Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test spółek o niskim poziomie zadłużenia"

Transkrypt

1 Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować będziemy nasze rozważania, badając tym razem zachowanie spółek o najniższym poziomie samego zadłużenia. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zadłużenie oprocentowane Inne Zadłużenie oprocentowane Inne Dla przypomnienia pasywa dzielimy na kapitał własny oraz kapitał obcy. Ten drugi tworzą zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które można dalej pogrupować na zobowiązania krótko i długookresowe oraz rozliczenia międzyokresowe. W obecnym teście skupimy się na badaniu spółek o najniższym poziomie zadłużenia oprocentowanego (na razie bez podziału na długi i krótki termin spłaty), w skład którego wchodzą zaciągnięte przez firmę kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje. Nie bierzemy więc pod uwagę, tak jak w poprzednim artykule, całości zobowiązań, które zawierają także m.in. kwot płatności z tytułu dostaw i usług albo zobowiązań z tytułu podatków i wynagrodzeń. Kwoty te związane są z bieżącą działalnością i w związku z tym analiza całości zobowiązań może w pełni nie oddawać istoty finansowania spółki. Analiza samego zadłużenia jest istotna ponieważ to właśnie kredyty oraz obligacje są przeważnie głównym źródłem finansowania aktywów spółki. Jest to ważne szczególnie w długim terminie. Przykładowo jeżeli dana firma w coraz większym stopniu finansuje się długiem może to oznaczać zwiększenie prawdopodobieństwa trudności ze spłatą tego długu firma będzie posiadała zbyt dużą dźwignię

2 finansową, co może oznaczać problemy z płynnością finansową w przypadku czasowego obniżenia się przychodów spółki. Aby uniknąć więc takiej sytuacji poszukamy spółek posiadających najniższy poziom zadłużenia na polskiej giełdzie i przetestujemy jak w ciągu 10 ostatnich lat zachowywały się portfele z takich walorów złożone. Każdy z badanych portfeli będzie posiadać 10 spółek o równych udziałach. Zmiana składu portfela następuje co roku. Dla ułatwienia pominięto podatek od zysków kapitałowych i prowizję biura maklerskiego. Użyte w teście dane pochodzą z serwisu Bloomberg. W związku z charakterystyką testu pominęliśmy w nim banki oraz inne instytucje finansowe, których model działania zakłada finansowanie ze źródeł zewnętrznych a ich stabilność oraz płynność finansową mierzy się nieco inaczej niż w przypadku reszty spółek. Omówienie kryteriów inwestycyjnych Udział zadłużenia w strukturze finansowania mierzy się dwoma popularnymi wskaźnikami: Dług/kapitał własny Wykres 1. Stopy zwrotu spółek poszeregowanych na decyle od najmniejszej do największej wartości wskaźnika dług/kapitał własny, na warszawskiej giełdzie w ciągu ostatnich 10 lat. Źródło: Bloomberg. Najpopularniejszym i najczęściej używanym wskaźnikiem jest stosunek długu do kapitałów własnych (ang. debt to equity ratio). Mierzy on w prosty sposób dźwignię finansową czyli proporcję w jakiej spółka finansuje się ze źródeł wewnętrznych. Wynik powyższego testu pokazuje, że najlepsze stopy zwrotu generują spółki posiadające średni ( innych spółek) wskaźnik dług/kapitał własny. Sytuacja taka może być związana z poszukiwaniem optymalnego poziomu dźwigni finansowej spółki. Jej zbyt niski poziom nie pozwala skorzystać w pełni z możliwości szybszego

3 rozwoju spółki przy użyciu finansowania zewnętrznego. Także nie w pełni wykorzystywana jest tarcza podatkowa. Z drugiej strony zbyt duża dźwignia finansowa powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej i może generować koszty obsługi długu większe od potencjalnych korzyści z zaciąganego długu (ang. financial distress). Dług/aktywa Wykres 2. Stopy zwrotu spółek poszeregowanych na decyle od najmniejszej do największej wartości wskaźnika dług/aktywa, na warszawskiej giełdzie w ciągu ostatnich 10 lat. Źródło: Bloomberg. Drugim wskaźnikiem mierzący udział długu w strukturze finansowania jest stosunek długu do całości aktyw spółki. Jego konstrukcja oraz interpretacja jest podobna do poprzedniego wskaźnika, jedyną różnicą jest porównanie zadłużenia do aktywów spółki a nie do kapitału własnego. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli wskaźnik ten osiąga wartości powyżej jeden to oznacza to, iż dana spółka posiada dług o wyższej wartości niż jej całe aktywa, co może powodować problemy ze spłatą tego długu. Powyższa statystyka pokazuje, że znowu spółki o najwyższych stopach zwrotu posiadają poziom swojego zadłużenia bliski średniej/pewnemu optimum. Co ciekawe najwyższy zwrot posiadały jednak najbardziej zadłużone spółki. Z jednej strony może mieć to związek z agresywnym finansowaniem i rozwojem spółki za pomocą długu, z drugiej strony takie wzrosty mogą mieć także charakter spekulacyjny (spółki o wysokim zadłużeniu stojące na skraju bankructwa). Wyniki testu W celu uwidocznienia działania poszczególnych parametrów, stworzyliśmy kilka portfeli:

4 D/E.Nd: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/kapitał własny posortowane od najmniejszej wartości długu netto. D/E.Ndps: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/kapitał własny posortowane od najmniejszej wartości długu netto na akcję. D/E.G: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/kapitał własny posortowane od najmniejszej wartości kryterium Grahama czyli iloczynu wskaźników C/WK i C/Z. D/A.Nd: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/aktywa posortowane od najmniejszej wartości długu netto. D/A.Ndps: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/aktywa posortowane od najmniejszej wartości długu netto na akcję. D/A.G: W skład tego portfela wchodzą spółki o najniższym poziomie wskaźnika dług/aktywa posortowane od najmniejszej wartości kryterium Grahama czyli iloczynu wskaźników C/WK i C/Z. Dodatkowe posortowanie składników portfeli za pomocą długu netto albo kryterium Grahama było konieczne ze względu na sytuacje kiedy więcej niż 10 spółek kończyło dany rok z identycznym, zerowym poziomem wskaźników dług/kapitał własny oraz dług/aktywa Indeks WIG D.E.Nd D.E.Ndps D.E.G D.A.Nd D.A.Ndps D.A.G Wyniki przeprowadzonego przez nas testu potwierdzają wcześniejsze statystyki. Żaden z portfeli składających się ze spółek o najniższym zadłużeniu nie zdołał pokonać indeksu WIG.

5 WIG D/E.Nd D/E.Ndps D/E.G D/A Nd D/A.Ndps D/A.G Stopa zwrotu 188,49% 43,95% 6,41% 127,49% 47,12% 3,08% 39,36% CAGR 10,44% 4,26% 1,15% 9,14% 4,48% 0,83% 3,92% Korelacja stóp zwrotu Odchylenie dziennych stóp zwrotu Wskaźnik Sharpe a - 0,61 0,56 0,54 0,6 0,55 0,59 1,33% 1,2% 1,32% 1,46% 1,21% 1,33% 1,4% 4,1-0,62-2,91 2,83-0,43-3,13% -0,77 maxdd 68,5% 69,54% 77,62% 74,81% 68,0% 77,62% 79,56% Beta 0,55 0,55 0,56 0,6 0,56 0,56 0,62 Najlepszy wynik osiągnął portfel D/E.G. Pomimo iż portfel ten także nie zdołał pobić indeksu, dzięki zastosowaniu kryteriów Grahama (czyli wyborze spółek o najniższym iloczynie wskaźników C/WK oraz C/Z) zdołał on uzyskać znaczącą przewagę nad resztą portfeli. Zupełnie nieudanym było natomiast dodanie kryterium sortowania spółek według najniższej wartości długu netto na akcję. Obydwa portfele z tym kryterium (D.E.Ndps oraz D.A.Ndps) zdołały w ciągu badanych 10 lat ledwo wyjść na zero. Przyglądając się wykresowi zachowania testowanych strategii widać także, iż portfele były siebie wysoko skorelowane przyczyną takiego zachowania był bardzo podobny skład każdego z nich.

6 Wyniki testowanych strategii w 2012 r. W tej części przedstawimy zachowania badanych portfeli od początku stycznia do końca lipca br WIG Index strategie WIG Strategie Skład portfeli w roku 2012 Stopa zwrotu 4,82% -5,12% Korelacja zwrotu Odchylenie dziennych zwrotu stóp stóp - 0,55 0,92% 0,94% Wskaźnik Sharpe a 2,06-8,53% maxdd 13,31% 21,73% BUDVARCEN CCENERGY ELBUDOWA FASING HARDEX LUBAWA MOSTALEXP NETIA PCGUARD WAWEL Beta - 0,58 Używając podanych w teście kryteriów, skład wszystkich portfeli jest w obecnym roku identyczny. Ponownie (do końca lipca 2012 r.) strategie nie zdołały osiągnąć wyższej od indeksu stopy zwrotu, mimo iż w pierwszym kwartale zachowywały się lepiej od. Także i tym razem, podobnie jak w teście spółek o najniższym poziomie zobowiązań, w portfelu pojawia się stosunkowo dużo spółek groszowych

7 (CCENERGY, LUBAWA, MOSTALEXP, PCGUARD) co dodatkowo może wpływać na większą zmienność osiąganej stopy zwrotu. Podsumowując, zastosowanie samego kryterium niskiego zadłużenia nie jest skuteczną metodą doboru spółek do portfela. Zbyt niski poziom dźwigni finansowej nie zapewnia pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego albo produkcyjnego spółek. Wnioskiem płynącym z tego tekstu jest więc konieczność użycia dodatkowych wskaźników finansowych albo mnożników rynkowych (jak kryterium Grahama, które zdecydowanie poprawiło wynik jednego z portfeli) przy poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

1 Wycena przedsiębiorstwa

1 Wycena przedsiębiorstwa 1 Wycena przedsiębiorstwa w kontekście migracji wartości 1.1. Wycena przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo działające w celu osiągania ekonomicznych korzyści posiada określoną wartość, podlegającą kwantyfikacji

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo