NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś"

Transkrypt

1 NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Mirosław Wielgoś I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 KONFLIKT SEROLOGICZNY MATCZYNO-PŁODOWY - patologia, w której na skutek niezgodności w zakresie antygenów krwinek czerwonych pomiędzy ciężarną a płodem, dochodzi do produkcji matczynych przeciwciał odpornościowych, skierowanych przeciwko antygenom płodowym; - następstwem konfliktu serologicznego jest choroba hemolityczna płodu i/lub noworodka;

3 Choroba hemolityczna płodu spadek częstości występowania ChHP w wyniku immunizacji RhD - immunoprofilaktyka - przestrzeganie zasad transfuzjologii wzrost częstości innych postaci ChHP - brak swoistej profilaktyki - upowszechnienie krwiolecznictwa

4 PATOMECHANIZM - produkcja przeciwciał przez UI ciężarnej - przechodzenie przeciwciał przez barierę łożyskową - łączenie się przeciwciał z antygenem - nasilona hemoliza - postępująca niedokrwistość płodu - niedotlenienie wewnątrzmaciczne - uszkodzenie tkanek i narządów - obrzęk uogólniony - zgon wewnątrzmaciczny lub urodzenie dziecka niezdolnego do życia

5 Kryteria diagnostyczne I etap stwierdzenie obecności przeciwciał anty-rhd lub innych przeciwciał odpornościowych, mogących mieć znacznie w patologii ciąży Pośredni Test Antyglobulinowy Odczyn Coombsa badanie przesiewowe u każdej kobiety po rozpoznaniu ciąży

6 Kryteria diagnostyczne II etap identyfikacja przeciwciał oraz ocena miana najczęściej przeciwciała anty-d ale spadek częstości występowania wzrost częstości występowania innych przeciwciał anty-k, anty-k (Kell) anty-c, anty-c, anty-e (Rh) anty-jk a, anty-jk b (Kidd) anty-fy a (Duffy) Wysokie miano p-ciał anty-d (nieobciążony wywiad) - 32

7 GENOTYPOWANIE PŁODU cel - stwierdzenie obecności lub braku genu RHD płodu real-time PCR badanie wolnego DNA płodowego w surowicy ciężarnej zastosowanie w przypadku immunizacji RhD (gen RHD) RhC, RhE Kell (KEL1) Uzasadnione szczególnie w przypadkach, w których ojciec dziecka jest heterozygotą w zakresie antygenu docelowego

8 rozpoznanie konfliktu serologicznego skierowanie pacjentki do ośrodka referencyjnego diagnostyki i terapii ChHP weryfikacja diagnozy ewentualne leczenie wewnątrzmaciczne

9 BADANIA DOPPLEROWSKIE zależność pomiędzy stopniem nasilenia niedokrwistości a prędkością przepływu krwi różne naczynia krążenia płodowego różne parametry przepływu największa przydatność kliniczna MCA PSV

10 od 18 tyg. ciąży (24) MCA PSV Technika badania: - poprzeczny osiowy przekrój mózgowia na poziomie wzgórz - uwidocznienie koła tętniczego Willisa (Color-Doppler) - bramka dopplerowska początkowy odcinek MCA - kąt pomiędzy bramką a długą osią naczynia Pomiar PSV Odniesienie uzyskanego wyniku do średniej dla danego wieku ciąży (wyznaczenie MoM) Program kalkulacyjny:

11 Kryteria kwalifikacji do leczenia wewnątrzmacicznego ChHP MoM <1.5 postępowanie wyczekujące + seryjne badania dopplerowskie MoM 1.5 transfuzja wewnątrzmaciczna bez uprzedniej kordocentezy diagnostycznej Obrzęk uogólniony płodu niezwłoczna terapia wewnątrzmaciczna z pominięciem procesu diagnostycznego

12 perinatology.com Expected Peak Velocity of Systolic Blood Flow in the MCA as a Function of Gestational Age Search Translate Site Map Agencies and Organizations Calculators Critical Care Exposures Chemicals Drugs Infection Physical Agent Genetics Images Labs Toolbox Guidelines Homepage Instructional Journals Maternal Conditions Medications Patient Info Perinatologists Protocols Statistical Telemedicine Ultrasound About us The middle cerebral artery is examined close to its origin in the internal carotid artery. The angle of the ultrasound beam and the direction of blood flow should be zero degrees. The risk of anemia is highest in fetuses with a pre-transfusion peak systolic velocity of 1.5 times the median or higher. ENTER: Gestational age (weeks) Observed MCA Peak Systolic Velocity (cm/sec) Calculations: The Median Peak Systolic Velocity for this age is Your measurement is REFERENCES: Multiples of Median 1. Mari G. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N Engl J Med 2000; 342:9-14 Obstet ;63: MEDLINE 2. Delle Chiaie L, et al., Prediction of fetal anemia with Doppler measurement of the middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by maternal blood group alloimmunization or parvovirus B19 infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;18: MEDLINE 3. Nishie EN, A comparison between middle cerebral artery peak systolic velocity and amniotic fluid optical density at 450 nm in the prediction of fetal anemia. Am J Obstet Gynecol ;188: MEDLINE 4. Pereira L, et al., Conventional management of maternal red cell alloimmunization compared with management by Doppler assessment of middle cerebral artery peak systolic velocity. Am J Obstet Gynecol ;189: MEDLINE 5. Abel DE, et al.,ultrasound assessment of the fetal middle cerebral artery peak systolic velocity: A comparison of the near-field versus far-field vessel. Am J Obstet Gynecol. 2003;189: MEDLINE 6. Alshimmiri MM,et al., Prediction of fetal anemia by middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by rhesus isoimmunization. J Perinatol. 2003;23: MEDLINE All calculations must be confirmed before use. The suggested results are not a substitute for clinical judgement. Neither Perinatology.com nor any other party involved in the preparation or publication of this site shall be liable for any special, consequential, or exemplary damages resulting in whole or part from any user's use of or reliance upon this material. Please review the Disclaimer before using this site. Copyright by Focus Information Technology. All rights reserved. Created: 12/18/2001 Last update: 12/01/2003

13 perinatology.com Expected Peak Velocity of Systolic Blood Flow in the MCA as a Function of Gestational Age Search Translate Site Map Agencies and Organizations Calculators Critical Care Exposures Chemicals Drugs Infection Physical Agent Genetics Images Labs Toolbox Guidelines Homepage Instructional Journals Maternal Conditions Medications Patient Info Perinatologists Protocols Statistical Telemedicine Ultrasound About us The middle cerebral artery is examined close to its origin in the internal carotid artery. The angle of the ultrasound beam and the direction of blood flow should be zero degrees. The risk of anemia is highest in fetuses with a pre-transfusion peak systolic velocity of 1.5 times the median or higher. ENTER: Gestational age (weeks) Observed MCA Peak Systolic Velocity (cm/sec) Calculations: The Median Peak Systolic Velocity for this age is Your measurement is REFERENCES: 22 Multiples of Median 1. Mari G. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N Engl J Med 2000; 342:9-14 Obstet ;63: MEDLINE 2. Delle Chiaie L, et al., Prediction of fetal anemia with Doppler measurement of the middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by maternal blood group alloimmunization or parvovirus B19 infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;18: MEDLINE 3. Nishie EN, A comparison between middle cerebral artery peak systolic velocity and amniotic fluid optical density at 450 nm in the prediction of fetal anemia. Am J Obstet Gynecol ;188: MEDLINE 4. Pereira L, et al., Conventional management of maternal red cell alloimmunization compared with management by Doppler assessment of middle cerebral artery peak systolic velocity. Am J Obstet Gynecol ;189: MEDLINE 5. Abel DE, et al.,ultrasound assessment of the fetal middle cerebral artery peak systolic velocity: A comparison of the near-field versus far-field vessel. Am J Obstet Gynecol. 2003;189: MEDLINE 6. Alshimmiri MM,et al., Prediction of fetal anemia by middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by rhesus isoimmunization. J Perinatol. 2003;23: MEDLINE 45 All calculations must be confirmed before use. The suggested results are not a substitute for clinical judgement. Neither Perinatology.com nor any other party involved in the preparation or publication of this site shall be liable for any special, consequential, or exemplary damages resulting in whole or part from any user's use of or reliance upon this material. Please review the Disclaimer before using this site. Copyright by Focus Information Technology. All rights reserved. Created: 12/18/2001 Last update: 12/01/2003

14 perinatology.com Expected Peak Velocity of Systolic Blood Flow in the MCA as a Function of Gestational Age Search Translate Site Map Agencies and Organizations Calculators Critical Care Exposures Chemicals Drugs Infection Physical Agent Genetics Images Labs Toolbox Guidelines Homepage Instructional Journals Maternal Conditions Medications Patient Info Perinatologists Protocols Statistical Telemedicine Ultrasound About us The middle cerebral artery is examined close to its origin in the internal carotid artery. The angle of the ultrasound beam and the direction of blood flow should be zero degrees. The risk of anemia is highest in fetuses with a pre-transfusion peak systolic velocity of 1.5 times the median or higher. ENTER: Gestational age (weeks) Observed MCA Peak Systolic Velocity (cm/sec) Calculations: The Median Peak Systolic Velocity for this age is Your measurement is REFERENCES: Multiples of Median Mari G. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N Engl J Med 2000; 342:9-14 Obstet ;63: MEDLINE 2. Delle Chiaie L, et al., Prediction of fetal anemia with Doppler measurement of the middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by maternal blood group alloimmunization or parvovirus B19 infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;18: MEDLINE 3. Nishie EN, A comparison between middle cerebral artery peak systolic velocity and amniotic fluid optical density at 450 nm in the prediction of fetal anemia. Am J Obstet Gynecol ;188: MEDLINE 4. Pereira L, et al., Conventional management of maternal red cell alloimmunization compared with management by Doppler assessment of middle cerebral artery peak systolic velocity. Am J Obstet Gynecol ;189: MEDLINE 5. Abel DE, et al.,ultrasound assessment of the fetal middle cerebral artery peak systolic velocity: A comparison of the near-field versus far-field vessel. Am J Obstet Gynecol. 2003;189: MEDLINE 6. Alshimmiri MM,et al., Prediction of fetal anemia by middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by rhesus isoimmunization. J Perinatol. 2003;23: MEDLINE All calculations must be confirmed before use. The suggested results are not a substitute for clinical judgement. Neither Perinatology.com nor any other party involved in the preparation or publication of this site shall be liable for any special, consequential, or exemplary damages resulting in whole or part from any user's use of or reliance upon this material. Please review the Disclaimer before using this site. Copyright by Focus Information Technology. All rights reserved. Created: 12/18/2001 Last update: 12/01/2003

15 wysoka korelacja MCA-PSV z poziomem niedokrwistości płodu amniopunkcja zbyt niska czułość kordocenteza ryzyko powikłań

16 TERAPIA WEWNĄTRZMACICZNA Wskazania do wdrożenia: nieprawidłowy wynik badania Dopplerowskiego Potwierdzenie ciężkiej niedokrwistości płodu: poziom Hb niższy o 3.0 g/dl od średniej należnej dla danego wieku ciążowego poziom Ht poniżej 30 l/l niezależnie od wieku ciążowego oznaczenie morfologii przy pierwszej kordocentezie oznaczenie grupy krwi płodu

17 TERAPIA WEWNĄTRZMACICZNA Wyniki parametrów hematologicznych: potwierdzenie zasadności wykonania transfuzji podstawa do określenia objętości przetaczanej krwi - biometria płodu - parametry hematologiczne KKCz - parametry hematologiczne krwi płodu krew do transfuzji: świeży koncentrat krwinek czerwonych grupa 0 Rh (-), Kell (-) napromieniany filtrowany

18 wyznaczenie terminu kolejnej transfuzji: - wartości morfologii krwi płodu po transfuzji - seryjne badania dopplerowskie kontynuowanie terapii do ukończenia 34 tyg. ciąży wyjątek obrzęk uogólniony płodu ukończenie ciąży po leczeniu wewnątrzmacicznym przed końcem 36 tyg. ciąża bez leczenia wewnątrzmacicznego poród przed 39 tyg.

19

20

21

22

23

24 ZABIEGI WEWNĄTRZOWODNIOWE konieczność zwiotczenia płodu Pancuronium bromide (Pavulon) 0.1 mg/kg mc

25 POWIKŁANIA KORDOCENTEZY TERAPEUTYCZNEJ krwawienie do jamy owodni z miejsca nakłucia rozerwanie naczynia pępowinowego uszkodzenie płodu igłą punkcyjną przeciążenie objętościowe układu krążenia okluzja naczynia pępowinowego bradykardia czynność skurczowa macicy infekcja wewnątrzmaciczna hyperimmunizacja

26 ROKOWANIE ciężka ChHP z leczeniem wewnątrzmacicznym ogólna przeżywalność płodów - 90% (prawidłowy rozwój neurologiczny ponad 90%) przeżywalność płodów z obrzękiem uogólnionym 70%

27 PROFILAKTYKA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO Profilaktyka nieswoista konflikty RhD i nie-rhd Profilaktyka swoista = immunoprofilaktyka wyłącznie konflikty RhD Profilaktyka pociążowa Profilaktyka śródciążowa

28 PROFILAKTYKA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO Dawka immunoglobuliny = wielkość spodziewanego przecieku płodowo-matczynego µg Ig Anty-RhD Warunki zastosowania: 1. Dodatni (nieznany) czynnik Rh dziecka 2. Brak przeciwciał anty-d w surowicy matki

29 PROFILAKTYKA KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO Profilaktyka śródciążowa 28 hbd 300 g Warunki podania: - kobieta Rh-ujemna - brak przeciwciał w surowicy ciężarnej (PTA ujemny) - (płód Rh-dodatni)

30

31

32 WARTO ZAPAMIĘTAĆ Badanie przeciwciał u każdej ciężarnej MCA-PSV od ok. 18 tyg. ciąży lokalnie!!! Pacjentki z rozpoznaną ciężką chorobą ośrodek referencyjny Prowadzenie ciąży jak w ciąży bez ChHP Profilaktyka śródciążowa

33 Dziękuję DZIĘKUJĘ za uwagę! ZA UWAGĘ Mirosław Wielgoś

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 IMiD, Wydawnictwo Aluna Tomasz Tomasik 1, Barbara Zawilińska 2, Dorota Pawlik 3, Justyna Ferek 3, Anna Wójtowicz 4, Magda Rybak-Krzyszkowska 4, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR)

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR) Okres noworodkowy dr n. med. Jolanta Meller Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży Noworodek donoszony: 38-42 tyg.ciąży Noworodek przedwcześnie urodzony: z ciąży od 23-37 tyg. jej trwania Noworodek przenoszony:

Bardziej szczegółowo

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Podczas ciąży przeprowadzane są badania mające na celu rozpoznanie grupy krwi oraz wykrycie istnienia przeciwciał na czerwone krwinki. Badania

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej*

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 4, 397 402 www.monz.pl Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Anna Grzywa-Celińska 1, Patrycja Lachowska-Kotowska

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 105-111 KAROLINA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF PREIS TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Klinika

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2 Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej Assessment of cellular

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 14

Studia Medyczne Tom 14 Studia Medyczne Tom 14 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 14 QUARTERLY april june Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją Stanisława Głuszka

Bardziej szczegółowo

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 67-71 Sprawozdanie z konferencji Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec Możliwość oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadkach przewlekłych wirusowych zapaleń

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji

Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji ROZDZIAŁ 12 Chirurgiczne zasady postępowania w okresie przedoperacyjnym i podczas operacji R o z d z i a ł 12 Chirurgiczne z a s a d y Leigh Neumayer i Daniel Vargo Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures

Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures J Stoma 2011, 64, 7: 476-489 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Finite element analysis of external loads resulting in isolated orbital floor fractures Analiza obciążeń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo