Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji"

Transkrypt

1 Bożena Jarosz Pracownia Technologii Nauczania Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji Wstęp Internetowe strony www od lat cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem młodzieży. Stałym elementem zdecydowanej większości stron jest szata graficzna, która współtworzy całość dokumentu i wpływa na jego charakter. Troska o jakość aspektu wizualnego wydaje się istotna z kilku poniższych powodów. 1. Badania wykazują, że przeciętny, szczególnie młody internauta, przeszukuje strony pobieżnie i ma z nimi często chwilowy, powierzchowny kontakt. W tej sytuacji o tym, czy użytkownik zatrzyma się na stronie dłużej, może zadecydować nie tylko jej treść, ale także niebanalne rozwiązania graficzne. 2. W czasach popularyzacji kultury obrazu i jej postępującej dominacji nad kulturą druku, warto zadbać o walor estetyczny, a nawet intelektualny wymiar każdego obrazu, z którym styka się młodzież, gdyż obraz taki niewątpliwie kształtuje gust młodego odbiorcy. 3. Jeżeli efekt wizualny zostanie użyty jako uzupełnienie prezentowanych na stronie treści, wówczas staje się nie tylko źródłem przeżycia estetycznego, lecz co najważniejsze istotnie wpływa na odbiór tych treści. Znaczenie jakości graficznej strony w ogólnej ocenie stron www kilka przykładów Szereg instytucji rzeczywistych oraz wirtualnych, w tym portale internetowe, dostrzegają znaczenie jakości internetowych witryn reprezentujących firmy czy też osoby prywatne i podejmują się oceny tych stron, najlepsze nagradzając lub wyróżniając, np. za pomocą pewnej liczby przyznanych gwiazdek. Na własny użytek instytucje formułują też zestawy kryteriów oceny. Wśród nich mniej lub bardziej akcentuje się aspekt graficzny strony, często w powiązaniu ze sposobem nawigacji. W ubiegłym roku przedstawiłam kryteria, zaproponowane przez bibliotekarzy i dla bibliotekarzy instytucji akademickich, wśród których do szaty graficznej odnosi się znaczna ich część [Bednarek-Michalska, 2005]. Nie wszystkie zajmujące się oceną stron instytucje zwracają uwagę na walory estetyczne. Decyduje o tym głównie charakter strony, cel jej stworzenia oraz grupa odbiorców, dla których została przeznaczona. Dwa takie przypadki wymieniłam na początku poniższej listy z przykładami. 1

2 1. Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt wytycznych dotyczących kryteriów oceny jakości serwisów internetowych poświęconych zdrowiu skupia się głównie na kwestiach związanych z prawdziwością i rzetelnością przedstawianych danych oraz odpowiedzialnością i etyką. Pominięto całkowicie aspekt graficzny, natomiast jako ostatnie kryterium na liście umieszczono jedynie łatwość korzystania z serwisu [Unia Europejska..., 2005]. 2. Także wirtualna organizacja Investor Relations Best Practice, która od kilku lat ocenia i nagradza strony internetowe przedsiębiorstw, nie jest zainteresowana promowaniem jakości wizualnej. Jako jeden z ważnych elementów strony organizacja uznała jednakże łatwość nawigacji [IR Best Practice rozdało nagrody, 2003]. 3. Z kolei wykładowcy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, którzy oceniali serwisy internetowe działających w kraju towarzystw ubezpieczeniowych, jakość graficzną uznali za jedną z sześciu cech podlegających ocenie [Kozerski, 2002]. 4. Polski Portal Astronomiczny zajął się oceną internetowych witryn o tematyce astronomicznej. Na własne potrzeby stworzono zestaw siedmiu kryteriów W punktach drugim i trzecim wymieniono ładną i miłą dla oka oprawę graficzną oraz wygodę nawigacji, która powinna być intuicyjna [http://astronomia.pl, 2005]. Wyróżniająca się szata graficzna może stanowić istotny atut strony i podnieść jej pozycję w sześciostopniowej skali gwiazdkowej. 5. W ogłoszonym kilka lat temu konkursie Polska w Internecie zorganizowanym przez PSI oraz KBN wśród pięciu kryteriów oceny stron www odnajdujemy elementy, które niewątpliwie wiążą się z jakością wizualną, a więc sposób prezentacji, oryginalność oraz wrażenie ogólne [Aktualności, 2005]. 6. Znany portal Polska.pl również wyróżnia umieszczone w katalogu strony za pomocą gwiazdek (do trzech). Ocenie podlega m.in. poziom graficzny oraz funkcjonalność [http://www.polska.pl/katalog, 2005]. 7. Centrum Informatyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile podjęło się analizy internetowych witryn szkolnych. Ustalone zostały cechy, jakimi powinna odznaczać się idealna strona internetowa szkoły ponadgimnazjalnej. Należą do nich: forum, wersje językowe, czytelność, rekrutacja, gazetka, sukcesy, zdjęcia, linki, twórczość uczniów (np. poezja, twórczość artystyczna lub inne dokonania), konkursy, materiał dla innych, wspomaganie wymiany międzynarodowej oraz pomoc w realizacji procesów opartych na współpracy. Warto podkreślić, że przy ocenie czytelności i przejrzystości zwrócono uwagę na dopasowanie szaty graficznej, odpowiednią czcionkę i tło, na którym widnieje tekst oraz zrozumiałą, intuicyjną i łatwą w obsłudze strukturę interfejsu [Centrum Informatyczne, 2004]. Podobne zalecenia dotyczące zasad nawigacji znalazły się w sformułowanych dalej w artykule wskazówkach, które autorzy adresują do twórców szkolnych stron www. Kryteria i wymagania dotyczące wizualnej jakości stron edukacyjnych Zestaw kryteriów przydatnych do analizy i oceny grafiki oraz innych efektów wizualnych na stronach www przeznaczonych dla młodzieży musi uwzględniać szereg wymagań ogólnych, dotyczących projektowania stron. Warto w tym miejscu odwołać się do najlepszych tradycji projektowania graficznego, które jednakże trzeba uzupełnić 2

3 zestawem zasad webmasteringu, a więc działań w specyficznym środowisku edytorów oraz języków programowania (np. HTML, Flash, JavaScript czy SVG). Jednocześnie należy pamiętać, iż zasadniczy cel tworzenia stron wspierających kształcenie oraz portali szkolnych, zasadniczo różni się od komercyjno-marketingowych celów różnorodnych firm i instytucji, czy też portali ogólnotematycznych. Po uwzględnieniu tych aspektów proponuję przy ocenie wizualnej jakości stron www kierować się następującą listą wymagań ogólnych. 1. Wymagania edukacyjne, metodyczne i informacyjne. Strony wykorzystywane przez młodzież w procesie kształcenia mają różnorodny charakter. Jednakże za wyjątkiem statycznych i animowanych galerii internetowych (profesjonalnych i amatorskich), na wszystkich stronach nadrzędne znaczenie mają poprawne merytorycznie treści oraz rzetelne informacje. W zależności od typu strony efekty wizualne należy więc podporządkować aspektom edukacyjnym i informacyjnym. Od witryn internetowych wymagamy takiej samej obsługi redakcyjnej, jak ze strony innych mediów [Kruge, 2005]. Stosowne treści powinno się wyróżniać, umiejętnie dobierając wielkość, styl oraz barwę czcionki. Kolor jest tu szczególnie istotnym czynnikiem graficznym, pełniącym funkcję eksponującą i informacyjną. Poza zróżnicowaniem tekstu umożliwia podział płaszczyzny strony na niezależne obszary. Szata graficzna powinna także o ile to jest możliwe korelować z prezentowaną na stronie tematyką. Należy jednakże zwracać uwagę, aby efekty wizualne wzmocniły przekaz edukacyjny, ale go nie zdominowały. 2. Wymagania funkcjonalne i psychologiczne. Projektowanie graficzne to obszar twórczości artystycznej, który obejmuje (...) m.in. funkcje komunikacyjne i działania organizujące wizualną komunikację (...) [http://www.asp.gda.pl, 2005]. Poprzedni punkt dostarcza przykładów na to, że w ocenie jakości stron internetowych istotną rolę odgrywa struktura interfejsu, jako ważny wyróżnik funkcjonalności strony. Nawigacja musi być łatwa i intuicyjna, tak aby niepotrzebnie nie absorbować uwagi internauty, który powinien skupić się na merytorycznej zawartości strony. Ważne jest, aby początkujący webmasterzy nie korzystali w sposób bezkrytyczny z ułatwień i kreatorów, które automatycznie generują elementy menu [Bonarski, 2003]. Uzyskane w ten sposób efekty mogą być estetyczne i niezwykle atrakcyjne wizualnie, lecz jednocześnie rozpraszające, czy nawet denerwujące. Niewłaściwym pomysłem jest również ukryte menu, którego użytkownik musi poszukiwać, błądząc wskaźnikiem myszy po różnych fragmentach ekranu. Projektant uzyskuje tym sposobem bardzo oszczędny i elegancki wygląd strony, niezakłócony elementami mało atrakcyjnymi, lecz zniechęcony poszukiwaniem użytkownik może stronę po prostu opuścić. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje więc menu stale widoczne na każdej stronie serwisu (...) np. przyklejone do krawędzi okna przeglądarki, a więc zachowujące tę samą pozycję, niezależnie od rozmiaru okna programu oraz pozycji pionowego paska przewijania [Bonarski, 2003]. Aby ułatwić użytkownikowi skoncentrowanie się na treści przekazu, należy także o ile to możliwe unikać ramek przewijanych wewnątrz okna głównego, które zawsze, niezależnie od jakości i estetyki, rozpraszają uwagę. Odbiór treści zawartych na stronie wspomaga również czytelna i przejrzysta forma wszystkich elementów graficznych. Dotyczy to szczególnie czcionki oraz tła, na którym została ona wyeksponowana. Wielkość czcionki, kolorystyka oraz użyte desenie powinny 3

4 być dostosowane do typu strony oraz do ilości treści na stronie. Niezależnie od rodzaju przekazywanych treści należy jednakże unikać: mało czytelnej czcionki drobnej, zagęszczonej, rozmytej, zbyt ozdobionej ornamentem lub zbyt uproszczonej, pozbawionej charakterystycznych szczegółów różnicujących znaki, tła, które zlewa się kolorystycznie z czcionką lub pokryte jest drobnym, dominującym nad czcionką deseniem, zmniejszającym czytelność, ostrych, jaskrawych barw wypełniających rozległe fragmenty ekranu, animowanych obrazów większego formatu lub małych, lecz użytych w nadmiarze, jeżeli prezentowane są na ekranie bez przerwy i nie można ich zatrzymać w czasie, nieostrych, niezbyt czytelnych rysunków, schematów, wykresów oraz filmów. Wszystkie wymienione elementy nie tylko zakłócają korzystanie z informacji, lecz także mogą powodować szybkie zmęczenie i rozdrażnienia odbiorcy. Niekwestionowaną zasadę obowiązującą przy projektowaniu stron stanowi zasada umiaru. Przeładowanie strony elementami informacyjnymi oraz zbędnymi informacyjnie, poza wątpliwym efektem estetycznym, powoduje zagubienie i dezorientację internauty lub odwrócenie jego uwagi od treści. Chaos należy wyeliminować lub ograniczyć do minimum. Zaleca się również stosować konwencjonalne rozwiązania w nawigacji [Kruge, 2005]. 3. Wymagania estetyczne, plastyczne i artystyczne. Stajemy tu przed trudnym (niemożliwym?) zadaniem sformułowania zasad w obszarze, który z natury wymyka się rygorom, klasyfikacjom i zakazom. Kontynuując myśl rozpoczętą w poprzednim punkcie stwierdzamy, że w projektowaniu graficznym równie istotne, jak funkcjonalność są czysto artystyczne, indywidualne, a więc także intuicyjne umiejętności (...) [http://www.asp.gda.pl, 2005]. Traktując stronę jako obraz ujęty w ramy ekranu, należy zadbać o kompozycję ogólną, tak aby internauta już przy pierwszym kontakcie odniósł pozytywne wrażenie, zachęcające do dalszej eksploracji. Podobnie więc jak obraz widok na ekranie, oglądany z pewnego oddalenia, powinien stanowić zaplanowaną logicznie i plastycznie całość, tworzącą odpowiedni do treści klimat. Zadecyduje o tym podział płaszczyzny strony na obszary o odpowiednio dobranych kształtach i proporcjach (fragmenty informacyjnie niezależne wyeksponowane na odrębnych, barwnych prostokątach, zunifikowane tło podzielone liniami czy też pozbawione dodatkowych podziałów itp.), zrównoważona lub przeciwnie niespokojna kolorystyka, spójność użytych ornamentów i elementów ozdobnych (kontury lub rozmycie, cienie, głębia), spójność wykorzystanych krojów czcionki oraz rozkład akcentów. Oprócz elementów, które decydują o całościowym, strukturalnym odbiorze obrazu, istotny jest również detal. Należy więc zadbać o estetyczną i artystyczną jakość użytych rysunków, niewielkich animacji oraz fotografii, a także w miarę możliwości o ich kolorystyczne zharmonizowanie z całością strony. Ciekawym rozwiązaniem jest takie wykorzystanie rysunków i fotografii, aby obok funkcji informacyjnej pełniły one jednocześnie na stronie funkcję kompozycyjną. Za wymagania estetyczne zgodne z powszechnym poczuciem piękna i harmonii można uznać także wymienione już w nieco innym kontekście w poprzednim punkcie zalecenia odnoszące się do czytelności i przejrzystości wizualnej. I tak, np. dysonansem 4

5 okażą się z pewnością znaki tekstu konkurujące z drobnym ornamentem pokrywającym tło. Również wiele drobnych statycznych lub animowanych obiektów rozmieszczonych na stronie bez spójnej plastycznie koncepcji, a jedynie w celu przyciągnięcia uwagi internauty zamieni witrynę w tandetny, jarmarczny obrazek. Tu również można powtórzyć zasadę stosowania z umiarem detali oraz ozdób. Ozdobny (lub uproszczony) kształt czcionki którego nie zalecam stosować w dużych fragmentach tekstu umiejętnie dobrany i wyeksponowany np. w tytule podkreśli walor plastyczny i estetyczny strony. Natomiast nieuzasadniony nadmiar ozdób będzie kojarzyć się ze złym gustem. Jak już wspomniałam, wszystkie wymienione zalecenia, mogą okazać się nieprzydatne w konfrontacji z konkretną artystyczną wizją projektanta strony. Dzieła nieprzeciętne często wymykają się rygorystycznie narzuconym kanonom, z drugiej strony zaś te kanony tworzą. Jako ważny cel edukacyjny zawarty w projekcie plastycznym można przecież uznać kształtowanie świadomości estetycznej młodych odbiorców, której nie sposób zamknąć w obszarze nakazów i zakazów. Z tego względu rozważania zawarte w niniejszym punkcie należy traktować raczej jako drogowskaz, który zignorujemy wówczas, gdy wybierzemy własną, oryginalną drogę. 4. Wymagania techniczne. Opracowanie szaty graficznej witryn internetowych wydawnictw, bibliotek, portali edukacyjnych (czy też innych instytucji, stanowiących autorytet na rynku edukacyjnym) powinno się powierzyć plastykom profesjonalistom [Jarosz, 2004]. Należy też zadbać o odpowiednią ostrość i kontrast fotografii przeznaczonych do publikacji w Internecie. W przeciwnym wypadku grafika bitmapowa, zubożona w procesie kompresji, będzie prezentować się niekorzystnie [Bonarski, 2003]. Od strony technicznej dla podniesienia atrakcyjności warto uwzględnić w projekcie najnowsze rozwiązania technologiczne (np. animacje warstw). Technika osadzania odrębnych obiektów w dokumencie podzielonym tabelą na fragmenty zyskała już miano sędziwej. Dlatego też implementacji cyfrowej projektu powinni się podjąć profesjonalni webmasterzy. Efektownie prezentują się witryny wykonane w całości w jednorodnej technologii, co wymaga jednakże doświadczenia i mistrzowskich umiejętności [Bonarski, 2003]. Kończąc podjęty w niniejszym rozdziale temat pragnę zwrócić uwagę na kolejność, w jakiej wymieniłam zalecenia i wymagania ujęte w czterech punktach. Pomimo, iż w artykule oceniamy walory wizualne stron, aspekty estetyczne znalazły się dopiero na trzeciej pozycji w zestawie. Kolejność wymagań nie została tu dobrana przypadkowo. Wynika ona z nadrzędnego celu poznawczego, jakiemu moim zdaniem ma służyć każda internetowa witryna edukacyjna. Literatura Aktualności. [W:] TELEINFO 23/96. [dostęp ] Bednarek-Michalska B.: Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie. [dostęp ] 5

6 Bonarski P.: Podstawowe zasady tworzenia dobrych stron WWW [dostęp ] Centrum Informatyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile: Próba oceny szkolnych stron WWW. [dostęp ] [dostęp ] [dostęp ] [dostęp ] IR Best Practice rozdało nagrody. [W:] Polskie Forum Corporate Governance [dostęp ] Jarosz B.: Przestrzeń graficzna w przekazach multimedialnych w dobie dominacji kultury obrazu. [W:] Materiały 14. ogólnopolskiego sympozjum naukowego Komputer w edukacji. Pod red. naukową J. Morbitzera. Wydaw. Naukowe AP, Kraków 2004, s Kozerski K.: PZU Życie wyróżnione. [W:] Internet Standard [dostęp ] Kruge S.: Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydaw. Helion, Gliwice 2005 Unia Europejska proponuje kryteria oceny stron internetowych o tematyce zdrowotnej. [W:] mp OnLine. [dostęp ] 6

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ...

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ... Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie 1 Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej Wykonali:............ Zadanie: należy ocenić wybrana witrynę internetową odpowiadając na pytania z tabeli.

Bardziej szczegółowo

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjną i efektywną reklamę na nośniki cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dobrej prezentacji. Technologia informacyjna

Tworzenie dobrej prezentacji. Technologia informacyjna Tworzenie dobrej prezentacji Technologia informacyjna Zanim stworzysz prezentację Zastanów się o czym będziesz mówił? co tak naprawdę chcesz powiedzieć, jak szczegółowo omówisz problem. Do kogo będziesz

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych I. Główne zasady: prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE APLIKACJE - MULTIMEDIALNE Multimedia połączenie różnych technik medialnych z interakcją, przy wykorzystaniu różnych narzędzi komputerowych Potrzeby: 1. Sprzęt: - HD 7200 obr/min, min. ATA66, SATA, min.

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl Zasady tworzenia dobrych prezentacji --------------- m.banaszak@prokonto.pl Przygotowanie do prezentacji Zebranie materiałów na temat tworzonej prezentacji. Analiza audytorium i ustalenie celu pokazu.

Bardziej szczegółowo

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl OFERTA - INTERNET 03-2013 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter naszej pracy wymusza na nas myślenie kategoriami

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego SPS TREŚC Zaproszenie... 2 Opowiadanie... 3 Opowiadanie z dialogiem... 4 Opis postaci... 5 Opis dzieła sztuki... 6 Opis krajobrazu... 7 Opis

Bardziej szczegółowo

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach Internet odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Spis treści 1. O webadviser 2. Wstępny raport użyteczności Paostwa strony

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

Semiotyczne podstawy redagowania nowej generacji map topograficznych. Dr hab. Wiesław Ostrowski Dr Tomasz Berezowski

Semiotyczne podstawy redagowania nowej generacji map topograficznych. Dr hab. Wiesław Ostrowski Dr Tomasz Berezowski Semiotyczne podstawy redagowania nowej generacji map topograficznych Dr hab. Wiesław Ostrowski Dr Tomasz Berezowski Trzy części wykładu: 1. Semiotyka a kartografia. 2. Najważniejsze podstawy i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki: Aktywność na lekcjach: przygotowanie się do zajęć, praca i wypowiedzi na lekcji, zadania dodatkowe, konkursy,

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU MyKulturalni.pl PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2 Spis zawartości. 3 Znak MyKulturalni.pl 4 Elementy Logo. 5 Elementy dodatkowe. 6 Odmiany Logo. 7 Wersje logo. 8 Kolorystyka. 9 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem BĄDŹMY ZDROWI Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki.

Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki. Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki. Zespół bibliotek cyfrowych PCSS 6 maja 2011 1 Cel aplikacji Aplikacja wspomaga przygotowanie poprawnego materiału uczącego dla

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

księga znaku fundacja równe szanse

księga znaku fundacja równe szanse księga znaku fundacja równe szanse spis treści: znak marki 3 sygnet - konstrukcja 4 logo - wersja podstawowa 5 logo - wymiarowanie 6 logo - skalowanie 7 kolorystyka - wersja pełnokolorowa 8 wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 004/005 Program opracował i zrealizował Paweł Rzeszowski Nauczyciel Gimnazjum w Skomlinie WSTĘP Pojawienie się internetu jako

Bardziej szczegółowo

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - sposobem na promocję kraju

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - sposobem na promocję kraju Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - sposobem na promocję kraju WebQuest dla uczniów klasy I LO na lekcje podstaw przedsiębiorczości Autor: Karina Dyba Źródło:blogcim. wordpress.com vvv Źródło:katalogmonet.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające.

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające. OPIS PROJEKTU El-Go: Projekt edukacyjny El-Go dotyczy prezentacji świata elektroniki z użyciem autorskiej i całkowicie nowatorskiej metody realizacji połączeń elektrycznych. Etapy projektu obejmują koncepcję,

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CMS Strony www- WordPress- dodatkowe informacje

CMS Strony www- WordPress- dodatkowe informacje CMS Strony www- WordPress- dodatkowe informacje Jak ocenić stronę www- audyt strony www Idealna sytuacja występuje wtedy gdy nowoutworzona strona działa bez zarzutu, jest przejrzysta, zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych Anna Marciniak

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych Anna Marciniak Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych Anna Marciniak Stworzenie dobrej prezentacji wymaga poznania podstawowych zasad i reguł, jakie powinny być stosowane, aby uczynić prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze budować strony www.

Jak dobrze budować strony www. Jak dobrze budować strony www. W procesie projektowania stron www, kierujemy się różnymi zasadami, wytycznymi, badaniami użytkowników, doświadczeniem, opiniami itp. Wszystko to tworzy pewien zestaw przykazań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki: Aktywność na lekcjach: przygotowanie się do zajęć, praca i wypowiedzi na lekcji, zadania dodatkowe, konkursy,

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk Raport z badań Dr GraŜyna Adamczyk Znaczenie raportu w procesie badania marketingowego Prezentacja (raport) jest faktycznym i materialnym produktem prac badawczych. Decyzje podejmowane przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PowiatBrodnicki.pl

Oferta reklamowa portalu PowiatBrodnicki.pl Oferta reklamowa portalu PowiatBrodnicki.pl Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową portalu PowiatBrodnicki.pl uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji internetowej. Informacje

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o. i Quality Watch Sp. z o.o. Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa portalu Mogilno.in:

Grupa docelowa portalu Mogilno.in: .inna reklama! nowe możliwości! I. O PORTALU Portal Mogilno.in istnieje na rynku od 1 stycznia 2011 roku. Jest to jedyny serwis regionalny, skupiający się wyłącznie na tematyce związanej z Gminą Mogilno.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Wymagania edukacyjne Klasa IV Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna. Nauczyciel plastyki oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia

Bardziej szczegółowo

Statystyka rozpadów promieniotwórczych

Statystyka rozpadów promieniotwórczych Jak przygotować plakat (poster) naukowy na Pracownię Fizyki Medycznej i Technicznej Dobry plakat naukowy charakteryzuje się treściwym przedstawieniem informacji i prostortą formy. - Plakat naukowy powinien

Bardziej szczegółowo

Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny

Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Wzorzec Centrali Systemu Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP Krzemienny Krąg - Net Wersja: 1.00

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow. Rola i zadania architekta informacji w społecze eczeństwie wiedzy dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.pl Architektura

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Studio Graficzne Cube

Studio Graficzne Cube Studio Graficzne Cube Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług graficznych. Wykonujemy zlecenia płynące zarówno od firm toruńskich, jak również od wszystkich firm z całej Polski oraz z poza granic kraju.

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Dostępne e-podręczniki

Dostępne e-podręczniki Warszawa, 19 czerwca 2013 r. Dostępne e-podręczniki Szkolenie dla partnerów merytorycznych projektu e-podręczniki Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni www.fdc.org.pl Ten utwór

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. III Powiatowego Konkursu z Okazji Narodowego Dnia Życia pt. Cud narodzin

Regulamin. III Powiatowego Konkursu z Okazji Narodowego Dnia Życia pt. Cud narodzin Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym () Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową,

Bardziej szczegółowo

Dostępne e-podręczniki

Dostępne e-podręczniki Dostępne e-podręczniki Szkolenie dla partnerów merytorycznych projektu e-podręczniki Jacek Zadrożny i Mikołaj Rotnicki Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni www.fdc.org.pl Łódź, 13 kwietnia 2013 r. Dostępność

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania Podstawy projektowania gordongroup jest jedną z najbardziej uznanych w Ottawie firm zajmujących się marketingiem i komunikacją społeczną, nagradzaną za projekty z zakresu przekazywania informacji od tworzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny. Pogranicze UWAGA - NOWY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!!! Pogranicze. w ramach

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny. Pogranicze UWAGA - NOWY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!!! Pogranicze. w ramach UWAGA - NOWY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!!! Wojewódzki Konkurs Fotograficzny w ramach Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2013. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium HTML + CSS Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu stron w języku HTML. Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Projekt i wykonanie Dominika Marzec dominika.marzec@poczta.fm Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Domena i hosting... 3

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01] 2 3 4 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III.

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania Autor: Anna Nowak Promotor: dr inż. Jan Kowalski Kategorie: gra logiczna Słowa kluczowe: Sudoku, generowanie plansz, algorytmy,

Bardziej szczegółowo

Hasło ekologiczne. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie.

Hasło ekologiczne. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie. Hasło ekologiczne Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie. Cele konkursu: 1. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na stronie Milanówka

Oferta promocyjna na stronie Milanówka Oferta promocyjna na stronie Milanówka Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę promocyjną portalu milanowek24.info zawierającą niezwykle atrakcyjne i skuteczne formy promocji na stronie poświęconej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW KARTA PROJEKTU

STRONA WWW KARTA PROJEKTU STRONA WWW KARTA PROJEKTU Aby poznać Twoją wizję przygotowaliśmy kwestionariusz pozwalający zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat projektu. Odpowiedz zwięźle na poniższe pytania pomijając

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. zarys działalności elementy portfolio

Oferta firmy. zarys działalności elementy portfolio Oferta firmy zarys działalności elementy portfolio Wrocław 26.06.2012 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e. Godziny szkolenia (od do) Ilość godzin. Liczba uczestników

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e. Godziny szkolenia (od do) Ilość godzin. Liczba uczestników Lp. 1. Data 05.05.2014 2 06.05.2014 3 12.05.2014 4.05.2014 5 19.05.2014 6 20.05.2014 7 22.05.2014 8 26.05.2014 9 02.06.2014 Harmonogram kursu: ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Bardziej szczegółowo