Instrukcja wykonania chemicznego cynowania obwodów drukowanych przy użyciu środka cynującego En_Tin. EnSysT inż. Marek Kochniarczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wykonania chemicznego cynowania obwodów drukowanych przy użyciu środka cynującego En_Tin. EnSysT inż. Marek Kochniarczyk"

Transkrypt

1 INTRUKCJA UZYTKOWANIA Niniejsza instrukcja opisuje krok po kroku wykonanie chemicznej powłoki cyny na miedzi w wykonywaniu obwodów drukowanych. UWAGA ŚRODEK NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA!! R22: Działa szkodliwie po połknięciu R40: Ograniczone obwody działania rakotwórczego; R41/53 : Działa toksycznie na organizmy wodne i może powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; R64: Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki; S2: Chronić przed dziećmi; S22: Nie wdychać pyłu; S36/37: Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne; S61: Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją; PRODUKT ZAWIERA TIOMOCZNIK. Zastosowanie środka umożliwia uzyskanie zwartej błyszczącej warstwy czystej cyny nie zawierającej ołowiu, o grubości 1 do 12µm zapewniającej zabezpieczenie miedzi przed wpływem warunków środowiskowych (wilgoć) oraz poprawiające lutowalność. 1

2 Sporządzanie roztworu. Należy przygotować 500ml destylowanej lub demineralizowanej wody którą trzeba podgrzać do około 80 C (wystarczy ją zagotować o odczekać ~5min). Do tak przygotowanej wody należy wsypać CAŁĄ zawartość woreczka mieszając do całkowitego rozpuszczenia się preparatu. Po wymieszaniu roztwór należy ostudzić do temperatury pokojowej. Ciecz będzie wskazywać lekką mętność, lecz jest to normalne zjawisko. Na zdjęciu widoczny jest biały osad na dnie słoika. Klarowną ciesz można przelać do innego pojemnika a osad wypłukać. Do rozpuszczenia preparatu bezwzględnie należy używać dobrej jakościowo wody demineralizowanej lub destylowanej. Użycie wody wodociągowej może skutkować wysoką mętnością i zbrązowieniem roztworu pokrycie cyny będzie wtedy matowe i ciemne a roztwór będzie mało wydajny. W szczególnym przypadku wystąpienie brunatnego zabarwienia lub dużej mętności należy płyn pozostawić w zamkniętej butelce do opadnięcia osadu i zlać delikatnie klarowny płyn.. 2

3 Przygotowanie powierzchni miedzi. Otrzymanie zwartego, gładkiego i lśniącego pokrycia cyną w ogromnym stopniu zależy od właściwego przygotowania powierzchni miedzianej. Płytka powinna być dobrze wyczyszczona cienki papierem ściernym (gr. 600) gdyż wszelkie rysy i nierówności nie będą przez powłokę wyrównane. Wszelkie ślady korozji (śniedź lub korozja tlenkowa) należy bezwzględnie usunąć poprzez wypolerowanie lub wypłukanie w roztworze kwasku cytrynowego (zwykły spożywczy). Kolejnym bardzo ważnym etapem jest odpowiednie odtłuszczenie płytki. Stosować do tego można ogólnie dostępne rozpuszczalniki (benzynę ekstrakcyjną, aceton, alkohol). Cynowanie płytki można również przeprowadzić po nałożeniu solder maski lakierem EN_SoLDeR. Warunkiem jest odsłonięcie pól lutowniczych poprzez zastosowanie maski z tonera. Po wypłukaniu maski pól lutowniczych w acetonie płytkę wrzucamy na około 1-2min do nadsiarczanu sodowego B327 (środek trawiący) po czym umieszczamy ją na około 5-8min w roztworze wodnym kwasku cytrynowego. Tak przygotowaną płytkę umieszczamy w roztworze cynującym. Należy pamiętać że wszelkie pozostałości tonera po płukaniu solder maski w acetonie wpływają negatywnie na jakość naniesionej powłoki cynowej. Cynowanie. Roztwór o temperaturze pokojowej należy przelać do kuwety lub innego naczynia i zanurzyć przygotowaną płytkę przeznaczoną do cynowania. Na odpowiednio przygotowanej powierzchni już w kilkanaście sekund rozpocznie się widoczne nakładanie warstwy cyny. Grubość powłoki zależy od czasu kontaktu miedzi z roztworem oraz od stopnia zużycia roztworu i wynosi średnio 4µm przy czasie cynowania1min. Maksymalna mierzona grubość powłoki przy cynowaniu przez 15min wynosi 8µm. Przedłużenie procesu do kilkudziesięciu minut umożliwi wytworzenie warstwy o grubości 12 µm jednak stwierdzono że zbyt duża grubość powoduje pogorszenie lutowalności i lekkie zmatowienie powłoki. Optymalny czas cynowania to 1-5min (w zależności od stanu zużycia roztworu). Powłoka uzyskana w ten sposób jest wystarczająco trwała i posiada dobrą lutowalność. Bardzo ważną czynnością jest właściwe opłukanie w wodzie płytki po cynowaniu. Nawet minimalne ślady kąpieli cynującej spowodują zmatowienie i zaciemnienie powłoki. Po wyciągnięciu z roztworu należy NATYCHMIAST wypłukać płytkę w ciepłej a następnie zimnej wodzie oraz wytrzeć do sucha suchą szmateczką. Można również dodatkowo wypolerować powłokę przy pomocy kawałka materiału np: flaneli. Ważną czynnością jest mieszanie roztwory podczas cynowania. Nie należy wykonywać tego napowietrzając roztwór (który w kontakcie z tlenem traci swoje właściwości) lecz używać mieszania mechanicznego 3

4 Cynowanie pół lutowniczych. Po cynowaniu 4

5 5

6 6

7 Przechowywanie. Nierozpuszczony preparat jest bardzo trwały (o ile opakowanie foliowe nie zostało uszkodzone) i może być przechowywane przez minimum 2lata od daty produkcji. Natomiast po rozpuszczeniu środka w wodzie aby zachować jak najdłuższą przydatność do użytkowania, należy po każdorazowej kąpieli przelać roztwór do butelki (słoika) i szczelnie zamknąć. Starać się nie obniżać temperatury płynu poniżej zera i przechowywać go w zaciemnionym miejscu. Produkt jest niebezpieczny chronić przed dziećmi. Środki bezpieczeństwa. W czasie pracy stosować okulary, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać tworzenia się pyłu i kontaktu z oczami. Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, i suchym, z daleka o żywności i napojów. W przypadku dostania się do oczu, natychmiast przepłukać je pod bieżącą wodą przez co najmniej 15min. Pilnie skontaktować się z lekarzem okulistą. PRODUKT POSIADA AKTUALNĄ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Uwagi i problemy podczas pracy. Należy pamiętać, że uzyskanie powłoki o dobrych parametrach użytkowych (dobrej lutowalności, trwałości, połyskliwości) zależy od wstępnego przygotowania samej płytki. Należy zwrócić baczną uwagę na prawidłowe odtłuszczenie powierzchni przeznaczonej do cynowania oraz usunięcie śladów korozji. W przeciwnym przypadku powłoka cyny może nakładać się dłużej, będzie cienka i nietrwała a miejscami na płytce w ogóle nie będzie się wytwarzać. Do rozpuszczenia preparatu bezwzględnie należy używać dobrej jakościowo wody demineralizowanej lub destylowanej. Użycie wody wodociągowej może skutkować wysoką mętnością i zbrązowieniem roztworu pokrycie cyny będzie wtedy matowe i ciemne a roztwór będzie mało wydajny. W szczególnym przypadku wystąpienie brunatnego zabarwienia lub dużej mętności należy płyn pozostawić w zamkniętej butelce do opadnięcia osadu i zlać delikatnie klarowny płyn. Ważną czynnością jest mieszanie roztwory podczas cynowania. Nie należy wykonywać tego napowietrzając roztwór (który w kontakcie z tlenem traci swoje właściwości) lecz używać mieszania mechanicznego. Dziękuję i zapraszam ponownie. EnSysT Marek Kochniarczyk 7

Instrukcja wykonania solder-mask na płytkach drukowanych przy użyciu lakieru En-Solder. ENSYST inż. Marek Kochniarczyk

Instrukcja wykonania solder-mask na płytkach drukowanych przy użyciu lakieru En-Solder. ENSYST inż. Marek Kochniarczyk Aby wykonać płytki drukowane dla potrzeb swoich układów elektronicznych nie musimy już oddawać projektów do firm specjalizujących się w produkcji obwodów drukowanych na laminatach. Wykonując pojedyncze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I POWŁOKI garnka patelni Mieszanki materiałów oferują lepsze właściwości Stal nierdzewna

MATERIAŁY I POWŁOKI garnka patelni Mieszanki materiałów oferują lepsze właściwości Stal nierdzewna MATERIAŁY I POWŁOKI Gdy już zdecydujesz, jaki rodzaj garnka lub patelni jest Ci potrzebny, wybierz materiał i powłokę naczynia. Materiał i powłoka w dużej mierze decydują o właściwościach garnka lub patelni

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF KARTA INFORMACYJNA Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał do systemów uszczelnień przeciwpożarowych elementów konstrukcji betonowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY to jednoskładnikowy

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A K A R B 30 WG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A K A R B 30 WG Zal. do pozw. MRiRWnrR-30/2013 h.r.z dnia 4.07.2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: GENERIKS Sp. z o.o., Sp. K., ul. Wolborska 6B, 97-300 Piotrków Trybunalski tel.: 44 733 93 33, fax: 44

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18 KARTA INFORMACYJNA Preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -101/2009 z dnia 27.08.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii. Podmiot wprowadzający środek na terytorium

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S T E W A R D 30 WG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S T E W A R D 30 WG Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com Producent: DuPont International Operations

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Obiekty: BUDYNKI CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo