Oxford Excellence for matura Nr dopuszczenia MEN: 160/06. Unit 1 Szkoła. Kategoria celów*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oxford Excellence for matura Nr dopuszczenia MEN: 160/06. Unit 1 Szkoła. Kategoria celów*"

Transkrypt

1 Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny Oxford Excellence for matura Nr dopuszczenia MEN: 160/06 nit 1 Szkoła Cele ogólne czeń: prowadzi rozmowę na temat szkoły oraz sposobów uczenia się wypowiada się na temat odrabiania pracy domowej posługuje się słownictwem związanym z nauką i szkołą pisze zaproszenie na zajęcia dodatkowe oraz opowiadanie o szkole * * Rozumienie ze słuchu informacji do osób Mundurki szkolne Słownictwo związane ze szkolnictwem czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania przewiduje opinie wypowiadających się osób i argumenty, jakich mogą użyć dopasowuje informacje do poszczególnych osób na wysłuchanego czeń: dopasowuje mówców do opinii (TR**) wysłuchanego (TR) decyduje, które ze zdań są prawdziwe (EE***) czeń: wypowiada się na temat podobieństw i różnic pomiędzy szkołami w Wielkiej rytanii i w Polsce (TR) ustna WAGI * wg taksonomii prof. Niemierki (patrz Wstęp): A - zapamiętanie wiadomości; - zrozumienie wiadomości; umiejętności ** Teacher s Resource ook *** Exam Extender Oxford Excellence for matura 1

2 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) nagłówków czenie się Wyrażenia z czasownikami give, make, do, take i get związane z uczeniem się czeń: określa główną myśl dopasowuje nagłówki do poszczególnych części przeczytanego wskazuje w tekście fragmenty zawierające odpowiednie informacje przyporządkowuje czasownikom give, make, do, take i get wyrazy i wyrażenia z ramki uzupełnia zdania poprawna formą podanych czasowników A czeń: uzupełnia luki w tekście, używając podanych słów (TR) wybiera słowa kluczowe w tekście na kon (TR) ustna fragmentów do luk uzupełnia tekst zdaniami (EE) fragmentów do luk Szkoły wieczorowe WAGI czeń: określa główną myśl określa główną myśl każdego z akapitów przeczytanego czeń: uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty czeń: wypowiada się na temat sposobów odrabiania pracy domowej i uczenia się do egzaminu (TR) Oxford Excellence for matura 2

3 nit 1 Szkoła czeń: wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu do zaproszenia zostały przekazane pisze zaproszenie dla uczestników kursu językowego (używa czasów i zwrotów dla wyrażania przyszłości) Zaproszenie Zajęcia pozalekcyjne czeń: planuje treść opowiadania wyszukuje i poprawia błędy gramatyczne w użyciu czasów w opowiadaniu pisze opowiadanie rozpoczynające się od podanych słów buduje opowiadanie wg pytań Opowiadanie Lekcje w szkole Słownictwo Sekwencja czasu, rodzaje i sposoby mówienia Test leksykalnogramatyczny Słowotwórstwo Idiomy czeń: dopasowuje nazwy do akapitów opowiadania (EE) uzupełnia luki w tekście podanymi zwrotami (EE) uzupełnia zdania znakami interpunkcyjnymi i sprawdza poprawność z (EE) uzupełnia brakujące znaki interpunkcyjne w zdaniach (EE) dopasowuje czasowniki do definicji (EE) czeń: uzupełnia tabelkę brakującymi formami podanych wyrazów, stosując odpowiednie przedrostki i przyrostki uzupełnia luki w tekście, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie uzupełnia zdania podanymi wyrazami (TR) wybiera odpowiednie słowo, aby uzupełnić idiom (EE) przyporządkowuje odpowiedzi do pytań (EE) przekształca zdania, zachowując znaczenie zdań wyjściowych (EE) A A WAGI Oxford Excellence for matura 3

4 nit 1 Szkoła Mówienie Słownictwo (2) zyskiwanie i udzielanie informacji Rozpoczynanie rozmowy ilustracji Opis ilustracji dzielanie rad i proszenie o radę Odrabianie zadania domowego Nauczyciele i uczniowie Przymiotniki określające cechy osobowości czeń: wskazuje na treści zadania, jakie trzy informacje mają być przekazane w rozmowie wskazuje, czy wszystkie informacje zostały przekazane na wysłuchanych dialogów odgrywa dialog na zaproponowanych scenariuszy dopasowuje przymiotniki określające cechy nauczycieli i uczniów do definicji uzupełnia tekst podanymi przymiotnikami dopasowuje zdania do podanych ilustracji wskazuje, które z podanych zwrotów zostały użyte w opisie ilustracji na wysłuchanego opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nimi związane uzupełnia tekst opisujący obrazek, stosując odpowiednią formę present simple lub present continuous A czeń uzupełnia zdania wyrażeniami służącymi do udzielania rad i pytania o radę (TR) ustna i czeń udziela rad na temat sposobów uczenia się (TR) materiału stymulującego Prezentacja tematu i uczestnictwo w dyskusji Egzaminy WAGI czeń: prezentuje przeanalizowany materiał podaje argumenty za i przeciw wybiera i prezentuje jeden z tematów uczestniczy w dyskusji z egzaminującym Oxford Excellence for matura 4

5 nit 2 Zdrowie Cele ogólne czeń: prowadzi rozmowę na temat uzależnień oraz dbałości o zdrowie wypowiada się na temat problemów osób niepełnosprawnych i medycyny alternatywnej posługuje się słownictwem związanym z medycyną i higienicznym trybem życia pisze list prywatny o zdrowym stylu życia Rozumienie ze słuchu Test wielokrotnego wyboru czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wybiera poprawną odpowiedź na wysłuchanego czeń: wysłuchanego (TR) ustna Długowieczność Zadanie typu prawda/fałsz Wypadki podczas podróży samolotem WAGI czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na wysłuchanego czeń prowadzi rozmowę na temat pozytywnych i negatywnych aspektów długiego życia (TR) Oxford Excellence for matura 5

6 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) Zadanie typu prawda/fałsz Zdrowy styl życia Wyrażenia związane ze zdrowym stylem życia Zwroty związane z uzależnieniem od narkotyków czeń: określa główną myśl wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego dopasowuje czasowniki do podanych wyrażeń uzupełnia luki w tekście, używając związków wyrazowych dotyczących zdrowego stylu życia/ uzależnienia od narkotyków (EE), uzupełnia luki w tekście na temat podnoszenia ciężarów wśród młodzieży szkolnej, wybierając jedną z podanych opcji (EE) czeń wypowiada się na temat szkodliwości użytkowania przenośnego sprzętu grającego (TR), wyjaśnia powody wzrostu liczby osób z problemami słuchowymi (TR) ustna i Test leksykalno gramatyczny Test luk sterowanych fragmentów do luk Zdrowy styl życia uzupełnia luki w tekście na temat wzorców żywieniowych dzieci (TR) czeń: udziela rad ludziom chcącym bezpiecznie użytkować przenośny sprzęt grający (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 6

7 nit 2 Zdrowie Słownictwo (2) List prywatny Zdrowy styl życia Objawy chorób Rozprawka za i przeciw Medycyna alternatywna Chirurgia plastyczna Różne kategorie słów łączących w tekście czeń: wybiera wyrażenia odpowiednie do rozpoczęcia i zakończenia listu prywatnego uzupełnia list o brakujące informacje na treści zadania lokalizuje i nazywa elementy formy listu prywatnego w swoim liście uzupełnia dialog odpowiednią formą czasu present perfect lub past simple pisze list prywatny o spotkaniu na temat zdrowego odżywiania się dopasowuje przymiotniki do podanych rzeczowników uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami opisującymi symptomy choroby czeń: decyduje, które argumenty przedstawiają wady, a które zalety medycyny alternatywnej/ chirurgii plastycznej (EE) dobiera odpowiednie rozwinięcie do każdego argumentu (EE) dopasowuje wyrażenia do odpowiedniej kategorii (EE) zastępuje słowa łączące w tekście podanymi synonimami (EE) uzupełnia akapit w rozprawce gotowymi argumentami (EE) A czeń: uzupełnia zdania podanymi wyrazami związanymi ze zdrowiem i opieką medyczną (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 7

8 Mówienie zyskiwanie i udzielanie informacji ilustracji Wyrażanie opinii Problemy osób niepełnosprawnych Higieniczny tryb życia Wizyta u lekarza czeń: wysłuchanych rozmów sterowanych uzupełnia zdania, używając odpowiedniej formy present perfect simple lub continuous odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy określa główną myśl zdjęcia wybiera wyrażenia przydatne do opisu głównego tematu zdjęcia wyraża opinię na temat problemów osób niepełnosprawnych opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nimi związane czeń: wypowiada się na temat uzależnień (TR) ustna materiału stymulującego Opis danych statystycznych czeń: nazywa elementy materiału stymulującego podanymi wyrażeniami określa, do której z podanych kategorii należą pytania wiążące się z materiałem stymulującym odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym dobiera wstęp do tematu prezentacji dobiera argumenty do tematu, dodaje do tematu argumenty własne prezentuje dłuższą wypowiedź na jeden z wybranych tematów prowadzi rozmowę na temat zdrowego stylu życia (TR) ustna Prezentacja tematu i dyskusja Medycyna alternatywna Zdrowy styl życia zależnienia/ sposoby leczenia uzależnień WAGI Oxford Excellence for matura 8

9 nit 3 Dom Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat domów w przyszłości i mieszkania w mieście i na wsi prowadzi rozmowę na temat wynajmowania mieszkania i stosunków miedzy sąsiadami posługuje się słownictwem związanym z wyposażeniem domu i wynajmowaniem mieszkania odpowiada na pytania w ankiecie dotyczącej zakwaterowania opisuje miejsce z dzieciństwa Rozumienie czytanego fragmentów do luk/ Informacji do opisów Angielskie domy Niezwykłe domy czeń: określa główną myśl każdego z akapitów przeczytanego wskazuje we fragmentach wyrazy i wyrażenia, które odnoszą się do poprzedniej lub następnej części uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty czeń: wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego (TR) czeń: wypowiada się na temat wad i zalet wykonywania napraw domowych samodzielnie (TR) ustna informacji do miejsc Miejsce zakwaterowania studentów czeń: określa główną myśl dopasowuje informacje do poszczególnych miejsc na przeczytanego Rozumienie ze słuchu Zadanie typu prawda/fałsz Życie na odludziu informacji do osób czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na wysłuchanego wskazuje, kogo dotyczy zdanie (EE) czeń: wysłuchanego (TR) ustna lub WAGI Oxford Excellence for matura 9

10 nit 3 Dom Słownictwo (1) Ankieta Zakwaterowanie Słownictwo związane z wynajmowaniem mieszkania czeń: wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu do ankiety zostały przekazane uzupełnia tekst ankiety o brakujące informacje wskazuje błędy w pytaniach do kwestionariusza i poprawia je udziela odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie o zakwaterowaniu dopasowuje wyrazy do definicji uzupełnia luki w tekście ogłoszenia / ankiety podanymi wyrazami (EE) czeń: prowadzi rozmowę na temat hipotetycznych sytuacji związanych z sąsiadami (TR) Opis miejsca lubione miejsca z dzieciństwa czeń: uzupełnia plan opisu o brakujące informacje na przykładowej odpowiedzi uzupełnia luki w przykładowej odpowiedzi odpowiednimi przymiotnikami opisuje miejsce, które pamięta z dzieciństwa dzieli opis na cztery akapity (EE) decyduje, którego przymiotnika należy użyć w opisie (EE) odnajduje w opisie zdania o jednakowym znaczeniu, jak podane w zadaniu (EE) wykonuje transformacje zdań (EE) A Test leksykalnogramatyczny Test luk sterowany Częściowe tłumaczenie WAGI czeń: uzupełnia luki w tekście, wybierając poprawny wyraz tłumaczy na język angielski fragmenty zdań (EE) czeń: uzupełnia luki w zdaniach, wybierając poprawną formę czasownika (TR) czeń: opisuje udoskonalenia, które można samodzielnie wprowadzić w domu (TR) wypowiada się na temat domów w przyszłości (TR) Oxford Excellence for matura 10

11 Mówienie Słownictwo (2) Negocjowanie Wyrażanie niezgody Zwroty z too i enough Proponowanie i udzielanie rad Problemy związane z wynajmowaniem mieszkania Rzeczowniki złożone związane z wyposażeniem mieszkania ilustracji Opisywanie przedmiotów (zdania przydawkowe) Wymienianie w kolejności Życie na wsi i w mieście materiału stymulującego Rodzaje wnętrz i sposoby urządzenia Prezentacja tematu i uczestnictwo w dyskusji czeń: wskazuje na treści polecenia, jakie wyrażenia będą użyte w rozmowie wskazuje, które z podanych wyrażeń zostały użyte w wysłuchanej rozmowie nie zgadza się z zarzutami, podaje własne argumenty uzupełnia tekst, tłumacząc na język angielski zwroty z too i enough odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy tworzy rzeczowniki złożone z podanych wyrazów zapisuje nazwy przedmiotów i urządzeń, które znajdują się w mieszkaniu uzupełnia luki w tekście podanymi rzeczownikami złożonymi dopasowuje zdjęcia do opisów opisuje przedmioty na zdjęciach, używając podanych zwrotów wypowiada się na temat mieszkania w mieście opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane decyduje, czy główna myśl materiału została wyrażona właściwie, oraz czy wszystkie elementy materiału stymulującego zostały uwzględnione w prezentacji uzupełnia opis oraz odpowiedź dotyczącą interpretacji materiału prezentuje przeanalizowany materiał czeń: podaje dodatkowe argumenty za przygotowuje plan wypowiedzi wybranego tematu prezentuje temat oraz uczestniczy w dyskusji z egzaminującym A czeń: prowadzi rozmowę o wynajęciu mieszkania, odgrywając jedną z przyjętych ról (TR) czeń: wypowiada się na temat wspólnego wynajmowania mieszkania (TR) odpowiada na pytania dotyczące danych statystycznych (TR) prowadzi rozmowę się na temat przedstawionych danych statystycznych (TR) Wypowie dź ustna Wspólne wynajmowanie mieszkania Wykorzystanie sprzętu gospodarstwa domowego Oxford Excellence for matura 11

12 nit 4 Życie rodzinne i towarzyskie Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat podziału obowiązków w rodzinie, przyjaźni oraz zakładania rodziny prowadzi rozmowę na temat świąt i uroczystości rodzinnych posługuje się słownictwem związanym z rutyną dnia codziennego i czasem wolnym pisze list prywatny z zaproszeniem na święta Rozumienie czytanego Test wielokrotnego wyboru czeń: określa główną myśl wskazuje w tekście fragmenty zawierające odpowiednie informacje wybiera poprawną odpowiedź na przeczytanego czeń: przeczytanego (TR) ustna lub Wychowywanie dzieci czeń: przyporządkowuje tytuły książek do informacji (EE) informacji do opisów WAGI Oxford Excellence for matura 12

13 Rozumienie ze słuchu Słownictwo (1) Zaznaczanie informacji występujących w tekście Rodzice i dzieci Czasowniki złożone czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania zaznacza zdania, których treść jest zgodna z wysłuchanym tekstem dopasowuje czasowniki złożone do definicji uzupełnia luki w tekście poprawną formą podanych czasowników złożonych czeń: dopasowuje wyrażenia do podanych czasowników (TR) wysłuchanego (TR) ustna lub Rutyna dnia codziennego Związki międzyludzkie informacji do osób Rodzeństwo Życie rodzinne zupełniane Test leksykalno gramatyczny czeń: dobiera informacje do osób (EE) uzupełnia tekst na temat typowej rodziny wyrażeniami (EE) czeń: uzupełnia tekst jedną z podanych możliwości (EE) Test luk sterowany informacji do osób Zakładanie rodziny WAGI czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania przewiduje argumenty, jakich mogą użyć wypowiadające się osoby wskazuje w tekście określone informacje dopasowuje informacje do poszczególnych osób na wysłuchanego Oxford Excellence for matura 13

14 nit 4 Życie rodzinne i towarzyskie czeń: uzupełnia notatki o brakujące informacje na treści polecenia uzupełnia list o brakujące informacje pisze list prywatny w odpowiedzi na zaproszenie na Święta Wielkanocne List prywatny roczystości rodzinne Recenzja książki Kolokacje (przymiotniki i czasowniki) do wykorzystania w recenzji książki czeń przyporządkowuje informacje na temat książki do odpowiednich elementów planu recenzji książki pisze recenzje książki łączy elementy książki z przymiotnikami (EE) uzupełnia zdania poprawną formą czasowników (EE) zastępuje przymiotniki synonimami (EE) Mówienie Słownictwo (2) Relacjonowanie wydarzeń Wyrażanie uczuć roczystości rodzinne Prace domowe Wyrażenia związane z rutyną dnia codziennego i czasem wolnym czeń: uzupełnia przykładową rozmowę odpowiednimi formami czasu przeszłego (past simple lub past continuous) wskazuje, która informacja zawarta w poleceniu do zadania nie została przekazana w rozmowie odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy dopasowuje czasowniki do podanych rzeczowników uzupełnia zdania poprawną formą podanych wyrażeń uzupełnia dialog czasownikami modalnymi dla wyrażenia przypuszczenia/ pewności odpowiada na pytania dotyczące ilustracji wypowiada się na temat wad i zalet posiadania rodzeństwa, podaje argumenty wysłuchanej odpowiedzi opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane prowadzi rozmowę na temat prac wykonywanych w domu (TR) prowadzi rozmowę na temat świąt i uroczystości rodzinnych (TR) A ustna ilustracji Czasowniki modalneprzypuszczanie/ pewność WAGI Oxford Excellence for matura 14

15 materiału stymulującego Wymienianie argumentów w kolejności Prezentacja tematu i dyskusja Prace domowe Podział obowiązków w rodzinie Zakładanie rodziny czeń: dopasowuje do nagłówków zdania będące ich parafrazą wyjaśnia znaczenie podanych nagłówków odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym przygotowuje plan dłuższej wypowiedzi robi notatki na wysłuchanego wypowiedzi wskazuje użyte w nagraniu słownictwo potrzebne do wymienienia argumentów w wypowiedzi prezentuje dłuższą wypowiedź czeń: dopasowuje czasowniki do podanych wyrażeń (TR) uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami w odpowiedniej formie (TR) czeń: wypowiada się na temat podziału obowiązków w rodzinie (TR) wypowiada się na temat przyjaźni (TR) odpowiada na pytania dotyczące danych statystycznych (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 15

16 nit 5 Praca Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat pracy zarobkowej i pracy na własne kieszonkowe prowadzi rozmowę na temat rozmowy kwalifikacyjnej posługuje się słownictwem związanym z poszukiwaniem pracy i popularnymi zawodami pisze list formalny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę pisze rozprawkę o powodach, dla których warto pracować za granicą Rozumienie ze słuchu wypowiedzi do osób Kieszonkowe czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania dopasowuje wypowiedzi do poszczególnych osób na wysłuchanego czeń: wysłuchanego (TR) ustna lub Test wielokrotnego wyboru czeń: wybiera odpowiedź zgodną z treścią nagrania (EE) Modele zachowania w miejscu pracy Słownictwo Czasowniki złożone rynek pracy czeń: uzupełnia luki w tekście poprawną formą czasowników (EE) WAGI Oxford Excellence for matura 16

17 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) fragmentów do luk Zawód taksówkarza Nazwy zawodów czeń: dopasowuje słowa i wyrażenia łączące poszczególne części do funkcji, jakie pełnią w tekście uzupełnia zdania podanymi słowami i wyrażeniami uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty tworzy nazwy zawodów, stosując odpowiednie końcówki uzupełnia wypowiedzi podanymi nazwami zawodów opowiada o pracy swoich marzeń czeń: przeczytanego (TR) Test wielokrotnego wyboru czeń: na, wybiera jedną właściwą odpowiedź (EE) czeń: wybiera poprawne tłumaczenie fragmentu zdania (TR) Test wielokrotnego wyboru Praca zarobkowa czeń: wyjaśnia, dlaczego zdania nie są zgodne z tekstem wybiera właściwe, zgodne z tekstem zakończenia zdań czeń: wypowiada się na temat środków transportu w dużym mieście (ECA) czeń: wskazuje w tekście fragmenty zawierające odpowiednie informacje wybiera poprawną odpowiedź na przeczytanego WAGI Oxford Excellence for matura 17

18 nit 5 Praca List formalny Podanie o pracę Since i for czeń: uzupełnia luki w przykładowej odpowiedzi podanymi wyrażeniami wskazuje błędy w użyciu form skróconych w przykładowej odpowiedzi i poprawia je dzieli treść przykładowej odpowiedzi na akapity uzupełnia zdania odpowiednią formą czasu present perfekt simple lub continuous oraz przyimkiem for lub since pisze list formalny w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę Rozprawka Praca za granicą Praca w domu czeń: planuje treść rozprawki, podając argumenty i przykłady pisze rozprawkę przedstawiającą powody, dla których warto pracować za granicą podczas wakacji wybiera najlepszy wstęp i zakończenie do rozprawki (EE) uzupełnia rozwinięcie rozprawki odpowiednimi wyrażeniami łączącymi (EE) Test leksykalnogramatyczny Częściowe tłumaczenie czeń: tłumaczy fragmenty zdań na język angielski wybiera poprawne tłumaczenie fragmentu (TR) poprawia błędy w zdaniach (TR) uzupełnia tekst odpowiednimi częściami mowy (EE) Słowotwórstwo WAGI Oxford Excellence for matura 18

19 Mówienie Słownictwo (2) zyskiwanie i udzielanie informacji Pytania pośrednie ilustracji Poszukiwanie pracy Praca w biurze czeń: dopasowuje wyrażenia związane z poszukiwaniem pracy do definicji uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami czeń: uzupełnia rozwinięcie przedstawionej sytuacji pytaniami pośrednimi uzupełnia pytania pośrednie odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy czeń: uzupełnia notatki odpowiednimi wyrażeniami służącymi do opisu zdjęcia uzupełnia przykładową odpowiedź na pytanie egzaminującego przymiotnikami fragmentu przykładowej odpowiedzi opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane czeń: prowadzi rozmowę o pracy podczas wakacji, odgrywając jedną z przyjętych ról (TR) ustna czeń: prowadzi rozmowę na temat pracy zarobkowej (TR) wypowiada się na temat czynników, które wpływają na atrakcyjność wykonywanego zawodu (TR) prowadzi rozmowę na temat zachowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (TR) materiału stymulującego Zawody popularne i niepopularne Prezentacja tematu i dyskusja Praca wakacyjna czeń: uzupełnia luki w opisie danych statystycznych prezentuje przeanalizowany materiał, odpowiada na pytania egzaminatora czeń: planuje argumenty wybiera najlepsze zakończenie prezentacji prezentuje wybrany temat, uczestniczy w dyskusji z egzaminatorem Opis danych statystycznych/ wykresu Nauka i praca Czas pracy czeń: wypowiada się na temat pracy zarobkowej podczas nauki w szkole (TR) odpowiada na pytania dotyczące wykresu (TR) Oxford Excellence for matura 19

20 nit 6 Podróżowanie i turystyka Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat turystyki i różnych form spędzania wakacji prowadzi rozmowę na temat ofert wakacyjnych i udanego wypoczynku posługuje się słownictwem związanym z podróżowaniem i turystyką pisze pocztówkę z wakacji Rozumienie czytanego typu prawda/fałsz Turystyka Test wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz Tradycyjne zajazdy japońskie czeń: określa główną myśl wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego dopasowuje synonimy na kon zaznacza w tekście fragmenty dotyczące informacji wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego czeń: wybiera odpowiedź zgodną z tekstem decyduje, które zdania są zgodne z tekstem czeń: wyszukuje informacje na temat zagubionego turysty (TR) przeczytanego (TR) ustna lub WAGI Oxford Excellence for matura 20

21 Rozumienie ze słuchu Słownictwo (1) Test wielokrotnego wyboru Podróżowanie (samochodem) Często mylone wyrazy związane z podróżowaniem Czasowniki złożone związane z podróżowaniem czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania określa, czy znaczenie zdań jest takie samo czy różne wybiera odpowiedź zgodną z treścią nagrania czeń: uzupełnia tekst czasownikami związanymi z podróżowaniem samochodem czeń: uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane z podróżowaniem czeń: podaje ustne definicje wyrazów związanych z podróżowaniem (TR) udziela odpowiedzi na pytania zgodnie z treścią nagrania (TR) czeń: wysłuchanego (TR) uzupełnia czasowniki złożone związane z podróżowaniem o brakujące przyimki (TR) uzupełnia luki w tekście poprawną forma podanych czasowników złożonych (TR) ustna lub Test wielokrotnego wyboru Wypadek lotniczy Test leksykalnogramatyczny czeń: dopasowuje do siebie synonimy i antonimy wybiera odpowiedź zgodną z treścią nagrania uzupełnia tekst A Test wielokrotnego wyboru Test luk WAGI Oxford Excellence for matura 21

22 nit 6 Podróżowanie i turystyka Pocztówka Formy potoczne Wakacje Turystyka Opowiadanie Zdania złożone czeń: wybiera odpowiednie wyrażenia potoczne w tekście pocztówki wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu zostały przekazane pisze pocztówkę z wakacji do swoich zagranicznych znajomych czeń: planuje treść opowiadania wg podanych punktów pisze opowiadanie na temat wakacji życia odpowiada na pytania do tyczące treści opowiadania (EE) dopisuje brakujący fragment opowiadania (EE) przekształca pojedyncze zdania z opowiadania w zdania złożone (EE) czeń: pisze ulotkę dla turystów reklamującą rejon turystyczny (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 22

23 Mówienie Słownictwo (2) Negocjowanie Zgadzanie się z sugestią Pobyt w hotelu i na kempingu ilustracji Formy spędzania wakacji Przymiotniki (not) as...as, than Przyimki miejsca czeń: odpowiada na pytania na wysłuchanego dialogu uzupełnia przykładową rozmowę odpowiednimi wyrażeniami uzupełnia dialog odpowiednią formą przymiotników z użyciem (not) as...as, than odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy uzupełnia definicje podanymi wyrażeniami uzupełnia luki w tekście informacji o hotelu poprawną formą podanych wyrażeń zapisuje wyrazy i wyrażenia przydatne do opisu zdjęcia uzupełnia dialog przyimkami miejsca wypowiada się na temat różnych form wypoczynku wakacyjnego opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane czeń: prowadzi rozmowę o ofertach wypoczynku za granicą, odgrywając jedną z przyjętych ról (TR) ustna i czeń: wypowiada się na temat różnych form podróżowania (TR) prowadzi rozmowę na temat wakacji (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 23

24 nit 6 Podróżowanie i turystyka materiału stymulującego Prezentacja tematu i dyskusja Podróżowanie Wypadki drogowe Wakacje za granicą czeń: koryguje błędne informacje w przykładowej wypowiedzi na temat domowych wydatków na samochód ocenia przykładową wypowiedź uzupełnia luki w tekście prezentuje materiał i odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym wysłuchanej odpowiedzi przygotowuje plan dłuższej wypowiedzi prezentuje dłuższą wypowiedź przygotowuje i wygłasza prezentację na temat wakacji organizowanych przez biuro podróży (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 24

25 nit 7 Żywienie i zakupy Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat robienia zakupów i wydawania pieniędzy prowadzi rozmowę na temat restauracji i barów szybkiej obsługi posługuje się słownictwem związanym z robieniem zakupów i przygotowywanie posiłków pisze reklamację pisze rozprawkę na temat wad i zalet robienia zakupów w hipermarketach Rozumienie czytanego Test wielokrotnego wyboru ary szybkiej obsługi czeń: określa główną myśl wybiera poprawne znaczenie wyrażeń na kon wybiera poprawną odpowiedź na przeczytanego czeń: decyduje, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe (EE) czeń: przeczytanego (TR) dopasowuje wyrażenia do podanych kategorii związanych z opisem restauracji (TR) ustna Test typu prawda/fałsz Sprytne produkty żywieniowe Test typu prawda/fałsz czeń: prowadzi rozmowę na temat popularności lub jej brak restauracji wśród gości (TR) czeń: odpowiada na pytania, używając informacji z decyduje, które zdania są zgodne z tekstem prowadzi rozmowę się na temat powodów braku popularności restauracji typu greasy spoons wśród turystów (TR) Test leksykalnogramatyczny Przekształcanie Zdań Słowotwórstwo czeń: uzupełnia zdania, wykorzystując podane słowa i zachowując sens zdania wyjściowego czeń: uzupełnia tekst odpowiednio przekształconymi wyrazami (EE) czeń: wybiera poprawne przekształcenie zdania wyjściowego i uzasadnia swój wybór (TR) poprawia błędy gramatyczne w zdaniach (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 25

26 Rozumienie ze słuchu i Słownictwo (1) Zaznaczanie informacji w tekście Reklama Zakupy w sklepie z odzieżą informacji do osób Karty kredytowe czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wybiera zdania o podobnym znaczeniu zaznacza zdania, których treść jest zgodna z wysłuchanym tekstem uzupełnia tekst podanymi wyrażeniami związanymi z robieniem zakupów wybiera podsumowanie wypowiedzi na temat używania kart kredytowych (EE) uzupełnia zdania na temat zdrowego sposobu odżywiania, używając przymiotników związanych z jedzeniem (EE) czeń: odpowiada na pytanie na wysłuchanego (TR) ustna lub Zdrowe nawyki żywieniowe List formalny: reklamacja Zakupy Drugi tryb warunkowy czeń: dopasowuje wyrażenia do podanych początków zdań z reklamacji tworzy zdania na temat zakupów, używając drugiego zdania warunkowego uzupełnia luki w tekście przykładowej odpowiedzi/listu o podane wyrażenia pisze list formalny (reklamację) czeń: układa fragmenty listu w odpowiedniej kolejności (TR) uzupełnia fragmenty listu (reklamacji) o brakujące informacje (TR) pisze reklamację do kierownika restauracji (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 26

27 nit 7 Żywienie i zakupy Rozprawka: wyrażanie opinii Zakupy w hipermarketach Dzieci jedzące w barach szybkiej obsługi Zakupy przez Internet czeń: decyduje o stanowisku za lub przeciw robieniu zakupów w hipermarketach uzupełnia luki w planie i fragmencie przykładowej rozprawki swoimi argumentami pisze rozprawkę na temat czy dzieci powinny jadać w barach szybkiej obsługi decyduje, które argumenty są za, a które przeciw zakupom przez internet (EE) dopasowuje myśl główną do każdego akapitu i dobiera argumenty (EE) uzupełnia rozprawkę gotowymi zdaniami wprowadzającymi (EE) nazywa poszczególne akapity rozprawki (EE) uzupełnia akapit argumentami (EE) Mówienie Słownictwo (2) zyskiwanie i udzielanie informacji Negocjowanie Relacjonowanie wydarzeń Reklamowanie Zakupy Rzeczowniki opisujące rodzaje opakowań Czasowniki związane z przygotowywanie m potraw Czasowniki modalne pozwolenie i zakaz czeń: uzupełnia przykładową rozmowę o brakujące informacje odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy dopasowuje opakowania do produktów dopasowuje czasowniki do podanych definicji uzupełnia luki w tekście przepisu podanymi czasownikami zapisuje wyrazy i wyrażenia przydatne do opisu zdjęcia wypowiada się na temat wydawania kieszonkowego uzupełnia tekst na temat kieszonkowego wybranym czasownikiem modalnym opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane czeń: wybiera poprawną reakcję słowną na opisu sytuacji (TR) ustna ilustracji Zastanawianie się Wydawanie pieniędzy Oxford Excellence for matura 27

28 Zakupy materiału stymulującego Prezentacja tematu i dyskusja WAGI czeń: przygotowuje i wygłasza prezentację na temat robienia zakupów w niedzielę (TR) czeń: przedstawia przeanalizowany materiał, uczestniczy w rozmowie z egzaminującym (EE) prezentuje wybrany temat, uczestniczy w dyskusji z egzaminującym (EE) nit 8 Człowiek Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat sytuacji stresujących, wyglądu i uczuć prowadzi rozmowę na temat wyglądu zewnętrznego, mody i osobowości posługuje się słownictwem związanym z wyglądem zewnętrznym i osobowością pisze wiadomość do współlokatora lub współlokatorki Rozumienie ze słuchu podtytułów do usłyszanych informacji Test wielokrotnego wyboru Radzenie sobie ze stresem czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania dobiera wyrażenia o podobnym znaczeniu do wyrażeń wyjściowych dopasowuje nagłówki do informacji na wysłuchanego czeń: wybiera odpowiedź zgodną z treścią nagrania (EE) czeń: wysłuchanego (TR) prowadzi rozmowę na temat sytuacji stresujących (TR) ustna lub Test wielokrotnego wyboru Testy na inteligencję czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wybiera poprawną odpowiedź na fragmentu wybiera poprawną odpowiedź na wysłuchanego Oxford Excellence for matura 28

29 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) typu prawda/fałsz Moda Słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny człowieka czeń: określa główną myśl na analizy tytułu artykułu wskazuje, czy treść zdań jest zgodna z fragmentami wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego dopasowuje nazwy kategorii do podanych grup wyrazowych uzupełnia tekst, wybierając odpowiednie wyrażenia opisujące wygląd zewnętrzny czeń: przeczytanego (TR) zapisuje słownictwo opisujące części garderoby (TR) ustna i czeń: udziela rad na temat ubrań stosownych do podanych sytuacji (TR) Wiadomość czeń: wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu zostały przekazane w przykładowej wiadomości dopasowuje wyrażenia potoczne z przykładowej wiadomości do podanych znaczeń pisze wiadomość do współlokatora lub współlokatorki Formy potoczne Opis wyglądu zewnętrznego Opis osoby Przymiotniki- Cechy osobowości czeń: uzupełnia plan opisu osoby własnymi propozycjami pisze opis osoby wg ustalonego schematu układa akapity w kolejności zgodnie z podanym planem opisu (EE) uzupełnia opis osoby gotowymi fragmentami (EE) uzupełnia zdania przymiotnikami opisu osobowości (EE) uzupełnia tekst, używając poprawnej formy czasowników wyrażających emocje i ruch (EE) Czasowniki wyrażające emocje i ruch WAGI Oxford Excellence for matura 29

30 Mówienie Słownictwo (2) Relacjonowanie wydarzeń, uzyskiwanie, udzielanie informacji, negocjowanie Opis osoby Słownictwo opisujące osobowość człowieka ilustracji Podawanie przykładów Słownictwo opisujące uczucia i emocje czeń: wysłuchanych dialogów odgrywa dialogi na uzupełnia dialog, używając pytań ze słowem like zaproponowanego scenariusza odpowiada na pytania zawarte w teście dotyczącym osobowości dopasowuje przymiotniki do opisów zachowań człowieka uzupełnia zdania opisujące zdjęcie podanymi przyimkami opisuje uczucia i myśli osób na zdjęciu wysłuchanej odpowiedzi uzupełnia tekst, używając przymiotników i przysłówków (EE) opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane czeń: dopasowuje przymiotniki i idiomy opisujące emocje do podanych kategorii (TR) podaje polskie odpowiedniki angielskich przysłów opisujących zachowania człowieka (TR) ustna czeń: prowadzi rozmowę na temat radzenia sobie w sytuacjach stresujących (TR) prowadzi rozmowę na temat mody i zdrowia (TR) wypowiada się na temat mody i ubioru (TR) prowadzi rozmowę na temat uczuć i emocji (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 30

31 nit 8 Człowiek materiału stymulującego Opis zdjęcia: przypuszczenia Prezentacja tematu i dyskusja Etapy życia Szczęście Drobne kłamstwa Moda czeń: wskazuje we fragmencie przykładowej odpowiedzi wyrażenia użyte do wyrażenia braku pewności odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym wysłuchanych przykładowych odpowiedzi broni swojej opinii, podając argumenty i przykłady przygotowuje plan dłuższej wypowiedzi prezentuje dłuższą wypowiedź czeń: dopasowuje wyrażenia do podanych czasowników (TR) uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami opisującymi uczucia i emocje (TR) ustna WAGI Oxford Excellence for matura 31

32 Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat prasy i uprawiania sportu prowadzi rozmowę na temat filmu i teatru posługuje się słownictwem związanym ze sportem i sztuką pisze list prywatny, w którym opisuje imprezę sportową pisze recenzję filmu będącego adaptacją książki nit 9 Sport / Kultura Rozumienie czytanego fragmentów do luk czeń: określa główną myśl każdego z akapitów przeczytanego uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty czeń: dobiera recenzje książek do pytań (EE) czeń: przeczytanego (TR) dopasowuje nagłówki prasowe do podanych typów prasy, podając uzasadnienie (TR) pisze własne nagłówki prasowe (TR) ustna i Prasa popularna informacji do opisów Zadanie typu prawda/fałsz twór muzyczny Test leksykalnogramatyczny Test luk Test luk sterowanych WAGI czeń: wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na przeczytanego uzupełnia luki w tekście, tworząc logiczną całość uzupełnia tekst jedną z podanych możliwości (EE) czeń: prowadzi rozmowę na temat czynników wpływających na wybór czasopisma (TR) Oxford Excellence for matura 32

33 Rozumienie ze słuchu Słownictwo (1) Test wielokrotnego wyboru Sportowcy Często mylone wyrazy związane ze sportem czeń: przewiduje treść nagrania na informacji zawartych w poleceniu i treści zadania wybiera zdania, które znaczą to samo wybiera poprawną odpowiedź na wysłuchanego czeń: uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane ze sportem czeń: wysłuchanego (TR) uzupełnia tabelę nazwami dyscyplin sportowych, wpisując je w podane rubryki klasyfikujące wg kategorii(tr) ustna i Dyscypliny sportowe typu prawda/fałsz czeń: decyduje, które zdania są nie/zgodne z treścią nagrania (EE) Sport czeń: przygotowuje i wygłasza prezentację na temat wybranej dyscypliny sportowej (TR) List prywatny Zdania przydawkowe czeń: przykładowej odpowiedzi uzupełnia zdania zaimkami względnymi: who, whom, which, that i whose uzupełnia treść listu, stosując urozmaicone słownictwo i zdania złożone uzupełnia zdania odpowiednią formą czasowników (bezokolicznik, gerund) pisze list prywatny, w którym opisuje swój udział w imprezie sportowej Czasownik (gerund/ bezokolicznik) Wystawa fotografii Imprezy sportowe WAGI Oxford Excellence for matura 33

34 Recenzja filmu i książki Słownioctwo: Filmy Media w rytanii Test leksykalnogramatyczny Test luk Wyszukiwanie i korekta błędów czeń: planuje treść recenzji książki wskazuje, który z podanych planów recenzji jest poprawny, podając powody przykładowej odpowiedzi pisze recenzję filmu będącego adaptacją książki dzieli tekst recenzji na akapity wg planu (EE) łączy początki z końcami zdań (EE) dopasowuje zdania na temat elementów filmu do akapitów (EE) uzupełnia tekst na temat telewizji i gazet w Wielkiej rytanii (TR) wskazuje różnice i podobieństwa między gazetami i telewizją w Wielkiej rytanii i Polsce (TR) uzupełnia luki w recenzji filmu tematycznym słownictwem (EE) znajduje i poprawia błędy w zdaniach (TR) uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami Mówienie Słownictwo (2) Rozmowy sterowane (proponowanie, odrzucania sugestii) Częściowe tłumaczenie zdań Teatr, film, literatura, muzyka ilustracji prawianie sportu Sporty ekstremalne czeń: uzupełnia dialogi na poleceń, stosując odpowiednie środki językowe odgrywa dialogi na zaproponowanego scenariusza wpisuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii tematycznych związanych ze sztuką dopasowuje rzeczowniki do podanych czasowników uzupełnia pytania quizu podanymi wyrażeniami związanymi ze sztuką wskazuje zdania służące do wyrażenia braku pewności przy opisie ilustracji wypowiada się na temat uprawiania sportu opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane A czeń: wyszukuje i poprawia błędne informacje w podanych zdaniach dotyczących dyscyplin sportowych (TR) dopasowuje nazwy sportów ekstremalnych do podanych definicji (TR) prowadzi rozmowę na temat filmów video, odgrywając jedną z przyjętych ról (TR) ustna czeń: prowadzi rozmowę na temat wad i zalet bycia zawodowym sportowcem (TR) dokonuje ustnego opisu wybranych dyscyplin sportowych (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 34

35 materiału stymulującego Czasowniki wyrażające tendencje wzrostowe i spadkowe Prezentacja tematu/ dyskusja Sporty ekstremalne WF Obsesja doskonałego wyglądu wśród młodzieży czeń: decyduje, które czasowniki oznaczają tendencję wzrostową, a które spadkową uzupełnia opis czasownikami oznaczającymi tendencję wzrostową lub spadkową prezentuje materiał stymulujący i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące oglądania filmów i chodzenia do kina dobiera argumenty przeciw do argumentów za prezentuje wybrany temat i uczestniczy w dyskusji wypowiada się na temat ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych (TR) prowadzi rozmowę na temat WF-u w szkole, róznice miedzy chłopcami a dziewczętami w sporcie, obsesji dobrego wyglądu wśród młodych ludzi (TR) nit 10 Nauka i technika Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat urządzeń technicznych, wynalazków i współczesnych środków przekazu informacji prowadzi rozmowę na temat wynalazków i urządzeń technicznych posługuje się słownictwem związanym z nauką i techniką pisze ogłoszenie o znalezionym przedmiocie Rozumienie czytanego Test wielokrotnego wyboru Telefony komórkowe czeń: parafrazuje zdania polecenia go rozumienie czytanego określa znaczenie zwrotów na kon wybiera poprawną odpowiedź na przeczytanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego czeń: przeczytanego (TR) wskazuje zdania zawierające argumenty za i przeciw telefonom komórkowym (TR) podaje własne argumenty za i przeciw telefonom komórkowym (TR) ustna i WAGI Oxford Excellence for matura 35

36 Zadanie typu prawda/fałsz Inteligentne maszyny Telefony komórkowe i komputery czeń: decyduje, które zdania są zgodne lub niezgodne z treścią (EE) zapisuje pozytywne i negatywne aspekty użycia telefonów komórkowych i komputerów w codziennej komunikacji (TR) Rozumienie ze słuchu i Słownictwo (1) informacji do przedmiotów Wynalazki Test wielokrotnego wyboru Test leksykalnogramatyczny Przekształacanie zdań czeń: dopasowuje informacje do poszczególnych wynalazców na wysłuchanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego dopasowuje wyrazy i wyrażenia do podanych urządzeń dopasowuje czasowniki do polskich odpowiedników uzupełnia zdania poprawną forma podanych wyrażeń związanych z technologią wybiera rozwinięcia zdań zgodne z treścią zadania(ee) dokonuje transformacji zdań, zachowując jednakowy sens zdań (EE) czeń: wysłuchanego (TR) ustna WAGI Oxford Excellence for matura 36

37 nit 10 Nauka i technika Zadanie typu prawda/fałsz/ tytułów do książek czeń: planuje czas przeznaczony na wykonanie zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na wysłuchanego dopasowuje tytuły do poszczególnych książek na wysłuchanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego Ogłoszenie Przedmioty wartościowe czeń: uzupełnia treść ogłoszeń o podane wyrażenia znajduje i skreśla zbędne informacje w przykładowej odpowiedzi uzupełnia treść listu przyimkami czasu pisze ogłoszenie informujące o znalezionym telefonie komórkowym czeń: określa stanowisko wypowiadającego się w rozprawce (EE) uzupełnia plan rozprawki argumentami (EE) koryguje błędne zakończenia rozprawki (EE) Przyimki czasu Rozprawka; wyrażanie opinii rządzenia elektryczne WAGI Oxford Excellence for matura 37

38 Mówienie Słownictwo (2) Rozmowy sterowane Zakup sprzętu elektronicznego Spotkanie z wynalazcą ilustracji rządzenia ułatwiające życie codzienne Wynalazki czeń: wybiera poprawną odpowiedź na treści poleceń do rozmów sterowanych tłumaczy fragmenty zdań, używając mowy zależnej odgrywa dialogi na zaproponowanych scenariuszy uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane z nauką dopasowuje wyrażenia do podanych czasowników związanych z nauką uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie opisuje urządzenia na zdjęciach wypowiada się na temat urządzeń ułatwiających codzienne życie podaje własne propozycje pytań na tematy związane ze zdjęciem opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane czeń: rozmawia na temat etykiety rozmowy przez telefon komórkowy (TR) dopasowuje nazwy wynalazków do podanych nazwisk (TR) ustna czeń: prowadzi rozmowę na temat wynalazków (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 38

39 nit 10 Nauka i technika materiału stymulującego Współczesne środki przekazu informacji Prezentacja tematu i dyskusja Wynalazki rządzenia techniczne Słownictwo technologia czeń: dopasowuje przykładowe odpowiedzi do podanych ocen odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym wskazuje, które z podanych rad na temat obrony własnej opinii są właściwe udziela odpowiedzi na podane pytania, wyrażając przeciwną opinię prezentuje dłuższą wypowiedź czeń: bierze udział w dyskusji na temat wynalazków na zaproponowanego scenariusza (TR) rozmawia na temat życia z i bez komputerów (TR) uzupełnia zdania słowami z dziedziny technologii (EE) czeń: udziela odpowiedzi na pytania związane z techniką (TR) dokonuje oceny odpowiedzi kolegi lub koleżanki, przyporządkowując je do podanych ocen (TR) udziela odpowiedzi na pytania na danych statystycznych dotyczących korzystania z Internetu (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 39

40 nit 11 Świat przyrody Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i katastrof naturalnych prowadzi rozmowę na temat pogody, zwierząt i katastrof naturalnych posługuje się słownictwem związanym z ochroną środowiska naturalnego i pogodą pisze pocztówkę z wakacji nad jeziorem oraz list formalny do redakcji czasopisma na temat ogrodów zoologicznych pisze rozprawkę na temat walki zwierząt Rozumienie ze słuchu Zaznaczanie informacji występujących w tekście czeń: zaznacza zdania, których treść jest zgodna z wysłuchanym tekstem dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego dopasowuje opinie na temat noszenia futra do odpowiednich osób (EE) czeń: wysłuchanego (TR) ustna i Katastrofy ekologiczne Katastrofy informacji do osób czeń: uzupełnia zdania z idiomami nazwami odpowiednich zwierząt (EE) uzupełnia luki w tekście (EE) Idiomy ze zwierzętami Test leksykalnogramatyczny Test luk czeń: wypowiada się na temat katastrof naturalnych i katastrof będących wynikiem działalności człowieka (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 40

41 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) informacji do nazw zwierząt Zwierzęta w Kanadzie Ochrona środowiska naturalnego Test wielokrotnego wyboru fragmentów do luk czeń: dopasowuje informacje do poszczególnych zwierząt na przeczytanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego dopasowuje wyrażenia do podanych definicji uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami związanymi z ochroną środowiska wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe w teście dotyczącym ochrony środowiska czeń: wybiera zakończenia zdań zgodne z treścią przeczytanego (EE) czeń: przeczytanego (TR) czeń: uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty wybiera poprawną odpowiedź na przeczytanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego ustna lub Test wielokrotnego wyboru Zwierzęta zagrożone wyginięciem Wyprawa przyrodnicza WAGI Oxford Excellence for matura 41

42 nit 11 Świat przyrody Podrzędne zdania warunkowe i czasowe dotyczące przyszłości Pocztówka czeń: przykładowej odpowiedzi uzupełnia tekst na temat stosunku ludzi do środowiska naturalnego elementami zdań podrzędnych warunkowych i czasowych mówiących o przyszłości pisze pocztówkę z wakacji nad jeziorem pisze list do redakcji gazety komentujący artykuł o ogrodach zoologicznych dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego pisze ogłoszenie o znalezionym psie lub kocie (TR) List formalny Zwierzęta Przyroda Ogłoszenie Opis wydarzenia Protest przeciwko zamknięciu zoo czeń: odpowiada na pytania o treść, formę, bogactwo oraz poprawność językową przykładowego opisu opisuje wystawę zoologiczną lub botaniczną dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego uzupełnia brakujące informacje w planie opisu (EE) uzupełnia luki w tekście podanymi słowami łączącymi (EE) transformuje zdania, używając podanych słów łączących (EE) WAGI Oxford Excellence for matura 42

43 Mówienie Słownictwo (2) Rozmowy sterowane Pogoda Konstrukcja there is/are, it is Katastrofy naturalne Zwierzęta domowe Środowisko naturalne ilustracji czeń: odgrywa dialogi na zaproponowanego scenariusza wybiera w zdaniach odpowiedni wyraz uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami związanymi z pogodą uzupełnia tekst zwrotami there is/are i it is sporządza notatki na podanych pytań wypowiada się na temat ochrony środowiska naturalnego i zwierząt domowych opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego czeń: prowadzi rozmowę na temat zwierząt domowych, odgrywając jedną z przyjętych ról (TR) ustna Prezentacja tematu materiału stymulującego Prezentacja tematu i dyskusja czeń: przygotowuje prezentację na temat zwierząt domowych i żyjących w środowisku naturalnym (TR) odpowiada na pytania kolegów związane z prezentacją (TR) odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym (EE) prezentuje temat, uczestniczy w dyskusji (EE) czeń: wypowiada się na temat zwierząt domowych i żyjących w środowisku naturalnym (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 43

44 nit 12 Państwo i społeczeństwo Cele ogólne czeń: wypowiada się na temat przestępczości i polityki prowadzi rozmowę na temat systemu politycznego i kradzieży posługuje się słownictwem związanym z polityką i przestępczością pisze wiadomość o tym, że był świadkiem przestępstwa oraz list prywatny o uczestnictwie w kursie samoobrony Rozumienie ze słuchu informacji do osób Poglądy polityczne Zadanie typu prawda/fałsz czeń: dopasowuje informacje do poszczególnych osób na wysłuchanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego czeń: wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na wysłuchanego (EE) czeń: wysłuchanego (TR) ustna i Kodeks drogowy Test leksykalnogramatyczny Test luk sterowany czeń: uzupełnia tekst jednym z podanych słów (EE) informacji do osób Zadanie typu prawda/fałsz Nieletni przestępcy Stolica SA czeń: dopasowuje informacje do poszczególnych osób na wysłuchanego wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na wysłuchanego dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego wypowiada się na temat wpływu jednostki na życie polityczne kraju (TR) WAGI Oxford Excellence for matura 44

45 Rozumienie czytanego Słownictwo (1) fragmentów do luk Polska walka podczas Drugiej Wojny Światowej Polityka Wielkiej rytanii i SA czeń: uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego uzupełnia pytania podanymi wyrażeniami związanymi z polityką odpowiada na pytania związane z polityką Wielkiej rytanii i SA uzupełnia zdania przedimkiem określonym tam, gdzie jest to konieczne czeń: przeczytanego (TR) tworzy listę książek i filmów na temat Polaków walczących w Drugiej Wojnie Światowej ustna i Przedimek określony fragmentów do luk Starzenie się polskiego społeczeństwa Historia własnego kraju WAGI czeń: uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty (EE) wypowiada się na temat, jak ważne jest uczenie się historii własnego kraju (TR) Oxford Excellence for matura 45

46 nit 12 Państwo i społeczeństwo czeń: pisze wiadomość o tym, że był światkiem przestępstwa pisze list do znajomych o kursie samoobrony dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego Wiadomość List prywatny Przestępczość i jej zapobieganie Opis, rozprawka lub recenzja Rozprawka: wyrażanie opinii czeń: wypowiada się na jeden z wybranych tematów dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego, odpowiadając na pytania określa stanowisko autora w przykładowej rozprawce (EE) uzupełnia listę argumentów za i przeciw (EE) uzupełnia zadnia podanymi wyrażeniami z zakresu karalności (EE) Słownictwo: kara Mówienie Słownictwo (2) Rozmowy sterowane Polityka Wielkiej rytanii czeń: odgrywa dialogi na zaproponowanego scenariusza opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego czeń: uzupełnia brakujące informacje w profilu o systemie politycznym Wielkiej rytanii i SA (TR) pisze profil systemu politycznego Polski (TR) ustna i Przestępczość ilustracji Przestępczość wśród nieletnich WAGI Oxford Excellence for matura 46

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1)

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1) Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka angielskiego Klasa trzecia Podręcznik: Oxford Excellence for Matura Semestr I Unit 1-6 Semestr II Unit 7-12 Tematyka oraz zakres materiału Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Oxford Excellence for matura

Oxford Excellence for matura Szczegółowy rozkład materiału Nr dopuszczenia MEN: 160/06 Zgodny z programami nauczania nr: DKOS-4015-117/02, DKOS-4015-118/02, DKOS-4015-134/02 Klasa 2LO Nauczyciel mgr Sylwia Popis Rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 Przybory 1. Zeszyt przedmiotowy format A4, 2. Segregator na karty pracy 3. Podręcznik 4. Przybory do pisania Formy sprawdzania wiadomości - sprawdziany waga

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PODRĘCZNIKA New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY W zakresie wiedzy W zakresie umiejętności Rozdział 1 - Człowiek Plan wynikowy zna znaczenie, poprawnie zapisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego.

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. Szczegółowe wymagania przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa MacMillan dla przedmiotu język angielski, w oparciu o podręcznik Password 2. W kryteriach

Bardziej szczegółowo

Matura Success Intermediate

Matura Success Intermediate PLAN WYNIKOWY Matura Success Intermediate Unit 1 Join the club Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: słownictwo opisujące kluby,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD)

Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD) Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD) Ocena Dopuszczająca posiada bardzo ograniczoną znajomość wymaganych struktur leksykalno-gramatycznych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c)

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c) Wymagania edukacyjne rok szkolny 2014/2015 IWONA KALIŃSKA Klasa I ( a / b ) Oceniane są następujące formy aktywności: wypowiedź/odpowiedź ustna czytanie ze zrozumieniem wypowiedź pisemna znajomość słownictwa

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A WMAGANIA DUKACJN Z JZKA NIMICKIG W L W DNISINIU D PDRĘCZNIKA INFS 2A Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/ grupę w zakresie (kategoria celów A- wie, B- rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) E 1 program nauczania: EXAMS - poziom E 1 Wyrazy często mylone Wygląd i osobowość Czas Miejsca Podróżowanie Państwa, języki i narodowości Praca Zdrowie Technologia komputerowa Pogoda Pieniądze Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka angielskiego dla kl. III

Wymagania z języka angielskiego dla kl. III Wymagania z języka angielskiego dla kl. III UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta i prosi o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo