Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 20 maja 2011 r. Nr 5 TREŒÆ: Poz.: D E C Y Z J A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 19 nr 80 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie og³oszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr

2 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 94 Poz DECYZJA NR 80 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej 1. Ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykaz: 1) obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji; 2) obowiązujących decyzji normatywnych, wytycznych, regulaminów, rozkazów i instrukcji Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji; 3) obowiązujących porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji. 2. Traci moc decyzja nr 121 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. KOMENDANT G ÓWNY STRA Y GRANICZNEJ gen. bryg. SG Leszek ELAS Za³¹czniki do decyzji nr 80 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 17 maja 2011 r. Za³¹cznik nr 1 WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Lp. Numer i data aktu, komórka (jednostka) odpowiedzialna Tytuł aktu (w sprawie) Zmiany aktu (numer, data) r. 1. Pf r r. szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę na jednostkach pływających Straży Granicznej w zakresie strzelań artyleryjskich. szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej r. BP 2001 r. regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 7, z 2002 r. Nr 4, poz. 36, z 2004 r. Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 110). 25 z r. 41 z r. 1 z r. 120 z r. 15 z r. 78 z r.

3 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 95 Poz r r. 6. Pf r. ZSW r r r r r r. utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 20, z 2002 r. Nr 4, poz. 37, z 2004 r. Nr 6, poz. 31, z 2005 r. Nr 7, poz. 41, z 2008 r. Nr 9, poz. 66 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 38) r. zasad korzystania z odpłatnego wyżywienia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 26). metod i form wykonywania przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czynności operacyjno-rozpoznawczych r. zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 7). określenia zasad nadzoru służbowego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 21, z 2005 r. Nr 8, poz. 54 oraz z 2007 r. Nr 9, poz. 81). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z 2005 r. Nr 7, poz. 42, z 2007 r. Nr 1, poz. 8, Nr 3, poz. 30, z 2008 r. Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87 i Nr 16, poz. 100). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37, z 2005 r. Nr 4, poz. 22, z 2007 r. Nr 1, poz. 10, Nr 2, poz. 20, z 2008 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38, z 2005 r. Nr 4, poz. 19, z 2007 r. Nr 1, poz. 4, Nr 3, poz. 32, Nr 5, poz. 49, z 2008 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 37 i Nr 14, poz. 87). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41, z 2005 r. Nr 4, poz. 18, z 2006 r. Nr 3, poz. 12, z 2007 r. Nr 1, poz. 12, Nr 3, poz. 29, Nr 5, poz. 50, z 2008 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). 26 z r. 25 z r. 41 z r. 64 z r. 35 z r. 12 z r. decyzja nr 238 z r. 52 z r. 85 z r. 42 z r. 12 z r. 32 z r. 63 z r. 85 z r. 104 z r. 23 z r. 14 z r. 24 z r. 9 z r. 14 z r. 38 z r. 63 z r. 85 z r. 41 z r. 69 z r. 19 z r. 8 z r. 35 z r. 53 z r. 42 z r. 63 z r. 34 z r. 85 z r. 18 z r. 11 z r. 16 z r. 31 z r. 54 z r. 39 z r. 63 z r. 85 z r. 40 z r.

4 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 96 Poz r r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 22, Nr 13, poz. 112, z 2008 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20, Nr 11, poz. 77, z 2006 r. Nr 5, poz. 38, z 2007 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 19, z 2008 r. Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). 12 z r. 10 z r. 26 z r. 125 z r. 40 z r. 63 z r. 85 z r. 20 z r. 63 z r. 38 z r. 9 z r. 23 z r. 63 z r. 85 z r r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 47, z 2005 r. Nr 5, poz. 30, z 2007 r. Nr 1, poz. 9, Nr 2, poz. 25, Nr 11, poz. 96, z 2008 r. Nr 6, poz. 38, Nr 8, poz. 58 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). 32 z r. 13 z r. 29 z r. 102 z r. 37 z r. 57 z r. 63 z r. 85 z r. 7 z r r r r. nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 10, z 2007 r. Nr 1, poz. 13, Nr 3, poz. 31, Nr 10, poz. 90, z 2008 r. Nr 6, poz. 42 i Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87) r. określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, poz. 78 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104, z 2007 r. Nr 8, poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11, poz. 98, Nr 13, poz. 111, z 2008 r. Nr 5, poz. 29, Nr 10, poz. 71, Nr 11, poz. 80 i Nr 12, poz. 87 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 18, Nr 7, poz. 42, Nr 15, poz. 89 i Nr 16, poz. 102). szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 13). 10 z r. 17 z r. 33 z r. 95 z r. 41 z r. 63 z r. 85 z r. 37 z r. 48 z r. 2 z r. 34 z r. 66 z r. 45 z r. 76 z r. 82 z r. 99 z r. 104 z r. 121 z r. 30 z r. 67 z r. 72 z r. 84 z r. 1 z r. 18 z r. 37 z r. 90 z r. 106 z r. 30 z r. 16 z r r. utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 28).

5 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 97 Poz r r. 22. Z r r r r. określenia przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umundurowania (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 14). sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 21, z 2006 r. Nr 10, poz. 90, z 2007 r. Nr 8, poz. 78, z 2008 r. Nr 3, poz. 19, Nr 6, poz. 37 i Nr 12, poz. 92 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 10). utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów. szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 58, z 2006 r. Nr 9, poz. 69 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 58). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 5, poz. 34, Nr 6, poz. 49, z 2007 r. Nr 1, poz. 11, Nr 3, poz. 28, Nr 4, poz. 38, Nr 5, poz. 48, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 9, poz. 67 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87). 29 z r. 66 z r. 83 z r. 22 z r. 36 z r. 96 z r. 13 z r. 62 z r. 5 z r. 27 z r. 31 z r. 52 z r. 55 z r. 61 z r. 18 z r. 34 z r. 44 z r. 80 z r. 86 z r. decyzja nr 208 z r. 91 z r. 115 z r. 123 z r. 2 z r. 26 z r. 43 z r. 50 z r. 80 z r. 97 z r. 15 z r. 30 z r. 47 z r. 52 z r. 56 z r. 69 z r. 87 z r. 101 z r. 23 z r. 33 z r. 34 z r. 57 z r. 67 z r. 71 z r. 79 z r. 59 z r. 58 z r. patrz uwaga nr 1 32 z r. 46 z r. 15 z r. 30 z r. 42 z r. 52 z r. 28 z r. 67 z r. 85 z r.

6 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 98 Poz r r r r r r r. 32. Pf r r r r r. 37. Pf r. norm należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 78, z 2006 r. Nr 5, poz. 41, Nr 8, poz. 61, z 2007 r. Nr 2, poz. 18, z 2008 r. Nr 9, poz. 63 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) r. określenia procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 1 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 27). wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Programu szkolenia pilotów na samoloty M-28 Skytruck (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6). szczegółowego trybu wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej, w tym wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 7). kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8, Nr 8, poz. 63). regulaminu organizacyjnego Biura Finansów KGSG (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 16, z 2007 r. Nr 4, poz. 36, Nr 9, poz. 82 oraz z 2008 r. Nr 12, poz. 85). nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 37 i Nr 7, poz. 68). gospodarowania mieniem stanowiącym zapas wojenny w Straży Granicznej. procedury postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku wykrycia próby nielegalnego przewozu przez granicę państwową substancji promieniotwórczej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 62). stosowania przez Straż Graniczną analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 89). elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 91, z 2007 r. Nr 1, poz. 1, Nr 10, poz. 89). wprowadzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 19) r. czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez Straż Graniczną z wykorzystaniem funkcjonariuszy pod przykryciem w ramach operacji specjalnych i kombinacji operacyjnych. 42 z r. 56 z r. 22 z r. 59 z r. 29 z r. 46 z r. 27 z r. 58 z r. 39 z r. 88 z r. 78 z r. 15 z r. 40 z r. 68 z r. 15 z r. 51 z r. 1 z r. 92 z r. 19 z r. Pf-9 z r.

7 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 99 Poz r r. ZAW r r. BłiI 42. Z r r. BL r. 45. Pf r. 46. Pf r r. BL r. BOIN r r. SZTAB r. INIK prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 5, z 2008 r. Nr 8, poz. 56 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 34 i Nr 12, poz. 73). regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 57). ekspertyz kryminalistycznych oraz trybu nadawania i weryfikacji uprawnień do ich wykonywania w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 63). regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 3). sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 105 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 12, poz. 91). regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 106, z 2008 r. Nr 11, poz. 81 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 49). form i metod prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Straż Graniczną. prowadzenia ewidencji operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w Straży Granicznej r. wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 46 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 16, poz. 104). ochrony transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 48 oraz z 2009 r. Nr 15, poz. 91). regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 49 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 3, poz. 20 i Nr 8, poz. 54). Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej. regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 82). 55 z r. 31 z r. 72 z r. 80 z r. 15 z r. patrz uwaga nr 4 5 z r. 15 z r. 26 z r. 52 z r. patrz uwaga nr 2 34 z r. 95 z r. 15 z r. 39 z r. 73 z r. 44 z r. 15 z r. Pf-89 z r. Pf-66 z r. 90 z r. 12 z r. 108 z r. 52 z r. 62 z r. 94 z r. 73 z r. 5 z r. 21 z r. 49 z r. 15 z r. 6 z r. 15 z r. patrz uwaga nr 3

8 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz r. GKG 53. Z r r. regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8 i Nr 15, poz. 88). organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia. 88 z r. 15 z r. 19 z r. 14 z r. 16 z r. 20 z r. 22 z r. 26 z r. 28 z r. 36 z r. 45 z r. 48 z r. 51 z r. 53 z r. 54 z r. 57 z r. 60 z r. Z-61 z r. 62 z r. 67 z r. 73 z r. 74 z r. 80 z r. 82 z r. 84 z r. 86 z r. 89 z r. 91 z r. 92 z r. 95 z r. 96 z r. 97 z r. 99 z r. 100 z r. 102 z r. 4 z r. 9 z r. 11 z r. 13 z r. 20 z r. 21 z r. 22 z r. 25 z r. 31 z r. 32 z r. 35 z r. 37 z r. 42 z r. 44 z r. 45 z r. 49 z r. 50 z r. 53 z r. 55 z r. 56 z r. 59 z r. 61 z r. 65 z r. 70 z r. 72 z r. 77 z r. patrz uwaga nr 5

9 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz r r r. BWM r. ZSW r r r r. 62. Z r r. SZTAB r. BP r r r. ZdSC r. BOIN r. 70. Z r. ZSW sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17 i Nr 13, poz. 81). regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 23). regulaminu organizacyjnego Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 26). regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 36 i Nr 15, poz. 92). umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 43). norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 44). dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45). nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 60, Nr 14, poz. 87 i Nr 16, poz. 100). sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 65). organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 66). utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 68 i Nr 16, poz. 103). szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 74). regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 75). regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76 i Nr 16, poz. 101). regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 13, poz. 79) r. prowadzenia ewidencji dotyczącej wykonywanych przez Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czynności operacyjno-rozpoznawczych. 83 z r. 15 z r. 18 z r. 36 z r. 15 z r. 98 z r. 10 z r. 15 z r. 18 z r. 47 z r. 48 z r. 2 z r. 85 z r. 104 z r. 17 z r. 27 z r. 15 z r. 107 z r. 14 z r. 60 z r. 15 z r. 63 z r. 105 z r. 15 z r. 15 z r. 18 z r.

10 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz Z r. 72. Z r. 73. Z r. ZdSC r. BOIN r r. SZTAB r r. BOIN r r. wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej instrukcji typowania do kontroli osób, bagaży, przesyłek oraz środków transportu wykorzystywanych do przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów. wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. prowadzenia rozpoznania w celu wykonywania zadań należących do właściwości Straży Granicznej. zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej. zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych. wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonariuszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe. rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Uwagi: 1. W związku z wejściem w życie dnia 1 lutego 2011 r. zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe, na podstawie 19 utraciło moc zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 58, z 2006 r. Nr 9, poz. 69 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 58). 2. Na podstawie 15 zarządzenia nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, uchylono zarządzenia nr Z-81 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, zmienionego zarządzeniem nr 52 z dnia 25 czerwca 2008 r., utrzymane w mocy na podstawie 231 zarządzenia nr Z-59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. 3. Zarządzenie nr 77 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 82) zmienione zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., utraciło moc na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej. 4. Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 57) zmienione zarządzeniem nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., utraciło moc na podstawie 2 ust. 1 zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej. 5. W związku z wejściem w życie dnia 20 kwietnia 2011 r. zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia, zmienionego zarządzeniem nr 17 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 kwietnia 2011 r., na podstawie 2 utraciło moc zarządzenie nr Z-11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.

11 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 19 Za³¹cznik nr 2 WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Lp. Rodzaj, numer i data aktu, komórka (jednostka) odpowiedzialna Tytuł aktu (w sprawie) Zmiany aktu (numer, data) r. 1. D r. 2. D r. nadania Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie sztandaru i imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. nadania Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu sztandaru i imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich r. 3. D r. 4. D r. ustanowienia medalu pamiątkowego Za zasługi w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. nadania Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie sztandaru. 5. D r r. zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji o psach służbowych w Straży Granicznej. 2 z r. 25 z r. patrz uwaga nr 1 6. R r. 7. D r. 8. W r. 9. W r r. sposobu pełnienia służby wewnętrznej i wartowniczej w Straży Granicznej r. ustalenia limitu finansowego i zasad ustalania kwoty wydatków na materiały biurowe i kancelaryjne w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej r. sporządzania planów urlopów i ewidencjonowania obecności w służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej. trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień i pełnomocnictw przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. aneks nr 1 z r. aneks nr 2 z r. aneks nr 3/1 z r. 37 z r.

12 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r. 11. R r. 12. D r. 13. D r. 14. D r. 15. R r. 16. R r. 17. D r. 18. W r. 19. W r. 20. D r. 21. D r. powoływania grup operacyjno-dochodzeniowych w Straży Granicznej. sposobu pełnienia służby na jednostkach pływających Straży Granicznej r. wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej Instrukcji strzelań z broni strzeleckiej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. określenia szczegółowego zakresu wymagań dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w Straży Granicznej. świadczeń przysługujących oficerom łącznikowym Straży Granicznej, zasad pokrywania tych świadczeń oraz rozliczania wydatków związanych z pracą na stanowiskach oficerów łącznikowych Straży Granicznej. sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczonych dla osób zatrzymanych. musztry i sposobu zachowania się funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie pełnienia służby r. wprowadzenia w Straży Granicznej Książki lotów członka załogi statku powietrznego (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 15) r. prowadzenia akt kontrolnych postępowań przygotowawczych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 31). organizacji i wykonania prac budowlano-remontowych w zakresie łączności przez oddziały Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 45). dokonania oceny dalszej przydatności kart kartotecznych z Urzędu Ochrony Państwa oraz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 44). działalności prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 63). aneks nr 1 z r. aneks nr 2 z r. 22. D r r. albumu podrobionych, przerobionych lub bezprawnie wystawionych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, wiz i stempli kontrolerskich oraz sposobu jego prowadzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 12). 23. D r. albumu wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu jego prowadzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 13 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 134). 134 z r.

13 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r. 25. D r. 26. D r. 27. D r. powołania w Komendzie Głównej Straży Granicznej Zespołu Koordynacji Działań Antyterrorystycznych Straży Granicznej. zezwolenia funkcjonariuszom Straży Granicznej na przynależność do International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 30) r. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 9, Nr 4, poz. 17 i Nr 11, poz. 69). wyznaczenia koordynatora Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej. 108 z r. 62 z r. 126 z r. 41 z r. 109 z r. 28. D r. 29. D Pf r. 30. W r. 31. D r. 32. D r. 33. W r. 34. D Z r. 35. W r. 36. D r. 37. D r. ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 11, z 2005 r. Nr 11, poz. 81, z 2008 r. Nr 7, poz. 50 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 13 i Nr 13, poz. 83). sposobu działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie działań antyterrorystycznych. współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 57) r. opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 4, Nr 4, poz. 23 oraz z 2007 r. Nr 11, poz. 100). zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 63, z 2007 r. Nr 13, poz. 115 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 56). techniczno-kryminalistycznego sposobu utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych w postaci dokumentów oraz środków odurzających i psychotropowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17). organizacji służb dyżurnych operacyjnych i funkcjonowania systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej. zasad i trybu ustalania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie, lub zamówień objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 40). zasad obsługi i wykorzystania pilotażowego odcinka Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 48). powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego do nadzoru nad realizacją budowy i współpracy z Wykonawcą Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich. 171 z r. 119 z r. 40 z r. 279 z r. Pf-120 z r. 35 z r. 261 z r. 150 z r. 79 z r. 119 z r. 290 z r. 165 z r. 91 z r. 296 z r. 24 z r. 221 z r. 46 z r. 138 z r. 179 z r. 59 z r. 74 z r.

14 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 68). 39. D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 69). 40. D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 70). 41. D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 71). 42. W r. organizowania przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów Straży Granicznej uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 75 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 11). 38 z r. 43. W r. 44. D r. 45. D r. 46. W r. 47. D r. 48. D r. 49. D r. postępowania w przypadkach szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w mieniu będącym w dyspozycji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 76). nadania numerów burtowych jednostkom pływającym Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 74, z 2006 r. Nr 6, poz. 58, z 2008 r. Nr 6, poz. 44 i Nr 10, poz. 78 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 28 i Nr 15, poz. 96). powołania grupy roboczej o kryptonimie GPS-05. określenia jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialnych za stronę internetową Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 83). niszczenia materiałów uzyskanych w czasie prowadzenia kontroli operacyjnej, gromadzonych w Systemie BE r. powołania w Komendzie Głównej Straży Granicznej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. powołania zespołu do opracowania aktów prawnych z zakresu realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz z programów szkolenia specjalistów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzących lub zabezpieczających operacje specjalne. 154 z r. 111 z r. 239 z r. 112 z r. 325 z r. 177 z r. 60 z r. 5 z r. 50. D r. 51. D r. ustalenia obowiązków i uprawnień na stanowisku doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 31). regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 42 i Nr 8, poz. 64). 170 z r. 52. D r. powołania zespołu do opracowania aktu prawnego z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia.

15 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r. 54. W r. 55. D r. 56. D r. 57. D r. 58. D r. 59. D r. 60. D r. 61. D r. 62. D r. 63. D r. 64. D r. 65. D r. zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 53). prowadzenia analizy ryzyka w granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 68). wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 66). szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone w Systemie Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 67). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 70). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 71). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 73). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 74). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 75). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 76). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 77 i Nr 10, poz. 96). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 78). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 79 i Nr 10, poz. 97). 261 z r. 262 z r. 66. D r. 67. D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 80). 123 z r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 81). 124 z r. 68. D r. 69. D r. 70. D r. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 82 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 63). powołania Zespołu do opracowania aktu prawnego z zakresu stosowania kontroli operacyjnej w Straży Granicznej. powołania Zastępcy Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 198 z r. 23 z r. 73 z r. 71. Roz Z r. 72. D r. militaryzacji Straży Granicznej. 20 z r. patrz uwaga nr r. powołania zespołu do opracowania nowelizacji Porozumienia nr 8 Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej. 74 z r.

16 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D Z r. BOIN 74. D Z r. BOIN 75. D Z r. BOIN 76. R r. ochrony obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej. 8 z r. 166 z r. wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Instrukcji działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie Komendy Głównej Straży Granicznej materiałów niebezpiecznych, wystąpienia innych zagrożeń lub stwierdzenia penetracji obiektu. wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Planu ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej. zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, a także przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 43). 77. D r. BłiI 78. R r. 79. D r. BOIN 80. R r. 81. D Z-169 KGP i KGSG r. 82. D r. 83. Roz r. SZTAB 84. D 191 KGP i KGSG r. 85. R r. 86. D Z-225 KGP i KGSG r. 87. D r. organizacji i trybu międzynarodowej współpracy Straży Granicznej z wykorzystaniem bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 41, Nr 9, poz. 86 oraz z 2009 r. Nr 15, poz. 93). organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 66). przedłużenia okresów ochrony materiałom zawierających informacje niejawne stanowiących tajemnicę służbową, podpisanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 71). wysokości funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 73). powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. powołania Zespołu do opracowania aktu prawnego w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną i zasad nadzoru służbowego nad ich prowadzeniem. podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej Straży Granicznej. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z wykorzystaniem Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 87, z 2008 r. Nr 7, poz. 54). powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 93). 204 z r. 317 z r. 32 z r. 184 z r. 221 z r. 256 z r. 34 z r. 320 z r. 234 z r. 3 z r.

17 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz W r. 89. D r. 90. D r. 91. D r. szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 95). określenia zasad transliteracji (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 101). wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendanta Głównego Straży Granicznej. powołania zespołu do dokonania wartościowania stanowisk pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej. 35 z r. 62 z r. 93 z r. 103 z r. 160 z r. 205 z r. 92. D r. 93. D r. 94. D 38 KGP i KGSG r. 95. R r. 96. R r. ZdsC 97. D r. 98. D r. SZTAB 99. D r. SZTAB 100. W r r. powołania Zespołu Koordynacji Działań Straży Granicznej w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO powołania eksperckiego Zespołu do spraw zabezpieczenia technicznego realizacji kontroli operacyjnej oraz uzyskiwania danych retencyjnych. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. szczegółowego sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wpisów do Systemu informacyjnego Schengen dotyczących osób lub przedmiotów oraz ich aktualizowania i usuwania (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 25). sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz w pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. KGSG nr 3, poz. 26). ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 22). przygotowań obronnych Straży Granicznej. utworzenia systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 24). wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 35 i Nr 8, poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 31). 309 z r. 45 z r. 182 z r. 7 z r. 168 z r. 109 z r D r. powołania komisji do przeglądu materiałów Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej, oceny ich wartości archiwalnej oraz brakowania akt kategorii B, którym upłynął okres przechowywania. 309 z r. 161 z r D 92 KGP i KGSG r. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. 44 z r.

18 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz W r D r D r. BOIN 106. D r W r D r D r D r D Z-191 KGP i KGSG r D r. BOIN 113. W r D r D r. BOIN 116. D r. BOIN 117. D r D r D r. planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia, pozostałe należności i nagrody roczne funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczone od wynagrodzeń (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 36). utworzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej rachunków dochodów własnych oraz funduszu motywacyjnego (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 51). przeprowadzania kontroli osób w obiekcie Komendy Głównej Straży Granicznej przy użyciu bramki do wykrywania metali i ręcznego wykrywacza metali (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 52). powołania Zespołu do spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. świadczeń psychologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 53). powołania Zespołu do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa dla Systemu Wydzielonych Stanowisk Komputerowych Straży Granicznej RUBIN. powołania Zespołu w celu opracowania projektu zarządzenia wprowadzającego zasady gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej. powołania Zespołu do opracowania Planu Reagowania Kryzysowego Straży Granicznej. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. przedłużenia okresu ochrony informacji niejawnych zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego FT Płace Straży Granicznej. sposobu przygotowania i realizacji robót budowlanych oraz prac konserwacyjnych w Straży Granicznej, a także kwalifikacji przedsięwzięć budowlanych (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 79). powołania Komitetu Sterującego, Zespołu Realizacyjnego i Sekcji Konsultacyjnej do prac związanych z realizacją rozbudowy części aplikacyjnej systemu pod nazwą Zintegrowany System Ewidencji wersja 4. szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 76). określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 77). powołania Zespołu do opracowania projektu badawczego dotyczącego nielegalnej migracji z Azji Północno-Wschodniej do Unii Europejskiej. powołania eksperckiego Zespołu do spraw koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości narkotykowej. zespołu do spraw ochrony praw człowieka w Straży Granicznej. 258 z r. 146 z r. 278 z r. 311 z r. 291 z r. 230 z r. 57 z r. patrz uwaga nr z r.

19 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r. ZSW 121. D r. BOIN 122. D 262 KGP i KGSG r W r. ZdsZP 124. D r. BOIN 125. D Pf r D r. ZSW 127. D Z-305 KGSG i KGP r D r. BWM 129. D r D r D Z r D 42 KGP i KGSG r D r. eksploatacji systemu teleinformatycznego nie posiadającego akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 83 oraz z 2009 r. Nr 16, poz. 108). powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 84 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 16). wyznaczenia kierownika kancelarii Tajnej NATO i UE oraz jego zastępcy w Komendzie Głównej Straży Granicznej. norm i tabel należności do etatów wojennych w Straży Granicznej oraz wielkości i rodzajów sprzętu, materiałów i wyposażenia utrzymywanych jako zapas wojenny. eksploatacji systemu teleinformatycznego nie posiadającego akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. powołania Zespołu Koordynacyjnego Straży Granicznej i Policji r. podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6). powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego Straży Granicznej podprogramu Programu dostosowania Organów Administracji Państwowej współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS). powołania zespołu do opracowania projektu instrukcji w sprawie organizacji i zasad strzelań z broni palnej w Straży Granicznej. powołania zespołu do spraw koordynacji działań w zakresie bezpiecznego legendowania w systemach Straży Granicznej, funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. powołania Zespołu Konsultacyjnego projektów Badawczych realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 344 z r. 56 z r. patrz uwaga nr 4 Pf-167 z r. 121 z r. 67 z r. 132 z r. 165 z r D r W r. powołania Komitetu Sterującego do opracowania harmonogramu przekształceń w Straży Granicznej i nadzorowanie jego realizacji. stosowania w Straży Granicznej oceny informacji metodą 4x4. 94 z r. 285 z r.

20 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz D r D r D 88 KGP i KGSG r D r D r D Z-105 KGSG i KGP r W r D 116 KGP i KGSG r D Z-124 KGSG i KGP r D Z r D r D r D r D r W r. BWM 151. D r D r D 210 KGP i KGSG r D r R r. przedłużenia okresów ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową. powołania Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu, Biura Projektu i Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją budowy Systemu Odprawa SG. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. składu krajowej rezerwy ekspertów zespołów szybkiej interwencji na granicy. powierzenia pełnienia funkcji krajowego punktu kontaktowego bezpiecznej internetowej sieci informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich. powołania Zespołu Koordynacyjnego Straży Granicznej i Policji. opracowywania i obiegu dokumentów podczas sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 30). powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. powołania Zespołu Koordynacyjnego Straży Granicznej i Policji. powołania Grupy Operacyjno-Rozpoznawczej o kryptonimie SIEĆ. sposobu tworzenia krajowej rezerwy ekspertów zespołów szybkiej interwencji na granicy (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41). powołania Zespołu redakcyjnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej. powołania zespołu do monitorowania realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach w zakresie dotyczącym Straży Granicznej. regulaminu Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 55). szczegółowego sposobu pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Funduszu Granic Zewnętrznych. finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 61 i Nr 13, poz. 86). przedłużenia okresu ochrony informacji niejawnych. powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej. powołania komisji kwalifikacyjnej do wyłonienia kandydatów na pilotów śmigłowcowych przewidzianych do szkolenia w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych. regulamin pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 64). 39 z r. 133 z r. 179 z r. 142 z r. patrz uwaga nr z r. 155 z r. patrz uwaga nr 5 84 z r. Z-162 z r. 316 z r. 298 z r.

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 78 Poz. 24 Za³¹czniki do decyzji nr 97 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 14 kwietnia 2009 r. Za³¹cznik nr 1 WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 19 WYKAZ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr Poz. 19 WYKAZ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 5 103 Poz. 19 Za³¹cznik nr 2 WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4

DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4 DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY G ÓWNEJ STRA Y GRANICZNEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 4 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 23 --- nr 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J

Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2011 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J 50 nr 48 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 24 DECYZJA NR 62 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 Decyzja Nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r. Nr 11 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 50 nr 60 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 11 maja 2010 r. Nr 5 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 17 nr 16 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej Na podstawie 12 zarządzenia nr 43 Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/11078,odprawa-kadry-kierowniczej-sg-12-13-lutego-2 015-r.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Lp. Numer kolejny aktu, pełna nazwa aktu Symbol komórki organizacyjnej tworzącej akt 1. Decyzja 14/2000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/ewidencje-i-rejestry/3597,spis-zespolow-archiwalnych-archiwum-sg-w-szcz ecinie.html Wygenerowano: Sobota, 17 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 i art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRY I EWIDENCJE prowadzone w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

REJESTRY I EWIDENCJE prowadzone w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej Źródło: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/s03/rejestry-i-ewidencje/7897,rejestry-i-ewidencje-prowadzone-w-nadodr zanskim-oddziale-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016,

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) 1 Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106) B F Bazy danych Nr 1, poz. 2 Wykonywanie przez policjantów zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Akty prawne regulujące działalność Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/status-prawny/3701,akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-komendy- Bieszczadzkiego-Oddzialu-Strazy-Grani.html

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 13 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG:

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: - Dziennik korespondencji wchodzącej - Dziennik korespondencji wychodzącej - Rejestr faxów wchodzących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 16* TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 99 nr 103

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o Ochronie Informacji Niejawnych. Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 nr 840 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153)

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153) -1- Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153) Warszawa, dnia 23 marca 2005 r. A Administrator danych osobowych Nr 14, poz. 77 Upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych Przedmowa................................................. Wykaz skrótów.............................................. XIII Bibliografia................................................. XVII Komentarz..................................................

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2008 roku

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2008 roku Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2008/15827,dziennik-urzedowy-ministra-spraw-wewnetrznych-i-a dministracji-z-2008-roku.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2005 Nr 234 poz. 1997 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r.

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r. Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33 ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 U S T AWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym

Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 375 Poz. 46 Za³¹cznik nr 2 Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym 1. Wydarzenia I Z życia SG II - artykuły opisujące

Bardziej szczegółowo

5. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne" (wychodzące),

5. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajne (wychodzące), Ewidencje i rejestry: 1. System personalizacji legitymacji służbowych funkcjonariuszy SG. 2. Centralna Ewidencja Pojazdów Specjalistycznych. 3. Rejestr wniosków o zgodę na podróż służbową poza granice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 88 nr 88 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie obiegu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi.

Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ul. Bema 100 Białystok Doświadczenia Podlaskiego Oddziału w Białymstoku w zakresie współpracy z,,klasami mundurowymi. za wzorowe wykonywanie czynności służbowych na wniosek

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo