BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH MOC! BÓG DAJE CI MOC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH MOC! BÓG DAJE CI MOC"

Transkrypt

1 BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH MOC! BÓG DAJE CI MOC

2 BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH MOC! BÓG DAJE CI MOC Opracowane przez MINISTERING TO THE CHURCHES OF THE WORLD Box 3800, San Bernardino, California WYDANO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KOŚCIOŁA DOBREGO PASTERZA WARSZAWA

3 Spis treści O autorach i programie 3 Wstęp 4 Bóg daje ci moc Rozdział 1 Zwyciężać przeciwników Pierwsza Księga Królewska 18:16-40 Rozdział 2 Poprzez Pismo Święte Drugi List do Tymoteusza 3:14-4:5 Rozdział 3 Przez Swoje Słowo Dzieje Apostolskie 4:21-35 Rozdział 4 Przez Swojego Ducha List do Galatów 5:13-26 Rozdział 5 Przez Wiarę List do Hebrajczyków 11:1-12 Rozdział 6 Abyś wytrwał Drugi List do Koryntian 4 Rozdział 7 Przez współpracę Pierwszy List do Koryntian 12:12-31 Rozdział 8 Pokonać grzech List do Rzymian 6 Rozdział 9 Zwyciężyć szatana Ewangelia wg św. Mateusza 4:1-11 Rozdział 10 Przezwyciężyć doświadczenia życiowe Pierwszy List św. Piotra 1:3-21 Rozdział 11- Aby świadczyć Drugi List do Tymoteusza 1:7-18 Rozdział i wyposaża w zbroję Pełna zbroja List do Efezjan 6:10-20 Rozwijanie umiejętności studiowania Pisma Świętego

4 O autorach i programie Trzymasz w swoim ręku jeden z przykładów materiałów opracowanych i napisanych przez członków Churches Alive. Celem opracowania jest pomoc w kształceniu uczniów w ramach jednej, całościowej, skoncentrowanej na kościele, biblijnej koncepcji ewangelizacyjnego programu Wzrastanie poprzez kształcenie (patrz schemat poniżej). Organizacja Churches Alive (Żywe Kościoły) powstała w 1973 roku. Jej pierwotnym celem było wspomaganie lokalnych Kościołów w kształceniu duszpasterzy. Założyciele stali na stanowisku, że właśnie kościół lokalny stanowi serce Bożego planu wobec świata. Dzisiaj posługa Churches Alive rozrosła się i obejmuje osobiste poradnictwo dla przywódców kościołów, różnorodne książki i materiały do nauki, konferencje szkoleniowe dla osób duchownych i świeckich. Metody te i opracowane do nich materiały okazały się skuteczne w różnych kościołach, zarówno dużych jak i małych; a skorzystało z nich już ponad 45 różnych kościołów chrześcijańskich na całym świecie. Główny ośrodek Churches Alive znajduje się w San Bernardino w Kaliforni; filie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Program Wzrastanie przez kształcenie powstał w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy ewangelizacyjnej. Program został opracowany aby pomóc ci: służyć ludziom stosownie do ich poziomu dojrzałości, przygotowywać ludzi do służby, kształtować dojrzałych przywódców, podnosić jakość chrześcijaństwa, utrzymywać równowagę pomiędzy własnym wzrostem a służbą zewnętrzną. Każda część programu harmonijnie współgra z innymi, starając się wyjść naprzeciw różnorodnym potrzebom ludzi od weteranów zboru do nowonarodzonych w Chrystusie. To uczniowskie podejście pozwala zintegrować obecne istniejące już w twojej wspólnocie czy twoim kościele rodzaje posługi i stworzyć nowe poprzez przygotowanie nowych przywódców. Koncepcja ta czerpie z przykładu sposobu kształcenia uczniów jaki dał nam Chrystus. Najpierw pomaga dostrzec największe ludzkie potrzeby a następnie pomaga uczyć jak polegać na Bogu, aby doświadczyć Jego miłości i mocy. W końcu, przygotuje nowych uczniów do wyjścia do innych, do pełnej miłości, owocnej i skutecznej ewangelizacji. 4

5 Wstęp Rodzimy się bezbronni. Nie umiemy jeść, ubierać się ani obronić. Będąc dziećmi, brak naszej mocy wyrażamy słowami: Kiedy urosnę, to będę.... Gdy wkraczamy w dorosłe życie odkrywamy, że głową muru się nie przebije. Na emeryturze poczucie bezradności sprawia, że myślimy tym razem: Gdybym tylko znów był młody. Ale tak naprawdę wcale nie jesteś bezradny. Bóg żyjący w tobie daje ci moc. Poczucie bezsilności może stać się najważniejszym mechanizmem wyzwalającym tę siłę w twoim życiu. Poczucie bezradności może sprawić, że zaczniesz polegać wyłącznie na Bogu i Jego mocy, umożliwiając ci pokonywanie przeciwności, grzechów, szatana i problemów życiowych. Nie okłamuj siebie. Pomyśl, że jest w tobie Boża moc, musisz nałożyć swoją zbroję Pismo Święte, modlitwę i wiarę. Potem, poprzez Ducha Świętego i współpracę z innymi, odnajdziesz siłę aby świadczyć i wytrwać. JAK KORZYSTAĆ ZE STUDIUM BIBLIJNEGO? Książka ta daje ci niepowtarzalną okazję zrozumienia sensu Biblii. W każdym rozdziale będziesz analizował jeden fragment i powiązane ze sobą wersety, aby odkryć niektóre z głównych tematów Pisma Świętego. Pracując z nią nauczysz się metod studiowania Biblii, które na pewno przydadzą ci się w życiu. Staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące danego fragmentu, a następnie podziel się z grupą tym, co odkryłeś i przedyskutujcie to. Bez wątpienia twoja grupa mogłaby spędzić wiele tygodni odkrywając bogactwo tylko jednego z podanych fragmentów biblijnych, znacznie większą korzyść przyniesie jednak przerabianie jednego rozdziału tygodniowo. Taki system pracy podtrzymuje entuzjazm, który sprawia, że ty i inni członkowie grupy będziecie chcieli odkrywać więcej i więcej. Przewodnik dla prowadzącego przeznaczony dla tej serii wykładów biblijnych pomoże osobie prowadzącej grupę w rozpoczynaniu i prowadzeniu dyskusji. JAK WZBOGACIĆ SWOJE DOŚWIADCZENIE? W oryginalnym anglojęzycznym opracowywaniu niniejszego studium wykorzystano tłumaczenie Biblii New International Version (NIV), natomiast w przekładzie polskim Biblię Tysiąclecia (wydanie trzecie, poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980). Wszystkie cytaty zaczerpnięte zostały z tego tłumaczenia. Chociaż posłużono się tymi tłumaczeniami nie przesądza to tylko o ich wykorzystaniu dla potrzeb tego studium. Korzystanie z różnych wersji przekładu Pisma Świętego zwiększa zainteresowanie, urozmaica i wzbogaca dyskusję. W książce jest zarezerwowane specjalne miejsce na twoją odpowiedź na każde pytanie. Niektóre osoby zaznaczają odpowiedzi bezpośrednio w Biblii. Zbiór tych notatek i informacji, gdziekolwiek by nie powstał, pozwoli ci na korzystanie z nich przez całe lata. Przede wszystkim wykorzystaj wiadomości, jakie zdobędziesz. Prawdy Biblijne nie zostały spisane po to, aby miały leżeć w zakurzonych szufladach. Bóg stworzył je, aby żyły w doświadczeniach ludzi. Przygotowując tę serię autorzy nie mieli na celu jedynie polepszenia twojej znajomości Biblii, lecz przede wszystkim pomoc we wdrażaniu Słowa Bożego w życie. 5

6 1. Zwyciężać przeciwników Studiowany fragment: Klucz: 1 Księga Królewska 18: Księga Królewska 18:21: Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. 1. Konfrontacja między Eliaszem i prorokami Baala miała miejsce w czasie gdy Izraelem rządził Achab. Achab poślubił z powodów politycznych Izebel, córkę innego władcy. Izebel popierała fałszywych proroków kananejskiego bożka Baala. Wpływali oni na dzieje Izraela przez nią. Wyobraź sobie, iż uczestniczysz w scenie tamtej konfrontacji. Poniżej wypisz, jakie byłyby twoje myśli i/lub uczucia gdybyś tam był. 6

7 Eliasz wzywa ludzi do opowiedzenia się po stronie Boga lub Baala (wersety 16-21). Moje myśli lub uczucia Eliasz opisuje test, który ma ujawnić kto jest prawdziwym Bogiem (wersety 22-24). Prorocy Baala oddają hołd swojemu bogu (wersety 25-29). Eliasz przygotowuje ołtarz Panu (wersety 30-35). Eliasz modli się (wersety 36-37). Pan odpowiada (wersety 38-40). 2. Gdybyś był wówczas reporterem jak zatytułowałbyś swoją relację z tego wydarzenia? 3. Trzy lata wcześniej Eliasz prorokował, iż nie będzie deszczu, tylko na jego słowo. Susza spowodowała długotrwały głód. Król chciał odnaleźć Eliasza, aby go zabić. Na początku dzisiejszego fragmentu Eliasz staje przed Achabem. Jak myślisz, dlaczego Achab nazywa go sprawcą nieszczęść w Izraelu (werset 17)? Dlaczego Achab był prawdziwą przyczyną problemów? Czy również w naszych czasach są ludzie, którzy są przyczyną nieszczęścia? 7

8 4. Eliasz dał ludziom wybór (werset 21). Czasami dokonujemy w życiu bardzo jasnych wyborów między Bogiem i Baalem. Ale kiedy sytuacje nie są takie jasne, jak możesz ocenić czy twoja decyzja jest dobra? 5. Niektórzy ludzie mają trudności z traktowaniem wydarzeń ze Starego Testamentu jako rzeczywistych. Trudno jest nam w dzisiejszych czasach utożsamić się z ówczesnymi postaciami. List Jakuba 5:17 podkreśla, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Jakie trudności musiał pokonywać Eliasz w swoim codziennym życiu? Eliasz sam wystąpił przeciw 450 prorokom Baala. Jakie wnioski możemy wysunąć na jego temat? Jeśli zdarzyła ci się w życiu sytuacja, w której trudności wydawały się nie do pokonania, co pomogło ci zaufać Bożej mocy? 6. Kiedy, przyszedł czas na Eliasza, aby złożyć ofiarę, on przygotował ją i modlił się. Spróbuj powiedzieć własnymi słowami, o co się modlił? Czy myślisz, iż jego modlitwa może być dla ciebie przykładem do naśladowania? 8

9 7. Większość ludzi lubi obserwować przejawy Bożej mocy. Możliwe, że nigdy nie będziesz świadkiem pojawienia się ognia spalającego ofiarę, ale Boża moc może być doświadczana także w inny sposób. Opisz jeden przykład działania Bożej mocy w twoim życiu. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą Jezus Chrystus (Mt 16:18) 9

10 Moje kazanie na dzisiaj to pierwsze trzy słowa z Biblii... Prawdziwa Marokańska Skóra 2. Przez Swoje Słowo Studiowany fragment: Klucz: 2 List do Tymoteusza 3:14-4:5 2 List do Tymoteusza 3:16-17: Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 1. Tymoteusz był najbliższym uczniem i przyjacielem apostoła Pawła. Podróżował z Pawłem regularnie i pracował jako misjonarz. Po tym, jak Paweł ustanowił go pastorem, napisał też do niego ten pełen zachęty i wskazówek list. Zrób listę wszystkiego, co ten fragment mówi na temat Pisma. Postaw gwiazdkę przy tych stwierdzeniach, które wskazują, że moc pochodzi ze Słowa (Pisma). 2. Jak rozumiesz twierdzenie, że Pismo jest natchnione (inspirowane przez Boga)? 10

11 3. Aby mieć Bożą moc i autorytet w swoim życiu, musisz dążyć do realizacji Bożych celów. Dokończ poniższe zdania posługując się wersetem 16. a. Aby ustalić dobre cele potrzebuję c. Aby wrócić na drogę potrzebuję b. Kiedy zejdę z drogi potrzebuję d. Aby utrzymać się na drodze potrzebuję 4. Pismo Święte pomaga ci trzymać się obranej drogi życia. Nie jest to jednak jedyna funkcja Biblii. Zgodnie z 2 Tm 4:2 do czego jeszcze mamy używać Słowa? Kiedy ma być używane w tym celu? Jak powinno być użyte? 5. Poniżej opisane są 3 sytuacje dotyczące ludzi, którzy skorzystają z pomocy, wspomnianej w 2 Tm 4:2. Podane są również 3 fragmenty z Biblii, które mogą pomóc tym ludziom. Spróbuj dopasować sytuacje do fragmentów. Sytuacja Fragment 11

12 A. Człowiek, który nie może znaleźć pracy (potrzebuje zachęty) B. członek twojego kościoła, który obmawia Duszpasterza (potrzebuje upomnienia) B. Młody Chrześcijanin, który codzienne czyta horoskopy w gazecie szukając prowadzenia (potrzebuje poprawienia) Księga Powtórzonego Prawa 18:10-12 Ewangelia wg św. Mateusza 6:25-34 List św. Jakuba 4:11-12 Wybierz jedną z tych sytuacji i napisz 3 pierwsze zdania, które chciałbyś powiedzieć tej osobie, używając danego fragmentu, aby jej pomóc. 6. Kiedy przedstawiasz Pismo innym będą tacy, którzy nie przyjmą go. Pomyśl o takiej osobie jak przedstawiona w 2 Tm 4:3-4. Wykorzystaj myśli z omawianego w tej lekcji fragmentu i twoje własne doświadczenia aby odpowiedzieć na następujące pytania. Kiedy ci ludzie czytają lub studiują Biblię, spodziewasz się, że w jaki sposób będzie ona przez nich używana? Jaki możesz podjąć środki, które dają gwarancje, że nie przekręcasz Słowa jak to robią oni? 7. Nawet, jeśli ludzie reagują buntem, możesz być pewny, że Pismo Św. będzie miało na nich wpływ. Co następujące fragmenty mówią o mocy Słowa Bożego? Księga Jeremiasza 23:28-29 List do Hebrajczyków 4:

13 8. Opisz sytuację, w której Pismo Św. dało ci moc, aby pokonać zmartwienie, napięcie lub strach. Biblia jest dla nas tym, czym gwiazda była dla mędrców, ale jeśli spędzimy cały nasz czas na wypatrywaniu jej, obserwowaniu jej ruchu i podziwianiu jej wspaniałości, bez poddania się jej w doprowadzeniu nas do Chrystusa, korzystanie z niej nic nam nie da. Thomas Adams 13

14 Tato, powiedziałeś żeby modlić się o wszystko czego pragnę! 3. Przez modlitwę Studiowany fragment: Klucz: Dzieje Apostolskie 4:21-35 Dzieje Apostolskie 4:31: Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. 1. W Ewangelii wg św. Mateusza 18:19 zapisano, że Jezus powiedział: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Modlitwa w omawianym fragmencie pokazuje moc ludzi modlących się w jedności. Ta jedność wpływa na inne obszary ich życia. Przeczytaj fragment i wymień wszystko co uda ci się znaleźć na temat jedności wierzących. Wymień w tym także pokazy mocy jedności wierzących, przyczyny jej działania i jej rezultaty. 14

15 2. Opisz sytuację, która spowodowała, ze wierzący zaczęli się modlić? Co zachęca Cię do modlitwy? 3. Jezus uczył, że modlitwa powinna zawierać prośbę. Mówił: Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7:7). O co ci ludzie prosili w modlitwie? O co jeszcze ci ludzie się modlili? 4. Niektórzy ludzie widzą Boga jako surowego Ojca, który niechętnie daje prezenty w odpowiedzi na modlitwę. Jaki obraz Boga jest przedstawiony w tej modlitwie? Jaki obraz Boga jest odzwierciedlany w twojej modlitwie? 15

16 5. Otrzymywanie tego, o co prosimy w modlitwie jest źródłem radości. Nie tylko twoje prośby są zaspokajane, także ty sam możesz doświadczać łaski Bożej mówiąc o tym innym. Jakie były skutki modlitwy wierzących w omawianym fragmencie? W jaki sposób owe skutki ukazują ci moc modlitwy? 6. Po modlitwie wierzących, nastąpiło ponadnaturalne objawienie mocy Bożej (werset 31). Późniejsze potrzeby nie były zaspokajane w jakiś nadprzyrodzony sposób (werset 34-35). W jaki sposób były zaspakajane? Jak myślisz, dlaczego Bóg pozwalał na zaspokajanie potrzeb w ten właśnie sposób? 7. Które ze spostrzeżeń, jakich dokonałeś w czasie omawiania tego fragmentu, pomoże ci zwiększyć moc twoich modlitw? Przeczytaj głośno wersety od 23 do 30. Następnie, z tą samą śmiałością i zaufaniem jaką wyrażali pierwsi uczniowie, poświęćcie kilka minut na modlitwę o prośby członków twojej grupy. 16

17 Owocem ducha jest: miłość, radość, spokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie i radość w czasie zmieniania Haroldowi pieluszek 4. Przez Swego Ducha Studiowany fragment: Klucz: List do Galatów 5:13-26 List do Galatów 5:16: Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ten cytat może wydawać ci się znajomy. Jego fragment znajduje się w 8 rozdziale książki zatytułowanej Bogaty! Być może czytasz te wersety kolejny raz, ale będziesz szukał innych informacji i dokonasz nowych spostrzeżeń. 1. Wiele słów i wyrażeń w tym fragmencie opisuje prawidłowy sposób życia w mocy Ducha Świętego. Inne opisują zły sposób życia. Przeczytaj uważnie fragment i wypisz w tabelce poniżej słowa i zdania, które opisują oba style życia. 17

18 Poprawny sposób życia wstrzemięźliwość Zły sposób życia pobłażanie sobie 2. Łamanie noworocznych postanowień świadczy o tym, że większość ludzi chciałoby żyć zgodnie z regułami, ale nie potrafi. Dlaczego nie mają dość siły by to robić? (werset 17) Co może dać ci moc, aby żyć zgodnie z Bożym prawem? (wersety 16, 18, 24) Wymień wszystko, co przychodzi ci do głowy. 3. Styl życia w mocy jest wyrażany przez użycie różnych zwrotów w tym fragmencie. Jaka definicję sugeruje ten fragment dla każdego z tych wyrażeń? Postępuj według Ducha (patrz werset 16, 25) Pozwól się prowadzić Duchowi (patrz werset 18) Do Ducha się stosuj (patrz werset 25) 18

19 4. Jak myślisz, dlaczego osoba kierująca się Duchem nie podlega Prawu (werset 18)? 5. Dowcipy rysunkowe często przedstawiają osoby w stanie rozterki duchowej. Jak myślisz, czy konflikt omawiany w tym fragmencie różni się od konfliktu ukazanego na obrazku poniżej? 6. Prawo nie uzdalnia człowieka do życia w poprawny sposób; a i sumienie człowieka może być często ignorowane. Czy ktoś może żyć w Duchu i nie posiadać wszystkich cech wspomnianych w wersetach 22 i 23? Wyjaśnij. 7. Zgodnie z twoim rozumieniem Biblii, jakie kroki możesz podjąć, aby doświadczyć mocy Ducha w twoim życiu? 19

20 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha prawdy. Świat nie może go przyjąć, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Jezus do Swoich uczniów (Jan 14:15-17) 20

21 Zawsze znajdzie się jakiś niedowiarek w tłumie! 5. Przez wiarę Studiowany fragment: Klucz: List do Hebrajczyków 11:1-12 List do Hebrajczyków 11:6: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. 1. Niewiele słów jest bardziej nadużywanych niż słowo wiara. Niektórzy ludzie żartują mówiąc: Zachowaj wiarę. Inni oceniają wiarę poprzez slogan Bóg, kraj, macierzyństwo i szarlotka ( God, country, motherhood, and apple pie ). Bez precyzyjnej definicji słowo to staje się wyświechtanym frazesem. Odnajdź w słowniku taką definicję wiary, o jakiej mowa w tym fragmencie. Opierając się na tej definicji wyjaśnij, dlaczego wiara zawiera określenia: być przekonanym i mieć pewność (werset 1). 21

22 2. Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków wymienia szesnastu ludzi, którzy są wzorami wiary oraz ponad trzydzieści różnych owoców wiary. Omawiany fragment opisuje pięć przypadków ludzi zyskujących siłę i moc dzięki wierze. Korzystając z tych przykładów uzupełnij tabelkę poniżej. imię wersety wydarzenie skutek wiary Abel 14 Henoch 5-6 Noe 7 Abraham 8-10 Abraham Uwaga: Abraham jest wymieniony dwa razy, ponieważ obydwa jego doświadczenia są dobrymi przykładami wiary. Wersety mówią o Abrahamie, nawet jeśli niektóre tłumaczenia nie wymieniają go z imienia. 3. Wybierz jeden z przykładów z pytania 2 do dalszej analizy. a. Znajdź fragment Starego Testamentu, który odpowiada analizowanemu przez ciebie wydarzeniu. Wiele Biblii ma adnotacje wskazujące odpowiednie fragmenty. Jeśli twoja Biblia nie ma tych odnośników, sięgnij do konkordancji i odnajdź imię tej postaci, którą analizujesz. Postać Odpowiednik w Starym Testamencie b. Przejrzyj dwa do czterech rozdziałów przed i po wydarzeniu, aby poznać kontekst i zdecydować, na czym powinieneś się skoncentrować. c. Przeczytaj dokładnie i wielokrotnie całą relację z wydarzenia. Zapisz swoje pytania i uwagi dokładnie tak, jak to robisz co tydzień dla głównego studiowanego fragmentu. 22

23 d. Aby uzyskać dodatkowe informacje, takie jak zwyczaje społeczne, mog pomóc ci przy analizie imion, wykorzystaj Biblię, słownik biblijny, encyklopedię biblijną lub skorzystaj z komentarzy. (Wiele imion w Starym Testamencie charakteryzowało daną osobę.) e. Skorzystaj z twoich materiałów, aby odnaleźć inne fragmenty Biblii nawiązujące do analizowanego wydarzenia. Odnośnik Co mówi f. Opowiedz szczegółowo, które osoby posiadały wiarę i jak to wpływało na ich poglądy i postępowanie. 4. Analizowanie biblijnych postaci to więcej niż lekcja historii. Uczenie się o nich daje ci wgląd w ludzką naturę i pomaga w twoim chrześcijańskim kroczeniu przez życie. Pomyśl teraz o trudnych sytuacjach, w jakie jesteś obecnie zaangażowany. W czym twoja sytuacja jest podobna do przykładu, który analizowałeś w poprzednim ćwiczeniu? 23

24 W jaki sposób możesz podążać za biblijnym przykładem i zgromadzić siłę przez wiarę w twoich trudnych sytuacjach? Jakich rezultatów oczekujesz? 5. Niektóre z przykładów wiary opisanych w Liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 zawierają zaskakujące rezultaty. Opierając się na twojej znajomości Biblii i osobistym doświadczeniu, powiedz kiedy ujawnia się moc dzięki wierze? Jakie mogą być inne, nieoczekiwane skutki wiary w życiu chrześcijanina? Podróżnik przeciął zmrożony potok Drżąc z obawy pewnego dnia; Później woźnica przejechał wskroś, A gwizdało na wszystkie strony Wielka wiara i mała wiara jednakowo chroniły konwój; Jeden miał poczucie strachu, Inny był cały radosny Autor anonimowy 24

25 Emilia? Już prawie straciłem nadzieję. 6. Abyś wytrwał Studiowany fragment: Klucz: 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 4:7: Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. 1. Paweł przeżył wiele ekstremalnych sytuacji. W 2 Kor 11:24-27 Paweł pisze: Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości (...). 25

26 Mimo to, Paweł mógł wciąż powiedzieć: My nie zwątpiliśmy (1 i 16 werset analizowanego fragmentu). Co pomogło mu wytrwać? Werset 1 Werset 6 Werset 13 Werset 14 Werset 16 Werset 18 Pozostałe wersety we fragmencie 2. Zniechęcenie spowodowane cierpieniami może sprawiać, że ludzie nie wytrzymują. Paweł powiedział: zewsząd znosimy cierpienia (werset 8). Jakie inne doświadczenia, o których wspomina on w tym fragmencie, które wywołują u ludzi zniechęcenie? Z jakich powodów Paweł się nie zniechęcił? Wymień jeden z obszarów twego życia, w którym masz ochotę poddać się? W jaki sposób przykład Pawła pomoże ci wytrwać? 26

27 3. Jakie są dowody w omawianym fragmencie, że Paweł miał pozytywną postawę niezależnie od wyników? Jeśli wydaję ci się, że nie jesteś przekonywujący kiedy tłumaczysz Ewangelię innym ludziom, w jaki sposób przykład Pawła zachęca cię? W wersetach 1-6 Paweł podaje kilka zasad, które on stosował gdy głosił Ewangelię. Wypisz te, które znalazłeś. Wybierz jedną z pozycji, które wypisałeś w poprzednim zadaniu i powiedz, jak możesz kierując się przykładem Pawła być bardziej przekonywującym w głoszeniu Ewangelii. 4. Biblia obfituje w barwne wyrażenia, które warte są przemyślenia. Na przykład, rozważ werset 7 i uzupełnij tabelkę. ten skarb Jak myślisz, co ten zwrot oznacza? Jak myślisz dlaczego użyto takiego zwrotu? naczynia gliniane przeogromna moc 27

28 5. Jednym z istotnych czynników w wytrwałości jest codzienna wewnętrzna, duchowa odnowa wspomniana w wersecie 16. Co przyczynia się do twojej wewnętrznej odnowy dzień po dniu? Nie zbieram żniwa; mogę zaledwie stwierdzić, że zasiałem ziarno; twardo oram ziemię; ale zbieram kamienie. To, także, jest praca misyjna, niech będzie wsparta przez współczucie i żarliwą modlitwę. Robert Bruce, Irlandzki misjonarz opisujący wolne postępy ewangelizacji w Persji (Iran) 28

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo