Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. D E C Y Z J A w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 1 litera b, art. 7 pkt.1, art. 9 ust. 1, art. 89 ust. 2 oraz art. 94 ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49, 104 i Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 78, poz. 1071, z późn. zm.), w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu o r z e k a m wpisać do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod numerem rejestru A / 98 historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej. Granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków: Granicę północną obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/7, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska) oraz zachodniej granicy działek nr 41/21, 41/20, 41/19, zachodniej i północnej granicy działki nr 41/27, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska) oraz północnej granicy działki nr 41/24, dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 41/24, 41/25, 41/16, 41/17, działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska), a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 43/8. Granicę wschodnią obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 43/8, wschodniej granicy działki nr 43/9, dalej obiegając od strony wschodniej działkę nr 46/11 i biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki nr 47/7, następnie obiegając od strony wschodniej działkę drogową nr 69/202, dalej biegnąc w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 69/201, 69/200, 69/196, 69/192, wschodnią i częściowo południową granicą działki nr 69/184, następnie wschodnią granicą działek nr 69/180, 69/179, 69/173, 69/170, 69/166, 69/158, dalej biegnąc wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki drogowej nr 69/120, wschodniej granicy działki nr 67/3, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 77/3, zachodniej i północnej granicy działki nr 77/6, następnie północnej i wschodniej granicy działki nr 78. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-8, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 42/11 (ul. Wigury), wschodniej granicy działki nr 54/10, obiega od strony południowej działkę nr 54/8, dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 52, 51/1, 50/1, 49/1, 48/25, następnie wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 48/43, południowej i zachodniej granicy działki nr 48/42, południowej granicy działki nr 48/32. Dalej granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 43/2, wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 44/10, wschodniej granicy działek nr 57/14, 46/8, ponownie 57/14, 47/3, 56/3, następnie wzdłuż wschodniej i częściowo 1

2 południowej granicy działki nr 57/14, wschodniej granicy działki nr 142/3, następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 59/57, z wyłączeniem usytuowanego na tejże działce południowo-zachodniego narożnika budynku przy ul. Piotrkowskiej 204/210. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 61/19, 61/24, 61/23, 61/21, 61/26, 61/20, 87/18 i dalej w kierunku południowym zachodnią granicą działki drogowej nr 87/22 (ul. Sienkiewicza). Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-9, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 71/4, 76/16, 76/21, 75/2, 77/28, dalej wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki drogowej nr 76/19 (ul. Sienkiewicza), następnie przecina działkę drogową nr 103/24 (ul. Tymienieckiego) linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 76/19 i północno-wschodni narożnik działki nr 158/9 położonej w obrębie W-25. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż fragmentu południowej granicy działki drogowej nr 103/24 (ul. Tymienieckiego), następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 87/4. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego G-3, granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 28/38 i 28/41, dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 28/41, wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 28/23, wschodniej granicy działki drogowej nr 30/5 (ul. Milionowa), wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 33/10, wschodniej granicy działek nr 33/16, 66/6, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 66/6 i 66/8, następnie w kierunku południowym wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 67/1, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 66/7, dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 76, następnie obiega od strony wschodniej działkę nr 79, dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż fragmentu południowej granicy działki nr 67/1, następnie biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 74/4 (ul. Rzgowska) do wysokości południowej granicy działki nr 133/24. Granicę południową obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym G-3, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki drogowej nr 22/16 (ul. Piotra Skargi), dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 177/10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 177/10, działki drogowej nr 23/23 (ul. Piotrkowska), części południowej granicy działki nr 133/24, południowej i wschodniej granicy działki nr 133/1, w końcu wzdłuż fragmentu południowej granicy działki nr 133/24 do działki drogowej nr 74/4 (ul. Rzgowska). Granicę zachodnią obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7 w kierunku południowym wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 1/16, dalej wzdłuż zachodniej granicy działek nr 20 i 21/1, 24/28, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 24/28, fragmentem południowej granicy działki nr 23/44, następnie w kierunku południowym zachodnią i częściowo południową granicą działki nr 25/7, zachodnią granicą działki 26/1, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 27/3, zachodnią granicą działek nr 27/1 i 28/3, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 29/4, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 30/1, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 31/2, obiegając od strony zachodniej działkę nr 31/4, dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 32/2, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 33/8, 33/10, 33/4, obiegając tę ostatnią od strony zachodniej i biegnąc wzdłuż południowej granicy działek nr 33/4, 33/10 i fragmentem południowej granicy działki nr 33/11, dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 34/7 i 34/8, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 39/5, 38/6, 37, 36, 35, a następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-8, granica obiega od strony zachodniej działkę drogową nr 2/1 (ul. Żwirki), dalej biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 14, wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 19/6, zachodnią granicą działek nr 19/17, 19/18, następnie obiega od strony zachodniej działkę nr 21/17 pozostawiając poza granicami ochrony konserwatorskiej działki nr 21/5 i 21/15, dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 22/1, 23/3, częściowo północnej i zachodniej granicy 2

3 działki nr 25/3, następnie fragmentem północnej granicy działki nr 28/66 i zachodnią granicą działek nr 28/66, 28/70, 28/65, dalej północną i zachodnią granicą działki nr 34/1. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-9, granica biegnie wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki drogowej nr 1/4 (ul. Radwańska), następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej i fragmentu południowej granicy działki drogowej nr 41/46 (ul. Wólczańska). Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego G-3, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 1/34 (ul. Wólczańska) do południowej granicy działki drogowej nr 22/16 (ul. Piotra Skargi). Granice wpisu do rejestru zabytków oznaczone zostały kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji. Na mocy art Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. U z a s a d n i e n i e Ulica Piotrkowska wytyczona została w wyniku regulacji historycznego Traktu Piotrkowskiego w latach 20. XIX w. wraz z powstaniem osady sukienniczej Nowe Miasto oraz osady liniano-bawełnianej Łódka. Stanowiła główną oś urbanistyczno-architektoniczną miasta, przy której koncentrowała się zmieniająca w miarę upływu lat zabudowa o charakterze mieszkalnym, przemysłowym, sakralnym, a także powstałe w mieście obiekty użyteczności publicznej. Układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej jest jednym z najważniejszych świadectw historii rozwoju XIXwiecznej Łodzi oraz cennym w skali kraju zabytkiem reprezentującym myśl urbanistyczną doby Królestwa Kongresowego. Układ urbanistyczny północnej część ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności (dawny Rynek Nowego Miasta) do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego (dawne ulice św. Anny i Główna) wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych decyzją z r., pod numerem rejestru A/48. Południowy odcinek ulicy jest integralną pod względem historycznym, urbanistyczno-architektonicznym i funkcjonalnym częścią całego historycznego założenia przestrzennego. Zakres obszarowy wpisu wyznaczony został w oparciu o analizę archiwalnej dokumentacji kartograficznej określającej historyczny zasięg założenia urbanistycznego oraz ocenę jego obecnego stanu zachowania, dokonaną w toku lustracji obszaru i analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na przedmiotowym odcinku, w zakresie historycznego układu drogowego, bloków zabudowy, a także historycznych podziałów parcelacyjnych, wytyczony został na planie osady rękodzielniczej Łódka sporządzonym w 1827 r. przez geometrę Jana Leśniewskiego. Zakres terytorialny postępowania określony został w oparciu o historyczny zasięg parceli bezpośrednio przylegających do ul. Piotrkowskiej. Nakreślona w 1827 r. siatka ulic do dnia dzisiejszego uległa nieznacznym zmianom, które w większości nie wpłynęły na zakłócenie pierwotnego układu drogowego. W jej skład wchodzi ulica Piotrkowska jako oś centralna, przecinające ją prostopadle ulice tworzące w części północnej regularne, prostokątne kwartały zabudowy, natomiast w części południowej bloki urbanistyczne o nieregularnych kształtach oraz ulice zamykające złożenie od strony zachodniej i wschodniej (ul. Wólczańska, ulice Sienkiewicza-Rzgowska). Zmiany w układzie drogowym takie jak połączenie z ul. Piotrkowską ulicy Milionowej, wytyczenie ulicy Sieradzkiej oraz ul. 10-go Lutego należy uznać za naturalną ewolucję założenia wynikającą z postępującej urbanizacji, które wpasowały się w istniejące założenie, a w konsekwencji nie obniżyły walorów zabytkowych historycznego układu urbanistycznego. Zmiany, które w istotny sposób wpłynęły na przekształcenie założenia przestrzennego ul. Piotrkowskiej, zarówno w kontekście pierwotnego układu drogowego jak i historycznej zabudowy, są nieliczne i zostały uwzględniono w zakresie wpisu do rejestru, poprzez znaczne wyłączenia obszaru w części północnej. Przedłużenie al. Kościuszki na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Radwańskiej, ze względu na parametry arterii, w istotny sposób zmieniło historyczny kształt kwartału w północno-zachodniej części przedmiotowego układu urbanistycznego (wprowadzenie nowej pierzei, zmniejszenie historycznej wielkości bloku urbanistycznego, ahistoryczne podziały parcelacyjne, znaczna ingerencja w historyczną sieć uliczną). Podobnie, w 3

4 północno-wschodniej części założenia, powstanie osiedla Manhattan, wpłynęło na obniżenie walorów zabytkowych tej części układu urbanistycznego. Zabudowa osiedla dysharmonizuje z historyczną częścią założenia pod względem usytuowania, formy oraz gabarytów (sylwety) znajdujących się na tym obszarze obiektów, wprowadzono wtórne, ahistoryczne podziały parcelacyjne. Z uwagi na powyższe zmiany, w tej części układu urbanistycznego wpisem do rejestru zabytków objęto jedynie nieruchomości bezpośrednio przylegające lub usytuowane w pobliżu ul. Piotrkowskiej, z uwzględnieniem istniejących powiązań widokowych oraz zachowanych reliktów historycznych podziałów parcelacyjnych (na tym obszarze granicę wpisu do rejestru wyznaczono aktualnymi granicami działek geodezyjnych). W ramach przedmiotowego układu urbanistycznego zachowane są wszystkie historyczne place i rynki, wytyczone w ramach kolejnych etapów rozwoju układu przestrzennego ulicy (d. Rynek Górny, ob. pl. im. Wł. Reymonta; d. Rynek Fabryczny, ob. pl. im. Jana Pawła II; d. Plac Bielnikowy, ob. skwer bez nazwy u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Tymienieckiego; d. pl. Leonhardta, ob. pl. Niepodległości). Historyczny układ urbanistyczny ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej, w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, cechuje znaczny autentyzm. Na przedmiotowym obszarze w dużym stopniu zachowane są historyczne podziały parcelacyjne (lub ich czytelne relikty), nakreślone na planie Leśniewskiego z 1827 r. Układ parcelacyjny w części północnej (między al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego, a ul. Czerwoną i ul. Tymienieckiego) stanowi szereg obustronnie przylegających do ul. Piotrkowskiej, zwróconych do niej frontem, prostokątnych, wąskich i długich działek tkaczy (o szerokości od 17 do 22 m i długości ok. 280 m), tworzących regularne kwartały zamknięte od strony zachodniej ul. Wólczańską, od wschodniej ul. Sienkiewicza. W części południowej układu urbanistycznego parcele, pierwotnie przeznaczone dla zamożniejszych przedsiębiorców, wytyczono jako większe o nieregularnym kształcie, podporządkowanym przestrzennie linii, którą tworzyły posiadła wodno-fabryczne usytuowane wzdłuż rz. Jasień. Działki z biegiem czasu oraz postępującej urbanizacji uległy wtórnym podziałom (a także scaleniom), jednakże do dnia dzisiejszego w sposób czytelny w znacznej skali zachowany został charakterystyczny, prostopadły do ul. Piotrkowskiej układ parceli z pierwotną szerokością placów. Zachowane podziały własnościowe są cennym, często jedynym świadectwem historycznego sposobu zagospodarowania ulicy, odzwierciedlają pierwotny kształt posesji oraz lokalizację nie zachowanej do dnia dzisiejszego zabudowy. W końcu, istniejący układ parcelacyjny odzwierciedla także historyczny proces scalania sąsiednich posesji przez zamożniejszych właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej (pod zabudowę fabryczną lub mieszkalną o charakterze wielkomiejskim. Zabudowa układu urbanistycznego południowego odcinka ulicy Piotrkowskiej tworzy zwarte kompleksy o charakterze mieszkalnym (domy, kamienice czynszowe, zespoły rezydencjonalne) oraz przemysłowym (zespoły fabryczne), zachowane w obrębie poszczególnych posesji w pierwotnym rozplanowaniu przestrzennym. Znaczny stopień zachowania historycznej zabudowy, a także harmonijne wkomponowanie zabudowy współczesnej pod względem usytuowania i gabarytów, stanowią o autentyczności historycznego układu urbanistycznego. Przeważa zabudowa o wysokości od dwóch do czterech kondygnacji, tworząca fragmentarycznie zwarte pierzeje, przerwane zabudową wolnostojącą (zespoły zabudowy rezydencjonalnej lub przemysłowej o indywidualnym rozplanowaniu), terenami zielonymi lub placami niegdyś pełniącymi funkcję rynków. Z wyłączeniem części północno-wschodniej obszaru, w której usytuowane jest osiedle Manhattan (poza granicami wpisu do rejestru), zachowane są historyczne ciągi zabudowy zarówno ulicy Piotrkowskiej jak i jej przecznic. Część północna przedmiotowego obszaru (od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza na północny do ulic Radwańskiej i Brzeźnej na południu) stanowi kontynuację regularnego układu zabudowy charakterystycznego dla odcinka północnego zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytków decyzją z r. Dominuje zabudowa o charakterze mieszkalnym, fasady budynków frontowych tworzą zwarte pierzeje. W obrębie poszczególnych posesji przeważa rozplanowanie zabudowy polegające na usytuowaniu kalenicowym budynku frontowego, natomiast wzdłuż północnych i południowych granic działek oficyn bocznych oraz budynków gospodarczych i fabrycznych. Jest to historyczny sposób zabudowy posesji ukształtowany na przestrzeni XIX wieku, podyktowany kształtem parceli. W południowej części przedmiotowego układu urbanistycznego przeważa zabudowa o charakterze rezydencjonalno-fabrycznym, o indywidualnym rozplanowaniu w obrębie poszczególnych posesji. Znajdujące się tu zabytków 4

5 świątynie rzym.-kat. kościół archikatedralny p.w. św. Stanisława Kostki oraz ewang.-augsb. kościół p.w. św. Mateusza, stanowią historyczną dominantę południowej części całego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej. Historyczny układ urbanistyczny południowego odcinka ul. Piotrkowskiej współtworzą liczne obiekty architektury, formy zaprojektowanej zieleni oraz zespoły budowlane, indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, a także figurujące w ewidencji zabytków. Zabytkowe obiekty i zespoły budowlane prezentują kolejne fazy rozwoju zabudowy mieszkalnej i przemysłowej miasta od 1 poł. XIX w. do końca okresu międzywojennego (w pojedynczych przypadkach także po 1945 r.). Budynki tworzą nie tylko przekrój typologiczny zabudowy (w odniesieniu do obiektów mieszkalnych od parterowych domów tkaczy, przez piętrowe domy rezydencjonalne, pałace miejskie i trzy- oraz czterokondygnacyjne kamienice czynszowe), ale także w pełny sposób odzwierciedlają różnorodność następujących po sobie stylów architektonicznych, od epoki klasycyzmu po modernizm międzywojenny i socrealizm. W ramach przedmiotowego układu urbanistycznego znajduje się jeden z najstarszych w Łodzi obiektów o charakterze fabrycznym, tzw. Biała fabryka Ludwika Geyera, będący symbolem Łodzi przemysłowej oraz wyjątkowego znaczenia ulicy Piotrkowskiej jako osi rozwoju przestrzennego i ekonomicznego miasta. Liczne zabytki usytuowane na tym obszarze cechuje autentyzm formy i substancji, co stanowi zarówno o ich indywidualnej wysokiej wartości historycznej i naukowej, jak i wartości historycznego układu urbanistycznego, który współtworzą. Zabudowa historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej odzwierciedla przemysłowy i wielokulturowy charakter Łodzi. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 12 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historycznym układem urbanistycznym nazywamy przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg. Obszar wyznaczony w decyzji o wpisie do rejestru zabytków spełnia kryteria podane w przytoczonej wyżej definicji, a mając na uwadze powyższą argumentację jednoznacznie kwalifikuje się do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską. Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, została wydana w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na skutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia r., uchylającej decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Postępowanie prowadzone było w trybie art. 94 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W toku ponownego rozpoznania sprawy stronom zapewniono możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie, co do zebranych materiałów i zgłoszenia żądań. Strony postępowania zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu (w wyniku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia) oraz jego zakresie przedmiotowym i obszarowym, a także o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy oraz możliwości zapoznania się z nim i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, obwieszczeniami z dnia r. i z dnia r., zamieszczonymi w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej WUOZ w Łodzi. W toku postępowania ponownie przeanalizowano zebrany materiał dowodowy, m.in. archiwalną dokumentację kartograficzną, literaturę tematu i opracowania naukowe, a także dokumentację konserwatorską (m.in. karty ewidencyjne obiektów architektury i budownictwa dla zabytków występujących na terenie układu urbanistycznego, dokumentację ewidencyjną Parku im. Wł. Reymonta). Pozyskano aktualną dokumentację o charakterze geodezyjnym (m.in. plan dla obszaru postępowania sporządzony przez Miejski Ośrodek Geodezji i Kartografii w Łodzi z r.), którą załączono do akt sprawy jako materiał graficzny szczegółowo obrazujący przebieg granic wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Ponownie przeprowadzono lustrację przedmiotowego obszaru, a także przeanalizowano treść złożonych w toku postępowania wniosków, co znalazło odzwierciedlenie w treści decyzji oraz oznaczeniu granic historycznego układu urbanistycznego. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej następuje w myśl 5

6 art. 9 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 3 pkt. 1, 2 i 12 tejże ustawy. Jest realizacją ustawowego obowiązku ciążącego na organie administracji publicznej, wykonywanego w ramach działań podejmowanych w związku ochroną zabytków, tj. zapewnienia warunków prawych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania, a także zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych ma na celu pozyskanie instrumentów prawnych umożliwiających skuteczną ochronę konserwatorską elementów historycznego układu urbanistycznego, które nie podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej w wyniku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większej części przedmiotowego obszaru. Nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest ważnym interesem społecznym, jakim jest ustanowienie prawnej ochrony konserwatorskiej nad całym historycznym układem urbanistycznym ulicy Piotrkowskiej. Umożliwi innym organom ponowne podjęcie postępowań administracyjnych zawieszonych do czasu rozstrzygnięcia przez WKZ zagadnienia wstępnego, jakim był wpis do rejestru zabytków (m.in. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji), tym samym nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest ważnym interesem stron postępowania. Z uwagi na wyżej opisane wysokie walory zabytkowe historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, należało orzec jak w sentencji. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom - na podstawie art i art i 2 Kpa - odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od jej doręczenia, za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie decyzji w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Załączniki: 1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem granic historycznego układu urbanistycznego (kolor czerwony). 2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków 6

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii Łódź wielokulturowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pani Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.II.0934 6/10 Warszawa, dnia września 2010 r. Pani Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1538/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1538/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI UCHWAŁA NR LXXXVIII/1538/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprostowania błędu i dostosowania opisów granic jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedla Chojny, Osiedla Wiskitno,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ 1 MAGAZYN KONCEPCJI Teren inwestycyjny nr 1. Kompleks produkcyjno-biurowy DANE O NIERUCHOMOŚCI: WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 14 F obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego 10539 m 2 Księga wieczysta oraz numer

Bardziej szczegółowo

Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury

Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury RUPES Biurowiec klasy A - w trakcie realizacji w Lublinie przy AL. Racławickich 8 róg ul. Żwirki i Wigury PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budynek biurowo - usługowo, z garażem podziemnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/348/13 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/348/13 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/348/13 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU. KONTRAST A NAWIĄZANIA. Projektuje się rekonstrukcje budynków

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG. do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG. do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/260/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA

NOWE CENTRUM ŁODZI M I E J S C O W E P L A N Y Z A G O S P O D A R O WA N I A P R Z E S T R Z E N N E G O LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1840 NOWA DZIELNICA Źródło: Atlas Miasta Łodzi 2002 r. HISTORIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ROK 1894 PLAN STARZYŃSKIEGO Źródło: http://gis.mapa.lodz.pl/

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz.

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz. WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ IV WE FRAGMENCIE OBEJMUJĄCYM TEREN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC Lp. Data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu:

POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu: POŁOŻENIE Położenie Powiatu Krośnieńskiego względem większych ośrodków zbytu: Gorzów Wielkopolski 130 km Berlin 146 km Dresden 167 km Poznań 208 km Szczecin 215 km Wrocław 217 km Leipzig 221 km Praga 280

Bardziej szczegółowo

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta :

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta : UCHWAŁA NR XXVI/580/2010 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg Na podstawie art.12 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r.

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. WERYFIKACJA POSIADANYCH KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UL. BRZEZIŃSKIEJ NA ODCINKU OD CH M1 DO UL. IGLASTEJ ORAZ BUDOWY OBWODNICY NOWOSOLNEJ DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. Gdański Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE pomi dzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez Pana Stanisława Kracika a Gmin Miejsk Kraków reprezentowan

POROZUMIENIE pomi dzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez Pana Stanisława Kracika a Gmin Miejsk Kraków reprezentowan POROZUMIENIE pomiędzy Wojewodą Małopolskim reprezentowanym przez Pana Stanisława Kracika a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa zawarte w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA) T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania.

Bardziej szczegółowo

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2 Opis rozwiązań ń parkingów 1 Parking P1 Parking P1 będzie obsługiwany przez Aleję Wojska Polskiego. Obecnie realizowana rozbudowa jezdni ulicy do przekroju 2x2 oraz usytuowanie zjazdu w pobliżu łuku poziomego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/365/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/365/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 marca 2014 r. 1 UCHWAŁA NR LIII/365/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska, w rejonie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA WAG " IDEAL ", ul. Krochmalna 24. a) Rozpoznanie historyczne

FABRYKA WAG  IDEAL , ul. Krochmalna 24. a) Rozpoznanie historyczne FABRYKA WAG " IDEAL ", ul. Krochmalna 24 a) Rozpoznanie historyczne Wg wykazu fabryk w Lublinie i ankiety z 1920 r. fabryka wag dziesiętnych " Ideał" została założona w 1905 r. [1] Dopiero jednak z 1910

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ARTYKUŁ: OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 15 lipca 2010 r. IR.III-5.7045-7-EURO/10 DECYZJA nr 7/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku WYKAZ Obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Lp. Nr planu wg rejestru TREŚĆ PLANU UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/134/03 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m.

UCHWAŁA Nr XVII/134/03 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. UCHWAŁA Nr XVII/134/03 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru Śródmieścia Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUŁOWICE we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie projektowanej obwodnicy Tułowic. Tułowice, 2007 rok 1 Uchwała nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Toruń ul. Pancernych; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu; Działka nr 100 o pow. 0,1210 ha Grunt niezabudowany; KW nr TO1T/00031549/6 ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Kraków, dnia 18.12.2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 2827 UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 2827 UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 26 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 2827 UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Pruszków, dnia 1 kwietnia 2010r. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE dotyczy: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Żbików Baki w Pruszkowie UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt...

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt... Wnioskodawca 1.......dnia,............ Wójt....... Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

I OSK 5/09 - Wyrok NSA

I OSK 5/09 - Wyrok NSA I OSK 5/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-01-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Lech /przewodniczący/ Jacek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dz.U.2011.165.987 zm Dz.U.2015 poz 383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo