Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr IX/65/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 2068. UCHWAŁA Nr IX/65/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 23 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr IX/65/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz i z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz.236) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, zwanym dalej Ośrodkiem sportu i Rekreacji w wysokościach określonych w załącznikach nr 1-5 do niniejszej uchwały. 2. Opłaty o których mowa w ust. 1 zawierają podatek VAT. 2. Ilekroć w załącznikach nr 1-5 niniejszej uchwały jest mowa o: 1) treningu - należy rozumieć jednostkę 45 minutową lub 60 minutową planowanych systematycznych zajęć, prowadzonych pod nadzorem wykwalifikowanych osób zatrudnionych w tym celu, bez udziału publiczności; 2) imprezie - należy przez to rozumieć planowane zajęcie obiektu przez organizatora na podstawie umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, którego celem jest odbycie się spotkania lub widowiska z udziałem publiczności bądź bez udziału publiczności odpłatnym lub darmowym; 3) organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawna, która na mocy podpisanej umowy korzysta w określonym celu z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji; 4) jednostce kultury fizycznej - należy przez to rozumieć stowarzyszenie, bądź klub sportowy prowadzące statutową działalność sportową, sportowe spółki akcyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysków, mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Włocławek Organizacje pożytku publicznego mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), korzystające z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w związku z realizacją zadań publicznych wnoszą opłaty w wysokości 1% opłat ustalonych w załącznikach nr 2 i Polski Związek Towarzystw Wioślarskich korzystający z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Przystani wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki, wnosi opłaty ustalone jak w załączniku nr Uczestnicy Programu Włocławska Karta Dużej Rodziny, korzystający z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w związku z realizacją Programu wnoszą opłaty w wysokościach ustalonych w załączniku Nr Miejski Szkolny Związek Sportowy korzystając z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w związku z realizacją zdań publicznych tj. organizacja zawodów sportowych na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach programu wychowania fizycznego wnosi opłaty w wysokości 1% opłat ustalonych w załączniku nr 2.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Prezydent Miasta Włocławek może ustalić obniżenie opłat, o której mowa w załączniku nr 2 niniejszej uchwały, do wysokości 80% opłaty (za wyjątkiem imprez komercyjnych), na uzasadniony wniosek podmiotów. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/63/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.(Dz.Urz.Woj.Kuj. Pom. z 2014 r. poz. 2163) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Chmielewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla jednostek kultury fizycznej, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasta Włocławek, stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Włocławek oraz jednostek działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku w mieście tj. Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Straży Miejskiej we Włocławku, Włocławskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Sportowej przy Al. Chopina 8 w następujących wysokościach: OBIEKT SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 1. Parkiet sportowy 1.1. trening 8,00 zł/45min wynajem do 14 godzin- imprezy sportowe 150,00 zł powyżej 14 godzin 270,00 zł za każdy następny dzień 125,00 zł 1.3. wynajem do 14 godzin - pozostałe imprezy 185,00 zł powyżej 14 godzin 310,00 zł za każdy następny dzień 150,00 zł 2. Szatnia 2.1. trening 3,00 zł/ 2 godz. 3. Sala konferencyjna 10,00 zł 4. Siłownia 3,00 zł/ 45 min. 5. Sauna (6 osób) 3,00 zł/ 1,5 godz. 6. Holl cele sportowe 1,00 zł do 14 godz. 7. Holl pozostałe 10,00 zł do 14 godz. 8. Wynajem kabiny komentatorskiej 65,00 zł od imprezy 9. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia hali - klucza systemowego 200,00 zł. 2. Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Chopina 12 w następujących wysokościach: 1. Parkiet sportowy 1.1. trening 4,00 zł/ 45min wynajem obiektu na czas - imprezy sportowe do 2 godzin 40,00 zł do 4 godzin 80,00 zł do12 godzin 110,00 zł powyżej 12 godzin 135,00 zł za każdy następny dzień 55,00 zł 1.3. wynajem obiektu na czas - pozostałe imprezy do 2 godzin 50,00 zł do 4 godzin 100,00 zł do12 godzin 125,00 zł powyżej 12 godzin 155,00 zł za każdy następny dzień 63,00 zł 2. Szatnia 2,00 zł/ 2 godz. 3. Siłownia 2,00 zł/ 45 min. 4. Scena 1,00 zł/ 45 min. 5. Sala konferencyjna do 4 godzin 4,00 zł 6. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia hali - klucza systemowego 200,00 zł 3. Ustala się opłaty za korzystanie z Krytej Pływalni przy Al. Chopina 10 w następujących wysokościach:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Basen Główny 1.1. bilet normalny 0,40 zł/45 min bilet dla dzieci i młodzieży * 0,30 zł/45 min karnet miesięczny normalny (4 wejścia w m-cu) 1,40 zł 1.4. karnet miesięczny dla dzieci i młodzieży (4 wejścia w m-cu) 1,00 zł 1.5. wynajem obiektu 18,00 zł/45 min. 2. Basen Mały 2.1. wynajem obiektu 5,00 zł/45 min. 3. Siłownia dla kobiet 3.1. bilet 0,50 zł/ godz karnet miesięczny (7 wejść w m-cu) 3,00 zł 3.3. masaż magnetyczny 0,20 zł/ cykl 3.4. masaż wibracyjny 0,20 zł/ cykl * Bilet dla dzieci i młodzieży przysługuje: 1. dzieciom w wieku przedszkolnym; 2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym; 4. studentom do 26 roku życia. 4. Ustala się opłaty za korzystanie z Miejskiego Basenu Międzyosiedlowego przy ul. Wysokiej 12 w następujących wysokościach: 1. Hala basenu - bilety wstępu Poniedziałek-Piątek Bilety - normalny - ulgowy* 0,50zł / 60 min.(0,10 zł)** 0,30 zł/ 60 min.(0,10 zł)** 0,60 zł/ 60 min.(0,10 zł)** 0,40zł/ 60 min. (0,10 zł)** Sobota-Niedziela Bilety - normalny - ulgowy * 0,50 zł/ 60 min.(0,10 zł)** 0,30 zł/ 60 min.(0,10 zł)** 0,60 zł/ 60 min.(0,10 zł)** 0,40 zł/ 60 min.(0,10 zł)** ** Nawias dotyczy wysokości opłat za przekroczenie limitu 60 minut, płatne przy wyjściu * Bilet ulgowy przysługuje: 1. dzieciom w wieku przedszkolnym; 2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym; 4. studentom do 26 roku życia; 2. Wynajem hali basenowej (rezerwacja z wyprzedzeniem 14 dni) 30,00 zł/60 min. 3. Wynajem toru 3,00 zł/60 min. 4. Sauna 0,50 zł/40 min. Opłata za przekroczenie limitu 40 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu 5. Pakiet LUX Sauna + Basen 1,00 zł/60 min. Opłata za przekroczenie limitu 40 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu 6. Pakiet LUX Sauna + Basen 1,00 zł/90 min. Opłata za przekroczenie limitu 40 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu UWAGA: W pakiecie Lux możliwość przedłużenia wyłącznie basenu. 7. Rezerwacja całej sauny (z wyprzedzeniem 2 godzinnym) 4,00 zł/90 min. 8. Sala konferencyjna 1,30 zł/60 min. 5. Ustala się opłaty za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni w następujących wysokościach: 1. Zgubienie paska wraz z chipem 50,00 zł 2. Zgubienie numeru do szatni odzieżowej wierzchniej 20,00 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Uszkodzenie zamka lub kluczyka 20,00 zł. 6. Ustala się opłaty za korzystanie ze Stadionu Piłkarsko-Lekkoatletycznego przy ul. Leśnej 53 A wraz z zapleczem socjalnym w następujących wysokościach: 1. Płyta główna 1.1. trening 15,00 zł/90 min Wynajem obiektu na imprezę sportową (nie masową) do 4 godzin 100,00 zł do 14 godzin 150,00 zł każdy następny dzień 100,00 zł 1.3. Pozostałe imprezy (nie masowe) do 4 godzin 125,00 zł do 14 godzin 185,00 zł każdy następny dzień 125,00 zł 1.4. Wynajem obiektu na imprezy sportowe masowe do 14 godzin 270,00 zł każdy następny dzień 165,00 zł 1.5. Pozostałe imprezy masowe do 14 godzin 310,00 zł każdy następny dzień 185,00 zł 2. Bieżnia lekkoatletyczna 2.1. trening 10,00 zł/90 min indywidualne korzystanie z bieżni bez limitu wejść pełna opcja z szatnią i prysznicem karnet 5,00 zł/ m-c opcja bez szatni i prysznica karnet 3,00 zł/ m-c 3. Szatnia 3,00 zł/2 godz. 4. Sala konferencyjna mała (do 30 osób) do 4 godz. 5,00 zł 5. Sala konferencyjna powyżej 30 osób 7,00 zł/ godz. 6. Sala konferencyjna powyżej 30 osób* 4,00 zł 7. Sauna 4,00 zł/ 90 min. 8. Plac treningowo-rozgrzewkowy 8.1. trening 5,00 zł/ 90 min. *dotyczy wysokości opłat za każdą następną godzinę 7. Ustala się opłaty za korzystanie z Boiska o nawierzchni syntetycznej przy Al. Chopina 8 w następujących wysokościach: 1. trening 10,00 zł/ 90 min. 2. mecz 20,00 zł/150 min. 3. impreza sportowa całodniowa (do 14 godzin) 100,00 zł Oświetlenie stadionu i boisk o nawierzchni syntetycznej cena ustalona jest według przelicznika wynikającego z ceny za obowiązujące stawki energii elektrycznej przeliczone za wykorzystaną energię (ilość włączonych lamp oraz opłaty pochodne moc zamówiona). 8. Ustala się opłaty za korzystanie z Przystani Wodnej - Zalew Włocławski przy ul. Płockiej 187 z infrastrukturą towarzyszącą w następujących wysokościach: 1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających (do 10 m długości) 0,60 zł/doba 2. Postój dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m długości) 3,00 zł/doba 3. Postój sezonowy przy pomostach 10,00 zł/doba 4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu 8,00 zł/m-c 5. Slipowanie jachtu 1,00 zł 6. Prysznic 1 osoba 0,50 zł 7. Prąd na kei 10,00 zł 8. Ładowanie akumulatora 10,00 zł 9. Korzystanie z automatu pralniczego 0,50 zł/wsad

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Korzystanie z automatycznej zmywarki 0,50 zł/wsad 11. Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki 1,00 zł (za każde rozpoczęte 15 min.) 12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej: małe jednostki do 10 m 50,00 zł/godz duże jednostki 10 m - 20 m 100,00 zł/godz. 13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-handlowego wg wskazań licznika. 9. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego z Przystani Wodnej przy ul. Płockiej 187 w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 0,40 zł/godz każda kolejna rozpoczęta godzina 0,30 zł/godz. 2. Kajak 2-osobowy 0,50 zł/godz każda kolejna rozpoczęta godzina 0,30 zł/godz. 3. Smocza łódź 11-osobowa 5,00 zł/godz. 4. Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u 30,00/godz. 5. Holowanie 4osobowego pływadła JOBE 10,00/osoba 5,00/dzieci do lat Wynajęcie motorówki Rib ze sternikiem 120,00/godz. 60,00/0,5godz. 10. Ustala się opłaty za korzystanie z Przystani Wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki przy ul. Piwnej 1a z infrastrukturą towarzyszącą w następujących wysokościach: 1. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 1,00 zł/doba 2. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 3,00 zł/tydz. 3. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 10,00 zł/m-c 4. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 50,00 zł/sezon (kwiecień-październik) 5. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 3,00 zł/doba 6. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 15,00 zł/tydz. 7. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 50,00 zł/m-c 8. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 200,00 zł/sezon (kwiecień październik) 9. Cumowanie od 2 do 5 godzin ( 50 % stawki dobowej małej jednostki) 1,00 zł 10. Cumowanie od 2 do 5 godzin ( 50 % stawki dobowej dużej jednostki) 2,00 zł 11. Slipowanie łodzi 1,00 zł 12. Prysznic 1 os./6 min. 5,00 zł 13. Prąd na kei 10,00 zł/doba 14. Napełnienie zbiornika wodą pitną - 10 l 1,00 zł 15. Wypożyczenie myjki ciśnieniowej 20,00 zł/godz 16. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej: małe jednostki do 10 m 50,00 zł/godz duże jednostki 10 m - 20 m 100,00 zł/godz. 17. Wynajem sali konferencyjnej 5,00 zł/godz. 18. Wynajem sali konferencyjnej* 3,00 zł 19. Wynajem sali fitness 2,00 zł/godz. 20. Wynajem sauny 20.1.fińskiej 3,00 zł/90min 20.2.infrared 2,00 zł/45min 21. Wynajem hangaru z zapleczem warsztatowym: małe jednostki pływające (do 10 m) 1,00 zł/doba 5,00 zł/tydz. 17,50 zł/m-c duże jednostki pływające (powyżej 10 m) 2,50 zł/doba 15,00 zł/tydz. 50,00 zł/m-c 22. Wynajem stołu do tenisa stołowego 0,50 zł/godz.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz *dotyczy wysokości opłat za każdą następną godzinę 11. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego na Przystani Wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki przy ul. Piwnej 1 a w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 0,40 zł/godz każda kolejna rozpoczęta godzina 0,30 zł 2. Kajak 2-osobowy 0,50 zł/godz każda kolejna rozpoczęta godzina 0,30 zł 3. Łódź wiosłowa 4-osobowa 1,00 zł/godz. 4. Smocza łódź 11 osobowa 5,00 zł/godz. 5. Smocza łódź 21 osobowa 7,50 zł/godz. 6. Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u 30,00 zł/15 min 7. Holowanie 4 osobowego pływaka JOBE 10,00 zł/osoba 5,00 zł/ dzieci do lat Wynajęcie motorówki Rib ze sternikiem 120,00 zł/godz. 60,00 zł/0,5godz. 9. Wynajęcie roweru wodnego 1-osoba 0,50 zł/godz. 12. Ustala się opłaty za korzystanie z powierzchni użytkowej na Przystani Wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki przy ul. Piwnej 1a dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Włocławskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego w następujących wysokościach: 1. Wynajem hangarów 1,00 zł/m-c/m 2 2. Wynajem pomieszczeń biurowych 3,00 zł/m-c/m 2 3. Wynajem szatni, sanitariatów 1,00 zł/m-c/m 2

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla podmiotów nieobjętych załącznikiem Nr Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Sportowej przy Al. Chopina 8 w następujących wysokościach: OBIEKT SPOSÓB KORZYSTANIA-OPŁATA 1. Parkiet Główny 1.1. trening 150,00 zł/45 min wynajem do 14 godzin- imprezy sportowe 3 000,00 zł powyżej 14 godzin 5 400,00 zł za każdy następny dzień 2 500,00 zł 1.3. wynajem do 14 godzin - pozostałe imprezy 3 700,00 zł powyżej 14 godzin 6 200,00 zł za każdy następny dzień 3 000,00 zł 2. Szatnia 2.1. Trening 50,00 zł /2 godz. 3. Sala konferencyjna do 4 godzin 200,00 zł 4. Siłownia 55,00 zł/45 min. 5. Sauna (6 osób) 55,00 zł/1,5godz. 6. Holl cele sportowe 15,00 zł do 14 godz. 7. Holl pozostałe 200,00 zł do14 godz. 8. Wynajem kabiny komentatorskiej 65,00 zł od imprezy 9. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia hali - klucza systemowego 200,00 zł. 2. Ustala się opłaty za korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Chopina 12 w następujących wysokościach: 1. Parkiet Główny 1.1. trening 80,00 zł/45 min wynajem obiektu na czas imprezy sportowe do 2 godzin 800,00 zł do 4 godzin 1 600,00 zł do12 godzin 2 200,00 zł powyżej 12 godzin 2 700,00 zł za każdy następny dzień 1 100,00 zł 1.3. wynajem obiektu na czas pozostałe imprezy do 2 godzin 1 000,00 zł do 4 godzin 2 000,00 zł do12 godzin 2 500,00 zł powyżej 12 godzin 3 100,00 zł za każdy następny dzień 1 250,00 zł 2. Szatnia 35,00 zł/ 2 godz. 3. Siłownia 20,00 zł/ 45 min. 4. Scena 20,00 zł/ 45 min. 5. Sala konferencyjna do 4 godzin 65,00 zł 6. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia hali - klucza systemowego 200,00 zł 3. Ustala się opłaty za korzystanie z Krytej Pływalni przy Al. Chopina 10 w następujących wysokościach: 1. Basen Główny 1.1. bilet normalny 7,00 zł/45 min bilet rodzinny:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz dorosły 4,00 zł/45 min. dziecko 2,00 zł/45 min bilet dla emeryta i rencisty * 4,00 zł/45 min bilet dla dzieci i młodzieży ** 5,00 zł/45 min karnet miesięczny normalny (4 x w m-cu) 28,00 zł 1.6. karnet miesięczny dla dzieci i młodzieży (4 x w m-cu) 20,00 zł 1.7. wynajem obiektu 350,00 zł/45 min. 2. Basen Mały 2.1. wynajem obiektu 90,00 zł/45 min. 3. Siłownia dla kobiet 3.1. bilet 9,00 zł 3.2. karnet miesięczny 60,00 zł 3.3. masaż magnetyczny 4,00 zł/cykl 3.4. masaż wibracyjny 4,00 zł/cykl * Bilet dla emeryta i rencisty przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji emeryta i rencisty ** Bilet i karnet dla dzieci i młodzieży przysługuje: 1. dzieciom w wieku przedszkolnym; 2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym; 4. studentom do 26 roku życia. 4. Ustala się opłaty za korzystanie z Miejskiego Basenu Międzyosiedlowego przy ul. Wysokiej 12 w następujących wysokościach: 1. Hala basenu bilety wstępu Poniedziałek-Piątek Bilety - normalny - ulgowy* - rodzinny:*** - dorośli**** - dzieci**** - dzieci do lat 5 - emeryt - rencista - opiekun osoby niepełnosprawnej 9,00zł / 60 min.(0,10) ** 6,00zł/ 60 min.(0,10) ** 7,00zł/ 60 min.(0,10) ** 5,00zł/ 60 min.(0,10) ** 3,00 zł/60 min. (0,10) ** 5,00 zł/60 min.(0,10) ** 5,00 zł/60 min.(0,10) ** 1,00 zł/60 min.(0,10) ** 11,00zł/ 60 min. (0,10) ** 8,00zł/ 60 min.(0,10) ** 7,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 5,00zł/ 60 min.(0,10) ** 3,00 zł/60 min. (0,10) ** 1,00 zł/60 min.(0,10) ** Sobota-Niedziela Bilety - normalny - ulgowy * - rodzinny - dorośli - dzieci - dzieci do lat 5 9,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 6,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 7,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 5,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 3,00 zł/60 min.(0,10) ** 11,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 8,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 7,00 zł/ 60 min.(0,10) ** 5,00 zł/ 60 min. (0,10) ** 3,00 zł/60 min. (0,10) ** ** Nawias dotyczy wysokości opłat za przekroczenie limitu 60 minut, płatne przy wyjściu *** bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe **** bilet rodzinny przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) i dziecku do lat 15 (emeryci i renciści mają ulgi w godzinach od 7: 00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku) 2. Hala basenu karnet 600 min. (10h) do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca 2.1. normalny 85,00 zł 2.2. ulgowy * 60,00 zł 3. Hala basenu karnet 1200 min.(20h) do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy 3.1. normalny 150,00 zł 3.2. ulgowy * 110,00 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Hala basenu karnet 3000 min.(50h) do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy 4.1. normalny 325,00 zł 4.2. ulgowy * 225,00 zł Za wydanie pierwszej karty pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 8,00 zł * Bilet ulgowy i karnet przysługuje: 1. dzieciom w wieku przedszkolnym; 2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym; 4. studentom do 26 roku życia; 5. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem); 5. Wynajem hali basenowej (rezerwacja z wyprzedzeniem 14 dni) 584,00 zł/60 min. 6. Wynajem toru 60,00 zł/ 60 min. 7. Sauna 9,00 zł/ 40 min. Opłata za przekroczenie limitu 40 minut - 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. 8. Pakiet LUX Sauna+ Basen 14,00 zł/60 min. Opłata za przekroczenie limitu 60 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. 9. Pakiet LUX Sauna+ Basen 18,00 zł/90 min. Opłata za przekroczenie limitu 90 minut - 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. UWAGA W pakiecie Lux możliwość przedłużenia wyłącznie basenu 10. Rezerwacja całej sauny ( z wyprzedzeniem 2 godzinnym) 70,00 zł/90 min. 11. Sala konferencyjna 25,00 zł/60 min. 5. Ustala się opłaty za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni w następujących wysokościach: 1. Zgubienie paska wraz z chipem 50,00 zł; 2. Zgubienie numeru do szatni odzieżowej wierzchniej 20,00 zł; 3. Uszkodzenie zamka lub kluczyka 20,00 zł. 6. Ustala się opłaty za korzystanie ze Stadionu Piłkarsko-Lekkoatletycznego przy ul. Leśnej 53 a wraz z zapleczem socjalnym w następujących wysokościach: 1. Płyta główna 1.1. trening 300,00 zł/90 min wynajem obiektu na imprezę sportową ( nie masową) do 4 godzin 2 000,00 zł do 14 godzin 3 000,00 zł każdy następny dzień 2 000,00 zł 1.3. Pozostałe imprezy (nie masowe) do 4 godzin 2 500,00 zł do 14 godzin 3 700,00 zł każdy następny dzień 2 500,00 zł 1.4. Wynajem obiektu na imprezy sportowe masowe do 14 godzin 5 400,00 zł każdy następny dzień 3 300,00 zł 1.5. Pozostałe imprezy masowe do 14 godzin 6 200,00 zł każdy następny dzień 3 700,00 zł 2. Bieżnia lekkoatletyczna 2.1. trening 200,00 zł/90 min indywidualne korzystanie z bieżni bez limitu wejść pełna opcja z szatnią i prysznicem karnet 100,00 zł /m-c opcja bez szatni i prysznica karnet 50,00 zł/ m-c 3. Szatnia 50,00 zł/2 godz. 4. Sala konferencyjna mała do 30 osób do 4 godz. 100,00 zł 5. Sala konferencyjna powyżej 30 osób 130,00 zł/1 godz. Sala konferencyjna powyżej 30 osób * 80,00 zł 6. Sauna 80,00 zł/90min. 7. Plac treningowo-rozgrzewkowy

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz trening 100,00 zł/90 min. *dotyczy wysokości opłat za każdą następną godzinę 7. Ustala się opłaty za korzystanie z Boiska o nawierzchni syntetycznej przy Al. Chopina 8 w następujących wysokościach: 1. trening 200,00 zł/90 min. 2. mecz 400,00 zł/150 min. 3. impreza sportowa całodniowa (do 14 godzin) 2 000,00 zł Oświetlenie stadionu i boisk o nawierzchni syntetycznej cena ustalona jest według przelicznika wynikającego z ceny za obowiązujące stawki energii elektrycznej przeliczone za wykorzystaną energię (ilość włączonych lamp oraz opłaty pochodne - moc zamówiona). 8. Ustala się opłaty za korzystanie z Przystani Wodnej Zalew Włocławski przy ul. Płockiej 187 z infrastrukturą towarzyszącą w następujących wysokościach: 1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających (do 10 m długości) 12,00 zł/doba 2. Postój dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m długości) 50,00 zł/doba 3. Postój sezonowy przy pomostach 200,00 zł/m-c 4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu 150,00 zł/m-c 5. Slipowania jachtu 20,00 zł 6. Prysznic 7,00 zł/osoba 7. Prąd na kei 10,00 zł 8. Ładowanie akumulatora 10,00 zł 9. Korzystanie z automatu pralniczego 10,00 zł/ 1 wsad 10. Korzystanie z automatycznej zmywarki 10,00 zł/1 wsad 11. Holowanie jachtu inna pomoc z użyciem motorówki 20,00 zł za każde rozpoczęte 15 min. 12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej: małe jednostki do 10 m 50,00 zł/godz. duże jednostki 10 m - 20 m 100,00 zł/godz. 13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-handlowego wg wskazań licznika. 9. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego z Przystani Wodnej przy ul. Płockiej 187 w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 8,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł 2. Kajak 2-osobowy 10,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł 3. Smocza łódź 11-osobowa 100,00 zł/godz. 4. Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u 30,00/godz. 5. Holowanie 4osobowego pływadła JOBE 10,00/osoba 5,00/dzieci do lat Wynajęcie motorówki Rib ze sternikiem 120,00/godz. 60,00/0,5godz. 10. Ustala się opłaty za korzystanie z Przystani Wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki przy ul. Piwnej 1a z infrastrukturą towarzyszącą w następujących wysokościach: 1. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 15,00 zł/doba 2. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 60,00 zł/tydz. 3. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 200,00 zł/ m-c 4. Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 1000,00 zł/sezon (kwiecień-październik) 5. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 50,00 zł/doba 6. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 300,00 zł/tydz. 7. Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 1000,00 zł/m-c

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m) 4 000,00 zł/sezon 9. Cumowanie od 2 do 5 godzin ( 50 % stawki dobowej małej jednostki) 7,50 zł 10. Cumowanie od 2 do 5 godzin ( 50 % stawki dobowej dużej jednostki) 25,00 zł 11. Slipowanie łodzi 10,00 zł 12. Prysznic 1 os./6 min. 5,00 zł 13. Prąd na kei 10,00 zł/doba 14. Napełnienie zbiornika wodą pitną 10 l 1,00 zł 15. Wypożyczenie myjki ciśnieniowej 20,00 zł/godz. 16. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej: 16.1 małe jednostki do 10 m 50,00 zł/godz duże jednostki 10 m - 20 m 100,00 zł/godz. 17. Wynajem sali konferencyjnej 100,00 zł/godz. 18. Wynajem sali konferencyjnej* 50,00 zł 19. Wynajem sali fitness 30,00 zł/godz. 20. Wynajem sauny 20.1.fińskiej 60,00 zł/90min 20.2.infrared 40,00 zł/45min 21. Wynajem hangaru: 21.1 małe jednostki pływające (do 10 m) 20,00 zł/doba 100,00zł/tydz. 350,00 zł/m-c 21.2 duże jednostki pływające (powyżej 10 m) 50,00zł/doba 300,00zł/tydz ,00 zł/m-c 22. Wynajem stołu do tenisa stołowego 10,00zł/godz. *dotyczy wysokości opłat za każdą następną godzinę 11. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego na Przystani Wodnej na rzece Wiśleprzy ul. Piwnej 1a w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 8,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł 2. Kajak 2-osobowy 10,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł 3. Łódź wiosłowa 4-osobowa 20,00 zł/godz 4. Smocza łódź 11 -osobowa 100,00 zł/godz. 5. Smocza łódź 21 osobowa 150,00 zł/godz. 6. Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u 30,00 zł/15 min 7. Holowanie 4 osobowego pływaka JOBE 10,00 zł/osoba 5,00 zł/ dzieci do lat Wynajęcie motorówki Rib ze sternikiem 120,00 zł/godz. 60,00 zł/0,5godz. 9. Wynajęcie roweru wodnego 1-osoba 10,00 zł/godz.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w następujących wysokościach: 1. wypożyczenie kajaka 10,00 zł/60 min. 5,00 zł/30 min. 2. wypożyczenie roweru wodnego 15,00 zł/60 min. 7,00 zł/30 min. 2. Ustala się opłaty za korzystanie z pomieszczeń w obiektach zarządcy w następujących wysokościach: 1. pomieszczenia biurowo-administracyjne * 5,00 zł/m 2 /m-cznie 2. pomieszczenia biurowo-administracyjne ** 2,00 zł/m 2 /m-cznie 3. pomieszczenia biurowo-administracyjne 10,00 zł/m 2 /m-cznie * dotyczy jednostek kultury fizycznej ** dotyczy stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach: 1. Reklamy zewnętrzne i wewnętrzne za 1 miesiąc ekspozycji: Hala Sportowa 60,00 zł/m 2 Hala Sportowo-Widowiskowa 60,00 zł/m 2 Kryta Pływalnia Delfin 60,00 zł/m 2 Międzyosiedlowy Basen Miejski 50,00 zł/m 2 Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny 60,00 zł/m 2 Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim 30,00 zł/m 2 Przystań Wodna nad Rzeką Wisłą 60,00 zł/m 2 Korty OSiR 30,00 zł/m 2 Lodowiska 30,00 zł/m 2 2. Za umieszczenie reklam jednorazowych w czasie trwania imprezy, niezależnie od ilości reklam i ich powierzchni 700,00 zł/dzień. 2. Ustala się opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń w następujących wysokościach: FORMAT CENA PODSTAWOWA A-3 3,50 A-2 4,00 A-1 5,50 A-0 8,50 2A-0 16,00 Cena podstawowa obowiązuje dla plakatów, których ekspozycja wynosi od 1 do 7 dni włącznie. 3. Ustala się opłaty za stoisko reklamowo-handlowe na wszystkich obiektach 65,00 zł /szt./dzień

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla uczestników Programu Włocławska Karta Dużej Rodziny. 1. Ustala się opłaty za korzystanie z Krytej Pływalni przy Al. Chopina 10 w następujących wysokościach: 1. Basen Główny 1.1. bilet normalny 5,00 zł/45 min bilet dla dzieci i młodzieży 3,00 zł/45 min karnet miesięczny normalny (4 x w m-cu) 20,00 zł 1.4. karnet miesięczny dla dzieci i młodzieży ( 4 x w m-cu) 14,00 zł 2. Siłownia dla kobiet 2.1. bilet 6,00 zł 2.2. karnet miesięczny 42,00 zł 2. Ustala się opłaty za korzystanie z Miejskiego Basenu Międzyosiedlowego przy ul. Wysokiej 12 w następujących wysokościach: 1. Hala basenu - bilety wstępu Poniedziałek-Piątek Bilety - normalny - ulgowy** 6,00 zł/ 60 min.(0,10) * 4,00 zł/ 60 min.(0,10) * 8,00 zł/ 60 min. (0,10) ** 6,00 zł/ 60 min.(0,10) ** Sobota-Niedziela Bilety - normalny - ulgowy ** 6,00 zł/ 60 min.(0,10)* 2,00 zł/ 60 min.(0,10)* 8,00 zł/ 60 min.(0,10)** 6,00 zł/ 60 min.(0,10)** * Nawias dotyczy wysokości opłat za przekroczenie limitu 60 minut, płatne przy wyjściu ** Bilet ulgowy przysługuje: 1. dzieciom w wieku przedszkolnym; 2. uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się w systemie dziennym; 4. studentom do 26 roku życia; 2. Hala basenu karnet 600 min. (10h) do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca 2.1. normalny 59,00 zł 2.2. ulgowy 42,00 zł 3. Hala basenu karnet 1200 min.(20h) do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy 3.1. normalny 105,00 zł 3.2. ulgowy 77,00 zł 4. Hala basenu - karnet 3000 min.(50h) do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy 4.1. normalny 227,00 zł 4.2. ulgowy 157,00 zł Za wydanie pierwszej karty pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 8,00 zł 5. Sauna 6,00 zł/ 40 min. Opłata za przekroczenie limitu 40 minut - 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. 6. Pakiet LUX Sauna+ Basen 10,00 zł/60 min. Opłata za przekroczenie limitu 60 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. 7. Pakiet LUX Sauna+ Basen 13,00 zł/90 min. Opłata za przekroczenie limitu 90 minut 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu. UWAGA W pakiecie Lux możliwość przedłużenia wyłącznie basenu

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Rezerwacja całej sauny ( z wyprzedzeniem 2 godzinnym) 49,00 zł/90 min. 9. Ustala się opłaty za zgubienie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni w następujących wysokościach: 9.1.Zgubienie paska wraz z chipem 50,00 zł 9.2.Zgubienie numeru do szatni odzieżowej wierzchniej 20,00 zł 9.3.Uszkodzenie zamka lub kluczyka 20,00 zł 3. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego z Przystani Wodnej Zalew Włocławski przy ul. Płockiej 187 w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 6,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 3,00 zł 2. Kajak 2-osobowy 7,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 3,00 zł 4. Ustala się opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego na Przystani Wodnej na rzece Wiśleprzy ul. Piwnej 1a w następujących wysokościach: 1. Kajak 1-osobowy 6,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 3,00 zł 2. Kajak 2-osobowy 7,00 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta godzina 3,00 zł 3. Łódź wiosłowa 4-osobowa 14,00 zł/godz. INFORMACJE DODATKOWE Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r.

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na imprezy targowo-wystawiennicze, szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz.

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz. 1. Pływalnia Wodny Raj 1.1 Kompleks basenów: DZIEŃ TYGODNIA GODZINA BILET NORMALNY BILET ULGOWY Wartość dopłata za 1 min. Wartość dopłata za 1 min. 6.30 15.00 9 zł/os./1godz. 15 gr. 7 zł/os./1godz. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł.

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. PIŁSUDSKIEGO 52A 22-300 KRASNYSTAW NOWY CENNIK PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCY od 11.01.2016 r Dzień Godziny Pierwsze 60 minut /zł BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE Pierwsze 60

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 3/3 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 03 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

Nr 933/11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2011 r.

Nr 933/11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2011 r. Nr 933/11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.0.0 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 stycznia 0 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 18 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 18 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia cen usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00130.2014 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r.

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 7 / 2 0 1 1 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów: Hali Sportowej przy ul. Geodetów 45, Stadionu przy ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 992/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 31 grudnia 2008r.

Zarządzenie nr 992/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 31 grudnia 2008r. Zarządzenie nr 992/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 grudnia 2008r. W sprawie ustalenia cen usług świadczonych na obiektach sportowo-rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku ZARZĄDZENIE NR /205 BURMISTRZA MIASTA LIPNA z dnia 2 lutego 205 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. Na podstawie art. 4 ust. pkt 2 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Hala Lodowa MOSiR *

1. Hala Lodowa MOSiR * Załącznik do Uchwały Nr XXX/404/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. Wysokość cen i opłat minimalnych za korzystanie z gminnych obiektów oraz cen usług świadczonych przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 497/14 1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku W dni powszednie od poniedziałku do piątku: Tabela 1 l.p Godziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 26 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 26 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 08 lutego 2012 r. Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze 1. HALA

Bardziej szczegółowo

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1962/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 9 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cennika usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA

ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia.^..^^ 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 490 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 08 lutego 2012 r. 1. HALA GŁÓWNA: Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacjii w Lubaniu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

ZARZĄDZENIE B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA ZARZĄDZENIE B.0050.212.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Bilety: normalne, ulgowe, dziecięce, rodzinne, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 84/z/10. Burmistrza Lubska. z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 84/z/10. Burmistrza Lubska. z dnia 28 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 84/z/10 Burmistrza Lubska z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku w roku 2011 Na podstawie art. 3O ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 CENNIK

Załącznik nr 1 CENNIK Załącznik nr 1 CENNIK odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Tarnobrzeg administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. (Ceny zawierają podatek VAT) Bilet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 12 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 15 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 51/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 15 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 5/4 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 5 stycznia 204r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł 8 W 2 Wstęp ulgowy 1h pływanie 11 zł 8 W 3 W 4 Wstęp bez ograniczenia czasu pobytu pływanie 22 zł

Bardziej szczegółowo

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Hala Sportowa Cennik Hali przy ul. Wysockiego 11a 83,33 zł/h 90,00 zł/h 55,56zł/h 60,00 zł/h 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) 100,00zł/h

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r.

Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r. Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu Na

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7 normalny Bilety normalny z Warszawską Kartą Rodziny ulgowy ulgowy z Warszawską Kartą Rodziny dla niepełnosprawnych 70 min (40 min + 30 min na przebranie) Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PŁYWALNIA - OSIR POLNA

CENNIK PŁYWALNIA - OSIR POLNA CENNIK PŁYWALNIA - OSIR POLNA Lp. CENA (Złotych brutto) 1 Bilet normalny 16,50 2 Bilet ulgowy 11,00 OPIS DOPŁATA (ZŁ/MIN) Stawka podatku VAT (%) UWAGI mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/OK

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 1. STADION LEKKOATLETYCZNY: 7 % 438,53 zł Zawody LA międzynarodowe 409,84

Bardziej szczegółowo

Cennik korzystania z Hali Widowiskowo Sportowej w Łącku (obowiązujący od dnia r.)

Cennik korzystania z Hali Widowiskowo Sportowej w Łącku (obowiązujący od dnia r.) Cennik korzystania z Hali Widowiskowo Sportowej w Łącku (obowiązujący od dnia 01.09.2016 r.) L.p. Rodzaj wynajmu Okres zimowy (od 1 września do 30 kwietnia) Okres letni (od 1 maja do 31 sierpnia) 1. -

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h pływanie 10 zł 8 Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 77/2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia cennika usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2028/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2028/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 2028/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk administrowanych przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania 1. Bilet jednorazowy - normalny 2. Bilet jednorazowy - normalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie. Prezydenta Miasta Starachowice. nr 444/2015. z dnia 08.10.2015r.

Zarządzenie. Prezydenta Miasta Starachowice. nr 444/2015. z dnia 08.10.2015r. Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice nr 444/2015 z dnia 08.10.2015r. w sprawie zmiany cennika w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 14B w Starachowicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG Lp. Usługa Opis w strefie 1 Bilet jednorazowy - normalny rekreacyjne, czas przebywania w strefie 75 min.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A. Udostępnienie pływalni na zajęcia sportowo rekreacyjne

CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A. Udostępnienie pływalni na zajęcia sportowo rekreacyjne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2015 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A zajęcia sportowo Bilety: normalne, ulgowe, dziecięce,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług!

CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług! Załącznik do zarządzenia nr 406/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 24 listopada 2016 r. CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług!

Bardziej szczegółowo

Udostępnienie: Na szkolne zawody sportowe Dla zorganizowanych grup do 25 osób

Udostępnienie: Na szkolne zawody sportowe Dla zorganizowanych grup do 25 osób CENNIK OPŁAT za wynajęcie/ udostępnienie obiektów sportowo rekreacyjnych oraz stawki opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni I. Obiekty sportowo rekreacyjne przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu stawek czynszu dzierżawnego, czynszu najmu nieruchomości oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł 8 W 2 Wstęp ulgowy 1h pływanie 11 zł 8 W 3 W 4 Wstęp bez ograniczenia czasu pobytu pływanie 22 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim Na podstawie 1 Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3. CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40

CZĘŚĆ 3. CENNIK - HALA SPORTOWA SIENNICKA, przy ul. Siennickiej 40 CZĘŚĆ 3 CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40 USŁUGI - duża sala HH 15 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8% Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Dzierżoniowa z 23.01.2017 r. CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW BASEN KRYTY ul. Sienkiewicza 13, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 KWOTA PODATKU VAT CENA NETTO. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8

CZĘŚĆ 2 KWOTA PODATKU VAT CENA NETTO. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. warszawy z dnia 9.09.2013 r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4017/2013

Zarządzenie Nr 4017/2013 Zarządzenie Nr 4017/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe - Jednostka

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r.

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH

CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W CZERWONAKU CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH 1. CENNIK REZERWACJI I WEJŚĆ NA BASEN 1.1. BILET NORMALNY (VAT 8%) Poniedziałek-piątek Weekendowy (sobota,

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść)

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) BASEN... 2 FITNESS... 6 BOWLING... 8 SAUNA... 9 SIŁOWNIA... 9 SQUASH... 9 HALA SPORTOWA... 10 BOISKO UL. ZAMENHOFA... 10 USŁUGI HOTELOWE... 11 1 BASEN Osoby dorosłe

Bardziej szczegółowo

CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2

CENNIK - HALA SPORTOWA SASKA, przy ul. Angorskiej 2 CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2 USŁUGI - duża sala SH 17 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia. SH

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Bilety z Kartą Młodego ulgowy ulgowy z Kartą Młodego weekendowy rodzinny rodzinny - dziecko grupy Pakiety pakiet

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10

CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł 8 W 2 Wstęp ulgowy 1h pływanie 11 zł 8 W 3 W 4 Wstęp bez ograniczenia czasu pobytu pływanie 22 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OSIR nr 6/2015 z dnia 09.12.2015 CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL Ilość osób

Bardziej szczegółowo

CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40

CENNIK - HALA SPORTOWA SIENNICKA, przy ul. Siennickiej 40 CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40 USŁUGI - ścianka wspinaczkowa HW 1 Wstęp ścianka wspinaczkowa 18 zł 8 16,67 zł 1,33 zł Cena dotyczy jednorazowego korzystania ze ścianki wspinaczkowej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie CENNIK USŁUG od 1 grudnia 2015r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4544/2014

Zarządzenie Nr 4544/2014 Zarządzenie Nr 4544/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe - Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 26 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG zmieniające Zarządzenie Nr 41/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 385/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 385/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 lutego 2017 r. ZRZĄDZENIE NR 385/17 URMISTRZ MIST GRJEWO w sprawie ustalenia zasad i cennika opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych administrowanych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 16 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat,

Bardziej szczegółowo

CENNIK Pływalnia "pingwin" ul. Oławska 3a

CENNIK Pływalnia pingwin ul. Oławska 3a OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia "pingwin" ul. Oławska 3a Dzieci do 7 roku życia wchodzą na pływalnie tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna!!! LP USŁUGA OPIS

Bardziej szczegółowo

CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40

CENNIK - HALA SPORTOWA SIENNICKA, przy ul. Siennickiej 40 CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40 USŁUGI - duża sala HH 15 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 02.12.2014r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Załącznik do zarządzenia Nr 5039/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 lutego 2016 r. publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 lutego 2016 r. publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2

CZĘŚĆ 4. CENNIK - HALA SPORTOWA SASKA, przy ul. Angorskiej 2 CZĘŚĆ 4 CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2 USŁUGI - duża sala SH 17 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach:

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER Pływalnia ANIN ul. V Poprzeczna, 0-611 Warszawa 1. Bilet (chip)

Bardziej szczegółowo

USŁUGI OBJĘTE E-KARTĄ

USŁUGI OBJĘTE E-KARTĄ CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług! e-karta Cena e - karty Wysokość rabatu Ważność e - karty 50,00 zł 5% 2 miesiące 100,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA SPORTOWA CENA NETTO CENA BRUTTO

CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA SPORTOWA CENA NETTO CENA BRUTTO Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXIX/248/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012 roku CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1857/2016

Zarządzenie Nr 1857/2016 Zarządzenie Nr 1857/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe Jednostka

Bardziej szczegółowo