Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Kredyt Bank: korekcyjne wzrosty March May

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Kredyt Bank: korekcyjne wzrosty March May"

Transkrypt

1 Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw. 3862,7,4% WIG zam ,9,7% obrót (tys. PLN) ,8% WIG 2 otw. 2181,6,4% WIG 2 zam. 219,4,8% FW2Z11 otw. 2192,,6% FW2Z11 zam. 229, 1,3% mwig4 otw. 2144,1,6% mwig4 zam. 2145,6,6% Największe wzrosty kurs zmiana BIOTON,8 14,3% WIKANA,8 14,3% MIDAS,74 13,8% KOV 1,3 13,2% TRITON 2,27 9,7% Największe spadki kurs zmiana RESBUD 7,46-11,2% BBIDEVNFI,23-8,% SELENAFM 7,3-6,3% MOL 23,8-6,2% MEWA,31-6,1% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 136, PKOBP 33, PZU 36, PEKAO 14, PGE 18, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 16289,1-2,5% RTS 138,7 -,2% PX5 95,1 1,4% DJIA 1113,1 -,2% NASDAQ 2479,4-1,1% S&P ,5 -,8% DAX XETRA 5675,7,5% FTSE 533,4,2% CAC 395,6,7% NIKKEI 865,6 1,% HANG SENG 17618,5 -,5% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,66,% EUR/PLN 4,378,1% USD/PLN 3,272,5% EUR/USD 1,338 -,4% miedź (USD/t) 7225, 5,9% miedź (PLN/t) 2366,4 5,3% ropa Brent (USD/bbl) 15,87,% Wykres dnia: Kredyt Bank Najważniejsze informacje: PGE - Budowa farm wiatrowych na Bałtyku PGNiG - Wirtualny rewers szansą dla PGNiG Kredyt Bank - Prasa o wiążącej ofercie na zakup przez Santandera Asseco Poland - Skup akcji własnych za max. 45 mln PLN KGHM - Referendum w sprawie deputatu węglowego Pekao SA - Negocjacje dotyczące sprzedaży PJSC UniCredit Sygnity - Umowa ramowa na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych Huwei KOV - Rozpoczęcie prac nad odwiertem O-18 na Ukrainie Netia - Złożenie wniosku do UOKiK Skotan - Możliwe otrzymanie 13,6 mln PLN dofinansowania na nowy projekt Wydarzenia dnia: Alchemia Alterco AWBUD Famur Getin Harper Hygienics Jupiter NFI Komputronik MIT Mostalzab PCC Intermodal Kredyt Bank: korekcyjne wzrosty W połowie ubiegłego tygodnia Kredyt Bank przełamał średnioterminową linię trendu spadkowego. Po kilku sesjach konsolidacji kurs może dalej zwyżkować. Minimalny zasięg docelowy ruchu należy wyznawczych na okolicę 14,5 zł, ale nie można wykluczyć silniejszego wzrostu, nawet do 16, zł February March April May June July August September October Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje PGE Budowa farm wiatrowych na Bałtyku PGE Energia Odnawialna chce wybudować na Bałtyku farmy wiatrowe o mocy ponad 34 MW. Pierwsze wiatraki miałyby stanąć na morzy na 7-8 lat. Jacek Podlewski, prezes PGE Energia Odnawialna powiedział, że PGE EO podtrzymuje, że do 215 roku osiągnie 1. MW mocy w energetyce wiatrowej na lądzie, nie wyklucza nawet zwiększenia tego celu. We własnym portfelu spółka ma projekty o mocy ponad 5 MW, pozostałe 4-5 MW chce uzupełnić poprzez przejęcia. Ocenił, że energetyka wiatrowa to jedyny segment energetyki odnawialnej, który daje szansę na szybki, realny przyrost mocy. (S.Ozga) PGNiG Wirtualny rewers szansą dla PGNiG W tym roku po raz pierwszy w historii istnienia gazociągu jamalskiego PGNiG będzie mógł sprowadzać tą drogą gaz od niemieckich spółek - oprócz uzgodnionych dostaw w wieloletnim kontrakcie z Gazpromem. PGNiG w ramach tzw. wirtualnego rewersu zyskał możliwość importu dodatkowych ilości gazu. Rewers na gazociągu jamalskim poprawi bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwi rozwój konkurencji, jeśli inne firmy będą korzystać z tej możliwości. (M.Kalwasińska) Kredyt Bank Doniesienia prasowe o wiążącej ofercie na zakup przez Santandera Parkiet informuje, powołując się na osobę zbliżoną do transakcji, że Santander złożył wiążącą ofertę na zakup Kredyt Banku. Obecna wycena rynkowa Kredyt Banku wynosi 3,6 mld PLN, przy czym KBC jest w posiadaniu 8% akcji. Gdyby doszło do transakcji, nabywca musiałby ogłosić wezwanie na 1% akcji. Średnia z dziennych cen ważonych wolumenem z ostatnich sześciu miesięcy wynosi 15,69 PLN. (G.Zawada) Asseco Poland Skup akcji własnych za max. 45 mln PLN Asseco Poland planuje skup maksymalnie 25,6 mln akcji własnych za max. 45 mln PLN w celu umorzenia. Upoważnienie zarządu do skupu akcji własnych będzie obowiązywało przez 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. NWZA w tej sprawie odbędzie się 3 listopada. KGHM Referendum w sprawie deputatu węglowego W KGHM 8 i 9 listopada odbędzie się referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego za 17 tys. PLN na osobę. Jednorazowy wykup kosztowałby spółkę 64 mln PLN i zostałby rozłożony w czasie. Do likwidacji potrzebne jest wykreślenie deputatu z zakładowego układu zbiorowego pracy. (A.Iwański) Pekao SA Negocjacje dotyczące sprzedaży PJSC UniCredit Według PAP Bank Pekao SA negocjuje sprzedaż ukraińskiego PJSC UniCredit Bank z jednym podmiotem, jednak transakcja raczej nie będzie sfinalizowana w 211 roku. Wcześniej rozmowy prowadzone były z trzema potencjalnymi inwestorami. (G. Zawada) Sygnity Umowa ramowa na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych Huwei Sygnity podpisało umowę ramową na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych z Huawei International. Przedmiotem umowy jest oferowanie produktów Huawei na szesnastu rynkach europejskich. Zarząd Sygnity szacuje, że umowa pozwoli wygenerować przychody o wartości około 1 mln PLN do końca 213 roku. KOV Rozpoczęcie prac nad odwiertem O-18 na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures 6 października rozpoczął prace nad odwiertem O-18 na polu Olgovskoje, na Ukrainie. Odwiert będzie sięgał głębokości 2.3 metrów. Oczekuje się, że prace nad odwiertem O-18 zajmą około 35 dni. W komunikacie podano, że celem jego wykonania jest zbadanie gazonośnych skał zbiornikowych z moskowu, co docelowo ma służyć zwiększeniu produkcji z pola Olgowskoje. 2

3 Netia Złożenie wniosku do UOKiK Netia złoży w UOKiK-u wnioski na przejęcie Telefonii Dialog i Crowley Data Poland po trzech tygodniach od zawarcia umów w tej sprawie, czyli około 2 października. Skotan Możliwe otrzymanie 13,6 mln PLN dofinansowania na nowy projekt Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zarekomendowała do dofinansowania projekt Skotanu związany z wytwarzaniem innowacyjnych produktów prozdrowotnych. Spółka wnioskowała o dofinansowanie na poziomie 13,6 mln PLN, co stanowi blisko 55% kosztów fazy naukowo-badawczej przedsięwzięcia. Pozostałe informacje Alchemia Alterco AWBUD Famur Getin Harper Hygienics Jupiter NFI Komputronik MIT Emitent (spółka przejmująca) zawiadamia po raz pierwszy, o zamiarze połączenia ze spółką Huta Batory, spółką Rurexpol oraz spółką Walcownia Rur Andrzej (spółki przejmowane). Połączenie emitenta ze spółkami przejmowanymi nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na emitenta, bez podwyŝszania KZ emitenta. Spółka wyemitowała, pierwszą transzę warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,41 PLN kaŝda, jednostkowej cenie emisyjnej 4, PLN oraz łącznej cenie emisyjnej 21,1 mln PLN oraz skierowała ofertę objęcia wyŝej wymienionych warrantów subskrypcyjnych do Trigon Domu Maklerskiego. Zarząd spółki wyraził takŝe zgodę na zbycie przez Trigon Dom Maklerski warrantów subskrypcyjnych na rzecz podmiotów trzecich. Przyjęcie oferty powinno nastąpić do dnia 14 października 211 roku. W dniu 7 października 211 r. pomiędzy DOM. developer BETA jako inwestorem a emitentem, jako generalnym wykonawcą została podpisana umowa, której przedmiotem jest: budowa budynku mieszkalno usługowego z garaŝem podziemnym oznaczony literą A, stanowiący część zespołu zabudowy mieszkaniowo usługowej przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, z niezbędnym uzbrojeniem terenu, przyłączami i systemem komunikacyjnym, zielenią, ogrodzeniem, elementami małej architektury. Za wykonanie przedmiotu umowy emitent otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie netto w kwocie 16,84 mln PLN. + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Emitent oraz jego podmioty zaleŝne od dnia 21 lipca 211r. zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość netto wynosi ok. 94,42 mln PLN. Dział Operacyjny KDPW zawiadomił emitenta, iŝ zgodnie z uchwałą zarządu KDPW w dniu 1 października 211 r., pod kodem PLGSPR14 w KDPW zostaną zarejestrowane akcje zwykłe na okaziciela emitenta. W związku z powyŝszym, z dniem 1 października 211 r. kodem PLGSPR14 oznaczonych będzie akcji zwykłych na okaziciela emitenta. Zarząd Harper Hygienics po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy spółki o planowanym połączeniu z Harper Trade, które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Harper Trade na Harper Hygienics. W wyniku połączenia Harper Trade przestanie istnieć. Spółka KCI Park Technologiczny Rybitwy oraz spółka KCI Krowodrza - podmioty zaleŝne od JUPITER NFI ustanowiły na rzecz Polskiego Funduszu Hipotecznego będącego administratorem hipoteki reprezentującego obligatariuszy wyemitowanych przez Jupiter NFI obligacji serii F, hipotekę łączną na nieruchomościach: 1) KCI Park Technologiczny Rybitwy na nieruchomościach w Krakowie dzielnica Podgórze o łącznej wartości netto 5,44 mln PLN.; 2) KCI Krowodrza na nieruchomościach w Krakowie dzielnica Krowodrza o łącznej wartości netto ok. 2,93 mln PLN. PowyŜsze hipoteki ustanowione zostały w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności z objętych obligacji serii F wyemitowanych przez Jupiter NFI do kwoty najwyŝszej sumy zabezpieczenia w wysokości 51 mln PLN. Spółka dokonała emisji łącznie 3. obligacji zwykłych, na okaziciela, zabezpieczonych serii F o wartości nominalnej 1., PLN kaŝda i łącznej cenie emisyjnej 3 mln PLN. Wszystkie obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 6 października 213 roku. Zarząd spółki otrzymał informację od spółki zaleŝnej - Contanisimo Limited o udzieleniu jej przez sąd prawomocnego zabezpieczenia roszczenia wobec Texass Ranch Company Wizja PS o zapłatę kwoty ok. 48,69 mln PLN. W dniu roku emitent podpisał z Bankiem Gospodarki śywnościowej aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym, z dnia r. na kwotę 15 mln PLN, a takŝe aneks do umowy z dnia r. o linię gwarancyjną, na kwotę 1 mln PLN. Przedmiotem aneksów jest wydłuŝenie terminu spłaty do dnia r. WydłuŜenie terminu spłaty ma charakter techniczny, związany z procesem weryfikacji i negocjacji warunków przedłuŝenia umów. Spółka zawarła ugodę pozasądową z Zefrala Holdings Limited, Oplemanta Holdings Limited, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim. Przedmiotem niniejszej ugody jest ustalenie harmonogramu spłaty zasądzonej wyrokiem sądu kwoty ok. 1,44 mln PLNotych oraz zakończenie wszelkich sporów prowadzonych obecnie między stronami, tj. postępowań sądowych. Ponadto zawarta ugoda przewiduje wycofanie wszelkich postępowań egzekucyjnych wszczętych wobec MIT, oraz uczynienie sobie wzajemnie przez strony ustępstw odnośnie do wszelkich spornych kwestii, jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości. 3

4 Mostalzab Zbigniew Opach - przewodniczący RN MZH zawiadomił o sprzedaŝy w dniach od 26 do 3 września 211 r sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,15 PLN za jedną akcję. PCC Intermodal PKNOrlen Polna Rubicon Partners NFI Podpisana została pomiędzy spółką, a Nordea Bank Polska umowa o aranŝację kredytów, na mocy której bank przyznaje PCC Intermodal limit w ramach którego będzie udzielał spółce kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych w rachunku bieŝącym, do maksymalnej łącznej kwoty zaangaŝowania 1 mln PLN. Limit ustalono na okres do dnia r. Limit moŝe być wykorzystywany w PLN lub w walucie EURO. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zaleŝnej ORLEN Koltrans w serii ORLEN o łącznej wartości emisji 15,5 mln PLN, na którą składa się 155 obligacji o wartości nominalnej,1 mln PLN kaŝda obligacja. PKN ORLEN posiada 99,9% udziałów w KZ ORLEN Koltrans. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zaleŝnej Ship-Service w serii ORLEN o łącznej wartości emisji 2,4 mln PLN, na którą składają się 24 obligacje o wartości nominalnej,1 mln PLN kaŝda obligacja. PKN ORLEN posiada 6,9% akcji w KZ Ship-Service. Do spółki wpłynęła oferta Radosława Kamińskiego dotycząca zbycia spółce akcji własnych "POLNA" w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŝy. Przedmiotem oferty jest propozycja sprzedaŝy 58.7 szt. akcji "POLNA" po cenie 13,5 PLN za jedną akcję. Do spółki wpłynęła oferta Radosława Kamińskiego dotycząca zbycia spółce akcji własnych "POLNA" w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŝy. Przedmiotem oferty jest propozycja sprzedaŝy 1. szt. akcji "POLNA" po cenie 13,5 PLN za jedną akcję. Do spółki wpłynęła oferta Radosława Kamińskiego dotycząca zbycia spółce akcji własnych "POLNA" w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŝy. Przedmiotem oferty jest propozycja sprzedaŝy 1. szt. akcji "POLNA" po cenie 13,5 PLN za jedną akcję. Zarządy GPW i BondSpot podjęli uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 3. obligacji na okaziciela serii C1 Rubicon Partners NFI o wartości nominalnej 1. PLN kaŝda i terminie wykupu przypadającym na 16 kwietnia 212 roku, Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland Harper Hygienics Spółka zwołuje na dzień 3 listopada 211 r. NWZ spółki, które odbędzie się o godzinie 13:3 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Spółka zwołuje na dzień 1 listopada 211 r. NWZ spółki, które odbędzie się o godzinie 1. w Warszawie, w lokalu doradcy spółki ds. IR, firmy CC Group przy ul. Zielnej 41/43. Marvipol Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ; 1) Mariusz Wojciech KsiąŜek - 93,78 % na tym NWZ; 2) Andrzej Nizio - 6,21 % na tym NWZ. Protektor Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA; 1) ING OFE - 81,1 % na tym NWZA; 2) Janusz Markiewicz - 18,99 % na tym NWZA. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Boryszew Hawe Mostalzab NFI Krezus Oponeo.pl Polska Akademia Rachunkowości Jednostka zaleŝna od Boryszew nabyła 1 obligację imienną serii AD, o wartości nominalnej,5 mln Eur, w ramach Programu emisji 2 letnich obligacji Boryszewa. Obligacja została nabyta po cenie emisyjnej za kwotę,5 mln Eur. Termin wykupu obligacji: 13 września 212 roku. Spółka zaleŝna HAWE Telekom w dniu 6 października 211 roku nabyła na własny rachunek, sztuk akcji HAWE po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,618 PLN. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie sztuk akcji spółki, stanowiących 2,39% KZ i głosów na WZ. Eliza Farmus - wiceprzewodnicząca RN MZH w dniach od 27 do 3 września 211 r. dokonała sprzedaŝy sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,54 PLN za jedną akcję. GraŜyna Wanda Karkosik - akcjonariusz w dniu 4 października 211 roku zbyła akcje funduszu w ilości Na dzień 7 października 211 roku GraŜyna Wanda Karkosik jest posiadaczem sztuk akcji funduszu, co stanowi 2,34% udziału w KZ i w ogólnej liczbie głosów na WZ. W dniach 4-5 października 211 roku spółka OPONEO.PL nabyła akcji MARKETEO.COM. W następstwie w/w transakcji nabycia akcji oraz podwyŝszenia KZ MARKETEO.COM o kwotę ok.,29 mln PLN poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, spółka OPONEO.PL posiada akcji MARKETEO.COM, stanowiących 39,53% KZ, dających prawo do głosów na WZ MARKETEO.COM, stanowiących 39,53% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki - Taxus Fund w wyniku rejestracji przez sąd podwyŝszenia KZ spółki w drodze emisji akcji serii "I" (obejmowanej takŝe przez tego akcjonariusza w łącznej liczbie sztuk akcji) aktualnie posiada akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących 22,81% udziału w KZ spółki, które reprezentują głosów na WZ spółki, stanowiących 22,81% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4

5 Suwary Savtec - podmiot blisko związany z członkiem zarządu emitenta dokonał zakupu szt. akcji Suwary po średniej cenie 15,68 PLN za akcję w dniu 6 października 211 roku. Pozostałe informacje - skup akcji własnych AS Silvano Fashion Group Drozapol Ferrum Marvipol PGF Polna Emitent w okresie od 3 do 7 października 211 roku dokonał nabycia 7.16 akcji własnych po średniej cenie 2,7422 PLN./szt. Łącznie w ramach programu wykupu akcji własnych, AS Silvano Fashion Group nabyła 7.16 akcji. DI Erste Securities Polska przeniósł na spółkę własność 68. sztuk akcji spółki skupionych w okresie od roku do dnia roku po średniej cenie 1,63 PLN za jedną akcję. Uwzględniając powyŝsze akcje, Drozapol-Profil posiada na swoich rachunkach akcji własnych, co stanowi 2,38% udziału w KZ spółki oraz daje prawo do wykonywania głosów, co stanowi 1,69% w ogólnej liczbie głosów na WZ. DI nabył na własny rachunek 18.2 sztuk akcji spółki po średniej cenie zakupu 1,55 PLN. Po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska, Drozapol-Profil będzie właścicielem akcji własnych, co stanowi 2,54% udziału w KZ spółki oraz daje prawo do wykonywania głosów, co stanowi 1,8% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. Emitent dokonał nabycia akcji własnych emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,8 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 1,94% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. W dniu 7 października 211 roku emitent dokonał nabycia 4.35 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 7,61 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 87.1 co stanowi 2,1859% w KZ emitenta. Działając w imieniu i na zlecenie emitenta, DI BRE Banku nabył na własny rachunek sztuk akcji PGF po średniej jednostkowej cenie nabycia 29, PLN. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących 2,2154% KZ emitenta i dających 1,499% głosów na WZA. W wyniku przyjęcia PLN oferty, doszło do zawarcia z Radosławem Kamińskim umowy nabycia 1. akcji własnych spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŝy, po cenie 11, PLN za 1 akcję. W wyniku przyjęcia PLN oferty, doszło do zawarcia z Radosławem Kamińskim umowy nabycia 1. akcji własnych spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaŝy, po cenie 11, PLN za 1 akcję. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 13 października TP NWZA 13 października GETIN NWZA 2 października KGHM NWZA 21 października PKN ORLEN Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 21 października PZU Wypłata dywidendy 26 PLN na akcję 26 października TP Raport za III kwartał 27 października PKN ORLEN Raport za III kwartał 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 2 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 28 Cena spot aluminium, LME, USD/t złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 16 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) tys. ton USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe pozycje długie netto Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) niekomercyjne nieraportowane cena miedzi cena miedzi, USD/t Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /23/21 8/1/21 12/28/21 5/17/211 1/4/211 niekomercyjne komercyjne nieraportowane 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 212P P 212P Banki BRE* zawieszona ,1 1, 9,6 1,9 1,3 1,2 Handlowy* zawieszona ,2 12,1 1,7 1,9 1,4 1,3 ING BSK* zawieszona ,4 1,3 9,9 2,1 1,4 1,3 Kredyt Bank* zawieszona ,5 1,5 9,4 1,4 1,2 1,1 Millennium* zawieszona ,3 11,4 1,2 1,5 1,2 1,1 Pekao* zawieszona ,6 12,8 11,5 2,3 1,7 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 212P P 212P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj , 15, 18,1 11,9 7,9 8,2 5,5 JSW Kupuj , 6,6 3,8 4,2 2,3 1,7 1,8 KGHM Kupuj , 6, 3,8 4,3 3,9 2,6 2,8 NWR Trzymaj , 4,6 22,4 26, 13,7 11,1 12,1 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,4 11,2 9,2 8,6 3,2 2,9 2,7 PGE Kupuj ,2 11,7 8,4 7,5 5,2 4,5 4, Tauron Kupuj ,9 1,5 6,8 7,2 3,3 2,8 2,5 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 17,4 26,6 7,5 3,8 4,8 4,4 Lotos Sprzedaj ,25 4,6 4,1 3,5 7,8 6,5 5,6 PGNiG Kupuj ,5 13, 12, 1,2 5,3 6,1 5,2 PKN Orlen Neutralnie ,6 6,3 1,3 9, 4,1 5,4 5, Puławy** Kupuj ,48 43,7 6,1 5,6 17,7 3,5 3,3 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,4 34,7 19,3 13,4 8,1 5,3 4,3 LPP Neutralnie , 24,3 14,8 12,2 11,4 8,7 7,7 NFI Empik Neutralnie ,8 13,4 11,7 8,3 6,7 6, 4,8 NG2 Neutralnie ,9 13,6 11,9 1,4 1,5 8,1 7,2 Pozostałe Mispol Kupuj ,1 9, 7,7 4,8 6,4 5,9 4,5 Netmedia Kupuj ,95 7,9 5,9 4,9 9,6 6,7 6, Oponeo.pl Kupuj ,29 15,4 1,4 8,4 7,8 6, 4,9 Travelplanet.pl Kupuj , , - 15, 8,7 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 29 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 29/21, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 7.5.212 Indeksy GPW WIG otw. 4 65,5 -,1% WIG zam. 39 888, -,6% obrót (tys. PLN) 742 841 9,2% WIG 2 otw. 2 219, -,3% WIG 2 zam. 2 21,1 -,7% FW2M12 otw. 2 219,,% FW2M12 zam. 2 24, -,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: May Czwartek 13.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39427,9 0,3% WIG zam. 40182,1 2,2% obrót (tys. PLN) 1220780 15,8% WIG 20 otw. 2268,1 0,3% WIG 20 zam. 2316,7 2,4% FW20Z11 otw. 2280,0 0,1% FW20Z11 zam. 2336,0 2,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów Poniedziałek 11.6.212 Indeksy GPW WIG otw. 37552,4 -,4% WIG zam. 38526,6 2,2% obrót (tys. PLN) 14853 35,1% WIG 2 otw. 287,7-1,1% WIG 2 zam. 2153,9 2,% FW2M12 otw. 273, -,7% FW2M12 zam. 2142, 2,6% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A.

Najważniejsze informacje: TVN - Umowa z Canal+ najpóźniej do końca br. Z.Ch.Police - Pozew przeciw Pekao S.A. Środa 02.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41446,2-0,6% WIG zam. 41160,7-1,3% obrót (tys. PLN) 799147-5,4% WIG 20 otw. 2392,5-0,7% WIG 20 zam. 2371,6-1,6% FW20Z11 otw. 2408,0-0,5% FW20Z11 zam. 2404,0-0,6% mwig40

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 2.8.212 Indeksy GPW WIG otw. 4243,,1% WIG zam. 4194,8-1,1% obrót (tys. PLN) 577769-45,9% WIG 2 otw. 2344,9,% WIG 2 zam. 2313,7-1,3% FW2U12 otw. 2318,,6% FW2U12 zam. 2287, -1,4% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Indeksy GPW WIG otw. 48 496,5,% WIG zam. 48 394, -,2% obrót (tys. PLN) 917 32-21,6% WIG 2 otw. 2 89,2,1% WIG 2 zam. 2 81,6 -,2% FW2U11 otw. 2 784,,1% FW2U11 zam. 2 758, -,8% mwig4 otw. 2 859,4 -,3% mwig4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Miedź: test wsparcia July Czwartek 20.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39999,9 0,4% WIG zam. 39969,8 0,3% obrót (tys. PLN) 764532 16,1% WIG 20 otw. 2298,6 0,4% WIG 20 zam. 2295,2 0,3% FW20Z11 otw. 2313,0 0,6% FW20Z11 zam. 2309,0 0,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September Środa 28.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37798,5 0,0% WIG zam. 37836,5 0,1% obrót (tys. PLN) 372934 33,5% WIG 20 otw. 2169,1 0,0% WIG 20 zam. 2173,4 0,2% FW20H12 otw. 2195,0 0,0% FW20H12 zam. 2191,0-0,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia Wtorek 12.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 48561,9-0,3% WIG zam. 47922,1-1,6% obrót (tys. PLN) 721087-15,8% WIG 20 otw. 2782,8-0,4% WIG 20 zam. 2743,4-1,8% FW20U11 otw. 2775,0-0,1% FW20U11 zam. 2743,0-1,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 6.12.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 382,1,2% WIG otw. 46 676,6,4% OLYMPIC 5,5-9,8% NASDAQ 2 591,5,5% WIG zam. 46 868,4,8% QUANTUM

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Puławy: test wsparcia Środa 14.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 963,5 1,4% WIG zam. 37 735,4 0,8% obrót (tys. PLN) 920 809-11,7% WIG 20 otw. 2 211,9 1,4% WIG 20 zam. 2 195,9 0,6% FW20U11 otw. 2 209,0 1,0% FW20U11 zam. 2 195,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: July Piątek 21.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39518,5-1,1% WIG zam. 38835,9-2,8% obrót (tys. PLN) 952453 24,6% WIG 20 otw. 2262,0-1,4% WIG 20 zam. 2222,1-3,2% FW20Z11 otw. 2288,0-0,9% FW20Z11 zam. 2234,0-3,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Poniedziałek 14.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 41617,5 0,6% WIG zam. 40241,2-2,7% obrót (tys. PLN) 1269497 0,0% WIG 20 otw. 2414,3 0,7% WIG 20 zam. 2315,7-3,4% FW20Z11 otw. 2424,0 0,6% FW20Z11 zam. 2323,0-3,6%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów Wtorek 26.04.2011 Indeksy GPW WIG otw. 50 216,1 0,1% WIG zam. 49 966,3-0,4% obrót (tys. PLN) 872 431 0,0% WIG 20 otw. 2 927,9 0,1% WIG 20 zam. 2 908,0-0,6% FW20M11 otw. 2 932,0 0,3% FW20M11 zam. 2 911,0-0,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Pekao: test linii trendu spadkowego

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Pekao: test linii trendu spadkowego Piątek 07.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37 733,4 0,6% WIG zam. 37 915,0 1,1% obrót (tys. PLN) 1 205 497 37314,6% WIG 20 otw. 2 160,0 0,7% WIG 20 zam. 2 173,3 1,3% FW20Z11 otw. 2 180,0 0,5% FW20Z11 zam.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Lubawa: rozpoczęcie korekty October Środa 07.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41019,9-0,2% WIG zam. 40479,8-1,5% obrót (tys. PLN) 843148 13,7% WIG 20 otw. 2281,0-0,1% WIG 20 zam. 2249,6-1,5% FW20Z11 otw. 2286,0 0,1% FW20Z11 zam. 2244,0-1,8%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Grajewo: możliwe rozpoczęcie korekty April June Poniedziałek 26.9.211 Indeksy GPW WIG otw. 36 81,5 -,1% WIG zam. 36 549,5 -,8% obrót (tys. PLN) 1 274 586-3,3% WIG 2 otw. 2 116, -,3% WIG 2 zam. 2 11,2-1,% FW2U11 otw. 2 284,,2% FW2U11 zam. 2 31,,9% mwig4

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 3.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 577,5,1% WIG otw. 47 765,,1% POLREST,26-1,3% NASDAQ 2 652,9 -,4% WIG zam. 47 489,9 -,4% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 12.06.2012 Indeksy GPW WIG otw. 38754,0 0,6% WIG zam. 38748,2 0,6% obrót (tys. PLN) 619243-38,4% WIG 20 otw. 2167,3 0,6% WIG 20 zam. 2164,7 0,5% FW20M12 otw. 2160,0 0,8% FW20M12 zam. 2164,0 1,0%

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. 1. 1/2012 05.01.2012 r. Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych 2. 2/2012 16.01.2012 r. Stałe daty przekazywania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.3.211 Indeksy GPW WIG otw. 48 241,8,4% WIG zam. 48 295,8,5% obrót (tys. PLN) 1 198 462-11,3% WIG 2 otw. 2 777,6,5% WIG 2 zam. 2 783,1,7% FW2H11 otw. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ING BSK - Raport za I półrocze Enea - Ostatni dzień z prawem do 0,48 PLN dywidendy na akcję Środa 08.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41149,0-0,1% WIG zam. 41224,8 0,1% obrót (tys. PLN) 568388-10,3% WIG 20 otw. 2258,6-0,1% WIG 20 zam. 2266,5 0,2% FW20U12 otw. 2227,0 0,7% FW20U12 zam. 2240,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: FAM: w oczekiwaniu na sygnał kupna March May

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: FAM: w oczekiwaniu na sygnał kupna March May Piątek 14.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40102,3-0,2% WIG zam. 39608,1-1,4% obrót (tys. PLN) 1102395-9,7% WIG 20 otw. 2307,5-0,4% WIG 20 zam. 2272,4-1,9% FW20Z11 otw. 2321,0-0,6% FW20Z11 zam. 2281,0-2,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Impexmetal: test oporów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Impexmetal: test oporów Poniedziałek 21.1.213 Indeksy GPW WIG otw. 47921,4,5% WIG zam. 47813,7,3% obrót (tys. PLN) 79411-8,6% WIG 2 otw. 2584,6,7% WIG 2 zam. 2572,1,2% FW2Z12 otw. 263,,9% FW2Z12 zam. 259, -,1% mwig4 otw. 2624,3,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 30.11.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11,0-0,9% WIG otw. 5 815,6-0,% INTAKUS 1,81-9,5% NASDAQ 53,6-0,3% WIG zam. 5 61,9-0,8% ANTI,1-7,8% S&P

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Barlinek Budimex DM IDM Ferro. Synthos: kontynuacja trendu wzrostowego Środa 27.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 415,3 0,1% WIG zam. 47 185,6-0,4% obrót (tys. PLN) 688 646-3,3% WIG 20 otw. 2 737,7 0,1% WIG 20 zam. 2 720,5-0,5% FW20U11 otw. 2 730,0 0,2% FW20U11 zam. 2 716,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: GTC - WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: GTC - WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 16.4.212 Indeksy GPW WIG otw. 4166,4,% WIG zam. 4668,7 -,9% obrót (tys. PLN) 54165-2,2% WIG 2 otw. 2275,7 -,1% WIG 2 zam. 2249,9-1,3% FW2M12 otw. 2284, -,3% FW2M12 zam. 2263, -1,3% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Lotos - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: Wtorek 21.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41957,9 0,0% WIG zam. 41759,3-0,4% obrót (tys. PLN) 564431-2,3% WIG 20 otw. 2294,4-0,8% WIG 20 zam. 2281,9-1,4% FW20U12 otw. 2296,0-0,9% FW20U12 zam. 2290,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: TP - Raport za IV kwartał i za 2011 r. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: przełamanie oporu

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: TP - Raport za IV kwartał i za 2011 r. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: przełamanie oporu Wtorek 14.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41496,6 0,7% WIG zam. 41582,0 0,9% obrót (tys. PLN) 537025-38,4% WIG 20 otw. 2345,8 0,9% WIG 20 zam. 2342,3 0,7% FW20Z11 otw. 2360,0 0,6% FW20Z11 zam. 2358,0 0,5%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ Najważniejsze informacje: PGNiG - Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie PZU - PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Netia - Zbigniew Jakubas

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PKN ORLEN - Raport za III kwartał BRE BANK - Raport za III kwartał. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PKN ORLEN - Raport za III kwartał BRE BANK - Raport za III kwartał. Pozostałe informacje: Piątek 04.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40396,2-0,9% WIG zam. 41313,9 1,4% obrót (tys. PLN) 943071-16,0% WIG 20 otw. 2328,2-1,2% WIG 20 zam. 2397,4 1,8% FW20Z11 otw. 2346,0-1,4% FW20Z11 zam. 2410,0 1,3%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 13.9.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 462,8,5% WIG otw. 43 77,1 -,1% MEDIATEL 8,56-7,5% NASDAQ 2 242,5,3% WIG zam. 43 671,3 -,3% PETROLINV

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June Wtorek 26.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 47 243,6-0,5% WIG zam. 47 353,4-0,3% obrót (tys. PLN) 711 813 3,7% WIG 20 otw. 2 722,5-0,8% WIG 20 zam. 2 734,4-0,3% FW20U11 otw. 2 722,0-0,6% FW20U11 zam. 2 725,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NETMEDIA - NWZA TRAVELPLANET.PL - NWZA. Pozostałe informacje: August

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NETMEDIA - NWZA TRAVELPLANET.PL - NWZA. Pozostałe informacje: August Wtorek 13.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38518,0-0,3% WIG zam. 37908,4-1,9% obrót (tys. PLN) 538824-49,1% WIG 20 otw. 2216,2-0,5% WIG 20 zam. 2174,8-2,3% FW20Z11 otw. 2221,0-0,7% FW20Z11 zam. 2167,0-3,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: EFH: prawdopodobne rozpoczęcie spadków

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: EFH: prawdopodobne rozpoczęcie spadków Środa 07.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39367,0-0,6% WIG zam. 38878,8-1,9% obrót (tys. PLN) 968074 74,6% WIG 20 otw. 2274,0-0,8% WIG 20 zam. 2242,1-2,2% FW20Z11 otw. 2277,0-1,0% FW20Z11 zam. 2250,0-2,2%

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 1.1.211 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 674,8 -,2% WIG otw. 47 51,5 -,1% BEDZIN 42,58-7,4% NASDAQ 2 73,2 -,2% WIG zam. 46 85,4 -,5% CAMMEDIA

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek.01.0 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 637,5-0,3% WIG otw. 6 768, -0,% POLREST 0, -18,5% NASDAQ 7,8 0,% WIG zam. 6 16,3-0,9% FON 0,9 -,9% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc.

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Action Duda Elbudowa ES-System Igroup Kulczyk Oil Ventures Inc. Wtorek 03.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41285,6 0,0% WIG zam. 41488,9 0,5% obrót (tys. PLN) 588201-39,1% WIG 20 otw. 2286,4 0,0% WIG 20 zam. 2301,0 0,6% FW20M12 otw. 2294,0 0,5% FW20M12 zam. 2311,0 1,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Czwartek 02.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41027,4 0,2% WIG zam. 41438,4 1,2% obrót (tys. PLN) 912087-25,5% WIG 20 otw. 2335,0 0,1% WIG 20 zam. 2363,6 1,3% FW20Z11 otw. 2348,0 0,0% FW20Z11 zam. 2390,0 1,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BRE - Raport za IV kwartał. Pozostałe informacje: Barlinek: silny wzrost kursu

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: BRE - Raport za IV kwartał. Pozostałe informacje: Barlinek: silny wzrost kursu Środa 08.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 42148,1 0,2% WIG zam. 41913,0-0,4% obrót (tys. PLN) 987355 40,4% WIG 20 otw. 2391,0 0,0% WIG 20 zam. 2374,6-0,7% FW20Z11 otw. 2409,0 0,0% FW20Z11 zam. 2390,0-0,8%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 2.8.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 465,9,% WIG otw. 42 561,5 -,1% RAINBOW 7,4-6,1% NASDAQ 2 254,7,1% WIG zam. 42 464,7 -,4% RESBUD

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: NG2 - Wypłata dywidendy 1,50 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Azoty Tarnów: odbicie od wsparcia Wtorek 27.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 35 921,4-1,7% WIG zam. 36 765,9 0,6% obrót (tys. PLN) 1 043 827-18,1% WIG 20 otw. 2 055,2-2,2% WIG 20 zam. 2 115,2 0,7% FW20U11 otw. 2 284,0 0,2% FW20U11 zam. 2 301,0

Bardziej szczegółowo

October November

October November DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Środa 23.02.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 467,0-0,6% WIG zam. 46 548,3-0,5% obrót (tys. PLN) 886 452 32,9% WIG 20 otw. 2 638,7-0,9% WIG 20 zam. 2 653,5-0,3% FW20H11 otw.

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków

Dziennik. 04 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Ropa Brent: kontynuacja spadków 29 6 October 13 20 27 3 November 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Indicator 9 16 23 30 April 6 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 July 6 13 20 27

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia

Dziennik. 13 lipca 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Srebro: ruch powrotny do przełamanego wsparcia Najważniejsze informacje: Spółki Skarbu Państwa - Sejm uchwalił ustawę chroniącą polskie spółki Rynek kapitałowy - Senat poparł nowy podział kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym PZU - PZU chce kupić

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: 1 Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: prawdopodobny powrót wzrostów December Czwartek 12.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40207,2 0,0% WIG zam. 40562,6 0,9% obrót (tys. PLN) 653943 10,6% WIG 20 otw. 2228,3 0,1% WIG 20 zam. 2251,9 1,2% FW20M12 otw. 2236,0-0,3% FW20M12 zam. 2267,0 1,1%

Bardziej szczegółowo

RAPORT DZIENNY. Poniedziałek

RAPORT DZIENNY. Poniedziałek DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek 7.2.211 Indeksy GPW WIG otw. 47 95,4,4% WIG zam. 47 796,4,2% obrót (tys. PLN) 929 2-16,9% WIG 2 otw. 2 752,4,7% WIG 2 zam. 2 742,3,3% FW2H11 otw. 2 762,,4%

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Wtorek 25.10.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40412,9 0,9% WIG zam. 41050,1 2,5% obrót (tys. PLN) 931477 26,3% WIG 20 otw. 2330,2 1,1% WIG 20 zam. 2370,7 2,8% FW20Z11 otw. 2343,0 0,6% FW20Z11 zam. 2391,0 2,6%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: KOV: prawdopodobne rozpoczęcie korekty November December

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: KOV: prawdopodobne rozpoczęcie korekty November December Środa 21.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41975,9 0,0% WIG zam. 41586,0-0,9% obrót (tys. PLN) 820938-6,6% WIG 20 otw. 2324,3 0,0% WIG 20 zam. 2299,8-1,1% FW20Z11 otw. 2339,0 0,0% FW20Z11 zam. 2337,0-0,1% mwig40

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December

Najważniejsze informacje: Pozostałe wydarzenia: December Wtorek 10.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40866,2 0,3% WIG zam. 40802,4 0,1% obrót (tys. PLN) 481615-40,5% WIG 20 otw. 2267,4 0,5% WIG 20 zam. 2263,4 0,3% FW20M12 otw. 2277,0 0,3% FW20M12 zam. 2273,0 0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Wtorek 06.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39 729,4-2,0% WIG zam. 38 992,6-3,8% obrót (tys. PLN) 672 035-28,2% WIG 20 otw. 2 305,0-2,3% WIG 20 zam. 2 276,5-3,5% FW20U11 otw. 2 320,0-1,3% FW20U11 zam. 2 262,0-3,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Bank Handlowy - Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Piątek 29.07.2011 Indeksy GPW WIG otw. 46 397,3-0,7% WIG zam. 47 071,4 0,7% obrót (tys. PLN) 768 844-17,7% WIG 20 otw. 2 667,8-0,8% WIG 20 zam. 2 720,7 1,2% FW20U11 otw. 2 661,0-0,6% FW20U11 zam. 2 706,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wtorek 23.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 656,3-0,2% WIG zam. 39 549,7 2,1% obrót (tys. PLN) 653 762-35,7% WIG 20 otw. 2 244,8-0,3% WIG 20 zam. 2 304,6 2,3% FW20U11 otw. 2 238,0-0,8% FW20U11 zam. 2 274,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące dnia: PGE - ZWZ ws. podziału zysku BPH - ZWZ PKN ORLEN - WZA. Pozostałe informacje: Polimex: sygnał kupna

Najważniejsze informacje: Nadchodzące dnia: PGE - ZWZ ws. podziału zysku BPH - ZWZ PKN ORLEN - WZA. Pozostałe informacje: Polimex: sygnał kupna Wtorek 29.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37100,0 0,6% WIG zam. 37178,2 0,9% obrót (tys. PLN) 325072-41,6% WIG 20 otw. 2055,1 0,9% WIG 20 zam. 2055,7 0,9% FW20M12 otw. 2043,0 0,9% FW20M12 zam. 2040,0 0,7%

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję.

Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję. DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 8.6.29 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 763,1,1% WIG otw. 31 82,9 1,1% ORZEL,7-12,5% NASDAQ 1 849,4,% WIG zam. 31 399, -,2% MONNARI 1,91-11,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 8.11.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 444,1,1% WIG otw. 47 156,,2% TECHMEX,75-25,% NASDAQ 2 579,,1% WIG zam. 47 232,3,4% WIKANA,11-8,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ZA PUŁAWY - Dzień wypłaty dywidendy 3,66 PLN na akcję. Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: ZA PUŁAWY - Dzień wypłaty dywidendy 3,66 PLN na akcję. Pozostałe informacje: Wtorek 21.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 42318,9 0,4% WIG zam. 42047,4-0,3% obrót (tys. PLN) 648676-12,1% WIG 20 otw. 2369,1 0,4% WIG 20 zam. 2348,9-0,5% FW20Z11 otw. 2389,0 0,7% FW20Z11 zam. 2372,0 0,0%

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ambra ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 21 października, dzień wypłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Poniedziałek 5.11.212 Indeksy GPW WIG otw. 4348,5,4% WIG zam. 43581,9,8% obrót (tys. PLN) 779615 42,8% WIG 2 otw. 2329,,5% WIG 2 zam. 2346, 1,2% FW2Z12 otw. 2337, -,1% FW2Z12 zam. 2346, 1,% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Cognor: możliwa kontynuacja wzrostów August

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Cognor: możliwa kontynuacja wzrostów August Poniedziałek 02.01.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37834,4 0,1% WIG zam. 37595,4-0,6% obrót (tys. PLN) 498974 5,4% WIG 20 otw. 2163,3 0,0% WIG 20 zam. 2144,5-0,8% FW20H12 otw. 2173,0 0,3% FW20H12 zam. 2161,0-0,3%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Indeksy GPW WIG otw. 46 748,2 -,7% WIG zam. 47 152,6,2% obrót (tys. PLN) 978 742 27,3% WIG 2 otw. 2 697,9 -,8% WIG 2 zam. 2 726,3,2% FW2U11 otw. 2 688, -,7% FW2U11 zam. 2 725,,7% mwig4 otw. 2 729,1 -,4%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Poniedziałek 8.8.211 Indeksy GPW WIG otw. 4 758,4-4,8% WIG zam. 42 11,3-1,9% obrót (tys. PLN) 1 739 928 15,4% WIG 2 otw. 2 369,9-4,7% WIG 2 zam. 2 447,2-1,6% FW2U11 otw. 2 41, -2,8% FW2U11 zam. 2 421,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Polimex: na oporze July Poniedziałek 21.11.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39617,0-0,5% WIG zam. 39106,2-1,7% obrót (tys. PLN) 1110901 22,6% WIG 20 otw. 2279,9-0,6% WIG 20 zam. 2239,9-2,3% FW20Z11 otw. 2285,0-0,7% FW20Z11 zam. 2262,0-1,7%

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: KGHM - Sceptyczny co do inwestycji w FIPP KGHM - MF za utrzymaniem podatku miedziowego, dopuszcza jego modyfikację Budimex - Oferta Budimeksu najtańsza na

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia:

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Najważniejsze informacje: - MSP negocjowało w piątek z należącymi do SP spółkami ich zaangażowanie w Nową KW Tauron - Zmiany w radzie nadzorczej Enea - Ograniczenie produkcji o ok. 400 MW z powodu upałów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów DOM MAKLERSKI PKO BP Indeksy GPW WIG otw. 46 685,4,2% WIG zam. 46 761,4,4% obrót (tys. PLN) 95 191-14,2% WIG 2 otw. 2 651,4,4% WIG 2 zam. 2 663,5,8% FW2H11 otw. 2 657,,1% FW2H11 zam. 2 668,,5% mwig4 otw.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Echo: odbicie od wsparcia May Piątek 16.09.2011 Indeksy GPW WIG otw. 38 026,6 0,4% WIG zam. 38 945,0 2,8% obrót (tys. PLN) 1 105 679 31,5% WIG 20 otw. 2 218,6 0,4% WIG 20 zam. 2 284,0 3,3% FW20U11 otw. 2 232,0 0,8% FW20U11 zam. 2 280,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: TVN - Raport za 2011 rok October December. November

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: TVN - Raport za 2011 rok October December. November Środa 15.02.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41604,5 0,1% WIG zam. 41423,5-0,4% obrót (tys. PLN) 894013 66,5% WIG 20 otw. 2342,6 0,0% WIG 20 zam. 2329,3-0,6% FW20Z11 otw. 2352,0-0,3% FW20Z11 zam. 2346,0-0,5%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: LPP - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K. Wydarzenia dnia: Barlinek: korekcyjne wzrosty Środa 17.08.2011 Indeksy GPW WIG otw. 40 298,4 1,0% WIG zam. 40 883,9 2,4% obrót (tys. PLN) 1 111 180-26,8% WIG 20 otw. 2 342,3 0,5% WIG 20 zam. 2 387,5 2,4% FW20U11 otw. 2 321,0 0,0% FW20U11 zam. 2 367,0

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 stycznia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 stycznia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PKN Orlen Spółka odkupiła obowiązkowe zapasy ropy naftowej od Neonu za 257 mln USD. PGE Spółka opublikowała wstępne wyniki za 2014 rok: EBITDA 8,1 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: GTC - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: 16 23 30 6 13 February

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: GTC - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia: 16 23 30 6 13 February Czwartek 16.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 42108,8 0,5% WIG zam. 41997,9 0,3% obrót (tys. PLN) 529747 10,4% WIG 20 otw. 2325,3 0,6% WIG 20 zam. 2317,7 0,3% FW20U12 otw. 2308,0 1,4% FW20U12 zam. 2305,0 0,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Hawe: kontynuacja spadków. 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 September Poniedziałek 05.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 39582,6 0,9% WIG zam. 39144,1-0,2% obrót (tys. PLN) 772829 5,3% WIG 20 otw. 2294,0 1,3% WIG 20 zam. 2257,9-0,3% FW20Z11 otw. 2290,0 0,6% FW20Z11 zam. 2275,0

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: MCI: rozpoczęcie korekty September

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: MCI: rozpoczęcie korekty September Wtorek 27.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37559,3 0,2% WIG zam. 37788,7 0,8% obrót (tys. PLN) 279284-41,7% WIG 20 otw. 2154,7 0,3% WIG 20 zam. 2168,8 1,0% FW20H12 otw. 2181,0 0,4% FW20H12 zam. 2195,0 1,1%

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Czwartek 17.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37856,8-0,8% WIG zam. 38215,2 0,2% obrót (tys. PLN) 1039002 0,0% WIG 20 otw. 2090,7-1,0% WIG 20 zam. 2119,7 0,4% FW20M12 otw. 2083,0-0,7% FW20M12 zam. 2107,0 0,5%

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: February

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: February Czwartek 19.04.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40936,6 0,2% WIG zam. 40526,8-0,8% obrót (tys. PLN) 738309 18,0% WIG 20 otw. 2274,0 0,1% WIG 20 zam. 2246,4-1,1% FW20M12 otw. 2288,0 0,2% FW20M12 zam. 2250,0-1,5%

Bardziej szczegółowo

/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG S.A. listu intencyjnego dotyczącego realizacji kontraktu w Norwegii.

/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG S.A. listu intencyjnego dotyczącego realizacji kontraktu w Norwegii. Raporty bieŝące opublikowane przez PBG SA w roku 2006 2006-12-20 102/2006: Rozstrzygnięcie przetargu międzynarodowego 2006-12-14 101/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG listu intencyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: September August

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: September August Czwartek 29.12.2011 Indeksy GPW WIG otw. 37635,8-0,5% WIG zam. 37552,9-0,7% obrót (tys. PLN) 504547 35,3% WIG 20 otw. 2156,3-0,8% WIG 20 zam. 2148,0-1,2% FW20H12 otw. 2191,0 0,0% FW20H12 zam. 2165,0-1,2%

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo