MATEMATYKA. Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej. Karty pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEMATYKA. Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej. Karty pracy"

Transkrypt

1 MATEMATYKA Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Karty pracy Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011

2 Test Zadania wyrównujące Numer zadania Karty pracy Zadania utrwalające Zadania rozwijające , 12, 14 11, 12, 13 11, 12, GRUDZIEŃ 2011

3 Zadanie 1. ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Która z liczb 2, 3, 5, 9 jest dzielnikiem liczby ? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Przeczytaj tekst w ramce. Liczba jest podzielna przez 2, jeśli ostatnią jej cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Liczba jest podzielna przez 5, jeśli ostatnią jej cyfrą jest 0 lub 5. Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 9. Oblicz sumę cyfr liczby i zaznacz TAK lub NIE = Czy suma cyfr liczby jest podzielna przez Uzupenij zdanie i zaznacz TAK lub NIE. Ostatnią cyfrą liczby jest. Czy liczba jest podzielna przez 3 TAK / NIE 9 TAK / NIE 2 TAK / NIE 5 TAK / NIE Podkreśl te spośród poniższych liczb, które są dzielnikami liczby Zadanie 2. Na podstawie informacji z ramki uzupełnij luki. 1 mila morska = 1852 m 1 km = 1000 m $ : 1 mila morska m km Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 1650 cm i szerokość 465 cm. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 100 wymiary tego jachtu są równe odpowiednio A. 16,5 cm i 0,465 cm. B. 1,65 cm i 4,65 cm. C. 16,5 cm i 4,65 cm. D. 165 cm i 46,5 cm. Odcinek narysowany w skali 1 : 100 jest 100 razy krótszy od danego. GRUDZIEŃ

4 Informacja do zadania 4. i 5. W tabeli zamieszczono zestawienie pomiarów temperatury dokonanych w ciągu doby. Godzina 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 Temperatura ( C) Zadanie 4. Oblicz średnią dobową temperaturę. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz sumę wszystkich temperatur. Otrzymaną sumę podziel przez liczbę pomiarów. Uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Średnia dobowa temperatura jest równa. Zadanie 5. Różnica temperatur między którymi kolejnymi pomiarami była największa? A. Między pomiarem o 4:00 a o 8:00. B. Między pomiarem o 8:00 a o 12:00. C. Między pomiarem o 12:00 a o 16:00. D. Między pomiarem o 16:00 a o 20:00. Zadanie 6. Jacht Czapla pokonał trasę długości 18 km. 3 2 tej trasy płynął na północ, a pozostałą część trasy na zachód. Ile kilometrów płynął na zachód? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. I sposób Oblicz, jaką część trasy płynął na zachód. Oblicz, ile kilometrów płynął na zachód. $ 18 = 4 GRUDZIEŃ 2011

5 II sposób Oblicz, ile kilometrów płynął na północ. Oblicz, ile kilometrów płynął na zachód = Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 7. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 5 godzin, km a jacht Wicher płynął z średnią prędkością 4 h przez 4,5 godziny. Oblicz, który z nich przepłynął dłuższą trasę. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Kormoran w ciągu 1 godziny. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Kormoran w ciągu 5 godzin. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Wicher w ciągu 1 godziny. Oblicz, jakiej długości trasę w czasie regat przepłynął jacht Wicher w ciągu 4,5 godziny. Porównaj otrzymane długości. 1 Uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Dłuższą trasę przepłynął jacht. GRUDZIEŃ

6 Zadanie 8. Kurs na żeglarza jachtowego trwa 10 kolejnych dni. Kiedy ukończył kurs uczestnik, który rozpoczął go w poniedziałek 27 czerwca? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Uzupełnij schemat. Pon. Wt. Śr. Czw Wskaż poprawną odpowiedź. A. W środę 5 lipca. B. W środę 6 lipca. C. W czwartek 5 lipca. D. W czwartek 6 lipca. Zadanie 9. Cena kursu żeglarskiego dla 1 osoby jest równa 275 zł. Jaki jest koszt kursu żeglarskiego dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz koszt kursu dla każdego z przyjaciół. I sposób Promocja Jeśli przyjdziesz z przyjacielem na kurs żeglarski, zapłacisz mniej o 0,2 ceny kursu, a Twój przyjaciel mniej o 0,1 ceny kursu. 275 zł - 0,2$ 275 zł = 275 zł - zł = zł 275 zł - 0,1 $ 275 zł = 275 zł - zł = zł II sposób ^1-0,2h $ 275 zł = $ 275 zł = zł ^1 - h$ 275 zł = $ 275 zł = zł Oblicz, jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół. Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: 6 GRUDZIEŃ 2011

7 Zadanie 10. Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00. W poniedziałek odbyło się siedem zajęć 45-minutowych z 10-minutowymi przerwami między zajęciami. O której godzinie skończyły się ostatnie zajęcia? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Uzupełnij luki. 8: min 8: min 8: min 9: min min min min min min min min min min... Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 11. a) Na podstawie rysunku oceń prawdziwość każdego zdania. W kratkę obok każdego zdania wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I. Wszystkie boki trójkąta są równej długości. II. Dwa boki trójkąta są równej długości. III. Każdy bok trójkąta ma inną długość. IV. Jeden z kątów trójkąta jest prosty. V. Każdy kąt trójkąta jest ostry. b) Na podstawie rysunku wskaż poprawne dokończenie zdania. Trójkąt przedstawiony na rysunku jest A. równoramienny. B. równoboczny. C. różnoboczny prostokątny. D. różnoboczny ostrokątny. GRUDZIEŃ

8 Zadanie 12. a) Na podstawie rysunku uzupełnij luki w zdaniach. h Pole prostokąta jest razy większe od pola trójkąta. Aby obliczyć pole trójkąta, można pole prostokąta a.. przez 2. b) Na podstawie rysunku wskaż poprawne dokończenie zdania. Pole trójkąta opisuje wyrażenie 1 2 A. a$ h B. ^a+ hh C. a$ h D. a+ h Zadanie 13. Na jednokrotne pomalowanie 10 m 2 powierzchni zużywa się 1 litr farby. Ile litrów farby należy kupić, aby dwukrotnie pomalować powierzchnię równą 75 m 2? A. 2 B. 7,5 C. 15 D. 150 Zadanie 14. Przeczytaj informacje z ramki. Kątami przyległymi nazywamy dwa kąty, które mają jedno wspólne ramię, a pozostałe ich ramiona tworzą prostą. Dwie proste przecinające się wyznaczają dwie pary kątów wierzchołkowych. Kąty wierzchołkowe są przystające. a) Na podstawie rysunku uzupełnij zdania. 1 2 Kątami przyległymi są kąty 3 i oraz 3 i. Kąty 4 i 2 są kątami. b) Oblicz i wpisz w luki brakujące miary kątów w trójkątach c c = 180c 57 c c = 180c 38 c c = 180c 8 GRUDZIEŃ 2011

9 Zadanie 15. Oblicz łączny koszt zakupu kurtki, spodni i butów piankowych, jeżeli skorzystasz z promocji. Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz promocyjne ceny kurtki, spodni i butów piankowych. cena kurtki zł : 2 = zł CENNIK kurtka spodnie buty piankowe 267 zł 298 zł 170 zł PROMOCJA! KAŻDY TOWAR ZA PÓŁ CENY! cena spodni zł : 2 = zł cena butów piankowych zł : 2 = zł Oblicz łączny koszt zakupów po promocyjnych cenach. + + = Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Ma 8 litrów wody. Do najbliższego portu przypłynie za 5 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdą swoją dzienną porcję wody, aby wystarczyło mu jej na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja wody była taka sama? Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia. Oblicz, ile wody potrzebuje żeglarz podczas 5 dni rejsu. Oblicz, ile wody musi zaoszczędzić. Oblicz, ile wody musi zaoszczędzić jednego dnia. Zapisz odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

10 Zadanie 1. Liczba jest podzielna przez ZADANIA UTRWALAJĄCE A. 2 i 3. B. 2 i 5. C. 3 i 5. D. 5 i 9. Zadanie 2. Trasa rejsu jachtu miała długość mil morskich (1 mila morska to 1852 m). Długość tej trasy wyrażona w kilometrach jest równa wartości wyrażenia A $ 1852: 1000 B $ 1852$ 1000 C $ $ 1000 D : $ 1000 Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 16,5 m i szerokość 4,65 m. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 100 wymiary tego jachtu są równe odpowiednio A mm 465 mm B. 165 mm 4,65 mm C. 16,5 mm 46,5 mm D. 165 mm 46,5 mm Informacja do zadania 4. i 5. W tabeli zestawiono prognozowane temperatury z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi w ciągu jednej doby. Temperatura Godzina 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 prognozowana (ºC) rzeczywista (ºC) Zadanie 4. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli temperatura rzeczywista o godzinie 6:00 była niższa od temperatury prognozowanej A. o 1 C. B. o 2 C. C. o 3 C. D. o 4 C. 10 GRUDZIEŃ 2011

11 Zadanie 5. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli największa różnica między temperaturą prognozowaną a temperaturą rzeczywistą wystąpiła o godzinie A. 3:00 B. 6:00 C. 12:00 D. 15:00 Zadanie 6. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3 h przez 4,5 godziny. km Jacht Wicher płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 4 godziny, a jacht Mewa km płynął z średnią prędkością 3 h przez 5 godzin. W którym szeregu podano kolejno nazwy jachtów uporządkowane według długości przebytej przez nie trasy regat od najdłuższej do najkrótszej? A. Kormoran, Mewa, Wicher B. Mewa, Kormoran, Wicher C. Wicher, Kormoran, Mewa D. Mewa, Wicher, Kormoran Zadanie 7. Jacht Czapla pokonał trasę długości 36 km tej trasy płynął na wschód, a pozostałą część trasy na południe. Ile kilometrów płynął na południe? A. 3 B. 15 C. 21 D. 36 Zadanie 8. Kurs na stopień żeglarza jachtowego odbywa się tylko w soboty i niedziele i trwa 10 dni. Kiedy ukończył kurs uczestnik, który rozpoczął go w sobotę 20 sierpnia? A. 29 sierpnia. B. 30 sierpnia. C. 17 września. D. 18 września. Zadanie 9. Cena kursu na stopień żeglarza jachtowego jest równa 305 zł. Jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? A. 610 zł B. 427 zł C. 413 zł D. 197 zł Promocja Jeśli na kurs przyjdziesz z przyjacielem, zapłacisz mniej o 0,4 ceny kursu, a twój przyjaciel o 75 zł mniej. GRUDZIEŃ

12 Zadanie 10. W sobotę zajęcia rozpoczęły się o godzinie 8:30. Odbyło się sześć 45-minutowych zajęć z 10-minutowymi przerwami między zajęciami. Szóste zajęcia skończyły się o godzinie A. 13:00 B. 13:30 C. 13:50 D. 14:00 Zadanie 11. Oceń prawdziwość zdań dotyczących trójkąta na rysunku. Wpisz w kratkę obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. I. Żadne dwa boki trójkąta KLM nie są tej samej długości. M II. Każdy kąt trójkąta KLM ma miarę mniejszą niż 90. Zadanie 12. Wskaż figurę, której pole można obliczyć za pomocą wyrażenia a h 2 $. K L h h h h A. a B. a C. a D. a Zadanie 13. Na podstawie rysunków uzupełnij luki. 3 I. Kąty przyległe to kąt i kąt II. Kąty wierzchołkowe to kąt i kąt. III. Kąt α ma miarę. 50 α GRUDZIEŃ 2011

13 Zadanie 14. Na jednokrotne pomalowanie 15 m 2 powierzchni zużywa się 1 litr farby. Ile najmniej 5-litrowych puszek farby należy kupić, aby wystarczyło jej na dwukrotne pomalowanie powierzchni równej 60 m 2? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 15. Kurtka kosztuje 267 zł, a buty piankowe 163 zł. Za kurtkę, spodnie i buty piankowe zapłacono siedmioma banknotami o nominale 100 zł każdy. Otrzymano 45 zł reszty. Ile kosztowały spodnie? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Ma 9 litrów wody. Do najbliższego portu przypłynie za 6 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdą swoją dzienną porcję, aby wystarczyło mu wody na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja była taka sama? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

14 Zadanie 1. ZADANIA Rozwijające Wskaż liczbę, która jest podzielna przez 3 i 5 oraz nie jest podzielna przez 9. A B C D Zadanie 2. Trasa rejsu jachtu Omega miała długość mil morskich (1 mila morska to m). Oblicz długość tej trasy w kilometrach. Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 3. Jacht Lady B. ma długość 16,5 m i szerokość 4,65 m. Oblicz wymiary tego jachtu w skali 1 : 75. Wynik podaj w centymetrach. Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 4. Jacht Czapla, płynąc na wschód, pokonał 10 km, czyli 5 2 długości całej trasy. Cała trasa ma długość A. 10 km B. 12 km C. 20 km D. 25 km 14 GRUDZIEŃ 2011

15 Informacja do zadania 5. i 6. W tabeli zestawiono prognozowane temperatury powietrza z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi o godz. 12:00 w kolejnych dniach tego samego tygodnia. Temperatura Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz. prognozowana (ºC) rzeczywista (ºC) 3 1-1, ,5 4,5 Zadanie 5. Średnia zanotowanych rzeczywistych temperatur powietrza w tygodniu jest równa A. 1,5 C B. 2 C C. 3,5 C D. 7 C Zadanie 6. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli największa różnica między temperaturą prognozowaną a temperaturą rzeczywistą wystąpiła A. w środę. B. w czwartek. C. w niedzielę. D. w poniedziałek. Zadanie 7. km W czasie regat jacht Kormoran płynął z średnią prędkością 3,5 h przez 5 godzin. km Jacht Wicher płynął z średnią prędkością 1 h mniejszą niż jacht Kormoran km przez 6 godzin, a jacht Mewa z średnią prędkością 3 h płynął przez 4,5 godziny. W którym szeregu podano kolejno nazwy jachtów uporządkowane według długości przebytej przez nie trasy regat od najdłuższej do najkrótszej? A. Wicher, Mewa, Kormoran B. Kormoran, Wicher, Mewa C. Wicher, Kormoran, Mewa D. Mewa, Wicher, Kormoran Zadanie 8. Kurs na żeglarza jachtowego trwał kolejne 10 dni. Uczestnik kursu odebrał patent żeglarza po 14 dniach od zakończenia kursu. Kiedy odebrał patent żeglarza uczestnik, który rozpoczął kurs 24 czerwca? A. 3 lipca. B. 7 lipca. C. 16 lipca. D. 17 lipca. GRUDZIEŃ

16 Zadanie 9. Cena kursu na stopień żeglarza jachtowego jest równa 350 zł. Jaki jest koszt kursu dla dwóch przyjaciół przy uwzględnieniu promocji? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Promocja Jeśli na kurs przyjdziesz z przyjacielem, zapłacisz mniej o 5 2 ceny kursu, a twój przyjaciel mniej o 7 1 ceny kursu. Odpowiedź: Zadanie 10. W poniedziałek zajęcia skończyły się o godzinie 13:15. Odbyło się siedem zajęć 45-minutowych z 5-minutowymi przerwami między zajęciami. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się o godzinie A. 7:25 B. 7:30 C. 7:55 D. 8:00 Zadanie 11. Oceń prawdziwość każdego zdania. W kratkę obok każdego zdania wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. I. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoramienny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa boki równej długości. II. Aby stwierdzić, że trójkąt jest równoboczny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa kąty ostre. III. Aby stwierdzić, że trójkąt jest ostrokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma dwa kąty ostre. IV. Aby stwierdzić, że trójkąt jest rozwartokątny, wystarczy sprawdzić, czy ten trójkąt ma jeden kąt rozwarty. 16 GRUDZIEŃ 2011

17 Zadanie 12. Pod każdym rysunkiem zapisz wyrażenie, za pomocą którego obliczysz pole trójkąta. h a b c P 1 = P 2 = P 3 = Zadanie 13. Oblicz, ile stopni mają kąty trójkąta przedstawionego na rysunku obok Zadanie 14. Na jednokrotne pomalowanie powierzchni 12,5 m 2 zużywa się 1 litr farby. Ile co najmniej 5-litrowych puszek farby należy kupić, aby wystarczyło jej na dwukrotne pomalowanie powierzchni równej 95 m 2? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: GRUDZIEŃ

18 Zadanie 15. Kurtka kosztuje 267 zł, a spodnie są o 25 zł droższe od kurtki. Za kurtkę, spodnie i buty zapłacono ośmioma banknotami o nominale 100 zł każdy. Otrzymano 35,50 zł reszty. Ile kosztowały buty? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: Zadanie 16. Każdego dnia podczas rejsu żeglarz zużywa 2 litry wody. Dwaj żeglarze mają 21 litrów wody. Do najbliższego portu przypłyną za 6 dni. O ile litrów musi zmniejszyć każdy z nich swoją dzienną porcję wody, aby wystarczyło im wody na wszystkie dni rejsu i aby każda porcja wody była taka sama? Wykonaj odpowiednie obliczenia i sformułuj odpowiedź. Odpowiedź: 18 GRUDZIEŃ 2011

19 Zadanie 1. 2, 5 Zadanie ; 1852; 1000; 1,852 Zadanie 3. C Zadanie 4. 1 C Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. A 6 km Wicher B 467,50 zł Zadanie :15 Zadanie 11. Zadanie 12. Zadanie 13. ODPOWIEDZI Zadania wyrównujące a) I. F, II. F, III. P, IV. F, V. P; b) D a) 2, podzielić; b) C C Zadanie 14. a) 4, 2, wierzchołkowymi; b) 45, 33, 52 Zadanie 15. Zadanie ,50 zł 0,4 l Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. C A D C B D C D C C I. P, II. P Zadania UTRWALAJĄCE GRUDZIEŃ

20 Zadanie 12. C Zadanie 13. I. 1, 2, II. 3, 4, III. 65 Zadanie puszki Zadanie zł Zadanie 16. 0,5 l Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. Zadania ROZWIJAJĄCE C ,8 km 22 cm; 6,2 cm D A A B D 510 zł B I. P, II. F, III. F, IV. P Zadanie 12. P = a h, P = b h, P = c h $ Zadanie , 55, 53 Zadanie puszki Zadanie ,50 zł Zadanie 16. 0,25 l $ $ 20 GRUDZIEŃ 2011

MATEMATYKA. karty pracy klasa 2 gimnazjum

MATEMATYKA. karty pracy klasa 2 gimnazjum MATEMATYKA karty pracy klasa 2 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem Układ graficzny CKE 2011 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0 1) Cena okularów bez promocji wynosi 240 zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma 35 lat? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 1. (0 1) Cena okularów bez promocji wynosi 240 zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma 35 lat? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Informacja do zadań 1. i 2. Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat. Zadanie 1. (0 1) Cena okularów bez promocji

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 18 KWIETNIA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 1. Zadanie 3. (0 1). Dokończ poniższe zdanie wybierz odpowiedź spośród podanych.

Sprawdzian 1. Zadanie 3. (0 1). Dokończ poniższe zdanie wybierz odpowiedź spośród podanych. Sprawdzian Zadanie. (0 ). Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D. 27 7 2 A / B A. 3

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Astr. 1/5. Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. 8,5 cm. 7 cm. 4,5 cm. 3,5 cm 7 cm. 1. Oblicz obwód siedmiokąta, którego każdy bok ma długość 11 cm.

Astr. 1/5. Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. 8,5 cm. 7 cm. 4,5 cm. 3,5 cm 7 cm. 1. Oblicz obwód siedmiokąta, którego każdy bok ma długość 11 cm. Klasa 5. Figury na płaszczyźnie Astr. 1/5... imię i nazwisko...... klasa data 1. Oblicz obwód siedmiokąta, którego każdy bok ma długość 11 cm. 2. Narysuj sześciokąt o dokładnie dwóch kątach ostrych. 3.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 28 MARCA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 ZADANIE 1 (1 PKT) Na diagramie przedstawiono wysokość miesięcznych zarobków

Bardziej szczegółowo

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Matematyki Zestaw przygotowany przez serwis 28 marca 2015 Czas pracy: 90 minut

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Matematyki Zestaw przygotowany przez serwis  28 marca 2015 Czas pracy: 90 minut /Gimnazjum Próbny Egzamin Gimnazjalny z Matematyki Zestaw przygotowany przez serwis www.zadania.info 28 marca 2015 Czas pracy: 90 minut Zadanie 1 (1 pkt) Na diagramie przedstawiono wysokość miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem E W KLASIE

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. Astr. 1/6. 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu?

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie. Astr. 1/6. 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu? Klasa 5. Figury na płaszczyźnie Astr. 1/6... imię i nazwisko...... klasa data 1. Na którym rysunku nie przedstawiono trapezu? 2. Oblicz obwód trapezu równoramiennego o podstawach długości 18 cm i 12 cm

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w pierwszej klasie gimnazjum

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w pierwszej klasie gimnazjum Wypełnia uczeń Kod ucznia Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w pierwszej klasie gimnazjum Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

Powodzenia! Zadanie 1 (0-1) Średnia arytmetyczna liczb a, b, c, wynosi 15. Średnia liczb a + 7, b + 3, c + 8 wynosi:

Powodzenia! Zadanie 1 (0-1) Średnia arytmetyczna liczb a, b, c, wynosi 15. Średnia liczb a + 7, b + 3, c + 8 wynosi: Razem Kod ucznia Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Liczba punktów możliwych do zdobycia Liczba punktów zdobytych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 4 30 XV Powiatowy Konkurs z Matematyki dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka Test 3

Trenuj przed sprawdzianem! Matematyka Test 3 mię i nazwisko ucznia...................................................................... Klasa............... Numer w dzienniku.............. 1. Dom państwa Wiśniewskich stoi na działce o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do SPRAWDZIANU w szóstej klasie ZESTAWY ZADAŃ

Przygotowanie do SPRAWDZIANU w szóstej klasie ZESTAWY ZADAŃ Przygotowanie do SPRAWDZIANU w szóstej klasie ZESTAWY ZADAŃ Metoda 1 Najbardziej uniwersalna metoda polega na rozwiązaniu zadania tak, jakby było zadaniem otwartym (czyli bez podanych odpowiedzi do wyboru),

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 5 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 5 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Kod ucznia Liczba zdobytych punktów KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 5 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Drogi Uczniu, przed Tobą test składający się z 22 zadań.

Bardziej szczegółowo

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zadanie 4. (0 ) Czterej bracia znaleźli na strychu kompletne wydanie 25-tomowej encyklopedii, której tomy były ponumerowane liczbami zapisanymi znakami rzymskimi. W tabeli przedstawiono informacje o tomach

Bardziej szczegółowo

8 + 66 =.. 48 + 20 =... 35 + 46 =... 53 7 =... 89 50 =... 72 58 =...

8 + 66 =.. 48 + 20 =... 35 + 46 =... 53 7 =... 89 50 =... 72 58 =... Matematyka test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Ryzyko dysleksji [suma punktów].... Imię i nazwisko Klasa 1. Oblicz. 8 + 66 =.. 48 + 20 =...

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin w drugiej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka

Próbny egzamin w drugiej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka Wypełnia uczeń PESEL Kod ucznia Próbny egzamin w drugiej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron.

Bardziej szczegółowo

Zadania z ułamkami. Obliczenia czasowe

Zadania z ułamkami. Obliczenia czasowe Przykładowe zadania do etapu szkolnego i do etapu powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas V. (zadania z poprzednich edycji konkursu) Zadania z ułamkami. Zad. 1. (2 pkt) Pod kasztanowcem leżały

Bardziej szczegółowo

Dolna stacja. Zadanie 1. (0 1) Jak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu K? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dolna stacja. Zadanie 1. (0 1) Jak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu K? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Informacje do zadań 1. i 2. Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę 150 metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki. Górna stacja 750 m 120 m

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr

Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr Opracowały: Grala Ewa Sylwia Filipkowska Jadwiga Potaś Janina Rydzewska Agnieszka Sienkiewicz Bożena Sprawdzian wiadomości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_C) Czas pracy: 100 minut Czas pracy może być przedłużony zgodnie z przyznanym dostosowaniem. GRUDZIEŃ 2017

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum

Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum Wypełnia uczeń Kod ucznia Sprawdzian z matematyki na zakończenie nauki w drugiej klasie gimnazjum Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka

Próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka Wypełnia uczeń PESEL Kod ucznia Próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Matematyka Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014. miejsce na naklejkę z kodem. dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014. miejsce na naklejkę z kodem. dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9

Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Karta pracy: podzielność przez 9 Niektóre są dobre, z drobnymi usterkami. Największy błąd: nie ma sformułowanej

Bardziej szczegółowo

Tygodniówka 1 - liczby i działania

Tygodniówka 1 - liczby i działania Tygodniówka 1 - liczby i działania ANNA KLAUZA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Uzupełnij obliczenia. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę. 56 : 4 = (40 + 16) : 4 = : + : = + = 96 : 8 = (80 + ) : =

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 14 KWIETNIA 2012 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 ZADANIE 1 (1 PKT.) Korzystajac z tego, że 12 2 = 144, wskaż wartość liczby

Bardziej szczegółowo

Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie...

Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie... Spis treści Liczby naturalne i działania Tydzień I Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym... Tydzień II Działania na liczbach naturalnych... Tydzień III Powtórzenie... Geometria Tydzień IV

Bardziej szczegółowo

1 Odległość od punktu, odległość od prostej

1 Odległość od punktu, odległość od prostej 24 Figury geometryczne 2 Figury geometryczne 1 Odległość od punktu, odległość od prostej P 1. Odległość punktu K od prostej p jest równa 4 cm. Który z odcinków ma długość równą 4 cm? K p A B C D A. AK

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi.

ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi. ZADANIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI zestaw drugi. 21. Za bilety wstępu do pijalni wód mineralnych dla 4 osób dorosłych i 40 dzieci zapłacono 106 zł. Bilet dla osoby dorosłej kosztował 3,50 zł. Ile

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Spotkanie w ciemnościach 13 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania:

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 007/008 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.... 1. Podkreśl poprawne odpowiedzi. Mama Ani

Bardziej szczegółowo

CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA

CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA PRZYKŁADOWE ZADANIA DO POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA KOD. INTRUZ W każdym czterowyrazowym zestawie ukrył się wyraz INTRUZ, który nie pasuje do pozostałych. Znajdźcie go

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ MATEMATYKA

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ MATEMATYKA WPISUJE UCZEŃ KOD IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 10 stron (zadania 1 23). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

2 Figury geometryczne

2 Figury geometryczne Płaszczyzna, proste... 21 2 igury geometryczne 1 Płaszczyzna, proste i półproste P 1. Wypisz proste, do których: a) prosta k jest równoległa, o n k l b) prosta p jest prostopadła, m c) prosta k nie jest

Bardziej szczegółowo

Drugi próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza. Matematyka

Drugi próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza. Matematyka Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Drugi próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Matematyka Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera stron.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Etap wojewódzki 18 lutego 2017 r. Kod ucznia Godzina 11.00 Instrukcja dla ucznia Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza przepisz na tę stronę Kod ucznia z karty kodowej. 1, Sprawdź, czy zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 13 listopada 2014 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWDZIAN 2

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWDZIAN 2 www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI IMIE I NAZWISKO PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SPRAWDZIAN 2 SUMA PUNKTÓW: 100 ZADANIE 1 (5 PKT) Trzej robotnicy pracujacy dziennie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 120 minut Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 40 punktów Informacja do zadań 1-3. Diagram przedstawia wyniki sprawdzianu z matematyki

Bardziej szczegółowo

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP:

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 1. 2.).

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 1 KWIETNIA 017 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i Pan Łukasz przez sześć kolejnych dni tygodnia pracował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

MATEMATYKA KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pole trójkata, trapezu

Pole trójkata, trapezu Pole trójkata, trapezu gr. A str. 1/6... imię i nazwisko...... klasa data 1. Poprowadź wysokość do boku AB. Zmierz długości odpowiednich odcinków i oblicz pole trójkąta ABC. 2. W obydwu trójkątach dorysuj

Bardziej szczegółowo

Klasówka gr. A str. 1/3

Klasówka gr. A str. 1/3 Klasówka gr. A str. 1/3 1. Boki trójkąta ABC mają długości 9 cm, 7cm, 8 cm. Boki trójkąta podobnego A B C w skali 1 2 mają długości: A. 18 cm, 14 cm, 16 cm B. 4 1 2 cm, 3 1 2 cm, 4 cm C. 4 1 2 cm, 7 cm,

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ...... kod pracy ucznia pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie gimnazjum

Sprawdzian z matematyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie gimnazjum WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z matematyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie gimnazjum Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy sprawdzian ma 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Informacje do zadań 1. i 2. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Informacje do zadań 1. i 2. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego. Informacje do zadań 1 i W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkic uczestników obozu narciarskiego Wiek uczestnika Liczba uczestników 10 lat 1 lat 3 1 lat 16 lat 8 Zadanie 1 (0 1) Mediana

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1. Wyrażeniem algebraicznym opisującym liczbę o 5 większą od 3-krotności liczby x jest. A. 5x + 3 B. 3x 5 C. 3x + 5 D.

SPRAWDZIAN NR 1. Wyrażeniem algebraicznym opisującym liczbę o 5 większą od 3-krotności liczby x jest. A. 5x + 3 B. 3x 5 C. 3x + 5 D. SPRAWDZIAN NR 1 ARTUR ANTAS IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Wyrażeniem algebraicznym opisującym liczbę o 5 większą od 3-krotności liczby x jest 5x + 3 3x 5 3x +

Bardziej szczegółowo

Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6)

Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6) Praca klasowa nr 2 - figury geometryczne (klasa 6) MARIUSZ WRÓBLEWSKI IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Dany jest równoległobok ABCD. Narysuj za pomocą linijki i ekierki odcinek BF prostopadły do odcinka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 24 marca 2017 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 24 marca 2017 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Kod ucznia Liczba zdobytych punktów KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podstawowych 24 marca 2017 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Drogi Uczniu, przed Tobą test składający się z 24

Bardziej szczegółowo

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk PLANIMETRIA Lekcja 102-103. Miary kątów w trójkącie str. 222-224 Nawiązanie do gimnazjum Planimetria to., czy planimetria zajmuje się. (Dział geometrii, który zajmuje się badaniem płaskich figur geometrycznych)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 22 MARCA 2014 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 ZADANIE 1 (1 PKT) W pewnym sklepie za 18 bułek należy zapłacić 12,6 zł. Ile

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ. MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_7) Czas pracy: do 150 minut GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 1) Z okazji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 14

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas drugich

Matematyka test dla uczniów klas drugich Matematyka test dla uczniów klas drugich gimnazjów w roku szkolnym 2011/20 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko kl... Zadanie 1. Liczba 5 1, 75 jest równa liczbie 6 7 1 A. 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Etap wojewódzki 20 lutego 2016 r. Godzina 11.00 Kod ucznia Instrukcja dla ucznia Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza przepisz na tę stronę Kod ucznia z karty kodowej. 1, Sprawdź, czy zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 9 KWIETNIA 206 CZAS PRACY: 90 MINUT ZADANIE ( PKT) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Różnica między

Bardziej szczegółowo

Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum

Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum 3 Przykładowe sprawdziany Test na koniec nauki w klasie trzeciej gimnazjum... imię i nazwisko ucznia...... data klasa Test Liczba x jest wynikiem dodawania liczb + +. Jaki warunek spełnia liczba x? 3 5

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 8 KWIETNIA 2017 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 Ola odwiedziła koleżankę, a następnie wracała

Bardziej szczegółowo

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP:

wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 1. 2.).

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Repetytorium szóstoklasisty

Matematyka. Repetytorium szóstoklasisty Matematyka Repetytorium szóstoklasisty 7 do sprawdzianu Najpierw... Potem... 4 1 2 + 8 Powodzenia!!! 7 Szóstoklasisto, już wkrótce ukończysz naukę w szkole podstawowej. Zanim to jednak nastąpi, w kwietniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 11 KWIETNIA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 Koszt ubezpieczenia samochodu w pewnej firmie

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Etap międzyszkolny (60 minut) [suma punktów]..... Imię i nazwisko Nazwa (numer) szkoły, miejscowość W sklepie sportowym

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ Czas pracy: 90 minut PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA

WPISUJE UCZEŃ GRUDZIEŃ Czas pracy: 90 minut PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 1..).

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_2) Czas pracy: do 150 minut GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (1 pkt) Asia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Ferdynand szuka parasolnika 2017 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) Czas pracy: 80 minut Czas pracy będzie wydłużony

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Konkurs Matematyczny MERIDIAN

Konkurs Matematyczny MERIDIAN A Konkurs Matematyczny MERIDIAN Sobota, 19 stycznia 2008 Czas pracy: 75 minut Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 120 W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 1. Na

Bardziej szczegółowo

MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2

MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2 02 arkusz egzaminacyjny Imię i nazwisko Data Klasa MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2 Drogi Gimnazjalisto, przed Tobą arkusz egzaminacyjny sprawdzający twoją wiedzę z matematyki. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 czas (w procentach) Zadanie 1. Do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zwróć uwagę. Czytaj uważnie treści zadań i polecenia. W razie potrzeby przeczytaj je kilka razy.

Zwróć uwagę. Czytaj uważnie treści zadań i polecenia. W razie potrzeby przeczytaj je kilka razy. Zwróć uwagę Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, którą mogą ci ułatwić napisanie sprawdzianu szóstoklasisty. Najważniejsza z nich to: Czytaj uważnie treści zadań i polecenia. W razie potrzeby przeczytaj

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 6 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 13 KWIETNIA 2013 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 ZADANIE 1 (1 PKT.) 16 8 16 = 16 2 P F 3 2700 = 90 P F ZADANIE 2 (1 PKT.)

Bardziej szczegółowo

Matematyk Roku gminny konkurs matematyczny ETAP DRUGI 24 MARCA 2017 KLASA TRZECIA

Matematyk Roku gminny konkurs matematyczny ETAP DRUGI 24 MARCA 2017 KLASA TRZECIA Imię i nazwisko:.. Klasa:.. "Matematyka nie taka straszna jak ją malują Matematyk Roku 2017 - gminny konkurs matematyczny ETAP DRUGI 24 MARCA 2017 KLASA TRZECIA 1. Przed Tobą zestaw 20 zadań konkursowych.

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria

Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria Matematyka podstawowa VII Planimetria Teoria 1. Rodzaje kątów: a) Kąty wierzchołkowe; tworzą je dwie przecinające się proste, mają takie same miary. b) Kąty przyległe; mają wspólne jedno ramię, ich suma

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania - I półrocze, klasa 5, poziom podstawowy

Przykładowe zadania - I półrocze, klasa 5, poziom podstawowy MARIUSZ WRÓBLEWSKI Przykładowe zadania - I półrocze, klasa 5, poziom podstawowy. W każdej z zapisanych poniżej liczb podkreśl cyfrę jedności. 5 908 5 987 7 900 09 5. Oblicz, ile razy kąt prosty jest mniejszy

Bardziej szczegółowo

Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala

Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala Odcinki, proste, kąty, okręgi i skala str. 1/5...... imię i nazwisko lp. w dzienniku...... klasa data 1. Na którym rysunku przedstawiono odcinek? 2. Połącz figurę z jej nazwą. odcinek łamana prosta półprosta

Bardziej szczegółowo

1. Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z mateatyki w pewnej klasie.

1. Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z mateatyki w pewnej klasie. liczba ocen. Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z mateatyki w pewnej klasie. 0 8 6 4 2 0 2 3 4 5 6 ocena Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Z informacji podanych na diagramie

Bardziej szczegółowo

matematyka karty pracy klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej

matematyka karty pracy klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej matematyka karty pracy klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8

Bardziej szczegółowo