KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ"

Transkrypt

1 KSZTAŁTOWANIE MIKROELEMENTÓW OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I ELEKTROEROZYJNĄ Ruszaj Adam Skoczypiec Sebastian Słowa kluczowe: mikrotechnologia, mikroobróbka elektrochemiczna, mikroobróbka elektroerozyjna, W wytwarzaniu maszyn i urządzeń w coraz większym zakresie stosowane są mikrosystemy (MST), w których występują mikroelementy. Mikroelementy wytwarzane są zwykle z wykorzystaniem większości znanych metod wytwarzania makroelementów: od obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej przez metody erozyjne do metod przyrostowych. Coraz większe zastosowanie w wytwarzaniu mikroelementów znajduje obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna. 1. Sformułowanie problemu Mikroelementy czyli obiekty o wymiarach 100 nm 1 mm - znajdują zastosowanie między innymi w członach wykonawczych MEMS (tzw. aktuatorach), których rynek rośnie w tempie 17-20% od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W wytwarzaniu mikroelementów stosowane są zarówno metody ubytkowe jak i przyrostowe. Z uwagi na wciąż rosnący rynek MEMS konieczne jest opracowywanie racjonalnych technologii produkcji masowej. Istotne znaczenie mają tutaj procesy obróbki plastycznej odlewanie oraz metody elektroformowania. Z kolei takie procesy jak obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna są mniej wydajne ale sprawdzają się w wytwarzaniu mikronarzędzi: mikro-kokil, mikro-form, czy mikro-matryc z materiałów metalowych. Metody te zostaną bardziej szczegółowo opisane w dalszej części artykułu 2. Charakterystyka metod wytwarzania mikroelementów Obecnie stosuje się wiele procesów wykorzystujących różne zjawiska do kształtowania mikroelementów. Są między innymi procesy w których element kształtowany jest w wyniku: działania sił mechanicznych: skrawanie (np. wiercenie, frezowanie, toczenie), szlifowanie, obróbka ultradźwiękowa, obróbka plastyczna; topienia i parowania: obróbka elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM) czy elektronowa(ebm), roztwarzania i osadzania elektrochemicznego: obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroformowanie (EF),

2 krzepnięcia: odlewanie, wypełnianie formy metodą wtrysku, dodawania kolejnych warstw: stereolitografia, selektywne spiekanie laserowe itp. Istotną rolę, szczególnie w produkcji masowej, odgrywają procesy obróbki plastycznej, odlewania wytwarzania metoda wtrysku. W tych procesach niezwykle istotnym zagadnieniem, jest wytwarzanie mikronarzędzi (mikro: formy, matryce, tłoczniki, wykrojniki, stemple itp.). W coraz większym zakresie znajdują tutaj zastosowanie obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna. Możliwości racjonalnego wykorzystania tych metod w wytwarzaniu mikroelementów metalowych zostaną przedstawione poniżej. Na coraz szerszą skalę w wytwarzaniu mikroelementów stosowane są również procesy wytwarzania przyrostowego. 3. Charakterystyka mikroobróbki elektroerozyjnej W obróbce elektroerozyjnej (EDM) naddatek jest usuwany z przedmiotu obrabianego w wyniku zjawisk towarzyszącym wyładowaniom elektrycznym (wydzielanie ciepła, wzrost temperatury, parowanie, topienie i rozrywanie materiału) w obszarze pomiędzy przedmiotem obrabianym a elektrodą roboczą. Szczelina międzyelektrodowa wypełniona jest cieczą dielektryczną, której zadaniem jest m.in. usuniecie produktów erozji z przestrzeni międzyelektrodowej. Mechanizm usuwania naddatku, oparty na wyładowaniach elektrycznych, powoduje, że obróbka elektroerozyjna jest racjonalną alternatywą przy kształtowaniu elementów wykonanych z materiałów trudno obrabialnych metodami skrawania tj.: utwardzona stal, węgliki, stopy o wysokiej wytrzymałości, super twarde materiały przewodzące prąd elektryczny (np. materiały kompozytowe na osnowie metalicznej, ceramika). Obróbka elektroerozyjna umożliwia wykonywanie z tych materiałów skomplikowanych, swobodnych powierzchni z wysoką dokładnością (nawet do 2 μm) co powoduje, że powszechnie jest stosowana np. do wytwarzania mikro-narzędzi: form wtryskowych czy matryc. Ograniczenia w stosowaniu tej metody to: brak możliwości obróbki materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego, mała wydajność, duże zużycie elektrody roboczej (nawet 100%), występowanie warstwy wpływów cieplnych, ograniczenia kształtu i wymiarów wewnętrznych z uwagi na kształt i wymiary elektrody-narzędzia. Wytwarzanie mikroelementów metodą EDM można realizować w operacjach wiercenia, drążenia, wycinania drutem oraz frezowanie elektroerozyjne (obróbka uniwersalną elektrodą walcową).

3 4. Charakterystyka mikroobróbki elektrochemicznej W obróbce elektrochemicznej naddatek usuwany jest atom po atomie w wyniku reakcji elektrochemicznych zachodzących w warstwach przyelektrodowych zgodnie z prawami Faradaya i Ohma, co sprzyja osiągnięciu dużej wydajności obróbki przy małej chropowatości powierzchni i braku zużycia narzędzia. Siły mechaniczne działające na elektrody są zaniedbywalne, narzędzie się nie zużywa a właściwości warstwy wierzchniej nie ulegają istotnym zmianom. W obróbce elektrochemicznej dokładność jest mniejsza niż w obróbce elektroerozyjnej, ponieważ obok nieokreśloności położenia narzędzia w stosunku do przedmiotu obrabianego występuje zjawisko delokalizacji reakcji elektrochemicznych. Można to uzasadnić tym, ze w obróbce elektroerozyjnej dla zadanych parametrów występuję pewna graniczna grubość szczeliny międzyelektrodowej powyżej której wyładowania elektryczne nie zachodzą i naddatek z tych fragmentów powierzchni nie jest usuwany. Natomiast w obróbce elektrochemicznej nawet dla dużej grubości szczeliny międzyelektrodowej (~1-2 mm) prąd przepływa przez całą powierzchnię będącą w zasięgu pola elektrycznego, zachodzą reakcje elektrochemiczne i naddatek usuwany. Powoduje to rozmycie kształtu przedmiotu obrabianego i zmniejszenie dokładności. Efekt ten można znacznie osłabić przez zastosowanie napięcia impulsowego o czasie impulsu poniżej 100 ns. Wytwarzanie mikroelementów metodą ECM można realizować podobnie jak w EDM w operacjach wiercenia, drążenia, wycinania drutem oraz frezowania (obróbka uniwersalną elektrodą walcową). 5. Hybrydowa elektrochemiczno elektroerozyjna technologia wytwarzania mikroelementów. Z uwagi na to, że pomiędzy obróbką elektroerozyjną i elektrochemiczną istnieje podobieństwo pod względem kinematycznym a urządzenia składają się z analogicznych zespołów powstała koncepcja technologii i stanowiska do sekwencyjnej obróbki elektrochemiczno elektroerozyjnej. Koncepcja sekwencyjnej realizacji obróbki ma na celu ominiecie wad EDM i ECM oraz wykorzystanie ich zalet. Na przykład w pierwszym etapie obróbki usuwane jest z duża wydajnością 60 80% naddatku przy dokładności rzędu μm, pozostała część naddatku usuwana elektroerozyjnie z dokładnością 1 5 μm (Rys. 1). Zasadniczym efektem tej sekwencji jest radykalne skrócenie całkowitego czasu obróbki, gdyż wydajność właściwa

4 3D-ECMM (ElectroChemical MicroMachining) jest nawet krotnie większa od wydajności 3D-EDMM (ElectroDischarge MicroMachining) oraz uzyskanie większej niż w ECM dokładności. Należy przypomnieć, że w 3D-ECMM nie występuje zużycie elektrody roboczej. Dlatego procesy ECM i EDM realizowane są ta samą elektrodą. Oczywiście pomiędzy operacjami należy przełączyć układy obiegu cieczy roboczej (elektrolit -> dielektryk) oraz generatory impulsów napięcia (ECM ->EDM) W szczególnych przypadkach może wystąpić wymaganie minimalnych zmian właściwości warstwy wierzchniej w stosunku do rodzimego materiału (Rys. 2). Wówczas końcowym etapem sekwencji będzie obróbka ECM (sekwencja ECM > EDM > ECM). Kryteria w kolejnych etapach to optymalna wydajność, optymalna dokładność i optymalne właściwości warstwy wierzchniej. Urządzenie umożliwiające taką realizacje obróbki przedstawia Rys Podsumowanie Zapotrzebowanie przemysłu na mikroelementy wzrasta dynamicznie od kilkunastu lat. Wymusza to rozwój metod wytwarzania mikroelementów. W zasadzie wszystkie metody wytwarzania makroelementów zostały odpowiednio zmodyfikowane i znajdują zastosowanie w jednostkowej seryjnej lub masowej produkcji mikroelementów. Obiecujące rezultaty uzyskuje się w przypadku sekwencyjnego zastosowania różnych metod w kształtowaniu tego samego mikroelementu. Obecnie trwają w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prace badawczo konstrukcyjne ukierunkowane na sekwencyjne zastosowanie w wytwarzaniu mikroelementów obróbek elektroerozyjnej i elektrochemicznej. 7. Podziękowania Autorzy wrażają podziękowanie NCBiR za finansowanie projektu badawczego rozwojowego: NR03 006o 10/2011, w ramach którego realizowane są badania sekwencyjnej obróbki elektroerozyjno- elektrochemicznej.

5 Literatura 1. A.P. MALSHE, K.P. RAJURKAR, K.R. VIRWANI, C.R. TAYLOR, D.L. BOURELL, G. LEVY, M.M. SUNDARAM, J.A. McGEOUGH, V. KALYANASUNDRAM, A.N. SAMANT A.N.: Tip-based nanomanufacturing by electrical, chemical, mechanical and thermal processes. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 59 (2010) str H.-P. SCHULZE, A. RUSZAJ, T. GMELIN, J. KOZAK, K. KARBOWSKI, K,D. BORKENHAGEN, M. LEONE, S. SKOCZYPIEC, Study of the Process Accuracy of the Electrochemical Micro Machining using Ultra Nanosecond and Short Microsecond Pulses, Proceedings of the 16th International Symposium on Electromachining 2010, str. pp K.P. RAJURKAR, Z.Y. Yu: 3D Micro-EDM Using CAD/CAM, Annals of the CIRP Vol. 49/7/2000;pp S. SKOCZYPIEC, A. RUSZAJ, J. KOZAK: The conception of EC/EDMM sequential process for micro-tools manufacturing. Proceedings of 5th International Conference on Advances in Production Engineering APE'2010, Warsaw University of Technology, S. SKOCZYPIEC, A. RUSZAJ, P. LIPIEC: Research on electrochemical dissolution localization in case of micro machining with ultra-short pulses. Proceedings of the 16th International Symposium on Electromachining 2010, str S. SKOCZYPIEC, A. RUSZAJ: Tendencje rozwojowe mikrotechnologii wytwarzania. Niekonwencjonalne metody mikroobróbki. Mechanik, 2009, 12, str ECMTEC Technology & Solutions. Materiały firmy ECMTEC GmbH, Rys.1. Schemat sekwencyjnej realizacji obróbki elektroerozyjno elektrochemicznej.

6 Rys. 2. Porównanie powierzchni otworu wykonanego elektrochemicznie (lewa część rys.) oraz elektroerozyjnie (prawa część rysunku) [7] Rys. 3. Obrabiarka do sekwencyjnej elektroerozyjno - elektrochemicznej realizacji procesu kształtowania mikroelementów (Laboratorium Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej).

SYSTEM HYBRYDOWEGO ELEKTROEROZYJNO- ELEKTROCHEMICZNEGO WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW (Informacja o wynikach projektu rozwojowego NR

SYSTEM HYBRYDOWEGO ELEKTROEROZYJNO- ELEKTROCHEMICZNEGO WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW (Informacja o wynikach projektu rozwojowego NR Ruszaj A. System hybrodowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów (System of hybrid electrodischarge - electrochemical microdetails manufacturing); Świat Obrabiarek i Narzędzi

Bardziej szczegółowo

NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH

NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH Sebastian Skoczypiec, Marcin Grabowski, Adam Ruszaj Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji NIEKONWENCJONALNE METODY KSZTAŁTOWANIA MIKRONARZĘDZI WALCOWYCH Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych

Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych 212 MECHANIK NR 3/2011 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów trudno obrabialnych MARIA ZYBURA GRZEGORZ SKRABALAK* * Dr Maria Zybura, mgr inż. Grzegorz Skrabalak Instytut Zaawansowanych Technologii

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych metod hybrydowych

Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych metod hybrydowych Targi INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA Salon MACH-TOOL 2005 Konferencja Innowacyjne technologie w budowie maszyn Poznań, 21-22 czerwca 2005 r. Tendencje rozwojowe obróbki elektrochemicznej i niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania

Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania MECHANIK NR 4/2015 1 Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania Development trends of selected unconventional manufacturing processes ADAM RUSZAJ 1 SEBASTIAN SKOCZYPIEC 2 W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI 1. WPROWADZENIE

WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI 1. WPROWADZENIE mikro-obróbka, EDMM, ECMM EC/EDMM Sebastian SKOCZPIEC 1 Jerzy KOZAK 2 Adam RUSZAJ 1 WYBRANE PROBLEMY TECHNOLOGII ELEKTROCHEMICZNEJ I ELEKTROEROZYJNEJ MIKRO-NARZĘDZI Szczególne miejsce wśród metod wytwarzania

Bardziej szczegółowo

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ Adam RUSZAJ, Sebastian SKOCZYPIEC, Maria CHUCHRO, Jan CZEKAJ, Józef DZIEDZIC, Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych, Instytut Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej

Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej MECHANIK NR 12/2015 9 Elektroerozyjne drążenie otworów o małych średnicach w materiałach o dużej przewodności cieplnej Electrical Discharge Machining small diameter holes in materials with high thermal

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych

Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych 146 MECHANIK NR 4/2015 Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna materiałów kompozytowych Electrochemical-discharge machining of composite materials GRZEGORZ SKRABALAK 1 ANDRZEJ STWORA 2 W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ Wojciech Magdziarczyk Politechnika Krakowska Streszczenie Rozwój mikroelementów wymusza zapotrzebowanie na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną

Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną 74 MECHANIK NR 12/2015 Wpływ przewodności cieplnej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną The effect of thermal conductivity at high performance Electrical Discharge Machining ŁUKASZ SOSINOWSKI* DOI:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,

Bardziej szczegółowo

BADANIA ROZPOZNAWCZE OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ ELEKTRODĄ UNIWERSALNĄ WSPOMAGANEJ DRGANIAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI

BADANIA ROZPOZNAWCZE OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ ELEKTRODĄ UNIWERSALNĄ WSPOMAGANEJ DRGANIAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI BADANIA ROZPOZNAWCZE OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ ELEKTRODĄ UNIWERSALNĄ WSPOMAGANEJ DRGANIAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI Sebastian SKOCZYPIEC, Jan CZEKAJ, Adam RUSZAJ, Maria ZYBURA-SKRABALAK Zakład Niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia

Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia MECHANIK NR 4/2015 27 Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia Influence of electrochemical assistance on the cutting forces in microturning process MARCIN GRABOWSKI 1 SEBASTIAN

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU PARAMETRÓW IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ PO OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ

BADANIA WPŁYWU PARAMETRÓW IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ PO OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ BADANIA WPŁYWU PARAMETRÓW IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH NA STRUKTURĘ WARSTWY WIERZCHNIEJ PO OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ Skoczypiec Sebastian* Furyk Karolina Ruszaj Adam Wyszyński Dominik Słowa kluczowe: obróbka

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ POWIERZCHNI SWOBODNYCH 1. WPROWADZENIE 2. WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNE

ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ POWIERZCHNI SWOBODNYCH 1. WPROWADZENIE 2. WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNE wygładzanie elektrochemiczne, obróbka elektrochemiczna, metody hybrydowe Adam RUSZAJ 1 Sebastian SKOCZYPIEC 1 Maria CHUCHRO 1 ELEKTROCHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNO - HYBRYDOWE METODY OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) : BMiZ Studium: stacjonarne I stopnia : : MiBM Rok akad.:201/17 godzin - 15 L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 18 WBMiZ, tel. 52 08 e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Praca doktorska Wspomagany elektrochemicznie proces toczenia mikroelementów Autor:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego mikroelementów

Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego mikroelementów Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Praca doktorska Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego

Bardziej szczegółowo

Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia

Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia MECHANIK NR 1/2015 18 Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia Electrochemically assisted microturning process Marcin Grabowski* W artykule przedstawiono koncepcje elektrochemicznie wspomaganego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INNOWACYJNEGO WYKORZYSTANIA PRECYZYJNYCH OBRABIAREK ECM 1. WPROWADZENIE

PRZYKŁADY INNOWACYJNEGO WYKORZYSTANIA PRECYZYJNYCH OBRABIAREK ECM 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 precyzyjna obróbka elektrochemiczna, obróbka impulsowa ECM, aplikacje Lucjan DĄBROWSKI 1 Richard KELLER 2 Jerzy TOMCZAK 3 PRZYKŁADY INNOWACYJNEGO WYKORZYSTANIA PRECYZYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9

BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9 BADANIA DOŚWIADCZALNE WIERCENIA ELEKTROEROZYJNEGO STALI 0H18N9 Magdalena MACHNO, Wojciech BIZOŃ, Sebastian SKOCZYPIEC Streszczenie: Postępująca miniaturyzacja sprawia, że cały czas wzrasta popyt na technologie

Bardziej szczegółowo

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a Technologia sprzętu optoelektronicznego dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

NIEKONWENCJONALNE METODY OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

NIEKONWENCJONALNE METODY OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO NIEKONWENCJONALNE METODY OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEPRZEWODZĄCYCH PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Piotr LIPIEC, Sebastian SKOCZYPIEC Streszczenie: Jednym z bardzo istotnych produktów rynku mikrotechnologii są elektromechaniczne

Bardziej szczegółowo

WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNO- ŚCIERNE WYBRANYCH STALI I STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNO- ŚCIERNE WYBRANYCH STALI I STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH WYGŁADZANIE ELEKTROCHEMICZNO- ŚCIERNE WYBRANYCH STALI I STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH 12 pkt Maria Chuchro *), Adam Ruszaj **), Sebastian Skoczypiec **) Józef Dziedzic *), Jan Czekaj *), STRESZCZENIE: Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Język polski

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Język polski Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 55-1_1 Rok: III Semestr: V Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym

Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym 782 MECHANIK NR 10/2015 Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym Short description of some electrochemical drilling processes SEBASTIAN SKOCZYPIEC MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka ubytkowa Material Removal Processes A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Obróbka erozyjna KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ 6-2011 T R I B O L O G I A 151 Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK * WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ THE INFLUENCE OF THE CHOSEN PARAMETERS OF ELECTRIC DISCHARGE

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH METODAMI NIEKONWENCJONALNYMI

OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH METODAMI NIEKONWENCJONALNYMI OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH METODAMI NIEKONWENCJONALNYMI Piotr LIPIEC, Magdalena MACHNO Streszczenie. Unikalne własności materiałów ceramicznych i kompozytowych powodują, że są one

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMICZNA INTENSYFIKACJA PROCESU MIKROSKRAWANIA 1. WPROWADZENIE

ELEKTROCHEMICZNA INTENSYFIKACJA PROCESU MIKROSKRAWANIA 1. WPROWADZENIE mikro-obróbka, metody hybrydowe mikroskawanie, obróbka elektrochemiczna Sebastian SKOCZYPIEC 1 Adam RUSZAJ 1 Marcin GRABOWSKI 1 ELEKTROCHEMICZNA INTENSYFIKACJA PROCESU MIKROSKRAWANIA W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne metody wytwarzania I/S, MiBM/KWKiW, wykłady 30g. K o n s p e k t I. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE MATERIAŁU

Niekonwencjonalne metody wytwarzania I/S, MiBM/KWKiW, wykłady 30g. K o n s p e k t I. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE MATERIAŁU Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Em. prof. zw. ATH Bielsko-Biała, 21.10.2014 Niekonwencjonalne metody wytwarzania I/S, MiBM/KWKiW, wykłady 30g. K o n s p e k t I. KSZTAŁTOWANIE CZĘŚCI MASZYN PRZEZ USUWANIE

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych State-of-the-art

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 8

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 8 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Obróbka elektroerozyjna i laserowa KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 8 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZJAWISK FIZYCZNYCH W SZCZELINIE MIĘDZYELEKTRODOWEJ PODCZAS WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO 1. WPROWADZENIE

MODELOWANIE ZJAWISK FIZYCZNYCH W SZCZELINIE MIĘDZYELEKTRODOWEJ PODCZAS WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 WEDM, modelowanie, przepływ dielektryka, szczelina międzyelektrodowa Lucjan DĄBROWSKI 1 Dorota ONISZCZUK 1 MODELOWANIE ZJAWISK FIZYCZNYCH W SZCZELINIE MIĘDZYELEKTRODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania SPOTKANIE 8 stycznia 2018 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wspiera małopolskich przedsiębiorców poprzez działania Centrum Transferu Wiedzy,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów obróbki elektroerozyjnej na właściwości użytkowe stali o wysokiej przewodności cieplnej

Wpływ parametrów obróbki elektroerozyjnej na właściwości użytkowe stali o wysokiej przewodności cieplnej MECHANIK NR 1/215 29 Wpływ parametrów obróbki elektroerozyjnej na właściwości użytkowe stali o wysokiej przewodności cieplnej Influence of EDM parameters on the functional properties of the steel with

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem Machining Processes

Obróbka skrawaniem Machining Processes Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania -

Techniki Wytwarzania - Pro. Krzyszto Jemielniak Część 1 Pojęciodstawowe k.jemielniak@wip.pw.edu.pl http://www.cim.pw.edu.pl/kjemiel ST 149, tel. 234 8656 Techniki Wytwarzania - Obróbka bka Skrawaniem Regulamin przedmiotu Techniki

Bardziej szczegółowo

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W : Studium: stacjonarne II stopnia : : MiBM Rok akad.: 017/18 Liczba godzin - 15 T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W L aborato r ium ( h a l a 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji passion passion for precision for precision Frezy kuliste Sphero-R / Sphero-F obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji Obróbka kształtów 3D frezami Sphero- Frezy kuliste serii Sphero- zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do badań obróbki elektrochemicznej z drgającą wielokierunkowo elektrodą roboczą

Urządzenie do badań obróbki elektrochemicznej z drgającą wielokierunkowo elektrodą roboczą MECHANIK NR 4/2015 105 Urządzenie do badań obróbki elektrochemicznej z drgającą wielokierunkowo elektrodą roboczą The device for electrochemical machining with multidirectional vibrating working electrode

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody obróbki ECM. Innovative ECM varieties LUCJAN DĄBROWSKI 1 JERZY TOMCZAK 2

Innowacyjne metody obróbki ECM. Innovative ECM varieties LUCJAN DĄBROWSKI 1 JERZY TOMCZAK 2 102 MECHANIK NR 4/2015 Innowacyjne metody obróbki ECM Innovative ECM varieties LUCJAN DĄBROWSKI 1 JERZY TOMCZAK 2 Artykuł zawiera ostatnie informacje z zakresu obróbki elektrochemicznej (ECM) zebrane z

Bardziej szczegółowo

Wycinanie elektroerozyjne wpływ zjawisk fizycznych na geometrię obrabianych przedmiotów

Wycinanie elektroerozyjne wpływ zjawisk fizycznych na geometrię obrabianych przedmiotów MECHANIK NR 12/2015 51 Wycinanie elektroerozyjne wpływ zjawisk fizycznych na geometrię obrabianych przedmiotów Wire Electrical Discharge Machining - influence of physical phenomena on the geometry of manufacturing

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA MIKRO I NANOTECHNOLOGII W PROCESACH WYTWARZANIA

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA MIKRO I NANOTECHNOLOGII W PROCESACH WYTWARZANIA Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 mikrotechnologia, nanotechnologia, top down, bottom up, nowoczesne materiały Adam RUSZAJ 1 Sebastian SKOCZYPIEC 1 Dominik WYSZYŃSKI 1 Piotr LIPIEC 1 WYBRANE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA : Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane RÓBKI Druty certyfikowane Czy wiecie? Stosowanie nie certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych może obniżyć wydajność maszyny nawet o! Konkurencyjność Państwa maszyny

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA

UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA INNOWACJA Ceny netto (w ) bez VAT, ważne do 31. 07. 2016 UCHWYT HYDROPOWER O SMUKŁEJ KONSTRUKCJI I DUŻEJ SILE MOCOWANIA Nowy hydrauliczny uchwyt zaciskowy GARANT innowacyjne rozwiązanie wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN I NARZĘDZI

CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN I NARZĘDZI Adam Ruszaj; Charakterystyka współczesnych procesów wytwarzania elementów maszyn i narzędzi (Charcteristic of modern manufacturing processes of machine-tools and tools details) Świat Obrabiarek i Narzędzi

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

PROCESY ELEKTROEROZYJNE, ŚCIERNE, ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNĄ OBRABIARKĘ 1. WPROWADZENIE

PROCESY ELEKTROEROZYJNE, ŚCIERNE, ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNĄ OBRABIARKĘ 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 3, 2011 obróbka elektroerozyjna, obróbka ścierno-elektroerozyjna, szlifierka Wacław MIELNICKI 1 Paweł FRANKOWSKI 1 PROCESY ELEKTROEROZYJNE, ŚCIERNE, ŚCIERNO-ELEKTROEROZYJNE

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD INŻYNIERII REKONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA ELEKTROD DO OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ 1. WPROWADZENIE

ZASTOSOWANIE METOD INŻYNIERII REKONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA ELEKTROD DO OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ 1. WPROWADZENIE Sebastian SKOCZYPIEC 1 Krzysztof KARBOWSKI 2 Adam RUSZAJ 1 obróbka elektrochemiczna, projektowanie narzędzi inżynieria rekonstrukcyjna ZASTOSOWANIE METOD INŻYNIERII REKONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTOWANIA ELEKTROD

Bardziej szczegółowo

Frezy trzpieniowe z węglików spiekanych

Frezy trzpieniowe z węglików spiekanych Frezy z węglików spiekanych Frezy z węglików spiekanych Flexovit produkowane są na najnowocześniejszych obrabiarkach numerycznych, dzięki czemu osiągają wysoką powtarzalność i jakość. Frezy z węglików

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig.3. (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej "M ER A -P N EFA L, Warszawa, PL

(13) B1 PL B1. fig.3. (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej M ER A -P N EFA L, Warszawa, PL R Z E C Z PO SPO L IT A (12) OPIS PATENTOWY (19) P L(1)156800 PO LSK A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 274526 U rząd P atentow y (22) Data zgłoszenia: 05.09.1988 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka ubytkowa Material Removal Processes A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO?

Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO? Elektroda grafitowa czy elektroda miedziana KTÓRA JEST LEPSZA I DLACZEGO? Materiały na elektrodę do drążenia: - miedź, - grafit, - miedziowolfram, - grafit impregnowany miedzią Czynniki wpływające na dobór

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2017/18 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU.....1 Spis treści... 2 Zastosowanie i zalety ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Techniki i a obróbki ubytkowej Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 5 55-_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo