BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 15

2 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zgineła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie doznał obrażeń ciała, odnotowano jedynie straty materialne. Ofiara śmiertelna osoba zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku drogowym: na miejscu lub w ciagu 3 dni po wypadku. Ofiara ranna osoba, która w wyniku wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Koszt strat koszt wszystkich ofiar zdarzeń drogowych i skutków materialnych przypadąjacy na jednego mieszkańca. Miarą kosztu zdarzeń jest kwota w PLN na mieszkańca analizowanego obszaru. Wskaźnik demograficzny I stosunek liczby wypadków na danym obszarze do liczby mieszkanców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego I jest liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców. Wskaźnik demograficzny II stosunek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na danym obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego II jest liczba zabitych na 1 tys. mieszkańców. Ciężkość wypadków stosunek liczby ofiar śmiertelnych do liczby wypadków, w których te ofiary uczestniczyły. Miarą ciężkości wypadków jest liczba zabitych na 1 wypadków. Gęstość wypadków stosunek liczby wypadków na danym obszarze do długości sieci drogowej. Miarą gestości wypadków jest liczba wypadków na 1 km długości dróg. Poziom bezpieczeństwa wielkość charakteryzująca stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikajaca z przyjetego systemu oceny. W niniejszym opracowaniu miarą poziomu bezpieczeństwa jest liczba gwiazdek: od 1 (najniższy poziom) do 5 (najwyższy poziom).

3 IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rok 15 Spis treści Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 5 Region na tle kraju 6 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w 11 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach 9 Załącznik - Ranking ów pod względem brd 73

4 Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Europejska polityka transportowa jest kluczowym uwarunkowaniem dla powstających w państwach członkowskich programów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narzędzi wspierających ich realizację. W ostatnich latach jej ważnym elementem była tzw. Biała Księga Polityki Transportowej Czas na decyzję, wskazująca rozwiązania, których wdrożenie - po dostosowaniu do uwarunkowań lokalnych - pozwala na usprawnienie struktur systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jedno z takich rozwiązań stało się przedmiotem zrealizowanego w latach 4-8 europejskiego projektu SafetyNet. Jego produktem końcowym jest Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO European Road Safety Observatory), jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem poprzez dostarczenie informacji o jego stanie oraz wiedzy o skutecznych metodach działań prewencyjnych. Zgodnie z rekomendacjami ERSO, w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej powstać powinno krajowe obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracujące z siecią obserwatoriów alnych. W Polsce w wyniku inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w roku 1 otwarto pierwsze obserwatorium alne natomiast w 14 uruchomiono Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Doświadczenia państw, które osiągnęły duże sukcesy w redukcji zagrożenia w ruchu drogowym wyraźnie wskazują na wagę informowania społeczeństwa i wzbudzania jego motywacji do konkretnych działań prewencyjnych. W ten sposób ludzie stają się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyją, a mając na uwadze własne zdrowie i życie, chcą ten stan sukcesywnie poprawiać. Kluczem do wypracowania takiego zachowania jest stworzenie narzędzi i procedur informowania społeczeństwa o sytuacji, problemach, planowanych działaniach, jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie opinii społeczeństwa o tym, czego ono oczekuje. Komunikacja ze społeczeństwem powinna być bowiem dialogiem, a nie jedynie procesem informowania jednej ze stron o zadaniach dla drugiej. Obserwatorium to organizacja, w której prowadzi się systematyczne obserwacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz, na ich podstawie, formułuje projekty zaleceń dla instytucji odpowiadających za wdrażanie strategii i programów prewencyjnych. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w. Cechą szczególną obserwatorium jest nacisk jaki kładzie ono na formułowanie i rozpowszechnianie wiedzy, tak by była ona łatwo dostępna i zrozumiała nie tylko dla ekspertów, ale dla każdego odbiorcy: począwszy od decydentów, urzędników, polityków, po każdego zainteresowanego tą tematyką. 4

5 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dostarczanie wiarygodnych informacji i obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa w i poszczególnych ach. W tym celu - zarówno na stronie internetowej obserwatorium, jak i w wydawanych raportach - dane o zdarzeniach prezentowane są w formie liczb bezwzględnych (wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych) oraz wskaźników, dzięki którym możliwe jest porównywanie obszarów o różnym charakterze. Dane wyjściowe do analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Analizy opierają się na standardowych wskaźnikach wykorzystywanych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe. Definicje wszystkich wskaźników znajdują się na początku raportu. Zaproponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach w sposób kompleksowy i niejednostronny. Metodyka ta zakłada, że na ocenę każdego u wpływa poziom 4 wskaźników zagrożenia: wskaźnik demograficzny I (liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców) określający ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym wskaźnik demograficzny II (liczba zabitych na 1 tys. mieszkańców) określający ryzyko śmierci w wypadku drogowym ciężkość wypadków (liczba zabitych na 1 wypadków) określający jak poważne są konsekwencje wypadków gęstość wypadków (liczba wypadków na 1 km drogi) stanowiący ocenę bezpieczeństwa sieci drogowej na danym obszarze Zestaw wskaźników nie jest przypadkowy. Dobrano je w taki sposób aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zagrożenia i umożliwiały sprawiedliwą ocenę. Przyjęta metodyka uwzględnia różnice pomiędzy ami pod względem: demografii, długości sieci, czy specyfiki zagospodarowania przestrzennego. Ta ostatnia kwestia wpływa m.in. na ciężkość zdarzeń. Metodyka zakłada, że w pierwszej kolejności dany obszar oceniany jest pod względem każdego z 4 wyżej wymienionych wskaźników. Różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną każdego wskaźnika dla wszystkich ów dzielona jest na 5 przedziałów. Każdemu przedziałowi przypisywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 najwyższy. Przedziały uwzględniają średni poziom ocenianych wskaźników dla całego województwa oraz dla Polski. Ich różnica odpowiada poziomowi dostatecznemu. Średnia z 4 wskaźników daje wynik końcowy. Dla lepszego zobrazowania wyników, w metodyce wykorzystano analogię do systemu rankingowania bezpieczeństwa samochodów EuroNCAP: 1 gwiazdka najniższy poziom bezpieczeństwa, 5 gwiazdek poziom najwyższy. Ostateczna liczba gwiazdek jaką uzyskał dany umożliwia porównanie z pozostałymi. W ten sposób tworzony jest ranking i wyłaniany wojewódzki lider bezpieczeństwa w ocenianym roku. 5

6 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej Region na tle kraju w roku km 645,34 km 93,7 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII krajowe km wojewódzkie 1 91 km owe 8185,4 km gm 11 3,6 km 49,6% WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 5,8% STRUKTURA SIECI DROGOWEJ 8,4% 36,1% 58,5% POLSKA 4,6% 6,9% 3,1% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 1869 kolizje koszt zdarzeń (mln zł) 517 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% Polska województwo Polska województwo 6

7 UDZIAŁ WYPADKÓW POZYCJA NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW w województwie 15 kraju kraju Z udziałem pieszych,4% 18,% 3,% Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez młodych kierujących 16 31,% 14,% 31,% 1 18,% 13,% 1,% Z udziałem nietrzeźwych 13 11,6% 7,% 14,% W wyniku najechania na drzewo 16 14,%,% 14,% Z udziałem rowerzystów 3 1,% 11,% 17,% Z udziałem motocyklistów 3 6,% 5,% 8,% * im wyższa pozycja tym większy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tle 16 województw OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja województwa na tle kraju kraju kraju , 159, , 1, 9 8 5, 17, 7 8 3, 15, 7

8 WYPADKI DROGOWE W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - WYPADKI 15 woj. mazowieckie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. śląskie woj. pomorskie 675 woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. zachodniopomorskie woj. lubelskie woj. kujawsko-pomorskie woj. opolskie woj. podlaskie woj. lubuskie

9 OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY ŚMIERTELNE 15 woj. mazowieckie 487 woj. śląskie woj. wielkopolskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. lubelskie woj. dolnośląskie woj. pomorskie woj. kujawsko-pomorskie woj. warmińsko-mazurskie woj. podkarpackie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. świętokrzyskie woj. opolskie woj. lubuskie

10 OFIARY RANNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY RANNE 15 woj. łódzkie woj. mazowieckie woj. małopolskie woj. śląskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. zachodniopomorskie woj. lubelskie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlaskie woj. opolskie woj. lubuskie

11 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w w roku 15 W rozdziale zaprezentowano szczegółową ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim. Przedstawiono dane ogólne o zdarzeniach drogowych, analizę głównych wskaźników zagrożenia, a także analizę pod względem: rodzaju, pory występowania, lokalizacji, okoliczności i typu uczestników wypadków. W każdym przypadku dane przedstawiono w formie tabeli i wykresów, tak by możliwy był dostęp do danych wyjściowych. DANE OGÓLNE Zdarzenia drogowe i ich skutki w województwie warmińsko - mazurskim (3-15) Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje

12 WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 15 według ów Wypadki Zabici Ranni ogółem Ciężko ranni Kolizje Powiat 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% bartoszycki 47 98% % 47 9% 6 118% 518 1% braniewski 53 95% 7 1% 57 83% 14 18% 356 9% działdowski % 3 5% 77 95% 6 86% % elbląski 7 74% 4 33% 95 68% 9 66% % ełcki 86 83% 5 1% 1 8% 19 7% % giżycki 5 93% 1 5% 59 91% 14 88% % gołdapski 38 13% % 48 17% 16 13% 1 115% iławski 91 1% 8 133% % 9 85% 87 11% kętrzyński 33 89% 7 78% 35 16% 4 % % lidzbarski 36 97% 7 1% 38 9% 8 133% 375 9% mrągowski 64 7% 4 5% 84 64% 3 97% 58 96% nidzicki 8 1% 9 3% % 16 17% 3 1% nowomiejski 69% 33% 7 84% 5 139% 43 15% olecki 4 138% 5 5% 48 13% % 46 94% olsztyński 19 97% 5 147% % % % ostródzki 75 9% 6 3% 9 8% 39% % piski 4 91% 5 83% 5 98% 5 63% 499 1% szczycieński 8 96% 9 18% 93 85% 1 5% % węgorzewski 8 93% 4 % 34 1% 3 15% 1 11% m. Elbląg 1 97% 4 133% 143 9% 39 89% 11 14% m. Olsztyn 45 91% 3 3% 8 95% 64 8% % RAZEM % 14 95% % % % Wskaźnik gęstości wypadków według ów Powiat symbol Wypadki na 1 km bartoszycki NBA 3,1 braniewski NBR 6, działdowski NDZ 5,9 elbląski NEB 4,9 ełcki NEL 1,5 giżycki NGI 6,6 gołdapski NGO 5,3 iławski NIL 6,6 kętrzyński NKE,4 lidzbarski NLI 4,4 mrągowski NMR 6,5 nidzicki NNI,5 nowomiejski NNM,4 olecki NOE 3,9 olsztyński NOL 9,8 ostródzki NOS 4,5 piski NPI 3,6 szczycieński NSZ 5, węgorzewski NWE 4,8 m. Elbląg NE 56,3 m. Olsztyn NO 71, Suma 1,8 BRANIEWSKI BARTOSZYCKI GOŁDAPSKI WĘGORZEWSKI ELBLĄG LIDZBARSKI KĘTRZYŃSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NBA NBR NDZ NEB NEL NGI NGO NIL NKE NLI NMR NNI NNM NOE NOL NOS NPI NSZ NWE NE NO 1

13 Wskaźnik wypadków na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Wypadki na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 78,6 braniewski NBR 14,8 działdowski NDZ 98,1 elbląski NEB 1,3 ełcki NEL 95,7 giżycki NGI 9,3 gołdapski NGO 138,9 iławski NIL 97,8 kętrzyński NKE 5,7 lidzbarski NLI 84,7 mrągowski NMR 15,7 nidzicki NNI 8,7 nowomiejski NNM 49,7 olecki NOE 114,9 olsztyński NOL 178, ostródzki NOS 7,5 piski NPI 7,7 szczycieński NSZ 11,8 węgorzewski NWE 118,6 m. Elbląg NE 98,1 m. Olsztyn NO 14,9 ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika Średnia 1,1 NNM NKE NOS NPI NBA NNI NLI NGI NEL NIL NDZ NE NSZ NOE NWE NEB NBR NMR NGO NO NOL Wskaźnik zabitych na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Zabici na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 1,7 braniewski NBR 16,5 działdowski NDZ 4,5 elbląski NEB 6,9 ełcki NEL 5,6 giżycki NGI 17,4 gołdapski NGO, iławski NIL 8,6 kętrzyński NKE 1,8 lidzbarski NLI 16,5 mrągowski NMR 7,9 nidzicki NNI 6,6 nowomiejski NNM 4,5 olecki NOE 14,4 olsztyński NOL,3 ostródzki NOS 5,6 piski NPI 8,7 szczycieński NSZ 1,7 węgorzewski NWE 16,9 m. Elbląg NE 3,3 m. Olsztyn NO 1,7 Średnia 11, BRANIEWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI ELBLĄG LIDZBARSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NGO NO NE NDZ NNM NEL NOS NEB NMR NIL NPI NKE NSZ NOE NBR NLI NWE NGI NOL NBA NNI 13

14 Wskaźnik rannych na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Ranni na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 79 braniewski NBR 134 działdowski NDZ 116 elbląski NEB 163 ełcki NEL 113 giżycki NGI 1 gołdapski NGO 175 iławski NIL 13 kętrzyński NKE 54 lidzbarski NLI 89 mrągowski NMR 165 nidzicki NNI 9 nowomiejski NNM 61 olecki NOE 138 olsztyński NOL 56 ostródzki NOS 85 piski NPI 9 szczycieński NSZ 131 węgorzewski NWE 144 m. Elbląg NE 117 m. Olsztyn NO 161 Średnia 13 BRANIEWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI ELBLĄG LIDZBARSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NKE NNM NBA NOS NLI NPI NNI NGI NEL NDZ NE NIL NSZ NBR NOE NWE NO NEB NMR NGO NOL Wskaźnik zabitych na 1 wypadków 14 symbol Zabici na 1 wypadów bartoszycki NBA 7,7 braniewski NBR 13, działdowski NDZ 4,6 elbląski NEB 5,7 ełcki NEL 5,8 giżycki NGI 19, gołdapski NGO, iławski NIL 8,8 kętrzyński NKE 1, lidzbarski NLI 19,4 mrągowski NMR 6,3 nidzicki NNI 3,1 nowomiejski NNM 9,1 olecki NOE 1,5 olsztyński NOL 11,4 ostródzki NOS 8, piski NPI 11,9 szczycieński NSZ 11,3 węgorzewski NWE 14,3 m. Elbląg NE 3,3 m. Olsztyn NO 1, ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI Średnia 11,8 NGO NO NE NDZ NEB NEL NMR NOS NIL NNM NSZ NOL NPI NOE NBR NWE NGI NLI NKE NBA NNI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika

15 Wskaźnik kosztów ofiar wypadków oraz kolizji na 1 mieszkańca według ów symbol Koszt na 1 mieszkańca* bartoszycki NBA 531 zł braniewski NBR zł działdowski NDZ 961 zł elbląski NEB 4 13 zł ełcki NEL 999 zł giżycki NGI 945 zł gołdapski NGO zł iławski NIL 3 45 zł kętrzyński NKE 1 75 zł lidzbarski NLI 674 zł mrągowski NMR 4 4 zł nidzicki NNI 95 zł nowomiejski NNM zł olecki NOE 3 63 zł olsztyński NOL zł ostródzki NOS 434 zł piski NPI 55 zł szczycieński NSZ zł węgorzewski NWE zł m. Elbląg NE 3 69 zł m. Olsztyn NO zł Średnia 3 33 zł ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika NKE NNM NOS NPI NBA NLI NNI NGI NDZ NEL NE NIL NSZ NOE NBR NWE NEB NGO NMR NO NOL RODZAJ WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju zdarzenia Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 33 84% 3 7% 94 88% 334 9% 13 76% 416 9% 19 96% 39 81% 8 95% % 33 15% 43 77% % 1 5% 8 95% % % 91% Chodzenie nieprawidłową strona drogi % % % Najechanie na pojazd unieruchomiony 9 69% 1 1% 1 86% Najechanie na słup, znak 6 113% % 35 15% Najechanie na barierę ochronną 11 9% % % Najechanie na zwierzę 1,% BRAK 6 1,% Inne 95 94% 1 BRAK % RAZEM % 14 95% % 15

16 Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju zdarzenia Ofiary śmiertelne na 1 wypadków Inne Średnia PORA WYSTĘPOWANIA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według miesięcy Miesiąc Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% styczeń 11 17% % % luty 73 66% 1 77% 83 56% marzec 1 9% 8 57% 14 9% kwiecień 116 1% 7 117% 14 97% maj 14 13% % % czerwiec 14 84% 9 8% 19 91% lipiec % 7 5% % sierpień 15 9% % 17 95% wrzesień 14 11% 14 1% % październik % 1 63% % listopad 19 84% 1 111% 13 77% grudzień % 133% 16 77% RAZEM % 14 95% % 16

17 Udział wypadków i ich skutków według miesięcy Wypadki Zabici Ranni I I I XII II XII II XII II XI III XI III XI III X IV X IV X IV IX V IX V IX V VIII VI VIII VI VIII VI VII VII VII 15 średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków według miesięcy Zabici na 1 wypadków I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 15 średnia

18 Wypadki i ich skutki w roku 15 według dni tygodnia Dzień Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% poniedziałek 18 94% 13 59% 75 98% % wtorek 6 1% 3 164% 53 9% % środa 17 97% 138% 61 1% 11 1% czwartek 1 91% 16 17% 37 84% % piątek 66 98% 5 139% 37 1% % sobota 84% 4 75% 6 79% % niedziela % 17 55% 56 85% % RAZEM % 14 95% % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni PN PN PN ND WT ND WT ND WT SB ŚR SB ŚR SB ŚR PT CZ PT CZ PT CZ 15 średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków według dni tygodnia Zabici na 1 wypadków PN WT ŚR CZ PT SB ND 15 średnia

19 Wypadki i ich skutki w roku 15 w ciągu doby Godzina Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% % 1 5% 6 76% % % 8 8% 37 77% 18 19% % 6 67% 45 56% 35 18% % 1 86% % % % 7 54% 17 1% % % 6 75% 18 97% % % % 54 94% 86 14% % 169% 9 94% 86 13% % 3 18% 91 99% 43 1% % 1 6% 18 83% % % 8 5% 19 11% % % 7 5% 78 95% 55 16% RAZEM % 14 95% % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków w ciągu doby Zabici na 1 wypadków średnia

20 LOKALIZACJA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju obszaru Obszar Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% zabudowany % 6 55% % niezabudowany 686 9% % % RAZEM % 14 95% % Udział wypadków i ich skutków w roku 15 według rodzaju obszaru niezabudowany zabudowany ranni Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju obszaru Zabici na 1 wypadków zabudowany niezabudowany 15 średnia 1-14

21 Wypadki i ich skutki w roku 15 według geometrii drogi Odcinek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Odcinek prosty % 91 9% % % Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem 39 9% 13 93% % 63 98% Zakręt, łuk 71 89% 3 119% % % Spadek 35 7% 5 1% 43 66% 53 9% Wzniesienie 19 86% 1 BRAK 9 74% 34 16% Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 8 18% % 8 1% % Skrzyżowanie równorzędne 5 1% BRAK 5 1% 63 1% Udział wypadków i ich skutków według geometrii drogi Wypadki Zabici Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia Ranni Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wskaźnik ciężkości wypadków według geometrii drogi Zabici na 1 wypadków Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia

22 OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według warunków atmosferycznych *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Dobre warunki atmosferyczne % 7 81% % % Pochmurno % 41 13% % % Opady deszczu % 9 145% 31 76% % Opady śniegu, gradu % 3 3% % % Silny wiatr 13 48% 1 % 1 4% % Mgła, dym 5 86% 1% 35 85% 177 1% Oślepiające słońce 36 84% 3 3% 37 61% 7 95% Wskaźnik ciężkości wypadków według warunków atmosferycznych Zabici na 1 wypadków Oślepiające słońce Mgła, dym Silny wiatr Opady śniegu, gradu Opady deszczu Pochmurno Dobre warunki atmosferyczne średnia

23 Wypadki i ich skutki w roku 15 według stanu nawierzchni *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Stan nawierzchni Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Sucha % 73 83% % % Mokra % 6 17% % % Oblodzona, zaśnieżona 83 97% 9 5% 11 87% % Koleiny, garby 8 6% % 9 56% 93 95% Dziury, wyboje 1 % BRAK 14 14% % Kałuże, rozlewiska 7 7% % 7 64% 8 119% Zanieczyszczona 6 86% % 6 46% 64 64% Wskaźnik ciężkości wypadków według stanu nawierzchni Zabici na 1 wypadków Zanieczyszczona Kałuże, rozlewiska Dziury, wyboje Koleiny, garby Oblodzona, zaśnieżona Mokra Sucha średnia Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju drogi Rodzaj drogi Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Dwie jezdnie jednokierunkowe % 4 44% 176 9% 164 1% Jednokierunkowa 37 88% % % Jednojezdniowa dwukierunkowa % 19 93% 167 9% % Ekspresowa 5% 6 7 5% 1 117% % 14 95% % % 3

24 Wypadki i ich skutki w roku 15 według oświetlenia Oświetlenie Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Światło dzienne % 77 18% % % Noc - droga nieoświetlona % 41 95% 74% % Noc - droga oświetlona % 7 39% 181 9% % Zmrok, świt 1 9% 15 94% % % RAZEM % 14 95% % % Wskaźnik ciężkości wypadków według oświetlenia Zabici na 1 wypadków Zmrok, świt Noc - droga oświetlona Noc - droga nieoświetlona Światło dzienne średnia

25 UCZESTNICY WYPADKÓW Ofiary wypadków w 15 roku według wieku Wiek Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat 67 16% 3 1% 66 19% 7-14 lat 99 8% 1 5% 1 83% lat 93 1% % 97 1% 18-4 lat % 4 77% % 5-39 lat % % 51 84% 4-59 lat % 43 9% % 6 i więcej lat 98 98% 9 81% 7 11% b/d % BRAK % RAZEM % 14 95% % Udział ofiar według wieku Zabici Ranni b/d b/d 6 i więcej lat 6 i więcej lat 4-59 lat 4-59 lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

26 Sprawcy wypadków w 15 roku według wieku Kierujący Wiek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat % BRAK % 1 5% 7-14 lat 13 18% BRAK 13 18% 4 67% lat 1 5% 1 BRAK 13 48% 39 64% 18-4 lat 7 81% 5 83% 36 75% 166 1% 5-39 lat % 36 1% % 363 1% 4-59 lat % 7 96% % % 6 i więcej lat % 8 67% 7 11% % b/d 53 16% BRAK % 9 11% RAZEM % 97 17% 166 9% % Piesi Wiek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat 5 83% BRAK 5 83% 1 17% 7-14 lat 9 6% BRAK 9 6% 9 56% lat 8 % BRAK 8 % 5 83% 18-4 lat 7 1% 1 5% 6 1% 7 7% 5-39 lat 17 65% 1 BRAK 16 57% 19 76% 4-59 lat 4 77% 7 1% 19 79% 19 76% 6 i więcej lat 7 9% 8 67% 19 7% 9 6% b/d % BRAK % 1 16% RAZEM 97 8% 17 14% 8 73% 9 78% Udział sprawców według wieku Kierujący Piesi b/d b/d 6 i więcej lat 6 i więcej lat 4-59 lat 4-59 lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

27 Wypadki z winy kierującego i ich skutki według pojazdu sprawcy Pojazd Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Samochód osobowy 19 96% 81 94% % % Rower 85 18% 4 8% 8 14% % Motorower 39 83% 67% 4 89% 13 9% Motocykl 38 83% 4 BRAK 48 86% 59 97% Samochód ciężarowy 66 85% 5 83% 8 8% 17 13% Nieustalony 17 74% BRAK 19 79% % Autobus komunikacji publicznej 15 14% BRAK 18 18% 19 19% Inny pojazd 1 5% % 1 33% 18 58% Autobus inny % BRAK 4 18% 5 113% Ciągnik rolniczy 6 75% % 6 1% % RAZEM % 96 93% % % Wskaźnik ciężkości wypadków według pojazdu sprawcy Zabici na 1 wypadków Ciągnik rolniczy Autobus inny Inny pojazd Samochód ciężarowy Motocykl Motorower Rower Samochód osobowy średnia Nietrzeźwość sprawców wypadków drogowych w 15 r. Nietrzeźwi Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Kierujący % 15 1% % % Pieszy 1 55% 3 6% 19 58% 8 88% RAZEM % 18 9% % % 7

28 8

29 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 W rozdziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także informacje o sieci drogowej i dane demograficzne. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych ów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję u w poszczególnych kategoriach na tle całego u. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników (wykorzystując system oceny gwiazdkowej), a także całościowo. Najwyższą ocenę w 15 r. uzyskał nowomiejski (4,5), najniższą olsztyński (). Szczegółowe dane o zdarzeniach drogowych i ich skutkach w poszczególnych ach zamieszczono na końcu raportu w załączniku. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych ach w roku 15 ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI LIDER 15 BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI Ocena poziomu bezpieczeństwa ***** **** *** ** 9

30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BARTOSZYCKI km 15,1 km 114,9 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 47,3 km 19,9 km POWIAT 3,1% 7,3% REGION 6% 8% owe 456,4 km gm 888,5 km 3,4% 5% 59,% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 47 kolizje 518 koszt zdarzeń (mln zł) 151 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 3

31 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE najniższa w pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 7% 13% 7 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 16 15% Z udziałem pieszych 9% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 16% 5% 11 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 17 3% Z udziałem dzieci do lat 14 % % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 18% 4% % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA najniższa w pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 78, **** 1,7 7 * 7,7 3 * 3, **** OCENA OGÓLNA,5 31

32 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BRANIEWSKI km 89,3 km 74,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe gm 45,7 km 16,3 km 411,9 km 36,7 km 34,4% POWIAT 5,1% 14,% 5% REGION 6% 8% 36% 46,3% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 53 7 ranni 57 kolizje 356 koszt zdarzeń (mln zł) 155 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 3

33 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 6% 13% 5 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 6% % 14 15% Z udziałem pieszych 11% % 16 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 6 36% W wyniku najechania na drzewo 3% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 6% % 4 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 9% 4% 8 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 14, * 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 33

34 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT DZIAŁDOWSKI km 117,9 km 116,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie km 14,7 km POWIAT 11,3% REGION 6% 8% owe 315,9 km gm 667,3 km 6,% 8,5% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 65 3 ranni 77 kolizje 476 koszt zdarzeń (mln zł) 196 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 34

35 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 4% 13% 3 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 15% % 1 15% Z udziałem pieszych 9% % 13 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 3% 5% 16 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 7 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 4% 4% 1 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 98, *** 4,5 4 7 **** ***** **** OCENA OGÓLNA 4 35

36 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT ELBLĄSKI km 145,1 km 1,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 71,8 km 171,8 km 53 km POWIAT 5,% 1,1% REGION 6% 8% gm 651,6 km 45,7% 5% 37,% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 7 4 ranni 95 kolizje 531 koszt zdarzeń (mln zł) 4 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 36

37 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 41% 13% 18 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 5% % 1 15% Z udziałem pieszych 5% % 7 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 14% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 17% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 4% % 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 15 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 1, ** 6,9 8 7 **** **** **** OCENA OGÓLNA 3,5 37

38 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT EŁCKI km 818,8 km 73,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 83,9 km 36,1 km 71,3 km POWIAT 1,% 4,4% REGION 6% 8% gm 47,5 km 5,% 33,1% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 87 5 ranni 1 kolizje 81 koszt zdarzeń (mln zł) 7 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 38

39 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 6% 13% 6 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 5% % 11 15% Z udziałem pieszych 17% % 19 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 18 36% W wyniku najechania na drzewo 9% 1% 5 3% Z udziałem dzieci do lat 14 8% % 6 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 4% 1 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 95, *** 5,6 6 7 **** **** *** OCENA OGÓLNA 3,5 39

40 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GIŻYCKI km 786,7 km 7, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 58,3 km 1,3 km POWIAT 7,4% REGION 6% 8% owe gm 353,9 km 7, km 34,6% 13,% 5% 36% 45,% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 5 1 ranni 59 kolizje 458 koszt zdarzeń (mln zł) 17 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 1% % 3% 4% 5% 6% 4

41 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 31% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 3 15% Z udziałem pieszych 7% % 9 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 14% 5% 9 36% W wyniku najechania na drzewo 7% 1% 3% Z udziałem dzieci do lat 14 1% % 11 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 8 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 9, *** 17, * ** **** OCENA OGÓLNA,5 41

42 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GOŁDAPSKI km 716,55 km 9,8 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe,1 km 69,5 km 5,15 km POWIAT,8% 9,7% REGION 6% 8% gm 374,8 km 5,3% 35,% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 38 ranni 48 kolizje 1 koszt zdarzeń (mln zł) 115 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian ,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 4 % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3%

43 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 41% 13% 19 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 1 15% Z udziałem pieszych % % 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 17% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 19 3% Z udziałem dzieci do lat 14 5% % 3 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 4% 13 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 138, *, 1 7 ***** 1 3 ***** **** OCENA OGÓLNA 3,75 43

44 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT IŁAWSKI km 1377,9 km 99,5 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 67,4 km 94,4 km 53, km POWIAT 4,9% 6,9% REGION 6% 8% gm 683,9 km 49,6% 5% 38,6% 36% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm TRENDY 91 8 ranni 114 kolizje 87 koszt zdarzeń (mln zł) 3 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 44

45 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 4% 13% 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 4% % 1 15% Z udziałem pieszych 1% % 17 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa % 5% 15 36% W wyniku najechania na drzewo 7% 1% 4 3% Z udziałem dzieci do lat 14 7% % 5 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 6% 4% 4 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 97, *** 8,6 1 7 *** **** **** OCENA OGÓLNA 3,5 45

46 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT KĘTRZYŃSKI km 1359, km 11,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe km 179, km 47,9 km POWIAT,% 13,% REGION 6% 8% gm 77,1 km 5,% 34,8% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 33 7 ranni 35 kolizje 468 koszt zdarzeń (mln zł) 111 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 46

47 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 37% 13% 17 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 5 15% Z udziałem pieszych 16% % 18 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 5% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 18 3% Z udziałem dzieci do lat 14 14% % 18 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 5% 4% % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 5, ***** 1,8 1 7 *** * 1 71 ***** OCENA OGÓLNA 3,5 47

48 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT LIDZBARSKI km 819,8 km 88,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 5,6 km 118,8 km 33, km POWIAT 3,1% 14,5% REGION 6% 8% gm 35, km 43,% 5% 39,4% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 36 7 ranni 38 kolizje 375 koszt zdarzeń (mln zł) 114 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 48

49 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 8% 13% 8 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 6 15% Z udziałem pieszych 9% % 14 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 19% 5% 14 36% W wyniku najechania na drzewo 16% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 14 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 84, **** 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA 3 49

50 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT MRĄGOWSKI km 988, km 9,8 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 114,1 km 64 km POWIAT 11,5% REGION 6% 8% owe 355 km 6,5% gm 455, km 46,1% 5% 35,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 64 4 ranni 84 kolizje 58 koszt zdarzeń (mln zł) 16 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 5 % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6%

51 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 13% 13 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 15 15% Z udziałem pieszych 8% % 11 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 7% 5% 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 15 3% Z udziałem dzieci do lat 14 16% % 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 11% 4% 11 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 15, * 7,9 9 7 *** **** **** OCENA OGÓLNA 3 51

52 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NIDZICKI km 113,9 km 117, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 3, km 71,1 km 414,9 km POWIAT,7% 6,3% REGION 6% 8% gm 67,6 km 54,1% 36,9% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 9 ranni 31 kolizje 3 koszt zdarzeń (mln zł) 99 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 5

53 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 34% 13% 14 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 8 15% Z udziałem pieszych % % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 17% 5% 13 36% W wyniku najechania na drzewo 14% 1% 8 3% Z udziałem dzieci do lat 14 14% % 17 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 17% 4% 19 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 8, **** 6,6 1 7 * * 3 71 ***** OCENA OGÓLNA,75 53

54 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NOWOMIEJSKI km 96,19 km 13,6 km/1 km LIDER 15 DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 18,1 km 59, km 33,89 km POWIAT,% 6,5% REGION 6% 8% gm 595 km 5,8% 5% 65,7% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 7 kolizje 43 koszt zdarzeń (mln zł) 8 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 54 % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % % 4% 6% 8% 1% 1%

55 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 37% 13% 16 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 6% % 13 15% Z udziałem pieszych 3% % 3 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 11% 5% 4 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 15 3% Z udziałem dzieci do lat 14 9% % 8 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 14% 4% 18 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 49, ***** 4,5 4 7 **** *** 1 71 ***** OCENA OGÓLNA 4,5 55

56 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLECKI km 15,3 km 117,3 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 34, km 61,7 km POWIAT 3,3% 6,% REGION 6% 8% owe 35,8 km gm 63,6 km 9,8% 5% 6,8% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 4 5 ranni 48 kolizje 46 koszt zdarzeń (mln zł) 16 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 56

57 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 13% 11 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 11% % 15% Z udziałem pieszych 5% % 7 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 7 36% W wyniku najechania na drzewo 3% 1% 3% Z udziałem dzieci do lat 14 4% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 15 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 114, ** 14, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 57

58 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLSZTYŃSKI km 31,6 km 78,7 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 13,1 km 189,6 km 858 km POWIAT 9,5% 8,5% REGION 6% 8% gm 97,9 km 43,5% 5% 38,4% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 19 5 ranni 315 kolizje 131 koszt zdarzeń (mln zł) 8 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH 58 % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6%

59 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 43% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 4% % 9 15% Z udziałem pieszych 3% % 4 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 9% 5% 3 36% W wyniku najechania na drzewo 18% 1% 13 3% Z udziałem dzieci do lat 14 15% % 19 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 7% 4% 5 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 178, *, * *** *** OCENA OGÓLNA 59

60 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OSTRÓDZKI km 1649,8 km 93,4 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 96,9 km 167 km 658 km POWIAT 5,9% 1,1% REGION 6% 8% gm 77,9 km 44,1% 5% 39,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 75 6 ranni 9 kolizje 1147 koszt zdarzeń (mln zł) 59 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 6

61 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 5% 13% 4 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 15% Z udziałem pieszych 8% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 3% 5% 36% W wyniku najechania na drzewo 19% 1% 14 3% Z udziałem dzieci do lat 14 8% % 7 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 7 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 7, **** 5,6 6 7 **** **** **** OCENA OGÓLNA 4 61

62 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT PISKI km 1174,6 km 66, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 137,3 km 3,1 km 469 km POWIAT 11,7%,6% REGION 6% 8% gm 538, km 45,8% 5% 39,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 4 5 ranni 5 kolizje 499 koszt zdarzeń (mln zł) 146 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 6

63 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 9% 13% 9 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 9% % 19 15% Z udziałem pieszych 4% % 6 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 8 36% W wyniku najechania na drzewo 11% 1% 6 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu % 4% 1 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 7, **** 8, *** *** **** OCENA OGÓLNA 3,5 63

64 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT SZCZYCIEŃSKI km 1595,8 km 8,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 186,8 km 66,1 km 585,8 km POWIAT 11,7% 4,1% REGION 6% 8% gm 757,1 km 47,4% 5% 36,7% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 9 ranni 93 kolizje 616 koszt zdarzeń (mln zł) 49 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 64

65 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 36% 13% 15 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 8% % 18 15% Z udziałem pieszych 4% % 5 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 1% 5% 5 36% W wyniku najechania na drzewo 17% 1% 11 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 13 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 11% 4% 1 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 11, ** 1, ** *** **** OCENA OGÓLNA,75 65

66 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT WĘGORZEWSKI km 588,4 km 84,9 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 31,5 km 8,3 km POWIAT 5,4% 4,8% REGION 6% 8% owe 74 km gm 54,6 km 43,3% 5% 46,6% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 4 ranni 34 kolizje 1 koszt zdarzeń (mln zł) 88 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW ,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 66

67 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 1% 13% 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 17 15% Z udziałem pieszych 1% % 15 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 17 36% W wyniku najechania na drzewo 14% 1% 8 3% Z udziałem dzieci do lat 14 1% % 9 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 14% 4% 17 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 118, ** 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 67

68 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT ELBLĄG km 13 km 66,3 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe gm 1,6 km 8,8 km 97 km 76,6 km 36,% POWIAT 5,% 13,5% 5% REGION 6% 8% 36% 45,5% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm TRENDY 1 4 ranni 143 kolizje 11 koszt zdarzeń (mln zł) 376 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% % 1% % 3% 4% 5% 6% 68

69 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 13% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 4 15% Z udziałem pieszych 3% % 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 36% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 4% 1% 3 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 6 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 98, *** 3,3 3 7 ***** ***** * OCENA OGÓLNA 3,5 69

70 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLSZTYN km 344, km 391,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 5, km 1,9 km 14 km POWIAT 7,3% 3,7% 4,1% REGION 6% 8% gm 9,1 km 5% 36% 84,9% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 45 3 ranni 8 kolizje 987 koszt zdarzeń (mln zł) 376 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 7

71 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 31% 13% 11 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 6 15% Z udziałem pieszych 4% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 19 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 11% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 6% 4% 3 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa * 7 ***** 1 3 ***** * OCENA OGÓLNA 3 71

72 7

73 Załącznik Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 15 według ów Powiat Wypadki Zabici Ranni Kolizje Wypadki/1 tys. Zabici/1 tys. Ranni/1 tys. Zabici/1 mieszkańców mieszkańców mieszkańców wypadków Wypadki/1 km bartoszycki ,6 1,7 78,6 7,7 3,1 braniewski ,8 16,5 134, 13, 6, działdowski ,1 4,5 116, 4,6 5,9 elbląski ,3 6,9 163,3 5,7 4,9 ełcki ,7 5,6 113,5 5,8 1,5 giżycki ,3 17,4 1,5 19, 6,6 gołdapski ,9, 175,5, 5,3 iławski ,8 8,6 1,5 8,8 6,6 kętrzyński ,7 1,8 53,8 1,,4 lidzbarski ,7 16,5 89,4 19,4 4,4 mrągowski ,7 7,9 165, 6,3 6,5 nidzicki ,7 6,6 91,6 3,1,5 nowomiejski ,7 4,5 61, 9,1,4 olecki ,9 14,4 137,9 1,5 3,9 olsztyński ,,3 56, 11,4 9,8 ostródzki ,5 5,6 84,6 8, 4,5 piski ,7 8,7 9, 11,9 3,6 szczycieński ,8 1,7 131, 11,3 5, węgorzewski ,6 16,9 144, 14,3 4,8 m. Elbląg ,1 3,3 116,9 3,3 56,3 m. Olsztyn ,9 1,7 161,1 1, 71, ŚREDNIA ,1 11, 13,3 11,8 1,8 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w r. - ocena Powiat Ocena 15 Ocena 14 Ocena 13 bartoszycki,5 4,5 3 braniewski,5 3 działdowski 4 3,5 3,5 elbląski 3,5 1,75,5 ełcki 3,5 3,5,5 giżycki,5 3,5 gołdapski 3,75,5 3,5 iławski 3,5 3,5,75 kętrzyński 3,5 3 4 lidzbarski 3,5 3,5 mrągowski 3,5 1,75 nidzicki,75 3,75 4 nowomiejski 4,5,75 4,5 olecki,5 4,5,75 olsztyński,5 1,75 ostródzki 4,5 4 piski 3,5 3,5 3 szczycieński,75 3,5 3 węgorzewski,5 3,75 m. Elbląg 3,5 3,5 3,5 m. Olsztyn 3,75 3,5 ŚREDNIA 3,13 3, 3,4 73

74 notatki 74

75 PROWADZIMY SZKOLENIA I KURSY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul.. Towarowa 17B, Olsztyn Tel. (89) , 43, 51

76 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ulica Towarowa 17, Olsztyn tel. (89)

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO V Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 16 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO II Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 013 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II.

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II. Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Druk nr 649 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2009 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2009 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku Warszawa, 2010 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach Olsztyn, lipiec 2014 r.

Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach Olsztyn, lipiec 2014 r. Załącznik do Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 2020 Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Olsztynie w latach 2009 2014 Olsztyn, lipiec 2014 r. 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 5 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki 33 5-5,7% zabici 943-8,% ranni 39 83-6,6% ciężko ranni 7-4,4% 7 9 3 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2017-02-28 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 16-01-2017 do 26-02-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W DNIU 5. 04. 2011 R. PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁOMŻY 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Tabela 1.1. Uczniowie na sprawdzianie w 2011 r. Województwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU GDAŃSK, LUTY 2015 I. S T A N B E Z P I E C Z EŃSTWA R U C H

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień r

STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień r STAN BEZROBOCIA na terenie Miasta i Gminy Morąg wg stanu na dzień 31.05.2017 r Rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji. Hasłem przewodnim roku 2016 i 2017 w Polsce jest zdecydowanie rynek pracownika.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego (lata 1999-29) Liczba wypadków Liczba rannych Liczba zabitych 11 11 1 1 Liczba wypadków

Bardziej szczegółowo

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 AUTOR: MGR INŻ. AGATA LEWANDOWSKA DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI SPIS TABEL...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Henryk Kasiński Komenda Miejska Policji w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do Olsztyn, 2015-09-21 Raport z przebiegu letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego za okres od 27-06-2015 do 31-08-2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo