Odkryliśmy rozbieżność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkryliśmy rozbieżność"

Transkrypt

1

2 Odkryliśmy rozbieżność czas rzucić wyzwanie starym prawdom Jak zapewnić optymalne, długoterminowe wyniki leczenia swoim pacjentom? Standardowa norma z 1986 roku opisująca sukces leczenia w implantologii stomatologicznej nie odzwierciedla tego, co jest możliwe do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. Nie jest obecnie niczym uzasadnione, aby klinicysta lub pacjent mieli akceptować utratę kości brzeżnej do 1,5 milimetra tylko dlatego, że taka jest norma ustalona 20 lat temu. Wiele badań klinicznych wykazało, że w przypadku stosowania systemu implantologicznego Astra Tech średni zanik poziomu kości brzeżnej wynosi tylko 0,3 milimetra w okresie 5 lat. Nadszedł już czas, aby skorygować tę różnicę.

3 Zachowanie poziomu kości brzeżnej dzięki Astra Tech Implant System Zawsze przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę do badań klinicznych, do naukowych podstaw oraz dokumentacji prowadzonych działań, dlatego też obserwowaliśmy od wielu lat zachowanie kości brzeżnej u pacjentów stosujących nasz system i stwierdziliśmy, że poziom kości brzeżnej wokół implantów Astra Tech był wyjątkowo dobrze zachowywany. Przy porównaniu naszych zadowalających wyników z obowiązującą aktualnie normą okazuje się, że istnieje duża rozbieżność między tym, co można osiągnąć stosując Astra Tech Implant System, a tym, co jest wciąż uznawane za sukces leczenia implantologicznego. Zachowanie poziomu kości brzeżnej (mm) rok 2 lata 3 lata 5 lat Czas (lata) * Wartości dla Astra Tech Implant System bazują na danych z ponad 40 opublikowanych artykułów przedstawiających wyniki badań radiologicznych; przegląd literatury kwiecień 2008 ** Norma standardowa została przyjęta na podstawie: Albrektsson T., i wsp., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25 Albrektsson T. i Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2): Roos J., I wsp., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4): Wartości Astra Tech Implant System * -1.5 Norma standardowa** Norma standardowa Czerwona linia na wykresie przedstawia obowiązującą obecnie normę standardową dla utraty poziomu kości brzeżnej w trakcie leczenia implantologicznego. Dane te bazują na trzech różnych artykułach wymienionych powyżej. Artykuły te opisują akceptowalny zakres utraty kości brzeżnej, który wynosi do 1,0 mm w trakcie pierwszego roku obciążania implantów oraz do 0,2 mm rocznie w latach następnych. Przyjmuje się, że po tym okresie poziom kości brzeżnej ulega ustabilizowaniu, co oznacza, że po okresie pięciu lat utrata kości brzeżnej wynosi w przybliżeniu 1,5 mm. Poziom kości brzeżnej w Astra Tech Implant System W ponad 40 opublikowanych artykułach można znaleźć powtarzające się stwierdzenie, że utrata poziomu kości brzeżnej w przypadku stosowania systemu implantologicznego Astra Tech wynosi 0,3 mm w pierwszym roku obciążania. Po tym okresie poziom kości pozostaje stabilny. Na podstawie piśmiennictwa można wyciągnąć wniosek, że w przypadku systemu implantologicznego Astra Tech średni poziom utraty kości brzeżnej po pięciu latach to 0,3 milimetra czyli wynik przynajmniej czterokrotnie lepszy od obowiązującej obecnie normy standardowej dla tego okresu.

4 Fakty, które kryją się za tymi danymi Opublikowane artykuły dotyczą badań, które objęły ponad pacjentów, a wyniki tych badań, jak to zostało wcześniej zauważone, wskazują na średnią wielkość zmiany poziomu kości brzeżnej 0,3 milimetra po roku od momentu obciążenia implantów oraz na jej utrzymywanie się na tym samym poziomie po pięciu latach. Dokonując podsumowania naszych danych oraz przeprowadzając analizy porównawcze między obecnie obowiązującą normą standardową a poziomem kości uzyskiwanym z wykorzystaniem Astra Tech Implant System, podjęliśmy decyzję o podniesieniu poprzeczki na jeszcze wyższy poziom. Postanowiliśmy, że artykuły dotyczące systemu implantologicznego Astra Tech, oprócz posiadania wysokiej wartości naukowej, muszą spełniać dodatkowo pięć ważnych kryteriów, a muszą to być: badania radiologiczne badania prospektywne badania dotyczące implantów z MicroThread badania obejmujące pełne grupy badania stosujące standardowy protokół chirurgiczny implantacji (wyłączone zostały badania obejmujące techniki augmentacji oraz osadzenie implantów w zębodołach poekstrakcyjnych) Po przyjęciu powyższych kryteriów pozostało 12 artykułów. Obejmowały one liczbę około 400 pacjentów z okresem obserwacji 1, 2, 3 i 5 lat, i artykuły te również potwierdziły ten doskonały wynik. Gdy te dane dotyczące systemu implantologicznego Astra Tech zostały przedstawione profesorowi Tomasowi Albrektssonowi zajmującemu się badaniami biomateriałów w Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu, w Szwecji, który był jednym z autorów artykułów z lat 1986, 1993 i 1997, to wypowiedział on następującą opinię opublikowaną w notatce prasowej*: Ograniczony poziom resorpcji kości brzeżnej udokumentowany dla implantów Astra Tech pokazuje, że nadszedł czas na poddanie starego standardu z 1986 roku nowej ocenie. Taki nowy standard powinien prawdopodobnie dopuszczać tylko 50% lub mniej zakresu resorpcji kości, który jest obecnie uznawany za sukces leczenia implantologicznego. Prof. Tomas Albrektsson Z pewnością nadszedł czas na wyznaczenie nowego standardu. Dwanaście wybranych artykułów dotyczących Astra Tech Implant System AUTORZY TYTUŁ PUBLIKACJA Cooper L., et al. Norton M.R., et al. Nordin T., et al. Donati M., et al. Karlsson U., et al. A multicenter 12-month evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. A short-term clinical evaluation of immediately restored maxillary TiOblast single-tooth implants. The use of a conical fixture design for fixed partial prostheses. A preliminary report. Immediate functional loading of implants in single tooth replacement: a prospective clinical multicenter study. Single-tooth replacement by osseointegrated Astra Tech dental implants: a 2-year report. POZIOM LICZBA PACJENTÓW CZAS ZMIANY KOŚCI Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16(2): rok mm Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(2): rok mm Clin Oral Implants Res 1998;9(5): rok mm Clin Oral Implants Res 2008;19(8): rok mm Int J Prosthodont 1997;10(4): lata mm Palmer R.M., et al. A prospective study of Astra single tooth implants. Clin Oral Implants Res 1997;8(3): lata 0.00 mm Palmer R.M., et al. Lee D.W., et al. Cooper L., et al. Palmer R.M., et al. Wennström J.L., et al. Gotfredsen K. A prospective 3-year study of fixed bridges linking Astra Tech ST implants to natural teeth. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Three-year evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. A 5-year prospective study of Astra single tooth implants. Implant-supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. A 5-year prospective study of single-tooth replacements supported by the Astra Tech implant: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005;16(3): lata mm Clin Oral Implants Res 2007;18(4): lata mm Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(5): lata mm Clin Oral Implants Res 2000;11(2): lat mm J Clin Periodontol 2005;32(6): lat mm Clin Implant Dent Relat Res 2004;6(1): lat mm * Wyjątkowe wyniki otrzymane dzięki implantom Astra Tech: wyzwanie powszechnie przyjętych standardów

5 TYTUŁ Natychmiastowe obciążanie funkcjonalne w przypadku odbudowy pojedynczego zęba prospektywne badania wieloośrodkowe. AUTOR Donati M., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Donati M., 2008 Stan początkowy 1 rok 3 lata (poststudy follow-up) TYTUŁ Pięcioletnie badania prospektywne obejmujące odbudowy pojedynczych zębów. AUTOR Palmer R.M., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Palmer R.M., 2008 Stan początkowy 5 lat TYTUŁ Odbudowy pojedynczych zębów oparte na implantach pięcioletnie badania prospektywne AUTOR Wennström J.L., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Wennström J.L., 2008 Stan początkowy 5 lat 12 lat (poststudy follow-up) TYTUŁ Pięcioletnie badania prospektywne obejmujące odbudowy pojedynczych zębów. AUTOR Gotfredsen K. Dzięki uprzejmości: Dr. Gotfredsen K., 2008 Stan początkowy 5 lat 15 lat (poststudy follow-up) Liczy się każdy milimetr Każdy klinicysta wie, że dla indywidualnego pacjenta utrata poziomu kości o 1 mm może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką, szczególnie w trudnych przypadkach, w których od początku ilość dostępnej kości była problematyczna. W obszarze zębów trzonowych jeden milimetr może oznaczać różnicę między szansą na przywrócenie funkcji, a brakiem takiej szansy. W odcinku estetycznym nawet 0,5 milimetra może wyznaczać granicę między zdrowym, naturalnym wyglądem tkanek miękkich, a powstaniem czarnych trójkątów między zębami. Nie możemy też zapominać, że pacjent może mieć inny pogląd na obszar estetyczny, niż klinicysta. Dla pacjentów odcinek estetyczny jamy ustnej może być wszystkim, co pokazują, gdy rozmawiają lub się śmieją. Charakterystyczny dla Astra Tech Implant System średni poziom utraty kości brzeżnej o 0,3 milimetra po pięciu latach to wskaźnik efektywności, który jest przynajmniej czterokrotnie lepszy od obowiązującej obecnie normy standardowej. Zachęcamy też specjalistów zajmujących się implantologią stomatologiczną, aby rzucili wyzwanie starym prawdom i zaczęli stawiać większe wymagania przed producentami stosowanych przez siebie systemów implantologicznych, i to zarówno pod względem dokumentacji, jak i wyników, mając przy tym na uwadze długoterminowe korzyści dla pacjentów.

6 Sekret kryjący się za 0,3 milimetra Zachowanie kości brzeżnej jest elementem kluczowym zarówno z funkcjonalnego, jak i estetycznego punktu widzenia. Jednakże pewien zakres utraty kości jest powszechnie akceptowany jako nieunikniony skutek leczenia implantologicznego. My nigdy nie akceptowaliśmy takiego podejścia, ponieważ uważamy, że nie ma powodu, aby Państwo i Państwa pacjenci mieli akceptować utratę kości. Zachowanie poziomu kości brzeżnej i ustabilizowanie się szerokości biologicznej na poziomie łącznika są czynnikami faktycznie zapewniającymi prawidłową stymulację kości oraz wpływającymi pozytywnie na zdrowy stan tkanek miękkich. Wiedzieliśmy o tym od początku, od momentu naszego powstania w 1985 roku. Dla stworzenia efektywnego systemu implantologicznego nie wystarczy posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu biologii, mechaniki i chemii, lecz trzeba również wiedzieć, co się dzieje, gdy te trzy dziedziny wchodzą ze sobą w interakcję. Już wcześnie, w trakcie prac rozwojowych nad Astra Tech Implant System, zdaliśmy sobie sprawę ze znaczenia podejścia holistycznego. Z tego też powodu nasz system implantologiczny jest w wyjątkowy sposób oparty na zasadach biologicznych, biomechanicznych i biochemicznych. Stworzyliśmy system implantologiczny, w którym współdziałają ze sobą różne niezależne od siebie elementy: OsseoSpeed, MicroThread, Conical Seal Design i Connective Contour. System ten, znany jako Astra Tech BioManagement Complex, to jedyne w swoim rodzaju połączenie kluczowych elementów zapewniających długoterminowy, niezawodny sukces leczenia implantologicznego. Każdy z tych kluczowych elementów odgrywa istotną rolę. Chemicznie modyfikowana powierzchnia OsseoSpeed stymuluje proces wygajania się kości wokół implantu. MicroThread i Conical Seal Design są odpowiedzialne za utrzymanie poziomu kości dzięki stworzeniu dla niej optymalnych warunków biomechanicznych i biologicznych, zapewnieniu optymalnego rozkładu obciążeń oraz wyeliminowanie mikroruchów i mikronieszczelności. Connective Contour zapewnia właściwą geometrię i zwiększony obszar kontaktu implantu z tkankami miękkimi oraz ich objętość, chroniąc w ten sposób kość brzeżną. To jest właśnie sekret kryjący się za faktem, że w przypadku pracy z systemem implantologicznym Astra Tech możemy oczekiwać minimalnej, bo wynoszącej tylko 0,3 milimetra, utraty kości w obszarze brzeżnym. OsseoSpeed więcej kości w krótszym czasie Tworzy się większa ilość kości i wcześniej Zwiększona powierzchnia kontaktu kości z implantem Mocniejsze połączenie kość - implant MicroThread biomechaniczna stymulacja kości Zwiększa przynajmniej trzykrotnie zdolność do przenoszenia obciążeń czynnościowych Optymalny rozkład obciążeń zmniejsza naprężenia Zachowanie kości brzeżnej Conical Seal Design trwałe i stabilne dopasowanie Rozkład obciążeń zmniejsza naprężenia Minimalizuje ilość mikroruchów i mikroprzecieków Umożliwia szczelne i stabilne połączenie między implantem a łącznikiem Connective Contour zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanką miękką Zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanka miękką Ochrona kości brzeżnej Astra Tech BioManagement Complex funkcjonalność, piękno i biologia w idealnej harmonii

7 Jedną z wartości, które mają w Astra Tech Dental szczególne znaczenie, jest swoboda działania. Wraz z naszymi produktami i usługami oferujemy swobodę nieograniczonych możliwości swobodę podejmowania własnych decyzji z otwartym umysłem i na podstawie wiarygodnych faktów. Sami doświadczamy tej swobody przez stawianie pytań Co by było, gdyby i przez zdobywanie w procesie poszukiwania odpowiedzi pogłębionej wiedzy i zrozumienia badanych zagadnień, co przekłada się z kolei na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. A jeżeli Państwo i Państwa pacjenci nie musicie akceptować utraty kości? A kiedy mniej znaczy więcej? Jaki zakres utraty kości jesteście Państwo skłonni zaakceptować? Proszę odwiedzić nas na stronie i weź udział w głosowaniu w ramach kampanii na rzecz zachowania poziomu kości brzeżnej.

8 Astra Tech BioManagement Complex Efektywny system implantologiczny nie może charakteryzować się tylko jedną cechą wyróżniającą go od innych. Podobnie jak to jest w naturze, sukces jest efektem wielu różnych cech, które się wzajemnie uzupełniają. Poniższy zestaw kluczowych cech jest odpowiedzialny za wyjątkowość systemu Astra Tech Implant System : OsseoSpeed PL Astra Tech OsseoSpeed - więcej kości w krótszym czasie MicroThread - biomechaniczna stymulacja kości Conical Seal Design - trwałe i stabilne dopasowanie Connective Contour - zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanką miękką MicroThread Conical Seal Design Connective Contour Australia Astra Tech Pty Ltd. Suite 1, 53 Grandview St, Pymble NSW 2073 Tel: Fax: Austria Astra Tech GesmbH Schloßhofer Straße 4/4/19, AT-1210 Wien Tel: +43-(0) Fax: +43-(0) Benelux Astra Tech Benelux B.V. Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer Tel: / Fax: / Canada Astra Tech Inc Matheson Blvd East, 8th Floor Mississauga, ON L4W 5K4 Tel: Denmark Astra Tech A/S Husby Allé 19, DK-2630 Tåstrup Tel: Fax: Finland Astra Tech Oy PL 96, FI Espoo Tel: Fax: France Astra Tech France 7, rue Eugène et Armand Peugeot, TSA FR Rueil Malmaison Cedex Tel: Fax: Germany Astra Tech GmbH An der kleinen Seite 8. DE Elz Tel: Fax: Italy Astra Tech S.p.A. Via Cristoni, 86, IT Casalecchio di Reno (BO) Tel: Fax: Japan Astra Tech K.K Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo Tel: Fax: Norway Astra Tech AS Postboks 160, NO-1471 Lørenskog Tel: Fax: Poland Astra Tech Sp.z o.o. ul. Orężna 58, Warszawa Tel: Fax: Spain Astra Tech S.A. Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave 9, Polígono Industrial Pedrosa, ES L Hospitalet de Llobregat Tel. Servicio al cliente: Tel: Fax: Sweden Astra Tech AB P.O. Box 14, SE Mölndal Tel: Fax: Switzerland Astra Tech SA Avenue de Sévelin 18, P.O. Box 54 CH-1000 Lausanne 20 Tel: Fax: United Kingdom Astra Tech Ltd. Brunel Way, Stonehouse, Glos GL10 3SX Tel: Fax: USA Astra Tech Inc. 590 Lincoln Street, Waltham, MA Tel: Fax: Other Markets Astra Tech AB, Export Department P.O. Box 14, SE Mölndal, Sweden Tel: Fax: Astra Tech Sp. z o.o., ul. Orężna 58, Warszawa, Tel: , Fax: ,

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Oryginalne Oryginalne rozwiązanie do odbudowy pełnego łuku na czterech implantach, bez przeszczepów. Sprawdzone Sprawdzone długoterminowe rozwiązanie. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

5-6.XI.2010 DNI IMPLANTOLOGII. 25 lat ciągłej ewolucji

5-6.XI.2010 DNI IMPLANTOLOGII. 25 lat ciągłej ewolucji DNI 5-6.XI.2010 IMPLANTOLOGII 25 lat ciągłej ewolucji 1 Szanowni Państwo, Rok 2010 jest wyjątkowym okresem dla fi rmy Astra Tech Polska. Już 5 lat jesteśmy z Wami! Z tej okazji mamy ogromną przyjemność

Bardziej szczegółowo

Implanty IS-II active

Implanty IS-II active 2014. 01 Ver.2 Implanty Większa przewaga konkurencyjna dla Twojej kliniki! Więcej korzyści dla Pacjentów! Przedstawiamy naszą innowacyjną koncepcję: AnyTime Loading Wysokiej jakości zabiegi implantologiczne

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy Idealne połączenie Mozo-Grau z jego nowym implantem MG InHex osiągnął rozwiązanie oparte na długoterminowych, potwierdzonych rezultatach, respektując chirurgiczne, biologiczne i protetyczne zasady, zapewniając

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu spożywczego Bez etykiety

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com ORYGINALNA www.atlantisabutment.com Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób Ty i Twoi pacjenci możecie odnieść korzyści, wybierając indywidualne łączniki Atlantis. 79357-PL-1212 2012 DENTSPLY IH

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Autor _ dr n. med., lek. stom. Pär-Olov Östman Ryc. 1_Obraz kliniczny przed leczeniem przyêrodkowe z by

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym SpeediCath Standard w cewnikowaniu przerywanym Cewnik to po prostu cewnik. Wyjątkiem jest SpeediCath Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

PRESERVATION BY DESIGN TM

PRESERVATION BY DESIGN TM PRESERVATION BY DESIGN TM ZACHOWANIE TKANEK MIĘKKICH 17 OPTYMALNA OSSEOINTEGRACJA 7-16 ZACHOWANIE 1, 2, 20-25 WYROSTKA KOŚCI ZACHOWANIE TKANEK KLUCZ DO ESTETYKI Wyzwania dla efektów estetycznych: Zdjecie

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU

IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU IMMEDIATE IMPLANTATION AFTER A MAXILLARY INCISOR TRAUMATIC FRACTURE. CASE REPORT praca recenzowana Streszczenie: Najczęstszym

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

KaVo innowacyjne instrumenty.

KaVo innowacyjne instrumenty. KaVo innowacyjne instrumenty. Poczuj fascynację precyzją wykonania 02 07 Najwyższa jakość, niemiecka technologia. Niemiecka myśl technologiczna cieszy się uznaniem na całym świecie. Końcówki stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ. instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile.

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ.  instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile. i i i i www.somfy.com Oximo io instrukcja instalacji C ok C ok Ref. 5071291A ÍRg=È1AEÎ Situo io Situo io A/M Situo io mobile Telis 1 io Impresario Chronis io Telis Composio io Keytis io Oximo io Spis treści

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

DLA NAJCENNIEJSZYCH MOMENTÓW W ŻYCIU

DLA NAJCENNIEJSZYCH MOMENTÓW W ŻYCIU DLA NAJCENNIEJSZYCH MOMENTÓW W ŻYCIU APARATY SŁUCHOWE SAPHIRA Najdoskonalsza technologia stworzona specjalnie dla Ciebie Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie chcesz pomijać najważniejszych momentów w

Bardziej szczegółowo

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Clinical analysis of the Bicon s implants advantages in selected cases Autorka _ Katarzyna Maciejewska Streszczenie: Zastosowanie implantów

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Pozostań w ciągłym kontakcie ze światem

Pozostań w ciągłym kontakcie ze światem SoundGate 2 Pozostań w ciągłym kontakcie ze światem www.bernafon.com W naszym otoczeniu znajduje się wiele urządzeń, dzięki którym pozostajemy w ciągłym kontakcie z rodziną, przyjaciółmi czy kolegami z

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Autor _ dr n. med. Jaros aw Pospiech Ryc. 1_Powierzchnia SBM, powi kszenie 200 x. 28 I _Wstęp Współczesna implantologia oferuje pacjentom

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB

VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB VACUETTE Automatyczne systemy oznaczania OB Nr kat. Opis Kanały pomiarowe Podłączenie drukarki Podłączenie czytnika kodów Podłączenie do sieci informatycznej Wynik met. Westergrena po 1 godz. po 15 min.

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

ZAMIEŃ ZWYKŁE SPOTKANIE W NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE

ZAMIEŃ ZWYKŁE SPOTKANIE W NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE ZAMIEŃ ZWYKŁE SPOTKANIE W NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE Dla najwyższej jakości wrażeń słuchowych JUNA PICO RITE Zamień zwykły dźwięk w coś wspaniałego Zamień zwykłe spotkanie we wspaniałą przyjacielską rozmowę.

Bardziej szczegółowo

DOBÓR I DOPASOWANIE ELEMENTÓW DOUSZNYCH

DOBÓR I DOPASOWANIE ELEMENTÓW DOUSZNYCH DOBÓR I DOPASOWANIE ELEMENTÓW DOUSZNYCH www.bernafon.com Elementy douszne przewodnik dopasowania Elementy douszne przewodnik dopasowania Spis treści Informacje podstawowe 6 Klasyczne zauszne aparaty słuchowe

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Master Course in Advanced Reconstructive Dentistry Using Dental Implants

Master Course in Advanced Reconstructive Dentistry Using Dental Implants Master Course in Advanced Reconstructive Dentistry Using Dental Implants we współpracy z Katedrą Protetyki Uniwersytetu w Bern oraz Katedrą Chirurgii Stomatologicznej w Genewie, 1 8 lipiec 2011 Thun, Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X)

Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X) PL Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X) 3 Przygotowywanie w laboratorium indywidualnych łączników tytanowych przy użyciu Ceramill Motion 2 Nieustanny postęp

Bardziej szczegółowo

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej.

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. System ultrasonograficzny ACUSON X700. www.siemens.com/ultrasound Answers for life. System ultrasonograficzny ACUSON X700 Doskonała jakość obrazu. Nowatorska

Bardziej szczegółowo

views porównawczy profil

views porównawczy profil views porównawczy profil Uczestnik: Jurek Ogórek Wykonanie: 05.02.2007 raport wygenerowano: 24.02.2007 cut-e polska ul. Kochanowskiego 21 80-402 Gdańsk tel +48-50-8269.179 E-post: info@cut-e.com www.cut-e.com

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni System NICE: Więcej Możliwości dla Wąskich Przestrzeni Jakość Alpha-Bio Tec prezentuje nowe, zaawansowane rozwiązanie - Wąski Implant NICE, który przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Czynniki wpływające na długotrwały efekt estetyczny leczenia implantologicznego w przednim odcinku szczęki The factors affecting

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie.

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Czy unikasz uśmiechania się z powodu braku jednego lub więcej zębów? Kiedy ostatnio zagłębiłeś zęby w chrupiące jabłko? A może przestałeś

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

OSTATNI BASTION ŚWIATA BITÓW

OSTATNI BASTION ŚWIATA BITÓW OSTATNI BASTION ŚWIATA BITÓW Stawia opór trudnym warunkom montażu i zakrętarkom udarowym Oczekiwania wobec bitów i uchwytów zwiększają się bardzo szybko. Zakrętarki udarowe podbijają rynek Pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy

ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy ATLANTIS ISUS Gwarancja na podbudowy ATLANTIS original TYTANOWE CHROMO-KOBALTOWE 10-LETNIA 10-LETNIA DENTSPLY Implants oferuje stałe i ruchome podbudowy ATLANTIS ISUS, pasujące do najważniejszych systemów

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania.

Informacja o produkcie. Straumann System rozwiązań kątowych Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Informacja o produkcie Elastyczność i precyzja dla wspaniałego wykonania. Co ma wpływ na wspaniałe wykonanie? Rozwiń swoje możliwości poniesienia jakości prac przykręcanych na bazie łączników Straumann

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Plan referatu 1. Pytania badawcze 2. Historiografia

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Krótko o implantologii *

Krótko o implantologii * Implantoprotetyka Paweł Frączak Krótko o implantologii * A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y Streszczenie W pracy skrótowo opisano istotne zdaniem autora zagadnienia z implantologii oraz przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT SERIA ZENITH DISCOVERY Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu Zenith t-branch Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT Seria produktów Zenith firmy Cook Medical zapewnia najszerszą na świecie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Utilisation of patient-speciic abutments for long-term soft-tissue management Autorzy_ Julian

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

TOTALNA ALOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Physiotherapy & Medicine www.pandm.org MŁODA POPULACJA PACJENTÓW POCZĄTEK ZMIAN WIEKU - 36 LAT (JBJS, 77A; 459-64, 1995) ŚREDNIA OKOŁO POŁOWA PACJENTÓW Z AVN WYMAGAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się (BIA) komu i po co Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted A.

Bardziej szczegółowo

BY EXPERTS, FOR EXPERTS MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH

BY EXPERTS, FOR EXPERTS MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH BY EXPERTS, FOR EXPERTS MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ PRINOTH www.prinoth.com/used PRZEDŁUŻONA JAKOŚĆ. Innowacyjna technologia i wysokiej jakości konstrukcja ratraków śnieżnych PRINOTH sprawiają, że są

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Osstell ISQ. Obiektywny sposób pomiaru stabilności implantu. www.osstell.com

Osstell ISQ. Obiektywny sposób pomiaru stabilności implantu. www.osstell.com Osstell ISQ. Obiektywny sposób pomiaru stabilności implantu. www.osstell.com Dlaczego musisz mieć Osstell ISQ. Dr Tiziano Testori, Private Practice, Como, Italy: Używam Osstell a jako system jakości i

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie.

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie. Informacje dla pacjenta Piękny uśmiech przez całe życie. Nowoczesna profilaktyka. Piękny uśmiech przez całe życie. Profesjonalne czyszczenie zębów. Wystarczy wygodnie usiąść. Teraz możesz się szeroko uśmiechać.

Bardziej szczegółowo

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu Numer obywatelski Miejskie Centrum Kontaktu Devoteam 15 lat międzynarodowej ekspansji Doradcy EMEA Devoteam Group założona w 1995r Sweden Norway Denmark United Kingdom Ponad 4500 pracowników 24 biura w

Bardziej szczegółowo

Trefoil Kolejna rewolucyjna odbudowa pełnego łuku zębowego

Trefoil Kolejna rewolucyjna odbudowa pełnego łuku zębowego Trefoil Kolejna rewolucyjna odbudowa pełnego łuku zębowego Nowe rewolucyjne stałe rozwiązanie umożliwiające większej liczbie pacjentów lepsze sposoby leczenia Firma Nobel Biocare od ponad 50 lat jest liderem

Bardziej szczegółowo

Rola biotechnologii w zachowaniu estetyki implantologicznej

Rola biotechnologii w zachowaniu estetyki implantologicznej Rola biotechnologii w zachowaniu estetyki implantologicznej Long-term case studies using a Laser-Lok implant Courtesy of Cary Shapoff, DDS (Fairfield, CT) Restorations by Jeffrey A. Babushkin, DDS (Trumbull,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Główne cechy organizacji polskiego systemu oświaty 2012 Jeden z najbardziej zdecentralizowanych systemów

Bardziej szczegółowo

Dylematy endodontyczne

Dylematy endodontyczne Dylematy endodontyczne Czyli jak skutecznie leczyć metodą klasyczną dr n. med. Izabela Obersztyn prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz Katowice 2015 AUTORZY dr n. med. Izabela Obersztyn Śląski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne PROT. STOM., 2005, LV, 6 Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne Using bridges supported on implants and teeth in patients with lateral

Bardziej szczegółowo

6 7 grudnia 2013, Kraków. Tylko u nas. Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie

6 7 grudnia 2013, Kraków. Tylko u nas. Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie 6 7 grudnia 2013, Kraków Tylko u nas Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie Pod patronatem: Organizator: SEKRETARZE NAUKOWI Dr n.med. Piotr Majewski Dr n.med. Maciej Stupka WyKłADOWCy Dr Marcus Beschnidt

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowef Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowef Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowef Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Opasywanie taśmą warstw butelek Maszyna do opasywania poziomego pojedynczych warstw butelek szklanych

Bardziej szczegółowo