regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania"

Transkrypt

1 regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: 1) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) inny podmiot zarejestrowany w rejestrze REGON; 2) Aneks do Umowy Mobilnej - pisemny aneks do Umowy Mobilnej, stanowiący o przedłużeniu takiej umowy na kolejny czas oznaczony; 3) Aneks do Umowy Stacjonarnej - pisemny aneks do Umowy Stacjonarnej, stanowiący o przedłużeniu takiej umowy na kolejny czas oznaczony; 4) Kategoria oznacza jedną z następujących kategorii Ofert: - Plan Mobilny, Internet Mobilny Wirtualna Centralka Orange w przypadku Ofert Mobilnych, - Plan Stacjonarny, Internet Stacjonarny IT dla Firm w przypadku Ofert Stacjonarnych; 5) Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna, wykorzystująca między innymi takie standardy, jak GSM 900/1800 UMTS, obsługiwana przez Orange; 6) Orange Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; 7) Oferta Oferta Mobilna Oferta Stacjonarna; 8) Oferta Mobilna wymienione w poniższej tabeli plany taryfowe, z miesięczną opłatą abonamentową w wysokości co najmniej 39 zł, uprawnione przez Orange do udziału w Promocji: Oferty Mobilne Tabela nr 1 Kategorie Ofert Mobilnych Plan Mobilny Internet Mobilny Nazwa planu taryfowego usługi w danej Orange Biz Krajowy; Orange Biz Europejski, Orange Biz VIP; Orange Biz 40; Orange Biz 60; Orange Biz 90; Orange Biz 125; Korzystny 450; Korzystny 700; Korzystny 900; Korzystny 1800; Korzystny 3000; Biz Mix 55; Biz Mix 100; Mix Korzystny 50; Mix Korzystny 100; Pakiet dla Firm; Nowy Pakiet dla Firm; Optymalny 250; Optymalny 450; Optymalny 450 z Internetem; Optymalny 900; Optymalny 900 z Internetem; Optymalny 1800; Optymalny 1800 z Internetem; Mix Optymalny 50; Mix Optymalny 100; Orange dla Firm 80; Orange dla Firm 160; Orange dla Firm 320; Orange dla Firm 600; Oferta dla Firm 125; Oferta dla Firm 250; Oferta dla Firm 500; Oferta dla Firm 1000; Oferta Mix dla Firm 50; Oferta Mix dla Firm 100; Oferta Mix dla Firm 200 Nowy Business Everywhere Standard; Nowy Business Everywhere Premium; Nowy Business Everywhere Platinum; Nowy Business Everywhere Standard 6; Nowy Business Everywhere Standard 12; Nowy Business Everywhere Premium 24; Nowy Business Everywhere Premium 48; Business Everywhere Standard Pro; Business Everywhere Premium Pro; Business Everywhere Platinum Pro; Business Everywhere 100 MB; Business Everywhere 3G/WLAN; Business Everywhere EDGE/WLAN; Business Everywhere GPRS; Business Everywhere Standard; Business Everywhere w Pakiecie Standard; Business Everywhere w Pakiecie Premium; Business Everywhere w Pakiecie Platinum; Internet LTE dla Firm Standardowy; Internet LTE dla Firm Zaawansowany; Internet LTE dla Firm Maksymalny Wirtualna Centralka Orange Wirtualna Centralka Orange 3, Wirtualna Centralka Orange 5, Wirtualna Centralka Orange 10, Wirtualna Centralka Orange 20 9) Oferta Stacjonarna wymienione w poniższej tabeli plany taryfowe usługi, uprawnione przez Orange do udziału w Promocji: Oferty Stacjonarne Tabela nr 2 Kategorie Ofert Stacjonarnych Nazwa planu taryfowego usługi w danej Plan Stacjonarny Bez Limitu na Stacjonarne, Bez Limitu, Plany Firmowe dla linii analogowej (POTS), Plany Firmowe dla linii cyfrowej (ISDN), Plany Biznes dla linii analogowej (POTS), Plany Biznes dla linii cyfrowej (ISDN), Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm, plan ISDN tp podstawowy, plan ISDN tp premium, plan ISDN tp wieczory i weekendy, profile ISDN Octopus, Plan Efektywny Biznes Profit, Plan Korzystny Biznes Profit, Plan Zyskowny Biznes Profit, Plan Tylko Rozmowy Biznes, plan startowy tp biznes, plan sekundowy jedna stawka tp biznes profit, plan sekundowy jedna stawka tp biznes, plan sekundowy uniwersalny tp biznes profit, plan sekundowy uniwersalny tp biznes, plan tp 2000, plan tp 250, plan tp 60, plan tp aktywny, plan tp weekendowy, Strona 1 z 5

2 plan tp wieczory i weekendy. Profil Tylko Rozmowy Biznes. Profile profit, biznes, profit pro, biznes pro, w dostępie ISDN i ISDN pro rozliczane jednostką taryfikacyjną planem startowym tp biznes, planem jedna stawka tp biznes, uniwersalnym tp biznes, Planem Zyskownym Biznes, Planem Korzystnym Biznes, planem Efektywnym Biznes, plan sekundowy tp dom, plan tp standardowy, plan tp podstawowy, Plan Ekonomiczny dla Firm, plan sekundowy tp oferta podstawowa, plan tp niedrogi Internet Stacjonarny IT dla Firm Dostęp do Internetu DSL (wszystkie opcje), Neostrada (wszystkie promocje), Neostrada Biznes, Biznes Pakiet Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm, Wsparcie Informatyczne dla Firm 10) Promocja promocja Orange Open dla Firm; 11) Rabat do Faktury wyrażony w wartości kwotowej rabat, którego wartość pomniejszy wysokość faktury za usługi telekomunikacyjne, świadczone przez Orange na rzecz Abonenta, wystawionej w odniesieniu do Ofert Mobilnych; 12) Regulamin Promocji niniejszy regulamin Promocji; 13) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych właściwy dla Abonenta ze względu na wybraną ofertę/usługę; 14) Umowa Mobilna pisemna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Abonentem a Orange, na podstawie której Orange dokona aktywacji Numeru w Ofercie Mobilnej; 15) Umowa Stacjonarna pisemna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Abonentem a Orange, na podstawie której Orange dokona aktywacji numeru/usługi w Ofercie Stacjonarnej. 2. Terminy, skróty wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa obowiązujące Abonenta w dniu zawierania Umowy: Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych cennik usług. 3. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie Promocji są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 2 Rabat do Faktury 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa wysokość zasady przyznawania Abonentowi przez Orange Rabatu od Faktury z tytułu jednoczesnego posiadania przez Abonenta: Ofert Mobilnych z tej samej ; Ofert Mobilnych z różnych / Ofert Mobilnych Oferty Stacjonarnej. 2. Wysokość Rabatu od Faktury wynosić może minimalnie 15 zł, zaś maksymalnie 135 zł miesięcznie i uzależniona jest od liczby posiadanych Ofert Mobilnych /i Oferty Stacjonarnej, zgodnie z poniższymi tabelami: Tabela nr 3 Wysokość Rabatu od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej (ceny netto) w przypadku braku Ofert Mobilnych brak Oferty Mobilnej i jednoczesna aktywacja (poprzez zawarcie Umowy Mobilnej): Kategoria 2 Ofert Mobilnych z tej samej 3 Ofert Mobilnych z tej samej 4 więcej Ofert Mobilnych z tej samej Plan Mobilny 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) 45 zł (15 zł + 15 zł + 15 zł) Internet Mobilny 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) 45 zł (15 zł + 15 zł + 15 zł) Wysokość Rabatu od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej (ceny netto) w przypadku posiadania co najmniej 1 Oferty Mobilnej posiadanie co najmniej 1 Oferty Mobilnej i aktywacja (poprzez zawarcie Umowy Mobilnej): Tabela nr 4 Kategoria 1 Oferty Mobilnej z tej samej 2 Ofert Mobilnych z tej samej 3 więcej Ofert Mobilnych z tej samej Plan Mobilny 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) 45 zł (15 zł + 15 zł + 15 zł) Internet Mobilny 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) 45 zł (15 zł + 15 zł + 15 zł) Wysokość Rabatu od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z różnych (ceny netto) Tabela nr 5 posiadanie 2 Ofert Mobilnych z różnych posiadanie 3 Ofert Mobilnych z różnych 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) Strona 2 z 5

3 Tabela nr 6 Wysokość Rabatu od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych Oferty Stacjonarnej (ceny netto) posiadanie 1 dowolnej Oferty Mobilnej i 1 dowolnej Oferty Stacjonarnej posiadanie 2 Ofert Mobilnych z różnych 1 dowolnej Oferty Stacjonarnej posiadanie 3 Ofert Mobilnych z różnych 1 dowolnej Oferty Stacjonarnej 15 zł 30 zł (15 zł + 15 zł) 45 zł (15 zł + 15 zł + 15 zł) Warunki otrzymania Rabatu od Faktury 3. Warunki otrzymania Rabatu od Faktury zostały określone w poniższej tabeli: Tabela nr 7 Warunki otrzymania Rabatu od Faktury jednoczesne posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej 1) posiadanie co najmniej jednej Oferty Mobilnej i aktywacja, w okresie trwania Promocji, kolejnej Oferty Mobilnej z tej samej poprzez zawarcie Umowy Mobilnej 2) aktywacja, w okresie trwania Promocji, co najmniej dwóch Ofert Mobilnych z tej samej (w przypadku, gdy Abonent nie posiada żadnej Oferty Mobilnej) poprzez zawarcie Umowy Mobilnej 3) aktywowanie Ofert Mobilnych na jednym koncie abonenckim w systemach informatycznych Orange, co oznacza, iż opłaty dotyczące Ofert Mobilnych będą uwzględniane na jednej fakturze 4) brak nieuregulowanych należności, niezależnie od tytułu, powyżej 30 dni od daty wystawienia faktury przez Orange jednoczesne posiadanie Ofert Mobilnych z różnych 1) posiadanie co najmniej jednej Oferty Mobilnej i aktywacja, w okresie trwania Promocji, kolejnej Oferty Mobilnej z innej poprzez zawarcie Umowy Mobilnej 2) aktywacja, w okresie trwania Promocji, co najmniej dwóch Ofert Mobilnych z różnych (w przypadku, gdy Abonent nie posiada żadnej Oferty Mobilnej) 3) posiadanie co najmniej dwóch Ofert Mobilnych z różnych i zawarcie, w okresie trwania Promocji, Aneksu do Umowy Mobilnej w odniesieniu do jednej z tych Ofert Mobilnych 4) aktywowanie Ofert Mobilnych na jednym koncie abonenckim w systemach informatycznych Orange, co oznacza, iż opłaty dotyczące Ofert Mobilnych będą uwzględniane na jednej fakturze 5) brak nieuregulowanych należności, niezależnie od tytułu, powyżej 30 dni od daty wystawienia faktury przez Orange jednoczesne posiadanie Ofert Mobilnych i Oferty Stacjonarnej 1) posiadanie co najmniej jednej Oferty Mobilnej z dowolnej i aktywacja, w okresie trwania Promocji, Oferty Stacjonarnej z dowolnej poprzez zawarcie Umowy Stacjonarnej 2) aktywacja, w okresie trwania Promocji, co najmniej jednej Oferty Mobilnej z dowolnej Oferty Stacjonarnej z dowolnej, poprzez zawarcie odpowiednio Umowy Mobilnej Umowy Stacjonarnej - w przypadku, gdy Abonent nie posiada żadnej Oferty Mobilnej Oferty Stacjonarnej 3) posiadanie Oferty Stacjonarnej z dowolnej i aktywacja, w okresie trwania Promocji, Oferty Mobilnej z dowolnej poprzez zawarcie Umowy Mobilnej 4) posiadanie Oferty Mobilnej z dowolnej i Oferty Stacjonarnej z dowolnej zawarcie, w okresie trwania Promocji, Aneksu do Umowy Mobilnej 5) pełna zgodność danych Abonenta w systemach informatycznych Orange w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, którą posługuje się Abonent w obrocie prawnym, numeru NIP REGON 6) aktywowanie Ofert Mobilnych na jednym koncie abonenckim w systemach informatycznych Orange, co oznacza, iż opłaty dotyczące Ofert Mobilnych będą uwzględniane na jednej fakturze 7) brak nieuregulowanych należności, niezależnie od tytułu, powyżej 30 dni od daty wystawienia faktury przez Orange Strona 3 z 5

4 Tabela nr 8 Łączna maksymalna wysokość Rabatu od Faktury (ceny netto) jednoczesne posiadanie co najmniej 8 Ofert Mobilnych (w tym 4 z Plan Mobilny i 4 z Internet Mobilny), a także Wirtualnej Centralki Orange dowolnej Oferty Stacjonarnej 135 zł (45 zł + 45 zł + 45 zł) Szczegółowe zasady przyznawania Rabatu od Faktury 4. Rabat od Faktury zostanie przyznany wyłącznie dla jednego konta abonenckiego, niezależnie od liczby pozostałych kont abonenckich spełniających warunki niniejszego Regulaminu Promocji. 5. Rabat od Faktury pomniejszy wartość najbliższej faktury wystawionej przez Orange bezpośrednio po spełnieniu warunków Promocji. Rabat od Faktury zostanie przyznany za każdy kolejny okres rozliczeniowy, w którym Abonent spełni warunki Promocji. 6. Abonent ma możliwość sprawdzenia, czy posiada Rabat od Faktury i w jakiej wysokości, poprzez wysłanie SMS-a o treści JAKI RABAT pod numer 170 (opłata za wysłanie SMS-a zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług). SMS-a należy wysłać z dowolnego numeru abonenckiego, znajdującego się na tym samym koncie abonenckim, na którym znajduje się Oferta Mobilna. 7. W przypadku, gdy Abonent, który skorzystał z Promocji, przestanie spełniać warunki wynikające z Regulaminu Promocji, Rabat od Faktury zostanie odpowiednio zmniejszony albo wyłączony, w zależności od warunków, które nie zostały przez Abonenta spełnione. Nieudzielenie Rabatu od Faktury utrata Rabatu od Faktury 8. Orange nie udzieli Rabatu od Faktury, jeżeli: 1) łączna wartość miesięcznych opłat abonamentowych za wszystkie Oferty, byłaby niższa równa wartości Rabatu od Faktury, jaki zostałby przyznany Abonentowi zgodnie z warunkami Promocji, 2) Abonent posiada aktywną ofertę Internet dla Firm, Analogowa Linia dla Firm Cyfrowa Linia dla Firm i jednocześnie Ofertę Stacjonarną z dowolnej (Rabat od Faktury zostanie przyznany wyłącznie wtedy, kiedy Abonent dokona dezaktywacji oferty Internet dla Firm, Analogowa Linia dla Firm Cyfrowa Linia dla Firm zawrze Umowę Stacjonarną Aneks do Umowy Stacjonarnej w czasie obowiązywania niniejszej Promocji), 3) w dniu zawarcia Umowy Mobilnej, Umowy Stacjonarnej, Aneksu do Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Stacjonarnej, Abonent posiada w Mobilnej Sieci Orange 20 więcej aktywnych numerów abonenckich, z zastrzeżeniem, iż Abonent nie traci Rabatu od Faktury przyznanego na warunkach Promocji, jeżeli posiadał w Mobilnej Sieci Orange mniej niż 20 aktywnych numerów abonenckich, 4) Abonent zawiera jednocześnie co najmniej dwie Umowy Mobilne na czas nieokreślony i zarazem nie posiada żadnego numeru abonenckiego, w odniesieniu do którego została zawarta umowa na czas określony, 5) Abonent złożył zamówienie na usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem aplikacji Manager Floty, a gdy wcześniej Abonent posiadał już Rabat od Faktury, po złożeniu takiego zamówienia nie zostanie on zwiększony. 9. Rabat od Faktury nie zostanie przywrócony w przypadku Abonentów, którym dezaktywowano numer abonencki usługę z powodu nieuregulowania należnej płatności, z zastrzeżeniem, że Rabat od Faktury zostanie automatycznie przywrócony po ponownej aktywacji, ale wyłącznie w odniesieniu do Oferty Mobilnej jeżeli ponowna aktywacja nastąpiła nie później, niż w terminie 30 dni od dnia dezaktywacji numeru abonenckiego usługi. W celu uzyskania Rabatu od Faktury w odniesieniu do Oferty Stacjonarnej, Abonent powinien zlecić chęć skorzystania z Promocji, zgodnie 4 ust Orange zastrzega sobie prawo do wyłączenia Rabatu od Faktury, jeżeli łączna liczba numerów abonenckich aktywnych na danym koncie Abonenta w Mobilnej Sieci Orange, wynosić będzie 40 więcej numerów. 11. Jeżeli po wyłączeniu przez Orange Rabatu od Faktury liczba numerów abonenckich zmniejszy się i wynosić będzie mniej niż 40, Rabat od Faktury nie zostanie automatycznie przywrócony. W celu ponownego otrzymania Rabatu od Faktury Abonent powinien spełnić warunki, o których mowa w tabeli nr 7, przy czym ponowne wyrażenie chęci skorzystania z Promocji, o którym mowa w 4 ust. 1, w odniesieniu do Oferty Stacjonarnej, nie będzie konieczne. 12. Wyłączenie Rabatu od Faktury oznaczać będzie jednocześnie zaprzestanie korzystania przez Abonenta z Promocji. W przypadku, gdy Abonent ponownie będzie spełniał warunki, uprawniające do otrzymania Rabatu od Faktury, korzystanie z Promocji odbywać się będzie na zasadach, określonych w Regulaminie Promocji, obowiązującym w dniu ponownego skorzystania z Promocji (a nie obowiązującym w dniu skorzystania z Promocji po raz pierwszy). Szczególne przypadki nieudzielenia Rabatu od Faktury 13. Rabat od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej zostanie odpowiednio zmniejszony albo wyłączony w przypadku zawarcia przez Abonenta w odniesieniu do Oferty Mobilnej: Aneksu do Umowy Mobilnej w planach taryfowych Orange Biz Krajowy, Orange Biz Europejski, Orange Biz VIP, Internet LTE dla Firm Standardowy, Internet LTE dla Firm Zaawansowany, Internet LTE dla Firm Maksymalny. Przykład: Abonent posiada 3 Oferty Mobilne z tej samej, otrzymując z tego tytułu Rabat od Faktury w wysokości 30 zł. Zawierając, w odniesieniu do 1 Oferty Mobilnej, Aneks do Umowy Mobilnej w jednym z wymienionych powyżej planów taryfowych, Rabat od Faktury zostanie zmniejszony do 15 zł. W przypadku, gdy Abonent zawrze Aneks do Umowy Mobilnej w odniesieniu do 2 Ofert Mobilnych, Rabat do Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej, zostanie wyłączony. 14. Rabat od Faktury za posiadanie Ofert Mobilnych z tej samej nie jest uwzględniany w przypadku zawarcia Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej w Ofercie Negocjowanej, zgodnie z Warunkami ogólnymi korzystania z Oferty Negocjowanej. 15. Ponadto Orange nie udzieli Rabatu od Faktury w razie zawarcia przez Abonenta: 1) Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej w planie taryfowym Orange Biz 40 bez telefonu, 2) Umowy Mobilnej z intencją przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora Aneksu do Umowy Mobilnej w planie taryfowym Orange Biz 40 z telefonem, przy czym ograniczenie to nie dotyczy zawarcia Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej w promocjach, w których Orange oferuje możliwość zakupu telefonu na raty, 3) Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej na czas określony 24 miesięcy w planie taryfowym Orange Biz 60 bez telefonu, 4) Aneksu do Umowy Mobilnej w pakiecie Firma bez Ograniczeń 29 bez telefonu (pakiet oparty na planie taryfowym Optymalny 250), 5) Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej w planie taryfowym Business Everywhere w Pakiecie Standard bez terminala, zawartej zawartego w dniu 11 grudnia 2014 roku w terminie późniejszym, Strona 4 z 5

5 z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego paragrafu. 16. Przy udzielaniu Rabatu od Faktury, w odniesieniu do Planów Mobilnych, wskazanych w ust. 15 pkt 1-3 niniejszego paragrafu, pod uwagę brane będzie łączne miesięczne zobowiązanie, na które składają się abonamenty miesięczne za plan taryfowy Orange Biz 40 Orange Biz 60 za MultiPak (jeżeli został wybrany w chwili zawarcia Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej, a nie w terminie późniejszym). Wówczas, jeżeli łączne miesięczne zobowiązanie w planie taryfowym Orange Biz 40 Orange Biz 60 z dowolnym MultiPakiem wynosić będzie co najmniej 39 zł, Rabat od Faktury zostanie udzielony. Zasady przyznawania Rabatu od Faktury dla Abonentów, którzy skorzystali z Promocji do dnia 20 sierpnia 2015 roku włącznie 17. Z zastrzeżeniem ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, Abonenci, którzy skorzystali z promocji Orange Open dla Firm do dnia 20 sierpnia 2015 roku włącznie, otrzymują Rabat od Faktury na dotychczasowych zasadach, tj. zasadach określonych w Regulaminie Promocji Orange Open dla Firm obowiązującym w dniu skorzystania z Promocji po raz pierwszy. 18. W przypadku zawarcia przez Abonenta, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, kolejnej Umowy Mobilnej Umowy Stacjonarnej w dniu 21 sierpnia 2015 roku później, Orange ponownie naliczy wysokość Rabatu od Faktury, zgodnie z tabelami nr 3-6 z zastrzeżeniem ust. 19 niniejszego paragrafu. 19. Nowa wysokość Rabatu od Faktury zostanie uwzględniona na kolejnej po zawarciu Umowy Mobilnej Aneksu do Umowy Mobilnej fakturze za usługi telekomunikacyjne. 20. Dokonanie cesji nie powoduje zmiany zasad przyznawania Rabatu od Faktury. 3 Wspólne Biuro Obsługi 1. Abonenci, którzy posiadają Rabat od Faktury z tytułu jednoczesnego posiadania Ofert Mobilnych i Oferty Stacjonarnej, w ramach Promocji mają możliwość zgłaszania wszelkich reklamacji związanych z Ofertami, w tym uzyskania informacji w zakresie obsługi posprzedażnej Ofert: 1) pod jednym numerem infolinii: (opłata za połączenie zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług), 2) na adres Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, Skierniewice. 2. W sytuacji, kiedy Abonent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przestanie spełniać warunki uczestnictwa w Promocji, obsługiwany będzie w kwestiach Ofert Mobilnych przez infolinię (zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem) Ofert Stacjonarnych przez infolinię (zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem). 4 Postanowienia końcowe 1. Abonent, który w dniu 8 października 2012 roku później zawarł kolejną Umowę Mobilną, Umowę Stacjonarną, bądź Aneks do Umowy Mobilnej Aneks do Umowy Stacjonarnej, na podstawie której/którego posiada jednocześnie Ofertę Mobilną Ofertę Stacjonarną i spełnia pozostałe warunki do otrzymania Rabatu od Faktury, ale nie korzysta z Promocji, ma możliwość skorzystania z Promocji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji, poprzez: 1) wysłanie bezpłatnego SMS-a z dowolnego numeru abonenckiego, znajdującego się na tym samym koncie abonenckim, na którym znajdują się Oferty Mobilne, pod numer 80366, w treści wpisując komendę OPEN DLA FIRM, 2) kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (opłata za połączenie zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług), bądź pod numerem (opłata za połączenie zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług). 2. Orange może wprowadzić wspólny dokument płatniczy w ramach Promocji, co nie będzie stanowiło zmiany warunków Regulaminu. O powyższym, Abonent, korzystający z Promocji, zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed planowanym wprowadzeniem wspólnego dokumentu płatniczego na wskazany przez Abonenta kontakt w Umowie Mobilnej/Stacjonarnej Aneksie do Umowy Mobilnej/Stacjonarnej. 3. Wspólny dokument płatniczy to dokument finansowy wystawiony przez Orange, określający kwotę, do uiszczenia której zobowiązał się Abonent. Na dokumencie płatniczym będzie znajdował się numer rachunku bankowego Orange, na który Abonent zobowiązany jest wpłacać należności z tytułu świadczonych usług przez Orange. Abonent powinien dokonać płatności wg dat wskazanych na wspólnym dokumencie płatniczym. Dokument płatniczy zostanie przesłany na adres wskazany przez Abonenta na doręczenie rachunków w Orange dla Ofert Stacjonarnych. 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania wspólnego dokumentu płatniczego zostaną określone w odrębnym regulaminie. 5. Promocja obowiązuje do odwołania. Orange zastrzega sobie prawo do zmiany odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn. 6. Promocja może być łączona z innymi promocjami usługami promocyjnymi dostępnymi w wybranej przez Abonenta ofercie zgodnie z ich zasadami, chyba że regulaminy tych promocji usług stanowią inaczej. 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego Abonenta cennika usług. Strona 5 z 5

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 17 marca 2016 roku do odwołania

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 17 marca 2016 roku do odwołania regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 17 marca 2016 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 01stycznia 2014 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Pakiet Krajowy i Europejski z Internetem obowiązuje od dnia 29 września 2016 roku do odwołania

regulamin promocji Pakiet Krajowy i Europejski z Internetem obowiązuje od dnia 29 września 2016 roku do odwołania regulamin promocji Pakiet Krajowy i Europejski z Internetem obowiązuje od dnia 29 września 2016 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala Regulamin promocji bez terminala obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin MAS/REG38/1214

Regulamin MAS/REG38/1214 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji Orange Mix Biz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę Regulamin promocji na raty przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart Regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem

Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem Postanowienia ogólne 1. Promocja Orange Love dla Firm z telefonem (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 27 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Love dla Firm bez telefonu z dnia 23 lutego 2017 roku

regulamin promocji Orange Love dla Firm bez telefonu z dnia 23 lutego 2017 roku regulamin promocji Orange Love dla Firm bez telefonu z dnia 23 lutego 2017 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Orange Love dla Firm bez telefonu, zwanej dalej Promocją, jest Orange Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Biz Pack bez telefonu z dnia 17 stycznia 2017 roku

regulamin promocji Biz Pack bez telefonu z dnia 17 stycznia 2017 roku regulamin promocji Biz Pack bez telefonu z dnia 17 stycznia 2017 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Biz Pack bez telefonu, zwanej dalej Promocją, jest Orange Polska Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży Regulamin promocji z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z wybranym numerem obowiązuje od 18 marca 2014 r. do odwołania Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, MAS/PDF54/0412 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. Regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem na raty

Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem na raty Regulamin promocji Orange Love dla Firm z telefonem na raty Postanowienia ogólne 1. Promocja Orange Love dla Firm z telefonem na raty (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi do komórkowych z dnia r.

Regulamin usługi do komórkowych z dnia r. Regulamin usługi do komórkowych z dnia 3.02.2015r. 1. do komórkowych ( Usługa ) to Usługa dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi Abonent otrzymuje w danym dniu, na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty przenoszę numer obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania

Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty przenoszę numer obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nielimitowane MMS-y do wszystkich w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Wspólny

Regulamin usługi Nielimitowane MMS-y do wszystkich w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Wspólny Regulamin usługi w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Obowiązuje od 18 marca 2016r. do odwołania ( Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów ofert Smart Plan LTE, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Dla Firm. Dla Firm + Multipak XL. Multipak XXL. jednorazowa opłata za aktywację numeru (nie jest pobierana w przypadku zawarcia aneksu) 24,99 zł

Dla Firm. Dla Firm + Multipak XL. Multipak XXL. jednorazowa opłata za aktywację numeru (nie jest pobierana w przypadku zawarcia aneksu) 24,99 zł Regulamin promocji Orange Love dla Firm bez telefonu obowiązuje od dnia 19 października 2017 roku do odwołania Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie są cenami netto, do których należy doliczyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu"

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu Regulamin oferty bez modemu" obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Smartfony w Orange Biz na raty

Regulamin promocji Smartfony w Orange Biz na raty Regulamin Promocji Smartfony w Orange Biz na raty obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej W

Warunki Oferty Promocyjnej W Warunki Oferty Promocyjnej W Pakiecie dla Firm (5) w sieci Era Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era 1. Niniejsze Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM BEZ ZOBOWIĄZAŃ II DOSTĘPNEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PREMIUM MOBILE stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz Abonentów przedłużających umowę przez Internet i telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r.

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r. PREP/PDF01/1217 Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne Załącznik nr 6 REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Abonent Abonent (postpaid)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania 1. Nawigacja Orange, dalej Usługa to usługa dostępna dla Abonentów spółki pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Usługa Najwięcej - nie więcej niż 39 zł dostępna jest dla abonentów oferty

Bardziej szczegółowo