SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 502 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Nowe wnioski otrzymane w 2014 r Finansowanie Monitorowanie Zamknięcie pomocy Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

3 1. WPROWADZENIE W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności UE 1 (zwanym dalej rozporządzeniem ) przewidziano przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego działalności funduszu w poprzednim roku. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej FSUE ) w 2014 r.: rozpatrywanie nowych wniosków oraz ocenę sprawozdań z realizacji w związku z ich przygotowaniem do zamknięcia. W sprawozdaniu uwzględniono również kwestię rozporządzenia zmieniającego FSUE, które zostało przyjęte w czerwcu 2014 r 2. W 2014 r. do Komisji wpłynęło trzynaście nowych wniosków o przyznanie pomocy finansowej z FSUE, co pod względem liczby złożonych wniosków było powyżej średniego rocznego wyniku. Wnioski te dotyczyły poważnych powodzi na Sardynii (Włochy), cyklonu Bejisa we Francji, trzęsienia ziemi na wyspie Kefalonia (Grecja), burzy śnieżnych w Słowenii, marznących opadów i powodzi, a także wiosennych powodzi w Chorwacji, ostrej zimy w Rumunii, powodzi w Serbii, wiosennych i letnich powodzi w Rumunii, wiosennych i letnich powodzi w Bułgarii oraz jesiennych powodzi we Włoszech. Siedem z tych wniosków zostało przyjętych przez Komisję, dwa zostały odrzucone, a w przypadku czterech wniosków ocenę można było zakończyć dopiero w 2015 r. 3. Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to w 2014 r. Komisja wyraziła zgodę na przyznanie pomocy z FSUE o łącznej kwocie 126,725 mln EUR; szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 3 Finansowanie Ogółem wypłacono 400,806 mln EUR, głównie na pomoc związaną z powodziami w Niemczech, Austrii i Czechach w 2013 r., z suszami i pożarami w Rumunii oraz powodzią w Chorwacji z 2012 r. W załącznikach 1 4 znajdują się progi mające zastosowanie do uruchamiania funduszu w 2014 r., podsumowanie otrzymanych wniosków oraz kompletny wykaz wniosków rozpatrywanych od 2002 r Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, Dz.U. L 311 z , s. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z , s. 143). Wnioski te zostały przyjęte wiosną 2015 r. i zostaną omówione bardziej szczegółowo w sprawozdaniu rocznym za rok

4 2. NOWE WNIOSKI OTRZYMANE W 2014 R. W 2014 r. do Komisji wpłynęło trzynaście nowych wniosków. Od czasu wejścia w życie zmienionego rozporządzenia w sprawie FSUE w czerwcu 2014 r. oceny sześciu wniosków otrzymanych przed tą datą zostały przeprowadzone w ramach poprzedniego rozporządzenia w sprawie FSUE. Wnioski, które wpłynęły po czerwcu 2014 r. zostały ocenione zgodnie z postanowieniami zmienionego rozporządzenia w sprawie FSUE. Najważniejsze informacje na temat tych nowych wniosków przedstawiono w skrócie poniżej. Wnioski otrzymane przed czerwcem 2014 r. (poprzednie rozporządzenie w sprawie FSUE): WŁOCHY powodzie na Sardynii W dniach 18 i 19 listopada 2013 r. znaczne części Sardynii ucierpiały w wyniku gwałtownych opadów deszczu. W związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu w krótkim czasie wiele rzek wystąpiło z brzegów, powodując powodzie i osuwiska. Katastrofa ta spowodowała poważne zniszczenia budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw, szkody w rolnictwie, a także przerwanie głównych i lokalnych połączeń transportowych oraz zakłócenia funkcjonowania podstawowych sieci infrastruktury publicznej. Włochy zgłosiły 16 ofiar śmiertelnych, ponad osób ewakuowanych i jedną osobę zaginioną. Aktywowana została usługa zarządzania kryzysowego programu Copernicus. W dniu 24 stycznia 2014 r. Komisja otrzymała wniosek o pomoc finansową z FSUE w obowiązującym terminie 10 tygodni. Władze włoskie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 652,419 mln EUR. Kwota ta stanowiła 17,4 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wynoszącego 3,752 mld EUR i mającego zastosowanie do Włoch w 2014 r. przy uruchamianiu FSUE (tj. 3 mld EUR w cenach z 2002 r.). Włochy przekazały szczegółowe zestawienie szkód, przy czym największy odsetek szkód przypadał na infrastrukturę transportu drogowego (156,522 mln EUR), sieci hydrauliczne i wodne (224,621 mln EUR) oraz budynki publiczne (40,567 mln EUR). Całkowita kwota szkód prywatnych wyniosła 38,328 mln EUR. Ponieważ łączna wartość szkód była niższa niż próg dla poważnych klęsk żywiołowych, klęska nie kwalifikowała się jako poważna klęska żywiołowa. Kwalifikowała się natomiast jako nadzwyczajna klęska o zasięgu regionalnym i została przyjęta przez Komisję w dniu 27 sierpnia 2014 r. Długie negocjacje z Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie odpowiedniego budżetu korygującego zostały ukończone dopiero w dniu 17 grudnia 2014 r., co spowodowało konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości EUR na rok 2015 (patrz rozdział 3). W dniu 7 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy z FSUE. FRANCJA cyklon Bejisa (Reunion) Na początku stycznia 2014 r. cyklon tropikalny Bejisa dotknął wyspę Reunion, powodując szkody dla podstawowej infrastruktury oraz różnych sektorów gospodarki. 4

5 Francja przedłożyła Komisji swój wniosek o wkład finansowy z FSUE w dniu 11 marca 2014 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 2 stycznia 2014 r. Władze francuskie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 114,800 mln EUR. Kwota ta stanowiła 3,1 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wynoszącego 3,752 mld EUR i mającego zastosowanie do Francji w 2014 r. przy uruchamianiu FSUE (tj. 3 mld EUR w cenach z 2002 r.). Największa część szkód przypadła na sektor rolniczy (49 mln EUR), gospodarstwa domowe (35 mln EUR) oraz mienie publiczne (19 mln EUR). Jako że łączna kwota szkody bezpośredniej pozostaje poniżej progu wymaganego do uruchomienia środków z FSUE, wniosek został rozpatrzony na podstawie kryteriów stosowanych przy tak zwanych klęskach nadzwyczajnych o zasięgu regionalnym, ustalonych w rozporządzeniu ustanawiającym warunki uruchomienia FSUE w wyjątkowych okolicznościach. Jednak według oceny Komisji wniosek Francji nie spełniał kryteriów nadzwyczajnych ustanowionych dla klęski żywiołowej o zasięgu regionalnym, które zostały określone w rozporządzeniu, gdyż nie przedstawiono w nim dowodów na poważne i trwałe skutki dla warunków życia i stabilizacji gospodarczej regionu dotkniętego klęską żywiołową. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Komisja odrzuciła wniosek, ponieważ uznała, że klęski żywiołowej nie można uznać za nadzwyczajną w rozumieniu rozporządzenia. Władze Francji zostały o tym odpowiednio poinformowane. GRECJA trzęsienia ziemi na wyspie Kefalonia W dniu 26 stycznia 2014 r. silne trzęsienie ziemi o sile 5,8 stopni w skali Richtera wystąpiło 6,7 km na północny wschód od miasta Argostolion na wyspie Kefalonia i było odczuwalne na sąsiednich obszarach Wysp Jońskich oraz na całym terytorium Grecji. Następnie wystąpiło kilkadziesiąt silnych wstrząsów wtórnych. Trzęsienia te miały znaczne konsekwencje dla struktury społecznej i gospodarczej obszarów dotkniętych klęską, zwłaszcza na wyspie Kefalonia, a także dla środowiska naturalnego i infrastruktury. Wniosek Grecji wpłynął do Komisji w dniu 28 marca 2014 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 26 stycznia 2014 r. Władze greckie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 147,333 mln EUR. Kwota ta stanowiła 12,61 % progu dla poważnych klęsk żywiołowych wynoszącego 1,168 mld EUR i mającego zastosowanie do Grecji w 2014 r. przy uruchamianiu FSUE (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Największe koszty wiązały się ze szkodami w infrastrukturze drogowej, które oszacowano na 50 mln EUR. Grecja złożyła wniosek na podstawie kryteriów stosowanych przy tak zwanych klęskach nadzwyczajnych o zasięgu regionalnym ustalonych w rozporządzeniu ustanawiającym warunki uruchomienia FSUE w wyjątkowych okolicznościach. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Komisja doszła do wniosku, że ta klęska spełniała kryteria i kwalifikowała się jako nadzwyczajna klęska o zasięgu regionalnym, w związku z czym zaproponowała uruchomienie Funduszu. W dniu 8 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. 5

6 SŁOWENIA burza śnieżna Pod koniec stycznia 2014 r., jedne z najcięższych od kilkudziesięciu lat zamieci śnieżnych dotknęły różne części Europy i spowodowały problemy w kilku krajach, w tym w Słowenii, Chorwacji, Serbii, Rumunii i Bułgarii. W przypadku Słowenii, prawie połowa lasów tego alpejskiego państwa została zniszczona przez zamarzający deszcz, a jedna czwarta domostw została pozbawiona dostaw prądu z powodu gwałtownych opadów śniegu, które przewróciły liczne linie energetyczne i drzewa. Niedługo po tej burzy śnieżnej część Słowenii walczyła z rosnącą falą powodziową. Wniosek Słowenii Komisja otrzymała dnia 4 kwietnia 2014 r., w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 30 stycznia 2014 r. Władze Słowenii oszacowały łączne szkody bezpośrednie wywołane tą burzą śnieżną na 428,734 mln EUR. Kwota ta stanowiła 1,23 % DNB Słowenii i znacznie przekraczała próg wymagany do uruchomienia środków z FSUE wynoszący w odniesieniu do Słowenii w 2014 r. 209,587 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Klęskę uznano za poważną klęskę żywiołową i w dniu 27 sierpnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek Słowenii. W dniu 8 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. CHORWACJA marznące opady i powodzie Te same zjawiska pogodowe, które spowodowały, że Słowenia zwróciła się o pomoc z FSUE, miały również wpływ na Chorwację na początku lutego 2014 r. Najbardziej ucierpiały regiony północno-zachodnie i część północnego regionu Morza Adriatyckiego. Ponadto od 12 lutego topniejący lód i śnieg spowodował powódź, która doprowadziła do powstania dodatkowych szkód w ważnej podstawowej infrastrukturze publicznej, a także mieniu prywatnym i publicznym. W następstwie powyższych wydarzeń Chorwacja zdecydowała o przedłożeniu wniosku o wkład finansowy z FSUE. Dokumentacja wniosku wpłynęła do Komisji w dniu 9 kwietnia 2014 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 31 stycznia 2014 r. Władze Chorwacji oszacowały łączne szkody bezpośrednie wywołane klęską żywiołową na 291,905 mln EUR. Kwota ta stanowiła 0,69 % DNB Chorwacji i przekroczyła w ten sposób próg dla poważnych klęsk wymagany do uruchomienia środków z FSUE wynoszący w odniesieniu do Chorwacji w 2014 r. 254,229 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekroczyła próg dla poważnych klęsk, klęskę uznano za poważną klęskę żywiołową, a Komisja przyjęła wniosek w dniu 27 sierpnia 2014 r. W dniu 8 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. RUMUNIA ekstremalne warunki zimowe Pod koniec stycznia i na początku lutego 2014 r. Rumunia, zwłaszcza jej południowo-wschodnie części, zmagała się z trudnymi warunkami zimowymi, tj. opadami śniegu, marznącymi opadami i niskimi temperaturami, które doprowadziły do powstania szkód w sieci drogowej, w rolnictwie oraz innej własności publicznej i prywatnej. 6

7 Rumunia zdecydowała się przedłożyć wniosek o pomoc z FSUE i złożyła go w dniu 4 kwietnia 2014 r. w obowiązującym terminie dziesięciu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 24 stycznia 2014 r. Władze rumuńskie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 327,897 mln EUR. Wartość szkód obejmowała jednak w dużym stopniu szkody pośrednie, które wyłączono z szacunkowej łącznej wartości szkód bezpośrednich. Skorygowana łączna wartość szkód bezpośrednich wyniosła w ten sposób 27,897 mln EUR, co stanowi 3,6 % progu poważnej klęski żywiołowej mającego zastosowanie w przypadku Rumunii do celów uruchomienia FSUE, który w 2014 r. wynosił 783,738 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Jako że przyjęta łączna wartość szkód bezpośrednich pozostawała poniżej progu wymaganego w przypadku poważnych klęsk stosowanego przy uruchamianiu Funduszu Solidarności UE, wniosek został rozpatrzony na podstawie kryteriów stosowanych przy tak zwanych klęskach nadzwyczajnych o zasięgu regionalnym, ustalonych w rozporządzeniu. Niemniej jednak Komisja doszła do wniosku, że wniosku Rumunii nie można uznać za nadzwyczajny w rozumieniu rozporządzenia i odrzuciła wniosek w dniu 27 sierpnia 2014 r. Władze Rumunii zostały o tym odpowiednio poinformowane. 7

8 Wnioski otrzymane po czerwcu 2014 r. (aktualne rozporządzenie w sprawie FSUE): SERBIA powodzie W maju 2014 r. na większości obszaru Serbii wystąpiły gwałtowne zjawiska pogodowe, które doprowadziły do jednych z najgorszych powodzi w czasach współczesnych i spowodowały ogromne zniszczenia infrastruktury publicznej i prywatnej, a także uszkodziły setki tysięcy gospodarstw domowych. Ponieważ negocjacje akcesyjne z Serbią oficjalnie rozpoczęto przed powodziami, Serbię uznano za kwalifikujące się państwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia. Serbia przedłożyła Komisji swój wniosek o wkład finansowy z FSUE w dniu 30 lipca 2014 r. w obowiązującym terminie dwunastu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 14 maja 2014 r. Zaktualizowane informacje przekazano w dniu 18 sierpnia 2014 r. Władze serbskie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską na kwotę mln EUR, opierając się na wynikach oceny potrzeb w zakresie odbudowy, przeprowadzonej z udziałem UE oraz organizacji międzynarodowych bezpośrednio po klęsce. Kwota ta stanowiła 3,80 % dochodu narodowego brutto (DNB) Serbii. Kwota ta przekraczała ponad sześciokrotnie próg wymagany do uruchomienia środków z FSUE wynoszący w odniesieniu do Serbii w 2014 r. 174,649 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Ponieważ szacowana łączna wartość szkód bezpośrednich przekroczyła próg, klęskę uznano za poważną klęskę żywiołową, a Komisja przyjęła wniosek Serbii w dniu 10 października 2014 r. W dniu 14 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. CHORWACJA powodzie Ta sama klęska powodzi, w wyniku której Serbia złożyła wniosek o pomoc z FSUE, poważnie chociaż w mniejszym stopniu dotknęła również Chorwację. Aktywowano usługę zarządzania kryzysowego programu Copernicus. Chorwacja przedłożyła swój wniosek w dniu 31 lipca 2014 r., z dużym wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego terminu dwunastu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 17 maja 2014 r. Władze chorwackie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich spowodowanych klęską na 297,629 mln EUR, przy czym kwota ta stanowiła 0,70 % DNB Chorwacji i 117 % progu wymaganego do uruchomienia środków z FSUE wynoszącego w odniesieniu do Chorwacji w 2014 r. 254,229 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Podobnie jak w przypadku klęski w Serbii, sytuację w Chorwacji uznano za poważną klęskę żywiołową. W dniu 10 października 2014 r. Komisja przyjęła wniosek Chorwacji i zaproponowała uruchomienie funduszu. W dniu 8 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. BUŁGARIA Powodzie wiosenne Kilka tygodni później, w połowie czerwca 2014 r., a szczególnie w dniach czerwca, intensywne i obfite opady przekraczające nawet czterokrotność miesięcznej 8

9 normy klimatycznej dotknęły część Bułgarii, co doprowadziło do poważnych powodzi i zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury. Wniosek Bułgarii wpłynął do Komisji w dniu 25 sierpnia 2014 r. w obowiązującym terminie dwunastu tygodni po odnotowaniu pierwszych szkód w dniu 19 czerwca 2014 r. W dniu 12 września 2014 r. władze bułgarskie przedstawiły uaktualnione informacje. Przyjęta szacowana łączna wartość bezpośrednich szkód spowodowanych przez klęskę wyniosła 311,328 mln EUR. Kwota ta stanowiła 0,80 % DNB Bułgarii i 134 % progu wymaganego do uruchomienia środków z FSUE wynoszącego w odniesieniu do Bułgarii w 2014 r. 232,502 mln EUR (tj. 0,6 % DNB na podstawie danych z 2012 r.). Klęskę uznano za poważną klęskę żywiołową, a Komisja w dniu 10 października 2014 r. zdecydowała o uruchomieniu funduszu. W dniu 8 kwietnia 2015 r. wypłacono wkład finansowy wynoszący EUR. Oceny czterech wniosków otrzymanych w 2014 r. z Rumunii (wiosenne i letnie powodzie), Bułgarii (powodzie letnie) i Włoch (powodzie jesienne) mogły zostać zakończone dopiero w 2015 r. i zostaną one przedstawione bardziej szczegółowo w sprawozdaniu rocznym za rok FINANSOWANIE W 2014 r. władza budżetowa zatwierdziła wkłady finansowe z Funduszu w odniesieniu do siedmiu przypadków dotyczących wniosków otrzymanych w 2014 r. Odpowiedni wstępny projekt budżetu korygującego nr 4 na rok 2014 obejmował cztery wnioski o przyznanie pomocy finansowej z FSUE i został zakończony w dniu 17 grudnia 2014 r. 4. Odpowiedni wstępny projekt budżetu korygującego nr 6 na rok 2014 obejmował trzy wnioski o przyznanie pomocy finansowej z FSUE i został zakończony również w dniu 17 grudnia 2014 r. 5. Ponadto w dniu 17 grudnia 2014 r. fundusz został uruchomiony w celu udostępnienia kwoty EUR w środkach na zobowiązania i płatności na wypłatę zaliczek (tylko dla państw członkowskich i od 2015 r.). W następstwie procedury przeniesienia środków budżetowych z 2014 r. na 2015 r. i przyjęcia decyzji o przyznaniu pomocy w odniesieniu do państwa beneficjentów, płatności we wszystkich siedmiu przypadkach wykonano w marcu i kwietniu 2015 r. 4 5 Budżet korygujący (BK) nr 4 na 2014 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności UE kwot w wysokości 47,0 mln EUR w formie środków na zobowiązania. Uruchomienie środków ma związek z powodziami we Włoszech (na Sardynii) w listopadzie 2013 r., trzęsieniem ziemi w Grecji (na wyspie Kefalonia), burzami śnieżnymi w Słowenii oraz tymi samymi burzami, po których wystąpiły marznące opady i powodzie w Chorwacji, na przełomie stycznia i lutego 2014 r. Dz.U. L 73 z Budżet korygujący (BK) nr 6 na 2014 r. dotyczy uruchomienia z Funduszu Solidarności UE kwot w wysokości 79,7 mln EUR w formie środków na zobowiązania. Uruchomienie środków dotyczy powodzi w Serbii i Chorwacji w maju 2014 r. oraz powodzi w Bułgarii w czerwcu 2014 r. Dz.U. L 73 z

10 Wkład z Funduszu Solidarności budżet zatwierdzony w 2014 r. Państwo beneficjent Klęska Kategoria Kwota (w EUR) Włochy Powodzie na Sardynii regionalna Grecja Trzęsienie ziemi w Grecji (Kefalonia) regionalna Słowenia Burze śnieżne poważna Chorwacja Marznące opady i powodzie poważna Serbia Powodzie poważna Chorwacja Powodzie wiosenne poważna Bułgaria Powodzie wiosenne poważna OGÓŁEM MONITOROWANIE W 2014 r. Komisja przeprowadziła wizyty monitorujące w trzech państwach będących beneficjentami w celu omówienia zastosowanych systemów realizacji i udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania postawione przez organy wykonawcze: w Wiedniu (Austria) w dniu 12 czerwca 2014 r., aby omówić dwa przypadki dotyczące wkładu finansowego w wysokości EUR otrzymanego po powodziach w Lavamünd w listopadzie 2012 r. i wkładu finansowego w wysokości 21,662 mln EUR otrzymanego z tytułu powodzi z maja 2013 r. (obydwie klęski dotknęły również państwa sąsiadujące). w Berlinie (Niemcy) w dniu 23 czerwca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego w wysokości 360,454 mln EUR otrzymanego w związku z powodziami, do których doszło w maju w 2013 r. w Pradze (Republika Czeska) w dniu 9 października 2014 r. w związku z wkładem finansowym w wysokości 15,928 mln EUR otrzymanym w związku z powodziami, do których doszło w czerwcu w 2013 r. Wszystkie trzy wizyty pozwoliły na uzyskanie wystarczającej pewności, że odpowiednie organy przeprowadziły realizację i kontrole w sposób przejrzysty i prawidłowy oraz przestrzegając zasad ustanowionych w rozporządzeniu w sprawie FSUE, w odpowiednich decyzjach o przyznaniu dotacji oraz w porozumieniach wykonawczych. Po otrzymaniu sprawozdań końcowych Komisja przeprowadzi dalsze analizy, a w stosownym przypadku podejmie odpowiednie kroki. 5. ZAMKNIĘCIE POMOCY Przed przeglądem rozporządzenia w sprawie FSUE jego art. 8 ust. 2 stanowił, że nie później niż sześć miesięcy po wygaśnięciu jednorocznego okresu od dnia wypłacenia wkładu finansowego państwo beneficjent przedstawia sprawozdanie dotyczące finansowej realizacji wkładu finansowego (zwane dalej sprawozdaniem z realizacji ) wraz z uzasadnieniem wydatków (zwanym dalej oświadczeniem uzasadniającym ). Po zakończeniu tej procedury Komisja zamyka pomoc z Funduszu. 10

11 W związku z tym, w 2014 r. zamknięto akta dotyczące pomocy w czterech przypadkach: (1) Rumunia, powódź wiosną 2005 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł mln EUR. W dniu 4 marca 2008 r. Rumunia przedstawiła swoje sprawozdanie z realizacji. Interwencja ta mogła jednak zostać zakończona dopiero po zakończeniu dochodzenia kontrolnego prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) we współpracy z rumuńskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W związku z tym niekwalifikowalne wydatki w wysokości EUR zostały odzyskane od Rumunii. Sprawa została zamknięta w dniu 31 stycznia 2014 r. (2) Grecja, pożary lasów w 2007 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł mln EUR. Sprawozdanie z realizacji Grecja przedłożyła w kwietniu 2010 r. W następstwie wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez władze greckie, kwota zadeklarowanych niekwalifikowalnych wydatków wyniosła EUR. Ponadto z oceny Komisji wynika, że należy zwrócić się do Grecji w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących oświadczenia uzasadniającego. W związku z tym Komisja wszczęła procedurę odzyskiwania środków, a Grecja zwróciła kwotę EUR (wraz z odsetkami). Sprawa została zamknięta. (3) Portugalia, lawiny błotne i osunięcia się ziemi w 2010 r.: wkład finansowy z Funduszu wyniósł mln EUR. Sprawozdanie z realizacji Portugalia przedłożyła do Komisji w październiku 2012 r. Konieczne było zwrócenie się do Portugalii o dodatkowe informacje. Państwo to przesłało swoje odpowiedzi we wrześniu 2013 r., co pozwoliło na rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii odnoszących się do oświadczenia uzasadniającego. Sprawa została zamknięta w maju 2014 r. (4) Chorwacja, powodzie wiosenne w 2010 r.: wkład finansowy wyniósł mln EUR. Komisja otrzymała sprawozdanie z realizacji w marcu 2013 r. Po przeprowadzeniu przez Komisję kontroli, której wyniki były pozytywne, Komisja zakończyła interwencję w grudniu 2014 r. W 2014 r. Komisja otrzymała także trzy nowe sprawozdania z realizacji w sprawach odnoszących się do wydarzeń z 2011 i 2012 r.: z Hiszpanii, w sprawie trzęsienia ziemi w Lorce w 2011 r.; dwa z Włoch w związku z powodzią w Ligurii i Toskanii w 2011 r. oraz trzęsieniem ziemi w Emilii-Romanii w 2012 r. Pod koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem rocznym ocena wspomnianych sprawozdań z realizacji była nadal w toku. 6. ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2012/2002 USTANAWIAJĄCE FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W połowie 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie FSUE 6. Wniosek ten obejmował w szczególności elementy mające na celu poprawę zdolności reagowania Funduszu oraz uproszczenie korzystania z niego przez zastosowanie jaśniejszych kryteriów dla potencjalnych beneficjentów, uproszczenie obowiązujących obecnie zasad, tak aby pomoc mogła być wypłacana szybciej niż do tej pory, wprowadzenie możliwości dokonywania wypłaty zaliczek, ustalenie w sposób bardziej wyraźny jakie sytuacje i podmioty kwalifikują się do otrzymania pomocy, w szczególności w odniesieniu do klęsk 6 COM(2013) 522 z dnia 25 lipca 2013 r. 11

12 żywiołowych o zasięgu regionalnym oraz skoncentrowanie się na zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz strategiach zarządzania ryzykiem dla państw członkowskich, co obejmuje pełne wdrożenie stosownych przepisów Unii w zakresie zapobiegania ryzyku klęsk i zarządzania nim oraz wykorzystania dostępnych środków unijnych na rzecz odpowiednich inwestycji. Obrady nad wnioskiem w Parlamencie Europejskim rozpoczęły się pod koniec listopada 2013 r., a w Radzie w grudniu podczas prezydencji Litwy. Negocjacje zakończono podczas prezydencji greckiej w 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 7 weszło w życie 28 czerwca 2014 r. Najważniejsze wyniki są następujące: jasne określenie obszaru interwencji ograniczające go tylko do klęsk żywiołowych i dodanie jedynie nowego przepisu dotyczącego suszy; przedłużenie terminu składania wniosków z 10 do 12 tygodni; przedłużenie okresu realizacji z 12 do 18 miesięcy, jasne zasady dotyczące klęsk regionalnych, które doprowadziły do powstania szkody bezpośredniej o wartości przekraczającej 1,5 % PKB tego regionu (na poziomie NUTS 2). Dla regionów najbardziej oddalonych próg wynosi 1 % regionalnego PKB. Począwszy od 2015 r. państwa członkowskie mają już możliwość zwrócenia się o wypłatę zaliczki wynoszącej 10 % przewidywanej wysokości pomocy (ograniczonej do 30 mln EUR). Dzięki skróceniu procedur administracyjnych poprzez połączenie decyzji o przyznaniu dotacji i porozumienia wykonawczego w jednym akcie wkłady finansowe z funduszu będą mogły być wypłacane szybciej. Wprowadzono nowe przepisy dotyczące wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie zapobiegania ryzyku i zarządzania, aby zachęcić państwa członkowskie do dołożenia starań w celu zapobiegania występowaniu klęsk żywiołowych i łagodzenia ich skutków. 7 Dz.U. 189 z , s

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2015 r. COM(2015) 118 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2013 r. PL PL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2015 r. COM(2015) 161 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2015 R. TOWARZYSZĄCY WNIOSKOWI O URUCHOMIENIE FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.9.2014 r. COM(2014) 564 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 08.09.2005 SEC(2005) 1083 końcowy WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU NA ROK 2005 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 46 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2017 r. Towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 25.6.2015 A8-0211/2015 SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2013 COM(2013) 522 final 2013/0248 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

COTER-V sesja plenarna w dniach listopada 2013 r. OPINIA. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

COTER-V sesja plenarna w dniach listopada 2013 r. OPINIA. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej COTER-V-044 104. sesja plenarna w dniach 28 29 listopada 2013 r. OPINIA Fundusz Solidarności Unii Europejskiej KOMITET REGIONÓW Postrzega Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jako główne narzędzie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat reformy Fundusz Solidarności UE Bruksela, 25 lipca 2013 r.

Sprawozdanie na temat reformy Fundusz Solidarności UE Bruksela, 25 lipca 2013 r. Bruksela, dnia 10 sierpnia 2013 r. Sprawozdanie nr 71/2013 Sprawozdanie na temat reformy Fundusz Solidarności UE Bruksela, 25 lipca 2013 r. Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawił

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej wdrożenie i stosowanie

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej wdrożenie i stosowanie 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/13 54. uważa, że konieczne jest koordynowanie działań wspieranych przez EFS na różnych szczeblach politycznych, tak aby umożliwić skuteczne stosowanie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 12.9.2017 L 234/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.3.2016 L 70/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.8.2015 r. COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie ewentualnego przeniesienia siedziby ICCO z Londynu do Abidżanu PL PL 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2010 KOM(2010)233 wersja ostateczna 2010/0125 (NLE) C7-0430/10 Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 16.10.2015 L 271/25 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych KOMISJA EUROPEJSKA,

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2014 r. COM(2014) 674 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Sprawozdanie końcowe w sprawie stosowania decyzji nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r., obejmujące działania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce dr Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdański dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań Agenda Działanie ubezpieczeń dotowanych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.4.2017 r. COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Dariusz SZYMAŃSKI Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Podstawa Prawna. 3. ECHO 4. MDG`s Millenijne Cele Rozwoju 5. Podsumowanie/wnioski

Bardziej szczegółowo

Mariusz BŁASZCZAK WYTYCZNE. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz BŁASZCZAK WYTYCZNE. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy należy należy Warszawa, 2016 roku SPRA7 Mariusz BŁASZCZAK I ZATWIERDZAM WYTYCZNE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

wraz z odpowiedziami Agencji

wraz z odpowiedziami Agencji Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami Agencji 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo