INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw WI IH w Łodzi Łódź, data r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw r. łącznie 26 kontroli 1 zgodnie z programem DNR (10)/13 (w tym 3 kontrole powtórne w związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych). Zostaną przeprowadzone 4 powtórne kontrole w związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych 9 zabawek. Dodatkowo na zlecenie Prezesa UOKiK przeprowadzono 1 kontrolę wyrobu Zestaw Policyjny 2702AB, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów. 2. Kontrolą objęto łącznie 154 zabawki, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 51 wyrobach (33,1 proc.). 3. Kontrolami objęto 22 przedsiębiorców, w tym: 7 hurtowni, 12 placówek sprzedaży detalicznej (w tym 1 wielkopowierzchniowa) 2 importerów, 1 producent 0 pierwszych dystrybutorów. 4. W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 154 zabawki, w tym: 135 zabawek importowanych (87,7 proc. skontrolowanych), 18 zabawek produkcji krajowej (11,7 proc. skontrolowanych), 1 zabawkę pochodzącą z innych krajów UE (0,6 proc. skontrolowanych), 0 zabawek, których pochodzenia nie ustalono (0 proc. skontrolowanych). 5. Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 51 zabawkach (33,1 proc. skontrolowanych). Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie: niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia 0-3 w 4 zabawkach, nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka w 22 zabawkach, brak słowa Ostrzeżenie przed treścią ostrzeżenia 0-3 w 4 zabawkach, nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów w 11 zabawkach, brak znaku CE w 1 zabawce, 1 Należy również podać odrębnie informację dot. kontroli prowadzonych na zlecenie Prezesa UOKiK lub w ramach działań własnych.

2 brak danych producenta w 12 zabawkach, nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności dotyczących 10 zabawek, niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej w 3 zabawkach. 6. Zabawki oferowane do sprzedaży przez Internet ( 8 ust. 8 rozporządzenia MG). Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli. Na 22 skontrolowanych przedsiębiorców tylko 1 przedsiębiorca prowadził sprzedaż zabawek przez Internet. Wymagane na podstawie 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek informacje były uwidocznione na stronie internetowej 7. Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Łącznie ww. badaniom poddano 69 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 11 próbkach (15,9 proc. zbadanych). a. Badaniom organoleptycznym poddano 48 próbek zabawek, nie stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji i wykonania w żadnej próbce (0 proc. zbadanych). b. W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 29 próbek zabawek, z czego w 11 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (37,9 proc. zbadanych). Łącznie do badań pod kątem występowania ftalanów zostało pobranych 13 próbek. W 8 próbkach wykryto zawyżoną zawartość ftalanów (w tym informację o zawyżonej zawartości ftalanów w 6 próbkach uzyskano z Laboratorium telefonicznie Inspektorat oczekuje na sprawozdania z badań) w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badania 13 próbek zabawek pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 3 próbkach (23,1 proc. zbadanych). Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z następującymi normami zharmonizowanymi: o o EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne zbadano 13 próbek, EN 71-2:2011 Bezpieczeństwo zabawek Palność zbadano 0 próbek, o EN 71-3:1994 Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków zbadano 0 próbek, o PN-EN 62115:2005+A2:2011 Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania zbadano 0 próbek. W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania w nich substancji niedozwolonych, tj. ftalanów i benzenu. W zakresie występowania ww. ftalanów w laboratorium zbadano 13 próbek zabawek, w przeważającej ilości pochodzących z importu, głównie z Chin. Występowanie niedozwolonego ftalanu stwierdzono w 8 zabawkach (61,5 proc. zbadanych): Przykłady: 2

3 - zestaw edukacyjny (kubeczki) B912305/YJ689, kod EAN stwierdzono brak otworów w 2 naczynkach oraz pojawienie się w wyniku badania elementu całkowicie mieszczącego się w cylindrze do badania małych części, - wózek dla lalki art. No. MPH05385, kod EAN , wózek spacerowy 52 cm, #282453, kod EAN zakwestionowano z uwagi na natychmiastowe złożenie się zabawek i zwolnienie się blokad zabezpieczających, - w zabawce Konik z butelką 1304Z 456/L 89 stwierdzono (w koniku) zawartość ftalanu di(2- etyloheksylu) (DEHP) w ilości 7,7±1,7% oraz ftalanu di-izononylu (DINP) w ilości 20,2±3,2% wobec dopuszczalnej wartości zgodnie z wymaganiami nie więcej niż 0,1%; - w zabawce Lalka plastikowa 9005 stwierdzono zawartość ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 22,9±3,7 % (w główce), wobec dopuszczalnej wartości zgodnie z wymaganiami nie więcej niż 0,1%. - w zabawkach: zwierzak art. #.HW628-5, kod EAN , zabawka Reg/ (lalka) kod EAN , zabawka Reg/ (lalka) kod EAN , zabawka Reg/ (lalka) kod EAN , zabawka NG (lalka), kod EAN , zabawka NGB (zestaw kaczek-piszczków), kod EAN , Inspektorat oczekuje na Sprawozdania badań laboratoryjnych zabawek. W zakresie występowania benzenu zbadano 3 próbki zabawek (przykład: plastelina 6 kolorów, ciasto-plasto IC18P4, piłka kolczatka 7 cm świecąca), nie wykrywając go w żadnej ze zbadanych próbek. 8. W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawek w IV kwartale: W przypadku zasadniczych wymagań oraz innych niezgodności, które można uznać za mniej istotne i łatwe do usunięcia, wystąpiono do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań: w 33 przypadkach dotyczących innych niezgodności oraz w 6 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych. Na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności wydano 0 decyzji zakazujących dalszego przekazywania zabawki. Przekazano do UOKiK akta kontroli dot. 1 zabawki z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Skierowano do organów ścigania 1 wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez naruszenie art uosoz. 9. Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli analiza, ciekawe przykłady. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano łącznie 51 zabawek, co stanowiło około 33,1% ogółem skontrolowanych (154), w tym: z uwagi na negatywny wynik badania laboratoryjnego 11 zabawek (37,9 % badanych laboratoryjnie). z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu - 44 zabawki (28,6 % badanych zabawek). Stwierdzono nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności dla 10 zabawek. W deklaracjach tych brakowało kolorowych obrazów zabawek umożliwiających ich identyfikację, oświadczenia, że deklaracja zgodności została wydana na wyłączną 3

4 odpowiedzialność producenta, nie wskazano zgodności z normą EN 62115:2005 Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania. Większość zakwestionowanych zabawek pochodziła z importu (49). Zakwestionowanie 28,6% badanych zabawek ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu, w tym z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie w zakresie zasadniczych i innych wymagań, może świadczyć o braku znajomości obowiązujących nowych przepisów przez przedsiębiorców, lekceważeniu przepisów bądź braku świadomości skutków nie przekazywania właściwych informacji użytkownikom wraz z zabawkami. Zakwestionowane laboratoryjnie zabawki pod względem zasadniczych wymagań mogły stwarzać zagrożenie zadławienia się, uduszenia oraz uszkodzenia palców dziecka. Wykrycie znacznej zawartości ftalanów w 8 kontrolowanych pod tym kątem zabawkach (na 13 badanych), może świadczyć o tym, że na rynku wciąż znajduje się wiele zabawek mogących stwarzać potencjalne zagrożenie chemiczne dla zdrowia dzieci. Zabawki, w których wykryto ftalany zostały pobrane do badań w sklepach oferujących do sprzedaży wyroby w konkurencyjnie niskich cenach. U producentów zabawek działających na terenie województwa łódzkiego wielokrotnie przeprowadzane były kontrole, w wyniku których zabawki pobrane do badań laboratoryjnych uzyskiwały wyniki potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami. Może to świadczyć o wysokim poziomie świadomości i odpowiedzialności za produkty wprowadzane do obrotu tej grupy przedsiębiorców. W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzanie kontroli w sklepach detalicznych, oferujących wyroby z importu o niskich cenach, które jak wykazują badania w znacznej większości przypadków nie spełniają zasadniczych i innych wymagań. 10. Opinie wydane dla organów celnych (pozytywne/negatywne/kategoria zabawki). W IV kwartale WIIH w Łodzi wydał 20 negatywnych opinii dotyczących 219 zabawek. Zabawki należały do następujących kategorii: rozwijające umiejętności (95), konstrukcyjne i układanki (88), tematyczne (23), kostiumy, przebrania i maski (7), do utrzymania masy ciała dziecka (3), dla niemowląt do oglądania i chwytania (2), instrumenty muzyczne (1). Wniesiono zastrzeżenia do oznakowania zabawek z uwagi na: brak ostrzeżenia rozwijające umiejętności (95), konstrukcyjne i układanki (87), brak słowa ostrzeżenie przed ostrzeżeniem o treści produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat - rozwijające umiejętności (3), konstrukcyjne i układanki (1), tematyczne (17), kostiumy, przebrania i maski (7), instrumenty muzyczne (1), brak informacji o szczególnym zagrożeniu - rozwijające umiejętności (74), konstrukcyjne i układanki (88), tematyczne (17), kostiumy, przebrania i maski (7), instrumenty muzyczne (1), brak nazwy i adresu producenta i importera - rozwijające umiejętności (95), konstrukcyjne i układanki (53), tematyczne (20), kostiumy, przebrania i maski (7), instrumenty muzyczne (1), dla niemowląt do oglądania i chwytania (2), brak znaku CE - rozwijające umiejętności (7), konstrukcyjne i układanki (1), brak instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych - tematyczne (3), instrumenty muzyczne (1), dla niemowląt do oglądania i chwytania (2), nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności - rozwijające umiejętności (91), konstrukcyjne i układanki (88), tematyczne (18), kostiumy, przebrania i maski (7), 4

5 instrumenty muzyczne (1), dla niemowląt do oglądania i chwytania (2), do utrzymania masy ciała dziecka (2), brak deklaracji zgodności - rozwijające umiejętności (4). We wszystkich przypadkach stwierdzone nieprawidłowości z zasadniczymi lub innymi wymaganiami zostały usunięte przez importerów poprzez uzupełnienie oznakowania, ostrzeżeń, instrukcji lub usunięcie oznaczeń niezasadnie umieszczonych. 5

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy

Bardziej szczegółowo

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie przeprowadził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną.

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną. Informacja z kontroli maszyn z napędem elektrycznym i spalinowym, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu.

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-07-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-07-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - II kw.2007 14/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r.

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2009 r. 21/2009 Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI Informacja za II kwartał 2015 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] MICROSOFT [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] MICROSOFT [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] MICROSOFT [Adres firmy] DNR-731-39 (19)/15/ED Warszawa, grudzień 2015 r. Termin: I - III kwartał 2015 rok Kontrolujący w ramach planu: INFORMACJA o wynikach

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek Kraków styczeń 2011 r. I n f o r m a c j a z kontroli zabawek W IV kwartale 2010 roku kontrolami w tym zakresie objęto 13 placówek, w tym: 3 producentów, 2 importerów, 2 hurtownie, 6 sklepów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-12-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-12-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - III kw.2008 r. 37/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie.

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-01-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Zabawki - IV kw. 2006 r. 134 Informacja z wyników kontroli wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotowy zakres kontroli 62 partie 23 partie 16 partii 7 partii 1 partia 3 partie 3 partie 9 partii II. Podmiotowy zakres kontroli

I. Przedmiotowy zakres kontroli 62 partie 23 partie 16 partii 7 partii 1 partia  3 partie 3 partie 9 partii II. Podmiotowy zakres kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli zabawek przeprowadzonych w I kwartale 2010r. zgodnie z programem DNR-731-15(2)/09/DB. I. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną,

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną, Informacja z kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, pod kątem spełniania: - wymagań w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (LVD), - przepisów określających ograniczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Podmiotowy zakres kontroli. Skontrolowano 10 podmiotów: 6 hurtowni:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-15 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Maszyny ogrodnicze - II kw.2010 10/2010 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań W III kwartale 2009 r. przeprowadzono w 14 podmiotach gospodarczych kontrole zabawek pod kątem spełniania

Bardziej szczegółowo

Działania Służby Celnej zabawki

Działania Służby Celnej zabawki Działania Służby Celnej zabawki ZABAWKI Str. 3 W 2015 r. Służba Celna kontynuuje działania w ramach nadzoru rynku. Sektorowe obszary działań organów Służby Celnej uzależnione są zarówno od priorytetów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-07-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-07-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek w II kw.2005 r. 70 Informacja z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach:

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r.

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r. Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego Warszawa, 5 października 2016 r. Organy nadzoru rynku w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Administracja

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn

Informacja z kontroli maszyn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw r.

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw r. Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw. 2010 r. I. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wprowadzonych do obrotu zabawek

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz 14 czerwca 2012 r. 2 Kompetencje Inspekcji Handlowej Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek IV kw.2007 r.

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek IV kw.2007 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-02-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-02-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2007 r. 39/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził:

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził: Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci używanych w trakcie spożywania posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych do stołu, siedzisk

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży.

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży. Informacja z kontroli opraw oświetleniowych girland i węży świetlnych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r.

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych:

Bardziej szczegółowo

Młody konsument rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej

Młody konsument rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej Młody konsument rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej Warszawa, październik 2010 1 Opracowanie: Departament Nadzoru Rynku Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-08-02 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-08-02 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33%

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33% Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(16)/09.

Bardziej szczegółowo

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich.

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich. I n f o r m a c j a dotycząca ustaleń kontroli, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu za II kwartał 2007 roku. W omawianym okresie kontrolowano następujące zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

CZY WIESZ, CO KUPUJESZ RAPORT UOKIK

CZY WIESZ, CO KUPUJESZ RAPORT UOKIK CZY WIESZ, CO KUPUJESZ RAPORT UOKIK 146 mld dolarów produkty o takiej wartości sprowadzono w zeszłym roku na polski rynek. Czy wszystkie są bezpieczne? Najnowszy raport UOKiK przygotowany w oparciu o wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 4 hurtowniach oraz 6 jednostkach handlu detalicznego, w tym dwu

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 528 0747 fax. (81) 528 09 78 NB.8361.19A.2015 Lublin, dnia1ci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego W II kwartale 2009 r. przeprowadzono kontrole 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż sprzętu sportowego, w tym: a) 3 importerów z Bytomia,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu wprowadzającego zabawkę do obrotu

Informacje dotyczące podmiotu wprowadzającego zabawkę do obrotu Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2009-03-12 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-03-12 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2008 49/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 1 hurtowni oraz dwóch jednostkach handlu detalicznego, w tym jednym

Bardziej szczegółowo

Raport rynek zabawek w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej

Raport rynek zabawek w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej Raport rynek zabawek w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej Warszawa, grudzień 2009 Opracowanie: Departament Nadzoru Rynku UOKiK Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Zabawki w obrocie handlowym... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek INFORMACJA o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w III kw. 2008r. kontrole w 15 przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotowy zakres kontroli 63 partie 12 partii 2 partie 5 partii 9 partii 10 partii 3 partie 14 partii 1 partia

I. Przedmiotowy zakres kontroli 63 partie 12 partii 2 partie 5 partii 9 partii 10 partii 3 partie 14 partii 1 partia Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawa informację o wynikach kontroli zabawek przeprowadzonych w II kwartale 2010r. zgodnie z programem DNR-731-26(1)/10/DB. I. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 2 5 grudnia 2014 roku, zgodnie z upoważnieniami

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(3)/10.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo