REJESTR ROK 2008 UCHWAŁ ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR ROK 2008 UCHWAŁ ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO"

Transkrypt

1 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax NIP: / REGON: / KRS konto bankowe Związek wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO ROK lutego 2008 r. przyjęcia preliminarza wydatków na rok lutego 2008 r. podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego czerwca 2008 r. przekazania sprzętu sportowego zakupionego zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu czerwca 2008 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów lipca 2008 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów lipca 2008 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 7. 2 września 2008 r. zmian w składzie Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu października 2008 r. rozstrzygnięcia dotyczącego zmiany barw klubowych oraz skrócenia karencji zawodnika Patryka Tomaszewskiego października 2008 r. zmiany niektórych postanowień Uchwały nr 2 / 2008 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego października 2008 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu października 2008 r. wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu października 2008 r. wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu projektu Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu listopada 2008 r. wprowadzenia Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 19 listopada 2008 r grudnia 2008 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego KOPERAS przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie grudnia 2008 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego KOPERNIK przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie grudnia 2008 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa grudnia 2008 r. przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2009

2 ROK stycznia 2009 r. przyjęcia przez Zarząd oraz wprowadzenia pod obrady najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS porozumienia pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa stycznia 2009 r. przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa lutego 2009 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu lutego 2009 r. przyjęcia Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 14 marca 2009 r lutego 2009 r. określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach lutego 2009 r. zmiany Uchwały nr 2 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowy ch pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa 7. 2 marca 2009 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego KALIBER w Gnieźnie 8. 2 marca 2009 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Opalenica, Opalenica, ul. Parkowa marca 2009 r. przyjęcia Projektu Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu marca 2009 r. wyróżnienia dyplomami uznania czołowych zawodników, działaczy, trenerów i sędziów, za popularyzację sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim, w latach kwietnia 2009 r. powołania Rady Trenerów w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu kwietnia 2009 r. powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu kwietnia 2009 r. organizacji działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w obszarze finansów kwietnia 2009 r. wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu maja 2009 r. wyznaczenia delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie maja 2009 r. podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sporto wego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2009 oraz przydziału sprzętu pozostającego własnością Związku listopada 2009 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Lesznie listopada 2009 r. zakupu sprzętu sportowego ze środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok listopada 2009 r. przeznaczenia dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18/2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku listopada 2009 r. upoważnienia do opracowania preliminarza wydatków na rok 2010

3 ROK stycznia 2010 r. przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa stycznia 2010 r. przyjęcia preliminarza wydatków na rok stycznia 2010 r. zakupu sprzętu sportowego ze środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok lutego 2010 r. wprowadzenia w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego zasad Etyki Sędziego Strzelectwa Sportowego lutego 2010 r. nadania upoważnień w obszarze działania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Str zelectwa Sportowego lutego 2010 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu kwietnia 2010 r. przyjęcia Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopo lskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 r maja 2010 r. podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji Preliminarza wydatków WZSS na rok maja 2010 r. wyznaczenia delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie maja 2010 r. powołania Komisji do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu czerwca 2010 r. zmiany Uchwały nr 8 / 2010 z dnia 19 maja 2010 w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok czerwca 2010 r. powołania Komisji do spraw strzelectwa IPSC Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego czerwca 2010 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Strzelectwa Sportowego LOK MALIŃCZA, Piaski, ul. Św. Marcina 9 oraz Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rydzyna, Rydzyna, ul. Rynek września 2010 r. powołania Zespołu do spraw atestacji strzelnic Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego września 2010 r. powołania Komisji do przeprowadzenia atestacji strzelnicy Bractwa Kurkowego w Kaliszu września 2010 r. przeznaczenia dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18/2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku września 2010 r. udzielenia pisemnego upomnienia członkom zwyczajnym Związku: Uczniowski Klub Strzelecki Kopernik w Koninie oraz Klub Strzelecki Głomia przy Gimnazjum w Krajence września 2010 r. organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski listopada 2010 r. przyjęcia projektu preliminarza wydatków na rok listopada 2010 r. nowelizacji preliminarza wydatków na rok grudnia 2010 r. przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.

4 ROK stycznia 2011 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pistoletowych w roku stycznia 2011 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu podmiotów zrzeszonych za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa stycznia 2011 r. zmiany statusu członkowstwa zwyczajnego w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego niektórych podmiotów w nim zrzeszonych stycznia 2011 r. Programu Szkolenia Kadry Juniorów i Młodzików Strzelectwa Sportowego na rok stycznia 2011 r. powołania Komisji do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu stycznia 2011 r. organizacji Kursu dla kandydatów na sędziów kl. III marca 2011 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu marca 2011 r. przyjęcia Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 11 maja 2011 r marca 2011 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Strzeleckiego GŁOMIA przy Gimnazjum w Krajence marca 2011 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 263/2011 wraz z preliminarzem wydatków na rok 2011, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego kwietnia 2011 r. wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu zmiany Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r kwietnia 2011 r. wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego maja 2011 r. powołania Komisji do przeprowadzenia atestacji obiektu nr 4 i 5 w kompleksie strzelnic Szkoły Policji w Pile czerwca 2011 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Grodzisku Wielkopolskim czerwca 2011 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Margoninie września 2011 r. zawarcia porozumienia o współpracy z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz Myśliwskim Klubem Sportowym DIANA w Poznaniu w zakresie wykorzystania do celów strzelectwa sportowego Strzelnicy Myśliwskiej LIZAWKA w Poznaniu, a także udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu WZSS w Poznaniu do prowadzenia rozmów w imieniu Związku z powyższymi podmiotami września 2011 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Międzyszkolnego Klubu Sportowego MUSZKIET Wieleń, ul. Jana Pawła II września 2011 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim września 2011 r. zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu września 2011 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pneumatycznych, w roku listopada 2011 r. przeznaczenia dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18/2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku listopada 2011 r. upoważnienia do opracowania preliminarza wydatków na rok listopada 2011 r. zmiany statusu członkowstwa zwyczajnego w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju WIARUS ul. Sądowa 8, Oborniki listopada 2011 r. przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok listopada 2011 r. uregulowania spraw majątkowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu grudnia 2011 r. przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa

5 ROK stycznia 2012 r. zmiany statusu członkowstwa zwyczajnego w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim Śrem, Śrem, ul. Zamenhofa stycznia 2012 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Pilskiego Klubu Strzeleckiego, Piła, ul. Promienna 19 / stycznia 2012 r. przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego stycznia 2012 r. powołania Komisji do spraw strzelectwa dynamicznego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego stycznia 2012 r. przyjęcia do realizacji porozumienia o współpracy z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu w zakresie wykorzystania do celów strzelectwa sportowego Strzelnicy Myśliwskiej LIZAWKA stycznia 2012 r. przyjęcia do realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu Diana Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica Lizawka Poznań Antoninek, ul. Bałtycka 1, Poznań stycznia 2012 r. przyjęcia Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików na rok stycznia 2012 r. wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy KSS LOK VIS w Gostyniu stycznia 2012 r. kooptacji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego lutego 2012 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu European Security Academy Shooting Club Włościejówki 9 A, Książ Wielkopolski lutego 2012 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Kalisz lutego 2012 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pistoletowych w roku marca 2012 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego marca 2012 r. wprowadzenia funkcji Obserwatora Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na zawodach strzeleckich odbywających się zgodnie z Kalendarzem Imprez Związku marca 2012 r. wprowadzenia do użycia pieczęci dla Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu marca 2012 r. zmiany Uchwały nr 3 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego kwietnia 2012 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 253/2012 wraz z preliminarzem wydatków na rok 2012, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego maja 2012 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty ul. Władysława Łokietka 31, Budzyń maja 2012 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ul. Marii Konopnickiej 3 a, Borek Wielkopolski maja 2012 r. wyznaczenia delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie września 2012 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pneumatycznych, w roku września 2012 r. zmiany Uchwały nr 3 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego listopada 2012 r. ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Sekcji Strzeleckiej Towarzystwa Sportowego OLIMPIA ul. Warmińska 1, Poznań.

6 ROK listopada 2012 r. nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok listopada 2012 r. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego grudnia 2012 r. przyjęcia projektu preliminarza wydatków WZSS na rok grudnia 2012 r. podziału sprzętu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu zakupionego na podstawie Uchwały Zarządu WZSS w Poznaniu nr 24/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok ROK stycznia 2013 r. określenia funkcji sędziowskich których wykonywanie wyklucza jednoczesny start w zawodach strzeleckich odbywających się zgodnie z Kalendarzem Imprez Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego kwietnia 2013 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2013, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego kwietnia 2013 r. przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2013 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu kwietnia 2013 r. częściowego przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok kwietnia 2013 r. przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików na rok kwietnia 2013 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju przy ZR LOK w Poznaniu zrzeszonego za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa kwietnia 2013 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice ul. Ostrowska 65, Sieroszewice kwietnia 2013 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli, ul. Wiosny Ludów 17, Pogorzela kwietnia 2013 r. określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach kwietnia 2013 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego kwietnia 2013 r. wystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego kwietnia 2013 r. wyróżnienia czołowych zawodników, trenerów i członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego maja 2013 r. określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach maja 2013 r. wyróżnienia czołowych zawodników, trenerów i członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego maja 2013 r. wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie.

7 ROK sierpnia 2013 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kościan ul. Bernardyńska 2, Kościan sierpnia 2013 r. wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy RKS "BOCK" w Rawiczu września 2013 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pneumatycznych, w roku września 2013 r. podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok września 2013 r. wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu września 2013 r. zmiany składu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego września 2013 r. powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego października 2013 r. zmiany Uchwały nr 19 / 2013 z dnia 11 września 2013 roku Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok ROK marca 2014 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2014, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego marca 2014 r. przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2014 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego marca 2014 r. częściowego przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok marca 2014 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu podmiotów zrzeszonych za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa marca 2014 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Grodziskiego Klubu Strzeleckiego GRYF w Grodzisku Wielkopolskim marca 2014 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wielkopolskim marca 2014 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Czarnkowie marca 2014 r. zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego marca 2014 r. określenia kompetencji członków Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego marca 2014 r. dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego LOK VIS w Gostyniu kwietnia 2013 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego kwietnia 2013 r. zakupu sprzętu na potrzeby Biura Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu kwietnia 2013 r. wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

8 ROK maja 2013 r. wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie lipca 2014 r. dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu obozów i przedsięwzięć szkoleniowych podmiotów w nim zrzeszonych lipca 2014 r. częściowego przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok października 2014 r. kooptacji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu października 2014 r. wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego października 2014 r. zmiany Uchwały nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowe go w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu października 2014 r. organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III oraz podwyższających kwalifikacje sędziowskie strzelectwa sportowego w konkurencjach pistoletowych, karabinowych i strzelby gładkolufowej października 2014 r. organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski października 2014 r. wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa grudnia 2014 r. częściowego przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok grudnia 2014 r. naprawy sprzętu informatycznego grudnia 2014 r. ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty Budzyń, ul. Wł. Łokietka 31 ROK marca 2015 r. przyjęcia patronatu nad imprezą o nazwie Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting marca 2015 r. organizacji Kursu Sędziowskiego w zakresie strzelań dynamicznych marca 2015 r. przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2015 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 4. 8 kwietnia 2015 r. przyjęcia klubów strzeleckich w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 5. 8 kwietnia 2015 r. ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych Kalisz, ul. Wał Jagielloński kwietnia 2015 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2015, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego kwietnia 2015 r. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 8. 8 kwietnia 2015 r. zarezerwowania funduszy Związku na dofinansowanie działań Myśliwskiego Klubu sportowego DIANA związanych z modernizacją strzelnicy śrutowej LIZAWKA w Poznaniu 9. 8 kwietnia 2015 r. nowelizacji Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu maja 2015 r. wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie maja 2015 r. przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2015

9 ROK maja 2015 r. zakupu urządzenia do rejestracji obrad organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego maja 2015 r. wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działaczy RKS "BOCK" w Rawiczu czerwca 2015 r. dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu obozu szk oleniowego dla zawodników zrzeszonych w nim klubów, w zakresie dyscypliny strzelba gładkolufowa czerwca 2015 r. ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego SPARTAKUS Biedrusko, ul. Świerczewskiego lipca 2015 r. w sprawie zakupu koszulek dla reprezentantów klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży lipca 2015 r. dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu obozu szkoleniowego dla zawodników zrzeszonych w nim klubów, w zakresie dyscypliny karabin sierpnia 2015 r. przekazania funduszy Związku na dofinansowanie działań Myśliwskiego Klubu sportowego DIANA związanych z modernizacją strzelnicy śrutowej LIZAWKA w Poznaniu sierpnia 2015 r. ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim, zrzeszonej za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa sierpnia 2015 r. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy grudnia 2015 r. stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG) grudnia 2015 r. ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego KOPERNIK, Konin, ul. Aleje 1 Maja grudnia 2015 r. dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Myśliwskiego Klubu Sportowego DIANA w Poznaniu grudnia 2015 r. przyjęcia patronatu nad imprezą o nazwie Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting grudnia 2015 r. wzięcia udziału w imprezie o nazwie Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE grudnia 2015 r. działań Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG) grudnia 2015 r. terminów organizacji zawodów rangi Mistrzostw Wielkopolski w roku 2016 ROK lutego 2016 r. uczestnictwa Związku w Targach Myślistwa i Strzelców KNIEJE, których organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie 2. 2 marca 2016 r. organizacji Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej, w roku marca 2016 r. przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2016 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 4. 2 marca 2016 r. przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2016, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego

REJESTR ROK 2008 UCHWAŁ ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

REJESTR ROK 2008 UCHWAŁ ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032 7538 SPRAWOZDANIE Poznań, dnia 4 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032 7538 SPRAWOZDANIE Poznań, dnia 7 maja 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Zawodników w 2015 rok

Osiągnięcia Zawodników w 2015 rok STRZELECKI KLUB SPORTOWY INTER CONTINENTAL PIŁA 64-920 Piła ul. W. Pola 11, NIP 764-22-48-538 www.icpila.eu; sks-ic@wp.pl; icpila@wp.pl ; tel. 0604 240 613 Klub Rekordzistów i Mistrzów Polski, Medalistów

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO l Honorowe godności i wyróżnienia Część D.V str. 1 l D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 1. Nadawanie godności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Rozdział II Cele i środki działania

STATUT. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Rozdział II Cele i środki działania STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy o nazwie Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

S t a t u t K l u b u Strzelecki Klub Sportowy Inter-Continental Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

S t a t u t K l u b u Strzelecki Klub Sportowy Inter-Continental Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny S T A T U T Strzeleckiego Klubu Sportowego INTER CONTINENTAL Piła Wydanie III uchwała Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 29.XII.2012 r. Uzupełnienie uchwała Zgromadzenia Nadzwyczajnego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

Klub Szachowy GENIUSZ Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Klub Szachowy "GENIUSZ", zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane

Bardziej szczegółowo

Terenem działania LZPS jest obszar województwa lubuskiego, obejmujący wszystkie powiaty i gminy, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym.

Terenem działania LZPS jest obszar województwa lubuskiego, obejmujący wszystkie powiaty i gminy, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym. STATUT LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Lubuski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej w skrócie LZPS jest związkiem sportowym o zasięgu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU!

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU! S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU R O Z D Z I A Ł 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy HURAGAN zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA i CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec, w skrócie MKS Chełmiec zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W CZĘSTOCHOWIE

STATUT OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W CZĘSTOCHOWIE STATUT OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W CZĘSTOCHOWIE Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRACY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Okręgowy Związek Koszykówki zwany w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Lodz Rugby League Football Club

Statut Lodz Rugby League Football Club Statut Lodz Rugby League Football Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lodz Rugby League Football Club co w języku polskim oznacza Łódzki Klub

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zawodników naszego Klubu w roku 2015: I. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w rzutkach, Wrocław:

Osiągnięcia zawodników naszego Klubu w roku 2015: I. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w rzutkach, Wrocław: STRZELECKI KLUB SPORTOWY INTER CONTINENTAL I LO - PIŁA 64-920 Piła ul. W. Pola 11, NIP 764-22-48-538 icpila@wp.pl; sks-ic@wp.pl; Tel: 0604 240 613 Klub Rekordzistów i Mistrzów Polski, Medalistów Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny

STATUT. Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny STATUT Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju Bastion w Kętach ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki L.O.K,,Bastion Kęty Zwany dalej Klubem.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO W ŁODZI

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO W ŁODZI STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO W ŁODZI Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi (w skrócie: WZT Łódź)

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. & 1 Uczniowski klub sportowy CZWÓRKA w Wyszkowie zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032

Bardziej szczegółowo

Statut Towarzystwa Strzeleckiego" Shooting-Academy"

Statut Towarzystwa Strzeleckiego Shooting-Academy Statut Towarzystwa Strzeleckiego" Shooting-Academy" Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Towarzystwo Strzeleckie "Shooting- Academy",

Bardziej szczegółowo

Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży

Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter pracy 1 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Stróży,

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI STRZELECKI KLUB SPORTOWY GROM STATUT KLUBU. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

UCZNIOWSKI STRZELECKI KLUB SPORTOWY GROM STATUT KLUBU. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny UCZNIOWSKI STRZELECKI KLUB SPORTOWY GROM STATUT KLUBU Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samodzielnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Życzymy Wszystkim Sympatykom Naszego Klubu

Życzymy Wszystkim Sympatykom Naszego Klubu Życzymy Wszystkim Sympatykom Naszego Klubu Powyżej sala strzelecka przy I LO Piła siedziba Klubu ZAPRASZAMY do treningu i współpracy Osiągnięcia strzelców naszego Klubu w sezonie sportowym 2017 roku: W

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

Siedzibą ŁZPS jest miasto Łódź.

Siedzibą ŁZPS jest miasto Łódź. STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W ŁODZI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzki Związek Piłki Siatkowej w Łodzi, zwany dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO (aktualizacja 10.03.2011 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Skorzewo, w

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego MARYNKA Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. Uczniowski Klub Sportowy Marynka zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w JELENIEJ GÓRZE

S T A T U T OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w JELENIEJ GÓRZE Tekst jednolity Statutu załącznik Do Uchwały nr.2 Walnego Zebrania OZPN z dnia 12 marca 2016 roku. S T A T U T OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego

Statut Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego 1 Statut Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zachodniopomorski Związek Jeździecki, zwany w dalszej części statutu ZZJ i jest Związkiem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 11:50:08 Numer KRS: 0000052439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT (projekt tekst jednolity) WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1.

STATUT (projekt tekst jednolity) WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1. STATUT (projekt tekst jednolity) Wersja 10.07.2012 WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1. Związek stowarzyszeń kultury fizycznej nosi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 061 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe 29 1240 6625 1111 0010 5032 7538 Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku Załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO IRINA WARSZAWA

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO IRINA WARSZAWA STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO IRINA WARSZAWA ROZDZIAŁ 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23. marzec, 2016 r.

STATUT. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23. marzec, 2016 r. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23 marzec, 2016 r. 1 Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego KATOWICE w Katowicach Rozdział 1 Nazwa, teren działanie, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Klubu Sportów Azjatyckich ATEMI w BIELSKU-BIAŁEJ

STATUT Klubu Sportów Azjatyckich ATEMI w BIELSKU-BIAŁEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI (w skrócie KSA ATEMI ) i zwane jest dalej Klubem. 2 1. Terenem działania Klubu

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA: Giżycki Klub Sportowy Spartakus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Sportowy Spartakus zwany dalej Klubem 1 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne STATUT KS Amator Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: KS Amator, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Międzyszkolnego Klubu Sportowego TRUSO

STATUT Międzyszkolnego Klubu Sportowego TRUSO STATUT Międzyszkolnego Klubu Sportowego TRUSO Rozdział 1 Nazwa, teren działania i charakter prawny 1 Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo Kraków zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT UKS ORKA LUBAŃ przy MOSiR Lubań ul. Różnana 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1. Uczniowski Klub Sportowy,,ORKA Lubań

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO ŚWIT W STARACHOWICACH. Rozdział I. Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania

STATUT KLUBU SPORTOWEGO ŚWIT W STARACHOWICACH. Rozdział I. Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania STATUT KLUBU SPORTOWEGO ŚWIT W STARACHOWICACH Rozdział I Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania 1 Klub sportowy ŚWIT w Starachowicach w skrócie KS ŚWIT zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO JEDLIŃSK

STATUT GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO JEDLIŃSK STATUT GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO JEDLIŃSK Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu dnia 8 stycznia 2012 roku. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Gminny Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy G4 Świdnica zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich MALTA w Poznaniu. 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województw:

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Sport Młodzieżowy

Regulaminy Sport Młodzieżowy (*2013) Strzelectwo sportowe 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz WZSS na terenie którego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CykloOpole

STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CykloOpole STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CykloOpole Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Stowarzyszenie Rowerowe CykloOpole, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzki Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej ŁZPR. 2 Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządowym stowarzyszeniem sportowo wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Oporów zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP 149 Łódź " w Łodzi

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 149 Łódź  w Łodzi Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP 149 Łódź " w Łodzi Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy "SP 149

Bardziej szczegółowo

MUKS TENIS KATOWICE. STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Tenis Katowice

MUKS TENIS KATOWICE. STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Tenis Katowice STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Tenis Katowice Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TENIS KATOWICE zwany dalej "Klubem"

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r.

Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. Uchwała nr 42/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim Naczelna Rada Łowiecka, działając w oparciu o 12

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU

STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU STATUT GIŻYCKI KLUB SPORTOWY MAMRY w GIŻYCKU str. 1 ROZDZAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Sportowy Mamry zwany w dalszej części Statutu

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Wichowo zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Śląska LOK W Strzelectwie Sportowym 2014 Eliminacje do Strzeleckich Mistrzostw Polski LOK w Tarnowie

REGULAMIN Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Śląska LOK W Strzelectwie Sportowym 2014 Eliminacje do Strzeleckich Mistrzostw Polski LOK w Tarnowie REGULAMIN Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Śląska LOK W Strzelectwie Sportowym 2014 Eliminacje do Strzeleckich Mistrzostw Polski LOK w Tarnowie 1. Cel zawodów - popularyzacja masowego sportu strzeleckiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, zwany dalej Klubem, działa na podstawie art. 7 Ustawy o kulturze fizycznej,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Karate Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, zwany dalej Klubem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO W OPOLU

STATUT OPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO W OPOLU STATUT OPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO W OPOLU Opole, wrzesień 2012 Rozdział I: Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Opolski Okręgowy Związek Pływacki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty i zwana jest dalej Klubem. Może posługiwać

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice

STATUT. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice STATUT Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice, w skrócie TC Orzeł Spytkowice, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej...stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I 1 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Uczniowski Klub Sportowy SZAFIR ul. Dr Sokołowskiego 75 58-309 Wałbrzych, zwany dalej Klubem jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NAD JEZIORKIEM przy Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie ul. Jeziorna 5/9

S T A T U T. UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NAD JEZIORKIEM przy Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie ul. Jeziorna 5/9 S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NAD JEZIORKIEM przy Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie ul. Jeziorna 5/9 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo