Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków gjkgfhgjhkgfh Łódź, ul. Piotrkowska 99 \WUOZ WUOZ-R PU Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. D E C Y Z J A w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 1 litera b, art. 7 pkt.1, art. 9 ust. 1, art. 89 ust. 2 oraz art. 94 ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49, 104 i Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 78, poz. 1071, z późn. zm.), w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu o r z e k a m wpisać do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod numerem rejestru A / 98 historyczny układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej. Granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków: Granicę północną obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/7, dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska) oraz zachodniej granicy działek nr 41/21, 41/20, 41/19, zachodniej i północnej granicy działki nr 41/27, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska) oraz północnej granicy działki nr 41/24, dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 41/24, 41/25, 41/16, 41/17, działki drogowej nr 41/22 (ul. Piotrkowska), a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 43/8. Granicę wschodnią obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 43/8, wschodniej granicy działki nr 43/9, dalej obiegając od strony wschodniej działkę nr 46/11 i biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki nr 47/7, następnie obiegając od strony wschodniej działkę drogową nr 69/202, dalej biegnąc w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 69/201, 69/200, 69/196, 69/192, wschodnią i częściowo południową granicą działki nr 69/184, następnie wschodnią granicą działek nr 69/180, 69/179, 69/173, 69/170, 69/166, 69/158, dalej biegnąc wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki drogowej nr 69/120, wschodniej granicy działki nr 67/3, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 77/3, zachodniej i północnej granicy działki nr 77/6, następnie północnej i wschodniej granicy działki nr 78. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-8, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 42/11 (ul. Wigury), wschodniej granicy działki nr 54/10, obiega od strony południowej działkę nr 54/8, dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 52, 51/1, 50/1, 49/1, 48/25, następnie wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 48/43, południowej i zachodniej granicy działki nr 48/42, południowej granicy działki nr 48/32. Dalej granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 43/2, wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 44/10, wschodniej granicy działek nr 57/14, 46/8, ponownie 57/14, 47/3, 56/3, następnie wzdłuż wschodniej i częściowo 1

2 południowej granicy działki nr 57/14, wschodniej granicy działki nr 142/3, następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 59/57, z wyłączeniem usytuowanego na tejże działce południowo-zachodniego narożnika budynku przy ul. Piotrkowskiej 204/210. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 61/19, 61/24, 61/23, 61/21, 61/26, 61/20, 87/18 i dalej w kierunku południowym zachodnią granicą działki drogowej nr 87/22 (ul. Sienkiewicza). Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-9, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 71/4, 76/16, 76/21, 75/2, 77/28, dalej wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki drogowej nr 76/19 (ul. Sienkiewicza), następnie przecina działkę drogową nr 103/24 (ul. Tymienieckiego) linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 76/19 i północno-wschodni narożnik działki nr 158/9 położonej w obrębie W-25. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż fragmentu południowej granicy działki drogowej nr 103/24 (ul. Tymienieckiego), następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 87/4. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego G-3, granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 28/38 i 28/41, dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 28/41, wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 28/23, wschodniej granicy działki drogowej nr 30/5 (ul. Milionowa), wschodniej i częściowo południowej granicy działki nr 33/10, wschodniej granicy działek nr 33/16, 66/6, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr 66/6 i 66/8, następnie w kierunku południowym wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 67/1, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 66/7, dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki nr 76, następnie obiega od strony wschodniej działkę nr 79, dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż fragmentu południowej granicy działki nr 67/1, następnie biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 74/4 (ul. Rzgowska) do wysokości południowej granicy działki nr 133/24. Granicę południową obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym G-3, w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki drogowej nr 22/16 (ul. Piotra Skargi), dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 177/10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 177/10, działki drogowej nr 23/23 (ul. Piotrkowska), części południowej granicy działki nr 133/24, południowej i wschodniej granicy działki nr 133/1, w końcu wzdłuż fragmentu południowej granicy działki nr 133/24 do działki drogowej nr 74/4 (ul. Rzgowska). Granicę zachodnią obszaru wyznacza linia biegnąca w obrębie geodezyjnym S-7 w kierunku południowym wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 1/16, dalej wzdłuż zachodniej granicy działek nr 20 i 21/1, 24/28, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 24/28, fragmentem południowej granicy działki nr 23/44, następnie w kierunku południowym zachodnią i częściowo południową granicą działki nr 25/7, zachodnią granicą działki 26/1, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 27/3, zachodnią granicą działek nr 27/1 i 28/3, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 29/4, częściowo północną i zachodnią granicą działki nr 30/1, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 31/2, obiegając od strony zachodniej działkę nr 31/4, dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 32/2, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 33/8, 33/10, 33/4, obiegając tę ostatnią od strony zachodniej i biegnąc wzdłuż południowej granicy działek nr 33/4, 33/10 i fragmentem południowej granicy działki nr 33/11, dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 34/7 i 34/8, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działek nr 39/5, 38/6, 37, 36, 35, a następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-8, granica obiega od strony zachodniej działkę drogową nr 2/1 (ul. Żwirki), dalej biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 14, wzdłuż zachodniej i częściowo południowej granicy działki nr 19/6, zachodnią granicą działek nr 19/17, 19/18, następnie obiega od strony zachodniej działkę nr 21/17 pozostawiając poza granicami ochrony konserwatorskiej działki nr 21/5 i 21/15, dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 22/1, 23/3, częściowo północnej i zachodniej granicy 2

3 działki nr 25/3, następnie fragmentem północnej granicy działki nr 28/66 i zachodnią granicą działek nr 28/66, 28/70, 28/65, dalej północną i zachodnią granicą działki nr 34/1. Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego S-9, granica biegnie wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki drogowej nr 1/4 (ul. Radwańska), następnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej i fragmentu południowej granicy działki drogowej nr 41/46 (ul. Wólczańska). Następnie, przechodząc na teren obrębu geodezyjnego G-3, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 1/34 (ul. Wólczańska) do południowej granicy działki drogowej nr 22/16 (ul. Piotra Skargi). Granice wpisu do rejestru zabytków oznaczone zostały kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji. Na mocy art Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. U z a s a d n i e n i e Ulica Piotrkowska wytyczona została w wyniku regulacji historycznego Traktu Piotrkowskiego w latach 20. XIX w. wraz z powstaniem osady sukienniczej Nowe Miasto oraz osady liniano-bawełnianej Łódka. Stanowiła główną oś urbanistyczno-architektoniczną miasta, przy której koncentrowała się zmieniająca w miarę upływu lat zabudowa o charakterze mieszkalnym, przemysłowym, sakralnym, a także powstałe w mieście obiekty użyteczności publicznej. Układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej jest jednym z najważniejszych świadectw historii rozwoju XIXwiecznej Łodzi oraz cennym w skali kraju zabytkiem reprezentującym myśl urbanistyczną doby Królestwa Kongresowego. Układ urbanistyczny północnej część ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności (dawny Rynek Nowego Miasta) do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego (dawne ulice św. Anny i Główna) wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych decyzją z r., pod numerem rejestru A/48. Południowy odcinek ulicy jest integralną pod względem historycznym, urbanistyczno-architektonicznym i funkcjonalnym częścią całego historycznego założenia przestrzennego. Zakres obszarowy wpisu wyznaczony został w oparciu o analizę archiwalnej dokumentacji kartograficznej określającej historyczny zasięg założenia urbanistycznego oraz ocenę jego obecnego stanu zachowania, dokonaną w toku lustracji obszaru i analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na przedmiotowym odcinku, w zakresie historycznego układu drogowego, bloków zabudowy, a także historycznych podziałów parcelacyjnych, wytyczony został na planie osady rękodzielniczej Łódka sporządzonym w 1827 r. przez geometrę Jana Leśniewskiego. Zakres terytorialny postępowania określony został w oparciu o historyczny zasięg parceli bezpośrednio przylegających do ul. Piotrkowskiej. Nakreślona w 1827 r. siatka ulic do dnia dzisiejszego uległa nieznacznym zmianom, które w większości nie wpłynęły na zakłócenie pierwotnego układu drogowego. W jej skład wchodzi ulica Piotrkowska jako oś centralna, przecinające ją prostopadle ulice tworzące w części północnej regularne, prostokątne kwartały zabudowy, natomiast w części południowej bloki urbanistyczne o nieregularnych kształtach oraz ulice zamykające złożenie od strony zachodniej i wschodniej (ul. Wólczańska, ulice Sienkiewicza-Rzgowska). Zmiany w układzie drogowym takie jak połączenie z ul. Piotrkowską ulicy Milionowej, wytyczenie ulicy Sieradzkiej oraz ul. 10-go Lutego należy uznać za naturalną ewolucję założenia wynikającą z postępującej urbanizacji, które wpasowały się w istniejące założenie, a w konsekwencji nie obniżyły walorów zabytkowych historycznego układu urbanistycznego. Zmiany, które w istotny sposób wpłynęły na przekształcenie założenia przestrzennego ul. Piotrkowskiej, zarówno w kontekście pierwotnego układu drogowego jak i historycznej zabudowy, są nieliczne i zostały uwzględniono w zakresie wpisu do rejestru, poprzez znaczne wyłączenia obszaru w części północnej. Przedłużenie al. Kościuszki na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Radwańskiej, ze względu na parametry arterii, w istotny sposób zmieniło historyczny kształt kwartału w północno-zachodniej części przedmiotowego układu urbanistycznego (wprowadzenie nowej pierzei, zmniejszenie historycznej wielkości bloku urbanistycznego, ahistoryczne podziały parcelacyjne, znaczna ingerencja w historyczną sieć uliczną). Podobnie, w 3

4 północno-wschodniej części założenia, powstanie osiedla Manhattan, wpłynęło na obniżenie walorów zabytkowych tej części układu urbanistycznego. Zabudowa osiedla dysharmonizuje z historyczną częścią założenia pod względem usytuowania, formy oraz gabarytów (sylwety) znajdujących się na tym obszarze obiektów, wprowadzono wtórne, ahistoryczne podziały parcelacyjne. Z uwagi na powyższe zmiany, w tej części układu urbanistycznego wpisem do rejestru zabytków objęto jedynie nieruchomości bezpośrednio przylegające lub usytuowane w pobliżu ul. Piotrkowskiej, z uwzględnieniem istniejących powiązań widokowych oraz zachowanych reliktów historycznych podziałów parcelacyjnych (na tym obszarze granicę wpisu do rejestru wyznaczono aktualnymi granicami działek geodezyjnych). W ramach przedmiotowego układu urbanistycznego zachowane są wszystkie historyczne place i rynki, wytyczone w ramach kolejnych etapów rozwoju układu przestrzennego ulicy (d. Rynek Górny, ob. pl. im. Wł. Reymonta; d. Rynek Fabryczny, ob. pl. im. Jana Pawła II; d. Plac Bielnikowy, ob. skwer bez nazwy u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Tymienieckiego; d. pl. Leonhardta, ob. pl. Niepodległości). Historyczny układ urbanistyczny ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej, w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, cechuje znaczny autentyzm. Na przedmiotowym obszarze w dużym stopniu zachowane są historyczne podziały parcelacyjne (lub ich czytelne relikty), nakreślone na planie Leśniewskiego z 1827 r. Układ parcelacyjny w części północnej (między al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego, a ul. Czerwoną i ul. Tymienieckiego) stanowi szereg obustronnie przylegających do ul. Piotrkowskiej, zwróconych do niej frontem, prostokątnych, wąskich i długich działek tkaczy (o szerokości od 17 do 22 m i długości ok. 280 m), tworzących regularne kwartały zamknięte od strony zachodniej ul. Wólczańską, od wschodniej ul. Sienkiewicza. W części południowej układu urbanistycznego parcele, pierwotnie przeznaczone dla zamożniejszych przedsiębiorców, wytyczono jako większe o nieregularnym kształcie, podporządkowanym przestrzennie linii, którą tworzyły posiadła wodno-fabryczne usytuowane wzdłuż rz. Jasień. Działki z biegiem czasu oraz postępującej urbanizacji uległy wtórnym podziałom (a także scaleniom), jednakże do dnia dzisiejszego w sposób czytelny w znacznej skali zachowany został charakterystyczny, prostopadły do ul. Piotrkowskiej układ parceli z pierwotną szerokością placów. Zachowane podziały własnościowe są cennym, często jedynym świadectwem historycznego sposobu zagospodarowania ulicy, odzwierciedlają pierwotny kształt posesji oraz lokalizację nie zachowanej do dnia dzisiejszego zabudowy. W końcu, istniejący układ parcelacyjny odzwierciedla także historyczny proces scalania sąsiednich posesji przez zamożniejszych właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej (pod zabudowę fabryczną lub mieszkalną o charakterze wielkomiejskim. Zabudowa układu urbanistycznego południowego odcinka ulicy Piotrkowskiej tworzy zwarte kompleksy o charakterze mieszkalnym (domy, kamienice czynszowe, zespoły rezydencjonalne) oraz przemysłowym (zespoły fabryczne), zachowane w obrębie poszczególnych posesji w pierwotnym rozplanowaniu przestrzennym. Znaczny stopień zachowania historycznej zabudowy, a także harmonijne wkomponowanie zabudowy współczesnej pod względem usytuowania i gabarytów, stanowią o autentyczności historycznego układu urbanistycznego. Przeważa zabudowa o wysokości od dwóch do czterech kondygnacji, tworząca fragmentarycznie zwarte pierzeje, przerwane zabudową wolnostojącą (zespoły zabudowy rezydencjonalnej lub przemysłowej o indywidualnym rozplanowaniu), terenami zielonymi lub placami niegdyś pełniącymi funkcję rynków. Z wyłączeniem części północno-wschodniej obszaru, w której usytuowane jest osiedle Manhattan (poza granicami wpisu do rejestru), zachowane są historyczne ciągi zabudowy zarówno ulicy Piotrkowskiej jak i jej przecznic. Część północna przedmiotowego obszaru (od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza na północny do ulic Radwańskiej i Brzeźnej na południu) stanowi kontynuację regularnego układu zabudowy charakterystycznego dla odcinka północnego zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytków decyzją z r. Dominuje zabudowa o charakterze mieszkalnym, fasady budynków frontowych tworzą zwarte pierzeje. W obrębie poszczególnych posesji przeważa rozplanowanie zabudowy polegające na usytuowaniu kalenicowym budynku frontowego, natomiast wzdłuż północnych i południowych granic działek oficyn bocznych oraz budynków gospodarczych i fabrycznych. Jest to historyczny sposób zabudowy posesji ukształtowany na przestrzeni XIX wieku, podyktowany kształtem parceli. W południowej części przedmiotowego układu urbanistycznego przeważa zabudowa o charakterze rezydencjonalno-fabrycznym, o indywidualnym rozplanowaniu w obrębie poszczególnych posesji. Znajdujące się tu zabytków 4

5 świątynie rzym.-kat. kościół archikatedralny p.w. św. Stanisława Kostki oraz ewang.-augsb. kościół p.w. św. Mateusza, stanowią historyczną dominantę południowej części całego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej. Historyczny układ urbanistyczny południowego odcinka ul. Piotrkowskiej współtworzą liczne obiekty architektury, formy zaprojektowanej zieleni oraz zespoły budowlane, indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, a także figurujące w ewidencji zabytków. Zabytkowe obiekty i zespoły budowlane prezentują kolejne fazy rozwoju zabudowy mieszkalnej i przemysłowej miasta od 1 poł. XIX w. do końca okresu międzywojennego (w pojedynczych przypadkach także po 1945 r.). Budynki tworzą nie tylko przekrój typologiczny zabudowy (w odniesieniu do obiektów mieszkalnych od parterowych domów tkaczy, przez piętrowe domy rezydencjonalne, pałace miejskie i trzy- oraz czterokondygnacyjne kamienice czynszowe), ale także w pełny sposób odzwierciedlają różnorodność następujących po sobie stylów architektonicznych, od epoki klasycyzmu po modernizm międzywojenny i socrealizm. W ramach przedmiotowego układu urbanistycznego znajduje się jeden z najstarszych w Łodzi obiektów o charakterze fabrycznym, tzw. Biała fabryka Ludwika Geyera, będący symbolem Łodzi przemysłowej oraz wyjątkowego znaczenia ulicy Piotrkowskiej jako osi rozwoju przestrzennego i ekonomicznego miasta. Liczne zabytki usytuowane na tym obszarze cechuje autentyzm formy i substancji, co stanowi zarówno o ich indywidualnej wysokiej wartości historycznej i naukowej, jak i wartości historycznego układu urbanistycznego, który współtworzą. Zabudowa historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej odzwierciedla przemysłowy i wielokulturowy charakter Łodzi. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 12 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historycznym układem urbanistycznym nazywamy przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg. Obszar wyznaczony w decyzji o wpisie do rejestru zabytków spełnia kryteria podane w przytoczonej wyżej definicji, a mając na uwadze powyższą argumentację jednoznacznie kwalifikuje się do objęcia ścisłą ochroną konserwatorską. Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, została wydana w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na skutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia r., uchylającej decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Postępowanie prowadzone było w trybie art. 94 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W toku ponownego rozpoznania sprawy stronom zapewniono możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie, co do zebranych materiałów i zgłoszenia żądań. Strony postępowania zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu (w wyniku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia) oraz jego zakresie przedmiotowym i obszarowym, a także o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy oraz możliwości zapoznania się z nim i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, obwieszczeniami z dnia r. i z dnia r., zamieszczonymi w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej WUOZ w Łodzi. W toku postępowania ponownie przeanalizowano zebrany materiał dowodowy, m.in. archiwalną dokumentację kartograficzną, literaturę tematu i opracowania naukowe, a także dokumentację konserwatorską (m.in. karty ewidencyjne obiektów architektury i budownictwa dla zabytków występujących na terenie układu urbanistycznego, dokumentację ewidencyjną Parku im. Wł. Reymonta). Pozyskano aktualną dokumentację o charakterze geodezyjnym (m.in. plan dla obszaru postępowania sporządzony przez Miejski Ośrodek Geodezji i Kartografii w Łodzi z r.), którą załączono do akt sprawy jako materiał graficzny szczegółowo obrazujący przebieg granic wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Ponownie przeprowadzono lustrację przedmiotowego obszaru, a także przeanalizowano treść złożonych w toku postępowania wniosków, co znalazło odzwierciedlenie w treści decyzji oraz oznaczeniu granic historycznego układu urbanistycznego. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej następuje w myśl 5

6 art. 9 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 3 pkt. 1, 2 i 12 tejże ustawy. Jest realizacją ustawowego obowiązku ciążącego na organie administracji publicznej, wykonywanego w ramach działań podejmowanych w związku ochroną zabytków, tj. zapewnienia warunków prawych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania, a także zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych ma na celu pozyskanie instrumentów prawnych umożliwiających skuteczną ochronę konserwatorską elementów historycznego układu urbanistycznego, które nie podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej w wyniku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większej części przedmiotowego obszaru. Nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest ważnym interesem społecznym, jakim jest ustanowienie prawnej ochrony konserwatorskiej nad całym historycznym układem urbanistycznym ulicy Piotrkowskiej. Umożliwi innym organom ponowne podjęcie postępowań administracyjnych zawieszonych do czasu rozstrzygnięcia przez WKZ zagadnienia wstępnego, jakim był wpis do rejestru zabytków (m.in. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji), tym samym nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest ważnym interesem stron postępowania. Z uwagi na wyżej opisane wysokie walory zabytkowe historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, należało orzec jak w sentencji. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom - na podstawie art i art i 2 Kpa - odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od jej doręczenia, za moim pośrednictwem. Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie decyzji w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Załączniki: 1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem granic historycznego układu urbanistycznego (kolor czerwony). 2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków 6

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE L. dz. UOZ-Rz-4-5130. 19.2011 Rzeszów, dnia 17.11. 2011 r ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Leżajska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii Łódź wielokulturowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia

Poznań, r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI. doręczenia Poznań, 10.05.2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-4.7821-3/11 doręczenia za dowodem DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 22 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 22 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI UiA/02/01/W Miejscowość, data Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Adres zamieszkania Proszę o: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Wytyczne konserwatorskie

Wytyczne konserwatorskie Załącznik nr 4 CZĘŚĆ A - osiedle Księży Młyn Wytyczne ogólne Wytyczne konserwatorskie - Proces adaptacji zespołu powinien uwzględnić dążenia Miasta do wpisania zespołu osiedla Księży Młyn na listę pomników

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej Grupa M20 ul. Wł. Andersa 29 lok. PAŃSTWOMIASTO 00-159 Warszawa Warszawa, 17 grudnia 2013 Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO Rys historyczny, najważniejsze elementy struktury miasta Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII.253.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

IMIELNICA - OŚNICA -BOROWICZKI OCZYSZCZALNIA WSCHÓD"

IMIELNICA - OŚNICA -BOROWICZKI OCZYSZCZALNIA WSCHÓD MIEJSCOWY SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IMIELNICA - OŚNICA -BOROWICZKI OCZYSZCZALNIA WSCHÓD" w PŁOCKU Uchwała Nr 619/XLIII/96r. Rady Miasta Płocka z dnia 19.XI.1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Izabelin, dnia. Wnioskodawca: pełna nazwa, imię, nazwisko adres telefon kontaktowy, ew. fax Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7009 UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL)

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL) Załącznik nr 2 do uchwały Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy BAiPP - wniosek o ustalenie decyzji o wz Wnioskodawca: Warszawa, dnia... pełna nazwa, imię, nazwisko adres telefon kontaktowy, ew. fax Prezydent m. st. Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2002 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 6 czerwca 2002 roku

UCHWAŁA NR LII/593/2002 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 6 czerwca 2002 roku UCHWAŁA NR LII/593/2002 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/624/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLIX/624/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLIX/624/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/235/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r. w sprawie sprzedaży garaży komunalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 10 października 2013 r.

Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 10 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz. 5422 UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUŁOWICE we wsi Szydłów obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową. Tułowice, 2007 rok 1 Uchwała nr VIII / 49 / 07 Rady Gminy Tułowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY CZERWONAK z dnia. w sprawie granic sołectw i osiedli w Gminie Czerwonak

UCHWAŁA Nr RADY GMINY CZERWONAK z dnia. w sprawie granic sołectw i osiedli w Gminie Czerwonak UCHWAŁA Nr RADY GMINY CZERWONAK z dnia. w sprawie granic sołectw i osiedli w Gminie Czerwonak Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r.

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Część I. Podział nieruchomości... 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Część I. Podział nieruchomości... 1 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... XI XVII Część I. Podział nieruchomości... 1 Rozdział 1. Rodzaje i cel podziałów nieruchomości.... 3 1.1. Pojęcie nieruchomości i działki gruntu... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, ul. Krakowska 256. Nieruchomość na sprzedaż

Kielce, ul. Krakowska 256. Nieruchomość na sprzedaż Kielce, ul. Krakowska 256 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kielce Ulica, nr budynku Krakowska 256 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana parterowym, podpiwniczonym

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91416-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruszków I. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV /... / 16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIV /... / 16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. Projekt UCHWAŁA Nr XIV /... / 16 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROJEKT UCHWAŁY UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borowiczki w Płocku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/471/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/471/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/471/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 15. ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 POWIERZCHNIA: NAZWA: 275.35 ha ŁAGIEWNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna osiedli do utrzymania i rewitalizacji/rehabilitacji;

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. ROZSTRZYGNIĘCIE

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. ROZSTRZYGNIĘCIE załącznik nr 2 do uchwały nr...2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia... 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e WGD.RG.7430-76/2009/2010 Płock, dnia 04-01-2010 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 93 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 pkt 1, art. 97 a i art. 99 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIV/240/13 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo