Jak wspierać dziecko w rozwoju? Katarzyna Nowicka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wspierać dziecko w rozwoju? Katarzyna Nowicka"

Transkrypt

1 Jak wspierać dziecko w rozwoju? Katarzyna Nowicka

2 Jak wspierać dziecko w rozwoju? Dziecko: potomek ludzki niezależnie od wieku: syn lub córka w odniesieniu do swoich rodziców biologicznych lub przybranych; istota ludzka w okresie wzrostu i dojrzewania (umownie 0-18 lat życia)

3 Jak wspierać dziecko w rozwoju? Wspierać - pomagać, ułatwiać, naprowadzać, wskazywać, doradzać, podpowiadać, zachęcać, ukierunkowywać, upewniać, rozbudzać wiarę w powodzenie, aprobować, podtrzymywać na duchu." Czyli posługując się efektywnymi strategiami w przemyślany sposób. Konsekwentnie oraz wytrwale. Wspierać, to nie wyręczać!

4 Jak wspierać dziecko w rozwoju? Rozwój: Postęp Ewolucja Doskonalenie Progres

5 Człowiek rozwija się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej

6 Sfera fizyczna - celem rozwoju jest osiąganie dojrzałości związanej nie tylko z naturalnym procesem rozwoju fizycznego, ale również z nabywaniem wiedzy i umiejętności umożliwiającej prowadzenie zdrowego stylu życia

7 Sfera psychiczna celem jest dojrzałość ukierunkowana na osiąganie odpowiedzialności za siebie i swój stosunek do świata

8 Sfera społeczna - celem jest dojrzałość polegająca na nabywaniu umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych rol społecznych i systematycznego przygotowywania się do podejmowania nowych rol (związanych z cyklem życia)

9 Sfera duchowa celem jest dojrzałość obejmująca przede wszystkim posiadanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości oraz poczucia sensu istnienia

10 Rozwój jest możliwy kiedy są zaspokojone podstawowe potrzeby dziecka

11 Rozwój przedszkolaka - M. Przetacznikowa Dzieci trzyletnie: -niski poziom samodzielności i zaradności, w dużym stopniu zależne w zaspokajaniu swoich potrzeb od dorosłych, -wąski zakres doświadczeń i ubogi zakres słownictwa, choć dziecko rozumie znacznie więcej niż chce wypowiedzieć, dominuje myślenie o charakterze sensoryczno motorycznym, tzn. w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem, w działaniu przy udziale dorosłego, - -duża wrażliwość emocjonalna, -rozbudzona wyobraźnia, -łatwo rozpraszalna uwaga i duża męczliwość.

12 Rozwój przedszkolaka cd. Dzieci cztero pięcioletnie: -stają się bardziej samodzielne i zaradne, -aktywność intelektualna nadal współistnieje z realnym działaniem, -rozwój wyobraźni i fantazji ujawnia się m.in. w postawie badawczej (wiek pytań), -żywe, ruchliwe, dociekliwe, -poznanie świata zarówno fizycznego jak i społecznego nadal powierzchowne.

13 Rozwój przedszkolaka cd. Dzieci 5,5 7 letnie: -lepiej przystosowane do pracy w zespole, -zdolniejsze do dłuższego wysiłku, -zdolne do dłuższego skupienia uwagi, -mniej impulsywne, -bardziej opanowane i odpowiedzialne, -intensywniej rozwijają się uczucia wyższe społeczne i estetyczne.

14 Umiejętności dzieci 3 lata - zwinnie się wspina, - biegnąc okrąża przeszkody, - przez chwilę stoi na jednej nodze, - chodzi na czubkach palców, - potrafi odwzorować koło, - zaczyna ciąć nożyczkami;

15 Umiejętności dzieci 4 lata - dobrze jeździ na trójkołowym rowerze, - układa puzzle z 5-10 kawałków, - wykonuje proste budowle z klocków, - rysuje uproszczona postać człowieka, - skacze na jednej nodze, - ubiera się i rozbiera, ale nie sznuruje sznurowadeł i nie zapina guzików;

16 Umiejętności dzieci 5 lat - biega lekko na palcach, - podskakuje na zmianę na jednej i drugiej nodze, - pisze kilka liter, - rysuje człowieka, - używa noża i widelca. Źródło: Clark L., Ireland C. : Uczymy by mówić, mówimy, by się uczyć. Poznań 1998

17 Gotowość szkolna Między trzecim a szóstym rokiem życia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość pozwalającą na rozpoczęcie nauki w szkole. Oznacza to m.in. nabycie umiejętności opowiadania krótkich historii, poprawnego trzymania ołówka i operowania nim. Powinno też mieć wyćwiczoną samokontrolę: radzić sobie z frustracją i złością, umieć poczekać na swoją kolej, zrozumieć i wykonać polecenia, skupić się na zadaniu. Dziecko powinno mieć rozwiniętą spostrzegawczość, myślenie problemowe, pamięć, koncentrację uwagi. Poziom rozwoju jest wskazany w podstawie programowej przedszkoli.

18 Rodzice czy przedszkole mają rozwijać? W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. To oznacza, że Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom (a nie przedszkole czy szkoła!), jest najważniejszą instytucją naukową.

19 Rozwój mózgu Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te tworzą się w wyniku doświadczeń zdobywanych we wczesnym dzieciństwie. Im bogatsze i bardziej stymulujące środowisko, tym pełniejszy rozwój dziecka.

20 Ile czasu rozwijać? To, czego chcemy nauczyć dzieci, wymaga wprowadzania i utrwalania przez lata! Jeśli rzeczywiście chcemy osiągnąć znaczące rezultaty, musimy być bardzo konsekwentni, zaangażowani i regularnie podejmować działania.

21 Pamięć i wyobraźnia Dziecięca pamięć i wyobraźnia są pochodną funkcji mowy. Dziecko osłuchane z literaturą szybciej uczy się mówić, zna większy zasób słów, ćwiczy pamięć (chociażby poprzez powtarzanie rymowanek i wierszyków), lepiej poddaje się modelowaniu zachowań (chcąc naśladować bohaterów), przez co łatwiej rozwiązuje problemy w życiu codziennym. Ma również okazję do ćwiczenia wyobrażeń i poznawania świata. Słuchanie bajek, w przeciwieństwie do telewizji, nie przeciąża niedojrzałego układu nerwowego, nie stwarza sytuacji nadmiaru bodźców.

22 Rola rodzica w stymulowaniu pamięci dziecka sprowadza się właściwie do bardzo prostej, a czasami trudnej kwestii poświęcenia maluchowi uwagi i czasu. Trzeba bowiem chcieć znaleźć czas na rozmowę, na czytanie, na obserwowanie dziecka podczas zabawy. A rozwój?...będzie naturalną konsekwencją.

23 Koncentracja uwagi Woda - odpowiednie nawodnienie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Umożliwia przewodzenie impulsów nerwowych, a więc wydajność całego systemu. Sen jest niezbędny do regeneracji ciała i umysłu. Dziecko, które jest niewyspane ma jednocześnie problemy z koncentracją. Kondycja i prawidłowe odżywianie Ćwiczenia: krzyżówki, puzzle, układanki, przerysowywanie Nauka nowych umiejętności, obcych języków, gry na instrumentach. Regularne ćwiczenia wzmacniają wydajność umysłu i zdolność koncentracji. Słuchanie ćwiczenia ze słuchu. Wpatrywanie się w kolor czerwony. Liczenie w dół. (Dla dorosłych - od 500 w dół;)

24 Ksiądz Bosko święty do naśladowania... Co szczególnie wyróżniało księdza Bosko, to spojrzenie. Przyjazne, ale przenikające do głębi serca, niewielu potrafiło je wytrzymać i nie ulec. Dlatego można powiedzieć, że jego oko przyciągało, upominało i kierowało na właściwą drogę. Charakterystyka ks.bosko Lamoyne

25 Rodzaje inteligencji wg Howarda Gardnera Inteligencja językowa umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. Inteligencja logiczna lub matematyczna umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.

26 Inteligencja wizualno - przestrzenna umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; Inteligencja muzyczna umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Rodzaje inteligencji wg Howarda Gardnera -cd.

27 Inteligencja interpersonalna (społeczna) umiejętność nawiązywania kontaktów; przebywania z innymi oraz utrzymywania relacji. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją. Rodzaje inteligencji wg Howarda Gardnera -cd.

28 Inteligencja ruchowa zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; Inteligencja przyrodnicza umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; Rodzaje inteligencji wg Howarda Gardnera -cd.

29 Rodzaje inteligencji u dzieci Rodzaj inteligencji wiodącej można określić na podstawie wnikliwej obserwacji dziecka podczas jego codziennych czynności, szczególnie w trakcie zabaw, które samo inicjuje. Rodzice, obserwując działania dziecka, mogą określić, jakie style uczenia się są przez nie preferowane: Dzieci z inteligencją lingwistyczną lubią słuchać i opowiadać historyjki, używając przy tym bogatego słownictwa. Dzieci posiadające inteligencję logiczno matematyczną lubią zadawać pytania, mądrze używają liczb, cieszą je gry strategiczne i logiczne, chętnie korzystają z komputera.

30 Rodzaje inteligencji u dzieci Dzieci wyróżniające się inteligencją cielesno - kinestetyczną preferują uczenie się poprzez ciało, ruch, manipulowanie, gry, budowanie. Lubią aktywność fizyczną, gry sportowe, prace ręczne i wykonywanie projektów mechanicznych. kwestionariusz jaki rodzaj inteligencji ma Twoje dziecko

31 Proces reakcji emocjonalnej A. Ostaszewska Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości EMOCJA Neutralne moralnie ŚWIADOMOŚĆ Specyficzna informacja, którą niosą emocje DECYZJA Odpowiedzialność moralna CZYN

32 Rozwój emocjonalny Dziecko rosnąc, ucząc się, naśladuje zachowania dorosłych i chłonie wszystko co zobaczy i usłyszy. Jeśli rodzice bez przerwy na coś narzekają prawdopodobnie wyrośnie na pesymistę. Dziecko słyszy nasze negatywne opinie o pogodzie, politykach, zarobkach czy stanie zdrowia... Czy chcemy żeby robiło tak samo?

33 Ksiądz Bosko święty do naśladowania... W największym zamęcie ludzkich emocji i nieprzychylnych wydarzeń ksiądz Bosko zawsze był panem samego siebie. Nie zauważyłem, aby kiedykolwiek dał się wyprowadzić z równowagi, choć zarówno na duchu jak i na ciele był człowiekiem bardzo uczuciowym. Charakterystyka ks.bosko Lamoyne

34 Jak rozwijać optymizm? Pokazuj maluchowi piękno otaczającego świata, naucz go zwracać uwagę na drobne szczegóły, które przynoszą radość. W każdej sytuacji staraj się dostrzec jakiś pozytyw. I tego samego staraj się nauczyć dziecko.

35 Cele wychowawcze księdza Bosko Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać...

36 Czy krytyka rozwija? Dziecku, podobnie jak dorosłym, nie wszystko się udaje i w wielu sytuacjach może sobie nie poradzić- to naturalne! Nie krytykuj go wtedy i nie wątp w jego siły. Dodawaj otuchy i zapewniaj, że następnym razem sobie poradzi. Możemy krytykować zachowanie a nie człowieka! Zalecany stosunek pochwał do krytyki: 3 : 1 U księdza Bosko: 5 : 1

37 Pochwały Wyraz zadowolenia i aprobaty ze strony rodziców jest dla dziecka bardzo ważny. Dlatego koniecznie chwal dziecko, nawet za najdrobniejsze osiągnięcia. Ale chwalić należy mądrze żeby dziecko nie wyrosło na zarozumiałego mądralę. Gdy maluch ładnie posprząta pokój, nie wystarczy, że powiesz Pięknie, lub Bardzo dobrze. Opisowa, rozbudowana pochwała uświadomi dziecku z czym konkretnie dało sobie radę.

38 Jak wspierać rozwój? - poprzez zabawę! Proponowane zabawy: Odgrywanie scenek z misiami, lalkami. Ruchowe zabawy z muzyką. Zabawy rozwijające sprawność manualną: nawlekanie paciorków, lepienie z plasteliny, robienie ludzików z kasztanów itp. Wszelkie zabawy rozwijające zwinność i koordynację ruchową: ze skakanką, z taśmą, bieganie w workach, turlanie. Wyszukiwanie ukrytych elementów w rysunkach, szukanie różnic na dwóch prawie identycznych obrazkach. Dokładniejsze poznawanie różnych materiałów: np. papieru, piasku, trawy. Zabawy tematyczne: w sklep, teatrzyk, w dom.

39 Ksiądz Bosko o aktywności i zabawie Należy pozwolić dzieciom skakać, biegać, hałasować do woli. Gimnastyka, muzyka, deklamacje, teatrzyk, przechadzki stanowią środki niezwykle skuteczne w celu uzyskania dyscypliny, by korzystnie wpłynąć na moralność i świętość

40 Ksiądz Bosko o aktywności i zabawie Jest rzeczą wielce pożądaną, aby podczas rekreacji wszyscy, według możliwości i czasu, uczestniczyli w jakiejś grze lub zabawie

41 Rozwój w sferze duchowej wg Bosko Chcecie być zwyciężeni, módlcie się rzadko, chcecie zwyciężać módlcie się często. Przystępuj często do Komunii Świętej, a łaski Jezusa, którego przyjmujesz do swojego serca tak ukształtują twoją duszę, że ciało stanie się jej posłuszne.

42 Ksiądz Bosko do rodziców Ojcowie i Matki. Jeżeli chcecie dobrze wychować własne dzieci, które gdy dorosną, staną się dla Was pociechą, ( ) chciejcie pouczać je w sprawach religijnych, szczególnie dopóki są małe. (...) Przede wszystkim jednak służcie im dobrym przykładem, gdyż jest głupotą domagać się od dzieci prowadzenia dobrego, obyczajnego i pobożnego życia, jeśli sami rodzice nie troszcząc się o dobro własnego potomstwa, prowadzą w ich obecności rozmowy sprzeczne z religią i moralnością, albo w dzień świąteczny w czasie, gdy w kościele odbywa się Msza święta, udają się na wycieczkę. (z książki ks. Bosko Mężczyzna jakich wielu, kobieta jakich mało )

43 Dla swojego zdrowego ludzkiego rozwoju nie tylko w trudnych sytuacjach dzieci potrzebują: wzorowych, odważnych, świadomych i odpowiedzialnych dorosłych R. Weinschenk Podstawy pedagogiki Księdza Bosko

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać?

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać? Bolesław Bielak Jaki zawód wybrać? Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klasowych)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY

DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY DZIECKO W WIEKU SZKOLNYM JEGO ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY I EMOCJONALNY W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia istota ludzka przechodzi cykl przeobrażeń, dzięki którym przemienia się z bezradnego niemowlęcia

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo