PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP"

Transkrypt

1 Mgr inż. Marcin Solka Blok 6 PHP, ASP i CGI jako skrypty wykonywane po stronie serwera. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Czym są i do czego są wykorzystywane języki skryptowe wykonywane po stronie serwera Języki skryptowe wykonywane po stronie serwera są wykorzystywane do dynamicznego generowania stron, które najczęściej pobierają informacje z baz danych. Kodowane są w języku HTML i CSS, zawierają elementy graficzne, aktywne formularze, wyszukiwarkę, itp. CGI Pierwsze rozwiązania dynamicznego generowania stron opierały się na technologii (Common Gateway Interface). CGI nie jest odrębnym językiem programowania lub środowiskiem programistycznym. To zbiór reguł i zasad komunikowania się serwera HTTP z zewnętrznym programem wykonywalnym, który de facto tworzy dynamiczne strony i generuje kod HTML. Programy i skrypty mogą być pisane w dowolnym języku programowania, np. C/C++, Delphi, Java czy Visual Basic. Bardzo popularnym językiem opierającym się na technologii jest skryptowy język Perl. W tym przypadku rola interfejsu sprowadza się do pośrednictwa w wymianie komunikatów i informacji między serwerem HTTP a programem interpretera języka Perl, który przetwarza polecenia zawarte w skrypcie. Przeglądarka internetowa wysyła zapytanie do serwera HTTP z poleceniem przetworzenia konkretnego pliku (plik, EXE, itp.). Serwer uruchamia wskazany w poleceniu przeglądarki zewnętrzny program i, uwzględniając przekazane zmienne i parametry, generuje kod w języku HTML. Tak wygenerowana strona przesyłana jest do przeglądarki. W powszechnej opinii technologia uważana jest za stosunkowo trudną do opanowania. Dzieje się tak za sprawą języków programowania wykorzystywanych do projektowania aplikacji. Są to języki uniwersalne, projektowane nie z myślą o zastosowaniach internetowych, przez co trudno pisze się w nich programy współpracujące z serwerami HTTP. Poza tym, każdorazowe uruchomienie zewnętrznego programu lub programu interpretera wiąże się z koniecznością utworzenia przez serwer nowego procesu, co pochłania cenne zasoby systemowe i jest bardzo czasochłonne. O ile ułomność ta nie ma zasadniczego znaczenia dla szybkości pracy mało obciążonych serwerów, o tyle ma kluczowe znaczenie, gdy serwer HTTP z wykorzystywany jest do obsługi bardzo popularnych serwisów internetowych. Na szczęście dla mniej zaawansowanych webmasterów, wraz z momentem pojawienia się na rynku dwóch konkurencyjnych wobec siebie technologii, pisanie programów dynamicznie generujących strony WWW stało się zdecydowanie łatwiejsze i bardziej dostępne. ASP Active Server Pages to technologia dynamicznego tworzenia stron WWW opracowana przez firmę Microsoft. Technologia ta charakteryzuje się wyjątkowo łatwą w implementacji i wydajną w działaniu współpracą z bazami danych. Dzieje się tak za sprawą wbudowanych obiektów ADO (ActiveX Data Objects). To właśnie ta cecha w dużym stopniu przyczyniła się do dużej popularności technologii, co zaowocowało próbami adaptacji tej technologii na inne

2 płaszczyzny systemowe, np. Linuksa. Ze zrozumiałych względów, wysiłek ten nie był podejmowany przez Microsoft, tylko przez inne niezależne firmy i grupy programistów. Jak na razie bez większych efektów. Do projektowania witryn internetowych opartych na technologii można wykorzystać dowolny skryptowy języka programowania, oczywiście pod warunkiem, że system będzie dysponował odpowiednią biblioteką interpretera. Standardowa dystrybucja rozpowszechniana jest z dwoma językami: VBScript, który jest skryptową odmianą Visual Basica i JScript - skryptową odmianą Javy. Na rynku dostępne są również interpretery innych popularnych języków, np. interpreter języka Perl czy REXX, które dostarczane są przez niezależnych producentów. Bezproblemowe funkcjonowanie technologii wymaga współpracy z serwerem Personal Web Serwer (Windows 95/98, Windows NT Workstation) lub Internet Information Server (Windows NT Server, Windows 2000). PHP Personal Home Pages lub Hypertext Preprocessor to alternatywna wobec CGI i ASP technika dynamicznego tworzenia stron, która cieszy się wielkim zainteresowanie wśród internetowych projektantów. Jest to projekt typu "open source, tworzonym przede wszystkim z przeznaczeniem na platformy linuksowe. Jednak twórcy tej nowoczesnej technologii nie zapomnieli o użytkownikach Windows i jest też wersja do 32-bitowych systemów Microsoftu. Skrypty mogą być obsługiwane przez serwer HTTP w dwóch trybach. W pierwszym trybie zasada działania skryptu jest identyczna jak zewnętrznego programu uruchamianego przez interfejs. W tym przypadku serwer uruchamia zewnętrzny program interpretera poleceń języka. W drugim możliwym trybie pracy, polecenia języka wykonywane są przez rezydujący w obszarze pamięci serwera moduł interpretera. Drugie rozwiązanie jest efektywniejsze, ponieważ rezydentny moduł może obsłużyć większą liczbę żądań i nie wymaga każdorazowego tworzenia nowego procesu przez serwer WWW. Przeglądarka internetowa wysyła zapytanie do serwera HTTP z poleceniem przetworzenia konkretnego pliku. Serwer uruchamia rezydentny moduł interpretera, który przetwarza polecenia zawarte w skrypcie i generuje stronę WWW opartą wyłącznie na znacznikach HTML. Wygenerowana strona przesyłana jest do przeglądarki. PHP a ASP porównanie Obydwie technologie dynamicznego tworzenia stron WWW - ASP i PHP - są nowoczesne i dobrze dopracowane. W praktyce trudno wskazać, która z nich jest lepsza i bardziej przydatna w pracy webmastera. Możliwości techniczne oferowane przez obydwie techniki są bardzo zbliżone, podobnie jest z szybkością i efektywnością przetwarzania skryptów. PHP z pewnością jest elastyczniejsze, ponieważ dystrybucje tego systemu dostępne są w wersjach odpowiednich do większości płaszczyzn sprzętowych i systemowych, w tym do najpopularniejszych - Linuksa i Windows. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obie technologie są zupełnie bezpłatne, zatem czynnik finansowy nie powinien być uwzględniany na etapie projektowania i testowania serwisu. Zupełnie inaczej jest z kosztami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem serwisu na serwerze HTTP. Większość polskich serwerów internetowych funkcjonuje w oparciu o system operacyjny Linux i pracujący w tym środowisku serwer Apache. Udział rynkowy serwerów bazujących na Windows NT/2000 i IIS jest zdecydowanie mniejszy, głównie za sprawą wysokich kosztów wdrożenia takiej konfiguracji. Układ ten ma bezpośredni wpływ na kształt oferty rynkowej polskich firm świadczących usługi hostingowe. Nietrudno znaleźć firmę

3 oferującą dzierżawę powierzchni dyskowej na linuksowym serwerze internetowym za stosunkowo niewielkie pieniądze. Gorzej jest z ofertą handlową bazującą na rozwiązaniach Microsoftu - nie dość, że trudno odnaleźć firmę oferującą usługi na tej platformie systemowej, to ich koszt jest absurdalnie wysoki. Dochodzi nawet do tak paradoksalnych sytuacji, w których roczny koszt utrzymania serwisu internetowego bazującego na Linuksie, Apachu, PHP i MySQL jest porównywalny z miesięcznym kosztem utrzymania identycznego pod względem funkcjonalnym serwisu, ale bazującego na technologii Windows, IIS, ASP i SQL Server. Siłą rzeczy, mało którego twórcę prywatnych stron internetowych lub niewielkich serwisów stać na ponoszenie tak wysokich kosztów miesięcznych i chcąc nie chcąc, nie mogą skorzystać z technologii ASP, która współpracuje jedynie z systemami i serwerami Windows. Na szczęście dla tej grupy użytkowników, konkurencyjna wobec ASP technologia PHP jest równie wydajna, równie efektywna i łatwo dostępna. Dodatkowo ma niezwykle istotną zaletę - cały serwis internetowy można przygotować i przetestować w środowisku Windows, a opublikować go na tanich serwerach Linuksa i Apacha. Zarówno ASP, jak i PHP należą do technologii stosunkowo łatwych do opanowania w podstawowym zakresie, chociaż bardziej przejrzysta - szczególnie na początku - wydaje się technologia ASP. Być może jest to tylko wrażenie wynikające z łatwego dostępu do obszernej dokumentacji ASP, która zawiera dużą liczbę praktycznych przykładów, komentarzy i wyjaśnień. Technologia PHP udokumentowana jest równie dobrze, chociaż lepiej w formie elektronicznej niż drukowanej. Poza tym w Internecie są olbrzymie zasoby gotowych skryptów w PHP, oraz listy dyskusyjne na których można uzyskać odpowiedź na każde pytanie (oczywiście dopiero jak już wyczerpiemy inne możliwości uzyskania informacji czyli: dokumentację, strony WWW, archiwa grup dyskusyjnych). Korzystanie z technologii dynamicznego generowania stron WWW ma sens wówczas, gdy oparty na nich serwis internetowy jest bardzo rozbudowany i często odwołuje się do zmiennych danych. Strony statyczne, oparte na zwykłych znacznikach HTML, wciąż pozostają najlepszym wyborem dla twórców niewielkich witryn domowych i korporacyjnych. W obu przypadkach wciąż należy jednak pamiętać, że finalnie zawsze najważniejsza jest treść - niezależnie od technik ją prezentujących. Budowa dynamicznych stron WWW w technologii PHP Dlaczego PHP: 1. Jest darmowy 2. Zestaw apache+php+mysql działa świetnie na niezbyt mocnym sprzęcie, w przypadku którego nawet nie można myśleć o zestawie IIS+ASP+SQL Server. 3. PHP jest łatwy, dużo prostszy niż ASP czy Java Script 4. PHP jest niezależny, działa na różnych rodzajach Unixa, Linuxa i Windows. 5. PHP jest stabilny. 6. PHP jest co najmniej tak szybki jak ASP. 7. Dużo informacji w Internecie: gotowe skrypty, listy dyskusyjne, fora, strony WWW. Co potrafi: 1. instrukcje warunkowe, pętle, własne funkcje, tablice 2. funkcje include i require pozwalające dołączyć dowolny plik 3. obsługa baz danych (MySQL, MS Access, MS SQL Server, msql, ORACLE, PostgreSQL, i wiele innych). 4. obsługa systemu plików

4 5. funkcje matematyczne i kalendarza 6. klasy/obiekty 7. obsługa ftp, , 8. funkcje graficzne (generowanie grafiki w czasie rzeczywistym) 9. szyfrowanie, generowanie sum kontrolnych plików 10. funkcje PDF (generowanie dokumentów PDF) obsługa sesji i wiele innych Podstawy PHP PHP jest językiem skryptowym wbudowanym w strony WWW, wykonywanym na serwerze. Jest on zgodny z większością najważniejszych serwerów WWW (najbardziej z Apache). PHP pozwala na wbudowanie fragmentów kodu w normalne strony HTML kodu, który jest interpretowany, gdy strony są przesyłane do użytkownika. PHP spełnia rolę kleju ułatwiającego łączenie stron WWW z bazami danych umieszczonymi po stronie serwera. Chcąc wstawić komendy PHP w jakimś miejscu w swoim dokumencie należy to zasygnalizować, wchodząc w "tryb PHP": <?PHP?> Instrukcje są oddzielane tak samo jak w języku C czy Perl - należy kończyć każde wyrażenie średnikiem. $ - znak dolara oznacza zmienną. Wielkość liter w nazwie zmiennej jest rozróżniana. // - komentarz jednej linii /*... */ - komentarz wielu linii tekstu echo (arg1, [arg2],...) wyświetla jeden lub kilka łańcuchów znaków Składnia dla instrukcji if jest następująca: If (test) { Wyrażenie_1; } Else { Wyrażenie_2; } Istnieją trzy rodzaje pętli w PHP: while (warunek) instrukcja do instrukcja while (wyrażenie) for (wyrażenie_początkowe; warunek_zakończenia; wyrażenie_końcowe) instrukcja

5 Przerwanie wykonywania skryptu: Exit nie posiada argumentów Die() ma ciąg znaków jako argument. Kończy przetwarzanie skryptu, wysyłając na wyjście ciąg znaków podany jako agrument. Operatory Operatory Arytmetyczne Przykład Nazwa Opis $a + $b Dodawanie Suma $a i $b. $a - $b Odejmowanie Różnica $a od $b. $a * $b Mnożenie Iloczyn $a i $b. $a / $b Dzielenie Iloraz $a przez $b. $a % $b Dzielenie Modulo Reszta z dzielenia $a przez $b. Operatory Przypisania Podstawowym operatorem przypisania jest "=". Oznacza to, że operand z lewej strony operatora "=" otrzymuje wartość wyrażenia stojącego po prawej stronie. Wartością całego wyrażenia przypisania jest wartość przypisywana do zmiennej stojącej po lewej. Na przykład wartością "$a = 3" jest 3. To pozwala na wykonywanie bardziej skomplikowanych przypisań: $a = ($b = 4) + 5; // teraz $a jest równe 9, a $b jest równe 4. Operatory Porównania Przykład Nazwa Opis $a == $b Równy TRUE jeśli $a jest równe $b $a === $b Identyczny TRUE jeśli $a jest równe $b, i obydwa operandy są tego samego typu. (tylko w PHP 4) $a!= $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b. $a <> $b Różny TRUE jeśli $a nie jest równy $b. $a!== $b Nie identyczny TRUE jeśli $a nie jest równy $b, lub nie są tego samego typu. (tylko w PHP 4) $a < $b Mniejszy niż TRUE jeśli $a jest mniejszy od $b. $a > $b Większy niż TRUE, jeśli $a jest większy od $b. $a <= $b Mniejszy lub równy TRUE, jeśli $a jest mniejszy lub równy $b. $a >= $b Większy lub TRUE, jeśli $a jest większy lub równy $b.

6 Operatory Inkrementacji i Dekrementacji Przykład Nazwa ++$a $a++ --$a $a-- Opis Pre-inkrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a. Post-inkrementacja Najpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden. Pre-dekrementacja Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a. Post-dekrementacja Najpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden. PHP posiada olbrzymią ilość wbudowanych funkcji (do obsługi baz danych, plików, grafiki, kalendarza, itp.), których kompletny spis można znaleźć w dokumentacji. Pomoce: 1. Software 2.0 Extra PHP, nr PHP 4 Biblia Tim Converse, Joyce Park 3. Dokumentacja PHP pl.comp.lang.php 8.

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Władysław Marek Kolasa. Zmiany na rynku systemów dla małych i średnich bibliotek public. 2004 nr 2 (202) ISSN 1505-4977

Władysław Marek Kolasa. Zmiany na rynku systemów dla małych i średnich bibliotek public. 2004 nr 2 (202) ISSN 1505-4977 Władysław Marek Kolasa Zmiany na rynku systemów dla małych i średnich bibliotek public 2004 nr 2 (202) ISSN 1505-4977 Zmiany na rynku systemów dla małych i średnich bibliotek publicznych* Władysław Marek

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI

PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI 1 Władysław Kolasa PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI program MAK i możliwość jego wykorzystania w małych i średnich bibliotekach publicznych Pisanie o zastosowaniu pakietu MAK jest u schyłku dekady

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo