n n+ ; b) lim n+4 n + ; n + ) n ) n 3 +) ; e) lim +4++n n + ) n!+ ; h) lim n+)n+)! n 3 +n + c) lim n 3n 3 ; 5 n+ 4 n ; f) lim 5 n 4 n+; n +4n+ n +n) ; i) lim 6 Korzystając z twierdzenia o trzech ciągach obliczyć granice: a) lim d) lim n+ ) n nπ ; b) lim ; c) lim 3n+ n n n + 3 n + n3 n3; e) lim n + n 5 n +4n; f) lim n n 4n 3 + n 3+sinn; n + + n + ++ ) n +n 7 Korzystając z definicji liczby e oraz z twierdzenia o granicy podciągu obliczyć granice: a) lim + 3n ) 5n+ 5n ) 3n n ) n+4 5 n ; b) lim ; c) lim ; d) lim n) 5n+ 3n+ n+3 8 Korzystając z twierdzenia o granicach niewłaściwych ciągów obliczyć granice: n + ) a) lim n ; b) lim n 4 3n 3 n ) n+ n n+)! d) lim ; e) lim ; f) lim n n!+ 4 ; c) lim +n 3 n ); arctgn arcctgn

5 9Będziemymówili,żeciągia n ),b n )ododatnichwyrazach,zbieżnedogranicywłaściwejlubniewłaściwej, są asymptotycznie równe, gdy lim a n/b n =Zbadać,czypodaneciągisąasymptotycznie równe: a)a n =n +,b n = n 4 +; b)a n =n 4 n 3,b n =n 4 ; c)a n = n + n +3 n,b n =3; d)a n = 3 n +5 n,b n= n +6 n; e)a n=n+)!,b n =n n!; f*)a n =n!,b n =a n,a>) Jeżeli zaś granica lim a n/b n jestliczbądodatnią,tomówimy,żeciągia n ),b n )sątegosamegorzędu Które z podanych par ciągów są tego samego rzędu? Lista 5 3 Korzystając z definicji Heinego granicy właściwej lub niewłaściwej funkcji uzasadnić równości: a) lim ) 5 =; b) lim 3 =; c) lim + = 3 Korzystając z twierdzeń o arytmetyce granic funkcji obliczyć granice: a) lim + ; b)lim 4 ; c)lim + ; 5+4 e) lim ; f)lim ; g) lim ++) 5) 6 6 tg + i) lim π tg +5 ; j)lim sin ; k) lim ++ cos + 3 Zbadać, obliczając granice jednostronne, czy istnieją granice: a) lim sgn; b)lim 3 ; c)lim 4 ; d)lim arctg 33 Korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach uzasadnić równości: a) lim cos + =; b)lim 3 arctg +sin =; c) lim = d)lim 3 4 ; ; h) lim 34 Korzystając z granic podstawowych wyrażeń nieoznaczonych obliczyć granice: sin 3 sin 5+4 ) arcsin a) lim ; b)lim 4 ; c)lim 6 arctg ; d) lim arctg ; ln+ 3 ) g) lim e) lim π ; h) lim cos5 cos3 ; ln 3 ) + j) lim+) ; k)lim[+tg)] ctg ; 35 Znaleźć asymptoty pionowe i ukośne funkcji: a)f)= ; 3 b)f)= +) ; + d)f)= g)f)= cos e + Lista 6 f)lim e 3 sin ; ; i)lim π ; l)lim 3 c)f)= 9 ; ; e)f)= 3 3 ; f)f)=sin 3 ; ; ; ; h)f)= arctg; i)f)=+) 36Dobraćparametrya,b Rtak,abypodanefunkcjebyłyciągłena R: 5

6 dla<, a + dla<, a)f)= a+bsindla π/, b)f)= b dla ; dla>π/; Naszkicować wykres funkcji z przykładua) a +dla<, c)f)= dla, 3 +bdla> 37 Wyznaczyć punkty nieciągłości podanych funkcji i określić ich rodzaj: + a)f)= ++ dla, arctg dla=, b)f)= dla, dla=; dla=; c)f)= ln ) ln +) dla, cos d)f)= dla, dla=; dla= 38 Uzasadnić, że podane równania mają jednoznaczne rozwiązania we wskazanych przedziałach: [ a) 3 +6 =,[,]; b)sin=7, π, 5π ] ; c)= sin [ +,, π d) + =, [, ] ; e)3 +=3,[,]; f) =,[,] Wyznaczyć rozwiązania równaniaa) 5 39 Korzystając z definicji obliczyć pochodne funkcji: a)f)= 4 R); b)f)= ); c)f)= >); d)f)=tg π ) +kπdlak Z Lista 7 4 Badając pochodne jednostronne rozstrzygnąć, czy istnieją pochodne podanych funkcji we wskazanych punktach: { } a)f)=, =; b)f)=sin sgn), =; c)f)=min,, = Naszkicować wykresy tych funkcji 4Zbadaćzdefinicji,czypodanefunkcjemająpochodneniewłaściwewpunkcie =: a)f)=3 5 ; b)f)= sin 4 Zakładając, że funkcje f i g mają pochodne właściwe na pewnym przedziale, obliczyć pochodne funkcji: a)y=f ); b)y= f ) ; c)y=e fe ); d)y=f)cosg); e)y= f ) g ); f)y=arctg[f)g)]; ) g)y=ln f) g) ; h)y=tgf) g) ; i)y=f)g 43 Korzystając z reguł różniczkowania obliczyć pochodne funkcji: a)y= + ; b)y=3cos+tg; c)y=e+ sin ; d)y= 3 + ) e ; e)y= + 4 ) tg ; f)y=e arctg; g)y=ln sin + ); h)y= 3 arcsin ); i)y=e e ; 6 ] ;

7 j)y= sin 3 cos ; k)y= e +) 3; l)y=sin) <<π) 44* Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej obliczyć a)f)=+ln, y =e+; b)f)=cos 3, y =; c)f)= , y =3; d)f)= 3 +3, y =4 f ) y ),jeżeli: 45P) Napisać równania stycznych do wykresów podanych funkcji we wskazanych punktach: a)f)=arcsin ) π,,f)); b)f)=ln +e,,f)); c)f)=e tg, 4,f d)f)= +,3,f3)); e)f)= +,,f )) 46a)Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= 4 +5,którajestrównoległado prostejy=+3 b)wyznaczyćstycznądowykresufunkcjif)=,któratworzykąt π 4 zosiąo c)znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=ln,którajestprostopadładoprostej +6y = d)znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=arctg,wpunkciejegoprzecięciazprostą π=4y 47 Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granice: π ln +) lnsin a) lim ; b)lim ln +9 d) lim ; e)lim lncos lncos3 ; g) lim +ln; j) limcos) ; h) lim π π )tg ; k) lim ; c)lim arctg ; f) lim arcctg; i) lim ctg ) ; π arctg ) ; l) lim ++)ln 48 Czy warto stosować regułę de L Hospitala, aby obliczyć granice: 3 + ) a) lim ) ; b)lim sin ) sin 5) sin 3 )sin 4 )? Lista 8 49 Znaleźć przedziały monotoniczności funkcji: a)f)= ; d)f)= 3 3 ; g)f)=ln ; 5 Znaleźć ekstrema lokalne funkcji: π 4 b)f)= ; c)f)=4+ ; e)f)= ; f)f)=e 3 ; h)f)= ln ; i)f)= ln a)f)= 3 4 ; b)f)=+ ; c)f)= ; d)f)=+)e ; e)f)= + + ; f)f)= 5 6 ; g)f)=ln; h)f)= 3 3 ; i)f)=arctg ln + ) 7 )) ;

8 5 Znaleźć wartości najmniejsze i największe podanych funkcji na wskazanych przedziałach: a)f)= ,[,5]; b)f)= + +,[ 4,]; c)f)= 3) e,[,4]; d)f)= 9 [,[ 5,]; f)f)=sin+sin,, 3 ] π 5P)Obliczyćf,f funkcji: a)f)= ; b)f)= 3 ; c)f)=e ; d)f)=arctg; e)f)=sin 3 +cos 3 ; f)f)= 3 ln 53 Określić przedziały wypukłości oraz punkty przegięcia wykresu funkcji: a)f)= ) 3); b)f)=e ; c)f)= 3 + ; d)f)=ln + ) ; e)f)= ; f)f)= 3 3 4ln ; g)f)=sin+ 8 sin; h)f)=earctg ; i)f)= ln Lista 9 54 Zbadać przebieg zmienności podanych funkcji i następnie sporządzić ich wykresy: a)f)= ) +); b)f)= 3 ; c)f)= ; d)f)=3 4 4 ; e)f)= ; f)f)= ln ; g)f)=e ; h*)f)=sin+sin3; i)f)= ln 55 Platforma wiertnicza jest zakotwiczona na morzu km od brzegu Ropa z tej platformy będzie dostarczana rurociągiem do rafinerii położonej nad brzegiem morza, 6 km od punktu brzegu najbliższegoplatformiekosztułożeniakmrurociągunadniemorzawynosieuro,analądzie euro Do którego miejsca na brzegu należy doprowadzić rurociąg, aby koszt jego budowy był najmniejszy? Platforma wiertnicza km 6km Rafineria 56Prostopadłościennykontenermamiećpojemność5m 3 ikwadratowąpodłogękosztm blachypotrzebnejdowykonaniajegopodłogiipokrywywynosizł,aścianbocznych 3złJakie powinny być wymiary kontenera, aby koszt jego budowy był najmniejszy? 57 Jaka powinna być miara kąta α przy wierzchołku trójkata równoramiennego o danym polu, aby promień koła r wpisanego w ten trójkąt był największy? α r 8

9 58 Jakie powinny być wymiary a, b prostokątnego pola o powierzchni S, którego jednym naturalnym bokiem jest brzeg rzeki, aby na jego ogrodzenie zużyć jak najmniej siatki? rzeka Lista S a 59NapisaćwzoryTaylorazresztąLagrange adlapodanychfunkcjif,punktów orazn: a)f)= 3, =,n=4; b)f)=, =,n=; c)f)=sin, =π,n=3; d)f)=e, =,n=5 6 Napisać wzory Maclaurina z n-tą resztą Lagrange a dla funkcji: a)f)=sin 3 ; b)f)=cosh; c)f)=cos; d)f)= e 6 Oszacować dokładności podanych wzorów przybliżonych na wskazanych przedziałach: a)tg, π ; b b)cos, ; c) + +, 5; d)ln ) 8 3 3, < 6 Stosując wzór Maclaurina obliczyć: a) e zdokładnością 3 ; b) 3 997zdokładnością 3 ; c)lnzdokładnością 4 ; d)sinzdokładnością 5 Lista 63 Przyjmując w definicji całki oznaczonej podział równomierny obliczyć: a) )d; b) 3 Wskazówka Zastosować odpowiednio wzory d a) +++n= nn+) 64 Korzystając z twierdzenia Newtona-Leibniza obliczyć całki: ) + a) d; b) d) + 3) d; e), b) + ++n = nn+)n+) 6 d; c) + ) d; f) 9 π π d + ; sin+cos )d 65 Korzystając z definicji całki oznaczonej oraz faktu, że funkcje ciągłe są całkowalne uzasadnić równości: n 3 a) lim n 4 = [ ; b) lim cos π )] 4 n n +cosπ n ++cosnπ = n π ; [ c) lim n +n+ +n++ n+n n )] = ) 3 9

10 66 Obliczyć podane całki nieoznaczone: a) ) 3 d; b) cosd 3 d) cos sin ; e) + 3 d; 67 Obliczyć pola obszarów ograniczonych krzywymi: )d + ; c) 4 d + ; f) 5 d a)y=,+y=; b)y=,y=,y=3; c)y=,y=,y=4; d)y=,y= 4 + ; e)y=,y=,=; f)y=+sin,y=, π); g)y=π,=πy ; Lista h)y 4 =,y=,y=6; i)y =,y= 6,y=,y=4 68 Korzystając z twierdzenia o całkowaniu przez części obliczyć całki nieoznaczone: arctg a) e 3 d; b) d d; c) d; d) cos ; arccosd e) sind; f) ; g) ln+)d; h) arccosd; + i) e sind; j) sinsin3d; k) sin3cosd; 69 Metodą całkowania przez części obliczyć całki oznaczone: a) d) π 4 e d; b) sind; e) π e d; c) +cos)d; f) e e ln d; arcsind 7 Stosując odpowiednie podstawienia obliczyć całki nieoznaczone: a) e) cos +4 d; b) d; c) d ch ; f) 5 3) d; g) d; h) l) coscos5d cosd ) ; d) +) sin ++ d; +sin d + ; ln i) d; j) e d 5sind e + ; k) 3 cos ; l) 3 e d 7 Obliczyć całki oznaczone dokonując wskazanych podstawień: a) c) e) π 4 sine cos d,cos=t; b) +d, +=t; d) d ),=t ; f) 3 e 3 d +,+=t; lnd,ln=t; 9 d,=3sint; g) ln3 e d +e,e =t

11 7P) Obliczyć całki z ułamków prostych pierwszego rodzaju: d a) 3) 7; b) d +5 ; c) 5d 7) 3; d) 8d 9+ Lista 3 73 Obliczyć całki z ułamków prostych drugiego rodzaju: d 6+3)d a) +4+9 ; b) ++4 ; c) 4+)d +9 ; d) 74 Obliczyć całki z funkcji wymiernych: +)d a) ) ; b) d + ; c) d 4+)d d) +) +4) ; e) ++ ; f) 5 4)d g) 4+ ; h) d ++5 ; i) d ) ; d +6+8 ; d +4) 75 Obliczyć całki z funkcji trygonometrycznych: a) sin 3 d; b) sin 4 cos 3 d; c) cos 4 d; d) sin 3 cos 6 d; e) cos cosd; f*) sin sin d 76 Obliczyć całki z funkcji trygonometrycznych: d +tg a) sin+tg ; b) cos d; sin d d) +cos ; e) d tg ; d g) cos ; h) Lista 4 c) d sin+cos ; i) d +cos ; f) sin 5 d cos 3 ; d 3sin+4cos+5 77 Obliczyć pola obszarów ograniczonych krzywymi: a) + y=,=,y=; b)4y=,y= 8 +4 ; c)y=ln,=e,y= ; d)y=tg,y=ctg, << π ) )d Obliczyć długości krzywych: a)y=ln e + e, 3; b)y=, ; c)y= 3, ; e)y=e, ln ln3; g)y= , ; h)y= lncos, π 4 79 Obliczyć objętości brył powstałych z obrotu figur T wokół wskazanych osi: a)t:, y,o; b)t: 5, y +4,Oy; c)t: π 4, y tg,o; d)t:, y,oy;

12 e)t:, y 3,Oy; f)t: 3, y,oy; 4 g)t: 4, y 5,O; h)t: π, y sin+cos,o; i)t: π, y sin,y=; j)t:, y,= 8 Obliczyć pola powierzchni powstałych z obrotu wykresów funkcji wokół wskazanych osi: a)f)=cos, π,o; b)f)= 4+, 4,O; c)f)=ln, 3,Oy; d)f)= +,,Oy; e)f)= 4,,O; f)f)= ), 3,O; 3 g)f)=,,oy; h)f)= 9, 3,Oy 8a) Siła rozciągania sprężyny jest wprost proporcjonalna do jej wydłużeniawspółczynnik proporcjonalności wynosi k) Obliczyć pracę jaką należy wykonać, aby sprężynę o długości l rozciągnąć do długości L b)zbiornikmakształtwalcaoosipoziomejśrednicawalcad=m,adługośćl=6mobliczyć pracę, jaką potrzeba wykonać, aby opróżnić zapełniony całkowicie wodą zbiornik Otwór do opróżnieniazbiornikaznajdujesięwjegogórnejczęścimasawłaściwawodyγ=kg/m 3 8a)Punktmaterialnyzacząłporuszaćsięprostoliniowozprędkościąpoczątkowąv =m/s iprzyspieszeniema =m/s Poczasiet =spunkttenzacząłporuszaćsięzopóźnieniem a = m/s Znaleźćpołożeniepunktupoczasiet =sodchwilirozpoczęciaruchu b) Dwie cząstki elementarne położone w odległości d = 36 zaczynają zbliżać się do siebie z prędkościamiodpowiedniov t)=t+t 3,v t)=6t,gdziet Pojakimczasienastąpizderzenietych cząstek?

13 Przykładowe zestawy zadań z kolokwiów i egzaminów W rozwiązaniach zadań należy opisać rozumowanie prowadzące do wyniku, uzasadnić wyciągnięte wnioski, sformułować wykorzystane definicje, zacytować potrzebne twierdzeniapodać założenia i tezę), napisać zastosowane wzory ogólnez wyjaśnieniem oznaczeń) Ponadto, jeśli jest to konieczne, należy sporządzić czytelny rysunek z pełnym opisem Skreślone fragmenty pracy nie będą sprawdzane Ikolokwium Zestaw A Wyznaczyćwszystkieasymptotywykresufunkcjif)= Sformułować twierdzenie o trzech ciągach i następnie obliczyć granicę lim 3Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= arctg wpunkcie = 3 sin 4 ) 4 Obliczyć granicę lim 3+ Zestaw B Obliczyć granicę lim n 4 +n 3 + n ) Wyznaczyć dziedzinę funkcji Następnie obliczyć jej pochodną f) = e n 3 n+ + n+ 3SformułowaćtwierdzenieBolzanoiuzasadnić,żerównanie +=5matylkojednorozwiązanie 4 Obliczyć granicę lim [ln+) ln)] Zestaw C +a dla, e Dobraćparametrya,b Rtak,abyfunkcjaf)= dla<, b dla< byłaciągłana R ) 3n+ n 5 Obliczyć granicę lim 3n+ 3Znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=e,którajestrównoległadoprostej y=e ln 8 ) 4 Obliczyć granicę lim 3 3 Zestaw D Znaleźćdziedzinęfunkcjif)=arcsin 3 ) iobliczyćf ) n Sformułować twierdzenie o trzech ciągach i zastosować je do obliczenia granicy lim n 3 +n +3 3Znaleźćwszystkieasymptotyfunkcjif)= Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=e 3 wpunkcie,e 7) 3

14 II kolokwium Zestaw A Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim arctg Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji f) = 3 Całkując przez części obliczyć całkę oznaczoną π cos d + naprzedziale[,] 4ObliczyćobjętośćbryłypowstałejzobrotuwokółosiOfiguryograniczonejkrzywąy=sini Zestaw B prostąy= π π/) Wyznaczyćprzedziałymonotonicznościfunkcjif)= +ln Podać wymiary prostokątnej działki wytyczonej z obszaru w kształcie półkola o promieniu R tak, aby miała ona największe pole + 3Przezpodstawienie=t t )obliczyćcałkę dnastępniewyznaczyćfunkcję + pierwotnąffunkcjipodcałkowejspełniającąwarunekf)= 3 4Obliczyćcałkęnieoznaczonąfunkcjif)=sin 4 Zestaw C Wyznaczyćekstremalokalnefunkcjig)=arctg 3 3 Oszacować dokładność wzoru przybliżonego dla 3ObliczyćpoleobszaruDograniczonegokrzywymiy=,y= iprostą=sporządzić rysunek 4 Obliczyć całkę nieoznaczoną funkcji f) = Zestaw D 3 +4 Sprawdzićotrzymanywynik Wyznaczyćprzedziaływypukłościorazpunktyprzegięciawykresufunkcjif)= ln Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim e 3 +e 3 3ObliczyćpoleobszaruDograniczonegokrzywymi:y =,+y=sporządzićrysunek 4 Całkując przez części obliczyć całkę nieoznaczoną arcctgd 4

15 Egzamin podstawowy Zestaw A ObliczyćpoleobszaruDograniczonegoprzezkrzywe:y=ln, =e, y= Sporządzić rysunek Metodą podstawiania obliczyć całkę n 3 Obliczyć granicę lim +9 n n +4 n d + 4Wprzedziale[ 3,4]wyznaczyćwartośćnajmniejsząinajwiększąfunkcjif)= 5 5 Obliczyć granicę lim )sinπ 6Dobraćparametryp,qtak,abyfunkcja Zestaw B f)= { e + dla, +p+qdla< miałapochodnąwpunkcie =Narysowaćwykresotrzymanejfunkcji Znaleźćasymptotywykresufunkcjif)= ) 3 Obliczyć całkę 4+6)d Wyznaczyć granicę lim sin )sin3 3 ) sin 5 5 ) 4 Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchnią powstałą z obrotu wykresu funkcji f) = sin π)wokółosio 5Znaleźćprzedziałymonotonicznościfunkcjif)= 3 ln 6 Wyznaczyć granicę lim 3n+)n+)! n n!+4) Zestaw C Obliczyć całkę sind Znaleźćekstremafunkcjif)= 3)e 3Obliczyćpoleobszaruograniczonegoprzezkrzywe:y=3 6,y=6+3 3 Sporządzić rysunek 4Wyznaczyćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= 3 +,którajestprostopadłado prostej+y 3= 5Obliczyćgranicęciągu n = n +5n+ n +3n+ 6 Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim + ln) 5

16 Zestaw D Obliczyćpoleobszaruograniczonegoprzezwykresfunkcjiy=sin π)orazprostą y = / Sporządzić rysunek Wyznaczyćprzedziaływypukłościipunktyprzegięciawykresufunkcjif)= )e 3 Obliczyć całkę d 6+5 4Pokazać,żerównanie+ln =matylkojednorozwiązanie n +) 3 n+ + ) 5 Obliczyć granicę lim 6 n +5 6 Wyznaczyć wszystkie asymptoty wykresu funkcji f) = 3 Egzamin poprawkowy Zestaw A Obliczyćgranicęciągua n =n n ) n Wyznaczyćdziedzinę,asymptotyinaszkicowaćwykresfunkcjif)= ) 3 Wyznaczyć przedział, na którym funkcja f) = wypukła ) + e jestjednocześnierosnącai 4Obliczyćpoleobszaruograniczonegoosiamiukładuwspółrzędnych,wykresemparaboliy= +3 istycznądoniejwpunkcieoodciętej =3Sporządzićrysunek 5 Ile materiału stracimy wycinając z blachy w kształcie półkola o promieniu R prostokąt o największym polu? lnarctg)d 6 Podstawiając arc tg = t, a następnie całkując przez części, obliczyć całkę + Sprawdzić poprawność otrzymanego wyniku Zestaw B Obliczyćcałkęzfunkcjiwymiernej Sprawdzićotrzymanywynik Wyznaczyćasymptotypionoweiukośnewykresufunkcjif)= ++ naszkicować oraz starannie go 3Wyznaczyćprzedziałjeżeliistnieje),naktórymfunkcjaf)= lnjestjednocześnierosnąca iwypukła 4Obliczyćgranicęciągu n = 5 Obliczyć granicę lim +tgln n n + n ) 6Obliczyćpoleobszaruograniczonegowykresamifunkcji:y=,y=ln,y=ln ) 6

17 Zestaw C Wyznaczyćdziedzinę,asymptotyinaszkicowaćwykresfunkcjif)= +) + Obliczyćgranicęciągua n = nn+) n 3 Wyznaczyć przedział, na którym funkcja f) = wklęsła ) 6+ e jestjednocześniemalejącai 4NarysowaćiobliczyćpoleobszaruograniczonegoosiąO,wykresemfunkcjiy= 3 istycznądo niegowpunkcieoodciętej =3 5 Z kawałków blachy w kształcie koła o promieniu R wycinamy prostokątne podkładki Wyznaczyć ich wymiary tak, aby odpady były najmniejsze 6 Podstawiając sin = t, a następnie całkując przez części, obliczyć całkę sincosarctgsind Sprawdzić poprawność otrzymanego wyniku Zestaw D Obliczyć granicę lim +lntg) Wyznaczyćasymptotypionoweiukośnewykresufunkcjig)= naszkicować ) 3Obliczyćgranicęciąguy n =3n 4n n oraz starannie go 4Wyznaczyćprzedziałjeżeliistnieje),naktórymfunkcjag)= 3 3 +arcctg jestjednocześnie rosnąca i wklęsła 5Obliczyćpoleobszaruograniczonegokrzywymi:y=ln,y=ln 6 Obliczyć całkę z funkcji wymiernej Sprawdzićotrzymanywynik 7

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo