SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050"

Transkrypt

1 SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050 PL Instrukcja obsługi UK Operating Instructions RU Инструкция по обслуживанию RO Instrucţiuni de folosire BG Инструкция за употреба UA Інструкція з обслуговування... 33

2 KARTA GWARANCYJNA NR... Ważna wraz z dowodem zakupu Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego Nazwa sprzętu: Sokowirówka Typ, model: RK-0850 / OP-1050 Nr fabryczny:... Data sprzedaży:... Rachunek nr: pieczątka i podpis sprzedawcy SERWIS ARCONET ul. Grobelnego MIŃSK MAZOWIECKI tel , INFOLINIA: LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: IMPORTER / DYSTRYBUTOR: Expo-service Sp. z o. o Warszawa, Al. Witosa 31/22, Polska tel , fax Adres do korespondencji: Expo-service Sp. z o. o Mińsk Mazowiecki ul. Grobelnego 4 2 RK0850_IM_100_

3 WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego (na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej). W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta. 2. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w orginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć, reklamujący może wysłać pocztą sprzęt do naprawy w centralnym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim, na koszt gwaranta. 3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu przyjmowane są przez punkty serwisowe. 4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy: w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. 5. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany. 6. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. bieżąca konserwacja, odkamienianie), do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie. 7. Gwarancją nie są objęte: a) elementy szkalne (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, żarówki, noże, elementy eksploatacyjne (np. filtry, worki, misy, blendery, noże, tarki, wirówki, pokrywy, uchwyty noża), b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, etc.), c) uszkodzenia wynikłe wskutek: samodzielnych napraw przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich d) celowe uszkodzenia sprzętu, e) czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, etc.), f) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc. 8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, wpisania daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki sklepu jest nieważna. 9. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję. 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 3

4 4

5 5

6 6

7 SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Niniejsza instrukcja obsługi zawiera nie tylko wskazówki na temat bezpiecznego i właściwego użytkowania, lecz także osobny rozdział z ciekawymi informacjami na temat soku. Aby w pełni wykorzystać możliwości naszego urządzenia należy: Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa. ZASTOSOWANIE Sokowirówka przeznaczona jest do wyciskania soku z owoców i warzyw bez konieczności ich obierania i drylowania pestek (nie dotyczy : wiśni, śliwek, brzoskwiń, moreli itp.) Nie należy stosować urządzenia do miażdżenia innych produktów spożywczych takich jak czekolada, kostki lodu, orzechy itp. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego do zastosowania wewnątrz pomieszczenia i nie jest przystosowane do zastosowań komercyjnych. OPIS PRODUKTU 1. Popychacz 2. Zdejmowany pojemnik na odpadki (o poj. 2 l) 3. Podstawa z napędem 4. Zaciski do zamykania pokrywy górnej 5. Rynienka odprowadzająca sok 6. Naczynie na sok 7. Filtr ze stali nierdzewnej 8. Przewód z wtyczką zasilającą 9. Podajnik / duży otwór do podawania owoców i warzyw (średnica 75 mm) 10. Pokrywa górna 11. Włącznik/wyłącznik / 2 stopniowa regulacja prędkości (0, bieg 1, bieg 2) 12. Pojemnik na sok (o poj. 1 l) 13. Szczoteczka do czyszczenia filtra WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu. Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub opiekuna lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem. Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ zawiera ono małe elementy a ich połknięcie grozi ryzykiem uduszenia. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać głowy do plastikowego worka. Nie wolno zanurzać sokowirówki, przewodu, wtyczki w wodzie lub innych płynach.-niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł wody np. obok zlewu. Nie dotykać urządzenia mokrymi rekami gdy jest podłączone do prądu Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy: urządzenie lub jego część jest uszkodzona, przewód lub wtyczka jest uszkodzona, urządzenie upadło. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia ciała i innych zagrożeń, naprawa uszkodzonego urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki lub innej jego części powinna być wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy Wtyczkę należy włożyć do odpowiednio zainstalowanego gniazdka sieciowego, dostarczającego energię zgodnie ze specyfikacją określoną w rozdziale Dane techniczne. Należy pozostawić dostęp do gniazdka sieciowego w przypadku pojawienia się potrzeby szybkiego odłączenia urządzenia. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie wieszaj go na ostrych krawędziach np. stołu lub półki i nie pozwól aby stykał się z gorącymi powierzchniami Urządzenie należy wyłączyć z zasilania: gdy sokowirówka nie jest używana, przed otwarciem urządzenia, na przykład w celu umycia zatkanego filtra, każdorazowo po użyciu, w przypadku, gdy w sposób oczywisty nie działa prawidłowo, podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Zawsze należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający. Nie należy stosować przedłużaczy. Podczas wyciskania soku popychacz powinien znajdować się w podajniku. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów (np. sztućców) do podajnika. Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Filtr wyposażony jest w niezwykle ostre, małe noże, które siekają produkty podczas wyciskania. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania lub czyszczenia filtra. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała! Nie używać urządzenia w przypadku, gdy sitko rotacyjne jest uszkodzone. Należy wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do zmiany akcesoriów. Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub uszkodzenie ciała. Należy używać wyłącznie części dołączonych w opakowaniu z sokowirówką. Nie wolno stosować części pochodzących z innych urządzeń. Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy sokowirówka oraz jej wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób. W przeciwnym razie urządzenie niewłączy się. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy bez przerwy. 7

8 Po dwóch minutach nieustannej pracy napęd musi się ochłodzić. Należy unikać przeładowania sokowirówki oraz wywierania dużego nacisku na napęd sokowirówki poprzez zbyt intensywne naciskanie popychacza. Napęd może zostać uszkodzony. Urządzenie należy umieścić na stabilnej i równej powierzchni, upewniając się, że znajduje się z dala od intensywnych źródeł ciepła takich jak płyta kuchenki, grzejnik itd. Podczas procesu wyciskania pulpa i sok mogą wydostawać się na zewnątrz urządzenia. Należy upewnić się, że powierzchnia jest łatwa do umycia i przetarcia. Urządzenie opiera się na zlokalizowanych na spodzie stopkach. Jako, że powierzchnie kuchenne są wykonane z różnych materiałów mytych różnymi środkami czyszczącymi, niektóre substancje zawarte w tych środkach mogą wpływać na przyczepność i nawilżenie stopek. Jeżeli pojawi się taka konieczność należy umieścić pod urządzeniem matę przeciwpoślizgową. NIE WOLNO odbezpieczać pokrywy podczas pracy urządzenia! Przed zdjęciem pokrywy poczekaj aż sitko trące całkowicie się zatrzyma. Nie używaj sokowirówki z pustym podajnikiem (bez produktów). NIGDY nie wkładaj palców lub sztućców do komory sokowirówki/podajnika (9) tylko popychacz służy do wprowadzania żywności. Sokowirówki lub jakichkolwiek jej części nie wolno umieszczać w zmywarce. Przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nie używania sokowirówki umyj wszystkie jej części, które mają kontakt z żywnością. Zawsze sprawdzaj filtr przed użyciem. Jeśli zauważysz, że jest zniszczony lub pęknięty, nie korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. Przed pierwszym użyciem 1. Należy ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania, zdjąć wszystkie elementy zabezpieczające je podczas transportu (folie, tekturki) i następnie sprawdzić czy nie uległo uszkodzeniu. 2. Umyć i dokładnie osuszyć sokowirówkę i wszystkie jej części a szczególnie te elementy. które maja bezpośredni kontakt z żywnością. MONTAŻ SOKOWIRÓWKI 1. Umieść podstawę z napędem (3) na stabilnej i płaskiej powierzchni. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha, łatwa do czyszczenia. 2. Umieść pojemnik na sok (12) pod otworem wypływu soku (5). 3. Załóż naczynie na sok (6) na podstawę z napędem (3). Zamontuj filtr ze stali nierdzewnej (7) w naczyniu na sok (6). Aby to zrobić należy docisnąć filtr i delikatnie przekręcić go do tyłu i do przodu do momentu, w którym filtr zatrzaśnie się na swoim miejscu. Filtr musi koniecznie zostać umiejscowiony dokładnie na przekładni napędu! 4. Załóż pokrywę górną (10) na podstawę z napędem (3). 5. Obie klamry mocujące/ zaciski (4) unieś do góry i włóż ich zaczepy na występy w pokrywie zamknij. 6. Umieść popychacz (1) w podajniku (9). 7. Zainstaluj zbiornika na odpadki (2) pod pokrywą (10). Przygotowanie owoców i warzyw Dokładnie umyj owoce i warzywa przeznaczone na sok. Przed przystąpieniem do wyciskania należy usunąć wszelkie duże nasiona lub pestki z owoców takich jak pomarańcze, brzoskwinie, nektarynki, śliwki, wiśnie itd. Owoce z twardą lub niejadalną skórką takie jak melon, arbuz, mango lub kiwi należy obrać. Z produktów usuwamy wszelkie liście i natki z warzyw prze wrzuceniem do komory sokowirówki. Nie należy wyciskać soku z rabarbaru, porzeczek, malin. Sokowirówka jest również przystosowana do wyciskania cytrusów. Należy pamiętać, że przed wyciskaniem owoce te muszą zostać obrane ze skóry. W zależności od owocu, sok może być bardzo kwaśny a podczas wyciskania może powstać bardzo dużo pulpy. Aby zapobiec brązowieniu soku jabłkowego można dodać odrobinę soku z owocu cytrusowego. Prosimy zapamiętać: Urządzenie zostało zaprojektowane do wyciskania soków i warzyw do konsumpcji. Należy stosować wyłącznie świeże i umyte produkty spożywcze. Po każdorazowym użyciu należy wyczyścić urządzenie i jego elementy. Opróżnianie zbiornikana odpadki podczas korzystania z urządzenia Zbiornik na miąższ można opróżniać podczas korzystania z urządzenia. 1. Wyłącz urządzenie (ustaw przełącznik O/1/2 w pozycji O) i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 2. Lekko przechyl zbiornik na miąższ i ostrożnie wysuń go spod pokrywy z odprowadzeniem. 3. Opróżnij zbiornik na miąższ, zamontuj go z powrotem i ponownie uruchom urządzenie. Umieszczanie worka plastikowego w zbiorniku na miąższ W celu ułatwienia mycia zbiornika na miąższ, można do niego włożyć plastikowy worek. Zabieg ten uniemożliwi również wyciekanie miąższu na zewnątrz zbiornika. DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI 1. Wyłącz urządzenie (ustaw przełącznik O/1/2 w pozycji O) oraz wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Poczekaj aż sitko tnące (filtr 7) całkowicie się zatrzyma. 3. Wyjmij popychacz (1) z otworu do podawania owoców i warzyw (9). 4. Zdemontuj pokrywę (10) odblokowując zaciski (4). Wyjmij pojemnik na odpadki (2). 5. Zdemontuj naczynie na sok (6) wraz z filtrem (7). 6. Dokładanie umyj i wyczyść wszystkie elementy urządzenia. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przystąpieniem do mycia należy wyłączyć urządzenie. Przed przystąpieniem do demontażu i czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać podstawy z napędem (3) sokowirówki w wodzie lub innych płynach. Ryzyko porażenia prądem! Przetrzyj podstawę z napędem wilgotną szmatką (jeżeli istnieje taka potrzeba, można dodać niewielka ilość łagodnego środka myjącego). Pokrywę, popychacz i pojemniki na sok/ odpadki można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Filtr ze stali nierdzewnej najprościej umyć szczoteczką (13) pod bieżącą wodą. Filtr należy trzymać za krawędź i poruszać szczotką od jego środka w stronę krawędzi. 8

9 Należy uważać aby nie uszkodzić filtra. Wskazówka Aby ułatwić sobie mycie filtra ze stali nierdzewnej, należy natychmiast po użyciu zamoczyć go na 10 minut w gorącej wodzie. Po umyciu elementów urządzenia pozostaw je aż do całkowitego wyschnięcia przed ponownym złożeniem. Nie należy umieszczać sokowirówki lub jakichkolwiek jej części w zmywarce. Produkty spożywcze z własnym trwałym kolorem np. marchewka mogą pozostawiać kolorowe plamy na plastikowych elementach sokowirówki. Z reguły nie wpływa to na właściwe funkcjonowanie urządzenia. Najlepszym sposobem uniknięcia powstawania plam jest umycie urządzenia i jego elementów natychmiast po użyciu. Mniejsze plamy można usunąć z wykorzystaniem oleju spożywczego przecierając je delikatnie ściereczką nasączona olejem. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem/ Możliwa przyczyna i rozwiązanie Urządzenie nie działa. Należy sprawdzić czy: wtyczka jest włączona do gniazdka sieciowego pokrywa została prawidłowo założona przełącznik O/1/2 znajduje się w pozycji 1 lub 2 Napęd zatrzymuje się. Naciskać popychacz z mniejszą siłą. Sok nie wypływa. Natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Następnie należy zdjąć pokrywę i wybrać łyżką pulpę z filtra. Spróbować ponownie. Jeżeli filtr znowu zostanie zatkany, oznacza to, że produkty nie nadają się do wyciskania. Wypływa niewielka ilość soku. Należy sprawdzić czy filtr nie został zatkany; Następnie trzymając filtr pod bieżącą wodą oczyścić go miękką szczotką. Sok wypływa spod pokrywy. Naciskać popychacz z mniejszą siłą. Sprawdzić czy pokrywa jest założona we właściwy sposób. Sok wychlapuje z lejka. Naciskać popychacz z mniejszą siłą. Popychacz nie chce wejść do podajnika. Sprawdzić czy bruzda na popychaczu przesuwa się bez problemu w wyżłobieniu podajnika. Uchwyt zamykający nie zachodzi na pokrywę z obu stron. Sprawdzić czy pokrywa jest założona we właściwy sposób na naczyniu na sok. DANE TECHNICZNE Zasilanie: V~ / Hz Moc maks: 1000 W Poziom hałasu: 80 db/a/ Maks. czas działania: 3 minuty Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 20 minut INFORMACJE NA TEMAT SOKU Ogólne Niniejsza instrukcja obsługi oraz wskazówki wskazują na smak, jakość i aromat otrzymanych soków. Picie soków poza korzyściami dla zdrowia przynosi również wiele przyjemności. Sok zawiera 95% składników odżywczych pochodzących z owoców i warzyw. Pod warunkiem, że sok jest przygotowany ze świeżych owoców i warzyw, stanowi istotny element doskonale zbalansowanej diety. Świeżo wyciśnięte soki owocowe i warzywne są świetnym źródłem witamin i minerałów. Jako, że odżywcze właściwości soku gwałtownie przedostają się do krwi, stanowią najszybszą metodę odżywiania Twojego ciała. Własnoręcznie przygotowując sok, masz dodatkową możliwość zadecydowania o tym, co będzie się w nim znajdować. Po wybraniu ulubionych owoców i warzyw można dodać cukier, sól lub inne przyprawy. Aby zapobiec utracie witamin, wypij świeży sok natychmiast po przygotowaniu. Jak kupować i przechowywać owoce i warzywa? Przed wykorzystaniem zawsze myj owoce i warzywa. Zawsze wybieraj świeże owoce i warzywa. Kupowanie owoców i warzyw w sezonie jest najlepszym sposobem oszczędzania i przygotowywania świeżych posiłków. Przechowuj zapas owoców i warzyw do wyciskania w chłodnym miejscu. Większość owoców i warzyw z grubą skórką może być przechowywana w chłodnym miejscu (nie musi to być lodówka). Miękkie i delikatne produkty takie jak pomidory, jagody, warzywa z liśćmi, seler, ogórek, zioła najlepiej przechowywać w lodówce w umiarkowanych ilościach. Metody właściwego wyciskania owoców i warzyw Najlepszym sposobem na przygotowanie różnych kompozycji soków jest wyciskanie na przemian twardych i miękkich owoców i warzyw. Na przykład, aby otrzymać sok z marchwi, buraków oraz miękkich warzyw takich jak pomidory, zaleca się rozpocząć wyciskanie od buraków, następnie pomidorów i na końcu marchwi. Metoda ta pozwala uniknąć zatkania pulpą filtra i zapewnia najskuteczniejsze funkcjonowanie sokowirówki. Każdy rodzaj owocu i warzywa zawiera specyficzną ilość płynu, który zależy nie tylko od typu, lecz także jakości i jego metody uprawy. Dokładne proporcje składników kompozycji smakowej mieszanki nie zależą od techniki wyciskania - nie będziemy więc tym miejscu podawać dokładnych przepisów. Jednak bez względu na to, jaki sok chcemy zrobić, wyciskanie soków nigdy nie będzie problemem. Aby trzymać maksymalną ilość soku, zalecamy bardzo delikatnie naciskać popychacz. Tworzenie ulubionych kompozycji smakowych Świeżo wyciśnięty sok z owoców lub warzyw smakuje wyśmienicie. Stworzenie własnych kompozycji i eksperymentowanie zabiera niewiele czasu. Bez względu na preferowany 9

10 smak, kolor, konsystencję lub aromat, można otrzymać sok spełniający osobiste oczekiwania. Po prostu wrzuć wszystko, co twoim zdaniem się wymiesza i będzie dobrze smakować. Należy pamiętać jedynie o dwóch podstawowych zasadach: Mocny smak stłumi smak delikatny. Robiąc sok z owoców i warzyw bogatych w skrobię i włóknistych należy dodać coś bardziej soczystego. Tylko spróbuj! Twój następny napój może smakować jak każdy owoc lub warzywo, które lubisz. Musisz jedynie stworzyć mieszankę, zharmonizowanego smaku zgodnie z własnymi upodobaniami. Sztuka tworzenia soków jest ograniczona jedynie Twoją wyobraźnią. Co można zrobić z pulpą? Pulpa powstała w wyniku wyciskania składa się z reguły z wilgotnego materiału celulozowego. Pomimo tego, że pulpa nie wygląda tak smakowicie jak sok, jest ona nadal bogata w wartości odżywcze, które mogą stanowić ważny dodatek do Twojej diety. Istnieje wiele metod wykorzystania pulpy, jednak bez względu na to, którą wybierzesz, zrób to w ten sam dzień. W przeciwnym razie pulpa straci smak i mnóstwo witamin. Nasze sugestie: Pulpę można wykorzystać jako smakowite nadzienie lub do zagęszczenia zup i sosów. Aby otrzymać pyszny deser można ją również umieścić w misce i przykryć bezą. Jeśli wszystkie inne metody zawiodą, wysyp ją w ogrodzie i użyźnij ziemię! EKOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników. Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji. W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt. Waga: 3,9 kg 10

11 INSTRUCTION MANUAL JUICER RK-0850/OP-1050 UK INTRODUCTION To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. SAFETY MEASURES Normal use of the apparatus Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage. Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms). For connection to V~, 50/60Hz only. For domestic use only. Not for outdoor or commercial use. The motor section or cord of the appliance must not be submerged in water or any other liquid. Do not operate with wet or damp hands. Make sure that no liquid gets into the motor section. Never leave unattended when in use, and keep an eye on children. Remove the plug from the socket before removing the lid from the appliance before cleaning, or when not in use. NEVER use your fingers, kitchen utensils or similar to push ingredients down the feed tube! Use the accompanying tamper. NEVER stick fingers or other objects in the spout. NEVER touch the moving parts of the appliance until it has come to a complete stop. The centrifuge bowl must be handled with care, as it contains extremely sharp parts. Never use if the centrifuge bowl is damaged. Do not leave the appliance running nonstop for more than 3 minutes at a time. If the appliance has been running for 3 minutes, allow it to cool down for 20 minutes before you use it again. 1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 2. Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance. 3. If the appliance cord is damaged, it must replaced by the it must be replaced by the manufacturer/service or by. Positioning the apparatus Always place the appliance at the back of the kitchen counter. Do not place next to hot areas, for example gas rings and electric hotplates. Cord, plug and mains socket Ensure that the cord is fully extended. Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and naked flames. Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way. If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorized repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord. KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE 1. Tamper 2. Fruit pulp holder 3. Motor section 4. Locking mechanism 5. Spout 6. Base 7. Centrifuge bowl 8. Power cord with plug 9. Funnel 10. Lid 11. On/Off button PRIOR TO FIRST USE Before using for the first time, or after prolonged storage without use, wash any parts that will come into contact with food. USING THE APPARATUS Assembly before use: Place the motor section (3) on a flat surface, e.g. a kitchen counter, and make sure it is standing firmly on the four suckers underneath. Place the base (6) on the motor section so that the spout (5) fits in the slot on the side of the motor section. Push the fruit pulp holder (2) up under the drain edge on the base so that it locks on the foot of the motor unit tightly. Carefully lock the centrifuge bowl (7) onto the base. Be careful not to touch the sharp parts in the bottom of the centrifuge bowl. Make sure that the centrifuge bowl sits properly on its base, so that the gear on the bottom of the bowl engages the gear in the base. Make sure that the centrifuge bowl doesn t sit too loosely on the base and that it rotates evenly. Place the lid (10) on the appliance so that it covers both the fruit pulp holder and the centrifuge bowl unit. Make sure that the lid fits tightly onto the base. Turn the lock mechanism (4) to the vertical position and make sure that it engages the lid and locks it fast. The lock mechanism makes a clicking sound when this is done correctly. Place a glass, bowl or other suitable container under the spout. The apparatus now ready for use. Preparing fruits and vegetables for juicing Always wash fruits and vegetables thoroughly before juicing. It is not necessary to remove seeds, pits or thin peels before using the appliance. 11

12 Fruits with thick peels such as oranges and lemons must be peeled before juicing. It is particularly important to remove all the peel (including the pith), as even small amounts of peel can impart an unpleasant taste to the juice. It is also necessary to remove large pits (such as plum and apricot pits) to avoid damaging the appliance. Large fruits and vegetables should be cut into pieces that can fit into the funnel (9). USE Start the appliance by turning the =n/off button to position 1 (low speed) or position 2 (high speed). The low speed setting is suitable for juicing soft fruits and vegetables. The high speed setting is suitable for juicing harder fruits and vegetables. Feed the selected fruits and/or vegetables into the appliance through the funnel a little at a time, pushing them down using the tamper (1). Make sure that you turn the tamper so that the groove in the tamper fits into the funnel properly. Long vegetables such as carrots should be fed into the funnel pointy end first. Press the fruits and/or vegetables gently with the funnel. Too much presser reduces the amount of juice extracted and can damage the appliance. Stop the appliance before removing the tamper to add more fruit/vegetables in order to avoid to avoid splashes. Keep an eye on the fruit pulp holder and stop juicing before the holder becomes too full. Always turn off the power by turning the On/Off button to 0 position before taking off the lid. Please note: Do not leave the appliance running for more than 3 minutes at a time. If the appliance has been running for 3 minutes, allow it to cool down for 20 minutes before you use it again. TIP If you line the fruit pulp holder with a plastic bag before using the appliance, it will be easier to clean the appliance. Use fresh fruits and vegetables they contain the most juice. Good candidates for juicing include pineapple, apples, cucumbers, celery, carrots, spinach, melons, tomatoes and most citrus fruits. The various varieties of apple yield juice with different flavors and consistency. Experiment with different combinations to find your own favorite. Leafy green vegetables such as cabbage and spinach can be juiced. Roll the leaves into cylinders of an appropriate size before feeding them into the funnel. Fibrous fruits and vegetables as well as those with very firm flesh such as bananas, mangoes, papayas and avocados are not well-suited to juicing, as the result is often mashed fruit instead of juice. All types of juice should be consumed right after juicing, as fresh juice quickly looses important nutrients when exposed to the oxygen in the air. Taste can also be affected. Pure apple juice turns brown quickly when exposed to air. To prevent discoloration, serve apple juice immediately after juicing or add a little lemon juice. Remember that fruit pulp can be used in cakes, vegetable lasagne, muffins, etc. Storage Ensure the appliance is clean and dry before storing. The appliance contains sharp parts keep out of the reach of children. CLEANING Remove the plug from the wall socket and allow the apparatus to cool down before cleaning. The best way to clean the motor section is with a slightly dampened cloth and, if necessary, a little detergent. Do NOT immerse the motor section in any form of liquid! The centrifuge bowl, fruit pulp holder, base and all other detachable parts can be washed up by hand or in a dishwasher. Be careful not to touch the sharp parts in the bottom of the centrifuge bowl. Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the appliance or its accessories. Never use a scouring sponge or similar to clean it, as the surface may be damaged. Allow all parts of the appliance to dry completely before reassembling it after cleaning. SPECIFICATION: Power supply: V~/50-60 Hz Power consumption: 1000 W Level of noise: 80 db/a/ Max time of operation: 3 minutes Time interval between successive uses: 20 minutes INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states, used apparatus can be returned to the dealer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste. GUARANTEE TERMS The guarantee does not apply: if the above instructions are not followed if the appliance has been interfered with if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. Weight: 3.9 kg 12

13 Ӏ RK-0850/OP-1050 Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ RU,., : - ;,.. C., Ӏ.,..,,.;.,., :,.,,.,, Фиксаторы 6. Переключатель режимов (0, скорость 1, скорость 2) Емкость для пульпы 10.,., ;, ,,..!,. ;,, ; 24 13

14 , - ;, : - ; - ; -.., ; o : - ; -, - ; - ; - ; - ; -.,..,., ;, ; -,,, ;. ;, -,..!, - ; ;,, -. ;,.,, O. ; Ӏ -.. Ӏ, -., ;,,..,.;., ;, -.,,,,., - ;.., , :,..,,.;,.., ;, ;.,.,, a

15 ..,,,,.,. b... c.,, -..,.,.,..! 1..,. 2.,,. 3...! Поднимите оба фиксатора вверх и наложите прицепы на выступы на крышке , O/1/2 O. 3. Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите соковыжималку, поворачивая ручку в зависимости от потребностей на скорость 1 или 2 (см. таблицу Рекомендованные скорости выжимания для отдельных фруктов и овощей ) :,. ( ) : 1. ( O/1/2 O ) ,..,.. -, ( - M/O/1/2 O ) a. -.., :..,

16 - -, ; -.! -, ; -,,..! -., ,., ;.., 10 ;.,... ;.,., :, ;. : ~ /50-60 : 1000 : 80 /A/ Допустимое время непрерывной работы 3 минуты Время перерыва перед повторным использованием: 20 минут Ӏ,.,. 95%,.,,..,,.,,.,.,.? ; ;.,.,,...,,,,,,. ;.,, 16 27

17 ,,. ;, ;,,.,,..,, ;,...,,,,.,.. a. b., -.!., -. -.?,.,,.,,.. :..,!,, -.,, -,. -,. : 3,9 : ,.,

18 Рекомендованные скорости выжимания для отдельных фруктов и овощей 18 29

19 STORCĂTOR DE FRUCTEŢI LEGUME RK-0900/OP-1050 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE RO Această broţură cuprinde, pe lângă recomandările privind utilizarea corespunzătoare ţi în siguranţă a aparatului, ţi un capitol special al cărui subiect este sucul. Pentru a folosi aparatul corect, la maxima lui capacitate va trebui: Să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de a pune aparatul în funcţiune. Să respectaţi întru totul instrucţiunile de folosire atunci când utilizaţi aparatul. Să respectaţi fără excepţie măsurile necesare pentru o utilizare în siguranţă. Utilizarea Storcătorul se foloseţte pentru a stoarce ţi separa sucul din fructe ţi legume moi respectiv tari, curăţate de coajă. Pentru informaţii suplimentare privind sucul, vă recomandăm să consultaţi capitolul cu titlul Informaţii privind sucul. Nu folosiţi acest aparat pentru a zdrobi alte produse alimentare cum ar fi ciocolata, cuburile de gheaţă, alune sau nuci, etc. Aparatul a fost proiectat ţi este destinat uzului casnic, în spaţii închise, ţi nu este adaptat pentru a fi folosit în unităţi comerciale. Informaţii importante privind aceste instrucţiuni de folosire Recomandările de bază privind siguranţa se regăsesc în capitolul special destinat acestui subiect. Simboluri folosite în text: Remarcile cu caracter general vor avea în dreptul lor expresia Remarcă ţi simbolul reprezentat în stânga. Informaţiile importante referitoare la siguranţă, respectiv eventualitatea deteriorării materialului aparatului vor fi însoţite de expresia Atenţie ţi de simbolul reprezentat în stânga. Informaţiile importante referitoare la siguranţa persoanelor, respectiv eventualitatea accidentării utilizatorului vor fi însoţite de expresia Pericol ţi de simbolul reprezentat în stânga. Descrierea produsului 1. Presor 2. Capac cu orificiu de eliminare a pulpei 3. Filtru din oţel inoxidabil 4. Recipient pentru suc 5. Cleme 6. Buton de comandă (0, viteza 1, viteza 2) 7. Suport cu corp motor 8. Canal de scurgere 9. Recipient pentru pulpă 10. Cană pentru suc Pericol pentru copii, persoanele cu dizabilităţi sau fără experienţă. Aparatul nu a fost proiectat ţi nu este adaptat spre a putea fi folosit de către copii sau persoane slăbite. Aceste persoane pot folosi storcătorul numai sub supravegherea persoanelor mature ţi cu putere de discernământ. Copiii trebuie supravegheaţi permanent pentru a nu fi tentaţi să se joace cu aparatul. Depozitaţi storcătorul într-un spaţiu unde să nu aibă acces copiii deoarece acesta conţine elemente de mici dimensiuni. Înghiţirea acestora poate duce la sufocare. În nici un caz nu se poate băga capul în pungile de plastic. Siguranţa Citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire ţi păstraţi această broţură într-un loc la care să aveţi acces uţor. Atunci când încredinţaţi aparatul unei alte persoane, va trebui să-i predaţi ţi instrucţiunile de folosire, care reprezintă, practic, un element component al aparatului. 30 Pericol de electrocutare Nu cufundaţi storcătorul de suc în apă sau alte lichide. Pericol de electocutare! Nu folosiţi aparatul în apropierea surselor de apă precum chiuveta, etc. Nu folosiţi aparatul în spaţii deschise. Fiţa cablului de alimentare trebuie introdusă într-o priză corect montată, cu curent ai cărui parametri corepund celor indicaţi în capitolul Parametri tehnici. 19

20 Nu blocaţi accesul la priză deoarece este posibil să trebuiască să deconectaţi aparatul pe neaţteptate. Nu folosiţi aparatul dacă: - storcătorul sau una din piesele componente ale acestuia este defectă, - cablul sau fiţa prezintă deteriorări, - a suferit o cădere. Protejaţi cablul de alimentare de eventualele deteriorări ce pot apărea în urma contactului cu muchii ascuţite sau obiecte fierbinţi. Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei sau blatului. Deconectaţi aparatul de la priză atunci când: - nu folosiţi storcătorul, - urmează să deschideţi storcătorul; de ex. pentru a curăţa filtrul înfundat, - aţi terminat de stors fructele sau legumele, - urmează să-l depozitaţi, - este evident că funcţionarea acestuia este defectuoasă, - a început o furtună cu descărcări electrice. Pentru a scoate fiţa din priză trageţi chiar de ea, nu de cablu. Nu încercaţi să modificaţi singuri aparatul sau cablul de alimentare. În cazul în care este nevoie de reparaţii, storcătorul va trebui dus la un service autorizat. Verificaţi ţi ţineţi cont de condiţiile de garanţie specificate în broţura livrată odată cu ambalajul. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta va trebui înlocuit de o persoană calificată, pentru a evita expunerea la pericole. Pentru a evita riscul de accidentare sau expunerea la alte tipuri de pericole, lucrările de reparaţii ale aparatului, cablului de alimentare, fiţei acestuia sau altor părţi componente ale storcătorului vor trebui efectuate de către producător sau o unitate specializată. Nu folosiţi prelungitoare. Pericol de accidentare În timpul stoarcerii sucului presorul trebuie să se afle în gura de alimentare. În nici un caz nu introduceţi degetele sau alte obiecte în gura de alimentare. Nu lăsaţi storcătorul nesupravegheat în timpul funcţionării. Filtrul este prevăzut cu niţte cuţite mici, foarte ascuţite, care toacă produsele în timpul stoarcerii sucului. Fiţi deosebit de atenţi atunci când scoateţi sau curăţaţi filtrul. Există pericolul de accidentare! Nu folosiţi aparatul în cazul în care aţi observat că sita rotativă este deteriorată. Scoateţi cablul de alimentare din priză atunci când doriţi să curăţaţi storcătorul. Opriţi aparatul înainte de a începe să înlocuiţi accesoriile ţi oricând trebuie să va apropiaţi de elementele care în timpul funcţionării se află în miţcare. Atenţie există riscul de deteriorare a materialului aparatului De fiecare dată, înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă storcătorul ţi toate elementele componente sunt montate corespunzător. În caz contrar aparatul nu va porni. Înainte de a începe să folosiţi aparatul, înlocuiţi toate elementele defecte. În cazul în care este nevoie să fie înlocuit cablul de alimentare sau fiţa acestuia, va trebui să apelaţi la serviciile unui electrician. Aparatul nu este adaptat pentru a putea funcţiona neîntrerupt. După două minute de funcţionare continuă, motorul trebuie lăsat să se răcească. Nu supraîncărcaţi storcătorul ţi nu suprasolicitaţi motorul storcătorului printr-o apăsare prea puternică asupra presorului. Aceasta ar putea duce la defectarea motorului. Nu folosiţi decât accesoriile livrate odată cu storcătorul, în ambalajul acestuia. Nu folosiţi piese provenite de la alte aparate de uz casnic. Aţezaţi aparatul pe o suprafaţă fixă ţi netedă, asigurându-vă că este suficient de departe de sursele de căldură puternică precum ar fi: plitele ceramice sau ochiurile de la aragaz, etc. În timpul procesului de stoarcere, sucul sau pulpa ar putea să fie împroţcate afară din storcător. Aţezaţi storcătorul pe o suprafaţă care este uţor de spălat ţi de ţters. Aparatul se sprijină pe picioarele proprii aflate în partea inferioară a carcasei. Dat fiind faptul că suprafeţele corpurilor de bucătărie sunt realizate din diverse materiale, pentru curăţarea cărora se folosesc diverse preparate, substanţele din componenţa acestora pot să afecteze stabilitatea ţi umiditatea picioarelor. În acest caz, aţezaţi sub aparat un suport pentru o mai bună aderenţă ţi stabilitate. Nu introduceţi storcătorul ţi nici una din părţile componente ale acestuia în maţina de spălat vase. Întotdeauna verificaţi filtrul înainte de folosire. Dacă observaţi că acesta este deteriorat sau crăpat, nu folosiţi aparatul. Contactaţi cel mai apropiat centru de service Utilizarea Înainte de punerea în funcţiune 1. Scoateţi cu grijă din ambalaj aparatul ţi toate elemente destinate protejării acestuia în timpul transportului ţi verificaţi dacă storcătorul nu prezintă deteriorări vizibile. 2. Curăţaţi storcătorul ţi toate accesoriile. Prepararea fructelor ţi legumelor În cele ce urmează găsiţi câteva recomandări privind metodele de preparare a produselor ce urmează să fie introduse în storcător: Nu folosiţi acest aparat pentru a zdrobi produse alimentare cum sunt: ciocolata, cuburile de gheaţă, alunele sau nucile, etc. Fructele a căror coajă este tare sau necomestibilă, cum ar fi pepenele galben, mango sau kiwi, vor trebui curăţate în prealabil de coajă. Atunci când preparaţi suc de banane, în loc să curăţaţi bananele de coajă, este suficient să le tăiaţi doar capetele negre. Acest storcător poate fi folost deasemenea ţi la obţinerea sucului de citrice. Nu uitaţi însă că aceste fructe trebuie curăţate de coajă înainte de a fi stoarse. În funcţie de fructe, sucul obţinut poate fi foarte acru sau se poate obţine o cantitate foarte mare de pulpă. Vă recomandăm să stoarceţi o cantitate cât mai mare de suc pe care apoi să o amestecaţi cu alte sucuri pentru a accentua aromele

21 Înainte de a porni storcătorul de fructe vor trebui înlăturaţi sâmburii sau seminţele de dimensiuni mari precum cele de portocale, piersici, nectarine, prune, viţine, etc. Pentru a evita închiderea la culoare a sucului de măr, adăugaţi câteva picături de suc de lămâie. Recomandare: Pentru a obţine un suc răcoros de portocale nu trebuie decât să curăţaţi fructele de coajă ţi să le puneţi în storcător. Dacă aveţi posibilitatea, puneţi portocalele la frigider cu puţin timp înainte de a le stoarce. Montarea aparatului PERICOL risc de accidentare Filtrul este prevăzut cu niţte cuţite mici, foarte ascuţite, care toacă produsele în timpul stoarcerii sucului. Fiţi deosebit de atenţi atunci când scoateţi sau curăţaţi filtrul. Există pericolul de accidentare! 1. Aţezaţi suportul cu corpul motor pe o suprafaţă stabilă ţi netedă. Asiguraţi-vă că această suprafaţă este făcută dintr-n material uţor de curăţat. 2. Aţezaţi recipientul pentru suc pe suport astfel încât canalul de scurgere să intre ţi să se fixeze cu uţurinţă pe spaţiul destinat. 3. Montaţi filtrul din oţel inoxidabil în vasul pentru suc. Pentru aceasta va trebui să apăsaţi pe filtru ţi să-l miţcaţi uţor din faţă în spate ţi invers până când se va fixa în locul lui. Filtrul trebuie să fie fixat neapărat exact pe axul de transmisie al motorului! 4. Aţezaţi capacul pe recipientul pentru suc. 5. Ambele cleme de prindere trebuiesc ridicate în sus şi apoi fixate în lăcaşurile special prevăzute de pe capac. 6. Întroduceţi presorul în gura de alimentare. 7. Aţezaţi recipientul pentru pulpă sub gura de eliminare a pulpei. - Aparatul nu este adaptat pentru a putea funcţiona fără întrerupere. După două minute de funcţionare neîntreruptă, motorul trebuie lăsat să se răcească. - Înainte de punerea în funcţiune, verificaţi de fiecare dată dacă storcătorul ţi toate accesoriile sunt montate corect. În caz contrar, storcătorul nu va începe să funcţioneze. 1. Pregătiţi produsele ce urmează să fie stoarse ţi aţezaţi un vas suficient de mare imediat sub canalul de scurgere. 2. Asiguraţi-vă că toate elementele storcătorului sunt corect montate ţi că întrerupătorul O/1/2 este în poziţia O. 3. Introduceţi ştecherul conductorului de alimentare în priza reţelei de alimentare cu curent electric şi porniţi storcătorul prin rotirea butonului de reglare în funcţie de nevoie pe viteza 1 sau 2 (vezi tabelul Vitezele de stoarcere recomandate pentru anumite fructe şi legume ). 5. Scoateţi presorul din gura de alimentare ţi introduceţi produsele pregătite pentru a fi stoarse. 6. Introduceţi presorul în gura de alimentare ţi apăsaţi uţor pe el pentru a direcţiona produsele spre recipientul pentru suc. Remarcă Pentru ca aparatul să funcţioneze fără probleme, încercaţi să evitaţi supraîncărcarea recipientului pentru pulpă. Goliţi acest vas de fiecare dată când este nevoie (vezi capitolul următor). Golirea recipientului în timpul funcţionării aparatului Recipientul pentru pulpă poate fi golit în timpul folosirii storcătorului. 1. Opriţi aparatul (fixaţi între întrerupătorul O/1/2 în poziţia O) ţi scoateţi fiţa cablului de alimentare din priză. 2. Înclinaţi uţor recipientul pentru pulpă ţi scoateţi-l uţor de sub capac. 3. Goliţi recipientul de resturi, montaţi-l la loc ţi porniţi din nou aparatul. Stoarcerea PERICOL Risc de accidentare În timpul stoarcerii sucului presorul trebuie să se afle în gura de alimentare. În nici un caz nu introduceţi degetele sau alte obiecte în gura de alimentare. ATENŢIE Deteriorarea materialului - Nu supra-încărcaţi storcătorul ţi nu suprasolicitaţi motorul storcătorului printr-o apăsare prea puternică asupra presorului. Aceasta ar putea duce la defectarea motorului. Introducerea unei pungi de plastic în recipientul pentru pulpă Pentru ca recipientul pentru pulpă să fie mai uţor de curăţat, puteţi introduce în el o pungă de plastic. În acest fel se evită ţi depăţirea pereţilor recipientului ţi scurgerea pulpei în afară. După utilizare 1. Opriţi aparatul (fixaţi întrerupătorul O/1/2 în poziţia O) ţi scoateţi fiţa cablului de alimentare din priză. 2. Goliţi recipientul pentru pulpă ţi înlăturaţi punga de plastic cu resturi. 3. Demontaţi ţi spălaţi toate elementele componente ale storcătorului. Nu uitaţi: Acest aparat a fost proiectat ţi poate fi folosit pentru stoarcerea sucului din fructe ţi legume destinat alimentaţiei. Produsele ce urmează să fie stoarse trebuie să fie proaspete ţi spălate. De fiecare dată după ce a fost folosit, storcătorul ţi accesoriile acestuia vor trebui curăţate

22 Spălarea PERICOL Risc de accidentare - Înainte de a începe să-l spălaţi, aparatul va trebui să fie oprit. - Nu cufundaţi niciodată storcătorul de fructe în apă sau alte lichide. Aceasta vă va expune pericolului de electrocutare! - Înainte de a începe să demontaţi ţi să curăţaţi aparatul, acesta trebuie să fie deconectat de la priză. - Filtrul este prevăzut cu niţte cuţite mici, foarte ascuţite, care toacă produsele în timpul stoarcerii sucului. Fiţi deosebit de atenţi atunci când scoateţi sau curăţaţi filtrul. Există pericolul de accidentare! ATENŢIE Deteriorarea materialului Nu introduceţi storcătorul sau elementele componente ale acestuia în maţina de spălat vase. Demontarea Înainte de a începe să curăţaţi storcătorul, acesta va trebui demontat. 1. Opriţi aparatul ţi scoateţi din priză fiţa cablului de alimentare. 2. Trageţi în jos de mânerul închizător ţi scoateţi capacul. 3. Scoateţi recipientul pentru suc ţi filtrul de oţel inoxidabil de pe axul rotor. 4. Pentru a scoate filtrul din oţel inoxidabil trebuie să-l trageţi în sus. Spălarea Capacul, presorul ţi recipientul pentru suc se pot spăla cu apă caldă ţi lichid pentru spălat vase. Filtrul din oţel inoxidabil va fi cel mai uţor de spălat dacă veţi folosi o perie ţi îl veţi ţine sub jet de apă. Tineţi filtrul de marginea de sus ţi deplasaţi peria dinspre mijloc spre marginea superioară. Spălarea trebuie făcută cu multă grijă pentru a nu deteriora filtrul. Recomandare Pentru ca spălarea filtrului din oţel inoxidabil să fie cât mai uţoară, vă recomandăm ca, imediat după utilizare, să-l cufundaţi timp de 10 minute în apă fierbinte. Ţtergeţi suportul cu o cârpă umedă. După ce aţi spălat accesoriile demontate, lăsaţi-le să se scurgă ţi să se usuce complet înainte de a le monta din nou. Petele Produsele alimentare care au o culoare intensă ţi durabilă, de ex. morcovii, pot lăsa pete colorate pe elementele din plastic ale storcătorului. În mod normal aces lucru nu va afecta în nici un fel funcţionarea corespunzătoare a aparatului. Cea mai bună metodă de evitare a apariţiei petelor o reprezintă spălarea aparatului imediat după utilizare. Petele mai mici se pot înlătura cu ulei alimentar. 2. Cufundaţi în soluţia cu înălbitor elementele din plastic ţi lăsaţi-le aprox. 5 minute. 3. Clătiţi elementele sub jet de apă ţi lăsaţi-le să se usuce. Remarcă - Citiţi recomandările producătorului înălbitorului care ar trebui să se găsească pe ambalajul acestuia. - Nu cufundaţi în soluţia de înălbitor filtrul din oţel inoxidabil. Parametri tehnici Alimentare: V ~ / Hz Putere: 1000 W Nivel de zgomot: 80 db/a/ Interval maxim de funcţionare: 3 minute Pauza care trebuie făcută este de 20 minute Informaţii privind sucul Generalităţi Prezentele instrucţiuni de folosire ţi recomandări se referă la gustul, calitatea ţi aroma sucurilor obţinute cu ajutorul acestui aparat. Consumul de sucuri vă oferă, în afară de avantajele evidente pentru sănătate, ţi multe alte avantaje. Sucul conţine în proporţie de 95% elemente nutritive provenite din fructe ţi legume. Acesta reprezintă un element foarte important pentru o dietă perfect echilibrată, cu condiţia să fie întotdeauna preparat din fructe ţi legume proaspete. Fructele ţi legumele proaspăt stoarse sunt o sursă excelentă de vitamine ţi minerale. Datorită faptului că valorile nutritive din sucul proaspăt ajung foarte repede în sânge, acestea reprezintă cea mai rapidă metodă de alimentaţie pentru organismul dumneavoastră. Atunci când vă preparaţi sucul singuri, aveţi ţi posibilitatea de a decide ce anume va conţine acesta. După ce v-aţi hotărât ce legume sau fructe doriţi să stoarceţi, puteţi adăuga zahăr, sare sau alte arome, după gust. Pentru ca vitaminele din suc să nu fie distruse, este bine să beţi sucul imediat după ce a fost stors. Cum trebuie alese ţi păstrate fructele ţi legumele pentru suc? Spălaţi întotdeauna fructele ţi legumele înainte de a le folosi. Alegeţi numai fructe ţi legume proaspete. Cea mai bună modalitate de a economisi ţi de a prepara produse cât mai proaspete este să cumpăraţi fructele ţi legumele atunci când este sezonul lor. Puneţi-vă la îndemână toată cantitatea de fructe sau legume din care doriţi să stoarceţi sucul. Spălaţi întotdeauna fructele ţi legumele înainte de a începe să le stoarceţi. Majoritatea fructelor ţi legumelor cu coaja groasă pot fi păstrate într-un loc răcoros, nu neapărat în frigider. Produsele moi ţi delicate precum roţiile, afinele, legumele cu frunze, ţelina, castraveţii, verdeţurile este mai bine să fie păstrate în cantităţi rezonabile la frigider. Unele produse de curăţat, care au în compoziţie înălbitori, pot înlătura eficient petele apărute. În cazul în care doriţi să vă procuraţi un produs cu înălbitor, luaţi legătura cu un punct de vânzare specializat. 1. Puneţi aproximativ două linguri de înălbitor la un litru de apă. Metode de stoarcere corectă a fructelor ţi legumelor Cea mai bună metodă pentru prepararea sucurilor mixte este ca fructele respectiv legumele tari să fie stoarse prin alternare cu cele moi. De exemplu, pentru a obţine suc de morcovi, sfeclă roţie ţi 22 33

23 legume moi cum sunt roţiile, vă recomandăm să începeţi prin a stoarce sfecla roţie, după aceea roţiile ţi la sfârţit morcovii. Prin această metodă se evită înfundarea filtrului cu pulpă ţi se asigură o funcţionare foarte eficientă a storcătorului de fructe ţi legume. Atunci când trebuie să amestecaţi suc de legume rădăcinoase cu verdeţuri sau legume cu frunze mici, vă recomandăm ca pe acestea din urmă să le înfăţuraţi într-o frunză de salată sau de spanac, sau să le introduceţi în gura de alimentare odată cu bucăţile de rădăcinoase. Toate felurile de legume sau fructe conţin o anumită cantitate de lichid, cantitate ce este influenţată nu numai de soiul plantei respective ci ţi de metoda de cultivare ţi de calitatea acestora. De exemplu astăzi puteţi obţine dintr-o roţie o cantitate diferită de suc decât cea obţinută dintr-o roţie pe care o veţi cumpăra mâine. Proporţia în care se găsesc diversele elemente nutritive în suc nu depinde de tehnica de stoarcere aţa că nu vom prezenta aici reţete de preparare specifice. Vom spune doar că, indiferent ce suc se doreţte a fi obţinut, stoarcerea acestuia nu ar trebui să fie o problemă. Pentru a obţine o cantitate cât mai mare de suc, vă recomandăm să apăsaţi cât mai încet presorul. Obţinerea diverselor combinaţii de gusturi preferate Sucul de fructe sau de legume proaspăt stors are un gust excelent. Experimentele ţi încercările de a obţine o combinaţie inedită nu vă vor lua prea mult timp. Indiferent de gustul, culoarea, consistenţa sau aroma dorită a sucului, acestea pot fi obţinute astfel încât să îndeplinească aţteptările dumneavoastră. Pur ţi simplu puteţi pune în storcător toate produsele care, după părerea dumneavoastră, pot fi combinate ţi veţi fi mulţumiţi. Trebuie să reţineţi însă două principii de bază: (a) Gustul mai intens îl va acoperi pe cel mai delicat. (b) Atunci când stoarceţi sucul din produse bogate în amidon ţi fibre este bine să adăugaţi ţi un produs mai zemos. Încercaţi! Băutura pe care urmează să o obţineţi poate să aibă gustul fructelor sau legumelor care vă plac cel mai mult. Nu trebuie decât să creaţi un amestec de fructe sau legume ale căror gusturi să se potrivească între ele ţi să corespundă gustului dumneavoastră. Arta creării de noi combinaţii este limitată doar de imaginaţia dumneavoastră. Ce putem face cu pulpa? Pulpa rezultată în urma stoarcerii sucului constă de regulă dintr-o masă celuloasă umedă. Deţi pulpa nu are acelaţi aspect atrăgător ca ţi sucul, este ţi ea foarte bogată în substanţe nutritive, care pot reprezenta un supliment bine-venit în dieta dumneavoastră. Există mai multe metode de valorificare a pulpei dar, indiferent pe care aţi alege-o, reţineţi că aceasta trebuie folosită în aceeaţi zi. În caz contrar pulpa îţi va schimba gustul ţi va pierde multe din vitaminele pe care le conţine. Sugestiile noastre: Pulpa poate fi folosită pentru a obţine o umplutură foarte gustoasă sau pentru îngroţarea supelor sau a sosurilor. Pentru a obţine un desert delicios este suficient să puneţi pulpa de fructe rămasă într-un castronel ţi să o acoperiţi cu spumă de bezea. În cazul în care nici una din aceste metode nu vă satisface, puteţi pur ţi simplu să o răspândiţi în grădină pe post de îngăţământ natural! Ecologia Protecţia mediului Atunci când pe ambalajul sau pe carcasa unui aparat electric se află simbolul coţului de gunoi tăiat cu un X, acest lucru înseamnă că respectivul aparat nu poate fi aruncat pur ţi simpul la lada de gunoi, ca orice tip de gunoi menajer. Aparatele electrice defecte sau care nu mai sunt folosite vor trebui predate la punctele speciale de colectare a deţeurilor refolosibile, organizate în acest scop de către administraţiile locale. În acest fel fiecare gospodărie va putea să se implice în procesul de minimalizare a efectelor negative asupra mediului înconjurător ţi vor putea fi recuperate materialele din care a fost produs respectivul aparat. Masa: 3,9kg Remedierea problemelor 34 Problema Aparatul nu funcţionează Axul motor se opreţte Sucul nu curge Cantitatea de suc care curge este foarte mică Sucul ţâţneţte de sub capac Sucul iese împroţcat prin canalul de scurgere Presorul nu intră în gura de alimentare Mânerul închizător nu poate trece peste capac în amblele părţi Cauza posibilă ţi soluţia Verificaţi dacă: - Fiţa cablului de alimentare este introdusă în priză; - Întrerupătorul O/1/2 este fixat în poziţia 1/2; - Capacul a fost aţezat corespunzător. Apăsaţi mai încet presorul. Opriţi imediat aparatul ţi scoateţi din priză fiţa cablului de alimentare. Scoateţi apoi capacul ţi, cu o lingură, scoateţi pulpa din filtru. Încercaţi încă o dată. În cazul în care filtrul este în continuare înfundat, înseamnă că produsul respectiv nu poate fi stors. Verificaţi dacă nu este înfundat filtrul. În acest caz spălaţi filtrul cu o perie sub jet de apă. Apăsaţi mai încet presorul. Verificaţi dacă este bine fixat capacul. Apăsaţi mai încet presorul. Verificaţi dacă dunga înălţată de pe presor culisează fără probleme de-a lungul ţanţului de pe peretele gurii de alimentare. Verificaţi dacă aţi aţezat bine capacul pe recipientul pentru suc. 23

24 Vitezele de stoarcere recomandate pentru anumite fructe şi legume Warsaw, Al. Witosa 31/22, Poland tel , fax IMPORTATOR: METRO Cash&Carry România S.R.L. Bd Theodor Pallady 51N, Building C6, Frame A, OP 72-19, cod Sector 3 Bucuresti (România) Rombiz Impex Srl Bucureşti (România) Ţara de provenienţă: China 24 35

25 RK-0900/OP-1050 Ӏ Ӏ BG,. :. Ӏ,. -.,., Ӏ.,,,...., :,.,,.,, Щипки 6. Ключ за регулиране (0, скорост 1, скорост 2) Кана за сок,..,.,...,.,,..!,...,

26 . : -, -, -... : - -,., -, -, -,, -.,..,..,.,,,,..,...,,.. Ӏ!,...,,..,.,.. 2,., -,....,,,,.,...,,,., o...,, ,. 2...,,,. /,,,.,,..,,.,,.,,

27 ,,,,,,,.,. :.,.,,.. Ӏ! 1..,. 2.,,. 3..,,.! Поднесете нагоре и двете фиксиращи скоби и ги прикрепете към издатините намиращи се на капака Ӏ,.. Ӏ Ӏ -, ,. -,, ,,, O/1/2 O. 3. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта на захранващата мрежа и включете сокоизстисквачката завъртайки бутона за регулиране в зависимост от нуждите на скорост 1 или 2 (вижте табелката Препоръчвани скорости на центрофугиране за избрани плодове и зеленчуци ). 5. Ӏ. 6..,., ( ). Ӏ.. 1. Ӏ ( O/1/2 O ) Ӏ,..,.. 1. Ӏ ( O/1/2 O ),. 2. Ӏ. 3.. :..,

28 -. -.! -,. -,,..!, Ӏ. -,. -. Ӏ Ӏ.,. 1. Ӏ ,.,. -..., 10. Ӏ.,.., ,. : ~ / : 1000 : 80 /A/ : 3 Продължителност на паузата преди използване на уреда 20 минути Ӏ,,.,. 95%.,,..,, -.,.,.,.?.. -..,.,.,,,,,,

29 . -,.,,,,,, -. -.,,.,,.,..,,.,..,!,,.,,,.,. : 3,9...,,,.,,. : ( ). (b) -.!,,.,. Ӏ.?.,,,.,,.. :., Warsaw, Al. Witosa 31/22 tel , fax ; Ӏ : BG , /

30 Препоръчвани скорости на центрофугиране за избрани плодове и зеленчуци Ӏ. - : -? - O/1/2 1/2? -?....,,. ;,

31 31

32 32

SOKOWIRÓWKA RK-0610 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA. Import: DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) , fax (0-25)

SOKOWIRÓWKA RK-0610 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA. Import: DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) , fax (0-25) (a) Mocny smak stłumi smak delikatny. (b) Robiąc sok z owoców i warzyw bogatych w skrobię i włóknistych należy dodać coś bardziej soczystego. Tylko spróbuj! Twój następny napój może smakować jak każdy

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863

Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863 Instrukcja obsługi TOSTER MODEL: BH-8863 3. Nie używaj do czyszczenia silnych środków czyszczących, acetonu, alkoholu, ostrych materiałów, itp. 4. Należy regularnie usuwać okruchy pieczywa wewnątrz tostera,

Bardziej szczegółowo

MIKSER Z MISĄ RK-0240

MIKSER Z MISĄ RK-0240 Mikser_RK0240_ver200.qxp 2008-02-11 09:46 Page 1 MIKSER Z MISĄ RK-0240 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI... 6 D BEDIENUNGSANLEITUNG... 9 UK MANUAL INSTRUCTION... 12 RU Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ... 14 UA... 16 BG Ӏ Ӏ... 18 RO INSTRUCŢIUNI

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1440, OK-1451, OK-1454

ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1440, OK-1451, OK-1454 Dystrybutor: 01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4 DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85 AGD@expo-service.com.pl, http://hoho.pl ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1440, OK-1451,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1455 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA. tel. (0-25) , fax (0-25)

ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1455 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA. tel. (0-25) , fax (0-25) Dystrybutor: 01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4 DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85 AGD@expo-service.com.pl, http://hoho.pl Nr_wersji101_PL 22_06_2007 ODKURZACZ

Bardziej szczegółowo

Blender RK Blender_RK2010_ver200.indd :40:10

Blender RK Blender_RK2010_ver200.indd :40:10 Blender RK-2010 PL Instrukcja obsługi.......................................................... 6 UK Operating Instructions...................................................... 9 D Bedienanleitung...........................................................

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Polski. Gwarancja i serwis...15

Polski. Gwarancja i serwis...15 Spis treści Wyciskarka do soków Podstawowe zasady bezpieczeństwa Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 6 Części i akcesoria... 8 Montaż wyciskarki do soków Montaż elementów wyciskarki do soków...

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL112 Blender ręczny AC 220-240V, 50Hz, 400W 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi. Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 4 555 fax: (058) 55 4 500 Trymer ROTARY ROTARY TRIMMER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 0 48..49

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem frytownicy! 1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami instrukcji. 2. Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at HP8116. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  HP8116. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 PL Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

OK-1600, OK-1603, OK-1604, OK-1613

OK-1600, OK-1603, OK-1604, OK-1613 PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA Zamocuj oprzyrządowanie na specjalnym uchwycie znajdującym się w podstawie odkurzacza. Dane techniczne: Moc znamionowa: IEC 1400 W/1600 W max Napięcie: ~220-240 V Częstotliwość:

Bardziej szczegółowo

CR (PL) instrukcja obsługi

CR (PL) instrukcja obsługi CR 6017 (GB) user manual (F) mode d'emploi (P) manual de serviço (LV) lietošanas instrukcija (PL) instrukcja obsługi (D) bedienungsanweisung (E) manual de uso (LT) naudojimo instrukcija (EST) kasutusjuhend

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NOTICE D UTILISATION INSTRUKCJA OBSŁUGI. Diffuseur d huiles essentielles par brumisation. Ultradźwiękowy dyfuzor olejków eterycznych

NOTICE D UTILISATION INSTRUKCJA OBSŁUGI. Diffuseur d huiles essentielles par brumisation. Ultradźwiękowy dyfuzor olejków eterycznych NOTICE D UTILISATION INSTRUKCJA OBSŁUGI DIFFUSAIR Diffuseur d huiles essentielles par brumisation Ultradźwiękowy dyfuzor olejków eterycznych www.airnaturel.pl WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA DZIĘKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TeeGourmet

Instrukcja obsługi TeeGourmet Instrukcja obsługi TeeGourmet Item No. 1800/1810 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L

DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L 340002 1 DESTYLARKA ELEKTRYCZNA 750W z termostatem 4 L 340002 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102

Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102 Przenośny odkurzacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AVC 102 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. PRZENOŚNY ODKURZACZ 800 W Art.no: 18-4016 Model: SL231B-UK 34-7312 SL231B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Instrukcja obsługi

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 PL Instrukcja obsługi Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zestaw do roztapiania czekolady

Zestaw do roztapiania czekolady Zestaw do roztapiania czekolady Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do roztapiania czekolady. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AKS 104/105. Elektroniczna waga kuchenna

INSTRUKCJA OBSŁUGI AKS 104/105. Elektroniczna waga kuchenna INSTRUKCJA OBSŁUGI AKS 104/105 Elektroniczna waga kuchenna 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Maszyna do wyrobu makaronu

Maszyna do wyrobu makaronu Maszyna do wyrobu makaronu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do wyrobu makaronu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi malaksera

Instrukcja obsługi malaksera Instrukcja obsługi malaksera Spis treści Podstawowe zasady bezpieczeństwa Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...6 Wymagania elektryczne...8 Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego...8 Części i funkcje

Bardziej szczegółowo

Always here to help you. Register your product and get support at HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at  HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 60 Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL113

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL113 INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL113 Blender 3 w 1 AC 220-240V, 50Hz, 400W 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101

SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101 SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101 SPECYFIKACJA PRODUKTU Nazwa produktu: wyciskarka wolnoobrotowa Model: K-008 Napięcie: Częstotliwość: Moc: Ilość obrotów: Długość przewodu: Silnik: Bezpiecznik: Waga: Wymiary

Bardziej szczegółowo