PRAWO KARNE SKARBOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO KARNE SKARBOWE"

Transkrypt

1 z{ kphêwyh~upj l w s ê~ q ê j o iljr w A êw w ê m êw Plansze Prawo karne skarbowe obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne, zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, przedawnienie i zatarcie skazania, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, organy postępowania przygotowawczego, strony postępowania, postępowanie mandatowe, postępowanie wykonawcze. Dr hab. Mirosława Melezini profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Kierownik Zakładu Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. j êo êi w A êw w A ê m êw Dr Andrzej Sakowicz adiunkt w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Krzysztof Kazmiruk doktorant w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. j êo êi PLANSZE BECKA PRAWO KARNE SKARBOWE Polecamy: M. Melezini (red.) / K. Kazmiruk / A. Sakowicz Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. PLANSZE BECKA Mirosława Melezini (red.), Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE 10 zł tel.: , fax: Cena 3 zł C. H. BECK ISBN Wydawnictwo C. H. BECK

2 PLANSZE BECKA Prawo karne skarbowe

3 W sprzedaży: L. Wilk, J. Zagrodnik PRAWO KARNE SKARBOWE Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze F. Prusak POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 15 Twoje Prawo

4 Mirosława Melezini (red.) Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010

5 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN

6 Przedmowa Opracowanie Prawo karne skarbowe Plansze Becka jest formą wydawniczą adresowaną przede wszystkim do Studentów wydziałów prawa oraz administracji, a także Studentów innych kierunków studiów czy specjalności, które w programach nauczania przewidują wykłady z prawa karnego skarbowego. Zamysłem autorów było stworzenie takiego narzędzia pracy, które ułatwi Studentom naukę prawa karnego skarbowego i zwiększy efektywność nauczania przedmiotu. Graficzne przedstawienie prawa karnego skarbowego może też być pomocne Studentom w powtórce materiału z zakresu wykładu przed egzaminami. Opracowanie obejmuje prawo karne skarbowe materialne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Sporządzone diagramy prezentują podstawowe i najbardziej istotne kwestie wchodzące w skład wykładu. Gruntowne opanowanie wiedzy z dziedziny prawa karnego skarbowego wymaga oczywiście studiowania tekstu ustawy (Kodeks karny skarbowy), komentarzy, podręczników, literatury specjalistycznej i orzecznictwa sądowego. Autorzy włączyli do opracowania wykaz podstawowej literatury. Układ poszczególnych diagramów zasadniczo odpowiada systematyce wykładu z prawa karnego skarbowego. Pozwoli to na korzystanie z wykresów w trakcie kolejnych wykładów i ćwiczeń z prawa karnego skarbowego. Oddając do rąk Studentów niniejsze opracowanie, Autorzy pragną wyrazić nadzieję, że stanie się ono użytecznym i łatwym w korzystaniu narzędziem pracy. Mirosława Melezini Białystok, lipiec 2010 r.

7

8 Spis treści Przedmowa Literatura podstawowa V XV Część I. Ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne 3 Tabl. 1. Systematyka prawa karnego 3 Tabl. 2. Podział prawa karnego skarbowego 4 Tabl. 3. Budowa Kodeksu karnego skarbowego 4 Tabl. 4. Budowa przepisów Tytułu I Kodeksu karnego skarbowego 5 Tabl. 5. Rodzaje dyspozycji 5 Tabl. 6. Typy sankcji karnych 6 Tabl. 7. Rodzaje sankcji karnych 6 Tabl. 8. Funkcje prawa karnego skarbowego 7 Tabl.. Zasady prawa karnego skarbowego 7 Tabl. 10. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot dokonujący wykładni 8 Tabl. 11. Metody wykładni 8 Rozdział II. Zasady obowiązywania ustawy karnej skarbowej Tabl. 12. Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób Tabl. 13. Miejsce popełnienia czynu zabronionego 10 Tabl. 14. Czas popełnienia czynu zabronionego 10 Tabl. 15. Reguły intertemporalne 11 Rozdział III. Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe pojęcie i zasady odpowiedzialności 12 Tabl. 16. Przestępstwo skarbowe (art. 1 w zw. z art KKS) 12 Tabl. 17. Wykroczenie skarbowe (art. 1 w zw. z art KKS) 12 Tabl. 18. Przesłanki przypisania winy 13 Tabl. 1. Elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu 13 Tabl. 20. Koncepcje społecznej szkodliwości czynu 14 Tabl. 21. Sposoby realizacji czynu 14 Tabl. 22. Koncepcje czynu 14 Tabl. 23. Podział czynów zabronionych 15 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka VII

9 Spis treści Tabl. 24. Tabl. 25. Tabl. 26. Tabl. 27. Tabl. 28. Tabl. 2. Tabl. 30. Tabl. 31. Tabl. 32. Tabl. 33. Tabl. 34. Tabl. 35. Tabl. 36. Tabl. 37. Tabl. 38. Tabl. 3. Tabl. 40. Tabl. 41. Tabl. 42. Tabl. 43. Tabl. 44. Tabl. 45. Tabl. 46. Tabl. 47. Tabl. 48. Tabl. 4. Tabl. 50. Tabl. 51. Tabl. 52. Tabl. 53. Tabl. 54. Tabl. 55. Tabl. 56. Tabl. 57. Tabl. 58. Tabl. 5. Tabl. 60. Tabl. 61. Tabl. 62. Tabl. 63. Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na znamię skutku 15 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na stopień zagrożenia dla dobra prawnego 15 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na sposób realizacji czynu 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowyc z uwagi na stronę podmiotową 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na podmiot 16 Klasyfikacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na ich typ 17 Rozgraniczenie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych 17 Ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 18 Przedmiot ochrony 1 Podmiot przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 1 Nieletni młodociany 20 Znamiona strony podmiotowej 21 Umyślność 21 Struktura zamiaru 22 Rodzaje zamiarów w Kodeksie karnym skarbowym 22 Nieumyślność 23 Okoliczności wyłączające bezprawność kontratypy 23 Znamiona dozwolonego ryzyka 24 Przedmiotowy zakres eksperymentu 24 Okoliczności wyłączające winę 24 Przyczyny i skutki niepoczytalności 25 Metody określenia niepoczytalności 25 Poczytalność ograniczona 26 Definicja i rodzaje błędu 27 Błąd co do faktu (art i 2 KKS) 28 Błąd co do kontratypu (art KKS) 2 Błąd co do prawa (art KKS) 30 Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 31 Quasi-sprawstwo (art. 3 KKS) 32 Podżeganie elementy 32 Pomocnictwo elementy 33 Pomocnictwo formy 33 Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika 34 Formy stadialne popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego 35 Elementy usiłowania 35 Odpowiedzialność za usiłowanie 36 Usiłowanie udolne usiłowanie nieudolne 37 Zbieg przepisów ustawy (art. 7 KKS) 38 Zbieg czynów karalnych (art. 8 KKS) 3 Czyn ciągły (art. 6 2 KKS) 40 Rozdział IV. Zaniechanie ukarania za przestępstwo i wykroczenie skarbowe 41 Tabl. 64. Instytucje degresji karania i ich skutki 41 Tabl. 65. Postacie czynnego żalu 41 Tabl. 66. Przesłanki pozytywne czynnego żalu (art. 16 KKS) 42 VIII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

10 Spis treści Tabl. 67. Tabl. 68. Tabl. 6. Tabl. 70. Tabl. 71. Tabl. 72. Tabl. 73. Tabl. 74. Tabl. 75. Tabl. 76. Tabl. 77. Bezskuteczność samodenuncjacji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 42 Warunki formalne samodenuncjacji 43 Wyłączenia stosowania instytucji niepodlegania karze 43 Warunki niepodlegania karze za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe 43 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 44 Orzeczenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 18 KKS) 45 Konsekwencje wyroku sądu zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art KKS) 45 Warianty odstąpienia od wymierzenia kary/środka karnego 45 Możliwości odstąpienia od wymierzania kary lub środka karnego 46 Katalog środków karnych, które można stosować przy odstąpieniu od wymierzenia kary 47 Odstąpienie od wymierzenia kary z możliwością orzeczenia środka karnego 48 Rozdział V. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za przestępstwa skarbowe 4 Tabl. 78. Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej (art. 22 i 47 KKS) 4 Tabl. 7. Katalog kar w Kodeksie karnym skarbowym (art KKS) 4 Tabl. 80. Postacie kary grzywny w stawkach dziennych 50 Tabl. 81. Etapy wymierzania kary grzywny w stawkach dziennych 50 Tabl. 82. Granice liczby stawek dziennych i wysokości stawki dziennej 51 Tabl. 83. Kara ograniczenia wolności kształt prawny (art KK) 51 Tabl. 84. Kara ograniczenia wolności inne elementy (art. 36 KK i art KKS) 52 Tabl. 85. Podstawy wymierzenia kary ograniczenia wolności 52 Tabl. 86. Wyłączenia możliwości stosowania kary ograniczenia wolności (art KKS) 53 Tabl. 87. Czas trwania kary pozbawienia wolności 54 Tabl. 88. Kara aresztu wojskowego (art KKS i art i 3 KK) 54 Tabl. 8. Warunki odpowiedzialności posiłkowej (art. 24 KKS) 55 Tabl. 0. Pojęcie korzyści majątkowej (art KKS) 56 Tabl. 1. Ograniczenia i inne elementy odpowiedzialności posiłkowej (art. 25 KKS) 56 Tabl. 2. Katalog środków karnych sensu stricto 57 Tabl. 3. Zakres przepadku przedmiotów (art. 2 KKS) 57 Tabl. 4. Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 58 Tabl. 5. Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 5 Tabl. 6. Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 1, 1a, 4 7 KKS) 60 Tabl. 7. Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art i 3 KKS) 61 Tabl. 8. Przesłanki stosowania środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art KKS) 61 Tabl.. Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art KKS) 62 Tabl Przesłanki orzekania przepadku korzyści majątkowej 62 Tabl Domniemanie prawne z art KKS 63 Tabl Domniemanie prawne z art KKS 63 Tabl Inne elementy konstrukcji przepadku korzyści majątkowej (art KKS) 64 Tabl Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej (art. 33 1, 5 7 KKS) 64 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz 65 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka IX

11 Spis treści Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz wykonywania określonego zawodu 66 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz zajmowania określonego stanowiska 66 Tabl Przesłanki orzekania podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS) 67 Tabl. 10. Rodzaje uprawnień, które skazany traci (art KK w zw. z art KKS) 67 Tabl Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się pozbawienie praw publicznych (art. 34 1, 3 i 4 KKS) 68 Tabl Zawiadomienie sądu rodzinnego w kwestii rozważenia potrzeby pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych (art. 51 KK w zw. z art KKS) 68 Tabl Środki probacyjne 6 Tabl Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego (art KK w zw. z art KKS) 6 Tabl Wyłączenia stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego (art KKS) 70 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego 71 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego 72 Tabl Zakres warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 6 1 KK w zw. z art KKS) 73 Tabl Przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 6 1 i 2 KK w zw. z art KKS) 73 Tabl. 11. Ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 41a 1 KKS) 73 Tabl Okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 70 KK w zw. z art KKS i art. 41a 2 KKS) 74 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 72 i 73 KK w zw. z art KKS, art KKS i art. 41a 2 KKS) 75 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 75 i 76 KK w zw. z art KKS oraz art KKS) 76 Tabl Przesłanki materialne warunkowego przedterminowego zwolnienia (art KK w zw. z art KKS) 77 Tabl Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia 78 Tabl Czas trwania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art i 3 KK w zw. z art KKS oraz art KKS) 7 Tabl Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art. 15 KKW w zw. z art KKS oraz art KKS) 80 Tabl Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (art. 160 KKW w zw. z art KKS, art KK w zw. z art KKS, i art KKS) 81 Rozdział VI. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za wykroczenia skarbowe 82 Tabl Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej 82 Tabl. 12. Granice wymiaru kary grzywny 82 Tabl Okoliczności związane z wymiarem kary grzywny 82 Tabl Zakres przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. art. 2 KKS) 83 Tabl Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art KKS) 83 Tabl Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art KKS) 84 X M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

12 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art. 31 KKS) 85 Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 4 1 w zw. z art. 31 KKS) 86 Przesłanki stosowania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art w zw. z art KKS) 86 Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art w zw. z art KKS) 87 Rozdział VII. Zasady i dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej 88 Tabl Ustawowy a sądowy wymiar kary 88 Tabl. 13. Zasady sądowego wymiaru kary i innych środków 88 Tabl Pojęcia związane z dyrektywami wymiaru kary 8 Tabl Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art KKS) 8 Tabl Okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art KKS) 0 Tabl Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary, środków karnych oraz innych środków 0 Tabl Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary 1 Tabl Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary o charakterze fakultatywnym (art i 2 KK w zw. z art KKS) 1 Tabl Nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach wskazanych w Kodeksie karnym skarbowym 2 Tabl Sposoby nadzwyczajnego złagodzenia kary (art i 2 KKS) 3 Tabl Nadzwyczajne złagodzenie kary obligatoryjne i możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary (art KKS) 4 Tabl. 14. Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary określone w art. 37 KKS oraz wyłączenia obostrzenia 5 Tabl Zasady nadzwyczajnego obostrzenia kary (art i 3 KKS) 6 Tabl Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz szczególny tryb obostrzenia (art i 3 KKS) 7 Tabl Zasady wymiaru kary przy obniżeniu i nadzwyczajnym obostrzeniu (art KKS) 8 Tabl Górne granice kar nadzwyczajnie obostrzonych (art KKS) 8 Tabl Pojęcie zbiegu podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary Tabl Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo nadzwyczajnego obostrzenia kary (art KK w zw. z art KKS) Tabl Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary (art KK w zw. z art KKS) Rozdział VIII. Przedawnienie i zatarcie skazania 100 Tabl Przedawnienie w Kodeksie karnym skarbowym 100 Tabl Rozpoczęcie biegu przedawnienia karalności art i 4 KKS 100 Tabl. 15. Przedawnienie karalności 101 Tabl Przedawnienie wykonania kary/środka karnego 102 Tabl Zatarcie skazania (art. 76, 107 i 336 KK w zw. z art KKS i art. 52 KKS) 103 Rozdział IX. Objaśnienie wyrażeń ustawowych 104 Tabl Wypadek mniejszej wagi (art KKS) 104 Tabl Pojęcie wartości w prawie karnym skarbowym (art , 15 i 16 KKS) 105 Tabl Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (art KKS) 105 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka XI

13 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 16. Środek przewozowy (art KKS) 105 Dokument (art KKS) 106 Rodzaje ksiąg (art KKS) 106 Należność publicznoprawna (art i 26a KKS) 107 Finansowy i niefinansowy organ postępowania przygotowawczego (art i 38 KKS) 107 Część II. Szczególna Rozdział X. Wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 111 Tabl Systematyzacja części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego 111 Tabl Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji 111 Tabl Tak zwane oszustwa podatnika związane z uchylaniem się od podatku 112 Tabl Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania (art. 54 KKS) 112 Tabl Firmanctwo (art. 55 KKS) 113 Tabl Oszustwo wobec organu podatkowego (art. 56 KKS) 114 Tabl Uporczywe niewpłacanie podatku (art. 57 KKS) 115 Tabl Wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 KKS) 116 Tabl Czyny związane z naruszeniem zasad prowadzenia ksiąg oraz innej dokumentacji mającej znaczenie dla określenia wymiaru podatku 116 Tabl. 17. Czyny związane ze stosowaniem podatku akcyzowego 117 Tabl Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez prawidłowego oznaczenia (art. 63 KKS) 118 Tabl Paserstwo wyrobami akcyzowymi przestępstwo skarbowe (art KKS) 11 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa wyrobami akcyzowymi 120 Tabl Paserstwo wyrobami akcyzowymi wykroczenie skarbowe (art KKS) 121 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa wyrobami akcyzowymi 121 Tabl Fałszowanie znaków akcyzy (art i 4 KKS) 122 Tabl Uzyskanie środków do fałszowania znaków akcyzy (art KKS) 122 Tabl Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70 KKS) 123 Tabl Naruszenia płatnika i inkasenta podatku 123 Tabl. 18. Nieodprowadzenie w terminie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku (art. 77 KKS) 124 Tabl. 10. Inne naruszenia podatkowe oraz z zakresu subwencji i dotacji 125 Tabl. 11. Naruszenia z zakresu Numeru Identyfikacji Podatkowej (art. 81 KKS) 125 Tabl. 12. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami 126 Tabl. 13. Wyłudzenie zezwoleń celnych (art i 3 i 4 KKS) 127 Tabl. 14. Używanie wyłudzonych zezwoleń celnych (art i 4 KKS) 127 Tabl. 15. Przemyt celny (art. 86 KKS) 128 Tabl. 16. Oszustwo celne (art. 87 KKS) 12 Tabl. 17. Paserstwo celne przestępstwo skarbowe (art KKS) 130 Tabl. 18. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa celnego 131 Tabl. 1. Paserstwo celne wykroczenie skarbowe (art. 1 4 KKS) 132 Tabl Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa celnego 132 XII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka

14 Spis treści Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 20. Tabl Tabl Część III. Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl. 21. Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Tabl Część IV. Tabl Narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej (art. 2 KKS) 133 Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 6 KKS) 134 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu 135 Wyłudzenie indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 7 1 i 4 KKS) 136 Używanie wyłudzonych indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 7 2 i 4 KKS) 136 Nielegalne nabycie papierów wartościowych przez rezydenta (art. 102 KKS) 137 Nielegalne rozliczenie pieniężne (art. 106c KKS) 138 Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) 138 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych 13 Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier albo zakładów (art i 4 KKS) 140 Urządzanie gier bez wymaganych urzędowych sprawdzeń lub zamknięć (art. 107a KKS) 141 Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego 145 Jurysdykcja sądowa w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 115 KKS) 146 Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego (art KKS) 147 Właściwości finansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 133 KKS) 147 Właściwość niefinansowych organów postępowania przygotowawczego (art. 134 KKS) 148 Strony postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 14 Cele postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 14 Rodzaje postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 150 Postępowanie mandatowe 151 Rodzaje mandatów karnych 152 Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 152 Postępowanie uproszczone w sprawach o przestępstwa skarbowe 153 Wyrok nakazowy 154 Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art KKS) 155 Postępowanie wykonawcze Określenie na nowo stawki dziennej kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe (art. 182 KKS) 15 M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka XIII

15 Spis treści Tabl Odroczenie uiszczenia grzywny lub rozłożenie jej na raty (art. 183 KKS) 15 Tabl Zasady wykonywania kary grzywny wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo (art. 184 KKS) 160 Tabl. 22. Wykonanie kary grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe (art KKS) 161 Tabl Warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe (art KKS w zw. z art KW) 162 Tabl Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 18 KKS) 163 Tabl Wykonanie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 10 KKS) 163 Tabl Tak zwana rehabilitacja prawna co do wykonania środków karnych z 22 2 pkt 5 i 7 KKS (art. 11 KKS) 164 Indeks rzeczowy 165

16 Literatura podstawowa 1. Podręczniki: V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008 J. Zagrodnik, L. Wilk, Prawo karne skarbowe, Warszawa Komentarze: G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 200 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 1 2, Kraków 2006 J. Zagrodnik, L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007

17

18 Część I. Ogólna

19

20 Rozdział I. Zagadnienia wstępne Tabl. 1. Systematyka prawa karnego Prawo karne powszechne (sensu largo) szczególne prawo karne materialne (sensu stricto) prawo karne skarbowe praw karne procesowe prawo karne wojskowe prawo karne wykonawcze prawo karne gospodarcze prawo karne międzynarodowe prawo o postępowaniu w sprawach nieletnich M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka 3

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot Częśd ogólna: 1. Czyn zabroniony a) pojęcie czynu zabronionego (art. 53 art. 1 b) czyn c) znamiona czynu zabronionego a. podmiot art. 9 3 kks art. 24 1 kks odpowiedzialnośd posiłkowa art. 25 5 kks odpowiedzialnośd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XV

Spis treści. Wykaz literatury... XV Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Część pierwsza. Materialne prawo karne skarbowe Rozdział I. Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i specyfika prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44 Spis treści Wykaz skrótów...19 Przedmowa do wydania czwartego...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe...23 Dział I. Część ogólna...25 Rozdział pierwszy Materialne prawo karne...25 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

Spis treści. Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Spis treści Wykaz skrótów...15 Akty normatywne... 15 Czasopisma...15 Przedmowa...17 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I. Zagadnienia wstępne...21 Rozdział 1 Prawo karne skarbowe pojęcie,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe Dział I Zagadnienia wstępne Rozdział 1 Prawo karne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie

KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA. 10. wydanie KODEKS KARNY SKARBOWY KONTROLA SKARBOWA 10. wydanie Stan prawny na 18 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA

ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA ZASADY ZALICZENIA: mgr Paweł Zagiczek Katedra Prawa Karnego Materialnego 1. Ocena końcowa będzie równa

Bardziej szczegółowo

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE

KODEKS karny Kontrola. skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW 15. WYDANIE KODEKS karny skarbowy Kontrola skarbowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 15. WYDANIE Stan prawny na 14 września 2016

Bardziej szczegółowo

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia KAZUSY Becka Maciej Mitera Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo i postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów XIII XV Rozdział I Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego 1 1 Sens karania za zło 1 2 Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym 4 I Odpowiedzialność karna

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO karne w pigułce 3. wydanie UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 Testy... 13 Pytania testowe... 15 Odpowiedzi do testów... 51 Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne... 57 1.1. Pojęcie i funkcje prawa karnego... 57 1.2. Zasady prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny skarbowy

1. Kodeks karny skarbowy 1. Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 186) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1036, poz. 1149, poz. 1304; 2014,

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo karne Punkty ECTS: 10 Wykładowca: Prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewski Dr hab. G. B. Szczygieł Prowadzący ćwiczenia: Mgr E.

Bardziej szczegółowo

KKS. Kodeks karny skarbowy. 17. wydanie

KKS. Kodeks karny skarbowy. 17. wydanie KKS Kodeks karny skarbowy 17. wydanie KODEKS KARNY SKARBOWY Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa karnego: KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 25 Twoje Prawo KODEKS KARNY WYKONAWCZY, wyd. 14 Twoje Prawo

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych dwutygodnik MONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks karny skarbowy Ustawa o kontroli skarbowej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Stan prawny na 20 kwietnia 2016 r. ISBN 978-83-7440-770-0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J.

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu. Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 186) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1036, poz. 1149, poz. 1247; poz. 1304;

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3. WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I. Część ogólna Rozdział 1. Przepisy wstępne Warunki przestępności czynu. Zasada legalizmu, koincydencji. Przestępstwo skutkowe Art. 1. 1. Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg)

Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg) dwutygodnik MONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks karny skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa (wyciąg) Stan prawny na 4 kwietnia 2017 r. ISBN 978-83-65789-57-0 Publikacja wchodzi w skład MONITORA

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BiBlioteka Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Spis treści Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 4 Pytania 3 11 Rozdział III. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy Prawo karne skarbowe Schematy. Tabele. Komentarze Orzecznictwo. Testy. Kazusy Olaf Włodkowski Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 PIKTOGRAMY wskazują ważne

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz PRAWO KARNO-SKARBOWE -dr. M. Kucharska-Derwisz KKS - samodzielna ustawa, prawo autonomiczne: przestępstwa skarbowe wykroczenia skarbowego postępowanie w sprawie przestępstw i wykroczeń postęp. dot.wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 2. WYDANIE Violetta Konarska-Wrzosek Tomasz Oczkowski Jerzy Skorupka Warszawa 2013 Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (j.t. Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r., poz. 186 ze zmianami)

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (j.t. Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r., poz. 186 ze zmianami) USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r., poz. 186 ze zmianami) Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka

PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka 1 PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY dr A. Golonka RYS HISTORYCZNY 1) dekret z 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe 2) ustawa z 13 kwietnia 1960 r. ustawa karna skarbowa 3) ustawa z 26 października 1971

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz ze zm.) DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz ze zm.) DZIAŁ I Część ogólna USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz. 2137 ze zm.) TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Przedmowa XI Wykaz skrótów Część ogólna Tabl. 1. Cechy i funkcje prawa karnego 3 Tabl. 2. Podziały prawa karnego 4 Tabl. 3. Dziedziny prawa karnego materialnego 5 Tabl. 4. Systematyka Kodeksu karnego 5

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2016 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz. 1089) TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2017 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2017 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2017 r., poz. 2137, ostatnia zmiana z 2017 r. poz. 648) TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy zmiany: 2007-07-12 Dz.U.2007.64.432 art. 5 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 12 2008-04-21 Dz.U.2008.66.410 wynik. z 2009-01-01 Dz.U.2008.215.1355 art. 2 Dz.U.2008.237.1651 art. 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) Tytuł I

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) Tytuł I stan prawny na 20 stycznia 2010 r. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy 1) Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) tj. z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 765) tj. z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 186) tj. z dnia 8

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (tekst jednolity) Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Dz.U.2013.186 2013-10-07 zm. Dz.U.2013.1036 art. 10 2013-10-15 zm. Dz.U.2013.1149 art. 2 2013-11-23 zm. Dz.U.2013.1304 art. 28 2014-04-01 zm. Dz.U.2014.312 art. 5 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1328 art. 5 Istnieją

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2.CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3.WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/73 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek SERIA AKADEMICKA Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Janusz

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U Nr 83 poz USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Rozdział 1 Przepisy wstępne. Art. 1.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Rozdział 1 Przepisy wstępne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz. 312. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83,

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (Dz. U. z dnia 15 października 1999 r.) Tytuł I

Dz.U USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. (Dz. U. z dnia 15 października 1999 r.) Tytuł I Dz.U.99.83.930 2000.07.27 zm. Dz.U.00.60.703 2000.09.01 zm. Dz.U.00.62.717 2001.03.01 zm. Dz.U.01.11.82 2001.10.17 zm. Dz.U.01.106.1149 2002.05.01 zm. Dz.U.02.41.365 2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676 2002.07.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930. USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, 1036, 1149, 1247, 1304, z 2014 r. poz. 312. Kodeks karny skarbowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I. C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA. z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I. C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I Opracowano na podstawie: tj. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 186 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność]

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność] Część ogólna Art. 7. [Zbrodnia i występek] 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE. DZIAŁ I Część ogólna Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1. Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne Wykaz skrótów... Orzeczenia sądownictwa... Bibliografia... XIII XVII XXI Wstęp... XXXIII Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne... 1 1. Grzywna jako sankcja wielopłaszczyznowa... 1 2. Samoistność grzywny...

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo karne. Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc

Polskie prawo karne. Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc I. WPROWADZENIE 1. Pojęcie prawa karnego Polskie prawo karne Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc Kierunek: prawo Polsko-niemieckie studia prawnicze Studia stacjonarne II rok Rok akademicki: 2015/2016 Program

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI Anna Borysewicz ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI (z suplementem elektronicznym) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 ROZDZIAŁ I Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe

Bardziej szczegółowo

Kodeksowa regulacja kar administracyjnych. mgr Paweł Majczak

Kodeksowa regulacja kar administracyjnych. mgr Paweł Majczak Kodeksowa regulacja kar administracyjnych mgr Paweł Majczak Sankcje prawne zabezpieczające wykonanie obowiązku Sankcja prawna negatywne następstwa niewykonania obowiązku/konsekwencje prawne naruszenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Wykład pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Zawartość pokazu: 1. Podstawowe informacje dot. nieletnich i przestępczości nieletnich 2. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe

Jak unikać kar. za przestępstwa. podatkowe BIBLIOTEKA Jak unikać kar za przestępstwa podatkowe najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia skarbowe katalog kar procedury postępowania możliwości uniknięcia kary Adam Makosz Łukasz Sobiech Autorzy

Bardziej szczegółowo