Analiza Matematyczna 1 (2014/2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Matematyczna 1 (2014/2015)"

Transkrypt

1 Analiza Matematyczna 4/5) MAP43, 9, 4, 43, 345, 357 Opracowanie: dr Marian Gewert, doc Zbigniew Skoczylas Listazdań obejmujecałymateriałkursuijestpodzielonana4jednostekodpowiadającychkolejnym wykładom Na ćwiczeniach należy rozwiązać jeden lub dwa podpunkty z każdego zadania Wyjątkiem są zadania oznaczone literąp) oraz symbolem*) Zadania oznaczone literąp) są proste i należy je rozwiązać samodzielnie Z kolei zadania oznaczone gwiazdką*) są trudniejsze Te nieobowiązkowe zadania kierujemy do ambitnych studentów Dodatkowo na końcu listy zadań umieszczono po 4 przykłady zestawów zadań z I i II kolokwium oraz z egzaminów podstawowego i poprawkowego Zachęcamy studentów do weryfikowania rozwiązań zadań za pomocą programów komputerowych Programy te można wykorzystać min do rysowania wykresów funkcji, obliczania granic ciągów i funkcji, znajdowania pochodnych, wyznaczania całek nieoznaczonych i oznaczonych, rozwiązywania układów równań algebraicznych i różniczkowych, badań statystycznych itp Polecamy stronę internetową Wolfram Alpha Wiele kalkulatorów naukowych jest zaprogramowanych do wykonywania obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz do prezentowania wykresów funkcji Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminach na ocenę celującą z algebry i analizy Zadania z tych egzaminów z ubiegłych lat można znaleźć na stronie internetowej Przed kolokwiami i egzaminami warto zapoznać się z zestawieniem typowych błędów popełnianych przez studentów na sprawdzianach z matematyki skoczylas/typowe bledy studentowpdf Lista Czy podane wypowiedzi są zdaniami w logice? Jeśli są, to podać ich wartość logiczną: a) Amsterdam jest stolicą Holandii ; b) liczba 3888 jest podzielna przez 8 ; c) a +b =c ; e) 5 3 ; Napisać zaprzeczenia zdań: a) jem śniadanie i słucham radia ; b) kwadrat nie jest pięciokątem ; c) stolicą Polski jest Gniezno lub Wrocław ; d) trójkątobokach3,4,5jestostrokątny ; f) =b 4ac d) jeślifunkcjafjestrosnąca,tofunkcja fjestmalejąca ; e) liczbajestpodzielnaprzez6wtedyitylkowtedy,gdyjestpodzielnaprzezorazprzez3 Zadaniazaczerpniętozksiążekautorów:AnalizamatematycznaDefinicje,twierdzenia,wzory; Przykłady i zadania; Kolokwia i egzaminy) oraz Wstęp do analizy i algebry

2 3 Ocenić prawdziwość zdań złożonych: a) nieprawda,żefunkcjaf)= jestrosnącana R ; b) ) 44 = lub8jestliczbąparzystą ; c) funkcjag)=sinjestokresowa,afunkcjaf)=3 nieparzysta ; d) jeżeli Piotr jest synem Tadeusza, to Tadeusz jest starszy od Piotra ; e) liczba3579jestpodzielnaprzez9wtedyitylkowtedy,gdysuma jestpodzielna przez9 4Używająctylkokwantyfikatorów,spójnikówlogicznychorazrelacji=,,<, )zapisaćstwierdzenia: a)punkta,b)leżypodwykresemfunkcjiy=4 ; b) punktp, q) nie należy do wnętrza pierwszej ćwiartki; { c) układ równań +y =4, nie ma rozwiązań; +y= d)równanie =matylkojednorozwiązanierzeczywiste; e) liczba 7 jest pierwsza; f)funkcjafniejestrosnącanaprzedziale[,]; ) g)skorodlapewnego Rzachodzirówność + 3)=,arównanie +=niema rozwiązańrzeczywistych,to 3= 5 Zbadać, czy podane formy zdaniowe z kwantyfikatorami są prawdziwe: a) =7; b) +4+3>; c) +y =; R d) y R R R y=; e) R R y ) y>); f) y R R y R 6DlaparzbiorówA,B RwyznaczyćA B,A B,A\B,B\A,A c,b c : y R +) 4 +y ) 4 = a)a=,5), B=[,7]; b)a=,3), B=[, ); c)a={,}, B={,,3,4} WskazaćteparyA,B,dlaktórychA B 7P) Funkcje kwadratowe sprowadzić do postaci iloczynowejjeżeli istnieje) i naszkicować ich wykresy: a)f)= +; b)f)= +; c)f)= ++ 4 ; d)f)= + 3; e)f)= + 3 ; f)f)= Lista 8 Określić i narysować dziedziny naturalne funkcji: a)f)= 3 ; b)f)= 4 + ; c)f)= 6 ; d)f)= Korzystając z definicji uzasadnić, że podane funkcje są monotoniczne na wskazanych zbiorach: a)f)= 4+5, R; b)f)= 3,,3] Podaćwzoryfunkcjizłożonychf f,f g,g f,g gorazokreślićichdziedzinynaturalne: a)f)=, g)=+; b)f)=, g)= ; c)f)=, g)= 4 ; d)f)=, g)= +

3 Uzasadnić, że podane funkcje są różnowartościowe na wskazanych zbiorach: a)f)= 3, R; b)f)=,, ) P) Korzystając z własności logarytmów obliczyć: a)log 6 3+log 6 ; b)log 3 8 log 3 ; c)9log ; d)3log 3 log 3 4; e)3log 4 3 log 43+3log 4 log 4 6; f) log 54 log 6 log 7 log 9 3 Naszkicować wykresy funkcji: a)y=+) 4 ; b)y= ; c)y= ) d)y= + ; e)y= ; f)y=4 ; 3 g)y=5+log ; h)y= log ; i)y=log 3 +3) ; 4 Znaleźć funkcje odwrotne do funkcji: a)f)= + ; b)f)=3 3 +; c)f)= ; d)f)=4 e)f)=log+); f)f)= ; g)f)= 4 3 3) Lista 3 9 ; 5Narysunkuprzedstawionowykresfunkcjiy=f) Narysować wykresy funkcji: a)y=f)+3; b)y=f+); c)y= f); e)y= f); g)y= f) ; d)y=f ); f)y=f3); h)y=f ) y y=f) 6P) Korzystając z wykresu funkcji y = sin naszkicować wykresy funkcji: a)y=sin; b)y=sin 3 ; c)y=sin + π ) ; 4 d)y=+sin; e)y= sin ; f)y=sin π ) 6 7 Naszkicować wykresy funkcji: a)y= cos ; b)y=sin sin ; c)y= tg ctg 8 Uzasadnić tożsamości trygonometryczne: a) +tgα +ctgα =tgα; b)sin4 α+cos 4 α= sin α; c)tgα+ctgα= sinα ; d)tg α = cosα sinα ; e)sin4 α cos 4 α=sin α cos α; f) Dlajakichkątówαsąoneprawdziwe? cosα cosα=sinαtgα 9P) Podaj wartości wyrażeń: a)arcsin +arccos ) 3/ ; b)arcctg arctg; c)arcsin ; d)arctg 3 arcctg 3 arcsin 3

4 Określić dziedziny funkcji: a)f)=arcsin+); b)f)=arccos + ) ; c)f)=arctg + ; d)f)=arcctg * Funkcje odwrotne do podanych zapisać przy pomocy funkcji cyklometrycznych: [ ] π a)f)=sin,,3π ; b)f)=cos, [π,π]; c)f)=tg, 3π ), π ; d)f)=ctg, π,π) Naszkicować wykresy otrzymanych funkcji odwrotnych Lista 4 Zbadać, czy podane ciągi są ograniczone z dołu, z góry, są ograniczone: a)a n = +cosn 3 sinn ; b)a n= n n ; c)a n = n; d)a n = n+8 n+3; e*)a n = n +n 3 Zbadać, czy podane ciągi są monotoniczne od pewnego miejsca: a)a n = n+ n+ ; b)a n= n n + ; c)a n= n! n; d)a n = n 6n+ ; e)a n= 4n n +3 n; f)a n= n + n 4 Korzystając z definicji granicy właściwej lub niewłaściwej ciągu uzasadnić równości: 3 n a) lim = ; b) lim n+4 n =; c) lim n = 5 Korzystając z twierdzeń o arytmetyce granic ciągów obliczyć granice: a) lim d) lim g) lim 3n n+ ; b) lim n+4 n + ; n + ) n ) n 3 +) ; e) lim +4++n n + ) n!+ ; h) lim n+)n+)! n 3 +n + c) lim n 3n 3 ; 5 n+ 4 n ; f) lim 5 n 4 n+; n +4n+ n +n) ; i) lim 6 Korzystając z twierdzenia o trzech ciągach obliczyć granice: a) lim d) lim n+ ) n nπ ; b) lim ; c) lim 3n+ n n n + 3 n + n3 n3; e) lim n + n 5 n +4n; f) lim n n 4n 3 + n 3+sinn; n + + n + ++ ) n +n 7 Korzystając z definicji liczby e oraz z twierdzenia o granicy podciągu obliczyć granice: a) lim + 3n ) 5n+ 5n ) 3n n ) n+4 5 n ; b) lim ; c) lim ; d) lim n) 5n+ 3n+ n+3 8 Korzystając z twierdzenia o granicach niewłaściwych ciągów obliczyć granice: n + ) a) lim n ; b) lim n 4 3n 3 n ) n+ n n+)! d) lim ; e) lim ; f) lim n n!+ 4 ; c) lim +n 3 n ); arctgn arcctgn

5 9Będziemymówili,żeciągia n ),b n )ododatnichwyrazach,zbieżnedogranicywłaściwejlubniewłaściwej, są asymptotycznie równe, gdy lim a n/b n =Zbadać,czypodaneciągisąasymptotycznie równe: a)a n =n +,b n = n 4 +; b)a n =n 4 n 3,b n =n 4 ; c)a n = n + n +3 n,b n =3; d)a n = 3 n +5 n,b n= n +6 n; e)a n=n+)!,b n =n n!; f*)a n =n!,b n =a n,a>) Jeżeli zaś granica lim a n/b n jestliczbądodatnią,tomówimy,żeciągia n ),b n )sątegosamegorzędu Które z podanych par ciągów są tego samego rzędu? Lista 5 3 Korzystając z definicji Heinego granicy właściwej lub niewłaściwej funkcji uzasadnić równości: a) lim ) 5 =; b) lim 3 =; c) lim + = 3 Korzystając z twierdzeń o arytmetyce granic funkcji obliczyć granice: a) lim + ; b)lim 4 ; c)lim + ; 5+4 e) lim ; f)lim ; g) lim ++) 5) 6 6 tg + i) lim π tg +5 ; j)lim sin ; k) lim ++ cos + 3 Zbadać, obliczając granice jednostronne, czy istnieją granice: a) lim sgn; b)lim 3 ; c)lim 4 ; d)lim arctg 33 Korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach uzasadnić równości: a) lim cos + =; b)lim 3 arctg +sin =; c) lim = d)lim 3 4 ; ; h) lim 34 Korzystając z granic podstawowych wyrażeń nieoznaczonych obliczyć granice: sin 3 sin 5+4 ) arcsin a) lim ; b)lim 4 ; c)lim 6 arctg ; d) lim arctg ; ln+ 3 ) g) lim e) lim π ; h) lim cos5 cos3 ; ln 3 ) + j) lim+) ; k)lim[+tg)] ctg ; 35 Znaleźć asymptoty pionowe i ukośne funkcji: a)f)= ; 3 b)f)= +) ; + d)f)= g)f)= cos e + Lista 6 f)lim e 3 sin ; ; i)lim π ; l)lim 3 c)f)= 9 ; ; e)f)= 3 3 ; f)f)=sin 3 ; ; ; ; h)f)= arctg; i)f)=+) 36Dobraćparametrya,b Rtak,abypodanefunkcjebyłyciągłena R: 5

6 dla<, a + dla<, a)f)= a+bsindla π/, b)f)= b dla ; dla>π/; Naszkicować wykres funkcji z przykładua) a +dla<, c)f)= dla, 3 +bdla> 37 Wyznaczyć punkty nieciągłości podanych funkcji i określić ich rodzaj: + a)f)= ++ dla, arctg dla=, b)f)= dla, dla=; dla=; c)f)= ln ) ln +) dla, cos d)f)= dla, dla=; dla= 38 Uzasadnić, że podane równania mają jednoznaczne rozwiązania we wskazanych przedziałach: [ a) 3 +6 =,[,]; b)sin=7, π, 5π ] ; c)= sin [ +,, π d) + =, [, ] ; e)3 +=3,[,]; f) =,[,] Wyznaczyć rozwiązania równaniaa) 5 39 Korzystając z definicji obliczyć pochodne funkcji: a)f)= 4 R); b)f)= ); c)f)= >); d)f)=tg π ) +kπdlak Z Lista 7 4 Badając pochodne jednostronne rozstrzygnąć, czy istnieją pochodne podanych funkcji we wskazanych punktach: { } a)f)=, =; b)f)=sin sgn), =; c)f)=min,, = Naszkicować wykresy tych funkcji 4Zbadaćzdefinicji,czypodanefunkcjemająpochodneniewłaściwewpunkcie =: a)f)=3 5 ; b)f)= sin 4 Zakładając, że funkcje f i g mają pochodne właściwe na pewnym przedziale, obliczyć pochodne funkcji: a)y=f ); b)y= f ) ; c)y=e fe ); d)y=f)cosg); e)y= f ) g ); f)y=arctg[f)g)]; ) g)y=ln f) g) ; h)y=tgf) g) ; i)y=f)g 43 Korzystając z reguł różniczkowania obliczyć pochodne funkcji: a)y= + ; b)y=3cos+tg; c)y=e+ sin ; d)y= 3 + ) e ; e)y= + 4 ) tg ; f)y=e arctg; g)y=ln sin + ); h)y= 3 arcsin ); i)y=e e ; 6 ] ;

7 j)y= sin 3 cos ; k)y= e +) 3; l)y=sin) <<π) 44* Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej obliczyć a)f)=+ln, y =e+; b)f)=cos 3, y =; c)f)= , y =3; d)f)= 3 +3, y =4 f ) y ),jeżeli: 45P) Napisać równania stycznych do wykresów podanych funkcji we wskazanych punktach: a)f)=arcsin ) π,,f)); b)f)=ln +e,,f)); c)f)=e tg, 4,f d)f)= +,3,f3)); e)f)= +,,f )) 46a)Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= 4 +5,którajestrównoległado prostejy=+3 b)wyznaczyćstycznądowykresufunkcjif)=,któratworzykąt π 4 zosiąo c)znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=ln,którajestprostopadładoprostej +6y = d)znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=arctg,wpunkciejegoprzecięciazprostą π=4y 47 Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granice: π ln +) lnsin a) lim ; b)lim ln +9 d) lim ; e)lim lncos lncos3 ; g) lim +ln; j) limcos) ; h) lim π π )tg ; k) lim ; c)lim arctg ; f) lim arcctg; i) lim ctg ) ; π arctg ) ; l) lim ++)ln 48 Czy warto stosować regułę de L Hospitala, aby obliczyć granice: 3 + ) a) lim ) ; b)lim sin ) sin 5) sin 3 )sin 4 )? Lista 8 49 Znaleźć przedziały monotoniczności funkcji: a)f)= ; d)f)= 3 3 ; g)f)=ln ; 5 Znaleźć ekstrema lokalne funkcji: π 4 b)f)= ; c)f)=4+ ; e)f)= ; f)f)=e 3 ; h)f)= ln ; i)f)= ln a)f)= 3 4 ; b)f)=+ ; c)f)= ; d)f)=+)e ; e)f)= + + ; f)f)= 5 6 ; g)f)=ln; h)f)= 3 3 ; i)f)=arctg ln + ) 7 )) ;

8 5 Znaleźć wartości najmniejsze i największe podanych funkcji na wskazanych przedziałach: a)f)= ,[,5]; b)f)= + +,[ 4,]; c)f)= 3) e,[,4]; d)f)= 9 [,[ 5,]; f)f)=sin+sin,, 3 ] π 5P)Obliczyćf,f funkcji: a)f)= ; b)f)= 3 ; c)f)=e ; d)f)=arctg; e)f)=sin 3 +cos 3 ; f)f)= 3 ln 53 Określić przedziały wypukłości oraz punkty przegięcia wykresu funkcji: a)f)= ) 3); b)f)=e ; c)f)= 3 + ; d)f)=ln + ) ; e)f)= ; f)f)= 3 3 4ln ; g)f)=sin+ 8 sin; h)f)=earctg ; i)f)= ln Lista 9 54 Zbadać przebieg zmienności podanych funkcji i następnie sporządzić ich wykresy: a)f)= ) +); b)f)= 3 ; c)f)= ; d)f)=3 4 4 ; e)f)= ; f)f)= ln ; g)f)=e ; h*)f)=sin+sin3; i)f)= ln 55 Platforma wiertnicza jest zakotwiczona na morzu km od brzegu Ropa z tej platformy będzie dostarczana rurociągiem do rafinerii położonej nad brzegiem morza, 6 km od punktu brzegu najbliższegoplatformiekosztułożeniakmrurociągunadniemorzawynosieuro,analądzie euro Do którego miejsca na brzegu należy doprowadzić rurociąg, aby koszt jego budowy był najmniejszy? Platforma wiertnicza km 6km Rafineria 56Prostopadłościennykontenermamiećpojemność5m 3 ikwadratowąpodłogękosztm blachypotrzebnejdowykonaniajegopodłogiipokrywywynosizł,aścianbocznych 3złJakie powinny być wymiary kontenera, aby koszt jego budowy był najmniejszy? 57 Jaka powinna być miara kąta α przy wierzchołku trójkata równoramiennego o danym polu, aby promień koła r wpisanego w ten trójkąt był największy? α r 8

9 58 Jakie powinny być wymiary a, b prostokątnego pola o powierzchni S, którego jednym naturalnym bokiem jest brzeg rzeki, aby na jego ogrodzenie zużyć jak najmniej siatki? rzeka Lista S a 59NapisaćwzoryTaylorazresztąLagrange adlapodanychfunkcjif,punktów orazn: a)f)= 3, =,n=4; b)f)=, =,n=; c)f)=sin, =π,n=3; d)f)=e, =,n=5 6 Napisać wzory Maclaurina z n-tą resztą Lagrange a dla funkcji: a)f)=sin 3 ; b)f)=cosh; c)f)=cos; d)f)= e 6 Oszacować dokładności podanych wzorów przybliżonych na wskazanych przedziałach: a)tg, π ; b b)cos, ; c) + +, 5; d)ln ) 8 3 3, < 6 Stosując wzór Maclaurina obliczyć: a) e zdokładnością 3 ; b) 3 997zdokładnością 3 ; c)lnzdokładnością 4 ; d)sinzdokładnością 5 Lista 63 Przyjmując w definicji całki oznaczonej podział równomierny obliczyć: a) )d; b) 3 Wskazówka Zastosować odpowiednio wzory d a) +++n= nn+) 64 Korzystając z twierdzenia Newtona-Leibniza obliczyć całki: ) + a) d; b) d) + 3) d; e), b) + ++n = nn+)n+) 6 d; c) + ) d; f) 9 π π d + ; sin+cos )d 65 Korzystając z definicji całki oznaczonej oraz faktu, że funkcje ciągłe są całkowalne uzasadnić równości: n 3 a) lim n 4 = [ ; b) lim cos π )] 4 n n +cosπ n ++cosnπ = n π ; [ c) lim n +n+ +n++ n+n n )] = ) 3 9

10 66 Obliczyć podane całki nieoznaczone: a) ) 3 d; b) cosd 3 d) cos sin ; e) + 3 d; 67 Obliczyć pola obszarów ograniczonych krzywymi: )d + ; c) 4 d + ; f) 5 d a)y=,+y=; b)y=,y=,y=3; c)y=,y=,y=4; d)y=,y= 4 + ; e)y=,y=,=; f)y=+sin,y=, π); g)y=π,=πy ; Lista h)y 4 =,y=,y=6; i)y =,y= 6,y=,y=4 68 Korzystając z twierdzenia o całkowaniu przez części obliczyć całki nieoznaczone: arctg a) e 3 d; b) d d; c) d; d) cos ; arccosd e) sind; f) ; g) ln+)d; h) arccosd; + i) e sind; j) sinsin3d; k) sin3cosd; 69 Metodą całkowania przez części obliczyć całki oznaczone: a) d) π 4 e d; b) sind; e) π e d; c) +cos)d; f) e e ln d; arcsind 7 Stosując odpowiednie podstawienia obliczyć całki nieoznaczone: a) e) cos +4 d; b) d; c) d ch ; f) 5 3) d; g) d; h) l) coscos5d cosd ) ; d) +) sin ++ d; +sin d + ; ln i) d; j) e d 5sind e + ; k) 3 cos ; l) 3 e d 7 Obliczyć całki oznaczone dokonując wskazanych podstawień: a) c) e) π 4 sine cos d,cos=t; b) +d, +=t; d) d ),=t ; f) 3 e 3 d +,+=t; lnd,ln=t; 9 d,=3sint; g) ln3 e d +e,e =t

11 7P) Obliczyć całki z ułamków prostych pierwszego rodzaju: d a) 3) 7; b) d +5 ; c) 5d 7) 3; d) 8d 9+ Lista 3 73 Obliczyć całki z ułamków prostych drugiego rodzaju: d 6+3)d a) +4+9 ; b) ++4 ; c) 4+)d +9 ; d) 74 Obliczyć całki z funkcji wymiernych: +)d a) ) ; b) d + ; c) d 4+)d d) +) +4) ; e) ++ ; f) 5 4)d g) 4+ ; h) d ++5 ; i) d ) ; d +6+8 ; d +4) 75 Obliczyć całki z funkcji trygonometrycznych: a) sin 3 d; b) sin 4 cos 3 d; c) cos 4 d; d) sin 3 cos 6 d; e) cos cosd; f*) sin sin d 76 Obliczyć całki z funkcji trygonometrycznych: d +tg a) sin+tg ; b) cos d; sin d d) +cos ; e) d tg ; d g) cos ; h) Lista 4 c) d sin+cos ; i) d +cos ; f) sin 5 d cos 3 ; d 3sin+4cos+5 77 Obliczyć pola obszarów ograniczonych krzywymi: a) + y=,=,y=; b)4y=,y= 8 +4 ; c)y=ln,=e,y= ; d)y=tg,y=ctg, << π ) )d Obliczyć długości krzywych: a)y=ln e + e, 3; b)y=, ; c)y= 3, ; e)y=e, ln ln3; g)y= , ; h)y= lncos, π 4 79 Obliczyć objętości brył powstałych z obrotu figur T wokół wskazanych osi: a)t:, y,o; b)t: 5, y +4,Oy; c)t: π 4, y tg,o; d)t:, y,oy;

12 e)t:, y 3,Oy; f)t: 3, y,oy; 4 g)t: 4, y 5,O; h)t: π, y sin+cos,o; i)t: π, y sin,y=; j)t:, y,= 8 Obliczyć pola powierzchni powstałych z obrotu wykresów funkcji wokół wskazanych osi: a)f)=cos, π,o; b)f)= 4+, 4,O; c)f)=ln, 3,Oy; d)f)= +,,Oy; e)f)= 4,,O; f)f)= ), 3,O; 3 g)f)=,,oy; h)f)= 9, 3,Oy 8a) Siła rozciągania sprężyny jest wprost proporcjonalna do jej wydłużeniawspółczynnik proporcjonalności wynosi k) Obliczyć pracę jaką należy wykonać, aby sprężynę o długości l rozciągnąć do długości L b)zbiornikmakształtwalcaoosipoziomejśrednicawalcad=m,adługośćl=6mobliczyć pracę, jaką potrzeba wykonać, aby opróżnić zapełniony całkowicie wodą zbiornik Otwór do opróżnieniazbiornikaznajdujesięwjegogórnejczęścimasawłaściwawodyγ=kg/m 3 8a)Punktmaterialnyzacząłporuszaćsięprostoliniowozprędkościąpoczątkowąv =m/s iprzyspieszeniema =m/s Poczasiet =spunkttenzacząłporuszaćsięzopóźnieniem a = m/s Znaleźćpołożeniepunktupoczasiet =sodchwilirozpoczęciaruchu b) Dwie cząstki elementarne położone w odległości d = 36 zaczynają zbliżać się do siebie z prędkościamiodpowiedniov t)=t+t 3,v t)=6t,gdziet Pojakimczasienastąpizderzenietych cząstek?

13 Przykładowe zestawy zadań z kolokwiów i egzaminów W rozwiązaniach zadań należy opisać rozumowanie prowadzące do wyniku, uzasadnić wyciągnięte wnioski, sformułować wykorzystane definicje, zacytować potrzebne twierdzeniapodać założenia i tezę), napisać zastosowane wzory ogólnez wyjaśnieniem oznaczeń) Ponadto, jeśli jest to konieczne, należy sporządzić czytelny rysunek z pełnym opisem Skreślone fragmenty pracy nie będą sprawdzane Ikolokwium Zestaw A Wyznaczyćwszystkieasymptotywykresufunkcjif)= Sformułować twierdzenie o trzech ciągach i następnie obliczyć granicę lim 3Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= arctg wpunkcie = 3 sin 4 ) 4 Obliczyć granicę lim 3+ Zestaw B Obliczyć granicę lim n 4 +n 3 + n ) Wyznaczyć dziedzinę funkcji Następnie obliczyć jej pochodną f) = e n 3 n+ + n+ 3SformułowaćtwierdzenieBolzanoiuzasadnić,żerównanie +=5matylkojednorozwiązanie 4 Obliczyć granicę lim [ln+) ln)] Zestaw C +a dla, e Dobraćparametrya,b Rtak,abyfunkcjaf)= dla<, b dla< byłaciągłana R ) 3n+ n 5 Obliczyć granicę lim 3n+ 3Znaleźćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=e,którajestrównoległadoprostej y=e ln 8 ) 4 Obliczyć granicę lim 3 3 Zestaw D Znaleźćdziedzinęfunkcjif)=arcsin 3 ) iobliczyćf ) n Sformułować twierdzenie o trzech ciągach i zastosować je do obliczenia granicy lim n 3 +n +3 3Znaleźćwszystkieasymptotyfunkcjif)= Napisaćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)=e 3 wpunkcie,e 7) 3

14 II kolokwium Zestaw A Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim arctg Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji f) = 3 Całkując przez części obliczyć całkę oznaczoną π cos d + naprzedziale[,] 4ObliczyćobjętośćbryłypowstałejzobrotuwokółosiOfiguryograniczonejkrzywąy=sini Zestaw B prostąy= π π/) Wyznaczyćprzedziałymonotonicznościfunkcjif)= +ln Podać wymiary prostokątnej działki wytyczonej z obszaru w kształcie półkola o promieniu R tak, aby miała ona największe pole + 3Przezpodstawienie=t t )obliczyćcałkę dnastępniewyznaczyćfunkcję + pierwotnąffunkcjipodcałkowejspełniającąwarunekf)= 3 4Obliczyćcałkęnieoznaczonąfunkcjif)=sin 4 Zestaw C Wyznaczyćekstremalokalnefunkcjig)=arctg 3 3 Oszacować dokładność wzoru przybliżonego dla 3ObliczyćpoleobszaruDograniczonegokrzywymiy=,y= iprostą=sporządzić rysunek 4 Obliczyć całkę nieoznaczoną funkcji f) = Zestaw D 3 +4 Sprawdzićotrzymanywynik Wyznaczyćprzedziaływypukłościorazpunktyprzegięciawykresufunkcjif)= ln Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim e 3 +e 3 3ObliczyćpoleobszaruDograniczonegokrzywymi:y =,+y=sporządzićrysunek 4 Całkując przez części obliczyć całkę nieoznaczoną arcctgd 4

15 Egzamin podstawowy Zestaw A ObliczyćpoleobszaruDograniczonegoprzezkrzywe:y=ln, =e, y= Sporządzić rysunek Metodą podstawiania obliczyć całkę n 3 Obliczyć granicę lim +9 n n +4 n d + 4Wprzedziale[ 3,4]wyznaczyćwartośćnajmniejsząinajwiększąfunkcjif)= 5 5 Obliczyć granicę lim )sinπ 6Dobraćparametryp,qtak,abyfunkcja Zestaw B f)= { e + dla, +p+qdla< miałapochodnąwpunkcie =Narysowaćwykresotrzymanejfunkcji Znaleźćasymptotywykresufunkcjif)= ) 3 Obliczyć całkę 4+6)d Wyznaczyć granicę lim sin )sin3 3 ) sin 5 5 ) 4 Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchnią powstałą z obrotu wykresu funkcji f) = sin π)wokółosio 5Znaleźćprzedziałymonotonicznościfunkcjif)= 3 ln 6 Wyznaczyć granicę lim 3n+)n+)! n n!+4) Zestaw C Obliczyć całkę sind Znaleźćekstremafunkcjif)= 3)e 3Obliczyćpoleobszaruograniczonegoprzezkrzywe:y=3 6,y=6+3 3 Sporządzić rysunek 4Wyznaczyćrównaniestycznejdowykresufunkcjif)= 3 +,którajestprostopadłado prostej+y 3= 5Obliczyćgranicęciągu n = n +5n+ n +3n+ 6 Korzystając z reguły de L Hospitala obliczyć granicę lim + ln) 5

16 Zestaw D Obliczyćpoleobszaruograniczonegoprzezwykresfunkcjiy=sin π)orazprostą y = / Sporządzić rysunek Wyznaczyćprzedziaływypukłościipunktyprzegięciawykresufunkcjif)= )e 3 Obliczyć całkę d 6+5 4Pokazać,żerównanie+ln =matylkojednorozwiązanie n +) 3 n+ + ) 5 Obliczyć granicę lim 6 n +5 6 Wyznaczyć wszystkie asymptoty wykresu funkcji f) = 3 Egzamin poprawkowy Zestaw A Obliczyćgranicęciągua n =n n ) n Wyznaczyćdziedzinę,asymptotyinaszkicowaćwykresfunkcjif)= ) 3 Wyznaczyć przedział, na którym funkcja f) = wypukła ) + e jestjednocześnierosnącai 4Obliczyćpoleobszaruograniczonegoosiamiukładuwspółrzędnych,wykresemparaboliy= +3 istycznądoniejwpunkcieoodciętej =3Sporządzićrysunek 5 Ile materiału stracimy wycinając z blachy w kształcie półkola o promieniu R prostokąt o największym polu? lnarctg)d 6 Podstawiając arc tg = t, a następnie całkując przez części, obliczyć całkę + Sprawdzić poprawność otrzymanego wyniku Zestaw B Obliczyćcałkęzfunkcjiwymiernej Sprawdzićotrzymanywynik Wyznaczyćasymptotypionoweiukośnewykresufunkcjif)= ++ naszkicować oraz starannie go 3Wyznaczyćprzedziałjeżeliistnieje),naktórymfunkcjaf)= lnjestjednocześnierosnąca iwypukła 4Obliczyćgranicęciągu n = 5 Obliczyć granicę lim +tgln n n + n ) 6Obliczyćpoleobszaruograniczonegowykresamifunkcji:y=,y=ln,y=ln ) 6

17 Zestaw C Wyznaczyćdziedzinę,asymptotyinaszkicowaćwykresfunkcjif)= +) + Obliczyćgranicęciągua n = nn+) n 3 Wyznaczyć przedział, na którym funkcja f) = wklęsła ) 6+ e jestjednocześniemalejącai 4NarysowaćiobliczyćpoleobszaruograniczonegoosiąO,wykresemfunkcjiy= 3 istycznądo niegowpunkcieoodciętej =3 5 Z kawałków blachy w kształcie koła o promieniu R wycinamy prostokątne podkładki Wyznaczyć ich wymiary tak, aby odpady były najmniejsze 6 Podstawiając sin = t, a następnie całkując przez części, obliczyć całkę sincosarctgsind Sprawdzić poprawność otrzymanego wyniku Zestaw D Obliczyć granicę lim +lntg) Wyznaczyćasymptotypionoweiukośnewykresufunkcjig)= naszkicować ) 3Obliczyćgranicęciąguy n =3n 4n n oraz starannie go 4Wyznaczyćprzedziałjeżeliistnieje),naktórymfunkcjag)= 3 3 +arcctg jestjednocześnie rosnąca i wklęsła 5Obliczyćpoleobszaruograniczonegokrzywymi:y=ln,y=ln 6 Obliczyć całkę z funkcji wymiernej Sprawdzićotrzymanywynik 7

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA oprac. I. Gorgol Spis treści. Elementy logiki. Elementy rachunku zbiorów 4. Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory. 4 4. Funkcja złożona i odwrotna 6 5. Granica ciągu liczbowego

Bardziej szczegółowo

MAP1142 ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A. Listy zadań

MAP1142 ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A. Listy zadań MAP4 ANALIZA MATEMATYCZNA.A Zdni z listy oznczone gwizdką ) są nieco trudniejsze lbo mją chrkter teoretyczny. Jednk nie wychodzą one poz rmy progrmu kursu. Odpowiedzi do zdń z listy możn zweryfikowć z

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. Twierdzenie Rolle a i twierdzenie Lagrange a.

1. Pochodna funkcji. Twierdzenie Rolle a i twierdzenie Lagrange a. Ćwiczenia 3032010 - omówienie zadań 1-4 z egzaminu poprawkowego Konwersatorium 3032010 - omówienie zadań 5-8 z egzaminu poprawkowego Ćwiczenia 4032010 (zad 445-473) Kolokwium nr 1, 10032010 (do zad 473)

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 Lista zadań

Analiza matematyczna 2 Lista zadań Analiza maemayczna Lisa zadań Opracowanie: dr Marian Gewer, doc. Zbigniew Skoczylas Lisa. Korzysając z definicji zbadać zbieżność całek niewłaściwych pierwszego rodzaju: d) + ; b) arccg; e) +) ; c) 4+3

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU Karolina Kalińska MATEMATYKA: PRZYKŁADY I ZADANIA Włocławek 2011 REDAKCJA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU Matematyka:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era inżyniera

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 Lista zadań

Analiza matematyczna 2 Lista zadań Analiza matematyczna Lista zadań Opracowanie: dr Marian Gewert, doc Zbigniew Skoczylas Lista Korzystając z definicji zbadać zbieżność całek niewłaściwych pierwszego rodzaju: + ; (b) + ; (c) sin; (d) arcctg;

Bardziej szczegółowo

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008 Zajęcia fakultatywne z matematyki 008 WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE I ALGEBRAICZNE. Wylicz b z równania a) ba + a = + b; b) a = b ; b+a c) a b = b ; d) a +ab =. a b. Oblicz a) [ 4 (0, 5) ] + ; b) 5 5 5 5+ 5 5

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

BLOK I. , x = 2 2. 3. Korzystając z definicji pochodnej w punkcie, obliczyć pochodne podanych funkcji we wskazanych punktach:

BLOK I. , x = 2 2. 3. Korzystając z definicji pochodnej w punkcie, obliczyć pochodne podanych funkcji we wskazanych punktach: BLOK I. Rachunek różniczkowy i całkowy. Znaleźć przyrost funkcji f(x) = 3x 3 przy x = zakładając, że przyrost x zmiennej niezależnej jest równy: a), ; b), ;, 5.. Znaleźć iloraz różnicowy funkcji y = f(x)

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych.

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. MATEMATYKA Z SENSEM Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Klasa I Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania konieczne (K)

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony

MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony MATEMATYKA KL II LO zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Analiza matematyczna Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki w klasie III zsz. 5. Statystyka-średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanata.

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki w klasie III zsz. 5. Statystyka-średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanata. Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki w klasie III zsz 1. Wzajemne położenia prostych, płaszczyzn w przestrzeni. 2. Graniastosłupy- podział, pole powierzchni i objętość. 3. Ostrosłupy- podział,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI KLASA I Lb TECHNIKUM \ rok. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne Działania na liczbach Przedziały liczbowe,działania na

Bardziej szczegółowo

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0.

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0. Matematyka ZLic - 3 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej Definicja Pochodną funkcji f w punkcie x, nazwiemy liczbę oznaczaną symbolem f x lub df x dx, równą granicy właściwej f x lim h - o ile

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA Semestr 2 Rok akad. 2015 / 2016. ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw 1. 2. Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji:

ELEKTROTECHNIKA Semestr 2 Rok akad. 2015 / 2016. ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw 1. 2. Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji: ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw 1 1. Oblicz pochodne cząstkowe funkcji: a) f(x, y) = x sin y x b) f(x, y) = e y 1+x 2 c) f(x, y, z) = z cos x+y z 2. Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji: 3. Wyznacz

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ MATEMATYKA Klasa III ZAKRES PODSTAWOWY Dział programu Temat Wymagania. Uczeń: 1. Miara łukowa kąta zna pojęcia: kąt skierowany, kąt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 7. Całkowanie numeryczne 7.1. Całkowanie numeryczne 7.2. Metoda trapezów 7.3. Metoda Simpsona 7.4. Metoda 3/8 Newtona 7.5. Ogólna postać wzorów kwadratur

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i przykładowe rozwiązania zadań otwartych Centralna Komisja Egzaminacyjna Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 009 Klucz odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analizy matematycznej

Wstęp do analizy matematycznej Wstęp do analizy matematycznej Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1 Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1 Matematyka Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Klasa 1 Liceum i technikum Katalog

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 LO. Wymagania wraz z przykładowymi zadaniami na ocenę dopuszczającą

Klasa 1 LO. Wymagania wraz z przykładowymi zadaniami na ocenę dopuszczającą Klasa LO Wymagania wraz z przykładowymi zadaniami na ocenę dopuszczającą ZBIÓR I PODZBIOR DZIAŁANIA NA ZBIORACH I W ZBIORACH Przykładowe zadania: potrafi określić rodzaj liczby (N, C, W, NW, R) ) Ze zbioru

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 008 Czas pracy 0 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź.

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź. ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska Zad.1. (5 pkt) Sprawdź, czy funkcja określona wzorem x( x 1)( x ) x 3x dla x 1 i x dla x 1 f ( x) 1 3 dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej. ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE III (zakres podstawowy)

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej. ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE III (zakres podstawowy) Program nauczania: Matematyka z plusem, Liczba godzin nauki w tygodniu: 3 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 72 ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE III (zakres podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla kierunku Finanse i Rachunkowość - ćwiczenia. Aktualizacja: 8 stycznia 2008

Matematyka dla kierunku Finanse i Rachunkowość - ćwiczenia. Aktualizacja: 8 stycznia 2008 Matematyka dla kierunku Finanse i Rachunkowość - ćwiczenia Aktualizacja: 8 stycznia 8 Spis treści Funkcje Funkcje logarytmiczne i wykładnicze Elementy logiki i teorii mnogości 6 4 Ciąg i granica ciągu

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy MATeMAtyka cz.1 Zakres podstawowy Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). Wymienione

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadania rozwiązali: Przykładowe rozwiązania zadań Próbnej Matury 014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Małgorzata Zygora-nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu Mariusz Walkowiak-nauczyciel

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 2 CZERWCA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 2 CZERWCA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Matura próbna 2014 z matematyki-poziom podstawowy

Matura próbna 2014 z matematyki-poziom podstawowy Matura próbna 2014 z matematyki-poziom podstawowy Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 odp A C C C A A B B C B D A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C C A B A D C B

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY SIERPIEŃ 2014. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IIA I IID WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI ROK SZKOLNY 2013/2014

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IIA I IID WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI ROK SZKOLNY 2013/2014 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IIA I IID WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI ROK SZKOLNY 013/014 WIELOMIANY Tematyka: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej Dodawanie, odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka 2 wymagania edukacyjne

Matematyka 2 wymagania edukacyjne Matematyka wymagania edukacyjne Zakres podstawowy POZIOMY WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązania zadań Arkusz maturalny z matematyki nr POZIOM PODSTAWOWY Zadanie (pkt) Sposób I Skoro liczba jest środkiem przedziału, więc odległość punktu x od zapisujemy przy pomocy wartości bezwzględnej.

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY /

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY / WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY / Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH Opracowała: nauczyciel matematyki mgr Małgorzata Drejka Legionowo 007 SPIS TREŚCI ALGEBRA potęgi i pierwiastki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - - MATEMATYKA ROK SZKOLNY 2015/2016. opracowała: mgr Anna Przybylska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - - MATEMATYKA ROK SZKOLNY 2015/2016. opracowała: mgr Anna Przybylska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - - MATEMATYKA ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowała: mgr Anna Przybylska I. CELE EDUKACJI MATEMATYCZNEJ w zakresie rozwoju intelektualnego ucznia (cele związane z kształceniem):

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

KRZYŻÓWKA 2. 11. Może być np. równoboczny lub rozwartokątny. Jego pole to a b HASŁO:

KRZYŻÓWKA 2. 11. Może być np. równoboczny lub rozwartokątny. Jego pole to a b HASŁO: KRZYŻÓWKA.Wyznaczają ją dwa punkty.. Jego pole to π r² 3. Jego pole to a a 4.Figura przestrzenna, której podstawą jest dowolny wielokąt, a ściany boczne są trójkątami o wspólnym wierzchołku. 5.Prosta mająca

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

Kurs Start plus - matematyka poziom podstawowy, materiały dla prowadzących, Marcin Kościelecki. Zajęcia 1.

Kurs Start plus - matematyka poziom podstawowy, materiały dla prowadzących, Marcin Kościelecki. Zajęcia 1. Projekt Fizyka Plus nr POKL.04.0.0-00-034/ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kurs Start plus - matematyka

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Widzińska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Jolanta Widzińska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Widzińska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program nauczania matematyki dla 3 letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (po zasadniczej szkole

Bardziej szczegółowo

WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI.

WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI. WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI. Przeczytaj uważnie pytanie. Chwilę zastanów się. Masz do wyboru cztery

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE

dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE dr inż. Ryszard Rębowski 1 WPROWADZENIE Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne Konspekt do wykładu z Matematyki 1 1 Postać trygonometryczna liczby zespolonej zastosowania i przykłady 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 1. Oprocentowanie lokat i kredytów - zna pojęcie procentu prostego i składanego; - oblicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013 PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 03 KARTA PUNKTACJI ZADAŃ (wypełnia komisja konkursowa): Numer zadania Zad. Zad. SUMA PUNKTÓW Poprawna Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJĄCY IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA NUMER UCZNIA W DZIENNIKU PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 33). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Plik pobrany ze strony www.zadania.pl

Plik pobrany ze strony www.zadania.pl Plik pobrany ze strony www.zadania.pl Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdającego Arkusz I

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h)

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie II gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu matematyka w zakresie rozszerzonym dla klasy I i II technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu matematyka w zakresie rozszerzonym dla klasy I i II technikum Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu matematyka w zakresie rozszerzonym dla klasy I i II technikum Temat (rozumiany jako konieczne podstawowe lekcja) rozszerzające dopełniające 1. Lekcja

Bardziej szczegółowo

POLECAMY Matematyka nowa matura - zagadnienia teoretyczne wraz z przykładami cz.i .

POLECAMY Matematyka nowa matura - zagadnienia teoretyczne wraz z przykładami cz.i . POLECAMY Matematyka nowa matura - zagadnienia teoretyczne wraz z przykładami cz.i. To książka dla wszystkich maturzystów, zdających nową maturę z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jasne

Bardziej szczegółowo