MATEMATYKA. Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej. Karty pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEMATYKA. Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej. Karty pracy"

Transkrypt

1 MATEMATYKA Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Karty pracy Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011

2 Test Zadania wyrównujące Numer zadania Karty pracy Zadania utrwalające Zadania rozwijające , 12, 14 11, 12, 13 11, 12, GRUDZIEŃ 2011

3 Zadanie 1. ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Która z liczb 2, 3, 5, 9 jest dzielnikiem liczby ? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Przeczytaj tekst w ramce. Liczba jest podzielna przez 2, jeśli ostatnią jej cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Liczba jest podzielna przez 5, jeśli ostatnią jej cyfrą jest 0 lub 5. Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 9. Oblicz sumę cyfr liczby i zaznacz TAK lub NIE = Czy suma cyfr liczby jest podzielna przez Uzupenij zdanie i zaznacz TAK lub NIE. Ostatnią cyfrą liczby jest. Czy liczba jest podzielna przez 3 TAK / NIE 9 TAK / NIE 2 TAK / NIE 5 TAK / NIE Podkreśl te spośród poniższych liczb, które są dzielnikami liczby Zadanie 2. Na podstawie informacji z ramki uzupełnij luki. 1 mila morska = 1852 m 1 km = 1000 m $ : 1 mila morska m km Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 1650 cm i szerokość 465 cm. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 100 wymiary tego jachtu są równe odpowiednio A. 16,5 cm i 0,465 cm. B. 1,65 cm i 4,65 cm. C. 16,5 cm i 4,65 cm. D. 165 cm i 46,5 cm. Odcinek narysowany w skali 1 : 100 jest 100 razy krótszy od danego. GRUDZIEŃ

4 Informacja do zadania 4. i 5. W tabeli zamieszczono zestawienie pomiarów temperatury dokonanych w ciągu doby. Godzina 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 Temperatura ( C) Zadanie 4. Oblicz średnią dobową temperaturę. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz sumę wszystkich temperatur. Otrzymaną sumę podziel przez liczbę pomiarów. Uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Średnia dobowa temperatura jest równa. Zadanie 5. Różnica temperatur między którymi kolejnymi pomiarami była największa? A. Między pomiarem o 4:00 a o 8:00. B. Między pomiarem o 8:00 a o 12:00. C. Między pomiarem o 12:00 a o 16:00. D. Między pomiarem o 16:00 a o 20:00. Zadanie 6. Jacht Czapla pokonał trasę długości 18 km. 3 2 tej trasy płynął na północ, a pozostałą część trasy na zachód. Ile kilometrów płynął na zachód? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. I sposób Oblicz, jaką część trasy płynął na zachód. Oblicz, ile kilometrów płynął na zachód. $ 18 = 4 GRUDZIEŃ 2011

5 II sposób Oblicz, ile kilometrów płynął na północ. Oblicz, ile kilometrów płynął na zachód = Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 7. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 5 godzin, km a jacht Wicher płynął z średnią prędkością 4 h przez 4,5 godziny. Oblicz, który z nich przepłynął dłuższą trasę. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Kormoran w ciągu 1 godziny. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Kormoran w ciągu 5 godzin. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Wicher w ciągu 1 godziny. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Wicher w ciągu 4,5 godziny. Porównaj otrzymane długości. 1 Uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Dłuższą trasę przepłynął jacht. GRUDZIEŃ

6 Zadanie 8. Kurs na żeglarza jachtowego trwa 10 kolejnych dni. Kiedy ukończył kurs uczestnik, który rozpoczął go w poniedziałek 27 czerwca? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Uzupełnij schemat. Pon. Wt. Śr. Czw Wskaż poprawną odpowiedź. A. W środę 5 lipca. B. W środę 6 lipca. C. W czwartek 5 lipca. D. W czwartek 6 lipca. Zadanie 9. Cena kursu żeglarskiego dla 1 osoby jest równa 275 zł. Jaki jest koszt kursu żeglarskiego dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz koszt kursu dla każdego z przyjaciół. I sposób Promocja Jeśli przyjdziesz z przyjacielem na kurs żeglarski, zapłacisz mniej o 0,2 ceny kursu, a Twój przyjaciel mniej o 0,1 ceny kursu. 275 zł - 0,2$ 275 zł = 275 zł - zł = zł 275 zł - 0,1 $ 275 zł = 275 zł - zł = zł II sposób ^1-0,2h $ 275 zł = $ 275 zł = zł ^1 - h$ 275 zł = $ 275 zł = zł Oblicz, jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół. Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: 6 GRUDZIEŃ 2011

7 Zadanie 10. Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00. W poniedziałek odbyło się siedem zajęć 45-minutowych z 10-minutowymi przerwami między zajęciami. O której godzinie skończyły się ostatnie zajęcia? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Uzupełnij luki. 8: min 8: min 8: min 9: min min min min min min min min min min... Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 11. a) Na podstawie rysunku oceń prawdziwość każdego zdania. W kratkę obok każdego zdania wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I. Wszystkie boki trójkąta są równej długości. II. Dwa boki trójkąta są równej długości. III. Każdy bok trójkąta ma inną długość. IV. Jeden z kątów trójkąta jest prosty. V. Każdy kąt trójkąta jest ostry. b) Na podstawie rysunku wskaż poprawne dokończenie zdania. Trójkąt przedstawiony na rysunku jest A. równoramienny. B. równoboczny. C. różnoboczny prostokątny. D. różnoboczny ostrokątny. GRUDZIEŃ

8 Zadanie 12. a) Na podstawie rysunku uzupełnij luki w zdaniach. h Pole prostokąta jest razy większe od pola trójkąta. Aby obliczyć pole trójkąta, można pole prostokąta a.. przez 2. b) Na podstawie rysunku wskaż poprawne dokończenie zdania. Pole trójkąta opisuje wyrażenie 1 2 A. a$ h B. ^a+ hh C. a$ h D. a+ h Zadanie 13. Na jednokrotne pomalowanie 10 m 2 powierzchni zużywa się 1 litr farby. Ile litrów farby należy kupić, aby dwukrotnie pomalować powierzchnię równą 75 m 2? A. 2 B. 7,5 C. 15 D. 150 Zadanie 14. Przeczytaj informacje z ramki. Kątami przyległymi nazywamy dwa kąty, które mają jedno wspólne ramię, a pozostałe ich ramiona tworzą prostą. Dwie proste przecinające się wyznaczają dwie pary kątów wierzchołkowych. Kąty wierzchołkowe są przystające. a) Na podstawie rysunku uzupełnij zdania. 1 2 Kątami przyległymi są kąty 3 i oraz 3 i. Kąty 4 i 2 są kątami. b) Oblicz i wpisz w luki brakujące miary kątów w trójkątach c c = 180c 57 c c = 180c 38 c c = 180c 8 GRUDZIEŃ 2011

9 Zadanie 15. Oblicz łączny koszt zakupu kurtki, spodni i butów piankowych, jeżeli skorzystasz z promocji. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz promocyjne ceny kurtki, spodni i butów piankowych. cena kurtki zł : 2 = zł CENNIK kurtka spodnie buty piankowe 267 zł 298 zł 170 zł PROMOCJA! KAŻDY TOWAR ZA PÓŁ CENY! cena spodni zł : 2 = zł cena butów piankowych zł : 2 = zł Oblicz łączny koszt zakupów po promocyjnych cenach. + + = Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Ma 8 litrów wody. Do najbliższego portu przypłynie za 5 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdą swoją dzienną porcję wody, aby wystarczyło mu jej na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja wody była taka sama? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz, ile wody potrzebuje żeglarz podczas 5 dni rejsu. Oblicz, ile wody musi zaoszczędzić. Oblicz, ile wody musi zaoszczędzić jednego dnia. Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

10 Zadanie 1. Liczba jest podzielna przez ZADANIA UTRWALAJĄCE A. 2 i 3. B. 2 i 5. C. 3 i 5. D. 5 i 9. Zadanie 2. Trasa rejsu jachtu miała długość mil morskich (1 mila morska to 1852 m). Długość tej trasy wyrażona w kilometrach jest równa wartości wyrażenia A $ 1852: 1000 B $ 1852$ 1000 C $ $ 1000 D : $ 1000 Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 16,5 m i szerokość 4,65 m. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 100 wymiary tego jachtu są równe odpowiednio A mm 465 mm B. 165 mm 4,65 mm C. 16,5 mm 46,5 mm D. 165 mm 46,5 mm Informacja do zadania 4. i 5. W tabeli zestawiono prognozowane temperatury z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi w ciągu jednej doby. Temperatura Godzina 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 prognozowana (ºC) rzeczywista (ºC) Zadanie 4. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli temperatura rzeczywista o godzinie 6:00 była niższa od temperatury prognozowanej A. o 1 C. B. o 2 C. C. o 3 C. D. o 4 C. 10 GRUDZIEŃ 2011

11 Zadanie 5. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli największa różnica między temperaturą prognozowaną a temperaturą rzeczywistą wystąpiła o godzinie A. 3:00 B. 6:00 C. 12:00 D. 15:00 Zadanie 6. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3 h przez 4,5 godziny. km Jacht Wicher płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 4 godziny, a jacht Mewa km płynął z średnią prędkością 3 h przez 5 godzin. W którym szeregu podano kolejno nazwy jachtów uporządkowane według długości przebytej przez nie trasy regat od najdłuższej do najkrótszej? A. Kormoran, Mewa, Wicher B. Mewa, Kormoran, Wicher C. Wicher, Kormoran, Mewa D. Mewa, Wicher, Kormoran Zadanie 7. Jacht Czapla pokonał trasę długości 36 km tej trasy płynął na wschód, a pozostałą część trasy na południe. Ile kilometrów płynął na południe? A. 3 B. 15 C. 21 D. 36 Zadanie 8. Kurs na stopień żeglarza jachtowego odbywa się tylko w soboty i niedziele i trwa 10 dni. Kiedy ukończył kurs uczestnik, który rozpoczął go w sobotę 20 sierpnia? A. 29 sierpnia. B. 30 sierpnia. C. 17 września. D. 18 września. Zadanie 9. Cena kursu na stopień żeglarza jachtowego jest równa 305 zł. Jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? A. 610 zł B. 427 zł C. 413 zł D. 197 zł Promocja Jeśli na kurs przyjdziesz z przyjacielem, zapłacisz mniej o 0,4 ceny kursu, a twój przyjaciel o 75 zł mniej. GRUDZIEŃ

12 Zadanie 10. W sobotę zajęcia rozpoczęły się o godzinie 8:30. Odbyło się sześć 45-minutowych zajęć z 10-minutowymi przerwami między zajęciami. Szóste zajęcia skończyły się o godzinie A. 13:00 B. 13:30 C. 13:50 D. 14:00 Zadanie 11. Oceń prawdziwość zdań dotyczących trójkąta na rysunku. Wpisz w kratkę obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. I. Żadne dwa boki trójkąta KLM nie są tej samej długości. M II. Każdy kąt trójkąta KLM ma miarę mniejszą niż 90. Zadanie 12. Wskaż figurę, której pole można obliczyć za pomocą wyrażenia a h 2 $. K L h h h h A. a B. a C. a D. a Zadanie 13. Na podstawie rysunków uzupełnij luki. 3 I. Kąty przyległe to kąt i kąt II. Kąty wierzchołkowe to kąt i kąt. III. Kąt α ma miarę. 50 α GRUDZIEŃ 2011

13 Zadanie 14. Na jednokrotne pomalowanie 15 m 2 powierzchni zużywa się 1 litr farby. Ile najmniej 5-litrowych puszek farby należy kupić, aby wystarczyło jej na dwukrotne pomalowanie powierzchni równej 60 m 2? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 15. Kurtka kosztuje 267 zł, a buty piankowe 163 zł. Za kurtkę, spodnie i buty piankowe zapłacono siedmioma banknotami o nominale 100 zł każdy. Otrzymano 45 zł reszty. Ile kosztowały spodnie? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Ma 9 litrów wody. Do najbliższego portu przypłynie za 6 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdą swoją dzienną porcję, aby wystarczyło mu wody na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja była taka sama? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

14 Zadanie 1. ZADANIA Rozwijające Wskaż liczbę, która jest podzielna przez 3 i 5 oraz nie jest podzielna przez 9. A B C D Zadanie 2. Trasa rejsu jachtu Omega miała długość mil morskich (1 mila morska to m). Oblicz długość tej trasy w kilometrach. Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 16,5 m i szerokość 4,65 m. Oblicz wymiary tego jachtu w skali 1 : 75. Wynik podaj w centymetrach. Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 4. Jacht Czapla, płynąc na wschód, pokonał 10 km, czyli 5 2 długości całej trasy. Cała trasa ma długość A. 10 km B. 12 km C. 20 km D. 25 km 14 GRUDZIEŃ 2011

15 Informacja do zadania 5. i 6. W tabeli zestawiono prognozowane temperatury powietrza z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi o godz. 12:00 w kolejnych dniach tego samego tygodnia. Temperatura Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz. prognozowana (ºC) rzeczywista (ºC) 3 1-1, ,5 4,5 Zadanie 5. Średnia zanotowanych rzeczywistych temperatur powietrza w tygodniu jest równa A. 1,5 C B. 2 C C. 3,5 C D. 7 C Zadanie 6. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli największa różnica między temperaturą prognozowaną a temperaturą rzeczywistą wystąpiła A. w środę. B. w czwartek. C. w niedzielę. D. w poniedziałek. Zadanie 7. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 5 godzin. km Jacht Wicher płynął z średnią prędkością 1 h mniejszą niż jacht Kormoran km przez 6 godzin, a jacht Mewa z średnią prędkością 3 h płynął przez 4,5 godziny. W którym szeregu podano kolejno nazwy jachtów uporządkowane według długości przebytej przez nie trasy regat od najdłuższej do najkrótszej? A. Wicher, Mewa, Kormoran B. Kormoran, Wicher, Mewa C. Wicher, Kormoran, Mewa D. Mewa, Wicher, Kormoran Zadanie 8. Kurs na żeglarza jachtowego trwał kolejne 10 dni. Uczestnik kursu odebrał patent żeglarza po 14 dniach od zakończenia kursu. Kiedy odebrał patent żeglarza uczestnik, który rozpoczął kurs 24 czerwca? A. 3 lipca. B. 7 lipca. C. 16 lipca. D. 17 lipca. GRUDZIEŃ

16 Zadanie 9. Cena kursu na stopień żeglarza jachtowego jest równa 350 zł. Jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Promocja Jeśli na kurs przyjdziesz z przyjacielem, zapłacisz mniej o 5 2 ceny kursu, a twój przyjaciel mniej o 7 1 ceny kursu. Odpowiedź: Zadanie 10. W poniedziałek zajęcia skończyły się o godzinie 13:15. Odbyło się siedem zajęć 45-minutowych z 5-minutowymi przerwami między zajęciami. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się o godzinie A. 7:25 B. 7:30 C. 7:55 D. 8:00 Zadanie 11. Oceń prawdziwość każdego zdania. W kratkę obok każdego zdania wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. I. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoramienny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa boki równej długości. II. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoboczny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa kąty ostre. III. Aby stwierdzić, że trójkąt jest ostrokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa kąty ostre. IV. Aby stwierdzić, że trójkąt jest rozwartokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma jeden kąt rozwarty. 16 GRUDZIEŃ 2011

17 Zadanie 12. Pod każdym rysunkiem zapisz wyrażenie, za pomocą którego obliczysz pole trójkąta. h a b c P 1 = P 2 = P 3 = Zadanie 13. Oblicz, ile stopni mają kąty trójkąta przedstawionego na rysunku obok Zadanie 14. Na jednokrotne pomalowanie powierzchni 12,5 m 2 zużywa się 1 litr farby. Ile co najmniej 5-litrowych puszek farby należy kupić, aby wystarczyło jej na dwukrotne pomalowanie powierzchni równej 95 m 2? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

18 Zadanie 15. Kurtka kosztuje 267 zł, a spodnie są o 25 zł droższe od kurtki. Za kurtkę, spodnie i buty zapłacono ośmioma banknotami o nominale 100 zł każdy. Otrzymano 35,50 zł reszty. Ile kosztowały buty? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Dwaj żeglarze mają 21 litrów wody. Do najbliższego portu przypłyną za 6 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdy z nich swoją dzienną porcję wody, aby wystarczyło im wody na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja wody była taka sama? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: 18 GRUDZIEŃ 2011

19 Zadanie 1. 2, 5 Zadanie ; 1852; 1000; 1,852 Zadanie 3. C Zadanie 4. 1 C Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. A 6 km Wicher B 467,50 zł Zadanie :15 Zadanie 11. Zadanie 12. Zadanie 13. ODPOWIEDZI Zadania wyrównujące a) I. F, II. F, III. P, IV. F, V. P; b) D a) 2, podzielić; b) C C Zadanie 14. a) 4, 2, wierzchołkowymi; b) 45, 33, 52 Zadanie 15. Zadanie ,50 zł 0,4 l Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. C A D C B D C D C C I. P, II. P Zadania UTRWALAJĄCE GRUDZIEŃ

20 Zadanie 12. C Zadanie 13. I. 1, 2, II. 3, 4, III. 65 Zadanie puszki Zadanie zł Zadanie 16. 0,5 l Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. Zadania ROZWIJAJĄCE C ,8 km 22 cm; 6,2 cm D A A B D 510 zł B I. P, II. F, III. F, IV. P Zadanie 12. P = a h, P = b h, P = c h $ Zadanie , 55, 53 Zadanie puszki Zadanie ,50 zł Zadanie 16. 0,25 l $ $ 20 GRUDZIEŃ 2011

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014. miejsce na naklejkę z kodem. dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014. miejsce na naklejkę z kodem. dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

8 + 66 =.. 48 + 20 =... 35 + 46 =... 53 7 =... 89 50 =... 72 58 =...

8 + 66 =.. 48 + 20 =... 35 + 46 =... 53 7 =... 89 50 =... 72 58 =... Matematyka test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Ryzyko dysleksji [suma punktów].... Imię i nazwisko Klasa 1. Oblicz. 8 + 66 =.. 48 + 20 =...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum Wypełnia uczeń Kod ucznia Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka Test 3

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka Test 3 mię i nazwisko ucznia...................................................................... Klasa............... Numer w dzienniku.............. 1. Dom państwa Wiśniewskich stoi na działce o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zadania z ułamkami. Obliczenia czasowe

Zadania z ułamkami. Obliczenia czasowe Przykładowe zadania do etapu szkolnego i do etapu powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas V. (zadania z poprzednich edycji konkursu) Zadania z ułamkami. Zad. 1. (2 pkt) Pod kasztanowcem leżały

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Spotkanie w ciemnościach 13 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania:

Bardziej szczegółowo

Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie...

Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie... Spis treści Liczby naturalne i działania Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie... Geometria Tydzień IV

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi.

ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi. ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi. 21. Za bilety wstępu do pijalni wód mineralnych dla 4 osób dorosłych i 40 dzieci zapłacono 106 zł. Bilet dla osoby dorosłej kosztował 3,50 zł. Ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) Czas pracy: 80 minut Czas pracy będzie wydłużony

Bardziej szczegółowo

TEST NR 1 TEST ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI

TEST NR 1 TEST ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI TEST NR 1 TEST ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z MATEMATYKI Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uważnie polecenia. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscach do tego przeznaczonych.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 11 KWIETNIA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 Koszt ubezpieczenia samochodu w pewnej firmie

Bardziej szczegółowo

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP:

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 1. 2.).

Bardziej szczegółowo

Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum

Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum 3 Przykładowe sprawdziany Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum... imię i nazwisko ucznia...... data klasa Test Liczba x jest wynikiem dodawania liczb + +. Jaki warunek spełnia liczba x? 3 5

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE PÓL I OBWODÓW FIGUR PŁASKICH

OBLICZANIE PÓL I OBWODÓW FIGUR PŁASKICH OBLICZANIE PÓL I OBWODÓW FIGUR PŁASKICH Zadanie 1 Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta. Zadanie 2 Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 6 dm. Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO II ETAPU MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ TERMIN ODDAWANIA ROZWIĄZANYCH ZADAŃ UPŁYWA 6 GRUDNIA 2012 R. ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY DO II ETAPU MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ TERMIN ODDAWANIA ROZWIĄZANYCH ZADAŃ UPŁYWA 6 GRUDNIA 2012 R. ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY DO II ETAPU MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ TERMIN ODDAWANIA ROZWIĄZANYCH ZADAŃ UPŁYWA 6 GRUDNIA 2012 R. ZAPRASZAMY!!! LIGA ZADANIOWA KLASA IV Ania przeczytała 6 książek. W tym samym czasie Hania

Bardziej szczegółowo

WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI.

WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI. WIOLETTA NAWROCKA nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Choczewie IDĘ DO GIMNAZJUM ZADANIA TESTOWE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. VI. Przeczytaj uważnie pytanie. Chwilę zastanów się. Masz do wyboru cztery

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas drugich

Matematyka test dla uczniów klas drugich Matematyka test dla uczniów klas drugich gimnazjów w roku szkolnym 2011/20 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko kl... Zadanie 1. Liczba 5 1, 75 jest równa liczbie 6 7 1 A. 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe.

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Strona 1 z 12 liczba osób Informacje do zadań 1. i 2. W dwóch dziesięcioosobowych grupach uczniów przeprowadzono test sprawności notując czas (w sekundach) wykonywania ćwiczenia. Wyniki przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolne Zawody Matematyczne Klasa I LO i I Technikum - zakres podstawowy Etap wojewódzki 02.04.2005 rok Czas rozwiązywania zadań 150 minut

Międzyszkolne Zawody Matematyczne Klasa I LO i I Technikum - zakres podstawowy Etap wojewódzki 02.04.2005 rok Czas rozwiązywania zadań 150 minut Klasa I - zakres podstawowy Etap wojewódzki 17.04.004 rok Zad 1 ( 6 pkt) Znajdź wszystkie liczby czterocyfrowe podzielne przez 15, w których cyfrą tysięcy jest jeden, a cyfrą dziesiątek dwa. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 5. Cenę pewnego towaru dwukrotnie zwiększono o 30% i obecnie kosztuje on 422,50 zł. Jaka była początkowa cena tego towaru?

Klasa I. 5. Cenę pewnego towaru dwukrotnie zwiększono o 30% i obecnie kosztuje on 422,50 zł. Jaka była początkowa cena tego towaru? Klasa I. Na planie wykonanym w skali : 2000 odległość między domem Kasi a domem Basi wynosi7,3 cm. Jaka jest rzeczywista odległość między ich domami? 2. Jaką miarę ma kąt przyległy do kąta o mierze 62?

Bardziej szczegółowo

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierzesz odpowiedź TN lub FF:

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierzesz odpowiedź TN lub FF: WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA dysleksja Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ - ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

ZBIÓR ZADAŃ - ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA ZIÓR ZŃ - ROZUMOWNIE I RGUMENTJ 0--30 Strona ZIÓR ZO O WYMGNI EGZMINYJNEGO - ROZUMOWNIE I RGUMENTJ. Zapisz sumę trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest liczba n. zy suma ta jest

Bardziej szczegółowo

Zad. 1 Korzystając z rysunku oblicz długość odcinka OA, jeśli CD=4, AB=5, OC=8

Zad. 1 Korzystając z rysunku oblicz długość odcinka OA, jeśli CD=4, AB=5, OC=8 Testy do gimnazjum Jednokładność, podobieństwo, twierdzenie Talesa. Test dla klasy III Przekształcenia geometryczne. Grupa I Zad. Korzystając z rysunku oblicz długość odcinka OA, jeśli CD=4, AB=5, OC=

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi krajami, które matematykę uprawiają Hugo Steinhause X I Dąbrowski Konkurs Matematyczny Dla uczniów klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych Konkurs

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2014. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 30

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2014. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 30 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania..). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu Witaj na I etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Instrukcja dla ucznia Zestaw matematyczny Fotografia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj zadania i

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Asia postanowiła sprawdzić, ile czasu poświęca

Bardziej szczegółowo

Mini tablice matematyczne. Figury geometryczne

Mini tablice matematyczne. Figury geometryczne Mini tablice matematyczne Figury geometryczne Spis treści Własności kwadratu Ciekawostka:Kwadrat magiczny Prostokąt Własności prostokąta Trapez Własności trapezu Równoległobok Własności równoległoboku

Bardziej szczegółowo

Małe Olimpiady Przedmiotowe. Test z matematyki

Małe Olimpiady Przedmiotowe. Test z matematyki Małe Olimpiady Przedmiotowe Test z matematyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z

Bardziej szczegółowo

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka Imię i nazwisko ucznia...................................................................... Klasa............... Numer w dzienniku.............. Informacja do zadań od 1. do 4. Szlak rowerowy Dolina Dolnej

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2012 R.

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2012 R. II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS CZWARTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA 2012 R. I ETAP KOD. PIRAMIDA ( 4 pkt ) Dodaj sąsiednie liczby w każdym wierszu i wejdź na szczyt piramidy.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Oto przykład konspektu lekcji jaką przeprowadziłam w klasie pierwszej gimnazjum.

Oto przykład konspektu lekcji jaką przeprowadziłam w klasie pierwszej gimnazjum. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki. Przygotowując lekcje matematyki staram się tak dobrać metody pracy, żebybyłyone atrakcyjne dla ucznia oraz zachęcały do intensywnej nauki. Podczas lekcji utrwalających

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY Zad1 ( 5 pkt) 1 0 8 1 2 11 5 4 Dane są liczby x 5, y 5 2 2 1 5 a) Wyznacz liczbę, której 60% jest równe x Wynik podaj z dokładnością do 0,01 b)

Bardziej szczegółowo

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej.

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. C Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. Zad. 1 Oblicz pole trójkąta o bokach 13 cm, 14 cm, 15cm. Zad. 2 W trójkącie ABC rys. 1 kąty

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 10 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP REJONOWY

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP REJONOWY Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP REJONOWY Drogi Uczniu Witaj na II etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Małe olimpiady przedmiotowe

Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z matematyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie

Bardziej szczegółowo

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA 5 PAKIET KARTY PRACY MATEMATYKA Instrukcja matematyka Uważnie czytaj teksty zadań i polecenia. Rozwiązania wpisuj długopisem lub piórem. Nie używaj długopisu w kolorze czerwonym. W zadaniach, w których

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY ...................................... pieczątka nagłówkowa szkoły kod pracy ucznia KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu Witaj na I etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne 4. Ułamki zwykłe i dziesiętne Zadanie 1. Porównaj ułamki 2 i 4. Który ułamek jest większy? Wybierz odpowiedź A lub oraz jej 6 uzasadnienie I lub II. A. 4 6 jest większym ułamkiem, ponieważ. Ułamki są równe,

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL We współpracy z: PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Franek czyta 15 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: Numer ucznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po typach zadań

Przewodnik po typach zadań 8 Przewodnik po typach zadań Jedna ze zmian wprowadzonych do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej dotyczy typów zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym. Do tej pory na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia

MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem E W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia UZUPEŁNIA ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM

BAZA ZADAŃ KLASA 1 TECHNIKUM LICZBY RZECZYWISTE BAZA ZADAŃ KLASA TECHNIKUM. Znajdź liczbę odwrotną i liczbę przeciwną do liczby jeśli a). Wyznacz NWD(x, y), jeśli: a) x = 780, y = 6 b) x = 0, y = 6 c) x = 700, y = 60 d) x = 96, y

Bardziej szczegółowo

Test dla uczniów gimnazjum sprawdzający wiadomości z matematyki. Zadania zamknię te. A. całkowitą B. ujemną C. niewymierną D.

Test dla uczniów gimnazjum sprawdzający wiadomości z matematyki. Zadania zamknię te. A. całkowitą B. ujemną C. niewymierną D. Elżbieta Friedrich mailto:elaf@interia.pl nauczyciel matematyki i informatyki Gimnazjum nr 5 w Tychach Test dla uczniów gimnazjum sprawdzający wiadomości z matematyki Zadania zamknię te Zadanie. a) b)

Bardziej szczegółowo

SUKCES W NAUCE MATEMATYKA. klasa IV

SUKCES W NAUCE MATEMATYKA. klasa IV SUKCES W NAUCE SPRAWDZIANY MATEMATYKA klasa IV FIGURY GEOMETRYCZNE: WIELOKĄTY, KOŁA I SKALA Zadanie 1. Która z narysowanych figur jest wielokątem? A. B. C. D. Zadanie 2. Wielokąt o 5 wierzchołkach ma:

Bardziej szczegółowo

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów www.omg.edu.pl X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (10 listopada 01 r. 15 grudnia 01 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych 1. nia rozmieniła banknot

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA. Poziom podstawowy

STATYSTYKA. Poziom podstawowy STATYSTYKA Poziom podstawowy Zadanie (8 pkt.) Histogram obrazuje utarg stacji benzynowej w ciągu tygodnia. a) Którego dnia stacja była zamknięta? b) Którego dnia sprzedano więcej benzyny niż w czwartek?

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Na pytania odpowiada się tak lub nie poprzez wpisanie odpowiednio T bądź N w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja

Bardziej szczegółowo

3 zawartości szklanki obliczył, że w pozostałej

3 zawartości szklanki obliczył, że w pozostałej Klasa I - zakres podstawowy Etap rejonowy 07.0.004 rok Zadanie 1 ( pkt ) Uzasadnij, że 7 50 : 81 37 jest liczbą większą od 8. Zadanie ( pkt ) Spośród 40 uczniów pewnej klasy 17 gra w szachy, 1 w brydża,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA. Instrukcja dla ucznia

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA. Instrukcja dla ucznia Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, wypożyczanie i powielanie niniejszych testów w jakiejkolwiek formie surowo zabronione. W przypadku złamania zakazu mają zastosowanie przepisy dotyczące naruszenia

Bardziej szczegółowo

TEST. str. 1. Punktacja testu: odpowiedź poprawna 2 punkty, odpowiedź błędna 0 punktów. Na rozwiązanie testu i krzyżówki masz 70 minut. POWODZENIA!

TEST. str. 1. Punktacja testu: odpowiedź poprawna 2 punkty, odpowiedź błędna 0 punktów. Na rozwiązanie testu i krzyżówki masz 70 minut. POWODZENIA! Przed Tobą test zadań zamkniętych i krzyżówka. W każdym zadaniu zamkniętym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Swoje odpowiedzi do testu zaznacz w karcie odpowiedzi. Krzyżówkę rozwiąż na kartce, na której

Bardziej szczegółowo

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej Czesław i Łukasz Kuncewicz matematyka sprawdziany kompetencji dla klasy 4 szkoły podstawowej Łódź 2000 Korekta Grażyna Pysznicka-Kozik Projekt okładki Jacek Wilk Skład Krzysztof Jodłowski Czesław i Łukasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 2013 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. karty pracy klasa 4 szkoły podstawowej

MATEMATYKA. karty pracy klasa 4 szkoły podstawowej MATEMATYKA karty pracy klasa 4 szkoły podstawowej Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI poziom rozszerzony

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI poziom rozszerzony Próbny egzamin maturalny z matematyki. Poziom rozszerzony 1 PRÓNY EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI poziom rozszerzony ZNI ZMKNIĘTE W każdym z zadań 1.. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny 9-.06.0 Test jednokrotnego wyboru Czas na rozwiązanie: godz. 5 min. Do zdobycia: 80 punktów. Przed Tobą 0 zadań testowych. W kaŝdym zadaniu jest dokładnie jedna poprawna

Bardziej szczegółowo

Schemat oceniania zadań Arkusz M2

Schemat oceniania zadań Arkusz M2 Schemat oceniania zadań Arkusz M2 Poprawne odpowiedzi do zadań zamkniętych Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Poprawna odpowiedź B. A. A. FF B. C. PF FF D. BC BC D. Zadanie 13 Basia kupiła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o

Bardziej szczegółowo

Przeprowadź analizę diagramu słupkowego i uzupełnij tabelę. powietrze woda lód beton szkło Ośrodki

Przeprowadź analizę diagramu słupkowego i uzupełnij tabelę. powietrze woda lód beton szkło Ośrodki zadania treningowe z matematyki Akcja edukacja ZESTAW 2. Zadanie 1. Przeprowadź analizę diagramu słupkowego i uzupełnij tabelę Prędkość, m s 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI. rrr KOTY1

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI. rrr KOTY1 Przykładowy test Koty" WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI rrr KOTY1 Instrukcja dia ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM zawody I stopnia etap szkolny

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM zawody I stopnia etap szkolny Kod ucznia.. KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM zawody I stopnia etap szkolny Witamy Cię na pierwszym etapie Konkursu Matematycznego. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM W ZAKRESIE WYMAGAŃ KONIECZNYCH I PODSTAWOWYCH Opracowała: nauczyciel matematyki mgr Małgorzata Drejka Legionowo 007 SPIS TREŚCI ALGEBRA potęgi i pierwiastki

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na etapie rejonowym konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas trzecich

Matematyka test dla uczniów klas trzecich Matematyka test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Czas pracy: 60 minut Ryzyko dysleksji [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.3... 1. Oblicz. 76 + 8 =... 47 + 30 =...

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA NUMER UCZNIA W DZIENNIKU

WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA NUMER UCZNIA W DZIENNIKU WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA NUMER UCZNIA W DZIENNIKU dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KLASA I. JĘZYK POLSKI załącznik nr 7. BIOLOGIA załącznik nr 1. MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza.

KLASA I. JĘZYK POLSKI załącznik nr 7. BIOLOGIA załącznik nr 1. MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. KLASA I JĘZYK POLSKI załącznik nr 7 BIOLOGIA załącznik nr 1 MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. KLASA II JĘZYK POLSKI załącznik nr 8 BIOLOGIA załącznik nr 2 MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok V Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY Rok szkolny 015/016 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 11

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY UNKTOWANIA GM-M1-132 KWIECIEŃ 2013 Liczba punktów za zadania zamknięte i otwarte: 29

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa. Uczymy się dowodzić. Opracowała: Ewa Ślubowska. ewa.slubowska@wp.pl

Szkoła Podstawowa. Uczymy się dowodzić. Opracowała: Ewa Ślubowska. ewa.slubowska@wp.pl Szkoła Podstawowa Uczymy się dowodzić Opracowała: Ewa Ślubowska ewa.slubowska@wp.pl PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA II etap edukacyjny: klasy IV VI I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2013. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 30

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ 2013. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 30 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1. 17.).

Bardziej szczegółowo

KLASA. NR Z DZIENNIKA (np. 004, 017) DIAGNOZA WSTĘPNA Z ZAKRESU MATEMATYKI KLASY I (PO GIMNAZJUM) PAŹDZIERNIK 2010

KLASA. NR Z DZIENNIKA (np. 004, 017) DIAGNOZA WSTĘPNA Z ZAKRESU MATEMATYKI KLASY I (PO GIMNAZJUM) PAŹDZIERNIK 2010 Pieczęć szkoły KLASA NR Z DZIENNIKA (np. 00, 017) IMIĘ I NAZWISKO...... DIAGNOZA WSTĘPNA Z ZAKRESU MATEMATYKI KLASY I (PO GIMNAZJUM) PAŹDZIERNIK 2010 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA ARKUSZ GM-M1-142 KWIECIEŃ 2014 Liczba punktów za zadania zamknięte i otwarte:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 2013 PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA marzec 03 KARTA PUNKTACJI ZADAŃ (wypełnia komisja konkursowa): Numer zadania Zad. Zad. SUMA PUNKTÓW Poprawna Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska

Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska Egzamin Gimnazjalny Zadania na dowodzenie Opracowała: Ewa Ślubowska W nauczaniu matematyki ważne jest rozwijanie różnych aktywności umysłu. Ma temu służyć min. rozwiązywanie jednego zadania czy dowodzenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu Witaj na II etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK

Bardziej szczegółowo