Odkryliśmy rozbieżność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkryliśmy rozbieżność"

Transkrypt

1

2 Odkryliśmy rozbieżność czas rzucić wyzwanie starym prawdom Jak zapewnić optymalne, długoterminowe wyniki leczenia swoim pacjentom? Standardowa norma z 1986 roku opisująca sukces leczenia w implantologii stomatologicznej nie odzwierciedla tego, co jest możliwe do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. Nie jest obecnie niczym uzasadnione, aby klinicysta lub pacjent mieli akceptować utratę kości brzeżnej do 1,5 milimetra tylko dlatego, że taka jest norma ustalona 20 lat temu. Wiele badań klinicznych wykazało, że w przypadku stosowania systemu implantologicznego Astra Tech średni zanik poziomu kości brzeżnej wynosi tylko 0,3 milimetra w okresie 5 lat. Nadszedł już czas, aby skorygować tę różnicę.

3 Zachowanie poziomu kości brzeżnej dzięki Astra Tech Implant System Zawsze przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę do badań klinicznych, do naukowych podstaw oraz dokumentacji prowadzonych działań, dlatego też obserwowaliśmy od wielu lat zachowanie kości brzeżnej u pacjentów stosujących nasz system i stwierdziliśmy, że poziom kości brzeżnej wokół implantów Astra Tech był wyjątkowo dobrze zachowywany. Przy porównaniu naszych zadowalających wyników z obowiązującą aktualnie normą okazuje się, że istnieje duża rozbieżność między tym, co można osiągnąć stosując Astra Tech Implant System, a tym, co jest wciąż uznawane za sukces leczenia implantologicznego. Zachowanie poziomu kości brzeżnej (mm) rok 2 lata 3 lata 5 lat Czas (lata) * Wartości dla Astra Tech Implant System bazują na danych z ponad 40 opublikowanych artykułów przedstawiających wyniki badań radiologicznych; przegląd literatury kwiecień 2008 ** Norma standardowa została przyjęta na podstawie: Albrektsson T., i wsp., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25 Albrektsson T. i Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2): Roos J., I wsp., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4): Wartości Astra Tech Implant System * -1.5 Norma standardowa** Norma standardowa Czerwona linia na wykresie przedstawia obowiązującą obecnie normę standardową dla utraty poziomu kości brzeżnej w trakcie leczenia implantologicznego. Dane te bazują na trzech różnych artykułach wymienionych powyżej. Artykuły te opisują akceptowalny zakres utraty kości brzeżnej, który wynosi do 1,0 mm w trakcie pierwszego roku obciążania implantów oraz do 0,2 mm rocznie w latach następnych. Przyjmuje się, że po tym okresie poziom kości brzeżnej ulega ustabilizowaniu, co oznacza, że po okresie pięciu lat utrata kości brzeżnej wynosi w przybliżeniu 1,5 mm. Poziom kości brzeżnej w Astra Tech Implant System W ponad 40 opublikowanych artykułach można znaleźć powtarzające się stwierdzenie, że utrata poziomu kości brzeżnej w przypadku stosowania systemu implantologicznego Astra Tech wynosi 0,3 mm w pierwszym roku obciążania. Po tym okresie poziom kości pozostaje stabilny. Na podstawie piśmiennictwa można wyciągnąć wniosek, że w przypadku systemu implantologicznego Astra Tech średni poziom utraty kości brzeżnej po pięciu latach to 0,3 milimetra czyli wynik przynajmniej czterokrotnie lepszy od obowiązującej obecnie normy standardowej dla tego okresu.

4 Fakty, które kryją się za tymi danymi Opublikowane artykuły dotyczą badań, które objęły ponad pacjentów, a wyniki tych badań, jak to zostało wcześniej zauważone, wskazują na średnią wielkość zmiany poziomu kości brzeżnej 0,3 milimetra po roku od momentu obciążenia implantów oraz na jej utrzymywanie się na tym samym poziomie po pięciu latach. Dokonując podsumowania naszych danych oraz przeprowadzając analizy porównawcze między obecnie obowiązującą normą standardową a poziomem kości uzyskiwanym z wykorzystaniem Astra Tech Implant System, podjęliśmy decyzję o podniesieniu poprzeczki na jeszcze wyższy poziom. Postanowiliśmy, że artykuły dotyczące systemu implantologicznego Astra Tech, oprócz posiadania wysokiej wartości naukowej, muszą spełniać dodatkowo pięć ważnych kryteriów, a muszą to być: badania radiologiczne badania prospektywne badania dotyczące implantów z MicroThread badania obejmujące pełne grupy badania stosujące standardowy protokół chirurgiczny implantacji (wyłączone zostały badania obejmujące techniki augmentacji oraz osadzenie implantów w zębodołach poekstrakcyjnych) Po przyjęciu powyższych kryteriów pozostało 12 artykułów. Obejmowały one liczbę około 400 pacjentów z okresem obserwacji 1, 2, 3 i 5 lat, i artykuły te również potwierdziły ten doskonały wynik. Gdy te dane dotyczące systemu implantologicznego Astra Tech zostały przedstawione profesorowi Tomasowi Albrektssonowi zajmującemu się badaniami biomateriałów w Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu, w Szwecji, który był jednym z autorów artykułów z lat 1986, 1993 i 1997, to wypowiedział on następującą opinię opublikowaną w notatce prasowej*: Ograniczony poziom resorpcji kości brzeżnej udokumentowany dla implantów Astra Tech pokazuje, że nadszedł czas na poddanie starego standardu z 1986 roku nowej ocenie. Taki nowy standard powinien prawdopodobnie dopuszczać tylko 50% lub mniej zakresu resorpcji kości, który jest obecnie uznawany za sukces leczenia implantologicznego. Prof. Tomas Albrektsson Z pewnością nadszedł czas na wyznaczenie nowego standardu. Dwanaście wybranych artykułów dotyczących Astra Tech Implant System AUTORZY TYTUŁ PUBLIKACJA Cooper L., et al. Norton M.R., et al. Nordin T., et al. Donati M., et al. Karlsson U., et al. A multicenter 12-month evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. A short-term clinical evaluation of immediately restored maxillary TiOblast single-tooth implants. The use of a conical fixture design for fixed partial prostheses. A preliminary report. Immediate functional loading of implants in single tooth replacement: a prospective clinical multicenter study. Single-tooth replacement by osseointegrated Astra Tech dental implants: a 2-year report. POZIOM LICZBA PACJENTÓW CZAS ZMIANY KOŚCI Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16(2): rok mm Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(2): rok mm Clin Oral Implants Res 1998;9(5): rok mm Clin Oral Implants Res 2008;19(8): rok mm Int J Prosthodont 1997;10(4): lata mm Palmer R.M., et al. A prospective study of Astra single tooth implants. Clin Oral Implants Res 1997;8(3): lata 0.00 mm Palmer R.M., et al. Lee D.W., et al. Cooper L., et al. Palmer R.M., et al. Wennström J.L., et al. Gotfredsen K. A prospective 3-year study of fixed bridges linking Astra Tech ST implants to natural teeth. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Three-year evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. A 5-year prospective study of Astra single tooth implants. Implant-supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. A 5-year prospective study of single-tooth replacements supported by the Astra Tech implant: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005;16(3): lata mm Clin Oral Implants Res 2007;18(4): lata mm Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(5): lata mm Clin Oral Implants Res 2000;11(2): lat mm J Clin Periodontol 2005;32(6): lat mm Clin Implant Dent Relat Res 2004;6(1): lat mm * Wyjątkowe wyniki otrzymane dzięki implantom Astra Tech: wyzwanie powszechnie przyjętych standardów

5 TYTUŁ Natychmiastowe obciążanie funkcjonalne w przypadku odbudowy pojedynczego zęba prospektywne badania wieloośrodkowe. AUTOR Donati M., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Donati M., 2008 Stan początkowy 1 rok 3 lata (poststudy follow-up) TYTUŁ Pięcioletnie badania prospektywne obejmujące odbudowy pojedynczych zębów. AUTOR Palmer R.M., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Palmer R.M., 2008 Stan początkowy 5 lat TYTUŁ Odbudowy pojedynczych zębów oparte na implantach pięcioletnie badania prospektywne AUTOR Wennström J.L., et al. Dzięki uprzejmości: Dr. Wennström J.L., 2008 Stan początkowy 5 lat 12 lat (poststudy follow-up) TYTUŁ Pięcioletnie badania prospektywne obejmujące odbudowy pojedynczych zębów. AUTOR Gotfredsen K. Dzięki uprzejmości: Dr. Gotfredsen K., 2008 Stan początkowy 5 lat 15 lat (poststudy follow-up) Liczy się każdy milimetr Każdy klinicysta wie, że dla indywidualnego pacjenta utrata poziomu kości o 1 mm może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką, szczególnie w trudnych przypadkach, w których od początku ilość dostępnej kości była problematyczna. W obszarze zębów trzonowych jeden milimetr może oznaczać różnicę między szansą na przywrócenie funkcji, a brakiem takiej szansy. W odcinku estetycznym nawet 0,5 milimetra może wyznaczać granicę między zdrowym, naturalnym wyglądem tkanek miękkich, a powstaniem czarnych trójkątów między zębami. Nie możemy też zapominać, że pacjent może mieć inny pogląd na obszar estetyczny, niż klinicysta. Dla pacjentów odcinek estetyczny jamy ustnej może być wszystkim, co pokazują, gdy rozmawiają lub się śmieją. Charakterystyczny dla Astra Tech Implant System średni poziom utraty kości brzeżnej o 0,3 milimetra po pięciu latach to wskaźnik efektywności, który jest przynajmniej czterokrotnie lepszy od obowiązującej obecnie normy standardowej. Zachęcamy też specjalistów zajmujących się implantologią stomatologiczną, aby rzucili wyzwanie starym prawdom i zaczęli stawiać większe wymagania przed producentami stosowanych przez siebie systemów implantologicznych, i to zarówno pod względem dokumentacji, jak i wyników, mając przy tym na uwadze długoterminowe korzyści dla pacjentów.

6 Sekret kryjący się za 0,3 milimetra Zachowanie kości brzeżnej jest elementem kluczowym zarówno z funkcjonalnego, jak i estetycznego punktu widzenia. Jednakże pewien zakres utraty kości jest powszechnie akceptowany jako nieunikniony skutek leczenia implantologicznego. My nigdy nie akceptowaliśmy takiego podejścia, ponieważ uważamy, że nie ma powodu, aby Państwo i Państwa pacjenci mieli akceptować utratę kości. Zachowanie poziomu kości brzeżnej i ustabilizowanie się szerokości biologicznej na poziomie łącznika są czynnikami faktycznie zapewniającymi prawidłową stymulację kości oraz wpływającymi pozytywnie na zdrowy stan tkanek miękkich. Wiedzieliśmy o tym od początku, od momentu naszego powstania w 1985 roku. Dla stworzenia efektywnego systemu implantologicznego nie wystarczy posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu biologii, mechaniki i chemii, lecz trzeba również wiedzieć, co się dzieje, gdy te trzy dziedziny wchodzą ze sobą w interakcję. Już wcześnie, w trakcie prac rozwojowych nad Astra Tech Implant System, zdaliśmy sobie sprawę ze znaczenia podejścia holistycznego. Z tego też powodu nasz system implantologiczny jest w wyjątkowy sposób oparty na zasadach biologicznych, biomechanicznych i biochemicznych. Stworzyliśmy system implantologiczny, w którym współdziałają ze sobą różne niezależne od siebie elementy: OsseoSpeed, MicroThread, Conical Seal Design i Connective Contour. System ten, znany jako Astra Tech BioManagement Complex, to jedyne w swoim rodzaju połączenie kluczowych elementów zapewniających długoterminowy, niezawodny sukces leczenia implantologicznego. Każdy z tych kluczowych elementów odgrywa istotną rolę. Chemicznie modyfikowana powierzchnia OsseoSpeed stymuluje proces wygajania się kości wokół implantu. MicroThread i Conical Seal Design są odpowiedzialne za utrzymanie poziomu kości dzięki stworzeniu dla niej optymalnych warunków biomechanicznych i biologicznych, zapewnieniu optymalnego rozkładu obciążeń oraz wyeliminowanie mikroruchów i mikronieszczelności. Connective Contour zapewnia właściwą geometrię i zwiększony obszar kontaktu implantu z tkankami miękkimi oraz ich objętość, chroniąc w ten sposób kość brzeżną. To jest właśnie sekret kryjący się za faktem, że w przypadku pracy z systemem implantologicznym Astra Tech możemy oczekiwać minimalnej, bo wynoszącej tylko 0,3 milimetra, utraty kości w obszarze brzeżnym. OsseoSpeed więcej kości w krótszym czasie Tworzy się większa ilość kości i wcześniej Zwiększona powierzchnia kontaktu kości z implantem Mocniejsze połączenie kość - implant MicroThread biomechaniczna stymulacja kości Zwiększa przynajmniej trzykrotnie zdolność do przenoszenia obciążeń czynnościowych Optymalny rozkład obciążeń zmniejsza naprężenia Zachowanie kości brzeżnej Conical Seal Design trwałe i stabilne dopasowanie Rozkład obciążeń zmniejsza naprężenia Minimalizuje ilość mikroruchów i mikroprzecieków Umożliwia szczelne i stabilne połączenie między implantem a łącznikiem Connective Contour zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanką miękką Zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanka miękką Ochrona kości brzeżnej Astra Tech BioManagement Complex funkcjonalność, piękno i biologia w idealnej harmonii

7 Jedną z wartości, które mają w Astra Tech Dental szczególne znaczenie, jest swoboda działania. Wraz z naszymi produktami i usługami oferujemy swobodę nieograniczonych możliwości swobodę podejmowania własnych decyzji z otwartym umysłem i na podstawie wiarygodnych faktów. Sami doświadczamy tej swobody przez stawianie pytań Co by było, gdyby i przez zdobywanie w procesie poszukiwania odpowiedzi pogłębionej wiedzy i zrozumienia badanych zagadnień, co przekłada się z kolei na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. A jeżeli Państwo i Państwa pacjenci nie musicie akceptować utraty kości? A kiedy mniej znaczy więcej? Jaki zakres utraty kości jesteście Państwo skłonni zaakceptować? Proszę odwiedzić nas na stronie i weź udział w głosowaniu w ramach kampanii na rzecz zachowania poziomu kości brzeżnej.

8 Astra Tech BioManagement Complex Efektywny system implantologiczny nie może charakteryzować się tylko jedną cechą wyróżniającą go od innych. Podobnie jak to jest w naturze, sukces jest efektem wielu różnych cech, które się wzajemnie uzupełniają. Poniższy zestaw kluczowych cech jest odpowiedzialny za wyjątkowość systemu Astra Tech Implant System : OsseoSpeed PL Astra Tech OsseoSpeed - więcej kości w krótszym czasie MicroThread - biomechaniczna stymulacja kości Conical Seal Design - trwałe i stabilne dopasowanie Connective Contour - zwiększony obszar i objętość kontaktu z tkanką miękką MicroThread Conical Seal Design Connective Contour Australia Astra Tech Pty Ltd. Suite 1, 53 Grandview St, Pymble NSW 2073 Tel: Fax: Austria Astra Tech GesmbH Schloßhofer Straße 4/4/19, AT-1210 Wien Tel: +43-(0) Fax: +43-(0) Benelux Astra Tech Benelux B.V. Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer Tel: / Fax: / Canada Astra Tech Inc Matheson Blvd East, 8th Floor Mississauga, ON L4W 5K4 Tel: Denmark Astra Tech A/S Husby Allé 19, DK-2630 Tåstrup Tel: Fax: Finland Astra Tech Oy PL 96, FI Espoo Tel: Fax: France Astra Tech France 7, rue Eugène et Armand Peugeot, TSA FR Rueil Malmaison Cedex Tel: Fax: Germany Astra Tech GmbH An der kleinen Seite 8. DE Elz Tel: Fax: Italy Astra Tech S.p.A. Via Cristoni, 86, IT Casalecchio di Reno (BO) Tel: Fax: Japan Astra Tech K.K Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo Tel: Fax: Norway Astra Tech AS Postboks 160, NO-1471 Lørenskog Tel: Fax: Poland Astra Tech Sp.z o.o. ul. Orężna 58, Warszawa Tel: Fax: Spain Astra Tech S.A. Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave 9, Polígono Industrial Pedrosa, ES L Hospitalet de Llobregat Tel. Servicio al cliente: Tel: Fax: Sweden Astra Tech AB P.O. Box 14, SE Mölndal Tel: Fax: Switzerland Astra Tech SA Avenue de Sévelin 18, P.O. Box 54 CH-1000 Lausanne 20 Tel: Fax: United Kingdom Astra Tech Ltd. Brunel Way, Stonehouse, Glos GL10 3SX Tel: Fax: USA Astra Tech Inc. 590 Lincoln Street, Waltham, MA Tel: Fax: Other Markets Astra Tech AB, Export Department P.O. Box 14, SE Mölndal, Sweden Tel: Fax: Astra Tech Sp. z o.o., ul. Orężna 58, Warszawa, Tel: , Fax: ,

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

5-6.XI.2010 DNI IMPLANTOLOGII. 25 lat ciągłej ewolucji

5-6.XI.2010 DNI IMPLANTOLOGII. 25 lat ciągłej ewolucji DNI 5-6.XI.2010 IMPLANTOLOGII 25 lat ciągłej ewolucji 1 Szanowni Państwo, Rok 2010 jest wyjątkowym okresem dla fi rmy Astra Tech Polska. Już 5 lat jesteśmy z Wami! Z tej okazji mamy ogromną przyjemność

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Implanty IS-II active

Implanty IS-II active 2014. 01 Ver.2 Implanty Większa przewaga konkurencyjna dla Twojej kliniki! Więcej korzyści dla Pacjentów! Przedstawiamy naszą innowacyjną koncepcję: AnyTime Loading Wysokiej jakości zabiegi implantologiczne

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy Idealne połączenie Mozo-Grau z jego nowym implantem MG InHex osiągnął rozwiązanie oparte na długoterminowych, potwierdzonych rezultatach, respektując chirurgiczne, biologiczne i protetyczne zasady, zapewniając

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011

Public Consulting Group Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Maj 2011 Modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi Maj 2011 Tematy dyskusji Spis treści Pacjenci z chorobami przewlekłymi Charakterystyka oraz trendy Wpływ na wydatki Modele

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Czynniki wpływające na długotrwały efekt estetyczny leczenia implantologicznego w przednim odcinku szczęki The factors affecting

Bardziej szczegółowo

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT

SERIA ZENITH DISCOVERY. Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu. Zenith. t-branch. Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT SERIA ZENITH DISCOVERY Wskazówki dotyczące rozpoczęcia programu Zenith t-branch Zenith t-branch THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT Seria produktów Zenith firmy Cook Medical zapewnia najszerszą na świecie

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Główne cechy organizacji polskiego systemu oświaty 2012 Jeden z najbardziej zdecentralizowanych systemów

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

świat nowych możliwości

świat nowych możliwości doskonałość świat nowych możliwości jakość 27 lat gwarancja bezpieczeństwo estetyka komfort od dawna zapewniamy to, czego inni nie będą w stanie zaoferować nigdy Decydując się na implant myślimy w kategoriach

Bardziej szczegółowo

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym

SpeediCath. Standard w cewnikowaniu przerywanym SpeediCath Standard w cewnikowaniu przerywanym Cewnik to po prostu cewnik. Wyjątkiem jest SpeediCath Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza stabilizacji pierwotnej implantów stomatologicznych

Ocena porównawcza stabilizacji pierwotnej implantów stomatologicznych Szymon Frank¹, Monika Jodko², Andrzej Wojtowicz¹ Ocena porównawcza stabilizacji pierwotnej implantów stomatologicznych Comparative assessment of primary dental implant stability ¹ Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej.

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. System ultrasonograficzny ACUSON X700. www.siemens.com/ultrasound Answers for life. System ultrasonograficzny ACUSON X700 Doskonała jakość obrazu. Nowatorska

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS Jesteśmy producentem modeli anatomicznych kości ludzkich przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z implantologii ortopedycznej i stomatologicznej. Oferujemy również możliwość wykonania specjalnych modeli

Bardziej szczegółowo

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Utilisation of patient-speciic abutments for long-term soft-tissue management Autorzy_ Julian

Bardziej szczegółowo

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Wstęp Dziękujemy za używanie produktu marki Olympus. Wtyczka "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" przetwarza pliki

Bardziej szczegółowo

6 7 grudnia 2013, Kraków. Tylko u nas. Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie

6 7 grudnia 2013, Kraków. Tylko u nas. Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie 6 7 grudnia 2013, Kraków Tylko u nas Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie Pod patronatem: Organizator: SEKRETARZE NAUKOWI Dr n.med. Piotr Majewski Dr n.med. Maciej Stupka WyKłADOWCy Dr Marcus Beschnidt

Bardziej szczegółowo

7. Metody przeprowadzenia lekcji:

7. Metody przeprowadzenia lekcji: Scenariusz lekcji, przeprowadzonej w klasie II/III szkoły ponadgimnazjalnej, z przyrody 1. Wątek i TEMAT: B. Nauka i technologia 14. Współczesna diagnostyka i medycyna Temat 86: Materiały, z których wykonuje

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl WSZYSCY TWORZYMY DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl TRIOS. Twój klucz do perfekcji Kolorowy przekaz bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych.

PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych. PAŻP - Warszawa 19 grudnia 2011 r. Okres 1-11. 2011, liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych. Pomimo pojawiających się spadków ruchu lotniczego w Państwach

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Protetyka stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska S Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom Małgorzata Durda, Volvo Polska Globalne czynniki wpływające na społeczeństwo Wzrost liczby ludności i urbanizacja Zmiany klimatu

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

A part of System implantów OPRA. Skuteczne leczenie

A part of System implantów OPRA. Skuteczne leczenie A part of System implantów OPRA Skuteczne leczenie Osteointegracja System implantów OPRA umożliwia zakotwiczenie protezy w kości System implantów OPRA (Osseointegrated Prostheses for the Rehabilitation

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf na ramię,

Ultrasonograf na ramię, Ultrasonograf w punkcie badania Ultrasonograf na ramię, przeznaczony do noszenia POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ANESTEZJA REGIONALNA BADANIA INWAZYJNE REUMATOLOGIA URZĄDZENIE PRZYŁÓŻKOWE KARDIOLOGIA RADIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Paweł Przybyłek Dyrektor Działu IT Infrastructure Management Zarządzanie IT w administracji "IT Governance

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomasiewicz

Krzysztof Tomasiewicz HCV w statystyce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 22.09.2015 Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową (1%), z matki

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj swój naturalny uśmiech

Odzyskaj swój naturalny uśmiech Odzyskaj swój naturalny uśmiech Genesis - geniusz natury Odzyskaj swój uśmiech z GENESIS Ciesz się ze swojego uśmiechu, wybierając implanty Genesis Implanty dentystyczne stanowią najlepsze rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

implantologia praktyczna Kraków, 6 7.11.2015 Camlog Study Club 4. Tylko u nas Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie Pod patronatem: Organizator:

implantologia praktyczna Kraków, 6 7.11.2015 Camlog Study Club 4. Tylko u nas Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie Pod patronatem: Organizator: Camlog Study Club 4. implantologia praktyczna Kraków, 6 7.11.2015 Tylko u nas Praktyka i warsztaty na doborowym poziomie Pod patronatem: Organizator: SEKRETARZE NAUKOWI Dr hab. n. med. Piotr Majewski Dr

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotował Komitet ds. Epidemiologii: Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka, Jerzy Błaszczyk, Piotr Hudziec, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Już nie musisz ukrywać aparatu ortodontycznego.

Już nie musisz ukrywać aparatu ortodontycznego. Już nie musisz ukrywać aparatu ortodontycznego. Accusmile. Niewidoczny. Kontrolowany. Dostępny tylko u specjalistów. von FORESTADENT 1. Szyna 2. Szyna... Jedna szyna, druga szyna i perfekcyjny uśmiech...

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

ń Ę Ę Ę Ę ń ń Ś ź Ę ś ś Ę Ś Ą Ę Ę Ę Ę Ż Ę Ę ść Ą Ł Ę Ć ć Ś Ę Ę ś Ę Ż Ś Ę Ę ń Ż Ę Ć ź ć Ł ś Ę ś Ż ś Ś ś Ę ć Ł ś Ż ŚĆ Ę ń ŚĆ ść ś ś ń ś Ś ś ś Ęś Ę ć ś ść ń ń Ć ś Ą ń ć Ą Ś ń ś ś ć ć ś źć ć ź ś ń Ę ś Ę ć

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

views porównawczy profil

views porównawczy profil views porównawczy profil Uczestnik: Jurek Ogórek Wykonanie: 05.02.2007 raport wygenerowano: 24.02.2007 cut-e polska ul. Kochanowskiego 21 80-402 Gdańsk tel +48-50-8269.179 E-post: info@cut-e.com www.cut-e.com

Bardziej szczegółowo

Zapytaj o rozwiazanie implantologiczne BIOMET 3i. Uśmiech - Ciesz się nim w każdym wieku!

Zapytaj o rozwiazanie implantologiczne BIOMET 3i. Uśmiech - Ciesz się nim w każdym wieku! Uśmiech - Ciesz się nim w każdym wieku! Dowiedz się więcej o implantach stomatologicznych. Zeskanuj kod smartfonem. Zapytaj o rozwiazanie implantologiczne BIOMET 3i. Pozwól, że rozwiążemy Twój problem.

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California MASTER Kursy 2009-2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Was na Kursy MASTER do wiodących w świecie implantologów w Europie i USA. Są to Dr Sascha A. Jovanovic i jego koledzy Dr Henry Takei, Dr

Bardziej szczegółowo

Standardowe i indywidualne łączniki protetyczne w leczeniu implantoprotetycznym. Przegląd piśmiennictwa

Standardowe i indywidualne łączniki protetyczne w leczeniu implantoprotetycznym. Przegląd piśmiennictwa PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 6, 457-468 www.prot.stomat.net Standardowe i indywidualne łączniki protetyczne w leczeniu implantoprotetycznym. Przegląd piśmiennictwa Standard and individual prosthetic

Bardziej szczegółowo

Więcej niż implant. Poczucie bezpieczeństwa. 40 powodów dlaczego Straumann jest nr 1 na świecie.

Więcej niż implant. Poczucie bezpieczeństwa. 40 powodów dlaczego Straumann jest nr 1 na świecie. Więcej niż implant. Poczucie bezpieczeństwa. 40 powodów dlaczego Straumann jest nr 1 na świecie. Więcej niż implant. Poczucie bezpieczeństwa. Gdy pacjent oczekuje leczenia implantologicznego, chcesz zapewnić

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Augmentation of keratinized gingiva in the aesthetic zone Autorki_ Monika Puzio i Marzena Dominiak Streszczenie: Augmentacja dziąsła zrogowaciałego

Bardziej szczegółowo

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED D-64708-2012 Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED 02 Większa wydajność procesów na Sali operacyjnej D-64712-2012 D-64709-2012 SKOMPLIKOWANE WYZWANIA Wraz z coraz większą zachorowalnością

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bogactwo informacji w zasięgu ręki. Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800

Bogactwo informacji w zasięgu ręki. Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800 Bogactwo informacji w zasięgu ręki Przyłóżkowe monitory pacjenta IntelliVue MX600, MX700 i MX800 Zaufanie klientów podstawą do rozwoju produktów Monitory pacjenta IntelliVue firmy Philips są najlepiej

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH

SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH SQUARE 6 SZEŚĆ NOWYCH SPOJRZEŃ NA FREZOWANIE WYBRAŃ KĄTOWYCH TYM RAZEM, SAM O TO PROSIŁEŚ. Słuchaliśmy, co mają do powiedzenia nasi Klienci w różnych gałęziach przemysłu. Oto, czego potrzebujesz. NIŻSZY

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej. Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jakość i bezpieczeństwo opieki z perspektywy europejskiej Basia Kutryba, Jerzy Hennig, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Transgraniczna Opieka Zdrowotna - Pacjenci bez Granic Warszawa, 2.09.2015

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu Numer obywatelski Miejskie Centrum Kontaktu Devoteam 15 lat międzynarodowej ekspansji Doradcy EMEA Devoteam Group założona w 1995r Sweden Norway Denmark United Kingdom Ponad 4500 pracowników 24 biura w

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Pilne zawiadomienie w sprawie bezpieczeństwa stosowania

Pilne zawiadomienie w sprawie bezpieczeństwa stosowania AMO Germany GmbH Telefon: +49 7243 729-0 Rudolf-Plank-Straße 31 Telefax: +49 7243 729-100 D-76275 Ettlingen www.abbottmedicaloptics.com Postfach 10 01 34, D-76255 Ettlingen Pilne zawiadomienie w sprawie

Bardziej szczegółowo