Jak. działać. w kryzysie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak. działać. w kryzysie?"

Transkrypt

1 Jak działać w kryzysie?

2 Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac w kryzysie? 1

3 Spis treści Co to jest Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze Rafał Janowicz - TNS Pentor Poznań Kondycja i perspektywy gospodarstw domowych w Wielkopolsce Rafał Janowicz - TNS Pentor Poznań 1. Metodologia realizacji badań BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH Ogólny klimat gospodarczy w Polsce. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólny klimat gospodarczy w Wielkopolsce. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólny klimat gospodarczy w powiecie. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólny klimat gospodarczy w gospodarstwie domowym. Ocena stanu i perspektyw zmian Szczegółowa ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych w Wielkopolsce WOG_KGD - syntetyczny wskaźnik klimatu gospodarczego gospodarstw domowych w Wielkopolsce WOG_KGD - porównanie wyników badań klimatu gospodarczego gospodarstw domowych w Wielkopolsce z marca i września Antykryzysowe strategie wielkopolskich gospodarstw domowych Rafał Janowicz - TNS Pentor Poznań 1. Strategie poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego przyjmowane przez wielkopolskie gospodarstwa domowe Wielkopolanie oceniają możliwość znalezienia pracy Strategie w zakresie poprawy warunków pracy przyjmowane przez Wielkopolan Strategie w zakresie poprawy warunków pracy przyjmowane przez Wielkopolan - podsumowanie Kryzys czy ożywienie gospodarcze? Analiza klimatu gospodarczego w Wielkopolsce Rafał Janowicz - TNS Pentor Poznań 1. Metodologia realizacji badań WIELKOPOLSKI BAROMETR PRZEDSIĘBIORSTW WOG_KP - syntetyczny wskaźnik koniunktury przedsiębiorstw w Wielkopolsce i jej subregionach Reakcja na wieści o możliwym kryzysie Podsumowanie Strategie wielkopolskich przedsiębiorstw w czasach kryzysu Kinga Dobrowolska-Baczkun, Rafał Janowicz - TNS Pentor Poznań 1. Metodologia realizacji badań. Strategie wielkopolskich przedsiębiorstw w czasach kryzysu Wpływ sytuacji kryzysowej na bieżące funkcjonowanie firmy Podejście do prowadzenia firmy w czasach kryzysu - charakterystyka strategii Narzędzia zarządzania wykorzystywane przez wielkopolskie firmy Działania na rzecz usprawniania działania przedsiębiorstwa podjęte w latach przez wielkopolskie firmy Podjęte działania antykryzysowe - rodzaje i ocena ich skuteczności Deklaracje vs prognozy działań antykryzysowych - porównanie lat 2010 i Determinanty sukcesu w czasach kryzysu Segmentacja przedsiębiorstw MSP Antykryzysowe strategie wielkopolskich przedsiębiorstw - podsumowanie SENSE consulting, TNS Pentor WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

4 Co to jest Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze Jak dzialac w kryzysie? 3

5 W czasach, gdy koniunktura gospodarcza jest trudno przewidywalna, światowa gospodarka nadal nie otrząsnęła się po kryzysie, powstało narzędzie, dzięki któremu możemy optymalizować decyzje uwzględniając dane o stanie regionalnego otoczenia społeczno-gospodarczego. Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze (WOG) to inicjatywa mająca dostarczać przedsiębiorcom unikalnych, wielowymiarowych analiz dotyczących obecnej i przyszłej koniunktury gospodarczej. Pakiet informacji, jakie można uzyskać dzięki tym realizowanym na dużych próbach badaniom, pozwala na optymalizowanie decyzji gospodarczych zarówno przez przedsiębiorców, jak i instytucje samorządowe czy rządowe. WOG oparte jest na solidnych podstawach metodologicznych. W badaniu przygotowywanym przez TNS Pentor Poznań bierze udział, w dwóch falach, ponad trzy i pół tysiąca firm (3600) i dziewięć tysięcy gospodarstw domowych z terenu całej Wielkopolski. Badania, badającego nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów w Wielkopolsce, na tak dużej próbie jeszcze dotąd nie było. W ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego realizowane są obecnie cztery projekty. Barometr Gospodarstw Domowych - przynosi informacje na temat tego, jak żyje się Wielkopolanom, jak oceniają sytuację gospodarczą w Polsce, Wielkopolsce i swoim powiecie. Kolejne informacje, które daje nam Barometr, to obecna sytuacja ekonomiczna badanych gospodarstw. Barometr nie jest tylko fotografią stanu obecnego. Dzięki zadanym pytaniom otrzymujemy prognozy konsumentów dotyczące zmian sytuacji gospodarczej w kraju, województwie, powiecie, a także w ich własnym gospodarstwie domowym. Pytania, podkreślmy to raz jeszcze, dotyczą stanu obecnego, jak i postrzeganych perspektyw zmian w najbliższym okresie - do pół roku. Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy, można lepiej prognozować koniunkturę w obszarze gospodarstw domowych (wzrost / spadek popytu z ich strony) i w efekcie lepiej planować działania gospodarcze czy infrastrukturalne, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań gospodarstw domowych. Barometr Przedsiębiorstw z kolei odpowiada na pytania dotyczące aktualnej i przyszłej koniunktury gospodarczej widzianej oczyma przedsiębiorców. Ten drugi z Barometrów WOG-u daje przedsiębiorcy czy decydentowi nie tylko obraz tego, jak wygląda aktualna sytuacja gospodarcza, ale także pozwala przewidzieć, jak będzie się zmieniała w przyszłości. Zarządzających firmami uczestniczących w badaniach Barometr Przedsiębiorstw pytamy o aspekty gospodarowania, które dość precyzyjnie pozwalają zdiagnozować stan gospodarki. Przedsiębiorcy odpowiadają na pytania dotyczące: popytu na produkowane przez nich towary czy dostarczane usługi, sprzedaży swoich towarów i usług, prowadzonych i przygotowywanych inwestycji i ich skali, płynności finansowej, rentowności prowadzonej działalności, a także zatrudnienia. Każdy z wymienionych elementów pozwala decydentom na podejmowanie działań, które wyprzedzą działania konkurencji, wpasują się w rynkowe trendy czy, w przypadku administracji samorządowej, pozwolą przygotować odpowiednią strategię zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Niezwykle interesujące wydaje się porównanie wskazań obydwu Barometrów. Barometr Przedsiębiorstw i Barometr Gospodarstw Domowych są ze sobą sprzężone, z ich porównania doskonalone można odczytać na przykład, czy przedsiębiorcy wyczuwają koniunkturę gospodarstw domowych. Porównanie odczytów barometrów to syntetyczny obraz zmiany klimatu gospodarczego w dwóch najważniejszych obszarach: produkcji i konsumpcji. 4 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

6 Kolejny element WOG-u to badanie Strategii Przedsiębiorstw w Czasach Kryzysu, które ma stanowić swoistą platformę dzielenia się wiedzą i doświadczeniami przez wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania zmianą - w tym wypadku w sytuacji kryzysu gospodarczego. Jest to podpowiedź, w jaki sposób kryzys można wykorzystać do wzmocnienia i rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy powiatu oraz jak rozwiązywać pojawiające się problemy. W ramach tego projektu swoimi doświadczeniami w walce z kryzysem dzieli się kilkuset wielkopolskich przedsiębiorców. Ostatnim ze składników WOG-u jest badanie Kapitału Intelektualnego Wielkopolski - unikalny, po raz pierwszy opracowywany dla Wielkopolski, zbiór analiz omawiający łącznie stan regionalnych kapitałów: ludzkiego, społecznego, strukturalnego, rozwoju. Analizy te dają możliwość przygotowywania długoterminowych strategii dla firm czy społeczności uwzględniających stan oraz zmiany jakie zachodzą w obszarze tzw. kapitału intelektualnego. Jak wskazuje wiele badań, to właśnie kapitał intelektualny i odpowiednie nim zarządzenie są motorem napędowym gospodarki opartej na wiedzy. klimatu gospodarczego w poszczególnych sektorach gospodarki i branżach. Mamy nadzieję, że analizy i dane udostępniane w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego będą cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, władz samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem gospodarczym Wielkopolski. Na zakończenie dodajmy, że nasz przekaz nie jest jednorazowym doświadczeniem. Dzięki odczytom Barometrów i Indeksów będziemy informowali o koniunkturze gospodarczej systematycznie. Omówienie metodologii badania i szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego: Zapraszamy! Opracowania przygotowywane w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego pozwalają na obserwowanie istotnych zjawisk społeczno-gospodarczych na różnych poziomach. Unikatową możliwością, którą daje WOG, jest analiza sytuacji w każdym z pięciu subregionów: leszczyńskim, kaliskim, konińskim, poznańskim i pilskim, a także w największych miastach. WOG oferuje też dane pokazujące tendencję zmian klimatu gospodarczego w poszczególnych powiatach. Ponadto wyniki prowadzonych badań pozwalają na obserwację zjawisk będących przedmiotem analiz w ramach WOG pod względem typowych dla badań społecznych cech demograficznych, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i zamożności, miejsce zamieszkania i wielu innych. W wypadku Barometru Przedsiębiorstw możliwa jest obserwacja Jak dzialac w kryzysie? 5

7 Kondycja i perspektywy gospodarstw domowych w Wielkopolsce 6 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

8 1. Metodologia realizacji badań BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH to badanie nastrojów gospodarczych gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim. W celu jego realizacji zastosowano metodę testu koniunktury, polegającą na okresowym ankietowaniu określonej grupy gospodarstw domowych. Ankietowani w ramach badania odpowiadają na pytania na temat odczuć związanych z ogólną sytuacją gospodarczą w Polsce, województwie, powiecie oraz o sytuacji ekonomicznej własnego gospodarstwa domowego. Pytania dotyczą stanu obecnego, jak i postrzeganych perspektyw zmian w najbliższym okresie (12 miesięcy). Metoda zbierania danych Badania są realizowane metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo CATI ze studia badań telefonicznych TNS Pentor w Poznaniu. Narzędzie badawcze Wywiady w ramach badania są prowadzone z wykorzystaniem kwestionariuszy przygotowanych przez TNS Pentor poddanych przed badaniem pilotażowi. Średni czas 1 wywiadu wynosi ok. 25 minut, ze względu na to, że w tym samym badaniu prowadzono wywiady na potrzeby badania Index Kapitału Intelektualnego Wielkopolski. Próba badawcza i zasady jej doboru W okresie realizacji projektu zostały przeprowadzone dwie fale badania w odstępie półrocznym, każda z nich na próbie gospodarstw domowych z terenu Wielkopolski - czyli próba roczna wyniosła wywiadów. Próba do badania dobierana była w sposób losowo-warstwowy, tak aby z jednej strony odzwierciedlała strukturę gospodarstw domowych w Wielkopolsce, a z drugiej dawała możliwość porównania między grupami. Losowanie prób odbywało się z zachowaniem reguły warstwowania według następujących kryteriów: subregion, powiat, płeć, wiek, wykształcenie. Próba dobierana była z operatu zawierającego numery telefonów w Wielkopolsce. Procedura ważenia danych W badaniu BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH zastosowano procedurę ważenia danych. Jest to zabieg zmierzający do uwzględnienia różnic między strukturą próby a strukturą populacji. Ważenie polega na przyporządkowaniu każdemu respondentowi tzw. wagi, czyli współczynnika zwiększającego lub zmniejszającego jego wkład do wyniku łącznego. Jeżeli udział danej grupy w próbie jest mniejszy niż w populacji, wagi są większe od jedności, jeżeli udział w próbie jest za duży - wagi są mniejsze od jedności. Ważoną liczbę odpowiedzi określonej kategorii oblicza się sumując wagi respondentów, którzy tej odpowiedzi udzielili. Ważenie pokazuje wyniki takie, jakie uzyskalibyśmy, gdyby struktura próby pod względem uwzględnionych w ważeniu zmiennych była idealnie zgodna ze strukturą populacji, zwiększa więc prawie zawsze trafność wnioskowania o parametrach populacji. W badaniu BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH dokonaliśmy ważenia danych ze względu na: subregion (ich udział w liczbie ludności w wieku 15+ lat w województwie wielkopolskim), powiat (ich udział w liczbie ludności w wieku 15+ lat w województwie wielkopolskim), płeć, wiek. Jak dzialac w kryzysie? 7

9 Tabela 1. Rozkład próby w badaniu BAROMETR GOSPODARSTW DOMOWYCH Powiat Próby do bad. I fala Próby do bad. II fala Próby do bad. I i II fala subregion pilski Powiat pilski Powiat chodzieski Powiat czarnkowskotrzcianecki Powiat wągrowiecki Powiat złotowski subregion koniński Powiat m. Konin Powiat koniński Powiat turecki Powiat gnieźnieński Powiat słupecki Powiat wrzesiński Powiat kolski subregion leszczyński Powiat m. Leszno Powiat leszczyński Powiat gostyński Powiat grodziski Powiat wolsztyński Powiat kościański Powiat międzychodzki Powiat rawicki Powiat nowotomyski subregion kaliski Powiat m. Kalisz Powiat kaliski Powiat ostrowski Powiat ostrzeszowski Powiat jarociński Powiat pleszewski Powiat krotoszyński Powiat kępiński subregion poznański Powiat poznański Powiat śremski Powiat szamotulski Powiat średzki Powiat obornicki W analizie zawartej na kolejnych stronach raportu czytelnik zetknie się także z kategorią klasa społeczna stanowiącą agregat 3 zmiennych: dochodów, wykształcenia i grupy zawodowej. Sposób tworzenia tej kategorii został przedstawiony w tabeli na kolejnej stronie. W trakcie analizy wyłoniono 5 klas społecznych: klasa A: najwyższa (najczęściej najwyższe dochody, najwyższe wykształcenie i najwyższe pozycje zawodowe), klasa B: wysoka (najczęściej wysokie dochody, średnie i wyższe wykształcenie oraz wyższe i średnie pozycje zawodowe), klasa C: średnia (najczęściej średnie dochody, średnie wykształcenie i średnie pozycje zawodowe), klasa D: niższa (najczęściej niższe dochody, średnie i niższe wykształcenie oraz średnie i niższe pozycje zawodowe), klasa E: najniższa (najczęściej najniższe dochody, najniższe wykształcenie oraz najniższe pozycje zawodowe). Powiat m. Poznań WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

10 Tabela 2: Jak powstała kategoria klasy społeczne? ŁĄCZNE MIESIĘCZNE DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO GRUPA ZAWODOWA* ponad 7500 Wykształcenie niepełne podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe średnie, policealne, pomaturalne wyższe klasa A: klasa B: klasa C: klasa D: klasa E: *1 Prowadzi dom/ bezrobotny/ inne 2 Robotnik niewykwalifikowany 3 Robotnik wykwalifikowany, rolnik 4 Uczeń/student 5 Emeryt/rencista 6 Pracownik biurowy niższego szczebla, pracownik umysłowy średniego szczebla 7 Pracownik umysłowy wyższego szczebla, kadra managerska, wolne zawody, prywatna działalność gospodarcza 2. Ogólny klimat gospodarczy w Polsce. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólny klimat gospodarczy w Polsce jest postrzegany jako wymagający poprawy i częściej jako pogarszający się niż ulegający poprawie. Niepokoić musi przewaga patrzących w najbliższą przyszłość z pesymizmem nad optymistami. Bardzo ważnym elementem wpływającym na zachowania gospodarstw domowych (w efekcie popyt wewnętrzny generowany przez gospodarstwa domowe) jest postrzeganie przez ich przedstawicieli stanu gospodarki na różnych poziomach - krajowym, województwa, powiatu, w którym zamieszkują. Poza oceną stanu obecnego ważna jest także ocena perspektyw zmian w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym. Analiza danych zebranych w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego pokazuje, że przedstawiciele wielkopolskich gospodarstw domowych sytuację ekono- Jak dzialac w kryzysie? 9

11 miczną w Polsce postrzegają w następujący sposób: obecną sytuację ekonomiczną w Polsce ponad połowa (57%) Wielkopolan ocenia jako średnio zadowalającą, 34% jako złą i tylko 8% jako dobrą. Nieco gorsze oceny odnotowujemy w subregionach kaliskim i poznańskim (bez Poznania), wśród mieszkańców wsi i miast liczących do 51 tys. mieszkańców. Odsetek ocen negatywnych wzrasta gwałtownie po przekroczeniu przez badanych 25 roku życia - najwyższy jest on w grupach wiekowych lat i 60+. Gorsze oceny odnotowujemy wśród osób z zawodowym i średnim wykształceniem oraz w niższych grupach społecznych (D i E), wśród osób o niższych dochodach, które muszą żyć bardzo oszczędnie, ale również wśród najbardziej zamożnych, w minionym okresie 12 miesięcy ponad połowa Wielkopolan (55%) nie dostrzegła żadnych zmian w sytuacji ekonomicznej w Polsce, 35% uważa, że sytuacja się pogorszyła, a 9% dostrzega poprawę. Pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionu konińskiego, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, częściej kobiety niż mężczyźni. Odsetek negatywnych ocen rośnie wraz z wiekiem (choć spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z zawodowym i średnim wykształceniem, w niższych grupach społecznych (D i E), wśród bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób zajmujących się domem oraz wśród osób o niższych dochodach, które muszą żyć bardzo oszczędnie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad połowa (56%) Wielkopolan nie przewiduje zmiany sytuacji ekonomicznej w Polsce, 26% przewiduje, że się pogorszy, 9% prognozuje poprawę, a 9% nie potrafi tego obecnie ocenić: - pogorszenie sytuacji przewidują częściej mieszkańcy subregionu konińskiego, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, kobiety niż mężczyźni. Odsetek prognoz negatywnych rośnie wraz z wiekiem (choć nieznacznie spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z wykształ- Wykres 1: Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną i gospodarczą Polski? Wykres 2: A czy sytuacja ekonomiczna/gospodarcza jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż 12 miesięcy temu? Wykres 3: Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja gospodarcza w Polsce pogorszy się czy też polepszy? 10 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

12 ceniem zawodowym i średnim oraz w niższych grupach społecznych (D i E) i o niższych dochodach, które muszą żyć bardzo oszczędnie, - polepszenie sytuacji przewidują nieznacznie częściej mieszkańcy Poznania, ludzie młodzi w wieku lat, z wykształceniem policealnym / pomaturalnym, z najwyższych grup społecznych (A, B), uczący i się i niepracujący zawodowe, ale prowadzący dom, o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego powyżej zł, które nie muszą oszczędzać, ale mogą też odkładać na przyszłość. Wykres 4: Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Wielkopolsce? 3. Ogólny klimat gospodarczy w Wielkopolsce. Ocena stanu i perspektyw zmian Wykres 5: A czy sytuacja ekonomiczna/gospodarcza w Wielkopolsce jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż 12 miesięcy temu? Ogólny klimat gospodarczy w Wielkopolsce jest postrzegany jako wymagający poprawy. Dominuje przekonanie o braku zmian w sytuacji ekonomicznej w regionie oraz słabych perspektywach na zmiany w najbliższym okresie (przewaga pesymistów nad optymistami w tym zakresie się powiększa). Analiza danych zebranych w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego pokazuje, że przedstawiciele wielkopolskich gospodarstw domowych sytuację ekonomiczną w Wielkopolsce postrzegają w następujący sposób: obecna sytuacja ekonomiczna w Wielkopolsce jest postrzegana przez ponad połowę Wielkopolan (55%) jako średnio zadowalająca, a przez 29% jako zła i przez 14% jako dobra. Nieco gorsze oceny odnotowujemy w subregionie kaliskim, wśród mieszkańców wsi i małych miast. Odsetek ocen negatywnych zdecydowanie wzrasta po przekroczeniu 25 roku życia. Gorsze oceny odnotowujemy wśród osób z wykształceniem zawodowym oraz w niższym grupach społecznych (D i E), w minionym okresie 12 miesięcy ponad połowa Wielkopolan (53%) nie dostrzegła Wykres 6: Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja gospodarcza w Wielkopolsce pogorszy się czy też polepszy? Jak dzialac w kryzysie? 11

13 żadnych zmian w sytuacji ekonomicznej w Wielkopolsce, 34% ocenia, że sytuacja ta uległa pogorszeniu, a 10% ocenia, że sytuacja się polepszyła. Ponadto 3% nie potrafi dokonać oceny. Pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionu konińskiego, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, częściej kobiety niż mężczyźni. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem (choć spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz w niższym grupach społecznych (D i E), które muszą żyć bardzo oszczędnie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad połowa (54%) Wielkopolan nie przewiduje zmiany sytuacji ekonomicznej w Wielkopolsce, 25% przewiduje, że sytuacja się pogorszy, a 11% prognozuje poprawę. Należy zwrócić uwagę, że 9% badanych nie potrafi ocenić sytuacji, co wskazuje na znaczną niepewność i należy odczytać to jako sygnał negatywny. - pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionów leszczyńskiego i kaliskiego, mieszkańcy mniejszych miast, częściej kobiety niż mężczyźni. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem (choć nieznacznie spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz w niższym grupach społecznych (D i E), wśród rencistów, bezrobotnych, emerytów, osób o niższych miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego (do zł na miesiąc), które muszą żyć bardzo oszczędnie, - polepszenie sytuacji sygnalizują nieznacznie częściej mieszkańcy subregionu konińskiego i miasta Poznania, ludzie młodzi w wieku lat, osoby z najwyższych grup społecznych (A, B), uczący się i pracujący, o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego powyżej zł, które nie muszą oszczędzać. 4. Ogólny klimat gospodarczy w powiecie. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólny klimat gospodarczy w powiatach jest postrzegany jako wymagający poprawy. Dominuje przekonanie o braku zmian w sytuacji ekonomicznej w powiatach oraz słabych perspektywach na zmiany w najbliższym okresie. Analiza danych zebranych w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego pokazuje, że przedstawiciele wielkopolskich gospodarstw domowych sytuację ekonomiczną swojego powiatu postrzegają w następujący sposób: obecna sytuacja ekonomiczna w powiatach jest postrzegana przez ponad połowię (56%) jako średnio zadowalająca. Znaczny odsetek Wielkopolan - 30% - postrzega ją jako złą, a 12% jako dobrą. Nieco gorsze oceny odnotowujemy w subregionach kaliskim i konińskim, wśród mieszkańców wsi i małych miast. Odsetek ocen negatywnych wzrasta znacząco po przekroczeniu przez badanych 25 roku życia (i zmniejsza się w grupie wieku 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym oraz w niższych grupach społecznych (D i E), wśród osób niepracujących (bezrobotnych i rencistów) i o niższych dochodach gospodarstwa domowego (do zł netto na miesiąc), które muszą żyć bardzo oszczędnie, w minionym okresie 12 miesięcy ponad połowa Wielkopolan (54%) nie dostrzegła żadnych zmian w sytuacji ekonomicznej w swoim powiecie, 34% ocenia, że sytuacja ta uległa pogorszeniu, a 8% jest zdania, że sytuacja się polepszyła. Pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionu konińskiego, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, częściej kobiety niż mężczyźni. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem (choć spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz w niższym grupach społecznych (D i E), wśród bezrobotnych, emery- 12 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

14 tów, rencistów, osób zajmujących się domem, o niższych dochodach (poniżej 2500 zł netto), które muszą żyć bardzo oszczędnie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad połowa (55%) Wielkopolan nie przewiduje zmiany sytuacji ekonomicznej w swoim powiecie, 25% przewiduje, że sytuacja się pogorszy, a 11% prognozuje poprawę. - pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionu kaliskiego i leszczyńskiego, mniejszych miast, kobiety. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem (choć nieznacznie spada w grupie wiekowej 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz w niższych grupach społecznych (D i E), bezrobotnych, emerytów, rencistów, o niższych miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego (do zł na miesiąc), które muszą żyć bardzo oszczędnie, - polepszenie sytuacji sygnalizują nieznacznie częściej mieszkańcy subregionu konińskiego i miasta Poznania, ludzie młodzi w wieku lat, z wykształceniem policealnym, pomaturalnym i wyższym, osoby z najwyższych grup społecznych (A, B), o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego powyżej zł netto, które nie muszą oszczędzać. Wykres 8: A czy sytuacja ekonomiczna/gospodarcza w Pana/i powiecie jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż 12 miesięcy temu? Wykres 9: Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja gospodarcza w Pana/i powiecie pogorszy się czy też polepszy? Wykres 7: Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Pana/i powiecie? 5. Ogólny klimat gospodarczy w gospodarstwie domowym. Ocena stanu i perspektyw zmian Ogólna sytuacja w wielkopolskich gospodarstwach domowych jest postrzegana jako wymagająca poprawy. Dominuje przekonanie o braku zmian oraz słabych perspektywach na zmiany w najbliższym okresie. W porównaniu do pomiaru sprzed 6 miesięcy obserwujemy wzrost pesymizmu i kurczenie się grupy optymistów. Jak dzialac w kryzysie? 13

15 Analiza danych zebranych w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego pokazuje, że przedstawiciele wielkopolskich gospodarstw domowych sytuację ekonomiczną swoich gospodarstw domowych postrzegają w następujący sposób: obecną sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego postrzegają w ponad połowie (62%) jako średnio zadowalającą. Znaczny odsetek Wielkopolan (20%) postrzega ją jako złą, a 17% jako dobrą. Nieco gorsze oceny odnotowujemy w subregionie konińskim i wśród mieszkańców wsi. Odsetek ocen negatywnych wzrasta wraz z wiekiem badanych, wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym, z niższych grup społecznych - najniższy jest w najniższych grupach społecznych (D i E), wśród osób niepracujących (bezrobotnych, rencistów i emerytów), o niższych dochodach gospodarstwa domowego (do zł netto na miesiąc), które muszą żyć bardzo oszczędnie, w minionym okresie ostatnich 12 miesięcy ponad połowa Wielkopolan (59%) nie dostrzegła żadnych zmian w sytuacji ekonomicznej swoich gospodarstw domowych, 30% ocenia, że sytuacja ta uległa pogorszeniu, a 8% ocenia, że sytuacja się polepszyła. Pogorszenie sytuacji sygnalizują częściej mieszkańcy subregionów konińskiego, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, kobiety. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem (choć wyhamowuje w grupie 65+), wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim, w niższych grupach społecznych (D i E) oraz wśród bezrobotnych, emerytów, rencistów i osób zajmujących się domem, o niższych dochodach (do 2500 zł netto na miesiąc), które muszą żyć bardzo oszczędnie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad połowa (61%) Wielkopolan nie przewiduje zmiany sytuacji ekonomicznej w swoim gospodarstwie domowym, 21% przewiduje jej pogorszenie, a 11% prognozuje poprawę. Ponadto 8% nie potrafi się ustosunkować do tego zagadnienia. - pogorszenie sytuacji sygnalizują Wykres 10: Jak Pan/i ocenia ogólną sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Pana/i gospodarstwie domowym? Wykres 11: A czy sytuacja ekonomiczna/gospodarcza w Pana/i gospodarstwie domowym jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż 12 miesięcy temu? Wykres 12: Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja gospodarcza w Pana/i gospodarstwie domowym pogorszy się czy też polepszy? 14 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

16 częściej mieszkańcy subregionu leszczyńskiego, z mniejszych miast, kobiety. Odsetek negatywnych ocen w tym względzie rośnie wraz z wiekiem i jest wyższy wśród osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz w niższym grupach społecznych (D i E), które muszą żyć oszczędnie, - polepszenie sytuacji sygnalizują nieznacznie częściej ludzie młodzi w wieku lat, z wykształceniem policealnym, pomaturalnym i wyższym, z najwyższych grup społecznych (A, B), uczący się, o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego powyżej zł, którzy nie muszą oszczędzać. 6. Szczegółowa ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych w Wielkopolsce Stałe dochody starczają w pełni na zaspokojenie bieżących potrzeb 16% wielkopolskich gospodarstw domowych oraz z reguły 64% z nich. Nie starczają one 18% badanych wielkopolskich gospodarstw domowych. Stałe dochody starczają w pełni na zaspokojenie bieżących potrzeb 16% wielkopolskich gospodarstw domowych oraz z reguły 64% z nich. Nie starczają one 18% badanych gospodarstw (w tym 13% raczej nie starczają, a 5% zdecydowanie nie starczają). Na tle województwa lepsza jest sytuacja w mieście Poznaniu i większych miastach, a relatywnie słabsza na wsi. Częściej niż średnio kłopoty w zaspokajaniu bieżących potrzeb w ramach stałych dochodów sygnalizują: kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym i średnim, o profilu rolniczym, bezrobotni, renciści, emeryci, osoby o dochodach do 1500 zł netto na miesiąc, osoby prowadzące małe (1-2 osobowe) i duże (5 osób i więcej) gospodarstwa domowe, osoby z najniższych klas społecznych (D, E). Częściej pełną możliwość zaspokajania bieżących potrzeb w ramach stałych dochodów deklarują: mężczyźni, osoby w wieku i lat, osoby z wykształceniem wyższym, prawniczym i medycznym, pracujący zawodowo, osoby o dochodach powyżej zł netto na miesiąc, przedstawiciele gospodarstw domowych liczących 4 osoby, pracujący ponad ustawowy wymiar czasu pracy (powyżej 42 godzin) lub poniżej 20 godzin tygodniowo, osoby z najwyższych klas społecznych (A, B). Największa grupa mieszkańców Wielkopolski (40,3%) deklaruje, że żyje oszczędnie i dzięki temu starcza jej na wszystko. Znaczna część mieszkańców Wielkopolski (30,9%) deklaruje, że starcza im ma wszystko czego potrzebują, a 11% Wielkopolan udaje się oszczędzać na przyszłość. Jednak 27% deklaruje, że żyje się im ciężko i borykają się z kłopotami finansowymi. Znaczna część mieszkańców Wielkopolski (30,9%) deklaruje, że starcza im ma wszystko czego potrzebują, a 11% Wielkopolan udaje się oszczędzać na przyszłość. Jednak w ciągu minionych 6 miesięcy grupa ta w skali całej Wielkopolski nieznacznie się zmniejszyła (o 1%), choć w różnych subregionach sytuacja w tym względzie przedstawia się w różny sposób. Największy spadek odsetka gospodarstw domowych, którym starcza na wszystko obserwujemy w subregionach pilskim (11%) i kaliskim Jak dzialac w kryzysie? 15

17 (4,5%), kiedy w pozostałych subregionach jest to ubytek o ok. 1-2%. Odmienną niż w całym województwie sytuację obserwujemy w subregionie konińskim, gdzie odnotowano wzrost takich gospodarstw o prawie 11% (co stało się głównie kosztem gospodarstw, które do tej pory deklarowały, że starcza im na wszystko dzięki oszczędnościom różnego typu). Wykres 13: Czy stałe dochody Pana/i gospodarstwa domowego pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb? Mapa 2: Stałe dochody nie starczają na zaspokajanie bieżących potrzeb (zdecydowanie nie + raczej nie) Mapa 1: Stałe dochody starczają na zaspokajanie bieżących potrzeb (zdecydowanie tak + raczej tak) Poziom zaspokojenia bieżących potrzeb w gospodarstwie domowym: NIE Największa grupa mieszkańców Wielkopolski (40,3%) deklaruje, że żyje oszczędnie i dzięki temu starcza jej na wszystko. Jednak w okresie od marca do września 2011 grupa ta w skali całej Wielkopolski nieznacznie się zmniejszyła (o 1,5%), choć w różnych subregionach sytuacja w tym względzie przedstawia się w różny sposób. Największe zmniejszenie udziału tej grupy w populacji obserwujemy w subregionach pilskim (11%) i kaliskim (-4,5%), kiedy w pozostałych subregionach jest to ok. 1-2 %. Odmienną niż w całym województwie sytuację obserwujemy w subregionie konińskim, gdzie odnotowano wzrost takich gospodarstw o prawie 11% (co stało się głównie kosztem gospodarstw, które do tej pory deklarowały, że starcza im na wszystko dzięki oszczędnościom różnego typu). Poziom zaspokojenia bieżących potrzeb w gospodarstwie domowym: TAK Część gospodarstw domowych w Wielkopolsce (15%) deklaruje, że żyje bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy. Jednak w okresie od marca do września 2011 grupa ta w skali całej Wielkopolski nieznacznie się 16 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

18 zwiększyła (o 1,5%), choć w różnych subregionach sytuacja w tym względzie przedstawia się w różny sposób. Największy wzrost udziału tej grupy w populacji obserwujemy w subregionach pilskim (+12,6%) i leszczyńskim (+4,4%). Co dziesiąte gospodarstwo domowe w Wielkopolsce (12%) deklaruje, że musi żyć bardzo oszczędnie i często nie starcza im na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Niestety w okresie od marca do września 2011 grupa ta w skali całej Wielkopolski nieznacznie się zwiększyła (o 1,5%). W różnych subregionach udział tej grupy w populacji jest różny - i tak największy jest w mieście Poznaniu (14,5%) i w subregionach pilskim i konińskim, a najmniejszy w subregionach poznańskim bez Poznania i leszczyńskim. Największy wzrost udziału tej grupy w populacji w ciągu minionych 6 miesięcy obserwujemy w mieście Poznaniu (+6,8%) i w subregionie konińskim (+5,0%). Grupa żyjących bardzo oszczędnie i mających trudności dzieli się na dwie podgrupy: pierwszą, której pieniędzy starcza tylko na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz na ewentualną spłatę kredytów (jeśli są) - 8,3% i drugą, której nie starcza na mieszkanie, ubranie lub jedzenie - 3,7%. i dzięki temu starcza im na wszystko, mniejszy niż w populacji jest odsetek gospodarstw domowych, którym pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz na ewentualną spłatę kredytów (jeśli są), mniejszy niż w populacji jest odsetek gospodarstw domowych, którym pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ale nie zawsze na ubranie i opłatę za mieszkanie oraz na ewentualną spłatę kredytów (jeśli są), mniejszy niż w populacji jest odsetek gospodarstw domowych, którym pieniędzy nie starcza na najtańsze jedzenie. Również sytuacja w poszczególnych subregionach Wielkopolski pod kątem zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego w porównaniu do średniej ogólnopolskiej przedstawia się pozytywnie. We wszystkich subregionach jest wyższy niż średnio w Polsce udział gospodarstw, które stać na wszystko oraz niższy udział gospodarstw najbiedniejszych, w trudnej sytuacji finansowej. Wielkopolskie gospodarstwa domowe są w lepszej kondycji niż średnio w Polsce - zdecydowanie więcej jest gospodarstw, którym starcza na wszystko, a połowę mniej żyjących w dużym niedostatku, czy w biedzie. Porównując wyniki samooceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w Wielkopolsce z badania WOG oraz wyniki badań ogólnopolskich w ramach Diagnozy Społecznej 2011 można stwierdzić, że: Wielkopolskie gospodarstwa domowe są w lepszej kondycji niż średnio w Polsce, zdecydowanie więcej jest w Wielkopolsce gospodarstw domowych, którym starcza na wszystko oraz takich, którym udaje się czynić oszczędności, dość porównywalny jest odsetek gospodarstw domowych, które żyją oszczędnie Jak dzialac w kryzysie? 17

19 Tabela 3: Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego (Polska vs Wielkopolska) Polska Wielkopolska Liczebność próby Okres pomiaru 03'11* 03"11 09"11 1. Starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość 9,7% 13,7% 10,6% 2. Starcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, lecz nie oszczędzamy na przyszłość 8,0% 18,2% 20,3% 3. Żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko 37,2% 41,8% 40,3% 4. Żyjemy bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy 22,0% 15,0% 16,2% 5. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz na ewentualną spłatę kredytów (jeśli są) 6. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie, ale nie starcza na spłatę kredytów (jeśli są) 7. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie i ubranie, ale nie starcza na opłaty za mieszkanie 8. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ale nie starcza na ubranie i opłaty za mieszkanie 13,0% 5,5% 8,3% 1,5% 2,7% 1,9% 2,3% 1,3% 1,0% 4,6%,7%,5% 9. Pieniędzy nie starcza nawet na najtańsze jedzenie 1,7%,2%,2% 10. [nie czytać] odmowa 1,0%,8%,7% Dane dla Polski pochodzą z raportu Diagnoza społeczna 2011, s. 52 Tabela 4: Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego (Polska vs regiony Wielkopolski) Polska Wielkopolska subregion kaliski subregion koniński subregion leszczyński subregion pilski subregion poznański subregion m. Poznań Liczebność próby Okres pomiaru 03'11* 03"11 03"11 03"11 03"11 03"11 03"11 03"11 1. Starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość 2. Starcza na wszystko bez specjalnych wyrzeczeń, lecz nie oszczędzamy na przyszłość 3. Żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko 4. Żyjemy bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy 5. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie oraz na ewentualną spłatę kredytów 6. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ubranie i opłatę za mieszkanie, ale nie starcza na spłatę kredytów (jeśli są) 7. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie i ubranie, ale nie starcza na opłaty za mieszkanie 8. Pieniędzy starcza na najtańsze jedzenie, ale nie starcza na ubranie i opłaty za mieszkanie 9. Pieniędzy nie starcza nawet na najtańsze jedzenie 9,7% 13,7% 13,8% 9,6% 12,8% 15,6% 15,2% 16,6% 8,0% 18,2% 17,6% 16,8% 14,6% 19,5% 18,2% 23,2% 37,2% 41,8% 36,3% 44,5% 48,5% 39,5% 41,2% 40,9% 22,0% 15,0% 16,8% 20,9% 14,8% 10,7% 13,1% 11,0% 13,0% 5,5% 7,6% 3,4% 4,9% 8,0% 6,0% 3,6% 1,5% 2,7% 3,5% 2,7% 1,9% 3,8% 2,4% 2,0% 2,3% 1,3% 2,1%,9% 1,0% 1,3% 1,2% 1,1% 4,6%,7%,6%,8%,6%,5% 1,2%,7% 1,7%,2%,2%,2%,1%,3%,4%,2% 10. [nie czytać] odmowa 1,0%,8% 1,5%,2%,8%,7% 1,0%,7% 18 WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

20 7. WOG_KGD - syntetyczny wskaźnik klimatu gospodarczego gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wskaźnik WOG_KGD pokazuje w sposób całościowy klimat gospodarczy panujący w Wielkopolskich gospodarstwach domowych. Jest uśrednioną wartością wskaźników opisujących postrzeganie sytuacji ekonomicznej kraju, regionu, powiatu i własnych gospodarstw domowych przez przedstawicieli wielkopolskich gospodarstw domowych. Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na pytania dotyczące kondycji gospodarczej Polski, Wielkopolski, powiatu i gospodarstwa domowego i może przyjmować wartość od -100 do Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są ocen. Ogólny klimat ekonomiczny w Polsce, w Wielkopolsce, powiecie i gospodarstwach domowych w Wielkopolsce jest przez większość badanych oceniany jako zadowalający. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w wypadku oceny sytuacji w Polsce, Wielkopolsce i powiecie pesymiści dominują nad optymistami, a tylko w wypadku oceny sytuacji gospodarstw domowych jest zachowana równowaga. Natomiast jeśli idzie o ocenę zmian w ciągu ostatnich 12 miesięcy i perspektyw na nie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to dominuje przekonanie, że nic się nie zmieniło i nie zmieni, jednak pesymistów jest zdecydowanie więcej niż optymistów. Analiza danych Wielkopolskiego Barometru Gospodarstw Domowych wskazuje, że: w wielkopolskich gospodarstwach domowych pesymiści przeważają nad optymistami (a porównanie wyników dwóch pomiarów realizowanych w odstępie półrocznym sygnalizuje osłabienie klimatu konsumenckiego), niższy poziom optymizmu obserwujemy: - w subregionach kaliskim i leszczyńskim, - w powiatach: słupeckim, kościańskim, jarocińskim, kaliskim, grodziskim, nowotomyskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, leszczyńskim, obornickim, kolskim, konińskim, tureckim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, leszczyńskim, - w miastach mniejszych niżej 50 tys. mieszkańców i na wsi - wśród kobiet, - u ludzi w wieku powyżej 40 lat, wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim, - wśród osób niepracujących i nie uczących się (bezrobotni, renciści i emeryci, osoby prowadzące dom / wychowujące dzieci), - wśród robotników niewykwalifikowanych i rolników, - wśród osób po studiach rolniczych i humanistycznych, - w gospodarstwach domowych 1-2 osobowych, - w gospodarstwach domowych o dochodach miesięcznych netto poniżej zł netto, którym nie starcza na wszystkie potrzeby, nawet jeśli oszczędzają oraz w takich, w których starcza na wszystko, ale tylko dzięki oszczędnościom, - wśród przedstawicieli średnich i niższych klas społecznych D i E (ludzie średnio i gorzej wykształceni, średnio i mniej zarabiający, o średnich i niższych pozycjach zawodowych), - wśród pracujących zawodowo więcej niż 50 godzin tygodniowo, wyższy poziom optymizmu obserwujemy: - wśród mieszkańców Poznania, - w części miast liczących między a mieszkańców, - w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, Lesznie, - w powiatach: pleszewskim, czarnkowsko-trzecianeckim, gnieźnieńskim, Jak dzialac w kryzysie? 19

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zmian koniunktury gospodarczej w oczach przedsiębiorców z subregionu pilskiego

Perspektywy zmian koniunktury gospodarczej w oczach przedsiębiorców z subregionu pilskiego Perspektywy zmian koniunktury gospodarczej w oczach przedsiębiorców z subregionu pilskiego Michał Spiczak-Brzezioski AGENDA DLACZEGO WARTO PRZEWIDYWAD ZMIANĘ WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. 79 Barometr Regionalny Nr 2(2) 21 Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 21 r. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Nastroje społeczne w kwietniu NR 46/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Nastroje społeczne w kwietniu NR 46/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 46/2017 SSN 2353-5822 Nastroje społeczne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, sierpień 2017 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE III kwartał 2017 roku OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR BIAŁOWOLSKI,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2015 SSN 2353-5822 NR 52/2015 MATERALNY WYMAR ŻYCA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 SSN 2353-5822 NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU Samorząd Województwa Wielkopolskiego STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań - maj - 2005 r. 2 Na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI

PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI PODOBIEOSTWA, RÓŻNICE I ROZWIJANIE STRUKTUR SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYBRANYCH POWIATÓW W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI. DR TOMASZ BRZĘCZEK Piła, 24.04.2012; Północna Wielkopolska lider czy outsider regionu?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ TRUDNOŚCI FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/57/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ TRUDNOŚCI FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/57/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Barometr Nastrojów Ekonomicznych. luty Barometr Nastrojów Ekonomicznych. TNS luty 2013 K.012/13

Barometr Nastrojów Ekonomicznych. luty Barometr Nastrojów Ekonomicznych. TNS luty 2013 K.012/13 luty 2013 Informacja o badaniu W lutym TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów ekonomicznych. Respondentów zapytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 20.09.2016 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/171/2009 OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻENIU BEZROBOCIEM LUDZI MŁODYCH

Warszawa, grudzień 2009 BS/171/2009 OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻENIU BEZROBOCIEM LUDZI MŁODYCH Warszawa, grudzień 2009 BS/171/2009 OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻENIU BEZROBOCIEM LUDZI MŁODYCH Ostatnie doniesienia na temat rynku pracy w Polsce nie napawają optymizmem. Z informacji podanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, listopad 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 43/2014 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 43/2014 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 43/2014 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 35/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 35/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 35/2017 ISSN 2353-5822 Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo