PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz"

Transkrypt

1 PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad zaktualizowany po rozpoczęciu sesji ) 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 2. Interpelacje Radnych. 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Kalwaryjska /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1486 II czytanie referuje: ElŜbieta Koterba; BoŜena Kaczmarska- Michniak; Jolanta CzyŜ opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Katarzyna Kempf-Kowalczyk Data wpływu r. Projekt doręczony r. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Załącznik graficzny nr 1 /mapy wielkoformatowe/ są wglądu w pok Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze - Krzemionki /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1510 I czytanie referuje: ElŜbieta Koterba; BoŜena Kaczmarska- Michniak; Jolanta CzyŜ opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sebastian Pietrzyk Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Załącznik graficzny nr 1 /mapa wielkoformatowa/ do wglądu w pok Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rajsko /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1519 I czytanie referuje: ElŜbieta Koterba; BoŜena Kaczmarska-Michniak opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sebastian Pietrzyk Załącznik graficzny nr 1 /mapa wielkoformatowa/ do wglądu w pok. 201.

2 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Wzgórze Lasoty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1520 I czytanie referuje: ElŜbieta Koterba; BoŜena Kaczmarska-Michniak; Jolanta CzyŜ opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sebastian Pietrzyk Załącznik graficzny nr 1 /mapa wielkoformatowa/ do wglądu w pok WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 5 połoŝonego w budynku nr 8 przy ul. Librowszczyzna w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1477 II czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Monika Bać Data wpływu r. Projekt doręczony r. 9. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, połoŝonej przy ul. Wielickiej nr 232 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1484 II czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Data wpływu r. Projekt doręczony r. 10. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1481 II czytanie referuje Cecylia Wołoch opiniująca Komisja BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sylwia Skupińska - Jopek Data wpływu r. Projekt doręczony r. Opinia NSZZ Solidarność Region Małopolska doręczona r. Autopoprawka doręczona r. Poprawka nr 1 i nr 2 (do druku z autopoprawką) doręczona r. Negatywna opinia Rady OPZZ w Krakowie i powiatu Krakowskiego doręczona r. Autopoprawka (część autopoprawki wynika z poprawek Radnego D. Jaśkowca) doręczona r.

3 Zmiana uchwały Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budŝetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 i 900) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1499 II czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 12. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 921 zadania priorytetowe dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1501 II czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 13. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 926 oraz zmiany w planie wydatków w działach: 600, 801, 854, 900, 921 i 925) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1502 II czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 14. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1500 II czytanie referuje Alina Kwaśniak opiniująca Komisja BudŜetowa/. Poprawka Radnego A. Migdała doręczona r. Autopoprawka doręczona r.

4 Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki takiej opłaty /projekt Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej druk nr 1479 II czytanie referuje: Grzegorz Stawowy; Dominik Jaśkowiec opiniujące Komisje: BudŜetowa; Infrastruktury/. Pozytywna opinia prawna z uwagą radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony r. Opinia prawna doręczona r. I czytanie r. Termin wprowadzania autopoprawek r. godz Ostateczny termin zgłaszania poprawek r. godz Poprawka Radnego P. Ścigalskiego doręczona r. Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury 16. Zmiana uchwały nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości /projekt Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej druk nr 1480 II czytanie referuje: Grzegorz Stawowy; Dominik Jaśkowiec opiniujące Komisje: BudŜetowa; Infrastruktury/. Pozytywna opinia prawna z uwagą radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony r. Opinia prawna doręczona r. I czytanie r. Termin wprowadzania autopoprawek r. godz Ostateczny termin zgłaszania poprawek r. godz Poprawka Radnego P. Ścigalskiego doręczona r. Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Poprawka Radnego D. Jaśkowca doręczona r. 17. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 854 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1527 tryb jednego czytania referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 18. Wprowadzenie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1478 tryb jednego czytania referuje Witold Krupiarz opiniująca Komisja Infrastruktury/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Barbara Solak-Zakrzewska Data wpływu r. Projekt doręczony r. Opinia NSZZ Solidarność Region Małopolska doręczona r. Opinia Rady OPZZ w Krakowie i Powiatu Krakowskiego doręczona r. Opinia NSZZ Solidarność 80 Region Małopolska doręczona r. Opinia Miejskiego Rzecznika Konsumentów doręczona r. Opinia Federacji Konsumentów doręczona r.

5 Zmiana uchwały Nr LXXVII/1167/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1492 tryb jednego czytania referuje Michał Marszałek opiniująca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sylwia Skupińska-Jopek Data wpływu r. Projekt doręczony r. Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej 20. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1509 tryb jednego czytania referuje: Stanisław Dziedzic; Katarzyna Olesiak opiniujące Komisje: Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków; BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Piotr Symołon 21. Uchylenie uchwały Nr LXXI/1041/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyŝszych i innych jednostek naukowo badawczych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1517 tryb jednego czytania referuje Anna Korfel-Jasińska opiniująca Komisja Edukacji/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Agata Pinkas Pozytywna opinia Komisji Edukacji 22. Opracowanie programu Kraków Miasto Literatury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1518 tryb jednego czytania referuje Magdalena Sroka opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Piotr Symołon Autopoprawka doręczona r. 23. Skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie /projekt Komisji Rewizyjnej druk nr 1505 tryb jednego czytania referuje Sławomir Ptaszkiewicz, Adam Migdał/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Urszula Theodorikas Data wpływu r. Projekt doręczony r. Opinia prawna doręczona r. 24. Nazwa ulicy /projekt Klubu Przyjazny Kraków druk nr 1531 tryb jednego czytania referuje Adam Migdał opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Piotr Łanoszka Autopoprawka doręczona r. Opinia prawna doręczona r

6 Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1528 I czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 26. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 852, 853, 854 i 900) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1529 I czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 27. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851 i 921 zadania priorytetowe dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1530 I czytanie referuje Małgorzata Okarmus opiniująca Komisja BudŜetowa/. 28. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 80 połoŝonego w budynku nr 10 na os. Przy Arce w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1493 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Data wpływu r. Projekt doręczony r. 29. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 45 połoŝonego w budynku nr 7 na os. Spółdzielczym w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1494 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Data wpływu r. Projekt doręczony r.

7 WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 1 połoŝonego w budynku nr 32 na os. Krakowiaków w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1495 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Data wpływu r. Projekt doręczony r. 31. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 12 połoŝonego w budynku nr 41A przy Al Listopada w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1496 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Data wpływu r. Projekt doręczony r. 32. WyraŜenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemcy Pana Leszka Greli z zastosowaniem 75% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1497 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Małgorzata Zymańska 33. WyraŜenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 60 usytuowanego w budynku na os. Sportowym 22 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Danuty i Piotra Natkaniec z zastosowaniem 75 % bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1498 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Danuta Krywiczanin-Mentel 34. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, połoŝonego w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej Nr 10 wraz ze sprzedaŝą ułamkowej części gruntu pod budynkiem /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1504 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia

8 WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Szkolnej DONA z siedzibą w Krakowie przy ul. Stromej 5 niezabudowanych nieruchomości gruntowych połoŝonych przy ul. Szklarskiej w Krakowie wraz z jednoczesnym udzieleniem 60 % bonifikaty od ich ceny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1506 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia 36. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 16 połoŝonego w budynku nr 20 przy ul. W. Sławka w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1507 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia i Przedsiębiorczości/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Monika Bać 37. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 70 połoŝonego w budynku nr 13 na os. Centrum A w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1508 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Adam Pawlikowski 38. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 56 połoŝonego w budynku nr 41 przy ul. Siemaszki w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1511 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Monika Bać Data wpływu r. 39. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr 11a połoŝonego w budynku nr 15 przy ul. Basztowej w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1514 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Danuta Krywiczanin-Mentel

9 WyraŜenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. śywieckiej 20 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Anny i Piotra Greiner z zastosowaniem 70 % bonifikaty oraz na odstąpienie od wymogu dziesięcioletniego okresu najmu /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1515 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Danuta Krywiczanin-Mentel 41. WyraŜenie zgody na przedłuŝenie terminów zagospodarowywania nieruchomości połoŝonej w Krakowie przy ul. Odmętowej, będącej własnością Miasta Kraków miasta na prawach powiatu, pozostającej w uŝytkowaniu wieczystym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1521 I czytanie referuje Marta Witkowicz opiniująca Komisja Mienia Pozytywna opinia prawna radca prawny Adam Pawlikowski Data wpływu r. Projekt doręczony r. 42. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1516 I czytanie referuje Cecylia Wołoch opiniująca Komisja BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna radca prawny Sylwia Skupińska-Jopek 43. Rezolucja w sprawie obywatelskiej inicjatywy referendalnej dotyczącej reformy oświaty /projekt Grupy Radnych druk nr 1512-R w trybie jednego czytania referuje Sławomir Ptaszkiewicz/. Data wpływu r. 44. Oświadczenia, komunikaty. 45. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 24 września 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.CV.14 Protokół Nr CV/2014 Obrad CV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 13.45/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku BR-02.0623-1-228/14 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. BR-01. 0002.XXX.11 Protokół Nr XXX/2011 obrad XXX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2011 r. /od godz. 10.00 do godz. 15.00/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.C.14 Protokół Nr C/2014 Obrad C sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.10/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 czerwca 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXVI sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LXVI sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LXVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 18 marca 2009 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek zaktualizowany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 kwietnia 2012 r. w godz. 10.00-16.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 16-22 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-208/10 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE III sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 15 grudnia 2010 r. w godz. 11.00-13.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu

Bardziej szczegółowo

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/.

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/. BR-01. 0002.XCIX.14 Protokół Nr XCIX/2014 Obrad XCIX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.40/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-22/11 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl.

Bardziej szczegółowo

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LVIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 17-25 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-20/11 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632

BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632 BR-01. 0002.34.15 Protokół Nr XXXIV/2015 obrad XXXIV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2015 r. /od godz. 11.00 do godz. do godz. 19.30/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-215/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 maja 2005 r. godz. 10.00 Sala Obrad RMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek uzgodniony na posiedzeniu Komisji Głównej 16 maja

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-224/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 lutego odbyły się wybory do krakowskich Rad Dzielnic. Frekwencja w całym mieście wyniosła 12,74 % - nieco więcej niż wynikało z pierwotnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 stycznia 2017 r. godz. 10.00 21.55 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 37/16

BR Protokół Nr 37/16 BR.01.0012.1.5.37.2016 Protokół Nr 37/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 13 września 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-189/10 PORZĄDEK OBRAD SESJI RMK PORZĄDEK OBRAD CXV sesji Rady Miasta Krakowa 3 listopada środa Porządek uzgodniony z Komisją Główną na posiedzeniu 25 października 2010 r., zaktualizowany 27

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 AA AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! POD ZNAKIEM PODATKÓW 4 listopada (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 29. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 33 punkty.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. BR.01.0012.1.5.22.2115 Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 15 grudnia 2015 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej.

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! RADNI W PLEBISCYTACH Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. Bogusław Kośmider,

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-191/10 AKTUALNOŚCI Ostatni raz Rada Miasta Krakowa V kadencji wczoraj zebrała się po raz ostatni. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch zaprosił prezydenta, radnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

XXXV sesja Rady Miasta Krakowa. 13 styczeń 2016 r.

XXXV sesja Rady Miasta Krakowa. 13 styczeń 2016 r. XXXV sesja Rady Miasta Krakowa 13 styczeń 2016 r. Spis treści Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejon ulic Tuchowskiej Cechowej Łużyckiej... 7 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły

SPRAWOZDANIE. z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły Or. I/0055/26/07 SPRAWOZDANIE z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 10 kwietnia 2007 r. do 7 maja 2007 r. P r e z y d e n t M i a s t

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

XXXI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XXXI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XXXI SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 10-15 2. Interpelacje Radnych

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA czwartek, 3 listopada 2011 r. 189/11 PATRONATY Konferencja Straszyć czy nie?, czyli o skutecznej profilaktyce" 7 listopada w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się konferencja

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-174/10 AKTUALNOŚCI Cracoviae Merenti dla organizacji harcerskich 8 października (piątek) o godzinie 12 w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się CXII uroczysta sesja Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-88/10 AKTUALNOŚCI Bez absolutorium 28 kwietnia w czasie sesji Rady Miasta Krakowa nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego za 2009 r. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 260/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał :

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał : Nr GGR.0008.1.2011 Krapkowice, 2011-01-14 I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

czwartek, 18 lipca 2013 130/13

czwartek, 18 lipca 2013 130/13 czwartek, 18 lipca 2013 130/13 AKTUALNOŚCI: Z 36 metrów na 16 Mieszkańcy Płaszowa zwrócili się do Biura Planowania Przestrzennego z wnioskiem o zmianę dotychczasowej maksymalnej wysokości obiektów zabudowy

Bardziej szczegółowo

LXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LXV SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 01 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 14 19 i 58

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 103/13 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 1 marca 2013 r. w godzinach

Protokół Nr 103/13 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 1 marca 2013 r. w godzinach W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: Protokół Nr 103/13 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 1 marca 2013 r. w godzinach 8 55 10 15 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 2. Radosław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA wtorek, 15 listopada 2011 r. 196/11 AKTUALNOŚCI XXXII sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XXXII sesja Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 9 września 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 54/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 9 września 2016 r. w godzinach Protokół Nr 54/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 9 września 2016 r. w godzinach 13 35 14 45. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

środa, 18 czerwca 2014 113/14

środa, 18 czerwca 2014 113/14 środa, 18 czerwca 2014 113/14 D AKTUALNOŚCI: ZWYCZAJNIE O ABSOLUTORIUM 25 czerwca (środa) odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa: zwyczajna oraz sesja w sprawie absolutorium za rok 2013 dla Prezydenta

Bardziej szczegółowo

LXXXVII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 23 października 2013 r. S T E N O G R A M LXXXVII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VI KADENCJI

LXXXVII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 23 października 2013 r. S T E N O G R A M LXXXVII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VI KADENCJI S T E N O G R A M LXXXVII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VI KADENCJI odbytej w dniu 1 SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie Sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 1 5 i 50 51 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ i oddanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 7 listopada 2011 r. 191/11 AKTUALNOŚCI XXX sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XXX sesja Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA środa, 4 maja 2011 r. 87/11 AKTUALNOŚCI XIV sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę,

Bardziej szczegółowo

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego 49/500 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 7 Kraków: wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

piątek, 21 sierpnia /15

piątek, 21 sierpnia /15 piątek, 21 sierpnia 2015 138/15 AKTUALNOŚCI POWAKACYJNE OBRADOWANIE 26 sierpnia (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA piątek, 15 października 2010 roku BR-02.0623-1-178/10 AKTUALNOŚCI Najlepsi w ostatnim pięcioleciu W poniedziałek, o godzinie 13 w podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczone zostaną nagrody naukowe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 7 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r.

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. BR-01-1. 0052/XCVII/02 Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. 1. Otwarcie sesji. Obrady dziewięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady miasta Krakowa III

Bardziej szczegółowo

XIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIV SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 10-17 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała Nr XIV/126/2012 W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 328/84/B, 328/84/D, 328/84/E położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny

Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny Załącznik nr 9 Szczegółowy opis nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny 1.Wycena lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Łomnickiej nr 17 w Kowarach ( najemcy lokalu : Państwo Beata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r.

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. Dz.18.0021.27.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA piątek, 21 października 2011 r. 181/11 AKTUALNOŚCI XXVIII sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XXVIII sesja Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/1616 sesji Rady Miasta Opola 7 lipca 2016 r.

Protokół nr XXIX/1616 sesji Rady Miasta Opola 7 lipca 2016 r. Protokół nr XXIX/1616 sesji Rady Miasta Opola 7 lipca 2016 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 13 52. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-70/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI 12 kwietnia poniedziałek Komisja Rewizyjna, godz. 13, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2009 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 27,53,27/12 z wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo