Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD :"

Transkrypt

1 str. 3 II. PROJEKT DROGI 1. USTALENIE PRĘDKOŚCI MIARODAJNEJ DLA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI Zgodnie z [1] 13.1 podpunkt dla dwupasowej drogi dwukierunkowej poza terene zabudowy dla drogi o szerokości jezdni 7,0 bez utwardzonych poboczy i krętości drogi poniżej 80 /k odczytano prędkość iarodajną równą 100 k/h. Jednocześnie wg [1] prędkość iarodajna powinna być co najniej równa prędkości projektowej drogi i nie większa od niej o więcej niż 0k/h. Zate ostatecznie przyjęto prędkość iarodajną V = 80 k/h.. DROGA W PLANIE.1. Poiar trasy AB = 843,57 CB = 138,95 BC =668,7 BD = 1466,44 CD = 879,5 Łączna długość trasy: 391,09.. Wyznaczenie kątów zwrotu trasy γ Z twierdzenia cosinusów: Kąt zwrotu trasy iędzy prostyi AB oraz BC : Kąt zwrotu trasy iędzy prostyi BC oraz CD :

2 str Wytyczenie eleentów łuków pozioych.3.1. Przyjęcie proieni łuków pozioych oraz pochylenia poprzecznego jezdni Zgodnie z Dz.U dla drogi klasy G o prędkości projektowej V p = 60k/h przyjęto: - pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prosty dwustronne %, zaś na łukach pozioych - dwustronne 5% (R 1 ) oraz 4% (R ) - proień łuku pozioego: R 1 = 450 oraz R = szerokość pasa ruchu 3,5 - poszerzenie jezdni.3.. Obliczenie długości stycznych głównych łuków pozioych.3.3. Obliczenie długości łuków pozioych.3.4. Obliczenie odległości poiędzy punkte środkowy łuku (SŁK) a punkte załaania stycznych trasy (B i C) 1) Łuk pozioy nr 1: ) Łuk pozioy nr :

3 str Zestawienie długości projektowanej trasy PPT = 0,00 k ,00 PŁK 1 = AB - T 1 = 843,57 00,35 = 643, k , SŁK 1 = PŁK 1 + = 643, + = 831,7 k ,7 KŁK 1 = PŁK 1 + Ł 1 = 643, + 377,00 = 100, k , PŁK =KŁK 1 + BC - T 1 T = =100, +668,7 00,35 03,0= 184,94 k ,94 SŁK = PŁK + = 184,94 + = 1480,87 k ,87 KŁK = PŁK + Ł = 184, ,86 = 1676,80 k ,80 KPT = KŁK + CD - T = 1676, ,5-03,0 = 35,85 k ,85

4 str DROGA W PROFILU PODŁUŻNYM 3.1. Profil terenu Teren przez który a przebiegać projektowana droga stanowią niezalesione obszary rolnicze, głównie łąki. Na początkowy odcinku (od k 4+000,00 do k 4+0,00) trasa przebiega w obszarze zabudowany iejscowości Grady. Spadki terenu wynoszą od 0,1% do 5,18%. Największe różnice wysokości terenu na długości 1 k wynoszą 18,75 (niej niż 5) co pozwala sklasyfikować teren jako płaski (według WPD-). W około 3/4 długości trasy profil przebiega przez dolinę cieku Habrówka (k 5+693,31). W rejonie doliny cieku Habrówka występują grunty słabonośne w postaci torfów. W iejscu ty stwierdzono wysoki pozio wód gruntowych. Z uwagi na to, że grunty słabonośne w postaci torfów zalęgające na odcinku doliny rzeki Czarnej posiadają iąższości ok. 0,5 1,, przewiduje sie ich wyianę na grunt przepuszczalny. Górna część nasypu oraz wyianę gruntów słabonośnych przewiduje sie wykonać z gruntów przepuszczalnych. 3.. Założenia do projektowania niwelety i scheat projektowanej niwelety (PPT) H 1 = 140,0 k 4+000,00 H = 1,50 L 1- = 1676,11 k 5+676,11 H 3 = 135,50 L -3 = 451,88 k 6+17,99 (KPT) H 4 = 11,17 L 3-4 = 4,01 k 6+35,00 Według Dz.U. nr 43 poz. 430 dla prędkości projektowej V p =60k/h pochylenie niwelety nie powinno być większe niż 8% oraz nie niejsze niż 0,7%. Przebieg drogi w profilu zaprojektowano uwzględniając: dostosowanie jej przebiegu do ukształtowania terenu przy równoczesny zachowaniu wyaganych paraetrów geoetrycznych konieczność zapewnienia odpowiedniej płynności i koordynacji z przebiegie drogi w planie optyalizację robót zienych najniejsze zalecane odległości iędzy załaaniai niwelety (50 według WPD- dla Vp=60k/h). warunki gruntowo wodne konieczność zapewnienia odpowiedniego odwodnienia konieczność wykonania obiektów inżynierskich skrajnie pionowe na przecięciach z istniejącyi drogai 4,70 (projektowane wiadukty) skrajnie pionowe wynikające z obliczeń hydraulicznych dla skrajni obiektów inżynierskich (położenie przepustów). Ze względu na stosunkowo spore zróżnicowanie wysokościowe terenu na krótkich odcinkach trasy projektowane pochylenia podłużne niwelety wynoszą od 1,05% do 6,40%. Przebiegając przez tereny zabudowane bezpośrednio obsługiwane przez drogę (początek projektowanej trasy), przy

5 str. 7 projektowaniu niwelety uwzględniono rzędne wjazdów istniejących. Na rysunkach profili podłużnych zaieszczono dane z odwiertów geotechnicznych oraz pokazano usytuowanie obiektów inżynierskich, iejsca odprowadzenia wód do zbiorników (wpustów ulicznych), dane dotyczące uocnień oraz stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wyznaczenie pochyleń podłużnych niwelety: 1,50 140,0 i1 0,0105 1,05% 1676,11 135,50 1,50 i 0,087,87% 451,88 11,17 135,50 i3 0,064 6,40% 4, Wartości kątów zwrotu niwelety ω ω 1 = = 0,039 ω = = 0, Wyznaczenie eleentów łuku pionowego wklęsłego nr 1 o SŁP1 w k 5+676, Przyjęcie proienia łuku pionowego nr 1 Zgodnie Dz.U. nr 43 poz. 430 dla drogi o prędkości projektowej V p = 60k/h (16,67/s) inialny proień łuku wklęsłego wynosi 1500 (inialny zalecany wg WPD-: 000). Przyjęto wartość proienia łuku pionowego równą Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości saego łuku R ,039 T 137, Obliczenie odległości poiędzy punkte środkowy łuku (SŁP1) a punkte załaania stycznych niwelety T 137,0 f 1, 344 R Obliczenie punktów pośrednich do tyczenia łuku pionowego x [] y [] 0 0, , , , , ,08 137,0 1,344

6 str Określenie najniższego punktu na łuku pionowy R= 7000, T=137,0, ω = 0,039 Pikietaż W = k 5+676,11; H w = 1,50 Pikietaż PŁP = k 5+538,91; H PŁP = 1,50+0, , = 13,94 Pikietaż KŁP = k 5+813,31; H KŁP = 1,50+0, , = 16,44 ω = i -i =0,087 Najniższy punkt znajduje się w k 5+61,41 na wysokości 13, Wyznaczenie eleentów łuku pionowego wypukłego nr o SŁP w k 6+17, Przyjęcie proienia łuku pionowego nr Zgodnie Dz.U. nr 43 poz. 430 dla drogi o prędkości projektowej V p = 60k/h (16,67/s) inialny proień łuku wypukłego wynosi 500 (inialny zalecany wg WPD-: 6000). Przyjęto wartość proienia łuku pionowego równą Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości saego łuku R ,097 T 54, Obliczenie odległości poiędzy punkte środkowy łuku (SŁP1) a punkte załaania stycznych niwelety T 54,9 f 5, 91 R Obliczenie punktów pośrednich do tyczenia łuku pionowego x y 50 0, ,91 150, , ,68 54,9 5,91

7 str Określenie najwyższego punktu na łuku pionowy R= 5500, T=54,9, ω = 0,097 Pikietaż w = k 6+17,99; H w = 135,50 Pikietaż PŁP = k 5+878,07; H PŁP = 135,50-0,087 54,9 = 18,18 Pikietaż KŁP = k 6+38,91; H KŁP = 135,50-0, = 119,18 ω = i 4 -i =0,064 Najwyższy punkt znajduje się k 6+030,91 na wysokości 130,444

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo