KONCEPCJA PROGRAMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PROGRAMOWA"

Transkrypt

1 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA PROGRAMOWA DLA INWESTYCJI BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ RZ - PSZCZYNA NA ODCINKU RYBNIK - ŻORY KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

2 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków ZAMAWIAJĄCY: Miasto Rybnik Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 działaj ający jako inwestor bezpośredni oraz inwestor zastępczy Miasta Żory Żory, Al. Wojska Polskiego 25 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

3 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków GŁÓWNE CELE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Poprawa standardów w techniczno funkcjonalnych regionalnego układu drogowego, Dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego, owego, Dostosowanie standardów w podróży y do współczesnych wymogów w europejskich, Przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane, Ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu, Budowa obwodnic dla miast: Rybnik i Żory, Poprawa warunków w bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników w ruchu, Zmniejszenie emisji spalin i hałasu, asu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych. KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

4 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI: klasa techniczna GP (na terenie miasta Żory - ( G kategoria ruchu - KR6 prędko dkość projektowa 70 km/h prędko dkość miarodajna 90 km/h przekrój j drogowy 2x2 (plus dodatkowe pasy w rejonie węzłów) w ( w szerokość pasów w ruchu 3,50m szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami 3,0m szerokość utwardzonych poboczy 2,0m szerokość gruntowych poboczy 1.50m + poszerzenia przy słupach s oświetleniowych i ekranach akustycznych skrajnia drogi co najmniej 4,70m nośno ność nawierzchni kn/oś brak obsługi przyległego ego terenu przez drogę główną za wyjątkiem węzłów w drogowych oraz rond (początek i koniec ( inwestycji KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

5 PRZEKRÓJ J NORMALNY MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

6 PLAN ORIENTACYJNY MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków

7 TRASA NA TLE MPZP I TERENU SZKÓD D GÓRNICZYCH G MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków

8 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WĘZŁY Y DROGOWE I SKRZYŻOWANIA węzeł Gotartowicki z ul. Gotartowicką (DP klasy Z) - km 3+483,60 węzeł Świerklański z ul. Świerklańską (DP klasy G) - km 6+353,38 węzeł Chwałowicki z ul. Chwałowick owicką (DW klasy Z) - km 7+801,68 węzeł Śródmiejski z planowaną Drogą Śródmiejską - km 8+870,16 węzeł Wodzisławski z ul. Wodzisławsk awską (DK klasy G) - km 9+838,83 węzeł Grota-Roweckiego z ul. Grota-Roweckiego (DG klasy D) - km ,90 skrzyżowanie z ul. Sportową w formie ronda (DP klasy Z) - km ,26 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

9

10

11

12

13

14

15

16 WIADUKTY DROGOWE I OBIEKTY MOSTOWE KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków most nad rzeką Kłokocinką w ciągu drogi głównej g wiadukt nad linią kolejową dwutorową nr 302 Kotlarnia Boguszowice wiadukt nad ul. Gotartowicką w ciągu drogi głównejg wiadukt nad drogą główną w ciągu ul. Boguszowickiej wiadukt nad ul. Ziemską w ciągu drogi głównejg wiadukt nad ul. Świerklańską w ciągu drogi głównejg wiadukt nad ul. Chwałowick owicką w ciągu drogi głównejg wiadukt nad liniami kolejowymi towarowymi nr 688 i 957 oraz linią kolejową pasażersko towarową nr 140 Katowice Ligota Nędza wiadukt nad drogą główną w ciągu łącznicy Drogi Śródmiejskiej most nad rzeką Nacyną wiadukt nad drogą główną w ciągu łącznicy z ul. Wodzisławsk awską wiadukt nad drogą główną w ciągu ul. Wodzisławskiej wiadukt nad ul. Niedobczycką w ciągu drogi głównejg wiadukt nad drogą główną w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego wiadukt nad drogą główną w ciągu ul. Grota Roweckiego wiadukt nad ul. Stefana Batorego w ciągu drogi głównejg

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków ANALIZA RUCHU DROGOWEGO KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

27 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WARIANT BEZINWESTYCYJNY ROK 2020 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

28 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WARIANT INWESTYCYJNY ROK 2020 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

29 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WARIANT INWESTYCYJNY ROK 2030 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

30 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WARIANT INWESTYCYJNY ROK 2040 KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

31 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW TRASY PARAMETR JEDN. ILOŚĆ długość projektowanego odcinka Drogi Regionalnej m ilość węzłów drogowych szt 6 ilość wiaduktów szt 14 ilość mostów szt 2 ilość skrzyżowań w ciągu trasy głównej szt 1 łącznice i dodatkowe pasy m elementy dodatkowe trasy drogi serwisowe i dojazdowe m skrzyżowania na drogach bocznych szt 7 zabudowany m 4150 (29%) długość odcinków przechodzących przez teren rolniczy i nieużytki m 3750 (26.2%) leśny m 6400 (44.8%) ilość budynków do rozbiórki mieszkalnych szt 62 pozostałych szt 81 ilość przejść dla średnich zwierząt (zintegrowane z wiaduktem kolejowym) szt 1 ilość przejść dla płazów i drobnych zwierząt szt 10 ekrany akustyczne długość m powierzchnia m² długość oświetlenia ulicznego (po linii kabla) m długość m 5600 kanalizacja deszczowa ilość wylotów kanalizacji szt 42 ilość zbiorników szczelnych szt 18 Kanał technologiczny (Miejska Sieć Szerokopasmowa) m KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

32 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WIZUALIZACJE WYBRANYCH ELEMENTÓW W DROGI KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

33 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WĘZEŁ GOTARTOWICKI KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

34 WĘZEŁ GOTARTOWICKI

35 WĘZEŁ GOTARTOWICKI

36 WĘZEŁ GOTARTOWICKI

37 WĘZEŁ GOTARTOWICKI

38 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

39 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

40 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

41 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

42 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

43 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

44 WĘZEŁ ŚWIERKLAŃSKI

45 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WĘZEŁ CHWAŁOWICKI KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

46 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

47 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

48 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

49 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

50 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

51 WĘZEŁ CHWAŁOWICKI

52 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków WĘZEŁ WODZISŁAWSKI KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

53 WĘZEŁ WODZISŁAWSKI

54 WĘZEŁ WODZISŁAWSKI

55 WĘZEŁ WODZISŁAWSKI

56 WĘZEŁ WODZISŁAWSKI

57 WĘZEŁ WODZISŁAWSKI

58 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków ANALIZA ŚRODOWISKOWA PRZEDSIĘWZI WZIĘCIA KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

59 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków Kwalifikacja przedsięwzi wzięcia przedsięwzi wzięcie zalicza się do grupy przedsięwzi wzięć mogących zawsze znacząco co oddziaływa ywać na środowisko, inwestycja stanowi przedsięwzi wzięcie wymienione w pkt. 32 Rozporządzenie Rady Ministrów w z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzi wzięć mogących znacząco co oddziaływa ywać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz.1397 z ( 2010r drogi ( )( ) o nie mniej niż czterech pasach ruchu, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10 km Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzi wzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

60 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków Uwarunkowania środowiskowe KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

61 Uwarunkowania środowiskowe warunki przyrodnicze i krajobrazowe MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

62 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

63 Inwentaryzacja Przyrodnicza MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

64 Inwentaryzacja Przyrodnicza MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

65 Przejścia dla zwierząt Lp. kilometraż typ obiektu parametry obiektu 1 około km Przejście dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z obiektem mostowym obustronne pasy suchego terenu dla zwierząt o szerokości min. 1m 2 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem światło pionowe 1m (licząc od półki do stropu przepustu) obustronne półki po 0,5m całkowita szerokość obiektu uzależniona od 3 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem 4 około km Przejście dolne dla zwierząt średnich zintegrowane z linią kolejową i drogą dojazdową 5 około km Przejście dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z obiektem mostowym 6 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt suchy 7 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt suchy 8 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt suchy 9 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt suchy 10 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem 11 około km Przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem przepływów (nie mniej niż 1,5m) światło pionowe 1m (licząc od półki do stropu przepustu) obustronne półki po 0,5m całkowita szerokość obiektu uzależniona od przepływów (nie mniej niż 1,5m) światło poziome 2x3m terenu przeznaczonego tylko dla zwierząt światło pionowe 3,5m obustronne pasy suchego terenu dla zwierząt o szerokości min. 1m światło poziome 1,5m światło pionowe 1m światło poziome 1,5m światło pionowe 1m światło poziome 1,5m światło pionowe 1m światło poziome 1,5m światło pionowe 1m światło pionowe 1m (licząc od półki do stropu przepustu) obustronne półki po 0,5m całkowita szerokość obiektu uzależniona od przepływów (nie mniej niż 1,5m) światło pionowe 1m (licząc od półki do stropu przepustu) obustronne półki po 0,5m całkowita szerokość obiektu uzależniona od przepływów (nie mniej niż 1,5m) KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków

66 Oddziaływanie akustyczne MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków Na podstawie miejscowych planów w zagospodarowania przestrzennego stwierdza się,, iżi tereny w obrębie bie inwestycji należą do terenów w chronionych przed hałasem asem Znaczenie terenu MNZ Tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Dopuszczalny poziom Zagospodarowanie hałasu [LAeq] terenu dzień noc zabudowany MNU Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej zabudowany RM Tereny zabudowy zagrodowej zabudowany MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MU Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej UP związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zabudowany zabudowany zabudowany zabudowany 55 - KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

67 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków Oddziaływanie akustyczne W celu ograniczenia uciąż ążliwości akustycznej proponuje się wykonanie ekranów w akustycznych, elementy pochłaniaj aniające, obsadzone pnączami, ekrany odbijające na obiektach mostowych Powierzchnia i długod ugość zastosowanych ekranów w akustycznych Powierzchnia [m 2 ] Długość [m] KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

68 Dziedzictwo kulturowe i zabytki MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków W obrębie bie projektowanej trasy występuj pują obiekty wpisane do rejestru zabytków w oraz obiekty wskazane do ochrony w ramach gminnej ewidencji zabytków w zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w w Katowicach z dnia (znak: K-NR MK NR MŁ). Krzyż Kamienny Męki M Pańskiej Kaplica architektoniczna domkowa p.w. św. Jana Nepomucena KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

69 Uwarunkowania środowiskowe warunki geologiczne - złoża MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

70 Uwarunkowania środowiskowe warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

71 MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, Kraków DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 472. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo