Dotyczy postępowania ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy postępowania ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP"

Transkrypt

1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) ; fax (0-42) Łódź dnia r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy postępowania ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie 1 W związku z dostawą cyfrowego mammografu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zapewnienia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS. Koszt należy wliczyć w cenę oferty. Pytanie 2 Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS. Koszt należy wliczyć w cenę oferty. Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje? Proszę wskazać jakim okresem gwarancji mają być objęte licencje. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje. Licencje mają być objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji. Koszt należy wliczyć w cenę oferty. Pytanie 4 Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, III. Lampa RTG pkt nr 3; Zwracamy uwagę zamawiającego, iż wartość pojemności cieplnej anody jest bardzo istotnym parametrem podczas pracy klinicznej im większa wartość pojemności, tym więcej badań można wykonać bez niebezpieczeństwa związanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne zwłaszcza przy prowadzeniu programu przesiewowego. Wnioskujemy do Zamawiającego o modyfikację wymogu dotyczącego punktu nr 3 i wprowadzenie punktacji: Pojemność cieplna anody min. 160 khu podać Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie Zamawiający uznaje, iż 5 pkt dla maksymalnej wartości tego parametru to odpowiednia waga. Pytanie 5 Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, III. Lampa RTG pkt nr 4; Zwracamy uwagę, iż tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Czy Zamawiający dopuści do postępowania mammograf z nowoczesną lampą RTG, która ze względu na unikalną konstrukcję nie posiada kołpaka - który pozwoliłby na oszacowanie wymaganego parametru pojemności cieplnej lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta)? Ciepło odprowadzane jest z lampy

2 poprzez powietrze, co jest bardzo efektywnym rozwiązaniem. Ponadto unikalna lampa RTG posiada anodę zbudowaną z dwóch materiałów (molibden oraz rod), która charakteryzuje się największą pojemnością cieplną pośród lamp RTG dedykowanych do mammografii. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza mammograf z nowoczesną lampą RTG, która ze względu na unikalną konstrukcję nie posiada kołpaka - który pozwoliłby na oszacowanie wymaganego parametru pojemności cieplnej lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta), ale nie wprowadza takiego wymagania, pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Pytanie 6 Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, III. Lampa RTG pkt nr 6; Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż rozmiar ogniska na poziomie 0,15 mm zgodnie z IEC336 charakteryzuje lampy RTG o niższej jakości. Współczesne lampy RTG dedykowane do mammografii wyposażone są w ogniska o rozmiarze 0,1 mm zgodnie z IEC336, które zapewniają uzyskanie bardzo dobrej rozdzielczości przestrzennej obrazu zarówno podczas wykonywania zdjęć, jak i procedur biopsji stereotaktycznej. Wnioskujemy do Zamawiającego o modyfikację wymogu dotyczącego punktu nr 6 i wprowadzenie punktacji: Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z IEC 336 max 0,15 TAK Minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie Zamawiający uznaje, iż opisane wielkości ognisk w połączeniu z matrycą detektora min (2550 x 3220) pikseli zapewnia optymalne parametry jakościowe. Pytanie 7 Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, IV. Automatyka, pkt nr 6; Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Opisany w punkcie nr 6 parametr daje analogiczną funkcjonalność, jak w naszym mammografie. Powszechnie stosowane systemy kompresji wyposażone są w czujnik, który zatrzymuje docisk na wcześniej zdefiniowanej sile (w polskim prawie wartość maksymalna musi zawierać się w przedziale kg). Dodatkowo, oprócz automatycznej kompresji napędzanej silnikiem operator ma możliwość ręcznej regulacji kompresji przy użyciu pokręteł, dzięki którym siła docisku piersi może być z wyczuciem spersonalizowana dla danej pacjentki. W praktyce klinicznej graniczną siłą kompresji piersi jest granica tolerancji bólu przez pacjentkę i tylko technik podczas procedury jest w stanie oszacować optymalną grubość/siłę docisku - biorąc pod uwagę zarówno komfort pacjentki jak i poprawność techniki mammograficznej. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania mammografu bez wyspecyfikowanej w punkcie nr 6 funkcjonalności, posiadającego opisane powyżej rozwiązanie techniczne mechanizmu kompresji. Mając na uwadze komfort pacjentek oraz sprawność pracy dla techników elektroradiologii Zamawiający wymaga zautomatyzowanych rozwiązań doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki. Pytanie 8 Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, V. Statyw mammograficzny, pkt nr 10; Czy Zamawiający przyzna punkty za analogiczną funkcjonalność, która umożliwia zmianę kolejnych projekcji poprzez panele umieszczone (działające niezależnie) w czterech miejscach statywu, po obu stronach gantry (2 z każdej strony)? Zastosowane rozwiązanie polega na tym, iż każdy panel składa się z przycisków o różnych kształtach (dedykowanych odpowiednio do projekcji CC i MLO) co zapewnia łatwość przemieszczenia gantry do kolejnej projekcji. Zamawiający przyzna punkty za rozwiązanie opisane w punkcie 10 ze względu na łatwość i szybkość pozycjonowania co szczególnie usprawnia pracę pracowni. Pytanie 9 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VI. Detektor cyfrowy pkt nr 2, 3; Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania technologii detektora z konwersją pośrednią promieniowania rentgenowskiego na sygnał obrazowy (z warstwą scyntylacyjną zamieniającą promieniowanie na światło). 2

3 Technologia ta w żaden sposób nie ustępuje konwersji bezpośredniej, ponieważ zamiana światła w sygnał elektryczny jest procesem bardzo efektywnym i generuje minimalne szumy. W porównaniu do detektora selenowego (o konwersji bezpośredniej) unikamy konieczności przykładania wysokiego napięcia rzędu kilku [kv] w celu propagacji sygnału w warstwie Selenu. Jest to główna przyczyna znacznie krótszej żywotności detektorów selenowych. Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Zamawiający wymaga bezwzględnie rozwiązań najlepszych technologicznie. Standardem w mammografii cyfrowej (nieucyfrowionej) są detektory Selenowe. Zapewnia to najlepszą jakość zdjęć, większość renomowanych producentów stosuje taką technologię w mammografach cyfrowych. Pytanie 10 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VI. Detektor cyfrowy pkt nr 5; Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w punkcie nr 4 Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze wartość graniczna to 15 s. W punkcie nr 5 : Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi wartość graniczna wynosi 30 s to właśnie ten czas determinuje długość trwania badania i świadczy o technologii detektora (czasie odświeżania). W celu pozyskania przez Zamawiającego najbardziej zaawansowanych rozwiązań, wnioskujemy o modyfikację wymogu dotyczącego punktu 5 i wprowadzenie punktacji: Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 30 s TAK Minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie Z racji i czasu jaki wymaga ułożenie i spozycjonowanie pacjentki w praktyce nie wykonuje się ekspozycji częściej niż 30 s. Pytanie 11 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VI. Detektor cyfrowy pkt nr 6; Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania technologii detektora o konwersji pośredniej, w której rozmiar piksela wynosi 100 um (matryca detektora 2394 x 3062). W technologii matryc detektorów nie chodzi o minimalizację pikseli, która nie poprawia jakości klinicznej zdjęcia, ale o ich optymalizację. Zastosowany w naszym detektorze (producentem detektora jest nasz koncern) rozmiar piksela na poziomie 100 um jest dobrany idealnie zarówno pod względem rozdzielczości przestrzennej, jaki i możliwości uzyskiwania najlepszego stosunku kontrastu do szumu (dzięki minimalnym szumom elektronicznym). Dopiero suma tych parametrów pozwala na ocenę wydajności wykrywania małych, nisko - kontrastowych obiektów takich jak mikrokalcyfikacje w mammografii, utrzymując przy tym dawkę na najniższym poziomie. Rozdzielczość detektora ma kluczowe znaczenie w ocenie badań mammograficznych, szczególnie mikrokalcyfikacji. Pytanie 12 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VI. Detektor cyfrowy pkt nr 9; Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, w którym kratka automatycznie wysuwa się z pola widzenia detektora poprzez zmotoryzowany ruch, po aktywacji odpowiednich przycisków przy detektorze. Następnie technik, po usunięci kratki - wsuwa na detektor dedykowany stolik z powiększeniem - montowany również z wykorzystaniem zmotoryzowanego mechanizmu. Ze względu na łatwość oraz komfort pracy Zamawiający wymaga zautomatyzowanego rozwiązania opisanego w pkt 9. Pytanie 13 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VI. Detektor cyfrowy Zwracamy uwagę zamawiającego, iż najważniejszym parametrem charakteryzującym detektor cyfrowy jest współczynnik DQE (wydajność kwantowa detektora), która stanowi o rozdzielczości przestrzennej oraz wartości stosunku sygnału do szumu. Im wyższy współczynnik DQE tym lepsza jakość obrazu przy niższej dawce niezbędnej do akwizycji obrazu. W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, wnioskujemy o wprowadzenie do specyfikacji parametru DQE: 3

4 Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Graniczna Współczynnik DQE min. 65% wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie Producenci detektorów selenowych posiadają parametr DQE o zbliżonych wysokich wartościach i Zamawiający nie wprowadza dodatkowego parametru oceny. Pytanie 14 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VII. Konsola technika-stacja akwizycyjne, pkt. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie punktu nr 3 z zestawienia parametrów wymaganych który w znaczny sposób redukuje konkurencyjność naszej oferty. Konsola technika w nasz mammografie zaprojektowana jest w sposób zapewniający ergonomię pracy technika bez konieczności regulacji wysokości pulpitu. Jest to parametr, który nie wpływa na kliniczne możliwości mammografu. Parametr punktu 3 jest punktem ocenianym (punktowanym) i ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej pod względem ergonomicznym. Pytanie 15 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VII. Konsola technika-stacja akwizycyjne, pkt. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie oceny technicznej w punkcie nr 5 która w znaczny sposób redukuje konkurencyjność naszej oferty. Konsola technika w nasz mammografie wyposażona jest w pamięć operacyjną RAM 2 GB. Jest to wartość która zapewnia szybką akwizycję i przetwarzanie obrazu. Czas do wyświetlenia finalnego obrazu na stacji technika wynosi 14 s, natomiast czas między diagnostycznymi ekspozycjami 12 s są to jedne z najlepszych osiągów na rynku. W związku z planowaną rozbudową o opcję stereotaksji, Zamawiający punktuje rozwiązania zapewniające sprawność systemu również przy zaawansowanych aplikacjach. Pytanie 16 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VII. Konsola technika-stacja akwizycyjne, pkt. 12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, który posiada wszystkie wymagane w punkcie nr 12 funkcjonalności, z wyjątkiem pomiaru gęstości. W mammografii cyfrowej diagnostyka polega przede wszystkim na ocenie wizualnej (mikrokalcyfikacje, zaburzenia architektury tkanki) oraz pomiarach geometrycznych zmian (długość, średnica, powierzchnia). Parametr gęstość optyczna miał zastosowanie w mammografii analogowej w mammografii cyfrowej jego odpowiednikiem jest średnia wartość piksela - parametry te są wykorzystywane jednak wyłącznie do testów kontroli jakości. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza mammograf, który nie posiada pomiaru gęstości, pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian, ale nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 17 Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, VII. Konsola technika-stacja akwizycyjne, pkt. 14 Zamawiający wymaga w postępowaniu cyfrowego aparatu mammograficznego do badań diagnostycznych (możliwość rozbudowy o przystawkę do biopsji stereotaktycznej) i skryningowych. W punkcie nr 8 (Detektor Cyfrowy) Zamawiajacy wymaga kratki przeciw rozproszeniowej, który to wymóg jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Każde zdjęcie mammograficzne w trybie kontaktowym (pierś skompresowana na stoliku detektora) wykonywane jest zawsze z wykorzystaniem kratki przeciw rozproszeniowej, która usuwa promieniowanie rozproszone powstające w procesie przenikania promieniowania przez badaną tkankę. Jedynym wyjątkiem, kiedy kratka przeciw rozproszeniowa nie jest wykorzystywana są zdjęcia celowane z powiększeniem. Wynika to z geometrii układu lampa rentgenowska obiekt badany detektor (między detektorem a skompresowaną piersią powstaje wówczas przestrzeń powietrzna, w której promieniowanie rozproszone ulega redukcji). Tym bardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione jest wprowadzenie przez Zamawiającego do specyfikacji ocenianego parametru w punkcie nr 14: 4

5 Funkcjonalność zawierająca algorytmy działające w zastępstwie kratki przeciwrozproszeniowej, eliminujące wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu oraz umożliwiające wykonanie standardowych projekcji mammograficznych, takich jak CC, MLO bez kratki Taka funkcjonalność oraz wszelkie inne algorytmy softwareowe mające zastąpić kratkę przeciwrozproszeniową w mammografii pozostają w sprzeczności nie tylko z obowiązującym Rozporządzeniem, ale również z fizyką promieniowania (która pozostaje niezmienna w czasie) żadne oprogramowanie nie jest w stanie odfiltrować promieniowania rozproszonego, które wprowadza do obrazu szum i artefakty, pogarszając tym samym tak kluczową w mammografii jakość obrazowania. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wykreślenie punktu 14 z treści Załącznika nr 3 do SIWZ, w celu pozyskania systemu spełniającego wszystkie regulacje i wytyczne dotyczące mammografii. Opisana funkcjonalność jest parametrem punktowanym nie wymaganym. Zamawiający przyznaje punkty za rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę jakości badań diagnostycznych. Pytanie 18 Dot. Roz. IV SIWZ oraz formularza Oferty Czy z uwagi na to, że aparat mammograficzny z uwagi na opcje produkowany jest na zamówienie, to Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie realizacji umowy z daty na zamówienie będzie realizowane do 5 tygodni od daty podpisania umowy Zamawiający musi zrealizować zamówienie w terminie do dnia r. Pytanie 19 Dotyczy pkt. VII.14. Załącznik nr 3 Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność dotyczy rozwiązania łączącego w sobie zarówno technologiczno sprzętowe aspekty jak i rozbudowane algorytmy systemowe, którego celem jest eliminowanie promieniowania rozproszonego. Brak promieniowania rozproszonego bez udziału kratki przeciw rozproszeniowej sprawia, że dawka pochłonięcia przez pacjentkę może być znacznie zredukowana co jest niezwykle istotne w badaniu mammograficznym. Dawka zastosowana w powyższym rozwiązaniu może zostać zmniejszona nawet o 30%. Z uwagi na innowacyjność i wysokie koszty powyższego rozwiązania, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że punktacja w powyższym punkcie powinna wynosić adekwatnie do stopnia zaawansowania technologii. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na punktację jak poniżej: Tak 100 pkt Nie 0 pkt. Zamawiający uznaje, iż stopień zaawansowania technologii jest adekwantny do punktacji. Pytanie 20 Dot. 2 ust. 1 oraz Formularza Oferty pkt. 4 Czy zgodnie z przepisami ustawy PZP, gdzie zamówieniem jest sama umowa z wykonawcą, to Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z 2 ust. 1 poniższego zapisu; jako niemającego zastosowania: na podstawie Zamówienia zatwierdzonego przez Dyrekcję Instytutu Pytanie 21 Dot. 2 ust. 2 Czy zgodnie z przepisami ustawy PZP, gdzie zamówieniem jest sama umowa z wykonawcą, to Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z 2 ust. 2 poniższego zapisu: Dostawa aparatury medycznej stanowiącej przedmiot umowy, o której mowa w 1 do Instytutu CZMP" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, wraz z uruchomieniem oraz instruktażem stanowiskowym, nastąpi w terminie dni, jednak nie później niż do r. Pytanie 22 Dot. 3 ust. 1 5

6 Czy z uwagi na to, że dla ważności umowy konieczne jest podanie konkretnego wynagrodzenia / ceny umownej, to Zamawiający zmieni treść 3 ust. 1 na poniższy: Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi PLN /słownie: PLN/, zgodnie z ceną podaną w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy Pytanie 23 Dot. 3 ust. 1 Czy w celu doprecyzowania warunków umowy Zamawiający zmieni treść 3 ust. 1 na poniższy: Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia obejmuje dostawę do magazynu Zamawiającego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/ 289 oraz koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia oraz montażu, uruchomienia, instruktażu, a także wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 3 ust. 2 Wzoru umowy. Pytanie 24 Dot. 4 ust. 1 Czy w celu dotrzymania terminu wystawienia faktury Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie faktury drogą elektroniczną tj. z podpisem elektronicznym lub czy Zamawiający wyrazi zgodę dostarczenie faktury do r. Prosimy o wskazanie w umowie adresu owego na który możemy przesłać fakturę wystawioną elektronicznie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie w formie pisemnej w terminie do 1 dnia roboczego do odbioru. Pytanie 25 Dot. 5 ust. 1 Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni treść 5 ust. 1 na poniższy: Wykonawca udziela Zamawiającemu.. miesięcy gwarancji na dostarczony asortyment od daty uruchomienia w Instytucie CZMP", po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 2 ust. 7 umowy. Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Zmienia zapis 5 ust. 1 na następujący: Wykonawca udziela Zamawiającemu.. miesięcy gwarancji na dostarczony asortyment od daty uruchomienia w Instytucie CZMP", po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 2 ust. 7 umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia 6

7 powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne. Pytanie 26 Dot. 5 ust. 5 Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni treść 5 ust. 5 na poniższy: Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o awarii w dni robocze, do umówienia się na przyjazd wynosi max. 24 godziny; (na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz ). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 5 Wzoru umowy. Pytanie 27 Dot. 5 ust. 6 Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji Zamawiający zmieni treść 5 ust. 6 na poniższy: Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany zespołów lub podzespołów wynosi max. 72 godziny w dni robocze od chwili powiadomienia o awarii. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 6 Wzoru umowy. Pytanie 28 Dot. 5 ust. 8 Czy z uwagi na to, że słowo gwarantuje sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas, gdy norma wynikająca z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy oraz zgodnie z poniższym uzasadnieniem, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 8 na poniższy: Zapewniony okres dostępności części zamiennych i wyposażenia od daty przekazania przedmiotu umowy i uruchomienia (poszczególnych partii) aparatury medycznej wynosi 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 8 Wzoru umowy. Pytanie 29 Dot. 5 ust. 9 Czy w celu doprecyzowania warunków umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 9 na poniższy: Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wszystkie przeglądy gwarancyjne okresowe, techniczne z łącznie z wymianą akcesoriów eksploatacyjnych podczas tych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, które 7

8 wliczone są w cenę jego oferty. Zamawiający w ramach wskazanych usług nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym związanych z dojazdem Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 9 Wzoru umowy. Pytanie 30 Dot. 5 ust. 10 Czy w celu doprecyzowania warunków umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 10 na poniższy: Wykonawca nie jest uprawniony do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej jeżeli aparatura medyczna będąca przedmiotem umowy była wykorzystywana przez Zamawiającego zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi w dokumencie, o którym mowa w 1 ust. 5 niniejszej umowy, a Wykonawca jest za wadę / uszkodzenie odpowiedzialny w ramach gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 5 ust. 10 Wzoru umowy. Pytanie 31 Dot. 5 Czy w celu doprecyzowania warunków umowy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie do 5 kolejnego ustępu o poniższym brzmieniu: Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Pytanie 32 Dot. 6 Czy z uwagi na to, że postanowienia 6 stoją w sprzeczności z 5, to Zamawiający dokona ich wykreślenia jako zbędnych/ Pytanie 33 Dot. 7 ust. 1 Czy zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, gdzie Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 7 ust. 1 na poniższy: Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie towaru za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwloką. Pytanie 34 Dot. 7 ust. 2 Prosimy o usuniecie w konsekwencji wykreślenia 6 Pytanie 35 Dot. 7 ust. 4 Czy zgodnie z poniższym uzasadnieniem, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu. 7 ust. 4 na poniższy: Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, w przypadku: Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadku niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy nastąpi po pisemnym, pod rygorem nieważności, jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie. Uzasadnienie: 8

9 Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego. Pytanie 36 Dot. 9 ust. 2 Z uwagi na to, że ustawa Pzp nie przewiduje częściowej realizacji umów ani też rezygnacji z Zamówienia asortymentu prosimy o wykreślenie z 9 ust. 2 jako zapisu nie mającego zastosowania. Pytanie 37 Dot. 9 ust. 3 i 4 Czy zgodnie z poniższym uzasadnieniem, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu. 7 ust. 3 na poniższy oraz wykreślenie ust. 4: Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca: a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, Uzasadnienie: Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie art.54 ustawy Pytanie 38 Dot. 9 ust. 3 i 4 Z uwagi na to, że zapis 9 ust. 7 jest niezgodny z art. 145 ustawy Pzp prosimy o wykreślenie go 9 jako zapisu nie mającego zastosowania. Pytanie 39 Dot. 9 ust. 8 Czy z uwagi na to, że instytucja wypowiedzenia nie ma zastosowanie do tego rodzaju umów, a dodatkowo postanowienie 9 ust. 8jest niezgodnie z zasadami Pzp, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z ust. 8. Pytanie 40 Dotyczy Formularza oferty zał. Nr 1 Dot. Formularza oferty pkt. 5 Czy z uwagi na bardzo krotki termin realizacji Zamówienia oraz na to, że zgodnie z przepisami ustawy PZP, gdzie zamówieniem jest sama umowa z wykonawcą, to Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 5 na poniższy: Dostawa aparatury medycznej, wraz z uruchomieniem oraz instruktażem stanowiskowym, nastąpi w terminie... dni, jednak nie później niż do dnia r. Pytanie 41 Dotyczy Formularza oferty zał. Nr 1 Dot. Formularza oferty pkt. 5 Czy z uwagi na to, że zgodnie z przepisami prawa ustawa Pzp wykonawca nie ma obowiązku składania tego rodzaju oświadczeń, to prosimy Zamawiającego o wykreślenie z pkt. 7 poniższego Jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu płatności odstępuje od prawa do naliczenia odsetek. Pytanie 42 9

10 Dot. Zapisów SIWZ 1.Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, czy zakres zamówienia obejmuje przygotowanie pomieszczeń do instalacji mammografu pod względem budowlanym tzn. wykonanie miedzy innymi przebudowy pomieszczeń, doprowadzenie zasilania elektrycznego, wykonanie osłon stałych, drzwi radioochronnych, niezbędnej klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wraz z wykoaniem kompleksowego projektu budowlanego oraz uzyskaniem w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych (zezwolenie na budowę i niezbędne procedury odbiorowe). 2.Prosimy o jednoznaczne wyszczególnienie, które z tych prac leżą po stronie wykonawcy, a które zostaną zrealizowane przez Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt, gdyż nie wynika to ani z treści SIWZ ani z zapisów projektu umowy ani z wymagań przedstawionych w tabeli wymagań technicznych. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje instalację mammografu w istniejącej pracowni mammograficznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał projekt osłon radiologicznych, testy specjalistyczne oraz dopasowanie pracowni do wymogów oferowanego mammografu tzn. zamontowanie klimatyzacji, wymiana oraz dopasowanie tablicy rozdzielczej w gabinecie mammograficznym. Doprowadzenie przyłączy LAN, odmalowanie pomieszczenia, naprawa / wymiana wykładziny. Demontaż mammografu i transport w miejsca wskazane. Koszt należy wliczyć w cenę oferty. Pytanie 43 DOTYCZY: III Lampa RTG, pkt.4 Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta). Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu Lampy RTG i jej obudowy bez uwzględniania pojemności cieplnej anody. min. 800 khu Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie innowacyjnego mammografu z opcją rozbudowy o najnowocześniejszą tomosyntezę ( możliwość wykonywania badań przy 2 różnych kątach w zależności od zastosowań klinicznych) oraz opcjonalną możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą tomosyntezy. Oferowany przez nas mammograf posiada lampę RTG której pojemności anody wynosi 300kHU a pojemność cieplną zespołu lampy RTG i jej obudowy równa się 500kHU. Pragniemy zauważyć iż większa pojemność cieplna anody wpływa na możliwość wykonywania większej ilości badań w krótszym odstępie czasu. W oferowanym przez nas mammografie odstępy między ekspozycjami wynoszą max 15 sekund a czas od wykonania ekspozycji do wyświetlenia na konsoli technika wynosi max 5 sekund. Wyspecyfikowana duża pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka nie poprawia znacząco chłodzenia anody a jest jedynie wymagana przy mniej zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach gdzie np. pojemnością cieplna anody wynosi 160kHU. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie opisanego przez nas rozwiązania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mammograf z opcją rozbudowy o tomosyntezę oraz mammograf posiadający lampę RTG której pojemności anody wynosi 300kHU a pojemność cieplną zespołu lampy RTG i jej obudowy równa się 500kHU, ale nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 44 DOTYCZY: V STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 12 Komplet płytek do kompresji : - dla wszystkich formatów ekspozycji : - płytka z powiększeniem - płytka do zdjęć celowanych - płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego spełniającego wymaganą funkcjonalność dla: płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora opartą o automatyczną kolimację pola świetlnego (18x24cm) dla płytki o rozmiarze 18x30cm. Rozwiązanie to jest specjalnie zaprojektowane dla badania małych piersi. Podczas badań w projekcjach skośnych pole świetlne (18x24cm) automatycznie przesuwa się do krótszej krawędzi detektora i nie ma konieczności ręcznego przesuwania części uciskowej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie najnowszego rozwiązania w zakresie płytki uciskowej dla formatu pola świetlnego 18x24cm. 10

11 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytkę kompresyjną o rozmiarze 18x30 cm z automatyczną kolimacją pola świetlnego (18x24 cm) przy projekcjach skośnych. Pytanie 45 Czy w związku z zapewnieniem pełnej funkcjonalności systemu oraz usprawnieniem pracy PRACOWNI MAMMOGRAFII Zamawiający wymaga, aby oferowany mammograf był zintegrowany z posiadanym systemem RIS/PACS oraz posiadaną stacją lekarską. Rozwiązanie takie pozwoli na zautomatyzowane pobieranie listy roboczej oraz wysyłanie obrazów do archiwum jak również bezpośrednie przesyłanie wykonanych zdjęć do opisu co znacząco wpływa na szybkość i komfort pracy lekarzy opisujących badania mammograficzne. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany mammograf był zintegrowany z systemem RIS/PACS (licencja, wdrożenie, gwarancja 12 m-cy). Koszt zakupu licencji oraz wdrożenia Wykonawca wlicza w cenę oferty. Zamawiający wymaga również aby oferowany mammograf był zintegrowany z posiadaną stacją lekarską mammograficzną w celu bezpośredniego wysyłania zdjęć. Koszt integracji Wykonawca wlicza w cenę oferty. Pytanie 46 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Wymagania ogólne punkt 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna punkty gdy oferowany aparat będzie posiadał generator, detektor, konstrukcję mammografu, oprogramowanie stacji akwizycyjnej tego samego producenta, z CE na całe urządzenie. Zamawiający ze względu na pełną kompatybilność oraz funkcjonalność podtrzymuje zapisy SIWZ i przyzna punkty za min. generator, lampę, statyw interface stacji akwizycyjnej. Pytanie 47 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Lampa RTG punkt 2 Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ oraz czy Zamawiający zgodzi się na zmianę punktacji na ocenę lepszych parametrów a nie gorszych. Wyjaśniamy iż w związku z rozwojem mammografii oraz nowych technik w mammografii wprowadzono w celu redukcji dawki lampy jednomateriałowe wolframowe które pozwalają na redukcje dawki oraz poprawę widma promieniowania a tym samym obrazowanie. Anody dwumateriałowe stosowane były w aparatach mammograficznych analogowych w których jak wiadomo w celu redukcji dawki zmieniały materiał anody na wolfram. Wszyscy uznani producenci dokonali takich zmian a tylko nieliczne starsze rozwiązania są jeszcze stosowane. Ze względu na różny stopień gęstości tkanki (piersi, gruczołowe, tłuszczowe) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i przyzna punkty dla anody o różnych widmach promieniowania. Pytanie 48 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Statyw Mammograficzny punkt 6 Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie zapisu, mówiącego iż aparat powinien mieć możliwości: obrotu głowicy o -180, wykonania ekspozycji jak również możliwość wykonania biopsji w tej pozycji po rozbudowie. Aparat powinien mieć możliwość obrotu głowicy o -180, wykonania ekspozycji). Zamawiający nie wymaga wykonania biopsji w pozycji Pytanie 49 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Konsola Technika Stacja Akwizycyjna punkt 12 Prosimy o dopuszczenie aparatu mammograficznego, w którym nie ma pomiaru kąta. Wyjaśniamy iż w mammografii nie mierzy się kątów, wymaganie pomiaru kąta podważałoby zapis I/2 gdyż wskazywałoby na to iż stacja mammograficzna opisana w SIWZ nie była projektowana pod wykonywanie mammografii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat mammograficzny, w którym nie ma pomiaru kąta, ale nie wprowadza takiego wymagania. Pytanie 50 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Konsola Technika Stacja Akwizycyjna punkt 14 Czy Zamawiający zgodzi na usunięcie całego zapisu punktacji? 11

12 Wyjaśniamy iż jeden z producentów opracował sobie algorytm wykonywania zdjęć bez kratki ale to było spowodowane koniecznością redukcji dawki do akceptowanej przez przepisy redukując dawkę do 30% w stosunku do dawki swojego starszego modelu, mimo takiego zabiegu technicznego wartość dawki wg, raportu NHS dawka i tak jest wyższa niż np. w aparacie oferowanym przez nas firmy Hologic. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje oceny czegoś co nie jest lepszym rozwiązaniem niż już dostępne na rynku a jest tylko i wyłącznie cechą jednego producenta. Opisana funkcjonalność jest parametrem punktowanym, nie wymaganym. Zamawiający przyznaje punkty za rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę jakości badań diagnostycznych. Pytanie 51 Dotyczy załącznika nr 3do SIWZ Konsola Technika Stacja Akwizycyjna punkt 16 Prosimy o wyjaśnienie zapisu, rozumiemy iż każdy z użytkowników ma mieć możliwość zalogowania się na własne hasło a system aparatu ma mieć możliwość np. analizy zdjęć odrzuconych na danego użytkownika. Uwierzytelnienie użytkownika następuje poprzez indywidualne hasło lub elektroniczną kartę użytkownika. Pytanie 52 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia, poprzez określenie go do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę konfigurowanego pod indywidualne zamówienie przyszłego użytkownika mammografu, i w związku z tym, zaproponowany termin na realizację, może okazać się nie wystarczający. Natomiast za nieterminową dostawę, Wykonawcy grożą kary umowne. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że Wykonawca do realizacji umowy, nie może przystąpić wcześniej, niż po podpisaniu umowy przez Strony, chociażby z tego względu, że przedmiot zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego (i produkowany jest indywidualnie zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego/Użytkownika w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Pytanie 53 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 4 ust.1 Zwracamy się z prośbą o określenie płatności wynagrodzenia na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian, podtrzymuje zapisy SIWZ, które są zgodne z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni w transakcjach handlowych: w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. Pytanie 54 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 5 ust.5 Prosimy o wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy do 48 godzin w dni robocze. Pytanie 55 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 5 ust.6 W nawiązaniu do ust. 5 ust.6 wzoru Umowy, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany części zamiennych oraz naprawy z wymianą sprowadzaną od producenta zagranicy części zamiennych. w związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis w/w punktu: Maksymalny czas naprawy bez wymiany części zamiennych wynosi max 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o awarii oraz 7 dni roboczych od chwili powiadomienia o awarii w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku konieczności wymiany części zamiennej która jest sprowadzana od producenta zza granicy 72 godziny od daty zgłoszenia jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport) danej części. Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia. W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji. 12

13 Pytanie 56 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 5 ust.7 Prosimy o modyfikację w/w zapisu na W przypadku 3krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu na nowy Wyjaśniamy, że producent mammografu, po jednej naprawie wymienia uszkodzony podzespół na nowy, co gwarantuje pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany i producent nie wymienia całego systemu na nowy, po trzeciej naprawie, tj. czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy aparat nie wykazuje żadnych wad i pracuje bezawaryjnie. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na w/w zapis. Pytanie 57 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 7 ust.3 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za każdy godziny opóźnienia w realizacji zobowiązania w terminach o których mowa w 5 ust.7 do 0,1% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w 3 ust.5 umowy. Wyjaśniamy, że zaproponowane 0,5% jest karą bardzo wysoką biorąc pod uwagę wartość przedmiotu zamówienia; przy czym przypominamy, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. Pytanie 58 Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ Wzór Umowy 7 ust.4 Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego (w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy), w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Ostateczny termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Integralnym załącznikiem do niniejszych odpowiedzi są: a) zmienione Zestawienie Parametrów Wymaganych, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, w załączeniu oraz b) zmieniony Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ, w załączeniu. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ICZMP ds. Administracji i Rozwoju dr Pawła Grockiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 13

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/...

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/... UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/... zawarta w dniu... r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą... NIP:..., REGON:... KRS: zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r.

Płock, dnia r. Płock, dnia 12.12.2016r. Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednej marki o długości

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Numer sprawy: PN-9-POIG/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Radzyminie, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, NIP 1251333745, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Strona1 Puszczykowo, dnia 8 lutego 2017 r. Szp.12/4/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa respiratorów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kraków, 05.09.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania ZP-9/17: Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi wykonanie zabiegów pobrania ubogoleukocytanego koncentratu krwinek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi SIWZ CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców - załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty - punkt 5. Termin - podpunkt 5.3 Uprzejmie informujemy, że możemy zaoferować 18 miesięczny okres gwarancji,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZZ/27/002/D/2017

WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZZ/27/002/D/2017 WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZZ/27/002/D/2017 zawarta w dniu...... 2017 roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza Miasta Milanówka. .. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu (Imię i nazwisko)

U M O W A NR. mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza Miasta Milanówka. .. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu (Imię i nazwisko) U M O W A NR. Zawarta w dniu. roku, w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon 013269150, NIP 5291799245, reprezentowaną przez: mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy). (Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego) UMOWA NR. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /14. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /14. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 5 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-40/14 UMOWA NR DA-ZP-2531-../14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę kompletnego cyfrowego systemu do

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 01.03.2017 r. O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (uczestników

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego "Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury" - odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Rozbudowę zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury - odpowiedzi na pytania. K Regionalne Centrum ~< Animacji Kultury ul. H. Sienkiewicza 11 tel. -Lo8 (68) Lo52 93 01 65-lt31 Zielona Góra faks -Lo8 (68)320 88 3Lo sekretariat@rcak.pl WWW.ReAK.PL ( Zielona Góra, dnia 14 marca 2017

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A Warszawa,20.11.2014 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu chromatografii

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa ul. Banacha 1a abcdef DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 599-15-20

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo